energi til livet Årsrapport 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "energi til livet Årsrapport 2014"

Transkript

1 energi til livet Årsrapport 2014

2 Indhold: Læs TREFORs miljøredegørelse 2014 Læs TREFORs rapportering om samfundsansvar 2014 Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger Koncernens adresser Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning Anvendt regnskabspraksis Resultatopgørelse Balance - aktiver Balance - passiver Egenkapitalopgørelse Pengestrømsopgørelse Noter Uddrag af datterselskabers regnskaber side 3 side 4 side 6 side 7 side 8 side 10 side 11 side 12 side 30 side 41 side 42 side 43 side 44 side 45 side 46 side 58

3 Koncernoversigt TREFOR TREFOR Invest 100 % TREFOR Vand A/S 100 % TREFOR A/S 100 % European Wind Investment A/S 100 % TREFOR El-net A/S 100 % Dansk Energi - Net 3,10 % Stensåsa Vindkraft AB TREFOR Varme A/S 100 % 100 % Lerkaka Vindkraft AB TREFOR Energi A/S 100 % 100 % EWII Schenkenberg ApS TREFOR Entreprise A/S SCE Wind Meschede Management GmbH TREFOR Bredbånd A/S Nianet A/S dominus A/S Waoo! A/S 100 % 100 % SCE Wind Meschede GmbH & C0 KG Hamburg Energi Danmark A/S 16,49 % 100 % 100 % 100 % 14,57 % 15,80 % 100 % EWII Ludwigsdorf GmbH & Co KG Midtjysk Køleservice A/S 100 % 100 % IRD A/S 100 % 3KV A/S 100 % Selskaberne indgår i koncernregnskabet 2014 Medisat A/S 90 % pr. 7. februar 2014 Selskaberne indgår ikke i koncernregnskabet 2014 REMERGY A/S 55 % pr. 20. januar 2014 Selskaberne indgår som kapitalandele i koncernregnskabet 2014 Ajourført pr. 10. februar 2015 IRD FUELL CELLS LLC 100 % 3

4 Bestyrelse og direktion TREFORs bestyrelse og direktion Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Carl Christian Poulsen Næstformand Knud Steen Larsen Administrerende direktør 4 Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Anders Skovdal Larsen Bestyrelsesmedlem Bent Klindt Andersen Bestyrelsesmedlem

5 Bestyrelse og direktion Charlotte Uhrskov Bestyrelsesmedlem Christian Holmgaard* Bestyrelsesmedlem Henning Due Lorentzen Bestyrelsesmedlem John Kaare Bestyrelsesmedlem Jørn Limann Bestyrelsesmedlem Leif Jakobsen Bestyrelsesmedlem Lotte Vestergaard Bestyrelsesmedlem Morten Hansen Bestyrelsesmedlem Per Bødker Andersen Bestyrelsesmedlem Per Vinding Nielsen Bestyrelsesmedlem Svend Erling Hansen Bestyrelsesmedlem Søren Rahbech* Bestyrelsesmedlem 5 Thomas Høgstedt Sørensen Bestyrelsesmedlem * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem

6 Repræsentantskab Repræsentantskabsmedlemmer og kredse Kreds 1, Kolding Kommune Kreds 2, Vejen Kommune Kreds 5, Vejle Kommune Anker Klaaby Jens Erik Guldbjerg Iversen Anders Skovdal Larsen Anni Damgaard Jens Aage Borgen Uldall Benny Richard Jensen Annie Terp Thomsen Klaus Nordby Christian Hørby Jensen Bent Jacobsen Mette Autzen Diana Andersen Bjarne Birk Nielsen Ove Bende Jepsen Hans Ole Egeberg Olesen Bjarne Christian Johannsen Svend Erling Hansen Helge Andersen Bruno Kiel Søren Rohwedder Helle Vibeke Andersen Carl Christian Poulsen Charlotte Uhrskov Kreds 3, Middelfart Kommune Henrik Juhl Kristensen Iben H. Thomsen Christian Haugk Agnete Damkjær Jakob Hyland Nielsen Claus Klinge Alex Bruun Jan Majgård Jensen Ejvind Christensen Allan Buch Jens-Anker Gjelstrup Flemming Brinch Nielsen Brian Schou Larsen Jesper From Gitte Carlsson Esben Brage John Kaare Gunner Storm Thomsen Hanne Lauritsen Johnny Bech Gunner Nielsen Johnnie Dahl Nielsen Jørgen Bæk Hans Ole Gammelgaard Malene Nørballe Mikkelsen Kim Lassen Helle Monika Jensen Ole Johannes Høyer Knud Aage Thiemer Helle Thrane Pagh Steen Ole Dahlstrøm Leif Jakobsen Henrik Wulff Jack Gregersen Kreds 4, Fredericia Kommune Leif Skov Leif Thulstrup Bruhn John Folmer Thomsen Bent Klindt Andersen Lotte Vestergaard Jørn Dohrmann Charlotte Høgedal Martin Sikær Kristensen Knud Erik Langhoff Dennis Nielsen Merete Nielsen Knud-Aage Skøtt Dorit Kyndesen Michael Hansen Kjerkegaard Margit Andersen Edvin Ronald Steiness Mogens Peter Sundbøll Martin Peyrath Else-Marie Gøhns Ove Nielsen Morten Hansen Evald Lauridsen Per T. Henriksen Niels Christian Sørensen Finn Ernst Ingvar Muhs Peter Birkedal Frøkjær Paul V. Johansen Finn Østergaard René Jensen-Iversen Per Bødker Andersen Flemming Nis Lorenzen Steen Rosvang Andersen Per Jensen Henning Due Lorentzen Susanne Vestergaard Per Sandholdt Henning Troelsen Søren Vittarp Per Vinding Nielsen Peter Ricardo Poulsen Henrik Møller Jørgensen Holger Bigum Thomas Green Thomas Høgstedt Sørensen 6 Poul Erik Jensen Joe Andersen Tom Skovgaard Poul Ugilt Thomsen Johnny Gilberg Ulrik Faarup Sørensen Steen Nyhuus Askholm Jørn Limann Vagn Aage Jensen Svend Erik Jensen Svend Aage Jørgensen Kurt Dahl-Petersen Kurt Halling Medarbejderrepræsentanter Verner C. Uldall Andersen Michael B. Sørensen Christian Holmgaard Ole Steen Hansen Søren Rahbech Peder Hvejsel Steffen Borgbjerg Søren Pedersen

7 Selskabsoplysninger Selskabet TREFOR Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Bestyrelse Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Carl Christian Poulsen Næstformand Anders Skovdal Larsen Bent Klindt Andersen Charlotte Uhrskov Christian Holmgaard* Henning Due Lorentzen John Kaare Jørn Limann Leif Jakobsen Lotte Vestergaard Morten Hansen Per Bødker Andersen Per Vinding Nielsen Svend Erling Hansen Søren Rahbech* Thomas Høgstedt Sørensen Direktion Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Revision Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Egtved Allé 4 DK-6000 Kolding Bank Nordea Bank Danmark A/S Strandgade 3 DK-0900 København C Advokat Andersen Partners Jernbanegade 31 DK-6000 Kolding * Medarbejdervalgt bestyrelsesmedlem 7

8 Koncernens adresser Moderselskab TREFOR Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Datterselskab TREFOR A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Datterselskab TREFOR El-net A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Varme A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Datterselskab TREFOR Energi A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Christiane Dahlerup Direktør Datterselskab TREFOR Entreprise A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Jette Hedegaard Post Direktør Direktion: Jens Christian Sørensen Direktør Datterselskab TREFOR Vand A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Datterselskab TREFOR Bredbånd A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Charles Nielsen Direktør Direktion: Mette Marie Ostenfeld Direktør 8

9 Koncernens adresser Datterselskab TREFOR Invest Otto Mønsteds Plads 9 DK-1780 København V Telefon: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Kim Høibye Direktør Datterselskab dominus A/S Gavnøvej 2 A, Tjørring DK-7400 Herning Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Toke Kjær Juul Direktør Datterselskab Midtjysk Køleservice A/S Gl. Landevej 55, Erritsø DK-7000 Fredericia Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Datterselskab European Wind Investment A/S Kokbjerg 30 DK-6000 Kolding Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Christiane Dahlerup Direktør Datterselskab Medisat A/S Rugårdsvej 55 DK-5000 Odense C Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Kurt Christensen Direktør Datterselskab REMERGY A/S Assensvej 2 DK-9220 Aalborg E Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Karsten Ingemann Pedersen Direktør Datterselskab IRD A/S Kullingegade 31 DK-5700 Svendborg Telefon: Mail: Hjemmeside: CVR-nr Direktion: Theiss Stenstrøm Direktør Direktion: Helmut Jacobsen Direktør 9

10 Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæs- godkendt årsrapporten for regnskabsåret 1. januar sig, således at årsrapporten giver et retvisende billede 31. december 2014 for TREFOR. af koncernens og moderselskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resul- Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med års- tatet af koncernens og selskabets aktiviteter og penge- regnskabsloven. strømme for regnskabsåret Årsrapporten indstilles til repræsentantskabets godkendelse. Kolding, den 26. marts 2015 Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand Carl C. Poulsen Næstformand Knud Steen Larsen Administrerende direktør Jens Christian Sørensen Økonomidirektør Per Bødker Andersen Bestyrelsesmedlem Henning Due Lorentzen Bestyrelsesmedlem Bent Klindt Andersen Bestyrelsemedlem John Kaare Bestyrelsesmedlem Christian Holmgaard Bestyrelsesmedlem Jørn Limann Bestyrelsesmedlem Leif Jakobsen Bestyrelsesmedlem Lotte Vestergaard Bestyrelsesmedlem Charlotte Uhrskov Bestyrelsesmedlem Per Vinding Nielsen Bestyrelsesmedlem Svend Erling Hansen Bestyrelsesmedlem 10 Søren Rahbech Bestyrelsesmedlem Anders Skovdal Larsen Bestyrelsesmedlem Thomas H. Sørensen Bestyrelsesmedlem Morten Hansen Bestyrelsesmedlem

11 Den uafhængige revisors påtegning Til repræsentantskabet for TREFOR Påtegning på koncernregnskabet og årsregnskabet Vi har revideret koncernregnskabet og årsregnskabet for TREFOR for regnskabsåret 1. januar december 2014, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, egenkapitalopgørelse og noter for såvel koncernen som moderselskabet samt pengestrømsopgørelse for koncernen. Koncernregnskabet og årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for koncernregnskabet og årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser for nødvendig for at udarbejde et koncernregnskab og et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om koncernregnskabet og årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om koncernregnskabet og årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. rimelige samt den samlede præsentation af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet giver et retvisende billede af koncernens og selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2014 samt af resultatet af koncernens og selskabets aktiviteter og koncernens pengestrømme for regnskabsåret 1. januar december 2014 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetning Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen, der omfatter koncernberetningen og den økonomiske beretning. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af koncernregnskabet og årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med koncernregnskabet og årsregnskabet. Kolding, den 26. marts 2015 Deloitte - Statsautoriseret Revisionspartnerselskab En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i koncernregnskabet og årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinforma- Johnny Krogh Statsautoriseret revisor Finn Schlebaum Statsautoriseret revisor 11 tion i koncernregnskabet og årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for virksomhedens udarbejdelse af et koncernregnskab og et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af virksomhedens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er

12 Ledelsesberetning Koncernens hoved- og nøgletal i 1000 kr Resultatopgørelse Bruttoomsætning inkl. moms og afgifter Nettoomsætning Resultat af ordinær primær drift ( ) (35.314) Resultat før finansielle poster ( ) (5.764) Finansielle poster, netto (34.268) Resultat før skat ( ) Årets resultat ( ) Balance Nettoinvesteringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Balancesum Gennemsnitligt antal heltidsansatte Nøgletal Bruttomargin 2,1% 2,1% 6,2% (24,5%) (2,1%) EBITDA Overskudsgrad 1,8% 1,4% 7,7% (25,0%) (0,4%) Afkastningsgrad 0,4% 0,3% 1,7% (5,1%) (0,1%) Soliditetsgrad 47.0% 42,4% 41,9% 46,4% 55,1% Forrentning af egenkapital 3,5% 2,4% 4,1% (8,5%) 1,8% 12

13 Ledelsesberetning FORORD Sund forretning 2014 har været et år, hvor TREFOR koncernen har udviklet sig med betydelig resultatvækst og vækst gennem nye forretningsaktiviteter. Den økonomiske resultatvirkning er tilfredsstillende, og vi har præsteret et positivt driftsresultat med en fremgang på 8 % i EBITDA til 399 mio. kr., og et resultat før skat på 150 mio. kr., hvilket er en fremgang på 31,2%. Resultaterne er skabt på baggrund af et stort engagement i koncernen, hvor der har været et tydeligt fokus på at skabe sund forretning i alle led. Koncernen står stærkt og velkonsolideret, og er blandt de 200 største virksomheder i Danmark. Værdiskabelse i alle led I årets løb har vi iværksat tiltag og arbejdet med gennemtænkte løsninger i forretningen, hvilket har medvirket til øget effektivitet og tilfredshed hos både kunder og medarbejdere. Vi har implementeret en stærkere målstyring, som er et vigtigt værktøj i den daglige drift, og som giver os bedre forudsætninger for at reagere hurtigt på forandringer samt mulighed for at styre virksomheden effektivt. Vi har øget den forretningsmæssige tankegang i koncernen og har trænet lederne i at drive forandringsledelse, så alle er godt rustet og spiller aktivt med i udviklingen i og af koncernen. Vi har også haft stærkt fokus på øget kundetilfredshed og har blandt andet hjemtaget kundeservicefunktionen og indsat en helt ny organisering i kundeservice. Gennem målrettet arbejde er det lykkedes at flytte kundebetjeningen til et langt højere og mere tilfredsstillende niveau i I 2014 gik TREFOR ind i velfærdsteknologi, og gennem opkøbet af den teknologiske virksomhed Medisat A/S ønsker vi at bidrage aktivt til at løse de udfordringer, der er forbundet med, at der bliver færre sygehuspladser. Vi ønsker at øge tryghed og livskvalitet for borgere i behandlingssystemet og medvirke til at levere forretningsmæssige telemedicinske løsninger til behandling af kroniske patienter i eget hjem. Samtidig har velfærdsteknologi og telemedicin en god sammenhæng til TREFORs udrulning af fibernettet, som TREFOR har investeret i igennem de seneste 10 år. Vi er stolte af, at vi i 2014 indgik et historisk samarbejde med TDC om at åbne fibernettet op for dem og levere de bedste ydelser på vores infrastruktur. Med indgåelse af denne aftale har TREFOR taget første skridt i en trinvis åbning af fibernettet for eksterne udbydere, hvilket er helt i tråd med intentionerne, da fiberprojektet blev etableret i I 2014 har vi også taget et stort og vigtigt skridt i at forny tankegangen om at få mere el ind i transportsektoren. Vi har produktmodnet vores egenudviklet elscooter TRIPL - som er velegnet til transport af let gods i det bynære miljø. TRIPL medvirker til at reducere CO2-udledningen og fremme miljøvenlig godstransport. Med udviklingen af TRIPL tager TREFOR aktivt ansvar for udvikling af innovativ og miljørigtig energiteknologi. Derudover har TREFOR i 2014 taget et betydningsfuldt strategisk skridt i etablering af miljørigtig og bæredygtig energiproduktion i den 3. verden gennem dannelsen af selskabet REMERGY A/S. Med udgangspunkt i vores knowhow har vi gennem REMERGY etableret sunde forretningsmæssige løsninger, der kan sikre, at globale udviklingsområder får etableret de livsnødvendige energirigtige løsninger. 13 Strategisk udvikling 2014 har været et år, hvor vi har fortsat udmøntningen af de mange strategiske aktiviteter og alliancer, som er med til at udvikle TREFOR koncernen både nationalt og internationalt set.

14 TREFORs strategiske sigte er at skabe forretningsmæssige aktiviteter, der giver livskvalitet og optimale vilkår for vores kunder. Samtidig skal vores strategiske udvikling sikre en fortsat værditilvækst i koncernen gennem en innovativ, forretningsorienteret og kundefokuseret tankegang i enhver sammenhæng. Herigennem kan vi videreudvikle os som en attraktiv arbejdsplads, der tiltrækker, udvikler og fastholder dygtige medarbejdere. Vi forventer, at 2015 bliver et stærkt år for TREFOR, hvor vi kommer langt i forhold til udmøntningen af koncernstrategien og vil gerne takke alle medarbejdere i TREFOR koncernen for deres store engagement og medvirken til at skabe de gode resultater i Samtidig vil vi byde det nyvalgte repræsentantskab og den nyvalgte bestyrelse velkommen til et spændende og godt samarbejde om videreudviklingen af TREFOR. Moderne infrastruktur I 2014 har vi haft et fortsat stærkt fokus på at drive de konventionelle områder indenfor elnet, frisk drikkevand og miljørigtig fjernvarme effektivt med henblik på kvalitet, prisbillighed og indtjening. Herigennem sikres en stabil og moderne infrastruktur på både kort og lang sigt. Afslutningsvist vil vi gerne takke vores mange gode kunder, som vi ser frem til at betjene bedst muligt i det nye år. God fornøjelse med TREFORs årsrapport Vi investerer i infrastrukturen i Trekantområdet og ønsker at sikre vores kunder en fortsat høj forsyningssikkerhed og således fastholde den nuværende position med nogle af landets billigste priser indenfor el, vand og varme. Dette vil fremover også være et omdrejningspunkt for udviklingen af TREFOR. Knud Steen Larsen Administrerende direktør Steen Dahlstrøm Bestyrelsesformand En fremtid med visioner Vi er stolte af TREFOR koncernens positive udvikling, hvor der både er fokus på effektiv drift af de regulerede aktiviteter samt en innovativ og visionær udvikling af de kommercielle aktiviteter. Herigennem har vi skabt nye spændende arbejdspladser, og koncernen tæller i dag mere end 620 medarbejdere. Udviklingen bidrager til, at TREFOR er en spændende og dynamisk virksomhed i Trekantområdet og vi har truffet beslutning om, at vi i det kommende år vil gøre en ekstra indsats for at formidle de mange positive historier om TREFOR koncernen, således at vores kunder og omverden kommer til at lære os bedre at kende. 14

15 Ledelsesberetning Præsentation/hovedaktivitet TREFOR koncernen er en dynamisk energikoncern, og vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforholdene og kundernes behov, og derved sikre vækst og udvikling. Vi er en privatejet erhvervsvirksomhed, der tilbyder energirådgivning, energioptimering, energistyring og energirenovering. Vi sælger el, naturgas, frisk drikkevand og miljørigtig fjernvarme. Derudover sælger og monterer vi solceller, jordvarmeanlæg og varmepumper ligesom vi løser installationsopgaver inden for el, vvs, anlægsaktiviteter, fiberteknik og automatik over hele landet. Vi leverer styringssystemer til klimastyring, varme- og ventilationssystemer i større bygninger og alle former for køletekniske systemer over hele landet. Samtidig arbejder vi med energirigtige løsninger og koncepter til globale udviklingsområder. Vi udvikler og leverer velfærdsteknologiske løsninger i ind- og udland og vores vindmølleparker giver en stadig voksende produktion af vindenergi. Derudover rummer koncernen finansiel kapitalforvaltning. Og så står vi bag udrulningen af fibernettet, der sikrer den digitale udvikling i Trekantområdet. Selskabsstrukturen er tilpasset, så den afspejler de forretningsmæssige aktiviteter samtidig med, at den understøtter mulighederne for omkostningsmæssig og skattemæssig optimering mellem selskaberne. forretningsmæssigt potentiale, og gode indtjeningsmuligheder. Alt sammen under overskriften om at TREFOR skaber Energi til livet. En bæredygtig fremtid TREFOR koncernen er i en god udvikling og er blandt de 200 største virksomheder i Danmark målt på omsætning. Virksomheden har et stærkt kapitalgrundlag, og 2014 har været kendetegnet ved vækst, innovation, høj effektivt og konkurrencedygtige priser, og der er herigennem skabt gode resultater på bundlinjen. TREFOR lægger stor vægt på at vedligeholde, forny og investere i infrastrukturen for el, vand og varme, så vi sikrer, at nettenes kvalitet er i orden også på lang sigt. Vi har i 2014 deltaget i Smart Energy udviklingsprojekter, hvor vi i samarbejde med kommuner ser på, hvordan infrastrukturen skal udbygges. I de konventionelle selskaber der rummer de regulerede aktiviteter indenfor el, vand og varme har vi maksimalt fokus på effektivitet, produktivitet og høj leveringssikkerhed. I 2014 har TREFOR derfor også fortsat udbygget og forstærket forsyningssikkerheden og infrastrukturen i TREFORs dækningsområde, og TREFOR har fortsat nogle af landets laveste priser for el, vand og varme samt konkurrencedygtige priser på de kommercielle markeder. Energi til livet TREFOR er en dynamisk og vækstorienteret energikoncern, der med sine mere end 620 medarbejdere fortsætter den positive udvikling som en af Trekantområdets største private virksomheder. Virksomheden forandrer sig løbende for til stadighed at være en moderne privat erhvervsvirksomhed. Gennem virksomhedens nationale og internationale koncernstrategi ønsker vi i TREFOR at udbygge og forstærke forsyningssikkerheden og infrastrukturen, etablere aktiviteter på nye markeder via et målrettet salgsfokus og engagere os aktivt i at fremme ny energiteknologi, hvor det vurderes, at der er et strategisk Landets laveste priser TREFOR El-net A/S placerede sig igen i 2014 som et af elbranchens mest effektive elselskaber i Energitilsynets årlige benchmark målt på økonomisk effektivitet og leveringskvalitet. Dette er et flot resultat af virksomhedens maksimale fokus på drift, sikkerhed og lave priser. Kunderne i TREFOR El-nets område kan nyde godt af den høje leveringssikkerhed og effektivitet, som sikrer, at TREFOR leverer strøm til nogle af landets laveste priser. 15

16 Vandforsyning helt i top Rent drikkevand er en essentiel fødevare, og vi gør en stor indsats for at sikre vores kunder den bedst mulige vandkvalitet og forsyningssikkerhed. Dette har øget den forretningsmæssige forståelse i virksomheden, ligesom det har givet et bedre fundament for at skabe gennemtænkte løsninger til gavn for kunderne. TREFOR Vand A/S blev certificeret efter DS/EN 22000:2005 standard i 2011 og har siden drevet og udviklet systemet, så TREFOR Vand i dag har et konsistent og moderne fødevaresikkerhedssystem, hvilket i særlig grad kommer vores store kunder i fødevareindustrien til gode. Som led i at øge den forretningsmæssige forståelse og skabe effektivitet har TREFOR i 2014 haft fokus på at sikre høj datakvalitet og automatisering af virksomhedens processer. Der er anvendt en del ressourcer i 2014 på at implementere et nyt CRM-system samt udarbejde en helt ny IT-strategi. TREFOR generhvervede certificeringen i Risikostyring Dansk Vand Grand Prix Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, men det smager meget forskelligt. Fredag 10. oktober 2014 kårede miljøministeren Danmarks mest velsmagende TREFOR har løbende risikovurderinger indenfor alle betydende områder med henblik på at sikre effektiv risikostyring og controlling. Risici identificeres, vurderes, prioriteres, styres aktivt og rapporteres gennem en ledelsesmæssig proces. hanevand i Dansk Vand Grand Prix, og TREFOR kom på en flot 2. plads med vand fra Tørskind Vork Vandværk. Stor besparelse for varmekunderne TREFOR Varme A/S har igennem 2013 og 2014 været direkte initiativtager til at danne et samarbejde med de øvrige fjernvarmeværker i området om et kraftvarmeprojekt baseret på 100 % biomasse, som skulle udgøre et alternativ til fremskaffelse af miljørigtig fjernvarme i Trekantområdet fra 1. januar 2018, hvor kontrakten mellem DONG Energy og TVIS udløber. Repræsentantskabsvalg Hvert 4. år afholdes der valg til TREFORs repræsentantskab og bestyrelse. Valget blev afholdt i efteråret 2014, og det nye repræsentantskab og den nye bestyrelse tiltrådte 1. januar Interessen for valget var stor, hvilket blandt andet kom til udtryk ved, at der var kampvalg i alle fem kredse, og stemmeprocenten nåede op på 10 %. Bestyrelsesformand Steen Dahlstrøm blev genvalgt som formand for TREFOR i den næste fireårige periode. Målet var at sikre fjernvarmekunderne i Trekantområdet den billigst mulige langsigtede fjernvarmepris. I 2014 traf TVIS beslutning om at forhandle videre med DONG Energy, men på et væsentligt lavere prisniveau. TREFOR Varmes initiativ har således skabt en besparelse for varmekunderne i området på mio. kr. hvert år i de næste 20 år. Forretningsmæssigt fokus Et af TREFORs fokusområder i 2014 har været at styrke den forretningsmæssige indsigt, og vi har derfor videreudviklet vores målstyringsværktøjer, så vi har et mere præcist og hurtigt billede af vores virksomheds udvikling. TREFOR koncernen er inde i en periode med stor strategisk udvikling, der har betydning både for vores nære område her lokalt, men også i hele landet og internationalt. Det er med stor respekt og ansvarlighed, at jeg påtager mig bestyrelsesformandshvervet fremadrettet. Steen Dahlstrøm, borgmester og genvalgt formand for TREFORs bestyrelse. 16

17 Forretning med hjerte I TREFOR er vi nyskabende og arbejder med en høj faglighed. Vores koncernstrategi bygger som nævnt på en stærk national og international udvikling. Velfærdsteknologi Et af de nye strategiske områder, som TREFOR er trådt ind i, er velfærdsteknologi. Dette skete gennem opkøbet af Medisat A/S den 7. februar Vi har fokus på vores kunder og på at skabe en god forretning og en sund indtjening baseret på, at vi skaber værdi hos vores kunder med vores forskellige produkter og forretningsområder. Vi har en passion for det, vi laver, og finder en stor glæde i at skabe velfærd for vores kunder. Kort sagt driver vi forretning med hjerte. Salg i Danmark og udlandet En af målsætningerne i TREFORs koncernstrategi er at styrke koncernens salgsfokus, og vi har i 2014 videreudviklet den salgsorienterede kultur i alle forretningsområder. TREFORs nationale aktiviteter med kommercielt salg og opgaveløsning over hele Danmark er vokset støt i 2014 og udgør i 2014 mere end halvdelen af koncernens samlede omsætning. Ved udgangen af 2014 var TREFOR etableret med afdelingskontorer i Kolding, Fredericia, Herning, Aarhus, Odense, Svendborg, København, Ballerup, Holbæk og Karlslunde. TREFOR har indenfor flere områder opbygget erfaringer fra det danske marked og har stærke kompetencer, som kan udnyttes og videreudbygges på internationale markeder. Det drejer sig om områder indenfor vedvarende energi, energioptimering, intelligent styring og konceptløsninger. Medisat udvikler kommunikationsløsninger indenfor det telemedicinske område og leverer telemedicinske løsninger til behandling af kroniske patienter i eget hjem samt IT-baserede omsorgsydelser til offentlige og private kunder. Kommuner og regioner har søgt efter effektive løsninger indenfor området for telemedicin, og patientkufferten fra Medisat er et godt bud på en løsning. Velfærdsteknologi og telemedicin har en god sammenhæng til TREFORs koncernstrategi og udrulning af fibernettet, som TREFOR har investeret i igennem de seneste 10 år. Historisk samarbejde på fibernettet TREFOR Bredbånd har udrullet fibernet til hovedparten af Trekantområdet og har dermed nået den målsætning vedrørende udrulning af fiber, som blev sat ved etableringen af TREFOR Bredbånd. I oktober 2014 indgik TREFOR en historisk aftale med TDC om, at TDC får adgang til TREFOR Bredbånd A/S fibernet. Indgåelsen af aftalen betyder, at TREFOR har taget første skridt i en trinvis åbning af fibernettet for eksterne udbydere, hvilket er helt i tråd med intentionerne, da fiberprojektet blev etableret i Ansvarlig energi TREFOR investerer frem til 2025 op mod 5 mia. kr. i udvikling og fremtidssikring af el-, vand- og varmenettet samt i udvikling af nye energiteknologier, nye forretningsområder og fibernettet. Vi engagerer os i at fremme ny teknologi og investerer i udviklingsprojekter, hvor der vurderes at være et strategisk forretningsmæssigt potentiale. 17

18 Globale klimamæssige udfordringer TREFOR er hoved- og majoritetsaktionær i det nye kommercielle selskab REMERGY A/S, som står for Responsible Emerging Markets Energy. Selskabet blev etableret i starten af 2014 og sælger og etablerer energirigtige el- og vandproducerende løsninger i Afrika og i andre udviklingsområder i verden. Brændselscellerne anvender brint som brændstof i en proces, som kun har vand som restprodukt. Anvendelsen af brint i energisystemet anses som et centralt virkemiddel i processen med at få balance i energisystemet. De vigtigste anvendelser af brændselsceller er til transport, generatoranlæg og elektrolyseanlæg til produktion af brint. REMERGY har i 2014 færdigudviklet et demonstrationsprojekt på et micro-elnet til en isoleret landsby i Uganda og idriftsat anlægget. Det forsyner ca. 100 husstande med el, og dets etablering og drift har affødt stor interesse i både Uganda, Kenya og Tanzania. Det er ligeledes lykkes for REMERGY at indgå kontrakt med en ugandisk investor om levering af foreløbigt 500 sæt husstandsløsninger, der skal udgøre elforsyning til enkelthusstande med isoleret beliggenhed. Leverancer påbegyndes i 1. kvartal Udbygning af vindstrømproduktion Det nationale mål i Danmarks Klimaplan er, at 50 % af Danmarks traditionelle elforbrug skal komme fra vind i 2020, hvilket svarer til en produktion på ca MW på land. TREFORs bidrag til produktion af vindmøllestrøm sker gennem selskabet European Wind Investment A/S (EWII), som TREFOR overtog 100 % pr. 1. januar 2014 efter at have været hovedaktionær i selskabet. EWII har vindmølleparker i Danmark, Sverige og Tyskland, og ved udgangen af 2014 bestod EWIIs portefølje af 35 vindmøller med en samlet kapacitet på 76 MW. Dette svarer til strømforbruget til ca gennemsnitshusstande. I december 2014 underskrev selskabet en betinget købsaftale vedrørende yderligere en eksisterende vindmøllepark i Tyskland bestående af 10 møller med en samlet kapacitet på 18 MW. Brændselscelleteknologi Den 1. oktober 2014 overtog TREFOR alle aktierne i IRD A/S, som TREFOR hidtil har været majoritetsaktionær i. IRD udvikler og producerer komponenter til brændselsceller og udstyr, som anvender brændselsceller. TREFOR ønsker med den øgede fokus på brændselsceller, at være med til at understøtte udbredelsen og integrationen af vedvarende energi såvel i Danmark som internationalt. I forbindelse med overtagelsen af IRD er det besluttet, at virksomheden i 2015 flytter fra Svendborg til Odense, således at der kan skabes tættere relationer til forskningsmiljøet på SDU. Dansk Mikro Kraftvarme Demonstrationsprojektet Dansk Mikro Kraftvarme i landsbyen Vestenskov på Lolland, som IRD har deltaget i, blev afsluttet i 2014 med succes. Her har private husejere og kommunale bygninger deltaget i demonstration og afprøvning af IRD s µchp (Micro Heat and Power system) produkt. Det har givet anledning til meget stor interesse fra udlandet, specielt Asien. Produkterne vil kunne løse problemerne med udfasningen af oliefyr i områder uden fjernvarme og naturgas; idet det kan fungere med overskudsenergi fra vindmøller. Værdi for kunderne Tilfredse kunder er TREFORs vigtigste aktiv. Som en moderne erhvervsvirksomhed er det nødvendigt og naturligt, at vi lytter til vores kunder og sætter ind med konkrete tiltag der, hvor der er behov. Derfor har vi kunden i centrum for alt, hvad vi gør, og vi har igennem de seneste år igangsat forskellige tiltag, der har til formål at sikre en høj tilfredshed hos vores kunder. Vores vision er at skabe værdi for vores kunder. 18

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet

Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Fremtiden er lige om hjørnet. Skal vi følges? energi til livet Godt på vej mod fremtiden TREFOR er en dynamisk energikoncern. Vi er i konstant bevægelse for at tilpasse os markedsforhold og kundernes behov,

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Brørup Revisionskontor

Brørup Revisionskontor Brørup Revisionskontor Registreret revisionsanpartsselskab BRYGGERSTRÆDE 20 6650 BRØRUP TLF. 75 38 16 77 FAX 75 38 38 40 revision@br-rev.dk CVR 13 26 09 82 BEPLANTNINGSSELSKABET STAUSHEDE AKTIESELSKAB

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S

VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S VILDBJERG TEKNISKE VÆRKER A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/02/2013 Olav Jensen Dirigent Side 2 af 16

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR

DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI 15. REGNSKABSÅR Tlf.: 75 18 16 66 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab esbjerg@bdo.dk Bavnehøjvej 6 www.bdo.dk DK-6700 Esbjerg CVR-nr. 20 22 26 7020222670 DANSK SELSKAB FOR MEKANISK DIAGNOSTIK OG TERAPI ÅRSRAPPORT

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08

ÅRSRAPPORT 2014. CVR.nr. 14 76 21 08 ÅRSRAPPORT 2014 CVR.nr. 14 76 21 08 Årsrapportens godkendelse Således forelagt og vedtaget på foreningens ordinære generalforsamling den 26. februar 2015. Dirigent: INDHOLD Side Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19

Svenstrup Vandværk A.m.b.a. CVR-nr. 20 65 25 19 CVR-nr. 20 65 25 19 Indhold Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Oplysninger om selskabet 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012

Rolfsted og Omegns Transformerforenings. Årsrapport 2012 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63146600 Telefax 63146612 www.deloitte.dk Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab

Læs mere

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15

Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk. Årsrapport. CVR. nr. 30 01 05 15 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Andelsselskabet Bjert-Stenderup Vandværk Årsrapport 2013 CVR. nr. 30 01 05 15 Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder

ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder ÅRSRAPPORT 2012 Danske Havnevirksomheder DI nr.: 771 CVR-nr.: 25 85 59 81 Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om foreningen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Den kritiske revisors

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Kandidatoversigt - Middelfart

Kandidatoversigt - Middelfart Finn Henningsen 1. Jeg opstiller idet jeg er elinstallatør i Middelfart på 30 år og har derfor i dagligdagen en stor kontakt med Trefors kunder og vil kunne meddele og informere omkring samarbejdet mellem

Læs mere

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011

Foreningen Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Foreningen Støt Soldater & Pårørende

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02.

Deloitte. Blue Equity Management AIS CVR-nr. 35472754. Årsrapport 2014. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 16.02. Deloitte. Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Blue Equity Management AIS CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

Dansk handlefrihed TRE-FOR

Dansk handlefrihed TRE-FOR Dansk handlefrihed TRE-FOR Perspektiverne for Mikrokraftvarme v/ Martin Vesterbæk, Projektleder Agenda Kort om TRE-FOR. Pilotprojekt med mikrokraftvarme Perspektiverne for mikrokraftvarme Spørgsmål. Fakta

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011

FORENINGEN WSPA DANMARK. CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 FORENINGEN WSPA DANMARK CVR.nr. 26 39 74 48 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer

Læs mere

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ----------------------------------------

Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov ---------------------------------------- REVISIONSFIRMAET MICHAEL FRÆMOHS REGISTRERET REVISOR, HD HØEGH-GULDBERGS GADE 67, 8000 ÅRHUS C Ejerforeningen Sletterhagevej 23-25-27, Risskov CVR-nr. 32 10 70 44 ----------------------------------------

Læs mere

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013

Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86 72. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Papirfabrikken 26 8600 Silkeborg Telefon 89207000 Telefax 89207005 www.deloitte.dk Foreningen for erhvervsilkeborg CVR-nr. 33 54 86

Læs mere

LAG Ikast-Brande. Årsrapport

LAG Ikast-Brande. Årsrapport LAG Ikast-Brande CVR-nr. 30 78 85 24 Årsrapport 2013 7. regnskabsår INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning og -påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæring 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Vindenergi Danmark amba

Vindenergi Danmark amba Vindenergi Danmark amba ÅRSRAPPORT 2009 I HOVEDTAL 10. regnskabsår Registreret Revisionsaktieselskab HuRup Rolighedsvej 7 7760 Hurup Tlf. 9795 1711 Fax 9795 3249 CVR-nr. 2883 9200 hurup@revisionlimfjord.dk

Læs mere

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014

CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING. Årsregnskab 2014 CARLSBERG FUNKTIONÆRERNES REPRÆSENTATIONSFORENING Årsregnskab 2014 24. marts 2015 Dette regnskab indeholder 13 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Den interne revisors påtegning

Læs mere

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49

Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Foreningen Nykøbing F. Teaters Venner CVR-nr. 34 74 62 49 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår

Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012. 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd cvr.nr. 29876819 Årsrapport for 2012 6. regnskabsår Grundejerforeningen Ørestad Syd Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Side Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14

Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014. CVR-nr. 51 09 50 14 Andelsselskabet Saltbæk Strandvænge Vandværk Årsrapport for 2014 CVR-nr. 51 09 50 14 Indholdsfortegnelse Side Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige revisors erklæringer 2 Ledelsesberetning 4 Regnskabspraksis

Læs mere

energi til fremtiden Årsrapport 2013

energi til fremtiden Årsrapport 2013 energi til fremtiden Årsrapport 2013 Vi tager ansvar, og vi tager stilling... Indhold: Koncernoversigt Bestyrelse og direktion Repræsentantskab Selskabsoplysninger Koncernens adresser Ledelsespåtegning

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73

UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB CVR-NR. 17 22 92 73 UDKAST STUDIEFOND FOR DANMARKS JORDBRUGSVIDENSKABELIGE PH.D - FORENING ÅRSREGNSKAB 2013 CVR-NR. 17 22 92 73 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Foreningsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige revisors

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014

DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 - - - - DANSK BRYGMESTER FORENING HJÆLPEFONDEN Årsregnskab 2014 30. marts 2015 Dette regnskab indeholder 11 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB

FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB FORSTKANDIDATFORENINGENS REJSEFOND SKOVRIDER MOGENS ANDERSEN OG HUSTRUS FOND ÅRSREGNSKAB 2011 CVR-NR. 11 70 42 98 Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Fondsoplysninger... Ledelsespåtegning... Den uafhængige

Læs mere

Dansk Biotek Årsrapport for 2011

Dansk Biotek Årsrapport for 2011 Dansk Biotek Årsrapport for 2011 CVR-nr. 28 43 65 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Aulum-Haderup Erhvervsudvikling PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Hjaltesvej 16 Postboks 1443 7500 Holstebro www.pwc.dk E-mail: holstebro@pwc.dk Telefon 96 11 18 00 Telefax 96 11 19 00 Aulum-Haderup Erhvervsudvikling

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD

GRUNDEJERFORENINGEN BLANGSTEDGÅRD Dansk Revision Odense registreret revisionsaktieselskab Langelinie 79 DK-5230 Odense M Odense@danskrevision.dk www.danskrevision.dk Telefon: +45 66 13 03 31 Telefax: +45 66 13 92 31 CVR: DK 82 21 89 12

Læs mere

Tommerup St. Antenneforening

Tommerup St. Antenneforening Tommerup St. Antenneforening Engvej 22 5690 Tommerup CVR.-nr. 17 92 97 98 20. regnskabsår Årsrapport for 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling den / 2014 Dirigent: - 1 - Indhold Påtegninger Bestyrelsens

Læs mere

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014

Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen. Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Ebeltoft Antenneforening c/o Knud Chr. Jensen Hestehaven 4 8400 Ebeltoft ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 30 21

Læs mere

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for

Jelling Golfklub. Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Jelling Golfklub Jelling Skovvej 2, Postbox 62, 7300 Jelling Årsrapport for 2014 CVR-nr. 15 92 84 92

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2014 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår

Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Årsrapport for 2013 27. regnskabsår Gjøl Private Vandværk I/S Bygstubben 22, Gjøl 9440 Aabybro CVR-nr. 11 44 45 47 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på vandværkets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014

Motionsklubben Elefanten. Årsrapport 2014 Indhold Bestyrelsens påtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Ledelsesberetning 4 Foreningsoplysninger 4 Beretning 5 Årsregnskab 1. januar - 31. december 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening

Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Drøsselbjerg Strands Grundejerforening Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International

Læs mere

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner

Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Offerrådgivningen for Fyns Politi, Odense, Assens, Kerteminde, Middelfart, Nordfyns og Nyborg kommuner Nørregade 77, 3., 5000 Odense C CVR-nr. 31 67 04 38 Årsrapport for 2009 Godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014

Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100 Haderslev CVR-nr. 34 75 53 29 ÅRSRAPPORT 2014 Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk Diernæs Strands Vandværk a.m.b.a. 6100

Læs mere

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent

KiteBoarding Danmark. Årsrapport 2008. Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent KiteBoarding Danmark Årsrapport 2008 Årsrapporten er godkendt på foreningens ordinære generalforsamling, den / Dirigent Indhold Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning 4 Foreningsoplysninger

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014

NØRRE AABY ANTENNEFORENING ÅRSRAPPORT FOR 2014 NØRRE AABY ANTENNEFORENING CVR-nr. 72 97 46 11 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 18. marts 2015 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Side Oplysninger om foreningen...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4

Indholdsfortegnelse. Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning, kritiske revisorer 3 Revisionspåtegning, uafhængig revisor 4 Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 6 Ledelsesberetning 7 Årsregnskab

Læs mere

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10

Hals Vandværk AmbA CVR-nr. 33 63 36 10 CVR-nr. 33 63 36 10 Årsrapport for 2013 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige revisionsfirmaer og virksomhedsrådgivere

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011

Andelsselskabet. Bønsvig - Stavreby Vandværk. 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Andelsselskabet Bønsvig - Stavreby Vandværk 4720 Præstø -------------- Regnskab for året 2009/2010 samt Budget 2010/2011 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, afholdt den 19. september 2010

Læs mere

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10

Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Aabybro Fjernvarmeværk A.m.b.a., Aabybro CVR-nr. 17 77 97 10 Årsrapport for 2011/12 Ordinær generalforsamling afholdes på Hotel Søparken, den 22/8 2012, kl. 19.30 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr.

ÅRSREGNSKAB 2013. 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S. CVR nr. ÅRSREGNSKAB 2013 1. januar 2013-31. december 2013 (16. regnskabsår) Ideer for Livet Fonden Kay Fiskers Plads 9 2300 København S CVR nr.: 21 17 68 42 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Fondsoplysninger...

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Københavns Døves Idrætsforening Døvania

Københavns Døves Idrætsforening Døvania CVR-nummer: 34759758 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2012 (109. regnskabsår) Godkendt på foreningens generalforsamling, den / 2013 Dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsesberetning mv. Foreningsoplysninger

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011

GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998. CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 GARNINDKØBSFORENINGEN AF 1998 CVR.nr. 20 83 12 78 ÅRSRAPPORT 2011 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Erklæring afgivet af

Læs mere

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse...

Ledelsespåtegning... 1. Den uafhængige revisor påtegning... 2-3. Ledelsesberetningen... 4. Anvendt regnskabspraksis... 5-6. Resultatopgørelse... Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning............................................... 1 Den uafhængige revisor påtegning................................... 2-3 Ledelsesberetningen..............................................

Læs mere

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014

Boligkontoret Fredericia. Afd. 331 Ullerupdalvej. Regnskab for året 2014 331 Boligkontoret Fredericia Afd. 331 Ullerupdalvej Regnskab for året 2014 Indholdsfortegnelse Stamoplysninger 2 Resultatopgørelse 4 Balance 7 Noter 9 Påtegning 12 1 Stamoplysninger Boligorganisation:

Læs mere

Roskilde Grundejerforening

Roskilde Grundejerforening Roskilde Grundejerforening Årsrapport 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning... 2 Revisionspåtegning... 3-4 Ledelsesberetning Ledelsesberetning og anvendt regnskabspraksis... 5 Årsregnskab

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den 10. marts 2014. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport

Uhre Windpower 2 I/S. CVR-nr. 33 62 12 64. Årsrapport Uhre Windpower 2 I/S CVR-nr. 33 62 12 64 Årsrapport 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Interessentskabsoplysninger Interessentskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab

REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab REVISION AARHUS Godkendt Revisionsaktieselskab Bryggervej 28 8240 Risskov Tlf. 87 43 96 00 Fax 87 43 96 02 E-mail post@revision-aarhus.dk CVR-nr. 16 17 04 45 %%WatermarkEnable: True%% %%WatermarkSelected:Logo%%

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S

DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK I/S Allan Nielsen Finn Diederichsen Registrerede revisorer CVR-nr. 27 49 24 87 Aabenraavej 1A 6100 Haderslev Telefon: 7453 4220 mail@rnd-partner.dk www.rnd-partner.dk DJERNÆS-SDR.VILSTRUP STRANDS VANDVÆRK

Læs mere

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p

S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b&. Ånsrepp*r? æ#*p S?r;b V*nd \dffirk Æ.rn.b"&. Ånsrepp*r? æ#*p Ledelsespåtegning Vi har dags dato aflagt årsrapporten for regnskabsåret 29 for Andelsselskabet Strib Vandværk. Arsrapporten er aflagt i overensstemmelse med

Læs mere

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014

dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 dbio - Nordjylland Årsregnskab 1. januar - 31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på regionens generalforsamling den /. Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1

Læs mere

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013

Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup. CVR-nr. 11 32 53 19. ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Outrup Varmeværk A.m.b.a. Centrum 2 6855 Outrup CVR-nr. 11 32 53 19 ÅRSRAPPORT 1. august 2012-31. juli 2013 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 25. september 2013 Dirigent indholdsfortegnelse

Læs mere

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008

Dansk Træforening. Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Dansk Træforening Revisionsprotokol af 5/5 2009 vedrørende årsrapporten for 2008 Kvæsthusgade 3 DK-1251 København K Tlf. (+45) 39 16 36 36 Fax (+45) 39 16 36 37 E-mail:copenhagen@n-c.dk Aalborg København

Læs mere

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41

Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme. CVR-nr. 11 66 31 41 Danmarks Lungeforenings Fond til bekæmpelse af Lungesygdomme CVR-nr. 11 66 31 41 Årsregnskab for Årsregnskabets godkendelse Ledelsespåtegning Bestyrelse og direktør har dags dato aflagt årsregnskabet for

Læs mere

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014

Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 Glim Vandværk A.M.B.A Helvigmaglevej 3, Glim 4000 Roskilde ÅRSRAPPORT 2014 INDHOLDFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 3 Påtegning Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæring 5-6 Årsregnskab 1/1 2014

Læs mere

martînsen Rådglvning & Revlsion

martînsen Rådglvning & Revlsion martînsen Rådglvning & Revlsion Torvegade 16 DK-6600 Vejen Ttf. 76 96 33 66 Fax 76 LL 44 0t www.ma tlnsen,dk CVR. nr. 32 28 52 01 UdviklingVejen Sdr. Tingvej 1O, 6630 Rødding Uddrag af Arsrapport for 2013

Læs mere

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03

Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Aalborg-Nørresundby Antenneforening CVR-nr. 17 10 02 03 Årsrapport for 2010 STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende netværk af uafhængige

Læs mere

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98

Kreds Nordea. Årsrapport for 2014. Godkendt på kredsens generalforsamling, den. Som dirigent: CVR.nr.: 10 51 38 98 Kreds Nordea CVR.nr.: 10 51 38 98 Årsrapport for 2014 Godkendt på kredsens generalforsamling, den Som dirigent: Indholdsfortegnelse Oplysninger om kredsen 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors

Læs mere

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05

Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg. CVR nr. 32 51 91 05 Nødebo Vandværk a.m.b.a. Kildeportvej 16 3480 Fredensborg CVR nr. 32 51 91 05 ÅRSRAPPORT FOR 2014 Godkendt på vandværkets ordinære Generalforsamling den 30/3 2015 Dirigent www.dossing.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab

Årsrapport 2013. A/S Plantningsselskabet Sønderjylland. CVR-nr. 35 74 67 14 044733 / CW. KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Nørre Havnegade 43 6400 Sønderborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk 044733 / CW KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Medlem af

Læs mere

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA

JONSTRUP VANDVÆRK AMBA JONSTRUP VANDVÆRK AMBA ÅRSRAPPORT 2011 www.n-c.dk CVR.nr. 29442789 Aalborg Hasseris Bymidte 6 Postboks 9 DK-9100 Aalborg Tlf. 98 18 33 33 e-mail: aalborg@n-c.dk København Kvæsthusgade 3 DK-1251 København

Læs mere

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød

HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471. 3400 Hillerød HILLERØD BORGERSTIFTELSE CVR-NR. 12906471 3400 Hillerød ÅRSREGNSKAB FOR ÅRET 2012 Indholdsfortegnelse Bestyrelsens påtegning 1 Den uafhængige revisors påtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

ATP PE GP Årsrapport 2014

ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP Årsrapport 2014 ATP PE GP ApS CVR-nr. 29 44 81 24 Årsrapport for perioden 1. januar 2014-31. december 2014 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Registreret revisor Karl Sørensen

Registreret revisor Karl Sørensen Registreret revisor Karl Sørensen Solrød Strands Grundejerforening samt Strandfonden Årsrapport for tiden 1. januar - 31. december 2012 Vibesøvej 2 - Gundsømagle - 4000 Roskilde - Tlf. 5127 1065 (9:00-15:00)

Læs mere