Early Warning evaluering 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Early Warning evaluering 2013"

Transkript

1 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Early Warning evaluering Udarbejdet af estatistik for Erhvervsstyrelsen 1

2 Baggrund Early Warning har til formål at sikre, at kriseramte virksomheder får gratis adgang til kompetent rådgivning og sparring. Early Warning blev etableret af Erhvervsstyrelsen (tidligere Erhvervs- og Byggestyrelsen) i slutningen af Ordningen er baseret på vejledning fra konsulenter i Danmarks fem væksthuse. Derudover er der i tilknytning til Early Warning gradvist opbygget en gruppe af frivillige rådgivere, der fungerer som vejledere og sparringspartnere for de involverede virksomheder. De frivillige rådgivere bidrager med ledelseserfaring fra en række forskellige brancher. Yderligere er der etableret et samarbejde med advokater, hvor formålet er at sikre kontrolleret afvikling for lukningstruede virksomheder. Advokatnetværket er fortsat under opbygning. Antallet af aktive frivillige rådgivere i Early Warning ligger nogenlunde stabilt på omkring 100 personer (108 i 2013), og der sker en løbende udskiftning på omkring 25 nye rådgivere om året i 2012 blev der oprettet 22 nye frivillige med en afgang af frivillige i samme størrelsesorden. Derudover stiller væksthusene med et antal konsulenter, der i 2013 svarer til 9 årsværk. I årene 2008 til 2013 har bevillingen til Early Warning årligt været på 7 millioner kroner. Væksthus Midtjylland organiserer og styrer den nationale indsats i tæt samarbejde med de øvrige væksthuse samt Erhvervsstyrelsen. Early Warnings fokusområder Early Warning har to primære fokusområder i forhold til kriserådgivning, der på kort sigt skal sikre: At flere kriseramte virksomheder overlever og At de virksomheder, der står over for lukning, skal lukke hurtigere og med mindre gæld end virksomheder, der ikke er med i ordningen. Der er yderligere to afledte effekter på længere sigt, nemlig: At effektive lukninger skal gøre det nemmere for ejere at starte op igen, hvilket skal bidrage til at forstærke den danske iværksætterkultur, hvor kriser og konkurser er en accepteret del af det at drive virksomhed i Danmark At ordningen - gennem erfarne tidligere konkursramte virksomhedsejere - bidrager til, at Danmark får flere vækstiværksættere. Evalueringens design og metode Evalueringen af Early Warning tager afsæt i tre sammenhængende delmålinger. Første delmåling tager udgangspunkt i de vejledte virksomheder, der har søgt vejledning i perioden til altså den gruppe af vejledte virksomheder, der har været igennem programmet efter første evaluering (ERST 2011). I det omfang det har været relevant, sammenlignes den nye gruppe af vejledte virksomheder med de virksomheder, der fik vejledning fra programmets start i 2007 til Formålet med denne delmåling er at vise, i hvor høj grad ordningen bliver anvendt af de kriseramte danske virksomheder, og om der er ændringer i sammensætningen af de vejledte virksomhedsgrupper. Delmålingen vil også beskrive regionale forskelle mellem de vejledte virksomheder. Kortlægningen viser dermed, om der er regionale og branchemæssige forskelle mellem de vejledte virksomheder, og om det er en særlig gruppe virksomheder, der gør brug af ordningen - for eksempel virksomheder i en udsat branche, virksomheder drevet under en særlig ejerform, små eller mellemstore virksomheder, unge eller ældre virksomheder, mv. 2

3 Endelig vil delmålingen vise forskelle i den praksis, der udøves af væksthusene i forhold til anvendelsen af eksterne rådgivningstilbud. For at vurdere om ordningen rammer målgruppen sammenlignes det samlede antal virksomheder, der har gjort brug af Early Warning, med konkursramte virksomheder i 2011 og I anden del af evalueringen identificeres en basisgruppe på 1043 virksomheder, der opfylder tre kriterier: 1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011). I denne del af evalueringen fokuseres der både på en beskrivelse af de virksomheder, som fortsat er i drift og de ophørte virksomheder. Virksomhederne beskrives med udgangspunkt i samme variable som ovennævnte, altså branchetilhørsforhold, regional placering samt virksomhedens alder og størrelse. Beskrivelsen af virksomhedernes forløb og økonomiske status tager ligeledes udgangspunkt i, om virksomhederne gør brug af det frivillige rådgivningsnetværk. I tredje del af evalueringen dannes et billede af effekten af Early Warning. Her vil de vejledte virksomheder i basisgruppen blive sammenlignet med en tilfældigt udtrukket kontrolgruppe fra Danmarks Statistiks generelle firmastatistik, der opgør alle reelle virksomheder i landet. En reel virksomhed defineres af Danmarks Statistik som en virksomhed, der ækvivalerer et halvt årsværk. Kontrolgruppen matcher de vejledte virksomheder på parametrene omsætningsvækst, regional placering, alder, størrelse og branchetilhørsforhold. For at indgå i effektmålingen skal virksomhederne i basisgruppen derfor have været en reel virksomhed i løbet af I alt opfylder 873 vejledte virksomheder de fire kriterier. Effekten vurderes i forhold til kontrolgruppen med udgangspunkt i de overlevende virksomheder i de to grupper. Yderligere sammenlignes den nye basisgruppe med basisgruppen fra den tidligere evaluering (ERST 2011). Effektmålingens centrale fokus er en vurdering af de eksterne rådgivningstilbud særligt frivillig rådgivning. Yderligere fokuseres der på kvaliteten af væksthuskonsulenternes vurdering af de vejledte virksomheders fortsatte driftsmuligheder. Der vil ligeledes blive gennemført en kvalitativ vurdering af, hvor stor en andel af de konkursramte virksomheder, der er videreført i en ny konstruktion. Det vil derefter undersøges, i hvor høj grad disse virksomheder er i stand til at genskabe den konkursramte virksomheds aktiviteter. Endelig opgøres de konkursramte virksomheders samlede gæld til det offentlige. Effektmålingen i denne del tager udgangspunkt i konkursramte virksomheder i 2010 og Opgørelsen sammenligner de konkursramte Early Warning virksomheders gæld til det offentlige ultimo 2010 og ultimo 2011 med en gruppe af virksomheder, der afspejler Early Warnings målgruppe. Denne del vil ligeledes indeholde en kortlægning af den skyldige skat blandt virksomheder, der brug af advokatnetværket i forhold til de øvrige virksomheder. 3

4 Konklusioner og resumé Del 1 profil af deltagervirksomheder 1409 virksomheder har i perioden til søgt vejledning hos Early Warning. Delmåling 1 viser, hvilke virksomheder, der søger vejledning hos Early Warning. Gruppen sammenlignes med alle konkursramte virksomheder i 2011 og Fortsat stor interesse for Early Warning Early Warning har siden starten i 2007 vejledt knap 3000 virksomheder, og et stort antal virksomheder søger fortsat vejledning hos Early Warning. Det årlige antal vejledninger fra 2009 til 2012 ligger relativt konstant mellem 600 og 650 vejledninger. Der er med andre ord fortsat et stort oplevet vejledningsbehov blandt de danske kriseramte virksomheder. Hovedstadsregionen afviger fra resten af landet I forhold til evalueringen fra 2011 er andelen af vejledninger i Hovedstadsregionen øget. Hovedstaden er dog stadig underrepræsenteret i forhold til regionens størrelse, og Region Midtjylland tegner sig samlet set for de fleste vejledninger. Hovedstadsregionens branchefordeling afviger også fra landets øvrige fire regioner, da der her forekommer flere vejledninger inden for Information og kommunikation samt Erhvervsservice. I resten af landet er det virksomheder inden for traditionelle erhverv som Industri, Bygge og anlæg samt Handel og transport, der primært vejledes. Vejledte virksomheder afspejler de konkursramte virksomheder i dansk erhvervsliv Virksomhederne, der indgår i Early Warning, ligner branchemæssigt de konkursramte virksomheder i 2011 og Virksomheder inden for Industri er dog overrepræsenterede i Early Warning, mens virksomheder inden for Ejendomshandel og udlejning er underrepræsentede i forhold til alle konkursramte virksomheder. Branchegruppen Handel og transport er den største gruppe med 36 procent både blandt alle konkursramte virksomheder og Early Warning virksomhederne. En underopdeling af denne branche viser, at de vejledte Early Warning virksomheder i højere grad er handelsvirksomheder end transportvirksomheder og virksomheder inden for Hotel og restauration sammenlignet med alle konkursramte virksomheder. Early Warning har, i forhold til den generelle erhvervsstruktur, relativt flere virksomheder drevet i selskabsform end personligt ejede firmaer. Særligt virksomheder drevet som anpartsselskaber er overrepræsenterede. Aldersfordelingen blandt de registrerede virksomheder ligner generelt de konkursramte virksomheder i samme periode. Store forskelle i vejledningsprocedurer Virksomheder der henvender sig til Early Warning bliver i første omgang vejledt af væksthusets konsulent, der i de fleste tilfælde gennemfører en kvalitativ vurdering af, om virksomheden bør fortsætte driften eller om den er lukningstruet. På den baggrund afgøres det blandt andet, om den vejledte virksomhed skal sendes videre til frivillig rådgivning eller advokat. Siden foretager væksthus-konsulenten ligeledes en vurdering af, om dele af virksomheden er egnet til viderførsel. I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning og 31 procent til advokat. Der er dog meget store regionale forskelle i anvendelsen af disse ordninger. Region Midtjylland sender hele 43 procent af de vejledte virksomheder til advokat. I de øvrige regioner sendes mellem 20 og 30 procent til advokat. Region Nordjylland er de flittigste brugere af det frivillige rådgivningsnetværk og sender hele 60 procent af alle vejledte virksomheder til frivillig rådgivning. I de øvrige regioner ligger andelen mellem 25 og 40 procent. 4

5 Del 2 Basisgruppe Anden del af evalueringen tager udgangspunkt i en basisgruppe, der består af de vejledte virksomheder, der opfylder de tre førnævnte kriterier: 1. Virksomhedens første registrering skal være efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe(evalueret i 2011). Resultater for basisgruppen Basisgruppens overlevelsesrate varierer alt efter, hvilke karakteristika virksomhederne har. Ældre virksomheder har generelt set en større overlevelsesrate, mens større virksomheder målt på antal ansatte også har en større chance for at overleve. Målt på overlevelsesrate ligger virksomheder vejledt i Region Midtjylland lavere end resten af landet, hvilket hænger sammen med, at mange virksomheder sendes til advokat. Aktie- og anpartsselskaber har en større sandsynlighed for at overleve end enkeltmandsvirksomheder, mens virksomhedens branche ikke har nogen betydning for overlevelsesraten. Virksomheder sendt til frivillig rådgivning har med 64 procent en højere overlevelsesrate end virksomheder, der ikke sendes til frivillig rådgivning, hvor kun 55 procent overlever. Væksthuskonsulenternes vurdering af virksomhedernes overlevelsespotentiale rammer rigtigt. 70 procent af de virksomheder, der har en driftsvurdering mv. er fortsat i live ultimo 2012, mens det kun er 30 procent af virksomhederne, der vurderes som lukningstruede, der fortsat er i live. Del 3 Effektmåling I effektmålingen fokuseres der i første omgang på, hvor stor en andel af beskæftigelse, omsætning og eksport, der samlet set fastholdes i Early Warning virksomhederne fra 2010 til Denne andel sammenlignes med tidligere årgange og i forhold til væksthuskonsulenternes vurdering af virksomhedens driftspotentiale og om virksomheden sendes til frivillig rådgivning. Derefter fokuseres der udelukkende på de overlevende virksomheder. Disse virksomheders udvikling sammenlignes med overlevende virksomheder i kontrolgruppen i forhold til eksport, omsætning og beskæftigelse. Derudover evalueres effekten af det frivillige rådgivningsnetværk og konsulenternes driftsforventning. De konkursramte Early Warning virksomheder i 2010 og 2011 evalueres i forhold til en sammenlignelig gruppe af konkursramte virksomheder med hensyn til gæld til det offentlige. Evalueringen suppleres med en vurdering af advokatbistanden tilknyttet Early Warning. Effektmålingens resultater Vejledte Early Warning virksomheder formår i højere grad end tidligere at fastholde omsætning og eksport. Evalueringen fra 2011 viste, at de vejledte virksomheder i programmets første år kun fastholdte knap halvdelen af omsætningen og mindre end 40 procent af eksporten. Den nye basisgruppe formår at fastholde 66 procent af omsætningen og næsten 80 procent af eksporten. Det skal dog bemærkes, at finanskrisen ramte omsætning og eksport særligt hårdt i 2009, der er udgangspunktet for den tidligere evaluering. Virksomheder sendt til frivillig rådgivning skiller sig positivt ud og formår at fastholde 72 procent af beskæftigelsen og omsætningen. Til sammenligning fastholder virksomheder uden frivillig rådgivning kun 57 procent af beskæftigelsen og 64 procent af omsætningen. Early Warnings vurdering af virksomhedernes driftsmuligheder rammer præcist i forhold til de vejledte 5

6 virksomheders fortsatte udvikling. Early Warning virksomheder, der forventes at lukke, fastholder i perioden kun et ud af fem job og 27 procent af omsætningen, mens de øvrige Early Warning virksomheder fastholder 74 procent af beskæftigelsen og 78 procent omsætningen i samme periode. Skjult jobskabelse i videreførelser En kvalitativ undersøgelse af videreførelser af ophørte virksomheder viser, at deltagerne i Early Warning ofte formår at videreføre virksomhederne, og de opretholder dermed en del af beskæftigelsen. 18 procent af de ophørte virksomheder videreføres under en ny konstruktion, hvilket betyder, at næsten hvert femte tabte job genskabes det svarer til 289 job. Den overordnede konklusion er derfor, at 79 procent af alle job fastholdes i virksomheder med en driftsanbefaling enten i form af overlevelse (74 procent) eller i form af rekonstruktion (5 procent). Frivillig rådgivning skaber resultater Overlevende virksomheder sendt til frivillig rådgivning formår at øge beskæftigelsen fra 2010 til 2012 med 7 procent, hvilket svarer til en jobskabelse på 50 fuldtidsstillinger. Virksomhederne klarer sig dermed ligeså godt som sin kontrolgruppe, når det gælder fastholdelse af beskæftigelsen. Virksomheder i basisgruppen, der ikke har modtaget frivillig rådgivning, klarer sig derimod dårligere end kontrolgruppen, men formår trods alt næsten at fastholde både beskæftigelsen og omsætningen fra 2010 til Dermed præsterer begge Early Warning grupper bedre end de overlevende virksomheder i den tidligere evaluering, hvor virksomhederne på to år mistede 20 procent af den samlede omsætning. Driftsforventninger indfries Virksomhederne i basisgruppen med forventningen drift mv. matcher i højere grad sin kontrolgruppe målt på beskæftigelse og omsætning end virksomheder, der forventes at lukke. Blandt alle virksomheder ligger virksomheder med lukningsforventning ikke overraskende væsentlig lavere end de øvrige virksomheder i basisgruppen i forhold til både omsætning og beskæftigelse. De overlevende virksomheder med en lukningsforventning fortsætter med at tabe arbejdspladser, mens virksomheder med en driftsforventning skaber beskæftigelse fra 2010 til Den overordnede konklusion er, at overlevende virksomheder med en driftsanbefaling - til trods for at det er kriseramte virksomheder, der evalueres har formået at skabe arbejdspladser, mens de lukningstruede trækker ned i Early Warning virksomhedernes samlede præstationer. Mindre skattegæld for Early Warning virksomhederne Den sidste del af effektmålingen undersøger Early Warnings evne til at reducere skattegælden blandt ophørte virksomheder. Alle konkursramte virksomheders samlede skattegæld og gæld pr. virksomhed blev øget fra 2010 til 2011 og er faldet igen fra 2011 til 2012, men ligger stadig langt over niveauet i Konkursramte Early Warning virksomheder, med skyldig A-skat og moms, skylder i gennemsnit kroner mindre til det offentlige end øvrige virksomheder med skyldig A-skat og moms. Dette svarer til, at Early Warning virksomhederne har reduceret deres samlede gæld til det offentlige med hhv. 12,5 og 9 millioner kroner i 2010 og 2011 sammenlignet med de øvrige virksomheder. I Bygge- og anlægssektoren, hvor Early Warning virksomhederne i høj grad ligner alle de konkursramte virksomheder, målt på erhvervsdemografiske karakteristika, ligger gælden ligeledes i gennemsnit kroner lavere. Det viser, at Early Warning har en positiv indvirkning på nedbringelse af gæld til det offentlige. Early Warning har dermed i årene 2010 og 2011 samlet, alene inden for Bygge- og anlægssektoren, reduceret gælden til det offentlige med næsten fem millioner kroner. Early Warning vejleder lidt over 4 6

7 procent af det samlede antal konkurser i Bygge- og anlægssektoren. Hvis denne andel øges til blot 15 procent vil nedbringelsen af gæld til det offentlige udgøre 8,5 1 millioner kroner, hvilket dækker de årlige omkostninger forbundet med Early Warning. Advokatrådgivning bidrager til lavere gæld Konkursramte Early Warning virksomheder sendt til advokat har gennemsnitlig lavere gæld til det offentlige end de øvrige virksomheder i Early Warning. Den gennemsnitlige gæld pr. virksomhed er faldet markant for begge grupper fra 2010 til 2011 og Desuden er gælden faldet fra kroner i 2010 til kroner i 2011 og For de øvrige virksomheder er den gennemsnitlige gæld faldet med næsten kroner - fra knap kroner til kroner i samme periode. I 2010 skyldte de virksomheder, der blev sendt til advokat, i gennemsnit mindre til det offentlige end virksomheder, der ikke har fået advokatbistand. I 2011 og 2012 er forskellen på hele I 2010 og 2011 vejledte Early Warning samlet 4,3 procent af de konkursramte virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren, og deres gennemsnitlige skattegæld var kroner lavere end de øvrige konkursramte virksomheder inden for Bygge- og anlægssektoren. Det gennemsnitlige årlige nettoprovenue for de 4,3 procent vejledte virksomheder er 2,45 millioner kroner. Hvis andelen af vejledninger inden for Bygge- og anlægssektoren steg til 15 procent vil den årlige gevinst for det offentlige øges til 15 : 4,3 x 2,45 millioner kroner = 8,52 millioner kroner. 7

8 Anbefalinger Effektmålingen viser, at overlevende virksomheder, der sendes til frivillig rådgivning skaber mere beskæftigelse end de øvrige virksomheder i programmet og konkursramte virksomheder, der sendes til advokat har markant lavere gæld til det offentlige, når de går konkurs. Derfor anbefales det, at begge rådgivningstilbud opretholdes og eventuelt udbygges. Endvidere betragtes det som en styrke, at der eksplicit fokuseres på videreførelse af levedygtige dele af de lukningstruede virksomheder, da evalueringen viser, at det er muligt at genskabe en stor del af de tabte arbejdspladser. På trods af de positive resultater er evalueringen forbundet med en vis usikkerhed. Det skyldes forskelligartede procedurer for vejledning og uklare samt potentielt divergerende mål i Early Warning. Der er i Early Warning et dilemma, hvor sikring af flere overlevende virksomheder kan medføre øget gæld, mens mere fokus på effektive lukninger, for eksempel i form af advokatbistand, kan betyde lukning af potentielt levedygtige virksomheder. Et øget fokus på standardiserede procedurer på tværs af væksthusene vil i højere grad sikre, at programmer som frivllig rådgivning og advokatbistand kan evalueres, så de mest effektive tiltag kan spredes på tværs af regionerne. Derfor anbefales det, at der opstilles overordnede retningslinjer for, hvornår en virksomhed i programmet sendes til frivillig rådgivning eller modtager advokatbistand. For eksempel at Early Warning virksomheder med en forventet lukning sendes til advokat og at virksomheder med et forventet driftspotentiale sendes til frivillig rådgivning. Registreringsteknisk skal procedurer og metoder for registrering af vejledte virksomheder standardiseres. Det betyder eksempelvis, at virksomheders sager afsluttes efter samme fremgangsmåde. Det er evaluators opfattelse, at specielt frivillig rådgivning bliver anvendt forskelligt på tværs af væksthusene. Det anbefales ligeledes at Early Warnings målsætninger er klart definerede. Det vil sikre, at evalueringen af programmets effekt bliver mere retvisende. Samtidig vil klart definerede målsætninger øge de enkelte vejlederes forståelse for programmets overordnede mål. Dette betyder for eksempel en afklaring af, hvorvidt Early Warning skal sikre fastholdelse af beskæftigelse, flere overlevende virksomheder, nedbringelse af gæld til det offentlige eller mere effektiv afvikling af lukningstruede virksomheder. Eller den rette kombination af ovennævnte målsætninger. Derudover anbefales det, at Early Warnings målgruppe klart defineres, så knappe ressourcer kan bruges mest effektivt. Det kan eksempelvis gøres gennem en vurdering af, hvilke typer af virksomheder, der får mest gavn af programmets kompetencer. Det anbefales yderligere, at der etableres et rapporteringssystem, der sikrer en hurtig og præcis tilbagemelding til Early Warning om udviklingen i de konkursramte virksomheders skattegæld. Et samarbejde mellem Danmarks Statistik, SKAT og Erhvervsstyrelsen kan give et præcist og opdateret billede af de konkursramte virksomheders skyldige skat både for alle konkursramte virksomheder og konkursramte virksomheder i Early Warning, der har modtaget advokatbistand og de, der ikke er sendt til advokat. 8

9 DEL 1 PROFIL AF DELTAGERVIRKSOMHEDERNE 1409 virksomheder har i perioden til søgt vejledning hos Early Warning. Denne gruppe har betegnelsen Nye EW-registrerede. Gruppen sammenlignes med alle konkursramte virksomheder i 2011 og 2012 og med virksomheder, der indgik i den første evaluering af Early Warning. Denne gruppe har betegnelsen Gamle EW-registrerede. 9

10 Figur 1.1: Registrerede virksomhedsvejledninger i Early Warning opgjort på månedsbasis, Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system Tilstrømningen af virksomheder til Early Warning har generelt været høj siden september Overordnet set ligner årene hinanden med mellem 600 og 650 årlige registreringer. Antallet af registreringer varierer dog en del på månedsbasis, idet antallet af månedlige registreringer fra svinger mellem 25 og 90 tilmeldinger. De mange tilmeldinger viser, at der fortsat er et stort behov blandt virksomhederne for at søge vejledning, hvilket viser, at Early Warning ordningen stadig har en berettigelse. Der er fortsat et stort vejledningsbehov blandt de danske virksomheder. 10

11 Figur 1.2: Antal konkurser* og nye registreringer opgjort på regioner Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. * Antal konkurser er opgjort uden branchegruppen uoplyst Region Midtjylland har med 402 det største antal vejledte virksomheder se højre akse. Herefter følger Region Syddanmark og Region Hovedstaden med hhv. 317 og 302 vejledte virksomheder. Region Nordjylland er med 172 vejledninger regionen med færrest vejledninger - under halvt så mange som i Region Midtjylland. Region Sjælland har 216 vejledte virksomheder i Early Warning. Konkursstatistikken for viser, at Region Hovedstaden med knap konkurser sammenlagt i 2011 og 2012 vist på venstre akse - næsten har dobbelt så mange registrerede konkurser som Region Midtjylland, der har næstflest konkurser. Det betyder, at Region Hovedstaden er underrepræsenteret blandt Early Warning virksomhederne. Dette indikerer, at der er et uudnyttet vejledningspotentiale i netop Hovedstadsregionen. De øvrige regioner har mellem 700 og konkurser. Hovedstadsregionen har væsentligt færre vejledninger end de øvrige regioner i forhold til det samlede antal konkurser i regionen. 11

12 Figur 1.3: Gamle og nye Early Warning virksomheder opgjort på regioner 30% 27% 29% 25% 21% 23% 22% 20% 19% 19% 15% 15% 12% 12% 10% 5% 0% Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Gamle EW-Registrerede Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Blandt de nye Early Warning virksomheder vejledes en større andel i Region Hovedstaden og Region Midtjylland. På trods af fremgangen i Hovedstadsregionen er denne fortsat underrepræsenteret i forhold til antallet af konkurser jvf. figur 3.3. Region Midtjylland er med 29 procent af alle vejledninger fortsat regionen med flest vejledninger. Region Nordjylland opretholder med 12 procent den samme andel af vejledninger, mens Region Syddanmark går en smule tilbage. Region Sjælland oplever det største fald i andelen af Early Warning virksomheder, hvor andelen er faldet med fire procentpoint. 12

13 Figur 1.4: Nye Early Warning registreringer og konkurser opgjort på branche 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 3% 4% 8% 16% 17% 15% 36% 36% 5% 5% 7% 0% 6% 2% 14% 13% 5% 5% 2% 3% Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik Handel og transport dominerer både blandt Early Warning virksomhederne og alle konkurser, og tegner sig for over en tredjedel af alle registreringer og konkurser. Traditionelle brancher som Industri mv. samt Bygge og anlæg udgør 31 procent af de nye registreringer, mens de samme brancher kun udgør 25 procent af alle konkurser i 2011 og Det er især Industri mv., der er overrepræsenteret blandt de nye registreringer hos Early Warning. Konkurserne for viser, at de konjunkturfølsomme brancher som Ejendomshandel og udlejning samt Bygge og anlæg er underrepræsenterede blandt Early Warning registreringerne. Finansiering og forsikring, der blandt andet indeholder holdingselskaber, er underrepræsenteret blandt Early Warning registreringerne. Early Warning virksomhederne ligner generelt de konkursramte virksomheder, når man sammenligner med branchefordelingen blandt alle konkurser. Industri er dog overrepræsenteret, mens Ejendomshandel og udlejning er underrepræsenteret i forhold til alle konkursramte virksomheder. 13

14 Figur 1.5: Andel af nye Early Warning virksomheder og konkurser opgjort på delbrancher i Handel og transport 45% 40% 35% 30% 29% 35% 37% 39% 25% 20% 15% 10% 15% 11% 19% 15% 5% 0% Transport Detailhandel Øvrig handel Hoteller & Restaurationer Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. Handel og transport er den største branche for både de nye Early Warning registreringer og i konkursstatistikken Branchen tegner sig i begge grupper for 36 procent. Den nye gruppe af Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad handelsvirksomheder. Især Detailhandel er med 35 procent overrepræsenteret i forhold til konkursstatistikken fra , hvor Detailhandel kun udgør 29 procent. Derimod er Transport samt Hoteller og restaurationer underrepræsenteret i forhold til konkursstatistikken. Selvom der er forskelle mellem Early Warning virksomhederne og konkursstatistikken, ligner de to grupper overvejende hinanden. De nye Early Warning virksomheder inden for Handel og transport er i højere grad handelsvirksomheder sammenlignet med alle konkursramte Handel og transport virksomheder. 14

15 Figur 1.6: Nye Early Warning virksomheder og konkurser opgjort på alder 40% 35% 36% 30% 27% 27% 29% 25% 21% 23% 22% 20% 15% 15% 10% 5% 0% 0-2 år 3-5 år 6-9 år Over 10 år Konkurser Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik Konkursstatistik. Aldersfordelingen for de nye Early Warning virksomheder ligner nogenlunde de konkursramte virksomheder i samme periode. Både helt unge virksomheder og virksomheder, der er over 10 år gamle, er overrepræsenterede blandt de nye Early Warning virksomheder. 29 procent af Early Warning virksomhederne er over 10 år gamle, mens tallet for konkursramte virksomheder i er 22 procent. Aldersfordelingen blandt Early Warning virksomheder ligner generelt konkursstatistikken, selvom både unge og gamle virksomheder er overrepræsenterede i Early Warning. 15

16 Figur 1.7: Nye Early Warning virksomheder og alle virksomheder opgjort på ejerform 60% 50% 40% 51% 43% 40% 30% 20% 10% 0% 25% 11% 12% 8% 5% 4% 2% Enkeltmandsfirma Interessentskab mv. Aktieselskab Anpartsselskab Andre Alle virksomheder 2010 Nye EW-Registrerede Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og Danmarks Statistik generel firmastatistik. Early Warning adskiller sig fra den generelle erhvervsstruktur, når man ser på virksomhedstype. Andelen af anpartsselskaber i Early Warning er på 40 procent, og er dermed noget større end de 25 procent denne gruppe udgør i den generelle erhvervsstruktur. Omvendt er kun 43 procent af virksomhederne i Early Warning enkeltmandsfirmaer, mens de i den generelle erhvervsstruktur udgør 51 procent. Early Warning har relativt flere virksomheder drevet i selskabsform end personligt ejede firmaer. 16

17 Figur 1.8: Nye Early Warning virksomheder opgjort på region/væksthus og branche 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Branchefordelingen viser store regionale forskelle især mellem Region Hovedstaden og resten af landet. Handel og transport er samlet set den største branchegruppe i hele landet med Region Sjælland og Region Nordjylland som de to regioner, hvor branchen fylder mest blandt de vejledte. Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet ved at have en langt større andel af vejledte virksomheder inden for Erhvervsservice samt Information og kommunikation end resten af landet. I Region Hovedstaden udgør disse to branchegrupperinger omkring en fjerdedel af de vejledte virksomheder. Til sammenligning udgør brancherne kun omkring 15 procent i resten af landet. Disse tendenser afspejler den generelle erhvervsstruktur i regionerne, hvor Hovedstadsregionen er domineret af videntunge serviceerhverv som it og videnservice. Region Hovedstaden adskiller sig fra resten af landet, når der ses på branchefordelingen blandt vejledte virksomheder med flere registreringer inden for videntunge serviceerhverv. 17

18 Figur 1.9: Andel af nye Early Warning virksomheder sendt til advokat og frivillig rådgivning opgjort på region 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark FR Sendt til advokat Gennemsnit FR Gennemsnit advokat Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system. Der er store regionale forskelle i brugen af frivillig rådgivning og advokatbistand i Early Warning. Da der ellers ikke er store regionale forskelle i virksomhedssammensætningen, tyder det på forskellige procedurer i væksthusene. I gennemsnit sendes 38 procent til frivillig rådgivning, mens 31 procent af Early Warning virksomhederne sendes til advokat. Region Midtjylland er den region, der sender relativt flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest sender virksomheder til frivillig rådgivning. Mere end 40 procent af Early Warning virksomhederne i Region Midtjylland sendes til advokat, mens Hovedstadsregionen sender godt 30 procent til advokat. I Region Nordjylland og Region Syddanmark sendes mindre end hver fjerde virksomhed til advokat. Til gengæld sender Region Nordjylland knap 60 procent til frivillig rådgivning. Brugen af rådgivningstilbud varierer på tværs af væksthusene, hvor eksempelvis Region Midtjylland sender flest til advokat, mens Region Nordjylland oftest benytter frivillig rådgivning. 18

19 DEL 2 - BASISGRUPPEN Basisgruppen er udvalgt blandt de Early Warning virksomheder, der har afsluttet et vejledningsforløb. For at kunne måle en langsigtet effekt af vejledningen er virksomheder vejledt i 2012 udeladt af basisgruppen. Af de 2873 virksomhedsvejledninger er der 1043 virksomheder, der opfylder kravene. I det følgende afsnit beskrives basisgruppen ud fra en række erhvervsdemografiske parametre Ud fra 2873 virksomheder identificerer estatistik en basisgruppe, som sendes til Danmarks Statistik. Basisgruppen på 1043 virksomheder er identificeret efter følgende kriterier: 1. Virksomheden skal have været i kontakt med Early Warning første gang efter Virksomhedens sag med Early Warning skal være afsluttet første gang før Virksomheden indgik ikke i den gamle basisgruppe (evalueret i 2011). 19

20 Figur 2.1: Basisgruppens status opgjort efter branche, primo % 90% 80% 70% 44% 34% 39% 51% 37% 41% 43% 39% 40% 47% 60% 50% 40% 30% 20% 56% 66% 61% 49% 63% 59% 57% 61% 60% 53% 10% 0% Aktive Ophørte Gennemsnit Kilde: Beregning baseret på udtræk fra Early Warnings CRM-system og CVR. Det gennemsnitlige andel af vejledte virksomheder, der er aktive, ligger på 57 procent. Det er især Industri mv. med 66 procent samt Information og kommunikation med 63 procent, der har en høj andel af aktive virksomheder ultimo Modsat er blot 49 procent aktive inden for Handel og transport ved udgangen af 2012, hvilket er lavest blandt brancherne. Det skal dog understreges, at forskellene mellem brancherne generelt set er små. Andelen af aktive virksomheder i basisgruppen er nogenlunde ligeligt fordelt på tværs af brancherne. 20

Præsentation af Early Warning

Præsentation af Early Warning 1 Præsentation af Early Warning Når bundlinjen bløder 2 Målsætning Fire overordnede mål, heraf to på kort sigt: 1) Flere kriseramte virksomheder skal overleve 2) Virksomheder der må lukke skal gøre det

Læs mere

estatistik, juni 2015

estatistik, juni 2015 Early Warning - en evaluering af programmets indsats overfor kriseramte danske virksomheder Udarbejdet af estatistik for Væksthus Midtjylland 1 Baggrund Early Warning har til formål at sikre, at kriseramte

Læs mere

Early Warning evaluering

Early Warning evaluering INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BAGGRUND, RESULTATER OG ANBEFALINGER... 3 1.1 Baggrund...3 1.2 Resultater...5 1.2.1 DEL I Deltagerprofil...5 1.2.2 DEL II - Basisgruppen...6 1.2.3 DEL III Effektmåling...8 1.3 Anbefalinger...9

Læs mere

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet

Konkursanalyse 2012. 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 5456 konkurser i 2012 færre ansatte mister jobbet 2012 ligner 2011, når man ser på antallet af konkurser. I modsætning til 2011 er der tabt 12 procent færre job i de konkursramte virksomheder og dermed

Læs mere

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4*

Konkursanalyse Figur 1: Udvikling i antal konkurser og sæsonkorrigeret antal konkurser, 2007K1-2016K4* 2007K1 2007K2 2007K3 2007K4 2008K1 2008K2 2008K3 2008K4 2009K1 2009K2 2009K3 2009K4 2010K1 2010K2 2010K3 2010K4 2011K1 2011K2 2011K3 2011K4 2012K1 2012K2 2012K3 2012K4 2013K1 2013K2 2013K3 2013K4 2014K1

Læs mere

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien

Konkursanalyse 2014. Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Jobtabet i konkurser styrtdykker i finanssektoren og industrien Antallet af konkurser var 4.049 i 2014. Dermed faldt konkurstallet for fjerde år i træk og ligger 2.412 under konkurstallet i 2010. De traditionelle

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK Udviklingen af konkurser blandt danske virksomheder, januar 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk 1 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014

Erhvervsnyt fra estatistik Oktober 2014 Laveste konkurstal i seks år jobtab halveret siden 21 Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste års fald er især sket øst for Storebælt og trækkes af

Læs mere

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015

Konkursanalyse 2015. Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Flere tabte jobs ved konkurser i 2015 Resumé: Samlet gik 4.029 virksomheder konkurs i 2015. Dermed er konkurstallet stort set identisk med 2014, hvor 4.049 virksomheder gik konkurs. Det viser udtræk fra

Læs mere

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017

Konkursanalyse pct. færre konkurser i 1. kvartal 2017 33 pct. færre konkurser i 1. kvartal 217 Det seneste år er antallet af konkurser herhjemme faldet med næsten 7 svarende til et fald på 33 pct. Samtidig udgør aktive virksomheder, hvor der er høj omsætning

Læs mere

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under

Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under Konkurstallet falder for tredje kvartal i træk jobtab på vej under 1. Antallet af konkurser i tredje kvartal 214 faldt til det laveste niveau i seks år. Det seneste kvartals fald trækkes af bygge- og anlægssektoren

Læs mere

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter

estatistik April 2017 Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter Bygge og anlæg hamrer frem men iværksætteraktiviteten halter I finanskrisens første år tabte bygge- og anlægsbranchen hver femte fuldtidsstilling, mens den private sektor kun mistede hver tiende. I bygge-

Læs mere

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016

Konkursanalyse Rekordmange konkurser i 2016 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Rekordmange

Læs mere

Konkurser og jobtab 2013

Konkurser og jobtab 2013 14.814 tabte arbejdsplader ved konkurser i 2013 Efter et konstant konkursniveau i 2011 og 2012 faldt antallet af konkurser igen i 2013. Der kan samtidig konstateres et beskedent fald i antal tabte fuldtidsstillinger,

Læs mere

Iværksættere i Business Region Aarhus

Iværksættere i Business Region Aarhus Iværksættere i Business Region Aarhus 1 Iværksætteri i Business Region Aarhus 1. Tal fra Danmarks Statistik viser, at antallet af nye virksomheder i Business Region Aarhus stiger med 1,6 procent fra 2013

Læs mere

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED

FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED København, august 2013 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder August 2013 FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017

Konkursanalyse procent færre konkurser i andet kvartal 2017 20 procent færre konkurser i andet kvartal 2017 Efter et rekordhøjt antal konkurser i 2016 er konkurstallet faldet med 20 procent fra andet kvartal 2016 til andet kvartal 2017. Antallet af konkurser er

Læs mere

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten

IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten IT-branchen har vokseværk it-konsulenter og iværksættere trækker væksten Særligt it-konsulenter og iværksættere skal tilskrives æren for, at hele it-sektorens fuldtidsbeskæftigelse er i fremgang ovenpå

Læs mere

2. kvartal september 2013

2. kvartal september 2013 2. kvartal 2013 1. september 2013 Velkommen til Væksthusstatikken! Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus pr. 30. juni 2013. Når året er omme, opgøres Væksthusenes samlede resultater for 2013 og offentliggøres

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik

Erhvervsnyt fra estatistik Maj 2011 Fokus på ny eksportstatistik Ny eksportstatistik giver dig overblikket over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Danmarks Statistik og Eksportrådet har estatistik udviklet en ny eksportstatistik. Statistikken fokuserer

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Iværksætter- statistik

Iværksætter- statistik Iværksætter- statistik 2010 Regionshuset Viborg Regional Udvikling Iværksætteri Indhold Nye virksomheder...2 Etableringsrate...4 Nye virksomheder med ansatte og eksport...5 Nye virksomheders aktivitet...7

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar

FSR ANALYSE ESTATISTIK. Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder I SAMARBEJDE MED. København, januar København, januar 2012 Udviklingen i konkurser blandt danske virksomheder FSR ANALYSE I SAMARBEJDE MED ESTATISTIK www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark.

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014

Erhvervsnyt fra estatistik April 2014 Erhvervsnyt fra estatistik Fremgang i antallet af fuldtidsstillinger København, Fyn og Østjylland trækker væksten For første gang i fem år skabes der nu flere fuldtidsstillinger i Danmark. Der er dog store

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Kort om effekter af. vækstforum investeringer

Kort om effekter af. vækstforum investeringer Kort om effekter af vækstforum investeringer 2011-2015 11 22 Den regionale vækstindsats leverer resultater Regionerne investerer i vækst og arbejdspladser i hele Danmark. Det giver positive resultater.

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 216 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 322 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark

Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark Den Sociale Kapitalfond Analyse Portræt af de særligt sociale virksomheder i Danmark November 2016 Kontakt: Analysechef Kristian Thor Jakobsen Tlf.: 3022 6792 Den Sociale Kapitalfond Management ApS HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland

Profilanalyse Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Profilanalyse 2016 Analyse af brugerne af den lokale- og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 1: Hovedresultater fra Profilanalyse 2016... 4 1.1 De lokalt

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015

Kvartalsnyt fra estatistik Oktober 2015 16 kommuner har lagt finanskrisen bag sig I 16 ud af landets 98 kommuner er der i dag flere fuldtidsjob end i 2008. Det viser specialkørsler fra Danmarks Statistiks beskæftigelsesstatistikker, som estatistik

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter

Bilag 2: Evaluering og effektmåling. Af Væksthusenes internationale aktiviteter Bilag 2: Evaluering og effektmåling Af Væksthusenes internationale aktiviteter 2009-2012 Pluss Leadership A/S og estatistik November 2014 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Datagrundlag og metode... 3 1.1.1

Læs mere

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013,

Teknisk notat til. Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Teknisk notat til Iværksætterindeks for nydanskere 2013, Oktober 2013 Side 2/23 INDLEDNING... 3 DEL 1 STATISTISK GENNEMGANG AF NYDANSKERE OG IVÆRKSÆTTERI... 3 TABEL 1: BEFOLKNING PR. 2012 OPGJORT PÅ ETNISK

Læs mere

Faktaark: Kvinder i bestyrelser

Faktaark: Kvinder i bestyrelser Marts 2015 Faktaark: Kvinder i bestyrelser DeFacto har analyseret udviklingen af kvinder i bestyrelser. Analysen er foretaget på baggrund af data fra Danmarks Statistiks database over bestyrelser samt

Læs mere

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012

Efter konkursen. Formål. Hovedkonklusioner. Efter konkursen Analyse udarbejdet af ASE i samarbejde med Erhvervsstyrelsen August 2012 Efter konkursen Formål Nærværende analyse er lavet i et samarbejde mellem a-kassen ASE og Erhvervsstyrelsen. Formålet med analysen er at afdække nogle specifikke forhold vedrørende konkurser. Herunder

Læs mere

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016

ANALYSE: Danske zombieselskaber 2016 ANALYSE: Danske zombieselskaber 216 Hovedkonklusioner 2.14 danske selskaber kan i 216 karakterers som zombieselskaber svarende til ni pct. af alle danske selskaber. I 215 var der til sammenligning ca.

Læs mere

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK

Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK Appendiks 2 KORTLÆGNING AF SOCIALØKONOMISKE VIRKSOMHEDER I DANMARK September 2013 Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Identifikation af socialøkonomiske virksomheder 3 Forskellige typer af socialøkonomiske

Læs mere

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014

Indhold. Erhvervsstruktur 2006-2013 18.03.2014 Indhold Indledning... 2 Beskæftigelse den generelle udvikling... 2 Jobudvikling i Holbæk Kommune... 2 Jobudvikling i hele landet... 4 Jobudvikling fordelt på sektor... 5 Erhvervsstruktur i Holbæk Kommune...

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 FREDERIKSSUND. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv FREDERIKSSUND Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser -

Læs mere

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006

Iværksættere og nye virksomheder. Nøgletal 2006 Iværksættere og nye virksomheder Nøgletal 2006 August 2006 Iværksættere og nye virksomheder, Nøgletal 2006 Udgivet af: Erhvervs- og Byggestyrelsen Dahlerups Pakhus, Langelinie Allé 17 2100 København Ø

Læs mere

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstVilkår 2016 GLADSAXE. Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstVilkår 2016 Situationsanalyse af vilkår for vækst og erhvervsliv GLADSAXE Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland 2 VækstVilkår 2016 VækstVilkår 2016 er en serie af 46 analyser - én for

Læs mere

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark

Faglærte skaber de mest levedygtige virksomheder i Danmark Faglærte skaber de mest levedygtige i Danmark Virksomheder skabt af faglærte har højere overlevelse end skabt af akademikere i 7 ud af 8 brancher. Det er altså ikke kun i nogen brancher som for eksempel

Læs mere

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG

IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG IVÆRKSÆTTER TAL for AARHUS KOMMUNE BILAG 2011 Introduktion til iværksætterprofil for Aarhus Kommune Formålet med denne iværksætterprofil er at give et overblik over iværksætterne i Aarhus Kommune og herigennem

Læs mere

Hvor foregår jobvæksten?

Hvor foregår jobvæksten? 2014 REGIONAL VÆKST OG UDVIKLING *** ing det lange opsv ur dt ne e or st n de? nu ad og hv Hvor foregår jobvæksten? -- / tværregionale analyser af beskæftigelsen i Danmark fra 1996 til 2013 rapport nr.

Læs mere

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern?

Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? Velkommen til foredrag om et faktabaseret grundlag for den midtjyske iværksætterpolitik Hvad ved vi om iværksætterne i Ringkøbing-Skjern? www.estatistik.dk 04-05-2009 Disposition for faktabaseret iværksætterpolitik

Læs mere

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9.

ANALYSE. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S. Juli Side 1 af 9. Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job

Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Faglærte opretter flest virksomheder og skaber flest job Iværksætteri er ofte blevet sat på dagsordenen som nøglen til vækst og beskæftigelse. Faglærte iværksættere står bag godt 4 pct. af de nyoprettede

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

Erhvervslivet på tværs

Erhvervslivet på tværs Virksomheder generelt Virksomhedernes udvikling Regnskaber Globalisering Virksomheder generelt De fleste arbejdssteder er små I Danmark er der knap 286.000 arbejdssteder. Næsten halvdelen af arbejdsstederne

Læs mere

Faktaark: Iværksætternes fortrop

Faktaark: Iværksætternes fortrop Juni 2014 Faktaark: Iværksætternes fortrop Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvem der bliver iværksættere,

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET

IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Senest opdateret oktober 216 IVÆRKSÆTTER- INDBLIKKET Iværksætterindblikket er en samling af aktuel viden om dansk iværksætteri set i dansk og international sammenhæng og med fokus på både de etablerede

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Februar 2016 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010

Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere - udviklingen 2001-2007 16. april 2010 Statistik om kvindelige iværksættere udviklingen 2001-2007 viser udviklingen inden for en række områder relateret til kvindelige

Læs mere

Eksportstatistik 2016

Eksportstatistik 2016 Eksportstatistik 2016 - Baseline og forløbsanalyse udarbejdet af estatistik for Eksportrådet 1 Mere end halvdelen af eksportvæksten kommer fra SMV erne En ud af fem store eksportvirksomheder i 2014 var

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af iværksætterne i strukturfondsperioden 2007-2013 De unge deltagervirksomheder Indeværende monitorering og effektvurdering omfatter strukturfondsprojekter

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9.

ANALYSE. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI Side 1 af 9. Udvikling i underskud og egenkapital i de danske selskaber ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S JUNI 2014 www.fsr.dk Side 1 af 9 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer

Læs mere

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013

Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2014: Profil af personer, iværksættere og virksomheder vejledt i den lokale erhvervsservice i Region Midtjylland 2013 En sammenlignende analyse af 17 udvalgte kommuner

Læs mere

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse

VÆKSTIVÆRKSÆTTERE. Nye virksomheder i vækst BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK. Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse VÆKSTIVÆRKSÆTTERE BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Nye virksomheder i vækst Antal og geografi Beskæftigelse Jobskabelse Uddannelse INDLEDNING Indhold Baggrund og analyse I kølvandet på den

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune

Erhvervsservice i Norddjurs Kommune Maj, 2016 Erhvervsservice i Norddjurs Kommune 1. INDLEDNING Formålet med dette notat er at sætte fokus på brugere af Norddjurs Kommunes erhvervsservice. Notatet beskriver antallet af brugere og tegner

Læs mere

Jobfremgang på tværs af landet

Jobfremgang på tværs af landet 1K 2008 2K 2008 3K 2008 4K 2008 1K 2009 2K 2009 3K 2009 4K 2009 1K 2010 2K 2010 3K 2010 4K 2010 1K 2011 2K 2011 3K 2011 4K 2011 1K 2012 2K 2012 3K 2012 4K 2012 1K 2013 2K 2013 3K 2013 4K 2013 1K 2014 2K

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Nordjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT POL., MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i

Syddanmark 2007 2011. Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Monitorering og effektmåling Strukturfondsindsatsen i Syddanmark 2007 Design og kreative erhverv Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation Turisme Brede indsatser DEN EUROPÆISKE UNION

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

Mange unge mænd mistede deres job under krisen

Mange unge mænd mistede deres job under krisen Tabte arbejdspladser:. unge har mistet deres job under krisen Mange unge mænd mistede deres job under krisen Siden sommeren, hvor arbejdsløsheden begyndte at stige, er beskæftigelsen blandt de unge 1--årige

Læs mere

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE

KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE KVINDELIGE IVÆRKSÆTTERE - et statistisk portræt Juli 2011 1 Fakta om statistikken Kvindelige Iværksættere - et statistisk portræt indeholder en række statistikker om henholdsvis en typisk kvindelig og

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 2.232 1.707 707 875 1.587 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne. 26. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 26. august 21 Tyndere glasloft, men stadig få kvinder blandt topindkomsterne Af Kristian Thor Jakobsen Ligestillingen i forhold til køn og uddannelse har gennemgået markant udvikling de seneste

Læs mere

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1

33,8 22,4 9,2 13,0 21,4 Hele landet 2.063 7.108 29.952 2.232 1.707 707 875 1.587 35,0 25,4 8,7 10,8 20,1 Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 13. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011

Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 Økonomisk regionalbarometer for Midtjylland, marts 2011 AF KONSULENT PIA HANNE HANSEN, ANALYSEKONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA. OG CHEFKONSULENT MIRA LIE NIELSEN, CAND. OECON Nøgletal

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 3. kvartal 2017 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige

Læs mere

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013

Kvartalsnyt fra estatistik November 2013 Eksport og indenlandsk salg på stabilt niveau tysk vækst skaber håb for de mindste eksportvirksomheder Den danske eksport og det indenlandske salg har ligget på et konstant niveau de seneste 6 kvartaler.

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 4. kvartal 2014 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Januar 2015 www.fsr.dk Side 1 af 8 FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte

Læs mere

estatistik, Juli 2015

estatistik, Juli 2015 estatistik, Juli 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it- arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for

Læs mere

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse

EJERSKIFTEANALYSE 2014. Metode og databeskrivelse EJERSKIFTEANALYSE 2014 Metode og databeskrivelse Metode og databeskrivelse DATAKILDER OG AFGRÆNSNINGER Datamaterialet, som danner grundlag for denne analyse, stammer fra to kilder. Dels anvendes data Vækstfonden

Læs mere

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6

EVALUERING AF VÆKSTHUSENE. - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 EVALUERING AF VÆKSTHUSENE - Oplæg KKR Syddanmark 11/6 Er der et stærkt rationale bag Væksthusene? Uvildigheden er meget central i forhold til at få sat gang i værdiskabende tiltag i virksomhederne. Det

Læs mere

estatistik, Juni 2015

estatistik, Juni 2015 Indledning I 2013 kortlagde Erhvervsstyrelsen it-arbejdsmarkedet i Danmark i publikationen Beskæftigelsesmønstre inden for IKT (ERST 2013). Analysen blev udarbejdet til brug for det af regeringen nedsatte

Læs mere

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor

Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor April 2016 Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor Indhold Faktaark: Akademikerbeskæftigelsen i den private sektor...1 Indledning og metode...2 Beskæftigelsen i den private sektor...2 Akademikerbeskæftigelsen

Læs mere

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark

antal % antal % antal % Region Hovedstaden Region Midtjylland Region Nordjylland Region Sjælland Region Syddanmark Gazellevirksomheder i Danmark Det er nu 4. gang, at dagbladet Børsen i samarbejde med Greens Analyseinstitut og D&B Danmark sætter fokus på de hurtigst voksende virksomheder i Danmark, de såkaldte gazeller.

Læs mere

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise

Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Virksomheders jobskabelse og jobnedlæggelse under opsving og krise Mikkel Nørlem Hermansen De Økonomiske Råds Sekretariat Nationaløkonomisk Forenings årsmøde Koldingfjord, 11. januar 214 Beskæftigelsen

Læs mere

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013

Økonomisk barometer for Region Syddanmark, marts 2013 Økonomisk barometer for, marts 2013 AF KONSULENT MALTHE MIKKEL MUNKØE, CAND. SCIENT. POL, MA, MA & PRAKTIKANT CHRISTOFFER RAMSDAL HANSEN, STUD. SCIENT. POL Nøgletal for Danmark oplevede i 2012 en recession

Læs mere

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv

september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv september 2016 Økonomien i det danske erhvervsliv Analysedata Analysen af økonomien i det danske erhvervsliv er baseret på økonomiske informationer fra regnskabspligtige virksomheder, som har indleveret

Læs mere

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011

Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 Experian: Flere selskaber vendte underskud til overskud i 2011 December 2011 Experian har taget temperaturen på den finansielle styrke i dansk erhvervsliv ved at sammenholde selskabernes årsresultater

Læs mere

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter

Syddanmark 2007 2010. Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter Monitorering og effektmåling Strukturfondsprojekter i Syddanmark 2007 2010 Design Energieffektivisering Offshore Sundheds- og velfærdsinnovation DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S

I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S Overskud, underskud og egenkapital i de danske selskaber, 1. kvartal 2015 ANALYSE I SAMARBEJDE MED EXPERIAN A/S April 2015 Side 1 af 9 OM FSR ANALYSE FSR - danske revisorer udarbejder løbende analyser

Læs mere

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper

- Målgruppeanalyse af HAKL s målgrupper 1 Sammenfatning AMU-systemet spiller en væsentlig rolle gennem udbud af efteruddannelse, for at udvikle og udbygge arbejdsmarkedsrelaterede kompetencer hos primært ufaglærte og faglærte på arbejdsmarkedet

Læs mere