Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Medlemsblad for Holbæk Sejlklub"

Transkript

1 NR. 4 APRIL ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

2 BESTYRELSEN HAR ORDET Dagene er blevet længere og man kan mærke solens varme, når den er fremme på himlen, jooo foråret er på vej. Man tænker straks tilbage på den dejlige sommer, vi havde sidste år. Det var en sommer, der gjorde at vi fik en vidunderlig sejlsæson. Det er glædeligt at Aktitvitetsudvalget igen er blevet etableret. Stor tak til Torben Simonsen, som har været den store drivkraft. Udvalget har blandet andet iværksat en månedlig klubaften den sidste torsdag i hver måned. Her vil det bl.a. være muligt at få udleveret nøgler til klubhuset og hygge sig med andre medlemmer. Den første fredag i hver måned er der fællesspisning i klubhuset. Der tændes op i grillen og alle medlemmer er velkomne til at medbringe mad og drikke. Foreningen til Langtursejladsens Fremme (FTLF) har brudt samarbejdet med Dansk Sejlunion. Alligevel er lykkedes at indgå en aftale med den lokale FTLF, således at vores medlemmer kan deltage i deres arrangementer, mod at FTFL låner vores klublokaler til afholde arrangementerne. Nogle af medlemmerne har sikkert hørt at surferklubhuset skal flyttes. Dette emne har ikke været behandlet i bestyrelsen. Indledningsvis blev Marinanen hørt, om man eventuelt ville behandle sagen, hvis den blev rejst fra bestyrelsen siden. Marinanen var positiv overfor forslaget, såfremt Holbæk Sejlklub ville betale de omkostninger, som er forbundet hermed. Den 21. april 2015 er der generalforsamling og der vil være en hel del af bestyrelsesmedlemmerne og suppleanterne, som skal vælges (se indkaldelsen). Det ville være en stor hjælp, hvis der blandt vores medlemmer, er nogen som har lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet. Har du lyst til at stille op som enten bestyrelsesmedlem eller suppleant, så send en mail til Standerhejsningen vil i år foregå 25. april kl. 15 med efterfølgende fællesspisning og sang. (se program). Stor tak til alle de medlemmer, som lægger en del af deres fritid i klubarbejdet. Uden jer var klubbens aktiviteter ikke mulige. Bestyrelsen Peter Monrad Klubben har brug for din hjælp, så spørg ikke kun, hvad din klub kan gøre for dig men overvej også, hvad du kan gøre for din klub og meddel gerne til bestyrelsen Forsiden: Så er det ved at være tid igen. Turbøjerne skal udlægges. Steen Knudsen har skudt billedet og kan hente ½ Gl. dansk på kontoret som tak. 2

3 O T 2 F 3 L 4 S 5 M 6 T 7 O T F 10 L 11 S 12 M 13 T 14 O 15 T 16 F 17 L 18 S 19 M 20 1 Senior: Møde APRIL Senior: Påskefrokost 9 Aktivitetsudvalg: Hårdtvejrssejlads Senior: Møde T 21 Generalforsamling O 22 Senior: Møde T 23 F 24 L 25 Brugtmarked, standerhejsning og fest S 26 M 27 T O 29 T Havneforsamling Senior: Møde F 1 L 2 S 3 M 4 MAJ 2015 T 5 O 6 Senior: Møde Onsdagssejlads T 7 F 8 L 9 S 10 M 11 T 12 O 13 Senior: Møde Onsdagssejlads T 14 F 15 L 16 S 17 M 18 T 19 O 20 Onsdagssejlads T 21 F 22 L 23 S 24 M 25 T 26 O 27 Onsdagssejlads T 28 F 29 L 30 S 31 H U S K E T A V L E N 3

4 GENERALFORSAMLING 2015 Hermed indkaldelse til ordinær generalforsamling i Holbæk Sejlklub. TIRSDAG DEN 21. APRIL KL i Holbæk Sejlklubs lokale. Dagsorden: 1 Valg af dirigent og stemmetællere. 2 Bestyrelsens beretning. 3 Udvalgenes beretning. 4 Godkendelse af regnskab. 5 Fremlæggelse af budget og fastsættelse af kontingent. 6 Indkomne forslag. 6.1 Dykkerafdelingen bevilliges kr minus indkomne midler fra fonde og sponsorer til indkøb af åndedrætskompressor. 7 Valg af bestyrelse: 7.1 Formand (ulige år) Peter Monrad Genopstiller. 7.2 Bestyrelsesmedlem (ulige år) Steen Knudsen Genopstiller ikke. Ny vælges for 2 år. 7.3 Bestyrelsesmedlem (ulige år) Lisbeth Von Jessen Genopstiller. Sekretær Bestyrelsesmedlem (lige år) Jane Nielsen Trækker sig fra bestyrelsen. Ny vælges for 1 år. Bestyrelsesmedlem (lige år) Kasserer. Anne Didriksen Ikke på valg. Ungdomsleder (lige år) Lene Heitmann Ikke på valg. 7.4 Suppleant (ulige år) Ikke besat På valg. Ny vælges for 2 år. Suppleant (lige år) Knud-Erik Jensen Trækker sig som suppleant. Ny vælges for 1 år Revisor (ulige år) Søren Grundtvig Genopstiller Revisor (lige år) Asger Højsted Ikke på valg 7.5 Revisorsuppleant (hvert år) Ove Perch-Nielsen Genopstiller 8 Valg af formænd til samtlige udvalg. 9 Eventuelt. Indkommet forslag. Dykkerafdelingen bevilliges kr minus indkommende midler fra fonde og sponsorer til indkøb af åndedrætskompressor. Bestyrelsen har fremsat dette forslag, idet dykkerafdelingen vil være et aktiv for klubben, forøge medlemstallet det første år med ca. 16 nye medlemmer, samt at afdelingen kan positivt bidrage til fællesomkostningerne i klubben. Bestyrelsen forventer at bevillingen vil maksimalt vil være ca. kr En detaljeret gennemgang af dykkerafdelingens økonomi vil blive forelagt generalforsamlingen inden forslaget bliver sat til afstemning. 4

5 Vi Vi tilbyder: skaber A la A carte la carte til frokost til frokost og aften og aften serreceptioner d ud Udflugter af Udflugter huset Selskaber Selskaber Kurser Kurser Mad Mad ud af ud huset af huset servering vnen 0 ere Nyhed Nyhed - Terrasse - Terrasse m. udendørsservering m. og udsigt og udsigt over over lystbådehavnen Åben Åben alle dage alle dage fra 12:00 fra 12:00 Ring Ring gerne gerne og hør og nærmere hør nærmere Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Tlf

6 DESIGN LAYOUT PROFESSIONEL DIGITALPRINTER Vi kan tilbyde højkvalitets farveprint på foreningsblade, flyers, brochurer osv. Kontakt os og få en yderst fornuftig pris. Sejers Bogtryk Hørve Møllevej Hørve Tlf SALG AF KOPI- PAPIR FÆRDIG GØRELSE DIGITAL PRINT OFFSET TRYK Tryk- & Kopicenter 6

7 STANDERHEJSNING Nu starter sejlersæsonen snart, og vi fejrer det med standerhejsning 25. april Dagens program bliver: Kl : Brugtmarked Kl : Standerhejsning Kl : Fest med fællesspisning Festudvalget sørger for god grillmad mod betaling på 70 kr. pr. voksen og ½ pris for børn. Tilmelding dig ved at sende en mail til med følgende oplysninger: Overskrift: Fest Navn: Antal voksne: Antal børn: Beløb indbetales på konto Skriv Fest og Navn i feltet: Meddelelse til modtager. Tilmeldingsfrist og betaling: Tirsdag d. 14. april Dem der ikke har adgang til mail kan tilmelde sig via denne blanket: Tilmeldingsblanket til Standerhejsningsfest d. 25. april 2015: Navn: Antal voksne: Antal børn: Blanketten og betaling afleveres i en lukket kuvert i Holbæk Sejlklubs postkasse. 7

8 HÅRDTVEJRSSEJLADS Torsdag den 9. april 2015 kl Claus Høj Jensen, verdensmester i H-Båd og medlem af Holbæk Sejlklub, vil med sin store erfaring fortælle om, hvordan du, din besætning og båden kommer sikkert frem, selvom det blæser kraftigt og søen bliver skrap. Han gennemgår hvordan din rig sættes korrekt og hvordan din sejlføring bør være, så du opnår at båden kommer i balance og dermed får ro på sejladsen selvom du er ude. Arrangør er FTLF's aktivitetsgruppe "Isefjord" og Holbæk Sejlklub Entre: 20 kr. Tilmelding ved SMS til Hans på eller ved til: Med sejlerhilsen Hans og Kim SÆLGES Sejlbåd 23 fod sælges. Leisure 23 med 8 hk udenbordsmotor. Nyere storsejl, Sitpack med Lazy-Jack, Rullegenua, Kompas-Log-Ekkolod-GPS-VHF osv. Se annonce i Udkik.dk Båden sælges med meget ekstra udstyr. Ligger på landplads 342, evt. bro 468. Henvendelse på tlf eller 8

9 Holbæk Marina, Dragerup Vig Strandmøllevej Holbæk INDKALDELSE TIL HAVNEFORSAMLING 2015 Holbæk den 9. marts 2015 I henhold til vedtægterne for Holbæk Marina, Dragerup Vig indkaldes hermed til havneforsamling i restaurant Vadestedet Dagsorden i henhold til vedtægternes 14: Tirsdag den 28. april 2015 kl Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af det reviderede regnskab 4. Indkomne forslag 5. Fremlægning af budget 6. Valg til bestyrelse, jf. 6. På valg er Jens Hansen (modtager ikke genvalg) 7. Valg til suppleant til bestyrelse, jf. 6. På valg er Steen Knudsen (modtager genvalg, men opstiller til bestyrelsen) 8. Eventuelt. Holbæk Marina byder på øl eller vand. På gensyn Bestyrelsen Bemærkninger til dagsordenens enkelte punkter: Punkt 4: Forslag der ønskes behandlet på den ordinære havneforsamling skal være bestyrelsen i hænde senest 7 dage før havneforsamlingen. Punkt 6: Følgende opstiller til bestyrelsen: - Steen Knudsen - Karsten Hector Den person, som indvælges til bestyrelsen, vælges for en 4-årig periode. Punkt 7: Følgende er på valg som suppleant: Steen Knudsen Følgende opstiller som suppleant: Torben Simonsen De personer, som indvælges/genvælges som suppleanter, er valgt for en 2-årig periode. Indtræder de i bestyrelsen ved et bestyrelsesmedlems forfald, fungerer de i bestyrelsen i resten af det ophørte bestyrelsesmedlems valgperiode. Tlf Fax CVR DK

10 Program for seniorer: April Onsdag den 1. april Onsdag den 8. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad, og alle fødselarer får det sædvanlige Seniorhurra. Vi ønsker hinanden god Påske, men vi holder påskefrokost 8. april. Sidste frist for tilmelding er 1. april. Denne gang vil nogle af vore seniormedlemmer komme med maden, så derfor pris kun kr. 75,- pr. person. Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Maden anrettes. Kl Påskefrokost! Onsdag den 15. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 22. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. Onsdag den 29. april Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os og lidt af Maj: Onsdag den 6. maj Onsdag den 13. maj Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad, og alle fødselarer får det sædvanlige Seniorhurra. Kl Havnekoret mødes i klublokalet. Kl Vi spiser den medbragte mad og hygger os. 10

11 Tyskland Storbritannien Monaco Danmark Østrig Spanien Sverige USA Australien Pantaenius A/S Østerbro Skive Tel Tømrer- og snedkerfirma Jacob Andreasen Om- og tilbygninger Nybygninger Reparationer Vi laver også: Havnearbejde, broer og mindre bolværker Tlf Strandmøllevej Holbæk Mobil GARANTI ORDNING Tlf

12 Støt vore annoncører - de støtter os 12

13 ONSDAGSSEJLADSER FORÅR maj og juni Der sejles efter ISAF RRS, Kapsejladsreglerne , med Skandinavisk Sejlerforbunds og DS forskrifter, DS sejladsbestemmelser, samt udleverede sejladsbestemmelser. Kategori C. Start: Første start kl Varselssignal kl NV for Holbæk Marina (ved Myggen) Bane: Der sejles på baner på Holbæk fjord og Inderbredning. Tidsbegrænsning: 2 timer 30 minutter for hver start. Program: Program og deltagerliste udleveres fra klubhuset den 6. maj mellem kl og Program og deltagerliste vil være tilgængeligt på klubbens hjemmeside. Præmier: Til hver 3. startende båd i hvert løb. Præmieoverrækkelse: Efter endt sejlads ved klubhuset. Lodtrækning om vinpræmier blandt alle både, der deltager ved klubhuset efter dagens sejlads. Betaling: 300,00 kr. på reg.nr.: 0520, kontonr.: (Sparekassen Sjælland). Husk NAVN og SEJLNUMMER i tekstfeltet. Tilmelding: Senest 1. maj 2015 Klip Klip Tilmelding til Holbæk Sejlklubs onsdagssejladser forår Bådtype: Bådnavn: Sejlnr.: Klub: Skipper: Tlf.: Adresse: By: Certifikat: (gældende certifikat vedr. spiler benyttes) Sendes til Sejludvalget, Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk. OBS: Brug venligst sejlklubbens hjemmeside ved tilmelding, hvis det er muligt, tak. 13

14 14 Sejlerskolen 2015 I sejlerskolen i Holbæk Sejlklub kan du få undervisning i praktisk sejlads. Undervisningen sætter dig i stand til at tage den praktiske prøve, som sammen med en teoretisk prøve giver dig duelighedsbevis. Rækkefølgen af den praktiske og den teoretiske prøve er lige gyldig. Sæsonen starter i slutningen af april med klargøring af skolebådene (vi har rådighed over to Drabant 24). Undervisningen gennemføres i hold á tre kursister og en instruktør på en fast ugedag (mandage, tirsdage og torsdage) fra starten af maj til slutningen af september med en sommerpause i juli. De nærmere detaljer aftales på holdet. Sæsonen kan afsluttes med aflæggelse af praktisk prøve (separat betaling). Deltagelse i sejlerskolen forudsætter medlemskab af Holbæk Sejlklub (indmeldelse i forbindelse med kursusstart er mulig) samt et kursusgebyr, der dækker udgifter til skolebådene og undervisningsmateriale. Sæsonen afsluttes med optagning og vinterklargøring af bådene i starten af oktober. Sejlerskolen organiseres på et opstartsmøde i april, hvor der dannes hold og relevante datoer formidles til deltagerne. Antallet af deltagere er begrænset af antallet af instruktører, op til 18 kursister. Personer der har vist interesse ved at kontakte undertegnede på forhånd gennem vinteren vil have fortrinsret. Herefter gælder først til mølle, når det kan passe ind med ledige pladser på sejlholdene. Sejlerskolens kapsejladsskole. Tidligere sejlskolekursister kan deltage i onsdagssejladserne med instruktør. Her gælder, at man melder sig til forårssæson eller efterårssæson, op til 6 kursister i to både i hver sæson, afhængig af antallet af instruktører. Er du interesseret i at deltage i sejlerskolen 2015, skriv da til formanden for sejlerskolen, Allan Hvid Olsen, her kan du få nærmere oplysninger om datoer og priser for sejlerskolen. På gensyn

15 INSTRUKTØRER TIL SEJLERSKOLEN 2015 Er du interesseret i at lære nye sejlere glæden ved lystsejlads og undervise dem frem mod praktisk prøve? Sejlerskolen har rådighed over to Drabant 24. Sejlerskolen i Holbæk Sejlklub søger instruktører til skolebådene, både til praktisk sejlads, en ugentlig aften (mandag, tirsdag, torsdag) og Sejlerskolens hold i onsdagskapsejlads om onsdagen. Er du interesseret i at deltage som instruktør i sejlerskolen 2015, skriv da til formanden for sejlerskolen, Allan Hvid Olsen, her kan du få nærmere oplysninger om datoer og andre praktiske ting. 15

16 Tusind Tusind tak til tak Tursejlerne til Tursejlerne Det tyder Det på, tyder at på, vi får at vi god får vind god i vind sejlene i sejlene hos Juniorsejlerne hos Juniorsejlerne i den kommende i den kommende sæson. sæson. Holbæk Holbæk Tursejlerklub Tursejlerklub har nemlig har nemlig sponsoreret sponsoreret 3 stk. 3 splinternye stk. splinternye Optimistsejl Optimistsejl til en til en værdi værdi af af kr. Det kr. er Det vi meget er vi meget glade glade for. for. God vind God til vind alle! til alle! Lene Heitmann Lene Heitmann Juniorleder Juniorleder 16

17 K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf MARINE K. MADSEN & SØNNER BÅDMOTORER m/tilbehør Lærkevej Holbæk Tlf Fax Biltlf sarbejde. allationer. CMS VINTAPPERBUEN KR. HYLLINGE - TLF BIL Service og reparationsarbejde. Salg og installation af motorer. Salg af reservedele og udstyr. Gl.Ringstedvej Gl.ringstedvej Holbˇk Holbæk tlf YANMAR LOMBARDINI PERKINS VOLVO PENTA BUKH MERCRUISER VETUS CMS 17

18 Sandblæsning & Industrilakering af: Både Husfacader Jernkonstruktioner m.v. SMEDEVEJ SVINNINGE TLF BIL TLF TOPP Grafisk Heidi Baun Topp M: Grafisk design / layout 18

19 TUR TIL ANHOLT EFTER FLYDEBROER Havnens formand Jens Erik var på havnen med morgenbasser og fotoapparat, og vi kom afsted kl Godt med luft. Satte sejl i læ ved Bognæsbroen, og så på samme halse hele turen. Ud af hullet ved Rørvig og Hesselø om styrbord. Her var der buler på vandet - målte 14 m7s. Ankomst Anholt havn kl Vandmulen (X 102) ca. 10 timer og Esmeralda godt 8 timer i søen. Esmeralda, en 43 fods Jeanneau, var forsynet med cockpittelt, så de kunne jo bedre modstå vejrliget. Vi nåede at få et par snebyger; den sidste netop ved anløb af havn. Esmeraldas besætning bestod foruden vores leder, Havnemester Jørgen, af Finn, Ove og Benny. Finn var kommet på holdet og han klarede culotten og flæskestegen og små 100 frikadeller; masser af krydderi var der i dem! Allerede ved ankomst var besætningen på Esmeralda gået i gang med at læsse grej af og påbegyndt opgaven med at adskille elementerne, som blev læsset på uddybningsfartøjet Henry. Brugte flydebroer på Anholt. Foto: Karlo V. Andersen Dag 2 var der rolige vejrforhold og der blev lavet prøvetræk uden for havnen. Én bro efter Henry og én bro efter Esmeralda. Her måtte man konstatere, at man ikke ville kunne trække broerne som slæb. De blev så lagt ved kaj for afhentning inden 1. april. Ret meget arbejde, vi får en brugt flydebro og Anholt en ny! De er vist ikke så dårlige købmænd de Anholtere! 19

20 Henry med flydebroer på dækket klar til losning i Holbæk Marina. Foto: Kristian Eriksen. 16 Grader kunne vi presse temperaturen op på i kahytten. Eberspächeren arbejdede på højtryk. Et morgenbad blev det til, morgen-æg, masser af proviant og nogle travle dage med fællesspisningerne og nogle trætte havnearbejdere der gik tidligt til køjs. Dog var der en af aftenerne der var whisky og flødeskum. Foruden drikkevarer var der købt ind for små kr. og det var vist kun ost vi kom til at mangle. Rasmus og Søren 27 fra Moderskibet spiste også med, i hvert fald de fleste gange. Kattegat primo marts er en kølig omgang. Foto: Sv. Aage Larsen 20

21 Kun én af os nåede at falde i vandet - så var der vandringen rundt havnen og få tørt på. Der var meget at gå efter, lange gåafstande. Jeg fik pakket min cykel ud, og vi var da vist flere der brugte den. Vi rådede også over en jolle. Og den blev også brugt som evakueringsfartøj og til at flytte værktøj samt slæbe broelementer. Hjemtur fredag: Ud af havnen Lidt køligere, kun meget lidt sol, hvor vi på turen til Anholt havde sol stort set hele dagen. Alt i alt en rimelig sejlads uden nogle vendinger. På vores hjemtur havde vi motor en del, da vi nok ikke havde mod til sejlændringer. Havde Stena Line i radioen, da vi mente at have skærende kurs. Ham svenskeren som svarede, kunne så meddele: Ingen problem, ingen problem. Rørvigfærgen klarede vi også fri af og efterfølgende den grønne afmærkning (jeg så godt at der var travlhed med at få selvstyreren hægtet af!). Henry havde fået læsset brolasten af på kajen ved Marinaen, da vi mødtes lidt syd for Marsmanden, hvor han var i fart mod Nyk Sjælland. Hjemme i havn kl følte vi modtagelsen som var vi overlevende. Fotoapparater der blitzede og invitation til spisning i klubhuset. Tak, tak. Sv. Aage PS: På havnens hjemmeside er der lagt en video ud fra afsejlingen til Anholt SÆLGES Motor til salg: Bukh motor 10 hk. SME 10 hk motor med S-drev Motor fra 1984, første gang startet op i 2008 (Bukh mekaniker startet) Sejlet i ca. 6 timer Pris med elstarter, gearskifte, tank, kr eller giv et bud. Henvendelse: Frede Didriksen, tlf /

22 Arbejdshold 2015 Arbejdstider for 2015 er fastsat på et møde 19. februar af havnefoged og broformænd. Hvis I gerne vil arbejde på en bestemt dag - og ikke nødvendigvis, hvor broen er tilsagt - kan I kontakte havnekontoret tidligst muligt men senest et par dage før, I ønsker at arbejde, og også før den weekend, hvor jeres bro er tilsagt. Arbejdsdage Bro marts X april X april X april X 9-10 maj X 30 maj X 3-4 oktober X oktober X oktober X 21 november X 28 november X Kontorpersonale Marinaen har nu ansat Tine og Ellen på deltid. Da der er rigtigt meget at sætte sig ind i, er kontorets åbningstider ændret til efterfølgende: Mandag kl Havnefogeden Tirsdag til torsdag kl Havnefogeden kl Kontordame Tirsdage desuden kl Kontordame (kun i perioden ) Fredag kl Havnefogeden Jens Erik Nielsen 22

23 REDNING OG SIKKERHED LINER, KÆDER OG TOVVÆRK DÆKSBESLAG OG RUSTFRIE SKRUER BÅDPLEJEPRODUKTER MALING OG REPARATIONSPRODUKTER VANDSPORT HOLBÆK MERE END 2000 PRODUKTER I BÅDUDSTYR MANDAG-FREDAG KL LØRDAG, SØN- OG HELLIGDAGE KL. KL STENHUSVEJ HOLBÆK TLF

24 godt håndværk er følelsen Af AT lave noget unikt Sten Andersen Tømrermester, Bogense Se film på STARK.dk STARK Holbæk Frejasvej Holbæk Tlf BRØKER & NIELSEN Strandmøllevej Holbæk Tlf Bådmaling Bådudstyr Sejlertøj Reparation og apteringsarbejde udføres. 24

25 INFO FRA SØFARTSSTYRELSEN Den 1. januar 2015 ved midnat overtog Forsvaret ansvaret for radioekspeditionen ved Lyngby Radio. Baggrunden er en politisk beslutning om, at staten skulle varetage opgaven med at sikre dækningen af maritim nød-, il- og sikkerhedskommunikation i danske farvande, der i en årrække har været en opgave under en kommerciel virksomhed. Det betyder, at radioekspeditionens opgaver er blevet overført til Forsvaret, som i forvejen varetager opgaven med eftersøgning og redning i danske farvande. Med Forsvarets overtagelse vil Lyngby Radios opgaver blive fokuseret omkring maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste for søfarende i danske farvande. Det medfører, at de kommercielle tjenester for offentlig korrespondance, som hidtil har været tilgængelige, ophører. Det vil således ikke længere være muligt at gennemføre almindelige radiosamtaler mellem skibe og telefonabonnenter i land over Lyngby Radio, men Lyngby Radios professionelle varetagelse af radiokommunikation i forbindelse med nødsituationer og udsendelse af navigationsadvarsler med videre vil fortsætte uændret døgnet rundt, ligesom det fortsat vil være muligt at foretage testopkald til Lyngby Radio. Der vil ikke ske ændringer af Lyngby Radios kanaler og kanalanvendelse på VHF. På MF er den eneste ændring, at DSC-kaldefrekvenserne benævnt "National kaldekanal" og "International kaldekanal" tages ud af drift. For nød-, il- og sikkerhedskald vil anvendelsen af MF DSC-kaldefrekvensen 2187,5 khz samt VHF DSC kanal 70 og VHF kanal 16 være uændret. Radioekspeditionen vil referere direkte til Redningscentralen JRCC i Aarhus, som i forvejen har et tæt samarbejde med Lyngby Radio. Først om et par år vil nye faciliteter, der kan rumme alle elementer af Forsvarets Operationscenter, være færdigindrettet i Karup, hvorefter en overflytning hertil vil ske. Indtil da vil radioekspeditionen løse sine opgaver som hidtil fra Lyngby Radios lokaler i Bagsværd. Lyngby Radio viderefører sit kaldenavn efter årsskiftet, ligesom det fortsat vil være det samme erfarne personale ved Lyngby Radio, der betjener de søfarende i æteren over danske farvande. Dette betyder således, at sejlere og søfarende i danske farvande stadig vil være professionelt dækket døgnet rundt af en effektiv radiobaseret maritim nød-, il- og sikkerhedstjeneste, men man vil ikke mere kunne ringe hjem over Lyngby Radio og for eksempel informere om en forsinkelse eller ændret destination. Kilde: fra Søfartsstyrelsen til Erik Petersen, som afholder VHF-kurser for medlemmer af Holbæk Tursejlerklub og Holbæk Sejlklub. 25

26 26

27 KONTAKTSIDEN Holbæk Sejlklub Strandmøllevej Holbæk Tlf Sejlklubbens bestyrelse: Formand: Peter Monrad. Tlf Mail: Kasserer: Anne Didriksen. Tlf Ungdomsleder: Lene Heitmann. Tlf Mail: Sekretær: Lisbeth von Jessen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Steen Knudsen. Tlf Bestyrelsesmedlem: Anna Juliane Nielsen Udvalg: Sejludvalg: Steen Knudsen. Tlf Sejlerskole: Allan Hvid Olsen. Tlf Mail: Surf: Mette Lundov. Tlf Aktivitetsudvalg: Seniorudvalg: Bertil Nordlund. Tlf Kabysudvalg: Egon Meling. Tlf Kontaktpersoner: Klubmålere: Bjarne Søeborg. Tlf Mail: Johnny Klindt Jacobsen. Tlf Optimist: Lene Heitmann. Tlf Mail: Web-master: Pia Bronnée Madsen. Tlf Mail: Navigationsundervisning: Bjarne Nielsen. Tlf Skumsprøjt: Rikke Urbansen Nissen, Rådhusvej 14, 4300 Holbæk. Tlf Deadline den 10. Annoncer: Bjarne Nielsen. Tlf Mail: Kontor Anna Katarina Blond Tlf Fax Kontor åbent: Mandag til fredag kl Tirsdag-torsdag kl , samt tirsdag kl (fra 1/4 til 31/10). Havnefoged: Jørgen Vad Nielsen Tlf Telefontid: 1/4-1/12 alle hverdage, undtagen lørdag kl Tanktid: Kortautomat til benzin og diesel: Døgnåben. Dankort, Visa, Mastercard, Eurocard, JCB 27

28 Afs: Holbæk Sejlklub, Strandmøllevej 249, 4300 Holbæk Vaavud Vindmåler til smartphones Vejl. pris: 399,- Pris: 249,- ÅBNINGSTIDER: Mandag-fredag Lørdag Stenhusvej Holbæk Tlf

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 1 Januar 2013 48. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub BESTYRELSEN HAR ORDET Kære sejlklubmedlemmer. Nu i det nye års første måned, der vel nærmest bare skal overstås i en fart, er det tid til at

Læs mere

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub

Medlemsblad for Holbæk Sejlklub NR. 7/8 JULI/AUGUST 2005 40. ÅRGANG Medlemsblad for Holbæk Sejlklub FORMANDENS INDLÆG Alle ønskes en rigtig god sommer med passende vind. Med sejlerhilsen fra Egon Meling. NYE MEDLEMMER Michael Froholdt,

Læs mere

Årets Sejlklub i Danmark 2014

Årets Sejlklub i Danmark 2014 Medlemsblad for Sønderborg Yacht-Club Nr. 1 2015 50. årgang Årets Sejlklub i Danmark 2014 Læs bl.a. 2 pukkelhvaler på sightseeing i Vemmingbund På sommertogt med ex-juniorer i SYCs J80 er SYDBANK Johnny

Læs mere

December 2013 Nr. 5 36. årgang

December 2013 Nr. 5 36. årgang December 2013 Nr. 5 36. årgang Indhold Rummer din økonomi skjulte muligheder, er vi eksperter i at afsløre dem Medlemsblad for Egå Sejlklub Udgivelser 5 gange årligt. Nr. 1 d. 7. februar. Nr. 2 d. 11.

Læs mere

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...

Marsejleren. Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien... Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2014 NR. 01 Nyt fra Havnen...side 4 Onsdagsbanen 2014...side 7 Nyt om omdeling af Marsejleren...side 8 På sommertogt i Kroatien...side 16

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN OKTOBER 2013 NR. 04 Indkaldelse til pladshavermøde...side 5 Afslutning af kapsejlads 2013...side 8 Fra 35 fods kølbåd til Elliott-jolle...side

Læs mere

August 2011 Nr. 4 34. årgang

August 2011 Nr. 4 34. årgang August 2011 Nr. 4 34. årgang Velkommen til bådmesse på egå marina kig ind i butikken - vi har masser af gode messe tilbud demo på havnen af el-cykler - gril og masser af spændende nyheder bådstativer F.eks

Læs mere

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6

Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01. l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 Marsejleren MEDLEMSBLAD FOR MARSELISBORG SEJLKLUB OG HAVN MARTS 2013 NR. 01 l Ny kranløsning på Marselisborg Havn... side 6 l Kasko- og ansvarsforsikring... side 10 l Solceller på sejlklubbens klubhus...

Læs mere

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang

Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige. September 2010 Nr. 4 33. årgang Tillykke EUROPAMESTER Anne-Line på sejrskamlen Sølv til Anne Julie fra Horsens Bronce til Julia Gross fra Sverige September 2010 Nr. 4 33. årgang Ny opdateret hjemmeside GPSMAP 526 og 526S byt til nyt

Læs mere

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN

VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN www.virksundlyst.dk. E-mail: virksund-lystbaadehavn@privat.dk 18. ÅRGANG NR. 125-6/2008 MEDLEMSBLAD FOR VIRKSUND LYSTBÅDEHAVN Virksund Lystbådehavns bestyrelse og udvalg: Formand...

Læs mere

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk

Gasten. Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009. www.koldingbaadelaug.dk Gasten Medlemsblad for Kolding Bådelaug / Nr. 1 / marts 2009 www.koldingbaadelaug.dk Gasten udgives af: Kolding Bådelaug/oprettet 1979 Marina Syd 6000 Kolding Redaktør: Hanne Grønberg, 6341 0955 middelfarthandel@mail.dk

Læs mere

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve

Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 5. MARTS 2013 NUMMER 2 Fødselsdag H Generalforsamling H Navigationsprøve 2 NYT FRA K.A.S. Formandens klumme Der er to måneder til sæsonstart 2013. Og

Læs mere

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43

1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B1 1. 5. JUNI APRIL 2006 NUMMER 43 2 N Y T F R A B E S T Y R E L S E N Resume af bestyrelsesmøderne d. 11. april og d. 9. maj På mødet d. 11. april blev

Læs mere

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013

KERTEMINDE SEJLKLUB. Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 KERTEMINDE SEJLKLUB Danmarksmesteren Valdemar Frandsen. blev årets sejler 2013 Familien Vestergaard på kryds i frisk vind Medlemsblad for Kerteminde Sejlklub no. 6 2013 40. årgang. Kiosk Frugt & Grønt

Læs mere

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B

K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B K J Ø B E N H A V N S A M A T Ø R - S E J L K L U B 1 5. S E P. 2 0 1 0 N U M M E R 6 2 N Y T F R A K. A. S. Formandens Sommeren er forbi og det begynder at blive rigtigt mørkt om aftenen inden sejlerskolens

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen

Nummer 2 Juni 2013. ABC 2. juni. ABC 1 Makrellen Nummer 2 Juni 2013 ABC 2. juni ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa Tlf.: +45 74 63 12 13;mob:

Læs mere

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010

Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub. Nr. 1, februar 2010 Prikken Medlemsblad for Køge sejlklub Nr. 1, februar 2010 STANDERFEST 3 Fastelavn på havnen.. 6 Formanden har ordet 7 Velkommen støtte til klubbens unge 7 Jolleudvalg 11 Sejlerskole 14 Aktivitetsudvalg

Læs mere

Referat af generalforsamling i SSF

Referat af generalforsamling i SSF Referat af generalforsamling i SSF Søndag den 30. marts 2014 klokken 09 00 Formanden byder velkommen og som første punkt på dagsordenen skal der vælges en dirigent, formanden foreslår Søren Bødtger. Der

Læs mere

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014

230. ÅRGANG BALLONEN NR. APRIL - 2014 BALLONEN MEDLEMSBLAD FOR MARSTAL SEJLKLUB Det delvist foryngede revy-hold leverede en forrygende indsats, som sent vil blive glemt! Mange berømtheder»gæstede«vores sommerfest og særligt Hansi Hinterseer

Læs mere

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION

LANGTURSEJLERNE. Foreningen til Langtursejladsens Fremme. nr. 143 APRIL 2012 28. årgang DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION LANGTURSEJLERNE nr. 143 APRIL 2012 28. årgang Foreningen til Langtursejladsens Fremme DANISH OCEAN CRUISING ASSOCIATION Sejlads på Europas motorveje Side 18 Orbit 2 Man kunne skrive så meget om den sidste

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet november 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 KLUBBLAD NR. 2 2000 Er Peter på vej ud på dybt vand... Havneudvalg: Bent Svendsen 98750914 Christian Simonsen 98251089 Jess Gjedde 98252149 Leif Samuelsen 98259665 Hans Holmegaard Husudvalg: Flemming Midtgaard

Læs mere

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG

NR.3 april 2012 38.ÅRGANG NR.3 april 2012 38.ÅRGANG foto: frost Formand ( G 17) Hans Petersen Tlf. 40 42 68 87 hlp@veller.dk Næstformand ( C 39) Ejgil Jensen Tlf. 64 47 19 63 ejgil kirsten@mail.dk Kasserer (E 18 ) Hans Kristian

Læs mere

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk

MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB. Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk MEDLEMSBLAD FOR RØRVIG SEJLKLUB Nr. 1 - Marts 2010-37. Årgang www.roervig-sejlklub.dk Rørvig Sejlklub Bestyrelse Toldbodvej 85, 4581 Rørvig giro 214-0810 www.roervig-sejlklub.dk Formand: Ole Brix Andersen,

Læs mere

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877

December 26. Årgang. Nr. 4. N 69.25 o Ø 015.45 o. Sejlsport til tiden. Stiftet 1877 December 26. Årgang. Nr. 4 08 N 69.25 o Ø 015.45 o Sejlsport til tiden Stiftet 1877 Adresseliste for Randers Sejlklub Bestyrelse: Formand: Henrik Husum Nielsen 8641 6053 Løvstræde 2b, 8900 Randers E-mail:

Læs mere

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig!

Låsbybladet. Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12. Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet Nummer 47 Marts 2011 Årgang 12 Lokalblad for alle i Låsby og omegn - også for dig! Låsbybladet, Side 2 www.laasbynettet.dk Hvis du er en vore omhyggelige læsere, så har du - efter at have været

Læs mere

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front

HORSENS SEJLKLUB. Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front HORSENS SEJLKLUB NR. 2 JUNI 2013 medlemsblad for horsens sejlklub Picca Automation Business Cup blev afviklet den 8. juni i delikat vind og her med den senere vinder Jyske Bank i front INDHOLD 02-2013

Læs mere

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa.

Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. Nummer 3 November 2012 Gamle skibe ved havnekajen i Aabenraa. ABC 1 Makrellen Adresseliste for bestyrelse og udvalg i Aabenraa Båd Club Bestyrelsen Formand: Svend E. Mundeling Industrivej 7, DK-6200 Aabenraa

Læs mere

er til landlig hygge, tur- eller kapsejlads, vil det være en rigtig god ide at reservere denne weekend allerede nu, for der bliver helt sikkert noget

er til landlig hygge, tur- eller kapsejlads, vil det være en rigtig god ide at reservere denne weekend allerede nu, for der bliver helt sikkert noget Formanden har ordet Først vil jeg gerne ønske alle FD Nyt s læsere og annoncører et rigtig godt nytår! Siden sidst har vi i FD afholdt generalforsamling. Generalforsamlingen gav et nyt pust til bestyrelsen.

Læs mere

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4

GKF Nyt. nr. 1 2015. Læs bl.a. Fagblad for Gentofte Kommunalforening. Nyt livsstilsprojekt Side 8. Generalforsamling Side 4 GKF Nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening nr. 1 2015 Læs bl.a. Generalforsamling Side 4 Nyt livsstilsprojekt Side 8 En uddannelsesrejse Side 11 GKF nyt Fagblad for Gentofte Kommunalforening Redaktion:

Læs mere