NYT Nr. 1 - Marts EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "NYT Nr. 1 - Marts 2013. EDTA 19. årgang. Se også side 6, 7, 8 og 9. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA"

Transkript

1 EDTA 19. årgang NYT Nr. 1 - Marts 2013 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA Se også side 6, 7, 8 og 9 1

2 Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA indkalder herved til ordinær generalforsamling Onsdag den 10. april 2013 kl på Espergærde Bibliotek, Salen, Kløvermarken 12, 3060 Espergærde. Ved generalforsamlingen har alle medlemmer mulighed for at øve indflydelse på, hvad der skal ske i foreningen, mød derfor frem. Ægtefælle/ledsager er naturligvis meget velkomne. Men det er kun medlemmer der har stemmeret. Generalforsamling med følgende dagsorden i henhold til vedtægterne 6. Pkt. 1. Valg af dirigent: Pkt. 2. Formandens beretning om foreningens virke siden sidste ordinære generalforsamling. Pkt. 3 Aflæggelse af regnskab for det forløbne år, samt forelæggelse af budget. Uddrag af regnskabet er indsat i bladet. Pkt. 4 Valg til bestyrelsen for 2 år. Inger Jørgensen og Knud Hansen er på valg. Inger Jørgensen og Knud Hansen modtager genvalg Pkt. 5 Valg af 2 suppleanter for 1 år: Ved bestyrelsesmødet den supplerede bestyrelsen sig med Børge Rasmussen som suppleant. Jvf. vedtægterne 8 stk. 8.2, skal suppleringen godkendes på førstkommende generalforsamling. Pkt. 6 Valg af intern revisor for 1 år: Arne Enghøj modtager genvalg: Bestyrelsen foreslår genvalg Pkt. 7 Fastsættelse af medlemskontingent for året 2013: Bestyrelsen foreslår uændret medlemskontingent. Pkt. 8. Behandling af indkomne forslag: Jfr. vedtægterne 6 stk Forslag, som medlemmer ønsker optaget på dagsordenen, skal indgives skriftligt til bestyrelsen v/ formand Willy Odgaard Christensen, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg senest lørdag den 30. marts Pkt. 9. Evt. Med venlig hilsen Bestyrelsen EDTA-NYT Udgiver: Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA. Ansvarshavende: Willy Odgaard Christensen. Lay-out: Kennerh Svendsen. Forsidefoto: BT - søndag den 13. januar med tilladelse af journalist Torben Bagge Oplag: eksemplarer - Tryk: Strandbygaard Grafisk, Skjern - Næste nr. udkommer juni ISSN:

3 LANDSFORENINGEN FOR MEDICINSK BEHANDLING AF ÅREFORKALKNING MED EDTA UDDRAG AF ÅRSRAPPORT FOR 2012 Budget 2013 i kr. for året 2012 Resultatopgørelse 2011kr. 125 Kontingenter Tips- og lottotilskud Andre indtægter, incl. renter INDTÆGTER I ALT Trykning foldere Kontorartikler Porto EDTA Nyt, trykning EDTA Nyt, porto Telefon og internet Repræsentation Bankomkostninger/betalingsservice Annoncering Administration Mødeomkostninger, bestyrelsesmøder Mødeomkostninger, generalforsamling Mødeomkostninger, offentlige møder OMKOSTNINGER I ALT ÅRETS RESULTAT Balance pr. 31. december 2012 AKTIVER: Forudbetalte omkostninger Tilgodehavende støtte 2011, Tips og LottemidlerKdkjfdk Tilgodehavender i alt Indestående i bank Likvide beholdninger AKTIVER I ALT PASSIVER Egenkapital: Saldo pr. 1. januar Årets resultat EGENKAPITAL Gældsforpligtelser: Forudmodtaget kontingent for Kreditorer GÆLDSFORPLIGTELSER PASSIVER I ALT Den 13. februar 2013 Kenneth Svendsen, Kasserer Willy Odgaard, Formand Foranstående uddrag af årsrapport er revideret, jf. revisionspåtegning på årsrapporten. Næstved, den 13. februar 2013 Funder & Ostenfeld Revision ApS Stiig Ostenfeld Statsautoriseret revisor 3

4 Læsernes egne sider Min behandling med EDTA Jeg er pensionist, men er oprindelig landmand og har stort set altid haft legemligt arbejde. I fritiden har jeg i de sidste mange år sammen med min kone dyrket sportsdans. For ca. et par år siden begyndte jeg at få krampe i min venstre lægmuskel selvfølgelig lige midt i en engelsk vals. Det gør altså djævelsk ondt. Jeg havde før hørt om EDTA fra en meget god ven som har været igennem hjerteoperationer og til sidst havde fået at vide at hvis han skulle have endnu en operation blev hans ben amputeret. Han havde så fået kendskab til EDTA og begyndt en behandling med dette. I dag gør han hvad der passer ham, og han har sine ben og er uhyre aktiv med sommerhus osv., så efter et foredrag af Claus Hancke i Næstved var jeg ikke i tvivl om at jeg ville prøve dette. Efter nu 3o behandlinger kan jeg berette at efter den 6. behandling har jeg ikke haft krampe i den lægmuskel. Jeg kan nu træne i dans så længe det passer mig. Går vi en tur kan jeg igen gå lige så langt det skal være. Det er jeg meget glad for. Når jeg tænker tilbage på de 30 gange jeg har været til behandlinger i Lyngby hvor jeg har talt med mange forskellige patienter, og hørt om deres sygdomsbilleder, så er det mig fuldstændigt uforståeligt at den danske lægestand kan overse at man i USA og flere andre lande kan bruge EDTA behandling, og at man ikke kan få tilskud til behandlingen. Med de erfaringer jeg har fået kan jeg på det bedste anbefale EDTA-behandlingen. Henning Steenberg Larsen, Smedebakken 59, 4160 Herlufmagle. Tlf Født 1940 Der afholdes offentligt møde om EDTA-behandling Onsdag den 10. april 2013 kl på Espergærde Bibliotek, Salen, Kløvermarken 12, 3060 Espergærde. Her vil Speciallæge i Alm. medicin Claus Hancke, Kgs. Lyngby fortælle om EDTA-behandlingens virkning mod åreforkalkning. Der vil også være en patient som fortæller om sit sygdomsforløb med EDTA-behandlingen. Gratis adgang. Alle er velkomne. 4

5 Mindeord over klaverlærer Elsebeth Jagd Kaae Odensevej 154, 4700 Næstved Elsebeth Jagd Kaae døde den 31. december 2012, 71 år gammel. Elsebeth fik konstateret diabetes i en alder af 18 år. Senere i en alder 46 år fik hun konstateret åreforkalkning i begge ben, der senere udviklede sig til koldbrand. Hospitalslægerne oplyste, at hun godt kunne indstille sig på at miste det ene ben, der blev også sat dato for amputation. Det blev ikke aktuelt, for Elsebeth læste om en ny behandling med EDTA af åreforkalkning, som var blevet taget i anvendelse i Danmark i 1987 på private læge klinikker. Denne behandling var ikke godkendt som tilskudsberettiget fra det offentlige. Lægerne advarede hende også om, at det var pengespild at tage denne behandling. Trods dette - gik Elsebeth i EDTA behandling og allerede efter 6 behandlinger var hendes tæer ikke længere sorte. Elsebeth kom tilbage til arbejdsmarkedet. Underviste i klaverspil indtil sin død. Den positive virkning af EDTA-behandlingen Elsebeth oplevede, herunder at kunne beholde begge sine ben, gjorde at hun gik ind for at udbrede kendskabet til EDTA-behandlingen. I 1989 blev hun medstifter af EDTA-Patientforeningen. Og sad i bestyrelsen som næstformand i en årrække. Her arbejdede hun med mod og stor energi og fik bl.a. indført at patientforeningen kunne begynde at afholde offentlige informationsmøder om EDTA-behandling, på flere af landets sygehuse. I en årrække passede Elsebeth også foreningens patienttelefon. Elsebeths energi, mod og ideer var til stor inspiration for alle i patientforeningens bestyrelse. Æret være Elsebeths minde. På patientforeningens vegne Willy Odgaard Christensen Kandidater søges til patientforeningens bestyrelse Er der blandt vore medlemmer nogle, der har lyst til at gå ind i bestyrelsen og gøre et stykke arbejde for EDTA-sagen, hører vi gerne fra jer, på tlf I kan også møde personligt frem til generalforsamlingen onsdag den 1o. april 2013 kl på Espergærde Bibliotek, Salen, Kløvermarken 12, 3060 Espergærde. 5

6 NY KUR MOD ÅREFORKALKNING 6

7 Læge Claus Hancke tjekker droppet, som patienten Uffe Kjær, får sin EDTA-medicin igennem. Den skal mindske graden af hans farlige åreforkalkning. FOTO: Jens Astrup Forsidefoto og artiklerne side 6-9 er hentet fra BT - søndag den 13. januar 2013 med tilladelse af journalist Torben Bagge 7

8 Læs mere i BT søndag den 13. januar

9 Kære læser Vi er meget interesserede i at høre, hvad du synes om EDTA-NYT. Hvis du har ris, ros eller forslag til forbedringer af bladet, er du altid velkommen til at kontakte os. Du kan fange os på tlf eller på cybercity.dk 9

10 Vores behov skal opfyldes Denne artikel er fra bogen Hvad fejler du i grunden - Forfatter Carsten Vagn-Hansen Radiodoktoren Forlag Hovedland hvor bogen bl.a. kan købes, vejledende pris 269 kr. Forfatter og forlag har givet tilladelse til videregivelse af artiklen. Fortsættelse af artiklen fra EDTA-nyt nr. 4, december 2012, Vores behov skal opfyldes. Følelserne - sorg og glæde Vi har alle følelser, somme tider stærke følelser. Det er det, der gør os til mennesker. Følelser må ikke lukkes inde, for det vil uvægerligt medføre psykiske problemer. Mister man nogen, skal der sørges. Ellers går sorgen indad og medfører angst og depression. Det er en meget dårlig idé at undertrykke sorgen med medicin eller alkohol. Sorg er en naturlig følelse og en nødvendig del aflivet, og sorg kan være svær at bære og komme igennem. Men sorgen er også en hjælper, når livet har givet os et tab. Jeg vil nødigt bruge ordet at miste, da jeg ikke mener, at de mennesker, som vi har holdt af, og som ikke mere er her på jorden, bare er væk. De er gået over på den anden side af dødens port, og er ikke mere her i kød og blod, men dog hos os resten af vores dage. De er kommet hjem til lys og kærlighed i livet efter livet, og kan vi tro på det, hjælper det i sorgen og resten af vores liv, som skal leves færdigt, før vi møder dem igen. Vi er her på jorden for at lære noget. Sorgen er en vigtig del af den lære og med til at åbne vores øjne for mangt og meget om det gode i livet. Men hvordan vi end vender og drejer det, kan sorg udmønte sig i en svær og traumatisk krise. Den svenske psykiater Johan Cullberg definerer i sin fine bog Krise og udvikling en krise som en livssituation, hvor tidligere erfaringer og reaktionsmåder ikke mere er tilstrækkelige til, at man kan forstå og beherske den aktuelle situation. Belastningen overstiger bærekraften. Der er brug for hjælp fra nære medmennesker, der forstår, hvad der sker. De to amerikanske forskere Holmes og Rahe har i 1967 ud-viklet en Social readjustment scale - en skala for social gentilpasning, hvori der anvendes life change units - enheder for belastende ændringer af livs omstændighederne. Den hændelse, der giver flest points ifølge skalaen, nemlig 100, er livsledsagers eller barns død, og andre næres død udløser også mange points.mange i den situation oplever, at belastningen overstiger deres bærekraft, og verden bryder sammen. Vi gror på en måde sammen, når vi har været tæt på hinanden igennem mange år. Det er en slags symbiose, så vi føler, at vi mister en del af os selv, når vi mister en af vores nære. Værst er det, når dødsfaldet sker pludseligt eller efter kort tids sygdom. Har sygdommen været langvarig og belastende for den døende, kan sorgen også være svær, men det, at den døde har fået fred og er befriet for sine lidelser, kan være en stor trøst og hjælp til at bære igennem sorgen. Et dødsfald kan udløse en chokfase, hvor man ikke fatter, hvad der er sket, og af al kraft prøver at holde virkeligheden på afstand. Der kan komme hallucinationer, hvor man ser den døde som stadig levende, og sindssygelige symptomer, og nogle bliver helt lammet. I denne fase er man helt afhængig af nære medmenneskers omsorg. Chokfasen varer sjældent mere end højst et par døgn, og så kommer reaktionsfasen, hvor den efterladte stadig er noget forvirret og tænker på den afdøde dag og nat og måske kan høre vedkommende. Det er iflg. Cullberg et reparerende forsøg på at beholde den døde. Samtidig er den sørgende meget optaget af at forsøge at finde en mening med den kaotiske situation. Reaktionsfasen begynder, når den efterladte 10

11 tvinges til at erkende det, der er sket - at en af de nærmeste virkelig er død. Den døde optræder hele tiden i fantasien, og den efterladte forsøger af al magt at finde en mening i det, der er sket. Hvorfor? er det mest fremtrædende spørgsmål, man hele tiden stiller sig selv. Ud over generel sorg kan man som reaktion på at være blevet forladt ofte føle fortvivlelse, tomhed og lav vitalitet med dødslængsel. De almindelige grundlæggende behov for fx vand, mad, søvn får man ikke opfyldt, og andre må overtage det praktiske og sørge for den efterladte som for et barn. Af andre psykiske og fysiske symptomer kan man nævne klump i halsen, åndenød, smerter, og vrede. Vreden og aggressionen kan vendes mod lægen, der måske ikke har været dygtig nok og sat ind med den rigtige behandling i tide, mod hospitalet, hvor der evt. er sket fejl, og mod andre pårørende, der ikke har været der på besøg eller interesseret sig nok for den afdøde. Eller mod andre, der kan have medskyld eller skyld for det, der er sket. Den efterladte kan også blive vred og rasende på den afdøde, der bare har givet op og efterladt sine nærmeste til en uvis skæb-ne. Det er ikke særlig acceptabelt at skælde ud på den døde, men det kan være en måde at få givet udtryk for sine kaotiske følelser og sin ærgrelse over, at den døde måske ikke har passet godt nok på sig selv. Det er derfor vigtigt, at de, der evt. står bi, ikke begynder at bebrejde den efterladte for udfaldene mod den døde. Aggression over for omgivelserne og en selv optræder ofte, og det kan ende med selvmord, enten hurtigt og dramatisk eller langsomt med piller og alkohol, dårlig kost og ligegyldighed med sig selv. Mange, især ældre, dør meget hurtigt efter at have mistet deres ægtefælle. Livslysten er væk. Det er vigtigt for omgivelserne at få sat sig igennem med budskabet om, at den efterladte stadig har et liv, der skal leves. Forskning har vist, at risikoen for at dø efter en ægtefælles eller samlevers død er meget stor, især for mænd i de første seks måneder efter dødsfaldet, og for enker i det andet år. Manglende egenomsorg og misbrug af alkohol, tobak og medicin samt svækket modstandskraft mod sygdom er det, man har givet skylden for dette. Mange, især kvinder, har urealistiske skyldfølelser. Kunne jeg have gjort noget anderledes, så døden ikke var kommet? Har jeg nu gjort alt godt nok? Skete døden, før vi fik tilgivet hinanden for eventuelle modsætningsforhold? Fik jeg nu sagt ordentligt farvel? Skyldfølelser, der kværner igennem hovedet og forhindrer anden tankevirksomhed for ikke at tale om evnen til at spise og sove. Fortsættes i næste nr. af EDTA-NYT Rabatordning til EDTA-Patientforeningens medlemmer Der er indgået aftale med nedennævnte lægeklinikker, at de giver rabat til patienter der modtager EDTA-behandling og som er medlem af EDTA-Patientforeningen Claus Hancke Speciallæge i Alm. Medicin Irene Hage Praktiserende læge Ole Købke Praktiserende læge Lyngby Hovedgade 37, 2800 Kgs. Lyngby Tlf Aa. Winther Nielsen Speciallæge i Alm. Medicin Hovedgaden 41, Hørsholm Tlf Bruce Phillip Kyle Praktiserende læge Stautrupvej 7A, 8260 Viby J. Tlf Knut Flytlie Speciallæge i Alm. Medicin Gludsmindevej 39, 7100 Vejle Tlf Villy Lade Aps Speciallæge i Alm. Medicin Nørregade 18 E, 9800 Hjørring Tlf Intravenøs-behandlingerne foregår tirsdage og fredage 11

12 EDTA patientforeningen K. Svendsen Odensevej Næstved Returneres ved varig adresseændring Bestyrelse: Formand: Willy Odgaard, Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg - Tlf Mobil: Næstformand: Svend Aage Nielsen Rømersvej 2, Kielstrup, 9500 Hobro. Tlf Bent Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Inger Jørgensen Nørrevej 9, 2690 Karlslunde Tlf Knud Hansen Rytterkær 8, Herringløse, 4000 Roskilde Tlf Suppleant: Ingen Personer, der er tilknytet Patientforeningen, med særlige opgaver: Kasserer: Kenneth Svendsen Odensevej 154, 4700 Næstved - Tlf Erik Højstrup Christensen Konsulent i særlige anliggender Bakkevej 36, Dommerby, 7840 Højslev Tlf EDTA-Patientforeningen Herman Bangs Vej 3, 8660 Skanderborg Tlf Mobil: Hjemmeside: Patienttelefon: Patientforeningens repræsentanter i regionerne: Region Hovedstaden 1. Bent Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Sjælland: 1. Inger Jørgensen (bestyrelsesmedlem) Nørrevej 9, 2690 Karlslunde - Tlf Region Syddanmark: 1. Willy Odgaard (bestyrelsesmedlem) Herman Bangs Vej 3, Skanderborg Tlf Henning Grube Andersen Fåborgvej V. Skerninge - Tlf Region Midtjylland: 1. Erik Bøndergaard Solbakkevej 1, 7480 Vildbjerg - Tlf Region Nordjylland: 1. Bente Svarre Bødkersmindevej 7, Thorning Kjellerup Tlf

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 4 - December 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA

NYT EDTA. 17. årgang. Nr. 4 - December 2011. Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA EDTA 17. årgang NYT Nr. 4 - December 2011 Udgivet af Landsforeningen for medicinsk behandling af åreforkalkning med EDTA 1 Glædelig Jul 2011 Bestyrelsen ønsker alle vore medlemmer, EDTA-lægerne og øvrige

Læs mere

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

DU ER IKKE ALENE. Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom DU ER IKKE ALENE Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Indhold DEL 1 Reaktioner 4 Nye tanker og følelser 4 Om oplevelser, tanker og følelser ved hjertekarsygdom At huske alt det praktiske

Læs mere

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003

DEADLINE for næste OI-Magasinet er den 28. maj. INDHOLD OI-Magasinet nr. 1-2003 OI-MAGASINET OI-MAGASINET NR. 1 2003 OI-MAGASINET Udkommer: 3 gange årligt Oplag: ca. 400 stk. pr. nummer Layout: MS Millinnium Edition & Office 2000 OI-Magasinet er det officielle medlemsblad for Dansk Forening for Osteogenesis Imperfecta.

Læs mere

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk

Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 1 Jeg har bare lyst til at sove, til smerten er væk 21-årig mand, mor død af blodprop for tre uger siden Denne pjece er skrevet til dig, der er teenager eller i 20 erne, og som har mistet din far eller

Læs mere

Når far eller mor får kræft

Når far eller mor får kræft Familierådgivning Kræftens Bekæmpelse Når far eller mor får kræft En arbejdsbog til kræftramte familier Indholdsfortegnelse Når far eller mor får kræft....................... 1 Til hele familien.............................

Læs mere

Efterladte forældre gør det godt

Efterladte forældre gør det godt Efterladte forældre gør det godt Af cand.psych.aut. Eva Helweg, faglig rådgivningschef i Børn Unge & Sorg Når et barn mister sin mor eller far, så slår det sikre fundament i deres tilværelse revner, og

Læs mere

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom

du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom du er ikke alene Tanker og følelsesmæssige reaktioner efter hjertekarsygdom Du er ikke alene Hjerteforeningen. 2009 Tekst: Helle Spindler, cand. psych., ph.d, Psykologisk Institut, Aarhus Universitet Grafisk

Læs mere

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11

LHC-nyt. 28. årgang Juni 2011 Nr. 2. Landsforeningen mod Huntingtons Chorea ISSN 0909-5128. LHC-nyt nr. 2/11 ISSN 0909-5128 LHC-nyt 28. årgang Juni 2011 Nr. 2 Landsforeningen mod Huntingtons Chorea LHC-nyt nr. 2/11 1 Indhold Formanden har ordet... 3 Referat fra generalforsamlingen i LHC... 4 Medicinafprøvning

Læs mere

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012

Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton Hovedpineforening Nyhedsbrev Januar 2012 Dansk Horton hovedpineforening Årsmøde Hermed indbydes til årsmøde (generalforsamling) Lørdag, den 31. marts 2012 kl. 14.00 - ca. 17:00 Auditorium

Læs mere

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark

avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark L a n d s f o r e n i n af Patientrådgivere Bistandsværger i Danmark September 2009 Nr. 76 avisen Landsforeningen af Patientrådgivere og Bistandsværger i Danmark KOrt nyt: Møde med 71-udvalget Min mening Debat... Få et gratis kurophold - på en af Danmarks psykiatriske afdelinger

Læs mere

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov

Unge på kanten af livet. Spørgsmål og svar om selvmord. Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov Unge på kanten af livet Spørgsmål og svar om selvmord Bente Hjorth Madsen Center for Selvmordsforebyggelse, Risskov 1 Indhold Brugervejledning 3 Hvad er problemet? Fup eller fakta 5 Metode 9 Piger/Drenge

Læs mere

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre?

Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse. Jeg har fået kræft. hvad kan jeg selv gøre? Patientstøtte Kræftens Bekæmpelse Jeg har fået kræft hvad kan jeg selv gøre? Tekst og redaktion: Nanna Kathrine Riiber Heidi Friis Sisse Bang Kilder: Cand. scient., ph.d. Nina Føns Johnsen Socialrådgiver

Læs mere

Når rollerne forandres...læs også

Når rollerne forandres...læs også Livet med Nr. 4, 23. årgang, december 2013 Tema Når rollerne forandres...læs også Klumme af Annette Vilhelmsen Den svære balance Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen Livet med demens

Læs mere

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom

Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom ISSN 2245-5957 huntingtons.dk 32. årgang Forår Nr. 1 Vejledning til sagsbehandlere Huntingtons sygdom Se side 29 Nationalt Videnscenter for Demens Rigshospitalet Landsforeningen Huntingtons Sygdom huntingtons.dk

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

11 HVORDAN MESTRER VI TAB?

11 HVORDAN MESTRER VI TAB? 76 SORG - NÅR ÆGTEFÆLLEN DØR I DEL 1 I OM SORG 11 HVORDAN MESTRER VI TAB? Mestring handler om, hvordan vi håndterer de problemer og udfordringer, vi møder. I dette kapitel oversætter vi nogle gange mestring

Læs mere

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10

No. 1 2012. Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der. Dette blads tema starter på side 10 No. 1 2012 Fra Glyptoteket og hvad man kan møde der Dette blads tema starter på side 10 Udgivet af : Foreningen Af Kroniske Smertepatienter. Tlf.: 51 92 63 41 E-mail: faks@faks.dk Hjemmeside: www.faks.dk

Læs mere

Om Alzheimers og andre demenssygdomme

Om Alzheimers og andre demenssygdomme Tema: Alzheimerforeningen og demenssagen Det nytter Feriekurser for demente Støt Alzheimerforeningen Vind med Alouise Nr. 4 19. årgang december 2009 Om Alzheimers og andre demenssygdomme Indhold Udgives

Læs mere

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014

pension Kontorenten tredoblet i 2014 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk Side 2 - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Nummer 80 Januar 2014 din pension Nummer 80 Januar 2014 Kontorenten tredoblet i 2014 Side 2 Pengene fra PKA gav et psykisk dyk - tema om sum ved kritisk sygdom Side 6-11 Din Pension nr. 80, januar 2014 et magasin for medlemmer

Læs mere

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21

ADHD MAGASINET. TEMA: Teenagere. Danni Elmo, ny ambassadør Side 4. Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 TEMA: Teenagere Danni Elmo, ny ambassadør Side 4 ADHD MAGASINET NUMMER 1 FEBRUAR 2015 Hvordan kan du forstå dine forældre? En guide til teenagere med ADHD Side 21 Tips og ideer til teenage-årene Side 26

Læs mere

TEMA: B rn som pårørende

TEMA: B rn som pårørende DE9 INFO DE9 - FORENINGER FOR PÅRØRENDE TIL PSYKISK SYGE I MIDTJYLLAND NR. 6 2012 TEMA: B rn som pårørende DE9 er et fællesråd for foreninger for pårørende til psykisk syge i Midtjylland LEDER Frivillighedsåret

Læs mere

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ...

Demens og kærlighed. Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014. Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby. Tema. ... Livet med Nr. 4, 24. årgang, december 2014 Tema Demens og kærlighed...læs også Elisabeth og Maria elsker stadig deres far Klumme af Ghita Nørby Alzheimer foreningen Livet med demens Alzheimer foreningen

Læs mere

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad

Lungenyt. Mor er stadig mor Tema om pårørende. nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Mor er stadig mor Tema om pårørende nr. 3 juni 2010 Danmarks Lungeforenings medlemsblad Lungenyt Livet som pårørende Pludselig var jeg alene om ansvaret Et forrygende årsmøde leder Vi er også en patientforening

Læs mere

Motion er en form for terapi

Motion er en form for terapi Dansk Brystkræft Organisations medlemsblad I Nr. 45 I Juni 2015 I 14. årg. Motion er en form for terapi Læs mere på side 06 12 Ødem vi lever med det 17 DBO s ærespris hylder de frivillige 23 Sådan anmelder

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

hvordan støtter jeg bedst mine børn?

hvordan støtter jeg bedst mine børn? hvordan støtter jeg bedst mine børn? 1 Denne pjece er skrevet til dig, der har en alvorlig fysisk sygdom, og som har børn, der er teenagere eller i 20 erne. Den giver en række forslag til, hvad du kan

Læs mere

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme

DCAA-nyt. www.dcaa.dk. Årgang 27. nr. 1. Maj 2010. Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme DCAA-nyt Årgang 27. nr. 1. Maj 2010 Udgivet af DCAA, Dansk Center vedr. Alkoholisme og andre Afhængighedssygdomme www.dcaa.dk Hvem står bag dette blad? Det gør Dansk Center vedrørende Alkoholisme og andre

Læs mere

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG

NÅR DÆMONERNE RØRER PÅ SIG 4 December 2014 nr. 4 21. årgang Elektrochok SOCIALMINISTER MANU SAREEN: 1.700 danskere får hvert år ECT ved svær psykisk sygdom. Men hvordan virker behandlingen, som mange fortsat er skræmte over. Tilskud

Læs mere

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED

NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015. Nye regler om genoptræning. de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED NR. 1 22. ÅRGANG JANUAR 2015 Nye regler om genoptræning hvad betyder de for dig? Når far eller mor er hjerneskadet TEMA: GITTES HJERNERYSTELSE BLIVER VED 2 Hjernesagen nr. 1 2015 ÉN SAMLET BPA-LØSNING

Læs mere

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst.

Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. 1 Marts 2015 nr. 1 22. årgang Smerte i bogform Litteraturen skal kunne rumme smerten. Forfatteren fortæller, hvorfor det er vigtigt at skrive om det, der er trist, mørkt og håbløst. Hvad er ensomhed? De

Læs mere