August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011"

Transkript

1 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Resumé 1 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Forventede resultater af kundernes aktiviteter Forventet effekt på omsætningen Værdien af eksportrådets ydelser Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser 16 Bilag: Populationer og metodegrundlag 18 Introduktion til CRM-datagrundlaget 18 Population og metodegrundlag for den CRM-baserede effektmåling 19 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

4

5 1 Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af målingen af effekterne af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i Målingen af effekter af de betalingsbelagte ydelser omfatter de ydelser, som er faktureret i Målingen omfatter ikke effekter af Eksportrådets handelspolitiske indsats, ligesom effekter af Eksportrådets gratisydelser og tilskudsberettigede ydelser ikke er omfattet af målingen. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. Hovedresultaterne fra analysen af effekterne af Eksportrådets fuldt betalingsbelagte ydelser i 2011 er: At Eksportrådets ydelser i 2011 forventes at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. For eksportrådets danske kunder, forventes Eksportrådets ydelser i 2011 at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 1

6 At Eksportrådets kunder i gennemsnit forventer en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. hvilket igen vil medføre en forbedring af skattegrundlaget med 0,2 pct. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. At de kunder, der tilskriver Eksportrådets ydelser stor eller afgørende værdi samlet set forventer en eksportfremgang på 17,7 mia. DKK inden for de næste tre år målingen viser dermed, at Eksportrådets ydelser har haft afgørende eller stor værdi for 61,7 pct. af den samlede forventede omsætningseffekt. 72 pct. af kunderne vurderer, at Eksportrådets ydelser har haft en stor eller helt afgørende værdi for, at de kan opnå det ønskede resultat af deres eksportaktivitet. Med afsæt i effektmålingen og i Danmarks Statistiks beregninger i den makroøkonomiske model ADAM er de samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelse beregnet. Beregningerne viser, at den samlede effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser forventes at bidrage til 6,3 mia. DKK i svarende til en forbedring i BNP på 0,28 pct. En stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK i 2012 betyder desuden en umiddelbar medbeskæftigelse på knap fuldtidsbeskæftigede, 2 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

7 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i 2011 Eksportrådet er Udenrigsministeriets redskab til at fremme internationaliseringen af dansk erhvervsliv. Eksportrådets bistand, som kan være gratis, i form af tilskud eller mod betaling, vedrører både eksport, investeringer og virksomhedssamarbejde. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. Eksportrådets bistand omfatter bl.a. konkret rådgivning og operativ bistand, generel informationsformidling, fremme af gunstige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv, deltagelse i internationale handelspolitiske forhandlinger, vurderinger af økonomiske og politiske risici og muligheder mv. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. I målingen anvendes betegnelsen danske kunder for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, som juridisk er etableret i Danmark. Helt eller delvist udenlandsk ejede filialer eller selskaber etableret i Danmark betragtes i den forstand som danske selskaber, idet de bidrager til vækst og beskæftigelse på samme måde som dansk ejede selskaber. Betegnelsen udenlandsk registrerede kunder anvendes som betegnelse for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, der ikke er juridisk etableret i Danmark. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 3

8 2.1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager I 2011 ydede Eksportrådet betalingsbelagt rådgivning til i alt kunder, mens det tilsvarende tal for 2010 udgjorde kunder, svarende til en mindre stigning i det samlede antal kunder på 1,1 pct. fra 2010 til 2011, og til et fald på 3,2 pct. fra 2009 til Udviklingen i Eksportrådets danske kunder har tilsvarende være negativ. Fra 2009 til 2010 faldt antallet af danske kunder med 5,5 pct., men antallet af danske kunder fra 2010 til 2011 er faldet med 3,9 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011, er antallet af danske kunder samlet set faldet med 9,2 pct. Omfanget af angivelser i kundetilfredshedsskemaet af effekt på omsætningen har stor betydning for målingens grundlag. Det bør derfor bemærkes, at det samlede antal angivelser er faldet væsentligt. Fra 2010 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen således faldet med 21,5 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen faldet med 34,5 pct. For det samlede antal betalende kunder, gennemførte Eksportrådet i 2011 alt sager, svarende en stigning i det samlede antal betalingsbelagte sager på 1,3 pct. fra 2010 til Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede årlige antal betalingsbelagte sager dog faldet med 6,1 pct. I tillæg til rådgivningen til de betalende kunder, ydede Eksportrådet i 2010 og 2011 gratis rådgivning til i alt kunder. For disse kunder udførte Eksportrådet i denne periode i alt gratisydelser. Tabellen nedenfor viser også udviklingen i kundernes gennemsnitlige købsbeløb. Som det fremgår, er kundernes gennemsnitlige købsbeløb stigende. Set over perioden fra 2009 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb faldet med 9,0 pct. TABEL 1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager, ydelser 2010-ydelser 2011-ydelser Samlet antal betalende kunder Samlet antal betalende danske kunder Samlet antal betalende udenlandsk registrerede kunder Samlet antal angivelser af effekt på omsætning Samlet antal danske kunder med angivelse af effekt på omsætning** 608(N/A) 495 (974) 383 (1.039) Samlet antal sager for betalende kunder Gennemsnitligt købsbeløb DKK DKK DKK Samlet antal gratiskunder* Samlet antal gratisydelser* *Note: Gratisydelser blev indført i 2010, hvorfor opgørelsen ikke omfatter opgørelser heraf for 2009 **Note: Fra juni 2010 blev det muligt for respondenterne til hver sag at svare ved ikke. Antallet af ved ikke svar er angivet i parentes. 4 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

9 2.2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Som det fremgår af tabellen til højre, udgjorde Eksportrådets samlede omsætning i 2011 fra de betalingsbelagte ydelser 104,8 mio. DKK. Omsætningen fra 2011-ydelserne kan i særlig grad henføres til sager rettet mod de vesteuropæiske og nordøstasiatiske markeder. Tilsvarende udgør sager rettet mod det nordamerikanske marked en betydelig andel af den samlede omsætning i Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne til kunder vedr. det nordøstasiatiske marked, den største andel (24,2 pct.). Ydelserne til kunder vedr. det nordafrikanske marked og Mellemøsten udgør en mindre del af omsætningen, men en relativ stor del af de samlede forventede effekter. Set i forhold til sektorer, kan en betydelig andel af 2011-omsætningen henføres til sager for kunder inden for klima og energi, kunder inden for sundhed (Life Science), ligesom kunder inden for landbrug, møbel, design, tekstil og IKT samlet set andrager en betydelig del af omsætningen fra ydelserne. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. klima og energi, den absolut største andel (68,0 pct.). Som det også fremgår af tabellen, kan 15,2 pct. af 2011-omsætningen henføres til ydelser vedr. partnersøgninger. 13,6 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser vedr. ansættelse og public relations, mens 11,6 pct. af 2011-omsætningen kan henføres til kommercielle besøg og mødeprogrammer. Endelig kan 10,5 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser inden for General Public Affairs. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. General Public Affairs, den absolut største andel (60,2 pct.). TABEL 2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed i 2011 Samlet omsætning Andel af omsætn. Omsætning i 2011 fordelt på produkttyper Andel af effekter 104,8 mio. DKK General Public Affairs 10,5 % 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer 11,6 % 4,4 % Markedsanalyser 9,2 % 1,3 % Partnersøgninger 15,2 % 1,5 % Ansættelse og public relations 13,6 % 7,7 % Øvrig kommerciel assistance 16,7 % 11,3 % Innovationsservice 7,7 % 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) Omsætning i 2011 fordelt på regioner 15,5 % 11,3 % Vesteuropa 34,4 % 18,6 % Rusland og SNG 6,7 % 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten 3,8 % 20,5 % Nordamerika 10,7 % 2,8 % Latinamerika 6,0 % 4,7 % Nordøstasien 22,3 % 24,2 % ASEAN 6,5 % 7,9 % Sydasien 5,9 % 10,0 % Australasien 2,1 % 0,2 % Afrika 1,5 % N/A Omsætning i 2011 fordelt på sektorer Architecture, Engineering & Construction 7,7 % 5,9 % Climate & Energy 18,4 % 68,0 % Defence 1,8 % 1,4 % Environment & Water 6,6 % 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business Furniture, Design & Fashion, Textiles 11,8 % 2,7 % 11,4 % 2,1 % Health (Life Sciences) 13,8 % 6,1 % ICT, Electronics & Software 11,0 % 2,3 % Machine Industry 6,1 % 1,5 % Service 8,7 % 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) 2,7 % 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 5

10 Øget eksport Generel viden Kontakter Innovation Konsolidering Nye medarbejdere Omkostningsreduktion Udflytning 25,7% 21,6% 17,7% 16,3% 11,4% 15,1% 9,4% 7,3% 7,6% 6,2% 4,7% 6,1% 5,8% 3,7% 3,5% 28,6% 31,4% 36,1% 43,4% 43,1% 41,0% 66,1% 53,5% 49,5% Der er i målingen ikke foretaget opgørelser af omsætningen for tidligere aktivitetsår, hvorfor der i målingen ikke er foretaget sammenligninger med tidligere år. Set over en treårig periode, ses den største udvikling i andelen af kunder, som forventer at aktiviteterne vil skabe kontakter. Således er denne andel siden 2009 steget med 26,2 pct. 2.3 Forventede resultater af kundernes aktiviteter I forlængelse af afslutningen på en sag, fremsender Eksportrådet et tilfredshedsskema, hvor kunderne bl.a. bedes angive deres forventninger til resultaterne af deres samlede aktiviteter. Set over samme periode, er andelen af kunder, som forventer øget eksport, faldet med 25,1 pct, mens andelen af kunder som forventer innovation som følge af deres aktiviteter, er faldet med 31,1 pct. I 2011 var de tre mest forventede resultater af kundernes aktivitet som følge af Eksportrådets bistand øget eksport med 66,1 pct., Generel viden med 43,3 pct. samt at skabe kontakter med 28,6 pct. Disse typer af resultater har også været de mest dominerende i de foregående år. FIGUR 1 Forventede resultater blandt Eksportrådets kunder, 2009, 2010 og ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

11 2.4 Forventet effekt på omsætningen Foruden spørgsmålene omkring hvilke typer af resultater, kunderne forventer at opnå, spørges kunderne i tilfredshedsundersøgelsen også til, hvilket økonomisk resultat ydelserne forventes at bidrage til inden for de næste tre år. Kundernes økonomiske resultat er dermed udtryk for kombinationen af deres egen indsats og ydelsen fra Eksportrådet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes Eksportrådets ydelser i 2011, at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Som det også fremgår af tabellen, forventer Eksportrådets kunder i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. For eksportrådets danske kunder, er de forventede effekter opgjort til 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. TABEL 3 Gennemsnitlig og samlet forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i Gennemsnitlig forventet effekt Alle kunder 13,6 mio. DKK 13,1 mio. DKK 9,9 mio. DKK Danske kunder 11,2 mio. DKK 11,6 mio. DKK 7,7 mio. DKK Samlet forventet effekt Alle kunder 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK Danske kunder 22,2 mia. DKK 27,2 mia. DKK 23,2 mia. DKK EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 7

12 2.4.1 Eksporteffekt i forhold til købsbeløb Figuren nedenfor viser, at såvel de gennemsnitlige forventede effekter som den samlede forventede effekt af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder i 2011, generelt er stigende med købsbeløbet. Blandt de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK er effekten således 4,1 mio. DKK i gennemsnit, mens den for de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mere end DKK, er 25,7 mio. DKK i gennemsnit. Det er således kunder, der har købt ydelser, hvor købsbeløbet er på mere end DKK, der er med til at trække den gennemsnitlige effekt op. Kunder, der har købt ydelser for mellem DKK og DKK trækker også den gennemsnitlige effekt op, da den gennemsnitlige effekt hér, er opgjort til 10,6 mio. DKK. Det er også blandt de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK, at det største bidrag til den samlede omsætningseffekt kommer. Den samlede forventede omsætningseffekt er som nævnt på 28,7 mia. DKK over de næste 3 år. Herfra kommer de 17,3 mia. DKK fra de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK Udviklingen i købsbeløbet Som nævnt, er såvel de gennemsnitlige forventede effekter som de samlede forventede effekter af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder, generelt stigende med købsbeløbet. Af denne årsag er det relevant at se nærmere på udviklingen i kundernes købsbeløb. Som vist i tabel 1 ovenfor, har kundernes gennemsnitlige købsbeløb generelt været stigende i perioden fra 2009 til I denne periode er det gennemsnitlige købsbeløb således steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb dog faldet med 9,0 pct. FIGUR 2 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på købsbeløb (enkeltvise køb) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, DKK 2,1 4, DKK 1,9 4, DKK 4,6 10, DKK 2,8 4, DKK 17,3 25,7 Gennemsnitlig forventet effekt, mio. DKK Samlet forventet effekt, mia. DKK 8 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

13 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Figurerne nedenfor viser, hvordan udviklingen har været i kundernes købsbeløb perioden fra 2009 til Figuren til venstre viser udviklingen i forhold til fordelingen af alle sager, mens figuren til højre viser udvikling for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter. perioden fra 2009 til 2011 er sket et fald i andelen af sager med købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK, herunder særligt i sager med et købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK Som det fremgår af begge figurer, er der i perioden fra 2009 til 2011 begrænsede variationer i fordelingerne af kundernes købsbeløb. For såvel alle sager som for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, indikeres dog en mindre stigning i andelen af kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK. Fra 2009 til 2011 er andelen af disse sager således steget 3-4 procentpoint. Det samme gør sig imidlertid gældende for sager med et købsbeløb på mere end DKK. For de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, viser de to figurer endvidere, at der i FIGUR 3 Udviklingen i fordelingen af sager efter købsbeløb Alle sager 0% 10% 20% 30% 40% Sager med angivelse af forventet effekt 0% 10% 20% 30% 40% 11% 10% 14% 18% 17% 22% 12% 15% 11% 19% 16% 16% 18% 21% 17% 21% 19% 18% 38% 31% 33% 24% 26% 23% 21% 24% 25% % 22% 21% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 9

14 2.4.3 Outliers betydning for eksporteffekterne Inden opregningen af effekterne på omsætningen er outliers frasorteret. Outliers er defineret som sager hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Såfremt de forventede effekter fra en given outlier vurderes at være realistisk, lægges effekten fra denne outlier efterfølgende til den samlede effekt efter opregning. Effekten fra disse outliers indgår dermed i de samlede og endeligt opgjorte forventede effekter. Tabellen nedenfor viser udviklingen betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter. TABEL 4 Udviklingen i betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter Samlet forventet effekt, mia. DKK Samlet forventet effekt fra outliers, mia. DKK Outliers andel af de samlede forventede effekter ,9 35,8 28,7 6,8 15,4 7,3 20 % 43 % 26 % Som det fremgår af tabellen, udgør outliers en betragtelig andel af de samlede forventede effekter. I 2011, udgør de forventede effekter fra outliers således ca. 26 pct. af de samlede forventede effekter. Betydningen af outliers er i 2011 på niveau med betydningen i I 2009 og 2011 har outliers dog væsentlig mindre betydning for de samlede forventede effekter, end det er tilfældet i 2010, hvor de forventede effekter fra outliers udgjorde ca. 43 pct. af de samlede forventede effekter. Som nævnt, er outliers defineret som sager, hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Tabellen nedenfor viser i denne sammenhæng, grænseværdien for outliers målt i mio. DKK for de enkelte år. Jo højere grænseværdien er, desto større outlier-værdier indgår de gennemsnit, der indgår i opregningen af de samlede forventede effekter. TABEL 5 Udviklingen i grænseværdier for outliers (mio. DKK.) Købsbeløb 2009, mio. DKK 2010, mio. DKK 2011, mio. DKK DKK DKK DKK DKK DKK Som det fremgår af tabellen, udgør grænseværdien for outliers i købsbeløb-intervallet fra DKK til DKK i 2011 ca. 52 mio. DKK. Det gælder således at sager inden for dette købsbeløb-interval, hvor kunderne forventer effekter som overstiger 52 mio. DKK, betragtes som outliers. I 2010 var grænseværdien i dette interval betydeligt højere, nemlig 416 mio. DKK. Med andre ord, var det i 2010 populært sagt vanskeligere at blive en outlier inden for dette købsbeløb-interval. Omvendt viser analysen, at grænseværdierne i købsbeløb-intervallet fra DKK og i købsbeløb-intervallet fra DKK i 2011 og 2009 var højere, end det var tilfældet for Den relativt store betydning af outliers i 2010 skal derfor bl.a. henføres til dette forhold. 10 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

15 2.4.4 Eksporteffekt i forhold til sektorer Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådet ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på sektorer. Tabellen viser, at ydelser, der knytter sig til området inden for klima og energi, oplever den største gennemsnitlige effekt på 65,5 mio. DKK i gennemsnit per sag. Eftersom der i 2011 samtidigt har været relativt mange sager på dette område, tegner sektoren sig også for den største andel af samlede forventede effekter (68,0 pct.). Omvendt viser tabellen, at ydelser inden for traditionelle industrierhverv som maskin-, møbel-, tekstilog jordbrugserhverv ikke har så stor gennemsnitlig forventet effekt. På disse områder udgør den gennemsnitlige forventede effekt således blot mellem 2,7 mio. DKK og 3,8 mio. DKK. Tabellen viser også, at de ydelser, der knytter sig til miljø og vand, har det gennemsnitligt største købsbeløb. Selvom kunderne forventer en relativt høj gennemsnitlig effekt, tegner sektoren sig blot for en begrænset andel af de samlede forventede effekter (3,9 pct.). Dette skyldes, at der i 2011 er leveret relativt få ydelser på dette område. TABEL 6 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på sektorer Gns. købsbeløb, Gns. forventet Sektor Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt Architecture, Engineering & Construction ,1 5,9 % Climate & Energy ,5 68,0 % Defence ,7 1,4 % Environment & Water ,1 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business ,8 2,7 % Furniture, Design & Fashion, Textiles ,7 2,1 % Health (Life Sciences) ,0 6,1 % ICT, Electronics & Software ,9 2,3 % Machine Industry ,7 1,5 % Service ,7 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) ,3 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 11

16 2.4.5 Eksporteffekt i forhold til regioner Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådets ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på region. Regionerne beskriver de geografiske områder, hvor Eksportrådets ydelser har fundet sted. Tilsvarende udgør de forventede effekter for sager vedr. vesteuropæiske markeder, en betydelig andel af de samlede forventede effekter (18,6 pct.). Dette skyldes især, at antallet af sager er stort og dels, idet den gennemsnitlige forventede effekt er relativt lav for disse markeder (6,4 mio. DKK). Tabellen viser, at den gennemsnitlige effekt er størst blandt landene i Nordafrika/Mellemøsten. Eftersom der i 2011 samtidigt har været et betydeligt antal sager på disse markeder, tegner regionen sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (20,5 pct.). Som det også fremgår af tabellen, tegner sager vedr. markeder i Nordøstasien sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (24,2 pct.). På disse markeder forventer kunderne i gennemsnit en effekt på 9,2 mio. DKK, og eftersom antallet af sager på disse markeder er relativt stort, har disse markeder betydelig indvirkning på de samlede forventede effekter. TABEL 7 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på regioner Gns. købsbeløb, Gns. forventet effekt, mio. Region Antal sager DKK DKK Andel af samlet forventet effekt Vesteuropa ,4 18,6 % Rusland og SNG ,7 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten ,0 20,5 % Nordamerika ,1 2,8 % Latinamerika ,8 4,7 % Nordøstasien ,2 24,2 % ASEAN ,4 7,9 % Sydasien ,8 10,0 % Australasien ,0 0,2 % Afrika N/A N/A 12 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

17 2.4.6 Eksporteffekt i forhold til produkttyper Det er muligt at opdele den forventede effekt af Eksportrådets ydelser på forskellige produkttyper. Dermed er det muligt at se, hvilken effekt de forskellige produkttyper forventes at bidrage med. For ydelser vedr. kommercielle besøg og mødeprogrammer er den gennemsnitlige forventede effekt 4,2 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 2,2 mio. DKK for markedsanalyser. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af kundernes gennemsnitlige forventede effekt, fordelt på forskellige produkter. Som det fremgår af tabellen, forventes den største gennemsnitlige effekt på ydelser under General Public Affairs, hvor den gennemsnitlige forventede effekt er på 76,3 mio. DKK. Eftersom der i 2011 samtidigt blev leveret et betydeligt antal ydelser inden for dette område, tegner ydelser vedr. General Public Affairs sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (60,2 pct.). Kunder, der har modtaget ydelser vedr. partnersøgninger, har en gennemsnitlig forventning til effekten på 1,7 mio. DKK, mens de øvrige produkter, som Eksportrådet tilbyder, har en gennemsnitlig forventet effekt på 9,9 mio. DKK. For ydelser vedr. øvrig kommerciel assistance udgør den gennemsnitlige forventede effekt 8,5 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 8,4 mio. DKK for ydelser vedr. ansættelse og public relations. TABEL 8 Forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på produkttyper Gns. købsbeløb, Gns. forventet Produkttype Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt General Public Affairs ,3 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer ,2 4,4 % Markedsanalyser ,2 1,3 % Partnersøgninger ,7 1,5 % Ansættelse og Public Relations ,4 7,7 % Øvrig kommerciel assistance ,5 11,3 % Innovationsservice ,2 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) ,9 11,3 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 13

18 2.4.7 Eksporteffekt i forhold til sagstyper Det er endvidere muligt at dele ydelserne op på sagstype. Sagstyperne kan deles op på Eksportstartpakker og øvrige ydelser. Tabellen nedenfor viser de forventede effekter blandt for Eksportstart pakker og øvrige sager. Som det fremgår, udgør den gennemsnitlige forventede effekt af Eksportstarts pakker 2,7 mio. DKK. De samlede forventede effekter af Eksportstart pakkerne er i målingen opgjort til 1,2 mia. DKK. Som det også fremgår af tabellen, er de gennemsnitlige forventede effekter for Eksportstart Vækst pakker højere end for Eksportstart pakker. Eftersom antallet af Eksportstart pakker dog er relativt lavt, er der ikke forskel på de samlede forventede effekter for de to typer af Eksportstart pakker. Blandt de øvrige sagstyper er den gennemsnitlige forventede effekt på 15,8 mio. DKK. TABEL 9 Forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på sagstyper Gns. forventet effekt, mio. Sagstype Antal sager Gns. købsbeløb DKK Samlet forventet effekt, mia. DKK Eksportstart pakker ,7 1,2 Eksportstart pakker ,6 0,6 Eksportstart Vækst pakker ,5 0,6 Øvrige sager ,8 59,8 14 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

19 2.5 Værdien af eksportrådets ydelser I Eksportrådets kundetilfredshedsundersøgelse anmodes kunderne om at vurdere værdien af Eksportrådets ydelser, i forhold til deres muligheder for at opnå de forventede resultater. Tidligere års angivelser peger i retning af, at der Eksportrådets ydelser generelt har en ganske stor betydning. Således viste resultaterne fra 2009 og 2010 for de danske kunder, at omkring to tredjedele af kunderne mente, at Eksportrådets ydelser havde afgørende eller stor værdi. Beregningerne heraf viser, at den gennemsnitlige forventede effekt for kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi, er markant større end gennemsnittet. Således forventer kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi en gennemsnitlig mereksport på 16,6 mio. DKK. Til sammenligning er den gennemsnitlige forventet effekt for alle virksomheder 9,9 mio. DKK. De gennemsnitlige forventede effekter er altså ca. 70 pct. højere for kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi. I 2011 viser tabellen nedenfor, at 72 pct. af kunderne vurderer, at Eksportrådets ydelser har haft en stor eller helt afgørende værdi for, at de kan opnå det ønskede resultat af deres eksportaktivitet. Tilsvarende viser tabellen, at beskedne 2 pct. mener, at Eksportrådets ydelse ikke har haft en værdi. De kunder, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi, står også for en ganske betydelig del af den samlet forventede effekt. Således forventer disse kunder en samlet effekt på 17,7 mia. DKK. Med afsæt i disse oplysninger fra Eksportrådets kunder er det muligt at foretage en opgørelse af omfanget af de forventede økonomiske resultater inden for de næste tre år, for de kunder, som tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi for mulighederne for, at opnå de forventede resultater. TABEL 10 Værdien af Eksportrådets ydelser for kunderne, Værdi Andel, 2009 Andel, 2010 Andel, 2011 Afgørende værdi 18,5 % 21,3 % 26,3 % Stor værdi 47,4 % 47,3 % 45,7 % Nogen værdi 24,2 % 25,1 % 21,1 % Mindre værdi 7,3 % 4,0 % 4,9 % Ingen værdi 2,6 % 2,4 % 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 15

20 2.6 Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser Denne del af analysen præsenterer den samfundsøkonomiske effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser. Beregningerne er foretaget gennem Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM i tæt samarbejde med Danmarks Statistik. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes den samlede effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser at bidrage til 6,3 mia. DKK i Opgørelsen er baseret på en række væsentlige forhold: For det første, skal den samlede effekt i 2012 ses i lyset af, at målingerne af de forventede effekter af de betalingsbelagte ydelser på kundernes omsætning, opgøres over en treårig periode. For det andet og som følge af ovenstående skal den samlede forventede effekt i 2012 ses i lyset af effektopgørelserne for de betalingsbelagte ydelser i 2009 og Det samlede bidrag fra Eksportrådet er således opgjort ved at sammenlægge de tidligere effektopgørelser (målinger af effekter fra ydelser i 2009 og 2010) med den aktuelle effektopgørelse for I alle opgørelser, anvendes det metodegrundlag, som ligger til grund for den aktuelle måling. For det tredje, skal den samlede forventede effekt i 2012 ses i forhold til Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt (nettoeffekt). Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt er opgjort ud fra kundernes angivelser af værdien af Eksportrådets ydelser i forhold til de forventede resultater. Ved afgørende værdi antages Eksportrådets bidrag at udgøre 50 % af den forventede effekt. Ved stor værdi antages Eksportrådets bidrag at udgøre 25 % af den forventede effekt. Ved øvrige angivelser antages Eksportrådets bidrag at udgøre 0 %. Med afsæt i disse opgørelser og Danmarks Statistiks beregninger i den makroøkonomiske model ADAM, medfører en stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK, umiddelbart en forbedring i BNP på 0,28 pct., svarende til 4,4 mia. DKK. En stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK, betyder herudover umiddelbart en merbeskæftigelse på knap personer, hvilket er med til at øge skattegrundlaget med 0,22 pct. Det er i målingen ikke undersøgt, om ovenstående svarer til en stigning eller et fald i forhold til tidligere. TABEL 11 Samfundsøkonomiske effekter i 2012 af betalingsbelagte ydelser fra 2011, faste priser ( priser) 2009-ydelser 2010-ydelser 2011-ydelser I alt Samlet forventet effekt 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK 98,4 mia. DKK Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt 4,7 mia. DKK 7,8 mia. DKK 6,4 mia. DKK Øget BNP i Øget beskæftigelse i Øget skatteprovenu i TABEL EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 18,9 mia. DKK (6,3 mia. DKK i 2012) 4,4 mia. DKK (0,28 %) personer (0,22 %) 1,6 mia. DKK (0,20 %) DAMVAD, 2012 på baggrund af beregninger hos Danmarks Statistik Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser, faste priser ( priser) 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK 98,4 mia. DKK 4,7 mia. DKK 7,8 mia. DKK 6,4 mia. DKK ,9 mia. DKK (7,0 mia. DKK i 2012) 4,9 mia. DKK (0,31 %)

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011

September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 September 2012 Effekter af fælles eksportfremstød gennemført i 2010-2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren

1. oktober Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren 1. oktober 2016 Delanalyse: Analyse af forholdet mellem flyruter i Københavns Lufthavn og beskæftigelse i turismesektoren For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate

Læs mere

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg

Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg Samfundsøkonomiske effekter af investeringer i biogasanlæg 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning 4 1.1 Effekter i byggefasen 5 1.2 Effekter i driftsfasen 6 1.3 Bredere samfundsmæssige effekter 7

Læs mere

Store muligheder for eksportfremme til MMV er

Store muligheder for eksportfremme til MMV er Januar 2014 Store muligheder for eksportfremme til MMV er Af chefkonsulent Allan Sørensen, als@di.dk og chefkonsulent Marie Gad, msh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder står for en begrænset del

Læs mere

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal.

Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Tyskland trækker væksten i SMV-eksporten 1 : SMV-eksportstatistikken opdateret med 2014-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2014-tal. Eksportstatistikken, der er udviklet

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase

07/08/15. Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel. Foretaget for a-kassen Ase 07/08/15 Konsekvensberegninger af forslag til ny dagpengemodel Foretaget for a-kassen Ase 2 KONSEKVENSBEREGNINGER AF FORSLAG TIL NY DAGPENGEMODEL DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies,

Læs mere

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Eksport af biogasteknologi

Eksport af biogasteknologi Eksport af biogasteknologi Samfundsmæssige effekter af øget eksport 20.12.17 Indholdsfortegnelse 1 Effekter af eksport af biogasteknologi 4 1.1 Effekter af nuværende eksport 5 1.2 Forventninger til fremtidig

Læs mere

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics

December Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen. Udarbejdet af DAMVAD Analytics December 2016 Scenarier for velstandseffekten af udviklingen i Nordsøen Udarbejdet af DAMVAD Analytics For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for

Afsnit 1: Status for udvalgte resultatmål. Afsnit 2: Udviklingen i beskæftigelse, Afsnit 3: Beskrivende statistik for 2. kvartal 2015 Fakta om Væksthusstatikken Væksthusstatistikken er en midtvejsstatus på aktiviteten i Væksthusene pr. 30. juni 2015. Når året er omme, holdes Væksthusenes resultater i 2015 op imod målene

Læs mere

Eksport skaber optimisme

Eksport skaber optimisme Januar 2013 Eksport skaber optimisme Af chefkonsulent Marie Gad, MSh@di.dk De mindre og mellemstore virksomheder, der er på eksport markederne, tror på fremgang i 2013. Men hvis flere virksomheder skal

Læs mere

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1.

De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. De økonomiske konsekvenser af højt uddannet merindvandring til den offentlige sektor 1. November 4, 2015 Indledning. Notatet opsummerer resultaterne af et marginaleksperiment udført til DREAM modellen.

Læs mere

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst

ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst ANALYSENOTAT Frihandelsaftale med Japan er en kolossal økonomisk gevinst AF CHEFKONSULENT MICHAEL BREMERSKOV JENSEN OG CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Største frihandelsaftale i mange år I sommers afsluttede

Læs mere

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål

Væksthusenes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål enes præstationer i 2013 Opgørelse af resultatmål Indledning KL og regeringen indgik den 11. juni 2012 en national aftale for enes indsats i 2013. Aftalen er indarbejdet i hver af de fem regionale aftaler,

Læs mere

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser

Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser juli 2013 Forsigtig optimisme i handelssektoren eksportens betydning vokser Omsætningen i b2b handelssektoren har i årets første måneder vist en faldende tendens. Alligevel har mange handelsvirksomheder

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Fakta om advokatbranchen

Fakta om advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.700 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Salget af videnrådgivning taber pusten

Salget af videnrådgivning taber pusten Salget af videnrådgivning taber pusten Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at den indenlandske omsætning i videnrådgiverbranchen er faldet i starten af 2012. Forventningerne til 3. kvartal 2012 er dog

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 2 2017 Om Konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling

Ressourceområdet Møbler og beklædning Februar 2013 Analyse og effektmåling Resume Den faldende beskæftigelse på landsplan inden for Møbler og beklædning i perioden 2000-2010 har især ramt de små og mellemstore virksomheder, der i perioden har tabt mere end 33 procent af alle

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 4. KVARTAL 216 13. februar 217 Ifølge det foreløbige nationalregnskab fra Grønlands Statistik voksede den grønlandske økonomi med 1,7% i 215. Dermed

Læs mere

estatistik Januar 2015

estatistik Januar 2015 Resume Dansk erhvervsliv har siden finanskrisen oplevet en øget internationalisering med en vækst på 20 procent i antallet af eksportvirksomheder fra 2009 til 2013. Stigningen trækkes af en større underskov

Læs mere

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo

EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING. Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET HJÆLPER DIN VIRKSOMHED I GANG MED INTERNATIONALISERING Eksportrådgiver Henrik Petersen Danmarks Ambassade i Oslo EKSPORTRÅDET - ORGANISATION BESTYRELSE LEDELSE Eksportrådet i Danmark Omkring

Læs mere

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark

estatistik Januar 2015 Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark Opdateret eksportstatistik skaber overblik over eksportvirksomhederne i Danmark I samarbejde med Eksportrådet har estatistik videreudviklet eksportstatistikken over små og mellemstore eksportvirksomheder.

Læs mere

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland

Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen Side 1 Strukturfondsindsatsen i Region Midtjylland Monitorering og effektvurdering De fem regioner, Bornholms Regionskommune, Danmarks Statistik

Læs mere

Kvartalsstatistik nr

Kvartalsstatistik nr nr. 4 2016 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene indeholder kvartalsstatistikken

Læs mere

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer

Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Mange danske job i normalisering af erhvervsinvesteringer Erhvervslivets investeringer er faldet voldsomt i forbindelse med den økonomiske krise. De nye nationalregnskabstal peger på, at erhvervsinvesteringerne

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL

VækstRegnskab FAXE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 2. KVARTAL VækstRegnskab 2015 1. kvartal NØGLETAL PR. 2. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr

Danske Advokaters konjunkturbarometer nr Danske Advokaters konjunkturbarometer nr. 1 2017 Om konjunkturbarometret Konjunkturbarometeret udkommer kvartalsvis baseret på advokatvirksomheders egen indrapportering til Danmarks Statistiks konjunkturbarometer.

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014

Status på udvalgte nøgletal oktober 2014 Status på udvalgte nøgletal oktober 214 Fra: Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Forventningerne til dansk økonomi synes desværre at være drejet i mere negativ

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV. KVARTAL 17 6. oktober 17 Mens 16 var et usædvanligt godt år for den grønlandske økonomi, er der tegn på, at væksten ikke fortsætter i samme tempo 17.

Læs mere

FUTURE FOOD INNOVATION

FUTURE FOOD INNOVATION SPETEMBER 2016 REGION MIDTJYLLAND FUTURE FOOD INNOVATION TILLÆG TIL SLUTEVALUERING ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2016

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jun. 15 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jun. Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 3. KVARTAL 216 16. december 216 Der er mange tegn på, at den grønlandske økonomi er i højkonjunktur. Fiskeriet, byggeriet og servicevirksomhederne har

Læs mere

Effektmåling af fælles eksportfremstød

Effektmåling af fælles eksportfremstød Når Viden skaber resultater--- Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse Maj 2008 Danmarks Eksportråd Effektmåling af fælles eksportfremstød Spørgeskemaundersøgelse

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 2. KVARTAL 216 4. oktober 216 I deres seneste rapport om Grønlands økonomi forudsiger Økonomisk Råd, at den negative BNP-vækst i 212-214 vendte til en

Læs mere

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering

13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering 1. 13. Konkurrence, forbrugerforhold og regulering Konkurrence, forbrugerforhold og regulering På velfungerende markeder konkurrerer virksomhederne effektivt på alle parametre, og forbrugerne kan agere

Læs mere

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016

Erhvervsnyt fra estatistik Juni 2016 USA og Kina trækker væksten i SMV ernes vareeksport 1 : SMVeksportstatistikken opdateret med 2015-tal. Eksportrådets statistik over SMV-eksporten er nu opdateret med 2015-tal. Eksportstatistikken, der

Læs mere

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark

Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark [0] Dansk KundeIndex 2003 skadesforsikring Kundernes tilfredshed med skadesforsikringsselskaberne i Danmark Hovedresultater Indledning og metode For tredje år i træk gennemføres en samlet kundetilfredshedsundersøgelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU

SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU Marts, 2012 FSR survey marts 2012 SUNDHEDSTILSTANDEN I DANSK ERHVERVSLIV LIGE NU www.fsr.dk FSR - danske revisorer er en brancheorganisation for godkendte revisorer i Danmark. Foreningen varetager revisorernes

Læs mere

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher

ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher ANALYSENOTAT Økonomisk status og udvikling i de kreative indholdsbrancher AF CHEFKONSULENT MALTHE MUNKØE Branchens nøgletal De kreative indholdsbrancher dækker en række virksomheder, der udvikler og sælger

Læs mere

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.)

Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) Effekter af FoU-ekstrafradrag (130 pct.) 21. marts 2017 Hovedresultater Faktaboks Analysens hovedresultater Model 130/130 Økonomisk aktivitet. Permanent BNP-effekt på 0,6 pct., svarende til 12,3 mia. i

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme

Juni Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber. Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme Juni 2016 Bestyrelses- og direktionssammensætningen i Dansk Fjernvarmes medlemsselskaber Analyse udført af DAMVAD Analytics for Dansk Fjernvarme For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN

REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN REGIONAL BRANCHESTATISTIK FOR VINDMØLLEINDUSTRIEN Juni 2016 VINDMØLLEINDUSTRIEN TEKST OG DATA: Udarbejdet af DAMVAD Analytics for Vindmølleindustrien. Bokse med Vidste du at er urelateret til DAMVAD Analytics.

Læs mere

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL

VækstRegnskab ROSKILDE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 4. KVARTAL VækstRegnskab 2015 3. kvartal NØGLETAL PR. 4. KVARTAL 13.579 13.991 14.085 13.579 11.088.123 11.123 08 21.722.849 19.496 3.09 16.483.056 17.221.543.181 15.259 % 8% 6% 6 7 %, 87 96,45 0 +100 ROSKILDE 13.695

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003

Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger. Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Fokuspanel Register over ejere af nedgravede ledninger Oktober 2003 Indhold Side 1. Resumé... 1 2. Undersøgelsens resultater... 6 2.1

Læs mere

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm

Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Eksport-assistance til danske virksomheder Eksportrådet - hvem er vi og hvad kan vi. Ole Lindholm Agenda 1. Eksportforberedelse 2. Eksportstart & Eksportstart Vækst 3. Eksportrådet 4. Vitus Vækst 5. Fremstød

Læs mere

15. Åbne markeder og international handel

15. Åbne markeder og international handel 1. 1. Åbne markeder og international handel Åbne markeder og international handel Danmark er en lille åben økonomi, hvor handel med andre lande udgør en stor del af den økonomiske aktivitet. Den økonomiske

Læs mere

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16

Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien. jan. 16 Konjunkturbarometer for træ- og møbelindustrien jan. 16 Momsstatistik Momsstatistikken fra Danmarks Statistik bygger på virksomhedernes momsindberetninger. Varer og ydelser, der er fritaget for moms (ex.

Læs mere

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse

Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Konjunkturnyt februar 013 Statistisk overblik: Omsætning, eksport og beskæftigelse Omsætningen når nyt toppunkt 1. Omsætning af energiteknologi Figur 1 viser de danske virksomheders samlede omsætning af

Læs mere

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling

Konjunkturer i Region Midtjylland. 3. kvartal Region Midtjylland Regional Udvikling Konjunkturer i Region Midtjylland 3. kvartal 2017 Region Midtjylland Regional Udvikling 1 Det seneste år er beskæftigelsen i Region Midtjylland steget med 8.232 fuldtidsbeskæftigede lønmodtagere. Den private

Læs mere

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016

Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 Bilag 3: Notat om metode for indregning af flygtninge i landsfremskrivningen og i den kommunale fremskrivning 26. april 2016 Fastlæggelse af indvandringsomfanget i Befolkningsfremskrivning 2016 De seneste

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal december 2014

Status på udvalgte nøgletal december 2014 Status på udvalgte nøgletal december 214 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Dansk økonomi voksede ifølge foreløbige nationalregnskabstal med,5 pct. fra

Læs mere

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL

VækstRegnskab KØGE kvartal. VækstAnalyse NØGLETAL PR. 3. KVARTAL VækstRegnskab 2015 2. kvartal NØGLETAL PR. 3. KVARTAL 2014 13.991 14.085 13.579 13.695 13.012 11.143 11.088 11.100 11.138 11.123 11.123 10.780 10.550 10.507 10.157 9.608 21.722 22.147 21.700 20.225 19.849

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

Digitalisering af danske virksomheder

Digitalisering af danske virksomheder Digitalisering af danske virksomheder Indholdsfortegnelse Digitalisering af danske virksomheder. 3 Digitalisering en vej til øget vækst og produktivitet 4 Større virksomheder ser mere potentiale i digitalisering

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet

Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet Arbejdsmarked: let af marginaliserede er steget markant siden 29 Stadig flere danskere befinder sig på kanten af arbejdsmarkedet let af marginaliserede steg med 5.3 fra 4. kvartal 211 til 1. kvartal 212.

Læs mere

Direkte investeringer Ultimo 2014

Direkte investeringer Ultimo 2014 Direkte investeringer Ultimo 24 4. oktober 25 IGEN FREMGANG I DIREKTE INVESTERINGER I 24 Værdien af danske direkte investeringer i udlandet og udenlandske direkte investeringer i Danmark steg i 24 efter

Læs mere

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner

Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Fakta om økonomi November 216 Investeringer i SKAT kan styrke de offentlige finanser med flere milliarder kroner Over de seneste ti år er ressourcerne i SKAT faldet markant, hvilket har medført, at der

Læs mere

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV

ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 14. december 2006 af Signe Hansen direkte tlf. 33557714 ARBEJDSTID PÅ HOVEDERHVERV 1995-2006 Der har været stigninger i arbejdstiden for lønmodtagere i samtlige erhverv fra 1995-2006. Det er erhvervene

Læs mere

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale

N OTAT. Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale N OTAT Udvikling i universiteternes økonomi og pe r- sonale Den 24. april 2015 Sags ID: SAG-2015-01692 Dok.ID: 1996755 Indtægter og udgifter/omkostninger, jf. kapitel 1 Fra 2007 til 2013 er universiteternes

Læs mere

Katrine Dalsgaard Skovly

Katrine Dalsgaard Skovly Katrine Dalsgaard Skovly 1 UDENRIGSMINISTERIETS TILSTEDEVÆRELSE I VERDEN Ambassader (76) Multilaterale repræsentationer (7) Repræsentationskontorer (5) Generalkonsulater (8) Handelskontorer med borgerservice

Læs mere

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018

Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering Budget 2018 Byrådet skal træffe et valg mellem selvbudgettering og statsgaranti i forhold til budgettering af indkomstskat, tilskud og udligning for 2018. Valget

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Udviklingen i de kommunale investeringer

Udviklingen i de kommunale investeringer Udviklingen i de kommunale investeringer 1. Tilbagegang i kommunernes investeringer Kommunernes skattefinansierede anlægsudgifter var på 19,5 mia. kr. (2018- PL) i 2016, jf. kommunernes regnskaber og figur

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR 1. MARTS 16 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 AF MOHAMED ABDULLAHI MUQTAR Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig

Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervsudvalget L 14 - Bilag 4 Offentlig Erhvervs- og Selskabs-styrelsen November 2004 Ref Udg. Dato Godk. Kontrol Udarb. N/A Tlf: Indholdsfortegnelse 1. Resume 1 2. Undersøgelsens resultater 3 2.1 Baggrund

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab

Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab 24. SEPTEMBER 213 Resultater fra medlemsundersøgelsen om investeringer i Offentligt og Privat Partnerskab AF CHRISTINE E. NIELSEN Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse blandt

Læs mere

Danmark mangler investeringer

Danmark mangler investeringer Organisation for erhvervslivet April 21 Danmark mangler investeringer Af Økonomisk konsulent, Tina Honoré Kongsø, tkg@di.dk Fremtidens danske velstand afhænger af, at produktiviteten i samfundet øges,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion. Hjørring Kommune 16. september 2016 Valg af statsgaranti eller selvbudgettering for Budget 2017 Resume: Da det for de fleste er teknisk meget svært stof, er det valgt at udarbejde resume med konklusion.

Læs mere

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE

VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal VÆKST- OG BESKÆFTIGELSES- REDEGØRELSE 2. kvartal 87% 23% VI udvikler Redegørelsen sammenfatter oplysninger om de erhvervs- og beskæftigelsesmæssige udviklingstendenser

Læs mere

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud

Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i dagtilbud Emne Til Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i ÅFO Side 1 af 10 Undersøgelse af arbejdstilrettelæggelse i Formålet med undersøgelsen har været at belyse bemandingen i to udvalgte : Mårslet Dagtilbud

Læs mere

Effekter af den regionale vækstindsats

Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Effekter af den regionale vækstindsats Resumé De seks regionale vækstfora igangsætter hvert år en række initiativer, som bidrager til at skabe vækst og udvikling

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed

ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed ANALYSENOTAT Hver femte ansat i udenlandsk ejet virksomhed AF ØKONOM JENS HJARSBECH, CAND.POLIT, Udenlandske investeringer øger velstanden Udenlandsk ejede virksomheder er ifølge Produktivitetskommissionen

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015

OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 2015 OPP-undersøgelse i Forsikring & Pensions medlemskreds, 15 Af Mohamed Abdullahi Muqtar, 1. marts 16 Om notatet Forsikring & Pension har gennemført en medlemsundersøgelse om investeringer i offentlig-private

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV

KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV KONJUNKTURBAROMETER FOR DET GRØNLANDSKE ERHVERVSLIV 1. KVARTAL 216 27. juni 216 De foreløbige nationalregnskabstal fra Grønlands Statistik viser, at der var tilbagegang i den grønlandske økonomi i 212,

Læs mere

EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART

EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART EKSPORTFORBEREDELSE/EKSPORTSTART Energi og miljøsektoren: Jens Chr. Jensen Elverdalsvej 36 8270 Højbjerg Tlf. 86 27 47 24 Mobil: 40 32 68 77 E-mail: jens.chr@mail.dk EKSPORTFORBEREDELSE:

Læs mere

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A analyse. 3. kvartal 2014. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A analyse 3. kvartal 2014 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stærkt dansk M&A marked i 2014Q3 drevet af finansielle købere M&A markedet i year-to-date 2014 forsætter de

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006

Lønudviklingen i 2. kvartal 2006 Sagsnr. Ref: HJO/MHO/BLA September Lønudviklingen i. kvartal Den årlige ændring i timefortjenesten på hele DA-området var, pct. i. kvartal, svarende til en stigning på, pct.-point i forhold til forrige

Læs mere

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia

Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Rusland Januar 2015 Hvem? Peter Mygind Rasmussen Minister Counselor Head of the Danish Trade Council in Russia Tidligere erfaringer Internationaliseringsrådgiver, Væksthus Midtjylland Handels Attaché,

Læs mere

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner

NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner Louise Kryspin Sørensen Oktober 2016 NOTAT Stress og relationen til en række arbejdsmiljødimensioner DSR har i foråret 2015 indhentet data om sygeplejerskers psykiske arbejdsmiljø og helbred. I undersøgelsen

Læs mere

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear

Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Væksten i vikarbranchen ned i lidt lavere gear Data for 1. kvartal 2015 RESUMÉ Vikarbranchen har gennem de senere år oplevet en betydelig vækst i vikarbeskæftigelsen. Der er tale om en kraftig vækst, der

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg

Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé Frederiksberg Det Interaktive Danmark i Tal 2015 Interactive Denmark Bernhard Bangs Allé 25 2000 Frederiksberg (+45) 33 86 28 87 Interactivedenmark.dk Cvr nr.: 35180109 Revision 1.0. 8. November 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere