Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S"

Transkript

1 Nyhedsbrev 2015 Hvidovre Vindmøllelaug I/S

2 Praktisk info Hvidovre Vindmøllelaug I/S C/o EBO Consult Arnold Nielsens Boulevard 60, Hvidovre Lauget andele andelshavere Bestyrelse Erik Frølund-Thomsen, formand Erik Christiansen, næstformand Hans Christian Sørensen Knud Erik Larsen Frank A. Olsen Suppleanter: Erik Christoffersen Benny Henriksen Pernille Susgaard, teknisk medarbejder Administration C/o Lene Vind Kommunikation Kronborg 17A 3000 Helsingør Tlf Telefontid: Torsdag kl Økonomi & overdragelse Marian Schønning Kirkebjerg Nr. Asmindrup Revision Bjarne Ulrik Pedersen, Partner Revision, Statsautoriseret revisionsaktieselskab, Brande

3 Indhold Praktisk info s 2 Indkaldelse til interessentskabsmøde s 4 Vejviser til interessentskabsmøde s 5 Årets produktion og prisen for el s 6 Budget 2014, resultat 2014 og budget 2015 s 8 Nyt fra ledelsen s 9 Nyt fra administrationen s 12 Tekst: Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen, Frank A. Olsen, Pernille Susgaard, H.C. Sørensen og Lene Vind. Tak for lån af fotos til: Anne-Mette Mikkelsen, Hvidovre Avis og Lene Vind. Grafik: jacobtesch.dk Trykkeri: KLS Grafisk Hus, Hvidovre. Februar

4 Vejviser Frihedens Idrætscenter, Hvidovrevej 446 i Hvidovre Med bus Bus 200S fra Lyngby station til Frihedens Station: Stå af ved Frihedens station ved krydset Hvidovrevej/Gammel Køge Landevej. Bus 133 fra Valby station mod Avedøre Station: Stå af ved Hvidovrevej/Arnold Nielsens Boulevard. Tag bus 132 eller 200S til Frihedens station. Herfra er der ca. 200 meter til Frihedens Idrætscenter, som ligger lige efter krydset på højre hånd. Med S-tog S-togslinje A eller A+ fra Hovedbanegården mod Hundige: Stå af på Frihedens station. S-togslinje B fra Hovedbanegården mod Høje Taastrup: Stå af på Hvidovre station. Tag her bus 132 til Frihedens station. Gå de sidste 200 meter. Parkering Der er gratis parkeringsmuligheder ved Engstrandskolen og på Gammel Køge Landevej lige ved idrætscenteret. 4

5 Indkaldelse til interessentskabsmøde Kære andelshaver Du indkaldes hermed til Hvidovre Vindmøllelaugs interessentskabsmøde torsdag den 19. marts 2015 i Frihedens Idrætscenter, teatersalen, Hvidovrevej 446, 2650 Hvidovre. Kl indskrivningen åbner. Du bedes venligst medbringe brevet, der er udsendt sammen med denne indkaldelse. Heraf fremgår dit andelshavernummer og her kan du også se, hvilke kontaktdata og kontonummer vi har registreret på dig i laugets database. Kan du ikke finde brevet, kan du alternativt medbringe anden personlig identifikation. Klokken vil laugets formand Erik Frølund-Thomsen byde velkommen og herefter er dagsordenen: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent og stemmetællere 3. Ledelsens beretning samt orientering om driften 4. Regnskab og budget 5. Indkomne forslag Pause med kaffe, te og kage 6. Valg af ledelse i ulige år: Erik Frølund-Thomsen, Erik Christiansen og H.C. Sørensen er på valg. De to førstnævnte modtager genvalg. Valg af to suppleanter: Erik Christoffersen og Benny Henriksen er på valg. Førstnævnte modtager genvalg. 7. Valg af to interne revisorer og en revisorsuppleant: Steen Molander og Jens Bak, interne revisorer samt revisorsuppleant Niels Kolbye er på valg. Alle tre modtager genvalg. 8. Eventuelt Med venlig hilsen Bestyrelsen, Hvidovre den 4. februar 2015 PS: Vi kan oplyse, at der inden mødet kan købes forskellige middagsretter i idrætscenterets restaurant Vi gør opmærksom på, at årsrapporten og nyhedsbrevet i år, kun bliver udsendt til andelshavere uden . Begge dokumenter vil være tilgængelige på hjemmesiden. 5

6 Årets produktion Hvidovre Vindmøllelaug produktionen Vindens energi-indhold Årets produktion Produktionen for Hvidovre Vindmøllelaug 2014 endte med et flot resultat på kwh. Således opnåede vi en produktion på ca 113 procent af den årligt estimerede på kwh Det har været et godt vindår og det afspejles i produktionen. Hvidovre-vindmøllen har i 2014 haft en rådighedsfaktor på ca. 97 procent. 6

7 Prisen for el Markedsprisen (eksklusive kompensation for balance omkostninger) på el har gennem 2014 været ret konstant omkring 22,4 øre/kwh svingende fra 19 til 28 øre/kwh. I december måned oplevede vi negative elpriser, som påvirkede prisen med 0,5 øre/kwh. For os kostede de negative el-afregningspriser ikke noget, da vi for 4. kvartal havde tilmeldt os puljeordningen hos Vindenergi.dk. Af samme årsag fik vi også en lidt højere afregningspris, så årsgennemsnittet er 22,7 øre/kwh. Hertil kommer værdien af Grønne Beviser samt 25 øre/ kwh i opstartstilskud, der betyder, at vi ender med en samlet pris på 50,2 øre/kwh for den producerede el. I fremtiden vil vi ikke blive straffet, selv om vi melder os ud af puljeordningen, da vi har lavet en aftale med DONG Energy om at afbryde møllerne i perioder med negative elpriser. Opstartstilskud ophører ca. om 1½ år, når vi har nået en produktion på kwh. Herefter bliver prisen udelukkende baseret på markedsprisen på el-børsen i Oslo. Figur: Prisen for el uden tillæg for balance, grønne beviser og opstart - måned for måned i Den blå søjle viser prisen på spotmarkedet, den røde er den pris vi har fået, idet vi var tilmeldt en puljeordning i 4. kvartal. På nedenstående graf side 9 er vist hvad vi ville have fået, hvis vi var tilmeldt puljeordningen hele året. Som gennemsnit når man i 2014 til, at vi ville have tjent på også at være tilmeldt i 1. kvartal, hvor vi specielt i januar havde en stor produktion. Puljeordningen har den fordel, at når prisen uventet falder, så tjener man penge, da puljeprisen fastlægges lidt i bakspejlet. Omvendt tjener man penge ved ikke at være i puljen, når prisen stiger uventet, som det skete i sommer. Men i 2014 har vi været ret heldige med vort valg, da vi samtidigt undgik negative priser i december. Det ville have kostet os ca kroner. 7

8 Budget 2014, resultat 2014 og budget 2015 Budget 14 Resultat 14 Forslag budget 15 Produktion kwh kwh kwh Indtægter: Salg af el kr kr ) Recs beviser ) Gebyrer: Overdragelse, kontorettelser Renter Driftsindtægter i alt Udgifter: Service og driftsledelse ) Driftsleder El-forbrug minus el-afgift ) Forsikring ) Produktionsomkostninger Administration ) Kontorhold EDB, hjemmeside, telefon Forsendelse, porto, gebyr Information og annoncer ) I/S møde, ledelse ) Revision ) Bogholderi Kontingenter ) Administrationsomkostninger Driftsudgifter i alt Resultat af primær drift Henlæggelser Årets resultat før afskrivninger Udbetaling pr. andel kr 450 kr 450 kr 450 Bemærkning til budget ) kwh afregnet til i gns kr/kwh 8) Interessentskabs- og ledelsesmøder 2) Miljøbeviser MW afregnet til 22,50 kr/mw 9) Partner Revision 3) Siemens Windpower og Danmarks Vindmølleforening 10) Danmarks Vindmølleforening 4) Internt elforbrug i møllerne minus elafgift-refusion 5) Maskin-, driftstabs- og ansvarsforsikring 6) Administration og kommunikation 7) Nyhedsbrev 8

9 Nyt Fra ledelsen F Figur: Prisen for el uden tillæg for balance, grønne beviser og opstart - måned for måned i Den blå søjle viser prisen på spot markedet, den røde, den pris vi har fået, idet vi var tilmeldt en puljeordning i 4. kvartal. Den grønne søjle viser, hvilken pris vi havde fået, hvis vi hele året havde været tilmeldt en puljeordning. Garantiperioden ophører Den 8. marts 2015 udløber mølleleverandørens fem-årige periode med teknisk garanti på vindmøllen. Det betyder at Hvidovre Vindmøllelaug (HVL) selv må bære de omkostninger ved reparationer, tekniske ændringer og forbedringer mm på vindmøllen, som Siemens Wind Power (SWP) ellers har dækket. Da SWP over garantien har afholdt udgifter til en del modifikationer og forbedringer på møllen, må vi antage at behovet for at rette forskellige børnesygdomme og mindre fejl ved møllen er blevet minimalt. Lovpligtigt serviceabonnement Samtidigt med garantiperiodens ophør udløber, er det serviceabonnement, der er tegnet på møllen fra starten også udløbet. Det er lovpligtigt at vindmøllen skal serviceres i henhold til leverandørens forskrifter og at dette skal være af et autoriseret firma. For denne vindmølletype er der pt. kun en leverandør på markedet, som er autoriseret, og det er SWP. Møllen er gennemgået omhyggeligt I forbindelse med udløb af både garantiperioden og servicekontrakten har ledelsen gennemgået vindmøllens vedligeholdelsesmæssige tilstand omhyggeligt og der er rejst en række krav angående udbedringen af både væsentlige fejl og mangler, og fejl af mere kosmetisk art som eksempelvis rustpletter på tårnet og rustne bolte. Ligeledes checkes om alle de for denne vindmølletype gældende retrofit programmer er blevet udført i det fornødne omfang. Således sikres at vindmøllen kommer ud af den fem-årige garanti- og serviceperiode i en perfekt og velplejet tilstand. 9

10 Nyt Fra ledelsen fortsat Årsomkostninger til nyt serviceabonnement I den næste driftsperiode efter udløbet af femårs perioden, tegnes der en ny serviceaftale med SWP og bestyrelsen har undersøgt mulighederne. En sædvanlig serviceaftale, der dækker driftsovervågning, udkald for reparation, de foreskrevne tilsyn og olieskift på gear og hydraulik mm samt rapportering, vil stort set koste det samme, som det hidtidige serviceeftersyn (ca kr. pr. år). Reservebeløb til vedligeholdelsesudgifter Eventuelle fremtidige udgifter til reparationer vil i modsætning til tidligere komme til at belaste udgiftssiden for HVL. Det er blandt andet derfor, at ledelsen af forsigtighedshensyn over en række år har henlagt årlige beløb på 0,5 mio. kroner som reserver, således at en evt. større reparationsudgift helt eller delvist kan dækkes uden at påvirke et års resultat ekstremt. Pludselig opstået skade på maskindele eller komponenter vil i et vist omfang være dækket af HVL s maskinkaskoforsikring. Det kan være vanskeligt at budgettere nøjagtigt for reparationsudgifter, da omfanget ikke kendes på forhånd. Bedste kategori mht. reparationsbehov Da møllens vitale komponenter er i en særdeles god tilstand og der ikke pt. for denne mølletype findes seriefejl med feks. gearkasser eller andre store komponenter, vil ledelsen dække reparation fra henlæggelseskontoen, ligesom der ikke tegnes en langt dyrere serviceaftale med indhold af forsikringselementer. Ny serviceaftale og mangelrettelser Ledelsen forhandler pt. en ny serviceaftale med SWP. Det vil blive en en-årig fastprisaftale for det rutinemæssige arbejde med en vis garanti for møllens driftspålidelighed, men uden forsikringselementer. Inden aftalen indgås, skal SWP have afviklet mangellisten fra gennemgangen af vindmøllen i efteråret Der vil den 18. februar være en gennemgang i møllen omkring mangellisten, efterfølgende vil der blive udfærdiget en handleplan for udbedring af manglerne. Større omkostninger til vedligeholdelse Der er ikke mange forhandlingselementer forbundet med den nye serviceaftale, da SWP pt. som nævnt ovenfor er eneste mulige leverandør til at servicere vindmøllen. Da HVL i fremtiden selv er overordnet ansvarlig, for arbejder udført på vindmøllen, må det udover reparationsudgifter også påregnes, at der kommer øgede udgifter til HVL s eget tilsyn og administration. Alt i alt må det således forventes at driftsomkostningerne forøges. 10

11 Nyt fra administrationen Kontakt til lauget Hvidovre Vindmøllelaug har adressen: og hver torsdag er telefonen åben fra klokken 10 til 14 på nummeret Adressen til administrationen er: C/o Lene Vind Kommunikation, Kronborg 17A, 1., 3000 Helsingør. Husk at ændre kontonummer Dette er ikke en nyhed, men alligevel er det en vigtig information: Vindmøllelauget får ikke automatisk besked fra din bank, når du skifter kontonummer eller når du skifter til en anden bank. Derfor skal du selv give vindmøllelauget besked om ændringen på en af følgende måder: - Skrive et brev - Sende en til - Ændre oplysningerne via hjemmesiden under menupunktet personoplysninger Vindmøllelauget får først besked, når udbetalingen af afkastet til den forkerte konto er sket og pengene kommer retur. Det er ærgerligt, for arbejdet med genudbetalinger tager tid og koster dig et gebyr på 150 kroner. Beløbet bliver fratrukket det afkast, som du får udbetalt. Laugets oplysninger om dig På servicebrevet, som udsendes sammen med indkaldelsen til interessentskabsmødet, står de oplysninger vindmøllelauget har fra dig vedrørende din adresse, telefon- og bankforbindelse. Er oplysningerne ikke korrekte, skal administrationen have besked allersenest 14 dage før udbetalingen af afkastet det vil sige enten før 15. marts eller 15. september. Opdatering af oplysningerne kan ske som ovenfor nævnt via brev, eller hjemmesiden: Flere og flere får De fleste andelshaverne i Hvidovre Vindmøllelaug benytter nu og det giver bestyrelsen nye muligheder i forbindelse med udsendelsen af meddelelser. Det betyder både hurtigere og billigere udsendelse. Opdatering af oplysningerne om adressen kan ske som ovenfor nævnt via brev, eller hjemmesiden. Andele til salg Køb og salg af andelshavernes andele foregår stadig via hjemmesiden under menupunktet handelsplads. Vil en andelshaver gerne sælge sine andele, skal der ske en overdragelse. Der står mere om det på hjemmesiden under menupunktet køb og overdragelse. Her ligger også den overdragelseskontrakt, som skal udfyldes af både sælger og køber. Når det er sket, sendes kontrakten til laugets bogholder Marian Schønning. Hun sender en bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 dage og sørger for, at alt er i orden. Kontrakten returneres herefter og salget er en realitet. Overdragelsesdatoen sættes enten til at være den 1. april eller den 1. oktober på grund af udbetalingerne af afkast. Er der sat kryds ved 1. april, betyder det at sælger får sit sidste afkast 1. april. Er datoen for overdragelse ud i fremtiden, kommer bekræftelsen fra Marian Schønning først efter den kommende udbetaling af afkast. Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele, hvilket også gælder ved dødsboer. Andele til salg Køb og salg af andelshavernes andele foregår stadig via hjemmesiden under menupunktet handelsplads. - fortsættes 11

12 Nyt fra administrationen Fortsat: Vil en andelshaver gerne sælge sine andele, skal der ske en overdragelse. Der står mere om det på hjemmesiden under menupunktet køb og overdragelse. Her ligger også den overdragelseskontrakt, som skal udfyldes af både sælger og køber. Når det er sket, sendes kontrakten til laugets bogholder Marian Schønning. Hun sender en bekræftelse på modtagelsen indenfor 10 dage og sørger for, at alt er i orden. Kontrakten returneres herefter og salget er en realitet. Overdragelsesdatoen sættes enten til at være den 1. april eller den 1. oktober på grund af udbetalingerne af afkast. Er der sat kryds ved 1. april, betyder det at sælger får sit sidste afkast 1. april. Er datoen for overdragelse ud i fremtiden, kommer bekræftelsen fra Marian Schønning først efter den kommende udbetaling af afkast. Køber betaler et gebyr på 400 kroner for overdragelsen af andele, hvilket også gælder ved dødsboer. Nogle andelshavere kan ikke længere finde deres andelsbevis. Det er ikke et stort problem, da ejerskabet alene afgøres af registreringen i vindmøllelaugets database. Overdragelse af andele i dødsboer Ved dødsfald skal andelen også overdrages, selvom den forbliver i familiens eje. Det vil sige, at der ikke bare sker en ændring af kontonummeret til den/de efterladte, forinden skal udfyldes en overdragelseskontrakt. Den indsendes til vindmøllelaugets bogholder Marian Schønning sammen med en kopi af skifteretsattesten. Er man bobestyrer, skal der indsendes fuldmagter fra de øvrige arvinger, hvorefter bobestyreren kan overdrage andelen eller sælge afdødes andel. Der er håb forude. Det var konklusionen efter et besøg ved møllerne i starten af oktober måned. Her tog Erik Frølund-Thomsen, formand for Hvidovre Vindmøllelaug, imod 23 unge studerende fra USA og deres lærer David Possen. Foto: Annemette Mikkelsen, Hvidovre Avis 12

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde

Indhold. Økonomi Produktionen over året, udgifter og indtægter. Indkaldelse til I/S-møde Lynettens Vindkraft I/S Nyhedsbrev Februar 2013 Læssøesgade 9, 3.th. 2200 København N SE Nr. 1866 1101 Indhold Indkaldelse til I/S-møde Dagsorden for I/S-mødet Økonomi Udbetaling Budget for år 2013 Medlemsadministration

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00

Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Referat af den ordinære generalforsamling i Københavns Døves Idrætsforening Døvania den 25. april 2013 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Valg af 2 stemmetællere 4. Bestyrelsens

Læs mere

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61

AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 AFDELINGSMØDE I AFD. 1 Sundquistgade 46 56 og Ringgade 11-61 BESTYRELSENS BERETNING 2014 15 Tirsdag den 10. marts 2015 Kl. 18.30, i Boligforeningens - 1 - mødelokale, Holger Drachmanns Gade 1 Kære beboer

Læs mere

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice

Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Økonomicenteretøkonomicenteretøk onomicenteretøkonomicenteretøkon omicenteretøkonomicenteretøkonom icenteretøkonomicenteretøkonomice Samarbejdsbetingelser ø k o n o m i c e n t e r e t nteretøkonomicenteretøkonomicente

Læs mere

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS

Fagligt. Alternativ. Danmarks Frie Fagforening GODT NYTÅR. Mortens sag direkte til Storkammeret. INDKALDELSE til landsmøde. Betal kontingent via BS Fagligt No. 1 Januar 2005 Alternativ GODT NYTÅR Mortens sag direkte til Storkammeret INDKALDELSE til landsmøde Betal kontingent via BS Danmarks Frie Fagforening Idégrundlag... Danmarks Frie Fagforening

Læs mere

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012

Bestyrelsens beretning Generalforsamling 2012 s beretning Generalforsamling 2012 Skamlebæk Vandværk Beretningen bliver lidt anderledes end den har været de sidste par år, idet der for at sige det mildt, er sket en del på værket det sidste års tid.

Læs mere

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700

Dansk Kabel Tv s service og vagttelefon er 4332 4700 9. Maj 2008 Til foreningens medlemmer. Hermed fremsendes referat fra generalforsamlingen den 29. april 2008. Bestyrelsen har efter generalforsamlingen konstitueret sig således: Formand Bjarne Hansen 46789195

Læs mere

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn

økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn økonomicenteretqwertyuiopåasdfghj klæøzxcvbnmqwøkonomicenteretyui opøkonomicenteretåasdfghjklæøzxcv Samarbejdsbetingelser bnmqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbn ø k o n o m i c e n t e r e t mqwertyuiopåasdfghjklæøzxcvbnmq

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00

Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Referat af ordinær generalforsamling i Munksøgård Delebilsforening i halmhuset (Munksøgård 21B) tirsdag d. 8. april 2014 kl. 20:00 Deltagere: Steen Solvang Jensen (formand), Jan Peiter (kasserer), Ole

Læs mere

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning.

Referat fra GF forelå underskrevet af dirigenten og blev taget til efterretning. Til bestyrelsen, driftslederen og sekretær for SKAMLEBÆK VANDVÆRK A.m.b.a. Til stede: Carsten Lebrecht (CL), Orla Zinck ( OZ ), Bent Nielsen (BN), Jeanette Møltov Jepsen ( JMJ ), Max Engelberth ( ME ),

Læs mere

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder

Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Medlemsinformation Marts 2006 indeholder Indkaldelse og dagsorden til generalforsamling Budgetspecifikation: Programafgifter i 2006. Budgetspecifikation: Honorarer og forsikring i 2006. Revideret regnskab

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000

Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 Referat af generalforsamlingen i AB Jæger den 25.1.2000 1. Dirigent. Bestyrelsen foreslår Karin Kilde som dirigent, enstemmig valgt. Karin Kilde (KK): Generalforsamlingen er ikke indkaldt til tiden skulle

Læs mere

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet

Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet #JobInfo Criteria=S1# Organisationsbestyrelsesmøde Mandag den 26. april 2011, kl. 19.30 i Ismejeriet Til stede: Stine Gotved, Marie Grundtvig Buss, Lone Henriksen, Hanne Tennes, Steen Donsby Afbud fra:

Læs mere

Nr. 4 2014 December 18. Årgang

Nr. 4 2014 December 18. Årgang Nr. 4 2014 December 18. Årgang 2014 året er snart slut!... 3 Referat fra ordinær generalforsamling 2014... 4 Ejerlejligheder som sommerhus... 8 Vigtigt elektroniske indbetalinger... 9 Nye hovedbestyrelsesmedlemmer...

Læs mere

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang

Vellerup Sommerby. Juni Nr. 2 41. årgang 2014 Juni Nr. 2 41. årgang Vellerup Sommerby s/s Skjelskør Det gamle dampskib blev første gang søsat 5.december 1914 og har siden 1994 haft fast station i Frederikssund, hvorfra der hver sommer sejles

Læs mere

Servicegruppens arbejde

Servicegruppens arbejde ACA Voksne Børn af Alkoholikere og andre dysfunktionelle familier Servicegruppens arbejde Procedurevejledning for arbejdet i ACA Danmarks servicegruppe (ACA SG Danmark) Dette dokument er senest blevet

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Tirsdag den 18. maj 2010 kl. 19.00 blev der i menighedslokalerne ved Fillips Kirke, Kastrupvej 57, afholdt til ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Bredegrund,

Læs mere

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen

Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen FADL Aarhus Kredsforening Referat af generalforsamling den 17. oktober 2014 i Stakladen 1. Velkomst og formalia Formand for FADL Aarhus Kredsforening, Claus U. Christensen, bød deltagere og gæster velkommen

Læs mere

vil du give en hånd med?

vil du give en hånd med? Nyt fra bestyrelsen: Det skal være bedre at bo her vil du give en hånd med? Kære beboere, Vesterbro, foråret 2011 Velkommen til femte udgave af Nyt fra bestyrelsen med nyheder, meddelelser til beboerne

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00

Referat af Generalforsamlingen i. Bredballe Strands Antenneforening. 2. februar 2011 kl. 19.00 Sted: Bredballe Sognegård Referat af Generalforsamlingen i Bredballe Strands Antenneforening 2. februar 2011 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent (og valg af stemmetællere) 2. Beretning om foreningens

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård

Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Indkaldelse til generalforsamling 2012 i Andelsboligforeningen Hesseløgård Kære andelshavere, Hermed fremsendes dagsorden og diverse dokumenter til dette års ordinære generalforsamling. Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar

Tag et Danica Pensionstjek og få et klart svar FORUDSÆTNINGER BAG DANICA PENSIONSTJEK INDHOLD Indledning.... 1 Konceptet... 1 Tjek din pension én gang om året.... 2 Få den bedste anbefaling.... 2 Forventede udbetalinger og vores anbefalinger..........................................................

Læs mere

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov

RevisorPosten. KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov RevisorPosten 4 2013 SIDE 2 Det konstruktive alternativ: Samlevende ugifte personers skattemæssige udfordringer KRESTON DANMARK SIDE 3 Mulighederne for at skaffe finansiering via den nye selskabslov SIDE

Læs mere

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999.

2. Formandens beretning til generalforsamlingen marts 1999. Referat ordinær generalforsamling Tune Kabelnet 4. marts 1999 1. Valg af dirigent: Frede Kruse Christiansen Dirigenten startede med at konstatere generalforsamlingens lovlighed iflg. vedtægterne. Ingen

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Side 1 af 28 På vej mod egen virksomhed Dato for 09 sep 2011 10:42 offentliggørelse Resumé Hvad er nyt? - I denne vejledning kan du finde svar på de mest almindelige spørgsmål om skat, moms, afgifter,

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere