Repræsentantskabsmøde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Repræsentantskabsmøde"

Transkript

1 Til: DAO s medlemsorkestre D. 04. marts 2007 Side 1 af 6 Repræsentantskabsmøde 2007 Mødetype: Repræsentantskabsmøde Tid: Lørdag d. 4. marts kl. 10:30 Sted: Mødecenter Odense, Buchwaldsgade 48, 5000 Odense C Fremmødte: DAO: Deltagere: Poul Svanberg (DAO) Jørn Pedersen (DAO) John Hædersdal (DAO) Lars Hædersdal (DAO) Carsten Hering Nielsen (DAO) Jørgen Kock (Forretningsfører) Erik Jørgensen (DAO s Musikudvalg) Jeppe Uggerhøj (DAO s Musikudvalg) Svend-Erik Ahlstrøm (DAO s Musikudvalg) Gunnar De La Cour (DAO s Musikudvalg) Maria Schultz (DAO s Ungdoms Brass Band) Anne Katrine Vandel (DAO s Ungdoms Brass Band) Lars Nielsen (FDF Gladsaxe) Peter Hansen (LTBB) Katja jepsen (Lyngby-Taarbæk Harmoni) Jørgen Kock (Assens harmoniorkester) Joan Mikkelsen (Skanderborg Brass Band) Ebba Hartman (Enkeltmedlem) Erik Jørgensen (GHO, GUO) Asger Nielsen (CBB) Lasse Mortensen (Pedermost) Svend-Erik Ahlstrøm (Senex) Jens O Andersen (Hjørring Brass Band) Jeppe Uggerhøj (Århus postorkester) Mogens Rørmose (Odense postorkester) Pernille (Svogerslev brass band) Rene Bjergaard (Svogerslev brass band) Torben Holst Nielsen (Svogerslev blæserne) Inge Vibeke Nielsen (Århusblæserne) Preben Andersen (SFO Århus) John Gadegaard (FDF seniorblæserne) Mads Slej (FDF seniorblæserne) Ditte Bonde Mikkelsen (Pedermost) D a n s k A m a t ø r O r k e s t e r f o r b u n d ( D A O ) e r l a n d s f o r b u n d f o r d a n s k e b l æ s e o r k e s t r e o g - e n s e m b l e r m e d t i l s a m m e n m e r e e n d a k t i v e m e d l e m m e r.

2 Ida Jespersen (Århus Brass Band) Carsten Hering Nielsen (Silkeborgblæserne) Lone Mikkelsen (KFUM Hedensted) Eileen Pedersen (Odenseblæserne) Poul Hemmingsen (Urania) Erling Bøjstrup (enkeltmedlem) Per Højen (KFUM Spejderne) Søren Kærholm (Hjørring BB) Gert Odgaard (KFUM Spejderne) Thomas Hovaldt (FDF Helleruplund) Karina Dagsorden 1. Valg af dirigent (og optælling af stemmeberettigede) 2. Valg af referent 3. Årsberetning 2006 (bilag 1) 4. Revideret regnskab (bilag 2, 3 og 4) 5. Indkomne forslag - flytte debat om stævne- og konkurrenceregler fra rep. -møderne ( bestyrelsen) - ændring af vedtægternes ændring af vedtægternes 3.3, 4.3, 4.5, 4.6, 4.11, 6.7 og 6.8 samt ny 8.6 (bestyrelsen) - om organisatorisk opdeling af DAO i 3 nye specialforbund (Peter Hansen) - etablering af orkesterafdelinger og afledede vedtægtsændringer (Lyngby - Taarbæk BB) - 6 hensigtserklæringer (fra Hjørring BB, FDF Seniorblæserne, KFUM Spejdernes BB og Nordvestjysk BB) - ændret tidsmæssig placering af DM og ny struktur for regionale stævner (Musikudvalget) 6. Budget og fastsættelse af kontingent - forslag til kontingentberegning fra 2008 (bestyrelsen) 7. Valg til bestyrelse og udvalg - Formand (Poul Svanberg fratræder) - Næstformand (Jørn Pedersen villig til genvalg) - Et bestyrelsesmedlem (Carsten H. Nielsen villig til genvalg) 8. Bestyrelsessuppleanter: - John Hædersdal (villig til genvalg stedfortræder for Peter Hansen endnu 1 år) - Maria Schultz (villig til genvalg) Intern revisor: - Preben Andersen (villig til genvalg) Revisor-suppleant: - Sven Erik Ahlstrøm (villig til genvalg) Ekstern revisor: - Svend Jørgen Svendsen (bestyrelse og forretningsfører anbefaler genvalg) 9. Eventuelt 2007_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

3 Referat Poul Svanberg bød alle fremmødte hjertelig velkommen og takkede for det store fremmøde. Poul orienterede om mødets forventede forløb og om bestyrelsens ønske om, at afse tid til at debattere DAO s fremtid underpunktet Fremtidig virksomhed. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Poul Andreasen som dirigent. Poul Andreasen blev valgt som dirigent. Dirigenten takkede for valget. Poul takker for valget og gennemgår formalia. Der er 28 Stemme berettiget orkestre. Preben anmoder om at punkt 7 rykkes op til punkt 5 da han er bange for at vi ikke når til punktet inden folk smutter. Carsten Hering kan ikke bifalde da vi så ikke ved på hvilket grundlag man vælges til bestyrelsen. Joan støtter Preben. Peter Hansen Anmoder om at der afsættes begrænset tid til de før læggende punkter. Dagsordenen fastholdes, men med begrænset tale tid. 2. Valg af referent Bestyrelsen foreslog DAO s sekretær, Lars Hædersdal, som til referent. Lars blev valgt som referent. Dirigenten havde modtaget forslag fra John Hædersdal, at dagsordnens punkt 5 og 6 byttede plads således, at punkt 6 Fremtidig virksomhed blev behandlet før punkt 5 Indkomne forslag, idet formandens mundtlige oplæg kunne have indflydelse på den endelige udformning af de indkomne forslag. Forslaget blev enstemmig vedtaget. 3. Årsberetning 2006 (bilag 1) Poul gennemgår årsberetningen. Mads Slej vil gerne høre om hvad der er sket på regionsområdet. John gennemgår de regions planer der har været drøftet på bestyrelsesmøderne. Carsten fortæller at vi ikke kunne blive enige. Erik Jørgensen savner en debat, da bestyrelsen nu da man ikke kunne blive enige. Asger Nielsen kommentere på økonomien og vil gerne vide hvor meget Yamaha giver og de 30k der lægges til jubilæum fonden. John oplyser at beløbet er hemmeligt(kontrakt). Det andet spørgsmål lægges under budget. Lars Nielsen er glad for de tilbud der kommer for at spille koncert. Lars Hædersdal gennemgår det nye medlemsinddatering. 2007_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

4 4. Revideret regnskab (bilag 2, 3 og 4) Jørgen Kock gennemgår kort det trykte regnskab kr. indtægt kr. udgifter i overskud. Erik synes vi bruger for lidt på bredden. Erik er ikke tilfreds med at tallene ikke kan blive oplyst mht. til DM. Poul forklare at folk selv skal ud af busken for at arrangere kurser. Thomas H er skuffet over at der ikke er tilgået mere stof fra DAO til DAM bladet. Regnskabet blev godkendt. 5. Indkomne forslag Flytte debat om stævne- og konkurrenceregler fra rep. -møderne (bestyrelsen) Poul Andresen har i frokost pausen omformuleret forslaget (bilag) Revideret forslag vedtages med 25 stemmer for og 0 stemmer i mod. Ændring af vedtægternes 3.1 Carsten udtrykker sin bekymring om denne omformulering, da han er bange for at det kan udelukke orkestre. Per Højen siger at hvis slagtøjs ensembler er en del af det etableret kan de sagtnes være med. Erik siger at vi skal passe på ikke at gentage den fejl vi lavede da vi lukkede garderne ude. Poul siger at vi skal have en stærkere profil, så vi skal kunne definere hvad vi står for. Jens O spørger om det så åbner op for professionelle. John svare ja. Forslaget vedtages med 27 stemmer for og 0 imod. Ændring af vedtægternes 3.3, 4.3, 4.5, 4.6, 4.11, 6.7 og 6.8 samt ny 8.6 (bestyrelsen) 3.3 Forslaget bliver vedtaget med 19 stemmer for og 3 i mod Følgende ændring i forslaget de af orkestre opgivne kontakt personer. Vedtaget med 27 for og 0 imod Følgende ændring i forslaget valg til bestyrelse og revision jf. 6 Vedtaget med 27 for og 0 imod Følgende ændring i forslaget udvalg fjernes Forslaget vedtages med 4 i mod og 22 for _sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

5 Ændring til 6.7: Bestyrelsen konstituerer sig selv, herunder med næstformand og sekretær, kasserer, hvis forretningsfører ikke er ansat, jf Dette gælder også formandsposten, hvis den bliver ledig i en valgperiode (ny paragraf) 27 for og 0 imod. Om organisatorisk opdeling af DAO i 3 nye specialforbund (Peter Hansen) Peter Hansen fortæller om vision. Efter en del negative tilkendegivelser fra de fremmødte trækker Peter forslaget. Etablering af orkesterafdelinger og afledede vedtægtsændringer (Lyngby - Taarbæk BB) John gennemgår kort forslaget. Og trækker forslag 3-2. Dirigenten afviste afstemningen om forslagne fordi forslag 1 kræver vedtægtsændring, i det det flytter kompetence fra bestyrelsen. Forslaget er ikke fremsat som et forslag om vedtægtsændringer og er ikke angivet i indkaldelsen. Forsalg 2 indeholder indirekte valg som er i strid med 6.6. Forslaget kræver vedtægts ændring. 6 hensigtserklæringer (fra Hjørring BB, FDF Seniorblæserne, KFUM Spejdernes BB og Nordvestjysk BB) Overgår til bestyrelsen Ændret tidsmæssig placering af DM og ny struktur for regionale stævner (Musikudvalget) Overgår til bestyrelsen 6. Budget og fastsættelse af kontingent Jørgen gennemgår budgettet Budgettet blev godkendt med kontingentberegning. Forslag til kontingentberegning fra 2008 (bestyrelsen) Se bilag. 7. Valg til bestyrelse og udvalg Der skal vælges en ny formand da Poul Svanberg ikke modtager genvalg. Fra salen bliver Jeppe Uggerhøj opfordret men han vil ikke modtage valg. Carsten Hering tilkendegiver at han ikke stiller op hvis der ikke kan vælges en formand. Da der ikke er nogen der er villige til at stille op som formand kan der ikke vælges en ny bestyrelse. en udskydes i 3 måneder til en ekstra generalforsamling. 21 for 1 i mod 2007_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

6 Bestyrelsessuppleanter: - John Hædersdal (villig til genvalg stedfortræder for Peter Hansen endnu 1 år) - Maria Schultz (villig til genvalg) Intern revisor: - Preben Andersen (villig til genvalg) - Asger Nielsen blev valgt Revisor-suppleant: - Sven Erik Ahlstrøm (villig til genvalg) Valgt Ekstern revisor: - Svend Jørgen Svendsen (bestyrelse og forretningsfører anbefaler genvalg) Valgt Da der ikke kan vælges en ny bestyrelse udskydes resten af dagsorden til det ekstraordinære repræsentantskabsmøde lørdag den 13. maj i Århus. 2007_sreferat_-_Repræsentantskabsmøde

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012

Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Grundejerforeningen "NY ØSTENGÅRD VILLABY" Valby 26. marts 2013 Referat af GENERALFORSAMLING for året 2012 Tid og sted: Onsdag den 20. februar 2013, kl. 19.00 - Afsluttet ca. kl. 22:15 3B s selskabslokaler

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00

Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Referat Ordinær generalforsamling Blokhus Golf Klub Tirsdag den 26. november 2013 Nordstjernen, Blokhus kl. 19.00 Formanden bød velkommen, og takkede for det store fremmøde. Der var 230 stemmeberettigede

Læs mere

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation.

Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Mogens Broe Andersen, som blev valgt med akklamation. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I HADERSLEV GOLFKLUB Den 26. november 2013 Klubbens formand, John Wilhardt, bød velkommen til den årlige generalforsamling, der i alt havde samlet 120 medlemmer. Formanden

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014

Referat. Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Referat Af repræsentantskabsmøde d. 1.3.2014 Pkt. 1 Pkt. 2 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 41 mandater, fra 18 klubber, svarende til 59 %. 3 gæster. Per Henriksen DBwF Jan Donde DBwF Kurt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 2013

Referat fra Generalforsamling 2013 Referat fra Generalforsamling 2013 Hovedstadens Jernbane-Idræt Sekretær: Claus A. Pedersen. hi.sekretaer@gmail.com Tid: 26. februar 2013. Sted: Klublokalerne, Gl. Ellebjerg station. Fremmødte: 20 fremmødte

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010

5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Ordinært repræsentantskabsmøde 2011 Afsnit 5 side 1 5. REPRÆSENTANTSKABSMØDET 2010 Repræsentantskabsmødet blev afholdt den 14. marts 2010 på Rødovregård. Følgende klubber var repræsenteret ved repræsentantskabsmødet:

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat

FCKFC generalforsamling 26. marts 2008 kl. 19.00 PARKEN. Referat Side 1 af 5 Referat Dagsorden 1. Valg af dirigent bestyrelsen indstiller Carsten Mollerup 2. Årsberetning bestyrelsens beretning v/formanden 3. Regnskab gennemgang og godkendelse af regnskab for 2007 v/kassereren

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling 2008.

Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Referat af den ordinære generalforsamling 2008. Sted: Hundestedhallen Tid: Søndag den 16. marts 2008 kl. 10.00 Bestyrelsen: Hans-Kurt Andersen - Formand Christian Overland Peter Lassen Hans Rasmussen:

Læs mere

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år.

DAGSORDEN. 2. Bestyrelsens beretning om bankens virksomhed i det forløbne år. Nasdaq OMX Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Nakskov, den 25. marts 2015. Ref: Direktionen / la Selskabsmeddelelse nr. 4/2015 Bankens ordinære generalforsamling. Onsdag den 25. marts 2015 kl.

Læs mere

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket

Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Skamlebæk Vandværk A.m.b.a. Ordinær generalforsamling den 25/7-2009 kl. 10.00 ved vandværket Mogens Taarup bød velkommen til denne 49. Generalforsamling for Skamlebæk Vandværk. Der var mødt 58 medlemmer

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Generalforsamling 2012

Generalforsamling 2012 Generalforsamling 2012 Generalforsamlingen i MINI Torsdag. 15.marts 2012. FORMANDENS BERETNING : præsentation af bestyrelsen. Vi er nu oppe på at have afholdt 33 bestyrelsesmøder siden vi startede i 2006.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.

Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg. Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19. Foreningen for Bygnings- og Landskabskultur i Aalborg Referat af Generalforsamling Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00 Håndværkerhuset 1. Generalforsamlingen, som havde 12 deltagere, valgte på næstformand

Læs mere

Antennelauget FLIMMER

Antennelauget FLIMMER Antennelauget FLIMMER Referat fra generalforsamling Torsdag den 31. marts 2005 kl. 19.00 i storrum 1A på Havdrup skole. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. 2 Beretning om antennelavets virksomhed (bilag vedlagt).

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.

SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi. SØBORG SKYTTE-, GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING 19. kreds Søborg, 3250 Gilleleje Stiftet 23. juni 1872 www.soeborgsgi.dk Mail: post@soeborgsgi.dk Badminton Gymnastik Folkedans Bold Skydning Foreningens ordinære

Læs mere

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013

Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Referat af IMCC Aalborgs ordinære generalforsamling 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent, referent og stemmetæller. 2. Godkendelse af dagsorden og forretningsorden for generalforsamlingen. 3. Aflæggelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen

Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Referat af bestyrelsesmøde i Kajakklubben Strømmen Mødegruppe Bestyrelsen sæson 2009/10 Dato Torsdag den19. november 2009 kl. 18.30-21.30 Sted Klubhuset, Østre Hougvej 104 Indkaldte Deltagere Mogens K

Læs mere

Vedtægter for foreningen GamMa

Vedtægter for foreningen GamMa Vedtægter for foreningen GamMa 5. udgave 14. december 2013 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Alumneforeningen GamMa, og dens hjemsted er i København. 2. Foreningens formål Foreningens

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse.

Referat af ordinær generalforsamling 2010. 3. Det reviderede årsregnskab/årsrapport forelægges til godkendelse. Referat af ordinær generalforsamling 2010 onsdag den 14. april 2010, kl. 19.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Lillerødhallen Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere