Det Digitale Kollaborative Workspace

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Det Digitale Kollaborative Workspace"

Transkript

1 Det Digitale Kollaborative Workspace Af Carl Johan Rising 3. Semester 2011 Humanistisk Teknologisk Basisstudium ved Roskilde Universitet

2 Abstract This project seeks to provide an example on the design of a digital collaborative workspace, based on a number of requirements and guidelines. These are a result of a series of observations and interviews with a small it-company, and are also a result of a comparison with existing workspaces and a theoretical. Indholdsfortegnelse Abstract 2 Indholdsfortegnelse 2 Problemfelt 3 Problemformulering 3 Opgavens indhold 3 Semesterbinding 4 Empiri & Metode 4 Teori 5 Hvad er et workspace 7 Google Docs 7 Dropbox 10 Podio 11 Analyse og Diskussion 13 Konklusion 15 Perspektivering 18 2

3 Problemfelt Digitale remedier udgør i stigende grad den primære ressource til fuldføring af opgaver og arbejde. Computeren har i mange år været det primære redskab for mange arbejdspladser i forbindelse med udarbejdelse af dokumenter eller skitser. I dag ser vi en langt større mobilitet i forbindelse med arbejde, især hjulpet på vej af bærbare computere, internettet og nu også tablets. Dette mener jeg giver en række udfordringer for samarbejde da man ikke længere, i samme grad, nødvendigvis møder ind på et kontor med sine kollegaer i fysisk forstand. De digitale værktøjer rummer dog også en række muligheder for at samarbejde trods manglende fysisk tilstedeværelse. Der er de senere år ligeledes sket i skift i retning af primær anvendelse onlineværktøjer. Bl.a. er Berlingske Media fra starten af 2010 gået fuldt over til at anvende Google Docs i deres front-office system. Det er sådanne teknologiske muligheder denne opgave vil gå i dybden med og fra en række behov og anvendelser hos en mindre it-virksomhed give et bud på hvad et optimeret workspace bør indeholde og hvordan dets opbygning kan understøtte disse behov. Problemformulering Hvad kan et kollaborativt digitalt workspace bidrage med for at imødekomme behov og arbejdsprocessor ved bl.a. projektudvikling og styring hos en mindre it-virksomhed? Opgavens indhold Jeg vil i denne opgave belyse de nødvendige værktøjer og rammer der kræves for et funktionelt workspace. Moderne arbejdspladser og undervisningsinstitutioner både arbejder og kommunikerer og arbejder i dag på tværs af digitale systemer. Ved at gå i dybden med nogle af disse systemer og udpege en række styrker og svagheder vil denne opgave belyse hvorved et digitalt workspace kan optimeres, og komme med et bud på hvordan et system kan tage sig ud. Dette gøres med et afsæt i en identifikation af en række konkrete og behov og anvendelsesobservationer hos en mindre it-virksomhed. Opgaven vil fokusere på Google Docs, Dropbox og Podio, der alle anvendes hos en mindre it-virksomhed der bidrager til opgavens empiriske base. 3

4 Semesterbinding Dette projekt inddrager primært de faglige dimensioner design og konstruktion samt teknologi, subjektivitet og samfund, gennem udarbejdelsen af et kollaborativt workspace og analyse af it-systemer og deres anvendelse. Ligeledes til dimensionen teknologiske systemer og artefakter blive berørt gennem redegørelse og analyse af eksisterende digitale workspaces og deres værktøjer. Empiri og Metode Metodisk blev denne opgaves empiri dannet af en række semi-strukturerede interviews hos Konscript, samt en tænke-højt observation af deres arbejde. Dette skal bidrage til en kortlægning af deres forståelse for hvad der karakteriserer et digitalt workspace, hvilke værktøjer de benytter sig af, hvordan deres arbejdsprocessor og projektstyring forløber og fungerer som eksemplarisk underbygning af projektets analyse og diskussion af hvad et digitalt workspace bør tilbyde af værktøjer. Ved interviewene blev der taget udgangspunkt i en række overordnede spørgsmål og emner, der skulle belyse deres arbejde og anvendelse af workspaces. Der blev taget noter indenfor emnerne og erfaringerne fra interviewene og arbejdsobservationen blev straks efter de havde fundet sted udformet som stikord, kriterier for workspaces og overordnede rammer. Ligeledes blev der, ved hjælp af en dødehavsrulle, dannet et overblik over deres arbejdsproces ved en typisk kundeordre. Projektets empiriske grundlag tager udgangspunkt i behov for arbejdsgangene hos virksomheden Konscript. Konscript er en mindre it-virksomhed med fem fast tilknyttede folk. De arbejder bl.a. med hjemmeside løsninger, design og programmering, samt varetager it-løsninger for andre virksomheder. Empirien bygger på arbejdsobservation, samt et semi-struktureret interview med Konscript hvori en række primære behov, ønsker, samt nuværende anvendelser af workspaces blev afdækket. Ligeledes blev deres arbejdsproces afdækket ved hjælp af en dødehavsrulle der blev udarbejdet til en frihåndstegning i en Scrum model. På baggrund af disse data blev det afdækket at, Konscripts ønskede en øget mulighed for projektstyring hvori, der kunne registreres den anvendte tid på opgaver, dannes et visuelt overblik over hvor langt arbejdet var nået i forhold til deadline og mulighed for at lave projekter med en række milestones og 4

5 delopgaver for disse. I deres daglige arbejdsgang anvendte Konscript primært Google Docs til tekst- og dokumentbehandling, Dropbox til fildeling og Podio som intranet og projektstyring. Grundlæggende understøttede Google Docs og Dropbox deres arbejdsgange men de savnede en bedre mulighed for overblik i Google Docs og et system der i højere grad samlede disse værktøjer. Podio fungerede godt som kommunikativ flade men opfyldte kun i nogen grad deres behov for projektstyring. Kort kan kriterier og ønsker ridses op som: Behov for visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Teori De teoretiske grundpiller for dette projekt vil blive udgjort af en række teknikker fra MUSTmetoden (Bødker et al 2008) for afdækning af en række faktorer, behov og processor. Disse teknikker inkluderer SWOT-analyse, der i dette projekt vil anskueliggøre en række styrker og svagheder for workspaces funktion og anvendelighed i forhold til de krav Konscript har samt projektets definition af workspace. Dødehavsrulle, til at give et overblik over den arbejds- og udviklingsproces der udgør arbejdet hos Konscript. Aktør-netværksteori (Gad & Jensen 2007 & Latour 1991) vil tilvejebringe en dybere redegørelse for de aktører det gør sig gældende for et workspace, samt de interaktioner disse indgår i. Hvor Latour, med en sociologisk og antropologisk baggrund, bidrager med en mere klassisk aktør-netværks-teoretisk tilgang, giver Gad & Jensen mulighed for indførelse af begrebet multiplicitet (Gad & Jensen 2007). Dette begreb giver, i modsætning til traditionel ANT, mulighed for at flere netværk af aktører kan beskrive det samme fænomen. Det fremstår her som en post-ant indsigt, at der eksisterer mange forskellige netværk, der producerer multiple versioner af fænomener. (Gad & Jensen 2007, s. 105) 5

6 Det skal her bemærkes at aktører ikke er bestemt til udelukkende at være levende ting. Projekt A kan løses ved anvendelse af en række værktøjer (aktører), denne anvendelse af værktøjerne former et netværk der, som nævnt, løser projekt A. Dette netværk er dog ikke det eneste der nødvendigvis løser projektet, og også andre netværk af aktører kan bidrage med en løsning og tages i brug sidestillende. At netværk 1 anvendes til løsning af projekt A lader sig altså gøre, samtidigt med at netværk 2 kan anvendes til samme projekt. Eksempelvis kan der være taler om en række værktøjer der løser et problem i projektet og et andet værktøj der agerer som projektstyrende. Det samme projekt kan altså anskues gennem flere netværk. Denne teori inddrages til at forklare sammenhængen mellem aktører og værktøjer i et systems netværk og kan anskueliggøre disse sammenhænge. Til at beskrive, visualisere og udarbejde opbygning af eksisterende samt et nyt workspace og system, vil der i opgaven primært fremgå frihåndstegninger af systemer samt data-flowdiagram repræsentation (Constantine 1979). Disse bidrager med en bedre forståelse for hvordan et systems opbygning og funktion tager sig ud. Det empiriske arbejde med en dødehavsrulle viser, at Konscript i deres projektudvikling gennemgår en iterativ inkrementel proces kaldet Scrum (Schwaber & Beedle 2001). I denne proces inddrages en agil udviklingsproces (Beck 2001) der tillader at udviklingen kan gentages, i et feedbackloop, indtil det ønskede produkt synes færdigt. Det empiriske arbejde med Konscript har ligeledes gjort det klart at et væsentligt behov for bedre projektstyring i et workspace er tilstede. Til dette inddrages kort et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) til visuel repræsentation af arbejdsprocessen. Det endelige produkt vil desuden blive evalueret gennem en heuristisk metode (Hansen 1972) med sammenligningsbasis i de, i opgaven nævnt, eksisterende workspaces samt de specifikke behov Konscript har. 6

7 Hvad er et workspace Et workspace er en samling af digitale værktøjer der forbedrer og letter en arbejdsproces. Et digitalt workspace er ikke nødvendigvis et enkelt værktøj, men i højere grad en opfyldning af en række behov for kollaborativt arbejde og/eller projektstyring. Det er i højere grad en række værktøjer hvor man kan styre, ændre og diskutere arbejde og dokumenter. Der er altså ikke tale om et enkelt program som eksempelvis Microsoft Word eller en mail-klient, men værktøjer der indgår i netværk og bidrager til en optimeret arbejdsproces. Analyse af et workspace bunder i interview og observation af Konscript, samt refleksioner over disse. En gennemgående ting for de følgende beskrevne virtuelle workspaces er at de alle som udgangspunkt er gratis at anvende. Nogle tilbyder ekstra plads eller features mod betaling. Der skelnes mellem bruger og kollaboratører. Dog kan kollaboratører også agere brugere og vice versa. Dette skel mellem bruger og kollaboratør er sat op hvor at sondre mellem den bruger der oprettede et dokument eller styrer et projekt. Valget af disse tre workspaces bunder i deres store udbredelse, samt anvendelse hos Konscript. Der er tale om tre forskellige workspaces, Google Docs, Dropbox og Podio. Google Docs Google Docs lader en eller flere brugere skabe, redigere og dele forskellige typer dokumenter på internettet i real-time (Google Docs Overview 2011). DFD-diagrammet viser her den overordnede opbygning af Google Docs (figur 1). 7

8 Figur 1 Brugere og kollaboratører skaber, deler og anvender Google Docs systemet til at udarbejde et endeligt dokument der derefter så kan downloades, printes eller deles elektronisk. Al interaktion med et givent Google-dokument sker online, med mulighed for offline tilgang, gennem en Google-brugerkonto, som alle dokumenter samles under. Brugeren har derved adgang til alle sine dokumenter gennem browsere fra enhver computer med en internet forbindelse og kan derfra oprette, ændre eller downloade dokumenter. Figur 2 8

9 En kollaborativ arbejdsproces på system vil kunne beskrives således (Figur 2): En bruger (1) opretter et dokument, (2) enten som et tekstdokument, et spreadsheet/regneark, præsentation eller en tegning. De involverede kollaboratører (3) og brugeren tilføjer derefter data (4) indtil et færdigt dokument (5) er klar. Brugeren der oprettede (1) det oprindelige dokument kan give kollaboratørerne (3) adgang til dokumentet via deres egne Google-brugerkonti eller med et link. Det er ligeledes muligt at begrænse kollaboratørernes adgang til dokumentet så de udelukkende kan kommentere og altså ikke også tilføje eller ændre data i dokumentet. (Figur 3, system 1.2) Figur 3 Det ovenstående diagram (Figur 3) viser de basale systemer der udgør opbygningen af Google Docs, og disse systemers grundlæggende funktioner. Det grundlæggende dokument system (1.1) varetager hvilken type dokument der er tale om, oprettelsen af dette og det er i dette system der tilføres data til dokumentet. Brugeren har ligeledes også brug for at administrere hvem der har adgang til dokumentet, og i hvilket omfang. Tilladelses- og kommunikationssystemet (1.2) benyttes derfor til at regulere dette, og giver mulighed for at kommunikere gennem chat, direkte i systemet. Når dokumentet er færdigt er det derefter muligt at downloade, printe eller dele dokumentet, dette kan gøres i forskellige formater og denne opgave udføres af finalizing systemet (1.3). 9

10 Google Docs systemet udmærker sig netop ved at flere aktører kan ændre eller tilføje data til et dokument på samme tid. Det kan sammenlignes med at flere personer sad om det samme bord og arbejde på dette samme stykke papir, her er der dog plads til at alle kan have hænderne på papiret samtidig. Der er altså tale om to typer aktører, den oprindelige bruger der oprettede dokumentet og de brugere der er blevet tilføjet som kollaboratører. Den oprindelige bruger er altså ejer af et givent dokument og kan styre hvorvidt andre brugere skal være ejere eller kun have begrænset adgang til dokumentet. Google Docs giver ikke direkte mulighed for projektstyring, og slet ikke indenfor de kriterier Konscript har. Der er dog andre systemer, bl.a. Podio, der kan integrere Google Docs og giver mulighed for projektstyring. Systemets brugerflade (figur x) for brugerens minder om en klassisk mappestrukter der kendes fra computere. Dog giver søgningen i dokumenterne ikke mulighed for at se deres placering, kun at finde frem til et specifikt dokument. Dropbox Dropbox fungerer som et normalt mappesystem på brugerens harddisk. Denne mappe findes både fysisk på brugerens harddisk og i 'skyen'. Det er muligt for brugeren af dele undermapper med kollaboratører, således at al data brugeren tilføjer eller ændrer i mappen, ændres også i skyen og hos kollaboratørerne, der ligeledes har en identisk mappe på deres harddisk (Figur 4). Denne teknologi tillader brugere og kollaboratører adgang til filer både online og offline da filerne også findes fysisk på deres harddisk. Synkronisering mellem mappen og 'skyen' sker i real tid. Eventuelle fejl eller konflikter i filer er det muligt at ændre, da Dropbox gemmer tidligere versioner af filen i en måned efter. Dette kan løse en konflikt hvor brugeren og en kollaboratør begge samtidig har det samme dokument i brug og foretager ændringer i dette. Dropbox er både et værktøj til at dele filer med samt et værktøj der lader brugeren tilgå sine filer fra en hvilken som helst computer med internetadgang gennem browsere. 10

11 Figur 4 Brugeren ændrer data i den delte mappe. Den delte mappe synkroniserer de ændrede data for kollaboratørerne der ligeledes kan ændre data, der så igen kan synkroniseres ud til alle brugere/kollaboratører (Figur 4). Der er ligesom hos Google Docs tale om to typer aktører, den oprindelige bruger og de brugere en mappe bliver delt med. Her skal det dog bemærkes at når først en mappe er delt er alle aktører lige, de har altså alle mulighed for at tilføje, ændre eller slette filer som det passer dem og som de er vant til med resten af deres filer. Dette mindsker selvsagt muligheden for at styre en arbejdsproces og styre hvilke filer der kan arbejdes på, men brugervenligheden er noget højere da aktørerne ikke skal tilvende sig et nyt system eller brugerflade. Podio Podio er først og fremmest et organiserings og koordinerings workspace. Det kan anskues som det overordnede værktøj hvori information, kontakter og kommunikation er samlet. Et online projekt management software. Podio hæfter sig ved en række centrale features, heriblandt Project management, Intranet, Product development, CRM software og event management (møder, aftaler, etc.). Frihåndstegningen viser de trin, systemer og databaser der tages i brug ved oprettelsen og styringen af et projekt. Figur 5 Et af de steder hvor Podio adskiller sig andre workspaces er netop muligheden for at inddrage flere værktøjer og organisere disse under et workspace, der eksisterer under en 11

12 organisation. Der er fokuseret på Project Management da det netop er dette værktøj der primært benyttes af Konscript. Podio adskiller sig markant fra de andre workspaces ved at have langt flere typer af aktører. Der er, som ved de andre workspaces, en oprindelig bruger der kan oprette et workspace og dele det med de andre aktører, der er dog flere roller aktørerne kan tage. Dels kan der være en aktør der agerer projektleder, en aktør der er teknisk ansvarlig, og kan udvikle nye værktøjer, og aktører der blot kan være almindelig arbejder. Det mener i højere grad om en virksomhedsstruktur i måden hvorpå disse aktører kan agere. Da der er tale om et system med langt flere funktioner og muligheder gør det det også mere komplekst at komme i dybden med. De overordnede funktioner som fildeling, kommunikation, projektudvikling opleves som meget brugervenlige. Om end fildelingen eller arbejde med dokumenter er præget af flere trin, og ikke er nær så intuitive i deres anvendelse som Dropbox eller Google Docs. Der kan, som nævnt, i systemets opbygning drages paralleller til en virksomhedsstruktur og det er heri at systemet har sin force. At det bl.a. kan agere intranet og aktørerne kan indtage vante roller i anvendelsen. Det er også muligt, i modsætning til Google Docs og Dropbox, at føre projektstyring i et workspace. Et projekt i et workspace kan tilknyttes en række aktører og der kan i projektet tilknyttes en række opgaver, deadlines og aktører kan tildeles roller. 12

13 Analyse og Diskussion Den følgende analyse og diskussion tager udgangspunkt i de behov og ønsker Konscript har. Som interviews og dødehavsrullen var med til at belyse er der hos Konscript ønsker og behov for: Visuelt overblik, både for enkelte systemer og ved projektstyring. Projekter skal kunne indeholde milestones, delopgaver og deadlines. Tidsregistrering. Et samlet værktøj. En bedre understøttelse af deres arbejdsproces, både indenfor udvikling og projektstyring. Fælles for alle systemerne er nødvendigheden for at oprette en individuel konto for at bruge systemet. Dog tillader Google Docs og Dropbox adgang til dokumenter og filer via et direkte link. Google Docs udmærker sig især ved muligheden for at redigere dokumenter sammen med kollaboratører i real-time. Denne synkrone arbejdsproces understøtter godt udarbejdelse af dokumenter på trods af at brugeren og kollaboratørerne ikke nødvendigvis fysisk befinder sig det samme sted. Ligeledes muliggøres kommunikation i systemet gennem en chat, der er individuelt knyttet til hvert dokument, så den kommunikative historik altid kan gennemgås skulle man være i tvivl om hvad der evt. er aftalt eller drøftet. Dog er det ikke muligt at kommunikere med video eller tale. Dropbox kan i højere grad ses som et enkelt værktøj og favner netop heller ikke workspace-rammen i samme grad. Det er dog det kollaborative aspekt og muligheden for især asynkront arbejde der står som dette systems største force. Dog er den synkrone kollaborative arbejdsproces ringe understøttet da systemet ikke, i modsætning til Google Docs, har mulighed for at flere brugere retter i det samme dokument uden at datakonflikter opstår. Data-konflikter her forstået som flere versioner af det samme dokument med hver brugers ændringer. Anser man disse systemer og deres brug for at være et arbejdsunderstøttende netværk, hvor aktørerne ses som brugere, kollaboratører og enkelte værktøjer, er der visse netværk 13

14 der i højere grad synes at understøtte arbejdsprocesser end andre. Især Podio udmærker sig ved at kunne inddrage og understøtte brugen af andre netværk, f.eks. deling af dokumenter, Google Docs og kalendere. Det er dog også et at de punkter hvor Podio kunne forbedre sin integration. Podios integration af eksempelvis Google Docs netværket fungerer i højere grad som en henvisning via et link og skulle en arbejdsproces, som hos Konscript, understøttes optimalt ville dette i praksis fungere bedre med en optagelse af Google Docs netværket, så den i højere grad vil agere som aktør. Altså være en integreret del af Podio. Anskuer man Podio som værende netværks-rammen for en række mindre midlertidige netværk, som opgaver eller projekter der alle har en deadline, og disse netværk indeholdende en række aktører, forstået som værktøjer og brugere, der tilvejebringer en løsning af disse netværk synes det særligt interessant at brugeraktøren kan skabe en ny aktør i et netværk. En bruger kan altså skabe et værktøj inde i netværket og derved også en ny aktør der kan fremme arbejdsprocessen i netværket. Aktører, både brugeraktøren og værktøjsaktøren, kan indgå i flere netværk, dog er den brugerskabte værktøjsaktør typisk skabt med understøttelse af en speciel arbejdsproces for øje der netop var særligt for det oprindelige netværk. Hvor brugeren kan være nødsaget til at tilpasse sig anvendelsen af de værktøjer der indgår i et netværk, for en effektiv arbejdsproces er det brugerskabte værktøj lavet med det formål at støtte brugeren i arbejdet for det netværk, altså tilpasset. Derfor kan det ikke altid synes mest effektivt at anvende det brugerskabte værktøj i et andet netværk blot fordi det lettede processen i det første netværk. I Podio savner Konscript en mere dybdegående og en visuel præsentation af projektdata. Hvor langt et projekt er nået, hvilke opgaver er der i projektet, hvor meget tid er der brugt, og hvordan er projektet deadline situeret i forhold til hvor fremskredent det her og kommende projekter. Konscripts behov og ønsker bliver kun i nogen grad opfyldt af disse workspaces. Hvor Dropbox tilbyder en intuitiv måde for Konscript at dele filer på, der falder ind i deres arbejdsproces, tilbyder Google Docs en ligeledes udviklingsunderstøttende række værktøjer. Google Docs kræver dog at man tilpasser sit arbejdsgang indenfor de rammer der er opsat og giver ingen reel mulighed for Konscript at styre deres projekt igennem. Podio opfylder til dels Konscripts behov for at kunne samle nogle af deres værktøjer, ligesom det også lader dem styre flere projekter, knytte folk til dem og lave opgaver indenfor projektets rammer. Det giver dog ikke mulighed for visuel repræsentation af 14

15 projektets fremskridt, milestones, delmål og opgaver som bl.a. er det Konscript efterlyser. En sådan visuel præsentation og styring vil kunne udgøres af et Gantt-diagram (Clars & Gantt 1922), og da Konscripts projektudvikling forløber i et Scrum forløb (Schwaber & Beedle 2001) med en agil kreativ proces (Beck 2001) vil et system bedre skulle understøtte dette og bedre integrere Konscripts værktøjer så deres udvikling og projektstyring understøttes på en intuitiv og brugervenlig måde. Konklusion Et kollaborativt workspace eller en delt arbejdsplads er et sammenkoblet miljø/system. Dette system vil bestå af en digital brugerflade der muliggør deling af dokumenter i form af et fildelingssystem, real-time ændring af disse, et delt arbejdsvindue hvor samtlige brugere af systemet har mulighed for at manipulere og redigere det viste. Dette kan være i form af et tekst dokument, en frihåndstegning eller et brainstorming værktøj. Det kollaborative workspace vil indeholde to samarbejdsformer: Synkront arbejde - online tilstand. Asynkront arbejde - offline tilstand. En typisk arbejdsproces (figur 6) for Konscript indeholde først og fremmest et indledende møde hvor der afdækkes hvilket produkt og behov der er tale om, og et estimat af hvor mange timer dette vil tage at udvikle. Derfra meldes der tilbage med et tilbud, hvorefter den næste fase kan igangsættes. Her sættes de tekniske rammer op før selve design- og udviklingsprocessen starter. Disse to udvikles i et feedback loop efter en agil metodologi (Beck 2001). Dette tillader at både design og programmering kan udvikles i hurtige prototyper for derefter at gentage processen men med afsæt i prototypen. Dette kan gentages indtil et ønsket resultat fremkommer og giver ligeledes mulighed for senere at revidere design og programmering efter behov og ønsker. 15

16 Figur 6 Scrum udvikling med en agil metodologi i design og udviklingsfasen Den udarbejdede kravspecifikation gennem arbejdet med Konscript, viser nødvendigheden med en bedre mulighed for projektstyring samt mulighed for visuelt at orientere sig hvor langt et givent projekt er, både i forhold til sideløbende projekter og fremtidige. Denne visuelle præsentation synes, gennem interviews med Konscript, bedst understøttet af et Gantt diagram (Clark & Gantt 1922) (Figur 7). Dette diagram skal visualisere projektstart, -afvikling, delmål og hvor fremskreden projektet er. Figur 7 - Eksempel på Gantt diagram Diagrammet kan understøtte de processer der gennemgås for Konscript, og deres Scrumudviklingsproces. Dette workspace skal betragtes som en tilføjelse til Podio da dette system i højere grad rummer muligheder for et alt-i-et kollaborativt workspace. Hvor Dropbox og Google Docs i deres anvendelse i en grad kan betragtes som værktøjer til at lette arbejdsprocessen giver Podio mulighed for at samle disse værktøjer og agere overordnet netværk. 16

17 Figur 8 Dette system skal som tidligere nævnt ses som et system integreret i Podio netværk. Brugeren og kollaboratøren har fået samme rolle i dette system og kan ligeledes og agere Project manager, dette er dog ikke en nødvendighed. System 1.1 tillader brugeren at dele og tilgå filer via sin Dropbox, der vil have en dedikeret mappe, eller direkte i systemet. Den primære del af netværket, system 1.2, lader brugeren udfærdige dokumenter og kan, hvis dette er relevant for projektet, også betragtes som den primære platform for selve produktudarbejdelsen. Der er derfor ikke nødvendigvis tale om dokumenter udarbejdelse, men også platform for f.eks. design eller kodning. I dette eksempel tages der udgangspunkt i et tekst dokument der udarbejdes i Google Docs, eller en platform med samme muligheder for synkront arbejde. Kommunikationsdelen (1.3) fungerer både som platform for video-, audio- og tekstkorrespondancer. Ligeledes er det et intranet hvor der kan deles ideer, links og kortere korrespondancer. 1.4 udarbejder et Gantt diagram baseret på brugernes registrering af opgaver, delmål, tid og projektfremskridt. Det er et mere overordnet system der ikke kun er integreret i enkelte projekter men ligeledes kan sammenligne deadlines i forhold til tidligere og fremtidige projekter. Det er muligt for projektleder at indsætte f.eks. milestones (delmål) og opgaver og informere de involverede om disse. System 1.5 udfærdiger en endelig version af produktet, der derefter kan printes, downloades, deles eller sættes i brug. Hele netværket gemmer handlinger og data i en 17

18 database, derved understøttes en arbejdsproces med en agil udvikling. Holdes dette oppe med de krav Konscript har i deres daglige brug kan det især fremhæves at: Systemet giver mulighed for at fungere som platform for hele projektudviklingen. Bedre integration mellem værktøjer projekter bliver ikke spredt på mange platforme. Mulighed for synkrone og asynkrone arbejdsgange. Bedre understøttelse af arbejdsprocesser hos Konscript. Projektstyringen og overblik over udviklingen optimeres og giver mulighed for bedre at holde øje med udviklingen og den tid der bruges, samtidig kan det give et overblik over den anvendte tid. Dette system søger derfor i en højere grad at imødekomme disse ønsker og behov. Projektstyringssystemet kan dog også placeres som en mere overordnet ramme, alla Podio, for derved at give større indsigt og sammenhæng i flere sideløbende projekter og hvordan disse er positioneret i forhold til hinanden, her tænkes især projektets forløb og deadline i forhold til foregående eller fremtidige projekter. Perspektivering Evalueringen af systemet kan indenfor det heuristiske felt kun lade sig gøre i imaginære cases. Ved en prototypeudvikling vil det være muligt at teste brugervenligheden af systemet, og dette er den typiske tilgang den heuristiske metode tilbyder indenfor humancomputer interaction (HCI). Et interview med Konscript hvori systemet præsenteres kan give indsigt for i hvor høj grad deres ønsker og behov vil kunne opfyldes. Ved anvendelse af systemet, en prototype eller en mock-up vil der typisk opstå nye anvendelser og ønsker, eller en indsigt i at nogle behov måske ikke har samme relevans for systemet. For dette giver Podio en rig mulighed for at udvikle videre som ramme for workspaces og den udvikling og projektstyring der kan foregå indenfor de rammer. Netop da de tillader aktørerne at udvikle nye værktøjer og løsninger til problemstillinger i deres arbejdsgang synes det mest naturligt at det er heri at andre værktøjer og workspaces, såsom Google Docs og Dropbox, i højere grad implementeres og bliver en mere naturlig og intuitiv del af systemet. Det er i høj grad i workspaces evne til at løse problemstillinger og naturligt falde ind i en arbejdsplads workflow og opbygning at de kan udmærke sig. Så det netop er et værktøj der arbejder for en fremfor et værktøj der kræver en høj grad af tilvænning. 18

19 Referencer Bødker, K., F. Kensing, og J. Simonsen, 2008, Professionel it-forundersøgelse - grundlag for brugerdrevet innovation, Forlaget Samfundslitteratur. Dolwick, Jim S., 2009, The Social and Beyond: Introducing Actor-Network Theory, Publiseret online: 28 april Springer Science+Business Media. Gad, Christoffer & Jensen, C.B., 2007, Post-ANT. I: Jensen, C.V.,Lauritsen, P. & Olesen, F. (red.): Introduktion til STS. Science, Technology, Society, Hans Reitzels Forlag. Latour, B, 1991, Technology is Society made Durable, in Law, J. (Ed.) Essays on Poser, Technology and Domination, London: Routledge, pp Constantine, Larry L. & Yourdon, Edward.,1979, Structured design: fundamentals of a discipline of computer program and systems design, Prentice Hall. Schwaber, Ken & Beedle, Mike., 2001, Agile software development with Scrum, Prentice Hall. Beck, Kent, et al., 2001, Manifesto for Agile Software Development, Agile Alliance Hansen, Per W., Heuristiske løsningsmetoder deres relation til, og anvendelse i O.R., Ledelse og Erhvervsøkonomi/Handelsvidenskabeligt Tidsskrift/Erhvervsøkonomisk Tidsskrift, Bind 36, Google Docs Overview - https://docs.google.com/support/bin/answer.py?answer= Dropbox, Fact Sheet

20 Podio, Product overview - https://company.podio.com/product Podio, Project management - https://company.podio.com/project-managementsoftware?gclid=cjvz8_cbgawcfclwzaodsztdka Clark, Henry & Gantt, H. L., 1922, The Gantt chart, a working tool of management, New York, Ronald Press Gantt chart Billede hentet fra:

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere.

Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Startvejledning Microsoft Project 2013 ser anderledes ud end tidligere versioner, så vi har lavet denne guide for at gøre din læreproces nemmere. Værktøjslinjen Hurtig adgang Tilpasse dette område så dine

Læs mere

Studieforløbsbeskrivelse

Studieforløbsbeskrivelse 1 Projekt: Josef Fritzl manden bag forbrydelserne Projektet på bachelormodulet opfylder de givne krav til studieordningen på Psykologi, da det udarbejdede projekts problemstilling beskæftiger sig med seksualforbryderen

Læs mere

Det kommunale intranetlandskab 2016

Det kommunale intranetlandskab 2016 Det kommunale intranetlandskab 2016 Introduktion Vi har foretaget denne undersøgelse i et forsøg på at sætte intranettet på den kommunale dagsorden, samt at undersøge opfattelsen af intranettets funktion

Læs mere

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365

10 gode grunde. - derfor skal du vælge Office365 10 gode grunde - derfor skal du vælge Office365 1. Bedre samarbejde på tværs af lokationer En stor del af arbejdsstyrken tilbringer i dag langt mere tid væk fra deres kontor end hidtil. Dine ansatte kan

Læs mere

XProtect-klienter Tilgå din overvågning

XProtect-klienter Tilgå din overvågning XProtect-klienter Tilgå din overvågning Tre måder at se videoovervågning på For at skabe nem adgang til videoovervågning tilbyder Milestone tre fleksible brugergrænseflader: XProtect Smart Client, XProtect

Læs mere

Videndeling 1-11-2013

Videndeling 1-11-2013 Videndeling 1-11-2013 Prestudy med fleksibel elevvejledning. Større elevdeltagelse og højere kvalitet i læringen. Projektnummer: 706001-17 Indhold Indledende beskrivelse af forløbet...3 Skema 1.1 Beskrivelse

Læs mere

DIGITALE REFUSIONSSEDLER

DIGITALE REFUSIONSSEDLER DIGITALE REFUSIONSSEDLER Der er to måder at udfylde refusionssedler på din smartphone eller tablet: Guide 1: Til dig, der vil udfylde refusionssedler på den nemme måde! Guide 2: Til dig, der vil udfylde

Læs mere

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC

VEJLEDNING ITS365. Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC VEJLEDNING ITS365 Gratis tilbud til alle kursister på Randers HF & VUC Randers HF & VUC 2014 INDLEDNING Randers HF & VUC tilbyder alle kursister tilknyttet skolen en Office 365 løsning kaldet ITS365. Her

Læs mere

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011

Studenterportalen. Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter. Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Studenterportalen Registrering og upload af bacheloropgaver og andre afgangsprojekter Professionshøjskolen Metropol, marts 2011 Forord Dette materiale har til formål at beskrive hvordan du registrerer

Læs mere

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København

Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning for bacheloruddannelsen i digital design og interaktive teknologier ved IT-Universitetet i København Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur, formål og mål for

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen. KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 7 Kristian Langborg-Hansen KAPITEL ET... 9 I gang med App Inventor Installation af App Inventor... 10 Trådløs installation... 11 Installation af emulator (Windows)...

Læs mere

IT-progressionsplan 2014

IT-progressionsplan 2014 IT-progressionsplan 2014 (Planen er stadig under udvikling) Overordnet beskrivelse - "IT-dannelse" Eleverne skal undervises i forskellige systemer, hvorved de gennem undervisningen og den konkrete anvendelse

Læs mere

Brugerdreven innovation

Brugerdreven innovation Brugerdreven innovation Hvad vil det sige at inddrage brugerne? Kristina Risom Jespersen Aarhus Universitet 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 1 11/11/2008 Dansk Design Center Kick-off 2 1 11/11/2008

Læs mere

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen

Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen i Hvidovre Kommune Det digitale økosystem, hvor alt hænger sammen Læring i skyen Med Google Apps kan du: Arbejde med elever og kollegaer i det samme dokument - på samme tid Nemt og hurtigt dele dokumenter,

Læs mere

Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer. BAR Transport & engros. 27. oktober :45-13:30

Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer. BAR Transport & engros. 27. oktober :45-13:30 Lokale arbejdsmiljøkampagner med fælles værktøjer BAR Transport & engros 27. oktober 2016 12:45-13:30 45 minutter Prioriteret sådan her: Kort introduktion - 5 min. Baggrund og udgangspunkt 10 min. Løsning

Læs mere

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1

Vejledning til prækvalifikation. Rev.: 2015-05-27 / LW. Side 1 Vejledning til prækvalifikation Rev.: 2015-05-27 / LW Side 1 Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Log på... 4 Opret din bruger... 4 Personlige informationer... 4 Gem login... 5 Glemt password... 5 Brugerfladen

Læs mere

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE

MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE MULTIMEDIEDESIGNER 1. ÅRS PRØVE Eksamensprojekt, 2. semester, forår 2010 TEMA: E-HANDEL Erhvervsakademiet København Nord Udleveret mandag d. 3. maj 2010 Afleveres i 4 eksemplarer senest d. 28. maj kl.

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

Læservejledning til resultater og materiale fra

Læservejledning til resultater og materiale fra Læservejledning til resultater og materiale fra Forsknings- og udviklingsprojektet Potentielt udsatte børn en kvalificering af det forebyggende og tværfaglige samarbejde mellem daginstitution og socialforvaltning

Læs mere

Afdækning af digitale kompetencer 2013

Afdækning af digitale kompetencer 2013 Afdækning af digitale kompetencer 2013 Sådan kan du bruge nedenstående skema til at vurdere dine digitale kompetencer Når du skal vurdere dine personlige it og digitale kompetence i forhold til kategorien

Læs mere

Undervisning Windows 8(.1)

Undervisning Windows 8(.1) Undervisning Windows 8(.1) Kursusmateriale Jeg vil her forsøge at opridse de basale begreber og funktioner vi har gennemgået på kurset. Da der har været mange spørgsmål løbende, som ikke er besvaret her,

Læs mere

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning

Mindmapping i undervisningen. Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Mindmapping i undervisningen Inspiration til at inddrage værktøjet MindMeister i din undervisning Indhold Dette hæfte er lavet på baggrund af interview med Anette Dalskov, underviser på HHX, Aarhus Business

Læs mere

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold

Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Make it work! En Quick-guide til integration af virtuel mobilitet i internationale praktikophold Hvad? Internationale praktikophold får større og større betydning i forbindelse med internationaliseringen

Læs mere

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad

Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Brug af Office 365 på din iphone eller ipad Startvejledning Se mail Konfigurer din iphone eller ipad til at sende og modtage e-mail fra dit Office 365-konto. Se din kalender, uanset hvor du er Du kan altid

Læs mere

Kategorier af it i undervisningen

Kategorier af it i undervisningen Kategorier af it i undervisningen Janus Aaen Christian Dalsgaard Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Program 9.45-10.30: Oplæg 10.45-11.30: Workshop 11.30-12.00: Plenum

Læs mere

Write-N-Cite III til Word 2003

Write-N-Cite III til Word 2003 Write-N-Cite III til Word 2003 Indhold Installation på hospitalets computere... 2 Installation på privat computer... 2 Login på RefWorks i Word... 3 Indsæt referencer i et dokument... 4 Formater dokument

Læs mere

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet?

Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? Hvor og hvordan kan man være tilstede på nettet? 1) Den klassiske tilstedeværelse Visitkort hele pakken blogs Fora Netbutik Distribueret indhold 2) De sociale medier Facebook LinkedIn Twitter Faglige blogs

Læs mere

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær

Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær Læseplan for valgfaget Nyheder for Unge Af Lars Kjær LARS KJÆR 1 Indhold Om valgfaget Nyheder for Unge...3 Fælles Mål... 4 Webredaktion... 4 Sociale medier... 4 Søgemaskineoptimering (SEO)...4 Multimodalitet

Læs mere

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier

Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning for kandidatuddannelsen i informationsteknologi ved IT-Universitetet i København, Digital design og interaktive teknologier Studieordning af Indhold Indledning Kapitel 1. Uddannelsens titulatur,

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Brug af Office 365 på din Windows Phone

Brug af Office 365 på din Windows Phone Brug af Office 365 på din Windows Phone Startvejledning Tjek mail Sæt din Windows Phone op til at sende og modtage mail fra din Office 365-konto. Tjek din kalender, uanset hvor du er Hav altid styr på,

Læs mere

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design

From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design ? VAD From Human Factors to Human Actors - The Role of Psychology and Human-Computer Interaction Studies in System Design? VEM Skrevet af Liam J. Bannon Director of the IDC and Professor of Computer Science,

Læs mere

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4

15. oktober. Maskine Udlejning. Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony. Udlejningsvirksomhed. Roskilde Tekniske Gymnasium 3.4 Maskine Udlejning 15. oktober 2010 Jacob Weng, Jeppe Boese og Mads Anthony Roskilde Tekniske Gymnasium Udlejningsvirksomhed 3.4 Indholdsfortegnelse Problemformulering:... 2 Planlægning:... 2 Analyse af

Læs mere

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål

Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016. Formål Digitaliseringsstrategi for Folkeskolerne i Lejre Kommune 2013-2016 Formål Digitaliseringsstrategiens formål er at beskrive sammenhængen mellem teknik og læring, mellem digitale læremidler og læringsformer

Læs mere

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan

Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester. Projekt plan Det erhvervsrelaterede projekt 7. semester Projekt plan Titel på projekt: TAKSONOM: PETER KRISTIANSENS ARKIV (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER) Projektsted: LARM AUDIO RESEARCH ARCHIVE (SKRIVES MED BLOKBOGSTAVER)

Læs mere

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café?

Hvordan kan vi designe et website til studenterorganisationen Analog café? Analog Café - Design til Digitale Kommunikationsplatforme - E2012 Problem felt ITU s studenterorganisation Analog søger en bedre online profil. På nuværende tidspunkt bruger de flere forskellige online

Læs mere

Oversigt trin 1 alle hovedområder

Oversigt trin 1 alle hovedområder Oversigt trin 1 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4...4 Kommunikation...5...5 Computere og netværk...6...6 It- og mediestøttede

Læs mere

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely

Gruppe: 2 Hold: MulB Årgang 2013 Lærere: Merete Geldermann Lützen & Jesper Hinchely Bannerpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/bannerpage/ Landingpage: http://spicegirls.creativefolder.dk/ René Skovgaard Andersen cph-ra73@cphbusiness.dk Stig Hamborg Nielsen cph-sn9@cphbusiness.dk

Læs mere

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj

April a 106. anvisning aftale og kommunikation. Tjekliste. for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj April 2016 a 106 anvisning aftale og kommunikation Tjekliste for kravspecifikation til Facilities Management-værktøj Kolofon 2016-04- 08

Læs mere

INTRO TIL GOOGLE DREV

INTRO TIL GOOGLE DREV 1 UDOVER AT VÆRE ET PRAKTISK STED AT GEMME SINE TING I SKYEN, SÅ ER GOOGLE DREV OGSÅ INDGANGEN TIL GODE SAMARBEJDS- OG DELEVÆRTKØJER: DET ER MULIGT BÅDE AT GIVE SE, KOMMENTERINGS- OG REDIGERINGSADGANG

Læs mere

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21.

Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik. Undervisere: Lektor Morten Misfeldt. Kursusperiode: 7. september 2013 21. Valgmodul 2013/2014: Ikt, didaktisk design og matematik Undervisere: Lektor Morten Misfeldt Kursusperiode: 7. september 2013 21. januar 2014 ECTS-points: 5 = 5 x 27,5 = 137,5 timers studenterbelastning

Læs mere

WISEflow Guide til deltagere

WISEflow Guide til deltagere WISEflow Guide til deltagere Version 2.8.0 1 Indhold Deltager: Sådan kommer du i gang... 3 Opsætning af profil... 3 Flow-oversigt... 6 Flow-typer... 7 Flowets tilstand... 7 Hvordan afleverer jeg min besvarelse?...

Læs mere

Vidensmedier på nettet

Vidensmedier på nettet Vidensmedier på nettet En sociokulturel forståelse af læring kan bringe os til at se bibliotekernes samlinger som læringsressourcer og til at rette blikket mod anvendelsespotentialerne. fra Aarhus Universitet

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter

INDHOLDSFORTEGNELSE. Indledning... Lars Ljungqvist. KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013. KAPITEL TO... 21 Din første notesbog: Madopskrifter INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... Lars Ljungqvist KAPITEL ET... Velkommen til OneNote 2013 Hvad skal vi bruge OneNote til?... 10 Nyheder i OneNote 2013... 11 Download OneNote 2013 gratis hos Microsoft...

Læs mere

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation

Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation Fredericia Kommune Videndeling og samarbejde baseret på moderne IT-værktøjer i en moderne organisation København den 26. oktober 2005 Peter Møller Projektchef Fredericia Kommune Tlf.: 7210 7730 sfpt@fredericiakom.dk

Læs mere

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15

prisestimat ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 ROSKILDE KOMMUNE Att.: Kristian Karstoft Rådhusbuen 1 4000 Roskilde Dato: 19/10/15 Oversigtsværktøj til aktiviteter, kampagner og arrangementer i Roskilde kommune Roskilde Kommunes Erhvervsafdeling har

Læs mere

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014

Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Erfagruppe 2.0 - Matchen Oktober 2013 oktober 2014 Formål: Projektet Videnformidling og Dialog via nye kanaler Vi&Di, vil via konkurrencen Erfagruppe 2.0 Matchen skabe opmærksomhed på, at sociale medier

Læs mere

Brug DCR-metoden. - og kom lettere og hurtigere i mål med digitalisering af videnmedarbejderes arbejdsgange

Brug DCR-metoden. - og kom lettere og hurtigere i mål med digitalisering af videnmedarbejderes arbejdsgange Brug DCR-metoden - og kom lettere og hurtigere i mål med digitalisering af videnmedarbejderes arbejdsgange 2 I samarbejde med IT Universitetet har Exformatics A/S udviklet Dynamic Condition Response graphs

Læs mere

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev

Indhold. Jennie Mathiasen. Google Drev Indhold Opret Googlekonto... 2 Åbning af Google Drev... 5 Værktøjet Ny... 8 Værktøjet Mappe... 8 Værktøjet Upload fil... 10 Værktøjet Google Docs... 13 Værktøjet Google Sheets... 16 Værktøjet Google Slides...

Læs mere

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted

Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted 14.04.11 Eksempel på hvordan arbejdet med individuelle planer kan organiseres og sættes op i Bosted Denne vejledning er en beskrivelse af, hvordan man har organiseret arbejdet med borgerens individuelle

Læs mere

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet

Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet. Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Problembaseret læring - PBL på Aalborg Universitet Ole Ravn Institut for Læring og Filosofi, Aalborg Universitet Agenda Om PBL-modellen Principper Modellen i praksis Udvikling af et PBL-projekt Tre eksempler

Læs mere

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart

DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME. 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DESIGN TIL DIGITALE KOMMUNIKATIONSPLATFORME 10. Oktober 2013 #6 Designproces + Projektstart DAGEN I DAG Designprocessen [Pause] Om delaflevering Gruppedannelse [Pause] Gruppeøvelse og projektstart DESIGNPROCESSEN

Læs mere

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder

Ekstern prøve: Sygeplejeprofessionen kundskabsgrundlag og metoder Formål Formulere, analysere og bearbejde en klinisk sygeplejefaglig problemstilling med anvendelse af relevant teori og metode. eller Identificere behov for udvikling af et sundhedsteknologisk produkt/en

Læs mere

Indledning. Problemformulering:

Indledning. Problemformulering: Indledning En 3 år gammel voldssag blussede for nylig op i medierne, da ofret i en kronik i Politiken langede ud efter det danske retssystem. Gerningsmanden er efter 3 års fængsel nu tilbage på gaden og

Læs mere

Nyt i SkoleIntra 5.10

Nyt i SkoleIntra 5.10 Nyt i SkoleIntra 5.10 Sidst ændret den 13 10 2015 Ny loginside Med SkoleIntra 5.10 introduceres et nyt fælles login, som giver single sign on mellem det nye SkoleIntra, det klassiske SkoleIntra og itslearnings

Læs mere

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske

Det Naturvidenskabelige Fakultet. Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Det Naturvidenskabelige Fakultet Introduktion til Blackboard (Øvelser) Naturvidenskabeligt Projekt 2006 Prøv at forske Indholdsfortegnelse Introduktion til Blackboard Content System...3 Øvelse 01 individuel:

Læs mere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere

Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt. Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Ofir Recruiter 1 Fordele ved Ofir Recruiter Webbaseret løsning kan tilgås både centralt og decentralt Brugervenlig platform for alle både for brugere og ansøgere Fleksibelt system med mulighed for tilpasning

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Den bedste løsning er den som bliver anvendt

Den bedste løsning er den som bliver anvendt Den bedste løsning er den som bliver anvendt RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt har

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013

Stort tillykke. med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad. Ringsted Lilleskole August 2013 Stort tillykke med din nye Ipad! Intro og retningslinjer for Ipad Ringsted Lilleskole August 2013 Vi håber på, at din nye Ipad bliver til stor hjælp i det daglige arbejde både på skolen og hjemme. Der

Læs mere

Tjeklisten for bedre indtjening

Tjeklisten for bedre indtjening Tak fordi du har downloadet Den ultimative tjekliste for bedre indtjening. Manglende indtjening hænger ofte sammen med, at der er ting i dit workflow, du kan forbedre. En tjekliste er uvurderlig, for den

Læs mere

Iterativ og Agil udvikling

Iterativ og Agil udvikling Iterativ og Agil udvikling 1 2 Udfordringer i hverdagen En liste over de udfordringer man står overfor ved implementering af iterativ og agil udvikling. 3 Udfordringer med Iterationer 4 Iterationer, I

Læs mere

Karrieremuligheder i en virksomhed

Karrieremuligheder i en virksomhed Karrieremuligheder i en virksomhed Uddannelse og job; eksemplarisk forløb i 7.-9. klasse. Faktaboks I forløbet arbejdes med følgende 2 kompetenceområder og mål: Komptenceområde: Fra uddannelse til job

Læs mere

Dan Rolsted PIT. Side 1

Dan Rolsted PIT. Side 1 Side 1 Side 2 Indledning I denne vejledning vil der vises hvordan Office 365 opsættes på de forskellige platforme, herunder IOS (ipad) og Android (HTC One). Derudover vil der også være vejledning til Windows

Læs mere

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9

Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Velkommen til den nye og forbedrede Dynamicweb 9 Effektive kundeoplevelser på tværs af alle kanaler med én integreret platform. Én platform dækker (alle) dine digitale behov Med Dynamicweb 9 får du adgang

Læs mere

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold

GEONIS Vand. fact sheet. Planlæg, dokumentér og vedligehold JUNE 2015 Planlæg, dokumentér og vedligehold er en effektiv fagspecialist løsning for planlægning, dokumentation og vedligeholdelse af et vand forsyningssystem. Data model supportere en række nationale

Læs mere

Spilbaseret innovation

Spilbaseret innovation Master i Ikt og Læring (MIL) valgmodul forår 2014: Ikt, didaktisk design og naturfag Underviser: Lektor Rikke Magnussen, Aalborg Universitet Kursusperiode: 3. februar 13. juni 2014 (m. seminardage d. 3/2,

Læs mere

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125

Tietgenskolen - Nørrehus. Data warehouse. Database for udviklere. Thor Harloff Lynggaard DM08125 Tietgenskolen - Nørrehus Data warehouse Database for udviklere Thor Harloff Lynggaard DM08125 Juni 2010 Indhold Beskrivelse... 3 Data warehouse... 3 Generelt... 3 Sammenligning... 3 Gode sider ved DW...

Læs mere

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 MAPINFO PROFESSIONAL V11.5 Pinpointing potential has never been so easy! Insights Danmark 2012 13. september 2012 Peter Horsbøll Møller, Senior Systems Engineer LAD OS SE PÅ MAPINFO PROFESSIONAL V11.5

Læs mere

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.:

Peter Kragh Hansen. Google Suite. ISBN nr.: Peter Kragh Hansen Google Suite ISBN nr.: 978-87-93212-12-1 I n d h o l d s f o r t e g n e l s e Hvad er Google Suite... 1 Google Drive... 3 Gem dokumenter... 8 Filtyper i Google Suite... 9 Importer fra

Læs mere

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds

Behavior Driven Test and Development. ebay Classifieds Behavior Driven Test and Development ebay Classifieds Det kommer til at handle om User Stories agil udvikling Fokus på adfærd Gherkin syntaks Afgrænsning: Sælger ikke BDD Gør os ikke til eksperter i det

Læs mere

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015

Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 Valgmodul Forår 2015: It i matematikundervisning Underviser: Lektor Morten Misfeldt, Aalborg Universitet Kursusperiode: 21. januar 2015 11. juni 2015, med seminardage: 22/1, 12/3 og 7/5 2015 ECTS-points:

Læs mere

Vejledning til opbygning af hjemmesider

Vejledning til opbygning af hjemmesider Side 1 af 9 Vejledning til opbygning af hjemmesider Hvis du er inde på din klubs hjemmeside, fx på forsiden, kan du nu gå i gang med at redigere. For at få redigeringsværktøjet frem, skal du klikke på

Læs mere

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods

Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods Innovationsprocesser Uge 5.3: (Search,) Select & implement and development methods A A R H U S U N I V E R S I T E T Department of Computer Science 1 Innovation & ICT development *** Innovation *** * ***

Læs mere

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution

Det bedste værktøj. er det der bliver brugt. RISMAexecution Det bedste værktøj er det der bliver brugt RISMAexecution RISMA Vi er dedikeret til din succes Pålidelig rettidig information spiller en nøglerolle for succes i dagens omskiftelige forretningsverden. Samtidigt

Læs mere

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse

BYFORNYELSE. IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse BYFORNYELSE IT i byfornyelsen elektronisk borgerinddragelse Socialministeriet 2007 Udarbejdet af Laura Larvig Andersen og Jonas Bjørn Whitehorn, Kvarterløft Nørrebro Park, Københavns Kommune Omslagsfoto

Læs mere

PPHansen.dk. Introduktion til websiden. En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen

PPHansen.dk. Introduktion til websiden. En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen Introduktion til websiden PPHansen.dk En fag præsentationsside af Palle Preben Hansen Eksamensopgave i Webdesign og Grafiske værktøjer, 5. semester SIV. Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Udviklingsprocessen...

Læs mere

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden

læring og it Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Digitale medier i undervisningen Nye muligheder i en web 2.0 verden Hvem er jeg? Bjørg Torning Andersen Gymnasielærer Grundfagslærer Pædagogisk it vejleder Projektleder Agenda Web 2.0 Elevtyper Didaktik

Læs mere

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen?

Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Tendenser i it-brug i de gymnasiale uddannelser! - Hvor er vi på vej hen? Christian Dalsgaard Educational Research Learning and Media http://pages-tdm.au.dk/educationalresearch/ Center for Undervisningsudvikling

Læs mere

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72)

Projektevaluering. Caretech Innovation. Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) 1 Projektevaluering Caretech Innovation Projekt Mobiladgang til logistik data (C-72) Deltagere/partnere: Systematic A/S Capgemini Regionshospitalet Randers Caretech Innovation Dato: 3. oktober 2012 Version:

Læs mere

Usability-arbejde i virksomheder

Usability-arbejde i virksomheder Usability-arbejde i virksomheder Jan Stage Professor, PhD Forskningsleder i Information Systems (IS) og Human-Computer Interaction (HCI) Aalborg University, Department of Computer Science jans@cs.aau.dk

Læs mere

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber

Punkt 9 - bilag 3. Vejledning vedr. brug af Cisco Jabber Punkt 9 - bilag 3 vedr. brug af Cisco Jabber Region Sjælland 2014 INDHOLD 1. Organisation & Ansvar 2. Juridiske aspekter 3. Generel brug af Cisco Jabber Tilgængelighed Chat Skærmdeling Videosamtale Virtuelle

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender

INDHOLDSFORTEGNELSE. Windows 8.1... 5. KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade. KAPITEL TO... 23 Internet, e-mail, kontakter og kalender INDHOLDSFORTEGNELSE Windows 8.1... 5 KAPITEL ET... Den nye brugergrænseflade Sådan får du Windows 8.1 på din pc... 8 Startskærmen... 9 Skrivebordet... 10 Kvikguide til den nye brugergrænseflade... 11 Amulet-menuen...

Læs mere

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND

Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND Hassansalem.dk/delpin User: admin Pass: admin BACKEND 1/10 Indledning Dette projekt er den afsluttende del af web udvikling studiet på Erhvervs Lillebælt 1. semester. Projektet er udarbejdet med Del-pin

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

portal.microsoftonline.com

portal.microsoftonline.com Office Online Office Online er et supplement til Officepakken, som du har liggende på computeren. Office Online ligger i skyen og åbnes i din webbrowser på adressen: portal.microsoftonline.com Du skal

Læs mere

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016

PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 PLAN OG UDVIKLING GIS-STRATEGI 2012-2016 Indhold 1 INDLEDNING 3 2 STRATEGIGRUNDLAGET OG HANDLINGSPLAN 5 3 VISION 6 4 PEJLEMÆRKER OG PRINCIPPER 8 4.1 TEKNOLOGI 8 4.1.1 Principper 8 4.2 KOMMUNIKATION 9 4.2.1

Læs mere

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER

ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER ONLINE MØDER / VIDEOKONFERENCER Det Humanistiske Fakultet tilbyder flere forskellige værktøjer, hvorved du kan holde online møder med dine kollegaer eller studerende. Du har mulighed for at holde mødet

Læs mere

Velfærd gennem digitalisering

Velfærd gennem digitalisering Velfærd gennem digitalisering Sorø Kommunes Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering 2011 2016 1. Indledning Strategi for velfærdsteknologi og digitalisering er udarbejdet i 2011 over en periode

Læs mere

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem

Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Underbilag 2.24 Kommunernes it-miljø Kommunernes Ydelsessystem Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 2 Sagsbehandling Klientmiljø... 3 2.1 Operativsystem... 3 2.2 Browser... 5 2.3 Runtime Miljøer... 6

Læs mere

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010

Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 Informationsteknologi B Forsøgslæreplan, december 2010 1.1 Identitet Informationsteknologi bygger på abstraktion og logisk tænkning. Faget beskæftiger sig med itudvikling i et samspil mellem model/teori

Læs mere

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester

UNI C 2012 Pædagogisk IT-kørekort. Basismodul 3. Frank Bach, frank@frankix.dk. Web 2.0 tjenester Basismodul 3 Frank Bach, frank@frankix.dk Web 2.0 tjenester Social eller ej?... 3 Sociale bogmærker... 3 Wikis... 5 Blogging... 6 Billede og video... 7 Sociale netværk - vennetjenester... 8 Andre tjenester...

Læs mere

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9

Google Apps. Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Lær at oprette, organisere, dele og slette dokumenter. Udarbejdet af PLC, version 2013!!!!!!! Side 1 af 9 Arbejde i faner Google Apps arbejder i faner, derfor er det vigtigt, du er bekendt med det. Mappen

Læs mere

Den digitale folkeskole "Læring uden grænser"

Den digitale folkeskole Læring uden grænser Td Den digitale folkeskole "Læring uden grænser" Den digitale folkeskole har elevernes læring i centrum. Det betyder, at vi i Kerteminde Kommunes skolevæsen har fire pejlemærker: - At eleverne udfordres

Læs mere

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox

Den digitale Underviser. Clouds. Dropbox Den digitale Underviser Clouds Dropbox Indhold Indhold... 1 Dropbox... 1 Installer Dropbox... 2 Åbn Dropbox fra egen computer... 2 Åbn Dropbox fra en anden computer... 3 Lagre filer i Dropbox (offline

Læs mere

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed?

Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? Er du på udkig efter en effektiv, sikker og overkommelig server til en mindre virksomhed? En virksomhed skal ikke have ret mange ansatte, før det er værd at investere i en server, der kan gøre det meget

Læs mere

\ \ Computerens Anatomi / /

\ \ Computerens Anatomi / / HTX Roskilde - mat-it-prog, 1.4 \ \ Computerens Anatomi / / Introduktion En PC ( personlige computer ) eller computer er bygget op af forskellige komponenter. Vi vil hermed gennemgå størstedelen af computerens

Læs mere

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE.

TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister. EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE. TUP-PROJEKT 2014 Udvikling af digitale kompetencer hos undervisere og kursister EPOS-området DIGITALE SKILLS I AMU NEW PRACTICE Pixi-udgave Digitale skills i AMU new practice Formål Projektets formål er

Læs mere

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS)

Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) 24. august 2007 Gem dine dokumenter i BON s Content Management System (CMS) INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning... 2 2. Se indholdet i dit Content Management System... 3 3. Tilgå dokumenterne i My Content

Læs mere