Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl I Idrættens Hus

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 23. marts 2014 kl. 10.00. I Idrættens Hus"

Transkript

1 Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 23. marts 2014 kl I Idrættens Hus

2 Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for Behandling af indkommende forslag:... 8 Forslag 1: Orient Lyngby stiller forslag om Håndtering af pointlighed i ungdomsrækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget Forslag 2: Orient Lyngby stiller forslag om Præcisering omkring senior rækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om simplificering af revisor bestemmelser bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag om etablering af det dommerudvalg bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om udvidelse af bestyrelsen med tre poster uden kommissorium bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 6: Sørbymagle Hockeyklub stiller forslag om Praksis for omfordeling af breddeudvalgets budget repræsentant fra Sørbymagle Hockeklub motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om Afgørelsesprincip i Pokalturneringen udendørs bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 8: Bestyrelsen stiller forslag om Pointprincip ved turneringskampe bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Forslag 9: Bestyrelsen stiller forslag om Princip for holddannelse/brug af spillere bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Valg af medlemmer til bestyrelsen Udviklingsudvalget Eliteudvalget Turneringsudvalget Dommerudvalget Amatør- og Ordensudvalget Revisorer Eventuelt Udviklingspokalen uddeles Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Hockey Union afholdt søndag den 17. marts Valg af dirigent Bestyrelsen aflægger beretning for året Kassereren aflægger revideret regnskab Indkommende forslag: Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet / Ungdomsarbejde i DHU" Sørbymagle Hockeyklub fremlægger forslaget på selve mødet Forslag Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne

3 Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinjer som for halhockey Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang Valg af medlemmer til bestyrelsen: Valg til udviklingsudvalget: Valg til eliteudvalget: Valg til turneringsudvalget: Valg til Amatør- og Ordensudvalget Valg af 2 revisorer: Eventuelt Dommerklubbens beretning for året Turneringsudvalgets beretning for året Eliteudvalgets beretning for året U-21 Herrer Vandbaseret kunstgræsbane i Slagelse Årets spillere Årets topscorer indendørs Årets topscorer udendørs Resultater U-21 Herrer Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året Klubbernes medlemstal Diverse turneringsresultater resume af Internationale resultater for Orient Lyngby

4 Dagsorden 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til de skriftlige indlæg, som på mødet vil blive suppleret med korte indlæg af bestyrelsen. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. 4. Indkommende forslag: a. Forslag 1: Orient Lyngby stiller forslag om Håndtering af pointlighed i ungdomsrækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget. b. Forslag 2: Orient Lyngby stiller forslag om Præcisering omkring senior rækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget. c. Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om simplificering af revisor bestemmelser bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. d. Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag om etablering af det dommerudvalg bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. e. Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om udvidelse af bestyrelsen med tre poster uden kommissorium bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. f. Forslag 6: Sørbymagle Hockeyklub stiller forslag om Praksis for omfordeling af breddeudvalgets budget repræsentant fra Sørbymagle Hockeklub motiverer forslaget nærmere på mødet. g. Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om Afgørelsesprincip i Pokalturneringen udendørs bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. h. Forslag 8: Bestyrelsen stiller forslag om Pointprincip ved turneringskampe bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. i. Forslag 9: Bestyrelsen stiller forslag om Princip for holddannelse/brug af spillere bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår Hans Peter Hansen (formand), Henrik Nielsen (kasserer), og Peter Nordam (sekretær). Bestyrelsesposterne skal derfor besættes. 4

5 I tilfælde af at repræsentantskabet vedtager det fremlagte forslag om udvidelse af bestyrelsen med tre poster uden kommissorium skal disse besættes 6. Valg til udviklingsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Faisal Amin. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. 7. Valg til eliteudvalget: Bestyrelsesposten er ikke på valg. 8. Valg til turneringsudvalget: Bestyrelsesposten er ikke på valg. 9. Valg til dommerudvalget: I tilfælde af at repræsentantskabet vedtager det fremlagte forslag om etablering af de dommerudvalg skal posten som Dommerudvalgsformand besættes. 10. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. 11. Valg af revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret) i tilfælde af at ovenstående forslag ikke vedtages af repræsentantskabet. 12. Eventuelt. 5

6 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå Søren Gøtzsche fra DIF. 2. Bestyrelsen aflægger beretning for året 2013 Det er en stor glæde at vi kan konstatere vi i 2013 har haft en stabil og velfungerende bestyrelse i DHU. Alle i bestyrelsen har taget sig af de uddelegerede opgaver, og derfor mener jeg, at bestyrelsesarbejdet er godt. DIF har som tidligere helt og holdent gjort vores bogholderi i 2013, ganske som i de sidste par år! Der har været et godt samarbejde mellem vores kasserer Henrik Nielsen og diverse folk i DIFs økonomiafdeling, hvor vi l0bende er blevet opdateret vedrørende vores regnskaber. Den aftale som unionen fik i 2011 med unionens tidligere kasserer om tilbagebetaling af tab, er nu afsluttet til fuld og endelig betaling, da der blev benyttet en klausul om med en betale af to rater af DKK 50,000.- så ville gældsforholdet blive indfriet. Fællessekretariatet - nu kaldet KUF, har vokset sig ret så stort, at det efterhånden tager sig a ca. 25 % af alle forbund under DIF. Der har været holdt et antal møder om hvordan fremtidens fordeling af de midler som ville bliver reduceret fra DIF til forbund under 2000 medlemmer. Der er kommet en meget god fornuftig afslutning på disse ændringer, som gør at vi ikke bliver dårligere stillet, det er "bare" en omfordeling af penge og hvordan disse kan bruges. I 2013 ramte det os alle hårdt at Annemarie besluttede at stoppe som konsulent for DHU, for at forfølge sine muligheder i et andet forbund. Vi var desværre nødt til at afvente, hvad DIF ville komme op med i forbindelse med omstruktureringen af konsulent aftalerne, før vi kunne arbejde med rekruttering af en ny udviklingskonsulent, men dette skulle gerne falde på plads snarest muligt i det nye år. Der har i 2013 været afholdt 9 bestyrelsesmøder. Ydermere har der været en hel del arbejde i diverse underudvalg. Blandt andet sidder Dansk Hockey Union med i styregruppen omkring fællessekretariatet. Med hensyn til økonomien har der ikke været noget at udsætte. Alt er mere eller mindre blevet afviklet inden for de af bestyrelsen fastlagte budgetter og rammer. Vi er kommet ud af 2013 med et pænt og forventeligt overskud på driftsregnskabet. Overskuddet skyldes primært at vi ikke har haft en konsulent i de sidste 7 måneder af året, Det betyder at vi sammen med vores kasse beholdning er godt rustet til at tage fat med en ny konsulent og nye tiltag og projekter i Vi vil gerne takke den frivillige indsats i bestyrelsen, udvalgene, klubberne og alle de udøvere og forældre, som i årets løb har gjort en indsats til gavn for udbredelsen og vedligeholdelsen af hockey i Danmark. Et arbejde som der desværre ikke altid kan sættes pris nok på, men uden den frivillige indsats vil dansk sport stille og roligt afgå ved døden. Vi håber også fremover at det er muligt i Dansk Hockey at være vidne til at alle vil gøre en indsats for vores sport. 6

7 Bestyrelsens medlemmer vil på mødet give en mundtlig beretning. P.b.v. med venlig hilsen Hans Peter Hansen Formand DHU 3. Kasserer Henrik Nielsen beretter om regnskabet for 2013 Kasserer Henrik Nielsen tilføjer mundtlige kommentarer til det udsendte bilag på mødet. 7

8 4. Behandling af indkommende forslag: Forslag 1: Orient Lyngby stiller forslag om Håndtering af pointlighed i ungdomsrækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget. Dette forslag gælder ungdomsrækkerne udendørs. Ved pointlighed vil jeg stille forslag om at de to hold spiller en ny og afgørende kamp om mesterskabet. På denne måde vil der ikke være incitament til at slå nogle hold ydmygende stort, og det vindende hold kan fokusere mere på andre områder end lige målscoringen. 8

9 Forslag 2: Orient Lyngby stiller forslag om Præcisering omkring senior rækken Repræsentant fra Orient Lyngby motiverer forslaget. Dette forslag gælder senior slutspil. Mit forslag er to-delt. 2a Jeg vil foreslå at afskaffe bronzekampene til slutspil indendørs. Mit vigtigste argument for dette er at det kan give mere fokus på de andre 6 kampe der bliver spillet. Som det er lige nu er dagen komprimeret og der er hele tiden kampe. De hold der skal spille har travlt med at varme op på banen samtidig med at andre hold fejrer deres sejr. Hvis de to bronze kampe bliver taget ud, vil et program evt. kunne se sådanne ud kvinder semi herrer semi kvinder semi herrer semi kvinder finale herrer finale På denne måde vil det være muligt at gøre noget specielt ud af finalerne, så de ikke bare bliver endnu en kamp på en lang dag. Jeg er klar over at der vil være mulighed for at de tabende hold tager hjem efter en semifinale. Men Jeg synes vi skal se på hvordan vi kan promovere de to vigtiste kampe i dansk hockey bedst muligt. Dette mener jeg vi gør ved at give dem en større tidsramme til kampene og dermed en optimal mulighed for at forberede sig på banen uden at stresse over at der er spillere fra tidligere kampe på banen. 2b. Hvis 2a bliver vedtaget, synes jeg topscoreren skal være den der scorer flest mål i grundspillet. Her har alle spillet lige mange kampe og mod de samme hold. 2b frafalder hvis 2a ikke bliver vedtaget. 9

10 Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om simplificering af revisor bestemmelser bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Baggrund: Da kassererens rolle er ændret markant efter at al bogføring i dag foretages af DIF s regnskabsafdeling foreslår bestyrelsen, at der i fremtiden kun vælges en revisor. Denne ændring er mere en præcisering af den fulgte praksis fra de sidste par år, hvor det ikke har været muligt at vælge en frivillig revisor samt suppleant udover den betalte erhverv som revisor der foretager revisionen. Forslag: Ændringer til LOVE FOR DANSK HOCKEY UNION 7 Nuværende tekst: Bestyrelsens medlemmer er ordinære medlemmer af repræsentantskabet; dog kan de ikke afgive stemmer ved valg af eller afstemning om mistillidserklæring til bestyrelsen, ved valg af revisorer eller ved godkendelse eller forkastelse af regnskabet, medmindre de tillige er repræsentanter for en klub. Medlemmer af Udviklingsudvalget, Eliteudvalget, Turneringsudvalget, Dommerklubbens bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget og medlemmer af andre udvalg, der er nedsat af repræsentantskabet eller på dettes foranledning, samt revisorerne kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. Ændret tekst: Bestyrelsens medlemmer er ordinære medlemmer af repræsentantskabet; dog kan de ikke afgive stemmer ved valg af eller afstemning om mistillidserklæring til bestyrelsen, ved valg af revisor eller ved godkendelse eller forkastelse af regnskabet, medmindre de tillige er repræsentanter for en klub. Medlemmer af Udviklingsudvalget, Eliteudvalget, Turneringsudvalget, Dommerklubbens bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget og medlemmer af andre udvalg, der er nedsat af repræsentantskabet eller på dettes foranledning, samt revisor kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. 8 Nuværende tekst: 10. Valg af to revisorer og en revisorsuppleant Ændret tekst: 10. Valg af revisor 14 Nuværende tekst: Samtidig med dagsordenen for de ordinære repræsentantskabsmøder udsender bestyrelsen et kortfattet driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forsynet med påtegning af revisorerne Ændret tekst: Samtidig med dagsordenen for de ordinære repræsentantskabsmøder udsender bestyrelsen et kortfattet driftsregnskab for det foregående år og status pr. 31. december forsynet med påtegning af revisor 10

11 15 Nuværende tekst: På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen to kritiske revisorer, hvoraf den ene skal være statsautoriseret eller registreret, samt en suppleant. Revisionen skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab eller påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en kortfattet påtegning. Yderligere bemærkninger kan indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Hver af revisorerne har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. Ændret tekst: På det ordinære repræsentantskabsmøde vælges for et år ad gangen en kritisk revisor, som skal være statsautoriseret eller registreret. Revisionen skal hvert år i februar måned gennemgå det samlede regnskab eller påse, at beholdningerne er til stede. Driftsregnskab og status forsynes med en kortfattet påtegning. Yderligere bemærkninger kan indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Revisor har til enhver tid adgang til at efterse regnskab og beholdninger. 20 Nuværende tekst: Medlemmer og suppleant kan ikke være medlemmer af unionens bestyrelse eller af noget udvalg, som er nedsat af eller fungerer under bestyrelsen, ej heller kan de være revisorer. Ændret tekst: Medlemmer og suppleant kan ikke være medlemmer af unionens bestyrelse eller af noget udvalg, som er nedsat af eller fungerer under bestyrelsen, ej heller kan de være revisor. 11

12 Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag om etablering af det dommerudvalg bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Baggrund: Bestyrelsen ønsker at Dommerklubben nedlægges i sin nuværende form og der i stedet i lighed med de øvrige udvalg oprettes et Dommerudvalg. Motivationen herfor er, at dette vil give mulighed for et bedre samarbejde i på tværs udvalgene, da alle udvalg dermed vil være repræsenteret i bestyrelsen. Dette vil ligeledes give dommerne en større indsigt i og indflydelse på de beslutninger der træffes vedrørende dommerne, men også beslutninger der har indflydelse på dommerne. Forslag: LOVE FOR DOMMERKLUBBEN I DANSK HOCKEY UNION Stiftet den 23. marts afskaffes Ændringer til LOVE FOR DANSK HOCKEY UNION 8 Tilføjes ændringer til valg til dommerudvalget 10. Valg til Dommerudvalg I lige år vælges formand (Dommeransvarlig) og et medlem I ulige år vælges et medlem Formændene for Udviklingsudvalget, Eliteudvalget, Turneringsudvalget og Dommerudvalget er medlem af bestyrelsen For at blive valgt til Dommerudvalget skal personen være anerkendt som dommer eller tidligere have ageret som dommer under Dansk Hockey Union. 20 (ny paragraf, nummerorden på de efterfølgende paragraffer ændres og justeringer i Love foretages) Det af repræsentantskabet nedsatte dommerudvalg arbejder under bestyrelsens ansvar og har den opgave at udvikle, planlægge og koordinere dommeraktiviteter inden for dansk hockey. Dommerudvalget består udover formand og de valgte medlemmer tillige af en repræsentant udpeget af dommerklubben. Dommerudvalget skal fremme hockeyspillets standard ved at uddanne dommere og påse, at disse gennem en ensartet anvendelse af hockeyspillets regler udfører deres hverv i overensstemmelse med disses ånd og bogstav. Dommerudvalgets opgaver består derfor i at: Ansætte dommere til de af Dansk Hockey Union fastsatte turneringskampe Foreslå dommere til de af unionen foranstaltede internationale kampe Anerkende dommere udefra fastlagte krav, som er godkendt af bestyrelsen Sørge for, at dommerne har nøje kendskab til Regler for Hockey, Regler for Halhockey, reglernes fortolkninger samt til turneringsreglementerne 7 Nuværende tekst: Medlemmer af Udviklingsudvalget, Eliteudvalget, Turneringsudvalget, Dommerklubbens bestyrelse, Amatør- og Ordensudvalget og medlemmer af andre udvalg, der er 12

13 nedsat af repræsentantskabet eller på dettes foranledning, samt revisorerne kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. Ændret tekst: Medlemmer af Udviklingsudvalget, Eliteudvalget, Turneringsudvalget, Dommerudvalget, Amatør- og Ordensudvalget og medlemmer af andre udvalg, der er nedsat af repræsentantskabet eller på dettes foranledning, samt revisorerne kan deltage i repræsentantskabsmøderne uden stemmeret. 17 Nuværende tekst: Udviklingsudvalget består udover formand, næstformand og to medlemmer tillige af en repræsentant udpeget af dommerklubben samt udviklingskonsulenten Ændret tekst: Udviklingsudvalget består udover formand, næstformand og to medlemmer tillige af en repræsentant udpeget af dommerudvalget samt udviklingskonsulenten 19 Nuværende tekst: Turneringsudvalget består udover formand og de valgte medlemmer tillige af en repræsentant udpeget af dommerklubben Ændret tekst: Turneringsudvalget består udover formand og de valgte medlemmer tillige af en repræsentant udpeget af dommerudvalget 23 Nuværende tekst: Enhver sag kan af unionens bestyrelse, repræsentantskabet eller en klub, herunder Dommerklubben Ændret tekst: Enhver sag kan af unionens bestyrelse, repræsentantskabet eller en klub 13

14 Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om udvidelse af bestyrelsen med tre poster uden kommissorium bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. Motivation: Dette er et forsøg på at inkluderer flere ildsjæle og nicher af dansk hockey i den politiske ledelse. Vi håber dermed at komme endnu tættere på der faktiske liv blandt udøvere, klubber og interesserede i vores sport. Bestyrelsen anmoder repræsentantskabet om et mandat til at foretage denne tilføjelse og ændring i Love og Regler Forslag: Ændringer til LOVE FOR DANSK HOCKEY UNION 8 Tilføjes ændringer til valg til dommerudvalget 11. Valg to kvinder uden fast kommissorium til bestyrelsen I lige år vælges en kvinde I ulige år vælges en kvinde 12. Valg en ungdomsrepræsentant uden fast kommissorium til bestyrelsen I lige og ulige år vælges en ungdomsrepræsentant for et år For at blive valgt til ungdomsrepræsentant skal personen være 16/18-22 år (skal tilrettes afhængig af repræsentantskabets beslutning). En kandidat kan opstilles og vælges i sit 22 leveår og kan derfor besidde posten for en periode i en alder af 23 år. Hvis denne ændring vedtages, har det følgende betydning: Den ene kvinde skal vælges for et år (på valg igen i 2015) og en vælges for to år (på valg igen i 2016). Dernæst vælges kandidater til at besidde posten for en periode på to år. I tilfælde af at repræsentantskabet støtter etableringen af en ungdomsrepræsentant i bestyrelsen skal repræsentantskabet beslutte om der er en aldersgrænse på 16 år eller 18 år. 14

15 Forslag 6: Sørbymagle Hockeyklub stiller forslag om Praksis for omfordeling af breddeudvalgets budget repræsentant fra Sørbymagle Hockeklub motiverer forslaget nærmere på mødet. På repræsentantskabsmødet 23. marts 2014 foreslås følgende: Halvdelen af breddeudvalgets budget, fordeles ligeligt blandt klubberne. Klubberne er dog forpligtiget til at refererer tilbage til unionen, samt til øvrige klubber, hvorledes pengene er brugt, hvilket initiativ der er taget, og hvilket resultat det har givet. Begrundelse: I bestræbelserne på at udbrede hockeysporten i Danmark, ser vi det som værende et must at få flere midler ud i klubberne og arbejde. Specielt de ungdomsfattige klubber som vil arbejde på at skabe nye hockeymedlemmer, vil have glæde af en sådan ordning. Vi er af den opfattelse, at det gode ungdomsarbejde skabes i klubberne, og derfor vil denne proces være givtig for Dansk Hockey Union. På den måde sikre vi samtidig at vi kan drage nytte af klubbernes ungdomsarbejde indbyrdes i form af erfaringsudveksling. Forhåbentlig til gavn og glæde for alle, og med målrettet fokus på medlemsforøgelse. Projektet foreslås som et 2-årig projekt, med mulighed for forlængelse. Med venlig hilsen Sørbymagle Hockey 15

16 Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om Afgørelsesprincip i Pokalturneringen udendørs bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Pokalturnering udendørs Turneringens navn er "Dansk Hockey Unions pokalturnering". Turneringen administreres af Dansk Hockey Unions turneringsudvalg. Turneringen udskrives hvert år og afholdes, når mindst fire klubber har anmeldt hold til turneringen. Turneringen udskrives i en dame- og herrerække. Finalen i turneringen skal afvikles på kunstgræsbane. Holdene deles op i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. Når alle puljekampe er afviklet, afgøres slutstillingen efter følgende skala: 1. flest points 2. indbyrdes resultat (mål) ændres til. indbyrdes resultat kun på points 3. måldifference 4. flest scorede mål 5. straffeslag (jf. gældende regler for afgørelse ved straffeslag). Hvis en kamp i en pulje med kun 2 hold ender uafgjort, afgøres kampen efter samme bestemmelser, som er gældende for afviklingen af finalen. Nr. 1 fra hver pulje spiller finalen. Vinderen af pokalturneringen vinder pokalen for 1 år og kvalificerer sig til at deltage i den til enhver tid værende europæiske turnering i EHF s regi, som det andet bedst placerede hold fra Danmark. Hvis vinderen af pokalturneringen også er Danmarksmester det samme år, tildeles deltagelsen i den europæiske turnering til det hold, som blev nr. 2 i pokalturneringen. Hvis finalen ender uafgjort, afgøres kampen ved Golden Goal (dvs. spil til første mål), i 2 x 7,5 minutter. Er der da stadig ikke scoret, afgøres kampen ved straffeslag (jf. gældende internationale regler for afgørelse ved straffeslag). I øvrigt finder Dansk Hockey Unions turneringsreglement samt Regler for Hockey anvendelse på alle forhold vedrørende pokalturneringen. Pokalen vindes til ejendom efter fire turneringssejre i træk eller efter fem turneringssejre i alt Pokalturnering udendørs Turneringens navn er "Dansk Hockey Unions pokalturnering". Turneringen administreres af Dansk Hockey Unions turneringsudvalg. Turneringen udskrives hvert år og afholdes, når mindst fire klubber har anmeldt hold til turneringen. Turneringen udskrives i en dame- og herrerække. Finalen i turneringen skal afvikles på kunstgræsbane. Holdene deles op i to puljer, hvor der spilles alle mod alle. Når alle puljekampe er afviklet, afgøres slutstillingen efter følgende skala: 1. flest points 2. indbyrdes resultat kun på points 3. måldifference 4. flest scorede mål 5. straffeslag (jf. gældende regler for afgørelse ved straffeslag). Hvis en kamp i en pulje med kun 2 hold ender uafgjort, afgøres kampen efter samme bestemmelser, som er gældende for afviklingen af finalen. Nr. 1 fra hver pulje spiller finalen. Vinderen af pokalturneringen vinder pokalen for 1 år og kvalificerer sig til at deltage i den til enhver tid værende europæiske turnering i EHF s regi, som det andet bedst placerede hold fra Danmark. Hvis vinderen af pokalturneringen også er Danmarksmester det samme år, tildeles deltagelsen i den europæiske turnering til det hold, som blev nr. 2 i pokalturneringen. 16

17 Hvis finalen ender uafgjort, afgøres kampen ved Golden Goal (dvs. spil til første mål), i 2 x 7,5 minutter. Er der da stadig ikke scoret, afgøres kampen ved straffeslag (jf. gældende internationale regler for afgørelse ved straffeslag). I øvrigt finder Dansk Hockey Unions turneringsreglement samt Regler for Hockey anvendelse på alle forhold vedrørende pokalturneringen. Pokalen vindes til ejendom efter fire turneringssejre i træk eller efter fem turneringssejre i alt. 17

18 Forslag 8: Bestyrelsen stiller forslag om Pointprincip ved turneringskampe bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet. 4. Pointberegning Når en turneringskamp er spillet, tildeles de deltagende hold points efter følgende skala: -en vundet kamp giver 3 points -uafgjort giver 1 point til hvert af holdene -en tabt kamp giver 0 point - Hvis kampen i Hockeyligaen herrer (kun udendørs) efter ordinær spilletid er uafgjort så skal den afgøres direkte på straffe (5 til hvert hold). Hvis scoren fortsat er lige skyder de samme spillere "enmod-en" indtil der er en vinder. Der trækkes lod om hvem der begynder. Vinderholdet af straffekonkurrencen opnår her 2 points, og taberholdet 1 point. [Red. gult markeret tekst udgår] Vinderen af en turneringsrække, når sæsonen er slut, er det hold, der opfylder følgende betingelser (i prioriteret rækkefølge) -flest points -indbyrdes resultat kun på points -måldifference -flest scorede mål -hvis også dette antal er det samme, spiller de to hold en kvalifikationskamp Kvalifikationskampen skal henlægges til neutral spilleplads. Hvis kvalifikationskampen ender uafgjort, afgøres kampen ved Golden Goal (dvs. spil til første mål), i 2 x 7,5 minutter. Er der da stadig ikke scoret, afgøres kampen ved straffeslag (jf. gældende regler for afgørelse ved straffeslag). Rød tekst som er forsvundet ved tidligere revidering af turneringsreglement 18

19 Forslag 9: Bestyrelsen stiller forslag om Princip for holddannelse/brug af spillere bestyrelsen motiverer forslaget nærmere på mødet Regler for holddannelse/brug af spillere En spiller, der har deltaget i en kamp i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen kan i den samme sæson (efterårs- og forårsturneringen) kun deltage i en kamp i 1. division, når hans klub enten samme dag spiller, eller i mellemtiden har spillet en kamp i Fieldhockeyligaen, hvori han ikke har deltaget. I en klubs første kamp i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen må ikke anvendes spillere, der har deltaget i én eller flere kampe i en anden turneringsrække, bortset fra ungdomsrækker. Samme princip gælder også i underliggende rækker. En spiller, der er karantænedømt, betragtes som spillende i den kamp, hvori han er idømt karantæne. En spiller må ikke deltage samme dag eller weekend i en kamp både i Fieldhockeyligaen/halhockeyligaen og 1. division. En påbegyndt kamp, der er erklæret for tabt ifølge reglerne i afsnit 3.2., 3.3., 6., og 9.1., anses for "ikke spillet". Hvis en klub deltager med flere end ét hold i samme turneringsrække, må en spiller kun benyttes på ét af klubbens hold. 19

20 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Efter tur afgår Hans Peter Hansen (formand), Henrik Nielsen (kasserer), og Peter Nordam (sekretær). Bestyrelsesposterne skal derfor besættes. Alle tre har erklæret sig villige til genvalg. I tilfælde af at repræsentantskabet har vedtaget forslag 5 om udvidelse af bestyrelsen med tre poster uden kommissorium skal følgende poster vælges: To damer uden fast kommissorium - en vælges for et år (på valg igen i 2015) og en vælges for to år (på valg igen i 2016). Dernæst vælges kandidater til at besidde posten for en periode på to år. En ungdoms repræsentant (16/18-22 år) uden fast kommissorium vælges til en periode for et år. Der skal derfor opstilles og vælges en ungdoms repræsentant hvert år. Ingen klubber har formelt indstillet kandidater op til deadline. Derfor kan klubber repræsenteret på mødet stille kandidater op til de tre poster. 6. Udviklingsudvalget. Efter tur afgår Faisal Amin (udviklingsudvalgsformand). Posten som Udviklingsudvalgsformad er derfor på valg. Ingen klubber har formelt indstillet kandidater op til deadline. Derfor kan klubber repræsenteret på mødet stille kandidater op til posten som Udviklingsudvalgsformand. 7. Eliteudvalget. Ingen poster på valg. Udvalgsformanden har mandat til selv at sammensætte udvalget. 8. Turneringsudvalget. Ingen poster på valg. Udvalgsformanden har mandat til selv at sammensætte udvalget. 20

21 9. Dommerudvalget. I tilfælde af at repræsentantskabet har vedhaget forslag 4 skal vælges en Dommerudvalgsformand. Dommerudvalgsformanden vælges for en periode på et år (og fra 2015 for en periode på to år). Jonny Pedersen har inden deadline opstillet sit kandidatur til valg til posten som Dommerudvalgsformand. 10. Amatør- og Ordensudvalget. Efter tur afgår udvalgsmedlem Henrik Hansen og udvalgsmedlem Johnny Pedersen. Begge poster skal besættes. Ved deadline for fremsendelse af årsrapporten havde hverken Henrik Hansen eller Johnny Pedersen givet udtryk for sine personlige præference med hensyn til et eventuelt genvalg. Følgende udvalgsmedlemmer blev valgt i 2013: Torkild Lund og Mo Tournay. 11. Revisorer. Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. I tilfælde af at repræsentantskabet ikke har vedtaget forslag 3 skal ikke vælges endnu revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). Sammensætningen af revisorer blev ændret efter repræsentantskabsmødet afholdt i marts Repræsentantskabet bedes notere, at alle revisorer vælges til at besidde erhvervet for en periode på et år. 12. Eventuelt Udviklingspokalen uddeles. Faisal Amin præsenter de kandidater der er opstillet og uddeler pokalen. 21

22 Referat fra ordinært repræsentantskabsmøde i Dansk Hockey Union afholdt søndag den 17. marts 2013 Valg af dirigent. Bestyrelsen vil foreslå en kandidat. Bestyrelsen foreslår DIF konsulent Søren Gøtzsche der vælges enstemmigt. Søren konstaterer at mødet er indkaldt retmæssigt og materiale samt dagsorden er fremsendt jf. gældende omstændigheder. Forslag indsendt inden deadline er med på dagens dagsorden. Bestyrelsesmedlem Peter Nordam foretager deltageropråb og stemmeregistrering. 18 stemmer fra klubberne og 6 fra bestyrelsen. Total 24 stemmer. Bestyrelsen aflægger beretning for året Der henvises til den skriftlige beretning, som på mødet suppleres med et kort indlæg af formanden. Bestyrelsen lykkeønsker Odin som største klub i dansk hockey. Fælles udviklingskonsulents faciliteter 11 forbund er repræsenteret. Der vil opstå flere og flere muligheder. o Der arbejdes på muligheder for at lave specielle aktiviteter i fællesekretariatet der så går på tværs af forbundene. DIF nye retningslinjer medfører at det er medlemmer per forbund der resulterer i højere grundtakster. Det betyder at DHU i udgangspunktet mister kr om året men der kommer nye muligheder for brug af fordelingsnøglen. Det er med beklagelse at kunne meddele at Vores 7 år lange gode og udviklende samarbejde med Anne Marie Kristensen ophører 1. maj Der arbejdes allerede på erstatningsmuligheder og forhandlinger med DIF da der er lavet aftaleramme mellem DHU og DIF for udviklingskonsulenten indtil Dommerklubben der er udfordringer med at holde fast ved dommerklubben. Det betyder dog ikke de tilbageværende dommere ikke kan dømme. o Daniel Denta er blevet udnævnt til international dommer. Unionen bakker klubberne op så godt den kan klubberne må dog drive initiativer, klubberne selv, udvikling, ungdom og talentarbejdet. Vi skaber rammerne sammen men det er klubberne der alene kan drive aktiviteterne. 22

23 Det præciseres at det jf. love og vedtægter kun er klubber der kan tilmelde deltagere på repræsentantskabsmødet og fremlægge forslag til dagsordenen. Internationalt: o Landshold: Herrer og dame resultaterne o Klubber: Herrerne er kommet tilbage til b-divisionen inde. Kvinderne holder flot fast i deres gruppe placering inde. Digitale værktøj o Ny hjemmeside o Nye resultatformidlings muligheder Uformelt forum formanden i dialog med klubberne. Sådanne tiltag vil tages op igen. Slutteligt takkes for klubberne og bestyrelsens arbejder i det forgangene år. Bemærkninger: Anders Sørensen (Sørby): ønsker at præcisere at det var et forslag stillet af Sørby og ikke Anders Sørensen selv. Niels Petersen (Sørby): ønsker at præciseres at der ikke står noget omkring hvorledes forslag kan fremlægges på mødet og ønsker at fremhæve at Sørby ved deres internationale klubdeltagelse blev i deres respektive gruppe. Mo Torunay (KH): spørger til udfordringen med dommerklubben og ønsker at høre hvad bestyrelsen vil gøre med evt. at erstatte udviklingskonsulenten. Bestyrelsens svar: HP forklarer hvordan det blev fortolket omkring Anders Sørensen og Sørby fremsendte forslag. HP: bestyrelsen vil arbejde på at få erstattet udviklingskonsulenten og arbejde med DIF herom. Ang. dommerklubben var det generel information til klubberne. Repræsentantskabet godkender enstemmigt beretningen i sin fulde form og med det noterede kommentarer. Kassereren aflægger revideret regnskab. Der henvises til det udsendte bilag. Formanden deler kassererens kommentarer til regnskabet på vegne af en sygdomsramt kasser. Bemærkninger til regnskabet: 23

24 Niels Henrik Pedersen (Slagelse): hvad skyldes det at der er nogle poster i regnskabet der afviger fra budget. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): det er ved landsholdsaktiviteter hvor der pga. konteringsprincipper bliver nogle forskydninger. HP (bestyrelsen): knytter en kommentar til den oversigt der er blevet delt på mødet hvor udgifterne er sammenlagt i omkostningsgrupperinger der matcher tidligere oversigter. Niels Pedersen (Sørby): Ønsker at høre hvorfor der er markant forskel i budgettering og reelt forbrug på herrelandsholdet. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): det skyldes at træneromkostningen i udbredt grad er konteret under herrelandshold selvom samme træner benyttes til andre landshold under de samme weekend samlinger. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): bestyrelsen arbejder på at forenkle kontoplanen så budget og forbrug afspejles bedre. Dirigenten noterer at repræsentantskabet enstemmigt godkender det foreliggende regnskab. Indkommende forslag: Forslag 1: optage individuelle medlemmer af Unionen bestyrelsen motiverer forslaget. DIF ønsker at have mulighed for at der optages individuelle medlemmer der dermed ikke repræsenterer en klub. DHU ønsker at følge DIF s principper men det er henvendt til dommerne der så kan blive direkte medlem af DHU. Dirigenten noterer at bestyrelsen trækker forslaget fordi der ikke er noget konkret om DIF politik. Men noterer at bestyrelsen vil arbejde videre og følge de retningslinjer der formuleres af DIF. Forslag 2: "Politik på udviklingsområdet / Ungdomsarbejde i DHU" Sørbymagle Hockeyklub fremlægger forslaget på selve mødet. Niels Pedersen (Sørby) motiverer forslaget forslaget i sin helhed følger efter kommentarerne. Kommentarer til forslaget: Betinna Eriksen (Kalundborg): noterer de positive takter der er resultatet af de udvidede breddeudviklingsmøder. Det er specielt positivt med de tiltag specielt på ungdomssiden. Betinna ønsker en forklaring på hvorledes forslagsstiller ser på et aktivt ungdomsarbejde. 24

25 Anders Sørensen (Sørby): kommenterer definitionen af et aktivt ungdomsarbejde men synes ikke det er det væsentlige i forslaget. Betinna Eriksen (Kalundborg): undrer sig over at forslagsstiller nævner tre klubber i forslaget. Anders Sørensen (Sørby): mener ikke at medlemsudviklingen og resultaterne for arbejder med ungdommen er acceptabel. Niels Pedersen (Sørby): fremhæver at det ikke handler om at nævne nogle klubber i forslaget. Men henviser til at et er unionens opgave at arbejde mere fokuseret og sikre at klubberne hjælper hinanden. Betinna Eriksen (Kalundborg): fremhæver udfordringen og dilemmaet med brug af dispensationer og det forhold at støtte de svage klubber. Faisal Amin (Bestyrelsen): noterer at det kan være fornuftigt at revurdere de 3-5 års planer vi arbejder efter. HP (bestyrelsen): ønsker at præcisere at der i 2012 blev brugt kr på ungdommen. HP beklager hvis klubberne ikke ser noget positivt i det store arbejde Vores udviklingskonsulent har lavet de seneste 7 år. Der foreligger planer for udviklingsarbejder der justeres hvert landet år i samarbejde med DIF og DHU. Niels-Henrik Sørensen (Slagelse): spørger til de indsatser der har været lavet de seneste 7 år. Dirigenten: fremhæver at det ikke er enkeltpersoner der skal belyse hvad der er lavet af indsatser. Mo Tournay (KH): anmoder blot om at det er mere tydeligt hvilken plan der ligger for hockey. Niels Pedersen (Sørby): mener at det er bestyrelsens politiske ansvar for den udvikling der har været. Faisal Amin (bestyrelsen): fremhæver at Vores udviklingskonsulent har fulgt det planer og retningslinjer som bestyrelsen har defineret. Et stort stykke arbejde er gennemført. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): noterer at det kan være en fordel at skitsere de tiltag vi har lavet de seneste år som inspiration. Casper anmoder klubberne til at være aktive med at komme med forslag til hvordan vi kommer videre specielt i den situation der nu opstår hvor vi risikerer ikke at have en udviklingskonsulent. Dirigenten: mener der er belæg for at der stilles forslag til at bestyrelsen arbejder på at der i samarbejde med klubberne udarbejdes udviklingsplaner. Dirigenten noterer at det enstemmigt godendes at der påbegyndes arbejdet med 5 års planer og disse deles bredt mellem klubber og bestyrelsen. 25

26 David Rodrigues (MHK): ønsker at forklare hvorledes de i MHK har fået succes med en ny klubadministration og de positive udfald dette arbejde har haft med sig. Anders Sørensen (Sørby): ønsker ikke at se på tidligere arbejder men kun ønsker vi ser fremad. Indleveret forslag i sin helhed. Sørbymagle den 13. februar 2013 Vi ønsker følgende optaget til drøftelse samt beslutning af det stillede forslag på DHUs repræsentantskabsmøde 17. marts 2013 Ungdomsarbejdet i DHU. Vi kan konstatere at der anno 2013, kun er 3 klubber i Danmark der har et aktivt ungdoms arbejde. Det er Odin, Slagelse og Sørbymagle. Vi er af den opfattelse at DHU indtager en ikke aktiv rolle, i bestræbelserne på at øge interessen for landhockey i Danmark. Herunder specifikt, hjælpe og aktivt bidrage til ungdomsarbejdets målsætninger, specielt i de klubber der har svært ved at fastholde et kontinuerligt ungdomsarbejde. Udbredelsen af hockeysporten under DHUs bestyrelses ledelse er ikke eksisterende. DHU indtager en aktiv rolle, ved at accepterer, at nogle få klubber sammensætter ungdomshold med for gamle spillere på. Dette sker for at kompenserer for manglende målsætning og manglende medlemstal i de ungdomssvage klubber, men forekommer også i ungdomsstærke klubber mht. at fastholde marginalspillere Vi er af den opfattelse at det er ødelæggende for sporten, hvis der ikke samtidig ligger en aktiv plan for hvordan, at man går ud og finder de sidste spillere, så man næste gang kan stille med rent hold. DHUs turneringsudvalg har lagt slutspil for U10 midt i en vinterferie periode, hvilket afspejler hvilken prioritering man har overfor ungdomsarbejdet. DHU er ikke aktiv i arbejdet med at udarbejde målsætninger som vedrører en stigning i antal ungdoms medlemmer, ligesom DHU heller ikke byder ind med nye tiltag til hvordan vi får gjort hockeysporten mere spiselig for ikke medlemmer og nye medlemmer. Vi er af den opfattelse at DHU ikke bidrager nok til, hvordan vi får tilført ekstra midler i klubberne, og herunder aktivt give konkrete forslag og handlingsplaner til dette. 26

27 En kort opsummering: En klart defineret målsætning for breddearbejde fra DHU er ikke eksisterende. Målsætninger og handlingsplaner fra DHU for ungdomsarbejdet eksisterer ikke. Der ligger ikke handlingsplan for hvordan vi får tilført likvide midler til klubberne eller DHU. Konkret forslag: Det foreslås at DHUs bestyrelse i samarbejde med klubberne iværksætter udarbejdelse af 5-årige mål- og handlingsplaner for ungdomsarbejdet i DHU. Arbejdet forventes iværksat indenfor 3 måneder. Målsætningen må være medlemmer indenfor 3 år. Med venlig hilsen Sørbymagle Hockey Klub Forslag Dirigenten noterer at forlag hænger sammen og motiveres som et forslag. Emil Kousgaard (bestyrelsen) motiverer forslaget forslaget i sin helhed følger efter kommentarerne under de respektive delafsnit. Kommentarer til de tre forslag: Tobias Madsen (Odin): ønsker at høre hvorfor senior rækkerne afvikles med slut i sommerperioden modsat ungdomsrækkerne. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): forklarer de omstændigheder, specielt historisk, der ligger i at senior rækken afsluttes i sommerperioden. Emil Kousgaard (bestyrelsen): der vil også være fordele i det planlægningsmæssigt og gode muligheder i at turneringerne følger hinanden for at kunne lave lidt større events. Niels Pedersen (Sørby) og Niels-Henrik Pedersen (Slagelse): støtter de muligheder der fremhæves af Casper Guldbrandsen og Emil Kousgaard ved at turneringerne køres ens. 27

28 Repræsentantskabet godkender enstemmigt forslag Forslag 3: Bestyrelsen stiller forslag om at ensrette ungdomsturneringerne, så de følger seniorrækkerne. Baggrund: Der ønskes en tilpasning af udendørsturneringen for ungdom så den fremadrettet følger seniorturneringen og bliver en efterårs- og en forårsturnering. Desuden tilpasses antallet af spillede kampe. For den kommende forårsturnering vil det betyde, at ungdomsturneringen bliver afsluttet allerede i junimåned så den er klar til at blive startet op igen efter sommerferien. Turneringsudvalget udskriver dermed kun turneringer to gange om året: I marts måned og i september/oktober måned. Nuværende: Ungdomsturneringen udskrives som en forårs- og en efterårsturnering. I rækker med 8 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 7 hold spilles 3 gange mod hinanden. I rækker med 6 hold eller derunder spilles 4 kampe mod hinanden. Forslag: Ungdomsturneringen udskrives som en efterårs- og en forårsturnering. I rækker med 6 hold eller derover spilles 2 gange mod hinanden. I rækker med 5 hold eller derunder spilles 3 gange mod hinanden. Dansk Hockey Unions bestyrelse Forslag 4: Bestyrelsen stiller forslag til vi laver en kort sæson for ungdomsrækkerne, der løber frem til sommer jf. implementering af forslag 3. Implicit jf. ordlyden i forslag 3. Forslag 5: Bestyrelsen stiller forslag om at aldersgrænserne for ungdom (og evt. generelt) følger så samme retningslinjer som for halhockey. Implicit jf. ordlyden i forslag 3. Forslag 6: Bestyrelsen stiller forslag om regler for tildeling af karantæner på baggrund af gule kort. Emil Kousgaard motiverer forslaget på bestyrelsens vegne forslaget i sin helhed følger efter kommentarerne. Der ligger to modeller for den fremtidige praksis for håndtering af karantæner. Niels Pedersen (Sørby): støtter forslag 6.2 så der er klubbernes ansvar. 28

29 Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): ønsker blot at klubberne skal være opmærksomme på de konsekvenser der ligger i at klubberne så ikke overholder de retningslinjer der er. Mo Tournay (KH) og Niels-Henrik Pedersen (Slagelse): anmoder om at der så skal være forventningsafstemning omkring opdatering af de medier hvor klubberne kan orientere sig. Dirigenten noterer at forslag 6.2 godkendes enstemmigt af repræsentantskabet. Indleveret forslag i sin helhed. Forslag til ændring af 9.1 i Turneringsreglementet Baggrund: Det er gældende praksis, at spillere der havde modtaget 2 gule kort først fik karantæne, når klubben havde modtaget skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Modtog man sit andet gule i sin første kamp på én dag med 2 kampe, måtte man således gerne spille den efterfølgende kamp på dagen, idet karantænen først blev effektueret i efterfølgende spillerunde, da man rent praktisk ikke kunne nå at få beskeden før. Denne praksis ønskes præciseret i turneringsreglementet, således at reglerne er ens og kendte af alle og der ikke kan opstå tvivlstilfælde samt at det ikke lægger op til at de enkelte klubber kan tilpasse karantænen som det passer dem. Såfremt det vedtages at justere ungdomsturneringen i forhold til seniorturneringen vil det give mening at slette forbeholdet for ungdomsturneringen. Hvis det ikke vedtages lader man blot formuleringen blive stående. Nuværende: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Forslag 1: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen) - for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Karantænen skal meddeles klubben skriftligt tidligst 12 timer efter det andet gule kort er blevet tildelt. En klub kan således ikke selv uddele karantæner til egne spillere, men må vente på skriftlig besked fra Turneringsudvalget. Kun ved DM-slutspillet indendørs og finalerunden for Pokalturneringen udendørs ophæves denne regel og eventuelle karantæner effektueres straks, idet Turneringsudvalget eller repræsentanter herfra altid er til stede og kan give den enkelte klub direkte mundtlig besked. Forslag 2: Hvis en spiller inden for en sæson (efterårs- og forårsturneringen)- for ungdom er det forårs- og efterårsturnering) har fået to midlertidige udvisninger (gule kort) i samme turneringsrække, udelukkes Spilleren fra at deltage i den pågældende turneringsrække i én kamp. Det er klubbens eget ansvar at tildele den pågældende Spiller, der har modtaget sit andet gule kort én kamps karantæne såfremt det andet gule kort modtages i den første kamp på en dag, hvor holdet har to kampe. Sker dette ikke vil der være tale om brug af ulovlig spiller og træder i kraft. Turneringsudvalget er forpligtet til at ajourføre listen med gule kort på Dansk Hockey Unions hjemmeside således, at klubber altid kan se hvilke spillere, der skal idømmes karantæner. Dansk Hockey Unions bestyrelse 29

30 Forslag 7: Bestyrelsen stiller forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme i gang. Faisal Amin motiver forslaget på bestyrelsens vegne med assistance af David Rodrigues. Her præsenteres hvad udgangspunktet har været for Deres arbejder med et koncept minikunstgræsbane for at have mulighed for at afholde ungdomsturneringer i mindre officielt regi. Det er ikke hensigten det skal være en del af de officielle turneringer men en måde for nye unge at spille hockey. Det kan ses i SFO regi og så kan vi som forbund invitere til nogle mini turneringsdage så det virker som mere end leg. God dialog om potentialet. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): dette minikunstgræsbane koncept kan give mulighed for at der bliver brug for individuelle medlemmer til at trække det i gang. Casper mener at vi godt kan have flere formelle spille former og at mini hockey ikke nødvendigvis blot er rekruttering til formel hockey. Anders Sørensen (Sørby): mener ikke at vi kan miste noget. Så det kan være meget positivt med en alternativ indgangsvinkel. Ishøj: deler den succes Cricket har haft med alternativ cricket. Fremhæver blot at vi skal være opmærksomme på at der er formel overgang til rigtig hockey. Niels Pedersen (Sørby): støtter minihockey konceptet og ser store muligheder også for ny hockey. Det kan være spændende for mange aldersklubber. Niels-Henrik Pedersen (Slagelse): støtter modellen men ønsker at det i udgangspunktet implementeres i de områder hvor der er etablerede klubber. Andreas Haldrup (Orient): mener at minihockey kan være et fastholdelses tiltag til ældre spillere. Emil Kousgaard (bestyrelsen): de muligheder der ligger i at implementere i de områder hvor det kan forankres i eksisterende klubber. Anmoder repræsentantskabet om at tænke om branding og hvorledes vi evt. ønsker at honorere at de eksisterende klubber der skal drive initiativet. Faisal Amin (bestyrelsen): forklarer de ideer der er til at honorere de forankrede klubber der kommer til at drive initiativet. Christian Ulrich (Slagelse): ønsker blot at der skal være en plan for hvordan det er muligt at flytte mini hockey spillere til rigtig hockey. HP (bestyrelsen): noterer at det er mest fordelagtigt at honorere klubberne for at støtte denne type tiltag. Anders Sørensen (Sørby): ønsker at der skal være incitament hos de etablerede klubber til at drive initiativet i begyndelsen. Så der er behov for formelle evalueringsmuligheder. 30

31 Faisal Amin (bestyrelsen): ønsker at udvide arbejdsgruppen til også at skulle definere de honoreringsmuligheder der kan tilbydes de etablerede klubber som driver initiativet. Endvidere at definere en plan for at være klar til at flytte mini hockey spillere til rigtig hockey. Casper Guldbrandsen (bestyrelsen): fremhæver fordelen i at etablere et projekt om mini hockey for det vil give bedre mulighed for at søge fondsmidler og offentlige midler til opstartsfasen. David Rodrigues og Faisal Amin (arbejdsgruppen under udviklingsudvalget): beskriver afholdelsen og muligheden for at benytte de eksisterende mini kunstgræsbaner. Dirigenten noterer at der er entydig opbakning fra repræsentantskabet til forslaget om at der etableres en mini parallel turnering. Betinna Eriksen (Kalundborg): inviterer arbejdsgruppen til Kalundborg for at illustrere konceptet hvor det bliver uden brug af en mini kunstbane dette kan være i slutningen af juni Indleverede forslag et resume. Forslag om at lave en parallel turnering for mini hockey, hvor det skal være nemt for unge at komme igang. En uofficiel turnering, hvor man spiller 3-mod-3 eller 4-mod-4 eller noget lignende, med enkle regler, der både gøre det nemt at spille og nemt at introducere til f.eks. idrætslærere. Det skal tilbydes til alle, men det vil blive initieret som pilotprojekt i Kbh. Det skal have et fængende og klart navn, der præsenterer sporten nemt og enkelt. Præsentationen tog udgangspunkt i en live gennemgang og powerpoint præsentation på selve mødet. Materialet deles med udvalgtes medlemmer der så kan kommunikere med Deres respektive klub. Valg af medlemmer til bestyrelsen: Efter tur afgår næstformanden Faisal Ramzan. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Faisal er villig til genvalg og vælges enstemmigt. Valg til udviklingsudvalget: Ingen poster skal besættes ved valg. 31

32 Valg til eliteudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Casper Guldbrandsen. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Casper er villig til genvalg og vælges enstemmigt. Valg til turneringsudvalget: Efter tur afgår udvalgsformand Emil Kousgaard. Bestyrelsesposten skal derfor besættes. Der er ikke indkommet forslag. Slagelse Hockey klub opstiller John Christensen. John Christensen vælges enstemmigt. Valg til Amatør- og Ordensudvalget. Der skal vælges to medlemmer. Efter tur afgår udvalgsmedlem Torkild Lund og udvalgsmedlem Mo Tournay. Mo og Torkild er villige til genvalg og vælges enstemmigt for en periode på to år. Valg af 2 revisorer: Bestyrelsen foreslår, at revisionsfirmaet KPMG vælges som den statsautoriserede revisor. Endvidere skal vælges en revisor (der ikke nødvendigvis er statsautoriseret). KPMG genvælges som revisor: Bestyrelsen undersøger om Kamran Ali påtager sig rollen som revisorsuppleant. Eventuelt. Faisal Amin forklarer principperne om Udviklingsprisen og præsenterer de nominerede (det er nævnt i den fremsendte årsrapport). o Udviklingsprisen 2012 tildeles Tobias Kaarsbo Madsen for det store arbejde der er foretaget i Odin. Herunder de initiativer der er gennemført for alle ungdomsspillere i dansk hockey. o Tobias Kaarsbo Madsen kvitterer for prisen der ligeledes er henvist til det støtter der er i klubben og Anne Marie Kristensen. 32

33 Betinna Eriksen (Kalundborg): anmoder om at vi alle skal være bedre til at kommunikere. Det er voldsomt kritisabelt den måde vi kommunikerer hinanden imellem. Betinna nævner specielt omkring U12 slutspil med en mail personligt fra Faisal Amin. Trine Christensen (Slagelse): er fuldstændig enig i at det er uhørt hvis enkeltpersoner kan have holdninger til ex. U12 slutspil. Faisal Amin (Ishøj Hockey klub): opretshaver til den mail der har været omkring U12 slutspil forklarer baggrunden for en provokerende mail der burde være oplæg til dialog. Betinna Eriksen (Kalundborg): mener at metoden med provokerende mail ikke er hensigtsmæssig og ikke vil give den dialog der er behov for. Mikkel Christensen (Slagelse): ønsker at vi benytter udviklingsmøderne til at have den dialog er behov for. Pas på med at bruge mailmediet. Mikkel mener ikke vi kan styre det forhold at nogle hold taber stort. Emil Kousgaard (bestyrelsen): beretter om forløbet og den metode han på bestyrelsens vegne lukkede dialogen der ikke var konstruktiv. Det er nødvendigt at bruge de mødefora der er et bedre medie. Mikkel Christensen (Slagelse): anmoder om at der ikke må ændres på reglerne i løbet af turneringen ex. omkring hvilke hold der deltage i slutspil. Faisal Amin (bestyrelsen): erkender at udfaldet af mailen som kommunikations medie i dette tilfælde ikke var særlig god. Christian Ulrich (Slagelse): deler den dialog der har været i Slagelse om et evt. behov at reducere sejre Emil Kousgaard (afgørende bestyrelsesmedlem): takker for perioden som turneringsudvalgsformand og lykkeønsker John Christensen med valget som turneringsudvalgsformand. Mo Tournay (KH): anmoder om muligheden for at det er muligt at fastlægge ex. slutspil indendørs op til 2-3 år før afholdelse. Dirigenten noterer at der ikke er flere kommentarer under eventuelt. Formand Hans-Peter Hansen takker for ro og orden. Anmoder til at vi er opmærksomme på kommunikation, arbejder på 3-5 års udviklingsplaner mv. HP takker på forbundets vegne for Anne Marie s store indsats for forbundet som Udviklingskonsulent de sidste 7 år. Referent bestyrelsesmedlem Peter Nordam Forslaget godkendt af dirigent Søren Götzsche 33

34 34

35 Dommerklubbens beretning for året 2013 Bestyrelsen fremlægger en mundtlig beretning på mødet. Hvis dommerklubben er tilstede ved Repræsentantskabsmødet kan repræsentanterne eventuelt supplere. Turneringsudvalgets beretning for året 2013 Turneringsudvalgsformand John Christensen supplerer omstående med en mundtlig beretning på mødet. Turneringsudvalget har efter sidst repræsentantskabsmøde fået helt nye medlemmer, her blev John Christensen blev valgt til turneringsleder, Martin V Rasmussen fra Gentofte turneringsudvalgsmedlem. Vinterens halhockey turnering blev afviklet med Slagelses kvinder som vinder og Sørbymagles herrer vandt. Ungdomsturneringen: Her blev Sørbymagle som vinder i U14, Slagelse blev vinder i U 12, Sørbymagle blev vinder i U10. Vi startede med at lave en halv turnering i foråret, som sluttede med danske mester i rækkerne: U14 med Slagelse som vinder, U12 med Slagelse som vinder, samt i U10 med Odin som vinder. Senior turneringen udendørs her vandt Slagelses kvinder og Sørbymagle vandt hos herrerne. Pokalturnering blev vundet af Slagelse. Der har været meget arbejde i at få det nye turnerings modul op at køre, men jeg håber at når vi her i foråret bliver færdige, at det er til gavn for alle. Jeg har fået mange spørgsmål om hvordan det virker, det beviser at der er interesse for at se alle resultaterne på hjemmesiden. Hvis der stadig er nogen som ikke har fundet alle de muligheder som der er i dette program så kontakt John Christensen. Fremtiden her har vi et ønske fra turneringsudvalget, at der skal sættes flere krav til de faciliteter som bliver benyttet til at udøve vores sport. Vi har en ide om at det kan være med til at løfte vores sport. Med hensyn til dispensation så er det svært at vurdere om vi har været for rundhåndet med at give dem. Da det er svært at vurdere om en spiller har for stor indflydelse på et hold. Det håber vi fra turneringsudvalget at i kan komme med en tilbage melding på. 35

36 Eliteudvalgets beretning for året 2013 Eliteudvalgsformand Casper Guldbrandsen supplerer omstående med en mundtlig beretning på mødet. Landsholdenes aktiviteter i 2012 kan læses senere i årsrapporten. U-21 Herrer U-21 herrer var det eneste landshold, der var i aktion i Holdet deltog i Mason Cup 2013, hvor det blev klart at det er begrænset, hvor meget spillermateriale vi har i Danmark i den aldersgruppe for tiden. Efterfølgende blev det til en sidsteplads og nedrykning EuroHockey Indoor Junior Championship II (M) 2013, Bratislava. Det største drama udspillede sig før den første kamp overhovedet blev spillet, da Danmark var tæt på at strande i Kastrup pga snevejr i Wien, som var mellemstationen. Holdet nåede dog frem sent om aftenen, men det var ikke den bedste optakt. Vandbaseret kunstgræsbane i Slagelse Det er med stor glæde at Slagelse Kommune imødekom Slagelse Hockey Klubs ønske om at etablere en vandbaseret kunstgræsbane, der blev en realitet i En vandbaseret kunstgræsbane kan være med til at løfte det niveauet for hockeysporten ikke mindst i Slagelse Hockey Klub, men i lige så høj grad for landsholdene. Det giver Dansk Hockey Union en unik mulighed for at byde på afholdelse af internationale turneringer og landskampe, træningssamlinger for landshold samt udviklingsprojektet for U-14 elite i Danmark. Samtidig giver det Slagelse Hockey Klub samme muligheder for at tiltrække internationale udendørs klubturneringer til Danmark, en mulighed, som Danmark ikke har haft i mange år. Årets spillere Årets damespiller 2012/13 blev Emilie Blankschøn, Slagelse Årets herrespiller 2012/13 blev Nikolaj Jensen, Sørbymagle Årets topscorer indendørs Damer: Mathilde Lundberg Christensen, Slagelse med 28 mål Herrer: Nikolaj Jensen, Sørbymagle med 66 mål Årets topscorer udendørs Herrer: Nikolaj Jensen, Sørbymagle med 23 mål 36

37 Resultater U-21 Herrer Frederik Mason Cup 2013, Lyngby U-21 Denmark - AHTC Wien 1-12 U-21 Denmark - Bremer HC 2-12 U-21 Denmark - Partille 0-23 U-21 Denmark - U-21 Sverige 1-7 U-21 Denmark - Rahlstedter HTC 0-3 Final Ranking: 1. Partille 2. Danmark 1. Luzerner SC 3. Orient Lyngby 5. Danmark U-21 EuroHockey Indoor Junior Championship II (M) 2013, Bratislava - Januar 2013 Danmark - Ungarn 1-4 Danmark - Slovenien 4-4 Danmark - Wales 2-9 Danmark - Tyrkiet 0-11 Danmark - Portugal 2-12 Final Ranking: 1) Portugal - Promoted to Championship ) Turkey - Promoted to Championship ) Slovakia 4) Wales 5) Hungary 6) Slovenia 7) Denmark (Relegated to Championship III 2015 Amatør- og Ordensudvalgets beretning for året 2013 Der er ikke modtaget en skriftlig beretning. Hvis Amatør- og Ordensudvalget er repræsenteret på Repræsentantskabsmødet er det eventuelt muligt at præsentere en mundtlig beretning. 37

38 Klubbernes medlemstal 2013 Klubbernes medlemstal 2012 Klubber Mandlige Kvindlige H0-12 H13-18 H19-24 H25-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-24 D25-60 D>60 Aktive Passive I alt Albertslund Hockey Klub Gentofte Hockey Klub Hockeyklubben Odin Hockeyklubben Orient Ishøj Hockey Klub Kalundborg Hockeyklub Københavns Hockeyklub Marselisborg Hockey Klub DIF s 0 database 1 0 var 10ikke 0tilgængelig 0 7 op til Pan Idræt Slagelse Hockeyklub udarbejdelse af nærværende årsrapport Sørbymagle Idrætsforening af Taastrup Hockey Klub I alt Total mandlige "aktive" Total kvindlige "aktive" Total ungdom (0-18) "aktive" Oversigt over klubbernes medlemstal per 31.december 2013 præsenteres derfor først på repræsentantskabsmødet søndag den 23. marts Vi beklager ulejligheden. H0-12 H13-18 H19-25 H26-60 H>60 D0-12 D13-18 D19-25 D26-60 D>60 Aktive Passive I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt H0-17 H18-25 H26- D0-17 D18-25 D26- Aktive Passive I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt I alt

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 17. marts 2013 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 6 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Turneringsreglement for fieldhockey

Turneringsreglement for fieldhockey Turneringsreglement for fieldhockey Vedtaget af repræsentantskabet for Dansk Hockey Union den 15. august 2007. Opdateret august 2009, opdateret marts 2011, opdateret marts, 2013, opdateret 2/april 2014,

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 20. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 4 1. Valg af dirigent.... 5 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus

Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde. Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00. I Idrættens Hus Dansk Hockey Unions Repræsentantskabsmøde Søndag den 25. marts 2011 kl. 10.00 I Idrættens Hus Årsrapportens indhold. Contents Dagsorden... 3 1. Valg af dirigent.... 4 2. Bestyrelsen aflægger beretning

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune

Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune Vedtægter for Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune 1 Idrætssamvirkets navn og hjemsted Idrætssamvirkets navn er Idrætssamvirket i Skanderborg Kommune. Idrætssamvirkets hjemsted er Skanderborg Kommune.

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Assens Sejlklub.

Vedtægter for Assens Sejlklub. 1 Vedtægter for Assens Sejlklub. 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Assens Sejlklub. Dens hjemsted er Assens Kommune. 2. Formål. Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesse i forbindelse med

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold

VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 210-15966 VEDTÆGTER For TMS Ringsted Håndbold 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er TMS Ringsted Håndbold. Den er stiftet den 1. september 2000 og er hjemmehørende i Ringsted Kommune. Pr.

Læs mere

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930

Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Forslået ændringer af vedtægterne for Bokseklubben AIK Roskilde anno 1930 Rød skrift er den foreslået nye tekst og sort skrift er den oprindelige tekst. Ud for hver sorte sætning er der en kommentar, der

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

Love & Vedtægter. Side 1 af 6

Love & Vedtægter. Side 1 af 6 Love & Vedtægter Forening og formål 1 Foreningen navn er Kastrup Gymnastik Forening af 1966 (KG66) herefter kaldet foreningen. Foreningens hjemsted er Tårnby Kommune. Foreningen er stiftet den 9. november

Læs mere

Vedtægter for DTU Dancing

Vedtægter for DTU Dancing Vedtægter for DTU Dancing 1.Foreningens navn og hjemsted Klubbens navn er DTU Dancing Dens hjemsted er Danmarks Tekniske Universitet, 2800 Kongens Lyngby, Lyngby-Taarbæk Kommune. 2. Foreningens formål

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben

Vedtægter (forslag) Vedtægter (nuværende) Klubben. Klubben Vedtægter (forslag) Klubben 1 Klubbens navn er Vallensbæk Sejlklub, forkortet VSK, med hjemsted på Vallensbæk Havn, Vallensbæk Kommune. Klubbens stander er hvid med rødt V fra overkant til underkant. 2

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD

MUSLIMERNES FÆLLESRÅD Ansøgning om optagelse i Muslimernes Fællesråd For at blive optaget i Muslimernes Fællesråd (MFR), skal den ansøgende forening aflevere ansøgningsskemaet i udfyldt stand sammen med en kopi af foreningens

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Cvr. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub

For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Vedtægter For Hørsholm-Usserød Idrætsklub Stiftet 1. januar 1962 1. Klubbens navn er Hørsholm-Usserød Idrætsklub med hjemsted i Hørsholm Kommune. Klubben anvender forkortelsen HUI og benytter som sit mærke

Læs mere

Her følger 3 dokumenter 1) Dagsorden ved stiftende generalforsamling i web-lystfiskerforeningen. (side 1) 2) Vedtægter for Fisketips Forening (side 2-4) 3) Praktiske retningslinier for generalforsamling

Læs mere

for Atletikforeningen Fremad Holbæk

for Atletikforeningen Fremad Holbæk atletikforeningen Fremad Holbæk Vedtægter for Atletikforeningen Fremad Holbæk Stiftet den 21. marts 1930 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Atletikforeningen Fremad Holbæk. Dens hjemsted

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup

Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Vedtægter Gældende vedtægter for BTK Holme Olstrup Februar, 2017 BTK Holme Olstrup Toksværd Bygade 43 4684 Holmegaard info@btkho.dk btkho.dk 1 Navn Foreningen BTK Holme Olstrup, der har hjemsted i Næstved

Læs mere

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen).

LO Silkeborg - Favrskov. 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). LO Silkeborg - Favrskov 1 Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er LO Silkeborg - Favrskov (i det følgende kaldet foreningen). 1.2 Foreningen er en lokal sektion under LO Danmark. 1.3 Foreningens hjemsted

Læs mere

Unionshåndbog ORGANISATION

Unionshåndbog ORGANISATION Side nr.: 1 af 7 1 NAVN Unionens navn er Dansk Svæveflyver Union (DSvU). 2 HJEMSTED Dansk Svæveflyver Union's hjemsted er Herning. 3 FORMÅL Dansk Svæveflyver Union har til formål at fremme dansk svæveflyvning

Læs mere

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål.

Medlemskab kan opnås af grønlandske foreninger, hvis formål og vedtægter ikke strider imod Fællesforeningens formål. Fællesforeningen blev stiftet den 7. december 1974 1 Navn og formål: Fællesforeningens navn er KALÂDLIT PEK ATIGÎGFÎSA KÁTUVFIAT Inuit. Fællesforeningen er upolitisk og har adresse hos den til enhver tid

Læs mere

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk

DAMGÅRDEN VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN. Dato: 14.04.2014. www.damgaarden3000.dk VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DAMGÅRDEN Dato: 14.04.2014 Indhold 1. Foreningens navn 2. Formål 3. Samarbejde 4. Medlemmer 5. Revisorer 6. Optagelse af andre foreninger 7. Bestyrelse 8. Driftsleder 9. Regnskabsføring

Læs mere

Helsinge Fodbold. Vedtægter

Helsinge Fodbold. Vedtægter Helsinge Fodbold Vedtægter 1: Klubbens navn Klubbens navn er Helsinge Fodbold, stiftet den 23. maj 1919. 2: Organisering Klubben er organiseret under Helsinge Skytte- og Idrætsforening, HSI, der er paraplyorganisation

Læs mere

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts.

4.3 Ordinært repræsentantskabsmøde afholdes hvert år mellem d. 1. februar og d. 15. marts. Kapitel 1. NAVN 1.1 Organisationens navn er Dansk Frisbee Sport Union (DFSU). Kapitel 2. FORMÅL 2.1 DFSU er en landsdækkende organisation, der har til formål at fremme frisbee-sporten i Danmark bl.a. ved

Læs mere

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007

Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling, den 11. april 2007 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune. 2 Formål Klubbens formål er at fremme

Læs mere

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat.

DTU ser det som sin naturlige opgave at tage aktiv del i den aktuelle fodboldfaglige debat. LOVE Navn. 1. Unionens navn er: Dansk Træner Union. Forkortet: DTU. Unionen er stiftet under navnet Dansk Fodboldtræner Sammenslutning den 31. marts 1957. Dens hjemsted er formandens adresse. Stk. 2. Stk.

Læs mere

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006

Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 Foreningens vedtægter som de blev vedtaget på ekstraordinær generalforsamling den 15.3.2006 1 Navn og hjemsted Foreningen Sejs-Svejbæk Idrætsforening (SSIF), der har hjemsted i Silkeborg Kommune, er stiftet

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014

Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Referat af den ordinære generalforsamling for Team HK Køge den 26 februar 2014 Formanden v. Poul Henning byder velkommen og præsenterer bestyrelsen. Tilstede fra bestyrelsen er; Kenni Thunø, Torben Olsen,

Læs mere

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening

Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening Indholdsfortegnelse Vedtægter for IF32 Glostrup Gymnastikforening 1 Indholdsfortegnelse 2 Foreningens navn og hjemsted 1 3 Formål 2 3 Medlemskab af organisationer

Læs mere

Dansk Softball Forbund

Dansk Softball Forbund Opdateret senest i henhold til DSoF Repræsentantskabsmøde d. 2. april 2016. Dansk Softball Forbund LOVE www.softball.dk Kapitel 1 - Forbundet og dets opgaver 1 2 Forbundets navn er "Dansk Softball Forbund"

Læs mere

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune.

Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. Vedtægter for Hørsholm Rungsted løbeklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Hørsholm Rungsted løbeklub er stiftet den 21. september 2011 og har hjemsted i Hørsholm kommune. 2 Formål Hørsholm Rungsted løbeklub

Læs mere

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby

Ordinær generalforsamling i. Lyngby Volleyball. Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Ordinær generalforsamling i 28. september 2013 Lyngby Volleyball Mandag den 7. oktober kl. 21.00-22.00 i Engelsborghallen, Engelsborgvej 93, 2800 Kongens Lyngby Med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent

Læs mere

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening

Vedtægter. Helsinge Skytte- og Idrætsforening Vedtægter Helsinge Skytte- og Idrætsforening Version 7 Udarbejdet 10. Februar 2016 Vedtaget 23. Februar 2016 Vedtægter for Helsinge Skytte- og Idrætsforening 1. Foreningens navn. Foreningens navn er Helsinge

Læs mere

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK)

Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Vedtægter for Tommerup Taekwondo Klub (TTK) Navn 1 Klubbens navn er Tommerup Taekwondo Klub. Klubbens hjemsted er Ny Assens Kommune. Formål 2 Klubbens formål er at træne Taekwondo i henhold til Dansk Taekwondo

Læs mere

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball

Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball Vedtægter for Aarhus 1900 Volleyball 1 Navn og hjemsted: Foreningens navn er Aarhus 1900 Volleyball, som er en underafdeling af Aarhus Idrætsforening af 1900. Foreningen har hjemsted i Århus Kommune. 2

Læs mere

Vedtægter for Multiatleterne

Vedtægter for Multiatleterne Vedtægter for Multiatleterne 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er Multiatleterne. Foreningen er stiftet den 16. november 2008. Foreningen har hjemsted i Esbjerg Kommune, og foreningens adresse er formandens.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen NORDEN

Vedtægter for Foreningen NORDEN Vedtægter for Foreningen NORDEN 1 Formål Foreningen NORDEN, dansk forening for nordisk samarbejde, har til formål på alle områder at styrke og udvikle de nordiske folks samarbejde indadtil og udadtil.

Læs mere

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub

Vedtægter for Birkerød Tennis Klub Vedtægter for Birkerød Tennis Klub CVR. Nr. 27537715 Navn, hjemsted og formål. 1 Klubbens navn er Birkerød Tennis Klub forkortet til og i det følgende kaldet Birkerød TK. Klubbens hjemsted er Topstykket

Læs mere

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB

Vedtægter. for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtægter for SKANDERBORG SVØMMEKLUB Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling Den 24. marts 2003 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er SKANDERBORG SVØMMEKLUB (SKS) og hjemstedet er Skanderborg Kommune.

Læs mere

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING Forslag til vedtægtsændringer Understregede og kursiverede afsnit i gældende vedtægter foreslås erstattet af de kursiverede tekststykker under de enkelte paragraffer. PEDERSBORG GYMNASTIK- OG IDRÆTSFORENING

Læs mere

Vedtægter for foreningen "BumbleBees"

Vedtægter for foreningen BumbleBees Vedtægter for foreningen "BumbleBees" 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn: BumbleBees (underafdelinger Mini og Biografklub) Stk. 2. Foreningen er stiftet den 24. januar 2014. Stk. 3. Foreningens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3

Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtægter for Kredsrådet i Kreds 3 Vedtaget på kredsgeneralforsamlingen Den. 16. februar 2015 1 Kredsrådet Kredsrådets medlemmer er de enkelte lokalforeninger i kredsen. Kredsrådets opgave er at - samle

Læs mere

Indstilling til nye vedtægter

Indstilling til nye vedtægter Indstilling til nye vedtægter Bestyrelsen indstiller til generalforsamlingen at vedtage nye vedtægter for foreningen Danske Journaliststuderende RUC. Baggrund: Foreningens vedtægter er efterhånden mange

Læs mere

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue.

Det er ikke klubbens formål at være formuesøgende og/eller opbygge større formue. Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf

FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING. FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf FORSLAG TIL VEDTÆGTSÆNDRINGER GENERALFORSAMLING FJORDAGER IDRÆTSFORENING STRANDVEJEN 39, 5240 ODENSE NØ. Tlf. 4010 8404 E-mail: fjordager@sport.dk Vedtægter for Fjordager Idrætsforening Stiftet 1. november

Læs mere

Klubbens Love & Vedtægter

Klubbens Love & Vedtægter Klubbens Love & Vedtægter 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er Dart Odense. Dens hjemsted er Odense kommune. 2 Foreningens formål: Foreningens formål er at dyrke dartspil, samt at udbrede

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom

Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom Vedtægter for Landsforeningen Natur & Ungdom 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Landsforeningen Natur & Ungdom, forkortet N&U. Foreningen er hjemmehørende i den kommune hvor foreningens sekretariat

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Bymosevej 20 8210 Århus V Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April

Vandpolo. Område møde. Søndag 26. April Vandpolo Område møde Søndag 26. April TAK Tænk over lette ting I kan gøre for at hjælpe Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Sektionslederens beretning 3. Drøftelse af mål med tilhørende handleplaner for sektionen

Læs mere

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer

Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål. Medlemmer 1 Love for Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) Navn og formål 1 Klubbens navn er Nøragersminde Badminton Klub (NBK Amager) stiftet den 26. Maj 1976. Klubbens hjemsted er Vestamager Idrætscenter,

Læs mere

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016)

DIRIGENTVEJLEDNING TIL GRUPPERÅDSMØDET (OPDATERET JANUAR 2016) Side 1 / 10 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret januar 2016 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men ikke alle har stemmeret. Grupperådet er de fremmødte personer der

Læs mere

Vedtægter for multiatleterne

Vedtægter for multiatleterne 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Vedtægter for multiatleterne 1. Navn og hjemsted. Stk. 1 Foreningens navn er multiatleterne. Stk. Foreningen er stiftet den 1. november 00. Stk. Foreningen har hjemsted i Esbjerg

Læs mere

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015

REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 REFERAT AF REPRÆSENTANTSKABSMØDE I DANSK SOFTBALL FORBUND AFHOLDT HOS AMAGER VIKINGS LØRDAG D. 21. MARTS 2015 Tilstede: 10 klubber var tilmeldt og fremmødt. 5 bestyrelsesmedlemmer deltog Stemmeberettigede:

Læs mere

Vedtægter for Holbæk klatreklub

Vedtægter for Holbæk klatreklub Vedtægter for Holbæk klatreklub 1 Navn og hjemsted Foreningen Holbaek Klatreklub der har hjemsted i Holbæk kommune, er stiftet den 26.04.2008. Foreningen er tilsluttet Dansk Klatreforbund. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Hvidbog for Dameligaen

Hvidbog for Dameligaen Hvidbog for Dameligaen Hvidbogen Følgende Hvidbog opstiller forventninger, strategi og vejledning for gennemførelsen af Dameligaen i sæsonerne 2012-13 og 2013-14. Klubberne i Dameligaen forpligter sig

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Hedens Golfklub februar 2017

Hedens Golfklub februar 2017 Hedens Golfklub februar 2017 1 Klubbens navn er Hedens Golfklub og dens hjemsted er, Resenfeldevej 26, Grønhøj i Viborg kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan

Læs mere

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer

Vedr. Forslag til vedtægtsændringer Vedr. Forslag til vedtægtsændringer På den nys overståede generalforsamling, var der ikke mødt de nødvendige 2/3 af medlemmerne frem, så forsamlingen var ikke beslutningsdygtig. Forslaget til vedtægter

Læs mere

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK

LOVE FOR FODTENNIS DANMARK LOVE FOR FODTENNIS DANMARK Senest opdateret d. 2. april 2016 1 Forbundet og dens formål 1.1 Forbundets navn er Fodtennis Danmark (FODA). 1.2 FODAs hovedsæde er beliggende i Region Hovedstaden. 1.3 FODA,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer

VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB. Navn og formål. Værdier og holdninger. Medlemmer VEDTÆGTER FOR RIBE BOLDKLUB Forslag/2015 Navn og formål Foreningens navn er Ribe Boldklub. Foreningen er hjemmehørende i Esbjerg kommune. 1. 2. Foreningens hovedformål er at fremme fodbolden i lokalområdet

Læs mere

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC

Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC Ballerup d. 09-03-2016 Love og Vedtægter For Ballerup Håndbold Club & Støtteforening Indholdsfortegnelse: Love for Ballerup Håndbold Club BHC 1. Foreningens navn 2. Foreningens formål 3. Medlemmerne 4.

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT

LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT LOVE FOR SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT 1 NAVN. Sammenslutningens navn: SØNDERBORG FAMILIE OG FIRMA SPORT. Hjemsted:Sønderborg. Signatur: SFS. Postadresse: SFS-Hallen, Borgmester Andersens Vej 100,

Læs mere

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud.

Ved optagelse i klubben betaler aktive medlemmer ikke indskud (optagelsesgebyr), da nye medlemmer henvises til medlemskontingent uden indskud. Vedtægter 1. Klubbens navn er Kaj Lykke Golfklub og dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Klubbens formål er at forestå driften af en golfbane og organisere de dertil hørende idrætslige aktiviteter, således

Læs mere

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER

ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER ADVOKATFIRMA RED BARNET UNGDOM VEDTÆGTER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 NAVN OG FORMÅL... 3 2 MEDLEMMER... 3 3 MYNDIGHEDER... 4 4 LANDSMØDE... 4 5 EKSTRAORDINÆRT LANDSMØDE... 6 6 VALG AF BESTYRELSE... 7 7 BESTYRELSEN...

Læs mere

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013.

Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 1. Navn og Hjemsted: Foreningens navn er SDU Idræt Kolding og foreningen er hjemmehørende i Kolding kommune. Foreningen er stiftet 10.januar 2013. 2. Formål: Foreningen har til formål at give studerende-

Læs mere

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund

Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Referat generalforsamling i Dansk Sportsklatreforbund Generalforsamling blev afholdt i DGI-Huset i Aarhus d.13 marts 2005. Den skriftlige indkaldelse til klubberne blev udsendt 4/2. Dagsorden: 1. Valg

Læs mere

Hvidovre Bordtennis.

Hvidovre Bordtennis. VEDTÆGTER 1 NAVN Foreningens navn er Hvidovre Bordtennis sædvanligvis forkortet Hvidovre BT. Hjemsted: Hvidovre Kommune. Foreningen blev stiftet den 31. august 2007 som en fusion mellem bordtennisklubberne

Læs mere

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub

Vedtægter for Gyttegård Golf Klub Vedtægter for Gyttegård Golf Klub 1 a. Klubbens navn er Gyttegård Golf Klub. Dens hjemsted er Billund Kommune 2 a. Det er klubbens formål: at skabe gode muligheder for, at medlemmerne kan spille golf,

Læs mere

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune.

Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. Vedtægter for CBS Sport Frederiksberg, 27. oktober 2015 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Copenhagen Business School Sport (CBS Sport). CBS Sports hjemsted er Frederiksberg Kommune. 2 Formål CBS Sport

Læs mere

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby.

1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. Vedtægter Dansk Vægtløftnings-Forbund 1 Navn og hjemsted Forbundets navn er Dansk Vægtløftnings-Forbund, DVF. DVFs hjemsted er Idrættens Hus, Brøndby Stadion 20, 2605 Brøndby. 2 Formål DVFs formål er at

Læs mere

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger

Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger 1. Navn Hillerød Samvirkende Idrætsforeninger (HSI) med hjemsted i Hillerød Kommune. Første vedtægtsgodkendelse: 10. april 1967 VEDTÆGTER 2. Formål: 2.1 HSI's formål

Læs mere

Hjerteforeningens hovedvedtægter

Hjerteforeningens hovedvedtægter Hjerteforeningens hovedvedtægter Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Hjerteforeningen, Foreningen til hjertesygdommenes bekæmpelse. Foreningens hjemsted er København. Formål 2. Hjerteforeningens formål

Læs mere

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969.

Klejtrup Boldklub. Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. Klejtrup Boldklub Vedtægter for Klejtrup Boldklub Stiftet den 15. december 1969. 1. Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Klejtrup Boldklub. Dens hjemsted er Viborg Kommune. 2. Klubbens formål. Klubbens

Læs mere

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8

1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 1. Ordinær generalforsamling d. 30. april 2014 for Kano og Kajakklubben S8 Der er 65 medlemmer til stede Formanden Ole Lyd Nielsen byder velkommen 1) valg af dirigent og referent - Kristian (Kiks) er dirigent.

Læs mere

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus

Vedtægter for foreningen Taekwondo Klub Do, Aarhus 1 Foreningens navn, adresse & hjemsted: Foreningens navn: Foreningens adresse: Foreningens hjemsted: Taekwondo Klub Do, Aarhus. Taekwondo Klub Do, Aarhus Randersvej115 8200 Aarhus N Aarhus Kommune Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri

Vedtægter. for Gulvsektionen under Dansk Byggeri Maj 2015 Vedtægter for Gulvsektionen under Dansk Byggeri 1 / 8 Indhold 1 Navn og hjemsted 2 Formål 3 Medlemsforhold 4 Ophør 5 Medlemmets forpligtelser 6 Eksklusion 7 Generalforsamling 8 Bestyrelsen 9 Regnskab

Læs mere

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse.

Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private adresse. VEDTÆGTER FOR: Norsminde Sejlklub 1 KLUBBENS NAVN OG HJEMSTED Klubbens navn er Norsminde Sejlklub. Dens hjemsted er Odder kommune. Norsminde Sejlklubs adresse er den til enhver tid siddende formands private

Læs mere

Reglement for 9. HK's holdturnering

Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. HK's holdturnering Reglement for 9. Hovedkreds holdturnering (Fra og med turneringen 2015/16) 1 Deltagere Skakklubber der er tilmeldt Dansk Skak Union gennem 9. hovedkreds kan deltage

Læs mere

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen.

FORMÅL MEDLEMSKAB. 2 Enhver kan optages som medlem af klubben, jfr. dog 5. 3 Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. FORMÅL 1 Lindholm Badminton Klub, der er stiftet den 30. september 1949 og hjemmehørende i Aalborg kommune ser det som sit formål at fremme interessen for badminton og herunder at tilbyde kvalitet for

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret.

Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Side 1 / 9 Dirigentvejledning til Grupperådsmødet Opdateret af januar 2014 Generelt om afstemning Grupperådsmødet er åbent for alle, men kun medlemmerne har stemmeret. Disse er: - Forældre til medlemmer

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A.

Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. Vedtægter for Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. 1 Foreningens navn Foreningens navn er Foreningen Brejning Lystbådehavn M. B. A. (forkortet FBL) 2 Hjemsted Foreningens hjemsted er Brejning Strand

Læs mere

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love

Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. Love Gentofte Hospital Sportsforeningen - love og vedtægter. 1. Navn og tilslutning: Love Foreningens navn er Gentofte hospitals sportsforening Foreningen er stiftet den 13. august 1946. På ny igen ved generalforsamling

Læs mere

Rødovre Tennisklub Vedtægter

Rødovre Tennisklub Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Rødovre Tennisklub. Klubben har hjemsted i Rødovre Kommune. 2 Medlemmer og formål Klubben består af aktive og passive medlemmer og optager enhver, der søger optagelse,

Læs mere

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister

3. at oplyse offentligheden om det ateistiske synspunkt og derved mindske fordommene imod ateister Vedtægter Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Ateistisk Selskab (på engelsk: "Danish Atheist Society") Foreningens hjemsted afgøres af bestyrelsen 2 Foreningens formål er: 3 1. at være en forening

Læs mere

Vedtægter for Sorø Golfklub

Vedtægter for Sorø Golfklub Vedtægter for Sorø Golfklub 1 Navn, hjemsted og formål 1.1 Klubbens navn er Sorø Golfklub. Klubbens hjemsted er Sorø kommune. 1.2 Klubbens formål er at forestå drift og udvikling af en golfbane med tilhørende

Læs mere

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol

Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol Vedtægter for Studenterrådet Metropol Ved Professionshøjskolen Metropol (Godkendt på Studenterrådet Metropols stiftende generalforsamling d. 8. oktober 2009, senest ændret på ordinær generalforsamling

Læs mere