>>Det skal nok komme...

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download ">>Det skal nok komme..."

Transkript

1 Anders Borg Thomas Lue Lytzen >>Det skal nok komme... Online personalisering - strategi og virkelighed W3 Projekt It-højskolen i København 2001

2 Det skal nok komme Anders Borg og Thomas Lue Lytzen Opgaven er sat med Arial Kommateringen følger reglerne for Nyt komma Abstract Although Customer Relationship Management has been one the most persistent and proliferating buzzwords for some time, the amount of personalised web experiences still sems limited in today s online world. Why is that so? Esssentially, this question captures the purpose of the following analysis of online personalisation. Through a process of benchmarking we asses the level of personalisation on 15 different Danish and global websites. We then consider the personalisation capabilities of leading CRM solutions. The findings reveal that only a few elements of personalisation are being used to manage customer relations. We find a lack of coherence between what the market offers and what the companies actually implement. Many firms often forget that buying a CRM system is not enough, a new way of doing business must be adopted in order to be succesful. Anders Borg, BSC, economics Thomas Lytzen, BA, media science Anders Borg Thomas Lue Lytzen Vinterksamen 2001 W3 Digtial Ventures Vejleder It-højskolen i København Kandidatlinjen i e-handel

3 Indhold 1 Fokus Problemfelt Problemformulering Analysens forløb Afgrænsninger Metode og teori Hvad er CRM? Relationsdannelse Hvad er personalisering? Interaktive elementer Customisering Regelbaseret personalisering Collaborative filtering Ændrede krav til organisationen Kommunikation og interaktion Værdi Loyalitet Organisatoriske kompetencer Undersøgelsesdesign Heuristiske tilgange Benchmarking Undersøgelsesmodel Benchmarks: Sådan gør de! Amazon SAS EuroBonus Washington Post Spies Rejser Bluefly Jyske Bank Cdnow Launch Yahoo! ISO Telekøb aarhus.dk Københavns Fondsbørs Lego Sundhed.dk Betbrain Opsamling Potentialet i CRM: Sådan kan det gøres... 22

4 5 Forskellen: Hvorfor gør de det ikke? Kommunikation, interaktion og værdi Modenhed Små virksomheder, små systemer Konklusion: Når de at gøre det? Nye kanaler multikanal CRM? Litteratur og kilder Bilag Benchmarks Branche Interaktive elementer Customisering Regelbaseret customisering Collaborative filtering Screendumps Amazon SAS EuroBonus Washington Post Spies Rejser Bluefly Jyske Bank Cdnow Launch Yahoo! ISO Telekøb aarhus.dk Københavns Fondsbørs Lego Sundhed.dk Betbrain... 17

5 1 Fokus 1.1 Problemfelt Hvis folk omkring dig ikke vil lytte, så knæl for dem og bed om tilgivelse, thi skylden er din. Ordene er den russiske forfatter Fjodor Dostojevskijs. Og det var næppe markedsføring han havde i tankerne da han skrev dem. Alligevel rammer de temmelig præcist når en virksomhed skal forklare hvorfor forbrugerne vendte ryggen til netop det produkt virksomheden forventede sig så meget af. I stedet for at tale om en fejlslagen kampagne og skyde skylden på marketingafdelingen og reklamebureauet, er det tid til en ny strategi for hvordan forholdet til kunderne defineres og håndteres. En forretningsstrategi med fokus på at skabe, vedligeholde og styrke konkurrencedygtige kundeforhold gennem interaktion og dialog. At virksomheden forstår og ved hvad kunderne ønsker ultimativt før de selv ved det. Med andre ord: Customer Relationship Management (CRM). I bestræbelserne på at omsætte strategi til praksis og dermed komme tættere på kunderne anskaffer virksomhederne i dag it-værktøjer som kan optimere styringen af kunderelationer og bibringe kunderne fornemmelsen af intimitet. Inden for CRM er ét af disse redskaber personalisering: At indsamle viden om kunderne i købsprocessen og at sende den indsamlede viden retur til kunderne fx i form af målrettede tilbud og bedre service. På dotcom-bølgens højdepunkt var begrebet et af de buzzwords man ofte hørte når Internetguruerne forudsagde Nettets sejrsgang over traditionelle medier og distributionskanaler. Betragtede man Internettet som et radikalt nyt medie for kommunikation, betød personalisering at man ville forlade industrialismens massekommunikation til fordel for en ny form for individualiseret kommunikation. Var udgangspunktet derimod makroøkonomisk, blev personalisering et farvel til massemarkedsføring og masseproduktion, og i deres sted trådte en markedsøkonomi hvor forbrugerne modtog individualiserede budskaber og konsumerede individualiserede produkter. I dag er situationen knap så ligefrem. Ud over få klassiske eksempler såsom boghandlen Amazon.com og radiostationen Launch.com er der langt mellem de vellykkede personaliseringsstrategier og it-implementeringer. Det skyldes ikke at virksomhederne i dag tager forholdet til kunderne mindre alvorligt. Tværtimod har 67 procent af de europæiske virksomheder inden for de seneste to år iværksat CRM-initiativer, heraf mere end en tredjedel med topprioritet. Problemet er snarere at mere end to tredjedele af de virksomheder som investerer i systemer inden for CRM, ikke kan sætte ord på deres forventninger til investeringerne. Det er konklusionen på en undersøgelse som Cap Gemini Ernst & Young 1 har gennemført med deltagelse af 242 ansatte i 145 virksomheder fordelt på 14 lande i Europa. 1 Krabbe, Klaus (2001): Uvist om investering i CRM betaler sig in Computerworld, fredag den 28. september

6 En anden undersøgelse Website Evaluering 2001 fra Handelshøjskolens Center for Elektronisk Handel (Jensen 2001) afslører at personalisering spiller en næsten usynlig rolle i online købsprocessen. Det finder vi paradoksalt. Netop ved at kommunikere med den enkelte kunde får virksomheden ikke alene adgang til viden om hvilke faktorer der har indflydelse på købsprocessen, hvilken effekt markedskommunikation har på afsætningen eller hvordan krydssalget øges; personalisering er samtidigt et udgangspunkt for at knytte kunden tættere til virksomheden eller dets brand(s) og dermed skabe loyalitet. Alt sammen målbare parametre der gør det lettere måle resultaterne af CRM-strategien på bundlinjen, hvilket er essentielt når investeringen skal forsvares. Denne undren over hvorfor virksomhederne ikke i højere grad bruger den viden de indsamler i købsprocessen, til at knytte kunderne tættere til sig, får os til at spørge: Hvorfor ser vi så få eksempler på online personalisering når markedet bugner af it-løsninger der hævder at kunne virkeliggøre personaliseringsstrategierne? 1.2 Problemformulering I analysen sammenholder vi således hvordan virksomheder i dag bruger den viden de opbygger om deres kunder i online personaliseringsstrategier, med de personaliseringsfunktioner it-løsninger inden for CRM tilbyder. Vi stiller derfor følgende spørgsmål: Hvordan udnytter virksomhederne personalisering i online købsprocesser? Hvilke muligheder giver forskellige CRM-løsninger virksomhederne for at udnytte deres viden om kunderne til at personalisere købsprocessen? Hvordan forholder de to virkeligheder den reelle brug og løsningernes potentialer sig til hinanden? 1.3 Analysens forløb Analysen af online personalisering falder i tre dele. Hver del dækker ét af undersøgelsesspørgsmålene. Første del er en benchmark-undersøgelse af 15 udvalgte virksomheders personaliseringsstrategier som køberen møder dem online. Undersøgelsen belyser ud fra en række kriterier den tilstand af online personalisering som virksomhedens kundeforhold befinder sig i. I analysens anden del sætter vi fokus på hvilke muligheder markedets CRM-løsninger giver virksomhederne for at opbygge eller optimere deres personaliseringsstrategier. I tredje del forholder vi benchmark-undersøgelsens kvantitative resultater til CRM-løsningernes potentiale og ser på afstanden mellem de to virkeligheder: Finder den gensidige tilpasning mellem køber og leverandør sted som er en forudsætning for enhver succesfuld CRM-strategi? 2

7 1.4 Afgrænsninger Analysen af online personalisering begrænser sig til business-to-consumer (b2c) virksomheder. Det skyldes ikke at CRM er et ukendt fænomen når virksomheder handler med hinanden; tværtimod finder der i mange tilfælde en langt mere omfattende og dybdegående personalisering (integration) sted mellem forskellige virksomheders forretningssystemer end i selv de mest vellykkede b2c personaliseringseksempler 2. Fx når bilfabrikanter indser potentialet i den forbedrede service og øgede loyalitet der opstår når underleverandørerne har adgang til informationer om produktions- og lagerstatus. At de selv samme bilproducenter ikke indser det samme på forbrugerplan, er netop kilden til vores undren. De websites der indgår i undersøgelsen, er udvalgt med henblik på at belyse flest mulige aspekter af de online personaliseringsstrategier som er til stede på markedet. Nærmest et udvælgelseskriterium kommer bestræbelserne på at dække så mange brancher som muligt. Således indgår følgende brancher: detailhandel, medicare, medier, luftfart, rejser, dagligvarer, finans og offentlig forvaltning. Undersøgelsen begrænser sig ikke til kun at benchmarke danske virksomheders strategier på området. Der er simpelt hen for få til at kunne afdække bredden af potentialet i personalisering. To tredjedele af de undersøgte strategier er derfor af mere eller mindre global natur 3. For at undersøge det størst mulige omfang af personalisering, inddrager vi blandt andet den annoncefinansierede radiostation Launch.com og den offentlige portal aarhus.dk. Vi har derfor behov for en definition af begreberne købsproces, køber og leverandør som overskrider den traditionelle transaktionsbaserede marketingtankegang. I analysen forstår vi derfor købsprocessen som en (brugs)proces der kan lede frem til afslutningen af en økonomisk transaktion, dvs. et køb. I den forstand kan køberen ligeledes opfattes som bruger af en tjeneste og leverandøren som en tjenesteudbyder. 2 Metode og teori I dette afsnit redegør vi først for de teoretiske aspekter af CRM der danner grundlaget for vores analyse af online personaliseringsstrategier: Med udgangspunkt i en arbejdsdefinition af CRM introducerer vi herefter personalisering som begreb og værktøj, og på baggrund heraf redegør vi for den metode og de kriterier benchmark-undersøgelsen er tilrettelagt efter. Afslutningsvis præsenterer vi modellen for undersøgelsen. 2 I tråd hermed er b2b markedet typisk karakteriseret ved relativt store bindinger mellem parterne enten i form af mange mellemstore transaktioner eller få meget store, samt en relativt videnintensiv samarbejdsproces. 3 For et nationalt og branchespecifik overblik over virksomheders positionering og anvendelse af Internettet henviser vi til Website Evaluering 2001 (Jensen 2001). 3

8 2.1 Hvad er CRM? Traditionel marketingtankegang er i takt med især Internettets fremmarch som salgs- og distributionskanal blevet udsat for kritik fra både teoretisk og praktisk hold. En af de de nyere marketingteorier der har etableret sig både i litteraturen og i prakis er relationsmarkedsføring som CRM er et udtryk for. Vi belyser her kort forskellen mellem traditionel marketingtankegang og CRM, hvilket leder frem til en arbejdsdefinition af CRM i forhold til personalisering. Traditionel marketing tager udgangspunkt i et marketingmix bestående af de fire p er product, place, promotion og price. Tankegangen bag dette koncept er at markedsføreren er en mixer of ingredients som ved forskellig sammensætning af de fire p er har mulighed for at ramme sin målgruppe. Vi kan dermed tale om et taktisk marketingværktøj der bruges til at fremkalde den respons man ønsker fra sin målgruppe. Det er den enkelte transaktion mellem køber og sælger der er i fokus, og som sådan vandt marketingmix et især indpas fra 1960 erne og frem i forbindelse med massemarkedsføring af standardiserede forbrugervarer (se blandt andre Kotler 2000). I lyset heraf definerede American Marketing Association i 1985 markedsføring som (...) the process of planning an executing the conception, pricing, promotion, and distribution of ideas, goods, and services to create and satisfy individual and organizational objectives ( Inspirationen fra de fire p er fornægter sig ikke. Der er tale om et produkt- og salgsorienteret markedsføringsfokus hvor kunden er den passive part der ikke spiller nogen aktiv rolle i transaktionen. CRM derimod fokuserer i højere grad på selve forbindelsen mellem kunde og leverandør end på salgsøjeblikket og repræsenterer dermed en anderledes ledelsesmæssig tankegang og indfaldsvinkel til marketing som helhed. CRM er ikke blot udtryk en forretningsstrategi, men dækker også udviklingen og implementeringen af it-baserede systemer til at støtte strategien. Samspillet mellem strategi og praksis sammenfattes af CRMguru.com s Bob Thompson: (...) CRM is a business strategy to select and manage the most valuable customer relationships. CRM requires a customer-centric business philosophy and culture to support effective marketing, sales, and service processes. CRM applications can enable effective customer relationship management, provided that an enterprise has the right leadership, strategy, and culture (Thompson 2001A, 1). Udover sit centrale fokus på at CRM skal være ledelsesmæssigt forankret i virksomheden, afslører definitionen dog ikke ret meget om de konkrete aspekter af CRM. Bob Thompson beskæftiger sig således kun med de overordnede mål. For at fremhæve den centrale rolle personalisering spiller i CRM, må vi øge fokuset på den enkelte relation. Her opererer Martin Tang et. al. i deres undersøgelse af den rolle relationsmarkedsføring spiller på det danske dagligvaremarked med følgende definition: 4

9 Relationsmarkedsføring [CRM] søger at skabe, vedligeholde og styrke en konkurrencedygtig relation og fører gennem interaktion og dialog til en gensidig tilpasning der tilfører begge parter [køber og sælger] en merværdi og øger loyaliteten (Tang et. al. 2000, afsnit 8.2). Definitionen fremhæver ikke blot det forretningsmæssige mål med CRM: At skabe vedligeholde og styrke kundeforholdet, men fokuserer i lige så høj grad på interaktion og dialog som midlerne til at opnå merværdi og loyalitet, og dermed bringes personalisering ind i billedet som en central del af CRM. Udviklingen af en relation indebærer netop at de involverede parter tilpasser sig hinanden gennem personalisering hvor gensidig udveksling af information og viden og opfyldelse af løfter skaber tillid mellem parterne. Med CRM bliver markedsføring således mere orienteret mod processer end transaktioner Relationsdannelse Relationen mellem kunde og leverandør er kendetegnet ved dens egenskaber, dvs. graden af samarbejde, afhænighed, stabilitet, indflydelse, tidshorisont, hyppighed, nærhed og personlighed (Tang et al. 2000, afsnit 8.3). En relation bliver dermed summen af interaktionen mellem leverandør og kunde over tid. Den indebærer både de rene økonomiske transaktioner som finder sted, og den kontakt der opstår gennem informationssøgning, reklame, personlig kontakt og forbrug af produktet eller tjenesten. En relation er derfor både udtryk for en interaktionsproces der finder sted før, under og efter den enkelte transaktion, og for summen af interaktionerne over tid. Personalisering af købsprocessen er dermed ikke blot reduceret til at brugeren af et website benytter interaktive elementer såsom søgefunktioner. Heller ikke customisering hvor køberen sammensætter en personlig informations- og funktionsside ved at vælge mellem en række tilbud, er i sig selv udtryk for at der opstår en relation mellem kunde og leverandør, men kan bidrage til at det sker. 2.2 Hvad er personalisering? Vi har set at personalisering er et udtryk for den gensidige tilpasning mellem kunde og leverandør der finder sted på baggrund af interaktion og dialog, men hvordan oplever køberen det når han eller hun sidder foran computerskærmen? Peter Svarre fra Center of User Experience på webbureauet Framfab betegner personalisering som det ideelle møde mellem brugernes individuelle behov og websidens forretnings- eller oplysningsmæssige målsætninger (Svarre 2001). Som informationsarkitekt i en virksomhed der udvikler webløsninger, retter Svarres fokus sig mod hvordan personalisering bygges ind i den del af løsningen som kunderne møder, websitet. Her begynder personalisering med at man analyserer brugernes behov og ønsker, og på det grundlag opbygger websiden, så den understøtter brugernes fornemmelse af, at siden henvender sig specifikt til dem (ibid.). Da mødet mellem køber og website er udgangspunktet for benchmark-undersøgelsen, opstiller vi følgende arbejdsdefinition af online personalisering: 5

10 Online personalisering er at tilpasse og målrette webindhold til den specifikke køber. Det kan ske ved at køberen eksplicit afgiver information på websitet, eller ved at spore køberens adfærd på sitet hvorefter websitet modificerer indholdet efter køberens behov. Definitionen nedtoner i væsentlig grad den gensidige tilpasning mellem køber og leverandør til fordel for de funktionaliteter som gør det muligt for både købere og leverandører at personalisere købsprocessen. Vi geninddrager de organisatoriske aspekter når vi fortolker resultaterne af benchmark-undersøgelsen. Generelt taler man om tre eller fire former for personalisering som kan forekomme. Om det netop er tre eller fire, kan diskuteres, da litteraturen ikke giver nogen entydig beskrivelse af enkelte former. Vi tager derfor udgangspunkt i de begreber Center of User Experience i Framfab anvender (Svarre 2001). De fire typer af personalisering er: interaktive elementer, customisering, regelbaseret personalisering og collaborative filtering Interaktive elementer Det kan diskuteres om interaktive elementer på et website er en del af en personaliseringsstrategi eller ej. Det afhænger naturligvis af hvad formålet med det enkelte element er. Interaktivitet betyder at køberne får et forskelligt output alt afhængigt af hvilket input de giver det interaktive element. Nogle elementer giver køberen mulighed for at sætte en præference for en baggrundsfarve eller ændre fonten. Andre interaktive elementer kan være spil som ikke tager hensyn til den enkelte køber, hvilket ikke vil kunne medregnes som personalisering i benchmark-undersøgelsen. Typisk for de interaktive elementer er det at de ikke skaber den store loyalitet over for køberen, da mange forskellige websites vil kunne tilbyde den samme ydelse, og han eller hun derfor ikke vil prioritere sine valg på baggrund af det interaktive element Customisering Denne type personalisering kendes generelt fra websites med my[website].com funktionaliter. Konceptet indebærer at køberen får mulighed for at til- og fravælge elementer på websitet, således at kun de elementer som er interessante for køberen vil være til stede. Det kendes eksempelvis fra nyhedstjenester som giver deres brugere mulighed for at customisere nyhedsstrømmen efter interesse. Ulempen ved denne type personalisering er at den kræver en forholdsvis stor indsats fra køberens side i startsfasen hvor udvælgelsesprocessen skal foregå. Det kan både være besværligt at overskue for køberen og tidskrævende at få oprettet den rigtige profil. Man finder typisk denne personaliseringsform på websites med høj opdateringsfrekvens og generelt et stort udbud af information Regelbaseret personalisering Regelbaseret personalisering er den type personalisering som køberen ikke bemærker. Den kræver ikke nødvendigvis at der skal oprettes profiler eller logges på systemet for at træde i kraft. Elementerne i personaliseringen er et stykke information (en cookie) på køberens maskine som indeholder data om brugerens adfærdsmønster og nogle regler som implementeres i en 6

11 applikation på webserveren. Datastrengen som skabes hos køberen, beskrives blandt andet som en slags data-dna (Novu Web 2001, Ligesom i organismer kan DNA være simpelt eller kompliceret, hvilket ligeledes relaterer sig til denne type DNA. Generelt kan man beskrive kravet til DNA-kompleksiteten i forhold til hvor komplicerede regelsæt der opbygges på serveren. Løsningerne kan være simple og kun tage højde for få forskelle mellem brugernes DNA, eller de kan konstrueres meget specialiseret og tage mange parametre med i designet af den enkelte købers version af websitet. De komplicerede løsninger kræver at websitet er 100% dynamisk således at sidernes form og indhold bliver konstrueret som en løbende proces. Regelbaseret customisering har et stort potentiale i forhold til analysens problemstilling hvis man er i stand til at arbejde med sine CRM-data i forhold til at kunne konstruere nogle velunderbyggede regler for sine købere. Figur 1 (Novu Web Inc.2001) Collaborative filtering Denne type personalisering kendes især fra e-boghandlen Amazon.com. Metoden benytter sig af at en agent på webserveren lærer sig køberens præferencer baseret på dennes handlinger på websitet. Hvis man har købt bøger om jazz, er det sandsynligt at man som køber er interesseret i varer som andre jazz-købere, også har købt, hvorfor websitet vil foreslå forskellige muligheder inden for denne kategori. Hvis køberen ændrer fokus, vil agenten prøve at ændre sig med, men den vil ikke reagere på samme måde som med regelbaseret personalisering, da agenten løbende tilpasser sig køberens valg. Metoden fungerer bedst hvis der er mange besøgende på websitet. Agenten skal danne sig et billede af hvilke købshistorier der findes blandt køberne for at kunne komme med forslag. Hvis der kun er ti købere med forskellig smag, får man ikke meget ud af denne type personalisering. Metoden fungerer også bedst hvis ikke der er for mange forskellige varekategorier, da det også i den forbindelse kan være svært for agenten at træffe de rigtige valg. Der vil ganske enkelt være for mange kombinationer og købsfrekvenser på de forskellige typer varer til at anbefalingerne fra agenten har nok relevans for køberen. 2.3 Ændrede krav til organisationen I dette afsnit berører vi CRM-strategiens konsekvenser for virksomhedens interne organisatoriske processer. Jo mere omfattende former personaliseringen antager, desto større krav stilles der til de måder hvorpå virksomheden håndterer interaktionen og kommunikationen med køberne, og desto større bliver potentialet for værdiskabelse for både køber og leverandør. 7

12 2.3.1 Kommunikation og interaktion Kommunikationen i CRM er overvejende tovejs og adskiller sig dermed fra traditionel transaktionsbaseret marketing. Formålet med kommunikationen varierer i forhold til hvor i købsprocessen køberen befinder sig, og består derfor i at informere om forhold og tjenester som markedsføreren ud fra sit kendskab (graden af personalisering) til køberen vurderer som relevante. Ikke alle kommunikationsmidler i forbindelse med CRM involverer parterne i en tovejs kommunikation, men det er vigtigt at den er med til skabe en respons fra køberens side som kan iværksætte eller udbygge relationen. Kommunikationen skal således skabe grundlag for interaktion mellem leverandør og køber, således at de to parter gensidigt lærer af og tilpasser sig hinanden. Tang et al. vurderer kommunikationen i CRM ud fra to kriterier: adressability, dvs. i hvilket omfang kommunikationen kan varieres mellem individuelle modtagere, og responsiveness, dvs. i hvilket omfang kommunikationen er modtagelig for modtagerens respons Værdi For at leverandøren kan deltage i kommunikationen og interaktionen med køberen, kræver det at leverandøren forstår hvad der skaber værdi for kunden. Vi kan umiddelbart identificere to former for værdi: økonomisk og emotionel. Vi beskæftiger her kun med den emotionelle værdi som ifølge Tang et al. opnås ved at få indfriet nogle behov eller krav f.eks. ved nogle supplerende services, der ligger udover det økonomisk rationelle 4 (Tang et al. 2000, afsnit 10.4). Værdi hænger dermed sammen med køberens specifikke behov. I kraft af sin individuelle karakter er værdi således et centralt aspekt af enhver personaliseringsstrategi. Den kan bidrage til at leverandøren opnår en forståelse for køberens værdibegreb, så den tilgang leverandøren anvender, indfrier køberens behov, og køberen får lyst til at udvikle relationen, hvilket mindsker lysten til at handle et andet sted. I starten af relationen vil køberen efter hver interaktion vurdere værdien af denne. Derfor er det væsentligt at leverandøren sammenholder den indbyrdes interaktionsproces og den tilførte værdi, således at der skabes en kontinuerlig værdiforøgelse for køberen. Jo dybere relationen er, desto større er tendensen til at køberen betragter helheden af værdi i stedet for at kræve forøget værdi efter hver eneste interaktion. Da relationen som nævnt udvikler sig over tid, sker værdiforøgelsen ligeledes gradvist parallelt med interaktionen og kommunikationen mellem køber og leverandør (Tang et al. 2000, afsnit 10.4) Loyalitet Loyalitet indebærer grundlæggende at en køber opfatter relationen til leverandøren eller brand som økonomisk relativt attraktivt (Hougaard 1998, 110 in Tang et al. 2000, afsnit 10.5), og består af to niveauer hvor det primære niveau er den rent adfærdsmæssige respons, og det sekundære er det emotionelle niveau hvor følelser og værdier er knyttet til produktet. Dvs. en kvantitativ målbar adfærdsdimension og en holdningsmæssig emotionel dimension. 4 Den økonomiske værdi er karakteriseret ved de rationelle transaktionsøkonomiske fordele der er forbundet med køb af et produkt, såsom nyttemaksimering m.v. 8

13 Det er lettest at kvantificere det adfærdsmæssige niveau, hvilket dermed ofte bliver den dominerende indikator for loyalitet med fokus på produkt og pris. Som vi har set, afhænger relationsdannelsen ikke kun af produkts egenskaber og dets pris, men af den samlede mængde transaktioner og interaktioner. Og med færre funktionelle forskelle på produkterne må virksomhederne i højere grad forsøge at skabe en oplevet emotionel merværdi for køberen hvis de vil opbygge reel loyalitet. Igen spiller personalisering en rolle som indgangsvinkel til øget service og individuelle relationer Organisatoriske kompetencer Personalisering skaber som vi har set interaktion og individualisering mellem køber og leverandør på forskellige niveauer. Benchmark-undersøgelsen fokuserer på det synlige udtryk for denne strategi: virksomhedens website. Den er dog kun virksomhedens overflade. De organisatoriske kompetencer der skal til, for at håndtere de samlede kommunikationsprocesser er essentielle hvis virksomheden skal skabe en konkurrencefordel. En CRM-strategi kræver derfor at organisationen er i stand til opsamle, sprede og anvende den information som interaktionen med køberen skaber og kræver derfor et inter-organisatorisk samarbejde mellem tidligere opdelte organisatoriske funktioner. De organisatoriske kompetencer består således af et sammenspil af menneskelig og teknologiske ressourcer som er afhængige af den sammenhæng de indgår i. En sådan kombination gør den umiddelbart svært at gennemskue og imitere og danner derfor basis for en varig konkurrencefordel. 2.4 Undersøgelsesdesign De fire præsenterede personaliseringsstrategier danner grundlaget for hvordan vi undersøger brugen af online personalisering på de 15 udvalgte websites: interaktive elementer, customisering, regelbaseret customisering og collaborative filtering. I det efterfølgende redegør vi for hvordan vi omsætter disse kriterier til benchmarks. Først diskuterer vi dog en række alternativer til benchmarking Heuristiske tilgange Fokusgrupper og spørgeskemaer er de fremherskende analyseformer som for øjeblikket anvendes til at belyse personalisering. Det er analyseformer som ikke kræver den store investering i teknologi og kendes fra andre medier såsom tv-reklamer. Denne måde at analysere på står i modsætning til Heuristic Usability Evaluation som Jakob Nielsen advokerer for (www.useit.com). En række testpersoner observeres mens de gennemfører en række handlinger på et website samtidig med at personen konstant omtaler sine følelser og tanker omkring handligerne ( tænker højt ). Dett er en mere krævende analysemetode, da testpersonerne skal opfylde krav for at kunne deltage. Man skal eksempelvis være en erfaren Internetbruger og kende til de af Jakob Nielsen fremsatte heuristikker for god brugervenlighed på Internettet. De nævnte metoder er udmærkede til at analysere om en personaliseringsstrategi for et website virker efter hensigten. Selv om de fleste af ovennævnte tests bliver udført internt før lanceringen af et website således at man kan få rettet op på designfejl og mangler, kan metoderne bruges både 9

14 før og efter lanceringen. I teorien ville man derfor på samme måde kunne teste de websites vi har udvalgt til vores undersøgelse. Vi har dog valgt en anden fremgangsmåde som passer direkte til det som ønskes undersøgt og passer til omfanget af de tilgængelige ressourcer Benchmarking Benchmarking er en anden tilgang til at vurdere indholdet af et website. Eksempelvis har Center for Eletronisk Handel på Handelshøjskolen (Jensen og Bjørn-Andersen 2001) udviklet en benchmarking-model til evaluering af større danske virksomheders websites handel på Internettet. Denne model bruges til at evaluere websitenes kvalitet inden for seks kategorier hvor hver kategori har fem kriterier som kan give hvert et point hvis kriteriet vurderes at være opfyldt. Da vi ønsker udelukkende at undersøge personaliseringsgraden af de udvalgte websites, har vi derfor tilrettelagt en benchmarking-model efter dette ene formål. Valget er truffet ud fra et krav om overskuelighed og i mangel af (anerkendte) definerede metoder til formålet. Vores benchmark-model baserer sig som nævnt på de fire begreber Framfab Center of User Experience anvender i deres vurdering personaliseringsstrategier. Undersøgelsens præmis er den oplevelse af personalisering brugeren (køberen, lytteren, borgeren osv.) får ved at benytte sig af personaliseringselementer på de 15 websites. Benchmark-bedømmelserne bygger således på hvad vi umiddelbart kan se på de forskellige websites, og vi kategoriserer herefter disse iagttagelser ud fra de definerede personaliseringskriterier. Hvert af de fire kriterier bliver vurderet ud fra i hvor høj grad et kriterium er opfyldt på en skala på 0 til 5 hvor 0 er udtryk for at strategien ikke er implementeret, og 5 repræsenterer en gennemført strategi. Modellen er kummulativ, idet de elementer der fx ligger til grund for en vurdering på 3, inkluderer elementerne for de forudgående bedømmelser (1 og 2). Hvert enkelt websites samlede score vægtes i forhold til de andre, således man i pricippet kan vurdere hvilke websites som har den mest udbyggede personaliseringsstrategi 5. 5 Af andre undersøgelsesmetoder kan nævntes Novu Webs Personalization Quotient (Novu Web Inc 2001, der benytter sig af en afledet model af Turing-testen, hvilket er en test hvor et menneske skal vurdere en applikations intelligens i forhold til et menneskes. Den afledte model bliver kaldt for Almost Twins -testen som er en test for hvornår brugere af et system kan siges at være forskellige i deres adfærd. Hvis brugerne vurderes til at være forskellige, skal applikationen således kunne kompensere for denne forskellighed hvis der er tale om en applikation med personalisering. 10

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen

PROFESSIONELLE HJEMMESIDER. 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen PROFESSIONELLE HJEMMESIDER 3. generations hjemmesider tilbyder ny teknologi, viden og processer, som kan ses på bundlinjen Bliv klogere på hvordan du indkøber en moderne hjemmeside, driver den professionel

Læs mere

Trendguide. CMO s guide til digital marketing

Trendguide. CMO s guide til digital marketing Trendguide CMO s guide til digital marketing 20 14 Indhold Introduktion 3 Marketing automation 4 Remarketing 6 Kontaktpunkter & CXM 8 Attribution Modelling (tilskrivningsmodellering) 10 Konverteringsoptimering

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen

Rejseplanen. Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard Johansen Lauge Bro Lilleås Johan Schnack Mertz & Christian Poulsen 2010 Rejseplanen Roskilde Universitet, RUC Hum-Tek, Hus 08.1, Gruppe 4 Vejleder: Niels Jørgensen Tegn u. mellemrum: 121.531 Dato: 21-12-2010 Denne rapport er udarbejdet af: Asbjørn Hansen Morten Dalgaard

Læs mere

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G

B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G Thomas Damkjær Larsen BA-projekt 6. semester Vejleder: Jacob Lund Orquin INSTITUT FOR MARKETING B I L L I G O N L I N E M A R K E D S F Ø R I N G TI L DEN NY STAR T ET V I R KSO M HED GODT & GA VE Aarhus

Læs mere

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR

AARHUS PANO RAMA TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR BUSINESS ACADEMY AARHUS TITEL : FORRETNINGSUDVIKLING VIA DIGITAL MARKETING POUL M. KRISTENSEN ESCRIBANO CHRISTOFFER NEERGAARD BUUR E-CONCEPT DEVELOPMENT EKU12D VEJLEDER: ULRIK BOHNSTEDT CHRISTENSEN AFLEVERINGSDATO

Læs mere

EDI i den nye Internet-verden

EDI i den nye Internet-verden EDI i den nye Internet-verden - en teoretisk analyse af tre nye EDI-teknologier Kandidatafhandling Cand.merc.dat. Søren Tjørnov og Thomas Hensing Vejleder: Professor Niels Bjørn-Andersen DØK-studiet Handelshøjskolen

Læs mere

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9

PROBLEMSTILLING 4 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 PROBLEMSTILLING 4 SKIVE EDB CENTERETS KRAV/ØNSKER 4 PROBLEMFORMULERING 4 PROBLEMDISKUSSION 5 BEGRÆNSNINGER 7 OVERORDNET INDLEDNING 8 WORLD WIDE WEB STRATEGISKE OVERVEJELSER 9 HVORDAN ER WORLD WIDE WEB

Læs mere

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning

Den store CRM guide. Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Den store CRM guide Alt hvad du behøver at vide, når din virksomhed skal vælge CRM løsning Indhold Forord... 3 Hvad er CRM?... 4 Hvorfor er CRM så vigtig lige nu?... 5 Hvordan virker CRM??... 8 De 8 vigtigste

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk

Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk Agile metoder i it-baserede forretningsprojekter Vejledning om agil udvikling i den offentlige sektor Publikationen kan hentes på IT- og Telestyrelsens hjemmeside www.itst.dk ISBN (internet): 978-87-92572-12-7

Læs mere

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at

OM DETTE TEMA. It-strategi Når vi rådgiver virksomheder omkring it-strategi, er der grundlæggende fem skridt, vi gennemgår for at IT-STRATEGI Tema Hvordan kommer du fra virksomhedens overordnede strategi til en it-strategi, som er drevet af forretningens mål og understøtter virksomheden bedst muligt? OM DETTE TEMA Hvordan kommer

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

Redesign af by-expressen.dk

Redesign af by-expressen.dk Redesign af by-expressen.dk Informatik Roskilde Universitet 4. semester forår 2014 Vejleder: Kristin Due Holmegaard Jens Kristian Heesche Hansen, studienr. 50543 Kristian Eistorp, studienr. 50553 Magnus

Læs mere

Ny design tilgang, Nye designprincipper

Ny design tilgang, Nye designprincipper Ny design tilgang, Nye designprincipper 10. SEMESTER - INTERAKTIVE DIGITALE MEDIER PHONG NGOC BUI VEJLEDER: TEM FRANK ANDERSEN TITELBLAD Projekttitel Ny design tilgang, nye designprincipper Studieretning:

Læs mere

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst

Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Indledning 1 Titelblad Sms-spil Hvor langt man kan komme med sms-teknologien i en læringsmæssig kontekst Aalborg Universitet Juni 2011 (Aalborg Universitet i samarbejde med Aarhus Universitet, Copenhagen

Læs mere

KONXION PROCESRAPPORT

KONXION PROCESRAPPORT FORSIDE KONXION PROCESRAPPORT Titelblad Projekttitel: PBA E-konceptudvikling 2014 Uddannelsessted: University College Nordjylland, Sofiendalsvej Klasse: ekoa0913 Semester: 3. semesster Vejleder: Malene

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2

Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 2 Netto offline og online - Nanna, Sarah & Terese - IMK - Vejleder: Charlie It-Universitet 3 Netto offline og online

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Henvisninger i Nykredit Forsikring

Henvisninger i Nykredit Forsikring Henvisninger i Nykredit Forsikring Kundetilfredshed og kundeloyalitet Afsluttende projekt HD 1. del, 4. semester Forår 2010 Vejleder: Jørgen Lægaard Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Problemformulering...

Læs mere

Sociale medier - forbrugernes nye talerør?

Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Sociale medier - forbrugernes nye talerør? Bacheloropgave udarbejdet af Jesper Baagø Lange Det Informationsvidenskabelige Akademi v. Københavns Universitet, foråret 2013 Vejleder: Gitte Balling Antal ord:

Læs mere

Kravspecifikation for Business Intelligence System

Kravspecifikation for Business Intelligence System Kravspecifikation for Business Intelligence System Forord Denne kravspecifikation er udarbejdet af Business Intelligence-gruppen under Knowledge Lab. Kravspecifikationen er udarbejdet som led i opfyldelsen

Læs mere

Megaportaler i Danmark

Megaportaler i Danmark Megaportaler i Danmark JUBII, SOL OG OPASIA SPECIALE Institut for Informations- og Medievidenskab Aarhus Universitet Februar 2002 Karsten Bubber Outzen Årskortnummer: 19932450 Vejleder: dr.phil. Jens Christensen

Læs mere

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5

Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt? Få 16 hands-on fif til dette. SIDE 5 Den sociale intranet fear factor Vi forsøger at aflive myterne om det sociale intranet. SIDE 8 Usability og intranet Har du brug for nogle gode råd til, hvordan du gør dit intranet mere brugervenligt?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13

Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5. 1.1 Problemfelt... 6. 1.3 Afgrænsning... 9. 1.4 Projektets design... 9. 2 Metode... 13 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 5 1.1 Problemfelt... 6 1.2 Problemformulering... 8 1.2.1 Arbejdsspørgsmål... 9 1.3 Afgrænsning... 9 1.4 Projektets design... 9 1.5 Virksomhedsbeskrivelse af Arla...

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET?

KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? 78 79 80 81 82 Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter KOMMUNIKATION OM FATTIGDOM OG UDVIKLING VIRKER DET? Håndbog i evaluering af kommunikationsprojekter

Læs mere

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører

e -BUSINESS e-business - Mulighedernes land Check-in for sparsommelige økonomidirektører e -BUSINESS JUNI 2007 ANNONCE HELE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET ANNONCE E-business og offentligt samarbejde Danmark er på mange områder foregangsland indenfor e-business bl.a. grundet en

Læs mere