Indstillingsskema rundeuddeling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indstillingsskema 18 2014-1. rundeuddeling"

Transkript

1 Indstillingsskema rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling i kr. begrundelse Børn, unge Forælder Fonden Forælder Fondens kr. i , ,00 og familier Førstehjælpslejligheder førstehjælpslejligheder er midlertidige lejemål, der har til formål at stabilisere og sikre, at familier kommer gennem svære perioder. Der er fire lejligheder i, som vedligeholdes og passes af frivillige. Der ansøges om tilskud til vedligeholdelse, nyanskaffelser, transport- og mødeudgifter samt erkendtligheder til de frivillige kr. i 2013 tilskud. Det er et godt formål, som gør en forskel, men der ydes ikke støtte til forplejning og kørsel via Handicap KLO Udvikling og vedligeholdelse af specialbibliotek Specialbiblioteket har til formål at indlæse faglitteratur til børn, unge og voksne, der er synhandicappede eller på anden vis har problemer med trykt tekst. Der ansøges om tilskud til produktion af lydbøger samt portoudgifter til forsendelse. Ikke tidligere modtaget 18-støtte ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til afslag, idet der allerede eksisterer lignende muligheder fra Blindeinstituttet og de lokale biblioteker Børn, unge og familier Børns Vilkår Børns Vilkår yder anonym kr. i 2012 rådgivning via telefon, chat, Rådgivning til børn og unge sms, brevkasse og på deres hjemmeside til børn og unge, kr. i 2013 der har problemer i deres hverdag. Ca. 230 der modtager denne rådgivning bor i kommune. Der ansøges om tilskud til de udgifter, der vedrør det frivillige sociale arbejdesfortsatte fremdrift, udvikling og kvalificering , ,00 tilskud. Det er et godt formål, men da det er en landsdækkende organisation, er der allerede gode muligheder for at modtage støtte andetssteds fra. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 1

2 Ensomme Risbjerg Kirke Formålet er at skabe en Ny ansøger. meningsfyldt aktivitet for især Strikkeriet Kludetæpper til Kirkens Korshær enlige kvinder. De frivillige strikker lapper til kludetæpper til fordel for Kirkens Korshær, som udleverer tæpperne til hjemløse. Der ansøges om tilskud til indkøb af garn , ,00 tilskud, da det er muligt at indkøbe garn til en billigere pris Børn, unge DUI Leg og Virke, og familier Afd. Cirkus Arcus Formålet er at skabe socialt sammenhold på tværs af alder og køn for børn og unge via cirkustræning. De frivillige fremstiller selv kostumer, rejser telt mm. Der ansøges om tilskud til PR, cirkusplads samt rekvisitter og kostumer kr. i kr. i , ,00 tilskud, da det er nødvendigt, at prioritere de tilgængelige midler Sygdom Astma-Allergi Foreningen Projekt Luftballonen Luftballonen er en 14-dage sommerlejr, der har til formål at gøre hverdagen lettere for børn og unge med astma og allergi ved bl.a. at undervise deltagerne i brugen af medicinske præparater. Der forventes to deltagere fra Kommune. Der ansøges om tilskud til de udgifter lejren har ift. de frivillige, der udgør kr. per barn. Udgifterne inkluderer rejseomkostninger, honorar til undervisere, forplejning, overnatning, t-shirts, opsætning af telte mm kr. i ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til afslag, da størstedelen af udgifterne går til kørsel, honorar til undervisere og forplejning, som ikke ydes via 18. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 2

3 Andet Kimelauget i Avedøre Kirke har et Ny ansøger. Avedøre Kirke gammeldags kirkelaug, der kimer manuelt med køller ved højtiderne. Der ansøges om tilskud til 6 trækøller á 275 kr. inkl. moms , ,00 at der ydes fuldt tilskud, da der er tale om en engangsudgift, der vil være til gavn mange år frem Misbrug Lænken Lænken tilbyder et fællesskab kr. i 2012 uden alkohol for borgere med Sociale aktiviteter alkoholproblemer og deres kr. i 2013 pårørende. Herunder yder frivillige hjælp og støtte til at få nye vaner. De frivillige deltager i kurser for at blive dygtigere og sociale aktiviteter såsom fællesspisning, filmaftener mm. er en vigtig del af at rekruttere og fastholde frivillige. Der ansøges om tilskud til sociale aktiviteter, kurser og diverse , ,00 tilskud. Det er et projekt, der kommer en sårbar målgruppe til gavn, men det er ugennemsigt, hvad kurser og diverse dækker over, og det er nødvendigt at prioritere de tilgængelige 18-midler Ensomme Menighedsplejen i Frivillige fra Menighedsplejen i kr. i 2012 Avedøre Kirke Avedøre Kirke holder julefest for dem i, der ikke kr. i 2013 Juleaften i Avedøre Kirke har nogen at holde jul med. Der søges om tilskud til gaver, juletræ, pynt, mad, indpakning, kørsel, frivilligpleje og evaluering , ,00 at der ydes fuldt tilskud. Det er et godt formål, som kommer mange til gavn. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 3

4 Kriseramte FBU Hovedstaden FBU Hovedstanden yder kr. i , ,00 støtte og rådgivning til Støtte, rådgivning og aktiviteter forældre, hvis børn er anbragte samt laver aktiviter tilskud. Det er et godt formål, men det er for at skabe kontakt til andre i nødvendigt at prioritere de lignende situationer. Der tilgængelige 18-midler. ansøges om tilskud til kontorforhold, støttearbejde og til aktiviteter for medlemmerne Ensomme Beboerrådgivningen Projektet er et Ny ansøger , ,00 i Avedøre Stationsby Syd Nørkleriet håndarbejdsprojekt etableret af frivillige, og har til formål at yde en indsats rettet mod socialt udsatte mhp. at mindske ensomhed. Projektet er netværksopbyggende og tilbyder praktisk hjælp til reparation af tøj mm. Der søges om tilskud til en overlocker og til sakse, nåle og tråd. tilskud. Det er fint initiativ, der hjælper mod isolation, men det er muligt at finde en overlocker til en billigere pris Handicap Høreforeningen Formålet er at bedre kr. i , ,00 Lokalafdeling kr. i 2013 Bedre Hverdag for hørehæmmede i hverdagen for de hørehæmmede i ved at gennemføre instruktive og oplysende møder for medlemmer og gæster samt styrke sociale relationer. Der søges om tilskud til annoncer og betaling af foredragsholdere. tilskud, da der ikke gives tilskud til foredragsholdere via 18. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 4

5 Misbrug Lions Club Formålet er at bekæmpe det kr. i , ,00 stigende misbrug af narkotika løber fra og andre rusmidler blandt kr. i 2013 tilskud. Det er et godt Narkotikaen unge i. Der afholdes formål, men det er det årlige motionsløb for 26. nødvendigt at prioritere de gang, hvor overskuddet går til tilgængelige 18-midler. narkobekæmpelse. Der søges om tilskud til annoncer, tidstagningsgebyr, startnumre og medaljer Andet Kulturtoget i Formålet med messen er at Ny ansøger ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til Avedøre synliggøre det frivillige sociale afslag, idet der er og kulturelle arbejde i kommunen, der søger, og Kultur- og ved bl.a. at skabe der ikke gives tilskud til Fritidsmesse 2014 fokus på frivillighed via honorar til foredragsholdere paneldebat på messen. Der via 18. ansøges om tilskud til honorar til professionel debatoplægholder eller ordstyrer Sindslidende Bedre Psykiatri, Formålet er at skabe bedre kr. i , ,00 Lokalafdeling kr. i 2013 Informationsaftener og netværksgruppe vilkår for psykisk syge og deres pårørende bl.a. via informationsaftener om behandling, rådgivning og pårørendes handlemuligheder for alle interesserede samt netværksgrupper for pårørende mhp. rådgivning. Der søges om støtte til tre informationsaftner á kr (inkl. annoncering) og ti netværksgruppemøder á kr. tilskud, da det er uigennemsigitgt, hvad der er indholdt i informationsaftener udover annoncering. Det anbefales, at der fremadrettet gives mere specificerede budgetter. Det er et godt formål, som kommer mange til gode. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 5

6 Kriseramte Sorggruppe i Formålet med sorggruppen er kr. i , ,00 Avedøre Kirke at hjælpe mennesker, der har at der ydes fuldt tilskud, da mistet en nær ven eller kr. i 2013 det er et vigtigt projekt, der pårørende. Gruppen mødes er godt at støtte op om. hveranden uge. Der søges om tilskud til supervision af den frivillige leder á kr. seks gange årligt Sindslidende Bold Klub Formålet med klubben er at kr. i , ,00 give børn, unge og voksne Fodboldklub for med ADHD eller lignende kr. i 2013 tilskud. Rådet indstiller, at unge med ADHD diagnose mulighed for at der ydes tilskud til transport dyrke fodbold. Alle trænere er under forudsætning af, at frivillige. Der søges om tilskud det går til transport af til kurser, transport til spillerne, og ikke de forbundsmesterskaber og til frivilliges egne andre stævner. transportudgifter. Rådet indstiller, at der ikke gives tilskud til kurser, da det er ugennemsigtigt, hvad dette dækker over, og der ydes ikke honorar til foredragsholdere via Børn, unge Foreningen Dialog Formålet med foreningen er, Ny ansøger , ,00 og familier at have et sted hvor unge kan at ydes reduceret tilskud. Inventar til værested komme og hygge sig over et Det er et rigtigt godt initiativ, brætspil, få hjælp til lektier og men det er muligt at finde socialt samvær. Der er fokus møbler til en billigere pris på foreningsløse unge med f.eks. via Genbrugshallen. minoritets baggrund mellem år. Der er fundet lokaler til væresteder, men der mangler inventar. Der søges derfor om tilskud til sofaer, borde, stole, gulvtæpper, mikroovn, elkedel, køkken mm. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 6

7 Ensomme Café Hjertetræet i Café Hjertetræet er et socialt kr. i , ,00 Avedøre Kirke projekt som går ud på at at der ydes fuldt tilskud. Det udføre madprojekter sammen, 3.437,50 kr. i 2013 er en engangsudgift, som vil samtidig med at få lokket komme mange til gode. byens borgere / ældre til at komme og hygge lidt sammen i cafeen. Der står frivillige i bl.a. køkkenet, og der ansøges om tilskud til en ny grill Børn, unge FitforKids FitforKids er en frivillig Ny ansøger ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til og familier foreninger, der tilbyder gratis afslag. Om end overvægt er vægttabsforløb til moderat til en voksende udfordring er svært overvægtige børn ml. 7- det rådets indstilling, at 15 år. Der søges bl.a. om målgruppen i højere grad tilskud til træning, hører ind under et andet regi kostvejledning, materialer, end 18. arrangmenter, nøgleringe, pokaler, telefonomkostninger, rekruttering (annoncer mm.), tøjvask, administration mm Sygdom Scleroseforeningen, Foreningen laver sociale kr. i , ,00 lokalafdeling arrangmenter og Storkøbenhavn Syd netværksaktiviteter til kr. i 2013 tilskud. Det er et projekt for scleroseramte og deres en sårbar målgruppe, men pårørende. Der søges om transport, foredrag og tilskud til foredrag, forplejning kan ikke dækkes vedligeholdelsestræning, af 18-midler. mødeudgifter, forplejning, kørselsudgifter, bestyrelse af frivillige, porto, printerpapir, kuverter, computer, bankgebyrer mm. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 7

8 Ældre Dansk Folkehjælp Formålet med seniornet er at Nyt projekt ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til afdeling hjælpe ensomme og isolerede afslag. Den grundlæggende ældre til at indgå i netværk Andre projekter: ide er god, men der er Seniornet med ligesindede via kr. i 2013 allerede mange aktiviteter deltagelse i aktiviteter såsom som ensomme ældre kan museumsbesøg og bankospil. benytte sig af. Der søges om tilskud til de udgifter, der er forbundet hermed såsom porto, kurser, kontorartikler, arbejdsdragter, julehjælpspakker, forsikring mm Ældre Det Frivillige Formålet er at så mange som kr. i , ,00 Ældrearbejde kr. i 2013 Influenzavaccinationer muligt af s ældre modtager vaccinationer. Foreningen forbereder og afvikler vaccinationerne. Der søges om tilskud til forplejning, service og annoncer. at der ydes fuldt tilskud, da det er godt initiativ, som kommer mange ældre til gode Ældre Det Frivillige Formålet er, at give ældre kr. i , ,00 Ældrearbejde borgere i, der ikke er i stand til selv at komme til kr. i 2013 tilskud. Formålet er godt, og Indkøbsbussen C eller Frihedens rådet indstiller, at der støttes Butikscenter mulighed for med kr. som de dette. Der søges om tilskud til foregående år. leje af bus/chauffør samt annoncer og tryksager. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 8

9 Ældre Det Frivillige Formålet er at afholde kr. i , ,00 Ældrearbejde hyggelige eftermiddage for at der ydes fuldt tilskud, da ældre, hvor de kan mødes til kr. i 2013 det er godt initiativ, som Café-eftermiddage kaffe og kringle samt danske kommer mange ældre til til levende musik. Der søges gode. om tilskud til musik, annoncer og afgifter Ældre Det Frivillige Ældre hjælper ældre er en kr. i , ,00 Ældrearbejde vifte af tilbud til ældre udført af frivillige ældre. Der tilbydes kr. i 2013 tilskud. Det er et godt Ældre hjælper ældre rådgivning og bistand til små intitiativ, men det er praktiske opgaver og hjælper nødvendigt at prioritere de bl.a. ved de kommunale tilgængelige 18-midler. skovture. Der søges om tilskud til aktiviteter, tryksager, telefon, it, værktøj/inventar og annoncering Misbrug Alkoholrådgivningen Formålet med kr. i , ,00 alkoholrådgivningen er at at der ydes fuldt tilskud. Det hjælpe misbrugere til at leve et er et godt initiativ, som liv uden alkohol. Der søges hjælper en udsat gruppe. om tilskud til daglidagsvarer, kontor, it og telefon samt tryksager og annoncer Sindslidende Angstforeningen Formålet med kampagnen er Ny ansøger ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til at oplyse sundhedspersonaler afslag, da rådet mener, at Minikampagne om og folk med panikangst om projektet ikke høre ind under panikangst i panikangst og på,at der 18-regi. Der ydes desuden findes billige og effektive ikke tilskud til foredrag behandlingsmetoder. Der under 18. søges om tilskud til lokaleleje, foredrag inkl. gave til fordragsholder, annoncering og porto. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 9

10 Ældre Ældre Sagen Formålet er at uddanne Nyt projekt ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til Ældresagens frivillige til den afslag, da der ikke ydes frivillige opgave de har valgt. tilskud til frivilliges transport Transport til kurser Ældresagen kræver at de via 18. frivillge kommer på kursus inden start på opgaver. Der søges om tilskud til transportudgifter Ældre Ældre Sagen Formålet er at hjælpe borgere, Nyt projekt. 400,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til der er kommet i knibe i afslag, da rådet mener, at systemet, der f.eks. ikke kan det ansøgte beløb er under Vejledning finde ud af at søge om hjælp. batatelgrænsen for så stor Der søges om tilskud til en organisation. telefon- og administrationsudgifter Ældre Ældre Sagen Formålet er at give enlige kr. i , ,00 ældre, der taber sig i vægt, en at spise sammen med. Der tilskud, da rådet mener, at Spisevenner søges om tilskud til det ansøgte beløb til administration, telefonudgifter administrations- og og annonce. telefonudgifter er under bagatelgrænsen for så stor en organisation Ældre Ældre Sagen Formålet er at ledsage ældre, kr. i , ,00 der ikke har pårørende eller at der ydes fuldt tilskud, da andre der kan deltage, til det et godt formål, som Sygehusvenner samtale med læge og ved skaber tryghed. hospitalsindlæggelse samt være i kontakt med den ældre, når denne sendes hjem. Der søges om tilskud til administration, telefongodtgørelse, mødeudgifter og i særtilfælde taxakørsel. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 10

11 Ældre Ældre Sagen Formålet med café HUSK er kr. i , ,00 at give demente og deres pårørende et par timer til kr. i 2013 tilskud, da der ikke gives Café HUSK afslapning blandt ligesindede. tilskud til honorar til Der servceres kaffe og kage, foredragsholdere via 18. og nogen gange er der musik Det er et godt formål, som og underholdning. Der søges kommer en sårbar om tilskud til administration, målgruppe og deres telefon, musik, foredrag og pårørende til gavn. udflugter for de demente Ældre Ældre Sagen Ældresagen har mange kr. i , ,00 aktiviter, der gavner de ældre med at være socialt kr. i 2013 tilskud, da det er nødvendigt Aktivitetslederes engageret. Dertil skal ofte at prioritere de tilgængelige transport af udstyr til transporteres udstyr spsom 18-midler. brug for aktiviteterne værktøj, klaver, sangbøger mm Ældre Ældre Sagen De frivillige hjælpere ringer kr. i , ,00 hver morgen til en ældre at der ydes fuldt tilskud, da borger for at få klarhed om, at kr. i 2013 det er en god ordning, der Telefonstjerne den der ringes til er ok eller skaber tryghed. behøver hjælp. Der søges om tilskud til telefongodtgørelse Ældre Ældre Sagen En frivillig besøger en borger, kr. i , ,00 normalt enlig, en gang om ugen for at drikke kaffe, kr. i 2013 tilskud. Det er en god Besøgsvenner snakke og evt. gå en tur. ordning, der skaber tryghed, Besøgsværten visisteres af men derr gives ikke tilskud kommunen. Der søges om til mødeudgifter via 18, og tilskud til rådet vurderer endvidere, at administrationsomkostninger, telefonomkostninger kan telefongodtgørelse, annonce dækkes af tilskuddet til og mødeudgifter. administration. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 11

12 Ældre Ældre Sagen Lokalafdelingen laver aktiviter kr. i ,00 0,00 Frivillighedsrådet indstiller til og ture for medlemmerne, afslag, da projektet ikke hvor frivillige står for henvender sig til Planlægning af ture koordineringen. Der søges om foreningens målgruppe, og aktiviter tilskud til administrations- og men de frivillige. Information telefonudgifter, transport ift. planlægning af ture kan udenfor kommunen og endvidere findes mødeudgifter. andetssteds. Der er i 2014 afsat kr. til 18 støtte. i alt ansøgt/indstillet at der ydes støtte for i alt kr. Der resterer således kr. til uddeling i 2. runde 2014 samt indkomne returmidler. Returmidlerne størrelse kendes først ved udgangen af februar 2014, når alle regnskaber er indsendt. Frivillighedsrådets indstillinger 1. runde midler - Side 12

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2012 Side 1 Regnskab for 2012 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. og Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens målgrup.

Læs mere

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2010 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2010 Boligfonden

Læs mere

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2016 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening Bevilling i kr. Anvendt til Forbrug i kr. Retur i kr. Forvaltningens bemærkninger 1.1-2016 Børn, unge og

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-1 rundeuddeling Nr. Mål Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Friv.råds Frivillighedsrådets Gruppe Organisation fra 18-2 år tilbage kr. indstilling i

Læs mere

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling

Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Indstillingsskema 18 2013-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i kr. indstilling

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling DUI leg og virke Formålet er at skabe socialt 40.000 kr. i 2014 50.000,00 35.000,00 og familier sammenhold på tværs af alder og køn for børn og unge via imødekommes med 35.000 Cirkus Arcus cirkustræning.

Læs mere

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2015 Side 1 Regnskab for 2015 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Målgruppe Forening / organisation / Bevilling i formål kr.

Læs mere

Indstillingsskema runde

Indstillingsskema runde Indstillingsskema 18 2017-1. runde Nr. Målgruppe 1.1-2017 Børn, unge og familier Forening / Organisation Mormor ordningen Ansøgningens formål Foreningen tilbyder pasning af syge børn. Der er en frivillig

Læs mere

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år

Indstillingsark rundeuddeling. Tidligere bevilget fra 18 (2. år tilbage) Ikke modtaget støtte de sidste 2 år Indstillingsark 18 2018-1. rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/organisation Ansøgningens formål 1.1-2018 Børn, unge og familier Dansk Præmatur Forening Der planlægges en kampagne til skoler og daginstitutioner

Læs mere

Indstillingsskema rundeuddeling

Indstillingsskema rundeuddeling 1.2-2016 Indstillingsskema 18 2016-2 rundeuddeling Nr. Målgruppe Forening/ Ansøgningens formål Tidligere bevilliget Ansøgt beløb Frivillighedsråds Frivillighedsrådets Organisation fra 18-2 år tilbage i

Læs mere

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab for 2011 vedr. 18 midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. Forening/ 18 Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens Organisation/Formål Bevilling kr. kr. bemærkninger 1 1-2011 Lions Club

Læs mere

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde

Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Regnskab over 18 støtte i Hvidovre Kommune tildelt i 2013 Side 1 Regnskab for 2013 vedr. 18-midler tilskud til frivilligt socialt arbejde Nr. målgruppe Forening/ 18- Anvendt til Forbrug Retur Forvaltningens

Læs mere

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI).

DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). Ansøgninger april 2014-18 Ansøger 2014 Aktivitet Ansøgt beløb DH Hørsholm DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer (DSI). 20.000 kr. Ja De 32 medlemsorganisationer i DH har tilsammen

Læs mere

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen

Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen Vejledning til ansøgning om økonomisk tilskud til en frivillig social indsats fra 18 puljen En frivilligt social indsats er, når der ydes en ulønnet og utvungen indsats med et socialt sigte, og når indsatsen

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2014-745.000 kr. Der er indkommet 37 ansøgninger. Forening + ansøgning om

Læs mere

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr.

Vejen Kommune. Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015. 53.000 kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2015 Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets indstilling

Læs mere

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset

Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. november 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 4, Rådhuset Pkt. Tekst Side 49 Budget/regnskab 1 50 Fastsættelse af møder i 2016. 1 51 Lukket punkt: Cafe Kilen 1 52 Lukket punkt:

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger - 18 midler Ansøger Dansk Præmatur Forening Ikke søgt om midler Dansk Præmatur Forening har bl.a. til formål: At støtte og rådgive forældre til for tidligt fødte børn, voksne der er født for

Læs mere

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede

18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede 18 ansøgninger forår 2014 Fokusgrupper: Blå = Ældre/ensomme Orange= Særligt udsatte grupper Rød= handicappede Alm. 18 Projekter Dokumen Bemærkning tation for til an- 2014 ca. Forening Ansøgt Beløb Ansøgt

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem Ansøgninger vedr. tilskud til frivilligt socialt arbejde 18 2017 1. ansøgningsrunde Børn/unge: Dok. 1 Dansk Præmatur Forening 2 Ungdmens Røde Kors Støtte og rådgivning til familier og fagpersoner til for

Læs mere

Skema over ansøgere 1. runde 2016

Skema over ansøgere 1. runde 2016 Skema over ansøgere 1. runde 2016 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering støtte støtte 1. Ældre Sagen Aktiviteterne omfatter blandt andet tryghedskald, besøgstjeneste, demenscafé,

Læs mere

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18

Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Fordeling af 18 og 79 midler 2016 Forening Hvad søges der til Ansøgt beløb 18 Røde Kors Ældre som er særligt udsatte eller ensomme Besøgstjenesten, Vågetjenesten, Sociale cafeer, Cykling uden alder, kaffeklub

Læs mere

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015

Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Forebyggelse af ensomme ældre og socialt udsatte april 2015 Nr. Ansøger Aktiviteten/projektets formål Beskrivelse Ansøgt beløb Bevilling 1. Alkorådet (søgt begge puljer) Rådgivning og oplysning til misbrugeren

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2010 for indsatsområderne for året 2011 Ansøger: Aktivitet/Projekt: Formål/indsats: Ansøgning: Tidl. 18: Indstilling: Bevilling/

Læs mere

Ansøgninger april midler

Ansøgninger april midler Ansøgninger april 2013-18 midler Ansøger Bevilget beløb i 2012 2013 - Aktivitet Ansøgt beløb i april 2013 Lokal forankring Rungsted Sogns Menighedspleje Frivilligcenter og Selvhjælp Hørsholm Frivilligcenter

Læs mere

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008

Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010. Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Ansøgninger til frivilligt socialt arbejde 18 Lolland Kommune, 2010 Ansøger Projekt Beløb Modtaget 2008 Indstilling Uddeling SP-møde 26.10.09 1. Svanevig Hospice Frivillige på Svanevig Hospice 50.000 10.000./.

Læs mere

Ansøgninger til 18-puljen - 2016

Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Ansøgninger til 18-puljen - 2016 Nr. Forening Kort beskrivelse Ansøgt 2016 Bevilliget 2016 Bevilliget 2015 Kategori Planlægning af 2 årlige 1 Vejlefjords Venner arrangementer for 5.000 Sygdomsgrupper og

Læs mere

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012

Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Oversigt - 18 ansøgninger forår 2012 Farvekode: Grøn = Patientforening Lilla= Aktivitet i lokalområdet Blå = Ældreforening Alm. 18 Projekter Orange = Sårbare og udsatte grupper Brun= Misbrugsområdet Rød=Aktiviteter

Læs mere

18 tilskud til sociale foreninger

18 tilskud til sociale foreninger 18 tilskud til sociale foreninger Guide til ansøgning og nye kriterier Oplæg på Vindrosen 24. August 2017 Sofie Valbjørn, Borger & Arbejdsmarked Rammer for 18 tilskud Formål Støtte frivilligt socialt arbejde

Læs mere

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18

Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Udkast til reviderede kriterier for tildeling af tilskud 18 Kvalitetsstandard Servicelovens 18 Hvad er indsatsens lovgrundlag Serviceloven kapitel 5 Brugerinddragelse, rådgivende samarbejdsorganer m.v.

Læs mere

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem

Børn/unge: Ældre/Vennekredse/frivillige/plejehjem 1 Børns Vilkår Rådgivning til børn og unge 2 Ungdommens Røde Kors Oplevelser for børn af udsatte familier 3 Natteravnene i Aabenraa Skabe tryghed for unge i nattelivet 4 Red Barnet, Aabenraa Netværk for

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2015

Skema over ansøgere 2. runde 2015 Skema over ansøgere 2. runde 2015 Ansøger Aktivitet, der søges tilskud til Ansøgt beløb Vurdering 1. KFUM s soldaterhjem 1. Ansøgning om støtte til etablering af hobbyværksted. Målgruppen: er hjemvendte

Læs mere

Skema over ansøgere 2. runde 2013

Skema over ansøgere 2. runde 2013 Skema over ansøgere 2. runde 2013 Ansøger 1. Motionsvenner Indsatsen retter sig mod enkeltpersoner, der ikke kan benytte sig af de eksisterende motionsbud. Der søges dels om skud den daglige drift af det

Læs mere

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune

Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Kirkelige tilbud til ældre - invitation til samvær i Greve kommune Alle kirker har forskellige tilbud om samvær og aktiviteter for voksne og ældre. Der er foredrag, udflugter, samtaler, fællessang og hygge.

Læs mere

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset

Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 17. september 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 3, Rådhuset Afbud: Kaj Bundgaard Pkt. Tekst Side 36 Budget / Regnskab 1 37 Store Gå Dag 1 38 Struer Fjerkræklub 2 39 Lokalforeningen

Læs mere

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015

Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november 2014 for indsatsområderne for 2015 Bilag 1. Ansøgning om støtte til Frivilligt Socialt Arbejde 18 pr. 1. november for indsatsområderne for 2015 Ansøger Aktivitet/Projekt Formål/indsats Ansøgt beløb Indstilling 1. Hjerneskadefore ningen

Læs mere

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service

Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service RETNINGSLINJER September 2011 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk Støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18 i Lov om Social Service Kommunalbestyrelsen

Læs mere

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud

SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD. Et anderledes social- og samværtilbud SOCIAL- OG AKTIVITETSCENTER HOLSTEDGAARD Et anderledes social- og samværtilbud Tryghed, Hygge og Samvær Så er Social- og aktivitetscenter Holstedgaard måske noget for dig! Hvad er et aktivitets- og samværstilbud?

Læs mere

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr.

Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning kr. Vejen Kommune Social- & Ældre - Frivilligrådets indstilling Fordeling af 18 midler til frivilligt socialt arbejde - 1. udlodning 2016 - kr. Forening + ansøgning om tilskud til: Ansøgt Frivilligrådets 1.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde i runde om støtte til frivilligt socialt arbejde i 2008 2. runde Nr.: 1 Kontakt mellem Mennesker 2 Ældre Sagen -Gudme Nyt uddannelsesforløb for frivillige sociale foreninger Tillægsansøgning til oprindelig ansøgning,

Læs mere

Ansøgninger oktober midler

Ansøgninger oktober midler Ansøgninger oktober - 18 midler Ansøger april - Aktivitet Ansøgt beløb Landsforeningen mod spiseforstyrrelser og selvskade - LMS 15.000 kr. LMS arbejder for at skabe bedre rammer for personer med spiseforstyrrelser

Læs mere

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018

79 - tilskud til ældre aktiviteter 2018 79 - tilskud til aktiviteter 2018 Fordeling af 79-puljen til aktiviteter 2018 Nr Forening Projekt Målgruppe Projekts hovedformål 1 Aktivitetscentret VOC Aktivitetscenter for Udsatte, ITsvage, Pårørende

Læs mere

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper

Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Ny opdeling af retningslinjerne i - Formål - Målgruppe - Principper for tildeling - Administrative principper Tidligere retningslinjer Foreslåede retningslinjer Det nye er Forenkling i overskrifter, der

Læs mere

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015

Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Notat Sagsnr.: 2014/0013472 Dato: 3. marts 2015 Titel: Administrationens bemærkninger til indkomne ansøgninger til 1. runde 2015 Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Børns Vilkår Aktivitet:

Læs mere

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger

FriRummet. Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde Ansøgt: (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: Oplysninger om ansøger FriRummet Projekt: 18 Frivilligt socialt arbejde - 2016 Ansøgt: 22-06-2016 (Test) Status: Ansøgning modtaget ID #: 36-182 Oplysninger om ansøger Forens navn Hvad er forens formål - som beskrevet i forens

Læs mere

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18

Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 Retningslinjer for tilskud til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens 18 18-puljen 18 i Lov om Social Service har til formål at sikre et samarbejde mellem kommunen og den frivillige sociale indsats,

Læs mere

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014

Bilag 1 til pkt. Tilskud til frivilligt socialt arbejde, Serviceloven 18. Efterår 2014 Beskrivelse af foreningernes/projektets formål, hvad der søges til og Administrationens vurdering. 1. Foreningen Familierum, Glostrup. Foreningens formål er at skabe netværk, hvor forældre kan udveksle

Læs mere

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000

Modtaget i 2010 20.100 14.000 12.000 12.000 5.500 5.500 5.500 5.500 28.000 21.000 18.000 18.000 ANSØGNINGER OM TILSKUD JF. 18 2011 Budget 2011: 1.143.000 Reserveres til Dialogdag -40.000 Reserveres til 2. uddeling 2011-100.000 Diverse uforudsete møder, annoncering m.m. -15.000 Rest til 1. uddeling

Læs mere

18 ansøgninger efterår 2013

18 ansøgninger efterår 2013 18 ansøgninger efterår 2013 Fokusgrupper: Grøn = Patientforening Blå = Ældre/ensomme Rød = Handicappede Orange = Særligt udsatte grupper Alm. 18 Projekter Forening Ansøgt Ansøgt til / Aktivitet Indstilling

Læs mere

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune

Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune 090715 Tilskud til frivilligt socialt arbejde via 18 i Sundhed og Omsorg, Aarhus Kommune Fokus på frivilligt socialt arbejde I Sundhed og Omsorg At udvikle samarbejdet med frivillige foreninger er en hjørnesten

Læs mere

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014

Bilag 1 Regnskab for bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2014 Budget for 337.299 kr. Bevilget til sundhedsfremmende tiltag i henhold til Overført fra Årets frivillige sociale pris 22.341 kr. - 4.000 kr. Sundhedspolitikken eserveret til nye foreninger i - 3.500 kr.

Læs mere

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde

Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde Godkendt i Social- og Sundhedsudvalget 2012.12.05 og Kommunalbestyrelsen 2012.12.19 Kvalitetsstandard for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde 1. Indledning Hensigten med servicelovens 18

Læs mere

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune

Antal medlemmer: ca. 120 medlemmer i Regionen 4 i Halsnæs Kommune, 100 støttemedlemmer 4-5 i Halsnæs Kommune Notat Sagsnr.: 2016/0000050 Dato: 5. februar 2016 Titel: Administrationens bemærkninger til ansøgningerne Sagsbehandler: Kirstine Andersen Udviklingskonsulent 1. Dansk Landsforening for hals- og mundhuleopererede

Læs mere

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service.

Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Initialer: hop Sag: 306-2010-23337 Dok.: 306-2014-62737 Oprettet: 18. marts 2014 Retningslinier pr. 11. marts 2014 for Støtte til frivilligt socialt arbejde jf. 18 i Lov om Social Service. Udvalg: Social-og

Læs mere

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden

Bilag til Kultur- og Trivselsudvalgsmøde 13. december Orientering om uddeling af 18 tilskud for perioden Ansøger Ansøgt Tilskud Projektets aktiviteter Bemærkninger til ansøgning beløb Ældre og ensomme Tværfaglig seniorklub 10.000 2.000 Foredrag mv. på klubdage i efteråret Foreningen har modtaget kr. 10.000

Læs mere

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000

NR Ansøger Målgruppe Emne Tildeling/kr. Bruger/pårørenderåd Aldersro Demens Beboere på Plejecentret 3 ældrevenlige PC'ere 20.000 Opfølgning på midlerne fra Social- og Sundhedsudvalgets digitaliserings- og ensomhedspulje Baggrund Social- og Sundhedsudvalget etablerede i foråret 2014 to puljer for henholdsvis afhjælpning af ensomhed

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-2. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2011, 2012 og 2013 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

I alt 823.506 723506-208406

I alt 823.506 723506-208406 Tilskud 18 midler 2010 Kt. 599 00 120-50 Udarbejdet af sekretariatet for Sundhed og Handicap april 2010 Samlet budget 1.700.000 politisk besparelse 185.000 1.515.000 34% til Frivillighusene 515100 25%

Læs mere

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune

Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Information om ansøgning om støtte fra 18 midlerne 2013 i Randers Kommune Velkommen til Randers Kommunes informationssider om økonomisk støtte fra 18 midlerne til frivilligt socialt arbejde. Der er tale

Læs mere

Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4

Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Frivillighedsudvalg Referat Møde 22. september 2016 kl. 16:00 i Mødelokale 4 Afbud: Dorthe Klausen og Inge-Lise Beck Pkt. Tekst Side 37 Godkendelse af referat fra mødet den 23. juni 2016 1 38 Budget/regnskab

Læs mere

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat

Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Egebjerg Kommune Socialudvalg Referat Dato: Den 28-januar-2004 Starttidspunkt for møde: Kl. 16.00 Sluttidspunkt for møde: Kl. 19.45 Mødested: Udvalgsværelse II Udsendelsesdato: Afbud fra: Hanne Staff Fraværende:

Læs mere

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010

Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 2. november 2010 Referat tirsdag den 2. november 2010 Kl. 18:00 i Mødelokale 2, Allerslev Bemærk at tidspunktet for mødet er rykket til kl. 18.00. Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Orientering...2

Læs mere

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende

Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Odense d.1. august 2008 Projektbeskrivelse for værested i Bogense for sindslidende Udarbejdet af Louise Munk Poulsen Karen Thomsen Pia Bache Mikkelsen Koordinator i Medlem af SINDs besty- Formand for SIND

Læs mere

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte

TILSKUDSGUIDE. Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte TILSKUDSGUIDE Sådan får du tilskud til generelle tilbud med aktiverende og forebyggende sigte Tønder Kommune yder tilskud til forskellige aktiviteter, som har et aktiverende og forebyggende sigte jf.

Læs mere

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014

Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2014 Uenighed i ansøgninger skrevet med rødt. Enighed for i alt kr. 54.60 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt

Læs mere

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde.

Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold til servicelovens 18 afsat en pulje til støtte til frivilligt socialt arbejde. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Retningslinjer for tildeling af 18 midler i Struer Kommune Lovgrundlag Struer Kommune har i henhold

Læs mere

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange

Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Boligfællesskabets fordele er mange 1 Hvorfor flytte i boligfællesskab før man bliver gammel Beboerne på Vestereng er både under 50 år og over 50 år. Nogle flytter ind, fordi de ikke længere trives i botilbud med yngre beboere, der måske

Læs mere

Information om Ledsageordning

Information om Ledsageordning Information om Ledsageordning Indholdsfortegnelse Hvad er en ledsageordning... 3 Hvordan søges ledsageordning... 3 Hvem er omfattet af ledsageordningen... 3 Hvem er ikke omfattet af ledsageordningen...

Læs mere

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015

Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Ansøgninger om støtte til frivilligt socialt arbejde efter 18-3. runde 2015 Nr. Ansøger Målgruppe ------------------------ Aktivitet/projekt Tidligere bevilget i 2012, 2013 og 2014 Kr. Ansøgt beløb (afr.

Læs mere

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn)

1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) 1-årige bevillinger mellem 50.000 og 100.000 kr. (sorteret alfabetisk efter ansøgers navn) AnsøgerNavn Projekttitel 2015 2014 2013 Backspin Social Cafe for socialt udsatte familier 70.000 BenzoRådgivningen

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2017-18 og 79 Her kan du se, hvilke spørgsmål der skal besvares i det elektroniske ansøgningsskema. Hvilken pulje søges der om midler fra? 18: Støtte frivilligt socialt arbejde, der

Læs mere

svendborg 2011 Politikere i praktik

svendborg 2011 Politikere i praktik svendborg 2011 Politikere i praktik A- Klubben Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 1 Dansk Flygtningehjælps Flygtningevenner, praktik 2 Folkekirkens Nødhjælp Kirkens Korshærs Varmestue Frivilligcenter

Læs mere

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler

Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet. En guide til ansøgning af 79-midler Tilskud til frivilligt arbejde på ældreområdet En guide til ansøgning af 79-midler Kriterier for fordeling af 79-puljen til frivilligt arbejde på ældreområdet I det følgende kan du læse mere om 79-midler,

Læs mere

Retningslinjer og vejledninger

Retningslinjer og vejledninger Click here to enter text. Retninger og vejledni ng «ed ocaddressci vilcode» Retningslinjer og vejledninger Tildeling af økonomisk støtte til frivilligt socialt arbejde i Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse

Læs mere

Frivillighedspuljen og 79

Frivillighedspuljen og 79 Frivillighedspuljen 2016 18 og 79 Ansøger (forening, organisation, gruppe) I det videre skema anvendes betegnelsen "forening" om ansøger Foreningens navn Kontaktperson Adresse Telefon E-mail Gentag e-mail

Læs mere

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet,

19.100 dansk, lektiehjælp, Hjælp til integration i det danske samfund. Lektiehjælp, ture, teater m.m. Som bekendt er de. gruppe i samfundet, Ansøgning om støtte til frivilligt socialt arbejde 18 pr. 1.april 2008 for indsatsområderne: Flygtninge og indvandrere: Ansøger: 1. Klub Heimdal. Kontaktgruppen for flygtninge/indvandrere i. 2. Flygtningevennerne

Læs mere

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016

Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 Forslag til kvalitetsstandard for samværstilbud jf. serviceloven 104 Januar 2016 1. Hvad er ydelsens lovgrundlag? 2. Hvad er formålet med ydelsen? Kommunalbestyrelsen skal tilbyde aktivitets- og samværstilbud

Læs mere

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens?

Demens. Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Demens Har du hukommelsesbesvær eller demens? Er du pårørende til en person med demens? Eller vil du bare vide mere om demens? Tilbud fra Silkeborg Kommune Hvad er demens? Demens er en samlet betegnelse

Læs mere

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes

Den frivillige sociale indsats er defineret som en indsats, der som udgangspunkt ydes STRUER KOMMUNE Bestillerenheden Frivillighedspolitik. Hvad er frivillighedspolitik? En frivillighedspolitik er nogle rammer og retningslinier for et samarbejde mellem det offentlige og de frivillige om

Læs mere

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 26. februar 2015 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Pkt. Tekst Side 1 Budget/regnskab 1 2 Godkendelse af referat fra møde den 20. november 2014 1 3 Scleroseforeningen - lokalafdeling

Læs mere

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset

Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Frivillighedsudvalg Referat Møde 29. juni 2015 kl. 15:30 i Mødelokale 6, Rådhuset Fraværende: Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 19 Budget/regnskab 1 20 Godkendelse af referat fra møde den 26. februar

Læs mere

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr

Foredragsholdere og underholdende indslag ved. arrangementer. kr 14.000,00 kr 18, 1. tildelingsrunde 2015, sag 14/14952 Organisation/forening KundeidBidragsnr. Søger Bemærkning Bevilling Bevilget 2014 Ikke umiddelbart berettiget I alt Ældre Aktivcentret Glamsbjerg 8002 55 Foredragsholdere

Læs mere

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015

Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde 2015 Bevillinger til 18, frivilligt socialt arbejde Budget for 349.711 kr. til indsatser under Sundhedspolitikken 79.700 kr. Overført fra 45.539 kr. 164.500 kr. isponeret og reserveret til et særligt brobygningsprojekt

Læs mere

Slagelse kommunes Frivilligpolitik

Slagelse kommunes Frivilligpolitik April 2011 Slagelse kommunes Frivilligpolitik Frivilligt Socialt Arbejde 1 1 Indholdsfortegnelse Frivilligpolitik for Slagelse kommune 2 Formål med Frivilligpolitikken 2 Mål for tildeling af midler til

Læs mere

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld

Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld L L91700 1.6 l0l014z 1. Fredericia Kommune Socialudvalget Rådhuset, Gothersgade 20 7000 Fredericia Nik7 gæl udviklinqatkmmedes L At1DS en0 fld Vejle 28. august 2013 Kære Fredericia Kommune Her med sender

Læs mere

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96.

(reduceres forholdsmæssigt for allle. tilskud) Telefonstjerne/besøgstjeneste og tryghedsopkald ,00 96. 79 midler 2013 Forening Kontaktperson aktivitet Forslag før reduktion formue telefonstjern e/besøgsord ning lokaleleje kørsel formuse under 20000 Opsamling Lokaleleje 33.250,00 28.150 Aktivitetsbestemt

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration.

Ud over serviceaftalen, udleveres en speciel pjece vedrørende husleje og indskud som administreres hos Arup & Hvidt, boligadministration. 1 Praktiske råd ved indflytning Vi vil på de kommende sider fortælle om hvad vi kan tilbyde, samt nogle praktiske informationer, som kan hjælpe med til at gøre indflytningen til en god oplevelse. Ved indflytning

Læs mere

Frivillig social indsats

Frivillig social indsats Frivillig social indsats Esbjerg Kommune 2013 [RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18 MIDLER] Indledning Esbjerg Kommune afsætter hvert år et beløb til den lokale frivillige sociale indsats. Midlerne er afsat

Læs mere

Statistik på 18 ansøgere i

Statistik på 18 ansøgere i Statistik på 18 ansøgere i 2012-2016 Nedenstående tabeller vedrører uddelingen af 18-puljen/Frivillighedsmidler i Sociale Forhold og Beskæftigelse i perioden fra 2012 til 2016. I årene fra 2012 til 2015

Læs mere

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER

RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER RETNINGSLINJER FOR ANSØGNING AF 18-MIDLER Revideret og vedtaget af udvalget for Fritid & Fællesskab august 2015 1. INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indholdsfortegnelse side 1 2. Hvornår skal der søges om midler

Læs mere

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6

Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Frivillighedsudvalg Referat Møde 20. november 2014 kl. 16:00 i Mødelokale 6 Fraværende: Kaj Bundgaard og Inge-Lise Kofoed Beck Pkt. Tekst Side 51 Godkendelse af referat fra møde den 11. september 2014

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85.

Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Kvalitetsstandard for socialpædagogisk bistand på psykiatriområdet efter lov om social service 85. Udarbejdet af: Fælles Dato: November 13 Sagsid.: Sundhed og Handicap Version nr.: 4 Kvalitetsstandard

Læs mere

Frivilligt socialt arbejde

Frivilligt socialt arbejde Frivilligt socialt arbejde Esbjerg Kommune 2010 [VEJLEDNING TIL ANSØGNING AF 18 MIDLER] Vejledningen beskriver ansøgningsprocedure og kriterier for tildeling af støtte til frivilligt socialt arbejde i

Læs mere

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18

Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Emne _Sundhed ved fødsel både før og efter ind tænkt ressourcesvage familier f.eks. 1 + 4 alm. Gruppes nr. 6_ Nr. 18 Sundhedsfremme i tidlig stadie Sundhedsplejen + frivillige Sundhedsplejen + frivillige

Læs mere

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016

Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Distriktsrådsmøde Distrikt Himmerland 14. september 2016 Klubbens økonomiske forhold Jørgen Kallesen regionssekretær Fodbold Fodbold - Skat Lidt kongelig Klubbens økonomiske forhold Klubben En fodboldklub

Læs mere

Spisevenner og madborgerskab

Spisevenner og madborgerskab Spisevenner og madborgerskab - Fællesskaber gennem måltider Inspirationskatalog Sundhed og Omsorg Aarhus Kommune 2015 Indhold Forord ved Anne Hjernøe tv-vært, madskribent og styregruppemedlem 3 Hvad er

Læs mere

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé

Kultur, Idræt og svømmeture kun for kvinder. Fremtidens kommunikations muligheder og Sundhedscafé Forening /Organisation Målgruppe Hvad søges der til? Ansøgte beløb Bevilling 2007 Bevilling 2008 Afghansk Kultural forening Børn, Unge, Voksne med flygtninge og indvandrebaggrund Kultur, Idræt og svømmeture

Læs mere