Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lean. Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret."

Transkript

1 Lean Uddrag af artikel trykt i Lean. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, USB-nøgle samt onlineversion, der giver dig overblik og indsigt. Ledelseshåndbogen er et praktisk og overskueligt værktøj til dig, der vil være 100% opdateret inden for et bestemt område selvom du har en travl hverdag. Børsen Forum A/S, 2010 Børsen Forum A/S Møntergade 19, DK 1140 København K Telefon ,

2 Commercial Excellence Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, FranklinCovey nordic approach 1. Virksomhedens største udfordring Skab varige strategiske konkurrencefordele De fleste brancher og virksomheder oplever i stigende grad, at deres rammevilkår ændres både mere og mere drastisk, med stadigt større hastighed samt på en endnu mere pludselig og uforudsigelig måde end nogensinde før. Dette skyldes primært, følgende stærke kombination af tre kraftige, gensidigt forstærkende og globale megatrends: Globaliseringen af markederne for kapital, varer og serviceydelser Digitalisering af alle markeder, der skaber øget hastighed og global transparens Liberalisering og deregulering af den internationale handel og på det seneste i visse sektorer øget regulering. Derudover har de fleste virksomheder de seneste par år oplevet en markant nedgang i efterspørgslen som følge af finanskrisen og den deraf følgende recession. Og dette har jo bare gjort udfordringerne endnu større, især for de virksomheder, der ikke med rettidig omhu forudså og justerede forretningen inden finanskrisen og den efterfølgende økonomiske afmatning for alvor ramte de fleste brancher og virksomheder. De seneste par års udfordringer hos mange virksomheder med at fastholde niveauet for top- og bundlinje har fået dem at fokusere meget på at reducere omkostningerne gennem generelle omkostningsreduktioner på tværs af alle funktioner. Det er typisk sket gennem effektivisering af de interne 3/November 2010 Lean 1

3 Commercial Excellence processer ved hjælp af indførelsen af Lean for produktion, logistik, udvikling og administration. Dette er naturligvis gavnligt for virksomhedens samlede effektivitet, konkurrencedygtighed og indtjeningsevne uanset om det sker som reaktion på en finanskrise eller bare fungerer som en naturlig løbende trimning af driften. Problemet er imidlertid, at de fleste af virksomhedens konkurrenter jo enten også er i fuld gang med at implementere Lean i sine interne processer Lean skaber IKKE varige strategiske konkurrencefordele Lean ingen garanti for succes Derfor er anvendelsen af Lean i de interne processer i de fleste brancher ikke længere et differentierende konkurrenceparameter, men en ren og skær forudsætning for virksomhedens omkostningseffektivitet og dermed en forudsætning for både virksomhedens kortsigtede og langsigtede overlevelse. Men Lean-indsatsen er derimod ikke nogen garanti for virksomhedens langsigtede markedsmæssige succes Lean i salg, service og marketing skaber konkurrencefordele Derfor er et stigende antal virksomheder begyndt også at fokusere på at effektivisere sine eksternt rettede processer inden for sourcing, inbound logistics, partnering samt ikke mindst optimering af salgs-, service- og marketingprocesserne. Denne artikel vil fokusere på, hvordan man kan effektivisere sin samlede kommercielle indsats med at udvikle nye faktabaserede kundeorienterede strategier, der kan bidrage til at skabe øget lønsom vækst. Derudover vil især optimering af salgs-, service-, marketingprocesserne samt en mere effektiv eksekvering af den udviklede strategi for lønsom vækst kunne bidrage til at skabe varige konkurrencefordele. Her tager man nemlig afsæt i de enkelte relationer som virksomheden har til sine kunder, hvilket jo ikke er noget som kan kopieres af konkurrenterne. 2 Lean 3/November 2010

4 Commercial Excellence 1.3. Lean Consumption skaber varige konkurrencefordele En endnu mindre gruppe af virksomheder er så småt begyndt at indføre Lean Consumption, hvor de sammen med deres kunder reducerer kundens totalomkostninger og/eller styrker den totale værdiskabelse for kunder gennem procesforbedringer hos og sammen med kunden. Forbedringerne af kundens processer kan være relateret til kundens aktiviteter omkring udvælgelse, konfigurering, indkøb, betaling, finansiering, anskaffelse, installation, integrering, anvendelse, udskiftning, optimering, vedligeholdelse og afskaffelse af leverandørens specifikke produkter og ydelser Vind-vind-situation for kunde og leverandør Dette kan virkelig bidrage til en vind-vind situation for de to virksomheder. Kunderne reducerer sine direkte og indirekte omkostninger ved at anvende virksomheden og dens produkter og ydelser og/eller opnår en større samlet værdi over tid ved at anvende den pågældende leverandør. Fordelene for leverandøren kan være, at den også reducerer sine samlede omkostninger på områder, som de færreste af konkurrenterne er i stand til at realisere, hvilket gør dem mere konkurrencedygtige og lønsomme end konkurrenterne. Selv hvis indsatsen ikke skulle bidrager direkte til at reducere leverandørens egne omkostninger, kan omkostningsbesparelserne hos kunden sagtens komme leverandøren til gode. 1. Enten ved at de får mulighed for at hæve priserne, hvilket i nogle tilfælde er realistisk så længe kundernes totale værdiskabelse i forhold til totalomkostningerne stadig er markant højere, end det kunden ville kunne opnå hos konkurrerende leverandører. 2. Eller ved at leverandøren decideret får en andel af det provenu, der skabes for kunden som følge af den fælles indsats hos kunden med at forøge værdiskabelse og/eller reducere kundens totalomkostninger. 3. Og hvis ikke det er muligt at få en økonomisk gevinst for sin indsats som i punkt 1 eller 2, kan leverandøren overveje at gennemføre processen sammen med kunden alligevel på grund af nogle mere langsigtede og markedsstrategiske årsager. Det vil nemlig gøre dem til en så at- 3/November 2010 Lean 3

5 Commercial Excellence traktiv leverandør i forhold til konkurrenterne, at det vil bidrage til en markant øget differentiering, præference og loyalitet hos kunderne, hvilket jo har en stor værdi for virksomheden især på lidt længere sigt Den samlede kage bliver større uanset, hvordan den deles Lean Consumption skaber positive skifteomkostninger Uanset hvordan leverandøren forsøger at drage nytte af Lean Consumption hos kunderne, vil processen kunne bidrage til at skabe konkurrencemæssige fordele for leverandøren. Disse fordele vil endda oftest være unikke og langvarige, dog delvist afhængigt af, hvornår konkurrenterne også begynder at arbejde med Lean Consumption. Men selvom konkurrenterne også skulle begynde på dette, har virksomheden ofte stadig en markant, vedvarende og dermed strategisk konkurrencefordel. Det skyldes, at kunderne sjældent er villige til at investere tid, penge og arbejdskraft på at optimere sine interne processer i samarbejde med flere end én leverandør. Derfor vil leverandøren skabe positive skifteomkostninger for kunderne, idet en del af provenuet vil forsvinde, hvis de vælger at skifte leverandør. Dette gør det jo endnu sværere for potentielle nye leverandører at forsøge at overtage rollen som den primære leverandør til kunden. Dette vil således gøre virksomheden mere konkurrencedygtig end konkurrenterne Differentiering gennem Customer Experience management The Voice of the customer overses ofte i Lean-processer Anvendelsen af Lean Consumption har hidtil mest bidraget til at reducere kundernes total cost of ownership. Men hvis en virksomhed også retter fokus på at forbedre og optimere den totale kundeoplevelse vil man samtidig kunne skabe en langt større total værdiskabelse over tid end konkurrenterne. De to mest effektive indsatser for at sikre dette vil ofte være at anvende Customer Experience Management systematisk samt løbende gennemføre kundetilfredsheds- og loyalitetsmålinger, der sikrer at The Voice of the customer ikke overses, hvilket desværre ofte sker i typiske Lean-projekter. Denne artikel vil dog ikke gå i dybden med, hvordan man systematisk kan arbejde med disse tiltag, da dette vil kræve en helt særskilt artikel. 4 Lean 3/November 2010

6 Commercial Excellence 1.7. Strategy Execution Excellence Langt de fleste virksomheder har store udfordringer med at nå deres allervigtigste mål uanset om det er langsigtede strategiske mål eller mere kortsigtede operationelle mål og især begge typer af mål samtidigt. Samtidig kunne man hævde, at de virksomheder som har let ved det, nok ikke har opstillet tilstrækkeligt ambitiøse mål i forhold til konkurrenterne. Stort potientiale forbundet med at forbedre strategi eksekveringen Disse udfordringer skyldes, at de færreste virksomheder har forholdt sig til, hvordan de kan effektivisere deres proces for strategieksekvering. Dette er en skam, da man oftest vil opnå nogle markante konkurrencefordele ved at blive bedre til at eksekvere end konkurrenterne. Det skyldes, at konkurrenterne jo sjældent fokuserer systematisk på at forbedre denne proces, hvilket ellers ville hjælpe dem til at nå deres allervigtigste mål hurtigere og endnu mere effektivt. Denne artikel vil kun berøre Strategy Execution Excellence i begrænset omfang. Det skyldes ikke, at denne er uvæsentlig for at virksomhedens evne til at skabe større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Tværtimod skyldes det, at emnet er så vigtigt, at det har fortjent en artikel helt for sig selv. Hos FranklinCovey har vi et simpelt, effektivt og gennemtestet koncept for Execution Excellence, som vi kalder De 4 Eksekveringsdiscipliner. Da konceptet har hjulpet rigtigt mange virksomheder til mere effektivt at nå deres vildt vigtige mål, vil jeg hellere præsentere konceptet samt en række spændende og lærerige kunde cases i en særskilt artikel Store potentielle synergifordele Denne artikel vil derimod først og fremmest fokusere på, hvordan den kan udvikle strategier, der bidrager til at virksomheden skaber større og mere lønsom vækst end konkurrenterne. Men før vi går i dybden med dette, bør vi nok lige skabe et samlet overblik over de mulige indsatser der findes for at skabe højere og mere lønsom vækst end konkurrenterne. De fire indsatser udgør følgende: 1. Growth Excellence til udvikling af offensive organiske vækststrategier baseret på en unik faktuel viden omkring kundernes behov. 3/November 2010 Lean 5

7 Commercial Excellence 2. Sales Excellence til effektivisering af virksomhedens salgsprocesser gennem Lean Sales og værdibaseret salg med fokus på at hjælpe kunderne til succes. 3. Marketing Excellence til effektivisering af marketingprocesserne gennem aktionsorienterede markedsanalyser og værdibaseret kommunikation til de specifikke kundesegmenter. 4. Service Excellence gennem customer experience management, kundeloyalitetsudvikling og Lean Consumption, der kan forbedre den totale kundeoplevelse og/eller reducere kundernes totalomkostninger. 5. Execution Excellence, der hjælper virksomheden til endnu mere effektivt at nå sine allervigtigste forretningsmæssige mål herunder dem der er defineret i den offensive vækststrategi. Stor synergi mellem elementerne i Commercial Excellence Der er således tale om fem fokusområder, som hver især kan bidrage til, at virksomheden identificerer og realiserer sit fulde vækstpotentiale på en mere effektiv og lønsom måde. Men som det vil fremgå af resten af artiklen og de efterfølgende fire artikler, der går i dybden med indsatserne i punkt 2-5 ovenfor, vil der endda opstå ret store synergieffekter, hvis disse indsatser kombineres. 1. Punkt 1 hænger uløseligt sammen med de fire øvrige. For indsatser og procesforbedringer i punkt 2-5 som ikke gennemføres i forhold til en klar defineret fælles strategisk retning og ambitionsniveau får langt fra den kraft, fokus og momentum som en klar og faktabaseret vækststrategi vil give. 2. Punkt 5 hænger også uløseligt sammen med de øvrige. Det nytter jo ikke noget at bruge ressourcer på at identificere, udvikle og iværksætte nye vækstinitiativer eller effektivisere de kundevendte processer, hvis ikke disse tiltag eksekveres effektivt. 3. Punkt 1 hænger også meget tæt sammen med punkt 2, 3 og 4, for hvad nytter det, at udvikle nye kundesegmenter samt segmentspecifikke go-to-market strategier og value propositions, hvis ikke virksomhedens salgs- og marketingfunktion er i stand til at kommunikere disse tilstrækkeligt effektivt, eller hvis strategien og den øgede kendskab til kundernes behov ikke resulterer i markant bedre værdiskabelse og/eller reducerede omkostninger i kundernes samlede livscyklus, som Customer Experience Management i høj grad kan bidrage til. 6 Lean 3/November 2010

8 Commercial Excellence 4. Punkt 2, 3 og 4 er også tæt forbundne, idet de mest effektive salgsprocesser har stor fokus på systematisk og effektivt at hjælpe kunderne til at få større succes. 5. Ligeledes vil indsatsen i punkt 4 kunne drage stor nytte af sales & marketing excellence. Det er vigtigt at salgs- og marketingorganisationen er i stand til at kommunikerer den store ekstraværdi for kunderne, som konsistente, positive, unikke og omkostningseffektive kundeoplevelser kan bidrage til. Disse indsatser gennemføres meget effektivt ved hjælp af Customer Experience Management og/ eller Lean Consumption. 2. Kraftigt stigende fokus på Commercial Excellence Større indtjening, vækst og langsigtede konkurrencefordele Selvom der endnu er få virksomheder, som benytter udtrykket Commercial Excellence, er der efterhånden en del der anvender både tankesættet og værktøjskassen bag dette koncept. I en proces jeg har været involveret i hos Danfoss, har de f.eks. valgt at kalde den samlede indsats for Danfoss Sales Program. I andre virksomheder er jeg også stødt på andre udtryk for lignende programmer som Sales Excellence, kundeloyalitetsudvikling, salgseffektivisering, marketingeffektivisering, CRM, kundeorientering, customer experience management, kundefokusering eller Commercial Excellence. Det er afgørende er som bekendt ikke hvad processen hedder, men hvad den bidrager med rent forretningsmæssigt. Da flere og flere virksomheder begynder at få nogle flotte resultater af deres indsatser for at skabe større og mere lønsom vækst end deres konkurrenter, er der i mange forskellige brancher stærkt stigende fokus på Commercial Excellence uanset om de bruger dette ord for indsatsen. Og uanset om de fokuserer på alle fem delindsatser for Commercial Excellence samtidigt, fokuserer på 1, 2, 3 eller 4 af indsatserne ad gangen eller bare pragmatisk anvender udvalgte værktøjer og metoder fra den efterhånden brede og dybe Commercial Excellence-værktøjskasse. 3/November 2010 Lean 7

9 Commercial Excellence 2.1. Failure is not an option! Commercial Excellence kan både bidrage til en markant indtjeningsforbedring på kort sigt og til at opbygge endnu stærkere markedspositioner og strategiske konkurrencefordele. Det er derfor en opgave, hvor der ikke må fejles. Formålet med Commercial Excellence varierer en del. For indtjeningen kan jo styrkes både gennem øget omsætning, højere indtjening per kunde, øget kundefastholdelse, et mere lønsomt produktmix og/eller lavere salgs-, service- og marketingomkostninger. Det betyder, at Commercial Excellence-processerne og løsningerne selvsagt også varierer en hel del. Derudover bør Commercial Excellence-programmet naturligvis også tilrettes den enkelte virksomhed, så ressourcerne, kulturen, kompetencerne samt dens indsats- og resultatmål tages i betragtning Salg og marketing som videnskab frem for en kunstart Da der både er tale om en udfordrende implementeringsproces og en indsats, der ikke må fejle, er det vigtigt at virksomheden går til opgaven med den fornødne systematik. Det er forholdsvis få virksomheder, der har stor erfaring med systematisk og løbende at forbedre sine salgs-, serviceog marketingprocesser. Selv dem der har det, har oftest større erfaring med kontinuere forbedringer af deres produktions- og logistikprocesser. Dette skyldes, at der i mange virksomheder er en tradition for at betragte produktionsoptimering næsten som en eksakt videnskab, mens at man mere opfatter salgs- og marketingdisciplinen som en kunstart. Selvfølgelig skal salgs- og marketingprocesser ikke være alt for ensartede, da det er vigtigt, at de er tilpasset de enkelte individuelle markeder, segmenter og kunder. Men en del steder har topledelsen i for lang tid undladt at stille tilstrækkeligt strenge krav om, at processerne inden for Commercial Excellence blev forbedret løbende gennem brug af fælles metoder og værktøjer baseret på best practices, der er identificeret gennem en forholdsvis videnskabelig undersøgelse af årsags-virknings-sammenhænge. Får få relevante nøgletal Dette har fået den kedelige konsekvens, at virksomheden inden for disse discipliner har alt for få relevante nøgletal, som man systematisk og konsekvent styrer sine salgs-, service- og marketingaktiviteter efter. Og selvom virksomhe- 8 Lean 3/November 2010

10 Commercial Excellence den har opstillet nogle nøgletal, er det langt fra sikkert, at disse afspejler virksomhedens evne til at skabe værdi for aktionærerne, da de langt fra altid tilstrækkeligt præcist måler virksomhedens reelle salgs- og marketingeffektivitet. Øget kundetilfredshed er ikke nødvendigvis lig med øget indtjening Eksempelvis er et måltal som den gennemsnitlige kundetilfredshed ikke et specielt relevant nøgletal. Virksomheden kan sagtens forbedre kundetilfredsheden uden at dette forbedrer lønsomheden. Det kan skyldes, at man godt nok forbedrer kundernes gennemsnitlige tilfredshed, men at dette rent faktisk ikke resulterer i øget kundeloyalitet og kundefastholdelse. Samtidig kan gennemsnitstal f.eks. dække over en forringelse for de 20 % mest lønsomme kunder og en forbedring for de 80 % mindst lønsomme, hvilket jo typisk vil kunne have en negativ indvirkning på virksomheden indtjening. Et andet meget anvendt måltal er responsrater for salgs- og marketingkampagner rettet mod nye kunder. Selvom en kampagne har en meget høj responsrate, kan den sagtens give et negativt afkast. Det sker, hvis de kunder man tiltrækker enten har en negativ eller meget lav livstidsværdi. Det har vi set en række eksempler på især inden for dagbladsbranchen, men også i en række andre industrier som f.eks. forsikring, bilforhandlere, teleselskaber m.fl Stort fokus på at skabe lønsom vækst Som følge af den økonomiske afmatning er det en stor udfordring for de fleste virksomheder at fastholde eller endda forøge sin vækst. Men det er vigtigt, at vækstraten i hvert fald ikke bliver lavere end konkurrenternes. For så vil man jo tabe markedsandele og dermed få et mindre udbytte af det efterfølgende opsving. Men i de fleste virksomheder er det endnu vigtigere, at sikre at væksten rent faktisk bliver lønsom. Det er derfor vigtigt, at man ikke fejlinvesterer i væksttiltag, som kan vise sig at gøre væksten mindre lønsom for ikke at sige gøre væksten decideret ulønsom. Dette pointeres også af Michael Porter i figuren herunder. 3/November 2010 Lean 9

11 Commercial Excellence Figur 1. De strategiske mål må ikke skævvride virksomhedens indsats Som det fremgår af figuren, påpeger Michael Porter, at vækst kun er godt, hvis den bidrager til at skabe og fastholde et afkast på virksomhedens investerede kapital (ROIC), som er ekstraordinært højt. Derfor advarer han også om risikoen ved at fastlægge strategiske mål og målepunkter, som risikerer at skævvride virksomhedens indsats i retning af enten rendyrket vækstfokus (så som størrelse, markedsandel og omsætningsvækst) eller rendyrket effektivitetsfokus (så som EBIT-margin, EBITDA-margin, cost-toserve o. lign.) Sådan bør den lønsomme vækst skabes I en markedsudviklingsanalyse jeg har gennemført sammen med CBS Handelshøjskolen i København påpeger topcheferne fra de 500 største virksomheder i Danmark, at deres største markedsmæssige udfordringer er øget konkurrence, prispres og faldende kundeloyalitet, og at deres største organisatoriske udfordringer er strategiimplementering og kundeorientering af organisationen. Endelig forventer de især at øge deres fokus på at effektivisere de kundevendte processer. Dette er nok baggrunden for, at de samtidig påpeger, at deres foretrukne strategi til at skabe øget lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder, frem for de alternative strategier, som er: opkøb af eller fusioner med konkurrenter (horisontal integration) opkøb af kunder eller leverandører (vertikal integration) udvikling af helt nye forretningsområder (diversificering) udvikling af nye geografiske markeder udvikling af nye produkter og ydelser udvikling og kapitalisering af helt nye kompetencer. 10 Lean 3/November 2010

12 Commercial Excellence Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende markeder Som sagt er det topchefernes vurdering, at den foretrukne metode til at skabe lønsom vækst er at penetrere de eksisterende geografiske markeder. Det skyldes nok først og fremmest, at det er her, de oplever, at de lavthængende frugter eksisterer, hvor en marginal indsats vil give det største, hurtigste og mest lønsomme afkast i forhold til omkostningerne og risikoen forbundet med indsatsen. Når man ser på de forskellige analyser, der gennem tiderne har vurderet succesraten for tilkøbt vækst gennem fusioner og opkøb målt som afkastet på både den direkte og den mere indirekte investering (så som omkostninger til postmerger integration ) er de da også sjældent særligt opløftende. Hays Group har sammen med Sorbonne Universitet i Paris udarbejdet en helt ny forskningsrapport ved navn Dangerous Liaisons, der er det mest omfangsrige og detaljerede studie af Europæiske Mergers & Acquisitions. Her har de over en treårig periode interviewet mere end 500 personer fra de virksomheder, der har været involveret i de 100 største Mergers & Acquisitions i Europa de seneste tre år. Konklusionen er meget opsigtsvækkende, idet sølle 9 % af disse fusioner og opkøb har realiseret deres forretningsmæssige mål. Vækst gennem opkøb og fusioner er meget risikabel Med andre ord har mere end 90 % af investeringerne ikke indfriet forventningerne forud for opkøbet eller fusionen til den efterfølgende forbedring i udviklingen af indtjeningen. Så uanset om opkøbet eller fusionen har bidraget til en markant forøgelse af omsætningsvæksten og/eller indtjeningsmarginen har denne ikke været tilfredsstillende forhold til den samlede investering og de store risici forbundet med M&A aktiviteter. En mere omkostningseffektiv penetration af de eksisterende geografiske markeder er da også det initiativ, der netop adresserer de markedsmæssige udfordringer, som topcheferne nævner som de vigtigste, nemlig: Øget konkurrence Stigende prispres Faldende kundeloyalitet. De største organisatoriske udfordringer, som topcheferne oplever, er strategieksekvering og udvikling af en mere kundeorienteret kultur. Hvilket jo er ét af fire væsentlig delindsatser for Commercial Excellence. 3/November 2010 Lean 11

13 Commercial Excellence Topchefernes vurdering er siden blevet bekræftet gennem et andet forskningsprojekt, som jeg også har udarbejdet i samarbejde med to forskere fra CBS. Projektet der ligger til grund for rapporten Lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene, er baseret på en omfattende kvalitativ og kvantitativ analyse blandt toplederne i de 1000 største danske virksomheder. Formålet med projektet var at afdække, hvilke indsatser der bidrager bedst til at skabe lønsom vækst. Konklusionen af dette omfattende forskningsprojekt er den, at det netop er strategiudvikling og strategieksekvering samt kulturudvikling, der adskiller de virksomheder, som er bedst til at skabe varig lønsom vækst fra de mindre succesfulde. Endelig viser resultatet af en anden omfattende analyse, som er beskrevet i artiklen Return on leadership (Ledelseshåndbogen Relationship Management, August 2005), at der er en klar sammenhæng mellem ledelseskvalitet og lønsomhed på grund af ledelseskvalitetens indvirkning på medarbejderresultaterne, der påvirker kunderesultaterne, som jo har en meget stor betydning for virksomhedens vækst og indtjening. Lønsom vækst gennem kundeorientering af effektivisering af de kundevendte processer Så det kunne se ud som om, at den mest attraktive indsats for at skabe øget lønsom vækst for de fleste af de 1000 største danske virksomheder er at: 1. Sikre en øget og mere omkostningseffektiv markedspenetration af de eksisterende markeder gennem udvikling og implementering af en mere kundeorienteret offensiv vækststrategi 2. Effektivisere de kundevendte processer (=salg, service og marketing) herunder at anvende nye og mere effektive kanaler for kommunikation og leverancer. 3. Udvikle en mere kundeorienteret virksomhedskultur. Dette er et uddrag af artiklen som er bragt i Ledelseshåndbogen. Prøv en gratis Ledelseshåndbog online Bestil på boss.blh.dk, send en til eller ring på telefon Lean 3/November 2010

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst

Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst Executive Summary Commercial Excellence udvikling og eksekvering af strategier til lønsom vækst af direktør og client partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@franklincovey.dk, FranklinCovey nordic approach

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste vidensog udviklingsklub.

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Uddrag af artikel trykt i Innovations- ogforandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

It-håndbogen. Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. It-håndbogen Uddrag af artikel trykt i It-håndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

ERP. Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Uddrag af artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Strategi & Ledelse Uddrag af artikel trykt i Strategi & Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold

Ydelseskatalog. Tak fordi du downloadede dette dokument vores ydelseskatalog. Vi hjælper dig helt i mål! Ydelseskatalog. Indhold Indhold 2 Business intelligence workshops 3 Customer Intelligence workshops 4 at få flere kunder 5 at kunne vækste sine kunder 6 at kunne fastholde sine kunder 7 Generelt om segmentering 8 Behovsbasere

Læs mere

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Effektivisering Uddrag af artikel udgivet i Effektivisering Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. ERP Artikel trykt i ERP. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub.

Læs mere

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder

Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder Lønsom vækst gennem penetration Lønsom vækst gennem penetration af eksisterende geografiske markeder af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S Stor fokus på at skabe

Læs mere

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Controlleren Artikel trykt i Controlleren. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns-

Læs mere

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub.

Strategi & Ledelse. Børsen Forum A/S, 2005. Børsen Ledelseshåndbøger. er Danmarks største og. stærkeste videns- og udviklingsklub. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste videns- og udviklingsklub. Uanset hvilket område eller emne du beskæftiger dig med, får du her et komplet opslagsværk på print, cd-rom og Artikel

Læs mere

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence)

Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Hjælp mig med at arbejde med mine kundedata (Customer Intelligence) Kundelivstidsværdi, Customer Insights, Customer Life Time Management, Customer Life Time Value, CRM strategi, kundeloyalitet osv. Det

Læs mere

Fokus på lønsom vækst i praksis

Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis Fokus på lønsom vækst i praksis strategi og kultur skiller vandene af partner Jesper Krogh Jørgensen, jkj@sjp.dk, Stig Jørgensen & Partners A/S, partner Lene Bisgaard, lb@sjp.dk,

Læs mere

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1.

Fokus på vækst! 1.5. sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer. 1. Fokus på vækst! Fokus på vækst! sådan forøges virksomhedens forrentning af kundekapitalen gennem salgs- og marketingeffektiviseringer af direktør Jesper Elling, je@sjp.dk og partner Jesper Krogh Jørgensen,

Læs mere

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse

Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Lederuddannelser i Kundefokuseret ledelse Hvordan gribes det an i praksis fra topledelse til 1. linjeledere? Overvejelser og anbefalinger Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Uddrag af artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor?

Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Hvilke udfordringer står speditionsbranchen overfor? Efter at have mødt mange medlemsvirksomheder af Danske Speditører på generalforsamlinger, lokalforeningsmøder og ved direkte besøg i de enkelte virksomheder,

Læs mere

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie

Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Forretningsudvikling - din checkliste til en bedre bundlinie Enhver virksomhed bør løbende formulere og vedligeholde strategiske planer for forretningens udvikling. Nye teknologier og ændrede kundeønsker

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser

Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 6: Vækstanalyser Valdemar Nygaard TEMA: VÆKSTANALYSER Du skal kunne redegøre for Stikord: - Vækstbegrebet - De

Læs mere

Tema: Net Promotor Score (NPS)

Tema: Net Promotor Score (NPS) Tema: Net Promotor Score (NPS) 5 gode råd om hvordan man kan forbedre virksomhedens kundetilfredshedsresultater Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29

Læs mere

Offentlig Økonomistyring

Offentlig Økonomistyring Offentlig Økonomistyring Artikel trykt i Offentlig Økonomistyring. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Øget toplinje igennem øget kundefokus

Øget toplinje igennem øget kundefokus Øget toplinje igennem øget kundefokus Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte +45 70 26 29 99 kontakt@klauslund.dk Flertallet

Læs mere

Customer Experience Management - Implementering trin for trin i praksis

Customer Experience Management - Implementering trin for trin i praksis Customer Experience Management - Implementering trin for trin i praksis Af adm. direktør Klaus Lund, Klaus Lund & Partnere Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820 Gentofte

Læs mere

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129

Offentlig Ledelse. Børsen Forum A/S, 2011. Børsen Forum A/S Møntergade 19 DK 1140 København K Telefon 70 127 129 Offentlig Ledelse Uddrag af artikel trykt i Offentlig Ledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og

Læs mere

STANDARD: Excellent Proces

STANDARD: Excellent Proces STANDARD: Excellent Proces Standard: Excellent Proces 11. maj 2013 Side 1 af 17 Indholdsfortegnelse Introduktion til Excellent Proces... 3 Formål med Excellent Proces... 3 Mål med Excellent Proces... 4

Læs mere

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Bestyrelseshåndbogen Artikel trykt i Bestyrelseshåndbogen. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

Corporate Communication

Corporate Communication Corporate Communication Artikel trykt i Corporate Communication. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største

Læs mere

Ledelses-workshop for Marketingdirektører

Ledelses-workshop for Marketingdirektører Ledelses-workshop for Marketingdirektører Tirsdag den 27. oktober 2009 Opsamling på dagens nøglekonklusioner Marketingledelsens basale målsætninger og scorecard Strategy & Innovation Værdiskabelse Produktivitet

Læs mere

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation

ATHENA IT-GROUP A/S. Virksomhedspræsentation ATHENA IT-GROUP A/S Virksomhedspræsentation Historie Athena IT-Group A/S blev grundlagt i 1995 I 2000 købte virksomheden firmaet Just R Data ApS og startede dermed sine IT-aktiviteter I byggebranchen.

Læs mere

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI

GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI GPS FOUR FORRETNINGS- STRATEGI Med GPS Four har vi en ambitiøs strategi og et stærkt værktøj, som kan sikre, at vi holder fast i retning og mål. Målene i GPS Four er klare: vi vil sætte yderligere fart

Læs mere

Strategisk ledelse i skrumpende markeder

Strategisk ledelse i skrumpende markeder Strategisk ledelse i skrumpende markeder Uanset den konkrete situation ligger ansvaret for virksomhedens fremtid hos den øverste ledelse. Her er det vigtigt at være sig bevidst, om de afgørende strategiske

Læs mere

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S

CRM-system markedet i overblik. April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S CRM-system markedet i overblik April 2011 Peter Ulka, partner HerbertNathan & Co. A/S Nøglen til succes! Kunderne virksomhedens største aktiv Agenda Introduktion til CRM CRM-system markedet i Danmark Trends

Læs mere

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens.

Hvor mange. har en kundestrategi? Hvor mange. har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen. www.efficiens. Hvor mange har en kundestrategi? Hvor mange har et CRM system? Forretningssystemer 2013 Per Østergaard Jacobsen www.efficiens.nu Det var godt, vi fik det bedre - men det havde været bedre, hvis vi havde

Læs mere

CRM Udfordringer & muligheder

CRM Udfordringer & muligheder Vi skaber værdi gennem fokus på viden, relationer, processer og performance management i krydsfeltet mellem mennesker, forretning og IT CRM Udfordringer & muligheder Hvad er CRM? CRM er konkurrencestrategier

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6.

Nytænk din kundestrategi. Knaphed på kunder & kapital. From Share of Wallet to Share of Life. Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. Nytænk din kundestrategi Knaphed på kunder & kapital From Share of Wallet to Share of Life Per Østergaard Jacobsen Mandag den 6. maj 2013 Hvordan er jeg egentlig endt her? Erfaring & baggrund Ekstern lektor

Læs mere

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S

Fusioner. - hvor svært kan det være? www.a-2.dk 2002, A-2 A/S Fusioner - hvor svært kan det være? 2002, A-2 A/S www.a-2.dk Baggrund og formål med undersøgelsen 2 Resultatet er, at kun 30 pct. af virksomhedshandlerne skabte shareholder value, mens 31 pct. faktisk

Læs mere

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S

TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international. Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S TimeLog A/S IT-Virksomheden der pludseligt blev international Søren Lund Adm. Direktør TimeLog A/S Jeg vil fortælle om 1. TimeLog A/S 2. Internationalisering via Google POC 3. GazelleGrowth 4. Internationalisering

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER:

BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: PRESSEMEDDELELSE RAMBØLL MANAGEMENT CONSULTING OG DANSK IT BUSINESS TECHNOLOGY: STRATEGI, TRENDS OG ERFARINGER IT I PRAKSIS 2013 I OVERSKRIFTER: Borgernes digitale begejstring daler Borgerinddragelse afgørende

Læs mere

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden

PMO Forum. Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden PMO Forum Dagens tema: Strategisk beslutningstagning prioritering i en kompleks projektverden 1. marts 2012 Agenda 09:00 09:05 Velkomst v. Søren Porskrog 09:05 10:00 Strategisk beslutningstagning i direktionen

Læs mere

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING

EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING EnergiMidt ENERGIMIDT EN VINDERVIRKSOMHED I VÆKST OG UDVIKLING Mit perspektiv på forretningsmodeller: Strategisk / organisatorisk Kort om EnergiMidt Vores arbejde med forretningsmodeller Vores strategiske

Læs mere

50% steg årets resultat ÅRET

50% steg årets resultat ÅRET 50% steg årets resultat ÅRET 2009 2010 2 Året 2009 2010 FORORD VÆKST ØGET EFFEKTIVITET FORBEDRET INDTJENING Med GPS Four-strategien har Ambu opnået mere fokus, retning og hastighed, og vi vil arbejde målrettet

Læs mere

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen

Valg af dirigent. Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Valg af dirigent Bestyrelsen har udpeget advokat Peter Lau Lauritzen Beretning og fremlæggelse af årsrapporten 1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed. 2. Fremlæggelse af Årsrapporten til godkendelse

Læs mere

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst

Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder vækst Forretningsudvikling for iværksættervirksomheder Accelerace vækst din vej til hurtig Accelerer din vækst Fra idé til marked hurtigt og effektivt Har I udviklet et nyt produkt og har I behov for hjælp til

Læs mere

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System

KURSUSLØSNING. Kursusadministration og seminarhåndtering. Dynateam A/S Customer Relationship Management System KURSUSLØSNING Kursusadministration og seminarhåndtering Dynateam A/S Customer Relationship Management System Kursusløsning til dit overblik over alle processer og aktiviteter! er alle processer Hvem er

Læs mere

Dynamics AX hos Columbus

Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX hos Columbus Dynamics AX er ikke længere bare Dynamics AX Stop lige op, før du vælger at opgradere Vejen til produktivitet er Rollecentre Henrik fortæller dig, hvordan det er at være kunde

Læs mere

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up

Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace og Green Tech Center kommer nu med et unikt tilbud om udvikling af din virksomhed Green Scale Up Accelerace har gennem de seneste 7 år arbejdet tæt sammen med mere end 250 af de mest lovende

Læs mere

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj

Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Web Analytics som online marketing ledelsesværktøj Maksimer effekten og/eller reducer omkostningerne til online marketing Direktør Per Rasmussen ecapacity Sæt dig i førersædet for online marketing Brug

Læs mere

Human Resource Management

Human Resource Management Human Resource Management Uddrag af artikel trykt i Human Resource Management. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks

Læs mere

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark?

21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? 21. Maj 2014 Har produktion af printkort en fremtid i Danmark? Europas produktion af PCB 80erne Produktionen tredoblede Europa har stabil markedssandel på 15-17% Kort nedgang 1990-1992 90 erne Produktionen

Læs mere

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm

Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity. Erik Holm Maj Invest Equity - Værdiskabelse i Private Equity Erik Holm De mange myter om kapitalfonde Myter De er skadelige for beskæftigelsen (samfundet) De er meget lukkede De skaber kun værdi med låneteknik De

Læs mere

Customer Experience Management i Tivoli

Customer Experience Management i Tivoli Customer Experience Management i Tivoli Interview med HR Chef Dorthe Dinesen og Customer Experience Manager Stine Ringvig Marsal, Tivoli Klaus Lund & Partnere ApS Bernstorff Slot Jægersborg Alle 93 DK-2820

Læs mere

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014

Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Håndtering af Kunderelationen Westergaard IT-Konference2014 Semler Gruppen Etablereti1917 Danmarksstørsteprivatejedebilimportør Harsolgtmere end 1.000.000 nyebilersiden 1948 Omsætning ca 9 Mia kr Supporterer144

Læs mere

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier

Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier HA, 5. SEMESTER STUDIEKREDS I EKSTERNT REGNSKAB Esbjerg, efteråret 2002 Målbeskrivelse nr. 1: En referenceramme for analyser af virksomhedsstrategier Valdemar Nygaard TEMA: EN REFERENCERAMME FOR ANALYSER

Læs mere

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen

Konceptualisering af forretningsmodellen. Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Konceptualisering af forretningsmodellen Eksempler på spørgsmål til forretningsmodellen Hvilke kerneressourcer er fundamentet for vores forretningsmodel? Fra hvilke kerneressourcer udgår vores nøgleaktiviteter?

Læs mere

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020

Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 3. maj 2013.JRSK/brdi Strategi for KORA: Opstartsårene, og årene frem til 2020 Den samfundsøkonomiske udfordring De demografiske ændringer i befolkningen og den økonomiske krise presser finansieringen

Læs mere

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder

Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI. i vindervirksomheder Jørgen Lægaard Mikael Vest STRATEGI i vindervirksomheder Indholdsfortegnelse Om forfatterne 10 Forord 11 1. Hvad er en vindervirksomhed? 15 1.1. Corporate governance: Tilfør ressourcer til strategi 18

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

"Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer"

Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt afkast til Axcels investorer Axcel som en del af oplevelsesøkonomien? Joachim Sperling CKO, 7. juni 2011 Axcels grundidé "Axcels mission er at udvikle virksomheder, så de bliver stærke og værdifulde for nye ejere og skaber et attraktivt

Læs mere

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej

Sæt fart i din forretning - NU. Hvem møder jeg på min vej Sæt fart i din forretning - NU Hvem møder jeg på min vej Jens Neustrup Simonsen FREMDRIFT A/S Strategic Management MBA Forretnings innovation MBA Top Governance uddannelse Business Psychology MBA pre MBA

Læs mere

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S

Stillings- og personprofil. Administrerende direktør FDC A/S Stillings- og personprofil Administrerende direktør FDC A/S Maj 2014 Opdragsgiver FDC A/S Adresse Lautrupvang 3A 2750 Ballerup Tlf.: 44 65 45 00 www.fdc.dk Stilling Administrerende direktør Refererer til

Læs mere

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT

DYNATEAM COURSE MANAGEMENT DYNATEAM COURSE MANAGEMENT Dynateam Course Management CRM 2013 løsning Course Management Course Management Dynateam tilbyder virksomheder der sælger kurser, uddannelser og events en overskuelig, brugervenlig

Læs mere

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab

Microsoft Partner Awards 2009 AWARD WINNER. Mamut. Partnerprogram. Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Microsoft Partner Awards W O R L D W I D E 2009 AWARD WINNER Mamut Partnerprogram Komplette løsninger Mest for pengene Brugervenlig Service Kundskab Enestående forretningsmuligheder som Mamut Partner I

Læs mere

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014

Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Efteruddannelse - Hvordan får du og din virksomhed value for money? Erhvervsakademi Århus 30. april 2014 Dagens menu 1. Dagens menu 2. Hvem er jeg og hvor kommer jeg fra? 3. EnergiMidt hvad er det? 4.

Læs mere

Complexity management 2012

Complexity management 2012 KONFERENCE Den 30. maj 2012 Radisson BLU Falconer Hotel, København Complexity management 2012 Mød: Pfizer Consumer Healthcare Rockwool Skandinavien Carlsberg Danmark A/S Martin Professional A/S Læs stregkoden

Læs mere

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved.

Michael Hviid Garver Senior Business Advisor. Copyright 2006, SAS Institute Inc. All rights reserved. Analytics som salgsafdelingens forlængede arm Michael Hviid Garver Senior Business Advisor Customer intelligence Optimering af KUNDEVÆRDI Hvad er potentialet af en kundeaccount? Hvilken opsalgsmulighed

Læs mere

Bliv klar til møde med banken

Bliv klar til møde med banken www.pwc.dk Bliv klar til møde med banken v/brian Rønne Nielsen Revision. Skat. Rådgivning. 7 år med finanskrise, lavvækst og uro i bankerne Karakteristika ved den nye virkelighed for SMV Knap likviditet

Læs mere

Innovations- og forandringsledelse

Innovations- og forandringsledelse Innovations- og forandringsledelse Artikel trykt i Innovations- og forandringsledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Tilstandsrapporten - Din enhed

Tilstandsrapporten - Din enhed Tilstandsrapporten - Din enhed Hvor er I succesfulde og hvad kan forbedres? Læg mærke til, at der sondres imellem de resultater I opnår og de indsatser I gennemfører for at nå de ønskede resultater! Nøgleresultater

Læs mere

Det danske ERP marked

Det danske ERP marked Det danske ERP marked ComputerCamp seminar 25. marts 2009 Herbert Nathan Indhold Introduktion til HerbertNathan & Co Nogle indledende system begreber ERP-markedet leverandører og trends Hvorfor anskaffe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni, 2012 Institution VUC Holstebro-Lemvig-Struer Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hfe Erhvervsøkonomi

Læs mere

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING?

What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? What s next? UNG OG DIGITAL BORGER HVAD SKAL DER TIL FOR AT KOMMUNERNE LYKKES MED DIGITAL SELVBETJENING? TIRSDAG 17. FEBRUAR 2015 EJVIND JØRGENSEN DIREKTØR FORMAND FOR DANSK IT S UDVALG FOR IT I DEN OFFENTLIGE

Læs mere

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen

ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen ORGANISATORISK ROBUSTHED Et nyt værktøj til topledelsen Når organisationer oplever store forandringsprocesser i forbindelse med nye strategier, fusioner eller hurtig vækst opstår der ofte et gab mellem

Læs mere

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse

Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Forstå forandringen en forudsætning for succesfuld forandringsledelse Vil man sikre, at de forandringer, man står i spidsen for, får den ønskede effekt, må man først og fremmest forstå, hvad man skal lede

Læs mere

Velkommen til Olie Gas Danmark

Velkommen til Olie Gas Danmark Vi vil skabe værdi Der er fortsat et betydeligt forretningspotentiale i Nordsøen, for alle led i værdi kæden. Med Olie Gas Danmark er der skabt en nødvendig fælles platform til at i mødegå fremtiden. VELKOMMEN

Læs mere

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008

First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 First North Meddelelse. Nummer 105 29. maj 2008 København den 29. maj 2008 Notabene.net A/S skifter navn til A/S Notabene.net skifter, som annonceret i First North meddelelse nr. 97 af 22. januar 2008,

Læs mere

Lær jeres kunder - bedre - at kende

Lær jeres kunder - bedre - at kende Tryksag 541-643 Læs standarden for kundetilfredshedsundersøgelse: DS/ISO 10004:2012, Kvalitetsledelse Kundetilfredshed Overvågning og måling Vejledning I kan købe standarden her: webshop.ds.dk Hvis I vil

Læs mere

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg

Profitable kunder. Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet. Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Profitable kunder Udfordringer & muligheder med tilfredshed, loyalitet og profitabilitet Per Østergaard Jacobsen & Torsten Ringberg Hvad er din TLP koefficient 2 Vores bud på udfordringer & muligheder

Læs mere

CRM & Markedslederskab

CRM & Markedslederskab Henrik Andersen Direktør, Andersen&Partners Management Consulting Thomas Ritter Professor, Copenhagen Business School Publiceret i 24. april 2008 Andersen&Partners Management Consulting www.andersenpartners.com

Læs mere

Digitaliseringsstrategi 2011-2014

Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Digitaliseringsstrategi 2011-2014 Indholdsfortegnelse: Hørsholm Kommune vil være en digital kommune...3 Hvor skal vi hen...3 Mål for digitalisering...5 Strategiske spor...6 A. Alle ledere og medarbejdere

Læs mere

Auriga som investering

Auriga som investering Auriga som investering Medlemsarrangement Dansk Aktionærforening Nordjylland 26. maj 2014 V/ Lene Faurskov, Manager, Investor Relations Helping you grow Udsagn om fremtidige forhold Denne præsentation

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

SUPPLY CHAIN INNOVATION

SUPPLY CHAIN INNOVATION KONKURRENCEKRAFT GENNEM SUPPLY CHAIN INNOVATION VÆRKTØJER Med afsæt i hovedrapporten har dette arbejdshæfte til formål, at belyse, hvordan danske virksomheder kan arbejde med supply chain innovation, gennem

Læs mere

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med

75% 213% 278% SKRUER OP FOR SALGET. Nyhedsbrevstilmeldingerne. new-biz kundeopkald blev til møder. steg med NAVNET HOLDER, HVAD DET LOVER... 75% new-biz kundeopkald blev til møder Besøgstallet for relevante besøgende på hjemmeside steg med 278% Nyhedsbrevstilmeldingerne steg med 213% 4 potentielle kunder i pipelinen

Læs mere

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold

Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Afsætning A kapitel 3 side 47 Interne forhold Interne forhold > realistiske og målrettede strategier * def. * SWOT, muligheds og trusselsmatrix = analyseværktøjer til at idenficere stærke/svage sider,

Læs mere

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S

Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S Undervisningsmateriale til Kompetenceudviklingsforløb i Kerteminde v. Eva Steensig LHBS A/S April 2014 Uddannelse af ledere/ejere Formål: Lederne og virksomhedsejerne skal have en indsigt i, hvordan deres

Læs mere

Skalerbar CRM løsning

Skalerbar CRM løsning Skalerbar CRM løsning Cubizz eksperter i effektiv afsætning! Cubizz Mission Vores mission er at hjælpe vores kunder med at øge omsætningen, men til en lavere omkostning pr. omsætningskrone dvs. mere effektivt

Læs mere

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche?

Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013. Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Danske prydplanter Temadag, den 13. november 2013 Hvordan skabes guldkalve i den danske gartneribranche? Vision Vinderstrategi er kendt for at være større virksomheder og vækstvirksomhedersmest attraktive

Læs mere

5 gode råd om strategisk ledelse

5 gode råd om strategisk ledelse 5 gode råd om strategisk ledelse Verden er i forandring. Bryd med traditionerne Bedre resultater med empati Alle er sælgere Branding øger potentialet Bryd med traditionerne Virksomhedsstrategi fokuserer

Læs mere

Executive lederudviklingsprogram

Executive lederudviklingsprogram NO.99 Executive lederudviklingsprogram 2. har ledere fordelt på 98 hold ikke taget fejl Business Insight er et executive lederudviklingsprogram med en klar global og forretningsmæssig orientering. Det

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker

At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker At bygge bro mellem systemer, processer og mennesker Introduktion Anders Reinhardt Cand. Polit 8 år hos VELUX 2002 Rapportering og analyse til VELUX koncernledelse samt bestyrelse 2005 2008 Ansvarlig for

Læs mere

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk

Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation. Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Øget konkurrencekraft med Supply Chain Innovation Mandag den 28. september 2015 Jan Stentoft stentoft@sam.sdu.dk Ekspertviden direkte til dig Landets bedste hoveder klæder dig på. Børsen Ledelse dækker

Læs mere

Den klassiske Mini MBA fra IME

Den klassiske Mini MBA fra IME Den klassiske Mini MBA fra IME Som den eneste Mini MBA i Danmark er IME Mini MBA baseret på samme faglige struktur som den klassiske MBA-uddannelse IME Mini MBA IME Mini MBA er som den eneste Mini MBA

Læs mere