August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011"

Transkript

1 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Resumé 1 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Forventede resultater af kundernes aktiviteter Forventet effekt på omsætningen Værdien af eksportrådets ydelser Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser 16 Bilag: Populationer og metodegrundlag 18 Introduktion til CRM-datagrundlaget 18 Population og metodegrundlag for den CRM-baserede effektmåling 19 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

4

5 1 Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af målingen af effekterne af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i Målingen af effekter af de betalingsbelagte ydelser omfatter de ydelser, som er faktureret i Målingen omfatter ikke effekter af Eksportrådets handelspolitiske indsats, ligesom effekter af Eksportrådets gratisydelser og tilskudsberettigede ydelser ikke er omfattet af målingen. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. Hovedresultaterne fra analysen af effekterne af Eksportrådets fuldt betalingsbelagte ydelser i 2011 er: At Eksportrådets ydelser i 2011 forventes at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. For eksportrådets danske kunder, forventes Eksportrådets ydelser i 2011 at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 1

6 At Eksportrådets kunder i gennemsnit forventer en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. hvilket igen vil medføre en forbedring af skattegrundlaget med 0,2 pct. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. At de kunder, der tilskriver Eksportrådets ydelser stor eller afgørende værdi samlet set forventer en eksportfremgang på 17,7 mia. DKK inden for de næste tre år målingen viser dermed, at Eksportrådets ydelser har haft afgørende eller stor værdi for 61,7 pct. af den samlede forventede omsætningseffekt. 72 pct. af kunderne vurderer, at Eksportrådets ydelser har haft en stor eller helt afgørende værdi for, at de kan opnå det ønskede resultat af deres eksportaktivitet. Med afsæt i effektmålingen og i Danmarks Statistiks beregninger i den makroøkonomiske model ADAM er de samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelse beregnet. Beregningerne viser, at den samlede effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser forventes at bidrage til 6,3 mia. DKK i svarende til en forbedring i BNP på 0,28 pct. En stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK i 2012 betyder desuden en umiddelbar medbeskæftigelse på knap fuldtidsbeskæftigede, 2 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

7 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i 2011 Eksportrådet er Udenrigsministeriets redskab til at fremme internationaliseringen af dansk erhvervsliv. Eksportrådets bistand, som kan være gratis, i form af tilskud eller mod betaling, vedrører både eksport, investeringer og virksomhedssamarbejde. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. Eksportrådets bistand omfatter bl.a. konkret rådgivning og operativ bistand, generel informationsformidling, fremme af gunstige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv, deltagelse i internationale handelspolitiske forhandlinger, vurderinger af økonomiske og politiske risici og muligheder mv. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. I målingen anvendes betegnelsen danske kunder for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, som juridisk er etableret i Danmark. Helt eller delvist udenlandsk ejede filialer eller selskaber etableret i Danmark betragtes i den forstand som danske selskaber, idet de bidrager til vækst og beskæftigelse på samme måde som dansk ejede selskaber. Betegnelsen udenlandsk registrerede kunder anvendes som betegnelse for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, der ikke er juridisk etableret i Danmark. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 3

8 2.1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager I 2011 ydede Eksportrådet betalingsbelagt rådgivning til i alt kunder, mens det tilsvarende tal for 2010 udgjorde kunder, svarende til en mindre stigning i det samlede antal kunder på 1,1 pct. fra 2010 til 2011, og til et fald på 3,2 pct. fra 2009 til Udviklingen i Eksportrådets danske kunder har tilsvarende være negativ. Fra 2009 til 2010 faldt antallet af danske kunder med 5,5 pct., men antallet af danske kunder fra 2010 til 2011 er faldet med 3,9 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011, er antallet af danske kunder samlet set faldet med 9,2 pct. Omfanget af angivelser i kundetilfredshedsskemaet af effekt på omsætningen har stor betydning for målingens grundlag. Det bør derfor bemærkes, at det samlede antal angivelser er faldet væsentligt. Fra 2010 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen således faldet med 21,5 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen faldet med 34,5 pct. For det samlede antal betalende kunder, gennemførte Eksportrådet i 2011 alt sager, svarende en stigning i det samlede antal betalingsbelagte sager på 1,3 pct. fra 2010 til Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede årlige antal betalingsbelagte sager dog faldet med 6,1 pct. I tillæg til rådgivningen til de betalende kunder, ydede Eksportrådet i 2010 og 2011 gratis rådgivning til i alt kunder. For disse kunder udførte Eksportrådet i denne periode i alt gratisydelser. Tabellen nedenfor viser også udviklingen i kundernes gennemsnitlige købsbeløb. Som det fremgår, er kundernes gennemsnitlige købsbeløb stigende. Set over perioden fra 2009 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb faldet med 9,0 pct. TABEL 1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager, ydelser 2010-ydelser 2011-ydelser Samlet antal betalende kunder Samlet antal betalende danske kunder Samlet antal betalende udenlandsk registrerede kunder Samlet antal angivelser af effekt på omsætning Samlet antal danske kunder med angivelse af effekt på omsætning** 608(N/A) 495 (974) 383 (1.039) Samlet antal sager for betalende kunder Gennemsnitligt købsbeløb DKK DKK DKK Samlet antal gratiskunder* Samlet antal gratisydelser* *Note: Gratisydelser blev indført i 2010, hvorfor opgørelsen ikke omfatter opgørelser heraf for 2009 **Note: Fra juni 2010 blev det muligt for respondenterne til hver sag at svare ved ikke. Antallet af ved ikke svar er angivet i parentes. 4 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

9 2.2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Som det fremgår af tabellen til højre, udgjorde Eksportrådets samlede omsætning i 2011 fra de betalingsbelagte ydelser 104,8 mio. DKK. Omsætningen fra 2011-ydelserne kan i særlig grad henføres til sager rettet mod de vesteuropæiske og nordøstasiatiske markeder. Tilsvarende udgør sager rettet mod det nordamerikanske marked en betydelig andel af den samlede omsætning i Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne til kunder vedr. det nordøstasiatiske marked, den største andel (24,2 pct.). Ydelserne til kunder vedr. det nordafrikanske marked og Mellemøsten udgør en mindre del af omsætningen, men en relativ stor del af de samlede forventede effekter. Set i forhold til sektorer, kan en betydelig andel af 2011-omsætningen henføres til sager for kunder inden for klima og energi, kunder inden for sundhed (Life Science), ligesom kunder inden for landbrug, møbel, design, tekstil og IKT samlet set andrager en betydelig del af omsætningen fra ydelserne. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. klima og energi, den absolut største andel (68,0 pct.). Som det også fremgår af tabellen, kan 15,2 pct. af 2011-omsætningen henføres til ydelser vedr. partnersøgninger. 13,6 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser vedr. ansættelse og public relations, mens 11,6 pct. af 2011-omsætningen kan henføres til kommercielle besøg og mødeprogrammer. Endelig kan 10,5 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser inden for General Public Affairs. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. General Public Affairs, den absolut største andel (60,2 pct.). TABEL 2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed i 2011 Samlet omsætning Andel af omsætn. Omsætning i 2011 fordelt på produkttyper Andel af effekter 104,8 mio. DKK General Public Affairs 10,5 % 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer 11,6 % 4,4 % Markedsanalyser 9,2 % 1,3 % Partnersøgninger 15,2 % 1,5 % Ansættelse og public relations 13,6 % 7,7 % Øvrig kommerciel assistance 16,7 % 11,3 % Innovationsservice 7,7 % 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) Omsætning i 2011 fordelt på regioner 15,5 % 11,3 % Vesteuropa 34,4 % 18,6 % Rusland og SNG 6,7 % 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten 3,8 % 20,5 % Nordamerika 10,7 % 2,8 % Latinamerika 6,0 % 4,7 % Nordøstasien 22,3 % 24,2 % ASEAN 6,5 % 7,9 % Sydasien 5,9 % 10,0 % Australasien 2,1 % 0,2 % Afrika 1,5 % N/A Omsætning i 2011 fordelt på sektorer Architecture, Engineering & Construction 7,7 % 5,9 % Climate & Energy 18,4 % 68,0 % Defence 1,8 % 1,4 % Environment & Water 6,6 % 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business Furniture, Design & Fashion, Textiles 11,8 % 2,7 % 11,4 % 2,1 % Health (Life Sciences) 13,8 % 6,1 % ICT, Electronics & Software 11,0 % 2,3 % Machine Industry 6,1 % 1,5 % Service 8,7 % 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) 2,7 % 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 5

10 Øget eksport Generel viden Kontakter Innovation Konsolidering Nye medarbejdere Omkostningsreduktion Udflytning 25,7% 21,6% 17,7% 16,3% 11,4% 15,1% 9,4% 7,3% 7,6% 6,2% 4,7% 6,1% 5,8% 3,7% 3,5% 28,6% 31,4% 36,1% 43,4% 43,1% 41,0% 66,1% 53,5% 49,5% Der er i målingen ikke foretaget opgørelser af omsætningen for tidligere aktivitetsår, hvorfor der i målingen ikke er foretaget sammenligninger med tidligere år. Set over en treårig periode, ses den største udvikling i andelen af kunder, som forventer at aktiviteterne vil skabe kontakter. Således er denne andel siden 2009 steget med 26,2 pct. 2.3 Forventede resultater af kundernes aktiviteter I forlængelse af afslutningen på en sag, fremsender Eksportrådet et tilfredshedsskema, hvor kunderne bl.a. bedes angive deres forventninger til resultaterne af deres samlede aktiviteter. Set over samme periode, er andelen af kunder, som forventer øget eksport, faldet med 25,1 pct, mens andelen af kunder som forventer innovation som følge af deres aktiviteter, er faldet med 31,1 pct. I 2011 var de tre mest forventede resultater af kundernes aktivitet som følge af Eksportrådets bistand øget eksport med 66,1 pct., Generel viden med 43,3 pct. samt at skabe kontakter med 28,6 pct. Disse typer af resultater har også været de mest dominerende i de foregående år. FIGUR 1 Forventede resultater blandt Eksportrådets kunder, 2009, 2010 og ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

11 2.4 Forventet effekt på omsætningen Foruden spørgsmålene omkring hvilke typer af resultater, kunderne forventer at opnå, spørges kunderne i tilfredshedsundersøgelsen også til, hvilket økonomisk resultat ydelserne forventes at bidrage til inden for de næste tre år. Kundernes økonomiske resultat er dermed udtryk for kombinationen af deres egen indsats og ydelsen fra Eksportrådet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes Eksportrådets ydelser i 2011, at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Som det også fremgår af tabellen, forventer Eksportrådets kunder i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. For eksportrådets danske kunder, er de forventede effekter opgjort til 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. TABEL 3 Gennemsnitlig og samlet forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i Gennemsnitlig forventet effekt Alle kunder 13,6 mio. DKK 13,1 mio. DKK 9,9 mio. DKK Danske kunder 11,2 mio. DKK 11,6 mio. DKK 7,7 mio. DKK Samlet forventet effekt Alle kunder 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK Danske kunder 22,2 mia. DKK 27,2 mia. DKK 23,2 mia. DKK EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 7

12 2.4.1 Eksporteffekt i forhold til købsbeløb Figuren nedenfor viser, at såvel de gennemsnitlige forventede effekter som den samlede forventede effekt af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder i 2011, generelt er stigende med købsbeløbet. Blandt de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK er effekten således 4,1 mio. DKK i gennemsnit, mens den for de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mere end DKK, er 25,7 mio. DKK i gennemsnit. Det er således kunder, der har købt ydelser, hvor købsbeløbet er på mere end DKK, der er med til at trække den gennemsnitlige effekt op. Kunder, der har købt ydelser for mellem DKK og DKK trækker også den gennemsnitlige effekt op, da den gennemsnitlige effekt hér, er opgjort til 10,6 mio. DKK. Det er også blandt de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK, at det største bidrag til den samlede omsætningseffekt kommer. Den samlede forventede omsætningseffekt er som nævnt på 28,7 mia. DKK over de næste 3 år. Herfra kommer de 17,3 mia. DKK fra de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK Udviklingen i købsbeløbet Som nævnt, er såvel de gennemsnitlige forventede effekter som de samlede forventede effekter af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder, generelt stigende med købsbeløbet. Af denne årsag er det relevant at se nærmere på udviklingen i kundernes købsbeløb. Som vist i tabel 1 ovenfor, har kundernes gennemsnitlige købsbeløb generelt været stigende i perioden fra 2009 til I denne periode er det gennemsnitlige købsbeløb således steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb dog faldet med 9,0 pct. FIGUR 2 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på købsbeløb (enkeltvise køb) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, DKK 2,1 4, DKK 1,9 4, DKK 4,6 10, DKK 2,8 4, DKK 17,3 25,7 Gennemsnitlig forventet effekt, mio. DKK Samlet forventet effekt, mia. DKK 8 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

13 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Figurerne nedenfor viser, hvordan udviklingen har været i kundernes købsbeløb perioden fra 2009 til Figuren til venstre viser udviklingen i forhold til fordelingen af alle sager, mens figuren til højre viser udvikling for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter. perioden fra 2009 til 2011 er sket et fald i andelen af sager med købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK, herunder særligt i sager med et købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK Som det fremgår af begge figurer, er der i perioden fra 2009 til 2011 begrænsede variationer i fordelingerne af kundernes købsbeløb. For såvel alle sager som for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, indikeres dog en mindre stigning i andelen af kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK. Fra 2009 til 2011 er andelen af disse sager således steget 3-4 procentpoint. Det samme gør sig imidlertid gældende for sager med et købsbeløb på mere end DKK. For de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, viser de to figurer endvidere, at der i FIGUR 3 Udviklingen i fordelingen af sager efter købsbeløb Alle sager 0% 10% 20% 30% 40% Sager med angivelse af forventet effekt 0% 10% 20% 30% 40% 11% 10% 14% 18% 17% 22% 12% 15% 11% 19% 16% 16% 18% 21% 17% 21% 19% 18% 38% 31% 33% 24% 26% 23% 21% 24% 25% % 22% 21% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 9

14 2.4.3 Outliers betydning for eksporteffekterne Inden opregningen af effekterne på omsætningen er outliers frasorteret. Outliers er defineret som sager hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Såfremt de forventede effekter fra en given outlier vurderes at være realistisk, lægges effekten fra denne outlier efterfølgende til den samlede effekt efter opregning. Effekten fra disse outliers indgår dermed i de samlede og endeligt opgjorte forventede effekter. Tabellen nedenfor viser udviklingen betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter. TABEL 4 Udviklingen i betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter Samlet forventet effekt, mia. DKK Samlet forventet effekt fra outliers, mia. DKK Outliers andel af de samlede forventede effekter ,9 35,8 28,7 6,8 15,4 7,3 20 % 43 % 26 % Som det fremgår af tabellen, udgør outliers en betragtelig andel af de samlede forventede effekter. I 2011, udgør de forventede effekter fra outliers således ca. 26 pct. af de samlede forventede effekter. Betydningen af outliers er i 2011 på niveau med betydningen i I 2009 og 2011 har outliers dog væsentlig mindre betydning for de samlede forventede effekter, end det er tilfældet i 2010, hvor de forventede effekter fra outliers udgjorde ca. 43 pct. af de samlede forventede effekter. Som nævnt, er outliers defineret som sager, hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Tabellen nedenfor viser i denne sammenhæng, grænseværdien for outliers målt i mio. DKK for de enkelte år. Jo højere grænseværdien er, desto større outlier-værdier indgår de gennemsnit, der indgår i opregningen af de samlede forventede effekter. TABEL 5 Udviklingen i grænseværdier for outliers (mio. DKK.) Købsbeløb 2009, mio. DKK 2010, mio. DKK 2011, mio. DKK DKK DKK DKK DKK DKK Som det fremgår af tabellen, udgør grænseværdien for outliers i købsbeløb-intervallet fra DKK til DKK i 2011 ca. 52 mio. DKK. Det gælder således at sager inden for dette købsbeløb-interval, hvor kunderne forventer effekter som overstiger 52 mio. DKK, betragtes som outliers. I 2010 var grænseværdien i dette interval betydeligt højere, nemlig 416 mio. DKK. Med andre ord, var det i 2010 populært sagt vanskeligere at blive en outlier inden for dette købsbeløb-interval. Omvendt viser analysen, at grænseværdierne i købsbeløb-intervallet fra DKK og i købsbeløb-intervallet fra DKK i 2011 og 2009 var højere, end det var tilfældet for Den relativt store betydning af outliers i 2010 skal derfor bl.a. henføres til dette forhold. 10 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

15 2.4.4 Eksporteffekt i forhold til sektorer Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådet ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på sektorer. Tabellen viser, at ydelser, der knytter sig til området inden for klima og energi, oplever den største gennemsnitlige effekt på 65,5 mio. DKK i gennemsnit per sag. Eftersom der i 2011 samtidigt har været relativt mange sager på dette område, tegner sektoren sig også for den største andel af samlede forventede effekter (68,0 pct.). Omvendt viser tabellen, at ydelser inden for traditionelle industrierhverv som maskin-, møbel-, tekstilog jordbrugserhverv ikke har så stor gennemsnitlig forventet effekt. På disse områder udgør den gennemsnitlige forventede effekt således blot mellem 2,7 mio. DKK og 3,8 mio. DKK. Tabellen viser også, at de ydelser, der knytter sig til miljø og vand, har det gennemsnitligt største købsbeløb. Selvom kunderne forventer en relativt høj gennemsnitlig effekt, tegner sektoren sig blot for en begrænset andel af de samlede forventede effekter (3,9 pct.). Dette skyldes, at der i 2011 er leveret relativt få ydelser på dette område. TABEL 6 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på sektorer Gns. købsbeløb, Gns. forventet Sektor Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt Architecture, Engineering & Construction ,1 5,9 % Climate & Energy ,5 68,0 % Defence ,7 1,4 % Environment & Water ,1 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business ,8 2,7 % Furniture, Design & Fashion, Textiles ,7 2,1 % Health (Life Sciences) ,0 6,1 % ICT, Electronics & Software ,9 2,3 % Machine Industry ,7 1,5 % Service ,7 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) ,3 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 11

16 2.4.5 Eksporteffekt i forhold til regioner Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådets ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på region. Regionerne beskriver de geografiske områder, hvor Eksportrådets ydelser har fundet sted. Tilsvarende udgør de forventede effekter for sager vedr. vesteuropæiske markeder, en betydelig andel af de samlede forventede effekter (18,6 pct.). Dette skyldes især, at antallet af sager er stort og dels, idet den gennemsnitlige forventede effekt er relativt lav for disse markeder (6,4 mio. DKK). Tabellen viser, at den gennemsnitlige effekt er størst blandt landene i Nordafrika/Mellemøsten. Eftersom der i 2011 samtidigt har været et betydeligt antal sager på disse markeder, tegner regionen sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (20,5 pct.). Som det også fremgår af tabellen, tegner sager vedr. markeder i Nordøstasien sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (24,2 pct.). På disse markeder forventer kunderne i gennemsnit en effekt på 9,2 mio. DKK, og eftersom antallet af sager på disse markeder er relativt stort, har disse markeder betydelig indvirkning på de samlede forventede effekter. TABEL 7 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på regioner Gns. købsbeløb, Gns. forventet effekt, mio. Region Antal sager DKK DKK Andel af samlet forventet effekt Vesteuropa ,4 18,6 % Rusland og SNG ,7 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten ,0 20,5 % Nordamerika ,1 2,8 % Latinamerika ,8 4,7 % Nordøstasien ,2 24,2 % ASEAN ,4 7,9 % Sydasien ,8 10,0 % Australasien ,0 0,2 % Afrika N/A N/A 12 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

17 2.4.6 Eksporteffekt i forhold til produkttyper Det er muligt at opdele den forventede effekt af Eksportrådets ydelser på forskellige produkttyper. Dermed er det muligt at se, hvilken effekt de forskellige produkttyper forventes at bidrage med. For ydelser vedr. kommercielle besøg og mødeprogrammer er den gennemsnitlige forventede effekt 4,2 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 2,2 mio. DKK for markedsanalyser. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af kundernes gennemsnitlige forventede effekt, fordelt på forskellige produkter. Som det fremgår af tabellen, forventes den største gennemsnitlige effekt på ydelser under General Public Affairs, hvor den gennemsnitlige forventede effekt er på 76,3 mio. DKK. Eftersom der i 2011 samtidigt blev leveret et betydeligt antal ydelser inden for dette område, tegner ydelser vedr. General Public Affairs sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (60,2 pct.). Kunder, der har modtaget ydelser vedr. partnersøgninger, har en gennemsnitlig forventning til effekten på 1,7 mio. DKK, mens de øvrige produkter, som Eksportrådet tilbyder, har en gennemsnitlig forventet effekt på 9,9 mio. DKK. For ydelser vedr. øvrig kommerciel assistance udgør den gennemsnitlige forventede effekt 8,5 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 8,4 mio. DKK for ydelser vedr. ansættelse og public relations. TABEL 8 Forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på produkttyper Gns. købsbeløb, Gns. forventet Produkttype Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt General Public Affairs ,3 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer ,2 4,4 % Markedsanalyser ,2 1,3 % Partnersøgninger ,7 1,5 % Ansættelse og Public Relations ,4 7,7 % Øvrig kommerciel assistance ,5 11,3 % Innovationsservice ,2 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) ,9 11,3 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 13

18 2.4.7 Eksporteffekt i forhold til sagstyper Det er endvidere muligt at dele ydelserne op på sagstype. Sagstyperne kan deles op på Eksportstartpakker og øvrige ydelser. Tabellen nedenfor viser de forventede effekter blandt for Eksportstart pakker og øvrige sager. Som det fremgår, udgør den gennemsnitlige forventede effekt af Eksportstarts pakker 2,7 mio. DKK. De samlede forventede effekter af Eksportstart pakkerne er i målingen opgjort til 1,2 mia. DKK. Som det også fremgår af tabellen, er de gennemsnitlige forventede effekter for Eksportstart Vækst pakker højere end for Eksportstart pakker. Eftersom antallet af Eksportstart pakker dog er relativt lavt, er der ikke forskel på de samlede forventede effekter for de to typer af Eksportstart pakker. Blandt de øvrige sagstyper er den gennemsnitlige forventede effekt på 15,8 mio. DKK. TABEL 9 Forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på sagstyper Gns. forventet effekt, mio. Sagstype Antal sager Gns. købsbeløb DKK Samlet forventet effekt, mia. DKK Eksportstart pakker ,7 1,2 Eksportstart pakker ,6 0,6 Eksportstart Vækst pakker ,5 0,6 Øvrige sager ,8 59,8 14 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

19 2.5 Værdien af eksportrådets ydelser I Eksportrådets kundetilfredshedsundersøgelse anmodes kunderne om at vurdere værdien af Eksportrådets ydelser, i forhold til deres muligheder for at opnå de forventede resultater. Tidligere års angivelser peger i retning af, at der Eksportrådets ydelser generelt har en ganske stor betydning. Således viste resultaterne fra 2009 og 2010 for de danske kunder, at omkring to tredjedele af kunderne mente, at Eksportrådets ydelser havde afgørende eller stor værdi. Beregningerne heraf viser, at den gennemsnitlige forventede effekt for kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi, er markant større end gennemsnittet. Således forventer kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi en gennemsnitlig mereksport på 16,6 mio. DKK. Til sammenligning er den gennemsnitlige forventet effekt for alle virksomheder 9,9 mio. DKK. De gennemsnitlige forventede effekter er altså ca. 70 pct. højere for kunderne, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi. I 2011 viser tabellen nedenfor, at 72 pct. af kunderne vurderer, at Eksportrådets ydelser har haft en stor eller helt afgørende værdi for, at de kan opnå det ønskede resultat af deres eksportaktivitet. Tilsvarende viser tabellen, at beskedne 2 pct. mener, at Eksportrådets ydelse ikke har haft en værdi. De kunder, der tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi, står også for en ganske betydelig del af den samlet forventede effekt. Således forventer disse kunder en samlet effekt på 17,7 mia. DKK. Med afsæt i disse oplysninger fra Eksportrådets kunder er det muligt at foretage en opgørelse af omfanget af de forventede økonomiske resultater inden for de næste tre år, for de kunder, som tilskriver Eksportrådets ydelser afgørende eller stor værdi for mulighederne for, at opnå de forventede resultater. TABEL 10 Værdien af Eksportrådets ydelser for kunderne, Værdi Andel, 2009 Andel, 2010 Andel, 2011 Afgørende værdi 18,5 % 21,3 % 26,3 % Stor værdi 47,4 % 47,3 % 45,7 % Nogen værdi 24,2 % 25,1 % 21,1 % Mindre værdi 7,3 % 4,0 % 4,9 % Ingen værdi 2,6 % 2,4 % 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 15

20 2.6 Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser Denne del af analysen præsenterer den samfundsøkonomiske effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser. Beregningerne er foretaget gennem Danmarks Statistiks makroøkonomiske model ADAM i tæt samarbejde med Danmarks Statistik. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes den samlede effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser at bidrage til 6,3 mia. DKK i Opgørelsen er baseret på en række væsentlige forhold: For det første, skal den samlede effekt i 2012 ses i lyset af, at målingerne af de forventede effekter af de betalingsbelagte ydelser på kundernes omsætning, opgøres over en treårig periode. For det andet og som følge af ovenstående skal den samlede forventede effekt i 2012 ses i lyset af effektopgørelserne for de betalingsbelagte ydelser i 2009 og Det samlede bidrag fra Eksportrådet er således opgjort ved at sammenlægge de tidligere effektopgørelser (målinger af effekter fra ydelser i 2009 og 2010) med den aktuelle effektopgørelse for I alle opgørelser, anvendes det metodegrundlag, som ligger til grund for den aktuelle måling. For det tredje, skal den samlede forventede effekt i 2012 ses i forhold til Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt (nettoeffekt). Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt er opgjort ud fra kundernes angivelser af værdien af Eksportrådets ydelser i forhold til de forventede resultater. Ved afgørende værdi antages Eksportrådets bidrag at udgøre 50 % af den forventede effekt. Ved stor værdi antages Eksportrådets bidrag at udgøre 25 % af den forventede effekt. Ved øvrige angivelser antages Eksportrådets bidrag at udgøre 0 %. Med afsæt i disse opgørelser og Danmarks Statistiks beregninger i den makroøkonomiske model ADAM, medfører en stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK, umiddelbart en forbedring i BNP på 0,28 pct., svarende til 4,4 mia. DKK. En stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK, betyder herudover umiddelbart en merbeskæftigelse på knap personer, hvilket er med til at øge skattegrundlaget med 0,22 pct. Det er i målingen ikke undersøgt, om ovenstående svarer til en stigning eller et fald i forhold til tidligere. TABEL 11 Samfundsøkonomiske effekter i 2012 af betalingsbelagte ydelser fra 2011, faste priser ( priser) 2009-ydelser 2010-ydelser 2011-ydelser I alt Samlet forventet effekt 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK 98,4 mia. DKK Eksportrådets bidrag til den samlede forventede effekt 4,7 mia. DKK 7,8 mia. DKK 6,4 mia. DKK Øget BNP i Øget beskæftigelse i Øget skatteprovenu i TABEL EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 18,9 mia. DKK (6,3 mia. DKK i 2012) 4,4 mia. DKK (0,28 %) personer (0,22 %) 1,6 mia. DKK (0,20 %) DAMVAD, 2012 på baggrund af beregninger hos Danmarks Statistik Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser, faste priser ( priser) 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK 98,4 mia. DKK 4,7 mia. DKK 7,8 mia. DKK 6,4 mia. DKK ,9 mia. DKK (7,0 mia. DKK i 2012) 4,9 mia. DKK (0,31 %)

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen

September 2012. Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet. Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen September 2012 Resume: Efterskolerne og uddannelsesmobilitet Udarbejdet af DAMVAD for Efterskoleforeningen For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work,

Læs mere

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder

Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Flad eksport og indenlandsk salg SMV erne i stærk vækst på de globale markeder Eksporten er tilbage på niveauet fra før finanskrisen, men det umiddelbare opsving fra 2010 til starten af 2012 er endt i

Læs mere

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee

Effekter af eksportfremme for danske virksomheder. Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Effekter af eksportfremme for danske virksomheder Jakob Munch University of Copenhagen Georg Schaur University of Tennessee Hvad ved vi om eksportfremme? De fleste lande bruger betydelige ressourcer på

Læs mere

Fakta om Advokatbranchen

Fakta om Advokatbranchen Virksomhederne Den danske advokatbranche består af ca. 1.600 virksomheder, hvilket spænder fra enkeltmandsvirksomheder med én advokat til store virksomheder med mere end 400 ansatte. I de senere år har

Læs mere

Dansk økonomi gik tilbage i 2012

Dansk økonomi gik tilbage i 2012 Af Chefkonsulent Lars Martin Jensen Direkte telefon 33 45 60 48 12. april 2013 De nye nationalregnskabstal fra Danmarks Statistik viser, at BNP faldt med 0,5 pct. i 2012. Faldet er dermed 0,1 pct. mindre

Læs mere

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1

Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Markedsudviklingen i 2004 for investeringsforeninger og specialforeninger 1 Konklusioner: Foreningernes samlede formue er vokset med knap 208 mia. kr. i 2004, og udgjorde ultimo året i alt knap 571 mia.

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 Til DANSKE ARK Dokumenttype Rapport Dato Februar 2014 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2013 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2013 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 3 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar 2013 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2012 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2012 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal august 2015

Status på udvalgte nøgletal august 2015 Status på udvalgte nøgletal august 215 Fra: 211 Dansk Erhverv, Politisk Økonomisk Afdeling Status på den økonomiske udvikling Den seneste måneds nøgletal angiver, ligesom i juli, overvejende, at dansk

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst

Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi. En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst Højtuddannede styrker virksomhedernes værdi En analyse af højtuddannede bidrag til virksomhedernes værdiskabelse og vækst April 2012 2 Højtuddannedes værdi Resume De fleste privatansatte i Danmark arbejder

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2012

Kvartalsstatistik nr.1 2012 nr.1 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Efterår 2014 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand

Eksportrådet & Væksthus Nordjylland. Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Eksportrådet & Væksthus Nordjylland Eksport til Norden og Baltikum Tirsdag d. 3. sept. 2013 Hotel Vilsund Strand Hvem er jeg? Navn: Alder: Privat: Lars Juhl Hansen 44 år Far til 2 børn på 13 hhv. 17 år

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER I TAL 2011 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2011 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 211 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 28 211 8 4. BESKÆFTIGELSE 1 5. OMSÆTNING

Læs mere

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003

INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 18. oktober 2004 Af Thomas V. Pedersen Resumé: INDUSTRIENS OUTSOURCING OG GLOBALISERING 1966-2003 Notatet foretager over en længere årrække analyser af udviklingen i sammensætningen af industrivirksomhedernes

Læs mere

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen

Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder. Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Brugen af årsrapporter for mindre virksomheder Analyse udarbejdet af DAMVAD for Erhvervsstyrelsen Juni 2014 2 BRUGEN AF ÅRSRAPPORTER FOR MINDRE VIRKSOMHEDER DAMVAD.COM For information on obtaining additional

Læs mere

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013

Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 Faktabaseret monitorering og effektvurdering af strukturfondsindsatsen i 2007-2013 I perioden 2007 til 2014 har 563 strukturfondsprojekter tilsammen indrapporteret 38.271 virksomheder Fordeling af virksomheder

Læs mere

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT

Dansk erhvervslivs størrelsesstrukturtpf FPT TP1PT Arbejdspapiret TP PT Virksomheder DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 11 København K Telefon 33 9 33 - Fax 33 11 1 5 Dato: 31. oktober 5 Sagsbeh.:

Læs mere

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997

Teknisk note nr. 1. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Teknisk note nr. 1 Dokumentation af datagrundlaget fra GDSundersøgelserne i februar/marts 1996 og februar 1997 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren Brodersen Rockwool Fondens

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv

Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Den økonomiske krise ramte skævt i dansk erhvervsliv Nye reviderede nationalregnskabstal viser, at BNP sidste år faldt med 4,9 pct. Det dækker imidlertid over enorme forskelle på tværs af det danske erhvervsliv.

Læs mere

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1

Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 Forøgelse af ugentlig arbejdstid i den offentlige sektor 1 15. november 2011 Indledning I nærværende notat belyses effekten af et marginaleksperiment omhandlende forøgelse af arbejdstiden i den offentlige

Læs mere

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen

Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen n o t a t Lav efterspørgsel forklarer det faldende bankudlån men udlånet forventes at stige igen 8. december 29 Kort resumé Henover året har der været megen fokus på faldet i bankernes udlån til virksomhederne.

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.1 2011

Kvartalsstatistik nr.1 2011 nr.1 2011 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning inklusiv en fremskrivning for resten af året. Ud over omsætningstallene

Læs mere

Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm. Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm

Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm. Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm Samlet evaluering af Kompetence Forum Bornholm Udarbejdet af DAMVAD for Business Center Bornholm For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Globalisering og outsourcing fra erhvervene

Globalisering og outsourcing fra erhvervene Globalisering og outsourcing fra erhvervene Rapport til Skov- og Naturstyrelsen, Landsplanområdet Peter Maskell, DRUID, IVS, CBS i samarbejde med Danmarks Statistik, 11. januar 2006 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.2 2012

Kvartalsstatistik nr.2 2012 nr.2 212 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER

DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2010 Uden eksporttal 1 Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING 3 1.1 SAMMENFATNING 4 2. METODE 6 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER 2008 2010 7

Læs mere

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen

Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Stærk fremgang i videnrådgiverbranchen Nye tal fra Danmarks Statistik viser, at videnrådgiverbranchen nu er på samme niveau som før finanskrisen. På trods af at tallene er foreløbige, viser de en markant

Læs mere

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010

Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 2010 Medlemstilfredshed Teknisk Landsforbund 1 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Tilfredshed og Loyalitet Vurderinger og sammenligninger 5 Hvordan skaber du større

Læs mere

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA)

Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning. Dansk eksport. Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public Affairs (GPA) Vækst- og eksportambitioner i Agenda Væksthus Syddanmark Ydelser Vækstkortlægning Dansk eksport Eksportparathed og forberedelse Udenrigsministeriet/Eksportrådet Eksportassistance i markedet Global public

Læs mere

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader

Marts 2013. Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader Marts 2013 Benchmark af udviklingen i jobs og arbejdssteder på 6 københavnske hovedgader 2005-2010 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all

Læs mere

Status på udvalgte nøgletal maj 2013

Status på udvalgte nøgletal maj 2013 Status på udvalgte nøgletal maj 213 Fra: Dansk Erhverv, Makro & Analyse Status på Dansk økonomi Så kom foråret i meteorologisk forstand, men det længe ventede økonomiske forår har vi stadig ikke set meget

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000

i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 i:\jan-feb-2000\arbejdstid-sb.doc 7. marts 2000 RESUMÈ Af Steen Bocian ARBEJDSTIDSREGNSKABET Arbejdstiden er et begreb, som har betydning for alle på arbejdsmarkedet. Senest i forbindelse med dette forårs

Læs mere

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013

Business Horsens. Tilfredshedsundersøgelse. Marts 2013 Business Horsens Tilfredshedsundersøgelse Marts 2013 Generelt om undersøgelsen Tabel 1: Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30.1 21.3.2013 Målgruppe: 644 virksomheder i Horsens kommune

Læs mere

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004

Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Tabeller fra LANDSORGANISATIONSUNDERSØGELSEN gennemført i 2004 Bjarne Ibsen Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Syddansk Universitet Se analyserne i Boje, T. og Ibsen, B. (2006): Frivillighed

Læs mere

The Future for Creative Faroes

The Future for Creative Faroes The Future for Creative Faroes The world as a work place implementation of (music) export strategies Kristian Riis Betyder de kreative virksomheders eksport noget på internationalt plan? På verdensplan

Læs mere

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998

Teknisk note nr. 3. Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Teknisk note nr. 3 Dokumentation af data-grundlaget fra GDS-undersøgelserne i Danmark marts 1998 og i Sverige december 1997 / januar 1998 Noten er udarbejdet i samarbejde mellem, Søren Pedersen og Søren

Læs mere

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen

Analyse. Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? 11. august 2015. Af Kristian Thor Jakobsen Analyse 11. august 215 Løber de absolut rigeste danskere med (meget) små skridt fra alle andre? Af Kristian Thor Jakobsen I andre vestlige lande har personerne med de allerhøjeste indkomster over de seneste

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Kvartalsstatistik nr. 1 2014

Kvartalsstatistik nr. 1 2014 nr. 1 2014 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik

Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik university of copenhagen Den danske vareeksport til Rusland - betydning for indkomst og beskæftigelse Jacobsen, Lars Bo; Lind, Kim Martin Hjorth; Zobbe, Henrik Publication date: 2014 Document Version Forlagets

Læs mere

Ejerforhold i danske virksomheder

Ejerforhold i danske virksomheder N O T A T Ejerforhold i danske virksomheder 20. februar 2013 Finansrådet har i denne analyse gennemgået Nationalbankens værdipapirstatistik for at belyse, hvordan ejerkredsen i danske aktieselskaber er

Læs mere

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster?

Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? Organisation for erhvervslivet Januar 2010 Hvad kan forklare danmarks eksport mønster? AF CHEFKONSULENT MORTEN GRANZAU NIELSEN, MOGR@DI.DK en nyudviklet eksportmodel fra DI kan forklare 90 pct. af Danmarks

Læs mere

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012

60-punktstællinger. Hovedresultater 2012 60-punktstællinger Hovedresultater 2012 1 01 Indledning Denne rapport beskriver resultaterne fra manuelle trafiktællinger, som er gennemført i 70 faste udvalgte steder på det danske vejnet. De benævnes

Læs mere

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004

IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 Af Martin Windelin - Direkte telefon: 33 55 77 20 29. september 2004 IT-BESKÆFTIGELSEN FALDT I 2. KVARTAL AF 2004 IT-beskæftigelsen faldt ifølge ATP-beskæftigelsesstatistikken med ca. 2.800 fuldtidsansatte

Læs mere

Tilliden til politiet i Danmark 2010

Tilliden til politiet i Danmark 2010 Tilliden til politiet i Danmark 2010 Befolkningens syn på og tillid til politiet før og efter gennemførelse af politireformen i 2007 Af Flemming Balvig, Lars Holmberg & Maria Pi Højlund Nielsen Juli 2010

Læs mere

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013

BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 2013 BESKÆFTIGELSES- UNDERSØGELSE 213 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Penge- og realkreditinstitutter 4 Pension og forsikring 5 It-virksomheder tilknyttet finanssektoren 5 personaleomsætning

Læs mere

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER

DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Januar 2013 Rapport #03 DANSKE VIRKSOMHEDERS VÆKST OG INVESTERINGER Rapport udarbejdet af Copenhagen Economics for Axcelfuture Forfattere: Partner Martin H. Thelle Partner Sigurd Næss-Schmidt Economist

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 20. april 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse

FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse FTU-statistik tilmelding til ungdomsuddannelser m.m. pr. 4. marts 2014 en foreløbig opgørelse Primo marts 2014 afleverede eleverne fra Horsens og Hedensted kommuners 9. og 10. klasser deres ansøgning til

Læs mere

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015

Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Effekter af Fondens investeringer 2013-2015 Niels Christian Fredslund og Martin H. Thelle 7. maj 2015 Copenhagen Film Fund (Fonden) er en erhvervsdrivende fond med et klart defineret formål: At tiltrække

Læs mere

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED

CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED CHAUFFØR OG LAGERARBEJDERES LEDIGHED OG BRANCHESKIFT Resume Det primære formål i denne analyse er at undersøge de chauffører og lagerarbejderes ledighed og beskæftigelse i forhold til de u. I analysen

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013

De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 De gymnasiale eksamensresultater og karakterer 2013 UNI C Statistik & Analyse har opgjort årets eksamensresultater for de gymnasiale uddannelser i dette notat. Eksamensresultatgennemsnittene er desuden

Læs mere

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode.

Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 24. marts 2015 Effektprognose for programmer i Væksthus Syddanmark en gennemgang og validering af den anvendte metode. 1. BAGGRUND FOR ARBEJDET Væksthus Syddanmark er operatør på programmerne Lån en leder,

Læs mere

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter

ANALYSE. Effekter af Vækstfondens aktiviteter ANALYSE Effekter af Vækstfondens aktiviteter HVILKEN EFFEKT HAR VÆKSTFONDENS AKTIVITETER? Hvor mange arbejdspladser er Vækstfonden med til at skabe i Danmark hvert år via sine investeringer? Det har vi

Læs mere

Tør du indrømme, du elsker den?

Tør du indrømme, du elsker den? Tør du indrømme, du elsker den? Om moderne dansk lægemiddelforskning Grundlaget for innovation og fremskridt i sygdomsbehandlingen. Forudsætning for et effektivt sundhedsvæsen. Fundamentet for vækst, velfærd

Læs mere

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked

Rekruttering. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015. Rekruttering på det danske arbejdsmarked Rekruttering Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Forår 2015 Rekruttering på det danske arbejdsmarked Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har undersøgt virksomhedernes rekrutteringssituation

Læs mere

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet

En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Analysenotat Virksomhedernes likviditetssituation En medlemsundersøgelse fra april 2010 viser, at knap hver tredje virksomhed har behov for ekstra likviditet Resumé af undersøgelsens resultater - Knap

Læs mere

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt

Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget 2011-12 FIU alm. del Bilag 8 Offentligt Finansudvalget Den økonomiske konsulent Til: Dato: Udvalgets medlemmer og stedfortrædere 12. oktober 2011 Notat om dansk økonomi (Nationalbankens

Læs mere

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7

Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Samfundsøkonomiske konsekvenser af at flytte vinterferien på Fyn fra uge 8 til uge 7 Copenhagen Economics 11. juni 2013 Forfattere: Frederik Harhoff Jossi Steen-Knudsen Christian Jervelund 2 1 Konklusion

Læs mere

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB

Kvinder på topposter i it-branchen 2009. Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB Kvinder på topposter i it-branchen 2009 Medlemsundersøgelse af IT-Branchen og Styregruppen Kvindelige Ledere i ITB marts 2009 1 Analysens hovedkonklusioner IT-Branchen (ITB) har i samarbejde med Styregruppen

Læs mere

analyse: Overdækninger

analyse: Overdækninger 58 ENERGITILSYNET analyse: Overdækninger i fjernvarmesektoren 133 varmevirksomheder har de seneste to år i træk haft en overdækning samtidig med, at overdækningen i det seneste år har oversteget 10 procent

Læs mere

KOMMUNESTATISTIK 2010

KOMMUNESTATISTIK 2010 KOMMUNESTATISTIK 00 INDHOLD: - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på hovedkonti - Sammenligning med året 009 - Beskæftigelsen i kommunerne fordelt på regioner og hovedkonti - Beskæftigelsen i Nordjyllands

Læs mere

Kvartalsstatistik nr.3 2012

Kvartalsstatistik nr.3 2012 nr.3 2012 Velkommen til Danske Advokaters kvartalsstatistik Kvartalsstatistikken indeholder de seneste tal for advokatvirksomhedernes omsætning. Ud over omsætningstallene vil kvartalsstatistikken indeholde

Læs mere

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder

Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere Stigende problemer med betalingsinddrivelse i sma virksomheder Dårlige betalere er et væsentligt problem for en stor del af de små virksomheder. Mangelfuld betaling giver både ekstraarbejde

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane.

Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Om Grakoms konjunkturbarometer Grakoms konjunkturbarometer viser de seneste tendenser og udviklingen for den grafiske branche på den korte bane. Konjunkturbarometeret indeholder følgende: Konjunkturindikator

Læs mere

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder

Presseresumeer. Aftale om Vækstplan DK. 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK. 2. Lavere energiafgifter for virksomheder Presseresumeer 1. Initiativer i hovedaftale om Vækstplan DK 2. Lavere energiafgifter for virksomheder 3. Bedre adgang til finansiering og likviditet for virksomheder 4. Lavere selskabsskat 5. Løft af offentlige

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011

LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 Til Danske Ark Dokumenttype Rapport Dato Januar, 2012 LØN- OG PERSONALE- STATISTIKKEN 2011 LØN- OG PERSONALESTATISTIKKEN 2011 INDHOLD 1. Indledning 1 2. De deltagende medarbejdere 2 3. Månedsløn og uddannelsesretning

Læs mere

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild

Efteråret 2014. Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Efteråret 2014 Undersøgelse af borgertilfredsheden på Jobcenter Rebild Indholdsfortegnelse 1. Rapport Borgertilfredshedsundersøgelse Jobcenter Rebild... 3 1.1 - Kort om undersøgelsen... 3 1.2 - Formål...

Læs mere

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau

Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Vikarbeskæftigelsen på kurs mod rekordniveau Data for 3. kvartal 2014 RESUMÉ Da den seneste økonomiske krise landede i efteråret 2008, ramte det vikarbeskæftigelsen hårdt. Frem til slutningen af 2009 mistede

Læs mere

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015

Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen. Axcelfuture 13/5/2015 Investeringer og beskæftigelse på vej ud af krisen Axcelfuture 13/5/2015 Introduktion Danmark er på vej ud af krisen men hvor hurtigt? Axcelfuture s tidligere analyser har vist et billede af en økonomi

Læs mere

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015

Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Væksthus Midtjylland Profilanalyse 2015 Analyse af brugerne af den lokale og specialiserede erhvervsvejledning i Region Midtjylland Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1: Hovedresultater fra Profilanalyse

Læs mere

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige

19/03/15. Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige 19/03/15 Byrder for mikrovirksomheder ved digitale indberetninger til det offentlige For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment

Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Danmarks Statistik MODELGRUPPEN Arbejdspapir Jacob Nørregård Rasmussen 2. september 212 Dan Knudsen Sammenligning af SMEC, ADAM og MONA - renteeksperiment Resumé: Papiret sammenholder effekten af en renteforøgelse

Læs mere

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015

Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 Øjebliksbillede 1. kvartal 2015 DB Øjebliksbillede for 1. kvartal 2015 Introduktion Dansk økonomi ser ud til at være kommet i omdrejninger efter flere års stilstand. På trods af en relativ beskeden vækst

Læs mere

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE

December 2012 BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE BESKÆFTIGELSESUNDERSØGELSE 212 1 Indholdsfortegnelse Resumé 3 Beskæftigelsen i finanssektoren 4 Pengeinstitutter på skrump 4 Mindre bevægelser i pensions- og forsikringsselskaber 4 IT eneste område i vækst

Læs mere

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally

M&A Analyse. 1. halvår 2015. A member firm of IMAP, with over 40 offices globally M&A Analyse 1. halvår 2015 A member firm of IMAP, with over 40 offices globally Opsummering Stor fremgang i M&A aktiviteten i 2015 drevet af et særdeles attraktivt marked En start på dansk M&A wave? Historisk

Læs mere

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000

89,00 00,460,000 17.300.000 00,460,000 00,460,000 10.3540.000 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 2012 00,460,000 3 1 25 89, 17.3.,46, 1.354.,46,,46,,46, 5 1 DANSKE INDHOLDSPRODUCENTER FILM, TV OG COMPUTERSPIL I TAL 212 2 Indhold 3 1. INDLEDNING 4 1.1 SAMMENFATNING 6 2. METODE 7 3. UDVIKLINGEN I ANTAL KERNEVIRKSOMHEDER

Læs mere

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

Markedsmuligheder i Sverige

Markedsmuligheder i Sverige Markedsmuligheder i Sverige Sverige er vores næststørste eksportmarked 23% af DKs eksport går til Norden og Baltikum (2010) svarende til små 200 eksportmilliarder Sverige aftager 13-15% af Danmarks samlede

Læs mere

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal

KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal 24. november 23 Af Frederik I. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 12 og Thomas V. Pedersen, direkte telefon 33 55 77 18 Resumé: KONJUNKTURSITUATIONEN-udsigterne for 3. og 4. kvartal De seneste indikatorer

Læs mere

Personaleledelse. Resume

Personaleledelse. Resume juni 2010 Personaleledelse Resume Kort afstand mellem top og bund, mindre formel ledelsesstil og højere grad af tillid præger oftere danske virksomheder end andre europæiske virksomheder, viser ny undersøgelse

Læs mere

Hvorfor Nederlandene?

Hvorfor Nederlandene? Hvorfor Nederlandene? Fashion Accelerator, Kbh. 10. maj 2010 PRÆSENTATION Ambassaden Nederlandene Kultur Samarbejdsformer Pas på 2 AMBASSADEN I HAAG Ambassadøren Økonomi/politik Handel Borgerservice Domstole

Læs mere

Lønstatistik for begyndere. en introduktion

Lønstatistik for begyndere. en introduktion en introduktion en introduktion 1. Indledning I forbindelse med en forhandling har du brug for at kunne præsentere lønudviklingen blandt sygeplejersker i din egen (amts)kommune fra 2001 til 2002. Lønudviklingen

Læs mere

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende

30 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende 3 pct. af jobbene på arbejdsmarkedet går til studerende Nye tal viser, at antallet af jobskifte på det danske arbejdsmarked er faldet fra 2. til 3. kvartal 212. I 3. kvartal var der korrigeret for sæsonudsving

Læs mere

Side 1 af 7 Stocks are for the long run 22. juni 2012 - Af Jesper Lund, Delfin Invest A/S Jesper Lund beholder sin investeringsgrad på 100 procent - og dét på trods af, at afkastet på Lunds tekniske modelportefølje

Læs mere

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE

VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 2006 MEN DE BESÆTTES AF UNGE 8. oktober 27 af Kristine Juul Pedersen VÆKST I UFAGLÆRTE JOB I 26 MEN DE BESÆTTES AF UNGE Resumé: UNDER UDDANNELSE Umiddelbart ser det ud som om, den gunstige udvikling har gavnet bredt på arbejdsmarkedet,

Læs mere

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

kompetencer Tema Kreative kompetencer.indd 1 BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK kreative kompetencer BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK Tema Kreative kompetencer Udbud Beskæftigelse Værditilvækst Iværksætteri Uddannelse Efterspørgsel Kreative kompetencer.indd 1 16-02-2011 16:23:15

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen

N O T A T. Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag. Bloktilskuddet i tilskudsmodellen N O T A T Revision af tilskudsmodellens beregningsgrundlag Tilskudsmodellen er blevet opdateret med KL s nye skøn for væksten i udskrivningsgrundlaget fra 2007 til 2012. Endvidere er der foretaget mindre

Læs mere

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca

ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger. fokus på opfølgningsinvesteringer. dvca ANALYSE AF 1. OG 2. KVARTAL 2010: Det danske venturemarked investeringer og forventninger fokus på opfølgningsinvesteringer i 2010 dvca DVCA Danish Venture Capital & Private Equity Association er brancheorganisation

Læs mere

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013

KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KUNDETILFREDSHEDSMÅLING 2013 KALUNDBORG FORSYNING Totalrapport December 2013 INDHOLD 3 HOVEDRESULTATER OPSUMMERET 4 OM DENNE RAPPORT 4 EFFEKTANALYSE 5 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere