Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Commercial Excellence Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, FranklinCovey nordic approach 1. Virksomhedens største udfordring Skab varige strategiske konkurrencefordele De fleste brancher og virksomheder oplever i stigende grad, at deres rammevilkår ændres både mere og mere drastisk, med stadigt større hastighed samt på en endnu mere pludselig og uforudsigelig måde end nogensinde før. Dette skyldes primært, følgende stærke kombination af tre kraftige, gensidigt forstærkende og globale megatrends: Globaliseringen af markederne for kapital, varer og serviceydelser Digitalisering af alle markeder, der skaber øget hastighed og global transparens Liberalisering og deregulering af den internationale handel og på det seneste i visse sektorer øget regulering. Derudover har de fleste virksomheder de seneste par år oplevet en markant nedgang i efterspørgslen som følge af finanskrisen og den deraf følgende recession. Og dette har jo bare gjort udfordringerne endnu større, især for de virksomheder, der ikke med rettidig omhu forudså og justerede forretningen inden finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning for alvor ramte de fleste brancher og virksomheder. De seneste par års udfordringer hos mange virksomheder med at fastholde niveauet for top- og bundlinje har fået dem at fokusere meget på at reducere omkostningerne gennem generelle omkostningsreduktioner på tværs af alle funktioner. Det er typisk sket gennem effektivisering af de interne 3/November 2010 Lean 1

3 Commercial Excellence processer ved hjælp af indførelsen af Lean for produktion, logistik, udvikling og administration. Dette er naturligvis gavnligt for virksomhedens samlede effektivitet, konkurrencedygtighed og indtjeningsevne uanset om det sker som reaktion på en finanskrise eller bare fungerer som en naturlig løbende trimning af driften. Problemet er imidlertid, at de fleste af virksomhedens konkurrenter jo enten også er i fuld gang med at implementere Lean i sine interne processer Lean skaber IKKE varige strategiske konkurrencefordele Lean ingen garanti for succes Derfor er anvendelsen af Lean i de interne processer i de fleste brancher ikke længere et differentierende konkurrenceparameter, men en ren og skær forudsætning for virksomhedens omkostningseffektivitet og dermed en forudsætning for både virksomhedens kortsigtede og langsigtede overlevelse. Men Lean-indsatsen er derimod ikke nogen garanti for virksomhedens langsigtede markedsmæssige succes Lean i salg, service og marketing skaber konkurrencefordele Derfor er et stigende antal virksomheder begyndt også at fokusere på at effektivisere sine eksternt rettede processer inden for sourcing, inbound logistics, partnering samt ikke mindst optimering af salgs-, service- og marketingprocesserne. Denne artikel vil fokusere på, hvordan man kan effektivisere sin samlede kommercielle indsats med at udvikle nye faktabaserede kundeorienterede strategier, der kan bidrage til at skabe øget lønsom vækst. Derudover vil især optimering af salgs-, service-, marketingprocesserne samt en mere effektiv eksekvering af den udviklede strategi for lønsom vækst kunne bidrage til at skabe varige konkurrencefordele. Her tager man nemlig afsæt i de enkelte relationer som virksomheden har til sine kunder, hvilket jo ikke er noget som kan kopieres af konkurrenterne. 2 Lean 3/November 2010

4 Commercial Excellence 1.3. Lean Consumption skaber varige konkurrencefordele En endnu mindre gruppe af virksomheder er så småt begyndt at indføre Lean Consumption, hvor de sammen med deres kunder reducerer kundens totalomkostninger og/eller styrker den totale værdiskabelse for kunder gennem procesforbedringer hos og sammen med kunden. Forbedringerne af kundens processer kan være relateret til kundens aktiviteter omkring udvælgelse, konfigurering, indkøb, betaling, finansiering, anskaffelse, installation, integrering, anvendelse, udskiftning, optimering, vedligeholdelse og afskaffelse af leverandørens specifikke produkter og ydelser Vind-vind-situation for kunde og leverandør Dette kan virkelig bidrage til en vind-vind situation for de to virksomheder. Kunderne reducerer sine direkte og indirekte omkostninger ved at anvende virksomheden og dens produkter og ydelser og/eller opnår en større samlet værdi over tid ved at anvende den pågældende leverandør. Fordelene for leverandøren kan være, at den også reducerer sine samlede omkostninger på områder, som de færreste af konkurrenterne er i stand til at realisere, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige og lønsomme end konkurrenterne. Selv hvis indsatsen ikke skulle bidrager direkte til at reducere leverandørens egne omkostninger, kan omkostningsbesparelserne hos kunden sagtens komme leverandøren til gode. 1. Enten ved at de får mulighed for at hæve priserne, hvilket i nogle tilfælde er realistisk så længe kundernes totale værdiskabelse i forhold til totalomkostningerne stadig er markant højere, end det kunden ville kunne opnå hos konkurrerende leverandører. 2. Eller ved at leverandøren decideret får en andel af det provenu, der skabes for kunden som følge af den fælles indsats hos kunden med at forøge værdiskabelse og/eller reducere kundens totalomkostninger. 3. Og hvis ikke det er muligt at få en økonomisk gevinst for sin indsats som i punkt 1 eller 2, kan leverandøren overveje at gennemføre processen sammen med kunden alligevel på grund af nogle mere langsigtede og markedsstrategiske årsager. Det vil nemlig gøre dem til en så at- 3/November 2010 Lean 3

5 Commercial Excellence traktiv leverandør i forhold til konkurrenterne, at det vil bidrage til en markant øget differentiering, præference og loyalitet hos kunderne, hvilket jo har en stor værdi for virksomheden især på lidt længere sigt Den samlede kage bliver større uanset, hvordan den deles Lean Consumption skaber positive skifteomkostninger Uanset hvordan leverandøren forsøger at drage nytte af Lean Consumption hos kunderne, vil processen kunne bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele for leverandøren. Disse fordele vil endda oftest være unikke og langvarige, dog delvist afhængigt af, hvornår konkurrenterne også begynder at arbejde med Lean Consumption. Men selvom konkurrenterne også skulle begynde på dette, har virksomheden ofte stadig en markant, vedvarende og dermed strategisk konkurrencefordel. Det skyldes, at kunderne sjældent er villige til at investere tid, penge og arbejdskraft på at optimere sine interne processer i samarbejde med flere end én leverandør. Derfor vil leverandøren skabe positive skifteomkostninger for kunderne, idet en del af provenuet vil forsvinde, hvis de vælger at skifte leverandør. Dette gør det jo endnu sværere for potentielle nye leverandører at forsøge at overtage rollen som den primære leverandør til kunden. Dette vil således gøre virksomheden mere konkurrencedygtig end konkurrenterne Differentiering gennem Customer Experience management The Voice of the customer overses ofte i Lean-processer Anvendelsen af Lean Consumption har hidtil mest bidraget til at reducere kundernes total cost of ownership. Men hvis en virksomhed også retter fokus på at forbedre og optimere den totale kundeoplevelse vil man samtidig kunne skabe en langt større total værdiskabelse over tid end konkurrenterne. De to mest effektive indsatser for at sikre dette vil ofte være at anvende Customer Experience Management systematisk samt løbende gennemføre kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger, der sikrer at The Voice of the customer ikke overses, hvilket desværre ofte sker i typiske Lean-projekter. Denne artikel vil dog ikke gå i dybden med, hvordan man systematisk kan arbejde med disse tiltag, da dette vil kræve en helt særskilt artikel. 4 Lean 3/November 2010

6 Commercial Excellence 1.7. Strategy Execution Excellence Langt de fleste virksomheder har store udfordringer med at nå deres allervigtigste mål uanset om det er langsigtede strategiske mål eller mere kortsigtede operationelle mål og især begge typer af mål samtidigt. Samtidig kunne man hævde, at de virksomheder som har let ved det, nok ikke har opstillet tilstrækkeligt ambitiøse mål i forhold til konkurrenterne. Stort potientiale forbundet med at forbedre strategi eksekveringen Disse udfordringer skyldes, at de færreste virksomheder har forholdt sig til, hvordan de kan effektivisere deres proces for strategieksekvering. Dette er en skam, da man oftest vil opnå nogle markante konkurrencefordele ved at blive bedre til at eksekvere end konkurrenterne. Det skyldes, at konkurrenterne jo sjældent fokuserer systematisk på at forbedre denne proces, hvilket ellers ville hjælpe dem til at nå deres allervigtigste mål hurtigere og endnu mere effektivt. Denne artikel vil kun berøre Strategy Execution Excellence i begrænset omfang. Det skyldes ikke, at denne er uvæsentlig for at virksomhedens evne til at skabe større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Tværtimod skyldes det, at emnet er så vigtigt, at det har fortjent en artikel helt for sig selv. Hos FranklinCovey har vi et simpelt, effektivt og gennemtestet koncept for Execution Excellence, som vi kalder De 4 Eksekveringsdiscipliner. Da konceptet har hjulpet rigtigt mange virksomheder til mere effektivt at nå deres vildt vigtige mål, vil jeg hellere præsentere konceptet samt en række spændende og lærerige kunde cases i en særskilt artikel Store potentielle synergifordele Denne artikel vil derimod først og fremmest fokusere på, hvordan den kan udvikle strategier, der bidrager til at virksomheden skaber større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Men før vi går i dybden med dette, bør vi nok lige skabe et samlet overblik over de mulige indsatser der findes for at skabe højere og mere lønsom vækst end konkurrenterne. De fire indsatser udgør følgende: 1. Growth Excellence til udvikling af offensive organiske vækststrategier baseret på en unik faktuel viden omkring kundernes behov. 3/November 2010 Lean 5

7 Commercial Excellence 2. Sales Excellence til effektivisering af virksomhedens salgsprocesser gennem Lean Sales og værdibaseret salg med fokus på at hjælpe kunderne til succes. 3. Marketing Excellence til effektivisering af marketingprocesserne gennem aktionsorienterede markedsanalyser og værdibaseret kommunikation til de specifikke kundesegmenter. 4. Service Excellence gennem customer experience management, kundeloyalitetsudvikling og Lean Consumption, der kan forbedre den totale kundeoplevelse og/eller reducere kundernes totalomkostninger. 5. Execution Excellence, der hjælper virksomheden til endnu mere effektivt at nå sine allervigtigste forretningsmæssige mål herunder dem der er defineret i den offensive vækststrategi. Stor synergi mellem elementerne i Commercial Excellence Der er således tale om fem fokusområder, som hver især kan bidrage til, at virksomheden identificerer og realiserer sit fulde vækstpotentiale på en mere effektiv og lønsom måde. Men som det vil fremgå af resten af artiklen og de efterfølgende fire artikler, der går i dybden med indsatserne i punkt 2-5 ovenfor, vil der endda opstå ret store synergieffekter, hvis disse indsatser kombineres. 1. Punkt 1 hænger uløseligt sammen med de fire øvrige. For indsatser og procesforbedringer i punkt 2-5 som ikke gennemføres i forhold til en klar defineret fælles strategisk retning og ambitionsniveau får langt fra den kraft, fokus og momentum som en klar og faktabaseret vækststrategi vil give. 2. Punkt 5 hænger også uløseligt sammen med de øvrige. Det nytter jo ikke noget at bruge ressourcer på at identificere, udvikle og iværksætte nye vækstinitiativer eller effektivisere de kundevendte processer, hvis ikke disse tiltag eksekveres effektivt. 3. Punkt 1 hænger også meget tæt sammen med punkt 2, 3 og 4, for hvad nytter det, at udvikle nye kundesegmenter samt segmentspecifikke go-to-market strategier og value propositions, hvis ikke virksomhedens salgs- og marketingfunktion er i stand til at kommunikere disse tilstrækkeligt effektivt, eller hvis strategien og den øgede kendskab til kundernes behov ikke resulterer i markant bedre værdiskabelse og/eller reducerede omkostninger i kundernes samlede livscyklus, som Customer Experience Management i høj grad kan bidrage til. 6 Lean 3/November 2010

8 Commercial Excellence 4. Punkt 2, 3 og 4 er også tæt forbundne, idet de mest effektive salgsprocesser har stor fokus på systematisk og effektivt at hjælpe kunderne til at få større succes. 5. Ligeledes vil indsatsen i punkt 4 kunne drage stor nytte af sales & marketing excellence. Det er vigtigt at salgs- og marketingorganisationen er i stand til at kommunikerer den store ekstraværdi for kunderne, som konsistente, positive, unikke og omkostningseffektive kundeoplevelser kan bidrage til. Disse indsatser gennemføres meget effektivt ved hjælp af Customer Experience Management og/ eller Lean Consumption. 2. Kraftigt stigende fokus på Commercial Excellence Større indtjening, vækst og langsigtede konkurrencefordele Selvom der endnu er få virksomheder, som benytter udtrykket Commercial Excellence, er der efterhånden en del der anvender både tankesættet og værktøjskassen bag dette koncept. I en proces jeg har været involveret i hos Danfoss, har de f.eks. valgt at kalde den samlede indsats for Danfoss Sales Program. I andre virksomheder er jeg også stødt på andre udtryk for lignende programmer som Sales Excellence, kundeloyalitetsudvikling, salgseffektivisering, marketingeffektivisering, CRM, kundeorientering, customer experience management, kundefokusering eller Commercial Excellence. Det er afgørende er som bekendt ikke hvad processen hedder, men hvad den bidrager med rent forretningsmæssigt. Da flere og flere virksomheder begynder at få nogle flotte resultater af deres indsatser for at skabe større og mere lønsom vækst end deres konkurrenter, er der i mange forskellige brancher stærkt stigende fokus på Commercial Excellence uanset om de bruger dette ord for indsatsen. Og uanset om de fokuserer på alle fem delindsatser for Commercial Excellence samtidigt, fokuserer på 1, 2, 3 eller 4 af indsatserne ad gangen eller bare pragmatisk anvender udvalgte værktøjer og metoder fra den efterhånden brede og dybe Commercial Excellence-værktøjskasse. 3/November 2010 Lean 7

9 Commercial Excellence 2.1. Failure is not an option! Commercial Excellence kan både bidrage til en markant indtjeningsforbedring på kort sigt og til at opbygge endnu stærkere markedspositioner og strategiske konkurrencefordele. Det er derfor en opgave, hvor der ikke må fejles. Formålet med Commercial Excellence varierer en del. For indtjeningen kan jo styrkes både gennem øget omsætning, højere indtjening per kunde, øget kundefastholdelse, et mere lønsomt produktmix og/eller lavere salgs-, service- og marketingomkostninger. Det betyder, at Commercial Excellence-processerne og løsningerne selvsagt også varierer en hel del. Derudover bør Commercial Excellence-programmet naturligvis også tilrettes den enkelte virksomhed, så ressourcerne, kulturen, kompetencerne samt dens indsats- og resultatmål tages i betragtning Salg og marketing som videnskab frem for en kunstart Da der både er tale om en udfordrende implementeringsproces og en indsats, der ikke må fejle, er det vigtigt at virksomheden går til opgaven med den fornødne systematik. Det er forholdsvis få virksomheder, der har stor erfaring med systematisk og løbende at forbedre sine salgs-, serviceog marketingprocesser. Selv dem der har det, har oftest større erfaring med kontinuere forbedringer af deres produktions- og logistikprocesser. Dette skyldes, at der i mange virksomheder er en tradition for at betragte produktionsoptimering næsten som en eksakt videnskab, mens at man mere opfatter salgs- og marketingdisciplinen som en kunstart. Selvfølgelig skal salgs- og marketingprocesser ikke være alt for ensartede, da det er vigtigt, at de er tilpasset de enkelte individuelle markeder, segmenter og kunder. Men en del steder har topledelsen i for lang tid undladt at stille tilstrækkeligt strenge krav om, at processerne inden for Commercial Excellence blev forbedret løbende gennem brug af fælles metoder og værktøjer baseret på best practices, der er identificeret gennem en forholdsvis videnskabelig undersøgelse af årsags-virknings-sammenhænge. Får få relevante nøgletal Dette har fået den kedelige konsekvens, at virksomheden inden for disse discipliner har alt for få relevante nøgletal, som man systematisk og konsekvent styrer sine salgs-, service- og marketingaktiviteter efter. Og selvom virksomhe- 8 Lean 3/November 2010

10 Commercial Excellence den har opstillet nogle nøgletal, er det langt fra sikkert, at disse afspejler virksomhedens evne til at skabe værdi for aktionærerne, da de langt fra altid tilstrækkeligt præcist måler virksomhedens reelle salgs- og marketingeffektivitet. Øget kundetilfredshed er ikke nødvendigvis lig med øget indtjening Eksempelvis er et måltal som den gennemsnitlige kundetilfredshed ikke et specielt relevant nøgletal. Virksomheden kan sagtens forbedre kundetilfredsheden uden at dette forbedrer lønsomheden. Det kan skyldes, at man godt nok forbedrer kundernes gennemsnitlige tilfredshed, men at dette rent faktisk ikke resulterer i øget kundeloyalitet og kundefastholdelse. Samtidig kan gennemsnitstal f.eks. dække over en forringelse for de 20 % mest lønsomme kunder og en forbedring for de 80 % mindst lønsomme, hvilket jo typisk vil kunne have en negativ indvirkning på virksomheden indtjening. Et andet meget anvendt måltal er responsrater for salgs- og marketingkampagner rettet mod nye kunder. Selvom en kampagne har en meget høj responsrate, kan den sagtens give et negativt afkast. Det sker, hvis de kunder man tiltrækker enten har en negativ eller meget lav livstidsværdi. Det har vi set en række eksempler på især inden for dagbladsbranchen, men også i en række andre industrier som f.eks. forsikring, bilforhandlere, teleselskaber m.fl Stort fokus på at skabe lønsom vækst Som følge af den økonomiske afmatning er det en stor udfordring for de fleste virksomheder at fastholde eller endda forøge sin vækst. Men det er vigtigt, at vækstraten i hvert fald ikke bliver lavere end konkurrenternes. For så vil man jo tabe markedsandele og dermed få et mindre udbytte af det efterfølgende opsving. Men i de fleste virksomheder er det endnu vigtigere, at sikre at væksten rent faktisk bliver lønsom. Det er derfor vigtigt, at man ikke fejlinvesterer i væksttiltag, som kan vise sig at gøre væksten mindre lønsom for ikke at sige gøre væksten decideret ulønsom. Dette pointeres også af Michael Porter i figuren herunder. 3/November 2010 Lean 9

11 Commercial Excellence Figur 1. De strategiske mål må ikke skævvride virksomhedens indsats Som det fremgår af figuren, påpeger Michael Porter, at vækst kun er godt, hvis den bidrager til at skabe og fastholde et afkast på virksomhedens investerede kapital (ROIC), som er ekstraordinært højt. Derfor advarer han også om risikoen ved at fastlægge strategiske mål og målepunkter, som risikerer at skævvride virksomhedens indsats i retning af enten rendyrket vækstfokus (så som størrelse, markedsandel og omsætningsvækst) eller rendyrket effektivitetsfokus (så som EBIT-margin, EBITDA-margin, cost-toserve o. lign.) Sådan bør den lønsomme vækst skabes I en markedsudviklingsanalyse jeg har gennemført sammen med CBS Handelshøjskolen i København påpeger topcheferne fra de 500 største virksomheder i Danmark, at deres største markedsmæssige udfordringer er øget konkurrence, prispres og faldende kundeloyalitet, og at deres største organisatoriske udfordringer er strategiimplementering og kundeorientering af organisationen. Endelig forventer de især at øge deres fokus på at effektivisere de kundevendte processer. Dette er nok baggrunden for, at de samtidig påpeger, at deres foretrukne strategi til at skabe øget lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder, frem for de alternative strategier, som er: opkøb af eller fusioner med konkurrenter (horisontal integration) opkøb af kunder eller leverandører (vertikal integration) udvikling af helt nye forretningsområder (diversificering) udvikling af nye geografiske markeder udvikling af nye produkter og ydelser udvikling og kapitalisering af helt nye kompetencer. 10 Lean 3/November 2010

12 Commercial Excellence Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende markeder Som sagt er det topchefernes vurdering, at den foretrukne metode til at skabe lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder. Det skyldes nok først og fremmest, at det er her, de oplever, at de lavthængende frugter eksisterer, hvor en marginal indsats vil give det største, hurtigste og mest lønsomme afkast i forhold til omkostningerne og risikoen forbundet med indsatsen. Når man ser på de forskellige analyser, der gennem tiderne har vurderet succesraten for tilkøbt vækst gennem fusioner og opkøb målt som afkastet på både den direkte og den mere indirekte investering (så som omkostninger til postmerger integration ) er de da også sjældent særligt opløftende. Hays Group har sammen med Sorbonne Universitet i Paris udarbejdet en helt ny forskningsrapport ved navn Dangerous Liaisons, der er det mest omfangsrige og detaljerede studie af Europæiske Mergers & Acquisitions. Her har de over en treårig periode interviewet mere end 500 personer fra de virksomheder, der har været involveret i de 100 største Mergers & Acquisitions i Europa de seneste tre år. Konklusionen er meget opsigtsvækkende, idet sølle 9 % af disse fusioner og opkøb har realiseret deres forretningsmæssige mål. Vækst gennem opkøb og fusioner er meget risikabel Med andre ord har mere end 90 % af investeringerne ikke indfriet forventningerne forud for opkøbet eller fusionen til den efterfølgende forbedring i udviklingen af indtjeningen. Så uanset om opkøbet eller fusionen har bidraget til en markant forøgelse af omsætningsvæksten og/eller indtjeningsmarginen har denne ikke været tilfredsstillende forhold til den samlede investering og de store risici forbundet med M&A aktiviteter. En mere omkostningseffektiv penetration af de eksisterende geografiske markeder er da også det initiativ, der netop adresserer de markedsmæssige udfordringer, som topcheferne nævner som de vigtigste, nemlig: Øget konkurrence Stigende prispres Faldende kundeloyalitet. De største organisatoriske udfordringer, som topcheferne oplever, er strategieksekvering og udvikling af en mere kundeorienteret kultur. Hvilket jo er ét af fire væsentlig delindsatser for Commercial Excellence. 3/November 2010 Lean 11

13 Commercial Excellence Topchefernes vurdering er siden blevet bekræftet gennem et andet forskningsprojekt, som jeg også har udarbejdet i samarbejde med to forskere fra CBS. Projektet der ligger til grund for rapporten Lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene, er baseret på en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse blandt toplederne i de 1000 største danske virksomheder. Formålet med projektet var at afdække, hvilke indsatser der bidrager bedst til at skabe lønsom vækst. Konklusionen af dette omfattende forskningsprojekt er den, at det netop er strategiudvikling og strategieksekvering samt kulturudvikling, der adskiller de virksomheder, som er bedst til at skabe varig lønsom vækst fra de mindre succesfulde. Endelig viser resultatet af en anden omfattende analyse, som er beskrevet i artiklen Return on leadership (Ledelseshåndbogen Relationship Management, August 2005), at der er en klar sammenhæng mellem ledelseskvalitet og lønsomhed på grund af ledelseskvalitetens indvirkning på medarbejderresultaterne, der påvirker kunderesultaterne, som jo har en meget stor betydning for virksomhedens vækst og indtjening. Lønsom vækst gennem kundeorientering af effektivisering af de kundevendte processer Så det kunne se ud som om, at den mest attraktive indsats for at skabe øget lønsom vækst for de fleste af de 1000 største danske virksomheder er at: 1. Sikre en øget og mere omkostningseffektiv markedspenetration af de eksisterende markeder gennem udvikling og implementering af en mere kundeorienteret offensiv vækststrategi 2. Effektivisere de kundevendte processer (=salg, service og marketing) herunder at anvende nye og mere effektive kanaler for kommunikation og leverancer. 3. Udvikle en mere kundeorienteret virksomhedskultur. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon Lean 3/November 2010

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Human Resource Management. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og internet,

Læs mere

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder

www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder www.crmcbs.dk VIRKSOMHEDERNES KUNDERELATIONER 2013 CRM i danske virksomheder Indhold 1. Vores refleksioner om virksomhedernes kunderelationer anno 2013... 3 Vores CRM definition... 3 2. Baggrund for analysen...

Læs mere

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden

SALGSMODNING. Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden SALGSMODNING Med henblik på at øge interessen for og værdien af virksomheden Ved Partner i Advizer Søren Nørbjerg og Professor ved CBS Thomas Plenborg 485_Salgsmodning.indd 1 01-05-2009 14:02:06 Salgsmodning

Læs mere

Balanced Scorecard og Strategikortlægning

Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning Balanced Scorecard og Strategikortlægning af BDO-professor Per Nikolaj Bukh, pnb@pnbukh.com, Handelshøjskolen i Århus og projektmedarbejder Heine K. Bang, hekb@asb.dk,

Læs mere

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008

AjourSpotsTema. Sådan klarer du krisen! November 2008 Sådan klarer du krisen! AjourSpotsTema November 2008 Læs bl.a. om: Likviditet, ledelse og optimering Likviditet gennem skat og moms Personskat, tab og likviditet AjourSpotsTema 1 Leder Det har været et

Læs mere

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk

Den Globale Købmand 2007 www.futurelab.dk www.futurelab.dk Den Globale Købmand Klassiske dyder - vejen til bedre bundlinie 2007 Om Future Lab Business Consulting Future Lab Business Consulting er en managementkonsulent virksomhed i Grey / WPP,

Læs mere

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder

Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder Pricing: En overset strategisk disciplin i danske Pricing: En overset strategisk disciplin i danske virksomheder af Partner Nicolai Broby Eckert, nbe@implement.dk og Management Consultant Andréas Stepien,

Læs mere

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub

Gevinstrealisering bliv medlem af en eksklusiv klub Af: og Martin J. Ernst Udarbejdet i samarbejde med: Indholdsfortegnelse 1 HVER TREDJE MENER, DE GØR, HVAD DE KAN FOR AT GEVINSTERNE REALISERES!... 3 2 GEVINSTEJER? DET MÅ VÆRE INDE VED SIDEN AF!... 4 2.1

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration

Lean Service - nye muligheder. Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Lean Service - nye muligheder Undersøgelse af Lean indenfor service og administration Marts 2007 Indholdsfortegnelse Executive summary...3 1. Rapportens formål og baggrund...4 2. Undersøgelsens gennemførelse...4

Læs mere

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering

Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering september 2011 Strategiarbejde i lyset af finanskrise og globalisering Resume Vilkårene for at drive og udvikle virksomheder i Danmark bliver stadigt mere komplekse, og det giver ekstra udfordringer i

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Implementering af CRM

Implementering af CRM Implementering af CRM Via university college i Horsens Stephan Duedahl Den 3.1-12 1 Implementeringen af CRM Hvordan er implementeringen af CRM i DHL, Danske Fragtmænd og Sanistål? 2 Indholdsfortegnelse.

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser

Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Dokumentationsrapport Undersøgelse af medarbejderdreven innovation på private og offentlige arbejdspladser Udarbejdet af Rambøll Management for LO Forord Hvad skal Danmark leve af i fremtiden, og hvor

Læs mere

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig

White Paper. Application Management Outsourcing blandt danske top-500 virksomheder - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig White Paper - sådan prioriterer it-cheferne og sådan udvikler markedet sig Udarbejdet for af Anne-Lise Wang, Phacit, HENRY Fellow I samarbejde med HENRY Corporation 2010 HENRY Corporation Denmark Sammenfatning

Læs mere

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen

A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR. Målstyring Enkelt og effektivt. Ann Møller Svendsen A K A D E M I E T SVENDSEN & KJÆR Målstyring Enkelt og effektivt Ann Møller Svendsen Forord I en verden, der til stadighed er i forandring, er det af afgørende betydning at have en klar vision, en præcis

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere

MEDARBEJDERSAMTALER 2006

MEDARBEJDERSAMTALER 2006 MEDARBEJDERSAMTALER 2006 Erfaringer, effekt og værdi Undersøgelse gennemført i juni 2006 med svar fra 177 danske virksomheder Bülow Management a/s Rosensgade 14 8300 Odder PID-Personalechefer I Danmark

Læs mere

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER

CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER CONNECTING BUSINESS & TECHNOLOGY ESDH-RAPPORTEN 2013 EFFEKTIVE PROCESSER DE UUDNYTTEDE MULIGHEDER ESDH-Rapporten 2013 2. oplag, juli 2013 Devoteam A/S Layout: Knud West Hansen Tak til den eksterne følgegruppe

Læs mere

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA

INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA BASICO CONTENT Vol. 1-2015 INTERVIEW: MIT FØRSTE ÅR SOM CFO HOS BRUNATA SIDE 3 NU SKAL RISIKOSTYRING PÅ DAGSORDENEN Vi viser at risikostyring ikke er et nødvendigt onde, men at det skaber overblik og bidrager

Læs mere

HerbertNathan & Co A/S

HerbertNathan & Co A/S ERP i Danmark 2009 Den uvildige evaluering af det danske ERP-marked Strategier, leverandører og løsninger, fakta og tal, branche og partnerforhold, forretningsprocesser, teknologier, prisstrukturer, anskaffelses-

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet

5 veje. til øget produktivitet og bedre bundlinje. Byggeri og anlæg - øget produktivitet 1 5 veje til øget produktivitet og bedre bundlinje Byggeri og anlæg - øget produktivitet Indhold Forord 3 Status: Vi må få det bedste ud af det vi har 4 Om analysen 6 Hvor er mulighederne for øget produktivitet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER?

ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? WHITE PAPER ER DU SIKKER PÅ, AT DU TJENER PENGE PÅ ALLE DINE KUNDER? Hvorfor adfærdsbaseret omkostningsstyring sikrer optimal indsigt i, hvad og hvem der skaber værdi i din virksomhed Philip Reschke, Business

Læs mere

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet?

Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? Strategisk Udvikling af Medarbejdere - Hvad mener markedet? De strategiske beslutninger der bestemmer udviklingen Strategisk Udvikling af Medarbejdere Redigeret af Søren Carøe og Tine Sørensen Strategisk

Læs mere