Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19"

Transkript

1 Humanistisk Informatik 6. semester, Gruppe 19 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL LYNGHOLM MADS BISP RASMUSSEN Vejleder: Søren Husted AALBORG UNIVERSITET 1 BA-HFC endelig.indd 1 20/05/14 12:26

2 2 ERMAN BOZDOGAN MIKKEL LYNGHOLM BA-HFC endelig.indd 2 20/05/14 12:26

3 Velgørenhedskoncerten 2015 AALBORG UNIVERSITET Maj Semester (Humanistisk Informatik) Vejleder: Søren Husted Gruppe 19 Anslag: Normalsider: 49,5 Sider: 78 MADS B. RASMUSSEN 3 BA-HFC endelig.indd 3 20/05/14 12:26

4 ABSTRACT Vi har på dette 6. Semester valgt at lave en kommunikationsstrategi til Hammershus Fairtrade Concert (HFC). Velgørende organisationer står overfor udfordringer i forhold til at kommunikere deres sociale ansvar og budskaber. Vi har derfor haft et møde med Morten Ledskov, som er stifter af HFC. Under dette møde fik vi klargjort hans succeskriterier for et godt velgørenhedsarrangement, og hvordan de selv har arbejdet med deres. Formålet med denne opgave er at lave en kommunikations- og markedsføringsstrategi for HFC. Det er hovedsagligt ud fra mødet med Morten, at kommunikationsstrategien skal udspringe fra. Herudover har vi lavet et fokusgruppeinterview, som vi vil analysere og fastlægge en målgruppe. Fokusgruppeinterviewet vil tage udgangspunkt i Grøn Koncert (GK), da det også tjener en velgørende sag. Derefter vil vi drage paralleller til HFC, og vurdere, ud fra deres succes, om HFC kan benytte sig af lignende markedsføringsstrategier. Projektets skelet er opbygget med forståelsen af Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard planlægningspyramide. Først starter vi med at præsentere teorierne, derefter redegør vi for den nuværende situation samt den ønskede situation. Efter situationsanalysen har valgt at fokusere på teorier bestående af Mary Douglas og Pierre Bourdieu, for at kunne fastlægge målgruppen gennem deres syn på det moderne individ, og gennem en målgruppeanalyse. Ydermere har vi benyttet den politiske forbruger og Cause Related Marketing (CRM), til at bakke disse forståelser op om det moderne individ. Vi fandt i målgruppeanalysen ud af, at markedsføringen skal rettes mod individer, som er højt i det økonomiske og kulturelle kapital, og som lever en hierarkisk livsstil, men som har tendenser til den individualistiske livsstil. Efter målgruppeanalysen præsenterer vi en samlet karakteristika, som er samlet i én persona Katrine. Det efterfølgende afsnit vil være en kommunikationsstrategi for, hvordan vi kan rette markedsføringen til Katrine. Vi har haft kontakt til Erik Rasmussen, stifter af FANT, som er en støtteorganisation for Sierra Leone. Her fremlagde vi HFCs situation og forhørte os om et evt. samarbejde. Grunden til dette, var vores hypotese om, at to støtteorganisationer, et samarbejde mellem to støtteorganisationer, vil skabe en god synergieffekt, eftersom deres kompetencer er en god kombination. FANT, har mange kendte medlemmer, hovedsagligt danske fodboldspiller, og HFC har stor erfaring inden for tilrettelæggelse af koncerter. Derfor vil et samarbejde mellem FANT og HFC ramme vores fastlagte målgruppe, samt muligheden for at rykke koncerten til et andet sted og give den et nyt navn, som associerer sig med HFC nuværende værdier. BA-HFC endelig.indd 4 20/05/14 12:26

5 INDHOLD INTRODUKTION TEORI FORORD INDLEDNING PRÆSENTATION AF EMPIRI METODE: SEPSTRUP & FRUENSGAARD METODE: VIDENSKABSTEORI METODE: INTERVIEW METODE: TRANSSKRIBERING METODE: PERSONA MARY DOUGLAS PIERRE BOURDIEU DEN POLITISKE FORBRUGER CAUSE RELATED MARKETING (CRM) ANALYSE ANALYSE DEL 1: SITUATIONSANALYSE ANALYSE DEL 2 :MÅLGRUPPEANALYSE ANALYSE DEL 3: HANDLINGSPLAN AFSLUTNING KONKLUSION DISKUSSION LITTERATURLISTE BILAG INTRODUKTION 5 BA-HFC endelig.indd 5 20/05/14 12:26

6 6 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 6 20/05/14 12:26

7 FORORD Projektet startede med en interesse inden for velgørenhedsarrangementer, hvor vi fandt især velgørenhedskoncerter interessante, da der kun er få i Danmark. Her fandt vi det interessant at undersøge, hvilken målgruppe der egner sig til at deltage i en støttekoncert for vestafrikanske lande. Vi vil i projektet forsøge at kigge på strategiske muligheder for at brande en sådan koncert. I den sammenhæng er vi glade for samarbejdet med Morten, Erik og Cecilie samt de seks fokusgruppeinterviewdeltagere, som vi gerne vil takke for deres samarbejdsvillighed og deltagelse i interviews. Derudover vil vi gerne takke vores vejleder Søren Husted, som har hjulpet os igennem denne projektperiode. I projektet vil der inddrages sekvenser fra vores transskribering af interviews. Lydoptagelser og transskribering er vedlagt som bilag sidst i projektet. Undervejs i projektet vil vi benytte forkortelserne: CRM -Cause Related Marketing CSR Corporate Social Responsibility HFC Hammerhus Fairtrade Concert GK Grøn koncert God fornøjelse Med venlig hilsen Gruppe 19 Mads, Erman og Mikkel. INTRODUKTION 7 BA-HFC endelig.indd 7 20/05/14 12:26

8 INTRODUKTION TEORI ANALYSE AFSLUTNING Projektet er opbygget som vist i denne model. Igennem projektet bevæger vi os fra et bredt og redegørende perspektiv til en smal og fortolkende afslutning. Farveopdelingen i modellen er tilsvarende en løbende farveopdeling i projektet. 8 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 8 20/05/14 12:26

9 INTRODUKTION Dette er projektets indledende del. Her præsenterer vi projektets indledning, problemformulering, empiri, og hvordan opgaven er bygget op. INDLEDNING PROBLEMFORMULERING PRÆSENTATION AF EMPIRI METODE: VIDENSKABSTEORETISK TILGANG METODE: SEPSTRUP & FRUENSGAARD METODE: INTERVIEW METODE: TRANSKRIBERING METODE: PERSONA INTRODUKTION 9 BA-HFC endelig.indd 9 20/05/14 12:26

10 INDLEDNING Hvad skal der lægges ned i indkøbskurven? Spørgsmålet der aldrig vil dø. Skal det være billige discountvarer, eller går du efter dyr kvalitet? Handler du i Fakta, Irma eller Aldi? Måske handler du kun hos din lokale købmand? Når det handler om de danske forbrugere er der stor forskel mellem individer, både når det gælder supermarkeder, men også når det gælder produkter. I den kulturkreds vi er en del af kender vi til selvrealisering. Her handler det om at signalere værdier og holdninger og tilfører dem til ens produkter. Den typiske danske forbruger har holdninger til produkter, hvorfor f.eks. økologi, Fairtrade og miljø har meget at sige når indkøbskurven skal fyldes. Samtidig ser forbrugerne gerne, at der også købes en oplevelse med i produkterne. Virksomheder tillægger mere og mere værdi i oplevelser, så kunden ikke blot køber et produkt, men samtidig køber en oplevelse med. I bilreklamer ser vi ofte, at det handler mere om oplevelsen med at køre bilen frem for at sætte fokus på komfort og kvaliteter. Apple specialdesigner deres varehuse for at give kunderne en oplevelse, mens de færdes rundt om produkterne. Produkternes emballageæsker er lavet af kvalitet for at påvirke sanser og følelser, så man får en oplevelse bare ved at pakke dem ud. Virksomheder kender naturligvis forbrugeradfærden, hvilket giver dem nye muligheder på markedet. Med et moderne blik på markedsføringsstrategier kaster de sig mere og mere over såkaldt Cause Related Marketing (CRM), hvor de sælger varer eller service og forbinder det med en god sag og oplevelse. Grøn Koncert (GK) har i årevis lavet koncerter, der går til et godt formål og er ikke de eneste, som bruger velgørenhed til at fortælle en anden historie. Eksempelvis producerer smykkevirksomheden Pilgrim hvert år et smykke, hvor indtjeningen herfra går til organisationen Læger uden Grænser og Libresse støtter kampen mod brystkræft ved at donere penge til Kræftens Bekæmpelse gennem salg af deres produkter. CRM er en win-win-win situation, hvor virksomheden vinder i kraft af positiv omtale og øget salg, velgørenhedsorganisationen vinder økonomiske ressourcer og øget omtale, og forbrugeren vinder i kraft af at have foretaget en velgørende handling. Det er ingen hemmelighed, at det er et generelt ulandsproblem, at nå ind på verdensmarkedet grundet hård konkurrence og høje tolder med et i forvejen begrænset kapital. For at komme denne problematik til livs er det vigtigt, at ordninger som Fairtrade er kommet til, således at bønder får en fair pris for de råvarer, som de sælger. Fairtrade er efterhånden blevet så stort et emne, at enkeltpersoner som Morten Ledskov kan starte en organisation med en masse frivillige, der har til formål at hjælpe med fattigdomsreduktion og 10 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 10 20/05/14 12:26

11 bæredygtig udvikling. For at skabe omtale og oplysning i forhold til udviklingslande har Morten Ledskov, arrangeret Fairtrade-støttekoncerter hvert år på Bornholm. Med Martin Brygmann og Annette Heick som ambassadører for koncerten, var målsætningen øget attention på Fairtrade i Afrika. (WEB 2) Men i de sidste to år har manglende billetsalg resulteret i underskud til koncerten. På trods af godt vejr og store kunstnere, har det ikke kunne lade sig gøre at tiltrække nok publikum. I Danmark bliver der i løbet af året, specielt sommeren, holdt masser koncerter og festivaller. Roskilde, Skanderborg, Skive og Northside for blot at nævne nogle. Der er altså rig mulighed for at høre navne som Outlandish, Medina, Rasmus Seebach. Vi har derfor en hypotese om, at danskerne og turisterne ikke nødvendigvis er villige til at tage til Bornholm for at høre disse navne, når de kan høres til koncerter, der ligger tættere på den enkelte person. Men vil danskerne og turisterne ikke hellere støtte et godt formål? Eller ligger Bornholm bare for langt væk? Hammershus Fairtrade Concert er den eneste koncert i Danmark, hvor de overskydende penge fra billetsalget udelukkende går til at hjælpe U-landsudvikling. De seneste års underskud og manglende opbakning har derfor resulteret i, at der ikke afholdes en Fairtrade koncert i år. Derfor synes vi, at det er spændende at arbejde med denne problemstilling og finde ud af, hvordan vi kan løse dette problem. Vi ved, at Grøn Koncert har stor succes, og at der findes publikum til sådanne koncerter. Bliver Hammershus Fairtrade Concert brandet forkert? Er Danmark oplyste om denne koncert? Hvordan skal der planlægges markedsføring, for at bringe Hammershus Fairtrade Concert på benene igen? I forlængelse af alt dette har vi udarbejdet følgende problemformulering. Problemformulering: Hvordan kan vi rette folks opmærksomhed mod Danmarks eneste Fairtrade-koncert? Problemstillinger: Hvilken målgruppe skal markedsføringen hovedsagligt henvende sig til? Hvilke værdier skal fremhæves for at skabe en interesse? INTRODUKTION 11 BA-HFC endelig.indd 11 20/05/14 12:26

12 PRÆSENTATION AF EMPIRI Fairtrade-mærket og Fairtrade Danmark Hammershus Fairtrade Concert De to overordnede organisationer for Fairtrade i Danmark hedder Fairtrade mærket og Fairtrade Danmark. Begge organisationer deler samme overordnede værdier, men fokuserer på forskellige områder inden for Fairtrade. Fairtrade er en organiseret social bevægelse, som hjælper marginaliserede producenter i udviklingslandende med handelsbetingelser for at fremme bæredygtighed, bedre rettigheder og i det hele taget fair handel. På denne måde arbejdes der på at reducere fattigdom gennem produktudvikling, samarbejde og salg. Der fokuseres også på ligestilling mellem mænd og kvinder, sunde arbejdsbetingelser, samt at arbejdsbetingelser ikke ødelægger eventuelle børnearbejdes undervisning og trivsel. (Web 3) Alle varer mærkes med Fairtrade mærket og sælges for en lidt højere pris, pga., den lidt højere produktionspris. Mærkningen garanterer netop at producenterne får en etisk fair pris for deres produkter. Der fokuseres især på kaffe, kakao, sukker, te, bananer, vin, frisk frugt, og chokolade. (WEB 4) Hammershus Fairtrade er en ikke kommerciel virksomhed, som arbejder for bæredygtig udvikling og fattigdomsreduktions i Afrika. Størstedelen af de produkter der importeres er produceret i Ghana, men der importeres også enkelte produkter fra Burkina Faso. Primært fokuseres der på tre grupper varer: 1. Flettede kurve fra det nordvestlige Ghana 2. Trommer og trævarer fra det sydlige Ghana 3. Glasperler fra det østlige Ghana Udover at importere og sælge Fairtrade produkter, yder Hammershus faglig og teknisk støtte til afrikanske producenter og samarbejdspartnere. Siden 2004 er der hvert år blevet arrangeret støttekoncerter for at oplyse og indsamle støttemidler til udviklingsprojekter. Alt overskud fra billetsalg går til udviklingsprojekter. Hele ideologien og det centrale i denne koncert er oplysning om forhold i udviklingslande, hvilket en række organisationer og frivillige hjælper med. (WEB 5) Navne som Aqua, Dizzy Mizz Lizzy, Medina, Travis, DAD, Beth Hart har tidligere været på scenen og optrådt. I 2013 bød programmet bl.a. på Outlandish, TV-2, Thomas Helmig, Nabiha, Travis, MGP og mange flere. Martin Brygmann og Anette Heick fungerede som konferencier til koncerten. 12 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 12 20/05/14 12:26

13 Hammershus Fairtrade har eksisteret siden 2001 og ejes af Morten Ledskov, som bor på Bornholm. Koncerten er blevet afholdt siden 2004 og afholdes ved Hammerhus på Bornholm, som er Nordeuropas største borgruin af en middelalderborg Programmet for HFC 2013 INTRODUKTION 13 BA-HFC endelig.indd 13 20/05/14 12:26

14 METODE: SEPSTRUP & FRUENSGAARD Vi har valgt at bygge vores opgave op med Sepstrup og Fruensgaard fremgangsmåde og skelet, som hedder planlægningspyramiden. Sepstrup og Fruensgaard har selv benyttet sig af denne model til at skrive deres bog, som vi også tager udgangspunkt i: Preben Sepstrup og Pernille Fruensgaard, Tilrettelæggelse af information, 4. Udgave, I følgende afsnit vil der derfor være en kort præsentation af modellen. Kampagneplanlægningens systematik Ved brugen af denne model starter man med at se på teori og arbejder kun teoretisk, før man tager skridtet videre og tager hul på kampagnens strategi, som er i den midterste kasse i modellen. I kampagnens strategi starter man med at lave en situationsanalyse, altså en analyse af den situation som afsenderen vil ændre. Dernæst skal mål og målgruppen formuleres. Herefter kigger man på disse elementer og vælger en kommunikationsform. Først når ovenstående er færdiggjort og planlagt, så kan handlingsplanen gå i gang, hvor der så skal tænkes på medie og budskab. (Sepstrup og Fruensgaard, 2011, s ) Lavet med udgangspunkt i modellen 2.3 (Sepstrup & Fruensgaard, 2011 s.29) Vi vil løbende forklare, hvor i modellen vi er, men vi vil nu kort redegøre om, hvordan vi vil benytte os af den. Først vil vi starte med at præsentere problemformuleringen, men eftersom det har været en work-in-progress problemformulering, er der nogle problemstillinger, som vi vil have svar på gennem vores teori. Derfor er vi klar over situationen, som ellers først kommer skridtet længere oppe. Modellen ikke fulgt slavisk, men vi følger skelettet og hovedideerne derfra. Først bliver teorien præsenteret, hvor kampagneteorien læner sig op af, derefter vil vi lave en situationsanalyse, hvor vi forklarer den nuværende situation og hvad HFC ønsker i fremtiden. Herefter vil vi benytte den præsenterede teori, til at lave en målgruppeanalyse. Efter hver målgruppeanalyse, vil vi lave en delkonklusion, hvor vi til sidst vil lave en 14 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 14 20/05/14 12:26

15 handlingsplan. Vores handlingsplan bliver dog ikke så detaljeret med præcis budget, medievalg osv., men det bliver en handlingsplan omkring, hvordan vi kan ramme den målgruppe vi har fundet frem til, og evt. en anden målgruppe. INTRODUKTION 15 BA-HFC endelig.indd 15 20/05/14 12:26

16 METODE: VIDENSKABSTEORETISK TILGANG I dette afsnit vil vi kort redegøre for, hvilken videnskabsteoretisk tilgang vi vil benytte os af og vores standpunkt i forhold til videnskabsteorien og projektet. Vi vil forsøge at svare på projektets problemformulering ved at tage afsæt i både hermeneutikken og socialkonstruktivismen. Hermeneutikken skal benyttes pragmatisk og erkendelsesteoretisk, hvor socialkonstruktivismen vil undersøge den mere socialt konstruerede virkelighed, for at få en mere erkendelsesmæssig indsigt i virkeligheden i forhold til projektet. Hermeneutikken handler først og fremmest omkring den praktiske kunst at fortolke, forstå og erkende meningsfyldte fænomener. Forståelse og fortolkning er mere en betingelse, end det er en metode. I og med hermeneutikken nærmest er en todelt disciplin, hvor forståelse og fortolkning er det metodiske arbejde (Collin & Køppe, 2003, s ). På denne måde har vi en metode til at opnå forståelse, hvor den igen tvinger os til at se på den forståelse og på vores forforståelse. Herfra må vi reflektere over vores erkendelsesmæssige muligheder og begrænsninger. Ifølge den tyske filosof Hans-Georg Gadamer, kan en fortolkning af en ting eller en tekst aldrig være endegyldig, idet at vores forståelseshorisont udvides eller flyttes (Christoffanini, P.R s. 31). Gadamer mener, at en forståelse kun er mulig, med de fordomme vi skaber og kun, hvis vi sætter disse fordomme på spil. Vi skal derfor i forståelsen justere i disse fordomme for at komme i overensstemmelse med det, vi søger at forstå (Christoffanini, P.R s. 31). Forståelse er et møde mellem horisonter. Der kommer noget nyt ind på en horisont, og med den nye viden giver det en bedre mening af de ting, vi allerede var opmærksomme på. Dettes kaldes for horisontsammensmeltning. Man går frem og tilbage mellem den forståelseshorisont man har, når man f.eks. kigger på en tekst og en teksts helhedsmening. Vi bliver derfor klogere og får justeret på nogle af vores fordomme, og herved opnår vi højere erkendelse. Forståelsen er cirkulær og kan beskrives som den hermeneutiske cirkel, hvor forståelsen kun kan ske på baggrund af forforståelsen. (B. Jakobsen m.fl., 1999 s. 167) Sammen med hermeneutikken vil vi benytte os af socialkonstruktivismen, som i de senere år har været udtryk for en række videnskabsteoretiske tilgange, som har haft en betydelig gennemslagskraft. Ved undersøgelse af forskellige fænomener skal man som forsker anvende forskellige begreber og modeller til at analysere fænomenerne. Socialkonstruktivister hævder at flere fænomener, f.eks. raceforskelle, er rene socialopfindelser. (Collin & Køppe, 2003, s. 247) Når et fænomen udpeges som en social konstruktion, ligger der heri en opfordring til at ændre det eller i det mindste underkaste det en grundig kritisk vurdering. I og med at vi erkender, at en ting ikke 16 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 16 20/05/14 12:26

17 er autonom eller naturgiven, men i stedet skabt af os, af kollektivet, er det nærliggende at tage op til vurdering, om dette fænomen fortjener at blive videreført, eller om vi skulle beslutte os til at ændre eller ophæve det. (Collin & Køppe, 2003, s. 249) Det vil sige, at man skal overveje at give en kritisk vurdering, om fænomenet, som er menneskeskabt, skal videreføres, ændres eller ophæves. Grundet at en ting ikke er autonom eller naturgiven. I projektet Ved hjælp af hermeneutikken har vi diverse forforståelser for HFC. Vi har den forståelse, at opbakningen ikke er stor nok og derfor har måtte sætte arrangementet på standby i Derfor har vi valgt at lave en målgruppeanalyse, hvor vi herefter vil komme med en markedsførings- og kommunikationstrategi for koncerten. Vi har derfor valgt at fortage os nogle til- og fravalg i løbet af denne projektproces. F.eks. i vores empiriindsamling, som hovesagligt er fokusgruppeinterview, valgte vi en gruppe studerende mellem 19 og 25 år. Da vores forforståelse er, at der ikke kommer mange unge, men mere familier. Vores fokusgruppeinterview forløber også hermeneutisk, da vi har valgt at snakke om Grøn Koncert for at skabe paralleller mellem denne og Hammershus. Ved at vælge HFC, har vi derfor fravalgt emner, som læner sig op ad dette. Vi var i kontakt med Skive Festival og Northside Festival, hvor begge parter var interesseret i et samarbejde. Vores valg gik på, at HFC var i større problemer rent markedsføring og brandingmæssigt, og havde mere brug for hjælp. Derfor besluttede vi os, at det kunne være mere interessant og relevant for os, at hjælpe en mindre organisation frem for en meget større, og hvor muligheden for at blive hørt var større. Derfor arbejder vi ud fra en prognostisk fornufts læsningsideal, hvor vi med teori kan forberede os på visse hændelser, som kan opstå løbende (Schmidt, 1991, s. 45), og en praktisk erkendelsesinteresse, hvilket understreger vigtigheden i, at vi fra starten ikke har fastsat os en strategi, men skaber en udvidet forståelse af problemfeltet (Habermas, 2005, s. 126). Gennem vores udførte undersøgelser, hvor vi f.eks. vælger fokusgruppeinterview frem for individuel interview, lader vi sagen tale til os gennem empiriindsamling og analyse. Vi vil lave en markedsførings- og brandingstrategi for HFC, for at det netop kommer til at passe til denne organisation frem for f.eks. Northside Festival. Gennem socialkonstruktivismen vil forsøge at forstå og erkende den virkelighed der ligger HFC for fødderne, men også som vi selv er en del af. Det giver os derfor en mulighed for at skabe noget marketing og branding, som passer ind i den social konstruerede virkelighed. Vi bruger også socialkonstruktivismen til at se på, hvilke ting der bestemmer, at koncerten bliver sat på standby, og tage den organisationsvirkelighed og forsøge at ændre på den. INTRODUKTION 17 BA-HFC endelig.indd 17 20/05/14 12:26

18 METODE: INTERVIEW Fokusgruppeinterview Vi har for at komme nærmere en besvarelse på vores problemstilling, valgt at benytte os af et fokusgruppeinterview. Dette med ønsket om, at tilegne os viden om en potentiel målgruppe for Hammershus Fairtrade Koncert. Vi har valgt en håndfuld studerende i alderen år til at hjælpe os med dette. Ud fra vores møde med Morten Ledskov samt vores generelle for forståelser omkring konceptet, har vi fået den opfattelse at HFC ikke tiltrækker så mange mennesker, som ønskede. Vi har derfor valgt, at fokusgruppeinterviewet hovedsageligt skal omhandle Grøn Koncert, for derefter at skabe paralleller mellem denne og HFC, da GK har en blanding imellem et ungt og et ældre publikum. Grunden til at vi vælger GK fremfor andre koncerter/festivaller er fordi, at GK også er en velgørenhedskoncert for muskelsvindsfonden. Samtidig har koncerten eksisteret siden 1983 og det må derfor konkluderes, at de gør noget rigtigt i deres markedsførings- og brandingstrategi. Ved brug af en sådan undersøgelse er vi bevidste om, at der kan blive produceret data, der ikke er valid og brugbar i forhold til vores videre strategiske arbejde. En af fordelene ved et fokusgruppeinterview er dog ikke den enkeltes forståelse og erfaringer, men derimod gruppens forskellige perspektiver, og hvad de kan blive enige samt uenige om. Valget af denne form for kvalitativ dataindsamling finder vi relevant at anvende, da den stemmer i fin overensstemmelse med vores socialkonstruktivistiske standpunkt. Da vi tidligere har redegjort for dette, anskuer vi verden som skabt af mennesker i interaktion. Vi bruger fokusgruppen til at undersøge sociale fænomener, da denne bl.a. vil tydeligøre den potentielle målgruppes forbrugsproces mht. koncertoplevelser til GK. Som inspiration til udarbejdelsen af fokusgruppen, er vi blevet inspireret af bogen Interview En introduktion til det kvalitative forskningsinterview af Steinar Kvale og Svend Brinkmann. Fokusgruppen i praksis Vi bruger mødet med Morten Ledskov som inspiration til udformningen af vores spørgsmål, i forbindelse med udarbejdelsen af vores spørgeguide. Vi har i vores spørgeguide været opmærksomme på at lave en vekslen mellem vurderende og diskuterende spørgsmål. Det er moderetorens opgave at frembringe en atmosfære, hvor der er plads til, at deltagerne kan italesætte deres subjektive synspunkter. Vi vil prøve at have så lav involvering i interviewet som muligt, da vi er interesserede i at skabe et frit spillerum for deltagerne. Vi ønsker ligeledes, at dialogen skal bære præg af de interne udvekslinger. Deltagerne kan blive intimiderede når der forekommer stilhed i gruppen, hvilket vi er bevidste om. Ved at have en lav involvering i interviewet, tvinger vi således deltagerne til at tage ordet. Samtidig 18 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 18 20/05/14 12:26

19 kan vi få fremprovokeret nogle argumenter og normdannelser, der er vigtig i vores udarbejdelse af analysen. Vores spørgeguide er vedlagt i bilagene. Fokusgruppens analytiske design Deltagerne i fokusgruppen er ikke valgt ud fra køn, og er alle repræsentanter fra det Humanistiske fakultet. Til selve udvælgesen af deltagere og med hensyn til valg og fra valg af disse, har vi hentet inspiration i Bente Halkiers bog, Fokusgrupper fra Vi har bl.a. andet benyttet os af metoden snowball-sampling, som betyder, at man rekrutterer deltagere gennem yderste dele af sit netværk (B. Halkiers, 2008, s. 31). Meningskondensering Da vores fokusgruppeinterview danner grundlag for en relativ stor tekstmængde, finder vi det hensigtsmæssigt at foretage en meningskondensering af denne. Dette da vi forud for den egentlige analyse ønsker at reducere udtalelser til hovedbetydningen af det sagte til kortere udsagn, og dermed reducere tekstmængden samtidig med, at betydningen bevares. Vi har således valgt at tage udgangspunkt i Brinkmann & Kvales teori om meningskondensering samt meningsfortolkning (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 227). alle interviewene i deres komplette form. Dernæst kondenseres en eller flere sætninger, som tilsammen danner en mening til meningsenheder. Til sidst tematiseres disse på baggrund af den forståelse, som er dannet af de interviewedes synspunkter. I praksis vil dette se ud som følgende: 59 Navn: Transskriptionen Kondenseringen Ytringsnummeret skrives yderst til venstre, midt for skrives transskriptionen og meningskondenseringen skrives yderst til højre. Vi har yderligere valgt at meningsfortolke interviewpersonernes ytringer, hvilket gør det muligt for os at lave en mere dybdegående analyse af disse. Vi kan derved synliggøre de dybere meningsstrukturer og relationer af betydninger. Denne meningsfortolkning vil i praksis ske på baggrund af det transskriberede, samt meningsfortolkede og vil således forekomme løbende i projektets analytiske afsnit (Brinkmann & Kvale, 2009, s. 227). Meningskondenseringen er foretaget således: For at skabe en fornemmelse for helheden, gennemlæses INTRODUKTION 19 BA-HFC endelig.indd 19 20/05/14 12:26

20 Deltagere i vores fokusgruppe interview 20 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 20 20/05/14 12:26

21 Semistruktureret interview Vi har i dette projekt valgt at benytte semistruktureret interview. Dette har vi gjort i to omgange med hhv. koncertarrangør af HFC, Morten Ledskov, og i et senere interview med formand og næstformand, Erik Rasmussen og Cecilie Hauerbjerg fra FANT og Morten Ledskov. for at forklare de vigtigste emner i samtalerne. Det semistrukturerede interview er en af de interviewformer, der åbner flest muligheder i forhold til ændringer undervejs. Interviewet udføres på baggrund af en eksisterende basisskabelon for interviewet (Kvale, 2009, s.45) Dette betyder, at der på forhånd laves spørgsmål, eller nævnes emner, som man ønsker at spørge ind til. Interviewguiden er kun forløbelig og kan ændres når som helst, da tanken er, at der i dialogen med interviewpersonen(r) kan dukke emner op, som man ønsker at spørge ind til for at opnå større viden. (Kvale, 2009, s.45) Vores første interview alene med Morten, og det andet interview med både Erik, Cecilie og Morten, var åbne interviews, hvor vi startede bredt ud. Vi havde dog en overordnet ramme i forhold til at vende tilbage til vores spørgsmål, idet man som interviewer skal holde samtalen på sporet, og benytte muligheden for at spørge uddybende til udsagnene. (Kvale, 2009, s.45) Ligesom i vores dybdeinterview har vi også i de semistrukturerede interview benyttet meningskondensering som analysemetode, INTRODUKTION 21 BA-HFC endelig.indd 21 20/05/14 12:26

22 METODE: TRANSSKRIBERING For at transskribere vores empiri, har vi brugt transskriberingsprogrammet F5. Vi finder det relevant at fokusere på det sagte, og dermed ikke faktorer såsom tøvepauser, kropssprog ol. Løbende i projektet henviser vi til transskriptionen, med hele citater og andre gange kun til tidspunkter. Et eksempel på måden vores transskription er sat op på, illustreres således: #00:00:37-1 Morten: Eller er det ikke bare non profit? Men det er måske det samme #00:00:44-1# Y: Det ved jeg ikke #00:00:45-9# J: Jeg kender heller ikke til nogle #00:00:44-9# Met: Jeg tænker umiddelbart alle de der kæmpe indsamlinger der er i tv hvor der er folk inde at spille er det ikke også velgørenhed, er det ikke derfor de er inde og spille alle de der kendte til alle de der shows i tv? Derudover har vi også valgt at opdele transskriberingen i tematikker således det igen er mere overskueligt, og lettere at analysere. Tidspunktet det bliver ytret står med sort i venstre side, eksempel: #00:51:18-0#. 22 INTRODUKTION BA-HFC endelig.indd 22 20/05/14 12:26

23 METODE: PERSONA Det er lettere at målrette kommunikationen, hvis man taler til et menneske, end hvis man forsøger at kommunikere til et ansigtsløst segment. Derfor vil vi ud fra resultaterne af vores målgruppeanalyse senere i projektet forme en persona. En persona er en beskrivelse af fiktive personer og bruges i designprocesser, og bygges på baggrund af statistikker, kvalitative data og sociologisk fantasi. Denne er udstyret med holdninger, meninger og vaner ligesom rigtige personer. Ligeledes har de en livshistorie, en uddannelse, et arbejde, en familie og fritidsinteresser, ligesom den indeholder en række karakteristika fra den brugergruppe de repræsenterer. Persona fungerer som et bindeled mellem analyse og idéprocessen, hvor komplekse data konkretiseres gennem nogle idealiserede repræsentationer af nogle typiske træk ved et sammenhængende segment af brugere. (Persona, Brugerdefineret design, 2011, Lene Nielsen) Ved brug af persona, vil det gøre det lettere for os at tænke kreativt og udvikle en kommunikations strategi, som passer konkret til målgruppen. INTRODUKTION 23 BA-HFC endelig.indd 23 20/05/14 12:26

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde

Ingen forældre. synes, at deres børn skal arbejde Interview Heick og Brygmann i Afrika Ingen forældre synes, at deres børn skal arbejde Debatten om børnearbejde er blusset op igen efter en dokumentarfilm om kakaobøndernes levevilkår. Derfor rejste Annette

Læs mere

En museumsudstilling kræver mange overvejelser

En museumsudstilling kræver mange overvejelser En museumsudstilling kræver mange overvejelser Forfatter: Michaell Møller, Cand. mag. Int. i Virksomhedskommunikation med specialisering i Dansk Indledning Når danskerne i dag går på museum skal det være

Læs mere

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard

Bachelorprojekt 2011 Malene Christensen, Gitte Damgaard og Julie Østergaard Bachelorprojekt2011 MaleneChristensen,GitteDamgaardogJulieØstergaard Bachelorprojektisocialrådgivningogsocialtarbejde VIAUniversityCollege,SocialrådgiveruddannelseniÅrhus Opkvalificeringafdettværfagligesamarbejdemellemsocialrådgiverne

Læs mere

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION

EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION EKS KLUSIV RE PRÆ SEN TATION 2 Eksklusiv repræsentation Jeg synes bare at alle skal være med. Alle dem, som gerne vil være med, skal være med. Anas Attaheri elev på Kongsholm Gymnasium Tak til Emilie Hededal,

Læs mere

Metoder og erkendelsesteori

Metoder og erkendelsesteori Metoder og erkendelsesteori Af Ole Bjerg Inden for folkesundhedsvidenskabelig forskning finder vi to forskellige metodiske tilgange: det kvantitative og det kvalitative. Ser vi på disse, kan vi konstatere

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta. Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark

En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark En analyse af fattigdommens betydning for det gode liv i Danmark Lasse Zangenberg Lollike Jannick Olsen Christian Kirkegaard Rasmussen Torben Florup Schytt-Nielsen Vejleder: Erik Gaden Roskilde Universitet

Læs mere

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner

II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner II. Beskrivelse af kandidatuddannelsens discipliner Særfag 18. Agenter, handlinger og normer (Agents, actions and norms) a. Undervisningens omfang: 4 ugentlige timer i 2. semester. Efter gennemførelsen

Læs mere

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse

Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse Roskilde Universitet Psykologi, 5. semester, Efterår 2013 Den foreløbige studieforløbsbeskrivelse For studerende i projektgruppe: 118 Projektets titel: Socialfobi i et socialpsykologisk perspektiv Modul:

Læs mere

Kommunikation muligheder og begrænsninger

Kommunikation muligheder og begrænsninger Kommunikation muligheder og begrænsninger Overordnede problemstillinger Kommunikation er udveksling af informationer. Kommunikation opfattes traditionelt som en proces, hvor en afsender sender et budskab

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41

Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27. Svar nummer 3: Meningen med livet er at føre slægten videre 41 Indhold Hvorfor? Om hvorfor det giver mening at skrive en bog om livets mening 7 Svar nummer 1: Meningen med livet er nydelse 13 Svar nummer 2: Meningen med livet skaber du selv 27 Svar nummer 3: Meningen

Læs mere

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort

FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Vi er en Godkendt af By FairtradeBy Vejen til et mere fair danmarkskort Kommunen skal træffe et fair valg Fairtrade By er en del af en samlet kampagne, der inkluderer Fairtrade By, Fairtrade Universitet,

Læs mere

En tand bedre på sociale medier

En tand bedre på sociale medier En tand bedre på sociale medier - et projekt om Tandlægerne ved Søernes sociale mediestrategi Aalborg Universitet CPH 8. Semester Kommunikation Gruppe 5 Vejleder: Henriette Lungholt !! Titelblad)! Humanistisk)Informatik)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))

Læs mere

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF

Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Tips og vejledning vedrørende den tredelte prøve i AT, Nakskov Gymnasium og HF Den afsluttende prøve i AT består af tre dele, synopsen, det mundtlige elevoplæg og dialogen med eksaminator og censor. De

Læs mere

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora:

Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: HUMANIORA HUMANIORA Det centrale emne er mennesket og dets frembringelse Humaniora: Beskæftiger sig med mennesket som tænkende, følende, handlende og skabende væsen. Omhandler menneskelige forhold udtrykt

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse

Forberedelse. Forberedelse. Forberedelse Formidlingsopgave AT er i høj grad en formidlingsopgave. I mange tilfælde vil du vide mere om emnet end din lærer og din censor. Dæng dem til med fakta! Det betyder at du skal formidle den viden som du

Læs mere

Kommunikationsværktøj

Kommunikationsværktøj Hjælp til selvhjælp Kommunikationsværktøj Gode overvejelser til projektlederen om interessenter og kommunikation o o Tænk over projektets interessenter og over kommunikationen af jeres projekt fra start

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet

FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet FORBRUGERADFÆRD Metode og resultater i forprojektet v./ Mette Skovgaard Frich, seniorkonsulent Retail Institute Scandinavia Baggrund for projektet STIGENDE FORBRUGERKRAV OG MAGT: I takt med en stigende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews

Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 2. Problemformulering 3. Projektdesign 4. Metode 5. Redegørelse 6. Tematiseret analyse af interviews Indholdsfortegnelse 1. Problemfelt 1 2. Problemformulering 2 3. Projektdesign 2 3.1 Visualisering 4 4. Metode 5 4.1 Fremgangsmåde 5 4.1.1 Redegørelse 5 4.1.2 Behandling af anvendt statistisk materiale

Læs mere

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011

Grundlæggende metode og videnskabsteori. 5. september 2011 Grundlæggende metode og videnskabsteori 5. september 2011 Dagsorden Metodiske overvejelser Kvantitativ >< Kvalitativ metode Kvalitet i kvantitative undersøgelser: Validitet og reliabilitet Dataindsamling

Læs mere

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori

Introduktion. Praktisk kommunikationsteori Indholdsfortegnelse 5 Indholdsfortegnelse... 5 Om forfatterne...10 Forord....11 Introduktion 1 Emne og formål...15 2 Tilgang og begreber...19 Der er teori bag al praksis 19 Kampagneteori....20 Centrale

Læs mere

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt

TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TIDSSYN 2004 et forskningsprojekt TEORI OG ANTAGELSER TIDSSYN 1995 KVALITATIV UNDERSØGELSE 10 interview KVANTITATIV UNDERSØGELSE 22 spørgsmål TIDSSYN 2004 Tidssynsundersøgelsens metode Tidssyn er en ny

Læs mere

2. Kommunikation og information

2. Kommunikation og information 2. Kommunikation og information En leder kommunikerer ved sin blotte eksistens. Folk om bord orienterer sig efter lederen, hvad enten han/hun taler eller er tavs handler eller undlader at handle. Følger

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Samråd ERU om etiske investeringer

Samråd ERU om etiske investeringer Erhvervsudvalget (2. samling) ERU alm. del - Bilag 139 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 25. marts 2008 Eksp.nr. 528419 /uhm-dep Samråd ERU om etiske investeringer Spørgsmål Vil ministeren tage initiativ

Læs mere

Kampagneoptimering!for!

Kampagneoptimering!for! Kampagneoptimeringfor Udarbejdet)af:) CamillaSandgreenMortensen MartinTrabergBennetzen MieBirkholmWiuff NadiaJakobsen Vejleder:) NorbertWildermuth Roskilde)Universitet) )Kommunikation) )Forår)2014) 0 Abstract

Læs mere

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave

Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Innovation i Almen Studieforberedelse 2015 Elevudgave Udover den klassiske opgave kan der til eksamen i AT indgå en opgave med innovation. Dette dokument beskriver arbejdet med innovation i AT og indeholder:

Læs mere

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne?

Program for dagen. Digital Formidling. Opsamling. De sidste to gange. Hvad er en målgruppe? 3. Møde Den 25. maj 2010. Spørgsmål til projekterne? Digital Formidling 3. Møde Den 25. maj 2010 Program for dagen Kl.9 Velkomst, kaffe Kl.9.15 Målgruppeanalyse Kl.10 Digitale personas Kl.10.30 Pause Kl.10.45 Projektarbejdets faser Kl.11 Præsentation af

Læs mere

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer

Postmåling nr. 1. Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Direktoratet for Postmåling nr. 1 Kampagne for nyt EU-logo for økologiske fødevarer logo formål Formål Målgruppe Metode/antal Fra efteråret 2004 frem til efteråret 2005 introduceres et nyt

Læs mere

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013

Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Crossmedia Øvelse 4 d. 11/2 2013 Gruppe 7: Melissa, Line, Terese, Anita og (Sofie). Spørgsmål ud fra teksterne af Jenkins, Mossberg og Fuchs: Danmarksindsamlingen (Byg videre på jeres tidligere observationer

Læs mere

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet

Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Tale til Øresund Food Network Konference om Sporbarhed, den 30. oktober 2008 Emne: Sporbarhed som dokumentation for fødevarekvalitet Først og fremmest tak for invitationen. Ministeren er desværre blevet

Læs mere

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113

8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8. ARBEJDSPROCESSEN FOR SKABELSEN AF ET INTERNATIONALT WWW-STED... 113 8.1 FORSTÅELSE AF VIRKSOMHEDENS PRODUKTER/SERVICEYDELSER OG RESSOURCER... 114 8.2 INFORMATIONSSØGNING I RELATION TIL LANDE-, KONKURRENT-

Læs mere

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2

strategi drejer sig om at udvælge de midler, processer og de handlinger, der gør det muligt at nå det kommunikationsmæssige mål. 2 KOMMUNIKATIONSSTRATEGIENS TEORETISKE FUNDAMENT I den litteratur, jeg har haft adgang til under tilblivelsen af denne publikation, har jeg ikke fundet nogen entydig definition på, hvad en kommunikationsstrategi

Læs mere

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE

Ishøjs DIALOG DIALOG ÅBENHED ÅBENHED ÅBENHED DIALOG. frivilligpolitik LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Ishøjs frivilligpolitik DIALOG Kultur og fritid LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE Miljøområdet DIALOG LIGEVÆRDIGT SAMARBEJDE ÅBENHED ÅBENHED OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE Det sociale område OPBAKNING OG SYNLIGGØRELSE

Læs mere

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler?

Hvorfor skal jeg bekymre mig om jorden, når jeg handler? POST 1 Køb økologisk. Økologisk landbrug er bedre for miljøet, og der gennemføres hele tiden forsøg for at se, om det også er sundere at spise. På noget kaffe, te, chokolade og bananer er der mærket fairtrade.

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Roskilde Universitet

Roskilde Universitet Lediges trivsel Udarbejdet af: Ida Moll Staunsager Julie Jochims Engelbrechtsen Anna Christina Ruben Dalgaard Roskilde Universitet 4. semester 2015 1 Forside til projektrapport 4. semester År: 2015 Semester:

Læs mere

Seksuelle krænkeres barrierer

Seksuelle krænkeres barrierer Seksuelle krænkeres barrierer - mod at gennemføre et seksuelt overgreb på et barn Af psykolog Kuno Sørensen / Red Barnet Fire forhåndsbetingelser Det er en udbredt misforståelse, at seksuelle overgreb

Læs mere

Påstand: Et foster er ikke et menneske

Påstand: Et foster er ikke et menneske Påstand: Et foster er ikke et menneske Hvad svarer vi, når vi møder denne påstand? Af Agnete Maltha Winther, studerende på The Animation Workshop, Viborg Som abortmodstandere hører vi ofte dette udsagn.

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Pressehåndtering i fødevarebranchen

Pressehåndtering i fødevarebranchen Pressehåndtering i fødevarebranchen Rapport udarbejdet af PR- og kommunikationsbureauet ApS ApS er et aarhusiansk PR- og kommunikationsbureau, 1. INDLEDNING... 2 2. TENDENSER... 3 3. ANBEFALINGER... 4

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september

Presseguide. 1. Forslag til pressearbejde før uddelingen den 11. september Presseguide Det lokale arbejde med pressen skaber opmærksomhed, der rækker ud over morgeneventen. Jeres indsats for at tiltrække god presseomtale er derfor et vigtigt bidrag til kampagnens succes. Denne

Læs mere

Baggrund for kampagnen

Baggrund for kampagnen Baggrund for kampagnen Antallet af danskere, der rammes af sclerose, er stigende. Stigningen ses primært blandt kvinder - faktisk i en sådan grad, at 2 ud af 3 danskere, der får sygdommen, er kvinder.

Læs mere

Henrik Jochumsen 2013

Henrik Jochumsen 2013 Henrik Jochumsen 2013 Introduktion Det overordnede og det centrale: Den videnskabelige genre Den gode opgave Den klassiske disposition form og indhold Hvis tid: Vejledning Skriv sammen! Skriveblokering

Læs mere

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014

Metode- og videnskabsteori. Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 Metode- og videnskabsteori Akademiet for Talentfulde Unge 13. November 2014 1 Hvem er Erik? Erik Staunstrup 2 Program 16.15 (18.30) Erkendelsesteori 16.45 (19.00) Komplementaritet 17.00 (19.15) Videnskabsteori

Læs mere

10 Mål og strategi på privatkundeområdet

10 Mål og strategi på privatkundeområdet 10 Mål og strategi på privatkundeområdet Kvalitative mål Kvantitative mål Karakteristika Bløde Hårde Succeskriterium Skal fornemmes Kan tælles, måles osv. Eksempel Et bedre image Forbedre salget af ratepensioner

Læs mere

Det er vigtigt at være en god formidler og taler

Det er vigtigt at være en god formidler og taler Formidlingsartikel Det er vigtigt at være en god formidler og taler Sprog er et af de mest centrale redskaber i vores liv og dagligdag. Sprog gør det muligt for os at kommunikere med hinanden og påvirke

Læs mere

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk

INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8. MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk INTERAKTIONSDESIGN Q3 2014 DATA ANALYSE KAP. 8 MARIANNE GRAVES PETERSEN ASSOCIATE PROFESSOR AARHUS UNIVERSITY mgraves@cs.au.dk Interaktionsdesign processen Identificer brugernes behov og etabler krav til

Læs mere

Eksamenscase: Cevea delaflevering

Eksamenscase: Cevea delaflevering Eksamenscase: Cevea delaflevering 1. Generelt Casen Cevea Cevea er en centrum-venstretænketank, som blev oprettet i 2008 blandt andet som modspil til den højreorienterede tænketank Cepos. Organisationen

Læs mere

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a

Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a Kvantitativt studie af virksomheders efterlevelse af årsregnskabslovens 99a -og deres generelle regnskabspraksis Udarbejdet af: Center for Corporate Social Responsibility, Copenhagen Business School Peter

Læs mere

Menneskelig udvikling og modning tak!

Menneskelig udvikling og modning tak! Menneskelig udvikling og modning tak! - når det sociale fællesskab bliver for krævende i forbindelse med et efterskoleophold Vibeke Haugaard Knudsen Stud.mag. & BA i teologi Læring og forandringsprocesser

Læs mere

Den danske økonomi i fremtiden

Den danske økonomi i fremtiden Den danske økonomi i fremtiden AT-synopsis til sommereksamen 2008 X-købing Gymnasium Historie og samfundsfag Indledning og problemformulering Ifølge det økonomiske råd vil den danske økonomi i fremtiden

Læs mere

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015

JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 JOE & THE JUICE Kommunikationsstrategi 2013-2015 Indhold We our costumers... 3 Ingredients of Joe & the Juice... 4 Aim of the game... 5 The spirit of Joe & the Juice... 6 Joe & the Juice meets the world...

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen

Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Introduktion Det besværlige demokrati Af sociolog Maliina Abelsen Seminar om demokrati og folkestyre torsdag den 11. oktober 2007 Nuuk Godmorgen alle sammen og mange tak for invitationen til at få lov

Læs mere

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene.

Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Kortlægning af socialøkonomiske virksomheder i Aarhus, og samarbejdet mellem virksomhederne og jobcentrene. Indledning I det følgende vil vi give en kort oversigt over noget af den eksisterende forskning

Læs mere

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3...

Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG. Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger DEBATOPLÆG Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde, marts 2008 1 2 3... Ledelse i frivillige sociale foreninger Vi vil som frivillige sociale foreninger gerne bidrage

Læs mere

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant

Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant KULTURMARKEDSFØRING Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er interessant Det substantielle univers er i vækst Det kommercielle univers er i vækst Markedet i dag Samfundsudviklingen i kulturen er

Læs mere

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation

Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Sociale medier 2012 Danskernes holdning til og brug af sociale medier Præsentation Kontakt: Merethe Kring merethe.kring@yougov.com www.yougov.dk København, februar 2012 1 Sociale medier ændrer verden 2

Læs mere

Cykelhandler projekt KOM / IT

Cykelhandler projekt KOM / IT 2015 Cykelhandler projekt KOM / IT Indhold Indledning... 2 Tidsplan... 2 Fase 1 - Problemanalyse... 3 Informations problem... 3 Markedsundersøgelse... 3 Analyse af deres eksisterende medieprodukter...

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Mind Your Own Business Prisen

Mind Your Own Business Prisen Icebreakers Denne pris går til en virksomhed, som dommerkomiteen særligt ønsker at rose for dens måde at organisere sig på og for virksomhedens fokus på medarbejderudvikling. Virksomheden har etableret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side 1

Indholdsfortegnelse. Side 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning (fælles)... 6 1.1 En ny tilgang til kommunikation... 6 1.2 Problemstilling... 7 1.3 Hypotesen lyder som følger... 7 1.4 Problemformulering... 8 2 Videnskabsteori (fælles)...

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19.

Forbrugerombudsmanden. Carl Jacobsens vej 35. 2500 Valby. Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen. Frederiksberg, 19. Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens vej 35 2500 Valby Att.: Chefkonsulent Tina Morell Nielsen Frederiksberg, 19. december 2011 Vedrørende standpunkt til markedsføring via sociale medier. Indledende bemærkninger.

Læs mere

AT 3.1 2015. august 2015 / MG

AT 3.1 2015. august 2015 / MG AT 3.1 2015 august 2015 / MG TIDSPLAN Uge Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 34 Introduktion til forløbet Vejledning om valg af emne og fag 35 Frist for valg af sag og fag kl. 9.45 Vejlederfordeling

Læs mere

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn

At vurdere websteder. UNI C 2008 Pædagogisk IT-kørekort. af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn At vurdere websteder af Eva Jonsby og Lena Müller oversat til dansk af Kirsten Ehrhorn Trykt materiale, f.eks. bøger og aviser, undersøges nøje inden det udgives. På Internet kan alle, der har adgang til

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse

Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y Om ledelse, beskæftigelse, & uddannelse Generation Y: De unge, krævende talenter? Dén generation der lige nu er på vej ind på arbejdsmarkedet er unge talenter, der kræver, at virksomhederne

Læs mere

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet

Hvis jeg måm. se din magt - må du se min. Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt - må du se min Lars Uggerhøj, Aalborg Universitet se din magt Vi taler alt for meget om at fjerne og usynliggøre eksisterende og uopløselig magt og for lidt om, at gøre g magten synlig og derved

Læs mere

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten?

TRÆNERVEJLEDNING. Hva med. Respekten? TRÆNERVEJLEDNING Hva med Respekten? DET SOCIALT VELFUNGERENDE HOLD Introduktion Et redskab til den gode idrætsoplevelse Danmarks Idræts-Forbund (DIF) vil med dette materiale give ungdomstræneren et redskab

Læs mere

Billedkunst B stx, juni 2010

Billedkunst B stx, juni 2010 Billedkunst B stx, juni 2010 1. Identitet og formål 1.1. Identitet Fagets primære genstandsfelt er billedkunst og arkitektur. Faget inddrager fænomener fra hele det visuelle felt. Kunst og arkitektur tjener

Læs mere

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale!

1.!Indledning! It$is$now$necessary$to$manufacture$customers$as$well$as$products!X!Steinar!Kvale! 1.Indledning...2 2.Problemformulering...3 3.Afgrænsning...4 4.Dimensionsforankring...5 5.Metodologiogempiri...5 5.1Teoretikerne...6 5.2Reklamerne...6 5.3Semiotiskanalyse...7 5.4Reklamenversusvidenskaben...8

Læs mere

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid

kvanti øgelse tativ REGIONALE FØDEVAREVIRKSOMHEDER? KVANTITATIV UNDERSØGELSE AARHUS UNIVERSITET Vi investerer i din fremtid AFSNITSNAVN HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE 1 unders kvanti øgelse tativ au AARHUS UNIVERSITET HVORFOR VOKSER SMÅ OG MELLEMSTORE KVANTITATIV UNDERSØGELSE Af Lars Esbjerg, Helle Alsted Søndergaard og

Læs mere

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar?

CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? CSR Hvordan arbejder virksomhedernes ledere med samfundsansvar? Lederne August 2009 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Indledning... 3 Arbejdet med CSR... 3 Effekter af CSR-arbejdet... 5 Krisens betydning

Læs mere

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling

Produktpakker fra NORDJYSKE Mediers analyseafdeling BELUGA CAVIAR A N A LY S E A F D E L I N G Hjem, Kære Hjem AIR-INDIA MILES DAVIS Kind of Blue Øster Hørst ELITE Produktpakker fra s analyseafdeling s analyseafdeling er din sikkerhed for, at du altid er

Læs mere

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen

Innovation i branding: Bryggerier hjælper hinanden med at udvikle forretningen #4 2014 Forskning i Branding Selvom virksomheder umiddelbart er konkurrenter, kan det godt betale sig at stå sammen som branche, som 16 fynske bryggerier har gjort. Det handler om at fremme sektoren for

Læs mere

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing"

1. Hvor enig er du i følgende udsagn: 2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing 1. Hvor enig er du i følgende udsagn: "2012 bliver året, hvor vi er gearet Bl for alvor at koble sociale medier Bl vores brede markedsføing" 21% 3 Hverken- Eller 3 2. Hvor enig er du i følgende udsagn:

Læs mere

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for

Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for Paper til Technucation session 44 ved konferencen: Nordisk netværk for professionsforskning den 25. oktober 2012 Ulla Gars Jensen, Lektor ved Institut for sygepleje Professionshøjskolen Metropol og forsker

Læs mere

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel

At sætte bevægelse i en organisation. - 3 vektorer, der gør en forskel At sætte bevægelse i en organisation - 3 vektorer, der gør en forskel Af Christoffer Rude, Arbejdstilsynet juni 2009 Kan systemteori levere praktiske og konstruktive værktøjer til det komplekse kommunikationsarbejde?

Læs mere

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen

Rapport. E-magasin - Projekt 2, 2. semester. Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Rapport E-magasin - Projekt 2, 2. semester Gruppe - MulB 2. sem: Mikkel Thomsen Ivan Christensen Augusta Naundrup-Jensen Indholdsfortegnelse Indledning 3 Problemformulering 3 Målgruppeanalyse 3 Designvalg

Læs mere

Positionering på www.radikale.net

Positionering på www.radikale.net Positionering på www.radikale.net Enundersøgelseafdeninterpersonellekommunikation påetpolitiskdebatforum 2.semesterHumanistiskInformatik Gruppe2 Vejleder:CamillaDindler Positionering på www.radikale.net

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer

En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer En kvalitativ analyse af tre socialrådgiveres perspektiver på psykologer Signe H. Lund, Stud. Psych, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Indledning Formålet med projektet har været, via semi-strukturerede

Læs mere

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012

Kvantitative og kvalitative metoder. Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Kvantitative og kvalitative metoder Søren R. Frimodt-Møller, 29. oktober 2012 Dagens program 1. Diskussion af jeres spørgeskemaer 2. Typer af skalaer 3. Formulering af spørgsmål 4. Interviews 5. Analyse

Læs mere

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne

Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Vejledning til opfølgning på APV og trivselsundersøgelsen 2014 på skolerne Kære arbejdsmiljøgruppe I har nu modtaget en rapport med resultaterne af jeres trivselsundersøgelse og en rapport med kommentarerne

Læs mere

sociale samfundsansvar

sociale samfundsansvar (B)CSR Byggebranchens sociale samfundsansvar Byens Netværk 23.2.2010 Tekst og foto: Nanna Jardorf Byens Netværk og Dansk Arkitektur Center sætter skarpt fokus på de betingelser, standarder og problematikker

Læs mere

Mindjuice s Coachuddannelse

Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse Mindjuice s Coachuddannelse er opstået ud af mange års erfaring med coaching kombineret med et voksende commitment om at skabe ekstraordinære coaches. Med ekstraordinær mener

Læs mere

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for.

Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Indsamlingsetiske Retningslinier del (B) Side 1 af 3 Anden del (B): Indsamlingsetiske Retningslinier Emner, som medlemmerne af ISORBO selv forpligter sig til at opstille retningslinier for. Det vil være

Læs mere

Kirkernes mediedag 2013

Kirkernes mediedag 2013 Kirkernes mediedag 2013 Synlig forandring Kulturel forandring Historier Helte Symboler Ritualer Rutiner og daglige processer Ros og belønning Status symboler Ledelsesstil Værdier Antagelser Tro Hvad er

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2009 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold EUC Nordvest, Thisted Hhx Markedskommunikation

Læs mere

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK

FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK FORRETNINGSSTRATEGI SUNDHED.DK INDHOLD 01 Om dokumentet 3 02 Sundhed.dk s forretning 4 02.1 Mission og vision 4 02.2 Sundhed.dk s position og marked 4 02.3 Sundhed.dk s fundament og leverancer 5 02.4 Målgrupper

Læs mere

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde

Fremtidsseminar 2013. Andelen af folk der laver frivillig arbejde fordelt på alder. Definition af frivilligt arbejde Fremtidsseminar 2013 Definition af frivilligt arbejde Et stykke arbejde, der er kendetegnet ved: - Ikke lønnet, dog med mulighed for kompensation - Er frivilligt, dvs. at det udføres uden fysisk, retsligt

Læs mere

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER

SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, WORKSHOP PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER SE, MIN LÆRER DANSER - OM BULDERBASSER, NØRDER, PRINSESSER OG HJEMMELAVEDE KAJAKKER WORKSHOP EN UNDERSØGELSE AF KØNSKONSTRUKTIONER I NATURFAGENE PÅ MELLEMTRINNET 1 Mads Lund Andersen Kristina Helen Marie

Læs mere

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler

Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Værktøj om Medarbejderudviklingssamtaler Indholdsfortegnelse 1. Introduktion 3 1.1 Medarbejderudviklingssamtalen 3 1.2 Formål og mål med medarbejderudviklingssamtaler 4 1.3 10 gode råd 4 2. Forberedelse

Læs mere