Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal"

Transkript

1 Skadesanalyse: Spændingskorrosion i rustfrit stål i svømmehal Jesper Nielsen Holst Materialeprøvning Teknologisk Institut

2 Abstrakt: Spændingskorrosion i rustfrit stål er et kendt og frygtet problem i svømmehaller, hvor det har ført til en række dramatiske uheld med nedstyrtede lofter. I denne artikel gennemgås en konkret sag med spændingskorrosion i skruer af rustfrit stål i loftkonstruktionen i en dansk svømmehal. Ved gennemgangen belyses de parametre, der har medvirket til udvikling af spændingskorrosion i skruerne.

3 1. Introduktion: Der er et stort forbrug af rustfrit stål til procesanlæg i industrien, byggeri, offshore samt mange andre steder hvor materialets korrosionsegenskaber er af afgørende betydning for produktets funktion og levetid. Mange brugere har den opfattelse, at rustfrit stål ikke ruster, og de er derfor ikke særlig opmærksomme på de korrosionsformer, der kan opstå i rustfristålemner eller på inspektion og vedligeholdelse af disse emner. Den manglende forståelse for rustfrit ståls korrosionsformer kan føre til forkert materialevalg således at der anvendes kvaliteter af rustfrit stål, der ikke er egnet til den givne anvendelse, hvilket medfører korrosion. En af de potentiel farligste korrosionsformer er spændingskorrosion, der som følge af hurtig revnevækst i materialet kan medføre uventede sprødbrud. Spændingskorrosion kan være svært at opdage ved visuel inspektion. Der er ofte kun ganske små korrosionsangreb på overfladen, samtidig med at styrken af det underliggende materiale er væsentligt reduceret som følge af revner i materialet. Spændingskorrosion kan opstå i materialer, der er beskyttet af et passivlag, herunder også rustfrit stål. Spændingskorrosion opstår kun når materialet er udsat for en kritisk kombination af både trækspændinger og korrosivt miljø. For rustfrit ståls vedkommende er det kendt, at miljøer med øget klorid og temperatur er kritiske for udvikling af spændingskorrosion. Tidligere troede at temperaturen skulle over 60 C før der var risiko for spændingskorrosion i austenitisk rustfrit stål i kloridholdige miljøer. I praksis har det dog vist sig, at der kan opstå spændingskorrosion i W.nr i svømmehalmiljøer ved temperaturer ned til ca. 30 C. Figur 1 Nedstyrtet loft i finsk svømmehal anno 2003

4 2. Sag: Havarianalyse af loftskonstruktion i svømmehal Udgangspunktet for artikel er en havarianalyse af en skrue med spændingskorrosion fra loftkonstruktionen i en dansk svømmehal. Formålet med analysen er at få belyst årsagen til, at der i praksis kan opstå spændingskorrosion i W.nr ved en temperatur ned til C. Træbeton loftplader, der fastholdes med skruer af rustfrit stål, har siddet i en svømmehal i 23 år uden havarier. Et par skruer tages ned til inspektion, hvorved der findes spændingskorrosion. 2.1 Data om skruerne og miljø Skruerne er træskruer med lige kærv, diameter 5mm og længde 80mm. Skruerne er sandsynligvis monteret uden brug af elektrisk skruetrækker (moment ukendt). Skruerne har siddet i 23 år i svømmehallen uden havarier. Temperatur i svømmehal ved vandoverfladen 28 C. Temperatur af indblæsningsluft i loftet op til 42 C. Relativ luftfugtighed i svømmehal 40-60% Der er 6 skruer der holder hver loftplade med ramme. Vægt loftsplade med ramme ca. 30 kg Figur 2 Skitse af skruen 2.2 Visuel undersøgelse af skruerne Ved visuel undersøgelse af skruerne ses små pitting korrosionsangreb på det cylindriske stykke samt på hovedet. Der ses ingen korrosion på gevindstykket, der har en fin metalblank overflade. Overfladen på skruen ser normal ud. Undersøgelsen tyder dog på, at der har været korrosivt miljø på hoved og skaftet, mens gevindstykket, der har siddet op i en træbjælke, har været beskyttet mod miljøet.

5 Pitting Figur 3 Visuel undersøgelse af skruer Det er ikke muligt at se nogen revner ved visuel undersøgelse uden brug af mikroskop. Ved undersøgelse i stereomikroskop med forstørrelse op til x80 overså vi i første omgang revnerne. Efter at revnerne blev fundet på makroslibet kunne vi i stereomikroskopet svagt ane revner ved runding mellem skaft og skruehoved på den ene af skruerne. Vi anbefaler at en evt. visuel undersøgelse suppleres med påføring af penetrantvæske. 2.3 Analyse af skruerne Legeringssammensætningen for skruerne er bestemt ved optisk emissinsspektrometri. Legeringssammensætningen ligger indenfor det foreskrevne for en A2 kvalitet svarende til austenitisk rustfrit stål af typen W.nr /AISI304. ASTM E 415 og ASTM E 305 Element Skrue Retningsværdier For A2 efter ISO3506 C 0,037 0,08 Si 0,22 1,0 Mn 1,96 2,0 P 0,026 0,05 S 0,003 0,03 Cr 17, ,0 Mo 0,49 Ni 11, ,0 Cu 0,32 Fe rest Rest Ved forsøg med kraftig magnet karakteriserer vi både materialet i skaftet og hovedet som umagnetisk, hvilket betyder, at materialet har austenitisk struktur (ikke deformationshærdet til martensit). 2.4 Makroslib Der fremstilles et makroslib på tværs igennem kærven i hovedet og ned igennem skaftet. På dette makroslib (Figur 4) ses en revne på tværs igennem skruen lige ved skruehovedet. Revnen er kendetegnet ved en række sekundære revner de yderste 1-2 mm ind fra overfladen. Udfra makroslibet fastslår vi, at der er gennemgående revner i emnet lige i rundingen mellem skruens skaft og hoved.

6 Skaft Runding Revner Kærv Hovedet Figur 4 Makroslib af tværsnit igennem skruehoved og skaftet 2.5 Mikroslib Makroslibet slibes og poleres til et mikroslib. Mikroslibet ætses i Lichtenegger og Bloech (LB1) farveætsning, hvor austenitfasen fremstår i brune og blå farver (i sorthvid afbildning ses brun som meget lys mens den blå farve ses som grå). Mikrostrukturen i skaftet karakteriseres som austenit med langstrakte båndsejringer fra fremstilling af skruen. Materialet i skruehovedet er kraftigt ætset i blå / brune bånd (Figur 5). Udfra disse farveætsninger fastslår vi, at skruehovedet under fremstilling er kraftigt plastisk deformeret (stukket) til ned forbi rundingen. De pittingangreb vi så ved visuel undersøgelse af skruen ser på mikroslibet ikke ud til at være ret dybe. På mikroslib (Figur 5 og Figur 6) ses, at revnerne initierer (starter) som flere parallelle revner. Revnerne initierer næsten tangentielt til rundingen et stykke oppe på rundingen. De yderste 0,2-0,4mm har revnen en vinkel på 45 til skruens centerakse for derefter at svinge ind til 90 (vinkelret) på centeraksen inde i godset Den ændrede revnevækstretning synes at falde sammen med skift fra kraftigt deformeret til lettere deformeret mikrostruktur. På de yderste 0,2-0,3mm har revnen en tendens til at følge båndstrukturen.

7 Kraftige deformationsstrukturer i skruehovedet Båndsejringer i skaftet Revnevækstretning ændres Figur 5 Revneinitiering i runding øverst på mikroslib Skaftet Revnevækstretning ændres Skruehovedet Figur 6 Revneinitiering ved runding nederst på mikroslib Inde i materialet er revnevæksten transkrystallinsk med en lang række sekundære revner. Udfra mikroslibet kan vi fastslå, at revnen har udviklet sig som transkrystallinsk spændingskorrosion vinkelret på skruens centerakse/ belastningsretning (Figur 7). Mikrostrukturen (deformationsgraden) synes at have indvirkning på initiering af revnen, idet revnevæksretningen i det yderste deformerede lag er 45 til centeraksen, mod 90 umiddelbart efter at revnen vokser ind i mindre deformeret materiale.

8 Figur 7 Revneudvikling inde i materialet er transkrystallinsk 2.7 Hårdhedsmåling Der udføres en række hårdhedsmålinger langs en linie fra skaftet igennem revnen og ud i hovedet på skruen (Figur 8). Hårdheden i skaftet er målt til ca. 200HV1 Hårdheden i hovedet er målt til HV1. I rundingen, hvor revnen initierer, svarer mikrostrukturen til det hårdeste område i skruen. Mikrostrukturen i rundingen svarer til strukturen i centret. Hårdheden ved rundingen estimeres udfra strukturen til HV1. Hårdheden i skaftet på skruen er målt til 200HV1 hvilket groft omregnet efter DIN svarer til en trækstyrke på 640 N/mm 2. Den estimerede hårdhed ved rundingen svarer til en trækstyrke på N/mm 2.

9 Hårdheds indtryk langs linie Hv Afstand fra overflade [mm] 0 Figur 8 Hårdhedsmåling på skruen De målte hårdheder på 200Hv1 350Hv1 ligger på niveau med, hvad der kan forventes for rustfrit stål af typen W.Nr ved henholdsvis lille deformationsgrad (lidt deformationshærdet) og stor deformationsgrad. Den store deformationsgrad i rundingen betyder, at der er store egenspændinger i materialet omkring rundingen. Disse egenspændinger kan være medvirkende til at materialet er mere følsomt for spændingskorrosion i dette område.

10 2.8 Spændingsberegning ved FEM I programmet Pro E Mekanika udføres der Finite element (FEM) beregninger af spændingsniveauet i skruen. Idet spændingskorrosion primært er følsom for trækspændinger anvendes 1. hovedspænding som resultat af FEM beregningen (1.hovedspænding = største trækspænding). Ved beregningen anvendes en aksial last på 5 kg svarrende til 1/6 del af loftspladens vægt (6 skruer pr. plade). Idet vi forudsætter at skruen belastes indenfor det elastiske område kan en X% øget aksialkraft (bidrag fra evt. forspænding) direkte omsættes til en tilsvarende øget spænding i skruen. Flydespænding = 190 N/mm 2 for materialet W.nr Resultatet af FEM beregninger er : Nominel spænding i skaftet er 2,5N/mm 2. Der er øget trækspændinger i runding mellem skæfte og hoved. Trækspændinger afbildet som 1 hovedspænding ligger primært tangentielt til rundingen i aksial retning. Spænding i rundingen 90 fra kærv = 15 N/mm 2 (spændingskoncentrations formfaktor på 6). Spænding i rundingen udfor den lige kærv = 8,5 N/mm 2 (spændingskoncentrations formfaktor på 3,5). 15 MPa 8,5 MPa Figur 9 Trækspændinger i runding rundt langs skruen

11 15 Mpa 2,5 MPa Figur 10 Trækspændinger i rundingen set på et snit igennem skruehovedet vinkelret på kærven. Udfra FEM beregningen ses, at spændingerne er cirka 6 gange større i rundingen end i skaftet på skruen. Det er derfor helt forventlig, at skruen revner i rundingen. Trækspændinger i rundingen er beregnet til 8% af materialets flydespænding, hvis skruen kun er udsat for last fra loftpladen. I praksis kan skruen ligeledes være belastet af et bidrag fra forspændingen af skruen, der kan være flere gange den af pladen påførte kraft. Trækspændingerne i rundingen ligger som tangent til overfladen (planspænding stilstand = ingen spændinger normalt på overfladen). Hvis spændingerne fra last på skruen var kritiske, burde revnerne initiere vinkelret på rundingen og ikke næsten tangentielt, som det ses på mikroslibet. Vi vurderer, at spændingerne fra lasten ikke alene er tilstrækkelig for initiering af spændingskorrosion. 2.9 Brudundersøgelse i SEM Skaftet og skruen rives over og brudfladen afrenset for korrosionsprodukter og undersøges i SEM. Der er et lille område mærket med stiplet cirkel på (Figur 11A) der udgør det seje brud fra adskillelse af brudfladen (restbruddet). Restbruddet har et areal på ca. 3mm 2 svarende til 16% af tværsnitsarealet. Restbruddet er et sejt brud karakteristisk med dimpels Figur 11B. På den øvrige del af fladen karakteriseres bruddet som sprødt transkrystallinsk brud med en del sekundærrevner (Figur 11D). Den sprøde brudflade er rimelig plan med skruens centerakse som normal til fladen. De yderste ca. 1mm af den sprøde brudflade har dog et lidt andet udseende, idet brudfladen her rejser sig op i 45 mod overfladen. Denne del af brudfladen har et lamel/ flageagtigt udseende (Figur 11C). Vi mener, at disse flager er opstået ved, at revnen har vokset frem i flere parallelle planer.

12 A Restbrud B C D Figur 11 SEMundersøgelse af brudflade SEMundersøgelsen viser, at der er transkrystallinske spændingskorrosionsrevner igennem det meste af tværsnittet (84%). Revnerne inde i godset ligger vinkelret på skruens centerakse (belastningen). Dette indikerer, at spændingerne fra ydre last har været de væsentligste for udbredelsen af spændingskorrosionsrevnerne, når revnen er initieret. Revnerne langs randen/overfladen rejser sig i en vinkel på ca. 45 mod overfladen, som vi også bemærkede på mikroslibene EDAX analyse Der er udført en EDAX røntgenanalyse på skaftet af skruen samt på gevindoverfladen 15mm nede på gevindstykket. Analysen anvendes til at bestemme hvilke kemiske elementer, der findes på overfladen af skruen.

13 Figur 12 EDAX analyse på skaftet lige under hovedet indeholder klorid (Cl) Figur 13 EDAX analyse 15mm nede på gevindstykket indeholder ikke klorid (Cl) Røntgenanalysen viser, at der er en del klorid på overfladen af skaftet samt på hovedet. Det hænger udmærket sammen med vores erfaringer fra andre svømmehaller, hvor der er målt store kloridkoncentrationer på overfladen af metaldele, hvor fugt kan kondensere. På gevindstykket er der kun meget små koncentrationer af klorid, hvilket må betyde, at der ikke kan trænge klorid/fugt op i gevindhullet. Det hænger godt sammen med de visuelle undersøgelser hvor vi ikke så nogen korrosion på gevindstykket Sammenfatning Visuel undersøgelse af skruerne afslører, at der er små pittingkorrosionsangreb på skrueskaftet og -hovedet, mens gevindstykket er metalblankt. Det tyder på, at der har været korrosivt miljø på hoved og skaftet, mens gevindstykket, der har siddet op i en træbjælke, har været beskyttet mod miljøet. Vi anbefaler, at en evt. visuel undersøgelse for spændingskorrosion suppleres med påføring af penetrantvæske. EDAX analysen viser, at der er en del klorid på overfladen af skrueskaftet samt på -hovedet. Dette er i overenstemmelse med hvad der er set i andre svømmehaller, hvor der er målt store kloridkoncentrationer på overfladen af metaldele, hvor fugt kan kondensere. På gevindstykket er der kun meget små koncentrationer af klorid, hvilket må betyde, at der ikke har kunnet trænge klorid/fugt op i gevindhullet. Det hænger godt sammen med de visuelle undersøgelser, hvor vi ikke så nogen korrosion på gevindstykket. Legeringssammensætningen ligger indefor det foreskrevne for en A2 kvalitet svarende til austenitisk rustfrit stål af typen W.nr /AISI304. Ved forsøg med kraftig magnet karakteriserer vi både materialet i skaftet og hovedet som umagnetisk, hvilket tyder på, at materialet har austenitisk struktur (ikke deformationshærdet til martensit).

14 Udfra mikroslibet kan vi fastslå, at revnen har udviklet sig som transkrystallinsk spændingskorrosion vinkelret på skruens centerakse/ belastningsretning. Det ser ud til at mikrostrukturen (deformationsgraden) har indvirkning på initiering af revnen, idet revnevæksretningen i det yderste deformerede lag er 45 til centeraksen mod 90 umiddelbart efter at revnen vokser ind i mindre deformeret materiale. De målte hårdheder i skruen på 200HV1 350HV1 ligger på niveau med, hvad der kan forventes for rustfrit stål af typen W.Nr ved henholdsvis lille og stor deformationsgrad. Den store deformationsgrad i rundingen betyder, at der er store egenspændinger i materialet omkring rundingen. Disse egenspændinger kan være medvirkende til, at materialet er mere følsomt for spændingskorrosion i dette område. Udfra FEM beregningen ses det, at spændingerne er cirka 6 gange større i rundingen end i skaftet på skruen. Det er derfor helt forventelig, at skruen revner i rundingen. I praksis kan skruen ligeledes være belastet af et bidrag fra forspændingen af skruen, der kan være flere gange den af pladen påførte kraft. Trækspændingerne i rundingen ligger som tangent til overfladen (planspænding stilstand = ingen spændinger normalt på overfladen). Hvis spændingerne fra last på skruen var kritiske, burde revnerne initieres vinkelret på rundingen og ikke næsten tangentialt, som det ses på mikroslibet. Vi vurderer, at spændingerne fra den ydrelasten ikke alene er tilstrækkelige for initiering af spændingskorrosion. SEM undersøgelsen viser, at der er transkrystallinsk spændingskorrosionsrevner igennem det meste af tværsnittet (84%). Revnerne inde i godset ligger vinkelret på skruens centerakse (belastningen). Det indikerer at spændingerne fra ydre last har været de væsentligste for udbredelsen af spændingskorrosionsrevnerne, når revnen er initieret. Revnerne langs randen/overfladen rejser sig i en vinkel på ca. 45 mod overfladen, som vi også bemærkede på mikroslibene. Resultat fra undersøgelsen peger i retning af, at store deformationsgrader på austenitisk rustfrit stål kan medføre en øget følsomhed for initiering af spændingskorrosion. 3. Anbefalinger Til bærende elementer i svømmehaller anbefale vi, at der ikke anvendes rustfrit stål af typen W.nr ISER angiver i deres merkblatt 831 om rustfrit stål i svømmehaller, at rustfrit stål med højt molybdæn f.eks. W.nr kan anvendes til konstruktionsdele med trækspændinger, hvor der er risiko for personskader ved brud. Idet disse højtlegerede kvaliteter er dyre og svære at få fat på, kan vi anbefale, at der igangsættes en undersøgelse af om duplex rustfrit stål er et muligt alternativ til anvendelse i svømmehaller.

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01

Rustfrie stål. af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology. CSJ / 2009.01.22 rev. 01 Rustfrie stål af Carsten Jensen Afdelingen for Korrosion og Metallurgi FORCE Technology CSJ / 2009.01.22 rev. 01 FORCE Forretningskoncept Industri og samfund Undervisning og formidling Integrity Management

Læs mere

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk

Korrosion i praksis. Troels Mathiesen. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Korrosion i praksis Troels Mathiesen Specialist, civ.ing., ph.d. Afdelingen for Korrosion og Metallurgi trm@force.dk Kundeopgaver: 50% Skadesopklaring 50% Rådgivning, korrosionstest, R&D Specialer: rustfrit

Læs mere

Typiske skader på rustfrie materialer

Typiske skader på rustfrie materialer Typiske skader på rustfrie materialer af J. Vagn Hansen og Carsten Jensen FORCE Technology 2016.02.01 Disposition Generelt om skades undersøgelser (CSJ) Case 1: Eksempel på forkert termisk påvirkning (CSJ)

Læs mere

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler

Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Af Piet Jansen FORCE Technology Piet Jansen 2004 -- Kopiering og eftertryk tilladt med kildeangivelse Korrosion i skroggennemføringer og søventiler Sejlads

Læs mere

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk

dubo- og exkoschweitzer systemet produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk dubo- og exkoschweitzer produktkatalog Se katalogbiblioteket på www.betechseals.dk indhold Side Dubo- og Exkoschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer med indvendig sekskant

Læs mere

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit

Rustfrit stål. Ferrit vs. austenit. Ni = 0 % Ni > 8 % Austenitisk: C Tyggegummistål. Martensitisk: Duplex (F/A): C Tofaset < 0,03 Ferrit-Austenit Rustfrit stål Austenitisk: C Tyggegummistål < 0,08 % (< 0,03) Cr Svejsbare 16 % konstrukt.stål Ni God 825 korrosionsbest. % 70 Mo % 06 af % RS worldwide Martensitisk: C Hærdbare 0,11,2 % pga. C Cr Hårde

Læs mere

Temadag om vandbehandling og korrosion

Temadag om vandbehandling og korrosion Korrosionsformer Korrosion generelt Våd korrosion Korrosion typer i fjernvarmesystemer Materiale typer og korrosion Temadag om vandbehandling og korrosion Lea Korcakova, Bioenergy and Thermal Power, COWI

Læs mere

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor?

Atmosfærisk korrosion af rustfrit stål Korrosionsforhold? Hvilke rustfri ståltyper kan anvendes hvor? www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Trods sit flotte og stolte navn er rustfrit stål desværre ikke altid rustfrit. Afhængig af ståltypen og miljøforholdene kan stålet blive

Læs mere

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes?

Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Hvilken betydning har legeringselementerne i stål, og hvordan kan legeringssammensætningen bestemmes? Af Carsten Jensen, FORCE Technology, Afdelingen for Korrosion & Metallurgi Risø-DTU, Roskilde, 24.

Læs mere

Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål

Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål Lavkulstof, titanstabiliseret og normalt, rustfrit stål Myter og sandheder - og hvad er egentlig forskellen? Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Lavkulstof,

Læs mere

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål

Hvad er rustfrit? i 1. Rustfrit stål Hvad er rustfrit? i 1 Rustfrit stål Rustfrit stål er en fælles betegnelse for en mængde stål med den fællesnævner, at de indeholder mindst 11,5% chrom. Når jern legeres med mindst 11,5% chrom, reagerer

Læs mere

Materialer og korrosion - offshore

Materialer og korrosion - offshore Materialer og korrosion - offshore FMV Temadag 28. januar 2010 Anne Dorthe Hede andh@teknologisk.dk tlf.: 7220 2235 Seniorkonsulent Korrosion & Metallurgi Center for Materialeprøvning, Teknologisk Institut

Læs mere

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype.

BLÆRER PÅ TRÆVÆRK. Stedvis ringe vedhæftning Ringe vedhæftning kan også have andre årsager end fugt alt efter malingtype. Blærer på træværk BLÆRER PÅ TRÆVÆRK Blærer på træværk sådan kender vi dem Fra tid til anden opstår der blærer i maling på udvendigt træværk ofte kort efter, at det er blevet malet. Blærerne måler typisk

Læs mere

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1

Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Bygning af hul pagaj i fyrretræ. (vægt 850 til 950g). Pagajbyg - 1 Grøndlandspagajer laves normalt i cedertræ fordi det er en let træsort. En pagaj lavet i cedertræ kan normalt laves i en færdig vægt lidt

Læs mere

Korrosion af rustfrit stål. Korrosionsformer, legeringselementer og miljøforhold. www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group

Korrosion af rustfrit stål. Korrosionsformer, legeringselementer og miljøforhold. www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er et korrosionsmæssigt set genialt materiale. Netop den gode korrosionsbestandighed kombineret med en (stadigvæk!) rimelig

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk

Ferritisk, rustfrit stål. Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger. www.damstahl.dk Korrosionsforhold og mekaniske forhold muligheder og begrænsninger Ferritisk, rustfrit stål Ferritisk, rustfrit stål For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af.

Læs mere

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad

Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad Korrosionserfarenheter från danska installationskomponenter Nordisk Vattenskadeseminarium 2007 i Ystad 31. August 2007 Asbjørn Andersen, akademiingeniør i kemi Korrosion og metallurgi FORCE Technology

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group For kun få år siden var nikkelfrit, ferritisk, rustfrit stål noget, man grinede af. Ringe korrosionsbestandighed, ringe svejsbarhed og ringe

Læs mere

År: Gruppe: DMS Titel: Design af AauSat-II. AauSat-II

År: Gruppe: DMS Titel: Design af AauSat-II. AauSat-II AauSat-II År: 2005 Gruppe: DMS10-4.010 Titel: Design af AauSat-II Ø 1 Samlingsvejledning I det følgende gives en beskrivelse af hvordan satellitten skal samles. Samlingen deles op i to processer: samling

Læs mere

Bolte, skruer og låseanordninger

Bolte, skruer og låseanordninger Bolte, skruer og låseanordninger Gevindtyper Gevindtyper Whitworth gevind Unified gevind ISO-metrisk gevind ISO-metrisk gevind Metrisk gevind er millimetergevind. Gevindstigningen udtrykkes i dette system

Læs mere

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data:

Materialer. Stål 240 YP. Stål HSS420. Stål S235 JRG2. EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240. Mekaniske data: Materialer Stål 240 YP EN 10025 - Domex 240 - Laser 250 - S240 - E240 Ståltype baseret på S 235 JRG2 iht. EN 10025 med forbedrede egenskaber for koldbearbejdning og styrke samt bedre tolerancer. Teknisk

Læs mere

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t.

210/HR21. Servicemanual til kæde. .com. Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England. i n f o @ n i f t y l i f t. 210/HR21 Servicemanual til kæde i n f o @ n i f t y l i f t. c o m.com M50286/02 Niftylift Limited Fingle Drive Stonebridge Milton Keynes MK13 0ER England www.niftylift.com e-mail: info@niftylift.com Tel:

Læs mere

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle.

I praksis er det kun de statiske og i nogen grad de dynamiske metoder, som er standardiserede i en sådan grad, at de er universelle. C 3 Hårdhedsmåling Peter H. Gundel Bodycote Varmebehandling A/S Hårdhed er et særligt begreb, knap nok en egenskab, hvilket også afspejler sig i de forskellige opfattelser, der er af den ud fra den givne

Læs mere

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring

Produktkatalog. Duboschweitzer boltsikring Produktkatalog Duboschweitzer boltsikring 2 Herlev +45 4485 8100 Bramming +45 7656 2600 www.betech.dk Indholdsfortegnelse Side Duboschweitzer 4 Dubo-ringe 4 Dubo-underlagsskiver 5 Dubo-ringe til skruer

Læs mere

Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010

Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010 Outsourcing-temadag, Stålcentrum 2010 Illustrationerne her er tilfældigt valgt uden relation til emnet Outsourcing typiske faldgruber Materialefejl Forkert kemisk sammensætning iht. specifikation Forkert

Læs mere

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide

NETTOSKRUER.DK. Skrueguide NETTOSKRUER.DK Skrueguide www.nettoskruer.dk info@nettoskruer.dk I denne skrueguide findes forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe,

Læs mere

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion

De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion De bedste løsninger i miljøer med fare for korrosion Gitterbakker med høj yde- og korrosionsevne Zinc+gitterbakker 1 P127354 En ny og let anvendelig løsning til krævende installationer Gitterbakker er

Læs mere

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke

Forspændt bjælke. A.1 Anvendelsesgrænsetilstanden. Bilag A. 14. april 2004 Gr.A-104 A. Forspændt bjælke Bilag A Forspændt bjælke I dette afsnit vil bjælken placeret under facadevæggen (modullinie D) blive dimensioneret, se gur A.1. Figur A.1 Placering af bjælkei kælder. Bjælken dimensioneres ud fra, at den

Læs mere

Slibning af værktøjer til træindustrien

Slibning af værktøjer til træindustrien Slibning af værktøjer til træindustrien Stållegeringer Stållegeringer, der anvendes i træindustrien: VS = værktøjsstål CV = krom-vanadiumstål HSS = hurtigstål HSSE = højlegeret hurtigstål HM = hårdmetal

Læs mere

Claus Qvist Jessen: Rustfrit stål; overflader til food/pharma DTU d. 26. august 2015

Claus Qvist Jessen: Rustfrit stål; overflader til food/pharma DTU d. 26. august 2015 Claus Qvist Jessen: Rustfrit stål; overflader til food/pharma DTU d. 26. august 2015 Agenda; DTU d. 26/8-2015 Korrosion af rustfrit stål Hvad er rustfrit stål? Korrosionsformer, legeringselementer, miljøforhold

Læs mere

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut

Vandkvalitet og risiko for korrosion. Leon Buhl Teknologisk Institut Vandkvalitet og risiko for korrosion Leon Buhl Teknologisk Institut Leon Buhl, Teknologisk Vandkvalitet og risiko for korrosion 1. Korrosion generelt Leon Buhl, Teknologisk Bygningsreglementerne 8.4 Vand-

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Al bearbejdning af rustfrit stål medfører en risiko for svækkelse af stålets naturlige korrosionsbestandighed. Er denne svækkelse større,

Læs mere

Eftervisning af bygningens stabilitet

Eftervisning af bygningens stabilitet Bilag A Eftervisning af bygningens stabilitet I det følgende afsnit eftervises, hvorvidt bygningens bærende konstruktioner har tilstrækkelig stabilitet til at optage de laster, der påvirker bygningen.

Læs mere

Korrosion af rustfrit stål

Korrosion af rustfrit stål Kor r os i on afr us t f r i ts t ål Kor r os i ons f or mer, l eger i ngs el ement er ogmi l j øf or hol d Korrosion af rustfrit stål Korrosionsformer, legeringselementer og miljøforhold Rustfrit stål

Læs mere

KRYDSBOR. Procedure for måling af indbankningslængden ses i afsnittet Praktisk anvendelse. Forsøgsresultater er vedlagt i bilag 1.

KRYDSBOR. Procedure for måling af indbankningslængden ses i afsnittet Praktisk anvendelse. Forsøgsresultater er vedlagt i bilag 1. pdc/sol KRYDSBOR Indledning I dette afsnit beskrives udviklingen af et enkelt værktøj til bestemmelse af estimerede værdier for mørtlens trykstyrke. Værktøjet er et krydsbor, som er inspireret af et vingebor,

Læs mere

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne

Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Version 2.0 Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 1 Brugsanvisning & Monteringsvejledning til JBM kulisseskinne Danske kvalitetsprodukter siden 2004 Side 2 Indhold Formål og anvendelse... 3 Vigtigt/

Læs mere

Rigitone BIG system Monteringsvejledning

Rigitone BIG system Monteringsvejledning Rigitone BIG system Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG med kant A1 er et fuldperforeret akustikloft, der fremstår som en ubrudt flade uden synlige samlinger.

Læs mere

Den smarte hærdemetode Niels Lyth

Den smarte hærdemetode Niels Lyth Induktionshærdning FMV 4. Nov 2010 Den smarte hærdemetode Niels Lyth Hvorfor overfladehærdning Høj hårdhed imødegåelse af slid Hård overflade sej kerne Trykspændinger i overflade forbedret udmattelsesstyrke

Læs mere

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m.

Momentspænding. Tilspændingsmoment. Momentspænding. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt. Det måles i N m. Momentspænding Tilspændingsmoment Tilspændingsmoment er et mål for den kraft, der trækkes med i skruen/møtrikken, når den spændes. Moment Momentet er den kraft, med hvilken f.eks. en skrue bliver spændt.

Læs mere

Undersøgelse af befæstelsesmidler i Svendborg Badeland. Svendborg Idrætscenter (Svømmeland) Ryttervej50 DK-5700 Svendborg

Undersøgelse af befæstelsesmidler i Svendborg Badeland. Svendborg Idrætscenter (Svømmeland) Ryttervej50 DK-5700 Svendborg Rapport Undersøgelse af befæstelsesmidler i Svendborg Badeland foretaget for: Svendborg Idrætscenter (Svømmeland) Ryttervej50 DK-5700 Svendborg Att.: Jan Damgaard CHV/BBJ 2007.12.21 Materialeprøvning Kongsvang

Læs mere

AB. SVEJSETEKNIK ApS.

AB. SVEJSETEKNIK ApS. AB 1770 AC-DC Med den nye Dual Flow coatning er det kun nødvendigt at svejse 2/3 af godstykkelsen. Støbejern. Støbejern bruges meget i industrien på grund af prisen, samt at det er et stabilt og bearbejdeligt

Læs mere

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group

Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Damstahl - a memeber of the NEUMO-Ehrenberg-Group Teknisk information Index - Teknisk information 1 Hvad er rustfri stål? What is Stainless Steel? 2 Rustfrit ståls legeringselementer The Alloying Elements

Læs mere

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ

Slidprøvning. Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology. 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Slidprøvning Hvordan måles og undersøges slid? Af Carsten Jensen FORCE Technology 2012.10.26 / rev. 02 /CSJ Hvilket udbytte fås ved måling og undersøgelse af slid? Hvad er udbyttet ved måling og undersøgelse

Læs mere

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT

Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark, Danopanel, Globe VIDSTE DU, AT Tegnestuen Virumgården, Torstorp Plejecenter, Danmark,, Globe VIDSTE DU, AT vores produktsortiment omfatter et specielt loft- og vægbeklædning, der opfylder de strengeste krav til slagfasthed og kan anvendes

Læs mere

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning

Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Rigitone BIG kant A1 på GK-system Monteringsvejledning Produktbeskrivelse / anvendelse Rigitone BIG, Kant A1 er et akustikloft der fremstår som en fuldperforeret homogen flade uden synlige samlinger. De

Læs mere

BioCrete TASK 7 Sammenfatning

BioCrete TASK 7 Sammenfatning BioCrete TASK 7 Sammenfatning Udført for: BioCrete Udført af: Ulla Hjorth Jakobsen & Claus Pade Taastrup, den 30. maj 2007 Projektnr.: 1309129-07 Byggeri Titel: Forfatter: BioCrete Task 7, sammenfatning

Læs mere

Hårde nanokrystallinske materialer

Hårde nanokrystallinske materialer Hårde nanokrystallinske materialer SMÅ FORSØG OG OPGAVER Side 54-59 i hæftet Tegnestift 1 En tegnestift er som bekendt flad i den ene ende, hvor man presser, og spids i den anden, hvor stiften skal presses

Læs mere

Ferritisk, rustfrit stål

Ferritisk, rustfrit stål Ferritisk, rustfrit stål Mekaniske forhold og korrosionsforhold - muligheder og begrænsninger Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Ferritisk, rustfrit

Læs mere

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning

Gyptone Kant D1 system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone akustikloft med Kant D er et færdigmalet, demonterbart loft, monteret i skjult skinnesystem (T-). Lofter med Kant D er altid

Læs mere

Gyptone BIG system Monteringsvejledning

Gyptone BIG system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse/anvendelse Gyptone BIG er gipsakustiklofter med stor designværdi, da der ikke forekommer synlige samlinger. Gyptone BIG kan anvendes i mange forskellige

Læs mere

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation

VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation 2017 VEJLEDNING UDKRAGEDE ALTANER MED UDLIGGERJERN HAR DU ÉN? Vejledning i identifikation, vedligehold og reparation Pjecen er udarbejdet af Teknologisk Institut for Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.

Læs mere

Valg af stål til varmforzinkning

Valg af stål til varmforzinkning Valg af stål til varmforzinkning Hvilke specielle krav skal man stille til stål, for at det skal være egnet til varmforzinkning? Spørgsmålet bør besvares allerede under projekteringen af såvel større som

Læs mere

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse!

Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Hej Hans!!! Da jeg modtog dit ur var det i en sørgelig forfatning det trængte til en istandsættelse! Da jeg modtog plastkassen med lodder, ur, nøgle og pendul så jeg at skiven ikke havde det godt! Malingen

Læs mere

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke.

TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING. Input Betondæk Her angives tykkelsen på dækket samt den aktuelle karakteristiske trykstyrke. pdc/jnk/sol TUNGE SKILLEVÆGGE PÅ FLERE LAG TRYKFAST ISOLERING Indledning Teknologisk Institut, byggeri har for Plastindustrien i Danmark udført dette projekt vedrørende bestemmelse af bæreevne for tunge

Læs mere

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer

Metaller i byggebranchen. Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Metaller i byggebranchen Case-baseret katalog over materialerelaterede fejl og faldgruber for arkitekter og bygherrer Titel: Metaller i byggebranchen Udarbejdet af: Teknologisk Institut Teknologiparken

Læs mere

MONTERINGSVEJLEDNING

MONTERINGSVEJLEDNING MONTERINGSVEJLEDNING CARPORT J100 Art.nr 6500 Carport Medfølgende dele 254 x4 210 6x12 00 x7 04 x15,5 x1 9x9 x6 4 m 1,8x11 254 x4 x14 1,8x11 260 x6 109 Skruer og stolpebærer medfølger ikke Nødvendige

Læs mere

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton

10.3 E-modul. Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen. Betonhåndbogen, 10 Hærdnende og hærdnet beton 10.3 E-modul Af Jens Ole Frederiksen og Gitte Normann Munch-Petersen Forskellige materialer har forskellige E-moduler. Hvis man fx placerer 15 ton (svarende til 10 typiske mellemklassebiler) oven på en

Læs mere

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål

Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål Kemisk overfladebehandling af rustfrit stål De forskellige processer, virkemåde, fordele og ulemper Damstahl Group: Germany, Denmark, Sweden, Norway, the Netherlands, Slovenia and Finland Kemisk overfladebehandling

Læs mere

Rustfrit stål i husholdningen

Rustfrit stål i husholdningen www.damstahl.dk Damstahl - a member of the NEUMO Ehrenberg-Group Rustfrit stål er det tætteste, man kan komme på en standardlegering til kritiske formål, og vore hjemlige køkkener er ingen undtagelser.

Læs mere

hulprofiler & svejste RØR

hulprofiler & svejste RØR Teknisk information hulprofiler & svejste RØR LAGERSTANAR hulprofiler KKR teknisk data EN 10219, s355j2h Kemisk sammensætning/chargeanalyse C Si 1) Mn P S S355J2H 0,22 0,55 1,60 0,035 0,035 0,02 0,45 1)

Læs mere

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL

PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL PRAKTISK PROJEKTERING EKSEMPEL FORUDSÆTNINGER Dette eksempel er tilrettet fra et kursus afholdt i 2014: Fra arkitekten fås: Plantegning, opstalt, snit (og detaljer). Tegninger fra HusCompagniet anvendes

Læs mere

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit

Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Centralt belastede søjler med konstant tværsnit Af Jimmy Lauridsen Indhold 1 Den kritiske bærevene... 1 1.1 Elasticitetsmodulet... 2 1.2 Inertimomentet... 4 1.3 Søjlelængde... 8 1 Den kritiske bæreevne

Læs mere

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll

Styring af revner i beton. Bent Feddersen, Rambøll Styring af revner i beton Bent Feddersen, Rambøll 1 Årsag Statisk betingede revner dannes pga. ydre last og/eller tvangsdeformationer. Eksempler : Trækkræfter fra ydre last (fx bøjning, forskydning, vridning

Læs mere

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut

Korrosion i installationer kan undgås. Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Korrosion i installationer kan undgås Danvakdagen 5. april 2017 Leon Steen Buhl, Teknologisk Institut Agenda Hvad er korrosion i VVS installationer Vandkvalitet Materialer og korrosion Rustfrit stålrør

Læs mere

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber

Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Betonkonstruktioner, 1 (Formgivning af trykpåvirkede betonkonstruktioner) Hvad er beton?, kemiske og mekaniske egenskaber Materialeparametre ved dimensionering Lidt historie Jernbeton (kort introduktion)

Læs mere

Bygningskonstruktion og arkitektur

Bygningskonstruktion og arkitektur Bygningskonstruktion og arkitektur Program lektion 1 8.30-9.15 Rep. Partialkoefficientmetoden, Sikkerhedsklasser. Laster og lastkombinationer. Stålmateriale. 9.15 9.30 Pause 9.30 10.15 Tværsnitsklasser.

Læs mere

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann

Bøjning i brudgrænsetilstanden. Per Goltermann Bøjning i brudgrænsetilstanden Per Goltermann Lektionens indhold 1. De grundlæggende antagelser/regler 2. Materialernes arbejdskurver 3. Bøjning: De forskellige stadier 4. Ren bøjning i simpelt tværsnit

Læs mere

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi

ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Dimensionsændringer i stål ved sejhærdning af Carsten Jensen FORCE Technology, Afd. for korrosion & Metallurgi Torsdag den 5. november, 2009 Hvorfor er det interessant at styre dimensionsændringer ved

Læs mere

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL

CMT650. Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL CMT650 Fræseskabelon til bordsamling BRUGERMANUAL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse....side 2 Hvad indeholder sættet.....side 3 Hvad skal man ellers bruge......side 4 Generelle sikkerheds forskrifter

Læs mere

Vakuumlodning. Peter H. Gundel

Vakuumlodning. Peter H. Gundel Vakuumlodning Peter H. Gundel s Industrielt anvendt de sidste 50 år Sker ved smeltning af lod i vakuum Flusfri proces Smeltning af loddet ved over 800ºC slide number 1 Vakuum ovne. Ovne Består af en vakuum

Læs mere

Trin-for-trin-instruktioner Skruning i træ og plast

Trin-for-trin-instruktioner Skruning i træ og plast Trin-for-trin-instruktioner Skruning i træ og plast Forskellige skruehoveder Ud over den gammelkendte ligekærvskrue findes der tre forskellige udbredte typer skruehoveder med tilhørende skruetrækkere eller

Læs mere

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit

SIKU RB. Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit SIKU RB Kanthængslet for facadedøre i pvc, plast og komposit indeks RB 5010 3D op til 120 kg RB 5015 3D op til 120 kg RB 5020 3D op til 120 kg Teknisk Information Borelærer boreposition på 10,0 mm boreposition

Læs mere

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Tøjninger og spændinger. Introduktion. Tøjninger og spændinger

11/3/2002. Statik og bygningskonstruktion Program lektion Tøjninger og spændinger. Introduktion. Tøjninger og spændinger Statik og bygningskonstruktion rogram lektion 9 8.30-9.15 Tøjninger og spændinger 9.15 9.30 ause 9.30 10.15 Spændinger i plan bjælke Deformationer i plan bjælke 10.15 10.45 ause 10.45 1.00 Opgaveregning

Læs mere

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore

AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore AM (Additiv Manufacturing) af speciallegeringer til offshore Søren Mark Teknologisk Institut - Center for Metal- og Overfladeteknologi Prøveemner leveret af Produktudvikling, TI (Jeppe Skinnerup Byskov)

Læs mere

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade

Montagevejledning HODY. forskallings- og armeringsplade. HODY forskallings- og armeringsplade Montagevejledning HODY EFTEX ApS - HI-PARK 411-7400 HERNING - Tlf 86 66 20 00 - Fax 86 66 23 96 - WWW.EFTEX.DK Indholdsfortegnelse Side 2 Fordele ved HODY pladen HODY Tekniske data Side 3 Lagring af HODY

Læs mere

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade

rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade PRODUKTKATALOG rottespærre tx11 stopper rotterne før de GØr skade va-godkendt på teknologisk institut fra Ø100 til Ø250mm, også til strømpeforet rør i disse dimensioner Udført i rustfrit, bejdset stål

Læs mere

Nordisk innovation Porduktkatalog

Nordisk innovation Porduktkatalog Nordisk innovation Porduktkatalog ROTTESPÆR TX11 STOPPER ROTTErne FØR DE GØR SKADE VA-godkendt på Teknologisk Institut Fra Ø100 til Ø200mm, også til strømpeforet rør i ovenstående dimensioner Udført i

Læs mere

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning

Gyptone Kant E system Monteringsvejledning Monteringsvejledning Design og teknik Produktbeskrivelse Gyptone akustiklofter med Kant E er et færdigmalet, demonterbart akustikloft monteret i et synligt skinnesystem (T-). Skinnesystemets synlige flade

Læs mere

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage *

1,35 kg/l (komp. A+B blandet) Hærdning. +10 o C 210 min. 3 dage * +20 o C 90 min. 2 dage * +30 o C 45 min. 1 dage * Produkt datablad Version: 06.11.2013 Sikadur -33 Sikadur -33 2-komponent thixotropisk epoxy klæber Produktbeskrivelse Anvendelse Sikadur-33 er en thixotropisk 2-komponent klæber baseret på epoxy, leveret

Læs mere

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro

OVERSÆTTELSE. Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug af isoleringsmåtte Aluthermo Quattro OVERSÆTTELSE WLiK Professor i overførsel af varme og stoffer ved Rheinisch-Westfälische techniche Hochschule Aachen, professor Dr. Ing. R. Kneer Beregninger af termisk transmission via refleksion ved brug

Læs mere

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling

AquaCoat. En nyhed i overfladebehandling AquaCoat En nyhed i overfladebehandling Her er beviset: Fantastisk holdbarhed AquaCoats helt enestående holdbarhed og evne til at beskytte mod korrosion er blevet testet igen og igen af uafhængige testinstitutter.

Læs mere

Note om tandhjulsskader, del I

Note om tandhjulsskader, del I Note om tandhjulsskader, del I Sub case fatigue/case crushing af Curt Christensen og Henrik Bang FORCE Technology registrerer i øjeblikket (fra 2010 og fremefter) en stigning i tandhjulsskader. Der kan

Læs mere

Installation System M

Installation System M Installation System M max 40 mm max 200 mm til væg 200 mm 00 mm Montagesystemet System M er et skjult skinnesystem, som anvendes til montage af Sonar plader med kant M. System M fastgøres enten direkte

Læs mere

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10

SKRUEGUIDE SKRUEGUIDE Materialer.dk .beslaco SKRUEGUIDE Nummer i beskrivelsen www 48 37-05 10 48 52-05 50 48 52-75 58 48 46-35 50 48 50-31 10 I denne skrueguide er der 50 forskellige skruetyper med trægevind. De mest almindelige træskruer kaldes også spånpladeskruer. Skruernes skarpe dybe gevind sikrer en høj udtræksværdi i alle materialer.

Læs mere

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER

FORSØG MED 37 BETONELEMENTER FORSØG MED 37 BETONELEMENTER - CENTRALT, EXCENTRISK OG TVÆRBELASTEDE ELEMENTER SAMT TILHØRENDE TRYKCYLINDRE, BØJETRÆKEMNER OG ARMERINGSSTÆNGER Peter Ellegaard November Laboratoriet for Bærende Konstruktioner

Læs mere

Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet.

Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet. 4 / 2015 Reca Skæreskiver Køb 5 pakker skæreskiver/ skrubskiver og få en Lyn spændemøtrik med i købet. Artikel nr. Type Ø mm Antal / pk. Pris / stk. 0670 016 125 Reca F1/i til rustfri 1,0 mm 125 25 7,95

Læs mere

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående.

De første forslag, der også foreslås udført først, er mere detaljeret beskrevet i nedenstående. Gudhjem Svømmehal Forslag til beskyttelse af konstruktionsdele 2009-04-25 Forslag og prioritering af reparationer I henhold til aftale har vi udarbejdet et forslag for renovering af bassinkonstruktionen

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE MATERIALELÆRE OG FORARBEJDNING 4. kursusgang

GRUNDLÆGGENDE MATERIALELÆRE OG FORARBEJDNING 4. kursusgang GRUNDLÆGGENDE MATERIALELÆRE OG FORARBEJDNING 4. kursusgang GRUNDLÆGGENDE MATERIALELÆRE OG FORARBEJDNING Dagens emner: Repetition fra 3. kursusgang Teoretisk styrke Mikrostrukturelle påvirkninger Punktfejl

Læs mere

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11

i Ytong porebeton Fastgørelse med fischer Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Dato: Marts 2013 - Blad: 290 - Side: 1/11 Fastgørelse med fischer i Ytong porebeton Xella Danmark A/S Sønderskovvej 11, Ørum 8721 Daugaard Telefon.: 75 89 50 66 Fax: 75 89 60 30 www.xella.dk Dato: Marts

Læs mere

Montagevejledning for OP-DECK

Montagevejledning for OP-DECK Montagevejledning for OP-DECK Forberedelse før montering af OP-DECK sandwich paneler Generelt skal de nødvendige sikkerhedsmæssige foranstaltninger tages inden montagestart. (kantbeskyttelse, net osv.)

Læs mere

Naturfagligt tema og opgaver

Naturfagligt tema og opgaver Naturfagligt tema og opgaver SI system (fr. Système international d'unités 'det internationale enhedssystem') Fysisk Størrelse Symbol SI-system Vejlængde s m meter Længde l m Længde af emne Tid t s (sekunder,

Læs mere

Undgå fejl og skader i installationerne

Undgå fejl og skader i installationerne Undgå fejl og skader i installationerne Korrosionsskader i vandinstallationer Vandskadedag 10. marts 2016 Frank Fontenay FORCE Technology Undgå fejl og skader i installationerne Forenklede råd Korrosion

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel

Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel Valgfag 1. skoleperiode Byg en indgribningscirkel af Michael Petersen 2005 Se farvebilleder på: G: Urmagerskolen/H1/Valgfag/byg en indgribningscirkel 1 af 22 Indholdsfortegnelse: Emne Side Indholdsfortegnelse:...

Læs mere

Introduktion til Udmattelse

Introduktion til Udmattelse Introduktion til Udmattelse M5 kursusgang 1 Søren Heide Lambertsen Anvendelse af Eurocode 3 Norminel spænding Dagens program Gennemgang af vigtige begreber indenfor udmattelse og revnemekanik Paris Grber,

Læs mere

Professionelle tagrendeløsninger

Professionelle tagrendeløsninger Professionelle tagrendeløsninger FAKTA Dansk produceret NG PRO RAIN OM NG ZINK NG ZINK A/S er en dansk salgs- og produktionsvirksomhed, som repræsenterer førende europæiske producenter af tag og facadeprodukter

Læs mere

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER

RENGØRINGSVEJLEDNING KNAUF AMF MINERALULDSLOFTER Generelt Knauf AMF mineralske plader findes med mange forskellige overfladekvaliteter. Overfladerne rengøres ved hjælp af forskellige metoder. Normalt behøver loftplader ikke at blive, men i nogle situationer

Læs mere

11 TVANGSDEFORMATIONER 1

11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11 TVANGSDEFORMATIONER 11 TVANGSDEFORMATIONER 1 11.1 Tvangsdeformationer 2 11.1.1 Luftfugtighedens betydning 2 11.1.2 Temperaturens betydning 3 11.1.3 Lastens betydning 4 11.1.3.1 Eksempel Fuge i indervæg

Læs mere

2013 Produktoversigt

2013 Produktoversigt Produktoversigt 2013 DST-DEGREEZ/2 ph 7,1 Kan anvendes på alle metaller og legeringer og neutrale olier. DST-DEGREEZ/3 ph 10,6 Kan anvendes på de fleste metaller og legeringer. Gode resultater med renoveringsgods.

Læs mere

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk

UDDEHOLM UNIMAX. Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk UDDEHOLM UNIMAX Kokmose 8, 6000 Kolding, Tlf.: 75517066 Fax: 75517044, E-mail: info@uddeholm.dk, www.uddeholm.dk Unimax Egenskabsprofil Unimax er et krom-molybdæn-vanadium legeret stål, som er produceret

Læs mere