Opbygning af kundeloyalitet på internettet en strategisk udfordring

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opbygning af kundeloyalitet på internettet en strategisk udfordring"

Transkript

1 Opbygning af kundeloyalitet på internettet en strategisk udfordring Af David Brandt Handelshøjskolen i København, d. 15/ Seminar 1 i HD Afsætningsøkonomi, 6. semester Fra første øjekast skal e-shoppen skabe tillid, tilbyde tydelig mer-værdi og etablere langvarige relationer til udvalgte kunder. (Pitta, Franzak og Fowler) 0

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning Baggrund for emnet: Opbygning af kundeloyalitet på internettet Internettet som markedsplads Om artiklen af Pitta, Franzak og Fowler Diskurs Problemformulering Afgrænsning Rapportens stuktur og metode 6 2 Pitta, Franzak og Fowlers rammeargumenter Introduktion til loyalitetsbegrebet Værdien af at skabe kundeloyalitet Kernen af kundeloyalitet online Transaktionens betydning i købe-sælger relationen i butikker og i e-shops Opbygning af kundeloyalitet på internettet Opbygning af kundeloyalitet vha. kundeværdipyramiden Mulige komplikationer ved implementering af loyalitetsprogrammer 20 3 Konklusion 22 Litteraturliste og datakilder 24 1

3 1 INDLEDNING Dette er den afsluttende rapport for 6. semester på HD (A), Handelshøjskolen i Købehnavn. Her belyses en problemstilling indenfor strategi med udgangspunkt i en dybdegående teoretisk og analytisk artikel om kundeloyalitet på internettet. Den hedder A strategic approach to building online customer loyalty: integrating customer profitability tiers og er skrevet af Dennis Pitta, Frank Franzak og Danielle Fowler fra USA. Denne rapport har jeg lagt på internettet i en interaktiv online-udgave, for at læseren kan benytte links direkte og altid har rapporten indenfor rækkevidde: 1.1 BAGGRUND FOR EMNET: O PBYGNING AF KUNDELOYALITET PÅ INTERNETTET Erhvervslivet står overfor en stor strategisk udfordring i fremtiden: At skabe kundeloyalitet på den nye salgskanal: Internettet. Den teknologiske udvikling har åbnet mange muligheder, og virksomhederne kan ikke længere tillade sig blot at betragte internettet som en eventuel supplerende salgskanal. Nu hedder det flermedial kommunikation og 1-til-1 relationer til alle kunder. Store og små webshops konkurrerer på lige vilkår, og nye konkurrenceparametre præger konkurrencen. Den almindelige forbruger bruger internettet og er i forskelligt omfang begyndt at købe online. I det næste årti vil han ændre adfærd ved at købe mere og mere online. Men hvilke webshops vil han vælge, og hvilke kriterier vælger han ud fra? Hvordan bliver han til en loyal kunde? Denne problemstilling er yderst interessant, da den gør op med den gamle måde at handle og interagere på. Mange virksomhederne er tilbageholdende på internettet, og de vil ikke gå i forreste række. Udviklingen går hurtigt, og det er både svært og risikabelt at gå i forreste række. Virksomhedernes flermediale strategi bliver ofte præget heraf, så de gamle sikre offlinemedier bliver vægtet højest. Personligt tror jeg meget på internettet, og jeg bliver dagligt imponeret af de nye muligheder. Jeg ser nye websites, webshops og portaler skyde på med fantastiske features, man aldrig havde tænkt mulige, og til tider bliver afhængig af. Samtidigt ser jeg brugen af internettet stiger hvert år, og jeg ser ingen tegn på en mætning i markedet. Jeg ser store muligheder på internettet, som bygges på den kraftige vækst, hvilket er min personlige indgangsvinkel til emnet. 2

4 Pensum på handelshøjskolen levner ikke meget plads til internetstrategi. Med udgangspunkt i relationsmarkedsføring var det mig oplagt at se på kundeloyaliteten i flermedialt univers, hvor internettet var mediet med de største muligheder. Opbygning af kundeloyalitet på internettet ser jeg som en strategisk udfordring, som mange virksomheder vil tage mere seriøst de kommende år. 1.2 INTERNETTET SOM MARKEDSPLADS Vi har set væksten på internettet - kommunikationen og handlen stiger. Denne udvikling forventes af mange at fortsætte, og virksomhederne er begyndt at tænke mediet mere ind i dens strategi. I de glade dotcom-dage, troede man, at alt kunne sælges online, bare man havde en e-shop på internettet. Af denne fejltagelse har man lært, at en e-shop er underlagt markedskræfterne ligesom almindelige butikker. Et globalt internet betyder ikke at alle i verden er potentielle kunder, for det er ligeså komplekst at opbygge et marked med kunderelationer på internettet som det er udenfor internettet. Herunder ses hvor stor en procentdel af de forskellige FLC-segmenter, der benytter de forskellige internetydelser. Nogle ydelser har kun fat i ungdommen i dag, hvor andre ydelser har fat i alle segmenterne. I historisk perspektiv stiger alle segmenters brug af ydelserne. 80% Brug af internet igennem FLC 60% 40% Bankforretninger 20% Bestilt varer Hørt radio/set TV 0% Deltaget i chatrooms Dow nloadet musikfiler Diagram 1.2 viser de seks FLC-segmenters brug af Internet. 1 er den yngste gruppe og 6 den ældste. Kilde: Mawin

5 Mange brancher har store økonomiske fordele ved at benytte internettet som salgskanal, og hver dag kommer nye til. Der er hård kamp om kunderne på internettet, men kampen om de loyale kunder er kun lige startet. Paradigmeskift fra offline til online loyalitet Vi kender den lille købmand, som ligger på det lokale gadehjørne. Han har opbygget loyale kunder gennem årene, og de har været hans eksistensberettigelse. Meget handel er flyttet online, men der er ikke blevet opbygget meget loyalitet, som hos den lille købmand. Kunderne vælger den ene dag en e-shop og den anden dag en anden e-shop. Uden den lille købmands vante ansigt i døren og de personlige relationer ligner den ene e- shop den anden. For at en virksomhed i fremtiden kan øge sin profit, skal den øge sin kundeloyalitet, så kunderne ikke vælger konkurrenternes e-shop. Virksomhederne skal i højere grad udvikle den strategi med fler-medial kommunikation/interaktion for at skabe loyalitet på tværs af salgskanalerne. 1.3 OM ARTIKLEN AF P ITTA, F RANZAK OG F OWLER Rapporten tager udgangspunkt i artiklen A strategic approach to building online customer loyalty: integrating customer profitability tiers af Dennis Pitta, Frank Franzak og Danielle Fowler. Artiklen kombinerer teori med praktiske eksempler, og kan bruges som redskab til en virksomheds fremtidige online-strategi. Jeg har valgt artiklen af to grunde: Artiklen behandler en problemstilling, som i de kommende år vil indgå i mange virksomheders strategiudvikling. E-handel er for mange virksomheder et vigtigt hjørne eller måske kernen i forretningen. Artiklen tager udgangspunkt i det overordnede strategiske rammesæt, og arbejder sig ned til den praktiske forståelse af kernen i kundeloyaliteten online. Dette giver en god bred forståelse for betydningen af kundeloyalitet og den, men illustrerer også hvor kompleks problemstillingen er. Artiklen Artiklen omhandler det strategiske rammesæt for at skabe online kundeloyalitet, og hvordan loyaliteten i praksis opbygges. 1-til-1 markedsføringskonceptet skulle komme tættere på kunden vha. relevante kundeoplysninger, men for dette meste oplever kunden ikke dette. Loyalitet er bygget på tillid, værdi og følelser. Har kunden tillid til en virksomhed eller et brand, nedsættes handelsrisikoen, som er specielt vigtig online. 4

6 I selve transaktionen er det svært at skabe loyalitet på internettet i forhold til i en butik. I butikken kan sælgeren ud fra køberens specifikke spørgsmål skræddersy svarene til denne unikke kunde og udvise ærlighed, integritet og omsorg for at skabe tillid og værdi, for til sidst at skabe det bedste salg. E-shops suppleres derfor med fordel af butikker for øget loyalitet. Når kundeloyaliteten skal opbygges på internettet, skal nogle af de foregående værktøjer tages i brug, og rent konkret kan man lave et community-forum, en medlemsklub eller skabe værdi for kunden på anden måde. Med kundeværdipyramiden kan kunderne opdeles i grupper efter hvor profitable kunderne er, så man ved loyalitetsopbygningen kan differentiere kommunikationen. Hver gruppe kan gøres mere profitabel med individuelle loyalitetsprogrammer. Den dårligste gruppe kan dog være skadende for virksomheden. Til sidst skal virksomhederne være opmærksomme på at loyalitetsprogrammer ikke altid er profitable, og man skal huske de økonomiske forudsætninger. Formålet er øget profit, og loyalitetsprogrammer er ikke gratis at implementere. 1.4 DISKURS Rapporten er tilsigtet en virksomheds ledelse (administrerende direktør eller marketing direktør), som har behov for øget strategisk fokus på kundeloyalitet online. Virksomheden har måske allerede erfaring med e-handel, og har brug for at videreudvikle internet-delen med mere intelligente metoder. Rapporten er skrevet som idéoplæg til virksomheden, og kan ikke bruges som formel til implementering af loyalitetsprogrammer, da disse skal skræddersys til hver individuel virksomhed. 1.5 PROBLEMFORMULERING Jeg vil belyse det paradigmeskift, der er undervejs i markedsføring offline og online. Internettets udvikling har ændret mange virksomheders strategi ved brug af fler-medial kommunikation og interaktion. Kundeloyaliteten i butikker overføres ikke automatisk til nye web-shops, og andre redskaber må tages i brug. Rapporten skal belyse de økonomiske fordele med salg på internettet og sammenholde dem med de strategiske udfordringer ved at skabe/bevarer kunderelationer og -loyalitet på internettet. Jeg vil analysere det strategisk rammesæt for at skabe online kundeloyalitet og se på de praktiske redskaber hertil. Hvorfor skal en virksomhed skabe kundeloyalitet, og hvordan udregner man den kommercielle værdi af loyalitet? 5

7 Hvad betyder transaktionen for køber-sælger relationen i butikker og i e-shops? Hvordan opbygges kundeloyalitet på internettet? Hvilke komplikationer kan opstå i forbindelse med loyalitetsprogrammer? 1.6 AFGRÆNSNING Kundeloyalitet analyseres kun med henblik på virksomheders kommercielle formål. Rapporten bygger på de strategiske overvejelser omkring kundeloyalitet, og kan bruges af en virksomhed som idéoplæg til strategiske modifikationer. Det kunne være nærliggende at spørge til, hvordan man implementere strategien rent konkret i en virksomhed, men det tages ikke op i denne rapport, da det er en udpræget teoretisk rapport. Portaler, stand-alone programmer og forskellige typer netværk vurderes ikke. Konkrete anbefalinger til forbedret online kundeloyalitet til enkelte virksomheder eller brancher udarbejdes ikke. De økonomiske konsekvenser for den enkelte virksomhed ved at implementere kundeloyalitetsprogrammer vil variere meget, og de vurderes ikke i rapporten. De teoretiske økonomiske fordele vurderes, med den forudsætning at variationen i de økonomiske fordele kan blive negative i nogle eksempler. Det forventes at læseren har en basal forståelse at internettet, og rapportens basale internetbegreber vil ikke blive gennemgået. Ligeledes vil de enkelte loyalitetsprogrammer ikke blive gennemgået på et minutiøst eller teknisk niveau, men blot blive vurderet på et strategisk niveau i afsætningsøkonomisk øjemed. 1.7 RAPPORTENS STUKTUR OG METODE Rapporten er opdelt i tre dele: Indledning, analyse og konklusion. Artiklens indhold og budskab danner rammerne for alle afsnittene. Del 1 indleder og sætter rammerne for rapporten med afsnit 1.1 til 1.7. Før dette afsnit er baggrunden for emnet, artiklen, problemformuleringen og afgrænsningen placeret. Del 2 indeholder analysen af Pitta, Franzak og Fowlers artikel. Afsnittene 2.1 til 2.7 omhandler hver del i artiklen, som går i dybden med de emner, der sætter rammerne for opbygning af kundeloyalitet på internettet. Rammeargumenterne gennemfås i artiklen en for en og sammenholdes med andre forfatteres teoretiske gennemgang af emnerne. Der er ikke skrevet meget litteratur om kundeloyalitet på internettet, men flere andre forfattere berører mere eller mindre de emner, der tages op i artiklen. Dermed kan artiklens indgangsvinkler 6

8 sammenholdes med afsætningsøkonmisk litteratur, for at jeg kan udarbejde den mest alsidige vurdering af, hvordan man optimalt kan opbygge kundeloyalitet på internettet. Rækkefølgen på afsnittene er fastlagt efter en struktur, som jeg mener giver læseren den bedste oplevelse af rapporten. I de første par afsnit defineres loyalitetsbegrebet, kernen af kundeloyalitet og de økonomiske rammer, for at sætte scenen. I de efterfølgende afsnit arbejder jeg mig langsomt ind på hvordan man opbygger kundeloyalitet på internettet, og til sidst ser jeg på mulige komplikationer ved loyalitetsprogrammer og svage kunderelationer som en styrke i nogle brancher. Del 3 konkluderer på analysen og samler op på de enkelte afsnit i del 2, for at svare på problemformuleringen. Læseren får en samlet vurdering af hvordan man opbygger kundeloyalitet på internettet og hvilke strategiske udfordringer, virksomhederne står overfor. 7

9 2 PITTA, FRANZAK OG FOWLERS RAMMEARGUMENTER De tre forfattere har en klar struktur i artiklen, og her er et overblik over rammeargumenterne, som gennemgås i de følgende afsnit. Introduktion til loyalitetsbegrebet Værdien af at skabe kundeloyalitet Kernen af kundeloyalitet bestående af tillid, værdi og følelser Transaktionens betydning for købe-sælger relationen i butikker og i e-shops Opbygning af kundeloyalitet på internettet Opbygning af kundeloyalitet vha. kundens værdipyramide Mulige komplikationer ved implementering af loyalitetsprogrammer Disse rammeargumenter fra artiklen, vil blive sammenlignet og analyseret med brug af andre forfatteres teoretiske gennemgange. 2.1 INTRODUKTION TIL LOYALITETSBEGREBET Pitta, Franzak og Fowler indleder med rammerne for opbygningen af kundeloyaliteten. Når forskellige processer i virksomheden omkring kundehåndtering automatiseres og effektiviseres, er konsekvensen ofte at virksomheden distancerer sig fra kunden. Forfatterne giver et eksempel med gade-politiet, som blev sat i biler for at øge effektiviteten og fleksibiliteten, da de kunne afdække et større grafisk areal og hurtigt rykke ud til kriminelle aktiviteter. Desværre medførte det en distancering til kunderne altså til lovlydige og kriminelle borgere på gaden. På samme måde har mange virksomheder distanceret sig til kunderne, og relationen bliver svagere ligesom loyaliteten. Når man ser på de økonomiske konsekvenser af den manglende kundeloyalitet, tydeliggøres det at kundeloyalitet er vigtigt (i forskellig grad) for virksomheder. 2.2 VÆRDIEN AF AT SKABE KUNDELOYALITET Virksomheder bruger millioner på at skabe kundeloyalitet, men kunderne genkender ikke deres anstrengelser som loyalitetsskabende, skriver Pitta, Franzak og Fowler. Mange virksomheder definerer en kundes loyalitet som hans genkøbsrate altså jo flere genkøb des mere loyal, men dette er ikke en tilstrækkelig målestok. Virksomhederne anvender indsamlede kundepræferencer til 1-til-1 markedsføring, for at komme tættere på kunden. Dette kommer ofte til at virke som en distancering til kunderne, 8

10 idet mennesker udvikler sig gennem livet og ændrer adfærd baseret på et utal af faktorer. Formålet er at øge profitten og sænke omkostningerne, men dette er ikke altid resultatet. Hougaard Hougaard starter med det mest håndterbare argument for at implementere loyalitetsprogrammer i en virksomhed. Indtjeningen stiger i takt med at loyaliteten stiger. Loyaliteten er her vist som funktion af kundetilfredsheden. Diagrammerne viser sammenhængen mellem indtjening, loyalitet og kundetilfredshed. Kilde: Relationsmarkedsføring side 123. Hougaard og Bjerre Pitta, Franzak og Fowler kommer ikke længere ind på værdien af kundeloyalitet, hvorfor jeg ser på hvordan Hougaard og Bjerre definerer denne værdi. Værdien i kundeloyalitet består i fremtidigt salg og profit til de loyale kunder, som kan måles således 1 : Livstidsøkonomi evnen til at bevare kunden i længst mulig tid. Effektiviseringsøkonomi evnen til at skabe gensidige omkostningsbesparelser igennem CLC (Customer Life Cycle). Værditilføjelsesøkonomi kunden deltager i virksomhedens værdigenerering. Forfatterne beskriver hvordan en virksomhed også kan skabe værdi den modsatte vej i værdikæden, hvor virksomheden som kunde forbedrer relationen til sin leverandør, for at effektivisere og skabe lønsomme besparelser. Hougaard og Bjerre argumenterer også for det profitable ved at have høj kundeloyalitet ved at se på CLC. Der er økonomiske fordele ved loyale kunder på internettet, da relationen dermed varer længere tid 2. 1 Kilde: Strategic Relationship Marketing side 113 9

11 Diagram 2.2 viser CLC-forløbet. Kilde: Strategic Relationship Management side 98 I diagrammet ses hvordan kunderelationen udvikler sig over tid, hvor der i starten kun er lavt salg, hvorefter relationen bliver stærkere og salget større. Til sidst falder salget og relationen afvikles. Transaktionsomkostningerne er høje i starten af relationen, hvorefter de falder til næsten ingenting og stiger lidt igen op til afviklingen af relationen. Jo længere relationen varer, des længere tid er der imellem opstarten af relationen og afslutningen. Det er i denne periode, kunden er mest profitabel, hvorfor det er lønsomt at forlænge denne periode. Hougaard og Bjerre henviser også til en konkret måde at måle kundeloyaliteten. Ud fra kundens tid siden sidste handel, handels-frekvens og handelens størrelse kan loyaliteten måles. Efter virksomhedens pointsystem, kalkuleres en værdi ud fra de tre faktorer, som så udgør kundens loyalitet 3. Sindell Sindell tegner et meget interessant billede af typiske e-shops 4. Hun sammenligner e-shops med slikautomater, fordi kundeloyaliteten er lig nul. Hun beskriver hvordan 60 % af kunderne i en typisk e-shop mistes til konkurrerende e-shops hver 6. uge. Hun illustrerer altså at e-shops ikke differentierer sig, hvorfor kunderne den ene dag vælger en e-shop og den anden dag en konkurrerende e-shop. 2 Kilde: Strategic Relationship Marketing side 98ff 3 Kilde: Strategic Relationship Marketing s Kilde: Loyalty Marketing for the Internet Age side

12 Delkonklusion Når nogle virksomheder måler kundeloyaliteten som hans genkøbsrate, er resultatet ikke helt korrekt. Hougaard skriver hvordan en virksomheds indtjening vil stige i takt med at kundeloyaliteten stiger. Hougaard og Bjerre skriver man måle på livstidsøkonomi, effektiviseringsøkonomi og værditilføjelsesøkonomi. Ved at se på CLC-forløbet, kan man se hvornår og hvor meget, en virksomhed tjener på sine kunder. Introduktionen og udfasningen er de omkostningsfyldte, hvor tiden i midten er lønsom for kunde og virksomhed. Sindell kommer ikke med en konkret procedure for beregningen af kundeloyalitet. Hun tegner et billede af e-shops, som ikke differentierer sig, og dermed ikke har nogen kundeloyalitet. 2.3 KERNEN AF KUNDELOYALITET ONLINE Pitta, Franzak og Fowler gennemgår hvordan kernen af kundeloyalitet består af tillid og værdi. Dertil skal tilføjes følelser, for at skabe den ægte kundeloyalitet. Tillid er baseret på evnen til at levere varen og viljen til at gøre det godt med virksomhedens integritet. Værdi defineres som pris og fordele, som ofte sammenlignes med konkurrenterne. Dell fjernede mellemmanden, og Telmore lancerede online-prepay, hvilket opfattes som værdi. Følelser kan skabe en dybere relation og skabe ægte loyalitet, som bl.a. består af psykisk fokus på informationssøgende aktiviteter i butikker og online. Følelser måles på tillid, integritet, stolthed og passion, og de er ofte gået i arv. Sargeant og West Sargeant og West opdeler også kundeloyaliteten i forskellige grader og opstiller grupperne i en loyalitetspyramide 5. Øverst befinder kunderne med ægte loyalitet, og de øvrige grupper kommer ned derefter. I bunden er der ingen loyalitet. Elementerne, der driver loyaliteten er pris, produkt, service, marked, teknologi og virksomhedens organisation, men forfatterne kommer ikke dybere ned i definitionen af loyalitet, og hvad kernen er. Der er mest fokus på hvilke faktorer en virksomhed overordnet justerer. Dette kan være en årsag til kundeloyaliteten ikke forbedres, hvis en virksomhed arbejder i de forkerte baner. 5 Direct and interactive marketing side 179ff 11

13 Skjelbo Skjelbo har defineret kernen af kundeloyalitet lidt anderledes. Loyalitet er bygget på fastholdelse, genkøb og word of mouth, som motiveres ved tilfredshed, tillid, identifikation og engagement. Virksomhederne kan kun give en kunde oplevelser, som motiverer kunden til at være loyal. Oplevelserne kan være værdi, personlighed, opmærksomhed, indflydelse og samvær 6. Figur 2.3 viser kernen af kundeloyalitet, som påvirkes af de fire grønne og blå kasser. Delkonklusion Der er enighed blandt de forskellige forfattere om kernen af kundeloyaliteten. Disse begreber er vigtige at fastholde, når der skal opbygges kundeloyalitet. Jeg synes ikke den ene betragtning er mere rigtig end den anden, uden at man forholder sig konkret til en virksomhed. Det er dog interessant at Pitta, Franzak og Fowler differentierer imellem kundeloyalitet og ægte kundeloyalitet, da den sidste gruppe kan være en slags ambassadører for virksomheden. 6 Kilde: Skab stærke kunderelationer side 13 12

14 2.4 TRANSAKTIONENS BETYDNING I KØBE- SÆLGER RELATIONEN I BUTIKKER OG I E- SHOPS Pitta, Franzak og Fowler snakker meget om forskellene på transaktionen i butikker og e- shops. Transaktionens indeholder mange elementer, som er ultimative for kundens tilfredshed og loyalitet. Som tidligere refereret, kan en dygtig butikssælger skræddersy selve transaktionen til hver kunde og skabe kundeloyalitet. Butikssælgeen skaber loyalitet med hans hjælpefulde og tillidsvækkende kundeservice i transaktionen. Denne transaktion i butikken kan ikke umiddelbart overføres til en e-shop, men alligevel har e- shops et betydeligt eksistensgrundlag. Butikkernes service-niveau varierer meget, og transaktionen vurderes af mange kunder bedre, hurtigere og nemmere. Produkter, som kræver kundens interaktion, i højere grad afhængig af en butikssælger, og er dermed sværere at sælge på internettet, da risikoen for kunden her er for stor. Omvendt betyder det at produkter, som ikke kræver kundens interaktion, ikke er afhængig af en butikssælger, og med fordel kan sælges over internettet. Mange standardprodukter som fx billetter (til biograf, teater, koncerter, rejser mf.) sælges i dag primært over internettet, da interaktionen er lav. På internettet er der en større brand-loyalitet. Det kan skyldes at brandet ses som garanti for produktets kvalitet, eller det kan skyldes at et velkendt brand medfører en mindre handelsrisiko siger Pitta, Franzak og Fowler. Man kan også forvente brand-produkter kræver mindre interaktion fra kunden, da de ofte kender produktet. Det kan betragtes som et standardprodukt, hvorfor det med fordel kan sælges på internettet. Chrisstopher, Payne og Ballantyne Chrisstopher, Payne og Ballantyne beskriver hvordan virksomheder med fordel kan transformeres ved at omlægge transaktionsmarkedsføring til relationsmarkedsføring 7 : Transaktionsmarkedsføring kendetegnes ved fokus på stort salgs-volumen, fokus på produkt-features og -kvalitet, kort tidshorisont, ringe kundeservice og mindre kundekontakt. Relationsmarkedsføring kendetegnes ved fokus på profitable kunderelationer, maksimer kundens værdi, langsigtet tidshorisont, maksimering af kundeservice, stor kundekontakt og fokus på kunderelationernes kvalitet. 7 Kilde: Relationship Marketing side 19 13

15 Figur 2.4 viser transformationen fra transaktionsmarkedsføring til relationsmarkedsføring. Kilde: Relationship Marketing side 4 Delkonklusion Transaktionen er et vigtigt element for både butikken og e-shoppen, og indeholder mange elementer, som påvirker kundens tilfredshed og loyalitet. I butikken kan butikssælgeren skræddersy transaktionen til hver kunde, men denne mulighed har e-shoppen ikke. På internettet har standardvarer og brands det nemmere i transaktionen, da disse ikke kræver interaktion med kunden, og kunden oplever mindre risiko ved disse vare-transaktioner. Virksomheder med transaktionsmarkedsføring kan med fordel omlægge til relationsmarkedsføring, ved at skabe nye fokusområder og tænke mere langsigtet. 2.5 OPBYGNING AF KUNDELOYALITET PÅ INTERNETTET Pitta, Franzak og Fowlers budskab er at det ikke er nogen let opgave at skabe kundeloyalitet på internettet især når man sammenligner kundeloyaliteten med den man kan skabe i butikken. Fra første øjekast skal e-shoppen skabe tillid, tilbyde tydelig mer-værdi og etablere langvarige relationer til udvalgte kunder. Dette er i praksis næsten en umulig opgave, men målsætningen er god. Hvis en e-shop opnår en brand-loyalitet, skal den behandles som det mest vigtige, da kunder er mere trofaste overfor et brand online end i butikken. Så er man nærmere målet. Pitta, Franzak og Fowler kommer med konkrete eksempler på hvordan kundeloyaliteten opnås på internettet. 14

16 At kunne komme i kontakt med en rigtig person ved chat-funktion eller med et gratis telefonnummer skaber tillid gennem menneskelig kontakt. For at skabe tillid, kan man også lave et tredjeparts online forum, hvor folk kan skrive om deres erfaringer i et forum, som er sponsoreret af en ekstern virksomhed. Således kan kunderne dele gode og dårlige oplevelser til fordel for andre. Kunder kan opnå flere fordele og undgå problemer. Et forum / community kan tilføje troværdighed og bygger kunderelationer. En online firma-klub åbner mulighed for at favorisere disse loyale klub-medlemmer med specielle klub-tilbud og andre klub-fordele. Klub-kunder har lavere transaktionsomkostninger, da de allerede er i firmaets database, og de kender indkøbsproceduren. Klub-kunder er derfor mere værd end kunder uden nogen handelshistorik. Hougaard og Bjerre 8 At bevare kunden længst muligt er i grundtræk profitabelt, som fx en loyal Cadillac-kunde, der er $ værd igennem CLC. Det kræver at markedsføringen motiverer kunden til at komme tilbage og fortsætte forretningen og man desuden bekræfter for kunden værdien af relationen. Værdi kan gives i form af årlige bonuser og progressive rabatter. Man kan opstille exit-barrierer, for at kunden ikke så let kan skifte til en konkurrent, og dermed motiveres til at blive for bekvemlighedens skyld. Der er stor værdi i at skabe gensidige besparelser, når kunderelationen bliver langvarig. Vi kender netbank, som ved første bankforretning er en langvarig proces, men som giver både banken og kunden stor værdi. Det er ikke let at skifte bank, da exit-barriererne er høje: Kunden har netbank, som ikke kan overflyttes til en anden bank. Kunden har givet sit kontonummer til omgangskredsen og forretningsforbindelser, og i en ny bank får han nyt kontonummer ligesom han får nye kreditkort. Kunden har hus eller lejlighed bl.a. med banklån, som er dyre at konvertere. Kunden har en personlig rådgiver, og en relation er opbygget Kunden har haft banken i mange år og har fået særlige aftaler som fx gode renter, hvilket han ikke er sikret i en ny bank Osv. Sindell Sindell har en anden indgangsvinkel til at skabe stærke kunderelationer på internettet, og hun gennemgår forskellige loyalitetsprogrammer samt øvrige loyalitets-øgende aktiviteter. 8 Kilde: Strategic Relationship Marketing side

17 For at skabe tilfredse og loyale kunder, skal man få kunderne til at føle sig specielle, og Sindell er enig med Pitta, Franzak og Fowlers argumenter og konkrete forslag, og hun supplere med følgende 9 : Personaliset websitet, som engagerer kunden, med hensigt at bevare dialogen efter en handel på websitet og med e-nyhedsbreve. Kunden kan ønske at få kampagnetilbud eller andre relevante informationer. Vedvarende kunderelationer ved hjælp af websitet, som kan genkende den tilbagevendende kunde. Effektiv kundekommunikation, som fx ekstra services som ordrestatus og personlige e- mail- og telefon-besvarelser af kundespørgsmål. Præmie-programmer, som tilgodeser de bedste loyale kunder. Bonus-programmer, eller besparelser, som opnås ved at kunden giver informationer el. lign. SAS EuroBonus belønner loyale kunder, ved at give bonuspoints ved hver flyrejse, som kan indløses til gratis flyrejser Pakke-tilbud, som giver rabat ved køb af to eller flere produkter i en pakke. Simpel produkt-eller service-rabatter. Gratis gaver, produkter, services eller points, som opspares til præmier. Donationer til velgørende formål efter kundens valg. Anbefalings-programmer, som bygger på at kunden anbefaler produktet, virksomheden eller bonus-programmet til venner og bekendte. Shopping-portaler, som gør det nemmere for brugeren at handle online og dermed nedbryder barrieren for impulskøb. Shopping-portalen kan evt. være tilgængelig fra integreret toolbar i web-browseren, som gør adgangen hurtig og let for brugeren. Kuponer på internettet fungerer ved at man pr. eller anden annoncering får givet en gruppe mennesker et særligt tilbud. Ved at indtaste kuponnummeret, fratrækkes en rabat. Der findes flere websites, som samler disse kuponer, så kunden kan finde og sammenligne mange forskellige tilbud. Se fx osv. bruges som billig direct marketing sammenlignet med offline medier. Dette er en større videnskab, og en kan bruges på utallige måder i markedsføringen. Indholdet, tilbudets karakter, mængden af information, antallet af modtagere, målgruppens sammensætning er blot nogle af de knapper, der kan drejes på. Man kan fx sende s i forbindelse med loyalitetsprogrammer eller som nyhedsbreve med kampagnetilbud. Meningsmålinger giver direkte information om kunden, som kan bruges til loyalitetsopbygning. Dertil kan man også belønne kunden med præmier som tidligere 9 Kilde: Loyalty Marketing for the Internet Age side 108ff 16

18 beskrevet. Der er mange virksomheder, som har specialiseret sig i at indsamle kundeinformationer og -præferencer på tværs af brancher, hvor kunderne belønnes efter forskellige programmer med et udvalg af præmier. Mawin-databasen er blot ét eksempel. Økonomisk afhængighed kan skabes ved at lade kunden få rabat på fremtidige køb, hvis man køber over et bestemt beløb. er en amerikansk specialiseret dyrehandel, som giver 10 % rabat et halvt år frem, såfremt man i halvåret før har købt for et bestemt beløb. Således fastholdes kunden, da han skal hele tiden skal handle for at fastholde fremtidige besparelser. Spil og indhold er to feature nogle virksomheder bruger til at give en oplevelse. Beauvais har lavet hvor man passer en tomatplante for senere at lave ketchup. Der er skabt et community af loyale Beauvais-kunder, og spillet har kørt i flere år med kun små ændringer. TDC skaber meget kundeloyalitet ved alle virksomhedens indholdstakserede ydelser i form af online portaler og et utal af services. Wandorf Wandorf har en anden indgangsvinkel til at skabe stærke kunderelationer. Ved at en virksomhed differentierer sig på markedet, skaber man en større binding til sine kunder 10. Man kan sammenligne hendes indgangsvinkel med Blue Ocean Strategien, som i grove træk fokuserer på at differentiere sig mest muligt fra konkurrenterne og finde sig sit rentable marked med mindre konkurrence og flere kunder. Hendes vinkel er interessant at sammenholde med de øvrig for at give et mere nuanceret billede af hvordan man skaber stærke kunderelationer. Aaker og McLoughlin Aaker og McLoughlin har en CRM-model til at opbygge profitabel kundeloyalitet med en meget konkret tilgang hertil 11 : Identificér kunderne ved at sætte dem i en database. Segmentér kunderne bl.a. efter hvor profitable de er. (Denne segmentering vurderes yderligere i næste afsnit 2.5.) Interagér med kunderne for at bygge relationer. Dette gøres ved at forbedre kundeservice, customisering af produkter til individuelle kunder og kundegrupper, opret community og implementer loyalitetsprogrammer med rabatter og medlemstilbud. 10 Kilde: Tag kunden med til bords side 80ff 11 Kilde: Strategic Market Management side 199ff 17

19 Konstruér en metriks, som værktøj til at sætte værdi på LTCV (LifeTime Customer Value). Vær opmærksom på den private fortrolighed. Flere kunder er bekymret for hvor deres informationer havner, og de ønsker sikkerhed for at informationerne ikke videresælges eller videregives uden deres tilladelse. Denne tilgang er ikke fleksibel og måske en smule entydig, og min vurdering er at denne tilgang kun har begrænset effekt på enkelte virksomheder. Vi lever i en kompleks verden, og den skal betragtes mere nuanceret. Delkonklusion Pitta, Franzak og Fowler går ikke i dybden i artiklen med alle de muligheder der er for at skabe kundeloyalitet. Mulighederne er mange, og med deres udvalg får læseren et mindre indblik i hvordan man skaber kundeloyalitet på internettet. Deres målsætning er god med at skabe tillid, tilbyde tydelig mer-værdi og etablere langvarige relationer til udvalgte kunder. Man kan ikke skabe en endegyldig formel på hvordan man udarbejder kundeloyalitet på internettet, men samlet set har alle forfattere nogle gode forslag: Personlig chat eller en telefon-service Online forum / community Firma-klubber med fordele til de mest loyale medlemmer og/eller kunder Forskellige former for exit-barrierer praktiske, økonomiske og følelsesmæssige barrrierer Personaliset websitet Vedvarende kunderelationer Effektiv kundekommunikation Forskellige Præmie-programmer Anbefalings-programmer Shopping-portaler Kuponer og andre rabatordninger som direct marketing Meningsmålinger Økonomisk afhængighed Spil og indhold Generel differentiering fra konkurrenterne, for at skabe sit eget marked Aaker og McLoughlin har opstillet en udmærket CRM-model til implementeringsprocessen, hvor ovenstående mulige loyalitetsprogrammer kun er en del heraf. 18

20 2.6 OPBYGNING AF KUNDELOYALITET VHA. KUNDEVÆRDIPYRAMIDEN Pitta, Franzak og Fowler bruger kundeværdipyramiden til at opdele kunderne efter rentabilitet. Pyramiden er opdelt i fire lag: Platin, guld, jern og bly, og pointen er at sætte individuelt fokus på de forskellige lag. Med udgangspunkt i 80/20-reglen, genereres 80 % af en virksomheds salg og profit typisk af 20 % af kunderne. Dermed har vi identificeret platin-gruppen, som skal behandles ekstra godt med øgede kunde-fordele og den bedste service. Guld-gruppen er også meget vigtig, og denne gruppe skal have næsten den samme service. I artiklen beskriver forfatterne, hvordan de bruger pyramiden til at skubbe en gruppe et lag højere op, så fx guld-gruppen bliver platin osv. Ved at lave forskellige loyalitetskabende aktiviteter imod denne guld-gruppe, opnås flere platin-kunder, som giver den klart højeste profit. Kommer man længere ned i pyramiden, nedsættes service-niveauet, da grupperne bliver mindre profitable for virksomheden. Den nederste bly-gruppe kan i nogle virksomheder ligefrem være en trussel. Kunderne forventer mere end de har fortjent, de er utilfredse med den service, de får, og de beklager sig til andre om firmaet. 12 Virksomheden bør altså overveje hvorvidt denne gruppe skal fortsætte som kunder eller om man skal overveje en anden tilgang til gruppen for at øge kundeloyaliteten og profitten. Sargeant og West Sargeant og West er enige med Pitta, Franzak og Fowler i hvordan kundeværdipyramiden skal bruges, men de lægger lidt mere vægt på bly-gruppen og håndteringen af denne 13 : Forsøge at opgradere gruppens livstidsværdi ved yderligere salg eller krydssalg Inkludere dem i virksomhedens standard -program Afbryde fremtidig handel ved fx at slette dem fra databasen Ignorere gruppen uden at afbryde udadgående kommunikation, så kunderne ikke opfordres til fortsat samhandel. 12 Kilde: A Strategic approach to building online loyalty: integrating profitablilty tiers side Kilde: Direct and interactive markering side

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM

5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM 5 veje til at booste dit salg med Microsoft CRM Ved du nok om dine kunder? Microsoft CRM fortæller dig alle hemmelighederne I IT Relation Front-data tilpasser og skræddersyer vi Microsoft CRM systemer

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder

10 tips til hvordan du skaber loyale kunder 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder OneBizz Whitepaper, 2016 10 tips til hvordan du skaber loyale kunder At skaffe nye kunder er væsentligt dyrere end at fastholde dem, du allerede har. Det kan

Læs mere

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling

Salgsmål % 24% 39% 14% Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgstrends 2017 Hvor tæt kommer I på jeres salgsmål i 2016 / antal sælgere i salgsafdeling Salgsmål 2016 Over 110% 101-110% 100% 7% 16% 24% 47% når salgsbudgettet for 2016. 47% af sælgerne mener, at deres

Læs mere

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook

Sådan laver du gode. opdateringer på Facebook Sådan laver du gode opdateringer på Facebook Indhold Indhold 2 Indledning 3 Hold linjen 4 Vær på linje med virksomhedens overordnede identitet 4 Unik stemme 5 Brug virksomhedens unikke stemme 5 Skab historier

Læs mere

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt

Konkurrencer NONSTOP. Motivation & problemfelt Konkurrencer NONSTOP Nye konkurrencer Hver dag Motivation & problemfelt Dette er et oplæg til den mundtlige eksamen i Innovation & Markedsføring. I det følgende vil jeg beskrive forretningsplanen for Konkurrencer

Læs mere

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt?

Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Tale er sølv og tavshed er guld eller er det omvendt? Af seniorkonsulent hos Wilke, Søren Pedersen (sp@wilke.dk) Amerikansk forskning viser, at Word of Mouth er en af de potentielt stærkeste markedsføringsparametre,

Læs mere

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM

Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM INDLÆG 03 DYNAMICS CRM Fasthold de rigtige kunder med Dynamics CRM Christian Cletus 6. og 11. november 2014 CGI Group Inc. Christian Cletus Uddannelse Rolle Certificeringer Ingeniør (B), HD (A) Microsoft

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Sådan skabes resultater gennem engagement

Sådan skabes resultater gennem engagement Sådan skabes resultater gennem engagement Engagement er nøglen til frugtbart samarbejde i fremtidens virksomhedskonstellationer. Jens Schultzer Østre Pennehavevej 1D DK-2960 Rungsted Kyst +45 23 99 70

Læs mere

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh

Derfor skal du bruge Google AdWords. Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Mads Bloch Lemvigh Derfor skal du bruge Google AdWords Som nystartet webshop vil du gerne ud over stepperne og begynde at sælge en masse produkter. Det kræver naturligvis,

Læs mere

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013

Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Analyse af webtracking værktøjers brug pa danske websites, 2013 Undersøgelsen viser at der er sket en kraftig stigning i brugen af webtracking værktøjer på danske websites over de seneste fire år. Således

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Det bedste af to verdener

Det bedste af to verdener Det bedste af to verdener Stefan Funch Jensen Direktør ehandel og Marketing, AO Den Digitale Verden - 14. sept. 2015 Side 1 Vi er lige om hjørnet Håndværkerens lokale grossist Dansk ejet og dansk ledet

Læs mere

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg

Synlighed på nettet. 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Synlighed på nettet 10 August 2016 Netværksmøde Skanderborg Agenda 1. Hvem er jeg og hvorfor står jeg her? 2. Synlighed på nettet, hvorfor? 3. Synlighed på nettet, hvor? 4. Synlighed på nettet, hvordan?

Læs mere

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning:

EA3 eller EA Cube rammeværktøjet fremstilles visuelt som en 3-dimensionel terning: Introduktion til EA3 Mit navn er Marc de Oliveira. Jeg er systemanalytiker og datalog fra Københavns Universitet og denne artikel hører til min artikelserie, Forsimpling (som også er et podcast), hvor

Læs mere

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k

INFLUENCERS. Nemt igang på internettet. Kom hurtigt igang med det du er god til. Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k INFLUENCERS Nemt igang på internettet Kom hurtigt igang med det du er god til Klar, start! w w w. i n f l u e n c e r s. d k STOR effekt - billig løsning Hej, jeg hedder Anders Søndergaard, og jeg er selvstændig

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Onlinestrategi. hos Brandsite

Onlinestrategi. hos Brandsite Onlinestrategi hos Brandsite Hvem er vi? Brandsite består af en flok dedikerede medarbejdere, der alle brænder for at hjælpe dig og din virksomhed med din online markedsføring. Hvordan startede vi? Konceptet

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Besøg os på www.klauslund.dk Interview

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977)

Nukissiorfiit Kundeundersøgelse 2015. Nukissiorfiit Svarprocent: 24% (1454/5977) Kundeundersøgelse 215 Svarprocent: 24% (1454/5977) Indhold Indhold Introduktion Indledning og konklusion 3 Resultatparametre Tilfredshed, Loyalitet 6 Strategiske indsatsparametre Hvor skal der sættes ind

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE

FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE FRA SALGSTRAKT TIL KUNDEREJSE S 2 Salgs trakten Fra: En lineær proces, med relativ stor kontrol over information. Eksponering er den primære driver i markedsføring. 3 Demokratisering af information Baggrunden

Læs mere

Facebook guide for begyndere

Facebook guide for begyndere Facebook guide for begyndere Facebook er stor Facebook er ikke bare kraftfuldt. Det er fleksibelt. Ligegyldigt hvilken type virksomhed du kører, er der nok af forskellige markedførings-muligheder som du

Læs mere

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler

NETVÆRKSMØDE 19. MAJ. Foredrag om branding og sociale profiler NETVÆRKSMØDE 19. MAJ Foredrag om branding og sociale profiler PALMGREN MARKETING Ejer: Malene Palmgren Kunderne: Iværksættere og mindre virksomheder uden egen marketingfunktion 12 års erfaring med salg

Læs mere

Giv mig 5 minutter til at forklare...

Giv mig 5 minutter til at forklare... Daniel Brandt Introduktion Introduktion til online marketing er alt, hvad du foretager dig på internettet med din forretning. Din hjemmeside er typisk der, dine salg kommer fra, derfor skal den være overskuelig

Læs mere

Strategi for. kundeanmeldelser

Strategi for. kundeanmeldelser Strategi for kundeanmeldelser Bliv ikke straffet Du må ikke belønne dine kunder for at skrive en anmeldelse. Ingen rabat, ingen gaver, ingen special treatment. Du må kun tilskynde kunden til at anmelde.

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser den samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. Tilfredshed handler

Læs mere

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst

LoyaltyInsight. Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst LoyaltyInsight Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst Artiklen Kundeorientering - loyale kunder er vejen til vækst er skrevet af Loyalty Group til Børsens Ledelseshåndbog juli 2011. Artiklen

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria

Social Media Strategi Muligheder og udfordringer. November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Social Media Strategi Muligheder og udfordringer November 2011 Trine-Maria Kristensen www.linkedin.com/in/trinemaria Trine-Maria Kristensen Cand. scient. soc (PR) Marketing & Kommunikation Weblog: Hovedet

Læs mere

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION

VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION Marts 215 VIRKSOMHEDERNE KAN FÅ MERE UD AF DERES INNOVATION AF CHEFKONSULENT HANNE MERETE LASSEN HAML@DI.DK Mange danske virksomheder arbejder med innovation for at styrke deres konkurrenceevne og indtjening.

Læs mere

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien

Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien KUNDELOGO Sociale medier som en del af kommunikationsstrategien Den 2. december 2010 Copyright 2010 Discus Communications A/S Conventional marketing wisdom long held that a dissatisfied customer tells

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn

Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Sådan får virksomheder succes med LinkedIn Ny bog fyldt med præcise vejledninger giver tip til, hvordan virksomheder kan få noget kommercielt ud af LinkedIn. Af Ulla Bechsgaard, Ledersucces.dk Arbejd professionelt

Læs mere

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender

Loyalitetsreglen. Folk køber fra dem, de kender LinkedIn Velkommen Loyalitetsreglen Folk køber fra dem, de kender Grundlaget for succes Opbygning af netværk Løbende optimering, justering & udvikling Ressourcer til planlægning, administration & produktion

Læs mere

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse

Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Kunde- tilfredsheds- undersøgelse Hovedrapport 3 Samlet resultat og Graferne nedenfor viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider kan du se resultaterne

Læs mere

I denne e-bog får du en introduktion til følgende:

I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound Marketing I denne e-bog får du en introduktion til følgende: Inbound marketing metoden Hvad der adskiller inbound marketing fra de mere traditionelle markedsføringsmetoder Hvordan du tiltrækker

Læs mere

17. Kender du dine bidragydere?

17. Kender du dine bidragydere? 17. Kender du dine bidragydere? I de senere år har de indsamlende organisationer fokuseret meget på at få medlemmer, bidragydere, donorer mv. Kært barn har mange navne, og for nemheds skyld kalder vi dem

Læs mere

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport

Kundetilfredshedsundersøgelse 2012. Hovedrapport Kundetilfredshedsundersøgelse 2 Hovedrapport Samlet resultat 2 3 Tilfredshed og Loyalitet Grafen til højre viser de samlede score for tilfredshed og loyalitet blandt de adspurgte kunder. På de næste sider

Læs mere

KUNDEKONTAKTPUNKTER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER

KUNDEKONTAKTPUNKTER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER DET HEMMELIGE VÅBEN I FREMTIDENS KAMP OM KUNDERNES ANBEFALINGER FRA SMARTPHONE TIL SHITSTORM Kundeoplevelse, kundetilfredshed og kundeloyalitet er blevet centrale strategiske elementer hos langt de fleste

Læs mere

Din branches e-handel

Din branches e-handel B2B e-handelsanalyse 2017 23. jan. 17 B2B e-handelsanalyse 2017 Din branches e-handel Gennemført i samarbejde med EPINION Din branches e-handel Analysen er en opfølgning til DI Handels store B2B e-handelsanalyse,

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE

#EmployeeAdvocacy. #DigitalStrategi. #MedarbejderEngagement. #PersonligBranding. #CorporateBranding. #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE #EmployeeAdvocacy #DigitalStrategi #MedarbejderEngagement #PersonligBranding #CorporateBranding #Indholdsstrategi GIV ORDET TIL MEDARBEJDERNE Hvis du har lyst til at dele din mening om bogen, så vil jeg

Læs mere

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com

Nyhedsbrevsindhold NYHEDSBREVSINDHOLD GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE. Udarbejdet af webdanmark.com Nyhedsbrevsindhold GUIDE TIL AT SKRIVE INDHOLD TIL NYHEDSBREVE Udarbejdet af webdanmark.com SØNDERHØJ 7 DK- 8260 VIBY J F: +45 7020 1629 INFO@WEBDANMARK.COM INTERNET BUSINESS EXPERTS Indhold 1. VÆRD AT

Læs mere

Aktuelle strategier for øget kundeorientering

Aktuelle strategier for øget kundeorientering Tema: Aktuelle strategier for øget kundeorientering Interview med professor Thomas Ritter, CBS Thomas Ritter er professor på Institut for Afsætningsøkonomi på Copenhagen Business School med særlige specialer

Læs mere

Hvordan designes en forretningsplan

Hvordan designes en forretningsplan LENNART SVENSTRUP Hvordan designes en forretningsplan LENNART@KYOEVAENGET.DK 2010 Der findes mange forskellige indgangsvinkler og beskrivelser af forretningsplaner. Vigtigt er det at forretningsplanen

Læs mere

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre

Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen. Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Det store udskilningsløb opbrud i dagligvarehandelen Berlingske Media & CBS 25. november 2014 Mogens Bjerre Udskilningsløbets konsekvenser er uforudsigelige, men Vi er midt i et benhårdt udskilningsløb

Læs mere

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994

Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 Quinn og Hilmer Strategic Outsourcing 1994 To nye tilgange, til balancering af evner og ressourcer: - Koncentrere firmaets egne ressourcer om et sæt kernekompetencer. - Strategisk outsource andre aktiviteter.

Læs mere

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP

TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP TESTPLAN: SENIORLANDS WEBSHOP Indledning Vi vil i vores brugervenlighedsundersøgelse teste Seniorlands webshop 1. Vi vil teste hvor at webshoppen fungerer set ud fra en bruger af Internet. Vi vil blandt

Læs mere

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook

Facebook Annoncering. 4 timers kursus. Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Facebook Annoncering 4 timers kursus Bliv skarp på Annoncering med de nye regler på Facebook Sociale Medier Sociale medier er en fællesbetegnelse for digitale tjenester, hvor brugere selv kan skabe og

Læs mere

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum

Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum Godmorgen og velkommen til en dag, hvor vi sætter kunderne i centrum PROGRAM for dagen 1. Introduktion til Kundens Tidsalder 2. Introduktion til Customer Journey Mapping 3. Gennemgang af case 4. Opgave

Læs mere

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE

DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE DANSKERNES OPLEVELSE AF KUNDESERVICE 2016 Indhold Opsummering af resultater side 3 Tre skarpe om god kundeservice side 4 Danskernes dom over kundeservice side 5 Effekten af kundeservice side 11 Fokusområder

Læs mere

Brug af kundeoplysninger

Brug af kundeoplysninger fremtiden starter her... Gode råd om... Brug af kundeoplysninger INDHOLD Hvilke oplysninger må du registrere? 3 Hvordan skal oplysningerne opbevares? 4 Hvordan må oplysningerne bruges? 4 Adresseret post

Læs mere

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell

DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell DM14 37 konkrete tips til webshoppen Bjarke Bekhøj / Compell Hvem er jeg? Bjarke Bekhøj, Direktør i Compell (http://www.compell.dk) 5 års erfaring med strategisk online forretningsudvikling 15 års erfaring

Læs mere

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre.

Privatlivspolitik. Coverwise Limited deler en forpligtelse til at beskytte dit privatliv og holde dine personlige oplysninger sikre. Privatlivspolitik Denne hjemmeside opererer internationalt og er i overensstemmelse med den lokale lovgivning og regler i de pågældende lande. Denne privatlivspolitik omhandler hvordan vi bruger og behandler

Læs mere

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter

Mængdeandel 25% 20% 15% 10% Figur 1: Mængdeandelen (%) af økologisk frugt og grønt for forskellige segmenter ICROFS nyt 1/2009 Medierne rolle i det øgede forbrug af økologi Mediernes øgede fokusering på at økologi er sundt samt omtale af fund af pesticider i frugt og grønt kan måske være en del af forklaring

Læs mere

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden.

Bogen bygger på viden og mange års erfaringer og indeholder opskrifter, inspiration og mere end 70 eksempler og cases fra den virkelige verden. Bogen handler om succesfuld (primært organisatorisk) implementering af CRM (Customer Relationship Management) i virksomheder, foreninger og andre organisationer. Den beskriver de væsentlige overvejelser,

Læs mere

Ultrakort om Kop&Kande

Ultrakort om Kop&Kande Ultrakort om Kop&Kande 96 butikker (DK, Grønland, Island, Færøerne) Frivillig kæde Omsætter for ca. 750 mio. kroner ud af butik 2012 vs2009 Omsætningsvækst +15% Antal butikker + 18% Acceptabel indtjening

Læs mere

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann

Vækstmøde Strategisk salg. Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann Vækstmøde Strategisk salg Analysegruppen: CEO Johnny Heinmann DB % Hvad det her drejer sig om. 60 50 40 30 20 Top 20% genererer 80% af overskuddet De nederste 30% udligner halvdelen af det overskud, de

Læs mere

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli

1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli 1. Beskriv beslutningsprocessen kunderne gennemgår, når de vælger at besøge Tivoli Tivoli er en service virksomhed som sælger oplevelser/forlystelser til kunder. De opererer på konsumentmarkedet, altså

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering

ProspectFinder. Intelligent B2B leadgenerering ProspectFinder Intelligent B2B leadgenerering 2 Kundernes købsproces har ændret sig Det kræver en ny proces for virksomheders leadgenerering IDENTIFICERING Det bliver stadig vigtigere aktivt at identificere

Læs mere

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD?

ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? 12 TEMA: STRATEGI ER GODT STRATEGIARBEJDE GULD VÆRD? ARTIKEL AF MIKAEL VEST Oplever I som virksomhed ofte, at dagligdagens udfordringer overskygger langsigtet tænkning? Hvis ja, så er her en række tips

Læs mere

De nye standarder for kundeengagement

De nye standarder for kundeengagement De nye standarder for kundeengagement : Sammenfattende rapport April 2015 www.decisioningvision.com Indledning Hvordan kan du vide, om din forretningsmodel er velegnet i dag, og om fem år? Den teknologiske

Læs mere

Kommunikation og Samfund

Kommunikation og Samfund rt Kommunikation og Samfund KOM/IT Jannik Nordahl-Pedersen HTX - Roskilde Klasse 3.5 28-02- 2 0 1 2 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Problemformulering... 3 Valg af løsning...

Læs mere

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One

RCS WEB Complaint. RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint RCS Reklamationsmodul 100% integreret mellem RCS WEBSHOP og SAP Business One RCS WEB Complaint er en enkelt, integreret og overkommelig ERP-software løsning for virksomheder, hvis kerneværdi

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet

Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Teambuilding der virker -kunsten at gå efter guldet Selvom det er sjovt, kan det godt være lærerigt. Guldminen suppleret med andre legende og lærende aktiviteter. Titlerne dækker over stærkt motiverende

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Indeholder alt det, der skaber værdi

Indeholder alt det, der skaber værdi Indeholder alt det, der skaber værdi Velkommen til en revolutionerende tilgang til lydløsninger velkommen til Jabra One Partner Program Bæredygtig vækst og øget profitabilitet er virksomhedsmål, vi alle

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD

VÆKSTADFÆRD. Personlig salgstræning i virkeligheden VÆKSTADFÆRD VÆKSTADFÆRD Personlig salgstræning i virkeligheden Side 1 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed Handling Læring Hjerte Benarbejde Side 2 - Copyright: 2005 PERSONALEMANDEN ApS Bevidsthed om hvad

Læs mere

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013

PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 PRESSEMEDDELELSE FORSIKRING 2013 DATO: 11. NOVEMBER 2013 RELEASE: KL. 05.00 EPSI DANMARK GENERELLE RESULTATER - FORSIKRINGSBRANCHEN 2013 EPSIs undersøgelse 2013 af forsikring i Danmark er baseret på omkring

Læs mere

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH

KONSULENTFIRMAET IVAN BACH VELKOMMEN TIL KONSULENTFIRMAET IVAN BACH RESULTAT INDSATS - KOMPETENCE 1 Idegrundlaget for Konsulentfirmaet Ivan Bach: Konsulentfirmaet Ivan Bach henvender sig til mindre - og mellemstore handels- og produktionsvirksomheder

Læs mere

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media

FORRETNING PÅ NETTET? Flex Media FORRETNING PÅ NETTET? E-HANDEL- B2C OVERVEJELSER Hvad er formålet med webshoppen? Få del i kagen på nettet? Overflytte salg fra fysisk outlet, nå et andet marked med de samme varer, nå det samme marked

Læs mere

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning

Ledertræf på tværs. Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Ledertræf på tværs Indlæg vedr. sponsorbearbejdning Agenda - Danmarks Bowling Forbund - Hvad kan vi gøre som klub - Affiliate partner - Gode ideer - Stars & Strikes eksempel - Spørgsmål Salg & Marketing

Læs mere

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller

Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller Hvad har værdi? Af Kristian Johannes Kirk, universitetsstuderende på SDU og tidligere professionel fodboldspiller I 1992, da jeg var 5 år gammel, startede jeg til fodbold. Jeg havde spillet lidt i haven

Læs mere

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende.

Når man skal udfylde i feltet: branche, kan det være relevant, at se valgmulighederne lidt igennem for at finde den mest passende. Sådan opretter du en LinkedIn profil: - Først starter man med at klikke ind på LinkedIn.com På forsiden ser man en boks til højre på skærmen. Her har man mulighed for at oprette sin profil ved hjælp af

Læs mere

Fred Reichheld the father of NPS

Fred Reichheld the father of NPS Anja Bredal Fred Reichheld the father of NPS Kundetilfredshed Hvad gør dine kunder tilfredse? Hvad gør dine kunder loyale? Hvad er forskellen på kundetilfredshed og kundeloyalitet? Erfaringerne har vist

Læs mere

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION...

Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI KONKLUSION... Indhold INDLEDNING... 2 FACEBOOK LOKALT... 2 AKTIVITET PÅ FACEBOOK... 3 VIRKSOMHEDSKONTAKT... 5 STATUS JUNI 2016... 5 KONKLUSION... 6 1 INDLEDNING Vi har i løbet af de seneste tre år undersøgt muligheden

Læs mere

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard

Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Synliggør din virksomhed markedsføringstendenser. Allerød, 4. oktober 2012 ved Vækstkonsulent Per Nygaard Agenda Tidens tendenser i markedsføring Sociale medier og nutidens digitale netværk Behøver jeg

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE //

// KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // // KOM GODT IGANG MED NYHEDSBREVE // Nyhedsbreve er et effektivt markedsføringsredskab, når det anvendes rigtigt, og et fremragende supplement til øget salg og service over for dine nuværende og potentielle

Læs mere

DIGITAL MARKEDSFØRING

DIGITAL MARKEDSFØRING DIGITAL MARKEDSFØRING DAGSORDEN NorthSides historie NorthSides gæster NorthSide på sociale medier NorthSide på Facebook Den flygtige forbruger Den gode digitale kampagne Case: Tuborg / NorthSide Music

Læs mere

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger

1. Hvordan vi indsamler og opbevarer personoplysninger WAVINS ERKLÆRING OM PERSONOPLYSNINGER OG COOKIES Vi beskytter dine oplysninger og giver dig fuld gennemsigtighed og kontrol over dem Dette er erklæringen om personoplysninger og cookies for webstedet http://dk.wavin.com/

Læs mere

1. Introduktion 2. Om os

1. Introduktion 2. Om os Fortrolighedspolitik 1. Introduktion Atchik udvikler fantastiske spil med sjov og underholdning for alle. Hos Atchik respekterer vi personlige oplysninger for enhver, der bruger vores spil, website(s)

Læs mere

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed

Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Skribent Simon Marcus Kristensen Studienummer: 301265 Vejleder Bjarne Taulo Sørensen Institut for marketing og organisation Kundeloyalitet i forsikringsbranchen - Vejen til lønsomhed Anslag: Anslag i alt

Læs mere

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK

Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK Tirsdag den 4. november 2014 DANSKERNES DIGITALE BIBLIOTEK OPGAVEN FORMÅL Opgavens formål er at fastlægge en formidlingsstrategi, der sikrer at: - bibliotekernes digitale tjenester opnår øget kendskab

Læs mere

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER

SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER TÆLL3R OGSÅ! OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN LEDER/ARBEJDSGIVER OM PSYKISK ARBEJDSMILJØ I DETAILHANDLEN Læs mere på www.detdumærker.dk TÆLL3R OGSÅ! LEDER/ARBEJDSGIVER SOCIAL KAPITAL SAMARBEJDE SKABER RESULTATER Årets store udsalg skal forberedes, men da medarbejderne

Læs mere

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE

E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE E-MÆRKETS MARKEDSFØRINGSPAKKE Velkommen til e-mærkets markedsføringspakke! Markedsføringspakken er skabt som en inspirationskilde til arbejdet med at fortælle om jeres engagement i e-mærket og den ekstra

Læs mere

som mindre virksomhed?

som mindre virksomhed? :: White paper :: Hvorfor gøre brug af Facebook Marketing Services, s mindre virkshed? Udarbejdet for Atanea ApS af: Sarah Agerklint, sarah@agerklint.dk Bachelor, English, International Marketing, Handelshøjskolen

Læs mere