11. Erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Erhvervsuddannelser"

Transkript

1 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne Kbh s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse. I: Esbjerg årbog. 1985, s [Vestjysk Specialarbejderskole] 6266 Betænkning afgivet af den af arbejdsog socialministeriet nedsatte lærlingekommission. Kbh s. (Betænkning; 145) 6267 Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler. Kbh s. (Betænkning; 347) 6268 Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster. Kbh s. (Betænkning; 885) 6269 Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser. Kbh s. (Betænkning; 612) 6270 Betænkning om ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid. Kbh s. (Betænkning; 1074) 6271 Betænkning om ingeniøruddannelsen i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 502) 6272 Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 699) 6273 Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne. Kbh s. (Betænkning; 710) 6274 Betænkning om revision af lov nr. 194 af 18. maj 1960 om erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere. Kbh s Betænkning om revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 764) 6276 Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 705) 6277 Betænkning om teknika s økonomiske og organisatoriske forhold. Kbh s. (Betænkning; 303) 6278 Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere. Kbh s. (Betænkning; 389) 6279 Betænkning vedr. instrumentteknikeruddannelsen. Kbh s., bilag (Betænkning; 693) 6280 Betænkning vedr. pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. Kbh s Betænkning vedr. spørgsmålet om en ændret ordning af adgangsbegrænsningen til den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Danmarks Tandlægehøjskole. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ikkefaglærte arbejdere. Kbh s. (Betænkning; 221) 6283 Bidrag til Dansk Håndværkerundervisnings historie. Red. H. Hornby. Odense s. [1. udg. 1959] 6284 Boje, Per og Jørgen Fink: Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark I: Erhvervshistorisk Årbog. Årg. 40 (1990), s Bredo, Ole og Ulf Brinkkjær: Erhvervsuddannelse et dannelsesprojekt? I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Christiansen, Litha: Et 10 års jubilæum - uden jubel. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [EFG-uddannelsen] 6287 Erhvervsuddannelsesmodel. Kbh s. [lærlingeuddannelsen] 6288 Grelle, Henning: Mesterlæren i industri og håndværk. 100 års uddannelsessystem eller udbytningssystem? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 41, nr. 1 (1993), s Grünbaum, Peter: Udviklingstendenser inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Handelsministeriets teknikumudvalg. I: Folketingstidende 1957/58, tillæg A, sp Hansen, Erik: Værkstedsfunktionærskolen for Jern- og Metalindustrien

2 s Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces. Århus s. (Systimes teknologihistorie) 6293 Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Hempel, Preben: Teknologisk Institut. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Holt Nielsen, Knud: Lærlingeoprøret I: Årsskrift for Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 2001, s Houman Sørensen, John: Erhvervsuddannelserne ved en skillevej. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 4, s Hummeluhr, Niels: Da kulturen gik - og erhvervsuddannelserne kom ind. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 3 (1998), s Hyldtoft, Ole: Københavns industrialisering Kbh s.; s , , [bl.a. om arbejdsstyrkens uddannelse] 6299 Håndværkets kulturhistorie. Red. Vagn Dybdahl m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s , , bd. 2 s , bd. 3 s , bd. 4 s Iversen, Mads: Dansk håndværkerundervisning igennem de senere årtier. Kbh s Jubilæumsskrift for efteruddannelse af faglærte Red. Susan Bærentsen, Tove Nyegaard og Dorte Damgaard. Kbh s Junge, Kirsten og Morten Lassen: Kvinder på AMU Pionerer i mandsdominerede uddannelsesbrancher. Aalborg s Juul, Ida: Fra lavsvæsen til fagligt selvstyre. Arbejdsgivernes indflydelse på erhvervsuddannelserne i perioden I: Økonomi & politik. Årg. 82, nr. 3 (2009), s. 3-14, Kjølsen, Hans H.: Den danske bygningsingeniøruddannelse 100 år. I: Tidsskrift for Industri. 1958, s Knudsen, Hans Jørgen: De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne. Fra reformer til kontinuerlig forandring. I: Tidsskrift for arbejdsliv. Årg. 6, nr. 4 (2004), s Kristiansen, Preben: De tekniske skolers forunderlige verden. Erindringsskitser Frederiksberg s Madsen, Karl-Johan: Erhvervsuddannelsernes udvikling i en samfundsmæssig sammenhæng. I: Uddannelse. Årg. 21 (1988), s Madsen, Karl-Johan: Hvorfor lærlingelov i 1889? (og i 1989?). I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Mathiesen, Anders: Erhvervsuddannelsesreformen og helhedsorienteret undervisning i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 42 (1994), s Møller, Jonas: Fra tegneskole til teknisk skole. De tekniske skoler og deres forening gennem 100 år. Odense s. [Teknisk Skoleforening] 6311 Møller, Thomas Frank: Jernets grundskole. Revisionen af de erhvervsfaglige grunduddannelsers basisdel inden for jern- og metal-hovederhvervsområdet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nicolaisen, Christian: Ulrich Greens physiske Discurser. Teoretisk undervisning af københavnske håndværkere i midten af tallet. I: Historiske Meddelelser om København. 2004, s Nogle træk af sammenhængen mellem den tekniske udvikling og forandringerne inden for erhvervsuddannelsessystemet i perioden 1965 til Kbh s., bilag 6314 Pank, Charlotte Mærsk: Lærlingespørgsmålet. En historisk analyse af Foreningen til Lærlingernes Uddannelse i Haandværk og Industri for hele landets filantropiske virksomhed Utrykt speciale, Roskilde Universitet, Pedersen, Vilhelm: Et 25 års jubilæum. I: Ny politik. Årg. 16, nr. 2 (1985), s [specialarbejderuddannelse] 6316 Planlægning og styring af undervisning og uddannelse. Kbh s Produktivitetsfremmende efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg under handelsministeriets produktivitetsudvalg. Kbh s Ralking, Hans Chr.: Pædagogisk konsu- 284

3 lentarbejde og skolebaseret læreruddannelse. Nogle erfaringer fra Århus tekniske Skole, Levnedsmiddelafdelingen i Skødstrup, som led i projekt»netværk« Kbh s. (Skrifter fra SEL; 1984, nr. 2) 6319 Rasmussen, Werner: De tekniske skolers historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Rasmussen, Werner: Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark. Studie. Luxembourg s Relstedudvalgets rapport om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af edb i de eksisterende teknikeruddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1011) 6322 Stahr, Jimmy: En lov bliver til - EFGloven. Kbh s. (Samtid) 6323 Steenberg, Hanne: EGU. En succes for nogle! Hvordan har EGU fungeret i Vejle Amt i perioden ? Vejle s Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft. Kbh s. (Betænkning; 229) 6325 Thorarensen, J.: Uddannelse og Opdragelse af Haandværkerlærlinge. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Uddannelsen på teknikum. Kbh s. (Betænkning; 238) 6327 Undervisningen af lærlinge inden for smede- og maskinarbejderfaget. Kbh s., bilag 6328 Wagner, Michael F.: Danish Polytechnical Education between Handicraft and Science. I: European Historiography of Technology. Red. Dan C. Christensen. Odense s.; s Wagner, Michael F.: De politiske polyteknikere. Politisering og professionalisering under systemskiftet. I: Den jyske historiker. Nr. 83/84 (1999), s Teknisk uddannelse lokalt Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 6330 Andreasen, A.H.M.: Danmarks tekniske Højskole i den sidste menneskealder. I: Arkitekten. Årg. 57, nr. 7-8 (1955), s. 6-14, Reitzel, Erik m.fl.: DTU campus Kbh s Engelund, Anker: Danmarks tekniske Højskole gennem 125 år. I: Dansk teknisk Tidsskrift. Årg. 77 (1953), s , Engelund, Anker: Den polytekniske Læreanstalt. Danmarks tekniske Højskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Fysisk-Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole. Twelve years Lyngby s Overskud på videnbalancen. DTU 175 års jubilæum, Red. Carsten Broder Hansen. Lygnby s Polyteknisk undervisning og forskning i det 20. århundrede. DTH, den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole. Festskrift ved 150-års jubilæet. Red. Inge Berg Hansen. Lyngby s Rybner, Jørgen: Undervisning og forskning i svagstrømselektronik ved Danmarks tekniske Højskole gennem 50 år. I: Ingeniøren. Årg. 68 (1959), s Vincentz, Helle: 175 år. Fra De til du på DTU; DTU skal ranke ryggen. I: Ingeniøren. Årg. 30, nr. 38 (2004), sek. 2, s Wagner, Michael F.: Skandalen på den polytechniske Læreanstalt. Konflikten mellem teori og praksis på skolen. I: Den jyske historiker. Nr. 62/63 (1993), s [1832 dumpede fem af seks eksaminander] DTU Veterinærinstituttet 6340 Roneklint, Mette: DTU Veterinærinstituttet Frederiksberg s. Brovst tekniske Skole 6341 Brovst tekniske Skole gennem 40 Aar Oktober Red. Anton Larsen. Brovst s. Danmarks Ingeniørakademi 6342 DIA 25 år. Red. Hans Jørgen Kløvedal Svendsen. Lyngby s. [særnr. af: Sletten] Esbjerg Tekniske Skole 6343 Esbjerg Tekniske Skole Red. Asbjørn Nicolajsen m.fl. Esbjerg s Kruse, Egon W.: Hånd og ånd i udvik- 285

4 ling. Esbjerg Tekniske Skole Esbjerg s. Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum 6345 Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum. 25. Red. Preben Andersen. Esbjerg s. Frederiksberg Tekniske Skole 6346 Lehmann, Johs.: 100 år. Frederiksberg Tekniske Skole Kbh s. Teknisk Skole Frederikshavn 6347 Nørregaard-Knudsen, A.: Teknisk Skole, Frederikshavn Februar En Oversigt over Skolens Virke gennem 75 Aar. Frederikshavn s. Grenå Tekniske Skole 6348 Nowack, Poul: Grenaa Tekniske Skole et historisk tilbageblik. I: Grenaa og omegn før og nu. 2006, s Haandværkerhøjskolen i Haslev 6349 Bruus-Jensen, J.: Haandværkerafdelingen ved Haslev Højskole Haandværkerhøjskolen i Haslev Haslev s Haandværkerhøjskolen i Haslev, år. Red. Johan Brusch og Harrill Nielsen. Haslev s. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum 6351 Ingeniøren. Uddannelsen, arbejdet, samfundet. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum, januar Red. E. Hagbart Jensen og E. Keincke. Haslev s. Herning Tekniske Skole 6352 Bjerre, M.: Herning Tekniske Skole Kortfattet Oversigt over Skolens Virksomhed gennem 75 Aar. Herning s. Hillerød Tekniske Centralskole 6353 Teknisk Skole 125 år. Hillerød Tekniske Centralskole. Hillerød s. Hobro, Peter Hammershøjs lærlingeskole 6354 Morell Jørgensen, H.: Spredte træk og skæbner fra Hobros historie. Hobro s.; s Holbæk Tekniske Skole 6355 Knudsen, Viggo: Teknisk undervisning i Holbæk gennem 100 år. Holbæk s. Holstebro Tekniske Skole 6356 Pedersen, Ejner Godtfred: Håndværkere i Holstebro gennem 125 år. Holstebro s. Horsens tekniske Skole 6357 Horsens tekniske Skole 125 år. 16. oktober Horsens s Jensen, J.K.: Horsens tekniske Skole gennem 100 år oktober Horsens s. Ingeniørhøjskolen - Horsens Teknikum 6359 Rimestad, Chr.: Historien om Horsensingeniøren Horsens s. Kolding Tekniske Skole 6360 Dall, Hanne: KTS. Kolding s. [udg. i anledning af 125 års jubilæet] 6361 Engberg, Gunnar A.: Kolding tekniske skole Kolding s. Københavns Teknikum 6362 Københavns Teknikum 100 år. Danmarks industrialisering. Red. Mogens Fasting m.fl. Kbh s. Københavns tekniske Skole 6363 Hånd og ånd i 150 år. Københavns tekniske Skole Særnummer af Tax frit. Københavns tekniske Skoles personaleblad. Red. Jens Reiermann, Michael Kümmel. Kbh s Pædagogik og kvalitet i erhvervsuddannelserne på KTS. 100 år jubilæumsseminar. Red. Poul-Henning Laursen. Kbh s. Københavns Maskinskole 6365 Københavns Maskinskole Kbh s. Lyngby Tekniske Skole 6366 Lyngby Tekniske Skole Lyngby s. 286

5 6367 Vollertzen, Aksel: Træk af undervisningens historie på Lyngby Tekniske Skole i perioden I: Lyngby-bogen. 1983, s Specialarbejderskolen i Maribo 6368 Specialarbejderskolen i Maribo 25 år. 22. august, Red. Verner Hansen. Maribo s. Metalindustriens Fagskole år - stadig ung. Red. Jens Hilton Christiansen. Ballerup s. Midtjysk Specialarbejderskole års udvikling og uddannelse. Fra Arbejdsteknisk Skole til Midtjysk Specialarbejderskole. Fra arbejdsmand til specialarbejder. Viborg, Skive s. Nakskov Tekniske Skole 6371 Kongsted, O. og Leo Pedersen: Nakskov Tekniske Skole. 125 års jubilæum oktober Nakskov s. Nordfalsters Tekniske Skole 6372 Vest Hansen, Ingrid: Nordfalsters Tekniske Skole. I: Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv Nørre Alslev Kommune. 1987, s [eksisterede ] Nykøbing F., Industri- & Håndværkerskolen 6373 Søvad, Carl Einar: Industri- og håndværkerskolen 125 år. Nykøbing F s. Næstved tekniske Skole 6374 Jensen, Henning: Næstved Tekniske Skole. Årsberetning samt skolens historie gennem 125 år, Næstved s Jensen, Henning: Næstved tekniske skole gennem 150 år oktober Næstved s. Odense Teknikum 6376 Odense Teknikum, teknikumuddannelsen 75 år. Red. A. Bro Rasmussen. Odense, Kbh s. [udg. i anledning af Odense Teknikums og den treårige teknikumingeniøruddannelses 75 års jubilæum] Odense Tekniske Skole år - og ung endnu. Odense Tekniske Skoles jubilæumsmagasin. Red. Paul Andy, Kim Jørstad og Karen Pedersen. Odense s Rasmussen, Bent: Typografer og grafikere på skolen Odense Tekniske Skole Odense s Wøllekær, Johnny: En skole vokser frem. Odense Tekniske Skole gennem 150 år. Odense s. Odense Maskinteknikum 6380 Lomholt, L. Chr.: Odense Maskinteknikum november I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 50 (1955), s Randers Tekniske Skole 6381 Randers Tekniske Skole gennem ét hundrede år. Red. Johs. Rasmussen. Randers s Virketrang, behov og visioner gennem 150 år med eleven i centrum. Randers Tekniske Skoles 150 års jubilæum. Udg. Eigil Toft m.fl. Randers s. Specialarbejderskolen i Randers 6383 Lilmoës, Steffen: Det startede i Randers. Skolen for Ufaglærte, Specialarbejderskolen Randers s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] Ringsted Tekniske Skole 6384 Thorsteinsson, Hj.: Ringsted Tekniske Skole - Teknisk Skole Ringsted Ringsted s. [udg. i anledning af 100 års jubilæet for skolebygningen i Skt. Hansgade 28] Roskilde tekniske Skole 6385 At lære er at leve. Red. Sven Stigø. Roskilde s. Silkeborg tekniske Skole 6386 Møller Jensen, Jørn m.fl.: Silkeborg tekniske Skole 125-års jubilæum. Silkeborg bd. Sindal Tekniske Skole 6387 Tychsen, Enrico: Sindal Tekniske Skole. I: Sindalegnens lokalhistoriske Forening. 287

6 Bd. 3 (1988), s Skive Tekniske Skole 6388 Gamle traditioner og ny teknologi. Skive Tekniske Skole gennem 125 år. Skive s Skive tekniske Skole 100 hundrede år okt Skive s. Skjern Tekniske Skole 6390 Skjern Tekniske Skole Red. K.T. Nielsen og H. Vilsgaard. Skjern s. Slagelse Tekniske Skole 6391 Henriksen, Frede: Erindringer om Teknisk Skole, dens lærere og dens elever. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 71 (1984), s Sæby, Teknisk Skole 6392 Røssel, Jens: En skole i provinsen - Teknisk Skole på Frederikshavnsvej. I: Sæby Museum. Årg. 11 (1998), s Teknisk Skole Søborg 6393 Teknisk Skole Søborg Søborg s. Sønderborg Tekniske Skole 6394 Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Sønderborg s Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Red. P. W. Lorenzen og L. Mørk Hansen. Sønderborg s. Det Tekniske Selskabs skoler 6396 Det Tekniske Selskabs Skoler. 18. sept Red. H. Hornby. Kbh s. Tønder Tekniske Skole 6397 Tønder Tekniske Skole 60 år 17. december Jubilæumsskrift. Tønder , 11 s. Ulfborg Kjærgaard 6398 Jubilæumsskrift Ulfborg Kjærgaard Red. Henning Madsen. Ulfborg s. Vejle Tekniske Skole 6399 At danne og uddanne. Vejle Tekniske Skole fylder 150 år. Red. Gro Baklund m.fl. Vejle s Den typografiske fagklasse i Vejle tekniske håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Selskabs Håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Skole Vejle s. Vejle Tekniske Skole, Levnedsmiddelteknisk afdeling 6403 Uddannelse på menuen. 10 års jubilæum. Red. Gro Baklund og Lene Vestervang Olsen. Vejle s. Viborg Tekniske Skole 6404 Olesen, Aksel: Viborg Tekniske Skole gennem 125 år. I anledning af jubilæet den 31. oktober Viborg s. Ølgod Tekniske Skole 6405 Bloch, Harald: Teknisk Skole. I: Ølgod Museum. Årg. 27 (1993), s Manøe, Søren: Fra Teknisk Skole til Rådhus. I: Mark og montre. Årg. 25 (1989), s Aabenraa tekniske skole 6407 Furdal, Kim: Erhvervsuddannelser i grænselandet. Aabenraa tekniske skole Aabenraa s. Aalborg Tekniske Skole 6408 Fra Aalborg Søndagsskole til Aalborg Tekniske Skole Aalborg s Jørgensen, Niels: Aalborg Tekniske Skole. Aalborg Søndagsskoler Marts Aalborg s Theill Eriksen, Troels m.fl.: At agere uafhængigt af tid og rum i fremtidens samfund, Aalborg Tekniske Skole år Aalborg [udg. i forb. med skolens 200 års jubilæum] Århus, Aarhus Tekniske Skole 6411 Teknisk gymnasium Århus Århus s. 288

7 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum 6412 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum Red. Lisbeth Tolstrup. Århus s. Arbejdsteknisk Skole, København 6413 Arbejdsteknisk Skole gennem 25 år januar Kbh s. Arbejdsteknisk Skole, Odense 6414 Arbejdsteknisk Skole, Odense. Festskrift år. Odense s. AMU-Center Vest- og Sydsjælland 6415 Den gode uddannelse. Et jubilæumsskrift. Red. Jørgen Damgaard m.fl s. [udg. i anledning af 25 år som selvejende institution] AMU-Center Vestjylland år Jubilæumsskrift. Esbjerg s. Erhvervsudviklingscenter Midt 6417 Pedersen, Eiler Otto: Fra søndagsskole til erhvervsuddannelsescenter. Viborg s. Erhvervsgrunduddannelsen i Hovedstadsområdet (EGU) år med EGU. Jubilæumsskrift s. Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 6419 Skou-Jørgensen, H.: Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 50 år. I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 52 (1957), s Aarhus Elektroteknikum 6420 Jacobsen, Oluf: Svagstrømsstudiet ved Aarhus Elektroteknikum gennem 10 år. I: Elektroteknikeren. Årg. 51 (1955), s. 118 Kemigraffagets Lærlingeskole 6421 Kemigraffagets Lærlingeskole gennem 10 Aar s Middelboe, Einar: Kemigraffagets Lærlingeskole sept s. Metalindustriens Lærlingeudvalg 6423 Rasmussen, Svend: Metalindustriens Lærlingeudvalg december Kbh s. El-Fagets Uddannelsesnævn 6424 Viden gi r vækst s. [25 års jubilæum] Dansk Teknisk Lærerforening 6425 Dansk Teknisk Lærerforening Red. Kjeld Bojsen-Møller m.fl. Kbh s. Aarhus tekniske Lærerforening 6426 Aarhus tekniske Lærerforening Red. H.C. Bjerggaard. Århus s. Foreningen af forstandere ved AMU- Centrene 6427 Foreningen af Forstandere ved AMU- Centrene. 25 år Jubilæumsskrift. Red. Svend Sommer s. Polyteknisk Forening 6428 Fransen, Peter og Henrik Harnow: Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation. Polyteknisk Forening Lyngby s Handelsuddannelse 6429 Agersnap, Flemming m.fl.: HA-studiet i 75 år. En succeshistorie. Kbh s. [udg. i forbindelse med Handelshøjskolens dagstudiers 75 års jubilæum] 6430 Betænkning ang. den handelsvidenskabelige undervisning. Kbh s Betænkning ang. undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen. Kbh s. (Betænkning; 302) 6432 Betænkning I vedr. den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge. Kbh s. (Betænkning; 351) 289

8 6433 Betænkning II vedr. forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. Kbh s. (Betænkning; 418) 6434 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere. Kbh s. (Betænkning; 834) 6435 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet. Kbh s. (Betænkning; 836) 6436 Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv. Kbh (Betænkning; 1162) 6437 Betænkning om ny højere handelseksamen. Kbh s. (Betænkning; 717) 6438 Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet. Kbh s. (Betænkning; 1158) 6439 Betænkning vedr. fællescenter for den ledelsesmæssige efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg nedsat af rektorkollegiet og repræsenterende de højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ejendomsmæglere. Kbh s., bilag 6441 Betænkning vedr. uddannelse af statsautoriserede revisorer. Kbh s. (Betænkning; 448) 6442 Brinkkjær, Ulf: Dannelse og erhverv med handelsskolen som eksempel. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Brinkkjær, Ulf: Hhx-elevers habitus og livsstil. En rejse i dannelse, liv og skole. Kbh s. (DPI; ) 6444 Busch-Sørensen, A.: Danmarks ældste lærebøger i bogholderi. I: Revision og regnskabsvæsen. Årg. 38 (1969), s Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1283) 6446 Hammerich, Helge og E. Trolle- Schultz: Om dimittenderne fra specialstudiet i salgsorganisation og reklame I: Det Danske Marked. Årg. 61 (1962), s Handelsskolen mellem tradition og fornyelse. Red. Bodil Nørlem Andersen m.fl. Odense s Hensmann, Jan: Die Entwicklung der Betriebswirtschafslehre in Skandinavien unter besonderer Berücksichtigung Schwedens. Münster s Højsteen, Arne: Et projekt om handelsskolernes nyeste historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Lampe, Jens: Træk af handelsskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Larsen, Osvald: Handelsskolerne. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lind Hansen, Flemming: Den første handelsundervisning. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Lind Hansen, Flemming: Fra laug til lov. Handelsskolernes opståen. Frederiksberg s Lind Hansen, Flemming: I lovens tid. Handelsskolernes udvikling Frederiksberg s Magnussen, Lisbeth: EFG og klasseinteresser. Et bidrag til forståelse af de erhvervsfaglige grunduddannelsers udvikling En analyse af, hvilke klasseinteresser der har været bestemmende for denne udvikling, belyst gennem en undersøgelse af, hvorledes disse organisatorisk artikuleres og optræder som formidlingsinstans for ændringer i behovene for arbejdskraftens kvalifikationer. Utrykt speciale, RUC, Olufsen, Peter: Diplomstudiet i salgsorganisation og reklame Træk af salgets industrialisering i Danmark. Kbh s En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet. Kbh s., bilag (Betænkning; 1301) 6458 Schultz Nielsen, Axel: Den regionale handelshøjskole. I: Folk og Forskning. Årg. 8, nr. 1 (1984), s [oprettelse af en handelshøjskole i Syd- og Sønderjylland og om handelshøjskolesektorens udvikling] 6459 Skipper Rasmussen, Bente: Den danske handelsskoles kulturtræk. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Årtusindet ud. Handelsskolernes udvikling Red. H. Bech Frandsen, Arne Højsteen, Carl Jørgensen, P.I. Olsen, Niels H. Tetzschner. Frederiksberg s. 290

9 Handelsuddannelse lokalt Grindsted Handelsskole 6461 Karstoft, Ruben: Af Grindsted Handelsskoles historie. I: Egnsbogen. 1993, s ; 1994, s. 4-10; 1995, s Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland 6462 Hostrup, Poul: Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland s. Helsingør Handelsskole 6463 Fortid, nutid og fremtid oktober , Helsingør Handelsskole. Red. Hans K. Klavsen m.fl. Helsingør s Hansen, Alfred: Helsingør Handelsskole 75-års jubilæum oktober s. Herning Handelsskole 6465 Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum. Red. Anton Hartmann-Olesen og Asbjørn Heide. Herning s. Handelshøjskoleafdelingen i Herning 6466 Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Herning s. Hillerød Handelsskole 6467 Gudmand-Høyer, I. Viggo: Hillerød Handelsskole og dens virksomhed. Hillerød s Gustafsson, Nils: Hillerød Handelsskole Hillerød s. Hjørring Handelsskole 6469 Andreassen, Kaj: Handelsskolen i Hjørring gennem 100 år. Hjørring s Spanner, Søren: Hjørring. Fra købstad til centerby. Handelsskolen i Hjørring I: Hjørringbogen s. Holbæk Handelsskole 6471 Sjøberg, Erik: Fra aftenskole til uddannelsescenter. Holbæk s. [udg. i anledning af skolens 100 års jubilæum] Horsens Handelsskole 6472 Lind Hansen, Flemming, Niels Lykkegaard Olsen og Henrik Haugstrup: Horsens Handelsskole 125 år Horsens s Lind Hansen, Flemming: Horsens Handelsskole Horsens s Lind Hansen, Flemming: Unges uddannelsesvalg i Horsens. Horsens Handelsskoles dagskoleelever I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Instituttet for Købmands-Uddannelse 6475 Reisfelt, Arne m.fl.: IKU - for 25 år siden. I: Frit købmandskab. 1990, nr. 4, s København, Handelshøjskolen 6476 Agersnap, Torben: Handelshøjskolens udvikling I: Festskrift til Christen Møller - på 70-årsdagen 11. juni Red. L.L. Hammerich, Max Kjær-Hansen og Peter Skautrup. Kbh s.; s Kampen for en højere læreanstalt. En mosaik omkring Handelshøjskolen Red. Ole Lange. Kbh s Møller, Christen: Handelshøjskolens dagstudier gennem et kvart århundrede. Med en kort omtale af de øvrige studier. Kbh s. København, Niels Brocks Handelsskole 6479 Lærerlauget 50 år. Kbh s. [Forening af lærere fra Niels Brocks Handelsskole] 6480 Niels Brocks Handelsskole Red. Ib Aarsø-Nielsen og Hans Langkjær. Kbh s Rasmussen, Kirstine og Erik Andersen: Vil du i verden frem så Brock. 125 års jubilæum Kbh s Vigtigere end nogensinde. Uddannelse, tanker, perspektiver. Niels Brocks Handelsskole Red. Lars Bille m.fl. Kbh s. København, Byens Handelsgymnasium 6483 Frederiksberg, Østerbros, Byens Handelsgymnasium juni Kbh s. 291

10 Købmandshvile 6484 Kjær-Hansen, Max: Den danske detailhandler-højskole. Højskolen Købmandshvile Kbh s. Køge Handelsskole 6485 Olsen, Flemming og Karen Schmedes: Køge Handelsskole gennem 100 år Jubilæumsskrift. Køge s. Lyngby og Omegns Handelsskole 6486 Tønsberg, Jeppe: Lyngby og Omegns Handelsskole. I: Lyngby-Bogen. 1987, s Mommark Handelskostskole 6487 Mommark Handelskostskole 10 år. Sønderborg s. Handelsskolen Nykøbing Falster 6488 Brandt, Palle og Ib Alsgren: Et dynamisk uddannelsessted i 100 år. Handelsskolen Nykøbing Falster oktober Nykøbing F s. Næstved Handelsskole 6489 Michelsen, F. og Peter Loumann: Næstved Handelsskole 19. januar Næstved s. Odense, TietgenSkolen 6490 Keilberg, Kurt m.fl.: TietgenSkolen 50 år. Jubilæumsskrift, Red. Mogens Jensen m.fl. Odense s Tietgen50skolen. Odense s. Randers Handelsskole 6492 Handelsskolen i Randers Red. Axel Rye. Randers s. Roskilde Handelsskole 6493 Fang, Lotte: Jubilæumsskrift Roskilde Handelsskole. Roskilde s. Rønne Handelsskole 6494 Henriksen, Leif: 75 femoghalvfjerds år for Bornholms erhvervsliv! Rønne s. Skanderborg Handelsskole 6495 Handelsskolen 100 år 6. oktober Skanderborg s. Slagelse Handelsskole år Slagelse Handelsskole. 100 års jubilæum d. 7. januar Slagelse s. Svendborg Handelsskole 6497 Brinch, Benny: Svendborg Handelsskole Svendborg s. Sønderborg Erhvervsskole 6498 Rasmussen, Vagn: Sønderborg erhvervsskole. En ny ungdomsinstitution. I: Børn i Tiden. 1971, s Sønderborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6499 Becker-Christensen, Henrik: På højt plan. Handelsundervisning i Sønderborg i 100 år. Sønderborg s Handelsgymnasium i 25 år Sønderborg Handelsskole. Red. P. Løndal- Nielsen og Asbjørn Jepsen. Sønderborg s. Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium 6501 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Red. Hans Haugstrup Jensen, Ib Asker Larsen og Arthur Vistisen. Vejen s. Viborg Handelsskole 6502 Jensen, Folmer, Kjeld Mogensen og Aksel Nielsen: Viborg Handelsskole. I: Aage Bonde, Poul Nielsen og O.K. Rørsted: Viborg Handelsstandsforening november Viborg s.; s Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6503 Vordingborg Handelsskole Jubilæumsskrift. Red. Verner Jensen. Vordingborg s. Købmandsskolen, Aabenraa Buiness College 6504 Fode, Henrik: Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole. En skolebygning gennem 100 år. Århus s. 292

11 6505 Fra fortid til fremtid. Købmandsskolen, Aabenraa Business College Red. Søren Ole Nielsen. Aabenraa s Lampe, Jens: Købmandsskolen i Åbenrå i 100 år. I: Handelsskolen. 1968, nr. 9, s ; Handels-Nyt. 1968, nr. 7-8, s Ålborg Handelsskole 6507 Fragmenter af en handelsskoles historie s. Aalborg, Justitsraad Møllers handelshøjskole 6508 Justitsraad Møllers handelshøjskole januar Aalborg s. Århus Købmandsskole 6509 Petersen, Chr.: Beretning Århus s Aarhus Handelsstandsforenings Handelsskole Red. Vagn Dybdahl. Århus s Århus Købmandsskole. 125 år med efterspurgt uddannelse. Red. Hans Peter Skøtt. Århus s. Handelshøjskolen i Århus 6512 Handelshøjskolen i Århus 50 år. Festskrift i anledning af Handelshøjskolens 50-års jubilæum 31. august Århus s. Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening 6513 Hfi Kbh s. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 6514 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse års virke for undervisning og uddannelse af erhvervslivets ungdom s Lange, Ole og Ole Wiberg: FUHU krøniken Kbh s P.M.: Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse. 75 år. I: Tidsskrift for Industri. 1955, s Vibæk, Jens og Jan Kobbernagel: Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Kbh s. Danish Commercial College in London 6518 Schwarck, Catherine: The Danish Commercial College in London A chronicle of advancement in Danish business education. Kbh s. Dänische Kaufmannsschule in Bremen 6519 Fragmente einer Geschichte. Dänische Kaufmannsschule in Bremen Red. Rolf Augustin. Kbh s. École Commerciale Danoise à Paris 6520 École Commerciale Danoise à Paris Un aperçu de 25 ans d enseignement commercial franco-danois. Red. Pia Loyau. Kbh s Maskinmesteruddannelse 6521 Betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s. (Betænkning; 623) 6522 Forslag til betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s Jensen, Eyvind: Maskinmesteruddannelsen gennem 100 år, Kbh s Stahl, E. og R.J. Gjetting: Eksaminer for skibsmaskinmestre gennem 75 år Kbh s Stahl, E.: Skibsmaskinisters Uddannelse i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Esbjerg Maskinmesterskole 6526 Burmølle, E. og Anders Bjerre: Esbjerg Maskinmesterskole Esbjerg s. Odense Maskinmesterskole 6527 Med kurs mod fremtiden. Odense Maskinmesterskole 1897 til Odense s. Svendborg Maskinmesterskole 6528 Harbøll, Carsten Søndergaard: 100 år. Svendborg Maskinmesterskole

12 Svendborg s. Århus Maskinmesterskole 6529 Nørrung, Aase: Århus Maskinmesterskole gennem 100 år. Århus s Skibsbyggeruddannelse Den kgl. danske, norske og holstenske Skibsbyggerskole 6530 Klem, Knud: Den kongelige danske, norske og holsteenske Skibsbyggerskole. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 33 (1974), s Søfarts- og fiskeriuddannelse Betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. Sømandsuddannelsen (Dækmandskabet). Kbh s betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. I. Bemandingsregler for den underordnede Dæk- og Maskinbesætning II. Uddannelse af underordnet Maskinbesætning og Skibskokke. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. I. Uddannelse af navigatører. II. Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m. m. af 19. marts III. Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s. (Betænkning; 147) 6535 Guldhammer, H.A.: Navigationsundervisningen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lund, Kaj: Vor nautiske arv. I: Tidsskrift for Søvæsen. Årg. 142 (1971), s [navigationsuddannelsens historie] 6537 Munchaus Petersen, Holger: Frem ad søvejen. Danske sejlskoleskibe og skoleskibsundervisning. Esbjerg s. (Fiskeriog Søfartsmuseets maritime skrifter; 13) 6538 Søfartskommissionen af I: Rigsdagstidende 1948/49. Tillæg A sp [navigationsundervisning] 6539 Så til søs - men først søfartsskole. 25, / Red. af Jørgen D. Simonsen. Kbh s. Skoleskibet George Stage 6540 Simonsen, Jørgen D.: 100 år med Georg Stage. I: Danmarksposten. Årg. 63, nr. 2 (1982), s Simonsen, Jørgen D.: Baksmønstring i 100 år. Uddrag af Stiftelsen Georg Stages Minde s logbog. Kbh s. [udg. ved 100 års jubilæet for skoleskibet»georg Stage«s første togt] Statens skoleskib Danmark 6542 Andersen, Knud og Knud L. Hansen: The training ship Danmark. Under the Dannebrog and the Stars and Stripes. Kbh s Bruus Jensen, Palle og Erik Jensen: Skoleskibet København. Historie, forlis, tragedie. Kbh s Bøgh, Per: Skoleskibet Danmark. Stenstrup s. [herunder kort tekst om skibets historie, dagligdagen ombord og elevernes uddannelse] 6545 Langevad, Knud Aage: Skoleskibet Danmark s Simonsen, Jørgen D.: Hvilken ære Danmarks navn at bære. Statens Skoleskib Danmark juni Kbh s Simonsen, Jørgen D.: Mænd af drenge. Bogen om statsskoleskibet Danmark. Kbh s Ungerskov, Bengt: Danish lads under foreign colours. The training ship's 7th voyage Frederikshavn s Ungerskov, Bengt: Danmarks drenge under fremmed flag. Skoleskibets 7. togt Frederikshavn s. Skoleskibet København 6550 Asmussen, Benjamin: Som en Maage paa Vandet. Nyt materiale om skoleskibet København. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 68 (2009), s

13 Fanø Navigationsskole 6551 Fanø Navigationsskole. 100 år under samme tag. Esbjerg s. Kogtved Søfartsskole års elevjubilæum, Kogtved Søfartsskole Red. Lis og Jørgen Hansen. Svendborg s. Marstal Navigationsskole 6553 Rosendahl, Leif: Marstal Navigationsskole - i storm og stille. Marstal s. Svendborg Søfartsskole 6554 Kølle, Kurt: Svendborg Sømandshøjskole/Sømandsskole Svendborg s Thalund, Henning: Så til søs -. Svendborg s. [udg. i anledning af 75 års jubilæum] Navigationsskolen i Aabenraa 6556 Doege, Immo: Ernst Reuter og Aabenraa. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1990, nr. 9, s Esbjerg Skipperskole 6557 Hjorth Rasmussen, A.: Søkort at forstå, skib at føre Fiskeruddannelse i Danmark. Esbjerg Skipperskole Esbjerg s. til international bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Kledal, Steen: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. 75 årig fugl phønix. Interview med Poul Sigsgaard og Carsten Bryde Andersen. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), s. 9-10, 13-14, 16, Sigsgaard, Poul: Brygmestre og bryggeriteknikere uddannet på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Trolle, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole fejrer 40 års jubilæum den 31. august I: Brygmesteren. Årg. 22 (1965), s Vejlby, Kn. H.: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 33 (1976), s Slagteruddannelse Slagteriskolen i Roskilde 6567 Holst, Ole: Slagteriskolen i Roskilde. Et erhvervsportræt. I: Jul i Roskilde. Årg. 63 (1989), s Petersen, Halvor: Der var altid en bedre måde SR Slagteriskolen i Roskilde, Uddannelsescenter for levnedsmiddelbranchen. Roskilde s Brygmesteruddannelse Den Skandinaviske Bryggerhøjskole 6558 Berglund, Viggo: Den skandinaviske Bryggerhøjskole i København. I: Brygmesteren. Årg. 7 (1950), s Breyen, Birger: Bryggerhøjskole - enestående skandinavisk/nordisk samarbejde I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Breyen, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskoles legater og deres stiftere. I: Brygmesteren. Årg. 53, nr. 2 (1996), s Den Skandinaviske Bryggerhøjskole - 75 år Valby s Grosen Rasmussen, Bent: Fra nordisk 295

6. Folkeskolen og andre børneskoler

6. Folkeskolen og andre børneskoler 6. Folkeskolen og andre børneskoler 6.1 I almindelighed 6.1.1 Flere perioder 2701 Af Landsbyskolens saga. Red. Albert Johansen. Århus 1964. 245 s. 2702 Andersen, Erik Vitus: Skolen i et demokrati. I: Uddannelse.

Læs mere

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder

Studenterforhold. 18.1 Universitetsuddannelse. 18.1.1 Flere perioder 18. Universitetsuddannelse. Studenterforhold 18.1 Universitetsuddannelse 18.1.1 Flere perioder 7383 Bach, Annelise: Lægeuddannelsen i historisk belysning. I: Ugeskrift for Læger. Årg. 135 (1973), s. 1859-60

Læs mere

Træk af handelsskolernes historie

Træk af handelsskolernes historie Træk af handelsskolernes historie Af JENS LAMPE Den danske skole dækker mere end folkeskolen og gymnasiet. Arbog for Dansk Skolehistorie bragte i 1969 en afhandling om de tekniske skolers udvikling. Nedenfor

Læs mere

Oversigt over skolernes kontaktpersoner på GVU

Oversigt over skolernes kontaktpersoner på GVU Oversigt over skolernes er på GVU Rettelser foretages til elsebeth.pedersen@uvm.dk Handelsskole Kontaktperson E-mail skolen E-mail Tlf. Skole Aalborg Handelsskole Jørgen Møller Jensen ah@ah.dk jmj@ah.dk

Læs mere

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER"

SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER SELSKABET HANDELS- OG SØFARTS MUSEETS VENNER" BERETNING for REGNSKABSÅRET 1954 Handels- og Søfartsmuseets Venner" afholdt sin ordinære generalforsamling tirsdag d. 22. juni i Kongens Kammer på Kronborg.

Læs mere

Mogens Camre i EU-Parlamentet

Mogens Camre i EU-Parlamentet NUMMER 3. 1999. 3.ÅRGANG Ny DF-triumf Mogens Camre i EU-Parlamentet LEDER Opgøret, der udeblev... INDHOLD Nyhedsbrev Brev fra Pia Kjærsgaard 3 Det hævdes, at det eneste, vi har lært af historien er, at

Læs mere

De tekniske skolers historie

De tekniske skolers historie De tekniske skolers historie Af WERNER RASMUSSEN Efter professor Roar Skovrnands foredrag den 1. april 1966 i det pædagogiske selskab om skolehistorien og det nyoprettede Institut for Dansk Skolehistorie

Læs mere

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992)

Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II. Museets bestyrelse. Personale (Juni 1992) Museets Protektor Hendes Majestæt Dronning Margrethe II Museets bestyrelse Direktør T. Reedtz Funder*, formand Maskinmester Jens-J ørgen Absalonsen Vagtmester Kaj Orla Andersen Underdirektør Niels Kjeld

Læs mere

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6

FALCKEN. NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG PERSONALEFORENINGENS BLAD. Jernviljen fra Als...4. Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 FALCKEN PERSONALEFORENINGENS BLAD Med 2CV og diarré til Mongoliet s. 2 NR. 5 november 2010 67. ÅRGANG Jernviljen fra Als...4 Ariel-nørden med 15 motorcykler...6 Redder danskere hjem fra ferie...12 Med

Læs mere

DEN STORE OMSTILLING

DEN STORE OMSTILLING REG LAB DEN STORE OMSTILLING 2.900 MIA. DOLLARS I BESPARELSER I 2030 VED AT HØSTE POTENTIALET I RESSOURCEPRODUKTIVITET 44 MIO. MENNESKER ER DREVET IND I FATTIGDOM PÅ GRUND AF STIGENDE FØDEVAREPRISER I

Læs mere

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand

Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand 1 Udskrift af protokollat fra Ældre Sagens delegeretforsamling den 20. og 21. november 2007 på Hotel Nyborg Strand DELTAGERE: Alfabetisk efter komite Komite Navn Albertslund Erik Vang Nielsen Allerød Inger

Læs mere

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle.

Forord til. Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. Forord til Lars Westh og Elna Marie Jensdatter s efterslægt og anetavle. I denne udgave af Lars Westh efterslægt og anetavle har jeg medtaget Elna Marie Jensdatter s aner, da Elna s aner jo er lige så

Læs mere

Værd at vide om. Spastikerforeningen

Værd at vide om. Spastikerforeningen Værd at vide om Spastikerforeningen 1 2 Værd at vide om Spastikerforeningen Side 4 Side 25 Side 26 Side 29 Side 30 Side 38 Kredse og tillidsfolk SPU - Spastikerforeningens Ungdomsafdeling Hovedbestyrelse

Læs mere

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen

LITTERATUR: Abrahamson Borchorst Agger Alternative Velfærdskommission, Den Andersen Andersen Jespersen Andersen Elm Larsen Andersen Andersen LITTERATUR: 2009.03.09 Abrahamson, Peter & Borchorst, Anette: EU og socialpolitik 1996 Agger, N.P. "Politisk terapi og alternative rådgivninger" 1980 Alternative Velfærdskommission, Den (2005): Velfærdssamfundets

Læs mere

-år 7' 0*. \ REUUYSIAHEBSÅN FUNDEISVA KVAVAWI* MEDEMSBLAM VI serie nr. 13 Maj 1962 Sommertur 1962 RE GENSIANERSAMFUNDE T AFHOLDER Tirsdag den 29. maj 1962 kl 19 pr. sammenkomst med damer Mødested: TØJHUSMUSEET,

Læs mere

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING

PROPEL 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING 67. ÅRGANG NR. 2 APRIL 2010 PROPEL INFORMATION TIL MEDLEMMER AF FLYVEVÅBNETS SOLDATERFORENING Flyvevåbnets Soldaterforening fylder 70 år den 11. april 2 PROPEL Nr. 2/2010 Aktivitetskalender Mød op når

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 09 10.02.2012-16.02.2012

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af DBC. Ugefortegnelse 2012 nr. 09 10.02.2012-16.02.2012 Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION

ÅRBOG 2006. - et hav af opgaver INDENLANDSK SØMANDSMISSION NR. 6 - SEPTEMBER 2006 - et hav af opgaver ÅRBOG 2006 INDENLANDSK SØMANDSMISSION årsberetninger. regnskab. hovedbestyrelse. sekretariat. sømandsmissionærer. fritidsmedarbejdere. sømandshjem broderkredsen

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg

Årsberetning 2007. Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg Årsberetning 2007 Året 2007 har været et markant år i Handels- og Søfartsmuseets historie. Det har været året, hvor arbejdet med at skabe Det Nye Søfartsmuseum i nye

Læs mere

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II

Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS PROTEKTOR Hendes Majestæt Dronning Margrethe II MUSEETS KOMITE Afdelingschef, cand. jur. J. WORM*, K., formand Professor, dr. phil. AKSEL E. CHRISTENSEN Direktør, dr. techn. h.c. H. P. CHRISTENSEN,

Læs mere

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland

formandsbladet Fokus på anlægsstruktører og brolæggere LKF: 50 år med vejmarkering Nyt smil i Nordjylland formandsbladet 1 Fagblad for Dansk Formandsforening 106. årgang nr. 1 februar 2013 Fokus på anlægsstruktører og brolæggere Nyt smil i Nordjylland LKF: 50 år med vejmarkering Udgiver: Dansk Formands Forening

Læs mere

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM

27.-29. januar 2011. Odense Congress Center PROGRAM 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 05-01-2011 09:22:52 27.-29. januar 2011 Odense Congress Center PROGRAM 1 Forord FORORD Jeg er glad for, at der også er konkurrencer for 9. klasserne i

Læs mere

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013

Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Medlemsblad for Assurandør Kredsen / en finanskreds i Finansforbundet / oktober 2013 Han satser på assurandører Assurandørerne kan efterkomme efterspørgslen fra de kunder, som ønsker at få et besøg i hjemmet,

Læs mere

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35

CO SØFART Ole Sohn side 4-11 Leder side 3 ... Rekrutteringskam- pagne siderne 30-35 CO SØFART Nummer 5 Oktober 2006 Jeg har den principielle opfattelse at ILO-konventionerne de er til for at skulle overholdes, og nu har vi, jeg ved ikke for gud ved hvilken gang, fået at vide at loven

Læs mere

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s.

Alt om rekordvalget. Mød DF s første borgmester s. 10. Kanonvalg for DF Ungdom s. 14. Lokalportræt Greve s. 16. 107 år og DF er s. 27. s. Nr. 7 december 2013 17. årgang Alt om rekordvalget s. 4-7 Mød DF s første borgmester s. 10 Lokalportræt Greve s. 16 Kanonvalg for DF Ungdom s. 14 107 år og DF er s. 27 Leder Regeringen på kollisionskurs

Læs mere

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC

Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af DBC DBC Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen er medtaget i DBCs kombileverancer

Læs mere

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s.

DiakonBladet. April 44. årg nr. 2. DiakonBladet2007. Puljediakoni s. 3 Årsmøde og jubilæum på KF s. 4 Årsmøde på Diakonhøjskolen s. 7 2007 2007 2007 2007 200 7 2007 2007 2007 2007 2007 20072007 20072007200720072007 22007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2005 2007 DiakonBladet 2007 2007 2007 007 2007 2007

Læs mere

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk

Snemand fra nord. Side 16. www.danskformand.dk Februar 2010 103. årgang 1 Snemand fra nord Side 16 Læs desuden inde i bladet: 7 Stress plager formændene 10 Kong Vinter fik hovedrolle 14 På vej mod fusion 19 Aqua Cut skærer igennem Fagorganisation for

Læs mere

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter

Dansk bogfortegnelse. Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk bogfortegnelse Udarbejdet af Dansk BiblioteksCenter Dansk BiblioteksCenter Tempovej 7-11 2750 Ballerup T: 44 86 77 77 Homepage: http://www.dbc.dk E: dbf@dbc.dk F: 44 86 78 53 * betyder, at publikationen

Læs mere