August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "August 2011 Effekter af Eksportrådets betalings- belagte eksportfremmeydelser i 2011"

Transkript

1 August 2011 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i 2011

2 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please contact: DAMVAD A/S Badstuestræde 20 DK-1209 Copenhagen K Tel damvad.com Copyright 2012, DAMVAD EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

3 Indhold 1 Resumé 1 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Forventede resultater af kundernes aktiviteter Forventet effekt på omsætningen Værdien af eksportrådets ydelser Samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelser 16 Bilag: Populationer og metodegrundlag 18 Introduktion til CRM-datagrundlaget 18 Population og metodegrundlag for den CRM-baserede effektmåling 19 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

4

5 1 Resumé I denne rapport præsenteres resultaterne af målingen af effekterne af Eksportrådets betalingsbelagte eksportfremmeydelser i Målingen af effekter af de betalingsbelagte ydelser omfatter de ydelser, som er faktureret i Målingen omfatter ikke effekter af Eksportrådets handelspolitiske indsats, ligesom effekter af Eksportrådets gratisydelser og tilskudsberettigede ydelser ikke er omfattet af målingen. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. Hovedresultaterne fra analysen af effekterne af Eksportrådets fuldt betalingsbelagte ydelser i 2011 er: At Eksportrådets ydelser i 2011 forventes at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. For eksportrådets danske kunder, forventes Eksportrådets ydelser i 2011 at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 1

6 At Eksportrådets kunder i gennemsnit forventer en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. hvilket igen vil medføre en forbedring af skattegrundlaget med 0,2 pct. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. At de kunder, der tilskriver Eksportrådets ydelser stor eller afgørende værdi samlet set forventer en eksportfremgang på 17,7 mia. DKK inden for de næste tre år målingen viser dermed, at Eksportrådets ydelser har haft afgørende eller stor værdi for 61,7 pct. af den samlede forventede omsætningseffekt. 72 pct. af kunderne vurderer, at Eksportrådets ydelser har haft en stor eller helt afgørende værdi for, at de kan opnå det ønskede resultat af deres eksportaktivitet. Med afsæt i effektmålingen og i Danmarks Statistiks beregninger i den makroøkonomiske model ADAM er de samfundsøkonomiske effekter af betalingsbelagte ydelse beregnet. Beregningerne viser, at den samlede effekt af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser forventes at bidrage til 6,3 mia. DKK i svarende til en forbedring i BNP på 0,28 pct. En stigning i eksporten på 6,3 mia. DKK i 2012 betyder desuden en umiddelbar medbeskæftigelse på knap fuldtidsbeskæftigede, 2 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

7 2 Effekter af Eksportrådets betalingsbelagte ydelser i 2011 Eksportrådet er Udenrigsministeriets redskab til at fremme internationaliseringen af dansk erhvervsliv. Eksportrådets bistand, som kan være gratis, i form af tilskud eller mod betaling, vedrører både eksport, investeringer og virksomhedssamarbejde. Modsat effektmålingerne for aktivitetsårene , tager effektopgørelserne for 2011 ikke afsæt i kunder, som er juridisk etableret i Danmark (danske kunder), men derimod alle kunder, herunder også udenlandsk registrerede kunder. Eksportrådets bistand omfatter bl.a. konkret rådgivning og operativ bistand, generel informationsformidling, fremme af gunstige internationale rammebetingelser for dansk erhvervsliv, deltagelse i internationale handelspolitiske forhandlinger, vurderinger af økonomiske og politiske risici og muligheder mv. Eksportrådet har gennemført effektmålinger af betalingsbelagte ydelser siden aktivitetsåret For aktivitetsårene blev målingerne udført på basis af et omfattende spørgeskema til samtlige danske kunder. For at forsimple proceduren, blev det i 2007 undersøgt, om tilsvarende resultater kunne indhentes på baggrund af de eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de løbende kundetilfredshedsmålinger. Resultatet af denne undersøgelse viste, at der var tilstrækkelig kongruens til at forsvare, at man overgik til den enklere procedure, som både omkostningsmæssigt og administrativt indebærer en række fordele. Målingen af effekterne af eksportrådets betalingsbelagte ydelser baserer sig således på eksisterende data i Eksportrådets kundestyringssystem (CRM) og eksisterende tilbagemeldinger fra de kundetilfredshedsmålinger. I målingen anvendes betegnelsen danske kunder for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, som juridisk er etableret i Danmark. Helt eller delvist udenlandsk ejede filialer eller selskaber etableret i Danmark betragtes i den forstand som danske selskaber, idet de bidrager til vækst og beskæftigelse på samme måde som dansk ejede selskaber. Betegnelsen udenlandsk registrerede kunder anvendes som betegnelse for den andel af Eksportrådets kundeportefølje, der ikke er juridisk etableret i Danmark. Eftersom det primære sigte med de årlige målinger er, at etablere et grundlag for at kunne monitorere de samlede effekter over tid, sammenholdes årets effekter med effekter opgjort for tidligere aktivitetsmål. Med henblik på at danne grundlag for sammenligninger i forhold til tidligere målinger, er resultaterne for tidligere målinger derfor omregnet med brug af samme metodemæssigt udgangspunkt som i effektmålingen for 2011-aktiviteterne. Udviklingen i de samlede forventede effekter af eksportrådets betalingsbelagte ydelser indregner dog ikke udviklingen i de ressourcer, som Eksportrådet anvender herpå. Det medfører, at målingerne udelukkende kan forholde sig til udviklingen set i forhold til forudgående målinger. Målingerne kan dermed ikke konkludere i forhold til forholdet mellem omfanget af Eksportrådets ressourcer på den ene side og de opnåede effekter på den anden side. EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 3

8 2.1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager I 2011 ydede Eksportrådet betalingsbelagt rådgivning til i alt kunder, mens det tilsvarende tal for 2010 udgjorde kunder, svarende til en mindre stigning i det samlede antal kunder på 1,1 pct. fra 2010 til 2011, og til et fald på 3,2 pct. fra 2009 til Udviklingen i Eksportrådets danske kunder har tilsvarende være negativ. Fra 2009 til 2010 faldt antallet af danske kunder med 5,5 pct., men antallet af danske kunder fra 2010 til 2011 er faldet med 3,9 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011, er antallet af danske kunder samlet set faldet med 9,2 pct. Omfanget af angivelser i kundetilfredshedsskemaet af effekt på omsætningen har stor betydning for målingens grundlag. Det bør derfor bemærkes, at det samlede antal angivelser er faldet væsentligt. Fra 2010 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen således faldet med 21,5 pct. Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede antal angivelser af effekt på omsætningen faldet med 34,5 pct. For det samlede antal betalende kunder, gennemførte Eksportrådet i 2011 alt sager, svarende en stigning i det samlede antal betalingsbelagte sager på 1,3 pct. fra 2010 til Set over perioden fra 2009 til 2011 er det samlede årlige antal betalingsbelagte sager dog faldet med 6,1 pct. I tillæg til rådgivningen til de betalende kunder, ydede Eksportrådet i 2010 og 2011 gratis rådgivning til i alt kunder. For disse kunder udførte Eksportrådet i denne periode i alt gratisydelser. Tabellen nedenfor viser også udviklingen i kundernes gennemsnitlige købsbeløb. Som det fremgår, er kundernes gennemsnitlige købsbeløb stigende. Set over perioden fra 2009 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb faldet med 9,0 pct. TABEL 1 Udviklingen i Eksportrådets kunder og sager, ydelser 2010-ydelser 2011-ydelser Samlet antal betalende kunder Samlet antal betalende danske kunder Samlet antal betalende udenlandsk registrerede kunder Samlet antal angivelser af effekt på omsætning Samlet antal danske kunder med angivelse af effekt på omsætning** 608(N/A) 495 (974) 383 (1.039) Samlet antal sager for betalende kunder Gennemsnitligt købsbeløb DKK DKK DKK Samlet antal gratiskunder* Samlet antal gratisydelser* *Note: Gratisydelser blev indført i 2010, hvorfor opgørelsen ikke omfatter opgørelser heraf for 2009 **Note: Fra juni 2010 blev det muligt for respondenterne til hver sag at svare ved ikke. Antallet af ved ikke svar er angivet i parentes. 4 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

9 2.2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed Som det fremgår af tabellen til højre, udgjorde Eksportrådets samlede omsætning i 2011 fra de betalingsbelagte ydelser 104,8 mio. DKK. Omsætningen fra 2011-ydelserne kan i særlig grad henføres til sager rettet mod de vesteuropæiske og nordøstasiatiske markeder. Tilsvarende udgør sager rettet mod det nordamerikanske marked en betydelig andel af den samlede omsætning i Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne til kunder vedr. det nordøstasiatiske marked, den største andel (24,2 pct.). Ydelserne til kunder vedr. det nordafrikanske marked og Mellemøsten udgør en mindre del af omsætningen, men en relativ stor del af de samlede forventede effekter. Set i forhold til sektorer, kan en betydelig andel af 2011-omsætningen henføres til sager for kunder inden for klima og energi, kunder inden for sundhed (Life Science), ligesom kunder inden for landbrug, møbel, design, tekstil og IKT samlet set andrager en betydelig del af omsætningen fra ydelserne. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. klima og energi, den absolut største andel (68,0 pct.). Som det også fremgår af tabellen, kan 15,2 pct. af 2011-omsætningen henføres til ydelser vedr. partnersøgninger. 13,6 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser vedr. ansættelse og public relations, mens 11,6 pct. af 2011-omsætningen kan henføres til kommercielle besøg og mødeprogrammer. Endelig kan 10,5 pct. af omsætningen kan henføres til ydelser inden for General Public Affairs. Set i forhold til de samlede forventede effekter, udgør ydelserne vedr. General Public Affairs, den absolut største andel (60,2 pct.). TABEL 2 Eksportrådets indtægtsdækkede virksomhed i 2011 Samlet omsætning Andel af omsætn. Omsætning i 2011 fordelt på produkttyper Andel af effekter 104,8 mio. DKK General Public Affairs 10,5 % 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer 11,6 % 4,4 % Markedsanalyser 9,2 % 1,3 % Partnersøgninger 15,2 % 1,5 % Ansættelse og public relations 13,6 % 7,7 % Øvrig kommerciel assistance 16,7 % 11,3 % Innovationsservice 7,7 % 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) Omsætning i 2011 fordelt på regioner 15,5 % 11,3 % Vesteuropa 34,4 % 18,6 % Rusland og SNG 6,7 % 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten 3,8 % 20,5 % Nordamerika 10,7 % 2,8 % Latinamerika 6,0 % 4,7 % Nordøstasien 22,3 % 24,2 % ASEAN 6,5 % 7,9 % Sydasien 5,9 % 10,0 % Australasien 2,1 % 0,2 % Afrika 1,5 % N/A Omsætning i 2011 fordelt på sektorer Architecture, Engineering & Construction 7,7 % 5,9 % Climate & Energy 18,4 % 68,0 % Defence 1,8 % 1,4 % Environment & Water 6,6 % 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business Furniture, Design & Fashion, Textiles 11,8 % 2,7 % 11,4 % 2,1 % Health (Life Sciences) 13,8 % 6,1 % ICT, Electronics & Software 11,0 % 2,3 % Machine Industry 6,1 % 1,5 % Service 8,7 % 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) 2,7 % 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 5

10 Øget eksport Generel viden Kontakter Innovation Konsolidering Nye medarbejdere Omkostningsreduktion Udflytning 25,7% 21,6% 17,7% 16,3% 11,4% 15,1% 9,4% 7,3% 7,6% 6,2% 4,7% 6,1% 5,8% 3,7% 3,5% 28,6% 31,4% 36,1% 43,4% 43,1% 41,0% 66,1% 53,5% 49,5% Der er i målingen ikke foretaget opgørelser af omsætningen for tidligere aktivitetsår, hvorfor der i målingen ikke er foretaget sammenligninger med tidligere år. Set over en treårig periode, ses den største udvikling i andelen af kunder, som forventer at aktiviteterne vil skabe kontakter. Således er denne andel siden 2009 steget med 26,2 pct. 2.3 Forventede resultater af kundernes aktiviteter I forlængelse af afslutningen på en sag, fremsender Eksportrådet et tilfredshedsskema, hvor kunderne bl.a. bedes angive deres forventninger til resultaterne af deres samlede aktiviteter. Set over samme periode, er andelen af kunder, som forventer øget eksport, faldet med 25,1 pct, mens andelen af kunder som forventer innovation som følge af deres aktiviteter, er faldet med 31,1 pct. I 2011 var de tre mest forventede resultater af kundernes aktivitet som følge af Eksportrådets bistand øget eksport med 66,1 pct., Generel viden med 43,3 pct. samt at skabe kontakter med 28,6 pct. Disse typer af resultater har også været de mest dominerende i de foregående år. FIGUR 1 Forventede resultater blandt Eksportrådets kunder, 2009, 2010 og ,0% 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% 20,0% 10,0% 0,0% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

11 2.4 Forventet effekt på omsætningen Foruden spørgsmålene omkring hvilke typer af resultater, kunderne forventer at opnå, spørges kunderne i tilfredshedsundersøgelsen også til, hvilket økonomisk resultat ydelserne forventes at bidrage til inden for de næste tre år. Kundernes økonomiske resultat er dermed udtryk for kombinationen af deres egen indsats og ydelsen fra Eksportrådet. Som det fremgår af tabellen nedenfor, forventes Eksportrådets ydelser i 2011, at bidrage til en samlet omsætningsmæssig fremgang hos kunderne på 28,7 mia. DKK inden for de næste tre år. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 15,3 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 19,8 pct. i forhold til 2010-aktiviteterne. Som det også fremgår af tabellen, forventer Eksportrådets kunder i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 9,9 mio. DKK. Sammenlignet med de tilsvarende målinger for 2009 og 2010, svarer dette til et fald på 27,2 pct. i forhold til 2009-aktiviteterne og et fald på 24,4 pct. i forhold til aktiviteterne. Eksportrådets danske kunder forventer i gennemsnit en øget omsætning i forbindelse med Eksportrådets ydelser i 2011 på 7,7 mio. DKK. For eksportrådets danske kunder, er de forventede effekter opgjort til 23,2 mia. DKK inden for de næste tre år. TABEL 3 Gennemsnitlig og samlet forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i Gennemsnitlig forventet effekt Alle kunder 13,6 mio. DKK 13,1 mio. DKK 9,9 mio. DKK Danske kunder 11,2 mio. DKK 11,6 mio. DKK 7,7 mio. DKK Samlet forventet effekt Alle kunder 33,9 mia. DKK 35,8 mia. DKK 28,7 mia. DKK Danske kunder 22,2 mia. DKK 27,2 mia. DKK 23,2 mia. DKK EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 7

12 2.4.1 Eksporteffekt i forhold til købsbeløb Figuren nedenfor viser, at såvel de gennemsnitlige forventede effekter som den samlede forventede effekt af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder i 2011, generelt er stigende med købsbeløbet. Blandt de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK er effekten således 4,1 mio. DKK i gennemsnit, mens den for de danske kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mere end DKK, er 25,7 mio. DKK i gennemsnit. Det er således kunder, der har købt ydelser, hvor købsbeløbet er på mere end DKK, der er med til at trække den gennemsnitlige effekt op. Kunder, der har købt ydelser for mellem DKK og DKK trækker også den gennemsnitlige effekt op, da den gennemsnitlige effekt hér, er opgjort til 10,6 mio. DKK. Det er også blandt de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK, at det største bidrag til den samlede omsætningseffekt kommer. Den samlede forventede omsætningseffekt er som nævnt på 28,7 mia. DKK over de næste 3 år. Herfra kommer de 17,3 mia. DKK fra de kunder, der har købt ydelser for mere end DKK Udviklingen i købsbeløbet Som nævnt, er såvel de gennemsnitlige forventede effekter som de samlede forventede effekter af eksportsatsningerne blandt Eksportrådets kunder, generelt stigende med købsbeløbet. Af denne årsag er det relevant at se nærmere på udviklingen i kundernes købsbeløb. Som vist i tabel 1 ovenfor, har kundernes gennemsnitlige købsbeløb generelt været stigende i perioden fra 2009 til I denne periode er det gennemsnitlige købsbeløb således steget med 12,6 pct. Fra 2010 til 2011, er det gennemsnitlige købsbeløb dog faldet med 9,0 pct. FIGUR 2 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på købsbeløb (enkeltvise køb) - 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30, DKK 2,1 4, DKK 1,9 4, DKK 4,6 10, DKK 2,8 4, DKK 17,3 25,7 Gennemsnitlig forventet effekt, mio. DKK Samlet forventet effekt, mia. DKK 8 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

13 DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK DKK Figurerne nedenfor viser, hvordan udviklingen har været i kundernes købsbeløb perioden fra 2009 til Figuren til venstre viser udviklingen i forhold til fordelingen af alle sager, mens figuren til højre viser udvikling for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter. perioden fra 2009 til 2011 er sket et fald i andelen af sager med købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK, herunder særligt i sager med et købsbeløb i intervallet mellem DKK og DKK Som det fremgår af begge figurer, er der i perioden fra 2009 til 2011 begrænsede variationer i fordelingerne af kundernes købsbeløb. For såvel alle sager som for de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, indikeres dog en mindre stigning i andelen af kunder, der har købt enkeltvise ydelser for mindre end DKK. Fra 2009 til 2011 er andelen af disse sager således steget 3-4 procentpoint. Det samme gør sig imidlertid gældende for sager med et købsbeløb på mere end DKK. For de sager, hvor kunderne har angivet forventede effekter, viser de to figurer endvidere, at der i FIGUR 3 Udviklingen i fordelingen af sager efter købsbeløb Alle sager 0% 10% 20% 30% 40% Sager med angivelse af forventet effekt 0% 10% 20% 30% 40% 11% 10% 14% 18% 17% 22% 12% 15% 11% 19% 16% 16% 18% 21% 17% 21% 19% 18% 38% 31% 33% 24% 26% 23% 21% 24% 25% % 22% 21% EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 9

14 2.4.3 Outliers betydning for eksporteffekterne Inden opregningen af effekterne på omsætningen er outliers frasorteret. Outliers er defineret som sager hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Såfremt de forventede effekter fra en given outlier vurderes at være realistisk, lægges effekten fra denne outlier efterfølgende til den samlede effekt efter opregning. Effekten fra disse outliers indgår dermed i de samlede og endeligt opgjorte forventede effekter. Tabellen nedenfor viser udviklingen betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter. TABEL 4 Udviklingen i betydningen af outliers i forhold til de samlede forventede effekter Samlet forventet effekt, mia. DKK Samlet forventet effekt fra outliers, mia. DKK Outliers andel af de samlede forventede effekter ,9 35,8 28,7 6,8 15,4 7,3 20 % 43 % 26 % Som det fremgår af tabellen, udgør outliers en betragtelig andel af de samlede forventede effekter. I 2011, udgør de forventede effekter fra outliers således ca. 26 pct. af de samlede forventede effekter. Betydningen af outliers er i 2011 på niveau med betydningen i I 2009 og 2011 har outliers dog væsentlig mindre betydning for de samlede forventede effekter, end det er tilfældet i 2010, hvor de forventede effekter fra outliers udgjorde ca. 43 pct. af de samlede forventede effekter. Som nævnt, er outliers defineret som sager, hvor den angivne effekt ligger mere end tre standardafvigelser fra gennemsnittet. Tabellen nedenfor viser i denne sammenhæng, grænseværdien for outliers målt i mio. DKK for de enkelte år. Jo højere grænseværdien er, desto større outlier-værdier indgår de gennemsnit, der indgår i opregningen af de samlede forventede effekter. TABEL 5 Udviklingen i grænseværdier for outliers (mio. DKK.) Købsbeløb 2009, mio. DKK 2010, mio. DKK 2011, mio. DKK DKK DKK DKK DKK DKK Som det fremgår af tabellen, udgør grænseværdien for outliers i købsbeløb-intervallet fra DKK til DKK i 2011 ca. 52 mio. DKK. Det gælder således at sager inden for dette købsbeløb-interval, hvor kunderne forventer effekter som overstiger 52 mio. DKK, betragtes som outliers. I 2010 var grænseværdien i dette interval betydeligt højere, nemlig 416 mio. DKK. Med andre ord, var det i 2010 populært sagt vanskeligere at blive en outlier inden for dette købsbeløb-interval. Omvendt viser analysen, at grænseværdierne i købsbeløb-intervallet fra DKK og i købsbeløb-intervallet fra DKK i 2011 og 2009 var højere, end det var tilfældet for Den relativt store betydning af outliers i 2010 skal derfor bl.a. henføres til dette forhold. 10 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

15 2.4.4 Eksporteffekt i forhold til sektorer Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådet ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på sektorer. Tabellen viser, at ydelser, der knytter sig til området inden for klima og energi, oplever den største gennemsnitlige effekt på 65,5 mio. DKK i gennemsnit per sag. Eftersom der i 2011 samtidigt har været relativt mange sager på dette område, tegner sektoren sig også for den største andel af samlede forventede effekter (68,0 pct.). Omvendt viser tabellen, at ydelser inden for traditionelle industrierhverv som maskin-, møbel-, tekstilog jordbrugserhverv ikke har så stor gennemsnitlig forventet effekt. På disse områder udgør den gennemsnitlige forventede effekt således blot mellem 2,7 mio. DKK og 3,8 mio. DKK. Tabellen viser også, at de ydelser, der knytter sig til miljø og vand, har det gennemsnitligt største købsbeløb. Selvom kunderne forventer en relativt høj gennemsnitlig effekt, tegner sektoren sig blot for en begrænset andel af de samlede forventede effekter (3,9 pct.). Dette skyldes, at der i 2011 er leveret relativt få ydelser på dette område. TABEL 6 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på sektorer Gns. købsbeløb, Gns. forventet Sektor Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt Architecture, Engineering & Construction ,1 5,9 % Climate & Energy ,5 68,0 % Defence ,7 1,4 % Environment & Water ,1 3,9 % Food, Agriculture & Agro Business ,8 2,7 % Furniture, Design & Fashion, Textiles ,7 2,1 % Health (Life Sciences) ,0 6,1 % ICT, Electronics & Software ,9 2,3 % Machine Industry ,7 1,5 % Service ,7 4,1 % Transport & Logistics (Maritime) ,3 2,0 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 11

16 2.4.5 Eksporteffekt i forhold til regioner Tabellen nedenfor viser beregninger af hvilket økonomisk resultat Eksportrådets ydelser forventes at bidrage til inden for de næste tre år, fordelt på region. Regionerne beskriver de geografiske områder, hvor Eksportrådets ydelser har fundet sted. Tilsvarende udgør de forventede effekter for sager vedr. vesteuropæiske markeder, en betydelig andel af de samlede forventede effekter (18,6 pct.). Dette skyldes især, at antallet af sager er stort og dels, idet den gennemsnitlige forventede effekt er relativt lav for disse markeder (6,4 mio. DKK). Tabellen viser, at den gennemsnitlige effekt er størst blandt landene i Nordafrika/Mellemøsten. Eftersom der i 2011 samtidigt har været et betydeligt antal sager på disse markeder, tegner regionen sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (20,5 pct.). Som det også fremgår af tabellen, tegner sager vedr. markeder i Nordøstasien sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (24,2 pct.). På disse markeder forventer kunderne i gennemsnit en effekt på 9,2 mio. DKK, og eftersom antallet af sager på disse markeder er relativt stort, har disse markeder betydelig indvirkning på de samlede forventede effekter. TABEL 7 Forventet effekter blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på regioner Gns. købsbeløb, Gns. forventet effekt, mio. Region Antal sager DKK DKK Andel af samlet forventet effekt Vesteuropa ,4 18,6 % Rusland og SNG ,7 11,2 % Nordafrika/Mellemøsten ,0 20,5 % Nordamerika ,1 2,8 % Latinamerika ,8 4,7 % Nordøstasien ,2 24,2 % ASEAN ,4 7,9 % Sydasien ,8 10,0 % Australasien ,0 0,2 % Afrika N/A N/A 12 EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM

17 2.4.6 Eksporteffekt i forhold til produkttyper Det er muligt at opdele den forventede effekt af Eksportrådets ydelser på forskellige produkttyper. Dermed er det muligt at se, hvilken effekt de forskellige produkttyper forventes at bidrage med. For ydelser vedr. kommercielle besøg og mødeprogrammer er den gennemsnitlige forventede effekt 4,2 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 2,2 mio. DKK for markedsanalyser. Tabellen nedenfor viser opgørelsen af kundernes gennemsnitlige forventede effekt, fordelt på forskellige produkter. Som det fremgår af tabellen, forventes den største gennemsnitlige effekt på ydelser under General Public Affairs, hvor den gennemsnitlige forventede effekt er på 76,3 mio. DKK. Eftersom der i 2011 samtidigt blev leveret et betydeligt antal ydelser inden for dette område, tegner ydelser vedr. General Public Affairs sig også for en betydelig andel af samlede forventede effekter (60,2 pct.). Kunder, der har modtaget ydelser vedr. partnersøgninger, har en gennemsnitlig forventning til effekten på 1,7 mio. DKK, mens de øvrige produkter, som Eksportrådet tilbyder, har en gennemsnitlig forventet effekt på 9,9 mio. DKK. For ydelser vedr. øvrig kommerciel assistance udgør den gennemsnitlige forventede effekt 8,5 mio. DKK, mens den gennemsnitlige forventede effekt udgør 8,4 mio. DKK for ydelser vedr. ansættelse og public relations. TABEL 8 Forventet effekt blandt Eksportrådets kunder i 2011, fordelt på produkttyper Gns. købsbeløb, Gns. forventet Produkttype Antal sager DKK effekt, mio. DKK Andel af samlet forventet effekt General Public Affairs ,3 60,2 % Kommercielle besøg og mødeprogrammer ,2 4,4 % Markedsanalyser ,2 1,3 % Partnersøgninger ,7 1,5 % Ansættelse og Public Relations ,4 7,7 % Øvrig kommerciel assistance ,5 11,3 % Innovationsservice ,2 2,4 % Øvrige produkter (ekskl. fremstød) ,9 11,3 % EFFEKTER AF EKSPORTRÅDETS BETALINGSBELAGTE EKSPORTFREMMEYDELSER I 2011 DAMVAD.COM 13

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet

19. september 2012. Vækst gennem Rådgivning. Effektmåling af programmet 19. september 2012 Vækst gennem Rådgivning Effektmåling af programmet For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence, please

Læs mere

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase

12/08/14. Iværksætterlån. Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase 12/08/14 Iværksætterlån Fra studerende til iværksætter Udarbejdet af DAMVAD for Ase For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Virksomheder med udvidet socialt ansvar

Virksomheder med udvidet socialt ansvar September 2013 Virksomheder med udvidet socialt ansvar Rasmus Højbjerg Jacobsen CEBR CENTRE FOR ECONOMIC AND BUSINESS RESEARCH EN DEL AF COPENHAGEN BUSINESS SCHOOL Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland De seks kreative brancher i tal Del 3 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne

03/06/13. Værdien af HD og masterprogrammer. For dimittenderne og for virksomhederne 03/06/13 Værdien af HD og masterprogrammer For dimittenderne og for virksomhederne For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE

EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Til Styrelsen for Fastholdelse og Rekruttering Dokumenttype Rapport Dato Juni 2012 EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE EVALUERING AF PROJEKT HIGH:FIVE Revision 1 Dato 2012-05-07 Udarbejdet af Sophie Danneris

Læs mere

GRØN PRODUKTION I DANMARK

GRØN PRODUKTION I DANMARK GRØN PRODUKTION I DANMARK og dens betydning for dansk økonomi Klima-, Energi- og Bygningsministeriet, Erhvervs- og Vækstministeriet og Miljøministeriet November 212 Grøn produktion i Danmark Grøn produktion

Læs mere

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012

Lønsomhed, vækst og finansiel risiko. En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Lønsomhed, vækst og finansiel risiko En analyse af danske virksomheder i perioden 1997-2012 Indhold Forord.... 3 Hovedkonklusioner.... 4 Population og metode.... 8 Indledende observationer vedrørende indtjening

Læs mere

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008

Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne. Indkomståret 2008 Virksomhedernes efterlevelse af skattereglerne Indkomståret 2008 Version 1.0 Rapporten er udarbejdet af: Koncerncentret Borger og Virksomhed Indsats og analyse Østbanegade 123 2100 København Ø +45 72 22

Læs mere

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012

branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 branchestatistik Udviklingen i videnrådgiverbranchen 2011/2012 > Efter et par træge år oplevede markedet for videnrådgivning igen vækst i 2011 og tendensen er fortsat ind i 2012. Branchen har derfor været

Læs mere

Konkurrencesituationen i dansk byggeri

Konkurrencesituationen i dansk byggeri Konkurrencesituationen i dansk byggeri December 2013 2 KONKURRENCESITUATIONEN I DANSK BYGGERI DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and

Læs mere

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland

Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Kortlægning af de kreative erhverv i Region Midtjylland Hovedrapport Del 1 Analyse udarbejdet af Konsulentfirmaet NyX for Kulturby 2017 og Region Midtjylland 2009-2010 Indholdsfortegnelse 1. DE KREATIVE

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder

Tema. Vækstpolitisk. Vækst og produktivitet i danske virksomheder Vækst og produktivitet i danske virksomheder Beskrivelse af værdiskabelse og vækst i private byerhverv Store højproduktive virksomheder bidrager væsentligt til værdiskabelsen i de private byerhverv, og

Læs mere

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport

Ny fjordforbindelse ved Frederikssund Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder. Delrapport Betalingsvillighed samt takst- og rabatmuligheder Delrapport Indholdsfortegnelse 1. INDLEDNING... 5 2. METODE... 6 2.1. Spørgeskemaundersøgelse omkring betalingsvillighed... 6 2.2. Modellering af betalingsvillighed...

Læs mere

Danske husholdninger på dybt vand

Danske husholdninger på dybt vand Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse blandt 2.386 husholdninger Morten Skak og Gintautas Bloze Februar 2013 Danske husholdninger på dybt vand Resultater fra en undersøgelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation

FRA FRITID TIL JOB. Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation Til Arbejdsmarkedsstyrelsen Dokumenttype Rapport Dato Februar 2009 Analyse af betydningen af fritidsjob for indvandrere og efterkommeres beskæftigelses- og uddannelsessituation FRA FRITID TIL JOB FRA FRITID

Læs mere

FORHØJET TOBAKSAFGIFT

FORHØJET TOBAKSAFGIFT en rapport fra vidensråd for forebyggelse Kristianiagade 12 2100 københavn ø vff@dadl.dk www.vidensraad.dk FORHØJET TOBAKSAFGIFT PÅVIRKNING AF TOBAKS- FORBRUG, GRÆNSEHANDEL SAMT STATENS AFGIFTSPROVENU

Læs mere

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet

21. januar 2015 Analysenotat. Praktikpladspotentiale benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet 21. januar 2015 Analysenotat Praktikpladspotentiale og benchmarking af erhvervsskolerne Undervisningsministeriet Indholdsfortegnelse Resume 3 1. Indledning 7 Baggrund og formål 7 Tilgang og metode 8 2.

Læs mere

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF

16/09/14. Professionsuddannede i den private sektor. Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 16/09/14 Professionsuddannede i den private sektor Rapport udarbejdet af DAMVAD for FTF 2 PROFESSIONSUDDANNEDE I DEN PRIVATE SEKTOR DAMVAD.COM For information on obtaining additional copies, permission

Læs mere

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE

VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Til Socialstyrelsen Dokumenttype Rapportudkast Dato December 2012 VISITATION OG IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE IMPLEMENTERING AF HJÆLPEMIDLER BUSINESS CASE Rambøll Hannemanns Allé 53 DK-2300

Læs mere

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration

Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Analyse af virksomhedernes uddannelseskapacitet i relation til kontoruddannelserne, med fokus på specialet administration Indholdsfortegnelse 1. Hovedresultater og opmærksomhedspunkter...3 1.1 Opmærksomhedspunkter...6

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport

AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport AMS Analyse af akademikeres arbejdsmarked Hovedrapport Oktober 2003 Indhold Side Resumé... 1 Tema 1: Perspektiver for udviklingen i efterspørgslen efter akademisk arbejdskraft1 Tema 2: Den historiske udvikling

Læs mere

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0)

EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) Til Ministeriet for Børn og Undervisning Dokumenttype Rapport Dato November 2011 EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) EVALUERING AF MERE FRIT SKOLEVALG (2.0) INDHOLD 1. Resumé 1 2. Indledning 4 2.1

Læs mere

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport

Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Evaluering af projekt Privat formidling af fleksjob m.v. Hovedrapport Juni 2004 Udarbejdet af New Insight A/S og Oxford Research A/S på anmodning af Arbejdsmarkedsstyrelsen og CABI tter:hssion: 2 Antal

Læs mere