11. Erhvervsuddannelser

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Erhvervsuddannelser"

Transkript

1 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne Kbh s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse. I: Esbjerg årbog. 1985, s [Vestjysk Specialarbejderskole] 6266 Betænkning afgivet af den af arbejdsog socialministeriet nedsatte lærlingekommission. Kbh s. (Betænkning; 145) 6267 Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler. Kbh s. (Betænkning; 347) 6268 Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster. Kbh s. (Betænkning; 885) 6269 Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser. Kbh s. (Betænkning; 612) 6270 Betænkning om ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid. Kbh s. (Betænkning; 1074) 6271 Betænkning om ingeniøruddannelsen i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 502) 6272 Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 699) 6273 Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne. Kbh s. (Betænkning; 710) 6274 Betænkning om revision af lov nr. 194 af 18. maj 1960 om erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere. Kbh s Betænkning om revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 764) 6276 Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 705) 6277 Betænkning om teknika s økonomiske og organisatoriske forhold. Kbh s. (Betænkning; 303) 6278 Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere. Kbh s. (Betænkning; 389) 6279 Betænkning vedr. instrumentteknikeruddannelsen. Kbh s., bilag (Betænkning; 693) 6280 Betænkning vedr. pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. Kbh s Betænkning vedr. spørgsmålet om en ændret ordning af adgangsbegrænsningen til den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Danmarks Tandlægehøjskole. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ikkefaglærte arbejdere. Kbh s. (Betænkning; 221) 6283 Bidrag til Dansk Håndværkerundervisnings historie. Red. H. Hornby. Odense s. [1. udg. 1959] 6284 Boje, Per og Jørgen Fink: Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark I: Erhvervshistorisk Årbog. Årg. 40 (1990), s Bredo, Ole og Ulf Brinkkjær: Erhvervsuddannelse et dannelsesprojekt? I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Christiansen, Litha: Et 10 års jubilæum - uden jubel. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [EFG-uddannelsen] 6287 Erhvervsuddannelsesmodel. Kbh s. [lærlingeuddannelsen] 6288 Grelle, Henning: Mesterlæren i industri og håndværk. 100 års uddannelsessystem eller udbytningssystem? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 41, nr. 1 (1993), s Grünbaum, Peter: Udviklingstendenser inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Handelsministeriets teknikumudvalg. I: Folketingstidende 1957/58, tillæg A, sp Hansen, Erik: Værkstedsfunktionærskolen for Jern- og Metalindustrien

2 s Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces. Århus s. (Systimes teknologihistorie) 6293 Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Hempel, Preben: Teknologisk Institut. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Holt Nielsen, Knud: Lærlingeoprøret I: Årsskrift for Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 2001, s Houman Sørensen, John: Erhvervsuddannelserne ved en skillevej. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 4, s Hummeluhr, Niels: Da kulturen gik - og erhvervsuddannelserne kom ind. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 3 (1998), s Hyldtoft, Ole: Københavns industrialisering Kbh s.; s , , [bl.a. om arbejdsstyrkens uddannelse] 6299 Håndværkets kulturhistorie. Red. Vagn Dybdahl m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s , , bd. 2 s , bd. 3 s , bd. 4 s Iversen, Mads: Dansk håndværkerundervisning igennem de senere årtier. Kbh s Jubilæumsskrift for efteruddannelse af faglærte Red. Susan Bærentsen, Tove Nyegaard og Dorte Damgaard. Kbh s Junge, Kirsten og Morten Lassen: Kvinder på AMU Pionerer i mandsdominerede uddannelsesbrancher. Aalborg s Juul, Ida: Fra lavsvæsen til fagligt selvstyre. Arbejdsgivernes indflydelse på erhvervsuddannelserne i perioden I: Økonomi & politik. Årg. 82, nr. 3 (2009), s. 3-14, Kjølsen, Hans H.: Den danske bygningsingeniøruddannelse 100 år. I: Tidsskrift for Industri. 1958, s Knudsen, Hans Jørgen: De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne. Fra reformer til kontinuerlig forandring. I: Tidsskrift for arbejdsliv. Årg. 6, nr. 4 (2004), s Kristiansen, Preben: De tekniske skolers forunderlige verden. Erindringsskitser Frederiksberg s Madsen, Karl-Johan: Erhvervsuddannelsernes udvikling i en samfundsmæssig sammenhæng. I: Uddannelse. Årg. 21 (1988), s Madsen, Karl-Johan: Hvorfor lærlingelov i 1889? (og i 1989?). I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Mathiesen, Anders: Erhvervsuddannelsesreformen og helhedsorienteret undervisning i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 42 (1994), s Møller, Jonas: Fra tegneskole til teknisk skole. De tekniske skoler og deres forening gennem 100 år. Odense s. [Teknisk Skoleforening] 6311 Møller, Thomas Frank: Jernets grundskole. Revisionen af de erhvervsfaglige grunduddannelsers basisdel inden for jern- og metal-hovederhvervsområdet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nicolaisen, Christian: Ulrich Greens physiske Discurser. Teoretisk undervisning af københavnske håndværkere i midten af tallet. I: Historiske Meddelelser om København. 2004, s Nogle træk af sammenhængen mellem den tekniske udvikling og forandringerne inden for erhvervsuddannelsessystemet i perioden 1965 til Kbh s., bilag 6314 Pank, Charlotte Mærsk: Lærlingespørgsmålet. En historisk analyse af Foreningen til Lærlingernes Uddannelse i Haandværk og Industri for hele landets filantropiske virksomhed Utrykt speciale, Roskilde Universitet, Pedersen, Vilhelm: Et 25 års jubilæum. I: Ny politik. Årg. 16, nr. 2 (1985), s [specialarbejderuddannelse] 6316 Planlægning og styring af undervisning og uddannelse. Kbh s Produktivitetsfremmende efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg under handelsministeriets produktivitetsudvalg. Kbh s Ralking, Hans Chr.: Pædagogisk konsu- 284

3 lentarbejde og skolebaseret læreruddannelse. Nogle erfaringer fra Århus tekniske Skole, Levnedsmiddelafdelingen i Skødstrup, som led i projekt»netværk« Kbh s. (Skrifter fra SEL; 1984, nr. 2) 6319 Rasmussen, Werner: De tekniske skolers historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Rasmussen, Werner: Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark. Studie. Luxembourg s Relstedudvalgets rapport om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af edb i de eksisterende teknikeruddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1011) 6322 Stahr, Jimmy: En lov bliver til - EFGloven. Kbh s. (Samtid) 6323 Steenberg, Hanne: EGU. En succes for nogle! Hvordan har EGU fungeret i Vejle Amt i perioden ? Vejle s Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft. Kbh s. (Betænkning; 229) 6325 Thorarensen, J.: Uddannelse og Opdragelse af Haandværkerlærlinge. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Uddannelsen på teknikum. Kbh s. (Betænkning; 238) 6327 Undervisningen af lærlinge inden for smede- og maskinarbejderfaget. Kbh s., bilag 6328 Wagner, Michael F.: Danish Polytechnical Education between Handicraft and Science. I: European Historiography of Technology. Red. Dan C. Christensen. Odense s.; s Wagner, Michael F.: De politiske polyteknikere. Politisering og professionalisering under systemskiftet. I: Den jyske historiker. Nr. 83/84 (1999), s Teknisk uddannelse lokalt Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 6330 Andreasen, A.H.M.: Danmarks tekniske Højskole i den sidste menneskealder. I: Arkitekten. Årg. 57, nr. 7-8 (1955), s. 6-14, Reitzel, Erik m.fl.: DTU campus Kbh s Engelund, Anker: Danmarks tekniske Højskole gennem 125 år. I: Dansk teknisk Tidsskrift. Årg. 77 (1953), s , Engelund, Anker: Den polytekniske Læreanstalt. Danmarks tekniske Højskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Fysisk-Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole. Twelve years Lyngby s Overskud på videnbalancen. DTU 175 års jubilæum, Red. Carsten Broder Hansen. Lygnby s Polyteknisk undervisning og forskning i det 20. århundrede. DTH, den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole. Festskrift ved 150-års jubilæet. Red. Inge Berg Hansen. Lyngby s Rybner, Jørgen: Undervisning og forskning i svagstrømselektronik ved Danmarks tekniske Højskole gennem 50 år. I: Ingeniøren. Årg. 68 (1959), s Vincentz, Helle: 175 år. Fra De til du på DTU; DTU skal ranke ryggen. I: Ingeniøren. Årg. 30, nr. 38 (2004), sek. 2, s Wagner, Michael F.: Skandalen på den polytechniske Læreanstalt. Konflikten mellem teori og praksis på skolen. I: Den jyske historiker. Nr. 62/63 (1993), s [1832 dumpede fem af seks eksaminander] DTU Veterinærinstituttet 6340 Roneklint, Mette: DTU Veterinærinstituttet Frederiksberg s. Brovst tekniske Skole 6341 Brovst tekniske Skole gennem 40 Aar Oktober Red. Anton Larsen. Brovst s. Danmarks Ingeniørakademi 6342 DIA 25 år. Red. Hans Jørgen Kløvedal Svendsen. Lyngby s. [særnr. af: Sletten] Esbjerg Tekniske Skole 6343 Esbjerg Tekniske Skole Red. Asbjørn Nicolajsen m.fl. Esbjerg s Kruse, Egon W.: Hånd og ånd i udvik- 285

4 ling. Esbjerg Tekniske Skole Esbjerg s. Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum 6345 Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum. 25. Red. Preben Andersen. Esbjerg s. Frederiksberg Tekniske Skole 6346 Lehmann, Johs.: 100 år. Frederiksberg Tekniske Skole Kbh s. Teknisk Skole Frederikshavn 6347 Nørregaard-Knudsen, A.: Teknisk Skole, Frederikshavn Februar En Oversigt over Skolens Virke gennem 75 Aar. Frederikshavn s. Grenå Tekniske Skole 6348 Nowack, Poul: Grenaa Tekniske Skole et historisk tilbageblik. I: Grenaa og omegn før og nu. 2006, s Haandværkerhøjskolen i Haslev 6349 Bruus-Jensen, J.: Haandværkerafdelingen ved Haslev Højskole Haandværkerhøjskolen i Haslev Haslev s Haandværkerhøjskolen i Haslev, år. Red. Johan Brusch og Harrill Nielsen. Haslev s. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum 6351 Ingeniøren. Uddannelsen, arbejdet, samfundet. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum, januar Red. E. Hagbart Jensen og E. Keincke. Haslev s. Herning Tekniske Skole 6352 Bjerre, M.: Herning Tekniske Skole Kortfattet Oversigt over Skolens Virksomhed gennem 75 Aar. Herning s. Hillerød Tekniske Centralskole 6353 Teknisk Skole 125 år. Hillerød Tekniske Centralskole. Hillerød s. Hobro, Peter Hammershøjs lærlingeskole 6354 Morell Jørgensen, H.: Spredte træk og skæbner fra Hobros historie. Hobro s.; s Holbæk Tekniske Skole 6355 Knudsen, Viggo: Teknisk undervisning i Holbæk gennem 100 år. Holbæk s. Holstebro Tekniske Skole 6356 Pedersen, Ejner Godtfred: Håndværkere i Holstebro gennem 125 år. Holstebro s. Horsens tekniske Skole 6357 Horsens tekniske Skole 125 år. 16. oktober Horsens s Jensen, J.K.: Horsens tekniske Skole gennem 100 år oktober Horsens s. Ingeniørhøjskolen - Horsens Teknikum 6359 Rimestad, Chr.: Historien om Horsensingeniøren Horsens s. Kolding Tekniske Skole 6360 Dall, Hanne: KTS. Kolding s. [udg. i anledning af 125 års jubilæet] 6361 Engberg, Gunnar A.: Kolding tekniske skole Kolding s. Københavns Teknikum 6362 Københavns Teknikum 100 år. Danmarks industrialisering. Red. Mogens Fasting m.fl. Kbh s. Københavns tekniske Skole 6363 Hånd og ånd i 150 år. Københavns tekniske Skole Særnummer af Tax frit. Københavns tekniske Skoles personaleblad. Red. Jens Reiermann, Michael Kümmel. Kbh s Pædagogik og kvalitet i erhvervsuddannelserne på KTS. 100 år jubilæumsseminar. Red. Poul-Henning Laursen. Kbh s. Københavns Maskinskole 6365 Københavns Maskinskole Kbh s. Lyngby Tekniske Skole 6366 Lyngby Tekniske Skole Lyngby s. 286

5 6367 Vollertzen, Aksel: Træk af undervisningens historie på Lyngby Tekniske Skole i perioden I: Lyngby-bogen. 1983, s Specialarbejderskolen i Maribo 6368 Specialarbejderskolen i Maribo 25 år. 22. august, Red. Verner Hansen. Maribo s. Metalindustriens Fagskole år - stadig ung. Red. Jens Hilton Christiansen. Ballerup s. Midtjysk Specialarbejderskole års udvikling og uddannelse. Fra Arbejdsteknisk Skole til Midtjysk Specialarbejderskole. Fra arbejdsmand til specialarbejder. Viborg, Skive s. Nakskov Tekniske Skole 6371 Kongsted, O. og Leo Pedersen: Nakskov Tekniske Skole. 125 års jubilæum oktober Nakskov s. Nordfalsters Tekniske Skole 6372 Vest Hansen, Ingrid: Nordfalsters Tekniske Skole. I: Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv Nørre Alslev Kommune. 1987, s [eksisterede ] Nykøbing F., Industri- & Håndværkerskolen 6373 Søvad, Carl Einar: Industri- og håndværkerskolen 125 år. Nykøbing F s. Næstved tekniske Skole 6374 Jensen, Henning: Næstved Tekniske Skole. Årsberetning samt skolens historie gennem 125 år, Næstved s Jensen, Henning: Næstved tekniske skole gennem 150 år oktober Næstved s. Odense Teknikum 6376 Odense Teknikum, teknikumuddannelsen 75 år. Red. A. Bro Rasmussen. Odense, Kbh s. [udg. i anledning af Odense Teknikums og den treårige teknikumingeniøruddannelses 75 års jubilæum] Odense Tekniske Skole år - og ung endnu. Odense Tekniske Skoles jubilæumsmagasin. Red. Paul Andy, Kim Jørstad og Karen Pedersen. Odense s Rasmussen, Bent: Typografer og grafikere på skolen Odense Tekniske Skole Odense s Wøllekær, Johnny: En skole vokser frem. Odense Tekniske Skole gennem 150 år. Odense s. Odense Maskinteknikum 6380 Lomholt, L. Chr.: Odense Maskinteknikum november I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 50 (1955), s Randers Tekniske Skole 6381 Randers Tekniske Skole gennem ét hundrede år. Red. Johs. Rasmussen. Randers s Virketrang, behov og visioner gennem 150 år med eleven i centrum. Randers Tekniske Skoles 150 års jubilæum. Udg. Eigil Toft m.fl. Randers s. Specialarbejderskolen i Randers 6383 Lilmoës, Steffen: Det startede i Randers. Skolen for Ufaglærte, Specialarbejderskolen Randers s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] Ringsted Tekniske Skole 6384 Thorsteinsson, Hj.: Ringsted Tekniske Skole - Teknisk Skole Ringsted Ringsted s. [udg. i anledning af 100 års jubilæet for skolebygningen i Skt. Hansgade 28] Roskilde tekniske Skole 6385 At lære er at leve. Red. Sven Stigø. Roskilde s. Silkeborg tekniske Skole 6386 Møller Jensen, Jørn m.fl.: Silkeborg tekniske Skole 125-års jubilæum. Silkeborg bd. Sindal Tekniske Skole 6387 Tychsen, Enrico: Sindal Tekniske Skole. I: Sindalegnens lokalhistoriske Forening. 287

6 Bd. 3 (1988), s Skive Tekniske Skole 6388 Gamle traditioner og ny teknologi. Skive Tekniske Skole gennem 125 år. Skive s Skive tekniske Skole 100 hundrede år okt Skive s. Skjern Tekniske Skole 6390 Skjern Tekniske Skole Red. K.T. Nielsen og H. Vilsgaard. Skjern s. Slagelse Tekniske Skole 6391 Henriksen, Frede: Erindringer om Teknisk Skole, dens lærere og dens elever. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 71 (1984), s Sæby, Teknisk Skole 6392 Røssel, Jens: En skole i provinsen - Teknisk Skole på Frederikshavnsvej. I: Sæby Museum. Årg. 11 (1998), s Teknisk Skole Søborg 6393 Teknisk Skole Søborg Søborg s. Sønderborg Tekniske Skole 6394 Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Sønderborg s Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Red. P. W. Lorenzen og L. Mørk Hansen. Sønderborg s. Det Tekniske Selskabs skoler 6396 Det Tekniske Selskabs Skoler. 18. sept Red. H. Hornby. Kbh s. Tønder Tekniske Skole 6397 Tønder Tekniske Skole 60 år 17. december Jubilæumsskrift. Tønder , 11 s. Ulfborg Kjærgaard 6398 Jubilæumsskrift Ulfborg Kjærgaard Red. Henning Madsen. Ulfborg s. Vejle Tekniske Skole 6399 At danne og uddanne. Vejle Tekniske Skole fylder 150 år. Red. Gro Baklund m.fl. Vejle s Den typografiske fagklasse i Vejle tekniske håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Selskabs Håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Skole Vejle s. Vejle Tekniske Skole, Levnedsmiddelteknisk afdeling 6403 Uddannelse på menuen. 10 års jubilæum. Red. Gro Baklund og Lene Vestervang Olsen. Vejle s. Viborg Tekniske Skole 6404 Olesen, Aksel: Viborg Tekniske Skole gennem 125 år. I anledning af jubilæet den 31. oktober Viborg s. Ølgod Tekniske Skole 6405 Bloch, Harald: Teknisk Skole. I: Ølgod Museum. Årg. 27 (1993), s Manøe, Søren: Fra Teknisk Skole til Rådhus. I: Mark og montre. Årg. 25 (1989), s Aabenraa tekniske skole 6407 Furdal, Kim: Erhvervsuddannelser i grænselandet. Aabenraa tekniske skole Aabenraa s. Aalborg Tekniske Skole 6408 Fra Aalborg Søndagsskole til Aalborg Tekniske Skole Aalborg s Jørgensen, Niels: Aalborg Tekniske Skole. Aalborg Søndagsskoler Marts Aalborg s Theill Eriksen, Troels m.fl.: At agere uafhængigt af tid og rum i fremtidens samfund, Aalborg Tekniske Skole år Aalborg [udg. i forb. med skolens 200 års jubilæum] Århus, Aarhus Tekniske Skole 6411 Teknisk gymnasium Århus Århus s. 288

7 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum 6412 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum Red. Lisbeth Tolstrup. Århus s. Arbejdsteknisk Skole, København 6413 Arbejdsteknisk Skole gennem 25 år januar Kbh s. Arbejdsteknisk Skole, Odense 6414 Arbejdsteknisk Skole, Odense. Festskrift år. Odense s. AMU-Center Vest- og Sydsjælland 6415 Den gode uddannelse. Et jubilæumsskrift. Red. Jørgen Damgaard m.fl s. [udg. i anledning af 25 år som selvejende institution] AMU-Center Vestjylland år Jubilæumsskrift. Esbjerg s. Erhvervsudviklingscenter Midt 6417 Pedersen, Eiler Otto: Fra søndagsskole til erhvervsuddannelsescenter. Viborg s. Erhvervsgrunduddannelsen i Hovedstadsområdet (EGU) år med EGU. Jubilæumsskrift s. Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 6419 Skou-Jørgensen, H.: Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 50 år. I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 52 (1957), s Aarhus Elektroteknikum 6420 Jacobsen, Oluf: Svagstrømsstudiet ved Aarhus Elektroteknikum gennem 10 år. I: Elektroteknikeren. Årg. 51 (1955), s. 118 Kemigraffagets Lærlingeskole 6421 Kemigraffagets Lærlingeskole gennem 10 Aar s Middelboe, Einar: Kemigraffagets Lærlingeskole sept s. Metalindustriens Lærlingeudvalg 6423 Rasmussen, Svend: Metalindustriens Lærlingeudvalg december Kbh s. El-Fagets Uddannelsesnævn 6424 Viden gi r vækst s. [25 års jubilæum] Dansk Teknisk Lærerforening 6425 Dansk Teknisk Lærerforening Red. Kjeld Bojsen-Møller m.fl. Kbh s. Aarhus tekniske Lærerforening 6426 Aarhus tekniske Lærerforening Red. H.C. Bjerggaard. Århus s. Foreningen af forstandere ved AMU- Centrene 6427 Foreningen af Forstandere ved AMU- Centrene. 25 år Jubilæumsskrift. Red. Svend Sommer s. Polyteknisk Forening 6428 Fransen, Peter og Henrik Harnow: Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation. Polyteknisk Forening Lyngby s Handelsuddannelse 6429 Agersnap, Flemming m.fl.: HA-studiet i 75 år. En succeshistorie. Kbh s. [udg. i forbindelse med Handelshøjskolens dagstudiers 75 års jubilæum] 6430 Betænkning ang. den handelsvidenskabelige undervisning. Kbh s Betænkning ang. undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen. Kbh s. (Betænkning; 302) 6432 Betænkning I vedr. den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge. Kbh s. (Betænkning; 351) 289

8 6433 Betænkning II vedr. forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. Kbh s. (Betænkning; 418) 6434 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere. Kbh s. (Betænkning; 834) 6435 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet. Kbh s. (Betænkning; 836) 6436 Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv. Kbh (Betænkning; 1162) 6437 Betænkning om ny højere handelseksamen. Kbh s. (Betænkning; 717) 6438 Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet. Kbh s. (Betænkning; 1158) 6439 Betænkning vedr. fællescenter for den ledelsesmæssige efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg nedsat af rektorkollegiet og repræsenterende de højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ejendomsmæglere. Kbh s., bilag 6441 Betænkning vedr. uddannelse af statsautoriserede revisorer. Kbh s. (Betænkning; 448) 6442 Brinkkjær, Ulf: Dannelse og erhverv med handelsskolen som eksempel. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Brinkkjær, Ulf: Hhx-elevers habitus og livsstil. En rejse i dannelse, liv og skole. Kbh s. (DPI; ) 6444 Busch-Sørensen, A.: Danmarks ældste lærebøger i bogholderi. I: Revision og regnskabsvæsen. Årg. 38 (1969), s Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1283) 6446 Hammerich, Helge og E. Trolle- Schultz: Om dimittenderne fra specialstudiet i salgsorganisation og reklame I: Det Danske Marked. Årg. 61 (1962), s Handelsskolen mellem tradition og fornyelse. Red. Bodil Nørlem Andersen m.fl. Odense s Hensmann, Jan: Die Entwicklung der Betriebswirtschafslehre in Skandinavien unter besonderer Berücksichtigung Schwedens. Münster s Højsteen, Arne: Et projekt om handelsskolernes nyeste historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Lampe, Jens: Træk af handelsskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Larsen, Osvald: Handelsskolerne. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lind Hansen, Flemming: Den første handelsundervisning. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Lind Hansen, Flemming: Fra laug til lov. Handelsskolernes opståen. Frederiksberg s Lind Hansen, Flemming: I lovens tid. Handelsskolernes udvikling Frederiksberg s Magnussen, Lisbeth: EFG og klasseinteresser. Et bidrag til forståelse af de erhvervsfaglige grunduddannelsers udvikling En analyse af, hvilke klasseinteresser der har været bestemmende for denne udvikling, belyst gennem en undersøgelse af, hvorledes disse organisatorisk artikuleres og optræder som formidlingsinstans for ændringer i behovene for arbejdskraftens kvalifikationer. Utrykt speciale, RUC, Olufsen, Peter: Diplomstudiet i salgsorganisation og reklame Træk af salgets industrialisering i Danmark. Kbh s En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet. Kbh s., bilag (Betænkning; 1301) 6458 Schultz Nielsen, Axel: Den regionale handelshøjskole. I: Folk og Forskning. Årg. 8, nr. 1 (1984), s [oprettelse af en handelshøjskole i Syd- og Sønderjylland og om handelshøjskolesektorens udvikling] 6459 Skipper Rasmussen, Bente: Den danske handelsskoles kulturtræk. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Årtusindet ud. Handelsskolernes udvikling Red. H. Bech Frandsen, Arne Højsteen, Carl Jørgensen, P.I. Olsen, Niels H. Tetzschner. Frederiksberg s. 290

9 Handelsuddannelse lokalt Grindsted Handelsskole 6461 Karstoft, Ruben: Af Grindsted Handelsskoles historie. I: Egnsbogen. 1993, s ; 1994, s. 4-10; 1995, s Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland 6462 Hostrup, Poul: Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland s. Helsingør Handelsskole 6463 Fortid, nutid og fremtid oktober , Helsingør Handelsskole. Red. Hans K. Klavsen m.fl. Helsingør s Hansen, Alfred: Helsingør Handelsskole 75-års jubilæum oktober s. Herning Handelsskole 6465 Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum. Red. Anton Hartmann-Olesen og Asbjørn Heide. Herning s. Handelshøjskoleafdelingen i Herning 6466 Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Herning s. Hillerød Handelsskole 6467 Gudmand-Høyer, I. Viggo: Hillerød Handelsskole og dens virksomhed. Hillerød s Gustafsson, Nils: Hillerød Handelsskole Hillerød s. Hjørring Handelsskole 6469 Andreassen, Kaj: Handelsskolen i Hjørring gennem 100 år. Hjørring s Spanner, Søren: Hjørring. Fra købstad til centerby. Handelsskolen i Hjørring I: Hjørringbogen s. Holbæk Handelsskole 6471 Sjøberg, Erik: Fra aftenskole til uddannelsescenter. Holbæk s. [udg. i anledning af skolens 100 års jubilæum] Horsens Handelsskole 6472 Lind Hansen, Flemming, Niels Lykkegaard Olsen og Henrik Haugstrup: Horsens Handelsskole 125 år Horsens s Lind Hansen, Flemming: Horsens Handelsskole Horsens s Lind Hansen, Flemming: Unges uddannelsesvalg i Horsens. Horsens Handelsskoles dagskoleelever I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Instituttet for Købmands-Uddannelse 6475 Reisfelt, Arne m.fl.: IKU - for 25 år siden. I: Frit købmandskab. 1990, nr. 4, s København, Handelshøjskolen 6476 Agersnap, Torben: Handelshøjskolens udvikling I: Festskrift til Christen Møller - på 70-årsdagen 11. juni Red. L.L. Hammerich, Max Kjær-Hansen og Peter Skautrup. Kbh s.; s Kampen for en højere læreanstalt. En mosaik omkring Handelshøjskolen Red. Ole Lange. Kbh s Møller, Christen: Handelshøjskolens dagstudier gennem et kvart århundrede. Med en kort omtale af de øvrige studier. Kbh s. København, Niels Brocks Handelsskole 6479 Lærerlauget 50 år. Kbh s. [Forening af lærere fra Niels Brocks Handelsskole] 6480 Niels Brocks Handelsskole Red. Ib Aarsø-Nielsen og Hans Langkjær. Kbh s Rasmussen, Kirstine og Erik Andersen: Vil du i verden frem så Brock. 125 års jubilæum Kbh s Vigtigere end nogensinde. Uddannelse, tanker, perspektiver. Niels Brocks Handelsskole Red. Lars Bille m.fl. Kbh s. København, Byens Handelsgymnasium 6483 Frederiksberg, Østerbros, Byens Handelsgymnasium juni Kbh s. 291

10 Købmandshvile 6484 Kjær-Hansen, Max: Den danske detailhandler-højskole. Højskolen Købmandshvile Kbh s. Køge Handelsskole 6485 Olsen, Flemming og Karen Schmedes: Køge Handelsskole gennem 100 år Jubilæumsskrift. Køge s. Lyngby og Omegns Handelsskole 6486 Tønsberg, Jeppe: Lyngby og Omegns Handelsskole. I: Lyngby-Bogen. 1987, s Mommark Handelskostskole 6487 Mommark Handelskostskole 10 år. Sønderborg s. Handelsskolen Nykøbing Falster 6488 Brandt, Palle og Ib Alsgren: Et dynamisk uddannelsessted i 100 år. Handelsskolen Nykøbing Falster oktober Nykøbing F s. Næstved Handelsskole 6489 Michelsen, F. og Peter Loumann: Næstved Handelsskole 19. januar Næstved s. Odense, TietgenSkolen 6490 Keilberg, Kurt m.fl.: TietgenSkolen 50 år. Jubilæumsskrift, Red. Mogens Jensen m.fl. Odense s Tietgen50skolen. Odense s. Randers Handelsskole 6492 Handelsskolen i Randers Red. Axel Rye. Randers s. Roskilde Handelsskole 6493 Fang, Lotte: Jubilæumsskrift Roskilde Handelsskole. Roskilde s. Rønne Handelsskole 6494 Henriksen, Leif: 75 femoghalvfjerds år for Bornholms erhvervsliv! Rønne s. Skanderborg Handelsskole 6495 Handelsskolen 100 år 6. oktober Skanderborg s. Slagelse Handelsskole år Slagelse Handelsskole. 100 års jubilæum d. 7. januar Slagelse s. Svendborg Handelsskole 6497 Brinch, Benny: Svendborg Handelsskole Svendborg s. Sønderborg Erhvervsskole 6498 Rasmussen, Vagn: Sønderborg erhvervsskole. En ny ungdomsinstitution. I: Børn i Tiden. 1971, s Sønderborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6499 Becker-Christensen, Henrik: På højt plan. Handelsundervisning i Sønderborg i 100 år. Sønderborg s Handelsgymnasium i 25 år Sønderborg Handelsskole. Red. P. Løndal- Nielsen og Asbjørn Jepsen. Sønderborg s. Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium 6501 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Red. Hans Haugstrup Jensen, Ib Asker Larsen og Arthur Vistisen. Vejen s. Viborg Handelsskole 6502 Jensen, Folmer, Kjeld Mogensen og Aksel Nielsen: Viborg Handelsskole. I: Aage Bonde, Poul Nielsen og O.K. Rørsted: Viborg Handelsstandsforening november Viborg s.; s Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6503 Vordingborg Handelsskole Jubilæumsskrift. Red. Verner Jensen. Vordingborg s. Købmandsskolen, Aabenraa Buiness College 6504 Fode, Henrik: Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole. En skolebygning gennem 100 år. Århus s. 292

11 6505 Fra fortid til fremtid. Købmandsskolen, Aabenraa Business College Red. Søren Ole Nielsen. Aabenraa s Lampe, Jens: Købmandsskolen i Åbenrå i 100 år. I: Handelsskolen. 1968, nr. 9, s ; Handels-Nyt. 1968, nr. 7-8, s Ålborg Handelsskole 6507 Fragmenter af en handelsskoles historie s. Aalborg, Justitsraad Møllers handelshøjskole 6508 Justitsraad Møllers handelshøjskole januar Aalborg s. Århus Købmandsskole 6509 Petersen, Chr.: Beretning Århus s Aarhus Handelsstandsforenings Handelsskole Red. Vagn Dybdahl. Århus s Århus Købmandsskole. 125 år med efterspurgt uddannelse. Red. Hans Peter Skøtt. Århus s. Handelshøjskolen i Århus 6512 Handelshøjskolen i Århus 50 år. Festskrift i anledning af Handelshøjskolens 50-års jubilæum 31. august Århus s. Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening 6513 Hfi Kbh s. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 6514 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse års virke for undervisning og uddannelse af erhvervslivets ungdom s Lange, Ole og Ole Wiberg: FUHU krøniken Kbh s P.M.: Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse. 75 år. I: Tidsskrift for Industri. 1955, s Vibæk, Jens og Jan Kobbernagel: Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Kbh s. Danish Commercial College in London 6518 Schwarck, Catherine: The Danish Commercial College in London A chronicle of advancement in Danish business education. Kbh s. Dänische Kaufmannsschule in Bremen 6519 Fragmente einer Geschichte. Dänische Kaufmannsschule in Bremen Red. Rolf Augustin. Kbh s. École Commerciale Danoise à Paris 6520 École Commerciale Danoise à Paris Un aperçu de 25 ans d enseignement commercial franco-danois. Red. Pia Loyau. Kbh s Maskinmesteruddannelse 6521 Betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s. (Betænkning; 623) 6522 Forslag til betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s Jensen, Eyvind: Maskinmesteruddannelsen gennem 100 år, Kbh s Stahl, E. og R.J. Gjetting: Eksaminer for skibsmaskinmestre gennem 75 år Kbh s Stahl, E.: Skibsmaskinisters Uddannelse i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Esbjerg Maskinmesterskole 6526 Burmølle, E. og Anders Bjerre: Esbjerg Maskinmesterskole Esbjerg s. Odense Maskinmesterskole 6527 Med kurs mod fremtiden. Odense Maskinmesterskole 1897 til Odense s. Svendborg Maskinmesterskole 6528 Harbøll, Carsten Søndergaard: 100 år. Svendborg Maskinmesterskole

12 Svendborg s. Århus Maskinmesterskole 6529 Nørrung, Aase: Århus Maskinmesterskole gennem 100 år. Århus s Skibsbyggeruddannelse Den kgl. danske, norske og holstenske Skibsbyggerskole 6530 Klem, Knud: Den kongelige danske, norske og holsteenske Skibsbyggerskole. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 33 (1974), s Søfarts- og fiskeriuddannelse Betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. Sømandsuddannelsen (Dækmandskabet). Kbh s betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. I. Bemandingsregler for den underordnede Dæk- og Maskinbesætning II. Uddannelse af underordnet Maskinbesætning og Skibskokke. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. I. Uddannelse af navigatører. II. Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m. m. af 19. marts III. Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s. (Betænkning; 147) 6535 Guldhammer, H.A.: Navigationsundervisningen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lund, Kaj: Vor nautiske arv. I: Tidsskrift for Søvæsen. Årg. 142 (1971), s [navigationsuddannelsens historie] 6537 Munchaus Petersen, Holger: Frem ad søvejen. Danske sejlskoleskibe og skoleskibsundervisning. Esbjerg s. (Fiskeriog Søfartsmuseets maritime skrifter; 13) 6538 Søfartskommissionen af I: Rigsdagstidende 1948/49. Tillæg A sp [navigationsundervisning] 6539 Så til søs - men først søfartsskole. 25, / Red. af Jørgen D. Simonsen. Kbh s. Skoleskibet George Stage 6540 Simonsen, Jørgen D.: 100 år med Georg Stage. I: Danmarksposten. Årg. 63, nr. 2 (1982), s Simonsen, Jørgen D.: Baksmønstring i 100 år. Uddrag af Stiftelsen Georg Stages Minde s logbog. Kbh s. [udg. ved 100 års jubilæet for skoleskibet»georg Stage«s første togt] Statens skoleskib Danmark 6542 Andersen, Knud og Knud L. Hansen: The training ship Danmark. Under the Dannebrog and the Stars and Stripes. Kbh s Bruus Jensen, Palle og Erik Jensen: Skoleskibet København. Historie, forlis, tragedie. Kbh s Bøgh, Per: Skoleskibet Danmark. Stenstrup s. [herunder kort tekst om skibets historie, dagligdagen ombord og elevernes uddannelse] 6545 Langevad, Knud Aage: Skoleskibet Danmark s Simonsen, Jørgen D.: Hvilken ære Danmarks navn at bære. Statens Skoleskib Danmark juni Kbh s Simonsen, Jørgen D.: Mænd af drenge. Bogen om statsskoleskibet Danmark. Kbh s Ungerskov, Bengt: Danish lads under foreign colours. The training ship's 7th voyage Frederikshavn s Ungerskov, Bengt: Danmarks drenge under fremmed flag. Skoleskibets 7. togt Frederikshavn s. Skoleskibet København 6550 Asmussen, Benjamin: Som en Maage paa Vandet. Nyt materiale om skoleskibet København. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 68 (2009), s

13 Fanø Navigationsskole 6551 Fanø Navigationsskole. 100 år under samme tag. Esbjerg s. Kogtved Søfartsskole års elevjubilæum, Kogtved Søfartsskole Red. Lis og Jørgen Hansen. Svendborg s. Marstal Navigationsskole 6553 Rosendahl, Leif: Marstal Navigationsskole - i storm og stille. Marstal s. Svendborg Søfartsskole 6554 Kølle, Kurt: Svendborg Sømandshøjskole/Sømandsskole Svendborg s Thalund, Henning: Så til søs -. Svendborg s. [udg. i anledning af 75 års jubilæum] Navigationsskolen i Aabenraa 6556 Doege, Immo: Ernst Reuter og Aabenraa. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1990, nr. 9, s Esbjerg Skipperskole 6557 Hjorth Rasmussen, A.: Søkort at forstå, skib at føre Fiskeruddannelse i Danmark. Esbjerg Skipperskole Esbjerg s. til international bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Kledal, Steen: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. 75 årig fugl phønix. Interview med Poul Sigsgaard og Carsten Bryde Andersen. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), s. 9-10, 13-14, 16, Sigsgaard, Poul: Brygmestre og bryggeriteknikere uddannet på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Trolle, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole fejrer 40 års jubilæum den 31. august I: Brygmesteren. Årg. 22 (1965), s Vejlby, Kn. H.: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 33 (1976), s Slagteruddannelse Slagteriskolen i Roskilde 6567 Holst, Ole: Slagteriskolen i Roskilde. Et erhvervsportræt. I: Jul i Roskilde. Årg. 63 (1989), s Petersen, Halvor: Der var altid en bedre måde SR Slagteriskolen i Roskilde, Uddannelsescenter for levnedsmiddelbranchen. Roskilde s Brygmesteruddannelse Den Skandinaviske Bryggerhøjskole 6558 Berglund, Viggo: Den skandinaviske Bryggerhøjskole i København. I: Brygmesteren. Årg. 7 (1950), s Breyen, Birger: Bryggerhøjskole - enestående skandinavisk/nordisk samarbejde I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Breyen, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskoles legater og deres stiftere. I: Brygmesteren. Årg. 53, nr. 2 (1996), s Den Skandinaviske Bryggerhøjskole - 75 år Valby s Grosen Rasmussen, Bent: Fra nordisk 295

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus

100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers Peter Rasmussen, 40 Århus 100 meter Sted Dato Resultat Bemærkning Jørn Palsten, 43 Randers 20.06.65 10.5 Peter Rasmussen, 40 Århus 09.06.58 10.6 Jens Pedersen, 43 Randers 31.05.64 10.7 Ove Reimers, 58 Århus 13.09.78 10.8 Preben

Læs mere

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense

,76 Ralph Køster,, Helsingør Firma Idræt ,93 Jan Dahl,, FKBU ,67 Erik Pedersen,, FKS-Odense Herre M pulje 1 1 4 4 1750 83 21,08 Kim Jensen,, FFFIF 2 2 2 1354 83 16,31 Henrik Sørensen,, FKBU Herre A pulje 1 1 4 4 1184 77 15,38 Regner Sørensen,, Nykøbing Falster Firmasport 2 3 3 1170 67 17,46 Preben

Læs mere

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby

20 60.80 Leif P. Nielsen 51 14/Aug/84 Brøndby Allle tiders bedste mænd 100m 1 12.10 Jakob Kjeldgaard 12/Aug/86 Rundforbi 2 12.60 Erik Klitgaard 66 01/Jul/92 Ballerup (-1.3) 3 13.06 Jens Buch Jensen 43 17/Sep/87 Wien 4 13.50 Erik Andersen 47 27/Aug/89

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Peter Hvidbjerg 1,1 1,1 Kim Jensen 99,8 99,8 Birger Groesmeyr 99,7 99,7 Niels

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton

Idrætsmødet den 30. april 2011 i Nyborg. Deltagerliste, badminton Deltagerliste, badminton Henning Simonsen Odense X Uffe Larsen Otto Hansen Karen Sørensen Jan Hansen Finn Schmidt Holger Jensen Preben Løvholm Christensen Morsø Slagelse Aarhus Idræt & Motion I alt 8 deltagere

Læs mere

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Onsdag den 7. oktober 2015 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn Per Hansen Jan Petersen AMU Nordjylland Vagn Ole Petersen Frede Holst Andersen Leif

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame Træf Skud 1 8 Laila Terkelsen 1053 Krogager Jagtforening 34 41 2 16 Jette Østergaard-Jensen 1052 Ansager og Omegns Jagtforening 34 42 3 153 Anja Pedersen 1061 Ølgod Jagtforening 32 40 4 5 Solveig

Læs mere

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys

Danskemesterskaber 2010 10 og 15 m Senior og Oldboys Danskemesterskaber 00 0 og m Senior og Oldboys Resultatliste Dansk Skytte Union 0. og 0. marts 00 BPI UM 00-0 og m Senior og Oldboys 0m Senior 0 Carsten Klich Maribo Sys Hansen Hvidovre Peter Hansen Ballerup

Læs mere

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls

Unionsmesterskaber og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Unionsmesterskaber 2011 10 og 15 meter riffel Senior og Oldboys/girls Resultatliste Dansk Skytte Union 18. - 19. marts 2011 Særslev 1 10m luftriffel Senior 1 1 Poul Lamhauge Gundsølille 94 92 95 97 378

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund (efter 00: pladsgivende placeringer) 0-6 0-0- Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Anne Schousboe Jes Bank Leif Rasmussen Erik Hermansen Michael Mathiesen Flemming Nielsen Bente

Læs mere

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen

Old Boy Træf Skud Flemming Thøger Pedersen Placering Nr Navn Forenings by Total Old Boy Træf Skud 1 407 Flemming Thøger Pedersen 1004 40 40 Omskydning 15 16 2 437 Jens Ole Mathiesen 4002 40 40 Omskydning 9 12 3 321 Kim Ole Jakobsen 2418 40 42 4

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Kolding B: Næstved C: Svendborg D: København E: Odense F: Helsingør G: Frederikshavn H: Aarhus I: Herning J: Ålborg K: Silkeborg L: Randers M: Fredericia N: Hillerød O: Køge P: Horsens

Læs mere

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn.

På kortet er 23 byer i Danmark markeret med en tom firkant. Skriv det bogstav i firkanten som passer til byens navn. Navn: Klasse: A: Køge B: Holstebro C: Ålborg D: Frederikshavn E: Vejle F: Horsens G: Viborg H: Aarhus I: Silkeborg J: Hillerød K: Herning L: Sønderborg M: Næstved N: Roskilde O: Kolding P: Helsingør Q:

Læs mere

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen

7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Distrikt Forbund 0- (efter 00: pladsgivende placeringer) Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen 7 Tonny Hessel Albert Mylius Nielsen Aalborg BK / Aalborg BK / Ole Beltoft Sven Ingerslev BK af 97, Hjørring

Læs mere

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken

Landsmesterskab 2014-2015. A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Haderslev GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Erich Sønnichsen 020341 181 144 325 I Maj 80 Torben Breinbjerg 150859 150 165 315 I Juni 71 Jon de Taeje 171 133 304 I Jan

Læs mere

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 %

Se yderligere bemærkninger nederst i dokumentet. Der tages forbehold for fejl. Antal. LO-Storkøbenhavn 1305 2 0,2 % 207 18,9 % Den 20. maj 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUPDUWVIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på praktikpladstal for marts måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen-Beck 185 203 388 I Jan 70 Erik Høltermann 170 179 349 I Jun 84 Rene Poulsen 060664 167 135 302 I Mar 86

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 1. omgang Startet i 1980 Åben klasse 1. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1856,4 12 1856,4 12 2 Særslev 1 1831,9 9 1831,9 9 3 Viborg

Læs mere

(efter 2004: pladsgivende placeringer)

(efter 2004: pladsgivende placeringer) Distrikt Forbund 0-0- 0- Albert Mylius Nielsen Tonny Hessel / Birthe Jespersgaard Ole Beltoft / BK af 97, Hjørring Anna Lise Hyldig Per Frederiksen Lene Høybye Karl Anton Olesen BK af 97, Hjørring Svend

Læs mere

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011

RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Side 1 af 8 StævneProgram 17:32 De Danske Skytteforeninger DDS SP v.2.4.28 November 2010 RESULTATLISTE FOR DDS Storstrømmen Senior Landsdelsmesterskab 15m 2011 Senior 1P Næstved Skytteforening UNG 14-55879

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Herning GF Licens 1 2 Total Plac. I Maj 63 Aage Christiansen 157 204 361 I Maj 80 Steen Lillegaard 147 159 306 I Jun 84 Jens Vestergaard 140 167 307 I Jan 74 Per Vestergaard

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2014-2015 4. omgang Startet i 1980 Åben klasse 4. omgang total 1. Division 1 Bredstrup-Pjedsted 1 1859,9 12 7433,2 48 2 Helle 1 1834,2 10 7325,5 34 3 Viborg

Læs mere

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 %

Antal. LO-Storkøbenhavn 1352 53 4,1 % 307 29,4 % BEC Business Education College 33-2 -5,7 % -32-49,2 % Niels Brock 8-10 -55,6 % -1-11,1 % Den 22. juni 2009 3UDNWLNSODGVV JHQGHHOHYHUDSULOIRUGHOWSn/2 VHNWLRQHU Denne opgørelse baserer sig på tal for perioden april måned 2009. Tallene er offentliggjort af Undervisningsministeriet, og beregningerne

Læs mere

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009

Liste over bestyrelsesmedlemmer Alslev Boldklub 1951 til 2009 Knudsen Vagn 1951 Formand 1951-06-07- Alslev Knudsen Finn 1951 Kasserer Visselbjerg Jensen- Musiker Harry 1951 Alslev Fugleberg Jens 1951 Alslev Andersen Erik 1951 Alslev Knudsen Vagn 1951 Formand 1952-06-12-Alslev

Læs mere

Landsmesterskab A-rækken

Landsmesterskab A-rækken A-rækken A-rækken Hold Årgang Navn Høje Taastrup GF Licens 1 2 Total Plac. I Jan 70 Svend Clausen Beck 166 162 328 I Jan 70 Erik Høltermand 125 139 264 I Jun 84 René Poulsen 060664 186 206 392 I Mar 86

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 39 Sevel Damer 2 105 125 183 Solveig Madsen 2204 Sevel Jagtforening 38 41 185 Kristine Madsen 2204 Sevel Jagtforening

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL

Georg Metz. Danske billeder. fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Georg Metz Danske billeder fra 1900 til 2000 ; GYLDENDAL Illustrationsliste 6 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk Arkiv for 9 Roskilde Lokalhistoriske Arkiv 11 Wilhelm Johannes Heinrich Storm/Lokalhistorisk

Læs mere

Holdturnering, Finale

Holdturnering, Finale Række C2 Bane 25-26 Navne: Klub: 1: 2: 3: 4: 20'ere: Plus: Minus: Ialt: Plads: Sonja Andresen Poul Spaabæk Gunnar Pedersen Johan Andersen Grindsted FFI 6: C2p1 1: XXX XXX 16 16 0 32 40 2: XXX XXX 20 20

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle A-Række 1 60 Lars Pedersen Vejle 3804262627 38 41 2 108 Jens Andreasen Tørring 3912246532 38 42 3 57 Jan Madsen Vejle 3804262630 38 44 4 62 Torben Bek Kjellerup 3503272553 36 42 5 45 Peder Løhde Nielsen

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid

Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid Hold. Fornavn Efternavn Klasse Skydetid 1. 1. Poul Mølgaard V Veteran Kl. 08:00 2. Lars Hauge JÆ Jæger Kl. 08:00 3. Peter Johansen M Mester Kl. 08:00 4. Anders Bruun M Mester Kl. 08:00 5. Per sen M Mester

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle Dame individuel 1 50 Susanne Christiansen Billund 4207163484 31 43 2 29 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 16 45 2 udskrevet for: Dame individuel Side 1 Junior individuel 1 101 Jesper Egeskov Grindsted 4103252537

Læs mere

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold

Junior hold 1 udskrevet for: Junior hold Junior hold 11:40 26 Nørup Junior 1140 1142 1144 1146 109 110 111 112 Patrick Jensen Thomas Johansen Simon Madsen Andreas Thomsen 4221303811 4221305221 4221302509 4221304417 1 udskrevet for: Junior hold

Læs mere

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877

Turnering : Hold 2hk 2005/6. Ole Knudsen Morten Frank Jensen ,38 0 0, Korrigeret 1877 Turnering : Hold 2hk 2005/6 d.24.03.2006 Ole Knudsen 1922 1 Morten Frank Jensen 0 2011 0,38 0 0,40 1910 Korrigeret 1877 Michael Taankvist 1984 2 Jens Hjorth Hansen ½ 1781 0,76 3 Søren Dyberg Larsen 0 1908

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne

RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 07-06-2015 08:58:19 - DDS SP v.3.14.4.1 RESULTATLISTE Karby Terrænstævne 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 66 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4

Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Ørnehøj Herreklub A-gruppen 28. juli 2016 Se dine slag på de enkelte huller på side 4 Placering Total Navn Nr. Score Nr. Score Nr. Score Nr. Score 1 99-1007 Morten Bech 1 89,7 6 29,9 3 29,9 10 29,9 2 99-1567

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2013-2014 10. omgang Startet i 1980 10. omgang total 1. Division A Trehøje 1 1848,7 2 17895 18 a Bredstrup-Pjedsted 1 1237,4 0 16106,3 16 c Viborg 1 1812

Læs mere

Matcher. Stilling. Gruppe H1

Matcher. Stilling. Gruppe H1 Matcher 1 : Køge OK - O-63/NFR/Maribo : 55-64 2 : Køge OK - OK Skærmen Værløse : 66-50 3 : Køge OK - DSR/Fredensborg/Vinderød : 66-47 4 : O-63/NFR/Maribo - OK Skærmen Værløse : 60-47 5 : O-63/NFR/Maribo

Læs mere

Danmarksturnering. 10 meter riffel

Danmarksturnering. 10 meter riffel Danmarksturnering 10 meter riffel Resultatliste 2012-2013 1. omgang Startet i 1980 1. omgang total 1. Division A Særslev 1 1763 2 1763 2 B Trehøje 1 1751 2 1751 2 C Viborg 1 1749 2 1749 2 c ÅRK 1 1699

Læs mere

DH INDE HERRER

DH INDE HERRER ELITEDIVISIONEN Grundspilspulje 1 Gentofte HIK KB Skovbakken Grundspilspulje 2 Grundspilspulje 3 ATK Fruens Bøge Birkerød KFUM HRT Lyngby Vi/So Århus 1900 1. DIVISION VEST 1. DIVISION ØST Pulje 1 Pulje

Læs mere

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 41 (Alm. del): I brev af 6. januar 2005 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Offentlig Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf 3392 5000 Fax 3392 5567 www.uvm.dk 17. januar 2005 Svar på

Læs mere

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total

Placering Nr Navn Foreningsnummer Forenings by Total Dame 1 153 Lonnie Hirtz Nielsen 1062 334 2 157 Heidi Dissing 1072 321 3 156 Lisbeth Teglgård 1052 297 4 155 Jette Petersen 1023 271 5 154 Karen Barfod 1053 228 6 107 Sonja Nielsen 1052 226 7 106 Lise Pedersen

Læs mere

Resultat Individuelle

Resultat Individuelle V 0 udskrevet for: Veteran individuel Side 1 Dame individuel 1 84 Anny Schlünsen Vejen 4308168984 29 45 2 113 Sandie Jensen Egtved 4221264196 19 50 2 udskrevet for: Dame individuel Side 2 Junior individuel

Læs mere

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL

De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 2006 15 M GROVPISTOL 15 M STANDARDPISTOL 15 M FRIPISTOL De Danske Mesterskaber 15 meter Pistol 31. MARTS - 2. APRIL 2006 Særslev Grovpistol Herre 23 deltagere 5 Hold Fripistol Junior

Læs mere

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry

Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011. Jyllandsserien Miniveteran. 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry Veteran Turneringsplan - Udendørs 2011 Pulje 17: Jyllandsserien Miniveteran 1.runde: 25/5 kl. 17.00 Horsens - Randers Skive - Ry 2. runde: 8/6 kl. 17.00 TST - Skive Randers - Ry 3. runde: 15/6 kl. 17.00

Læs mere

vinterturnering cal 22,

vinterturnering cal 22, vinterturnering cal 22, 215-16 Individuel V1H1 - voksen 1 hand - 1 ( klasse 1 ) 16916 Rune Knudsen St. Restrup 283 286 288 857 3579 Allan Borg Års 284 286 287 857 16491 Peter Holmegaard Ålborg 288 278

Læs mere

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013

TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 TRANSPORTGRUPPENS GRUPPEKONFERENCE 18. SEPTEMBER 2013 Vi har foretaget følgende valg i Transportgruppen: Gruppeformand Jan Villadsen Forhandlingssekretær Jørgen Aarestrup Henrik Berlau - Karsten Kristensen

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Indledende kampe Parturnering

Indledende kampe Parturnering C1 Pulje 1 Bane 27-28 Inger Marie Lundgren Asta Qvist Claus Andersen Jes Jacobsen Jens Gram Birgit Gram Hans Chr. Hansen Grethe Sørensen Bramming 1: XXX 20 12 20 2 52 34 18 2 Vorbasse 2: 12 XXX 6 12 0

Læs mere

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c

DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER DANSK SKYTTE UNION. Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening. S08c DANMARKSMESTERSKAB 10M OG 15M VETERANER 2015 Resultatliste Danmarksmesterskab 2015 I BPI Skytteforening DANSK SKYTTE UNION 1 10m Oldboys 1 Knud Møller ÅRK 105,4 105,1 106,1 104,0 420,6 36x 2 Janus Haahr

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017

GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 29-01-2017 16:28:00 - DDS SP v.3.16.4.1 GÆLDENDE - RESULTATLISTE Skf. Kimbrernes Vinterstævne 2017 Gevær, 15m. - Mesterskab Børn 1 1 115469 Magnus Sørensen 01-550 Løgstør Sportsskytteklub 200/15 200/12

Læs mere

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer.

Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Dansk Politimesterskab 2010 - herrer. Nr. Start Navn Tjenestested / Hold Tid 1 2771 Torben Klose Fyn 02:43:01 2 1886 Karsten Bruhn Kristiansen Nordsjælland 02:47:05 3 10167 Palle Redder Østjylland 02:48:36

Læs mere

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål:

Svar på spørgsmål 65 (Alm. del - bilag >): I brev af 11. januar 2008 har udvalget stillet mig følgende spørgsmål: Uddannelsesudvalget (2. samling) UDU alm. del - Svar på Spørgsmål 65 Offentligt Folketingets Uddannelsesudvalg Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010

Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Turneringsplan JTU holdturnering senior ude 2010 Jyllandsserien Senior pulje 1: Aalborg TK, Hadsten, Hobro, Holstebro. Skive, Skovbakken III, Støvring. Kl.12.00 Kl.12.00 Kl.12.00 Støvring Aalborg TK Hadsten

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 1. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1878,1 10 1878,1 10 2 Kolding 1 1852,4 8 1852,4 8 3 Bredstrup-Pjedsted 1 1846,0 6 1846,0 6 4 Hvidovre SF 1 1839,9 4 1839,9 4 5 Viborg 1 1835,7 2 1835,7

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009

Resultatliste. Pistolterræn. Nymindegab. 3. maj 2009 Resultatliste Pistolterræn I Nymindegab 3. maj 2009 Terrænskydning Nymindegab 2009 TERRÆNBANE Skive Distance Farve ---------------------- Station 1 - Stående Mål 1 S 5 6 Gul Mål 2 B 65 50 Gul Mål 3 B 100

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering Senior 60 liggende 4. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1876,9 10 7505,5 40 2 Kolding 1 1842,3 4 7412,0 24 3 DSB/ASF 1 1846,9 6 5565,8 22 4 Viborg 1 1850,6 8 7394,9 18 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1819,9 0 7351,8

Læs mere

Klubmesterskab

Klubmesterskab Klubmesterskab - 88 UNGDOM - Allround 100m 0m 800m 00m 3000m 5km 10km Piger 10-11 år GL0305 Louise Dam-Sørensen 77 1 2.41.5 12.30 22.35 Piger 12-13 år GL0499 Trine Sadolin 75 1.14 31.46 GL0297 Lene Norden

Læs mere

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU

ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU ELEVER DER HAR MATEMATIK PÅ A- ELLER B-NIVEAU 101108 Akademisk Studenterkursus Studenterkursus 76 101115 Rysensteen Gymnasium 756 101117 Sankt Annæ Gymnasium 377 101118 Christianshavns Gymnasium 542 101120

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie

Plads Score Medl.nr. Navn Præmie Topplaceringer for måned: 2016-05. Foreløbig! Præmie = Ja spilleren står til en Månedspræmie. Præmie = X En bedre præmie i måneden / Utilstrækkeligt antal præmier. 18 Huller: Damer A HCP max 29,0. Herrer

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold

Danmarks Jægerforbund Resultat hold Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 40 Sevel Dame 1 105 124 176 Kristina Christensen 1052 Sevel Jagtforening 36 41 174 Jonna Poulsen 1052 Sevel Jagtforening

Læs mere

RESULTATLISTE Karup 2014

RESULTATLISTE Karup 2014 RESULTATLISTE Karup 2014 5%-Skytte, Terrænskydning, Pistol cal..22, 67 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GPA, 60 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben - GP32, 65 5%-Skytte, Terrænskydning, Grovvåben

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Resultater Jæger. Jæger

Resultater Jæger. Jæger Jæger Allan Stigsen Jæger Kl. 12:00 361 Jørgen Nielsen JÆ Jæger Kl. 11:15 357 John Christensen JÆ Jæger Kl. 08:15 340 Flemming Carlsen JÆ Jæger Kl. 10:45 338 Per Jensen JÆ Jæger Kl. 10:15 334 Morten Røge

Læs mere

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt

Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Uddannelsesudvalget 2009-10 UDU alm. del Svar på Spørgsmål 207 Offentligt Bilag til svar på UDU alm. Del. Spørgsmål 207 Tællingsår-kvartal-måned 2008 Uddannelse.1 Hovedområde Gymnasiale uddannelser Uddannelse.4

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til?

Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? Q1 Har I på sygehuset skriftlige retningslinjer for hvem posten vedrørende et barns indkaldelse til sygehuset stiles til? 31,25% 5 50,00% 8 18,75% 3 1 / 23 Q2 Hvem stiles posten som udgangspunkt til vedrørende

Læs mere

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx)

Søren Christensen Skov (f. 14 jun 1884) g. Marie Christensen (f. 23 Jan 19xx) Christen Christensen Skov (13 Mar 1844-13 sep 1907) Kristian Johan C. Skov (f. 3 Dec 1869) g. 10 sep 1869 Petrine Pedersen (6 Apr 1849-1 Apr 1932) Lene Christensen Skov (14 Okt 1871-31 Jan 1933) g. Ukendt

Læs mere

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved

RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved RESULTATLISTE DDS Storstrømmen LDM Senior i Næstved DDS SP v.3.13.1.1 Holdkonkurrence: LDM Hold Senior 1 Vestfalster Skytteforening 54556 Jens West Klasse: 1 188/04 54405 Steffen Christensen Klasse: 2

Læs mere

Side 1 af 8 16:41:37 - DDS SP v.3.14.4.1 Endelig RESULTATLISTE Terrænpistol Ulfborg 2015 Terrænskydning, Pistol cal..22 - Klasse UNG 1P 93357 Michael Mose Christiansen 01-217 Thisted Pistolklub 31/14 2P

Læs mere

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K

Retsudvalget. REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt. Folketinget. Retsudvalget. Christiansborg 1240 København K Retsudvalget REU alm. del - Svar på Spørgsmål 699 Offentligt Folketinget Retsudvalget Christiansborg 1240 København K Lovafdelingen Dato: 27. maj 2009 Kontor: Procesretskontoret Sagsnr.: 2009-792-0897

Læs mere

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km

Fyns 5 daws 2011 3. etape 07 06 2011, Stige Ø, Odense OK 22:11:24 A kort 4,48 km A kort 4,48 km Startet : 30 Udgået : 0 Disk.: 1 1. Torben Kruse Svendborg OK 33.48 2. Ib Monrad Odense OK 34.37 +49 3. Jens Dam Odense OK 35.43 +1.55 4. H. V. Jensen Odense OK 37.02 +3.14 5. Wolfgang Schulz

Læs mere

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering

Bane 3 1. løb 2. løb 3. løb 4. løb 5. løb 6. løb 7. løb 8. løb sum Placering Bane 1 Løber tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points tid points points Henrik Steen Andersen Odense OK 01:07:56 100 0:59:11 100 0:51:11 100 1:05:02 100 0:48:43 99 00:58:23

Læs mere

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016

Ark1. Skydetider kredsskydning 2016 Skydetider kredsskydning 2016 Seniorer 08.00 Kim Grubbe 08.01 Michael Lysgaard 08.02 Klaus Holt Jensen 08.03 Thomas Heesgaard 08.04 Morten Mogensen 08.05 Rene Holt Schmidt 08.06 Torben Mauritson 08.07

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 25-05-2014 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Dame Hold Træf Skud Træf Skud 1 6 Sevel Dame 2 102 128 21 Kristina Christensen 2418 Sevel 37 43 23 Kristine Madsen 2409 Sevel 33 42 22 Solveig Madsen

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

Skydning Total Veteran Hold

Skydning Total Veteran Hold Placering Nr. Navn Foreningsnr. Foreningsby Skydning Total Veteran Hold Træf Skud Træf Skud G 24 Feldballe V 114 125 433 Bent Ingemann Hansen 3213 Feldballe Jagtforening 40 41 434 Henning Nielsen 3213

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011

RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 30-10-2011 14:09:29 - DDS SP v.3.11.10.2 RESULTATLISTE Næstveds 15m luftstævne 2011 Luftgevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 87091 Tanja R. Wriedt 14-006 Næstved Skytteforening 200/11 198/09 398/20 2 88697 Kasper

Læs mere

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen

Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Klubmesterskab i cykling Brande Motion. Hvis der er fejl og mangler modtager jeg gerne henvendelser/jan Svendsen Tour de Uhre Rasing/Jens Lyns Mindeløb Vi har ikke resultaterne 1984-89. I 1989 fik løbet

Læs mere

HOLE IN ONE. Hul. Navn

HOLE IN ONE. Hul. Navn HOLE IN ONE Hul 1 1 1 1 1 1 År 174 176 177 177 178 17 17 17 17 181 181 181 181 181 183 186 186 186 186 186 186 186 187 187 187 188 188 188 188 18 18 10 10 10 10 10 10 11 11 11 11 11 11 11 11 1 1 1 1 13

Læs mere

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen.

VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til Isenkræmmer S. Graversen. VARDE SPORTSFISKERFORENINGs bestyrelse fra 1926 til 2016 09/06 1926: Formand: Hr. Sagfører H. Grønholm. Næstformand Hr. Hr. Isenkræmmer S. Graversen. Hr. Fabrikinspektør Sigurd Hansen. Hr. Postmester P.

Læs mere

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014

RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 RESULTATLISTE Nordjysk Mesterskab 15m riffel Senior, 2014 DDS SP v.3.14.2.3 Holdkonkurrence: 15 meter gevær - seniorhold 1 Aalborg Skyttekreds 1 17033 Lars Ørum Pedersen Klasse: M1 197/06 198/06 395/12

Læs mere

Deltagere i 3 km. løb

Deltagere i 3 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jakob Thorgaard Balling 0 Spøttrup : :0:0 0::0 Wiliam Dalgaard Roslev 0 Roslev : :: 0:: 0 Sabrina Pedersen 0 Spøttrup : ::0 0::0 Inge Pedersen Rødding 0 Spøttrup : ::0 0::0 Sine Pedersen

Læs mere

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL

Tabel 15 - hele Antal kursister fordelt på FKB'ere og institutioner i HAKL FKB Administration AMU-Djursland 15 0,0 BEC Business Education College (Ballerup EUC) 1.180 1,8 2.099 3,9 2.677 2,8 Bornholms Erhvervsskole 5 0,0 Business College Horsens 704 1,1 975 1,8 2.238 2,3 1.965

Læs mere

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT

RESULTATER, MARATHON, INDIVIDUELT 01-07-1983 Oslo Oslo, Norge nr. Allan Hansen 3.42,56 23-09-2007 H.C. Andersen 02 Odense nr. 58 H 50-54 552 Bent Christensen 2.53,42 10-10-2004 H.C. Andersen Odense nr. 12 H 40-44 459 3.03,46 18-06-2006

Læs mere

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1

Landsudstillingen Brædstrup - Februar Bedømmelser. Klasse: 1 Landsudstillingen Brædstrup - Februar 2015 Bedømmelser Klasse: 1 114 115-12-0310 164/Østdjurs Søren Bo Brøbech 0,75 0,75 0,75 0,50 0,50 1,00 0,75 5,00 95,00 0,75 95,75 130 190-13-0156 190/Ikast Mark &

Læs mere