Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl. 18.00. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling."

Transkript

1 Deltagere: 66 inkl. bestyrelsen. Generalforsamling nr. 107 Papegøjehaven onsdag den 26. november 2014 kl Efter fanen var blevet ført ind, indledte formanden Olav Vibild Garderforeningen for Nordjyllands generalforsamling nr. 107 med at byde alle velkommen. En særlig velkomst til de medlemmer der deltog i Generalforsamlingen for første gang og til alle jubilarerne. Også en særlig velkomst til æresmedlem Erik Lottrup. Derefter mindedes de medlemmer, der siden sidste generalforsamling var afgået ved døden: 830 nov Rejnar Andersen 780 nov Kjeld Madsen 89 maj 1947 Christian Erik Mortensen 589 nov Knud Aage Sørensen mar Bent Bjerre Derefter blev fanen sænket, og der var 1 minuts stilhed til minde om vore afdøde kammerater. Æret være deres minde. Formanden kunne derefter indvi den nye fanefod som vort medlem Egon Lyngby, sammen med sin søn har produceret og skænket GF Nordjylland. En stor tak til Egon Lyngby for den smukke fanefod. Herefter gik vi over til afvikling af den ordinære generalforsamling. Pkt. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Morten Poulsen, som blev valgt med akklamation. Morten Poulsen takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og beslutningsdygtig. Pkt. 2. Formanden aflægger beretning om foreningens virksomhed Der har igen i år været stor aktivitet i vores Garderforening, og jeg skal i det følgende ridse nogle af de vigtigste aktiviteter op. 4. december Julesammenkomst: Netop her i Papegøjehaven havde vi vores traditionelle årlige julebanko. En rigtig god familieaften hvor alle i hele familien kan være med. Det var helt dejligt at se nye ansigter ikke mindst blandt de helt yngste årgange. Tak til alle som kom med gaver og gevinster. Som tidligere år var der gevinster til rigtig mange spil. En aften for hele familien. I år bliver det også her i Papegøjehaven men tirsdag den 2. december. 9. januar 2014 Nytårsgudstjeneste: Starten på det nye år blev igen indledt med Nytårsgudstjeneste i Budofi Kirke. Det er hjemmeværnet der står for arrangementet. Her deltager alle de øvrige soldaterforeninger med faner og naturligvis også hjemmeværnets faner. En smuk og højtidelig aften og en god start på det nye år. Nytårsgudstjenesten i 2015 er den 8. januar.

2 11. februar 2014 Katteskydning: Efter ihærdig skydning på katten og efter at det sidste skud var faldet kunne vi kåre årets kattekonge, som blev feb Henning Kristiansen efter skud af Kjeld Christensen. En hyggelig og dejlig aften med godt og kammeratligt samvær. 3. marts 2014 Formandsmøde region 1: Formandsmødet blev afholdt på Aalborg Kaserner. Med deltagelse fra alle de Nordjydske GF blev især emnet Garderbladets fremtid drøftet. På mødet deltog afgående præsident Jan Bruun og vores nye forretningsfører Carsten Rasmussen. 3. marts 2014 Rundvisning i det nye Musikkens Hus: Samme aften som formandsmødet havde GFN arrangeret en rundvisning i det nye Musikkens Hus i Aalborg. En rigtig god aften for alle der deltog. 15. marts 2014 Blå Fest modtagelse: Den 15.marts havde vi besøg af Gardere fra 2. kompagni III / LG, som skulle holde Blå Fest på på Hotel Comwell i Rebild Bakker. Besøget indledtes med en flot marchtur gennem byen sammen med vores fane og medlemmer af garderforeningen. På Rådhuset blev de budt velkommen til byen af Mads Sølver Pedersen og fra GFN Søren Thomassen. Tak til alle i GF som enten var med på marchturen, eller som stod langs ruten og så de flotte Gardere. Det vækker altid minder fra dengang, vi selv havde den flotte uniform på, og mottoet EN GANG GARDER ALTID GARDER stemmer stadig maj Repræsentantskabsmøde i Thisted: GFN deltog med flere bestyrelsesmedlemmer i årets repræsentantskabsmøde, hvor GFN havde stillet forslag om Garderbladets fremtid, herunder fik vi vedtaget, at der ikke længere skal være adgang til det digitale Garderblad på nettet, men at det skal sendes som et link via -systemet fra de enkelte foreninger til deres medlemmer. De danske garderforeninger skiftede præsident til oberst kammerherre Flemming Rytter. Denne weekend vil nok især huskes fra kammeratskabsaftenen på Thisted Bryghus, med rundvisning og smagsprøver ad libitum. 25. maj 2014 Gardergolfdag: Dagen efter repræsentantskabsmødet blev der afholdt Danmarksturnering for alle gardergolfspillerne. Resultatet af turneringen kan vi være stolte af, idet GFN medlemmet jul. 71 Oluf Svendsen blev vinder af det flotte turneringstrofæ. 14. juni 2014 Valdemarsaften: I år blev det ikke på selve dagen, men aftenen før, da den 15. i år var en søndag. På Valdemarsaften, hvor der uddeles faner til forskellige foreninger, deltager GF Nordjylland altid med vores fane. Efter uddelingen er der en march gennem byen og derefter gudstjeneste i Budolfi Kirke. Arrangør er Danmarkssamfundet.

3 18. juni 2014 Modtagelse af H.M. Dronningen og Prinsgemalen: Regentparrets officielle modtagelse i Aalborg. Ved Dannebrogs anløb til honnørkajen var der opstillet 25 faner med en flot æreskommando fra Aalborg Kaserner på fløjen. Musikledsagelse af Prinsens Musikkorps. GFN deltog naturligvis i modtagelsen med vor fane. 3. juli år Lundbytræfning: GFN deltog med fane i 150-året for træfningen ved Lundby. I år var arrangementet, i anledning af 150- årsdagen, udvidet med en rekonstruktion af træfningen ved Lundby i august 2014 Grillaften: Årets grillaften blev denne gang arrangeret på Springeren Aalborg Marinemuseum. I år havde vi en ny grillmester, idet Tage Christensen ikke længere ønskede at stå for grilningen af grisen. Vores nye grillmester gennemfører hele grilningen på pladsen og foretager udskæring og uddeling. Direktør Mads Sølver Pedersen fortalte, efter spisningen, om Springerens flytning til Marinemuseet. En rigtig god start på sæsonen i GF. 2. september 2014 Gokartaften: GF Nordjylland arrangerede en Gokartaften, hvor GF fra region 1 også var inviteret med. På banen i Svenstrup blev der kørt med stor koncentration, og der gik nok lidt dreng i flere af deltagerne. Ud over deltagere fra GF Nordjylland, var der også deltagelse fra Hobro, Himmerland, Hjørring og Viborg GF. En aften hvor der blev sparket dæk. 5. september 2013 Soldater-flagdag: GF Nordjylland deltog med fane til den officielle flagdag for alle soldater, der er eller har været udsendt i eksempelvis Afghanistan eller Kosovo. Aalborg Garnison, Aalborg By, Hjemmeværnet, DSS, De Blå baretter, Folk og Sikkerhed og DSL samarbejdede om hele arrangementet. Der blev lagt blomster ved soldatens sten, som står ved Forsvars- og Garnisonsmuseet. Talen blev holdt af garnisonschef Chr. Mollerup Schmidt. Derefter var der parade inde ved rådhuset, hvor borgmester Thomas Kastrup Larsen var hovedtaler. Herefter var der marchtur gennem byen, som sluttede ved Budolfi Kirke, hvor der var gudstjeneste ved biskop Henning Toft Bro. Det hele sluttede på rådhuset, hvor Garnisonen var vært ved en sandwich og kommunen var vært ved en forfriskning. Jeg håber, at endnu flere vil møde op til næste år i respekt for alle de, der yder en indsats for den fred og sikkerhed vi nyder i Danmark. 6. september 2014 Fisketur ved Hirtshals: Kl. 06:00 mødte de glade medlemmer af GF til fisketur med skibet ALBATROS. En tur viste det sig med rigtig mange fisk torsk på krogen. 9. september 2014 Fugleskydning: GF Nordjyllands fugleskydning foregår på Gl. Lindholm Skole. Efter at fuglen havde overgivet sig, kunne vi kåre årets fuglekonge nov Jan Krogh ved skud af Egon Lyngby. 14. september 2014 GarderGolfdag: Stedet for årets anden Gardergolfdag var Himmerlands Country & Golf Resort (Europa tur banen) arrangeret af Himmerlands GF, der i år havde 100-års jubilæum.

4 24. september 2014 Gå-hjem-foredrag: Efterårets gå-hjem-foredrag var om det nye universitetshospital. En meget interessant gennemgang af planerne med vores nye regions universitetshospital. Hvordan det bliver indrettet, og hvordan det er tænkt til at fungere. 7. oktober 2014 Bowlingaften: Hyggelig bowlingaften med damer, som blev indledt med spisning, og derefter blev der spillet bowling. 28. oktober 2014 Skydeaften med damer: Det er næsten blevet en tradition, at der afholdes en årlig skydeaften, hvor vore damer, koner og kærester kan deltage, og hvor de så kan se, hvad det er, vi laver, når vi er til skydeaften i GF. 18. november 2013 Himmerlandsskydning: I år blev årets Himmerlandsskydning afviklet i Hobro, og GFN deltog med både senior- og veteranklassen, men resultatet ønskede Oldermanden ikke at kommentere. Udover alle de omtalte arrangementer er der mulighed for at komme i Skyttelauget og Jagtlauget. Skyttelauget står for kammeratskabsaftener, hvor der er mulighed for hyggeligt samvær med andre, skydning, kortspil eller evt. rafling og ellers bare at hyggesnakke med garderkammerater. Det forgår på Gl.Linholm skole den 2. tirsdag i måneden. Jeg vil gerne her rette en stor tak til Skyttelaugets bestyrelse for det store arbejde I udfører. Skyttelaugets bestyrelse er: Oldermand Flemming Hassing. Jan Krogh Pedersen Henning Kristiansen Allan Krogh Pedersen Peter Riis Michael Peen. Som før nævnt har vi også et Jagtlaug, så hvis du er jæger og gerne vil på jagt sammen med andre gardere, har du muligheden her. Der afholdes forskellige jagter i jagtsæsonen. Jeg vil også gerne rette en stor tak til Jagtlaugets bestyrelse. Oldermand Kjeld Christensen Kurt Martin Pedersen Niels Wendelbo Toft. Rasmus von Arenstorff Henning Mathisen Jeg vil også gerne rette en stor tak til vor fanebære Bent Kristensen, for det samarbejdet vi har, når der er brug for dig og fanen. Også tak til jer der hjælper Bent med fanen. Tak til vores to revisorer Bent Møller og Allan Krogh Pedersen.

5 Til sidst vil jeg gerne sige en stor tak for et godt samarbejde til min bestyrelse i GF Nordjylland. Næstformand Jens Rye Andersen Kasserer Søren Thomassen Sekretær Niels Thygesen Oldermand i skyttelauget Flemming Hassing Oldermand i Jagtlauget Kjeld Christensen Jan Holmgaard Søren Faurholt Poul Gajhede Det var hermed min beretning, som jeg vil overgive til forsamlingen. Formand Olav Vibild Beretningen blev godkendt med akklamation. Pkt. 3. Kassereren fremlægger de reviderede regnskaber Kasserer Søren Thomassen gennemgik det omdelte regnskab, som med en kassebeholdning på ,95 kr. havde et underskud på driften med ,25 kr. Ingen ønskede ordet i forbindelse med regnskabet, og regnskabet kunne derfor godkendes med akklamation. Pkt. 4. Fastsættelse af kontingent Bestyrelsen foreslog, selv med det mindre driftsunderskud, ikke at ændre kontingentet. Kontingentet blev således vedtaget til 285,00 kr. for Forslaget blev vedtaget med akklamation. Pkt. 5. Indkomne forslag Der var ingen indkomne forslag. Pkt. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer På valg var Olav Vibild, Jens Rye-Andersen og Søren Faurholt. Formanden meddelte, at alle 3 var villige til genvalg. Da forsamlingen ikke ønskede at opstille andre til valg til bestyrelsen, blev de 3 genvalgt med akklamation. Garderforeningens bestyrelse består derefter af: Olav Vibild, Jens Rye-Andersen, Søren Thomassen, Flemming Hassing, Kjeld Christensen, Jan Holmgaard, Søren Faurholt, Poul Gajhede og Niels Christian Thygesen. Pkt. 7. Valg af fanebærer Fanebærer Bent Kristensen blev genvalgt med akklamation. Pkt. 8. Valg af 2 revisorer Allan Krogh og Bent Møller blev begge genvalgt med akklamation.

6 Pkt. 9. Eventuelt Olav Vibild omtalte bestyrelsens planer om at arrangere en tur til København med besøg på Christiansborg, hvor vort æresmedlem oberst Lasse Harkjær vil forestå rundvisningen i de kongelige repræsentationslokaler. Ligeledes vil der blive arrangeret en rundvisning i Folketinget, på Christiania, i Gardermuseet mv. Vi forventer et budget på omkring kr. pr. deltager, idet vi planlægger turen med en overnatning i København. Ligeledes planlægger vi at arrangere førstehjælpskursus med betjening af hjertestarter. Dette søger vi arrangeret ved Aalborg Kaserner og den sanitetsdeling, der er i tilknytning til Trænregimentet. Olav Vibild takkede medlemmerne for flittigt at gøre brug af hans telefonsvarer, da han pga. travlhed ofte ikke kan tage telefonen. Derefter fik vicepræsident Niels Godiksen ordet: Niels Godiksen takkede GF Nordjylland for det arbejde, bestyrelsen havde gjort i forbindelse med at indhente tilbud på trykning af garderbladet, hvilket havde resulteret i, at vi nu har sparet op omkring en ½ million kr. i trykning og porto for udsendelse af Garderbladet. Niels Godiksen omtalte, at der i 2015 kan ydes et mindre tilskud til GarderGolf og GarderGokart, som begge er arrangementer, hvori alle regionens foreninger kan deltage. Med hensyn til årgangsparade meddelte Niels Godiksen, at efterårets årgangsparade, som netop har været afviklet for sidste gang, nu bliver flyttet til forårets årgangsparade den første søndag i maj. Det betyder, at alle der har jubilæum i 2015 bør deltage i årgangsparaden 3. maj Efterfølgende kunne vicepræsident Niels Godiksen hædre mar Allan Krogh Pedersen med De Danske Garderforeningers hæderstegn. Niels Godiksen motiverede overrækkelsen med Allan Krogh Pedersens mangeårige arbejde i bestyrelsen for Skyttelauget. Dirigenten, Morten Poulsen, takkede for god ro og orden og kunne efter et nordjysk garderhurra afslutte generalforsamling nr Efter generalforsamlingen og spisning blev følgende jubilarer hædret: 75-års medlemskab: Æresmedlem 283 maj Erik Lottrup 70-års medlemskab: Oberst 249 maj 1942 S.E. Christensen 60-års medlemsskab: 34 maj 1946 Thomas Østergaard Poulsen nov Ove Damborg 50-års medlemsskab: maj 1954 Egon Lyngby Sep Hans Ove Græsbøl maj 1964 Kjeld Christensen jul Ejlar Larsen

7 40-års medlemsskab: mar Henrik Gertsen 25-års medlemsskab: Apr Aug Okt Klaus Bach Peter Jensen Henrik B. Uldbjerg Referent/bestyrelsesmedlem: Jul-1971 Niels Chr. Thygesen Dirigent: nov Morten Poulsen Bestyrelsen: Jan. 80 Olav Vibild Okt Jens Rye-Andersen Jul Søren Thomassen Jul Flemming Hassing Sep Kjeld Christensen Nov Jan Holmgaard Jun Søren Faurholt Okt Poul B.R.F. Gajhede

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb.

Bestyrelsen konstituerede sig således efter generalforsamlingen den 1. feb. Formandsberetning 2011 Generalforsamlingen tirsdag den 7. feb. 2012 Det er 8. gang jeg aflægger beretning for bestyrelsesarbejdet i De Blå Baretter Limfjorden. Vi udsender igen i år beretningen inden generalforsamlingen

Læs mere

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel.

44. årgang # 07 2013. Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter. National Flagdag. Side 4-6. Bornholm rundt på cykel. 44. årgang # 07 2013 Danmarks Internationale Veteran Organisation, De Blå Baretter National Flagdag Side 4-6 Bornholm rundt på cykel Side 4-6 10-11 Team Veteran Side 16-17 Bornholm rundt Side 8 Mission

Læs mere

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~

MARINEFORENINGEN FANØ AFDELING ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ 2 ~ ~ 3 ~ ~ 4 ~ ~ 5 ~ ~ 6 ~ ~ 7 ~ ~ 8 ~ ~ 9 ~ ~ 10 ~ ~ 11 ~ ~ 12 ~ ~ 13 ~ ~ 14 ~ ~ 15 ~ ~ 16 ~ ~ 17 ~ ~ 18 ~ ~ 19 ~ ~ 20 ~ ~ 21 ~ ~ 22 ~ ~ 23 ~ ~ 24 ~ ~ 25 ~ ~ 26 ~ ~ 27 ~ ~ 28 ~ ~ 29 ~ ~ 30 ~

Læs mere

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG

2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG 2 - MAJ 2009 66 ÅRGANG SØVÆRNETS IDRÆTSFORENINGERS FÆLLESUDVALG Formand: Orlogskaptajn Søren Munk Madsen Rønnebærkæret 17 2670 Greve Strand FIIN: SPS-TEKUD001 Tlf. Tj.: 32664520 SØVÆRNETS IDRÆTSFORENING

Læs mere

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2011 NR. 2 15. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014.

Skytteforeningen Kimbrerne. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. Referat af Generalforsamling i Kimbrerne, onsdag den 12. marts 2014. DAGSORDEN 1. Valg af dirigent. 2. Beretning. 3. Regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse af kontingent. 6. Valg af formand. På

Læs mere

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat

Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Aalborg d. 23. maj 2011 Stadsgildeting d. 04. maj 2011 Referat Stadsgildetinget blev afholdt med deltagelse af 33 gildebrødre. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og protokolfører 2. Beretning fra stadsgildeledelsen

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30.

Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Referat af ordinær generalforsamling i FN Museet. Frøslevlejren d. 29 marts 2008 kl. 10.30. Formanden Per B. Krogh bød velkommen til de fremmødte. 1. Valg af dirigent. Formanden foreslog OB N.F. Jøhncke

Læs mere

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang

Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Gardehusaren Nr. 2 - april 2009 9. årgang Indhold nr. 2 Da tøjlen skiftede hånd...3 Heltene hyldes i Holstebro!...5 5-kamp cup...7 Forsidebillede: Oberst Tommy M. Paulsen, klar til de opgaver der følger

Læs mere

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger

Nummer 52. for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI. Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger LOKALBLADET for Øster Brønderslev og Hallund området ADH - LAN - B70 - RAP - ØBC - ØBI Vin - Gadespejlet - Borgerforeninger Hvilshøj Boldklub - Kirkenyt - Hattefest Nummer 52 februar-maj 2009 s økonomi

Læs mere

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling

Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Referat fra Estvad Rønbjerg Jagtforenings generalforsamling Fredag den 21 september 2012 kl 19:00. Offentliggjordt i Foreningsnyt side 15, december 2011. Dagsorden ifg. Vedtægterne: 1. Velkomst ved formanden.

Læs mere

Kystartilleriforeningens adresser:

Kystartilleriforeningens adresser: 96. ÅRGANG - 2006 NR. 2 - APRIL / MAJ Kystartilleribladet Udgivet af Kystartilleriforeningen (Stiftet 6. juli 1909) Kystartilleriforeningen er tilsluttet Danske Soldaterforeningers Landsraad for hvilket

Læs mere

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1

Klubblad for Hals Bådelaug Udgivet juni 2011 KLUBBLAD NR 2 2011. HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06. Side 1 KLUBBLAD NR 2 2011 HALS BARRE REGATTA Lørdag den 25.06 og søndag den 26.06 Side 1 Hals Bådelaug Udvalgs og bestyrelsesmedlemmer Bestyrelse: Hans Chr. Madsen 22 19 91 43 John Christensen 24 25 38 50 Kirsten

Læs mere

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave

NYHEDSBREV GREVE GANGSPORT MEDLEMMERNES HJØRNE BESTYRELSENS HJØRNE. Holdtilmelding ÅRGANG NUMMER 3. I denne udgave NYHEDSBREV DATO GREVE GANGSPORT ÅRGANG NUMMER 3 MARTS 2013 I denne udgave Bestyrelsens hjørne Medlemmernes hjørne Omtale af generalforsamlingen Kommende aktiviteter Tillæg med referat og vedtægter BESTYRELSENS

Læs mere

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013

Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Årgang 12 - Blad nr. 1 Maj 2013 Løbeskolen 2013 1 Foto øverst: Generalforsamlingen 2013 Foto nederst: Bestyrelsen 2 Bestyrelsens beretning for 2012 På bestyrelsens vegne vil jeg byde jer alle velkommen

Læs mere

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre.

Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. 1 Samarbejdende Frimærke Klubber Korsør den 13-04-2014 Referat fra SFK Generalforsamling og møde lørdag den 22. marts 2014 kl.10.00 Rødovregaard, Kirkesvinget 1, 2610 Rødovre. Rødovre Frimærkeklub afholder

Læs mere

TAMBOURBLADET. Nr. 1-31. årgang April 2015. HKH Dronning Margrethe 75 år

TAMBOURBLADET. Nr. 1-31. årgang April 2015. HKH Dronning Margrethe 75 år TAMBOURBLADET Nr. 1-31. årgang April 2015 HKH Dronning Margrethe 75 år TAMBOURBLADET Nr. 1 - April 2015 TAMBOURBLADET Medlemsblad for Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde Udgives to gange om året Bestyrelse:

Læs mere

Tá på efterskole eller højskole

Tá på efterskole eller højskole juni 2004 Tá på efterskole eller højskole nr. 127 30. årgang Humørpokalen gik i år til»bager«tillykke... 2 Formanden har ordet... Når I læser disse linier har vi afviklet vores store nordiske stævne SONG

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen 2013

Referat fra generalforsamlingen 2013 14. oktober 2013 Referat fra generalforsamlingen 2013 Tid: Fredag den 19. april 2013, kl. 15.15-17.00 Sted: Best Western Golfhotel Viborg, Randersvej 2, 8800 Viborg Ca.50 mennesker overværede generalforsamlingen

Læs mere

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006

CYKLEN. Medlemsblad for Nakskov Cykle Club. Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 CYKLEN Medlemsblad for Nakskov Cykle Club Nr. 3 11. Årgang oktober 2006 v/ FORMAND Anny Hansen Tornskadevej 241 4900 Nakskov - tlf. 54 92 64 21 annyhansen@mail.dk KASSERER Kim Schou Munkholmvej 12 4900

Læs mere

Generalforsamling 2010

Generalforsamling 2010 Generalforsamling 2010 Generalforsamlingen i MINI Torsdag d. 4. Marts 2010 FORMANDENS BERETNING : --------- præsentation af bestyrelsen m. Suppleanter. Bestyrelsen har siden sidste generalforsamling afholdt

Læs mere

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen

BRODER NYT. April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG. De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen BRODER NYT April 2014 NR. 2 18. ÅRGANG De Danske Forsvarsbrødre for Fredericia og Omegn Protektor Hendes Majestæt Dronningen B e s t y r e l s e n De Danske Forsvarsbrødre Formand Johannes Lund Nielsen

Læs mere

27. årgang Nr. 1. April 2010.

27. årgang Nr. 1. April 2010. 27. årgang Nr. 1. April 2010. Viborg Sejlklubs bestyrelse 2010. Billeder Bestyrelsespost Kontakt til udvalg Telefon nr. og E-mail adresse Formand Peter Blach Kirketoften 3 9632 Møldrup Næstformand Erling

Læs mere

Generalforsamling Vejle Skytteforening

Generalforsamling Vejle Skytteforening Generalforsamling Vejle Skytteforening Torsdag d. 19. februar 2015 REFERAT Generalforsamling nr. 153 for Vejle Skytteforening. 36 Deltagere 1. Valg af dirigent: Peter Tørslev 2. Valg af protokolfører,

Læs mere

Betaling af kontingent

Betaling af kontingent Side 1 af Lis Göddert I dette nummer: Kalenderen Betaling af kontingent Referat af generalforsamlingen 1 2 3 Forårsfesten 2007 4 5 BESTYRELSEN: Formand: Erik Møller Jørgensen Tlf. 965 32 09 46 formand@dvktorrevieja.dk

Læs mere

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet..

Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. 1 2 Alt dette og meget mere finder du i dette nummer af Byggerbladet.. SIDE 3 MARTS SIDE 4 BYGGERLIV SIDE 5 BYGGERLIV SIDE 6 OPGAVEN SIDE 7 GRU-FEST SIDE 8 VÆRKSTED SIDE 9 KALENDER SIDE 10 livet på dis.

Læs mere

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30

Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Referat af forældrekredsmøde mandag d. 30.08.10 kl.18.30 Skoleleder Ove Nielsen bød velkommen til de følgende to møder. Møderne blev afholdt i skolens gymnastiksal, med mulighed for efterfølgende spisning.

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling mandag d. 8. april 2013 kl. 19:30 I Teknik- & Miljøforvaltningens & Forsyningsvirksomhedernes kantine på Stigsborg Brygge 5, Nørresundby.

Læs mere

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR.

TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. TRÆSEJLET 20. ÅRGANG. NR. 2 Marts. 2004 Svømmeprøve den 16. juni SKANDERBORG ROKLUB Skanderborg Roklubs ledelse Bestyrelsen Formand Erik Jensen Eskebækparken 50 86 52 44 24 Sekretær/næstfmd. Hugo Stigsen

Læs mere