IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN"

Transkript

1 IT branchen i Silkeborg Kommune 2009 VI TROR PÅ FREMTIDEN

2 Forord ved Eva Kühne Denne publikation indeholder resultaterne af IT-undersøgelsen 2009 i Silkeborg Kommune. Den er baseret på 110 besvarelser, fra et bredt udsnit af IT-virksomheder i kommunen samt 30 virksomheder som ligger i grænseområdet til IT-branchen. Publikationen her er et snap-shot, dvs. en kortlægning af branchen lige nu. Kortlægningen viser virksomhedernes styrker og kompetencer, og deres udfordringer og behov. Det er vores forventning at gentage undersøgelsen om 2-3 år, for at følge virksomhedernes udvikling og de igangsatte tiltag og målrette den fortsatte og fremadrettede indsats. Vi har i Silkeborg rigtig mange veletablerede IT-virksomheder. Og vi har også rigtig mange iværksættere indenfor IT-området. Undersøgelsen viser, at virksomhederne i Silkeborg IT-branchen i Silkeborg Kommune tror på fremtiden En positiv indstilling og en tro på fremtiden er klart fremherskende Kommune indeholder en bred vifte af IT-kompetencer, med specifikke styrkeområder inden for software og konsulentydelser. Virksomhederne opererer primært i Danmark, men en del satser også internationalt. Blandt virksomhederne findes en stor optimisme, og rigtig mange forventer vækst i de kommende år. Jeg vil gerne takke for den tid og interesse, virksomhederne har udvist ifm. undersøgelsen. Dette har givet mig en uvurderlig indsigt i jeres virksomheder og udfordringer. Jeg håber hermed at kunne bidrage til at styrke IT-området i Silkeborg Kommune i de følgende år. Med venlig hilsen, Netværksagent i Silkeborg Eva Kühne indhold Introduktion 4 IT branchen i Silkeborg Kommune 8 Fremtidsudsigter 16 Netværk og samarbejde 24 Viden 30 2

3 introduktion Info om undersøgelsen I Silkeborg har vi i mange år ment, at vores erhvervsmæssige styrkeområder ligger inden for MILJØ og IT. Men vi har ikke haft beviser for det. Undersøgelsens formål har været at få dokumentation for IT-området. Der er udsendt spørgeskema til alle identificerede IT-virksomheder i Silkeborg Kommune. Undersøgelsens målgruppe er kommunens it-virksomheder, som hermed får et indblik i egen branche. Herigennem kan man se, hvad andre virksomheder i branchen efterspørger. Og håbet er, at mange virksomheder ser muligheder gennem netværk og samarbejde med ligesindende. Endelig har formålet også været at give netværksagenten i Silkeborg Kommune en viden til at målrette indsatsen efter it-virksomhedernes behov og efterspørgsel i Derfor fokuserer undersøgelsen netop på områderne: forventninger, viden, netværk og internationalisering. Undersøgelsen er lavet af it-forum silkeborg og ikraft. Opsummering af resultaterne fra undersøgelsen Undersøgelsen har vist, at IT er et styrkeområde i Silkeborg Kommune. Vi har rigtig mange it-virksomheder; og vi har en god bredde i IT-kompetencerne. Vi ser specielt styrkeområder inden for software (branche software) og konsulentvirksomhed, samt inden for hosting, web og systemintegration. Virksomhederne dækker over såvel mange veletablerede og en stor del nye it-virksomheder. Virksomhederne ser meget optimistisk på fremtiden, og mere end 70 % forventer en stigning i omsætningen i løbet af de kommende tre år. Herunder er der også et ønske for mange om at bevæge sig ind på det internationale marked. Virksomhederne er meget åbne overfor at deltage i netværk. Rigtig mange synes ikke, deres lokale netværk er stærke nok, men at disse er vigtige. Dette er især netværk i Silkeborgområdet, samt i Region Midtjylland generelt. Omkring emnet viden efterspørges nyeste viden indenfor it-området. Det kan f.eks. være målrettede og faglige arrangementer, som foredrag og workshops. Og så er salg og markedsføring et område, der vægtes højt og hvor virksomhederne ønsker en styrkelse. Omkring samarbjede med videninstitutioner er dette et område, kun få virksomheder kender til og benytter. 4 5

4 INTRODUKTION it-forum silkeborg it-forum silkeborg er en lokal afdeling af netværksforeningen it-forum midtjylland. Afdelingen fungerer som et lokalt netværk for IT-interesserede virksomheder og organisationer i Silkeborg-området. Formålet med netværket er at sætte yderligere gang i anvendelsen af IT i det lokale erhvervsliv samt at fremme den lokale IT-beskæftigelse. En væsentlig opgave for it-forum silkeborg er desuden at fungere som brobygger mellem virksomheder og IT-videnscentre i hele Region Midtjylland Erhvervsaktører inden for IT-området erhvervsilkeborg erhvervsilkeborg arbejder for en sund erhvervsudvikling i Silkeborg-området. ErhvervSilkeborg vejleder iværksættere og etablerede virksomheder og tager initiativ til nye erhvervsfremmeaktiviteter i tæt dialog med erhvervslivet. Alt sammen med det formål at styrke erhvervsudviklingen og øge beskæftigelsen i kommunen. it-forum midtjylland it-forum midtjylland er et vidensnetværk for IT-interesserede virksomheder, organisationer, uddannelsesinstitutioner og offentlige myndigheder i Region Midtjylland. It-forum midtjylland skaber rammerne for, at medlemmerne kan mødes på kryds og tværs, gennem events, workshops og fyraftensmøder. Derved opstår mulighed for videndeling og for at skabe nye samarbejdsrelationer. ikraft ikraft er et femårigt tilbud til alle virksomheder i Region Midtjylland, uanset branche. Formålet er at skabe yderligere vækst og udvikling i regionen ved at fremme den innovative anvendelse af it. Under ikraft er der seks netværksagenter placeret rundt i Region Midtjylland, og Silkeborg har deres egen lokale netværksagent. Kommende initiativer på baggrund af undersøgelsen Undersøgelsen har adspurgt virksomhederne om fremtidige forventninger og behov indenfor tre områder: VIDEN, NETVÆRK og INTERNATIONALISERING. Med udgangspunkt i disse områder vil der i 2010 blive foretaget konkrete tiltag. VIDEN: De virksomheder, der har udvist interesse for videnssamarbejde, vil blive kontaktet med henblik på at identificere behov og muligheder for den enkelte virksomhed. Der afholdes en virksomhedsdag, med deltagelse af såvel vidensinstitutioner og virksomheder. Virksomhedsdagen viser nyeste forskning og cases som inspiration, ligesom der diskuteres relevans og muligheder for den enkelte virksomhed. Indenfor udvalgte IT-specifikke områder udbydes kursus ellers workshop. Ligeledes udarbejdes en event- og møderække med forskellige temaer indenfor salg- og markedsføringsområdet. NETVÆRK: Der etableres lokale SIG-grupper (Special Interest Group), indenfor udvalgte emneområder. SIG-grupperne fungerer som lokale netværksgrupper, for udveksling af viden og erfaringer. INTERNATIONALISERING: Behovet fra virksomheder, der ønsker at arbejde eller sælge internationalt, skal undersøges nærmere. Herefter målrettes indsatsen efter behovet; dette kan være viden om indgang til specifikke geografiske markeder, behov for internationale kontakter eller læring fra virksomheder der allerede arbejder internationalt. Initiativerne ovenfor vil blive udarbejdet og iværksat gennem samarbejde mellem it-forum silkeborg, erhvervsilkeborg og ikraft. Specifikke forslag og ønsker må meget gerne fremsendes til ikraft og netværksagenten

5 IT-branchen i Silkeborg Kommune Antal ansatte og alder 56 % af IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune er enkeltmandsvirksomheder eller har en enkelt ansat. Dette er også tilfældet i resten af landet og i andre brancher 1. Branchen er kendetegnet ved en stor andel af iværksættere, hvilket også bekræftes af virksomhedernes alder. 44 % af virksomhederne er således etableret i år 2004 eller senere. Dog er der også en stor andel veletablerede virksomheder med over 10 år i branchen, disse udgør 29 % af det samlede antal virksomheder. 1: Ifølge Danmarks Statistik, Statistikbanken. Fordeling af virksomheder efter størrelse og alder Antal ansatte: 0-1 ansatte 2-10 ansatte 10+ ansatte 28% 16% 56% Alder: Ældre end 10 år Mellem 6 og 10 år 0-5 år 44% 27% 29% 8 9

6 IT-branchen i Silkeborg Kommune Sammensætning af branchen IT-branchen i Silkeborg Kommune er kendetegnet ved en stor grad af diversitet i kompetencer, ydelser og produkter. Ved en inddeling af IT-branchen i 29 forskellige branchegrupper, se modsatte side, viser det sig, at virksomhedernes kompetencer dækker samtlige branchegrupper. Der er dog en overrepræsentation af virksomheder med kompetencer inden for software og konsulentydelser, og i mindre grad også inden for webdesign, systemintegration og hosting. Et kig ind bag tallene viser også, at 70 % af virksomhederne betegner enten software eller service/konsulentydelser som deres primære produkt/ydelse. Figuren viser antal virksomheder med kompetencer inden for de enkelte branchegrupper. På ikrafts hjemmeside kan ses en forklaring på de enkelte branchegrupper. Virksomhedernes kompetencer Antal virksomheder Basissoftware Branchesoftware Business Intelligence CMS-leverandør CRM-leverandør Digital markedsføring EDH- & ESDH-leverandør ERP-leverandør E-handel E-læring Hosting Industriel it IT-udstyr - Distributør IT-udstyr - Forhandler Kommunikation Konsulent Net og underholdning Outsourcing PC- og udstyrsproducent Rekrut. og komp.-udvikling Rep. og vedl. af edb-udstyr Server & Storage Sikkerhed Systemintegrator Tele- og internetudbyder Tele- og netværkskonsulent Tele- og netværksudstyr Web-design Andet 10 Branchegrupper

7 IT-branchen i Silkeborg Kommune IT-virksomhedernes markeder Den største andel af IT-virksomheder har hele landet som deres primære marked, men der er også en stor andel som betegner både Silkeborg-området og Region Midtjylland som deres primære marked. Desuden er det også værd at bemærke, at 15 % af virksomhederne angiver det internationale marked som det primære grundlag for deres virksomhed. 60 % af virksomhederne har private virksomheder som deres primære kunder, offentlige virksomheder er de primære kunder for 26 %, mens 13 % af IT-virksomhederne har private forbrugere som deres primære kunder. IT-branchen i Silkeborg Kommune består derfor primært af B2B -virksomheder. Virksomhedernes primære markeder og kunder Primære markeder: 50% 40% 30% 20% 10% 0% 18% Silkeborgområdet 24% Region Midtjylland 43% Danmark 15% Internationalt Primære kunder: Private virksomheder Offentlige virksomheder Private forbrugere 13% 26% 60% 12 13

8 case: luxion Luxion En virksomhed der arbejder globalt Interview med medejer Claus Wann Jensen Hvem er Luxion? Vi er 2 personer; jeg arbejder fra Silkeborg og min bror Henrik arbejder fra Californien. Vi er begge udviklere og uddannede indenfor computergrafik. Luxion blev etableret i 2003, hvor både Henrik og jeg havde andre jobs ved siden af. I 2007 gik jeg så ind i Luxion på fuld tid. Hvad beskæftiger Luxion sig med? Vi laver computergrafik, specifikt simuleringer af lys. Luxion har opbygget et kernebibliotek omkring lyssimuleringer, som er modulært og fleksibelt. Herved kan vi kombinere kundens 3D produktdata med vores programmer/biblioteker og få de flotteste produktbilleder frem. Vi laver også specialudviklinger, som vi f.eks. har gjort til Velux og deres Daylight Visualizer Hvad er Luxion s forventninger til fremtiden? Vi regner med, at Luxion i de kommende år skal vokse. Vores produkt henvender sig primært til større og internationale virksomheder. Vi har pt. en dialog med en potentiel kunde, som er en stor og global spiller. Og så er det vigtigt for os og Luxion, at der er tid til forskning og ny-udvikling. Luxion er organiseret i både Danmark (Silkeborg) og i Californien (San Diego). Hvordan fungerer dette? Og hvad er værdien? Det fungerer rigtig godt for os at være placeret på hver vores side af kloden. Vi vedligeholder begge kernebiblioteket og laver algoritmer. Henrik står for den svære matematik bag algoritmerne, mens mit arbejde er mere front-end, altså det der præsenteres på skærmen. Dette betyder, at vi ikke er afhængige af hinanden undervejs for at kunne løse opgaven. Og dermed kan vi arbejde meget effektivt. Vi kommunikerer rigtig meget sammen gennem Skype; et billigt og effektivt medie. Overfor kunderne har det rigtig stor betydning, da vi er tilgængelige 24/7. Det er rigtig vigtigt, da vi arbejder med kunder, der er globalt præsenteret. Hvordan spiller Luxion på det store internationale marked? Vores kunder er store, internationale virksomheder. Dette er igen gode referencer for os, i vores markedsføring. Endvidere tager vi på konferencer rundt omkring, hvor vi møder mange nye og spændende kontakter og kunder. Henrik er desuden professor ved University of California indenfor computergrafik og deltager på rigtig mange konferencer over hele verden. Endvidere har det hjulpet Luxion, at Henrik er et rigtig kendt ansigt. Og det er en god reference, at Henrik har udviklet teknikkerne til at få Gollums hud til at se mere livagtig ud; et arbejde han fik en Oscar for. Hvem har Luxion haft af store internationale kunder, og hvordan er I kommet i kontakt med dem? Vores kunder er f.eks. Velux, Bunkspeed, United Lane mm. Og hele Hondas nye bil-kalalog er lavet med Luxions produkt. Før i tiden skulle de f.eks. tage katalog-billeder i ørkenen, men nu kan alt klares på computeren. Kontakten til kunderne opstår ofte gennem konferencer. Henrik er en ofte benyttet foredragsholder, og han kommer herigennem i kontakt og dialog med rigtig mange. Kontakten til f.eks. Velux kom netop ifm. en konference. Hvad er Luxions råd til andre virksomheder, der ønsker at organisere sig og operere i en global verden? Hvis jeg skal give nogle af vores erfaringer videre, omkring at operere globalt, er det: a. Find et niche-produkt, noget der adskiller dit produkt fra andres. Og som er svært at kopiere for russere og indere. The cutting edge. b. Opsøg dine kunder, så du bliver kendt. At møde folk ansigt til ansigt er vigtigt; web en understøtter det. Fakta Virksomhed: Luxion Direktør: Claus Wann Jensen Etableringsår: 2003 Antal ansatte: 2 Forretningsomr.: Computergrafik, simuleringer af lys Hjemmeside:

9 FREMTIDSUDSIGTER Forventninger til omsætning og antal ansatte IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune ser generelt positivt på fremtidsudsigterne for deres virksomhed, på trods af den aktuelle afmatning i økonomien. 72% forventer at deres omsætning vil stige, 49 % forventer også at skulle ansætte flere medarbejdere, mens det kun er 3,6 %, der forventer et fald i omsætningen. Forventninger til omsætning og antal ansatte i løbet af de næste 3 år Omsætning: 60% 50% 55% Antal ansatte: 60% 50% 51% 40% 30% 40% 30% 44% 20% 24% 20% Det er udelukkende virksomheder der forventer stigning eller uændret omsætning, der er spurgt til deres forventninger til antal ansatte. 10% 0% 17% Stor stigning Stigning Uændret 3% Fald 1% Stort fald 10% 0% 5% Stor stigning Stigning Uændret 16 17

10 Fremtidsudsigter Nye kunder og produkter Virksomhederne forventer fremgang ved at udvide kundegrundlaget med deres nuværende produkter samt ved at udvikle nye produkter og services. 66 % af virksomhederne forventer flere kunder i Danmark med de nuværende produkter/services, mens 55 % forventer flere kunder i Danmark ved hjælp af nye produkter/ services. Som tidligere nævnt er der også en stor del af virksomhederne, der satser på det internationale marked. 22 % af virksomhederne forventer flere kunder internationalt med deres nuværende produkter/services, og 16 % forventer flere kunder gennem nye produkter/services. Ved et nærmere kig ind bag tallene viser det sig, at de virksomheder, der satser internationalt, fortrinsvis befinder sig i softwarebranchen og består af lidt mere veletablerede firmaer. 18 % af virksomhederne forventer status quo. Virksomhederne har kunnet vælge flere svar; derfor giver summen over 100 % Hvad forventer du der sker for virksomheden inden for de næste 3 år? 70% 60% 66% 50% 40% 55% 30% 20% 22% 10% 0% 16% 18% Flere kunder med de nuværende produkter/ services i Danmark Flere kunder med de nuværende produkter/ services internationalt Flere kunder med nye produkter/services i Danmark Flere kunder med nye produkter/services internationalt Status quo 18 19

11 fremtidsudsigter Udfordringer En af IT-virksomhedernes største udfordringer i de kommende år er at skabe mere og bedre markedsføring; 65 % af virksomhederne tilkendegiver, at det i høj eller nogen grad er en udfordring for deres virksomhed. Tilførsel af den nyeste viden er i høj eller nogen grad en udfordring for 65 % af virksomhederne, så også dette emne er vigtigt for IT-virksomhederne. Ved et nærmere kig ind i tallene viser det sig, at det i særlig grad er service- og konsulentvirksomheder, som vægter emnet højt. At identificere de rette samarbejdspartnere er også en væsentlig udfordring for IT-virksomhederne i de kommende år. Tilførsel af kapital og finansiering er derimod blandt de emner, som færrest virksomheder betegner som udfordringer i den nærmeste fremtid hvilket, med den nuværende finanskrise i mente, kan virke en smule overraskende. Men ikke desto mindre er det et positivt resultat, der tyder på, at branchen som helhed klarer sig godt på trods af en generel afmatning i økonomien. Figurerne viser i hvor høj grad virksomhederne er enige i, at det pågældende emne er en udfordring for deres virksomhed i den nærmeste fremtid. Er følgende område en udfordring for virksomheden i de kommende år? 0% 20% 40% 60% 80% 100% Produktudvikling Tilførsel af den nyeste viden på IT-området Identificering af de rette samarbejdspartnere Tilførsel af kapital/finansiering Bedre/mere markedsføring Tilførsel af medarbejderkompetencer inden for virksomhedens fagområde 23% 36% 15% 13% 13% 23% 42% 23% 9% 4% 23% 31% 24% 11% 12% 6% 13% 23% 25% 33% 27% 38% 12% 14% 9% 22% 40% 19% 9% 10% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke

12 case: krea medie Krea Medie En virksomhed der opererer internationalt med base fra Silkeborg Interview med direktør Henrik Kølle Hvem er Krea Medie? Krea Medie udvikler og sælger computerspil; herunder specifikt læringsspil. Vi ejer figurerne Pixeline, Hugo og Flunkerne. Vi udvikler læringsspil til PC, Playstation, Nintendo DS og som noget nyt også til WII. Vi udvikler her i Silkeborg, og så arbejder vi sammen med udvalgte udviklingspartnere i Ålborg, Göteborg og London. KREA Medie A/S er etableret i 2006 og har siden maj 2007 været en del af Gyldendalkoncernen. Hvad beskæftiger Krea Medie sig med? Vores største karakter-figur er Pixeline. Hun blev lanceret i Alt vedrørende Pixeline udvikles her fra Silkeborg. Hun er i dag ude i hele Norden (Danmark, Norge, Sverige og Finland). I Danmark er hun en pige ved navn Pixeline, og i Norge en kanin med navnet Josefin. Pixeline skal også meget snart introduceres i Tyskland. Derudover har vi købt Hugo, som jo blev rigtig kendt gennem TV for år tilbage. Han er for os primært en spil-figur, og dette er vores første lanceringsår for ham. Hugo findes i dag i Tyskland, Portugal og Norden; og så er han en af de største karakterer i Rusland. Endelig ejer vi Flunkerne, som oprindelig er en spansk figur. Flunkerne er en afløser for Find Holger og blev lanceret i Danmark for 14 år siden af Apostrof forlaget. I dag har vi de globale rettigheder. Flunkerne findes i dag primært i Danmark, Spanien og Norge. Hvad er Krea Medie s forventninger til fremtiden? Computerspil er i omsætning ved at overhale film-industrien. Forventningen i USA er, at spilbranchen om 2 år er dobbelt så stor som film-branchen. Derfor forventer vi at udvikle såvel vores produkter som vores markeder. Vores mål for de kommende år er at blive den førende indenfor e-læringsspil i Norden og Tyskland. Hvordan er Krea Medie kommet i gang med international handel? Vi har opkøbt rettigheder til figurer, der har været kendt på de respektive markeder. F.eks. havde Josefinkarakteren eksisteret i Norge i 10 år, da vi købte rettighederne. Salg på udenlandske markeder sker altid igennem distributører. Så vi har startet med at få identificeret de rigtige. Hvad er internationalisering for Krea Medie, og hvad har resultatet været? For Krea Medie betyder internationalisering følgende: Salg på udenlandske markeder, gennem distributører Samarbejdspartnere, der kan tilpasse vores figurer til de specifikke markeder. F.eks. hedder Pixeline i Norge Josefin, og hun er en kanin. Og så er der samarbejdet med japanske Nintendo. Vi er certificerede til at udvikle spil til Nintendo s DS og WII. Dette betyder også, at når vi har udviklet et nyt spil skal det testes og godkendes af Nintendo, før det må sælges. Hvad betydning tror du, international handel har for Krea Medie i fremtiden? Udfordringen for Krea Medie er at få hul på de store markeder, som f.eks. Tyskland. Vi er pt. ved at få gjort Hugo kendt i Tyskland og lancerer ham gennem biograf-reklamer i de 80 største byer. Og med mere end 80 mio. mennesker i Tyskland er det en ret stor opgave... Endvidere overvejer vi altid nøje, hvilke markeder vi vil gå ind på. Vi har fået en henvendelse fra Argentina men valgte at sige nej, da volumen ikke var stort nok. Hvordan vil du anbefale andre virksomheder at starte internationalisering, og hvordan kommer de igang? Omkring salg på udenlandske markeder har de 2 vigtigste ting for os været: a. Identificering af de rigtige samarbejdspartnere og distributører. På nogle markeder har vi fået valgt de rigtige Fakta distributører; på andre markeder må tiden vise, om det er de rigtige. b. Gode kontrakter med distributørerne, hængt op på veldefinerede mål som f.eks. salgstal. Disse er udformet således at vi hurtigt kan slippe ud af samarbejdet, hvis vi ikke synes samarbejdet fungerer og giver de ønskede resultater. Virksomhed: Krea Medie Adm. direktør/ejer: Henrik Kølle Etableringsår: 2006 Antal ansatte: 12 Forretningsomr.: Computerspil / læringsspil Hjemmeside:

13 netværk og samarbejde Netværk IT-virksomhederne i Silkeborg Kommune har overordnet set gode netværksrelationer, både i Silkeborg-området, i Region Midtjylland samt i hele landet (se eksisterende netværk side 6). Der er en større andel af virksomheder der tilkendegiver, at de har bedre netværksrelationer på landsplan, end det er tilfældet for Silkeborg-området og regionen. Det er dog også de nationale netværk, som opfattes som de vigtigste. Ved en sammenligning af vigtigheden af de enkelte netværk samt tilfredsheden med netværkene 2 viser det sig, at forskellen er størst i Region Midtjyland og Silkeborg-området. Det vil sige det er her, det største potentiale for at opnå forbedringer ligger. Virksomhederne er mindre tilfreds med deres internationale netværk, men det er til gengæld også et område de fleste virksomheder ikke mener er vigtigt. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er tilfredse med deres netværk i det pågældende område. Har din virksomhed gode netværksrelationer i følgende områder? I Silkeborg-området 7% 26% 38% 15% 13% I Region Midtjylland 6% 26% 44% 16% 8% I Danmark 13% 34% 34% 11% 7% Internationalt 8% 19% 30% 16% 27% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Meget enig Enig 2: En såkaldt GAP-analyse. Der findes frem til gennemsnittet for hhv. Hverken eller tilfredshed og vigtighed på de enkelte emner/områder, og forskellen mellem de to værdier udgør gap -et og viser derved potentialet for mulige forbedringer. Uenig Meget uenig 24 25

14 netværk og samarbejde Ønske om øget samarbejde 66 % af IT-virksomhederne er i høj eller nogen grad interesserede i et øget samarbejde omkring videndeling og erfaringsudveksling. Sammenholdt med resultaterne fra netværksafsnittet tyder det på, at virksomhederne er klar til at gøre en konkret indsats for at styrke deres netværk. Der er også en stor del af virksomhederne, der ønsker et tættere samarbejde omkring salgs- og markedsføringsopgaver samt produktudvikling. Et kig ind bag tallene afslører, at særligt softwarevirksomheder er interesserede i samarbejde omkring produktudvikling. Samtidig er der en overvægt af service- og konsulentvirksomheder, der ønsker samarbejde omkring tilbudsgivning på opgaver. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er interesserede i et øget samarbejde på det enkelte område. Er virksomheden interesseret i et øget samarbejde på følgende områder? Produktudvikling 6% 34% 20% 19% 22% Efter- og videreuddannelse 3% 23% 35% 17% 21% Videndeling / erfaringsudveksling 13% 53% 15% 6% 13% Salgs- og markedsføringsopgaver 10% 28% 24% 14% 23% Tilbudsgivning på opgaver 11% 21% 21% 18% 28% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke 26 27

15 case: PicoPublish PicoPublish En virksomhed der aktivt benytter netværk i Silkeborg-området Interview med direktør og ejer Per Groth Hvem er PicoPublish? PicoPublish lever af at reducere andre virksomheders produktomkostninger. Omkostningsreduktionen sker gennem et værktøj, som sætter kunden i stand til at håndtere produktinformationer ekstremt effektivt. Eksempelvis implementerede Georg Jensen værktøjet og opnåede en besparelse på 75 %, svarende til USD pr. år. Hvad beskæftiger PicoPublish sig med? Vores løsning hedder Perfion og er et 100 % standardværktøj. Perfion centraliserer virksomhedens produktinformationer, så hele organisationen kan finde samtlige produktdata ét sted. Herudover kan Perfion også publicere produktinformationer i f.eks. kataloger, produktbeskrivelser eller direkte på web. Perfion er et internationalt produkt, som vi er partner på i Danmark. Hvad er PicoPublish forventninger til fremtiden? Med hjælp fra ikraft, it-forum midtjylland og erhvervsilkeborg har vi i løbet af en måned, fået skabt en leveranceorganisation, som i den kommende periode skal testes. Forhåbentligt resulterer dette i nye ordrer, således at vi kan begynde en decideret rekrutteringsproces til PicoPublish. Det er vores forventning, at vi om 2 år har opbygget et kundegrundlag, så vi kan brødføde en konsulentforretning på ca. 10 mand. Hvordan er PicoPublish kommet i gang med opdyrkning af netværk? Mit medlemskab af it-forum midtjylland og engagement i initiativgruppen for it-forum silkeborg har været et godt udgangspunkt for at netværke. Via itforum har jeg fået kontakt til Silkeborg Kommunes netværksagent, Eva Kühne, som introducerede mig til ikraft og erhvervsilkeborg. Derigennem er opstået mange nye kontakter og relationer. Hvordan har PicoPublish brugt netværk, og hvad har resultatet været? Via vores netværk har vi konkret lavet en samarbejdsaftale med 3 lokale virksomheder fra Silkeborg. Disse bliver fremadrettet vores leveranceorganisation og skal således implementere vores projekter. Hvilken betydning tror du, at netværk har for PicoPublish i fremtiden? Networking vil altid være vitalt for vores virksomhed. Bruges det rigtigt, kan det give nye produkter til virksomheden og ikke mindst nye ordrer. Hvordan vil du anbefale andre virksomheder at bruge netværk, og hvordan kommer de i gang? Som udgangspunkt skal du bruge det netværk, du allerede har. Samtidig skal du afsætte tid til at opbygge og udvide dit fremtidige netværk. Du kan også bruge personer i dit netværk til at bedømme din forretning og dine kompetencer. Vær åben for deres input og husk at give noget igen. Networking og relationsopbygning skal gå begge veje for at det overlever. Når du deltager i arrangementer eller lignende, er det en god ide at tvinge dig selv til at tale med mindst én, som du ikke kender. Networking er ikke noget, som kommer af sig selv. Det er hårdt arbejde, som skal dyrkes for at du bliver god til det. Fakta Virksomhed: Pico Publish Direktør: Per Groth Etableringsår: 2008 Antal ansatte: 1 Forretningsomr.: Software. Til centralisering og styring af virksomheders produktinformation Hjemmeside:

16 viden Muligheder for videnssamarbejde Kendskab og interesse for samarbejde med vidensinstitutioner: IT-virksomheder har, som virksomheder i andre brancher, mulighed for at samarbejde med forskellige vidensinstitutioner, såsom Alexandra Instituttet, Aarhus Universitet, DTU m.fl. Halvdelen af IT-virksomhederne kender ikke til denne mulighed. 38 % af virksomhederne giver udtryk for, at de vil være interesseret i et samarbejde med vidensinstitutioner, mens det på nuværende tidspunkt kun er 8 %, der benytter sig at denne mulighed. Der er således store muligheder for at skabe et øget samarbejde mellem virksomheder og vidensinstitutioner. Et samarbejde kunne eksempelvis være indenfor produktudvikling eller udarbejdelse af en markedsføringsstategi. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne er interesserede i et samarbejde med vidensinstitutioner. Kender virksomheden til muligheden for samarbejde med vidensinstitutioner? Ja, kender og benytter Ja, kender, men benytter ikke Nej Er virksomheden interesseret i et samarbejde med vidensinstitutioner? 8% 30% 25% 20% 17% 53% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 8% 39% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke Eksempler på VIDENSINSTITUTIONER: Listen er kun eksempler, og ikke udtømmende. Danmarks Teknologiske Institut (DTI) Alexandra Instituttet Handels og IngeniørHøjskolen i Herning (HIH) VIA University College Århus Universitet Ålborg Universitet Syddansk Universitet Danmarks Tekniske Universitet (DTU) The Animation Workshop GameIT College Grenå Informations- og Medievidenskab, v. Århus Universitet 30 31

17 viden Adgang til ny viden Efterspørger virksomheden følgende form for adgang til ny viden? 65 % af virksomhederne efterspørger i høj eller nogen grad adgang til ny viden gennem et større og bedre netværk, hvilket også stemmer overens med resultaterne fra tidligere afsnit. Relevante arrangementer og events efterspørges af 53 % af IT-virksomhederne. Eksempelvis efterspørges faglige arrangementer inden for specifikke områder af IT-sektoren, foredrag/workshops omkring markedsføring, eller oplæg med tal og tendenser fra markedet. Et kig ind bag tallene viser, at 23 % af virksomhederne tilkendegiver interesse i en tilknyttet studentermedhjælp/ praktikant eller at indgå i projekter sammen med uddannelsesinstitutioner. Det er primært datamatiker-studerende, virksomhederne efterspørger. Figuren viser i hvor høj grad virksomhederne efterspørger de forskellige muligheder for adgang til ny viden. Relevante arrangementer / events Studentermedhjælpere / praktikanter Projekter / produktudviklingsforløb Efteruddannelse Et større / bedre netværk 8% 45% 24% 8% 16% 2 14% 28% 23% 34% 7% 27% 30% 15% 21% 4% 36% 28% 12% 21% 13% 52% 17% 10% 9% 0% 20% 40% 60% 80% 100% I høj grad I nogen grad Hverken eller I mindre grad Slet ikke 32 33

18 case: ascom Ascom En virksomhed der benytter videnssamarbejde Interview med Site Manager Jaap Bootsman og Application Developer Martin Kjelsmark Larsen Hvem er Ascom? Ascom Danmark A/S er en del af virksomheden Ascom i Sverige. Vi er 45 ansatte her i Danmark, i hhv. Silkeborg og Glostrup. Produktplatformen kommer fra Ascom i Sverige, og vi udvikler og tilpasser denne til vores danske kunder. Hvad beskæftiger Ascom Danmark sig med? Ascom er specialister indenfor trådløs kommunikation, især når det drejer sig om tidskritiske informationer. Vi laver forskellige håndholdte enheder, der arbejder trådløse. Dette er produkter til følgende områder: Sygehuse (kommunikation mellem personale, afdelinger og patienter) Psykiatriske hospitaler (personale- sikkerhed) Kriminalforsorg og fængsler (personalesikkerhed) Plejehjem (beboerkald og demenssikring) Hvad er Ascoms forventninger til fremtiden? Indenfor VIDEN tror vi på nye og gode måder at samarbejde på. Vi tror på øget samarbejde og flere partnerskaber såsom: Partnerne går sammen og præsenterer sig sammen over for kunden. Det virker stærkt på kunden Segmentering af egne produktområder; man gør det, man er god til Man samarbejder og tilpasser egne produkter, så de forskellige firmaers produkter ikke overlapper hinanden i funktionalitet Hvordan kom Ascom i gang med videnssamarbejde? Horsens Sygehus har fået leveret et sundheds-it system af virksomheden Cetrea. Vi kunne godt tænke os at komme i dialog med Cetrea; for et eventuel samarbejde. Vi vidste, at Alexandra Instituttet arbejder rigtig meget indenfor sundeheds-it. Og vi så, at Cetrea var medlemmer af Alexandra Instituttet. Vi tog en dialog med Alexandra omkring, hvad vi kunne få ud af et medlemskab. Og vi brugte Alexandra Instituttet som en slags dating-bureau. I dag har vi et super samarbejde med Cetrea. Hvilke vidensinstitutioner har Ascom arbejdet sammen med, og hvad har resultatet været? Vi har samarbejdet med Alexandra Instituttet i Århus. Dette har givet os inspiration og puls, og det har givet os kontakten til og samarbejdet med Cetrea. Vi har tidligere haft en studerende fra Ingeniørhøjskolen i Århus, som i dag er ansat her som softwareudvikler. Pt. har vi en praktikant fra Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning, som løser en specifik opgave. Hvilken betydning tror du, videnssamarbejde vil have for Ascom i fremtiden? Og inden for hvilke områder kunne Ascom forestille sig videnssamarbejder? Vores brug af videnssamarbejde vil altid være initieret af et kundebehov. Dette er fordi alt primært udviklingsarbejde ligger hos vores moderselskab i Sverige. Vi tror, vores medlemskab af Alexandra giver os nye muligheder i fremtiden, indenfor især fokusområdet sygehuse. Dette kan være viden, partnerskaber eller måske udvikling. Hvordan vil du anbefale andre virksomheder at starte videnssamarbejder, og hvordan kommer de igang? Som lille virksomhed kan man ikke det hele. Gør det du selv er god til og dyrk det du mangler af kompetencer hos andre. vil råde andre virksomheder til at tænke i partnerskaber. Dette giver profilering overfor kunderne. Og det giver sparring på tværs af virksomhederne. Små virksomheder har svært ved at tilbyde spændende udviklingsmiljøer; og her kan partnerskaber bidrage. F.eks er vores softwareudvikler 2 dage om ugen hos Cetrea; og det betyder umådelig meget for hans faglige udvikling. Fakta Virksomhed: Ascom Danmark A/S Site Manager: Jaap Bootsman Etableringsår: 1955 (i Sverige) Hovedkontor: Silkeborg Afdelinger: Glostrup Antal ansatte i DK: 45 Forretningsomr.: IT-løsninger, trådløs kommunikation, til offentlige virksomheder Hjemmeside:

19 ikraft har 6 netværksagenter i marken, dvs. placeret forskellige geografiske steder i Region Midtjylland. Få mere at vide om dine muligheder kontakt din lokale netværksagent. Læs mere på Har du en masse ideer til udvikling Match Making Sætte virksomheden i kontakt med andre virksomheder og kompetencer PROJEKTER Katalysator ifm. projektsamarbejder mellem virksomhed og/eller andre virksomheder og videninstitutioner af din virksomhed - men er du i tvivl IT-ARBEJDSKRAFT Giver publikationen anledning til spørgsmål eller kommentarer, eller ønskes en uddybning af tallene, er du velkommen til at kontakte mig. Eva Kühne Ferskvandscentret, Bygning N Vejlsøvej Silkeborg Tlf: , mobil: ikraft drives af tre markante spillere i det jyske it-miljø, med særlige styrker indenfor områderne forskning, formidling og netværk. Partnerne er: Alexandra Instituttet, Innovation Lab og it-forum midtjylland om, hvordan du kommer videre? ikraft er et 5-årigt projekt og et gratis tilbud til alle virksomheder i Region Midtjylland, uanset branche. Målet er at skabe vækst og udvikling for regionens virksomheder ved at fremme anvendelsen af innovativ it. Fokus er på nye it-baserede forretningsmodeller, produkter og processer til gavn for virksomhederne. Konkret kan ikraft hjælpe virksomhederne indenfor følgende områder: BROBYGNING Etablere kontakt mellem virksomhed og videncentre / universiteter VIDEN Formidling af nyeste viden på IT-området. Foredrag og workshops Etablering af netværk og SIG-grupper * Special Interest Group Rekruttering af IT-arbejdskraft Etablering af et aktivt internationalt samarbejde Få unge til at interessere sit for IT UDDANNELSE OG EFTRUDDANNELSE Opgradering af medarbejders IT-kompetencer Formidle studie- og praktikophold indenfor IT-området Få unge til at interessere sig for IT 36 37

20 Ferskvandscentret, Bygning N Vejlsøvej Silkeborg Illustrationer forside og bagside: Fortolkning af IT, gennem lystegninger Udført af Camilla Page, elev på Billedkunst Talent, og kunstner Lars Svanholm, fra Den Kreative Skole. Layout: Frk. Eg Grafisk Design

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder.

ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE VIRKSOMHEDERNES ALDER 10+ 2-10 0-1. +10 år 6-10 år 0-5 år. Antal ansatte. Antal virksomheder. Alder. 2 3 Antal ansatte ANTAL ANSATTE I VIRKSOMHEDERNE 1+ 2-1 -1 1 2 3 4 5 6 Antal virksomheder VIRKSOMHEDERNES ALDER Alder +1 år 6-1 år -5 år 5 1 15 2 25 Antal 4 3 35 4 45 SAMMENSÆTNING AF BRANCHER Basissoftware

Læs mere

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland

IKT. Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland. Sammenligning med året før. Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Temperaturen på IKT i Aalborg og Nordjylland Temperaturen på IKT-virksomheder i Nordjylland Hvordan går det med IKT-klyngen i Nordjylland? Hvilke forventninger har IKT-virksomheder til 2015? Få svarene

Læs mere

Erhvervsservice døgnet 2009

Erhvervsservice døgnet 2009 Erhvervsservice døgnet 2009 Finn Støy 30-04-2009 IT-beskæftigelsen i Danmark 2 Finn Støy 30-04-2009 IT giver en historisk mulighed for at skabe erhvervsudvikling. - forøgede muligheder i en krisetid! 3

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 1. maj 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette nes modtagelse og integration af udenlandsk arbejdskraft samt at understøtte og

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011

erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 erhvervsilkeborg - Opfølgning på samarbejdsaftale 2011 pr. 15. november 2011 TV/PF 15.11. 2011 Silkeborg Welcome UDDANNELSE & KOMPETENCE At lette virksomhedernes modtagelse og integration af udenlandsk

Læs mere

Region Hovedstadens Vækstbarometer

Region Hovedstadens Vækstbarometer Region Hovedstadens Vækstbarometer Samarbejde med videns- og uddannelsesinstitutioner Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region

Læs mere

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet

Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer til sundheds- og velfærdsområdet Regionshuset Viborg Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 www.regionmidtjylland.dk Annoncering efter operatør til initiativet Innovationsdrevet vækst hos virksomheder, der leverer

Læs mere

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017

Bevilling til Internet Week Denmark 2015, 2016 og 2017 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 6. august 2014 2015, 2016 og 2017 1. Resume Internet Week Denmark er en festival for hele Danmark med centrum i Aarhus og den

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17

Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Oplæg 3 fyrtårne i erhvervshandlingsplanen for 2016-17 Erhvervsudviklingschef, Jette Rau www.ballerup.dk 3 nye fyrtårne 1. Klyngesamarbejde 2. Investeringsstrategi 3. Vækstiværksættere Målgruppen er i

Læs mere

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland

VækstIndeks. VækstAnalyse. Center for. En del af Væksthus Sjælland VækstIndeks 2014 Center for VækstAnalyse En del af Væksthus Sjælland FORORD VækstIndeks 2014 giver et indblik i, hvilke forventninger virksomhederne i Region Sjælland har til de kommende år. Indeksmålingen

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden Medio Oktober 2013 januar 2014 12. februar 2014 1 Indhold Indledning:... 3 Temperaturen på arbejdsmarkedet

Læs mere

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater

Den grafiske branche. hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Den grafiske branche hvor bevæger branchen sig hen, og er de grafiske virksomheder rustet til fremtiden? Rapport og resultater Marts 2014 Indhold Undersøgelsens hovedkonklusioner... 3 Baggrund... 3 Undersøgelsen...

Læs mere

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling

Uddannelsespolitik Region Midtjylland. Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik 2016-2020 Region Midtjylland Regional Midtjylland Regional udvikling Uddannelsespolitik udmøntning af den regionale vækst- og udviklingsstrategi Uddannelsespolitik 2016-2020 Kolofon

Læs mere

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune

Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune Samarbejdsaftale Mellem Aarhus Universitet og Silkeborg Kommune AARHUS AU UNIVERSITET Indholdsfortegnelse Aftalens parter... 2 Præambel... 2 Aftalens indhold... 3 1. Vækst og entrepreneurship... 3 2. Folkesundhed...

Læs mere

Danmarks største professionshøjskole

Danmarks største professionshøjskole Danmarks største professionshøjskole VIA University College er en af Danmarks største uddannelsesinstitutioner og det forpligter Vias værdier er: originalitet VIA udvikler uddannelser og løsninger, som

Læs mere

Innovationsgrøde i Region Midtjylland

Innovationsgrøde i Region Midtjylland 17. januar 2008 Innovationsgrøde i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Hen ved 2 ud af 3 små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 2 år haft udviklingsaktiviteter for

Læs mere

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst

MMV dag - Workshop - ledelse og strategi skaber vækst De mindre og mellemstore virksomheder udgør vækstlaget i dansk erhvervsliv. Det er udfordrende at stå i spidsen som ejerleder eller ansat direktør. De fleste direktører i m Vagn Riis MMV dag 19. jan. 11

Læs mere

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen.

Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Jysk Analyse 27. oktober 2009 Erhvervslivets udviklingsaktiviteter ikke lammet af krisen. Udviklingsaktiviteter. Over halvdelen af de midtjyske virksomheder har haft udviklingsaktiviteter i gang indenfor

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012

Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring. Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Beskæftigelsesundersøgelse for PBA i international handel og markedsføring Årgang 2009-2011 pr. 1. februar 2012 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Aarhus, April 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...

Læs mere

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende

To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Jysk Analyse 10. september 2012 To ud af tre virksomheder samarbejder med elever og studerende Uddannelser. To ud af tre virksomheder har samarbejdet med elever og studerende fra uddannelsesinstitutioner.

Læs mere

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland

Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland 10. juni 2008 Stigning i virksomhedernes produktudvikling i Region Midtjylland Innovation og udvikling. Omkring to tredjedele af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland har de seneste 3

Læs mere

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk.

Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Performanceregnskab 2014 Samlede aktiviteter og resultater i 2013 for innovationsnetværk samt andre betydende danske klynger og netværk. Skemaet er opdelt i tre blokke: A. Netværkets struktur (Generelle

Læs mere

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold

Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Undersøgelse af private arbejdsgiveres syn på færdiguddannedes kompetencer og studierelevante udlandsophold Udgivet af: Styrelsen for Universiteter

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune

Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Ny strategi for iværksætterindsatsen i Silkeborg Kommune Indledning En ny strategi for iværksætterindsatsen skal sikre en styrket og sammenhængende indsats, der skaber flere nye iværksættere, vækstvirksomheder

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang pr. 1. januar 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 2006-2008 pr. 1. januar 2009 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, april 2009 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1.

Læs mere

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang

European Employee Index 2013. Danmark 2013-14. årgang European Employee Index 2013 Danmark 2013-14. årgang Kvindelige ledere er bedst Danske kvinder er lidt bedre ledere end mandlige ledere. Det synes medarbejderne i hvert fald. Alligevel er langt de fleste

Læs mere

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE

EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE EFFEKTERNE AF KLYNGER OG NETVÆRKS PERFORMANCE Toprække I Danmark er der ca. 45 større klyngeinitiativer, hvoraf 22 er nationale innovationsnetværk. Men hvad er effekten af danske klynger? Hvad får virksomheder

Læs mere

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem

Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne Mellem Partnerskabsaftale om entreprenørskab i uddannelserne 2011-2013 Mellem, Via University College, og Region Midtjylland Indledning: Vores fremtidige konkurrenceevne styrkes af, at vi gennem vores uddannelsessystem

Læs mere

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011

Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Netværksdag tirsdag d. 15. marts 2011 Ansøgning om netværksdeltagelse i 2011 & tilmelding til HELE dagen Som et led i kompetenceudviklingsindsatsen udbyder Herning Bibliotekerne endnu engang en række netværk.

Læs mere

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase

DinnerdeLuxe. En virksomhedscase DinnerdeLuxe En virksomhedscase Indhold Introduktion til casen. 3 Om DinnerdeLuxe. 3 Vigtige partnerskaber. 4 Introduktion til casen DinnerdeLuxe Aps er en dansk virksomhed, og denne eksempelcase handler

Læs mere

Løsninger til fremtidens landbrug

Løsninger til fremtidens landbrug STRATEGI SEGES Løsninger til fremtidens landbrug SEGES SEGES er en del af. Derfor er strategien for også det øverste niveau i SEGES strategi. For at understøtte den fælles strategi er der udarbejdet en

Læs mere

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING

STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING STRATEGISK DESIGN OG FORRETNINGSUDVIKLING SEMINAR OG WORKSHOPFORLØB Evnen til at udnytte nye markedsmuligheder og digitale forretningsområder har afgørende betydning for en virksomheds potentiale og konkurrenceevne.

Læs mere

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier

God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Lærdansk Erhverv God start til udenlandske medarbejdere og deres familier Danskundervisning, modtageprogrammer, undervisning i dansk kultur og samfundsforståelse 2 Gode tilbud til erhvervslivet Har jeres

Læs mere

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD

VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD VÆKST VIBORG! er navnet på VIBORGegnens Erhvervsråds strategi for 2014-2018. Men det er ikke kun et navn. Det er en klar opfordring til erhvervslivet om at hoppe med på vognen

Læs mere

Region Midtjylland i en international verden

Region Midtjylland i en international verden 20. februar 2008 Region Midtjylland i en international verden Engelsk som hovedsprog i virksomhederne, industrier, der flytter til Asien, virksomheder, der vinder markeder i udlandet. Små og mellemstore

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Resultater af ikt-barometer 2011

Resultater af ikt-barometer 2011 Resultater af ikt-barometer 11 Baggrund om undersøgelsen BrainsBusiness ICTNORCOM har i samarbejde med de øvrige regionale it-fora samt IT-Branchen i februar 11 gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt

Læs mere

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland.

Brobygger 2.0. Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Brobygger 2.0 Initiativ til videreudvikling af den landsdækkende fødevareklynge med epicenter i Region Midtjylland. Indledning Den danske fødevareklynge med centrum i Region Midt er i en god udvikling

Læs mere

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen

Energi. Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland. 46% flere job i vindmøllebranchen Beskæftigelse inden for vind i Nordjylland 46% flere job i vindmøllebranchen Virksomheder med relation til vindmølleindustrien har været i en markant positiv udvikling i Nordjylland de seneste år. I perioden

Læs mere

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk!

UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015. FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! UDSTILLERINVITATION KØBENHAVN TERMINALERNE 29/9 2015 FYR OP UNDER DIN FORRETNING - og udvid dit netværk! 1 Hvem kommer på værk&vækst? Vær med til at styrke og inspirere fremtidens Vækst Danmark og skab

Læs mere

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009

Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer. Årgang 2006-2008 pr. 1. august 2009 Beskæftigelsesundersøgelse for markedsføringsøkonomer Årgang 06-08 pr. 1. august 0 Udarbejdet af Gitte Damgaard, Erhvervsakademi Århus, Oktober 0 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Indledning...

Læs mere

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0

25,0 20,0 15,0 10,0 5,0. Antal gæster Omsætning 0,0 Medlemsanalyse Af Jonas Kjær & Benedikte Rosenbrinck TEMA: Branchens forventninger til 2009 og 2010 HORESTA har valgt gennem i alt fire analyser at sætte fokus på den aktuelle økonomiske afmatning og konsekvenserne

Læs mere

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området

Sammenfatning. Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Erhvervs- og kompetenceanalyse for Energi og IKT erhvervene i Energi Horsens området Sammenfatning Vitus Bering Innovation Park Chr. M. Østergaards Vej 4 DK-8700 Horsens Tlf. +45 70 26 37 48 www.energihorsens.dk

Læs mere

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd

Konjunkturanalyse. Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Konjunkturanalyse Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Februar 2011 Generelt om undersøgelsen Fakta om konjunkturanalysen Gennemført i perioden: 9. 24. februar 2011 Målgruppe: 761 virksomheder i Randers kommune

Læs mere

Danish Design Association

Danish Design Association Danish Design Association Side 2 Velkommen Program 16.30 Velkommen til Designit v. Martin Delfer 16.40 Gitte Just, Danish Design Association 17.00 Line Rix, 1508 17.20 Søren Overgaard Skafte, e-types 17.40

Læs mere

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Internationale medarbejdere. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Internationale medarbejdere Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region Hovedstaden

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 2. kvartal 2015: Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark. April 2015 VÆKST BAROMETER April Konjunktur for 2. kvartal : Stabil vækstoptimisme i Region Syddanmark Konjunktur. Vækstoptimismen er høj i Region Syddanmark. Virksomhederne forventer uændret eller stigende omsætning

Læs mere

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstitutioner i Projekt VIP: VIP-VIrksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk

Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed. www.projektvip.dk Uddannelsesinstituitioner i Projekt VIP: VIP-Virksomhed www.projektvip.dk Projekt-VIP Velkommen til Projekt-VIP! I denne lille brochure vil I finde lidt nyttig viden om projektet, hvad I kan forvente og

Læs mere

Virksomheder, der satser på større marked, vinder

Virksomheder, der satser på større marked, vinder Virksomheder, der satser på større marked, vinder Danske industrivirksomheder, der har satset på at udvide eller opdyrke nye markeder i det seneste år, har klaret sig bedre end øvrige virksomheder. Det

Læs mere

esultater fra pørgeskema ndersøgelse

esultater fra pørgeskema ndersøgelse irksomheders Resultaterne fra spørgeskemaundersøgelsen essedeltagelse esultater fra Undersøgelsen er foretaget blandt ansatte, der arbejder med deres virksomheds deltagelse i messer, og som modtog Faust

Læs mere

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel

Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse. Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse Kommunikation i praksis Digital markedsføring E-handel Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt at kigge nærmere på vores 6 ugers uddannelsesforløb.

Læs mere

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV?

HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? HVAD ER GOD ERHVERVS- OG INNOVATIONSFREMME I ET VIRKSOMHEDSPERSPEKTIV? Toprække De senere år har budt på en række evalueringer af centrale virkemidler på erhvervs- og innovationsfremmeområdet. Evalueringerne

Læs mere

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK

MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK MARKEDSFØRINGSØKONOM FÅ EN MARKEDSFØRINGSØKONOM STUDERENDE I PRAKTIK Et friskt pust, en hjælpende hånd og nye øjne på markedsføringen Hvad kan en markedsføringsøkonom studerende gøre for din virksomhed?

Læs mere

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r

P r o j e k t V æ k s t g e n n e m. viden og innovation. o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r P r o j e k t V æ k s t g e n n e m viden og innovation o m v æ k s t i m i n d r e v i r k s o m h e d e r B a g g r u n d e n : Baggrunden for projektet er en idékonkurrence, som Vejle Amts Regionale

Læs mere

Udviklingskontrakt

Udviklingskontrakt Udviklingskontrakt 2016-2018 - Mellem uddannelses- og forskningsministeren og Alexandra Instituttet den / den / Steen Lynenskjold Bestyrelsesformand, Alexandra Instituttet Ole Lehrmann Madsen Direktør,

Læs mere

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network

14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network 14. Eksportrådet og Europe Enterprise Network Åbent Forberedelsessekretariatet for Vækstforum Sjælland Brevid: 3087592 Resume Der søges om 700.000 kr. til projektet: Indstationering af en medarbejder fra

Læs mere

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT

AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT AALBORG UNIVERSITET STRATEGI OG KONCEPT INDHOLD FINDINGS STRATEGI KONCEPT ORGANISATION ET PERSPEKTIV PÅ JER HVAD STÅR I FOR? VIDEO Det virker til at være for folk, der går på AAU, ikke for folk,

Læs mere

Lektier Online GYM: Bilag 1

Lektier Online GYM: Bilag 1 Statsbiblioteket Lektier Online GYM: Bilag 1 Aktiviteter i projektet Pernille Holm Lindhardt 18-12-2013 Indhold Indhold... 1 Aktiviteter i projektet... 1 Rekruttering af frivillige lektiehjælpere... 1

Læs mere

IT erhvervene i tal Maj 2014

IT erhvervene i tal Maj 2014 IT erhvervene i tal Maj 2014 IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BusinessAalborg for BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks Statistik. Hensigten

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015

VÆKST BAROMETER. Konjunktur for 1. kvartal 2015: Optimismen er blevet lidt mindre. Januar 2015 VÆKST BAROMETER Januar Konjunktur for 1. kvartal : Optimismen er blevet lidt mindre Efter halvandet år med spirende optimisme, er der sket et dyk i vækstforventningerne hos Region Syddanmarks Trods faldet

Læs mere

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen

Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen Kortlægning af lokale it-aktiviteter i Ældre Sagen 2017 1 Indhold INDLEDNING... 3 UNDERSØGELSENS HOVEDKONKLUSIONER... 3 FRIVILLIGE ANTAL OG FUNKTIONER... 3 DELTAGERE I IT-AKTIVITETER... 3 UDBUDDET AF IT-AKTIVITETER...

Læs mere

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side

NYHEDSBREV SEPTEMBER 2008. Nyt tilbud til studerende ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Studiejob. Side Studiejob Hvordan finder jeg et relevant studiejob? Det spørgsmål er der mange studerende, der stiller sig selv. Nogle har måske et par gode bud men ved du også, at kan hjælpe? Fokus I 2008 har vi sat

Læs mere

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD

ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD ÅBENT HUS ANALYSE FORÅRET 2015 ANALYSENS INDHOLD I foråret 2015 besøgte CompanYoung tre af landets universiteters åbent hus-arrangementer. Formålet hermed var at give indblik i effekten af åbent hus og

Læs mere

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt

Dansk Design Center. Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt Dansk Design Center Telefonundersøgelse 300 virksomheder foretaget 5. til 14. januar 2016 Projektkonsulenter: Asger H. Nielsen Oliver Brydensholt 1 1. Baggrund Om undersøgelsen 2 Om undersøgelsen Undersøgelsens

Læs mere

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe

Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Fra vandflaske til 100 procent genanvendeligt tæppe Den midtjyske tæppeproducent, Fletco Tæpper, deltog i en workshop i Rethink Business projektet om idéer til forretningsudvikling. Fletco Carpet lancerer

Læs mere

Fremtidens UDFORDRINGER

Fremtidens UDFORDRINGER HUB NORTH - 2ND ANNOUNCEMENT Fremtidens UDFORDRINGER skal loses nu! Hub North inviterer til målrettet forretningsudvikling under ledelse af specialiserede konsulenter. Du kan sikre dig en plads ved at

Læs mere

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015

Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling og Teknik og Miljø Dato 30. januar 2015 Evaluering af and+ og videreførelse i TAP Evaluering af det 3-årige Center for Arkitektur,

Læs mere

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007

Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Mangel på arbejdskraft i it-branchen Medlemsundersøgelse om aktuel efterspørgsel og forventet rekruttering på 1 års sigt oktober 2007 Udarbejdet af IT-Branchen i samarbejde med de regionale IT-Fora Indhold:

Læs mere

Kendskabsmåling af Væksthusene

Kendskabsmåling af Væksthusene Kendskabsmåling af Væksthusene Epinion for Erhvervsstyrelsen Runde 9, juni 2011 Juni 2012 Hovedkonklusioner & Anbefalinger Kendskab og brug 3 6 Brugeroplevelsen 9 Ikke-brugernes opfattelse 17 Væksthusets

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

BEDRE Business. for dig og din virksomhed

BEDRE Business. for dig og din virksomhed BEDRE Business for dig og din virksomhed Vidste du? at der er ca. 10.000 virksomheder i Aalborg Kommune. at der hvert år etableres ca. 1.000 nye virksomheder. at BusinessAalborg rådgiver ca. 800 iværksættere

Læs mere

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre

International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre International e-handel Intentioner er godt, handling er bedre Oktober 2014 Analysens indhold 1. Hovedkonklusioner 3 2. Introduktion til analysen 5 3. Markedet 9 4. Vækststrategier 12 5. Markedsudvikling

Læs mere

Dokumentation af efterspørgsel

Dokumentation af efterspørgsel Dokumentation af efterspørgsel i Professionsbachelor i Innovation og Entrepreneurship Bilag til ansøgningen om prækvalifikation af nyt udbud 1. Indholdsfortegnelse 1. Indholdsfortegnelse... 1 1.1 Bilag

Læs mere

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

- Vejen til et godt studieliv. Anna Stelvig, stifter af StudyMind Vi er sat i verden for at gøre eksamensangst, studiestress og lignende problematikker lettere at håndtere og for at sikre, at gode studerende klarer sig endnu bedre. Anna Stelvig, stifter af StudyMind

Læs mere

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power

Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Aftale mellem Norddjurs Kommune og DJURS Wind Power Statusnotat pr. 15. september 2016 Resumé Aftalen omfatter levering af erhvervsudviklingsopgaver inden for energi og miljø til Norddjurs Kommune. I forbindelse

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt.

Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. 1 ÅRSPLAN 2017 første udkast Opdateres forud for bestyrelsesmødet og Generalforsamling den 18. maj med konkrete mål for klynger mm. samt årsplan/oversigt. Foreningen IQ s a rsplan sætter mål og prioriteter

Læs mere

Strategi for internationalt samarbejde 2020

Strategi for internationalt samarbejde 2020 Torvegade 74. 6700 Esbjerg Dato 6. junij 2016 Strategi for internationalt samarbejde 2020 Esbjerg Kommune 2016 I Vision 2020 og Vækststrategi 2020 er det et mål, at Esbjerg Kommune bliver mere international.

Læs mere

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis

Fagbeskrivelse. 6 ugers selvvalgt uddannelse. E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Fagbeskrivelse 6 ugers selvvalgt uddannelse E-handel Digital markedsføring Online kommunikation Strategisk kommunikation Kommunikation i praksis Velkommen til vores program for 2014! Tak fordi du har valgt

Læs mere

Sociale medier b2b. nye veje til salg

Sociale medier b2b. nye veje til salg Sociale medier b2b nye veje til salg 1 FORORD VELKOMMEN TIL ANALYSEN De sociale medier får stigende betydning for vores kommunikation og deling af viden. Det smitter af på erhvervslivet og skaber nye forretningsmuligheder.

Læs mere

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011

VÆKST BAROMETER. Vækstoptimisme og udsigt til flere job i januar 2011 VÆKST BAROMETER 20. januar 2011 Vækstoptimisme og udsigt til flere job i 2011 Når virksomhederne på tærsklen til 2011 kigger et år frem, er det for manges vedkommende med fornyet optimisme. Det gælder

Læs mere

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007.

Årsberetning for året 2007. Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. Årsberetning for året 2007 April2008. Indledning Så er det igen blevet tid til at kigge tilbage på endnu et NOCA år og gøre status over foreningens gøremål i 2007. 2007 var et år hvor dansk erhvervsliv

Læs mere

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe.

Med andre ord er der hverken defensive nedskæringer på dagsorden i virksomhederne eller offensive ansættelser. Jobmarkedet står i stampe. JOBBAROMETERET Ingen nye job i sigte Virksomhederne har slået bremsen i ansættelserne. Der kommer kun få nye private job det næste halve år. Til gengæld skærer den offentlige sektor hårdt i beskæftigelsen.

Læs mere

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region

Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Stillingsprofil for direktør i Welfare Tech Region Job- og personprofilen indeholder Stillingen 1. Ansættelsesvilkårene 2. Organisationen 3. Welfare Tech Regions konkrete mål 4. Welfare Tech Regions ydelser

Læs mere

IT-erhvervene i tal 2009

IT-erhvervene i tal 2009 IT-erhvervene i tal 2009 BrainsBusiness - ICT North Denmark kort fortalt... IT-erhvervene i tal er en årlig publikation, der udarbejdes af BrainsBusiness - ICT North Denmark på baggrund af data fra Danmarks

Læs mere

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland

Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland 31. maj 2008 Lederudvikling betaler sig i Region Midtjylland Ledelsesudvikling. Lidt under halvdelen af de små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland arbejder bevidst med ledelsesudvikling. 8

Læs mere

Executive summary. Vigtigste konklusioner

Executive summary. Vigtigste konklusioner Executive summary Fra d. 20 januar til d. 23 februar 2016 gennemførte Nevico ApS en omfattende analyse af hvad det vil sige at være produkt- og markedschef i Danmark anno 2016. Der kom i alt 213 besvarelser

Læs mere

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram

Midtjysk Eksport og Internationaliseringsprogram Midtjysk og Internationaliseringsprogram Mission: Moskva, juni 2013 Claus Mortensen Projektleder Agro Park/GLOBALmidt Agro Park, 14 marts 2013 INTERNATIONALISERING AF DIN VIRKSOMHED - At give mulighed

Læs mere

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK

Bachelor. International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Bachelor International Virksomhedskommunikation International Virksomhedskommunikation SYDDANSKUNIVERSITET.DK Vælg virksomhedskommunikation Når du starter på en BA-uddannelse i International Virksomhedskommunikation,

Læs mere

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune

En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune En temperaturmåling Af Arbejdsmarkedet i Aabenraa kommune - Virksomhedsbarometer For perioden 1. januar 3. juni 214 18. august 214 1 Indledning: Jobcentret gennemfører løbende spørgeskemaundersøgelser

Læs mere

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden

Vækstbarometer. Automatisering og digitalisering. Region Hovedstaden Vækstbarometer Region Hovedstaden Automatisering og digitalisering Region Hovedstadens Vækstbarometer er et repræsentativt panel af mere end 800 direktører for virksomheder i Region Hovedstaden. Region

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012

Resultatkontrakt. Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Resultatkontrakt Vedrørende Massiv Acceleration af Fotorealistisk Interaktiv Rendering MAFIR 10.09.2010 01.09.2010-01.05.2012 Journalnummer: 1-33-76-23-24-10 Kontraktens parter Region Midtjylland(RM) Regional

Læs mere

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002

Erhvervslivets forskning og udvikling. Forskningsstatistik 2002 Erhvervslivets forskning og udvikling Forskningsstatistik 2002 Dansk Center for Forskningsanalyse Erhvervslivets forskning og udviklingsarbejde - Forskningsstatistik 2002 Statistikken er udarbejdet af:

Læs mere

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo

IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-væksthuset på 5te mere end et sted at bo IT-VÆKSTHUSET PÅ 5te < SIDE 02 > SIDE 03 IT-væksthuset er et nyt innovativt vækstmiljø på toppen af IT-Universitetet i Ørestaden i København. DET ER STEDET:

Læs mere