VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE"

Transkript

1 VOLVO PENTA DIESEL OG BENZIN MOTORER OPLÆGNINGS- OG SØSÆTNINGSGUIDE

2 EN GOD INVESTERING I denne folder finder du det meste af det, du bør kontrollere og checke på motor og drev i forbindelse med oplægning og søsætning. Det tager faktisk kun nogle få timer om året. Da vil du få en mere pålidelig og rentabel motor, som bruger mindre brændstof. Risikoen for unødvendige driftsforstyrrelser mindskes og livet på søen bliver sikrere. Du vil finde mere detaljerede beskrivelser i din instruktionsbog til motoren, i Gør det selv håndbogen samt hos din autoriserede Volvo Penta forhandler. Han hjælper dig gerne med service og vedligeholdelse, hvis du ikke vil gøre arbejde selv. Nogle komplicerede jobs bør du overlade til din autoriserede Volvo Penta forhandler, da det kræver både specialviden og specialværktøj. Brug altid originale Volvo Penta reservedele, så er du sikker på, at reservedelene har den rigtige pasform og frem for alt den rigtige kvalitet. Sørg altid for at have værktøj ombord og at dit ombordsæt er intakt. Husk på miljøet fjern olie, kølervæske, rensevæske, maling etc. og smid det ud i de korrekte containere. Til hver type motor er der udgivet en instruktionsbog, der indeholder mere detaljerede informationer. De tidsintervaller, som vi angiver, er kun generelle og varierer mellem de forskellige motortyper. I instruktionsbogen er angivet intervaller for specielt din motor. Anvendes motoren erhvervsmæssigt eller i meget forurenet vand, gælder helt andre intervaller. 2

3 Olie- og oliefilterskift 4 Kølesystem 6 Termostat 10 Impeller 11 Kølevandsslanger/udstødningsslanger 12 Drivremme 13 Brændstofsystem 14 Luftfilter/indsugningslyddæmper 15 Elsystem 16 Olieskift drev/gear 18 Drev 20 Propeller 22 Rengøring og lakering 23 Tændningssystem 24 Ventilation 25 Arbejde i forbindelse med oplægningssæsonen. Arbejde i forbindelse med søsætningen. Advarsel. 3

4 OLIE- OG OLIEFILTERSKIFT Du bør skifte olie og oliefilter efter ca. 100 driftstimer eller mindst en gang i sæsonen. Vælg Volvo Pentas konserverende motorolie, og du behøver ikke konservere yderligere ved normal vinteroplægning. Et nyt oliefilter renser olien for sod og metalpartikler og forhindrer unødig motorslitage. Originale Volvo Penta filtre er testet og specielt designet for tilpasning til hver enkelt motortype. Kør motoren varm før olieskift. Dette gøres lettest, hvis båden stadig ligger i vandet (du kan også gøre det i forbindelse med motorkonserveringen). Sluk motoren og pump motorolien op gennem hullet til oliepinden ved hjælp af en olielænsepumpe. Skift oliefilter og påfyld den rette kvalitet Volvo Penta motorolie. Lad motoren køre et stykke tid med den nye olie. 4

5 Inden du starter, skal du kontrollere motorolieniveauet. 5

6 KØLESYSTEM KONSERVERING AF SØVANDSKØLEDE MOTORER Hvis du vedligeholder og kontrollerer kølesystemet regelmæssigt, forebygger du effektivt overophedningsskader. For at undgå frostsprængninger og korrosionsskader i oplægningsperioden er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet i forbindelse med oplægningen. Arbejde med kølesystemet bør foregå på land, ellers er der risiko for vand i båden. Kølevandskanaler i motor og gear skal skylles igennem og derefter tappes af. Løsgør sugeslangen fra undersiden af skjoldet på Aquamatic-drevet eller på gearet. Tilslut da en slange til sugeslangen og læg den i en spand, som hele tiden fyldes med ferskvand. Lad motoren gå i tomgang, indtil den bliver så varm, at termostaten åbner sig. Vandpumpen må absolut ikke køre tør. 6

7 Det er vigtigt at holde motoren i gang et stykke tid, således at slam og salt, som kan forårsage rust, skylles ud. Sluk derefter for motoren. Stik sugeslangen ned i en blanding af vand og Volvo Penta kølervæske. Lad væsken cirkulere en stund, uden at spanden bliver tom. Sluk motoren og tilslut sugeslangen. Efter konserveringen afmonter dækslet på søvandspumpen og tag impelleren ud. Gør den ren og opbevar den i en lufttæt plastikpose et køligt sted i oplægningsperioden. OBS! Lad væsken blive i systemet, da den giver beskyttelse mod frost og korrosion. Kontroller og rens eventuelt søvandsfiltret. Hvis du skal opbevare din motor i en længere periode end normal oplægningstid, bør du anvende Volvo Pentas emulgerede konserveringsolie, som er beregnet til kølevandskanalerne. Benyt samme procedure, men tøm systemet helt, da væsken ikke giver nogen form for frostbeskyttelse. Husk på miljøet fjern olie, kølervæske, rensevæske, maling etc. og smid det ud i de korrekte containere. Kontroller at alle aftapningshaner og propper er korrekt lukket. OBS! En del motorer har zinkanoder på propperne som beskyttelse i kølesystemet. Disse skal skiftes, hvis mere end 50% af anoden er tæret væk. 7

8 KØLESYSTEM KONSERVERING AF FERSKVANDSKØLEDE MOTORER Hvis du vedligeholder og kontrollerer kølesystemet regelmæssigt, forebygger du effektivt overophedningsskader. For at undgå frostsprængninger og korrosionsskader i oplægningsperioden er det vigtigt, at du også konserverer kølesystemet i forbindelse med oplægningen. Arbejde med kølesystemet bør foregå på land, ellers er der risiko for vand i båden. Den ferskvandskølede motor har to kølesystemer. Motorblokken og topstykket er ferskvandskølede. Mens oliekøler, varmeveksler og på visse motorer udstødningsmanifoldet er søvandskølede og derfor skal konserveres i overensstemmelse med søvandskølede motorer. 8

9 Kontroller kølervæskens frysepunkt med en glykolmåler og fyld på, hvis der er behov for det. Kølervæskeblandingen mister efterhånden sine korrosionsbeskyttende egenskaber og bør derfor skiftes ud hvert andet år. OBS! Undgå blanding med andre typer kølervæske da korrosionsbeskyttelsen derved mindskes drastisk. Undgå ligeledes blanding med andre additiver. Kontroller og rens eventuelt søvandsfiltret. Konserver den søvandskølede del af motoren ifølge anvisningen på side 6. Kontroller niveauet på ferskvandssystemet og at alle aftapningshaner og propper er lukket/tætte. OBS! En del motorer har zinkanoder på propperne som beskyttelse i kølesystemet. Disse skal skiftes, når mere end 50% af anoden er tæret væk. 9

10 TERMOSTAT Hvis dit instrumentpanel har et temperaturur, vil du være istand til at se, om motoren holder den rette arbejdstemperatur. For høj temperatur skyldes ofte blokering af kølevandsindtaget, kølekanalerne, varmeveksleren eller defekt impeller. For lav kølevandstemperatur skyldes som regel defekt termostat. Du kan kontrollere termostatens funktion ved at afmontere den og placere den sammen med et termometer i en gryde med vand. Varm vandet op og kontroller, om den åbner ved den temperatur, som står i instruktionsbogen. Hvis ikke, skift da termostaten. 10

11 IMPELLER Impelleren pumper kølevandet igennem motorens kølesystem. Den er derfor en meget vigtig sikkerhedsfaktor. Udskift altid en skadet og slidt impeller dog mindst hvert andet år. Gør det til en vane altid at have en ekstra impeller og dækselpakning ombord. Efter konserveringen afmonter dækslet på søvandspumpen og tag impelleren ud. Gør den ren og opbevar den i en lufttæt plastikpose et køligt sted i oplægningsperioden. Monter en fejlfri impeller og dæksel med pakning. 11

12 KØLEVANDSSLANGER / UDSTØDNINGSSLANGER Eftersom gummi bliver sprødere som tiden går, bør du kontrollere slangerne for sprækker og skader. Lækkende kølevandsslanger er en sikkerhedsrisiko, som kan forårsage overophedning af motoren eller at båden tager vand ind. En utæt udstødningsslange forårsager risiko for farlig røg ombord og vandindtrængen i båden. Efterse omhyggeligt kølesystemets og udstødningssystemets slanger og spændebånd. Skift de slanger, som ikke føles bløde og elastiske. Check samtidig alle spændebånd. Kontroller at alle spændebånd er ordentligt fastspændte. 12

13 DRIVREMME Kontroller nogle gange om året, at drivremmene til generatoren og ferskvandspumpen er korrekt spændte. Kontroller også, at de ikke er sprøde eller revnede. En fejlfri drivrem giver bedre ladningseffekt på generatoren og mindsker samtidig risikoen for overophedning. Sørg for altid at have en ekstra drivrem ombord. Originale Volvo Penta drivremme har som regel en længere levetid. Kontroller konditionen på drivremmene. Udskift dem, hvis det er nødvendigt. Spænd drivremmene og justér remspændingen. OBS! Kontroller remspændingen igen efter nogle timers kørsel. Justér, hvis det er nødvendigt iflg. værkstedshåndbog. 13

14 BRÆNDSTOFSYSTEM Når du kontrollerer og servicerer brændstofsystemet, er det ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt vigtigt, at du anvender originaldele. Det er især vigtigt, at du ikke får snavs i systemet. Fyld tanken op under vinteroplægningen, så behøver du ikke at bekymre dig om kondensvand i tanken. Dog kontrolleres inden den fyldes, at der ikke gælder særlige regler på oplægspladsen for den tilladte ængde brændstof ombord. Har du extra brændstoffilter med vandudskiller, skal eventuelt vand drænes fra beholderen. Ventiler brændstofsystemet (se instruktionsbogen) og kontroller i forbindelse med varmkøringen for lækager. Sluk øjeblikkeligt for motoren, hvis der forekommer lækager. 14

15 LUFTFILTER / INDSUGNINGSLYDDÆMPER Hvis din motor har et udskifteligt filterelement, skal det skiftes mindst en gang pr. sæson. En motor med et rent luftfilter arbejder mere effektivt og bruger mindre brændstof. Brug originale filtre, de er testet og specielt designet for tilpasning til hver enkelt motortype. Udskift filterelementet eller rengør indsugningslyddæmperen. Udskift eventuelt også miljøfiltret. 15

16 ELSYSTEM Søluften med høj luftfugtighed og højt saltindhold er et hårdt arbejdsmiljø for et elsystem. Det elektriske system kan derfor blive påvirket af krybestrømme, oxidering og spændingsfald, hvis du ikke vedligeholder elsystemet regelmæssigt. Kontroller at alle ledninger er intakte og ikke i kontakt med bundvand. Ellers er der risiko for, at krybestrømme kan nå motor/drev eller bundvand i kølsvinet. Der kan hurtigt opstå alvorlig korrosionsskade, hvis krybestrømme afbryder den galvaniske korrosionsbeskyttelse. VIGTIGT! Et batteri vil blive alvorligt ødelagt, hvis afladningen sker over en længere periode. Et afladet eller dårligt opladet batteri kan blive ødelagt af frost. 16

17 Afmonter batterikablerne, rengør kablerne og smør dem ind i den korrekte fedttype til batteripoler. Kontroller elektrolytniveauet og lad batteriet op. Eftersom batteriet aflades, når det ikke er i brug, bør du lade batteriet op hver eller hver anden måned, alt afhængig af opbevaringstemperaturen. Jo varmere opbevaringslokalet er, jo hurtigere sker afladningsprocessen. Hvis batteriet er fuldt opladet, kan det blive i båden. Fjern snavs og fugt fra kablerne, spray koblingspunkter, kontakter og sikringer på motoren og under instrumentpanelet med Volvo Penta Universal olie. Afmonter og rengør også alle koblingspunkter, som er oxiderede. Kontroller samtlige sikringer og sørg for at have ekstra med ombord. Tilslut det fuldt opladede batteri og smør polerne med batterifedt. 17

18 OLIESKIFT DREV / GEAR Det er yderst vigtigt, at du nøje følger sikkerhedsforanstaltningerne i instruktionsbogen, når du arbejder med drevet og skjoldet. Ellers er der risiko for at komme alvorligt til skade. Udskift olien i drevet/gearet. Brug altid den rigtige olie kvalitet. Fyld op til rette niveau og start motoren så olien kan cirkulere et øjeblik. Hvis den gamle olie ser grålig ud, kan det skyldes, at der lækker vand ind i drevet. Kontakt dit autoriserede Volvo Penta-værksted, hvis olien ser grålig ud. Kontroller olieniveauet. 18

19 Hvis du har et S-drev, skal du kontrollere gummitætningen mellem drev og motor hvert år. Er den beskadiget, skal den omgående udskiftes. Under alle omstændigheder skal den udskiftes hvert syvende år. 19

20 DREV Skal gummibælgene udskiftes, er det nødvendigt at afmontere drevet. Lad dit værksted udføre arbejdet. Hvis du imidlertid mener, at du selv kan klare arbejdet, følg da nøje vejledningen i Gør det selv - håndbogen. Bælgen udsættes for store påvirkninger fra rystelser samt fra salt og forurening i både luft og vand. Vandindtrængen via kardanbælgen kan føre til omfattende og i mange tilfælde kostbare følgeskader. Udskift derfor bælgene regelmæssigt (mindst hvert andet år). OBS! Hvis båden sejler i søvand (eller i brakvand med lavt saltindhold), bør drevets anode udskiftes med en magnesium anode. Kontroller omhyggeligt udstødningsbælgen og kardanbælgen, hvis du ikke allerede har gjort det ved oplægningen. Kontroller at spændebåndene er spændte og smør med en fedtsprøjte smøreniplerne på drev og styregaffel. Motorer med gear: Check propelaksel pakboks. Ventilèr pakboksen og påfør vandbestandigt fedt i pakboksen. 20

21 Kontroller zink- eller magneziumanoderne på drev og skjoldet. Er mere end 50% brugt op, skal de udskiftes. Anvend originale Volvo Penta anoder, eftersom forkert materialeblanding i anoden kan føre til alvorlige korrosionsskader på drev og propeller. Husk at anoderne ikke må overmales! VIGTIGT! Du må huske at sikre/låse drevet i oprejst position, når du arbejder med drevet og skjoldet. Se instruktionsbogen. 21

22 PROPELLER En propel skal være i god stand for at få maksimal effekt fra din motor. En defekt propel forårsager vibrationer, reduceret fart og i værste fald lejeskader. Selv mindre skade på propellen kan let forårsage kavitationsskade (ligner korrosionsskade). Eventuelle skader udbedres og males efter behov. Sørg altid for at have en ekstra propel ombord. Ved af- og påmonteringen, se den udførlige anvisning om dette i instruktionsbogen. Afmonter propel/propellerne og smør propel og propellerakslen med Volvo Pentas vandbestandige fedt. Monter propel/propellerne. Husk at smøre akslen inden monteringen. 22

23 RENGØRING OG LAKERING Vask motoren, gearet og drevet med affedtningsmiddel. Skader i lakken repareres omgående for at undgå korrosionsskader. En ren motor er lettere at arbejde med og eventuelle skader og lækager opdages hurtigere. Spul drevet med ferskvand og fjern eventuelle alger og skaller. Vær specielt opmærksom på bælgene og trimcylinderne. Kontroller hele drevet for lakskader. Fjern ødelagt lak helt ned til metallet ved vådslibning med sandpapir. Laker med Volvo Penta primer og original lak. NB! Det er vigtigt at anvende originallak, eftersom malingen ikke må indeholde metaller eller metaloxider, som kan give udslag i galvaniske strømme. Laker drevet med antibegroningsmaling, som er godkendt til aluminiumsdrev. 23

24 TÆNDNINGSSYSTEM Tændningssystemets vedligeholdelse er vigtig, for at motoren skal gå godt og bruge mindre brændstof. Hvis du ikke har den rette viden og udstyr, bør alle justeringer til motorens tændningssystem udføres af et autoriseret værksted. Forkert justering af tændingen kan forårsage motorskade og dårligere brændstoføkonomi. Brug originale Volvo Penta komponenter til tændningssystemet; de opfylder alle maritime sikkerhedskrav. Gør det til en regel at skifte tændrør mindst en gang om året. På denne måde forebygger du startproblemer og fejltænding. Instruktionsbogen viser, hvilken type tændrør du skal anvende. 24

25 Ud fra et sikkerhedsmæssigt synspunkt er det vigtigt, at alle dele er rengjorte og tørre. Rengør og tør tændkabler og fordelerdæksel, afmonter fordelerdækslet og rengør det indvendigt. Sprøjt med fugtafvisende spray både udvendigt og indvendigt. Udskift ødelagte og slidte dele. Monter nye tændrør. Hvis motoren er udstyret med platiner samt kondensator, bør de udskiftes efter behov. Rengør og tør tændkablerne og fordelerdækslet. Hvis du ikke har adgang til specialværktøj, bør du lade et autoriseret Volvo Penta værksted sørge for indstilling af tændingstidspunktet. 25

26 VENTILATION Vær omhyggelig med ventilationen under vinteroplægningen. Luften skal frit kunne cirkulere i båden. Døre og låger også til motorrummet skal stå åbne for at undgå kondens og mug. Gør motorrummet rent. Et rent motorrum er en forudsætning for høj sikkerhed ombord, og det bliver nemmere at foretage servicearbejde på motoren. 26

27

28 NEMMESTE VEJ TIL EN DRIFTSIKKER MOTORER Ved at give motor og drev lidt opmærksomhed og vedligeholdelsesservice, mindsker du driftsomkostningerne og øger sikkerheden til søs. Men det er mindst ligeså vigtigt at sørge for at reservedelene er originale. Find din nærmeste Volvo Penta forhandler på

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4

Brugsanvisning. Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 4X4 8 Brugsanvisning Læs brugsanvisningen omhyggeligt igennem og forstå indholdet, inden du bruger maskinen. FR 2216 FA FR 2218 FA 44 INDHOLD Indhold INDHOLD Indhold... 2 INDLEDNING Til vore kunder... 3 Kørsel

Læs mere

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer

Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer Avanti MXT/SA Edge Stealth/XLCT Versa Værktøjer BRUGSVEJLEDNING DK RESERVEDELE KK International ApS 64812949 www.hytorc.dk Sjællandsvej 3 5400 Bogense Afsnit 1 Vigtig sikkerhedsinstruktion! Advarsel :

Læs mere

ATV 150 cc. LO150 Gepard

ATV 150 cc. LO150 Gepard Brugsanvisning Varenr.: 9027281 ATV 150 cc. LO150 Gepard Rødlersvej 9 4733 Tappernøje Tlf + Fax 55 96 96 16 Mobil 30 23 20 90 npmotor@mail.dk ATV Model: Gepard - LO150 Varenummer: 9027281 Beskrivelse:

Læs mere

Spørgsmål og svar. Teknisk Information

Spørgsmål og svar. Teknisk Information Spørgsmål og svar 1. Hvad er amperetimer (Ah) og reservekapacitet? Amperetimer (Ah) er måleenheden for batteriets totale strømreserve. Oftest måles denne ved 20 timers afladningstid. Batteriet belastes

Læs mere

Vejledning for Swimmingpool

Vejledning for Swimmingpool 1 Vejledning for Swimmingpool INDHOLD Sandfilteranlæg Generelt Side 2 Eltilslutninger Side 2 Montering og opstart af filter Side 2 Filterets forskellige funktioner Side 3 Opstart af filter Side 4 Støvsugning

Læs mere

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B

BRUGSANVISNING MB3195-DK-B BRUGSANVISNING DA -B Indledning Tillykke med den nye manuelle kørestol Kvalitet og funktioner er nøgleord for alle kørestole i Handicare serien. Exigo 10 bliver fremstillet af Handicare. For din egen sikkerhed

Læs mere

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug

Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug 1 Sikkerhedsinstruktioner og gode råd om brug INDLEDNING Dækket er den eneste kontakt mellem køretøjet og underlaget. Det er derfor vigtigt at bevare dækkenes gode kvaliteter og præstationer. For at gøre

Læs mere

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien.

Dansk Forkert tilslutning vil ugyldiggøre garantien. SIKKERHEDSANVISNINGER n Læs omhyggeligt brugsanvisningen før første brug af apparatet: Hvis maskinen ikke bruges i overensstemmelse med brugsanvisningen, fralægger Krups sig ethvert ansvar. n Dette apparat

Læs mere

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM

BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM BETJENINGS OG INSTALLATIONS MANUAL MODEL ORCHIDE / PALM Læs denne manual grundigt før brug Serienummeret findes på maskinens "navneskilt". Du bør notere dig modellens type, serienummeret samt beholde denne

Læs mere

Brugervejledning til kamera DANSK

Brugervejledning til kamera DANSK DANSK Brugervejledning til kamera Læs afsnittet Læs dette først (s. 7). Læs også Canon Digital Camera Software Starter Guide Disk [Disk med startvejledning til software til Canon-digitalkameraer] og Brugervejledning

Læs mere

Emhætte Brugsvejledning

Emhætte Brugsvejledning Emhætte Brugsvejledning UDTRÆKSEMHÆTTE 1200 - Centraludsugning INTRODUCTION OF DEVICE 1 2 3 4 5 198 520 190 149,5 600 500 1. Digitalstyret aftræk 2. Emhætte 3. Kontrol Panel 4. Filter 5. Belysning ADVARSLER

Læs mere

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk

Brugsanvisning. Vaskemaskine W 5825. da-dk Brugsanvisning Vaskemaskine W 5825 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 09 494 010 Miljøbeskyttelse Bortskaffelse

Læs mere

Lærervejledning til Er du el-tjekket?

Lærervejledning til Er du el-tjekket? Er du el-tjekket? - et undervisningsmateriale til fysik i folkeskolens 7. til 9. klasse Indhold Forord hvorfor arbejde med el-sikkerhed i skolen? side 2 Undervisningstemaer side 3 Den spænding man dør

Læs mere

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску

Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Quick start guide Snabbstartsguide Veiledning til hurtig oppstart Pika-aloitusopas Hurtig start guide Zjednodušený návod Руководство пользователя по быстрому запуску Οδηγίες ταχείας εκκίνησης Hurtig start

Læs mere

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug!

Driftsvejledning. RAUCH Landmaschinenfabrik GmbH. Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! SA 250/360/601/WB 250 5900703bda1204 Driftsvejledning Læses grundigt før idrifttagning! Opbevares til senere brug! Denne drifts og monteringsvejledning er en del af maskinen. Leverandører af nye og brugte

Læs mere

Er du forberedt på vinterkørsel?

Er du forberedt på vinterkørsel? Er du forberedt på vinterkørsel? Dette er en guide som du kan gå frem efter, når du forbereder dig, din familie og din bil til vinterkørsel. Jo bedre du er forberedt, jo større chance for at komme sikkert

Læs mere

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger:

Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug. Patientinformation. Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: Patientinformation Sårbehandling med negativt tryk, system for engangsbrug Dato: Din sygeplejerske: Din læge: Andre numre/oplysninger: 2 Indledning Denne patienthåndbog indeholder vigtig information om

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1

Gribvand Spildevand A/S. Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand. Version 1.1 Gribvand Spildevand A/S Håndbog i spildevandshåndtering Sikkerhed og sundhed ved arbejde med spildevand Version 1.1 Februar 2014 1. Indledning... 3 Side 2 2. Spildevand og slam... 4 3. Redningsplan...

Læs mere

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer Hardanger Fartøyvernsenter Skibsbevaringsfonden N 5601 Norheimsund Skovhusevej 35 4720 Præstø Tæt dæk Vedligehold og lægning af trædæk på stålfartøjer

Læs mere

Undgå brand - ansvaret er også dit

Undgå brand - ansvaret er også dit Undgå brand - ansvaret er også dit Forebyggelse er sund fornuft Når man bor i en lejlighed, er det ikke sikkert, man tænker over, at man selv har et ansvar for at undgå brand. På de følgende sider finder

Læs mere

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com

EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com EN PASNINGSVEJLEDNING www.pleoworld.com VIGTIGT Brug kun Pleo i tørre indendørs omgivelser. For at undgå elektrisk stød, må hverken Pleo eller batteriladeren nedsænkes eller placeres i vand eller andre

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Kompendium til sikkerhedskursus

Kompendium til sikkerhedskursus Kompendium til sikkerhedskursus Indhold 1 Indledning 1 2 Klatring med topsikring 4 2.1 Påtagning og tilspænding af klatresele................... 5 2.2 Syning af dobbelt ottetalsknude i selen...................

Læs mere

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER

RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER RÅD OG VEJLEDNING OM BRUG AF FJERNVARME I LEJLIGHEDER INDHOLD LEJLIGHEDENS RUM.................................. 3 TEMPERATUREN..................................... 4 BRUG ALLE RADIATORER..............................

Læs mere

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2)

Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) 2.4. udgave DA Brugervejledning Nokia Treasure Tag (WS-2) Indholdsfortegnelse Kom godt i gang 3 Binding og tilslutning 5 Konfigurer din sensor 7 Find din sensor

Læs mere

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid

Prokrastineringsformlen i praksis. Afviklet arbejde. Udnyttet tid Figur fra Dansen på deadline side 52 slut Afviklet arbejde halvdelen Udnyttet tid om prokrastineringsformlen bliver det forhåbentlig lettere for dig at undersøge, hvad det er, der skaber problemer, når

Læs mere

Om rengøring af våben

Om rengøring af våben Om rengøring af våben Hele Artiklen eller dele her af må ikke anvendes uden tydelig kilde angivelse Udstyr venligt udlånt af De Danske Skytteforeningers salgsafdeling 26-11-2003 21:33 Ejnar Askholm Hvordan

Læs mere

Vejledning om hovedlus

Vejledning om hovedlus Vejledning om hovedlus Vejledningen er lavet i samarbejde mellem Sundhedsstyrelsen og Aarhus Universitet og erstatter tidligere udsendte vejledninger om hovedlus. Den henvender sig især til de kommunale

Læs mere

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme

INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme INSTRUKTIONSMANUAL FOR SERVERINGSDISK med indbygget varme - SANTANA - - SANTAFE - - GEVENDE - SANTANA SERIEN : SA-HL133 SA-HL164 SA-HL205 SANTAFE SERIEN : SF-HL133 SF-HL164 SF-HL205 GEVENDE SERIEN : GE-HL133

Læs mere

Hækkeklipper GT5627 HN1617

Hækkeklipper GT5627 HN1617 Hækkeklipper GT5627 HN1617 Advarsel: Læs denne brugervejledning grundigt og forstå den, før hækkeklipperen tages i brug. Hav altid denne brugervejledning ved hånden. 1 2 INDHOLD Symbolforklaring... 4 Generelle

Læs mere