At tage det. personligt Rapport om virksomhedsansvar

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "At tage det. personligt. 2010 Rapport om virksomhedsansvar"

Transkript

1 2010 Rapport om virksomhedsansvar At tage det personligt "Vi tager virksomhedsansvar personligt hos Pitney Bowes. Innovation, integritet og service er fundamentalt for vores succes. Jeg ved, at det er for mig". Oscar Latin America & Caribbean Operations 1

2 hockey-fan elsker teknologi dyrker heli-skiing talsmand for nødstedte sammentømret familie Murray D. Martin Chairman, President og Chief Executive Officer Brev fra Murray D. Martin I vores årsrapport for 2010 redegør vi for, hvordan vores løsninger "gør det personligt": at hjælpe virksomheder i hele verden med at vokse ved at kommunikere mere effektivt. I denne rapport om virksomhedsansvar giver vi vores vision om virksomhedsmedborgerskab, som både er global og personlig. Vores virksomheds engagement i innovation, integritet og service er en daglig styrke for Pitney Bowes' medarbejdere. Det er også en strategisk nødvendighed, som fører os til bedre processer, stærkere relationer og nye vækstmuligheder. I de seneste to år har vores virksomhed arbejdet hårdt på at transformere sig selv til en mere smidig og fleksibel organisation, der fokuserer på de vigtigste nye muligheder, som vores kunder står overfor. Under hele denne proces er vi dog forblevet tro mod de værdier, der har defineret os i mere end 90 år. Vi har også bevaret fokus på, hvordan vores kunder, vores medarbejdere, vores lokalsamfund og den verden, vi alle er fælles om, klarer sig. I 2010 leverede vi innovative teknologier, der gør virksomheder i stand til at kommunikere med deres kunder gennem forbindelser, der er personlige, relevante og effektive. Samtidig tilføjede vi nye mål for at forbedre regnskabspligt og offentliggørelse inden for så forskellige områder som papirindkøb og værdien af frivilligt arbejde. Vi var fortsat førende inden for mangfoldighed og inklusion og opnåede international anerkendelse som en af de bedste arbejdsgivere for nye canadiere og en af de 50 bedste arbejdspladser i Indien. Vi fortsatte med at skabe nye ressourcer for at hjælpe hver enkelt medarbejder i alle lande til at vokse både personligt og fagligt. Vores engagement i samfundsarbejde er tydelig overalt i vores virksomhed. Sidste år donerede vores medarbejdere mere end timer til læsefærdigheds- og uddannelsesprojekter og lokalsamfunds velbefindende. Du vil kunne læse om nogle af disse resultater i denne rapport. Hvert år bygger vi videre på en stolt tradition i Pitney Bowes, men vi starter også på en frisk gennem nye indsigter og nye ideer. Det er utroligt, hvad mennesker kan opnå, når de lægger hjerte og sjæl i det. Det er den ægte kilde til virksomhedsansvar: at tage det personligt. Det er grunden til vores succes i dag og hjørnestenen for vores fremtid. Vi vil gerne have din feedback på vores programmer og denne rapport. Fortæl os, hvad du mener på Murray D. Martin Chairman, President og Chief Executive Officer 2

3 2010 Rapport om virksomhedsansvar Vores forretningspraksis "Stærke principper er vigtige for mig. Det føles bare bedre i sidste ende, når du ved, at du har gjort dit bedste". Ronnie Customer Care, Canada

4 Vores forretningspraksis Vi viser vores engagement i virksomhedsansvar hver dag gennem vores firmapolitikker og handlinger. Vores værdier udgør en ramme og nogle standarder for at styre vores adfærd og sikre, at vores succes bygger på en ærlig og retfærdig praksis. Vi understøtter denne ramme med robuste systemer for at beskytte virksomheden mod forretningsrisici og beskytte vores ansattes privatliv. Værdier og etik Vores værdier definerer os som individer og som virksomhed. Vi har høje etiske standarder, og vi uddanner vores ansatte for at hjælpe med at sikre, at de altid handler på en ærlig og ligefrem måde. Risiko og virksomhedskontinuitet Vi mener, at vi har et ansvar over for vores medarbejdere og kunder for at sikre vores virksomheds kontinuitet i krisetider. Vi har oprettet robuste systemer for at identificere, prioritere og mindske risici, herunder økonomiske og bæredygtighedsrelaterede risici. Fortrolighed Vi er forpligtede til at behandle personlige og følsomme oplysninger fortroligt. Vi har systemer til at beskytte personlige oplysninger samtidig med, at informationssikkerheden sikres, og til at beskytte fortroligheden af medarbejderkommunikation om følsomme emner. Værdier Vores holdning til virksomhedsansvar er baseret på fælles værdier. Vores værdier har været virksomhedens styrke i generationer. Ordene har ændret sig, men følelsen og meningen har hele tiden været den samme. De er: Kunderne i første række Vi fokuserer på kundernes succes Vi svarer kunderne hurtigt Vi skaber fremtidens løsninger Samarbejde Vi arbejder vidtfavnende og behandler medarbejdere med værdighed og respekt Vi arbejder sammen med hinanden og vores kunder Vi spænder over forskellige synspunkter Vi støtter det lokale samfund Dedikeret indsats Vi handler hurtigt Vi ønsker resultater og fejrer vores succeser Vi fremskynder innovationen for at levere unikke værdier Ansvar Vi holder, hvad vi lover og opfylder vores forpligtelser Vi sætter udfordrende mål, måler resultatet og belønner succes Integritet Vi tager hensyn Vi gør det rigtige Vi overvejer konsekvenserne af vore handlinger Values in Action I 2010 udsendte Pitney Bowes fortsat det ugentlige Values in Action -program til medarbejdere i hele verden via opdateringer på intranettet, Inside PB. Her fremhæves en række eksempler på, at hos Pitney Bowes er værdier ikke bare abstrakte begreber de ligger til grund for alt, vi gør. Vi promoverer vores værdier globalt via forskellige typer intern kommunikation. Etik Vi træffer alle etiske beslutninger hver dag. Vores indgangsvinkel er at udtrykke klart over for vores medarbejdere, hvad vi forventer af dem, og stille de praktiske ressourcer til rådighed, så de kan få vejledning i, hvordan de tilpasser deres handlinger på og uden for arbejdspladsen, så de afspejler de politikker og juridiske retningslinjer, der styrer Pitney Bowes. Når der opstår spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, er der altid et sted, man kan henvende sig og få støtte og hjælp. Adfærdskodeks Vores adfærdskodeks, Pitney Bowes' retningslinjer for forretningspraksis, beskriver og illustrerer standarder for den etiske adfærd og overholdelse, som forventes af vores medarbejdere, vores kunder, vores forretningspartnere og de samfund, vi er en del af. Kodekset findes i øjeblikket på 11 sprog og dialekter. 4

5 Uddannelse Hvert år skal medarbejderne deltage i undervisning i specifikke virksomhedspolitikker, praksisser og lovgivning om emner som registeropbevaring, monopol og korruptionsbekæmpelse. Vi anvender en vifte af analyseværktøjer til at identificere risikoområder og udvikler derefter programmer til at minimere disse risici. Vi tilbyder undervisning i form af kurser, på internettet og via webex samt andre kanaler for medarbejdere, der ikke har adgang til en computer. Rådgivnings- og rapporteringskanaler Vi opfordrer vores medarbejdere til at søge rådgivning i håndtering af etiske dilemmaer og at rapportere mistanker om forseelser. Ved hjælp af vores etiske hjælpelinje, der betjenes af en tredjepart 24 timer i døgnet, alle ugens dage, kan medarbejdere rapportere forseelser anonymt og på stort set alle sprog, som bruges i Pitney Bowes, uden at frygte for repressalier. Et nyt system, der blev indført i 2010, gør processen nemmere ved, at hvert opkald viderestilles til en person, der taler samme sprog som den, der ringer op. Medarbejdere kan også kontakte Global Ethics & Business Practices Department personligt eller anonymt via post, telefon eller sendt til en speciel -adresse. Alle påstande om mulige lovovertrædelser bliver kontrolleret og undersøgt på passende vis. Hvis der gives medhold i klagen, bliver der truffet passende disciplinære foranstaltninger. Måling Vi overvåger uafbrudt virkningen af vores programmer for etik og overholdelse for at gøre dem mere effektive. Pitney Bowes er et velanset medlem af FTSE4Good-indekset, det ansvarlige investeringsindeks, der sponseres af FTSE-gruppen. FTSE's vurdering af berettigede virksomheder fokuserer primært på politikker og praksis inden for antibestikkelse og antikorruption. Risiko og kontinuitet I 2010 var Pitney Bowes nummer 470 på indekset Global 1000 Sustainable Performance Leaders, 388 pladser bedre end året før. Indekset, der udarbejdes af CRD Analytics og publiceres af Justmeans, et kommunikationsfirma, der fokuserer på det bæredygtige erhvervssamfund, vurderer offentlige virksomheder i forhold til et års præstation inden for fire områder: økonomi, miljø, samfund og ledelse. Hvert område består af fem KPI'er, der er tilpasset indekset Global Reporting Initiative (GRI). Risiko Vi har etableret en struktureret, konsekvent og kontinuerlig risikostyringsproces på tværs af hele organisationen. Dette virksomhedsrisikostyringssystem identificerer og prioriterer potentielle risici for forretningen, herunder økonomiske, miljø- og samfundsmæssige risici. Risiciene vurderes derefter med hensyn til sandsynlighed, alvorsgrad og status for planer til mindskning af disse risici. De identificerede risici bliver gennemset af en risikostyringskomité på toplederniveau og af bestyrelsen. Risikostyringsprocessen gennemgås uafhængigt af bestyrelsens revisionskomité. Resultatet er en strategisk fremgangsmåde mod risici. Ved at fokusere på de sager, der kan påvirke, i hvor høj grad vi opnår vores langsigtede mål, kan ledelsen balancere risiko og belønning på en passende og holistisk måde, styrke og justere ledelsens, medarbejdernes og aktionærernes interesser. Og ved at integrere denne forståelse i virksomhedens kultur, er vi med til at omdanne risikostyring fra en defensiv funktion til en konkurrencemæssige fordel. Virksomhedskontinuitet Vores virksomhedskontinuitetsprogram er afstemt med vores risikostyringsproces. Programmets primære formål er at støtte den aktuelle planlægning i forbindelse med uforudsete hændelser for at evaluere påvirkningen fra begivenheder, som kan indvirke ugunstigt på kunder, aktiver eller ansatte. Vi har etableret processer til at støtte vores virksomheders kontinuitet i krisetider. Med en central stab og engagement i vores forretningsenheder kan vi reagere hensigtsmæssigt, når der opstår kritiske situationer. Vi uddanner også vores medarbejdere, kører simulationsøvelser og evaluerer vores program hvert år med henblik på mulige forbedringer. Fortrolighed Vi håndterer følsomme og personlige data, og mange af vores kunder bruger vores produkter til at håndtere personlige oplysninger. Vi har en etableret styremåde, uddannelsesprogrammer, politikker og kompatibilitetsvurderinger angående fortrolighed og informationssikkerhed. Vores globale politikker, procedurer og standarder omfatter fortrolighed og databeskyttelse, informationssikkerhed og acceptabel brug. Der gælder særlige politikker for medarbejdere, der håndterer særligt følsomme data. Der er etableret hændelsesreaktionsprocedurer for at undersøge og afhjælpe potentielle eller faktiske afvigelser fra disse politikker. 5

6 2010 Rapport om virksomhedsansvar Miljø "Jeg kan godt lide, at Pitney Bowes opmuntrer medarbejderne til at tænke og handle grønt." Brian Asian Pacific Operations, Australien

7 Miljø Vi betjener 2 millioner kunder i mere end 100 lande. Vi er forpligtet til at reducere vores miljøbelastning i hele verden. Vi har været foregangsmænd i forhold til at implementere energibesparende praksis og til at opmuntre kunder og leverandører til at gøre det samme. Vi giver vores kunder løsninger, der forbedrer effektiviteten og reducerer spild på alle stadier fra markedsanalyser til dokumentproduktion og -levering. Bæredygtig kommunikation Vores virksomhed er dedikeret til at hjælpe andre virksomheder med at vokse gennem en mere effektiv kundekommunikation. Vi tilbyder en bred vifte af produkter og tjenester, som optimerer brugen af post som en kommunikationsvej, minimerer mængden af post, der ikke kan ekspederes, reducerer papirforbruget og integrerer fysisk post med digitale medier i kommunikationsløsninger via flere kanaler. Vi designer også vores produkter til at være energieffektive og påvirke miljøet minimalt på alle trin fra produktion og distribution til endelig returnering og genvinding. Energiforbrug Vi arbejder konstant på at forbedre energieffektiviteten på vores anlæg og i vores drift. Vi måler vores carbon footprint og søger efter måder at reducere dette på. Vi fremmer miljømæssigt ansvarlig praksis inden for papirfremstilling og trykkerivirksomhed. Præstation 2010 Vi rapporterer vores CO2-udledning, produktpleje og genbrugsmængde. Bæredygtig kommunikation Pitney Bowes har i 90 år været dedikeret til at hjælpe andre virksomheder med at vokse gennem en mere effektiv kundekommunikation - primært gennem post, men i stigende grad gennem flere kanaler inklusiv intern, mobil og onlinekommunikation. I de seneste år er miljømæssig bæredygtighed dukket op som et vigtigt succeskriterium for virksomheder overalt, og vi har hjulpet kunder med at leve op til deres miljømæssige ansvar ved at iværksætte en række innovative produkter og tjenester, som optimerer brugen af post og integrerer den med bredere kommunikationsstrategier. Vores produkter hjælper virksomheder med at identificere de bedste kundeemner, strømline udvikling og produktion af postdele, øge udbyttet, kontrollere udgifter, minimere mængden af post, der ikke kan ekspederes, og reducere det samlede papirforbrug. Vi er også pionerer inden for udvikling af systemer, der integrerer fysisk post med digitale medier, reducerer kravene til dokumentopbevaring og aktiverer papirløst workflow i organisationer af alle størrelser. Vores årsrapport fra 2010 fremhævede adskillige nyligt introducerede produkter, som tjener virksomheds- og miljømæssige formål på én gang. Nogle eksempler: Vores sikrede digitale Volly -leveringstjeneste giver virksomheder og forbrugere et stærkt værktøj til at styre deres kommunikation og opbygge en-til-en-relationer på tværs af flere kanaler og derved fjerne uønsket eller spildt kommunikation. Vores PresortXtra-løsninger giver fordelene ved stregkoder og forsortering til afsendere af mindre mængder post ved at generere portorabat samtidig med, at levering fremskyndes, og mængden af post, der ikke kan ekspederes, minimeres. Vores Connect+-postsystemer gør, at kuverter får større gennemslagskraft med brugertilpasset grafik i mange farver, som gør det mere sandsynligt, at modtageren åbner dem, og forbedrer resultatet af postkampagner. Vores Portrait Interaction Optimizer er et dynamisk softwareprogram, der giver nøjagtige, målrettede salgs-, service- og fastholdelsestilbud til alle personer i en virksomheds kundebase på det specifikke tidspunkt for den pågældende kundes interaktion, uanset hvilken kanal der benyttes. Resultatet er, at kunderne hurtigt får de oplysninger, de skal bruge, uden irrelevant kommunikation. Design for miljømæssig kvalitet Uanset anvendelse designer vi vores produkter, så de påvirker miljøet minimalt på alle trin fra produktion og distribution til endelig returnering og genvinding. Miljømæssige overvejelser integreres så tidligt som muligt i produktdesignprocessen i vores Design for Environmental Quality-program (DfEQ), der blev oprettet i Fabrikscertificerede grønne løsninger I 2010 rebrandede vi vores genfremstillede postgangsprodukter fra "Classic" til "Green" for at tydeliggøre de miljømæssige fordele ved vores aggressive program om genbrug af kontorteknologi. Grønne enheder sparer kunderne penge, har de samme garantier og vedligeholdelsesaftaler som nyt udstyr og er med til at omdirigere mange millioner ton affald fra lossepladser. Pitney Bowes hjælper Earthsense med at rangere de grønneste stater Ved hjælp af analyseværktøjer fra Pitney Bowes Business Insight har Earthsense i Syracuse, New York, etableret en årlig rangering af top 10-staterne i USA med hensyn til indbyggernes grønne adfærd. Earthsense siger, at dets Eco-Insights Survey kan hjælpe virksomheder med at skærpe deres fokus inden for produktudvikling og mere effektivt markedsføre grønne produkter og tjenester. Pitney Bowes' tidslinje for miljømæssig innovation Asset Return Program Design for Environmental Quality Green Power Market Development Group WasteWise Hall of Fame, Carbon Disclosure Project Eco-Patent Commons, WHQ grøn renovering Virksomhedens ansvarlighedsrapport & målemetoder Tredjepartsvalidering af CO2 footprint; Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space 7

8 Siden vi henvendte os til EPA for at oprette en ny Energy Star-kategori for billedudstyr i 1996, har Pitney Bowes tilbudt en vifte af Energy Star-mærkede postforsendelsessystemer. EPA hævede standarderne i 2009, og vi har indarbejdet de nye krav i nye produktdesigns, herunder den nyligt lancerede kundekommunikationsserie Pitney Bowes Connect+. DfEQ har også vejledt os i overholdelsen af andre amerikanske og internationale regulativer, og i fjernelse af farlige stoffer fra vores produkter. I henhold til DfEQ skal elektriske komponenter være i overensstemmelse med EU's direktiver om begrænsning af farlige stoffer (RoHS) og affald fra elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE). Og siden 2008 har vi kommunikeret med leverandører og kunder for at opnå overensstemmelse med Registration, Evaluation & Authorization of Chemicals (REACH) Directive. Produktreturnering og genvinding Pitney Bowes har en lang historie inden for produktgenfremstilling og genbrug. Mere end 95 procent af alle komponenter i vores postforsendelsesudstyr er designet til at kunne genbruges, og vi genindvinder næsten alle vores frankeringsmaskiner og cirka 85 % af vores postforsendelsesprodukter. I 2010 genbrugte vi mere end 3,25 millioner kg materialer inklusive kobber, aluminium, stål, plastik, karton og papir via vores produktreturneringsprogram (USA og Canada). Returneret udstyr, der ikke kan genbruges, bliver sendt til godkendte genbrugspartnere til genvinding af ressourcer. Energiforbrug Vi designer vores produkter, så de er energieffektive og påvirker miljøet minimalt på alle trin fra produktion og distribution til endelig returnering og genvinding. Vi arbejder også konstant på at forbedre energieffektiviteten i vores faciliteter og drift. Vi måler vores carbon footprint og søger efter måder at reducere dette på. Vi fremmer miljømæssigt ansvarlig praksis inden for papirfremstilling og trykkerivirksomhed. Carbon Footprint I 2007 etablerede vi vores baseline carbon footprint ved hjælp af standarden fra World Resources Institute. Vi offentliggør vores carbon footprint via det internationale Carbon Disclosure Project (CDP). I oktober 2010 validerede en tredjepartskonsulent vores metodologi til indsamling og rapportering af CO2-udledning efter en omfattende gennemgang. Reducering af forbrug Pitney Bowes er engageret i at gøre hele sin drift mere grøn og mere effektiv. Vores tværfunktionelle Energy Task Force har øget medarbejdernes bevidsthed om energibesparelse, hvilket har ført til væsentlige reduceringer af el-forbruget. Frem til udgangen af 2010 reducerede vi vores el-forbrug med mere end 10 millioner kilowatttimer i forhold til vores baseline i 2007, hvilket gav en besparelse på $1,8 millioner og reducerede vores carbon footprint med ton CO2. Vores energibesparelsesinitiativer har omfattet bedre belysningssystemer, forbedret styring af opvarmning, ventilation og aircondition, mere effektive køleanlæg, transportbånd og computerskærme, og brug af bevægelsessensorer til at slukke lyset i områder, der ikke er i brug. I 2010 har vi koncentreret indsatsen om sitekonsolidering som en del af virksomhedens strategiske transformation-initiativ. Med færre bygningsarealer var vi i stand til at reducere det tilhørende energiforbrug med mere end 1,9 millioner kilowatttimer. Vi er stiftende medlem af Green Power Market Development Group, et branchepartnerskab med det amerikanske Environmental Protection Agency (EPA) til fremme af udvikling og indkøb af alternativ energi. Siden 2003 har vi anskaffet vedvarende energienheder (REC'er) for at støtte projekter inden for grøn energi ved hjælp af f.eks. sol-, vind- og biomasseteknologi. Hidtil har vores REC'er resulteret i en reduktion af CO2-udledningen på mere end ton. I 2010 var vores køb af Green-e -certificerede REC'er med til at reducere CO2 med ton. Affaldshåndtering og genbrug Siden 1996 har Pitney Bowes deltaget i EPA's WasteWise-initiativ, et frivilligt program, der har til formål at minimere produktion af affald, øge genbrug og fremme produktion og køb af produkter med genbrugt indhold. Vi deltager nu på alle vores større anlæg i USA, vores to største anlæg i Canada og vores hovedkontorkompleks i Harlow, Storbritannien. I årenes løb har vi modtaget ni priser fra EPA, herunder udnævnelse som Program Champion og Partner of the Year. I 2008 blev vi kåret til WasteWise Hall of Fame for vores lederskab inden for genbrug. Ifølge EPA resulterede vores affaldsreduktionskampagne i en reduktion på mere end ton CO2 alene i Små skridt fører til store besparelser Da Pitney Bowes Presort Services blev for store til faciliteterne i Columbus, Ohio, gjorde de mere end blot at flytte. De gennemtænkte deres energiforbrug overalt, fra arbejdsstationer og it-servere til transportbåndsystemer, anlægsbelysning og vippeporte. Resultat: en række beskedne ændringer, der reducerede eludgifterne fra 24 cent pr. kvadratfod pr. måned til kun 17 cent, en besparelse på mere end 30 procent. Coalition for Energy and Environmental Leadership in Leased Space I begyndelsen af 2010 dannede Pitney Bowes en koalition med DuPont, IBM, Fluor og Switzer Group med henblik på at øge tilgængeligheden af lejemål, der er energieffektive og miljømæssigt forsvarlige, til en konkurrencedygtig pris. Gruppen har oprettet en miljømæssig tjekliste og har aftalt at bruge den som en standarddel af fremtidige forhandlinger om leje og lejefornyelse. Samlet set står koalitionens medlemmer for mere end 2 millioner kvadratmeter erhvervslejemål alene i USA. 8

9 Køb af skovprodukter og bæredygtigt skovbrug Som førende inden for post- og dokumentstyringsbranchen er vi forpligtede til at bruge papir og karton på en ansvarlig måde og bevare verdens naturressourcer. Vi fremmer bæredygtigt skovbrug og certificeringsprogrammer fra f.eks. Forest Stewardship Council (FSC), Sustainable Forestry Institute (SFI), Canadian Standards Association og Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). Internt har vi afsluttet en baseline-analyse af vores brug af vedvarende og genbrugte materialer, og vi arbejder på at etablere målemetoder til at skabe øget indkøb af papir og karton fra virksomheder, der er engagerede i ansvarlig ressourcepleje. Vores offentlige litteratur, kataloger og direct mail er udstyret med genbrugslogoet "Recycle Please". I 2010 købte vi næsten ton papir, mere end 58 % procent af det fra certificerede kilder, og etablerede en omfattende baseline for at forenkle sådanne beregninger fremover. Globalt miljø-, sundheds- og sikkerhedsstyringssystem Vi er klar over, at en robust miljø-, sundheds- og sikkerhedsproces (EHS) kræver en klart defineret politik baseret på vores kerneværdier. I 2009 udsendte vi en ny integreret global EHS-politik, som styrker pålideligheden og bevæger sig ud over overensstemmelse for at opfordre til lederskab inden for EHS-spørgsmål i hele virksomheden. Politikken beskriver vores engagement i at minimere produkter og handlingers påvirkning af miljøet, vores forventning om at alle skader kan forebygges, og vores beslutning om at holde alle medarbejdere ansvarlige for at følge den relevante sundheds-, sikkerhedsog miljøpraksis. Ved udgangen af 2009 havde vi også udsendt eller opdateret 34 globale tekniske standarder til understøttelse af den nye politik. I 2010 gennemførte vi 24 EHS-overholdelsesevalueringer af vores vigtigste forretninger, hvor både lovgivningsmæssig overholdelse og implementering af vores praksis for administrationssystemer. Disse evalueringer fortsætter i 2011 og omfatter foruden vores egen drift også vores leverandører og partnere inden for genbrug. Miljø: Præstation 2010 Direkte og indirekte udledning af kuldioxid MTCE Direkte udledning af CO 2 e/$m indtægter 3,67 7,65 (*1) 8,52 Indirekte udledning af CO 2 e/$m indtægter 11,8 14,6 13,65 GHG-udledning pr. enhed gulvplads (ton CO 2 /kvadrat fod ) Genbrugt/forebygget affald Pund om året (kun USA) Genbrugt/forebygget affald Årligt undgået MTCE Genbrugt/forebygget affald Årligt undgået MTCE/$M indtægter Produktgenbrug - Kumulative pund (kun USA og Canada) 0,01 0,02 0, (*2) ,6 4,8 3, Connecticut Green Business Award I januar 2010 udnævnte Connecticut Business News Journal Pitney Bowes som vinder af Connecticut Green Business Award i kategorien Corporate Achievement, med henvisning til virksomhedens langvarige engagement i miljøpleje og væsentlige reduktion af elektricitetsforbruget under vejledning af virksomhedens Energy Task Force. Eco-Lighthouse lyser igen på Pitney Bowes Norway Eco-Lighthouse-programmet blev grundlagt af det norske miljøministerium og er udviklet til at hjælpe virksomheder i Norge med at mindske deres påvirkning af miljøet, reducere omkostningerne og drage fordel af deres status som en miljømæssigt ansvarlig virksomhed via branchespecifik certificering og testning. I 2010 vandt Pitney Bowes for andet år i træk en Eco-Lighthouse-certificering (*1) Forbedret dataindsamling af direkte og indirekte udledninger fra international drift har øget Pitney Bowes' CO2-udledninger i 2009 (*2) Stigning i MTCE undgået primært på grund af væsentlig stigning i anvendelse af genbrugspapir (MTCE = tons stenkulækvivalenter) Partnerskaber, anerkendelser og priser Eco-Patent Commons Carbon Disclosure Project Greening the Mail Task Force 9

10 2010 Rapport om virksomhedsansvar Mangfoldighed og inklusion "Læg mangfoldighed og inklusion sammen, så får man en stærk maskine til innovation. Eugenia Global Legal Services, U.S.

11 Mangfoldighed og inklusion Mangfoldighed og inklusion er en del af vores kultur. Vores mangfoldighed hjælper os med at forstå markeder, få kontakt til vores kunder, udvikle innovative løsninger og tiltrække og fastholde de bedste talenter og leverandører. Vi værdsætter mangfoldighed i alle vores forretningsområder og på alle niveauer i organisationen. Vores program og praksis vokser fortsat med vores virksomheds globale footprint. Leverandørmangfoldighed Pitney Bowes mener, at en mangfoldig leverandørgruppe er vigtig både internt og eksternt, så det sikres at vi giver medarbejdere og kunder de bedst muligheder og løsninger. For at maksimere vores adgang til innovation og procesforbedring i hele leverandørkæden - og for at styrke vores overordnede engagement i mangfoldighed og inklusion - opsøger vi regelmæssigt relationer med førende mangfoldige leverandører. Mangfoldighed og inklusion Pitney Bowes er i årtier blevet anerkendt som førende inden for vurdering og videreførelse af mangfoldighed. Ud fra respekt for det enkelte individ har vi udviklet en kultur, hvor vigtigheden af mangfoldighed er inkorporeret i vores forretningsmodel og forslag til medarbejderværdi. Vores mangfoldighed hjælper os til bedre at forstå markeder under udvikling, få kontakt til vores globale kundebase, udvikle innovative løsninger og tiltrække og fastholde fremragende talenter. I takt med, at koncepterne mangfoldighed og inklusion har udviklet sig rundt omkring i verden, har vores tilgang dertil også udviklet sig. Vi har i stigende omfang integreret mangfoldighedsinitiativer i alle områder af vores forretning, fra talentstyringsstrategier til de måder vi fremmer innovation og administrerer kunderelationer på. Og da vores virksomhed er vokset globalt, er vi også blevet mere globale i vores programmer og praksis inden for mangfoldighed og inklusion. Desuden har vi også opdyrket et netværk af eksterne partnerskaber som støtter vores forretning og mangfoldighedsmål inden for områder som talentrekruttering og fastholdelse, leverandørmangfoldighed, juridiske anliggender, strategisk filantropi og branding. Gennem disse partnerskaber kan vi øge vores synlighed i en mangfoldig pulje af topkvalificerede kandidater, samtidig med, at vi tilbyder udviklingsmuligheder for medarbejdere, som arbejder i disse organisationer og sidder i deres bestyrelser. De grupper, vi samarbejder med, spænder over områder som teknik, information, teknologi og erhvervsvirksomhed. Disse omfatter Catalyst, Diversity Best Practices, Executive Leadership Council, National Black MBA Association, Society of Hispanic MBAs, National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers og Information Technology Senior Management Forum. På et taktisk niveau har vores tilgang fire dimensioner: Repræsentation: Vi overvåger sammensætningen af vores arbejdsstyrke og forsøger at afspejle mangfoldigheden i den tilgængelige talentmasse på virksomhedens lokationer Rekruttering: Vi samarbejder med eksterne partnere såsom Society of Women Engineers og National Society of Black Engineers for at rekruttere personer, som vil styrke vores mangfoldighed Fastholdelse: Vi tilbyder webbaserede seminarer, netværkssessioner, foredrag og konferencer for at hjælpe med at udvikle vores mangfoldige gruppe af talenter Lederskab: Vi inddrager regelmæssigt toplederne i vores seminarer og netværksprogrammer, og vi tilbyder muligheder for lederudvikling til nøglepersoner, som er kvinder eller af anden etnisk herkomst, for at hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder, opnå tværfunktionel erfaring og blive synlige på topniveau. Internationalt mangfoldigheds- og inklusionsråd Det europæiske råd, der blev oprettet i 2007, består af repræsentanter fra alle vores virksomheder og alle geografiske områder, og de samarbejder om at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø via uddannelse, lederskab, eksempel, anerkendelse og kommunikation. Ud over konferencer, regionale orienteringer og uddannelsessessioner i hele virksomheden sponserer rådet også den årlige International Diamond Awards til individuel og gruppeledelse inden for områderne mangfoldighed og inklusion. I 2010 var der Diamond Award-nominerede i 45 lande. INROADS-praktik Siden 1987 har Pitney Bowes samarbejdet med INROADS, Inc. om at nå vores mål for talent og mangfoldighed ved at udvikle unge med minoritetsbaggrund og stort potentiale og forberede dem til virksomheds- og samfundsledelse. Studerende ansøger hos INROADS mellem deres tredje år i gymnasiet og deres andet år på universitetet, og de, der bliver optaget, får karrierecoaching, uddannelse og praktikophold henover sommeren med mulighed for fuldtidsansættelse efter endt uddannelse. Gennem årene har INROADSpraktikanter hos Pitney Bowes fået adgang til karrieremuligheder inden for områderne økonomi, marketing, kommunikation, teknik, informationsteknologi og Human Resources. Siden 2007 har mere end 50 studerende benyttet sig af dette program, og i 2010 tilbød vi fuldtidsansættelse til flere af vores færdiguddannede praktikanter. Mentorvejledning Dette Pitney Bowesprogram, som blev lanceret i oktober 2010, udgør en integreret ramme for hele virksomheden i forbindelse med mentorvejledning som støtte for medarbejdernes karriereudvikling, samtidig med at virksomhedens interesser i fastholdelse og mangfoldig rekruttering fremmes. 11

12 Priser og anerkendelser I 2010 opnåede Pitney Bowes og deres medarbejdere anerkendelse fra adskillige eksterne organisationer for dygtighed inden for mangfoldighed og inklusion. Nogle eksempler: National Association of Female Executives (NAFE) Health Care Champion Johnna Torsone, Executive Vice President og Chief Human Resources Officer Vindere af Women of Color in STEM & Business Award: Business Achievement - Sheryl Morrison, Director, Finance; Technology All-Stars - Jacqueline Brown, Manager, CRM Software Quality Engineering; Cecilia Fung, Director, Applications Development; Cynthia Marinelli, Senior Software Delivery Lead Asia Best Employer Brand Awards: Diversity Impact Award Great Place to Work Institute: Top 50 Companies to Work For in India DiversityMBA Magazine: 100 under 50 Diverse Executive & Emerging Leaders - Tatiana Koleva, Area Director, PBMS Black Enterprise Magazine: 40 Best Companies for Diversity DiversityBusiness.com: America s Top Organizations for Multicultural Business Opportunities Diversity/Careers in Engineering & Information Technology: Best Diversity Company DiversityMBA Magazine: Top 50 Companies for Diverse Managers To Work OutputLinks: Women of Distinction - Jennifer Bonilla, President, PBMS, Americas Woman Engineer Magazine: Top 50 Employers Diversity Journal: 2010 Diversity Leader Leverandørmangfoldighed Pitney Bowes mener, at en mangfoldig leverandørgruppe er vigtig både internt og eksternt, så det sikres, at vi giver medarbejdere og kunder de bedste muligheder og løsninger. For at maksimere vores adgang til innovation og procesforbedring i hele leverandørkæden - og for at styrke vores overordnede engagement i mangfoldighed og inklusion - opsøger vi regelmæssigt relationer med førende mangfoldige leverandører. Vi forventer, at alle leverandører opfylder vores høje standarder for kvaliteten af produkter og tjenester samt specifikke mål for omkostninger, kvalitet og levering. Mangfoldige virksomheder, der ønsker at komme i betragtning som leverandører til os, opfordres til at søge om certificering fra en af følgende organisationer: National Minority Supplier Development Council (NMSDC) Women's Business Enterprise National Council (WBENC) Small Business Administration (SBA) Association for Service Disabled Veterans (ASDV) Vi accepterer også certificering fra lokale og nationale myndigheder. I 2010 var Pitney Bowes Enterprise Procurement Department aktivt engageret i den strategiske forandringsproces, der blev implementeret i hele virksomheden. En del af denne process var en reduktion og en konsolidering af vores leverandørgruppe, hvilket påvirkede muligheden for at indgå aftaler med mangfoldige leverandører. Som resultat heraf var procentdelen af underleverandøraftaler med mangfoldige leverandører 4,7 % i 2010 i forhold til 6,0 % i Indeholdt i dette tal var leverandøraftaler med mangfoldige virksomheder inden for rekruttering, ejendomsservice og -produkter, kurertjenester, sikkerhed, produktion og logistik. Vores virksomhed forpligter sig til løbende at opbygge relationer med mangfoldige leverandører i både første og andet led. Antallet af mangfoldige leverandører som deltager i RFP-processen (Request for Proposal) steg fra 2009 til 2010, hvilket illustrerer deres voksende forståelse af processen og de krav, der skal opfyldes for at de kan være med i kapløbet om leverandøraftalerne. Yderligere succeshistorier i 2010 omfatter samarbejdet med to mangfoldige leverandører omkring produkt- og procesforbedringer under ledelse af organisationerne Small Business Administration og Senior Corps of Retired Executives (SCORE); med deltagelse af direktøren for IBIS Communications (en virksomhed, der er ejet af kvinder fra etniske minoriteter) på Tuck School of Executive Management på Dartmouth-universitetet og Pitney Bowes' bestyrelsesformand og CEO Murray Martin som Honorary Chairman og hovedtaler ved Greater New England Minority Supplier Development Councils Business Opportunity Fair. Speed-networking Pitney Bowes har brugt speednetworking-arrangementer siden 2004 for at fremme fastholdelse, engagement og forfremmelse af medarbejdere på alle niveauer. Deltagerne får viden fra skrivelser fra topledelsen og drager nytte af den direkte netværksmulighed med kollegaer og virkomhedsledelse. Emnerne ved nogle af disse sessioner har fokuseret på specifikke publikumsgupper, herunder kvinder, personer af anden etnisk herkomst eller nye medarbejdere. Arrangementet i 2010 fokuserede på personlige dimensioner af virksomhedens løbende strategiske transformationsproces gennem sessioner som f.eks. "Keeping Current" og "Managing Your Development - Be Your Brand". International Diamond Awards Nogle gange kan mindre handlinger gøre en stor forskel i etableringen af en inkluderende kultur - et princip som Pitney Bowes internationale mangfoldigheds- og inklusionsråd hylder hvert år gennem den eftertragtede Diamond Awards. Dette års Diamond Awards gik til medarbejdere i Belgien, Indien, Portugal og Storbritannien samt to teams på fem personer i Frankrig og Spanien. 12

13 Mangfoldighed og inklusion: Præstation 2010 Mangfoldighed og inklusion (kun USA) Procentdel af arbejdsstyrken: minoriteter 42 %, kvinder 42 % Procentdel af bestyrelsen: minoriteter 31 %, kvinder 23 % Leverandørmangfoldighed Procentdel af leverandørudgifter brugt hos mangfoldige virksomheder: 2010: 4,7 %* 2009: 6,0 % 2008: 4,7 % * I 2010 var Pitney Bowes Enterprise Procurement Department aktivt engageret i den strategiske forandringsproces, der blev implementeret i hele virksomheden. En del af denne proces var en reduktion og en konsolidering af vores leverandørgruppe, hvilket påvirkede muligheden for at indgå aftaler med mangfoldige leverandører. Som resultat heraf var procentdelen af underleverandøraftaler med mangfoldige leverandører 4,7 % i 2010 i forhold til 6,0 % i Indeholdt i dette tal var leverandøraftaler med mangfoldige virksomheder inden for rekruttering, ejendomsservice og -produkter, kurertjenester, sikkerhed, produktion og logistik.* 50 Best Companies to Work For in India I juni 2010 blev Pitney Bowes Software India udnævnt som Best Company to Work For in India af Great Place to Work Institute, en international organisation, der omfatter 40 lande. Virksomheder udvælges ud fra en gennemgang af deres kultur via et "Trust Index", der måler, hvad medarbejderne synes om virksomheden. Typisk for virksomhedens proaktive tilgang til engagement og medarbejderudvikling er den årlige ugelange fejring af mangfoldighed og inklusion under ledelse af det nyligt stiftede Indian Diversity & Inclusion Council. Virksomheden høstede også anerkendelse som en af IDC- Dataquest s Top 20 Indian IT Best Employers og en 2010 Diversity Impact Award ved Asia Best Employer Brand Awards i Singapore. Pitney Bowes Canada - en "Top Employer for New Canadians" I marts 2010 vandt Pitney Bowes Canada priser fra to organisationer for sit engagement i rekruttering og integration af veluddannede indvandrere i sin medarbejderstab og ledelsesteamet. Mediacorp Canada udnævnte virksomheden til en af Canadas Top 100 Employers for New Canadians, og Toronto Region Immigrant Employment Council udnævnte Pitney Bowes som vinder af RBC Immigrant Advantage Award ved rådets fjerde årlige Immigrant Success Awards. 13

14 2010 Rapport om virksomhedsansvar Vores medarbejdere "Kortlægningen af min egen karrierevej er så meget nemmere med virksomhedens tilpassede onlineressourcer. Michelle European Web Marketing, U.K.

15 Vores medarbejdere Vi værdsætter vores medarbejdere og ved, at vores succes afhænger af deres engagement i Pitney Bowes. Vi er optagede af at hjælpe dem med at udvikle sig, uanset baggrund eller erfaring. Vi stræber efter at tilbyde en sikker arbejdsplads og aktivt hjælpe vores medarbejdere til at føre en sund livsstil. Engagement og udvikling Virksomheden prioriterer at opbygge en mere engageret kultur. Vores medarbejderes engagement, passion og energi skaber innovation og kundeværdi, hvilket fremmer vækst og økonomisk succes. Vi forsøger at engagere vores medarbejdere med udfordrende arbejdsopgaver, karriereudviklingsmuligheder og programmer, som fremmer personlig og professionel vækst. Mangfoldighed og inklusion Mangfoldighed og inklusion er en del af vores kultur. Vores mangfoldighed hjælper os med at forstå markeder, få kontakt til vores kunder, udvikle innovative løsninger og tiltrække og fastholde de bedste talenter og leverandører. Vi værdsætter mangfoldighed i alle vores forretningsområder og på alle niveauer i organisationen. Vores program og praksis vokser fortsat med vores virksomheds globale footprint og praksis. Sikkerhed Vi værdsætter vores medarbejderes sikkerhed, og vi tilstræber en arbejdsplads uden skader. Vi arbejder konstant på at kontrollere og eliminere farer, og vi gør vores medarbejdere ansvarlige for at overholde sikkerhedsreglerne. Sundhed og velvære Vi ved, at medarbejdere, der gør en aktiv indsats for deres helbred, er gladere og mere produktive og har færre udgifter til sundhedspleje. Vi tilbyder nem adgang til sundhedssystemet for en overkommelig pris, og vi tilbyder en række attraktive programmer for at gøre det nemt for medarbejdere og deres familier at have en sund livsstil. Præstation 2010 Vi rapporterer om mangfoldighed og inklusion samt sikkerhed på arbejdspladsen. Engagement og udvikling Engagement Højt engagerede medarbejdere er afgørende for vores virksomheds succes. Engagerede medarbejdere nyder at gå på arbejde. De udstråler optimisme, opnår eller overgår deres målsætninger, har lavere fravær og bliver mindre syge end andre. Vores bestyrelsesformand, President og CEO, Murray Martin, har gjort opbygningen af en engageret arbejdsstyrke til en af virksomhedens vigtigste prioriteter. Vi forsøger at engagere vores medarbejdere med udfordrende arbejdsopgaver, karriereudviklingsmuligheder og programmer, som fremmer personlig og professionel vækst. Vi opfordrer til dialog, beder om feedback og måler engagementet via en række mekanismer, herunder online. Vi anerkender også chefer og teams, som udviser stort engagement, ved at fremvise deres fremgangsmåde i vores interne magasin, til gruppemøder og ved at bede dem om at lede engagements- og kommunikationsuddannelse. En vigtig onlinekanal til fremme af engagement i USA er PB Voice, et intranetsite, hvor medarbejdere kan indsende spørgsmål og læse svar om en række emner. Derudover hoster vores PB Voice-partnere lokale fora og korte spørgeskemaundersøgelser for små medarbejdergrupper. Vi anvender onlinefora for at komme i kontakt med og engagere vores globale medarbejderbase: Yammer er en social netværksplatform, der fremmer samarbejde og gør det muligt for medarbejdere at dele erfaringer med stort set alle former for opgaver. Siden lanceringen i 2009 har mere end 4600 medarbejdere bidraget med mere end Yammer-indlæg. IdeaNet blev lanceret i 2009 som en del af et omfattende program til fremme af en innovationskultur via engagement i hele virksomheden. IdeaNet-udfordringer stimulerer nye ideer og resulterer i handlinger, der er designet til at skabe organisk vækst. I 2010 opstillede IdeaNet 20 udfordringer, hvilket resulterede i mere end 1400 ideer fra medarbejdere i 27 lande. I de to år IdeaNet har eksisteret, er der genereret mere end 700 ideer, som efterfølgende er blevet taget op af virksomheden, enten i form af produkt- eller procesforbedringer eller som del af nye tilbud under udvikling. INROADS-praktik Siden 1987 har Pitney Bowes samarbejdet med INROADS, Inc. om at nå vores mål for talent og mangfoldighed ved at udvikle unge med minoritetsbaggrund og stort potentiale og forberede dem til virksomheds- og samfundsledelse. Studerende ansøger hos INROADS mellem deres tredje år i gymnasiet og deres andet år på universitetet, og de, der bliver optaget, får karrierecoaching, uddannelse og praktikophold henover sommeren med mulighed for fuldtidsansættelse efter endt uddannelse. Gennem årene har INROADSpraktikanter hos Pitney Bowes fået adgang til karrieremuligheder inden for områderne økonomi, marketing, kommunikation, teknik, informationsteknologi og Human Resources. Siden 2007 har mere end 50 studerende benyttet sig af dette program, og i 2010 tilbød vi fuldtidsansættelse til flere af vores færdiguddannede praktikanter. Mentorvejledning Dette Pitney Bowesprogram, der blev lanceret i oktober 2010, udgør en integreret ramme for hele virksomheden i forbindelse med mentorvejledning som støtte for medarbejdernes karriereudvikling samtidig med, at virksomhedens interesser i fastholdelse og mangfoldig rekruttering fremmes. 15

16 Vi beder også om feedback via regelmæssige undersøgelser. I flere år har vi udført en global medarbejderundersøgelse på 18 forskellige sprog. Spørgeskemaet undersøger overordnet engagement, handlingsplaner og chefeffektivitet og fokuserer på engagementsdrivkræfter som f.eks. udvikling, anerkendelse, fremtidsvisioner og kommunikation. Ud over multiple choicespørgsmål giver spørgeskemaet medarbejderne mulighed for at give mere detaljeret tilbagemelding med fortrolige skriftlige kommentarer. Svarfrekvensen er typisk mellem 80 og 85 procent. I 2010 udskiftede vi den globale undersøgelse med en række kortere Pulse Surveys for at få et øjebliksbillede af engagementet og holde kontakten til medarbejderne i hele virksomheden midt i en transformationsperiode. Vi gennemførte tre Pulse Surveys det år og udviklede handlingsplaner som reaktion på tilbagemeldingerne og holdningerne fra medarbejderne. Handlingerne fokuserede på belønning og anerkendelse og proaktiv kommunikation om fordelene og resultaterne af vores transformationsaktiviteter. Den store globale undersøgelse vil blive genoptaget i Et andet engagementværktøj er vores Agile Work-program, der er designet til at udnytte mobile teknologier, gøre det nemmere for medarbejdere at arbejde effektivt på mange lokationer (inklusive samarbejdsvenlige områder, hos kunderne, i lufthavne og derhjemme) og reducere virksomhedens samlede bygningsomkostninger. Renoveringen af vores hovedkontor i Connecticut i 2008 erstattede de traditionelle kontorbåse med mere samarbejdsvenlige områder. Som følge heraf blev Fairfield County, CT, valgt til et 2009-pilotprogram. Reaktionen fra de 140 medarbejdere, der deltog i pilotprogrammet, var positiv. Mere end 80 procent af deltagerne oplevede, at programmet gjorde dem mere produktive, samtidig med, at cheferne ikke oplevede nogen negativ påvirkning af produktiviteten. Programmet reducerede også deltagernes carbon footprint i kraft af, at deltagerne i gennemsnit pendlede 125 km mindre om ugen. Udvikling Vi fokuserer på at ansætte talentfulde personer, få dem til at vokse, og give dem muligheder for at gøre en reel forskel for dem selv og for Pitney Bowes. Vi ser medarbejderudvikling som et partnerskab mellem en medarbejder og hans/hendes chef, med kraftig støtte fra vores Human Resources-organisation. Vores virksomheds værdier er hjertet i vores undervisnings- og udviklingsfilosofi. Vi har identificeret fundamentale adfærdsformer for vores medarbejdere baseret på vores værdier. Fra den første arbejdsdag og gennem hele karrieren bliver medarbejdere hos Pitney Bowes opfordret til at tage ejerskab for deres karriereudvikling og benytte sig af uddannelses- og udviklingsprogrammer. Hvert år samarbejder medarbejderne og deres chefer om at fastsætte præstationsmål og målsætninger, identificere styrker og udviklingsbehov, og udarbejde en udviklingsplan for at udvide nuværende færdigheder og erhverve nye. Medarbejderudvikling tager form på mange måder, inklusive træning på arbejdspladsen og rotationsopgaver, coaching og medarbejdervejledning, interne uddannelsesprogrammer, onlineressourcer og mulighed for samfundstjeneste. Vi tilbyder også uddannelsesgodtgørelse for jobrelateret videregående uddannelse. Lederudvikling er et konstant fokusområde. Vi stræber efter at identificere ledere tidligt og give dem den viden og erfaring, de behøver for at udmærke sig. Vi stiller en bred vifte af læringsløsninger til rådighed for ledelse, kommunikation og præstationsstyring fra grundlæggende programmer for at hjælpe vores nye chefer til en vellykket omstilling til avancerede kurser for erfarne ledere og chefuddannelsesprogrammer. Vi sørger også for målrettet udvikling for bestemte individer eller grupper, f.eks. personer med høj præstation tidligt i karrieren og alsidige talenter. Mangfoldighed og inklusion Pitney Bowes er i årtier blevet anerkendt som førende inden for vurdering og videreførelse af mangfoldighed. Ud fra respekt for det enkelte individ har vi udviklet en kultur, hvor vigtigheden af mangfoldighed er inkorporeret i vores forretningsmodel og forslag til medarbejderværdi. Vores mangfoldighed hjælper os til bedre at forstå markeder under udvikling, få kontakt til vores globale kundebase, udvikle innovative løsninger og tiltrække og fastholde fremragende talenter. I takt med, at koncepterne mangfoldighed og inklusion har udviklet sig rundt omkring i verden, har vores tilgang dertil også udviklet sig. Vi har i stigende omfang integreret mangfoldighedsinitiativer i alle områder af vores forretning, fra talentstyringsstrategier til de måder vi fremmer innovation og administrerer kunderelationer på. Og da vores virksomhed er vokset globalt, er vi også blevet mere globale i vores programmer og praksis inden for mangfoldighed og inklusion. Speed-networking Pitney Bowes har brugt speednetworking-arrangementer siden 2004 for at fremme fastholdelse, engagement og forfremmelse af medarbejdere på professionelt, mellem- og ledelsesniveau. Deltagerne får viden både fra skrivelser fra topledelsen og fra personligt møde med virksomhedens ledelse. Mange af disse sessioner fokuserer på et specifikt emne, såsom kvinder, personer af anden etnisk herkomst eller nye medarbejdere. Arrangementet i 2010 fokuserede på personlige dimensioner af virksomhedens løbende strategiske transformationsproces gennem sessioner som f.eks. "Keeping Current" og "Managing Your Development - Be Your Brand". 50 Best Companies to Work For in India I juni 2010 blev Pitney Bowes Software India udnævnt til Best Company to Work For i Indien af Great Place to Work Institute, en international organisation, der omfatter 40 lande. Virksomheder udvælges til prisen ud fra en gennemgang af deres kultur via et "Trust Index", som måler, hvad medarbejderne synes om virksomheden. Virksomheden, der har en proaktiv tilgang til engagement og medarbejderudvikling, fejrer hvert år mangfoldighed og inklusion i en hel uge under ledelse af det nyligt oprettede Indian Diversity & Inclusion Council. 16

17 Desuden har vi også opdyrket et netværk af eksterne partnerskaber, som støtter vores forretning og mangfoldighedsmål inden for områder som talentrekruttering og fastholdelse, leverandørmangfoldighed, juridiske anliggender, strategiske filantropi og branding. Gennem disse partnerskaber kan vi øge vores synlighed i en mangfoldig pulje af topkvalificerede kandidater samtidig med, at vi tilbyder udviklingsmuligheder for medarbejdere, som arbejder i disse organisationer og sidder i deres bestyrelser. De grupper, vi samarbejder med, spænder over områder som teknik, information, teknologi og erhvervsvirksomhed. Disse omfatter Catalyst, Diversity Best Practices, Executive Leadership Council, National Black MBA Association, Society of Hispanic MBAs, National Society of Black Engineers, Society of Women Engineers og Information Technology Senior Management Forum. På et taktisk niveau har vores tilgang fire dimensioner: Repræsentation: Vi overvåger sammensætningen af vores arbejdsstyrke og forsøger at afspejle mangfoldigheden i den tilgængelige talentmasse på virksomhedens lokationer Rekruttering: Vi samarbejder med eksterne partnere såsom Society of Women Engineers og National Society of Black Engineers for at rekruttere personer, som vil styrke vores mangfoldighed Fastholdelse: Vi tilbyder webbaserede seminarer, netværkssessioner, foredrag og konferencer for at hjælpe med at udvikle vores mangfoldige gruppe af talenter Lederskab: Vi inddrager regelmæssigt toplederne i vores seminarer og netværksprogrammer, og vi tilbyder muligheder for lederudvikling til nøglepersoner af hunkøn eller af anden etnisk herkomst, for at hjælpe dem med at udvikle deres færdigheder, opnå tværfunktionel erfaring og blive synlige på topniveau. Internationalt mangfoldigheds- og inklusionsråd Det europæiske råd, der blev oprettet i 2007, består af repræsentanter fra alle vores virksomheder og alle geografiske områder, og de samarbejder om at skabe et mere inkluderende arbejdsmiljø via uddannelse, lederskab, eksempel, anerkendelse og kommunikation. Ud over konferencer, regionale orienteringer og uddannelsessessioner i hele virksomheden sponserer rådet også den årlige International Diamond Awards til individuel og gruppeledelse inden for områderne mangfoldighed og inklusion. I 2010 var der Diamond Award-nominerede i 45 lande. Priser og anerkendelser I 2010 opnåede Pitney Bowes og deres medarbejdere anerkendelse fra adskillige eksterne organisationer for dygtighed inden for mangfoldighed og inklusion. Nogle eksempler: National Association of Female Executives (NAFE) Health Care Champion Johnna Torsone, Executive Vice President og Chief Human Resources Officer Vindere af Women of Color in STEM & Business Award: Business Achievement - Sheryl Morrison, Director, Finance; Technology All-Stars - Jacqueline Brown, Manager, CRM Software Quality Engineering; Cecilia Fung, Director, Applications Development; Cynthia Marinelli, Senior Software Delivery Lead Asia Best Employer Brand Awards: Diversity Impact Award Great Place to Work Institute: Top 50 Companies to Work For i Indien DiversityMBA Magazine: 100 under 50 Diverse Executive & Emerging Leaders - Tatiana Koleva, Area Director, PBMS Black Enterprise Magazine: 40 Best Companies for Diversity DiversityBusiness.com: America s Top Organizations for Multicultural Business Opportunities Diversity/Careers in Engineering & Information Technology: Best Diversity Company DiversityMBA Magazine: Top 50 Companies for Diverse Managers To Work OutputLinks: Women of Distinction - Jennifer Bonilla, President, PBMS, Americas Woman Engineer Magazine: Top 50 Employers Diversity Journal: 2010 Diversity Leader Virksomheden vandt også anerkendelse som en af IDC- Dataquests Top 20 Indian IT Best Employers og en 2010 Diversity Impact Award ved Asia Best Employer Brand Awards i Singapore. Pitney Bowes Canada - en "Top Employer for New Canadians" I marts 2010 vandt Pitney Bowes Canada priser fra to organisationer for sit engagement i rekruttering og integration af veluddannede indvandrere i sin medarbejderstab og ledelsesteamet. Mediacorp Canada udnævnte virksomheden til en af Canadas Top 100 Employers for New Canadians, og Toronto Region Immigrant Employment Council udnævnte Pitney Bowes som vinder af RBC Immigrant Advantage Award ved rådets fjerde årlige Immigrant Success Awards. International Diamond Awards Nogle gange kan mindre handlinger gøre en stor forskel i etableringen af en inkluderende kultur - et princip som Pitney Bowes internationale mangfoldigheds- og inklusionsråd hylder hvert år gennem den eftertragtede Diamond Awards. Dette års Diamond Awards gik til medarbejdere i Belgien, Indien, Portugal og Storbritannien samt to teams på fem personer i Frankrig og Spanien. 17

18 Sikkerhed Vi værdsætter vores medarbejderes sikkerhed og tilstræber en arbejdsplads uden skader. Vi etablerer projekter og processer for at kontrollere og eliminere farer, vi gør alle medarbejdere ansvarlige for at stræbe efter en målsætning om nul arbejdsskader, og vi sætter medarbejderne i stand til at foretage positive ændringer på deres arbejdsplads for at forbedre sundhed og sikkerhed. Vores Global Environment, Health and Safety Department arbejder sammen med driftsledelsen om at vurdere farer på arbejdspladsen, etablere årlige forbedringsplaner og spore præstationen. Ledelsen har klart definerede ansvarsområder og målsætninger for sikkerhed og sundhed. Forretningsenhederne har komiteer eller sikkerhedsforkæmpere til at koordinere aktiviteter. Vi anerkender og belønner fremragende sikkerhedspræstationer. Vi uddanner vores ansatte til at udføre deres tildelte job sikkert og gør det klart, at det er et ansættelseskrav at overholde vores sikkerhedsbestemmelser. I de senere år har vi skræddersyet vores sikkerhedsprogrammer til at tage fat på de hyppigste arbejdsskader. Forstuvninger og forstrækninger udgør mere end halvdelen af alle medarbejderskader. De er normalt forårsaget af manuel håndtering af materialer, gentagne arbejdsopgaver eller akavede kropsstillinger og positioner. I 2009 lancerede vi en adfærdsbaseret sikkerhedskampagne i hele virksomheden "Every BODY Can Do It". Kampagnen opfordrer medarbejderne til at tage personligt ansvar for sikkerheden og at foretage simple ændringer i den måde, de arbejder på til daglig for at minimere risici. Vi udvidede kampagnen i 2010 og uddelte værktøjskasser til alle forretningsenheder for at hjælpe dem med at minimere antallet af skader i forbindelse med glide-, snuble- og faldulykker gennem bedre risikovurdering, forebyggelse og kontrol. Vi producerede også videoer om, hvordan man undgår arbejdsrelaterede fald, forstuvninger og forstrækninger i vores serviceorganisation, og vi fuldførte uddannelsen af over 40 lokale ergonomiske Tiger-teams. Den form for omhyggelighed gør en forskel i hele virksomheden. Det samlede antal erstatningskrav pga. arbejdsskader i USA faldt fra 997 i 2009 til 857 i 2010, og antallet af krav pr. 100 medarbejdere faldt fra 3,96 til 3,51, en reduktion på 11 procent. For yderligere indikatorer henvises til målemetoderne i slutningen af dette afsnit af rapporten. Sundhed og velvære Vi ved, at medarbejdere, der gør en aktiv indsats for deres helbred, er gladere, mere engagerede og mere produktive end dem, der ikke gør. De sparer også penge på sundhedspleje, for sig selv såvel som virksomheden. Af alle disse årsager opfordrer vi medarbejderne til at tage ansvar for deres helbred gennem så enkle ting som at spise sundt, dyrke motion, benytte sig af forebyggende screeninger og samarbejde med sundhedsudbydere om at håndtere helbredstilstande, der kræver det. Vi tilbyder nem adgang til sundhedssystemet til en overkommelig pris, og vores velværeprogrammer tilbyder en række muligheder for at hjælpe medarbejdere og deres familier til at tillægge sig en sund livsstil. Programmerne har gentagne gange vundet national anerkendelse. I de seneste seks år har National Business Group on Health udmærket Pitney Bowes på det højeste Platinum-niveau i form af Best Employer for Healthy Lifestyles-prisen. Vores sundhedsprogrammer fremhæver betydningen af præventiv pleje, håndtering af kroniske tilstande og beskyttelse mod de katastrofale omkostninger ved alvorlig sygdom. Hvor det er muligt, forsøger vi at nedbryde barrierer, som forhindrer medarbejdere i at modtage behandling. Vi tilbyder specialiserede ressourcer såsom barselshjælp, sygeplejehotlines, gratis økonomisk rådgivning og et stærkt hjælpeprogram for alle medarbejdere og deres familier. Vores velværeprogram dækker hele spektret af fysiske, psykiske og økonomiske sundhedsbekymringer, med fokus på uddannelse og bevidsthed, adfærdsændring og forbedret adgang til behandling. De nyeste tiltag i 2010 omfattede tilføjelsen af styrketræning, zumba og mavedans til vores træningsprogram på visse lokationer. Vi introducerede også "walk stations" (arbejdsstationer med integreret løbebånd) til callcenter-medarbejdere. Uddannelse og bevidsthed Vi gør vores bedste for at gøre det nemt at blive klogere på sund livsstil. Vores Health Care University-program blev udvidet i 2010 til at omfatte medarbejdere i Canada og Storbritannien. Gennem vores "Learn and Earn"-kurser om emner som vægtkontrol og stresshåndtering giver vi de deltagende medarbejderne mulighed for at opnå kontantpræmier og priser for deres anstrengelser. I 2010 fik 5691 medarbejdere en bonus i form af et $100 VISA-hævekort. Derudover giver Project: Hayward, Californien: Alle har ansvar for sikkerheden hos Pitney Bowes Adfærdsbaserede sikkerhedsprogrammer fungerer bedst, når de implementeres i hele virksomheden og kombineres med bonusser, så alle tager ansvar for problemet og har en andel i resultatet. På Pitney Bowes Government Services Express and Priority Mail Supplies Center i Hayward, Californien, skal alle medarbejdere fra site manager og nedefter notere og rette op på usikre forhold, når de støder på dem, og de personer, som finder og retter op på flest forhold, får en særlig belønning. Tredobbelt prisvinder for ergonomisk design For postsorteringsmedarbejdere i Pitney Bowes Presort Services har nye transportbånd og lavere opbevaringshylder gjort en markant forskel både for produktiviteten og komforten på arbejdet. Desuden er det nye udstyr støjsvagt, nemmere at vedligeholde og meget mere energieffektivt, hvilket også sparer virksomheden penge. Den nye designstandard er blot en af mange justeringer, som organisationen har foretaget i kølvandet på en omfattende ergonomisk vurdering i

19 Living opdateret vejledning i sundhed og velvære, økonomisk planlægning og balance mellem arbejde og fritid, herunder hvordan man bedst kan drage fordel af virksomhedens goder på disse områder. I 2010 tilføjede vi en ny komponent om fokus på vold i hjemmet til vores program. Vi udvidede også vores allerede omfattende tilbud om hjælp til medarbejdere og familier i forbindelse med dødsfald. Adfærdsændring Vi ved, at små ændringer i sundhedsvaner kan give stort udbytte for det overordnede helbred, og vi tilbyder en bred vifte af programmer for at hjælpe medarbejdere med at finde ud af, hvordan de skal gennemføre disse ændringer. I 2010 deltog mere end 1800 medarbejdere i Change One, vores 12-ugers vægtkontrolprogram, og 678 gennemførte programmet. Det gennemsnitlige vægttab var 3,5 kilo, men 90 personer tabte mere end 9 kilo. Andre fordele omfatter et rygestopprogram, gratis økonomisk planlægning for alle medarbejdere og rabatter på produkter og tjenester som Weight Watchers, medlemskaber af fitnesscentre og meget mere. Via Project: Living diskuterer vi desuden jævnligt udgifterne til sundhedspleje og effekten af adfærdsændringer på den enkelte medarbejders egne udgifter til sundhedspleje såvel som virksomhedens. Vi er opmærksomme på, at det er nemmere at foretage disse ændringer, når andre omkring dig gør det samme det er derfor, vi også gør mange programmer tilgængelige for familiemedlemmer. Forbedret adgang til behandling Vores syv interne lægeklinikker i USA giver gratis adgang for godt 20 % af vores medarbejdere, så det er nemmere for dem at få den primære sundhedspleje. Klinikkerne har den højeste akkreditering fra Accreditation Association for Ambulatory Health Care. I 2010 registrerede vores klinikker mere end patientbesøg. Mere end medarbejdere benyttede sig af screeningprogrammer for brystkræft, hudkræft, osteoporose, syn og hørelse, kolesterol, sukkersyge, blodtryk og BMI (Body Mass Index). Vi tilbød også Lunch-and-Learn-programmer om emner lige fra vægtkontrol og søvnbesvær til hjælp til ældrepleje: 600 medarbejdere deltog i disse programmer. En anden stor nyskabelse i det forgangne år var lanceringen af Dossia Personal Health Record, en elektronisk platform, der giver medarbejdere og deres familier mulighed for at indsamle, vedligeholde og spore en række personlige helbredsoplysninger i en enkelt omfattende ressource. Pitney Bowes var stiftende medlem af konsortiet, der skabte Dossia, og var blandt de første virksomheder, der gjorde det tilgængeligt for alle medarbejdere. Balance mellem arbejde/fritid Vi opfordrer til fleksibel arbejdstidsplanlægning for at hjælpe medarbejderne med at leve op til kravene på arbejdet og hjemme. Vi stiller værktøjer til rådighed for medarbejderne til at udvikle fleksible arbejdsforslag, som opfylder både vores og deres behov. Fleksible muligheder kan for eksempel omfatte hjemmearbejdspladser, komprimerede arbejdsuger, deltidsstillinger og varierende arbejdstider. Se afsnittet "Engagement" i dette dokument for at få flere oplysninger om vores Agile Work-program. One in a Million Day Mere end 4100 personer deltog i 97 walkathon'er i USA, Canada og Storbritannien ved vores fjerde årlige PB Employees are One in a Million Day den 16. maj 2010 under fejringen af National Employee Health & Fitness Day. Alt i alt gik de skridt, en stigning på 48 % fra Project Living Project: Living, der blev lanceret i 2009, henvendte sig til medarbejdere og familier i 2010 gennem privat post, medarbejder- s og kalendere. Project: Living giver en række praktiske tip til, hvordan medarbejderne kan få hjælp af virksomhedens programmer og goder til at træffe nogle sunde beslutninger i forbindelse med livsstil, blive bedre forbrugere af sundhedspleje, og hvordan de finder en balance mellem deres arbejde og privatliv. 19

20 . Vores medarbejdere: Præstation 2010 Mangfoldighed og inklusion (kun USA) Procentdel af arbejdsstyrke: minoriteter 42 procent, kvinder 42 procent Procentdel af bestyrelsen: minoriteter 31 procent, kvinder 23 procent Sundhed og velvære Besøg på Pitney Bowes interne lægeklinikker: Gratis influenzavacciner givet til medarbejdere og familiemedlemmer: internt: 2638; andre lokationer: 2846 Over 1800 medarbejdere deltog i det landsdækkende (USA) vægtkontrolprogram. Sikkerhed (globale data, medmindre andet er angivet) Ulykkesfrekvens: Registrerede tilfælde i alt/100 medarbejdere/år Fraværsdage og begrænsede tilfælde/ 100 medarbejdere/år Tilfælde med mistet arbejdsdag/100 medarbejdere/år Ergonomiske skadestilfælde/100 medarbejdere/år (kun USA) ,23 1,75 1,82 1,76 1,21 1,64 0,76 0,75 0,76 2,14 1,86 1,91 Arbejdsrelaterede dødsfald/år Ud over den nationale anerkendelse for sine sundheds- og velværeprogrammer blev Pitney Bowes også hædret lokalt i Lederen af programmer til forbedring af sundhed, Elysa Jacobs, ses med en Platinum-pris fra Business Council of Fairfield County (CT) under rådets Healthy Workplace Employer Recognition-program. Priser og anerkendelser Platinum-prisen for Best Employer for Healthy Lifestyles 20

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion

DFDS politik for mangfoldighed & inklusion Group HR Februar 2013 V.1.0. DFDS politik for mangfoldighed & inklusion DFDS politik for mangfoldighed & inklusion 1 Mangfoldighed som værdibidrag... Error! Bookmark not defined. Mangfoldighedsvision... Error! Bookmark not defined. Politikker... 4 Hvordan arbejder vi med mangfoldighed?...

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning

CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning www.pwc.dk/årsrapport CSR-rapporten 2011/12 Ansvarlighed gennem vores forretning Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a Ansvarlighed gennem vores forretning PwC Danmark

Læs mere

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a

CSR-rapport 2013/14. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a CSR-rapport 2013/14 Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar, jf. årsregnskabslovens 99 a 2 PwC s årsrapport 2013/14: CSR-rapport En ansvarlig forretning Et væsentligt led i at drive en ansvarlig forretning

Læs mere

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag

Samfundsmæssigt ansvar i Nordea. Skaber tillid hver dag Samfundsmæssigt ansvar i Nordea Skaber tillid hver dag Skaber tillid hver dag Hvad betyder samfundsmæssigt ansvar? Samfundsmæssigt ansvar (CSR) handler om virksomhedens vilje til at tage hensyn til sin

Læs mere

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema

Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema Ansvarlig iværksætterkultur spørgeskema 1. Introduktion Dette spørgeskema kan hjælpe dig til at tænke over din virksomheds indsats hen mod ansvarlig iværksætterkultur ved at spørge til mulige måder hvorpå

Læs mere

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR)

SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) 1 (11) SKANDIA DANMARKS POLITIK OM VIRKSOMHEDERS SAMFUNDSANSVAR (CORPORATE RESPONSIBILITY CR) Besluttet af Bestyrelsen i Skandia Livsforsikring A/S, Skandia Livsforsikring A A/S, Skandia Link Livsforsikring,

Læs mere

Mangfoldighedspolitik

Mangfoldighedspolitik Mangfoldighedspolitik Indledning Beredskabsstyrelsens personalepolitiske værdigrundlag bygger på et grundlæggende menneskesyn, som handler om mangfoldighed. Et menneskesyn, som er væsentlig for, at Beredskabsstyrelsen

Læs mere

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting

Dansk oversættelse. European Code of Conduct for Energy Performance Contracting Dansk oversættelse European Code of Conduct for Version as of 11 July 2014 Transparense-projektet Dette dokument er forberedt under rammerne af projektet "Transparense Increasing Transparency of Energy

Læs mere

BERNERS KERNEVÆRDIER

BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS KERNEVÆRDIER BERNERS VÆRDIGRUNDLAG...... er vores grundlag for alle beslutninger og handlinger, som træffes og udføres i vores virksomhed. Det tjener til orientering for medarbejderne. Vores værdigrundlag

Læs mere

Deloitte - Kvinder i karriere

Deloitte - Kvinder i karriere Deloitte - Kvinder i karriere Mål og handlingsplan Koncern HR Indhold Deloitte Strategisk forankring Formål Vi tror på Den organisatorisk forankring Status på projektet Charter for flere kvinder i ledelse

Læs mere

CSR nyheder og erfaringer

CSR nyheder og erfaringer CSR nyheder og erfaringer Kundeseminar, Aarhus og København Helena Barton Eftermiddagens program Nye ledelsessystemer for samfundsmæssigt ansvar - DS 49001 og CSR Performance Ladder Ny standard for involvering

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 OG ISO 14001:2015 NYE VERSIONER AF STANDARDERNE ER PÅ VEJ ER DU KLAR? Move Forward with Confidence HVORFOR 2015 REVISIONEN? I en verden hvor de økonomiske, teknologiske og miljømæssige udfordringer

Læs mere

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder.

AH Industries leverandører skal respektere privatlivets fred for sine medarbejdere og kunder. AH Industries Supplier Code of Conduct AH Industries driver virksomhed på en ansvarlig måde, og vi har en ambition om at bidrage til en bæredygtig udvikling. For at sikre at vi lever op til vores ambition

Læs mere

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017

RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 RYGAARDS SKOLE STRATEGISK PLAN 2013-2017 VISION FOR RYGAARDS SKOLE At sikre vores langsigtede fremtid som en enestående skole med kristne værdier, et højt fagligt niveau og en vision om, at uddannelse

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid

Salgslederuddannelse. Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau. 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid 2 dage i Kolding 4 dage i Madrid Salgslederuddannelse Styrk dine kompetencer som salgsleder på strategisk niveau IE Business School er ranket blandt top 5 over Europas bedste Business Schools af Financial

Læs mere

SCA Forretningsetiske principper

SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCA Forretningsetiske principper SCAs målsætning er at skabe værdi for alle, der har en interesse i virksomheden, og at opbygge forhold, der er baseret på respekt, ansvarlighed

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Introduktion til Danfoss

Introduktion til Danfoss Introduktion til Danfoss Danfoss udvikler teknologier, der gør verden i stand til at få mere ud af mindre. Vi imødekommer det stigende behov for infrastruktur, fødevarer, energieffektivitet og klimavenlige

Læs mere

A GREAT PLACE TO WORK

A GREAT PLACE TO WORK A GREAT PLACE TO WORK AFFECTO A GREAT PLACE TO WORK Det er en fornøjelse at have muligheden for at arbejde sammen med så professionelle kolleger, og jeg får ganske enkelt et personligt kick ud af at være

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER Til Integrationsministeriet Dokumenttype Hovedkonklusioner Evaluering af tredje runde af Mangfoldighedsprogrammet (2009) Dato Marts, 2011 EVALUERING AF TREDJE RUNDE AF MANGFOLDIG- HEDSPROGRAMMET HOVEDKONKLUSIONER

Læs mere

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger.

Vores vision er at forny vores branche og levere ekstraordinære bæredygtige løsninger. NCC er en af de førende nordiske virksomheder inden for byggeri og ejendomsudvikling. Med Norden som hjemmemarked arbejder NCC i hele værdikæden udvikler og opfører boliger, kommercielle ejendomme, industriejendomme

Læs mere

Introduktion til NNIT

Introduktion til NNIT Introduktion til NNIT IT-kontraktsnetværk 18. august 2014 PUBLIC Kort fortalt En af Danmarks fire største leverandører af itservices Vi leverer udvikling, implementering og drift til life sciences, finanssektoren,

Læs mere

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn

KOMPENSATIONS PLAN. Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN Succes er ikke andet end simple discipliner der praktiseres hver dag - Jim Rohn KOMPENSATIONS PLAN TRUENORDIC SUCCESS POTENTIAL Introduktion Sådan starter du. 7 slags bonusser Kunde

Læs mere

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer

NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer NGO virksomhedspartnerskaber: Muligheder og udfordringer i samarbejde på tværs af sektorer Frivilligrådet: Foreningsliv & Erhvervsliv Nærmere hinanden! Odense den 30. april 2014 Ph.d. stipendiat og centerleder

Læs mere

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB

KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB KURSER INDENFOR SOA, WEB SERVICES OG SEMANTIC WEB Det er Web Services, der rejser sig fra støvet efter Dot Com boblens brag. INTRODUKTION Dette dokument beskriver forslag til fire moduler, hvis formål

Læs mere

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901

PostNord. Reduktion af kundernes miljøbelastning. - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 PostNord Reduktion af kundernes miljøbelastning - Om bæredygtig logistik og finansiering Søren Boas 20152901 Vision og værdier Vores mission Med PostNord når man den rette person i rette tid sikkert og

Læs mere

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder

Lederuddannelsen Den Bevidste Leder Lederuddannelsen Den Bevidste Leder FORMÅL Formål med uddannelsen Ledelse handler om at få resultater gennem mennesker. Bevidste ledere er en forudsætning for at skabe attraktive arbejdspladser, og bevidst

Læs mere

Medlemskab gør en forskel

Medlemskab gør en forskel Medlemskab gør en forskel bestwestern.com bestwestern.dk Hvad betyder det for hotellet? Best Western - fordelene ved at være en del af verdens største hotelkæde Best Western er en sammenslutning af individuelt

Læs mere

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur?

KMD A/S DIAS 1. PersonaleLEDELSE Nordjysk. 6. april 2011 Af Karin Hindkjær. Hvordan skaber man en stærk performancekultur? DIAS 1 PersonaleLEDELSE Nordjysk 6. april 2011 Af Karin Hindkjær Hvordan skaber man en stærk performancekultur? HVAD ER PERFORMANCE 28. OKTOBER 2010 DIAS 2 KMDLIB-#1039536-V1D KMD fra offentligt til privatejet

Læs mere

Business Consulting New manager programme

Business Consulting New manager programme Business Consulting New manager programme Velkommen som manager i Business Consulting Faglig specialisering, bred orientering Vi søger talentfulde managere med lederkompetencer, der trives med udfordringer,

Læs mere

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3.

Ansøgning. Simon Bach. Skarp & kreativ kommunikatør. Socialt engageret medarbejder. Med venlig hilsen. 1. Ansøgning 2. CV 3. Ansøgning Skarp & kreativ kommunikatør Som nyuddannet kandidat i markedsføring, tidligere selvstændig med egen detailvirksomhed, og adskillige uddannelsesforløb bag sig, da er jeg den rette nye markedsførings-

Læs mere

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik

www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti anti-korruptions politik www.noedhjaelp.dk/anti-korruption anti KORRUPTIONS POLITIK bedst som bestikkelse, bedrageri, Målgruppen for denne anti-korruptionspolitik er alle Folkekirkens Nødhjælps underslæb og afpresning. medarbejdere.

Læs mere

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne

powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne powerperfector Optimer el-forbruget og spar på driftsbudgetterne Beboer Sænk spændingen og sænk el-regningen Stigende el-priser er i stadig højere grad med til at lægge pres på både offentlige og private

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE erhvervsjuridiske fuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os får du en uddannelse med ansvar og udfordringer og kommer til at prøve

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her

Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Rekruttering 3.0: Fremtidens rekruttering er allerede her Ifølge en artikel i amerikanske Journal of Corporate Leadership som K2 Search har taget del i vedrørende forandringer for rekrutteringsbranchen

Læs mere

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515

S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER. Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 S E L E C T D E V E L O P L E A D H O G A N D E V E L O P C O M P A S S BETYDNINGEN AF KERNEVÆRDIER Rapport for: Jane Doe ID: HB290515 Dato: 02 August 2012 2 0 0 9 v e d H o g a n A s s e s s m e n t S

Læs mere

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices

CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE. Computershare Din globale leverandør af investorservices CERTAINTY INGENUITY ADVANTAGE Computershare Din globale leverandør af investorservices Lokal ekspertise med global rækkevidde Computershares innovative investorservices sikrer value for money for dit selskab,

Læs mere

Kvinder i Microsoft Dine muligheder

Kvinder i Microsoft Dine muligheder Kvinder i Microsoft Dine muligheder Vores værdier - Vis integritet og vær ærlig - Udlev passionen når det gælder teknologi, kunder og forretningspartnere - Lyt til andre, respekter andre, og hjælp dem

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke?

Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Det virtuelle team hvordan får du det til at virke? Hvem er jeg Fie Halberg; Manager, Internal Systems Global Service Desk, SimCorp A/S Min tid i SimCorp: 3 år som proces konsulent / projektleder 3 år

Læs mere

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE

TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING BE EXCEPTIONAL KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE TRANSFORMÉR GENOVERVEJ JERES TILGANG TIL INFORMATIONS- OG DOKUMENTHÅNDTERING KONSOLIDÉR PROCESSER STYR BUDGETTER ØG COMPLIANCE BE EXCEPTIONAL og besøg canon.dk HVAD FOKUSERER DU PÅ, NÅR DU ER UNDER PRES

Læs mere

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig?

VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? VIL du VÆRE vores NYE advokatfuldmægtig? Løft blikket TM 3 EN uddannelse MED ansvar OG udfordringer Som fuldmægtig hos os kommer du til at prøve kræfter med udfordrende advokatarbejde inden for flere

Læs mere

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015

KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 KOMMUNIKATIONS- STRATEGI 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 HVORFOR KOMMUNIKERER VI?... 3 DET STRATEGISKE FUNDAMENT... 3 Fremtidsdrøm... 3 DNA... 4 INDSATSOMRÅDER... 4 Strategi 2015... 4 Kommunikationssituation...

Læs mere

Fleksibilitet og Sikkerhed

Fleksibilitet og Sikkerhed Fleksibilitet og Sikkerhed WPS - Web Publishing System er den perfekte marketings- og Kommunikationsplatform, idet systemet får det optimale ud af det hurtigste og mest dynamiske medie i dag - Internettet.

Læs mere

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed

Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed Intelligent Print Management Identifikation Omkostningskontrol Sikkerhed SafeCom er repræsenteret af certificerede partnere i: Australien Danmark England Finland Frankrig Holland Hong Kong Indonesien Irland

Læs mere

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om

Folketinget har med virkning fra den 1. januar 2013 vedtaget en ny lov om STRATEGI 2013-2016 EN NY FOR ANKRI NG FORORD EN NY FORANKRING Institut for Menneskerettigheder fejrede sit 25-års-jubilæum den 5. maj 2012. På 25 år er instituttet vokset fra at være et lille menneskerettighedscenter

Læs mere

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier

KOMMUNIKATIONSSTRATEGI. Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier KOMMUNIKATIONSSTRATEGI Analyse af organisationers udvikling og anvendelse af kommunikationstrategier Februar 2014 INDHOLD KONKLUSION............................................ 3 OM ANALYSEN...........................................

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE

VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE HÅG & THE ENVIRONMENT & HÅG & THE ENVIRONM VI ARVER IKKE JORDEN AF VORES FORÆLDRE...VI LÅNER DEN AF VORES BØRN DET GØR VI... HÅG har en gennemgribende idé om, at alle virksomheder har et ansvar ud over

Læs mere

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik

Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Beredskabsstyrelsens Personalepolitik Udgivet af: Beredskabsstyrelsen Datavej 16 3460 Birkerød Telefon 45 90 60 00 Email: brs@brs.dk www.brs.dk 2 Beredskabsstyrelsens Personalepolitik 3 Forord Velkommen

Læs mere

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM.

UM s HR-strategi tager udgangspunkt i ministeriets mission, vision og værdier samt de specielle vilkår, der gør sig gældende for ansættelse i UM. UDENRIGSMINISTERIET Vi skal både nu og fremover kunne levere rettidige resultater af høj faglig kvalitet og yde professionel betjening af vores ministre, den samlede regering, Folketinget samt vores nationale

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29.

Indorama Ventures Public Company Limited. Politik for god selskabsledelse (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. Indorama Ventures Public Company Limited (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2009 den 29. september 2009) Meddelelse fra formanden Indorama Ventures Public Company Limited ("selskabet") har den holdning, at

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles

Case Story: Strålfors Information Logistics & Must Win-Battles At vælge de rette kampe Strålfors Information Logistics er en virksomhed, der står midt i en vigtig forandringsperiode. Virksomheden, der netop er blevet en del af den store nordisk postfusion mellem Post

Læs mere

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case

Aspector v/morten Kamp Andersen. Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case Aspector v/morten Kamp Andersen Hvorfor Talent Management? - argumenter og business case PROGRAM 1. Hvorfor er der (igen) fokus på Talent Management? 2. Hvad er Talent Management? 3. Hvad er business casen?

Læs mere

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger

2. En mere fleksibel løsning der er endnu nemmere at anvende for den enkelte bruger CatMan Solution V3 er klar til at blive rullet ud Vi arbejder hele tiden på mange fronter, for at sikre jer endnu bedre og hurtigere adgang til den viden der kan genereres fra store mængder af data. Lancering

Læs mere

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL

artikel SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH TEKNISK ARTIKEL SUSTAINGRAPH er et europæisk projekt, der sætter fokus på at forbedre europæiske grafiske SME ers (Små og mellemstore virksomheder) miljøpræstationer ud fra produktets livscyklus.

Læs mere

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015

Fremskridtsrapport til. UN Global Compact. Januar 2015 Fremskridtsrapport til 2014 UN Global Compact Januar 2015 ATP s fremskridtsrapport til UN Global Compact CEO statement: Til vores interessenter: Fundamentet for ATP Koncernens arbejde med samfundsansvar

Læs mere

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER

17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER 17 METODER TIL SUCCESFULD ONLINE OG OFFLINE MARKEDFØRING MED GAVEARTIKLER Indholdsfortegnelse INTRODUKTION...3 ONLINE MARKEDSFØRING MED GAVEARTIKLER...4 Promovér din virksomheds hjemmeside...4 Konkurrencer...4

Læs mere

Impact værktøj retningslinjer

Impact værktøj retningslinjer Impact værktøj retningslinjer Værktøj fra Daphne III projektet IMPACT: Evaluation of European Perpetrator Programmes (Programmet for evaluering af Europæiske udøvere af krænkende adfærd) Impact værktøj

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces

Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Klargør din Salgsplan Planlæg din salgssucces Alle os som arbejder med salg, hvis vi vil være succesfulde må erkende at vi har brug for at planlægge vores salg og være i stand til at producere en salgsplan

Læs mere

Kort introduktion til grøn innovation

Kort introduktion til grøn innovation Kort introduktion til grøn innovation Hvad kan der søges om, hvem kan søge, og hvordan søger man? Ansøgningsrunde juni 2011 vedr. innovation af serviceydelser, produkter og systemløsninger på det grønne

Læs mere

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS

Præsentation. Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Præsentation Anette Østerby, Ejer af AviChem & RiskConsult ApS Uddannelse: Kemiingeniør, Eksamineret sikkerhedsrådgiver, Lead auditor og Ledelsesuddannelse Erfaring: 23 år med Arbejdsmiljø & Sikkerhed

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009

Den succesfulde leder i krisetider. Ledelsens Dag 2009 Den succesfulde leder i krisetider Ledelsens Dag 2009 4 scenarier Vækst Scenarie 1 Scenarie 2 Mere af det samme Fagre nye verden Forbruger økonomi Økonomisk vækst, evolutionær påvirkning af strategien

Læs mere

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE

DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE DEN KOMPLETTE VÆRDIKÆDE MOBILITET SKABER VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Læs mere på www.locus.dk LOCUS VÆRDI FOR MOBILE MEDARBEJDERE Locus makes mobility easy! Det er vores vision og leveregel. Vi leverer

Læs mere

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper

Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Ifs Etikpolitik - hovedprincipper Etikpolitiken er besluttet af styrene i If-koncernet og gælder fra 1. januar 2013. Den revideres årligt. 1 FORORD... 1 2 IFS GRUNDLÆGGENDE ETISKE PRINCIPPER... 1 3 LOVE

Læs mere

Innovationens Syv Cirkler

Innovationens Syv Cirkler Innovationens Syv Cirkler Med denne gennemgang får du en kort introduktion af Innovationens Syv Cirkler, en model for innovationsledelse. Dette er en beskrivelse af hvilke elementer der er betydende for

Læs mere

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014

Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea. Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Compliance Agenda 2014 - Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Maria Hejde Færgemann Berlingske Business og Deloitte, Compliance Agenda 2014 Bæredygtig leverandørstyring i Nordea Fakta om Nordea Baggrunden

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE

CENTRALE LEDELSESOPGAVER DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG LEDELSESVÆRDIER LEDELSESGRUNDLAGET SKAL BESKRIVE COOPS HOLDNING TIL GOD LEDELSE LEDELSESGRUNDLAG DERFOR HAR VI ET LEDELSESGRUNDLAG Vi vil være det bedste og mest ansvarlige sted at handle og arbejde. Denne ambitiøse vision skal Coopfamiliens cirka 3.800 ledere gøre til virkelighed

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com

Maj 2012. Themosquitocompany.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Hvordan E-Intelligence Opnåede Top Søgemaskine Resultater For Themosquitocompany.com Maj 2012 Themosquitocompany.com Case Studie Endnu en E-Intelligence Kunde Succes Historie Ophavsret eintelligenceweb.com

Læs mere

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI

Forsvarskommandoen FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI FORSVARETS OG HJEMMEVÆRNETS REKRUTTERINGSSTRATEGI Forsvarets rolle har ændret sig markant over de seneste årtier fra et totalforsvar under den kolde krig med klare militære opgaver til en mere kompleks

Læs mere

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition

Vision - Formål. Politikken har til formål: Definition Trivselspolitik Indledning Vores hverdag byder på høje krav, komplekse opgaver og løbende forandringer, som kan påvirke vores velbefindende, trivsel og helbred. Det er Silkeborg Kommunes klare mål, at

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy

Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse Senior Director, Group QHSE Per Kampp, DONG Energy 1 Sikkerhed gennem linjen -et projekt om sikkerhedskultur og transformationsledelse

Læs mere

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse

Tiltrækning, udvikling og fastholdelse Tiltrækning, udvikling og fastholdelse - en undersøgelse af virksomheders evne til at sikre de dygtigste medarbejdere Tiltrækning, fastholdelse og udvikling - fra viden til indsats Erhvervslivet står over

Læs mere

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv

Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012. Innovative antistoffer, forbedrede liv Samfundsansvar (CSR) Lovpligtig redegørelse for 2012 Innovative antistoffer, forbedrede liv Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar for regnskabsåret 2012 jf. årsregnskabslovens 99a. Denne redegørelse

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

Få styr på vejbelysningen

Få styr på vejbelysningen Få styr på vejbelysningen CityTouch LightWave Remote Lighting Management CityTouch LightWave / Intelligent lysstyring 3 Velkommen til den nye offentlige belysning. I dag er vejbelysning statiske enheder,

Læs mere

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.

Maj 2012. Ontasknaturally.com Case Studie. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally. Hvordan E-Intelligence Sikrede Mere end 100% Tilbagebetaling På Investeringen til Ontasknaturally.com Maj 2012 Ontasknaturally.com Case Studie Ophavsret eintelligenceweb.com 2013 Kontakt os: eintelligenceweb.com

Læs mere

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi

Energitjek. Få mest muligt ud af din energi Energitjek Få mest muligt ud af din energi Energi og produktionsomkostninger Leder du efter produktivitetseffektivisering? Energitjek Et struktureret program for energioptimering Hvorfor energitjek? Et

Læs mere

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.

CareerMediator MANAGING CONSULTANT TIL KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR. MANAGING CONSULTANT TIL CAREERMEDIATOR KILDEDAL MØRKHØJVEJ 4 DK-3660 STENLØSE TELEFON +45 70275665 INFO@CAREERMEDIATOR.DK WWW.CAREERMEDIATOR.DK Jobfact: Virksomhed: Stillingsbetegnelse: Markedssegment:

Læs mere

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder

CSR-rapport. Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar. Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed. Side 4 Indsatsområder CSR-rapport 2010 51561 03.11 Side 2 Samfundsansvar er forretningsansvar Side 3 Hovedpunkter i Topdanmarks politik for ansvarlighed Side 4 Indsatsområder Side 5 Produkter og services, kundetilfredshed og

Læs mere

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions

Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet. Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Få kontrol over omkostninger, indkøb og overblik over likviditet Purchase-to-Pay Canon Business Solutions Purchase-to-Pay automatisering giver et samlet styresystem for både indkøbs- og økonomiafdelingen

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.

Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Lovpligtig redegørelse for samfundsansvar 2014, jf. 135 i Bekendtgørelsen om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Denne lovpligtige redegørelse for Frøs Herreds Sparekasses

Læs mere

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi

CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi CSR: Bæredygtig business er ikke filantropi Tania Ellis, forfatter til "The New Pioneers", ser en ny trend i bæredygtighed, som hun kalder CSR 2.0. Her er samfundsansvaret integreret i strategien og alle

Læs mere

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver

Strategiske arbejdsmiljøperspektiver Juni 2015 Carsten Ditlefsen, MBA, partner og direktør i AM-Gruppen Definitioner at skabe en samvirken af mål og midler Kilde: Fakta om arbejdsmiljø 2013, side 71 at skabe en samvirken af mål. Ved at nå

Læs mere

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af

MasterClass 2012. Danmarks største sponsorkonference. præsenteres af MasterClass 2012 Danmarks største sponsorkonference præsenteres af Om MasterClass 2012 Onsdag den 5. september byder Promovator, i samarbejde med dagbladet Børsen, endnu engang velkommen til MasterClass,

Læs mere