en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde"

Transkript

1 en artikelsamling om øget vækst gennem øget samarbejde Projekter er støttet af: Netværksdeltagerere: DEN EURO PÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludviklin g RUCinnovation Gå nye veje og kom foran...

2 Fremtidens erhvervsfremme skrevet af Carsten Beck, fremtidsforsker, IFF (www.cifs.dk ) Det danske samfund og dansk erhvervsliv befinder sig her i starten af 2011 i en situation som byder på større udfordringer, end dem vi har været vant til de forgangne årtier. 2

3 Vi er kommet ud af en finanskrise med nogle skrammer, som kan føles store når man ser på dem lokalt - for eksempel i forbindelse med fabrikslukninger. På den anden side er der ikke noget der tyder på, at vi er ramt i samme grad som en lang række andre europæiske lande med Grækenland, Island og Irland i spidsen. Til gengæld har finanskrisen fået sat fokus på de grundlæggende økonomiske sammenhænge i samfundet. Før krisen manglede der nok set i bagklogskabens lys en erkendelse af, at dansk erhvervsliv og det danske samfund tabte og taber konkurrencekraft samtidig med, at de strukturelle forhold peger på, at finansieringen af velfærdssystemet i Danmark ikke var/er bæredygtigt. Her ved årsskiftet 2010/2011 er der til gengæld ingen som ikke har fokus på de fremtidige udfordringer. Hvorfor vi er havnet i suppedasen og hvad der skal gøres ved det fremadrettet, er i sagens natur en politisk beslutning, men det er nok fair at sige, at Danmark og for den sags skyld resten af Europa står overfor et årti, hvor Japan i perioden er den bedste sammenligning. Det vil sige en krise på første klasse, en fremtid hvor enkelte spydspidsvirksomheder gør det godt og har global succes, men hvor den samlede samfundskage ikke vokser og hvor det kniber for stadigt flere enkeltvirksomheder og regioner at følge med. Derfor kommer erhvervsfremmeindsatsen i fokus i fremtiden. Vi er tvunget til at gå nye veje, vi er tvunget til at gøre det bedre og vurdere hvad vi får ud af vores investering i erhvervsfremmen og vi er tvunget til at træffe skarpere valg i fremtiden. Fremtiden og erhvervsfremme Som fremtidsforsker er der ikke langt hen til erkendelsen af, at fremtiden er uforudsigelig, og spådomme alt for ofte ikke er det papir værd, som de er skrevet på. Det gælder i princippet også for forudsigelser om erhvervsfremmeindsatsen. Men uanset hvilke delmålsætninger man opsætter for erhvervsfremmeindsatsen, kommer man ikke uden om at hovedformålet i perioden fremover må og skal være en øget fokusering på at skabe, udvikle og fremtidssikre flere danske virksomheder på et globalt marked i en konkurrencesituation, som er blevet skærpet markant. Der er tre grundantagelser som erhvervsfremmeindsatsen skal opfylde: 1. Man kan ikke vælge vindere. Igen og igen har man forsøgt at pege på hvilke virksomheder, hvilke markeder og hvilke produkter man specifikt skal satse på. Som ikoner på udviklingen kan man tage vindmølleindustrien og smykkeindustrien i Danmark anno I udgangspunktet skulle begge industrier alt andet lige have en strålende fremtid. Vindmølleindustrien har haft megen politisk og offentlig/ økonomisk medvind men er det en industri, som på sigt skaber arbejdspladser og indtjening til Danmark: Ikke nødvendigvis! Smykkeindustrien: Et globalt marked i vækst, men det er lidt mere begrænset med den politiske velvilje, når man ser bort fra generel støtte til og uddannelse af danske designere. I skrivende stund er Pandora i C20 indekset på Københavns Fondsbørs, og hvem ved hvad der var sket, hvis nogle af vindmilliarderne var gået til at styrke smykkevirksomheder som Pilgrim og Dyrberg/Kern. Eller med andre ord: Man kan ikke vælge vindere. 2. Rammebetingelserne skal være i orden. Generelt scorer Danmark højt når forskellige globale organisationer måler landenes konkurrenceevne. De seneste par år er Danmarks position i top 3 blevet udskiftet med noget mere beskedne placeringer i top 5 og top 10. Også her kan man tale om en krise på første klasse. En rammebetingelse, som de økonomiske vismænd peger på ikke er i orden i Danmark, er konkurrencesituationen blandt de danske virksomheder, hvor der er en klar antagelse om at konkurrencen er svækket og at det svækker Danmarks position i fremtiden. Der er for mange begrænsninger på den frie konkurrence, for megen statslig indblanding og for mange lokale, regionale og nationale lokumsaftaler i forskellige brancher. I fald denne debat foldes yderligere ud, er der grund til at overveje hvilke konsekvenser det måtte have for erhvervsfremmeindsatsen. Tilsvarende skal rammebetingelserne også udformes på en måde, således at eventuelle synergier,som markedskræfterne ikke selv kan generere, alligevel udnyttes. 3. Effektmåling. I en fremtid hvor vi må forvente, at de offentlige budgetter bliver markant hårdere spændt for end vi har været vant til i det forgangne årti, kan vi ikke undgå at skulle se nærmere på hvilken effekt erhvervsfremmen og enhver anden brug af offentlige midler fører med sig. Alle effektmålinger opstilles selvfølgelig i henhold til de mål, som det specifikke program/ projekt skal opfylde. I fald man opstiller måleparametre, som ikke rammer lige ned i de konkrete målsætninger, må man være på vagt. F.eks. skal man være på vagt, hvis effektmålinger går på om man vinder en pris for bedste XYZ. Derfor: Hvad får vi for pengene? Forelæsning i Roskilde: Hvordan kommer fremtiden til at se ud? Se video. 3

4 Erhvervsfremmeindsatsens tjekliste Som beskrevet er det kun ved et tilfælde muligt at pege på fremtidens vindervirksomheder. Hvis man havde sat sig ned for 50 år siden og skulle pege på hvilke virksomheder der ville vokse sig store i Danmark frem mod 2010, og stadig bruger C-20 indekset som en ledetråd, så var det næppe en pærevælling af enzymer, skibe, forsikring, banker, medicin, cementfabrikker, høreapparater, lastbiler og øl man var kommet frem til. Alligevel er det nødvendigt at gøre sig nogle antagelser omkring fremtiden inden man former fremtidens erhvervsfremmeindsats. Antagelserne som man også kunne kalde tendenser lader sig ofte beskrive relativt nemt og genkendeligt for læseren, mens konsekvenserne for markedsudviklingen og enkeltvirksomheder er mere vanskelig at beskrive. Nogle af de tendenser som Instituttet for Fremtidsforskning lægger vægt på er: Globalisering Instituttet for Fremtidsforskning afholdte i december 2010 en konference ved navn Beyond BRIC. Kernebudskabet er globalisering. Dels i form af en fremtid, hvor danske virksomheder bliver nødt til at forholde sig til et efterspørgselsmønster, som er fastlagt den spirende middelklasse i bl.a. Asien. Dels i form af værdikæder, som bliver mere globale; ikke kun asiatiske, men også i stigende grad latinamerikanske, mellemøstlige og måske afrikanske. Behovet for rådgivning og vejledning om konkrete og globale muligheder vil være i vækst. Hurtig tilpasning I et marked hvor konkurrencen og uforudsigeligheden er stigende, bliver fleksibilitet en afgørende parameter. Fleksibilitet er et luftigt begreb, men det dækker i denne sammenhæng over evnen til at opfatte signaler i markedet og reagere hurtigt på dem. At opfatte signalerne i markedet kan være svært, især for mindre og mellemstore virksomheder, som ikke har råd til at investere i de fornødne systemer, konsulentydelser, datamateriale mm.. Her kunne man forestille sig, at erhvervsfremmesystemet blev til en del af virksomhedernes øjne og ører i markedet. F.eks. indenfor fødevarer: Hvad lægger forbrugerne i Europa vægt på, når de taler om sunde fødevarer? Er det fuldkorn, fedt, vitaminer, functional food, etik eller noget helt sjette, som de fokuserer på? Den interne omstilling og tilpasning må dog fortsat være virksomhedenseget ansvar. Her bliver en af udfordringerne nok for mange virksomheder, at man i et omskifteligt marked bliver nødt til at opgive gamle projekter og produkter hurtigere end tidligere. Dvs. det bliver mere vigtigt at kunne kill your darlings. Megatrends Megatrends er de store tendenser som på tværs af markeder, landegrænser, segmenter og industrier er med til at forme fremtiden. Globalisering er et godt eksempel på en megatrend. For alle virksomheder gælder det om at være bevidst om hvordan megatrendsene påvirker markedet. Enten som en direkte konsekvens f.eks.: Hvad kan vi sælge på det globale marked eller som en modtendens: Hvis alle vores konkurrenter er internationale, så er der måske en fordel for os i at være lokale og nære. Blandt de megatrends som kommer til at påvirke os alle de kommende ti år er: a. Den globale middelklasses efterspørgsel stiger hurtigt b. Digitalisering af al aktivitet i samfundet på smartphones mm. c. Miljøhensyn og energieffektivitet d. Hurtig teknologisk udvikling indenfor bl.a. energi, biotech, materialeteknologi og måske nanoteknologi e. Aldring af Danmark, Europa og store dele af resten af verden f. Sundhedsrelaterede spørgsmål sfa. aldring og KRAM-faktorerne (Kost, rygning, alkohol og motion) g. Kompleksitet og dataoverload. Al data bliver tilgængelig for alle hele tiden h. Pris i. Individualiserede produkter og serviceydelser Mange af megatrendsene præger allerede i dag debatten. Danmark skal satse på clean tech, vi skal være et test-marked for digitale løsninger, gå forrest med innovation indenfor plejesektoren osv.. Men i erhvervsfremmemæssig sammenhæng skal man gå forsigtigt frem. For alle andre aktører i verden ser de samme megatrends og reagerer på dem. Syd Korea har en national beslutning om at fokusere på vindmøller, alle lande fokuserer på forskning og udvikling osv.. Hvis man skal give en samlet konklusion på fremtidens udfordringer, så er det at fremtiden allerede er ankommet. Det er her og nu. Danmark og resten Europa har behov for et langsigtet quick fix. Erhvervsfremmesystemet står i frontlinjen sammen med nye og innovative danske virksomheder. Velkommen til fremtiden. 4

5 Et indblik i erhvervsudviklingen i Østeuropa v/ Erling Ransby, Syd-Tek og Innoplan ApS Det var først efter sovjetunionens sammenbrud, at der i de østeuropæiske lande som Rusland, Ukraine, Kazackstan, Polen m.fl. blev skabet en reel basis for det private erhvervsliv. Siden da er der etableret et stort antal love og regulativer for private virksomheder og industrier, som imidlertid er meget lidt transparente ligesom det offentlige system ofte er præget af bureaukrati og korruption. Der findes statsorganisationer for erhvervsudvikling, investeringer m.v., men disse arbejder mere med udfærdigelse af retningslinjer end som støtte for erhvervslivet. Det er således op til erhvervslivet selv at finde andre og absolut nødvendige forme for assistance og her kan nævnes brancheorganisationer, private konsulenter samt banksystemet. Brancheorganisationer arbejder ofte på såvel nationalt som regionalt niveau og omfatter eksempelvis for Ukraine en union for fabrikanter og entreprenører, Handels- og industrikammeret, Foreningen af eksportører og importører, Foreningen af farmere og jordejere og disse organisationer er i tæt kontakt med lovgiverne for at varetage branchens interesser. Også udenlandske brancheorganisationer som American Chamber of Commerce og European Business Association opererer ofte i østeuropa for fremme af medlemmernes lokale foreninger. Konsulentvirksomheder har på grund af erhvervslivets komplekse og vanskelige forhold gode muligheder for at skabe en forretning ved udarbejdelse af forretningsplaner, budgetter, strategier for markedsføring og investeringer samt juridisk assistance. Disse virksomheder er såvel lokale som internationalt arbejdende konsulentorganisationer som f.eks. Monitor gruppen med kontorer over alt i verden. Banksystemet har med dels den nære kontakt til erhvervslivet omkring lån, garantier m.v. ofte oprettet rådgivningscentre til støtte for industri- og handelsvirksomheder. Konsulentvirksomheder har på grund af erhvervslivets komplekse og vanskelige forhold gode muligheder for at skabe en forretning ved udarbejdelse af forretningsplaner, budgetter, strategier for markedsføring og investeringer samt juridisk assistance. 5

6 Når køkkendøren åbnes på vid gab skrevet af Kamilla H. Møller, videnskabelig assistent, RUC/ENSPAC/ Geografi I løbet af foråret og sommeren 2010 kørte vi rundt i Region Sjælland for at tale med virksomhedsledere i små- og mellemstore virksomheder. Det blev til mange kilometer bag rattet og mange spændende samtalerom erfaringer, ideer og ønsker til erhvervsfremmesystemet. Turen gik fra det yderste af Vestlolland til Stevns, med stop i Ringsted over Korsør. Et smut til Fejø blev det også til samt et visit i Holbæk og mere til Og det er ikke kun geografisk set, at virksomhederne vi besøgte ligger spredt. Ser man på, hvilke brancher virksomhederne er tilknyttet, er der ligeledes stor variation. I vores undersøgelse har vi interviewet i alt 20 virksomhedsledere, hvoraf 10 af dem driver virksomhed inden for de landbrugsrelaterede erhverv. De resterende 10 virksomheder repræsenterer andre brancher. Andre brancher dækker bredt og er repræsenteret ved f.eks. en producent af rengøringsmidler, en springvandsfabrikant, en kommunikationsrådgiver og en tækkemand. For alle 20 virksomheder gælder det, at de har været i kontakt med en eller flere af regionens erhvervsfremmeaktører. De forløb, som virksomhedslederne har deltaget i, varierer i såvel indhold som længde. Interviewene er foretaget af 2 videnskabelige medarbejdere fra RUC. Begge har et bredt kendskab til erhvervsudviklingen i Region Sjælland samt har et analytisk blik på det danske erhvervsfremmesystem, dog uden at har et hands on kendskab til samspillet mellem erhvervsfremmeaktører og virksomheder. Dette har givet mulighed for, at vi kunne se på erhvervsfremmesystemet med andre øjne samtidig med at det åbner op for, at virksomhedslederne frit kan fortælle om deres erfaringer og ønsker til systemet, uden at skulle være bekymrede for videre samarbejde med regionens erhvervsfremmeaktører. Det var vores ønske at besøge virksomhedslederne på deres hjemmebane, så vi derved kunne få øget forståelse og indsigt i virksomhedernes virke. Dette har været en fordel, da vi således fik et helhedsbilledeaf virksomhederne og hermed fik øget forståelse for de svar, som virksomhedslederne gav i interviewene. Flere af virksomhederne, vi besøgte, er mikro-virksomheder, hvor der udover ejeren er ingen eller kun ganske få ansatte. Her ses ofte en tæt kobling mellem hjem og arbejdsplads, hvor eksempelvis kontoret er integreret i boligen. På vores tur rundt i regionen er vi blevet mødt med stor åbenhed, vilje og lyst til at dele ud af de erfaringer og ønsker, der er til erhvervsfremmesystemet. I mikro-virksomhederne er køkkendøren således blevet åbnet på vid gab og vi er blevet budt indenfor til en snak om muligheder og barrierer i systemet om end hverdagen ofte er travl. For de små- og mellemstore virksomheder har lysten til at deltage også været stor. At arbejdstempoet er højt hos regionens virksomheder, hersker der ikke tvivl om. De presses således fra flere niveauer og skal forholde sig til bl.a. globale udfordringer, øgede administrative krav, den økonomiske krise samt øget konkurrence på regionalt, nationalt og internationalt plan. Virksomhedslederne, som vi har talt med, giver udtryk for, at om end det er vanskeligt at afsætte tid til udvikling og øget effektivitet, er det nødvendigt, hvis man vil overleve. Vi har ligeledes erfaret, at virksomhedslederne sætter pris på at få sparring og nye inputs fra regionens erhvervsfremmeaktører. For mange af de mindre virksomheder gælder det desuden, at et samarbejde med en erhvervsfremmeaktør kan være en stor hjælp i forhold til at få struktur og overblik over virksomhedens aktiviteter. På et debatmøde arrangeret af projekt OpenDoor i sensommeren 2010 blev regionens erhvervsfremmeaktører præsenteret for resultaterne fra interviewundersøgelsen. Det gav anledning til en spændende debat om bl.a. erhvervsfremmeaktørernes rolle samt diskussion af, hvordan man øger virksomhedernes kendskab til de mange aktører og programmer erhvervsfremmesystemet rummer. Erhvervsfremmesystemet består af mangeforskellige veje og aktører. Det kan synes uoverskueligt, men lader mange muligheder afprøves til gavn for mangfoldigheden i de danske små virksomheder. For et uddybende indblik i konklusioner og debat af undersøgelsen henvises til kronikken: Uoverskuelig eller lidt af hvert til enhver. 7 virksomheders bud på vækst. Se video. 6

7 7

8 Uoverskueligt eller lidt af hvert til enhver? Skrevet af Maike F. Hens og Kamilla H. Møller, videnskabelige medarbejdere, RUC/ENSPAC/Geografi I Region Sjælland er forskellige erhvervsfremmeaktører gået sammen i projekt OpenDoor, hvor formålet er at få defineret, hvordan erhvervsfremmesystemet og universiteterne bedst muligt understøtter virksomhedervirksomheder. De deltagende erhvervsfremmeaktører vidensdeler og samarbejder ud fra erfaringer og metoder, der virker i praksis, samtidig med at virksomheder bliver interviewet, så det sikres, at deres behov og ønsker kommer i fokus. I foråret 2010 er der lavet interviews med 20 virksomhedsejere/-ledere, som på forskellig vis har været i kontakt med regionens erhvervsfremmeaktører. Formålet hermed er, at få øget indsigt i hvordan erhvervsfremmesystemet opfattes ud fra et virksomhedsperspektiv samt at belyse, hvorvidt systemet fungerer og hvilke barrierer de interviewede virksomhedsledere oplever. Undersøgelsen skal forstås som en pejling. 8 8 huller i erhvervsfremmesystemet set fra et virksomhedsperspektiv I interviewene blev virksomhedsejerne/ -lederne bl.a. bedt om at forklare, hvilke udfordringer og barrierer de oplevede ved det danske erhvervsfremmesystem, ud fra det kendskab som virksomhederne havde. På baggrund heraf er der identificeret 8 huller i systemet, som de interviewede personer har gjort os opmærksomme på. Disse er søgt anskueliggjort med direkte citater fra virksomhedsejerne/ - lederne i tabel.

9 Nr. Hul i erhvervsfremmesystemet Citat fra SMV ere i Region Sjælland 1 Uoverskueligt erhvervsfremmesyste Jeg aner ikke, hvor jeg skal gå hen og hvem jeg skal kontakte. Jeg har dog heller ikke selv været opsøgende pga. tidsmangel. Jeg mangler overblik, men har kendskab til 3-4 rådgivere. De skal være mere synlige. 2 Ikke opsøgende nok Måske burde rådgivere være mere opsøgende, således at de fanger sådan en som mig. Jeg ved ikke, hvilken viden jeg mangler eller hvor jeg kan få den. Jeg mangler information. De sælger sig ikke. Det er de store konsulenthuse fra København, der banker på. De (regionale) må altså gerne ringe og være lidt mere proaktive. 3 For meget bureaukrat Det er for bureaukratisk. Man skal skrive, tegne, fortælle og dokumentere alt. Systemet skræmmer mig. Mere handling mindre bureaukrati Manglende profil/ målsætning Manglende fagekspertise på nicheområder Dårlig kommunikation Manglende perspektiv på rette niveau Manglende fokus på de ældre virksomhede Jeg tror, jeg ved, hvor jeg skal henvende mig pga. de mange år, jeg har været i branchen. Det lokale erhvervsråd er ikke stedet man går hen for at få svar på sine spørgsmål. De er mere til almindelig social snak. Der er generelt mangel på ekspertise på mit nicheområde i Danmark, derfor har jeg selv været opsøgende i udlandet. Der er dårlig kommunikation med XXX. Dem ringer man ikke til. Der mangler et globalt perspektiv i rådgivningssystemet. Mange projekter er for små. De kan ikke hjælpe os alligevel. Vi må selv tænke tankerne. Det andet bliver ofte meget langhåret og akademisk. Mange iværksætter-aktiviteter er målrettet nybegyndere, men der er ikke så meget fokus på dem, der er kommet et stykke hen ad vejen. På baggrund af ovenstående kan det diskuteres, hvorvidt og hvordan disse huller kan repareres. Følgende punkter lægger op til diskussion heraf. Det skal bemærkes, at nedenstående liste ikke er fyldestgørende, da flere problemstillinger kan diskuteres med udgangspunkt i overstående 8 huller. 1. Skal hver nystartet virksomhed have et klippekort med X-antal klip, som kan indløses i form af konsulenthjælp fra erhvervsfremmeaktørerne? Og skal denne ordning også gælde for ældre virksomheder? Eller bør ordningen kun være rettet mod virksomheder i yderområderne? Samarbejde mellem SMV ere og universiteter Det kan være svært for virksomhedsledere at vide, hvor de skal henvende sig, når de ønsker at opsøge den nødvendige viden, som kan løse et problem. Flere SMV ere, som blev interviewet i forbindelse med projekt OpenDoor, fortalte, at de havde forsøgt at komme i kontakt med forskere, men at forskellige barrierer satte en dette vil naturligvis kræve, at hele erhvervsfremmeindsatsen vendes lidt på hoved, idet støttemidlerne således følger virksomhederne frem for erhvervsfremmeaktørerne. 2. Skal der etableres mere formaliseret netværk mellem erhvervsfremmeaktørerne, for at sikre øget vidensudveksling og kendskab til hinandens kompetencer? Eller vil det reducere dynamikken i erhvervsfremmesystemet og hindre, at der er lidt af hvert til enhver? 3. Skal rådgivningen forankres i erhvervsrådene eller i kommunerne? 4. Skal hver kommune have en virksomhedsambassadør til at hjælpe med processer i kommunen og det offentlige regelsystem? 5. Vil en fast forankring betyde øget risiko for stilstand i udviklingen af rådgivningsprocesserne? Skal der være konkurrence for at udvikle erhvervsfremmeaktørernes tilbud? Det kan i den forbindelse diskuteres om tilbuddene fra erhvervsfremmeaktørerne alligevel også styres af tilskudsordninger, for da er det næppe udtryk for at konkurrere på tilbud til erhvervsudvikling. 9

10 stopper for det og så gav de op. En forsker ville måske gerne hjælpe virksomheden med dens udfordring, men havde i forvejen nok at se til med sine egne forskningsprojekter og undervisningsaktiviteter, og var ikke sikker på, hvor vidt han ville kunne afregne evt. ydelserne til virksomheden. Det hentyder til evt. barrierer på begge sider. Det er således et skridt fremad, når der med støtte fra regionerne etableres enheder (f. eks. RUCinnovation, AAU Matchmaking eller LINK.SDU), som skal fungere som bindeled mellem universiteterne og erhvervslivet. Dog skal der løses et grundlæggende problem: En forsker, der kaster sig ud i spændende samarbejder med virksomheder kan ofte hverken bogføre aktiviteten som forskning eller undervisning og risikerer således at blive kritiseret (af et universitetssystem der primært tæller videnskabelige artikler), fordi han bruger for meget tid på at samarbejde med erhvervslivet og andre aktører, uden at det kan bruges som merit i tilstrækkelig omfang. Dette stridspunkt spænder desuden ben for deltagelse i triple-helix-projekter mellem erhvervslivet, academia og staten/ regionen. Der er måske vilje blandt mange universitetsfolk til at komme ned fra elfenbenstårnet og tage aktivt del og ansvar i samfundet frem for kun at beskrive den oppefra, men en række forskere bliver spærret inde af meritteringssystemet på vidensinstitutioner og sloganet fra forskning til faktura. Formidling af viden om aktuelle ordninger og tilbud Under virksomhedsbesøgene har vi erfaret, at en del virksomhedsledere af SMV er ikke kender til muligheden for at få fx en videnpilot. Videnpiloter er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om tilskud til ansættelse af en højtuddannet medarbejder til at løse en konkret udviklingsopgave (www.fi.dk) Vi har via interviewene erfaret, at det er ikke nok at der informeres om ordningen på en hjemmeside. Den skal også markedsføres mere proaktivt og kommunikeres med alle dens fordele og ulemper via mere direkte face-to-face kommunikation. I undersøgelsen har det bl.a. vist sig, at der er en vis tilbageholdenhed, ja måske angst blandt virksomhederne, hvor lederne måske ikke er højtuddannede. Og så er der angsten for ikke at kunne give en videnpilot de rette opgaver eller den fornødne ledelsesmæssige vejledning. På dette område spiller lokale og regionale erhvervsfremmeaktører en vigtig rolle, da de ved at fungere som et informativt bindeled mellem ordningen og virksomhederne, kan sikre at ordningen bruges i højere grad også i landets yderområder. En anden problemstilling, der kom frem i undersøgelsen, omhandlede en virksomhed, som havde fået en videnpilot, og var rendt ind i personrelaterede problemer med dens videnpilot, men kunne ikke få sparring, fordi erhvervsfremmeaktøren kun formidlede, men ikke ledsagede og vejledte videnpilotforløbet hele vejen igennem. På trods af den dårlige erfaring med videnpiloten er angsten for ikke at kunne magte en højtuddannede ansat nu reduceret i virksomheden og der er efterfølgende ansat flere højtuddannede på almindelige kontrakter. En anden interviewet virksomhed havde stor interesse i at få en videnpilot, men havde vanskeligheder, idet virksomheden var udenlandsk ejet. Her melder spørgsmålet sig, hvorvidt ordningerne tager tilstrækkelig hensyn til det faktum, at vi lever i en globaliseret verden. Ideer til forbedringer set fra et virksomhedsperspektiv På baggrund af de 20 interviews er der kommet idéer til forbedring af erhvervsfremmesystemet frem. Delvis er idéerne et direkte og indlysende svar på de 8 huller, der tidligere blev identificeret, men delvis også noget nyt. 10

11 Tabel 2: Oversigt over idéer til forbedring af erhvervsfremmesystemet set fra et virksomhedsperspektiv. Idé Uddybning Udfordring Opsøgende og handlingsorienterede konsulenter Et rejsehold, som besøger virksomheder for at finde den bedste rådgivning. Rejseholdet kan bestå af én konsulent, som kender virksomheden gennem netværk og én, som kan se med nye øjne på virksomhede Kræver gensidigt kendskab af erhvervsfremmeaktører og deres primære indsatsområde At møde virksomhederne, hvor de er Det handler om at være på niveau med folk og møde dem, hvor de er fagligt og fysisk. Det kunne fx finde sted på de lokale biblioteker en gang per måned. Vigtigt at det er nemt at komme til og at det er et sted folk kender. Måske er Vækstfabrikkerne en ny mulig indgangsdør for alle og ikke kun iværksættere. Kræver afklaring og opdeling af områder iblandt erhvervsfremmeaktører og igen kendskab til hinanden, så man kan sende en virksomhed videre, hvis ikke man selv kan hjælpe Øget samarbejde mellem rådgivere og banke At fremme muligheden for finansiering, så det bliver mere langsigtet, da økonomien spiller en væsentlig rolle. Når man deltager i et erhvervsfremmeforløb, kan man regne med at udviklingen skal (med)finansieres. For lidt samarbejde/ kendskab mellem banker og erhvervsfremmeaktøre For en del virksomheder har samarbejdet med erhvervsfremmeaktøren været et vigtigt argument overfor banken, idet samarbejdet har medført øget struktur og overblik over de finansielle midler. Tværfaglighed med fokus på fælles problemstillinge Mange virksomhedsledere fremhæver, at de godt kan forestille sig at danne netværk eller ERFA-grupper med andre lokale virksomheder omkring konkrete problemstillinger, de har til fælles, selvom virksomhederne kommer fra forskellige brancher. Det kan eks. være øget indblik i salg og marketing eller virksomheder, der ønsker at eksportere. Gå-hjem-møder med bestemte emner organiseret af det lokale erhvervsråd kan være en mulig måde at etablere sådanne tværfaglige netværk I dag er fokus oftest rettet på etablering af netværk blandt virksomheder, der fagligt matcher hinanden (med udgangspunkt i klyngetankegangen), og kun i mindre grad på tværfaglige netværk Opfølgning tænkt ind i erhvervsfremmeforløb for at sikre implementering og vedvarende udviklin Ofte er erhvervsfremmeforløb tidsbegrænset og ved forløbets ende opstår der et behov for opfølgning, der skal sikre forankring. Således efterlyser mange virksomhedsledere, at de efter endt forløb holder kontakt til erhvervsfremmeaktøren eller bliver sendt videre til en anden relevant aktør, for at sikre at processen ikke går i stå erhvervsfremmeaktørernes kompetencer / kompetenceafklaring og rollefordeling indenfor erhvervsfremmesystemet samt økonomiske midler til længerevarende forløb der sikrer opfølgning Forenkling af systemet - især dens kommunikation Én pjece el. hjemmeside: Fælles oversigt over rådgivere og hvad de kan tilbyde. Én indgang eks. Erhvervsråd el. Væksthus Kræver fælles strategi og koordinering for erhvervsfremmeindsatsen for ALLE aktøre Fælles markedsføring/ kommunikation af erhvervsfremmeraktøre Ovenstående tabel viser de løsningsmuligheder, som de interviewede virksomhedsledere peger på. Et grundlæggende spørgsmål er, på hvilket niveau koordineringen skulle finde sted og hvem der skulle tage førertrøjen på. Den, der tager førertrøjen, skal samtidig sikre sig opbakning og tillid fra de andre aktører, da det ellers igen vil blive en konkurrence om midler og tilbud til virksomhederne. En sammenhængende erhvervsservice kræver, at aktørerne kan se deres egen placering og rolle. Ud fra undersøgelsen kan det desuden konkluderes, at erhvervsfremmeaktørerne ligeledes har en forpligtende rolle i forhold til at sikre fremdrift i erhvervsfremmeprojekter. Det påpeges således af flere virksomhedsledere, at det ikke er tilstrækkeligt, at der opstilles rammer, men at erhvervsfremmeaktørerne også skal sikre at disse aktiveres. 11

12 Organisering af erhvervsservice i Tyskland af Maike Friede Hens, koordinator OpenDoor og videnskabelig medarb. ved Roskilde Universitet. I projekt OpenDoor har vi valgt at kigge over kanten af tallerkenen, hvis jeg lige får lov til at oversætte det tyske ordsprog über den Tellerrand blicken. Jeg har valgt at beskæftige mig nærmere med mit hjemlands erhvervsfremmesystem. Min viden underbygges med erfaringer fra et meget spændende møde med 5 medarbejdere fra Wirtschaftsförderung Lübeck omkring, hvordan man forsøger at servicere det lokale erhvervsliv. Branchespecifik, national og regional erhvervsfremme Modsat danske virksomheder, er tyske virksomheder undtaget håndværksvirksomheder, frie erhverv og landbrugserhvervet, per lov medlem i en arbejdsgiverforening. Den største, der svarer til en blanding af Dansk Industri og Dansk Erhverv, hedder Industrie- und Handelskammern (IHK). Medlemmernes bidrag afhænger af virksomhedens erhvervsmæssige ydeevne. På den måde er IHK forhandlingspart for de fleste brancher og skal varetage den mindste til den største virksomheds interesser. Ud over at de 80 IHKere i Tyskland har en ret stor politisk indflydelse, er et af deres kerneopgaver at sikre erhvervsuddannelserne. Disse foregår i Tyskland som mellemlange uddannelser (typisk 3 år), hvor den enkelte elev tegner direkte ansættelseskontrakt med en virksomhed. IHK er den ansvarlige eksamensmyndighed og driver sammen med staten erhvervsskolerne, hvor eleverne bliver undervist, enten én gang om ugen eller i 6 uger blokvist. Selvfølgelig rådgiver og informerer IHKerne deres medlemmer indenfor alle emner, der kan være relevante for en virksomhed. Servicen er rettet mod de 6 hovedbrancher: serviceerhverv, handel, industri, IT og medier, turisme samt trafik. Internationalt samarbejde bliver varetaget via brohoveder i mange af verdens lande, som for eksempel det dansk-tyske handelskammer i Danmark. Ud over disse tilbud, findes der erhvervsfremme på nationalt plan Investment in Germany, som stort set gør det samme som Invest in Denmark, nemlig at tiltrække større virksomheder til landet. Hvert Bundesland har således også dets eget Wirtschaftsförderung, her kan man nævne WTSH som eksempel i Slesvig-Holsten. Deres tilgang går mere ud på at tiltrække virksomheder til delstaten ved at tilbyde dem forskellige services, hvis de ønsker at slå sig ned i delstaten. Lokal ervhervsservice - lübeck som eksempel Slesvig-Holsten er opdelt i såkaldte Kreise og kreisfreie Städte, som i højre eller mindre grad tilbyder regional/lokal erhvervsservice. En af disse byer er Lübeck, som har en meget aktiv erhvervsfremmeafdeling. Wirtschaftsförderung Lübeck (WfL) er en selvstændig ApS (GmbH), med KWL som hovedanpartshavere (70 %): Koordinierungsbüro der Lübecker Wirtschaft, som igen er et datterselskab af Hansestadt Lübeck. KWL har 3 kerneydelser: projektudvikling, ejendomsmanagement og parkering i Lübeck. De andre 3 anpartshavere med hver 10 % er IHK Lübeck, Kreishandwerkerschaft Lübeck og DGB, som er en sammenslutning af fagforeninger. Kerneopgaverne for de ansatte i WfL er indenfor områderne; markedsføring af byen som etableringssted for virksomhederne (Standortmarketing); servicering af virksomheder; tiltrækning af nye virksomheder; og udvikling af Lübeck som etableringssted for virksomheder (Standortentwicklung) i tæt samarbejde med KWL. Desuden har de en række projekter, som skal ses som supplerende service for virksomheder, der lokaliserer sig Lübeck. Projekt foodregio lokalt klyngeprojekt med regional interesse Formålet med projektet foodregio er at danne og styrke den lokale fødevareklynge i Lübeck. Den startede i 2006 som projekt finansieret af Zukunftsprogramm Wirtschaft, der støtter regionale udviklingsprojekter med ERDF-midler, (European Regional Development Fund). I 2009 opnåede projektet en forlængelse med til udgangen af Parallelt har man valgt at grundlægge en forening, som i dag tæller 29 virksomheder og 7 offentlige institutioner, der bidrager til projektets finansiering med ca i rene medlemsbidrag. Medlemmerne har gratis adgang til en række arrangementer og kurser. 12

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE

ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE ETNISKE ERHVERVSDRIVENDE I ERHVERVSORGANISATIONERNE INDHOLD INDLEDNING... 3 RESUMÉ AF PROJEKTBESKRIVELSE... 5 BAGGRUNDSOPLYSNINGER OM SELVSTÆNDIGE INDVANDRERE... 6 OM DEN DANSKE ERHVERVSSTRUKTUR... 6 BRANCHEVALG...

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Socialøkonomisk iværksætterguide

Socialøkonomisk iværksætterguide 1 Socialøkonomisk iværksætterguide VIDEN ANALYSE PERSPEKTIV - Vi rådgiver praksis - analyserer tendenser - perspektiverer fremtiden 2 Indhold Værdien af en forretningsplan 4 Er du en socialøkonomisk iværksætter?

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse

Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Foto venligst udlånt af fagbladet Maleren Udviklingstendenser i bygningsmalerfaget Bygningsmaleres behov for efteruddannelse Analyse gennemført af aktionsforsker og konsulent Steen Elsborg, Partner, Elsborg

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen.

Undersøgelsen. Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? Jesper Salling Nielsen. Christian Thuesen. Undersøgelsen Hvordan arbejder virksomheder i byggebranchen med forretningsudvikling? af Jesper Salling Nielsen Christian Thuesen Christian Koch Udgivet d. 4. marts 2010 2 Indholdsfortegnelse 1. Introduktion

Læs mere

Fleksibel efteruddannelse

Fleksibel efteruddannelse Fleksibel efteruddannelse - erfaringer fra et TUP-projekt Udarbejdet for Efteruddannelsesudvalget for Handel, Administration, Kontor og Ledelse (HAKL) Birgit Hjermov og Sofie Saxtoft Kubix Niels Warring

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder

- Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder Evaluering af MOLLY november 2012 1 2 Evaluering af MOLLY - Projekt Master i oplevelsesledelse til yderområder november 2012 Anja Bach-Jensen og Karin Topsø Larsen, Center for Regional- og Turismeforskning

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning

Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning Projekt Vækst gennem mentorskab, coaching og målrettet efteruddannelse i etniske virksomheder - en undersøgelse af metoder og virkning INM 2007/231-3519 Vejle Erhvervsudvikling Januar-Marts 2010 Indhold

Læs mere

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet!

Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! HØJTUDDANNEDE SOM VIDENFACILITATORER I SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER Ansættelse af højtuddannede hjælper virksomheder videre frem på vækstsporet! VÆKSTFORUM resultat VIDENMETRO - METODEN Der er opgaver

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010. en plus en er tre K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 48 / juni / 2010 en plus en er tre SPROG SKABER MERVÆRDI KS SÆTTER IND FOR AT OVERVINDE KULTURELLE OG SPROGLIGE FORHINDRINGER VIRKSOMHEDERNE

Læs mere

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10]

FORSIKRING. Socialt. ansvar. Har selskaberne fokus på social ansvarlighed? Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Nr. 1 / 2015 DFL - foreningen for ansatte i forsikring FORSIKRING Humanistnørd brænder for CSR [Side 10] Fleksjob en guds gave eller en fandens plage? [Side 14] Kend faldgruberne på de sociale medier [Side

Læs mere

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør Word Forandringer i arbejdslivet muligheder og trusler? Arbejdslivskonference 2004 LO-skolen Helsingør

Læs mere

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave

TEMA udgave 2 2008. Perspektiv. Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave TEMA udgave 2 2008 Perspektiv Ernst & Young s videnmagasin for den offentlige sektor TEMA udgave Ansvarshavende Tommy Nørskov Redaktør Niels Henrik Hammerstrøm Redaktion Hans Henrik Lichtenberg, Henrik

Læs mere

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE

INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE INDSÆT PUBLIKATIONSFORSIDE ERHVERVSSTRATEGI OG -POLITIK DEN STÆRKE HISTORIE, ET GODT SAMMENHOLD MELLEM KOMMUNE OG ERHVERVSLIV OG EN UKUELIG VILJE TIL AT OVERKOMME STORE UDFORDRINGER. KLARE KENDETEGN FOR

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

Karriereguide 2012 /13

Karriereguide 2012 /13 Karriereguide 2012 /13 Deltag i KarriereTouren Læs mere på side 8 og find din vej til jobbet Drømmen om jobbet. Flere jobs til akademikere Leder side 3 Direkte fra studiet til karrierejob i London Det

Læs mere

Next practice. netværksorienteret udvikling

Next practice. netværksorienteret udvikling Next practice i UU-vejledningen netværksorienteret udvikling Indhold Forord 3 Indledning 5 Metode og datagrundlag 6 Anbefalinger 8 Vejledning for alle? 10 Relationerne til de unge er vigtige 14 Samarbejde

Læs mere

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom

Kompetenceudfordringer. i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT. FremKom Kompetenceudfordringer i Nordjylland BYGGE - OG ANLÆGS- KLYNGEN - DELRAPPORT FremKom November 2008 Indhold 1. Indledning... 2 2. Den nordjyske bygge- og anlægsklynge... 3 2.1. Identifikation af den nordjyske

Læs mere