IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN"

Transkript

1 IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

2 Forord ved Eva Kühne Denne publikation indeholder resultaterne af IT-undersøgelsen 2009 i Silkeborg Kommune. Den er baseret på 110 besvarelser, fra et bredt udsnit af IT-virksomheder i kommunen samt 30 virksomheder som ligger i grænseområdet til IT-branchen. Publikationen her er et snap-shot, dvs. en kortlægning af branchen lige nu. Kortlægningen viser virksomhedernes styrker og kompetencer, og deres udfordringer og behov. Det er vores forventning at gentage undersøgelsen om 2-3 år, for at følge virksomhedernes udvikling og de igangsatte tiltag og målrette den fortsatte og fremadrettede indsats. Vi har i Silkeborg rigtig mange veletablerede IT-virksomheder. Og vi har også rigtig mange iværksættere indenfor IT-området. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i Silkeborg IT-branchen i Silkeborg Kommune tror på fremtiden En positiv indstilling og en tro på fremtiden er klart fremherskende Kommune indeholder en bred vifte af IT-kompetencer, med specifikke styrkeområder inden for software og konsulentydelser. Virksomhederne opererer primært i Danmark, men en del satser også internationalt. Blandt virksomhederne findes en stor optimisme, og rigtig mange forventer vækst i de kommende år. Jeg vil gerne takke for den tid og interesse, virksomhederne har udvist ifm. undersøgelsen. Dette har givet mig en uvurderlig indsigt i jeres virksomheder og udfordringer. Jeg håber hermed at kunne bidrage til at styrke IT-området i Silkeborg Kommune i de følgende år. Med venlig hilsen, Netværksagent i Silkeborg Eva Kühne indhold Introduktion 4 IT branchen i Silkeborg Kommune 8 Fremtidsudsigter 16 Netværk og samarbejde 24 Viden 30 2

3 introduktion Info om undersøgelsen I Silkeborg har vi i mange år ment, at vores erhvervsmæssige styrkeområder ligger inden for MILJØ og IT. Men vi har ikke haft beviser for det. Undersøgelsens formål har været at få dokumentation for IT-området. Der er udsendt spørgeskema til alle identificerede IT-virksomheder i Silkeborg Kommune. Undersøgelsens målgruppe er kommunens it-virksomheder, som hermed får et indblik i egen branche. Herigennem kan man se, hvad andre virksomheder i branchen efterspørger. Og håbet er, at mange virksomheder ser muligheder gennem netværk og samarbejde med ligesindende. Endelig har formålet også været at give netværksagenten i Silkeborg Kommune en viden til at målrette indsatsen efter it-virksomhedernes behov og efterspørgsel i Derfor fokuserer undersøgelsen netop på områderne: forventninger, viden, netværk og internationalisering. Undersøgelsen er lavet af it-forum silkeborg og ikraft. Opsummering af resultaterne fra undersøgelsen Undersøgelsen har vist, at IT er et styrkeområde i Silkeborg Kommune. Vi har rigtig mange it-virksomheder; og vi har en god bredde i IT-kompetencerne. Vi ser specielt styrkeområder inden for software (branche software) og konsulentvirksomhed, samt inden for hosting, web og systemintegration. Virksomhederne dækker over såvel mange veletablerede og en stor del nye it-virksomheder. Virksomhederne ser meget optimistisk på fremtiden, og mere end 70 % forventer en stigning i omsætningen i løbet af de kommende tre år. Herunder er der også et ønske for mange om at bevæge sig ind på det internationale marked. Virksomhederne er meget åbne overfor at deltage i netværk. Rigtig mange synes ikke, deres lokale netværk er stærke nok, men at disse er vigtige. Dette er især netværk i Silkeborgområdet, samt i Region Midtjylland generelt. Omkring emnet viden efterspørges nyeste viden indenfor it-området. Det kan f.eks. være målrettede og faglige arrangementer, som foredrag og workshops. Og så er salg og markedsføring et område, der vægtes højt og hvor virksomhederne ønsker en styrkelse. Omkring samarbjede med videninstitutioner er dette et område, kun få virksomheder kender til og benytter. 4 5

4 INTRODUKTION it-forum silkeborg it-forum silkeborg er en lokal afdeling af netværksforeningen it-forum midtjylland. Afdelingen fungerer som et lokalt netværk for IT-interesserede virksomheder og organisationer i Silkeborg-området. Formålet med netværket er at sætte yderligere gang i anvendelsen af IT i det lokale erhvervsliv samt at fremme den lokale IT-beskæftigelse. En væsentlig opgave for it-forum silkeborg er desuden at fungere som brobygger mellem virksomheder og IT-videnscentre i hele Region Midtjylland Erhvervsaktører inden for IT-området erhvervsilkeborg erhvervsilkeborg arbejder for en sund erhvervsudvikling i Silkeborg-området. ErhvervSilkeborg vejleder iværksættere og etablerede virksomheder og tager initiativ til nye erhvervsfremmeaktiviteter i tæt dialog med erhvervslivet. Alt sammen med det formål at styrke erhvervsudviklingen og øge beskæftigelsen i kommunen. it-forum midtjylland it-forum midtjylland er et vidensnetværk for IT-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland. It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs, gennem events, workshops og fyraftensmøder. Derved opstår mulighed for videndeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer. ikraft ikraft er et femårigt tilbud til alle virksomheder i Region Midtjylland, uanset branche. Formålet er at skabe yderligere vækst og udvikling i regionen ved at fremme den innovative anvendelse af it. Under ikraft er der seks netværksagenter placeret rundt i Region Midtjylland, og Silkeborg har deres egen lokale netværksagent. Kommende initiativer på baggrund af undersøgelsen Undersøgelsen har adspurgt virksomhederne om fremtidige forventninger og behov indenfor tre områder: VIDEN, NETVÆRK og INTERNATIONALISERING. Med udgangspunkt i disse områder vil der i 2010 blive foretaget konkrete tiltag. VIDEN: De virksomheder, der har udvist interesse for videnssamarbejde, vil blive kontaktet med henblik på at identificere behov og muligheder for den enkelte virksomhed. Der afholdes en virksomhedsdag, med deltagelse af såvel vidensinstitutioner og virksomheder. Virksomhedsdagen viser nyeste forskning og cases som inspiration, ligesom der diskuteres relevans og muligheder for den enkelte virksomhed. Indenfor udvalgte IT-specifikke områder udbydes kursus ellers workshop. Ligeledes udarbejdes en event- og møderække med forskellige temaer indenfor salg- og markedsføringsområdet. NETVÆRK: Der etableres lokale SIG-grupper (Special Interest Group), indenfor udvalgte emneområder. SIG-grupperne fungerer som lokale netværksgrupper, for udveksling af viden og erfaringer. INTERNATIONALISERING: Behovet fra virksomheder, der ønsker at arbejde eller sælge internationalt, skal undersøges nærmere. Herefter målrettes indsatsen efter behovet; dette kan være viden om indgang til specifikke geografiske markeder, behov for internationale kontakter eller læring fra virksomheder der allerede arbejder internationalt. Initiativerne ovenfor vil blive udarbejdet og iværksat gennem samarbejde mellem it-forum silkeborg, erhvervsilkeborg og ikraft. Specifikke forslag og ønsker må meget gerne fremsendes til ikraft og netværksagenten

5 IT-branchen i Silkeborg Kommune Antal ansatte og alder 56 % af IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune er enkeltmandsvirksomheder eller har en enkelt ansat. Dette er også tilfældet i resten af landet og i andre brancher 1. Branchen er kendetegnet ved en stor andel af iværksættere, hvilket også bekræftes af virksomhedernes alder. 44 % af virksomhederne er således etableret i år 2004 eller senere. Dog er der også en stor andel veletablerede virksomheder med over 10 år i branchen, disse udgør 29 % af det samlede antal virksomheder. 1: Ifølge Danmarks Statistik, Statistikbanken. Fordeling af virksomheder efter størrelse og alder Antal ansatte: 0-1 ansatte 2-10 ansatte 10+ ansatte 28% 16% 56% Alder: Ældre end 10 år Mellem 6 og 10 år 0-5 år 44% 27% 29% 8 9

6 IT-branchen i Silkeborg Kommune Sammensætning af branchen IT-branchen i Silkeborg Kommune er kendetegnet ved en stor grad af diversitet i kompetencer, ydelser og produkter. Ved en inddeling af IT-branchen i 29 forskellige branchegrupper, se modsatte side, viser det sig, at virksomhedernes kompetencer dækker samtlige branchegrupper. Der er dog en overrepræsentation af virksomheder med kompetencer inden for software og konsulentydelser, og i mindre grad også inden for webdesign, systemintegration og hosting. Et kig ind bag tallene viser også, at 70 % af virksomhederne betegner enten software eller service/konsulentydelser som deres primære produkt/ydelse. Figuren viser antal virksomheder med kompetencer inden for de enkelte branchegrupper. På ikrafts hjemmeside kan ses en forklaring på de enkelte branchegrupper. Virksomhedernes kompetencer Antal virksomheder Basissoftware Branchesoftware Business Intelligence CMS-leverandør CRM-leverandør Digital markedsføring EDH- & ESDH-leverandør ERP-leverandør E-handel E-læring Hosting Industriel it IT-udstyr - Distributør IT-udstyr - Forhandler Kommunikation Konsulent Net og underholdning Outsourcing PC- og udstyrsproducent Rekrut. og komp.-udvikling Rep. og vedl. af edb-udstyr Server & Storage Sikkerhed Systemintegrator Tele- og internetudbyder Tele- og netværkskonsulent Tele- og netværksudstyr Web-design Andet 10 Branchegrupper

7 IT-branchen i Silkeborg Kommune IT-virksomhedernes markeder Den største andel af IT-virksomheder har hele landet som deres primære marked, men der er også en stor andel som betegner både Silkeborg-området og Region Midtjylland som deres primære marked. Desuden er det også værd at bemærke, at 15 % af virksomhederne angiver det internationale marked som det primære grundlag for deres virksomhed. 60 % af virksomhederne har private virksomheder som deres primære kunder, offentlige virksomheder er de primære kunder for 26 %, mens 13 % af IT-virksomhederne har private forbrugere som deres primære kunder. IT-branchen i Silkeborg Kommune består derfor primært af B2B -virksomheder. Virksomhedernes primære markeder og kunder Primære markeder: 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Silkeborgområdet 24% Region Midtjylland 43% Danmark 15% Internationalt Primære kunder: Private virksomheder Offentlige virksomheder Private forbrugere 13% 26% 60% 12 13

8 case: luxion Luxion En virksomhed der arbejder globalt Interview med medejer Claus Wann Jensen Hvem er Luxion? Vi er 2 personer; jeg arbejder fra Silkeborg og min bror Henrik arbejder fra Californien. Vi er begge udviklere og uddannede indenfor computergrafik. Luxion blev etableret i 2003, hvor både Henrik og jeg havde andre jobs ved siden af. I 2007 gik jeg så ind i Luxion på fuld tid. Hvad beskæftiger Luxion sig med? Vi laver computergrafik, specifikt simuleringer af lys. Luxion har opbygget et kernebibliotek omkring lyssimuleringer, som er modulært og fleksibelt. Herved kan vi kombinere kundens 3D produktdata med vores programmer/biblioteker og få de flotteste produktbilleder frem. Vi laver også specialudviklinger, som vi f.eks. har gjort til Velux og deres Daylight Visualizer Hvad er Luxion s forventninger til fremtiden? Vi regner med, at Luxion i de kommende år skal vokse. Vores produkt henvender sig primært til større og internationale virksomheder. Vi har pt. en dialog med en potentiel kunde, som er en stor og global spiller. Og så er det vigtigt for os og Luxion, at der er tid til forskning og ny-udvikling. Luxion er organiseret i både Danmark (Silkeborg) og i Californien (San Diego). Hvordan fungerer dette? Og hvad er værdien? Det fungerer rigtig godt for os at være placeret på hver vores side af kloden. Vi vedligeholder begge kernebiblioteket og laver algoritmer. Henrik står for den svære matematik bag algoritmerne, mens mit arbejde er mere front-end, altså det der præsenteres på skærmen. Dette betyder, at vi ikke er afhængige af hinanden undervejs for at kunne løse opgaven. Og dermed kan vi arbejde meget effektivt. Vi kommunikerer rigtig meget sammen gennem Skype; et billigt og effektivt medie. Overfor kunderne har det rigtig stor betydning, da vi er tilgængelige 24/7. Det er rigtig vigtigt, da vi arbejder med kunder, der er globalt præsenteret. Hvordan spiller Luxion på det store internationale marked? Vores kunder er store, internationale virksomheder. Dette er igen gode referencer for os, i vores markedsføring. Endvidere tager vi på konferencer rundt omkring, hvor vi møder mange nye og spændende kontakter og kunder. Henrik er desuden professor ved University of California indenfor computergrafik og deltager på rigtig mange konferencer over hele verden. Endvidere har det hjulpet Luxion, at Henrik er et rigtig kendt ansigt. Og det er en god reference, at Henrik har udviklet teknikkerne til at få Gollums hud til at se mere livagtig ud; et arbejde han fik en Oscar for. Hvem har Luxion haft af store internationale kunder, og hvordan er I kommet i kontakt med dem? Vores kunder er f.eks. Velux, Bunkspeed, United Lane mm. Og hele Hondas nye bil-kalalog er lavet med Luxions produkt. Før i tiden skulle de f.eks. tage katalog-billeder i ørkenen, men nu kan alt klares på computeren. Kontakten til kunderne opstår ofte gennem konferencer. Henrik er en ofte benyttet foredragsholder, og han kommer herigennem i kontakt og dialog med rigtig mange. Kontakten til f.eks. Velux kom netop ifm. en konference. Hvad er Luxions råd til andre virksomheder, der ønsker at organisere sig og operere i en global verden? Hvis jeg skal give nogle af vores erfaringer videre, omkring at operere globalt, er det: a. Find et niche-produkt, noget der adskiller dit produkt fra andres. Og som er svært at kopiere for russere og indere. The cutting edge. b. Opsøg dine kunder, så du bliver kendt. At møde folk ansigt til ansigt er vigtigt; web en understøtter det. Fakta Virksomhed: Luxion Direktør: Claus Wann Jensen Etableringsår: 2003 Antal ansatte: 2 Forretningsomr.: Computergrafik, simuleringer af lys Hjemmeside:

9 FREMTIDSUDSIGTER Forventninger til omsætning og antal ansatte IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune ser generelt positivt på fremtidsudsigterne for deres virksomhed, på trods af den aktuelle afmatning i økonomien. 72% forventer at deres omsætning vil stige, 49 % forventer også at skulle ansætte flere medarbejdere, mens det kun er 3,6 %, der forventer et fald i omsætningen. Forventninger til omsætning og antal ansatte i løbet af de næste 3 år Omsætning: 60% 50% 55% Antal ansatte: 60% 50% 51% 40% 30% 40% 30% 44% 20% 24% 20% Det er udelukkende virksomheder der forventer stigning eller uændret omsætning, der er spurgt til deres forventninger til antal ansatte. 10% 0% 17% Stor stigning Stigning Uændret 3% Fald 1% Stort fald 10% 0% 5% Stor stigning Stigning Uændret 16 17

10 Fremtidsudsigter Nye kunder og produkter Virksomhederne forventer fremgang ved at udvide kundegrundlaget med deres nuværende produkter samt ved at udvikle nye produkter og services. 66 % af virksomhederne forventer flere kunder i Danmark med de nuværende produkter/services, mens 55 % forventer flere kunder i Danmark ved hjælp af nye produkter/ services. Som tidligere nævnt er der også en stor del af virksomhederne, der satser på det internationale marked. 22 % af virksomhederne forventer flere kunder internationalt med deres nuværende produkter/services, og 16 % forventer flere kunder gennem nye produkter/services. Ved et nærmere kig ind bag tallene viser det sig, at de virksomheder, der satser internationalt, fortrinsvis befinder sig i softwarebranchen og består af lidt mere veletablerede firmaer. 18 % af virksomhederne forventer status quo. Virksomhederne har kunnet vælge flere svar; derfor giver summen over 100 % Hvad forventer du der sker for virksomheden inden for de næste 3 år? 70% 60% 66% 50% 40% 55% 30% 20% 22% 10% 0% 16% 18% Flere kunder med de nuværende produkter/ services i Danmark Flere kunder med de nuværende produkter/ services internationalt Flere kunder med nye produkter/services i Danmark Flere kunder med nye produkter/services internationalt Status quo 18 19

11 fremtidsudsigter Udfordringer En af IT-virksomhedernes største udfordringer i de kommende år er at skabe mere og bedre markedsføring; 65 % af virksomhederne tilkendegiver, at det i høj eller nogen grad er en udfordring for deres virksomhed. Tilførsel af den nyeste viden er i høj eller nogen grad en udfordring for 65 % af virksomhederne, så også dette emne er vigtigt for IT-virksomhederne. Ved et nærmere kig ind i tallene viser det sig, at det i særlig grad er service- og konsulentvirksomheder, som vægter emnet højt. At identificere de rette samarbejdspartnere er også en væsentlig udfordring for IT-virksomhederne i de kommende år. Tilførsel af kapital og finansiering er derimod blandt de emner, som færrest virksomheder betegner som udfordringer i den nærmeste fremtid hvilket, med den nuværende finanskrise i mente, kan virke en smule overraskende. Men ikke desto mindre er det et positivt resultat, der tyder på, at branchen som helhed klarer sig godt på trods af en generel afmatning i økonomien. Figurerne viser i hvor høj grad virksomhederne er enige i, at det pågældende emne er en udfordring for deres virksomhed i den nærmeste fremtid. Er følgende område en udfordring for virksomheden i de kommende år? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Produktudvikling Tilførsel af den nyeste viden på IT-området Identificering af de rette samarbejdspartnere Tilførsel af kapital/finansiering Bedre/mere markedsføring Tilførsel af medarbejderkompetencer inden for virksomhedens fagområde 23% 36% 15% 13% 13% 23% 42% 23% 9% 4% 23% 31% 24% 11% 12% 6% 13% 23% 25% 33% 27% 38% 12% 14% 9% 22% 40% 19% 9% 10% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke

12 case: krea medie Krea Medie En virksomhed der opererer internationalt med base fra Silkeborg Interview med direktør Henrik Kølle Hvem er Krea Medie? Krea Medie udvikler og sælger computerspil; herunder specifikt læringsspil. Vi ejer figurerne Pixeline, Hugo og Flunkerne. Vi udvikler læringsspil til PC, Playstation, Nintendo DS og som noget nyt også til WII. Vi udvikler her i Silkeborg, og så arbejder vi sammen med udvalgte udviklingspartnere i Ålborg, Göteborg og London. KREA Medie A/S er etableret i 2006 og har siden maj 2007 været en del af Gyldendalkoncernen. Hvad beskæftiger Krea Medie sig med? Vores største karakter-figur er Pixeline. Hun blev lanceret i Alt vedrørende Pixeline udvikles her fra Silkeborg. Hun er i dag ude i hele Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland). I Danmark er hun en pige ved navn Pixeline, og i Norge en kanin med navnet Josefin. Pixeline skal også meget snart introduceres i Tyskland. Derudover har vi købt Hugo, som jo blev rigtig kendt gennem TV for år tilbage. Han er for os primært en spil-figur, og dette er vores første lanceringsår for ham. Hugo findes i dag i Tyskland, Portugal og Norden; og så er han en af de største karakterer i Rusland. Endelig ejer vi Flunkerne, som oprindelig er en spansk figur. Flunkerne er en afløser for Find Holger og blev lanceret i Danmark for 14 år siden af Apostrof forlaget. I dag har vi de globale rettigheder. Flunkerne findes i dag primært i Danmark, Spanien og Norge. Hvad er Krea Medie s forventninger til fremtiden? Computerspil er i omsætning ved at overhale film-industrien. Forventningen i USA er, at spilbranchen om 2 år er dobbelt så stor som film-branchen. Derfor forventer vi at udvikle såvel vores produkter som vores markeder. Vores mål for de kommende år er at blive den førende indenfor e-læringsspil i Norden og Tyskland. Hvordan er Krea Medie kommet i gang med international handel? Vi har opkøbt rettigheder til figurer, der har været kendt på de respektive markeder. F.eks. havde Josefinkarakteren eksisteret i Norge i 10 år, da vi købte rettighederne. Salg på udenlandske markeder sker altid igennem distributører. Så vi har startet med at få identificeret de rigtige. Hvad er internationalisering for Krea Medie, og hvad har resultatet været? For Krea Medie betyder internationalisering følgende: Salg på udenlandske markeder, gennem distributører Samarbejdspartnere, der kan tilpasse vores figurer til de specifikke markeder. F.eks. hedder Pixeline i Norge Josefin, og hun er en kanin. Og så er der samarbejdet med japanske Nintendo. Vi er certificerede til at udvikle spil til Nintendo s DS og WII. Dette betyder også, at når vi har udviklet et nyt spil skal det testes og godkendes af Nintendo, før det må sælges. Hvad betydning tror du, international handel har for Krea Medie i fremtiden? Udfordringen for Krea Medie er at få hul på de store markeder, som f.eks. Tyskland. Vi er pt. ved at få gjort Hugo kendt i Tyskland og lancerer ham gennem biograf-reklamer i de 80 største byer. Og med mere end 80 mio. mennesker i Tyskland er det en ret stor opgave... Endvidere overvejer vi altid nøje, hvilke markeder vi vil gå ind på. Vi har fået en henvendelse fra Argentina men valgte at sige nej, da volumen ikke var stort nok. Hvordan vil du anbefale andre virksomheder at starte internationalisering, og hvordan kommer de igang? Omkring salg på udenlandske markeder har de 2 vigtigste ting for os været: a. Identificering af de rigtige samarbejdspartnere og distributører. På nogle markeder har vi fået valgt de rigtige Fakta distributører; på andre markeder må tiden vise, om det er de rigtige. b. Gode kontrakter med distributørerne, hængt op på veldefinerede mål som f.eks. salgstal. Disse er udformet således at vi hurtigt kan slippe ud af samarbejdet, hvis vi ikke synes samarbejdet fungerer og giver de ønskede resultater. Virksomhed: Krea Medie Adm. direktør/ejer: Henrik Kølle Etableringsår: 2006 Antal ansatte: 12 Forretningsomr.: Computerspil / læringsspil Hjemmeside:

13 netværk og samarbejde Netværk IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune har overordnet set gode netværksrelationer, både i Silkeborg-området, i Region Midtjylland samt i hele landet (se eksisterende netværk side 6). Der er en større andel af virksomheder der tilkendegiver, at de har bedre netværksrelationer på landsplan, end det er tilfældet for Silkeborg-området og regionen. Det er dog også de nationale netværk, som opfattes som de vigtigste. Ved en sammenligning af vigtigheden af de enkelte netværk samt tilfredsheden med netværkene 2 viser det sig, at forskellen er størst i Region Midtjyland og Silkeborg-området. Det vil sige det er her, det største potentiale for at opnå forbedringer ligger. Virksomhederne er mindre tilfreds med deres internationale netværk, men det er til gengæld også et område de fleste virksomheder ikke mener er vigtigt. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er tilfredse med deres netværk i det pågældende område. Har din virksomhed gode netværksrelationer i følgende områder? I Silkeborg-området 7% 26% 38% 15% 13% I Region Midtjylland 6% 26% 44% 16% 8% I Danmark 13% 34% 34% 11% 7% Internationalt 8% 19% 30% 16% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig 2: En såkaldt GAP-analyse. Der findes frem til gennemsnittet for hhv. Hverken eller tilfredshed og vigtighed på de enkelte emner/områder, og forskellen mellem de to værdier udgør gap -et og viser derved potentialet for mulige forbedringer. Uenig Meget uenig 24 25

14 netværk og samarbejde Ønske om øget samarbejde 66 % af IT-virksomhederne er i høj eller nogen grad interesserede i et øget samarbejde omkring videndeling og erfaringsudveksling. Sammenholdt med resultaterne fra netværksafsnittet tyder det på, at virksomhederne er klar til at gøre en konkret indsats for at styrke deres netværk. Der er også en stor del af virksomhederne, der ønsker et tættere samarbejde omkring salgs- og markedsføringsopgaver samt produktudvikling. Et kig ind bag tallene afslører, at særligt softwarevirksomheder er interesserede i samarbejde omkring produktudvikling. Samtidig er der en overvægt af service- og konsulentvirksomheder, der ønsker samarbejde omkring tilbudsgivning på opgaver. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er interesserede i et øget samarbejde på det enkelte område. Er virksomheden interesseret i et øget samarbejde på følgende områder? Produktudvikling 6% 34% 20% 19% 22% Efter- og videreuddannelse 3% 23% 35% 17% 21% Videndeling / erfaringsudveksling 13% 53% 15% 6% 13% Salgs- og markedsføringsopgaver 10% 28% 24% 14% 23% Tilbudsgivning på opgaver 11% 21% 21% 18% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke 26 27

15 case: PicoPublish PicoPublish En virksomhed der aktivt benytter netværk i Silkeborg-området Interview med direktør og ejer Per Groth Hvem er PicoPublish? PicoPublish lever af at reducere andre virksomheders produktomkostninger. Omkostningsreduktionen sker gennem et værktøj, som sætter kunden i stand til at håndtere produktinformationer ekstremt effektivt. Eksempelvis implementerede Georg Jensen værktøjet og opnåede en besparelse på 75 %, svarende til USD pr. år. Hvad beskæftiger PicoPublish sig med? Vores løsning hedder Perfion og er et 100 % standardværktøj. Perfion centraliserer virksomhedens produktinformationer, så hele organisationen kan finde samtlige produktdata ét sted. Herudover kan Perfion også publicere produktinformationer i f.eks. kataloger, produktbeskrivelser eller direkte på web. Perfion er et internationalt produkt, som vi er partner på i Danmark. Hvad er PicoPublish forventninger til fremtiden? Med hjælp fra ikraft, it-forum midtjylland og erhvervsilkeborg har vi i løbet af en måned, fået skabt en leveranceorganisation, som i den kommende periode skal testes. Forhåbentligt resulterer dette i nye ordrer, således at vi kan begynde en decideret rekrutteringsproces til PicoPublish. Det er vores forventning, at vi om 2 år har opbygget et kundegrundlag, så vi kan brødføde en konsulentforretning på ca. 10 mand. Hvordan er PicoPublish kommet i gang med opdyrkning af netværk? Mit medlemskab af it-forum midtjylland og engagement i initiativgruppen for it-forum silkeborg har været et godt udgangspunkt for at netværke. Via itforum har jeg fået kontakt til Silkeborg Kommunes netværksagent, Eva Kühne, som introducerede mig til ikraft og erhvervsilkeborg. Derigennem er opstået mange nye kontakter og relationer. Hvordan har PicoPublish brugt netværk, og hvad har resultatet været? Via vores netværk har vi konkret lavet en samarbejdsaftale med 3 lokale virksomheder fra Silkeborg. Disse bliver fremadrettet vores leveranceorganisation og skal således implementere vores projekter. Hvilken betydning tror du, at netværk har for PicoPublish i fremtiden? Networking vil altid være vitalt for vores virksomhed. Bruges det rigtigt, kan det give nye produkter til virksomheden og ikke mindst nye ordrer. Hvordan vil du anbefale andre virksomheder at bruge netværk, og hvordan kommer de i gang? Som udgangspunkt skal du bruge det netværk, du allerede har. Samtidig skal du afsætte tid til at opbygge og udvide dit fremtidige netværk. Du kan også bruge personer i dit netværk til at bedømme din forretning og dine kompetencer. Vær åben for deres input og husk at give noget igen. Networking og relationsopbygning skal gå begge veje for at det overlever. Når du deltager i arrangementer eller lignende, er det en god ide at tvinge dig selv til at tale med mindst én, som du ikke kender. Networking er ikke noget, som kommer af sig selv. Det er hårdt arbejde, som skal dyrkes for at du bliver god til det. Fakta Virksomhed: Pico Publish Direktør: Per Groth Etableringsår: 2008 Antal ansatte: 1 Forretningsomr.: Software. Til centralisering og styring af virksomheders produktinformation Hjemmeside:

16 viden Muligheder for videnssamarbejde Kendskab og interesse for samarbejde med vidensinstitutioner: IT-virksomheder har, som virksomheder i andre brancher, mulighed for at samarbejde med forskellige vidensinstitutioner, såsom Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, DTU m.fl. Halvdelen af IT-virksomhederne kender ikke til denne mulighed. 38 % af virksomhederne giver udtryk for, at de vil være interesseret i et samarbejde med vidensinstitutioner, mens det på nuværende tidspunkt kun er 8 %, der benytter sig at denne mulighed. Der er således store muligheder for at skabe et øget samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Et samarbejde kunne eksempelvis være indenfor produktudvikling eller udarbejdelse af en markedsføringsstategi. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er interesserede i et samarbejde med vidensinstitutioner. Kender virksomheden til muligheden for samarbejde med vidensinstitutioner? Ja, kender og benytter Ja, kender, men benytter ikke Nej Er virksomheden interesseret i et samarbejde med vidensinstitutioner? 8% 30% 25% 20% 17% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8% 39% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Eksempler på VIDENSINSTITUTIONER: Listen er kun eksempler, og ikke udtømmende. Danmarks Teknologiske Institut (DTI) Alexandra Instituttet Handels og IngeniørHøjskolen i Herning (HIH) VIA University College Århus Universitet Ålborg Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) The Animation Workshop GameIT College Grenå Informations- og Medievidenskab, v. Århus Universitet 30 31

17 viden Adgang til ny viden Efterspørger virksomheden følgende form for adgang til ny viden? 65 % af virksomhederne efterspørger i høj eller nogen grad adgang til ny viden gennem et større og bedre netværk, hvilket også stemmer overens med resultaterne fra tidligere afsnit. Relevante arrangementer og events efterspørges af 53 % af IT-virksomhederne. Eksempelvis efterspørges faglige arrangementer inden for specifikke områder af IT-sektoren, foredrag/workshops omkring markedsføring, eller oplæg med tal og tendenser fra markedet. Et kig ind bag tallene viser, at 23 % af virksomhederne tilkendegiver interesse i en tilknyttet studentermedhjælp/ praktikant eller at indgå i projekter sammen med uddannelsesinstitutioner. Det er primært datamatiker-studerende, virksomhederne efterspørger. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne efterspørger de forskellige muligheder for adgang til ny viden. Relevante arrangementer / events Studentermedhjælpere / praktikanter Projekter / produktudviklingsforløb Efteruddannelse Et større / bedre netværk 8% 45% 24% 8% 16% 2 14% 28% 23% 34% 7% 27% 30% 15% 21% 4% 36% 28% 12% 21% 13% 52% 17% 10% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke 32 33

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

NETVÆRK NORDVEST 2015

NETVÆRK NORDVEST 2015 NETVÆRK NORDVEST 2015 IDENTIFIKATION AF LOKALE VIRKSOMHEDSNETVÆRK Rapport for Udarbejdet af FORORD I 2012 blev der af otte ministerier, de seks regionale vækstfora, Danske Regioner og KL udviklet en strategi

Læs mere

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen

It- og finansvirksomheders kompetencebehov. Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen It- og finansvirksomheders kompetencebehov Casebaseret analyse af kompetencebehov i krydsfeltet mellem it og finans i Øresundsregionen 7. juni 2011 Indholdsfortegnelse Resume...7 Udvælgelse af casestudier...10

Læs mere

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014

VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 VS14 VIRTUELT SAMARBEJDE ANNO 2014 Organisering og ansvar Værktøjer og brugere Anvendelse internt og eksternt Prioritering og fremtid FORORD Denne rapport indeholder resultaterne af en undersøgelse af

Læs mere

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur

Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Barrierer og muligheder for danske SMV er i den digitale vækstkultur Indholdsfortegnelse Forord 3 Indledning 4 Resumé 4 Barrierer for erhvervslivets digitalisering 6 De interne barrierer for digitalisering

Læs mere

Ældremobiliseringens datastuer

Ældremobiliseringens datastuer Ældremobiliseringens datastuer En måde at undgå teknologiske analfabeter? Claus Holst Eva Bonde Nielsen Daniæ Danmarks Institut for Ældrepædagogik Titel: Ældremobiliseringens datastuer - En måde at undgå

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk

tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk tidsskrift om samfundsforhold Marts 2015, Årgang 43. nr. 1 Udgivet af Selskabet for Fremtidsforskning info@fremtidsforskning.dk ISSN 0105 3981 1 Fremtider kan ikke beregnes. Fremtider kan kun vælges. På

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Rapport, november 2011 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other correspondence,

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET

EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET EFTERSPØRGLSEN PÅ INTERNATIONALE KOMPETENCER OG INTERESSEN FOR AT ETABLERE PRAKTIKOPHOLD I UDLANDET - HVAD SIGER DE OFFENTLIGE OG PRIVATE VIRKSOMHEDER? FORUM FOR BUSINESS EDUCATION NOVEMBER 2009 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Fremtidens Maskinmester

Fremtidens Maskinmester Erhvervsudvalget, Det Energipolitiske Udvalg, Uddannelsesudvalge ERU alm. del - Bilag 289,EPU alm. del - Bilag 291,UDU alm. del - B Offentligt Fremtidens Maskinmester Analyser og dokumentation Fremtidens

Læs mere

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job!

UD I ERHVERVSLIVET. et udviklingsprojekt om underviserpraktik. Tæt på dig. Tæt på job! UD I ERHVERVSLIVET et udviklingsprojekt om underviserpraktik Tæt på dig. Tæt på job! INDHOLD Forord... 4 En kort beskrivelse af processen... 5 Projektets undersøgelsesdesign... 7 Evaluering af projektet

Læs mere

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov

Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Rekruttering af medarbejdere Analyse af rekrutteringsmetoder og værktøjer og afdækning af uddannelsesbehov Delrapport April 2008 Videncenteret L² Trongårdsvej 44 DK-2800 Kgs Lyngby Tlf 88 526 711 l-ianden@l-ianden.dk

Læs mere

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER

FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore VIRksomhEDER FRA VIDEN TIL VÆRDI 11 syn på serviceinnovation blandt små og mellemstore virksomheder Forord Af Camilla Kølsen, områdechef, Business & Processes Lab, Alexandra Instituttet, og afdelingsleder, Forskning

Læs mere

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde

Systemanalyse. Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv. Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde Energivejledning og Energirenovering i et Håndværkerperspektiv Et pilotstudie fra Roskilde Kommune udført i samarbejde med Grøn Puls Systemanalyse Institut for Systemer, Produktion og Ledelse Danmarks

Læs mere

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem

Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem 1 Aktøranalyse og kortlægning af supportsystem Af Sine Zambach(ansvh) og Mette Maagensen, CIEL Aktøranalyse og studentercase interviews til intern brug 2 Indhold Projekt baggrund... 3 Metode... 5 Aktøranalyse...

Læs mere

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation.

e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. e-konceptudvikler Diplomuddannelse i e-handel, e-markedsføring, e-design og kommunikation. Brancheanalyse Møder med organisationer og virksomheder 1 Indholdsfortegnelse Konklusion... 3 Indledning... 6

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Fremtidens erhverv er kreative

Fremtidens erhverv er kreative Kolofon More Creative Fremtidens erhverv er kreative 1. oplag. April 2015 For Europæisk Kulturhovedstad Aarhus 2017 - aarhus2017.dk Region Midtjylland - rm.dk Tekst More Creative operatørskabet v/ Manto

Læs mere

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser

En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser En kvalitativ undersøgelse af langtidseffekter af Masteruddannelser Gennemført for Københavns Universitet Kompetenceenheden Af Ulveman Explorative A/S Jobnr. 205-045 20. december 2005 Indholdsfortegnelse

Læs mere

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet

DJØF. Karriereguide 2010/11. Vejen til drømmejobbet DJØF Karriereguide 2010/11 Vejen til drømmejobbet DJØF KARRIEREGUIDE 2010/11 Vejen til drømmejobbet er blevet længere Op ad bakke. Det er vilkårene, når du søger job som nyuddannet i krisetider, hvor

Læs mere

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst

Innovationsstrategi skal skabe job og vækst Innovationsstrategi skal skabe job og vækst - Ministeriet for Forskning, Innovation og... http://fivu.dk/nyheder/pressemeddelelser/2012/innovationsstrategi-skal-skabe-job-og-... Side 1 af 2 06-03-2012

Læs mere

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering

Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder og barrierer for digitale virksomheders markedsmoddro ning, vækst og skalering For Erhvervsstyrelsen 2014 0 Eksplorativ undersøgelse af særlige muligheder

Læs mere

Evaluering af Filmby Århus

Evaluering af Filmby Århus Marts 2010 Evaluering af Filmby Århus Udarbejdet af DAMVAD A/S for Århus Kommune viden skaber muligheder - Evaluering af Filmby Århus Indhold 1 OPSUMMERING 2 INDLEDNING 2.1 Baggrund for evalueringen 2.2

Læs mere

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs

Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Sådan kommer du videre som ung og arbejdsløs Af Cecilie Hansen, PeopleInsync. Redigeret af Philip Dam - Oktober 2012 03 Introduktion 05 Meld dig ind i en A-kasse 07 CV'et 13 Kampen for et arbejde - Jeppes

Læs mere

Arsenalet 2.0: RELOADED

Arsenalet 2.0: RELOADED Forslag til projektperiode 2015-2018 1 Arsenalet 2.0: RELOADED RESUME... 3 MÅLSÆTNINGER FOR ARSENALET 2015-2018... 3 FORVENTEDE EFFEKTER... 4 PROJEKTBESKRIVELSENS OPBYGNING... 5 ARSENALET, UDVIKLINGSSTRATEGIEN

Læs mere

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst!

AAU WHITE PAPER DIgITAlIsERIng vejen TIl vækst! AAU WHITE PAPER Digitalisering vejen til vækst! Introduktion: Hvorfor giver vi dig dette white paper?... 4 Forord Vil du være en vinder i din branche?... 6 Baggrund: Vi befinder os i en digital revolution!

Læs mere