11. Erhvervsuddannelser

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "11. Erhvervsuddannelser"

Transkript

1 11. Erhvervsuddannelser 11.1 Teknisk uddannelse 6264 Arbejdsmarkedsuddannelserne Kbh s. [udg. i anledning af arbejdsmarkedsuddannelsernes 25 års jubilæum] 6265 Barud, H.: Specialarbejderuddannelse. I: Esbjerg årbog. 1985, s [Vestjysk Specialarbejderskole] 6266 Betænkning afgivet af den af arbejdsog socialministeriet nedsatte lærlingekommission. Kbh s. (Betænkning; 145) 6267 Betænkning om de økonomiske og organisatoriske forhold for handelsskoler, tekniske skoler samt maskinmester- og maskinistskoler. Kbh s. (Betænkning; 347) 6268 Betænkning om den geografiske placering af erhvervsuddannelser i hovedstadsområdet på Sjælland og Lolland-Falster. Kbh s. (Betænkning; 885) 6269 Betænkning om erhvervsfaglige grunduddannelser. Kbh s. (Betænkning; 612) 6270 Betænkning om ingeniør- og teknikeruddannelsernes fremtid. Kbh s. (Betænkning; 1074) 6271 Betænkning om ingeniøruddannelsen i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 502) 6272 Betænkning om ingeniøruddannelserne i Danmark. Kbh s. (Betænkning; 699) 6273 Betænkning om nedsættelse af et uddannelsesråd for teknikeruddannelserne. Kbh s. (Betænkning; 710) 6274 Betænkning om revision af lov nr. 194 af 18. maj 1960 om erhvervsmæssig uddannelse af ikke-faglærte arbejdere. Kbh s Betænkning om revision af lov om erhvervsfaglige forsøgsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 764) 6276 Betænkning om støtte til voksne under erhvervsmæssig uddannelse. Kbh s. (Betænkning; 705) 6277 Betænkning om teknika s økonomiske og organisatoriske forhold. Kbh s. (Betænkning; 303) 6278 Betænkning om uddannelse af byggeriets teknikere. Kbh s. (Betænkning; 389) 6279 Betænkning vedr. instrumentteknikeruddannelsen. Kbh s., bilag (Betænkning; 693) 6280 Betænkning vedr. pensionsforholdene for de faste lærere ved de tekniske skoler og handelsskolerne m.v. Kbh s Betænkning vedr. spørgsmålet om en ændret ordning af adgangsbegrænsningen til den polytekniske læreanstalt, Danmarks tekniske Højskole, Danmarks Farmaceutiske Højskole og Danmarks Tandlægehøjskole. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ikkefaglærte arbejdere. Kbh s. (Betænkning; 221) 6283 Bidrag til Dansk Håndværkerundervisnings historie. Red. H. Hornby. Odense s. [1. udg. 1959] 6284 Boje, Per og Jørgen Fink: Mesterlære og teknisk uddannelse i Danmark I: Erhvervshistorisk Årbog. Årg. 40 (1990), s Bredo, Ole og Ulf Brinkkjær: Erhvervsuddannelse et dannelsesprojekt? I: Dannelsens forvandlinger. Red. Rune Slagstad, Ove Korsgaard, Lars Løvlie. Oslo s.; s Christiansen, Litha: Et 10 års jubilæum - uden jubel. I: Pædagogisk Orientering. 1982, nr. 5/6, s [EFG-uddannelsen] 6287 Erhvervsuddannelsesmodel. Kbh s. [lærlingeuddannelsen] 6288 Grelle, Henning: Mesterlæren i industri og håndværk. 100 års uddannelsessystem eller udbytningssystem? I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 41, nr. 1 (1993), s Grünbaum, Peter: Udviklingstendenser inden for de erhvervsfaglige grunduddannelser. I: Uddannelseshistorie. 1994, s Handelsministeriets teknikumudvalg. I: Folketingstidende 1957/58, tillæg A, sp Hansen, Erik: Værkstedsfunktionærskolen for Jern- og Metalindustrien

2 s Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Danske ingeniørers uddannelse, professionalisering og betydning for den danske moderniseringsproces. Århus s. (Systimes teknologihistorie) 6293 Harnow, Henrik: Den danske ingeniørs historie Ph.d.-afhandling, Københavns Universitet, Hempel, Preben: Teknologisk Institut. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Holt Nielsen, Knud: Lærlingeoprøret I: Årsskrift for Arbejderbevægelsens Bibliotek og Arkiv. 2001, s Houman Sørensen, John: Erhvervsuddannelserne ved en skillevej. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1998, nr. 4, s Hummeluhr, Niels: Da kulturen gik - og erhvervsuddannelserne kom ind. I: Uddannelse. Årg. 31, nr. 3 (1998), s Hyldtoft, Ole: Københavns industrialisering Kbh s.; s , , [bl.a. om arbejdsstyrkens uddannelse] 6299 Håndværkets kulturhistorie. Red. Vagn Dybdahl m.fl. Kbh bd.; bd. 1 s , , bd. 2 s , bd. 3 s , bd. 4 s Iversen, Mads: Dansk håndværkerundervisning igennem de senere årtier. Kbh s Jubilæumsskrift for efteruddannelse af faglærte Red. Susan Bærentsen, Tove Nyegaard og Dorte Damgaard. Kbh s Junge, Kirsten og Morten Lassen: Kvinder på AMU Pionerer i mandsdominerede uddannelsesbrancher. Aalborg s Juul, Ida: Fra lavsvæsen til fagligt selvstyre. Arbejdsgivernes indflydelse på erhvervsuddannelserne i perioden I: Økonomi & politik. Årg. 82, nr. 3 (2009), s. 3-14, Kjølsen, Hans H.: Den danske bygningsingeniøruddannelse 100 år. I: Tidsskrift for Industri. 1958, s Knudsen, Hans Jørgen: De seneste 20 års reformer i erhvervsuddannelserne. Fra reformer til kontinuerlig forandring. I: Tidsskrift for arbejdsliv. Årg. 6, nr. 4 (2004), s Kristiansen, Preben: De tekniske skolers forunderlige verden. Erindringsskitser Frederiksberg s Madsen, Karl-Johan: Erhvervsuddannelsernes udvikling i en samfundsmæssig sammenhæng. I: Uddannelse. Årg. 21 (1988), s Madsen, Karl-Johan: Hvorfor lærlingelov i 1889? (og i 1989?). I: Uddannelse. Årg. 22 (1989), s Mathiesen, Anders: Erhvervsuddannelsesreformen og helhedsorienteret undervisning i historisk perspektiv. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. Årg. 42 (1994), s Møller, Jonas: Fra tegneskole til teknisk skole. De tekniske skoler og deres forening gennem 100 år. Odense s. [Teknisk Skoleforening] 6311 Møller, Thomas Frank: Jernets grundskole. Revisionen af de erhvervsfaglige grunduddannelsers basisdel inden for jern- og metal-hovederhvervsområdet. Utrykt speciale, Københavns Universitet, Nicolaisen, Christian: Ulrich Greens physiske Discurser. Teoretisk undervisning af københavnske håndværkere i midten af tallet. I: Historiske Meddelelser om København. 2004, s Nogle træk af sammenhængen mellem den tekniske udvikling og forandringerne inden for erhvervsuddannelsessystemet i perioden 1965 til Kbh s., bilag 6314 Pank, Charlotte Mærsk: Lærlingespørgsmålet. En historisk analyse af Foreningen til Lærlingernes Uddannelse i Haandværk og Industri for hele landets filantropiske virksomhed Utrykt speciale, Roskilde Universitet, Pedersen, Vilhelm: Et 25 års jubilæum. I: Ny politik. Årg. 16, nr. 2 (1985), s [specialarbejderuddannelse] 6316 Planlægning og styring af undervisning og uddannelse. Kbh s Produktivitetsfremmende efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg under handelsministeriets produktivitetsudvalg. Kbh s Ralking, Hans Chr.: Pædagogisk konsu- 284

3 lentarbejde og skolebaseret læreruddannelse. Nogle erfaringer fra Århus tekniske Skole, Levnedsmiddelafdelingen i Skødstrup, som led i projekt»netværk« Kbh s. (Skrifter fra SEL; 1984, nr. 2) 6319 Rasmussen, Werner: De tekniske skolers historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1969, s Rasmussen, Werner: Erhvervsuddannelsessystemet i Danmark. Studie. Luxembourg s Relstedudvalgets rapport om behovet for undervisning i teknisk anvendelse af edb i de eksisterende teknikeruddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1011) 6322 Stahr, Jimmy: En lov bliver til - EFGloven. Kbh s. (Samtid) 6323 Steenberg, Hanne: EGU. En succes for nogle! Hvordan har EGU fungeret i Vejle Amt i perioden ? Vejle s Teknisk og naturvidenskabelig arbejdskraft. Kbh s. (Betænkning; 229) 6325 Thorarensen, J.: Uddannelse og Opdragelse af Haandværkerlærlinge. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Uddannelsen på teknikum. Kbh s. (Betænkning; 238) 6327 Undervisningen af lærlinge inden for smede- og maskinarbejderfaget. Kbh s., bilag 6328 Wagner, Michael F.: Danish Polytechnical Education between Handicraft and Science. I: European Historiography of Technology. Red. Dan C. Christensen. Odense s.; s Wagner, Michael F.: De politiske polyteknikere. Politisering og professionalisering under systemskiftet. I: Den jyske historiker. Nr. 83/84 (1999), s Teknisk uddannelse lokalt Danmarks Tekniske Universitet (DTU) 6330 Andreasen, A.H.M.: Danmarks tekniske Højskole i den sidste menneskealder. I: Arkitekten. Årg. 57, nr. 7-8 (1955), s. 6-14, Reitzel, Erik m.fl.: DTU campus Kbh s Engelund, Anker: Danmarks tekniske Højskole gennem 125 år. I: Dansk teknisk Tidsskrift. Årg. 77 (1953), s , Engelund, Anker: Den polytekniske Læreanstalt. Danmarks tekniske Højskole. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Fysisk-Kemisk Institut, Danmarks Tekniske Højskole. Twelve years Lyngby s Overskud på videnbalancen. DTU 175 års jubilæum, Red. Carsten Broder Hansen. Lygnby s Polyteknisk undervisning og forskning i det 20. århundrede. DTH, den Polytekniske Læreanstalt, Danmarks Tekniske Højskole. Festskrift ved 150-års jubilæet. Red. Inge Berg Hansen. Lyngby s Rybner, Jørgen: Undervisning og forskning i svagstrømselektronik ved Danmarks tekniske Højskole gennem 50 år. I: Ingeniøren. Årg. 68 (1959), s Vincentz, Helle: 175 år. Fra De til du på DTU; DTU skal ranke ryggen. I: Ingeniøren. Årg. 30, nr. 38 (2004), sek. 2, s Wagner, Michael F.: Skandalen på den polytechniske Læreanstalt. Konflikten mellem teori og praksis på skolen. I: Den jyske historiker. Nr. 62/63 (1993), s [1832 dumpede fem af seks eksaminander] DTU Veterinærinstituttet 6340 Roneklint, Mette: DTU Veterinærinstituttet Frederiksberg s. Brovst tekniske Skole 6341 Brovst tekniske Skole gennem 40 Aar Oktober Red. Anton Larsen. Brovst s. Danmarks Ingeniørakademi 6342 DIA 25 år. Red. Hans Jørgen Kløvedal Svendsen. Lyngby s. [særnr. af: Sletten] Esbjerg Tekniske Skole 6343 Esbjerg Tekniske Skole Red. Asbjørn Nicolajsen m.fl. Esbjerg s Kruse, Egon W.: Hånd og ånd i udvik- 285

4 ling. Esbjerg Tekniske Skole Esbjerg s. Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum 6345 Ingeniørhøjskolen Esbjerg Teknikum. 25. Red. Preben Andersen. Esbjerg s. Frederiksberg Tekniske Skole 6346 Lehmann, Johs.: 100 år. Frederiksberg Tekniske Skole Kbh s. Teknisk Skole Frederikshavn 6347 Nørregaard-Knudsen, A.: Teknisk Skole, Frederikshavn Februar En Oversigt over Skolens Virke gennem 75 Aar. Frederikshavn s. Grenå Tekniske Skole 6348 Nowack, Poul: Grenaa Tekniske Skole et historisk tilbageblik. I: Grenaa og omegn før og nu. 2006, s Haandværkerhøjskolen i Haslev 6349 Bruus-Jensen, J.: Haandværkerafdelingen ved Haslev Højskole Haandværkerhøjskolen i Haslev Haslev s Haandværkerhøjskolen i Haslev, år. Red. Johan Brusch og Harrill Nielsen. Haslev s. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum 6351 Ingeniøren. Uddannelsen, arbejdet, samfundet. Ingeniørhøjskolen Haslev Teknikum, januar Red. E. Hagbart Jensen og E. Keincke. Haslev s. Herning Tekniske Skole 6352 Bjerre, M.: Herning Tekniske Skole Kortfattet Oversigt over Skolens Virksomhed gennem 75 Aar. Herning s. Hillerød Tekniske Centralskole 6353 Teknisk Skole 125 år. Hillerød Tekniske Centralskole. Hillerød s. Hobro, Peter Hammershøjs lærlingeskole 6354 Morell Jørgensen, H.: Spredte træk og skæbner fra Hobros historie. Hobro s.; s Holbæk Tekniske Skole 6355 Knudsen, Viggo: Teknisk undervisning i Holbæk gennem 100 år. Holbæk s. Holstebro Tekniske Skole 6356 Pedersen, Ejner Godtfred: Håndværkere i Holstebro gennem 125 år. Holstebro s. Horsens tekniske Skole 6357 Horsens tekniske Skole 125 år. 16. oktober Horsens s Jensen, J.K.: Horsens tekniske Skole gennem 100 år oktober Horsens s. Ingeniørhøjskolen - Horsens Teknikum 6359 Rimestad, Chr.: Historien om Horsensingeniøren Horsens s. Kolding Tekniske Skole 6360 Dall, Hanne: KTS. Kolding s. [udg. i anledning af 125 års jubilæet] 6361 Engberg, Gunnar A.: Kolding tekniske skole Kolding s. Københavns Teknikum 6362 Københavns Teknikum 100 år. Danmarks industrialisering. Red. Mogens Fasting m.fl. Kbh s. Københavns tekniske Skole 6363 Hånd og ånd i 150 år. Københavns tekniske Skole Særnummer af Tax frit. Københavns tekniske Skoles personaleblad. Red. Jens Reiermann, Michael Kümmel. Kbh s Pædagogik og kvalitet i erhvervsuddannelserne på KTS. 100 år jubilæumsseminar. Red. Poul-Henning Laursen. Kbh s. Københavns Maskinskole 6365 Københavns Maskinskole Kbh s. Lyngby Tekniske Skole 6366 Lyngby Tekniske Skole Lyngby s. 286

5 6367 Vollertzen, Aksel: Træk af undervisningens historie på Lyngby Tekniske Skole i perioden I: Lyngby-bogen. 1983, s Specialarbejderskolen i Maribo 6368 Specialarbejderskolen i Maribo 25 år. 22. august, Red. Verner Hansen. Maribo s. Metalindustriens Fagskole år - stadig ung. Red. Jens Hilton Christiansen. Ballerup s. Midtjysk Specialarbejderskole års udvikling og uddannelse. Fra Arbejdsteknisk Skole til Midtjysk Specialarbejderskole. Fra arbejdsmand til specialarbejder. Viborg, Skive s. Nakskov Tekniske Skole 6371 Kongsted, O. og Leo Pedersen: Nakskov Tekniske Skole. 125 års jubilæum oktober Nakskov s. Nordfalsters Tekniske Skole 6372 Vest Hansen, Ingrid: Nordfalsters Tekniske Skole. I: Årsskrift for Lokalhistorisk Arkiv Nørre Alslev Kommune. 1987, s [eksisterede ] Nykøbing F., Industri- & Håndværkerskolen 6373 Søvad, Carl Einar: Industri- og håndværkerskolen 125 år. Nykøbing F s. Næstved tekniske Skole 6374 Jensen, Henning: Næstved Tekniske Skole. Årsberetning samt skolens historie gennem 125 år, Næstved s Jensen, Henning: Næstved tekniske skole gennem 150 år oktober Næstved s. Odense Teknikum 6376 Odense Teknikum, teknikumuddannelsen 75 år. Red. A. Bro Rasmussen. Odense, Kbh s. [udg. i anledning af Odense Teknikums og den treårige teknikumingeniøruddannelses 75 års jubilæum] Odense Tekniske Skole år - og ung endnu. Odense Tekniske Skoles jubilæumsmagasin. Red. Paul Andy, Kim Jørstad og Karen Pedersen. Odense s Rasmussen, Bent: Typografer og grafikere på skolen Odense Tekniske Skole Odense s Wøllekær, Johnny: En skole vokser frem. Odense Tekniske Skole gennem 150 år. Odense s. Odense Maskinteknikum 6380 Lomholt, L. Chr.: Odense Maskinteknikum november I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 50 (1955), s Randers Tekniske Skole 6381 Randers Tekniske Skole gennem ét hundrede år. Red. Johs. Rasmussen. Randers s Virketrang, behov og visioner gennem 150 år med eleven i centrum. Randers Tekniske Skoles 150 års jubilæum. Udg. Eigil Toft m.fl. Randers s. Specialarbejderskolen i Randers 6383 Lilmoës, Steffen: Det startede i Randers. Skolen for Ufaglærte, Specialarbejderskolen Randers s. [udg. i anledning af skolens 25 års jubilæum] Ringsted Tekniske Skole 6384 Thorsteinsson, Hj.: Ringsted Tekniske Skole - Teknisk Skole Ringsted Ringsted s. [udg. i anledning af 100 års jubilæet for skolebygningen i Skt. Hansgade 28] Roskilde tekniske Skole 6385 At lære er at leve. Red. Sven Stigø. Roskilde s. Silkeborg tekniske Skole 6386 Møller Jensen, Jørn m.fl.: Silkeborg tekniske Skole 125-års jubilæum. Silkeborg bd. Sindal Tekniske Skole 6387 Tychsen, Enrico: Sindal Tekniske Skole. I: Sindalegnens lokalhistoriske Forening. 287

6 Bd. 3 (1988), s Skive Tekniske Skole 6388 Gamle traditioner og ny teknologi. Skive Tekniske Skole gennem 125 år. Skive s Skive tekniske Skole 100 hundrede år okt Skive s. Skjern Tekniske Skole 6390 Skjern Tekniske Skole Red. K.T. Nielsen og H. Vilsgaard. Skjern s. Slagelse Tekniske Skole 6391 Henriksen, Frede: Erindringer om Teknisk Skole, dens lærere og dens elever. I: Årbog for Historisk Samfund for Sorø Amt. Bd. 71 (1984), s Sæby, Teknisk Skole 6392 Røssel, Jens: En skole i provinsen - Teknisk Skole på Frederikshavnsvej. I: Sæby Museum. Årg. 11 (1998), s Teknisk Skole Søborg 6393 Teknisk Skole Søborg Søborg s. Sønderborg Tekniske Skole 6394 Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Sønderborg s Håndværkerskolen, Sønderborg Tekniske Skole Red. P. W. Lorenzen og L. Mørk Hansen. Sønderborg s. Det Tekniske Selskabs skoler 6396 Det Tekniske Selskabs Skoler. 18. sept Red. H. Hornby. Kbh s. Tønder Tekniske Skole 6397 Tønder Tekniske Skole 60 år 17. december Jubilæumsskrift. Tønder , 11 s. Ulfborg Kjærgaard 6398 Jubilæumsskrift Ulfborg Kjærgaard Red. Henning Madsen. Ulfborg s. Vejle Tekniske Skole 6399 At danne og uddanne. Vejle Tekniske Skole fylder 150 år. Red. Gro Baklund m.fl. Vejle s Den typografiske fagklasse i Vejle tekniske håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Selskabs Håndværkerskole Vejle s Engemand, Jens: Vejle Tekniske Skole Vejle s. Vejle Tekniske Skole, Levnedsmiddelteknisk afdeling 6403 Uddannelse på menuen. 10 års jubilæum. Red. Gro Baklund og Lene Vestervang Olsen. Vejle s. Viborg Tekniske Skole 6404 Olesen, Aksel: Viborg Tekniske Skole gennem 125 år. I anledning af jubilæet den 31. oktober Viborg s. Ølgod Tekniske Skole 6405 Bloch, Harald: Teknisk Skole. I: Ølgod Museum. Årg. 27 (1993), s Manøe, Søren: Fra Teknisk Skole til Rådhus. I: Mark og montre. Årg. 25 (1989), s Aabenraa tekniske skole 6407 Furdal, Kim: Erhvervsuddannelser i grænselandet. Aabenraa tekniske skole Aabenraa s. Aalborg Tekniske Skole 6408 Fra Aalborg Søndagsskole til Aalborg Tekniske Skole Aalborg s Jørgensen, Niels: Aalborg Tekniske Skole. Aalborg Søndagsskoler Marts Aalborg s Theill Eriksen, Troels m.fl.: At agere uafhængigt af tid og rum i fremtidens samfund, Aalborg Tekniske Skole år Aalborg [udg. i forb. med skolens 200 års jubilæum] Århus, Aarhus Tekniske Skole 6411 Teknisk gymnasium Århus Århus s. 288

7 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum 6412 Ingeniørhøjskolen Aarhus Teknikum Red. Lisbeth Tolstrup. Århus s. Arbejdsteknisk Skole, København 6413 Arbejdsteknisk Skole gennem 25 år januar Kbh s. Arbejdsteknisk Skole, Odense 6414 Arbejdsteknisk Skole, Odense. Festskrift år. Odense s. AMU-Center Vest- og Sydsjælland 6415 Den gode uddannelse. Et jubilæumsskrift. Red. Jørgen Damgaard m.fl s. [udg. i anledning af 25 år som selvejende institution] AMU-Center Vestjylland år Jubilæumsskrift. Esbjerg s. Erhvervsudviklingscenter Midt 6417 Pedersen, Eiler Otto: Fra søndagsskole til erhvervsuddannelsescenter. Viborg s. Erhvervsgrunduddannelsen i Hovedstadsområdet (EGU) år med EGU. Jubilæumsskrift s. Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 6419 Skou-Jørgensen, H.: Det tekniske Selskabs elektrotekniske dagskole 50 år. I: Ingeniør- og Bygningsvæsen. Årg. 52 (1957), s Aarhus Elektroteknikum 6420 Jacobsen, Oluf: Svagstrømsstudiet ved Aarhus Elektroteknikum gennem 10 år. I: Elektroteknikeren. Årg. 51 (1955), s. 118 Kemigraffagets Lærlingeskole 6421 Kemigraffagets Lærlingeskole gennem 10 Aar s Middelboe, Einar: Kemigraffagets Lærlingeskole sept s. Metalindustriens Lærlingeudvalg 6423 Rasmussen, Svend: Metalindustriens Lærlingeudvalg december Kbh s. El-Fagets Uddannelsesnævn 6424 Viden gi r vækst s. [25 års jubilæum] Dansk Teknisk Lærerforening 6425 Dansk Teknisk Lærerforening Red. Kjeld Bojsen-Møller m.fl. Kbh s. Aarhus tekniske Lærerforening 6426 Aarhus tekniske Lærerforening Red. H.C. Bjerggaard. Århus s. Foreningen af forstandere ved AMU- Centrene 6427 Foreningen af Forstandere ved AMU- Centrene. 25 år Jubilæumsskrift. Red. Svend Sommer s. Polyteknisk Forening 6428 Fransen, Peter og Henrik Harnow: Fra teknisk selskab til studenterpolitisk interesseorganisation. Polyteknisk Forening Lyngby s Handelsuddannelse 6429 Agersnap, Flemming m.fl.: HA-studiet i 75 år. En succeshistorie. Kbh s. [udg. i forbindelse med Handelshøjskolens dagstudiers 75 års jubilæum] 6430 Betænkning ang. den handelsvidenskabelige undervisning. Kbh s Betænkning ang. undervisningen i lærlingeskolen til handelsmedhjælpereksamen. Kbh s. (Betænkning; 302) 6432 Betænkning I vedr. den obligatoriske undervisning på handelsskolerne af butiks-, kontor- og engroshandelslærlinge. Kbh s. (Betænkning; 351) 289

8 6433 Betænkning II vedr. forslag til lov om undervisningen på de godkendte handelsskoler og forslag til revision af de videregående uddannelser for handels- og kontorfagene m.v. Kbh s. (Betænkning; 418) 6434 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse for hotel- og restaurantledere. Kbh s. (Betænkning; 834) 6435 Betænkning om etablering af en videregående erhvervsuddannelse inden for rejselivsområdet. Kbh s. (Betænkning; 836) 6436 Betænkning om handelsuddannelser i internationalt perspektiv. Kbh (Betænkning; 1162) 6437 Betænkning om ny højere handelseksamen. Kbh s. (Betænkning; 717) 6438 Betænkning om uddannelse inden for turisterhvervet. Kbh s. (Betænkning; 1158) 6439 Betænkning vedr. fællescenter for den ledelsesmæssige efteruddannelse. Beretning afgivet af et arbejdsudvalg nedsat af rektorkollegiet og repræsenterende de højere uddannelsesinstitutioner. Kbh s Betænkning vedr. uddannelse af ejendomsmæglere. Kbh s., bilag 6441 Betænkning vedr. uddannelse af statsautoriserede revisorer. Kbh s. (Betænkning; 448) 6442 Brinkkjær, Ulf: Dannelse og erhverv med handelsskolen som eksempel. I: Dansk Pædagogisk Tidsskrift. 1999, nr. 1, s Brinkkjær, Ulf: Hhx-elevers habitus og livsstil. En rejse i dannelse, liv og skole. Kbh s. (DPI; ) 6444 Busch-Sørensen, A.: Danmarks ældste lærebøger i bogholderi. I: Revision og regnskabsvæsen. Årg. 38 (1969), s Fornyelse af de merkantile erhvervsuddannelser. Kbh s. (Betænkning; 1283) 6446 Hammerich, Helge og E. Trolle- Schultz: Om dimittenderne fra specialstudiet i salgsorganisation og reklame I: Det Danske Marked. Årg. 61 (1962), s Handelsskolen mellem tradition og fornyelse. Red. Bodil Nørlem Andersen m.fl. Odense s Hensmann, Jan: Die Entwicklung der Betriebswirtschafslehre in Skandinavien unter besonderer Berücksichtigung Schwedens. Münster s Højsteen, Arne: Et projekt om handelsskolernes nyeste historie. I: Uddannelseshistorie. 1999, s Lampe, Jens: Træk af handelsskolernes historie. I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1970, s Larsen, Osvald: Handelsskolerne. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lind Hansen, Flemming: Den første handelsundervisning. I: Uddannelseshistorie. 1987, s Lind Hansen, Flemming: Fra laug til lov. Handelsskolernes opståen. Frederiksberg s Lind Hansen, Flemming: I lovens tid. Handelsskolernes udvikling Frederiksberg s Magnussen, Lisbeth: EFG og klasseinteresser. Et bidrag til forståelse af de erhvervsfaglige grunduddannelsers udvikling En analyse af, hvilke klasseinteresser der har været bestemmende for denne udvikling, belyst gennem en undersøgelse af, hvorledes disse organisatorisk artikuleres og optræder som formidlingsinstans for ændringer i behovene for arbejdskraftens kvalifikationer. Utrykt speciale, RUC, Olufsen, Peter: Diplomstudiet i salgsorganisation og reklame Træk af salgets industrialisering i Danmark. Kbh s En samlet uddannelsesstrategi på iværksætterområdet. Kbh s., bilag (Betænkning; 1301) 6458 Schultz Nielsen, Axel: Den regionale handelshøjskole. I: Folk og Forskning. Årg. 8, nr. 1 (1984), s [oprettelse af en handelshøjskole i Syd- og Sønderjylland og om handelshøjskolesektorens udvikling] 6459 Skipper Rasmussen, Bente: Den danske handelsskoles kulturtræk. Utrykt speciale, Aalborg Universitetscenter, Årtusindet ud. Handelsskolernes udvikling Red. H. Bech Frandsen, Arne Højsteen, Carl Jørgensen, P.I. Olsen, Niels H. Tetzschner. Frederiksberg s. 290

9 Handelsuddannelse lokalt Grindsted Handelsskole 6461 Karstoft, Ruben: Af Grindsted Handelsskoles historie. I: Egnsbogen. 1993, s ; 1994, s. 4-10; 1995, s Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland 6462 Hostrup, Poul: Handelsskolen for Han Herred og Vesthimmerland s. Helsingør Handelsskole 6463 Fortid, nutid og fremtid oktober , Helsingør Handelsskole. Red. Hans K. Klavsen m.fl. Helsingør s Hansen, Alfred: Helsingør Handelsskole 75-års jubilæum oktober s. Herning Handelsskole 6465 Otte billeder af vor verden. Herning Handelsskoles 100 års jubilæum. Red. Anton Hartmann-Olesen og Asbjørn Heide. Herning s. Handelshøjskoleafdelingen i Herning 6466 Handelshøjskoleafdelingen i Herning. 10 års jubilæum Herning s. Hillerød Handelsskole 6467 Gudmand-Høyer, I. Viggo: Hillerød Handelsskole og dens virksomhed. Hillerød s Gustafsson, Nils: Hillerød Handelsskole Hillerød s. Hjørring Handelsskole 6469 Andreassen, Kaj: Handelsskolen i Hjørring gennem 100 år. Hjørring s Spanner, Søren: Hjørring. Fra købstad til centerby. Handelsskolen i Hjørring I: Hjørringbogen s. Holbæk Handelsskole 6471 Sjøberg, Erik: Fra aftenskole til uddannelsescenter. Holbæk s. [udg. i anledning af skolens 100 års jubilæum] Horsens Handelsskole 6472 Lind Hansen, Flemming, Niels Lykkegaard Olsen og Henrik Haugstrup: Horsens Handelsskole 125 år Horsens s Lind Hansen, Flemming: Horsens Handelsskole Horsens s Lind Hansen, Flemming: Unges uddannelsesvalg i Horsens. Horsens Handelsskoles dagskoleelever I: Årbog for Dansk Skolehistorie. 1980, s Instituttet for Købmands-Uddannelse 6475 Reisfelt, Arne m.fl.: IKU - for 25 år siden. I: Frit købmandskab. 1990, nr. 4, s København, Handelshøjskolen 6476 Agersnap, Torben: Handelshøjskolens udvikling I: Festskrift til Christen Møller - på 70-årsdagen 11. juni Red. L.L. Hammerich, Max Kjær-Hansen og Peter Skautrup. Kbh s.; s Kampen for en højere læreanstalt. En mosaik omkring Handelshøjskolen Red. Ole Lange. Kbh s Møller, Christen: Handelshøjskolens dagstudier gennem et kvart århundrede. Med en kort omtale af de øvrige studier. Kbh s. København, Niels Brocks Handelsskole 6479 Lærerlauget 50 år. Kbh s. [Forening af lærere fra Niels Brocks Handelsskole] 6480 Niels Brocks Handelsskole Red. Ib Aarsø-Nielsen og Hans Langkjær. Kbh s Rasmussen, Kirstine og Erik Andersen: Vil du i verden frem så Brock. 125 års jubilæum Kbh s Vigtigere end nogensinde. Uddannelse, tanker, perspektiver. Niels Brocks Handelsskole Red. Lars Bille m.fl. Kbh s. København, Byens Handelsgymnasium 6483 Frederiksberg, Østerbros, Byens Handelsgymnasium juni Kbh s. 291

10 Købmandshvile 6484 Kjær-Hansen, Max: Den danske detailhandler-højskole. Højskolen Købmandshvile Kbh s. Køge Handelsskole 6485 Olsen, Flemming og Karen Schmedes: Køge Handelsskole gennem 100 år Jubilæumsskrift. Køge s. Lyngby og Omegns Handelsskole 6486 Tønsberg, Jeppe: Lyngby og Omegns Handelsskole. I: Lyngby-Bogen. 1987, s Mommark Handelskostskole 6487 Mommark Handelskostskole 10 år. Sønderborg s. Handelsskolen Nykøbing Falster 6488 Brandt, Palle og Ib Alsgren: Et dynamisk uddannelsessted i 100 år. Handelsskolen Nykøbing Falster oktober Nykøbing F s. Næstved Handelsskole 6489 Michelsen, F. og Peter Loumann: Næstved Handelsskole 19. januar Næstved s. Odense, TietgenSkolen 6490 Keilberg, Kurt m.fl.: TietgenSkolen 50 år. Jubilæumsskrift, Red. Mogens Jensen m.fl. Odense s Tietgen50skolen. Odense s. Randers Handelsskole 6492 Handelsskolen i Randers Red. Axel Rye. Randers s. Roskilde Handelsskole 6493 Fang, Lotte: Jubilæumsskrift Roskilde Handelsskole. Roskilde s. Rønne Handelsskole 6494 Henriksen, Leif: 75 femoghalvfjerds år for Bornholms erhvervsliv! Rønne s. Skanderborg Handelsskole 6495 Handelsskolen 100 år 6. oktober Skanderborg s. Slagelse Handelsskole år Slagelse Handelsskole. 100 års jubilæum d. 7. januar Slagelse s. Svendborg Handelsskole 6497 Brinch, Benny: Svendborg Handelsskole Svendborg s. Sønderborg Erhvervsskole 6498 Rasmussen, Vagn: Sønderborg erhvervsskole. En ny ungdomsinstitution. I: Børn i Tiden. 1971, s Sønderborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6499 Becker-Christensen, Henrik: På højt plan. Handelsundervisning i Sønderborg i 100 år. Sønderborg s Handelsgymnasium i 25 år Sønderborg Handelsskole. Red. P. Løndal- Nielsen og Asbjørn Jepsen. Sønderborg s. Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium 6501 Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Red. Hans Haugstrup Jensen, Ib Asker Larsen og Arthur Vistisen. Vejen s. Viborg Handelsskole 6502 Jensen, Folmer, Kjeld Mogensen og Aksel Nielsen: Viborg Handelsskole. I: Aage Bonde, Poul Nielsen og O.K. Rørsted: Viborg Handelsstandsforening november Viborg s.; s Vordingborg Handelsskole og Handelsgymnasium 6503 Vordingborg Handelsskole Jubilæumsskrift. Red. Verner Jensen. Vordingborg s. Købmandsskolen, Aabenraa Buiness College 6504 Fode, Henrik: Fra Den Jydske Handelshøjskole til Århus Købmandsskole. En skolebygning gennem 100 år. Århus s. 292

11 6505 Fra fortid til fremtid. Købmandsskolen, Aabenraa Business College Red. Søren Ole Nielsen. Aabenraa s Lampe, Jens: Købmandsskolen i Åbenrå i 100 år. I: Handelsskolen. 1968, nr. 9, s ; Handels-Nyt. 1968, nr. 7-8, s Ålborg Handelsskole 6507 Fragmenter af en handelsskoles historie s. Aalborg, Justitsraad Møllers handelshøjskole 6508 Justitsraad Møllers handelshøjskole januar Aalborg s. Århus Købmandsskole 6509 Petersen, Chr.: Beretning Århus s Aarhus Handelsstandsforenings Handelsskole Red. Vagn Dybdahl. Århus s Århus Købmandsskole. 125 år med efterspurgt uddannelse. Red. Hans Peter Skøtt. Århus s. Handelshøjskolen i Århus 6512 Handelshøjskolen i Århus 50 år. Festskrift i anledning af Handelshøjskolens 50-års jubilæum 31. august Århus s. Handelsskolernes Forstander- og Inspektørforening 6513 Hfi Kbh s. Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse 6514 Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse års virke for undervisning og uddannelse af erhvervslivets ungdom s Lange, Ole og Ole Wiberg: FUHU krøniken Kbh s P.M.: Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse. 75 år. I: Tidsskrift for Industri. 1955, s Vibæk, Jens og Jan Kobbernagel: Foreningen til Unge Handelsmænds Uddannelse Kbh s. Danish Commercial College in London 6518 Schwarck, Catherine: The Danish Commercial College in London A chronicle of advancement in Danish business education. Kbh s. Dänische Kaufmannsschule in Bremen 6519 Fragmente einer Geschichte. Dänische Kaufmannsschule in Bremen Red. Rolf Augustin. Kbh s. École Commerciale Danoise à Paris 6520 École Commerciale Danoise à Paris Un aperçu de 25 ans d enseignement commercial franco-danois. Red. Pia Loyau. Kbh s Maskinmesteruddannelse 6521 Betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s. (Betænkning; 623) 6522 Forslag til betænkning vedr. uddannelse af maskinister og maskinmestre. Kbh s Jensen, Eyvind: Maskinmesteruddannelsen gennem 100 år, Kbh s Stahl, E. og R.J. Gjetting: Eksaminer for skibsmaskinmestre gennem 75 år Kbh s Stahl, E.: Skibsmaskinisters Uddannelse i Danmark. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Esbjerg Maskinmesterskole 6526 Burmølle, E. og Anders Bjerre: Esbjerg Maskinmesterskole Esbjerg s. Odense Maskinmesterskole 6527 Med kurs mod fremtiden. Odense Maskinmesterskole 1897 til Odense s. Svendborg Maskinmesterskole 6528 Harbøll, Carsten Søndergaard: 100 år. Svendborg Maskinmesterskole

12 Svendborg s. Århus Maskinmesterskole 6529 Nørrung, Aase: Århus Maskinmesterskole gennem 100 år. Århus s Skibsbyggeruddannelse Den kgl. danske, norske og holstenske Skibsbyggerskole 6530 Klem, Knud: Den kongelige danske, norske og holsteenske Skibsbyggerskole. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 33 (1974), s Søfarts- og fiskeriuddannelse Betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. Sømandsuddannelsen (Dækmandskabet). Kbh s betænkning afgivet af Søfartskommissionen af 1947 ang. I. Bemandingsregler for den underordnede Dæk- og Maskinbesætning II. Uddannelse af underordnet Maskinbesætning og Skibskokke. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. revision af lov om navigationsundervisningen af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s betænkning afgivet af søfartskommissionen af 1947 ang. I. Uddannelse af navigatører. II. Revision af lov om eksaminer for skibsmaskinister m. m. af 19. marts III. Revision af lov om sønæring af 28. februar 1916 med senere ændringer. Kbh s. (Betænkning; 147) 6535 Guldhammer, H.A.: Navigationsundervisningen. I: Opdragelse og Undervisning i Danmark. Red. Einer Torsting. Bd. 2. Kbh s.; s Lund, Kaj: Vor nautiske arv. I: Tidsskrift for Søvæsen. Årg. 142 (1971), s [navigationsuddannelsens historie] 6537 Munchaus Petersen, Holger: Frem ad søvejen. Danske sejlskoleskibe og skoleskibsundervisning. Esbjerg s. (Fiskeriog Søfartsmuseets maritime skrifter; 13) 6538 Søfartskommissionen af I: Rigsdagstidende 1948/49. Tillæg A sp [navigationsundervisning] 6539 Så til søs - men først søfartsskole. 25, / Red. af Jørgen D. Simonsen. Kbh s. Skoleskibet George Stage 6540 Simonsen, Jørgen D.: 100 år med Georg Stage. I: Danmarksposten. Årg. 63, nr. 2 (1982), s Simonsen, Jørgen D.: Baksmønstring i 100 år. Uddrag af Stiftelsen Georg Stages Minde s logbog. Kbh s. [udg. ved 100 års jubilæet for skoleskibet»georg Stage«s første togt] Statens skoleskib Danmark 6542 Andersen, Knud og Knud L. Hansen: The training ship Danmark. Under the Dannebrog and the Stars and Stripes. Kbh s Bruus Jensen, Palle og Erik Jensen: Skoleskibet København. Historie, forlis, tragedie. Kbh s Bøgh, Per: Skoleskibet Danmark. Stenstrup s. [herunder kort tekst om skibets historie, dagligdagen ombord og elevernes uddannelse] 6545 Langevad, Knud Aage: Skoleskibet Danmark s Simonsen, Jørgen D.: Hvilken ære Danmarks navn at bære. Statens Skoleskib Danmark juni Kbh s Simonsen, Jørgen D.: Mænd af drenge. Bogen om statsskoleskibet Danmark. Kbh s Ungerskov, Bengt: Danish lads under foreign colours. The training ship's 7th voyage Frederikshavn s Ungerskov, Bengt: Danmarks drenge under fremmed flag. Skoleskibets 7. togt Frederikshavn s. Skoleskibet København 6550 Asmussen, Benjamin: Som en Maage paa Vandet. Nyt materiale om skoleskibet København. I: Årbog for Handels- og Søfartsmuseet på Kronborg. Bd. 68 (2009), s

13 Fanø Navigationsskole 6551 Fanø Navigationsskole. 100 år under samme tag. Esbjerg s. Kogtved Søfartsskole års elevjubilæum, Kogtved Søfartsskole Red. Lis og Jørgen Hansen. Svendborg s. Marstal Navigationsskole 6553 Rosendahl, Leif: Marstal Navigationsskole - i storm og stille. Marstal s. Svendborg Søfartsskole 6554 Kølle, Kurt: Svendborg Sømandshøjskole/Sømandsskole Svendborg s Thalund, Henning: Så til søs -. Svendborg s. [udg. i anledning af 75 års jubilæum] Navigationsskolen i Aabenraa 6556 Doege, Immo: Ernst Reuter og Aabenraa. I: Sønderjysk Månedsskrift. 1990, nr. 9, s Esbjerg Skipperskole 6557 Hjorth Rasmussen, A.: Søkort at forstå, skib at føre Fiskeruddannelse i Danmark. Esbjerg Skipperskole Esbjerg s. til international bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Kledal, Steen: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. 75 årig fugl phønix. Interview med Poul Sigsgaard og Carsten Bryde Andersen. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), s. 9-10, 13-14, 16, Sigsgaard, Poul: Brygmestre og bryggeriteknikere uddannet på Den Skandinaviske Bryggerhøjskole. I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Trolle, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole fejrer 40 års jubilæum den 31. august I: Brygmesteren. Årg. 22 (1965), s Vejlby, Kn. H.: Den Skandinaviske Bryggerhøjskole I: Brygmesteren. Årg. 33 (1976), s Slagteruddannelse Slagteriskolen i Roskilde 6567 Holst, Ole: Slagteriskolen i Roskilde. Et erhvervsportræt. I: Jul i Roskilde. Årg. 63 (1989), s Petersen, Halvor: Der var altid en bedre måde SR Slagteriskolen i Roskilde, Uddannelsescenter for levnedsmiddelbranchen. Roskilde s Brygmesteruddannelse Den Skandinaviske Bryggerhøjskole 6558 Berglund, Viggo: Den skandinaviske Bryggerhøjskole i København. I: Brygmesteren. Årg. 7 (1950), s Breyen, Birger: Bryggerhøjskole - enestående skandinavisk/nordisk samarbejde I: Brygmesteren. Årg. 57, nr. 4 (2000), tillæg, s Breyen, Birger: Den Skandinaviske Bryggerhøjskoles legater og deres stiftere. I: Brygmesteren. Årg. 53, nr. 2 (1996), s Den Skandinaviske Bryggerhøjskole - 75 år Valby s Grosen Rasmussen, Bent: Fra nordisk 295

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013

Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Fusioner mellem ungdomsuddannelsesinstitutioner 1999-2013 Tabellen viser, hvilke fusioner ungdomsuddannelsesinstitutionerne har foretaget fra 1999-2013. Tabellen er ordnet alfabetisk efter den bestående

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt

Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Uddannelsesudvalget UDU alm. del - Bilag 178 Offentligt Kilde (Alle) Sum af Elevuger ÅR INST_NR inst_navn opr_navn 2000 2001 2002 2003 2004 2005 621.407 AMU SYD AMU-Trekant JUR 24.003 26.139 25.392 22.492

Læs mere

Bilag: Erhvervsuddannelserne

Bilag: Erhvervsuddannelserne Bilag: Erhvervsuddannelserne Dette bilag viser hvordan tilmeldingen til erhvervsuddannelserne fordeler sig på erhvervsuddannelsesinstitutionerne for 2014 og 2015. Bilaget indeholder 26 tabeller. Tabel

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen

Fynsk Sprint Cup - 1 etape 26-05-2012, Faaborg By, Fa Allerød OK. H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Allerød OK H-55 14:57 86801 L Gert Nielsen Ballerup OK H-21 14:16 443885 Lars Bukkehave D-50 14:29 151495 Annette Bonde D-55 14:33 139370 Johanne Lind D-35 14:37 86804 L Mette Rich H-45 14:47 86799 L Jakob

Læs mere

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart

Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Fælles LUU konference Torsdag den 9. oktober 2014 Hindsgavl Slot, Hindsgavl Allé 7, 5500 Middelfart Deltagerliste AMU Fyn AMU Nordjylland AMU Vest Bornholms Erhvervsskole CELF Den jydske Haandværkerskole

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Forening max max2 max3 Snit. % Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 546 545 544 545,0 95, 2 Anja Christensen Skytteklubben DSB/ASF Århus 55 54 3 Dorte Thorsen IF Flyvestation

Læs mere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere

Tabel 2 - hele 2010 - Kernemålsaktivitet på FKB'ere og godkendte udbydere og andre udbydere Godkendt institution Afholdende institution Samlet 2010 (ÅE) FKB 2205 Finansiel rådgivning og forsikring 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København Vest 183407 CPH WEST - Uddannelsescenter København

Læs mere

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior

Dansk Skytte Union 50m Hjemmebaneturnering 2014 - Senior 60 liggende 5. omgang total 1. division 1 Ballerup 1 1872,6 10 9378,1 50 2 Kolding 1 1865,0 7 9277,0 31 3 DSB/ASF 1 1865,2 7 7431,0 29 4 Viborg 1 1852,7 4 9247,6 22 5 Bredstrup-Pjedsted 1 1843,9 0 9195,7

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129

Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 1 Oversigt over udpegede advokater i sager om magtanvendelse efter servicelovens 127 og 129 Advokater udpeget af MIDTJYLLAND: Advokat Dorte Guldbrøn Advokatfirmaet Guldbrøn Toldboden 3, 1. sal th., D 8800

Læs mere

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963.

Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Folkehold på Saxtrupgård i Henry Houbak s ejertid 1926 1963. Foto 1927 Evald Hansen, karl Karen, senere gift Jensen, pige Marie og Henry Houbak Fr. Sørensen 1928-29 og 1929-30 Dagny Andersen 15/4 1/11

Læs mere

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121

Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013. Leif M. Larsen, Gitte Hansen, Torben Morel. Samlet deltagerantal på kurset: 121 Kursusnummer 1122 Kursusnavn ERFA Gaffeltruck konferencen 2013 Afholdelsessted Hotel Faaborg Fjord Startdato 15/08-13 Slutdato 16/08-13 Mødetid Kursusleder AMUkursus Fuldt booket Leif M. Larsen, Gitte

Læs mere

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling

Aarhus Brandvæsen, Januar 2015. Ledelsen. Staben. Beredskabschef Lars Hviid. Afdelingsleder Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Ledelsen Beredskabschef Lars Hviid Sekretariatsleder Karina Gregersen Sekretariatet Per Dyrvig Forebyggende Afdeling Lene Ø. Hansen Salg & Service Anders Rathcke Operativ Afdeling Staben Stabsmedarbejder

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd.

AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07 0,403746202 11 AMU-Vest 13,83 0,403746202 7 CELF - Center for erhv.rettede udd. Bilag 1: Korrigerede institutionsfordelte kvoter til skolepraktik i 2015 Anlægsstruktør, bygningstruktør og brolægger Beregningsgrundlag absolutte tal AARHUS TECH 17,75 0,403746202 9 AMU Nordjylland 22,07

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

Tilmelding til faglæreruddannelse

Tilmelding til faglæreruddannelse Ayoub Saidi Københavns Tekniske Skole Rebslagervej 11 2400 København NV onsdag 24-06-2015 00:00 GF 2 Workshop torsdag 25-06-2015 00:00 Digitale undervisningsmaterialer Jens Larsen Københavns Tekniske Skole

Læs mere

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning

UU Skive Ungdommens Uddannelsesvejledning Erhvervsuddannelser og unge i Skive Kommune Fra august 2015 træder den nye EUD-reform i kraft. Derfor kan det være interessant at kigge på en status inden start. UU Skive har tal på alle unge under 25

Læs mere

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004

Appendiks. Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 Appendiks Kompetenceudviklingsprogrammet 2002-2004 2005 Indhold Appendiks 2005 Danmarks Evalueringsinstitut Trykt hos Vester Kopi Eftertryk med kildeangivelse

Læs mere

Resultater på erhvervsskolerne

Resultater på erhvervsskolerne 20 06 ARBEJDS MARKEDS RAPPORT Resultater på erhvervsskolerne 4.1 Indledning og sammenfatning... side 115 4.2 Fuldførelse af grundforløb på skolerne... side 116 4.3 Erhvervsskolernes økonomi... side 127

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 21. maj 2014 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Resultater for DM Duathlon 2012

Resultater for DM Duathlon 2012 DM Duathlon 2012 Age Group Results May 06, 2012 Results By Race Management Systems, Inc. Female 18 to 39 1 369 Karina Louise Sørensen Ninjas 39:51.75 1:14.73 1:09:39.99 0:55.29 19:50.78 2:11:32.54 2 417

Læs mere

Antal med under 7. Antal med over 7

Antal med under 7. Antal med over 7 Undervisningsministeriet 13. februar 2014 Oversigt over, hvor mange af de nuværende gymnasieelever, der ikke ville være blevet optaget, hvis der havde været adgangskrav på karakteren 7 - Fordelt på de

Læs mere

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser

Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Institutioner, der udbyder erhvervsrettede ungdomsuddannelser Orientering om fordeling af midler til strategisk kompetenceløft og tilskud til praktikpladsopsøgende indsats Strategisk kompetenceløft Regeringen

Læs mere

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark

Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Bestyrelsesrepræsentanter i Uddannelsesinstitutioner Region Syddanmark Erhvervsskoler: AMU Syd Vognmand Jørgen Egeskov Jensen Vamdrup Special Transport Vamdrup E-mail: je@vst.dk Business College Syd Jan

Læs mere

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013

Dame. Danmarks Jægerforbund Resultat individuelle 19-09-2013 Dame 1 80 Marianne Rasmussen 6604 423 G 2 87 Janne Schmidt 7811 417 S 3 79 Anette Trip Lassen 4101 378 B 4 73 Gitte Madsen 2106 376 5 75 Lisbeth Teglgård 2023 364 6 81 Kristina Rasmussen 6604 357 7 91

Læs mere

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER

INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER BYRÅDETS UDPEGNINGER PÅ KULTUR- OG FRITIDSOMRÅDET INSTITUTION / FORMÅL Udpegning 2010-2013 BEMÆRKNINGER Aktivitetshuset Kulturellen, Leif Brønding Tove Oddershede Rasmussen Aulum Fritidscenter, Jens P.

Læs mere

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger:

Repræsentantskabet. Lokalafdelinger: Håndbog Afsnit: 2.0. FSF s Organisation Dato: 13. maj 2010 Side 1 Repræsentantskabet erne Forretningsfører Forretningsudvalget FSF Aalborg Afdeling Lokalafdelinger: Aalborg, Vendsyssel og Thy-Mors FSF

Læs mere

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd.

Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Bilag 2: Totalliste over eksamensresultater 2010 fordelt på gymnasial udd. Af Malene Rode Larsen Tabel 1 Totalliste over eksamensresultater 2010, STX* Institution Eks.res., gns. (7 tr.) 2 dec. Aurehøj

Læs mere

Deltagere i 5 km. løb

Deltagere i 5 km. løb Deltagere i km. løb 0 Jens Bønding 0 Spøttrup Balling : :: 0:0: Peter Ibsen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: Robert Jensen 0 Spøttrup Balling : :: 0:: 09 Inge B. Pedersen 00 Skive SAM Skive : ::0 0::0 Michael

Læs mere

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F

Meget mere fagforening. 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007. Kongres. Valg til 3F Meget mere fagforening 1. ordinære kongres og delegeretmøde 2007 Kongres Valg til 3F Forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen forbundsledelsen Poul Erik Skov Christensen Forbundsformand

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5

revideret udgave pr. 06-08-2015 Side 1 af 5 Lørdag d. 8. august 2015 min. 1 O Overordnet kl. 10.30-14.00 1 Ø Økonomi O Susanne Dalmose 1 5 2 F Fastbar Ø Tove Bach Pedersen 1 3 1 T Tappe T Karin Jespersen T1 1 4 1 R Rullebar F Lone Steen F1 R3 B2

Læs mere

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013

RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 18-05-2013 17:04:30 - DDS SP v.3.13.2.1 RESULTATLISTE Langå stævnet 2013 Gevær, 50m. - Mesterskab BK1 1 101279 Benjamin Lahn Pedersen 05-101 Randers Skyttekreds 198/11 199/02 397/13 2 101277 Annemette

Læs mere

2004/2005 Listen Ballevej 2B 8600 Silkeborg Telefon 8680 2175 Fax 8680 5513 E-post: revisorgruppen@revisorgruppen.dk Hjemmeside: www.revisorgruppen.dk Andersen Hübertz Kirkhoff, statsautoriseret

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591.

Margaret Nielsen. NNF, okt 198A. Tilgængeligt. Trykte beretninger, jubilæumsskrifter. forbund. Københavns afd. : Arkivnr. 591. AF: Margaret Nielsen NAVN: Dansk Slagteriarbejder, ARKIVNR.:637 COMPACTNR.:9 a forbund. PERIODE: 1917 1980 OMFANG:llo kasser AFLEVERING: NNF, okt 198A TILGÆNGELIGHED: Tilgængeligt REGISTRERING: Indbunden

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Sponsorflyvning 2009

Sponsorflyvning 2009 Sponsorflyvning 2009 Duenummer Erstatning Firma Plac Præmie Privat Plac Præmie Duemand Plac Præmie Hastighed 068-09-0008 Ole Nielsen 1 5000 Arne Poulsen 1 5000 1.505,70 196-09-9050 196-09-9060 Nordjysk

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog

Danske Y s Men i Den Gyldne Bog DK Index Æret Navn Medlem af klub Indstillet af År Geneve Index Bemærkninger 77-1 Peter Jørgensen Marilynn and Charles Linkletter 1977 28 In memoriam Poul H. Jørgensens far 81-1 Birgit Nissen Charles &

Læs mere

Oversigt over bemanding på valgstederne

Oversigt over bemanding på valgstederne Oversigt over bemanding på valgstederne Tønder 1 (V) Jørn Skov, formand 2 (V) Allan Jacobsen 3 (V) Søren T. Hansen 4 (A) Lars Rytter 5 (A) Eike Albrechtsen 6 (F) 7 (I) Elna krogager 8 (S) Marit R N Rüdiger

Læs mere

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011

Resultatliste - Randers åben 09 / 12-11-2011 Page 1 of 7 12-11-2011 16:32:06 - DDS SP v.3.11.11.3 RESULTATLISTE Randers åben 09 / 12-11-2011 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 25303Kirstine Bissø Svoboda 05-940 Samsø Skytteforening 200/11 200/11 400/22G

Læs mere

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014

Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 Single - resultat Firmaidræt Open 2014 - Aalborg Petanque 5.9.2014 # Navn Klub Score Spil Points 1. Britta Skalshøj Hjørring Firma Sport 4 4:1 57:28 2. Jimmi Nielsen Firmaidræt Hillerød 4 4:1 61:35 3.

Læs mere

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013

14. december 2012 Sags nr.: 006.62M.391. Kvoter til skolepraktik i 2013 Til skoler, der udbyder erhvervsuddannelse Kopi til Rådet for de Grundlæggende Erhvervsrettede Uddannelser, de faglige udvalg for de pågældende uddannelser og Danske Erhvervsskoler - Lederne Afdeling for

Læs mere

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26

Læringsmiljø/undervisningsdiff_, jun 25. Fabrikantworkshops, jun 25 Energioptimering, jun 26. Grillarrangement, jun 24 Frokost torsdag, jun 26 Aksel Lykke AARHUS TECH Allan Petersen EUC Sjælland Benny Larsen EUC Sjælland Bent-Ole Bohn TEKNIQ Bjarne Pedersen Selandia Brian Berndsen EUC Syd Brian Vestergaard EUC Sjælland Carsten Olsen Borregaard

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere

Vejens Design. Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Vejens Design Henrik Skouboe Bystrup Arkitekter og Designere Skagen Forventet trafikvækst 2007-2022 Hirtshals Hjørring Hanstholm Basis vækst Høj vækst Meget høj vækst Frederikshavn (15-30%) (30-45%) (Over

Læs mere

Lolland-Falsters Skytteforbund

Lolland-Falsters Skytteforbund 60 liggende Dame 1 Jette Skov Pedersen Vestfalster 93 85 94 94 87 93 546 2 Lisa Jørgensen Søllested 75 87 85 82 78 81 488 60 liggende Damejunior 1 Linette Andersen Sakskøbing 98 95 95 97 96 91 572 2 Nanna

Læs mere

Side 1 265416 Roskilde Tekniske Skole 1890 Teknisk designer GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1390 Træfagenes byggeuddannelse GODK J jan-01-2008 265416 Roskilde Tekniske Skole 1410 Snedkeruddannelsen

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk

Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk, hjemmeside: www.dfbkbh.dk Nr. 1 Maj 2011 41. Årgang KØBENHAVNER-NYT er et medlemsblad for SELSKABET DE DANSKE FORSVARSBRØDRE I KØBENHAVN Gothersgade 137, 1123 København K. Telefon 3313 4131, Giro 9004890, e-mail: mail@dfbkbh.dk,

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014

Tabel 1 Gymnasiale søgetal 2014 Søgetallene til gymnasieuddannelserne 2014 De samlede søgetal for 2014 viser, at der samlet er 55.478 unge, der har søgt en gymnasieuddannelse. Det er et fald på 1.336 elever, svarende til 2,4 pct. Da

Læs mere

Konference: Skriftlighed i afsætning

Konference: Skriftlighed i afsætning Konference: Skriftlighed i afsætning Jesper Bienkowski, læringskonsulent Indsæt note og kildehenvisning via Header and Footer Side 1 Program for i dag Tid Emne Oplægsholder 10.00 Velkommen, skriftlighed

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus

Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus Resultatliste DPM 15 meter skydning Den 24. Og 25. Februar 2009 Skytternes Hus i Århus 15 m STANDARDPISTOL ÅBEN 1 Ricky Winther Billund 97 92 94 283 2 Steffen Andreasen Viborg 92 92 92 276 3 N.P. Bro Viborg

Læs mere

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr.

Præmieliste Kødkvæg. Aberdeen Angus. Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. Holdnr: 3 Kviekalve 15-18 mdr. Præmieliste Kødkvæg Aberdeen Angus Holdnr: 1 Kviekalve 8-12 mdr. 500 Stig Klæsøe Wester Slagelse 22 Holdnr: 2 Kviekalve 12-15 mdr. 505 Mønline Angus v/john Steffen Askeby 23 501 I/S Rønnekilde, Bruno Bomholdt

Læs mere

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen

Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 danske unge har ingen uddannelse udover grundskolen Op mod hver fjerde ung på Sjælland er hægtet af uddannelsesvognen 137.000 unge mellem 16 og 29 år har ingen uddannelse udover grundskolen og

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr.

Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Arbejdskraftomkostninger herunder timeløns ultimo 2005 i Sv.Kr. Norge Tyskland Schwiez Danmark Belgien Finland USA Holland Sverige Japan Storbritannien Frankrig Spanien Portugal Tjekkiet Sydkorea, Taiwan

Læs mere

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D

Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame C. Viborg Amtskredsstævne i Bowling 2013. Dame D Dame C 1 Thisted Firmasport Oticon A/S Maybritt Andersen DC 192 194 173 0 0 559 186,33 2 Sofi E-Smokers Betina Mejdal DC 156 147 195 0 0 498 166,00 3 Viborg Firmaidræt COLAS-1 / Kosme2Logen Erna Jensen

Læs mere

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder

Bente Kofoed / Horst Leider Thomas Nielsen Inviteres med til 2. og 4. kvartals møder Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Værkstedschef Torben Jensen Titan Lastvogne A/S Industrivej 14 Jim Maar Midtbornholms Auto A/S Ian Ellebye Carsten Wandt

Læs mere

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis

Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis Jyske Veteran Mesterskaber i bordtennis 8. marts 2006 ULVEHØJHALLEN MØLLEVANGSVEJ 7 HASLUND RANDERS VELKOMMEN TIL ULVEHØJ - HALLEN På Jysk BordTennis Unions vegne vil vi hermed byde velkommen til de jyske

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding

JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding JM Single -Double 2009 31/1, 1/2, 28/2 og 1/3 2008 Bowl N Fun, Kolding Dame Par Nr. Navn Klub parnr Total X / Partotal X / 1 Heidi Guldbæk BK Viborg 106 1180 28 26 2502 65 49 Trine Daugbjerg Simonsen BK

Læs mere

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested

Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Herreklub torsdagsmatch 6. juni 2013, frit valg af teested Tee 1 Rasmus Jønson 6 9 41 hvid 2 Kim Nielsen 9,3 13 38 hvid 3 Dan Christensen 12,2 14 37 gul 4 Lars Peter Mølvang 4,9 6 36 gul 5 Kurt Pedersen

Læs mere

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012

Forebyggelse som en del af pensionsordningen. Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Forebyggelse som en del af pensionsordningen Servicebranchens Arbejdsgiverforening, den 23. april 2012 Hvorfor er der brug for forebyggelse i pensionsordningen? 2 Hvorfor er PensionDanmark gået ind i forebyggelse?

Læs mere

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm

Godthåbsvej 40 3751 Østermarie. Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 3730 Nexø. Hasle Auto Vakant. Elevrepræsentant, Campus Bornholm Jørn Erik Marker Godthåbsvej 40 3751 Østermarie Børge Hansen Brandsgårdsvejen 13 Nicolai Jørly Hasle Auto Vakant Bil, Fly og andre Transportmidler 5647 0541 erikmarker@mail.dk 5649 3809 / 3032 8809 kofoedsminde@mail.dk

Læs mere

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US

Andersen & Martini Husmandsvej 3 2630 Taastrup 36 93 15 39 Fra 80,00 -> Jan Würtz jw@a-m.dk Chevrolet US SJÆLLAND Skadesværksted Adresse Post nr. By Tlf. nr. Vilkår Kontaktperson Mail adresse Bilmærke Incl. 50 km.pr.dag Bo Kjeldsmark Islevdalsvej 2610 Rødovre 44 91 04 00 u/b Andy Baüerlein ab@rodovre.peugeot.dk

Læs mere

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende:

Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af følgende: 1 Dansk Socialrådgiverforening Seniorsektionen Oversigt over seniorbestyrelser Efter generalforsamling / årsmøde 29.-30.april 2014 på Sørup Herregård, Sørupvej 26, 4100 Ringsted, bestod bestyrelsen af

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg

Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg SKOLE I ALT: Ukendte 593 Københavns VUC 167 Virum Gymnasium 163 Rysensteen Gymnasium 143 Roskilde Gymnasium 140 Espergærde Gymnasium og HF 134 Frederiksborg Gymnasium og HF 131 Stenhus Gymnasium og HF

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller

10. august 2013 PRO-AM 2013 STARTLISTE FOR RUNDE 1 10. august 2013 Halsted Kloster Golfklub 18 huller 10:00 1 1 Madam Blå 425 HEIDEN NIELSEN, Christian Royal Oak Golf Club (80-6) 201 MOLSING, Henrik 301 HAUVRE, Kai 401 OTTOSEN, Ole 1307) Rønnede Golf Klub 2011 (190-1007) 1180) B 7,7 8 B 16,1 18 B 12,5

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK

ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK ALM. BRAND BANK - GUIDE TIL DIN NETBANK WWW.ALMBRAND.DK ALM.SUND FORNUFT ALM. BRAND ALM. BRAND NETBANK SÅDAN STARTER DU NETBANKEN Gå ind på hjemmesiden www.almbrand.dk Vælg Netbanken under Genveje nederst

Læs mere

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører

- Godschauffør - Renovationschauffør - Flyttechauffør - Lager og transport - Lager og logistik - Kranfører Udbud af RKV i forhold til erhvervsuddannelserne på transportområdet. TUR har anmodet skolerne om at udfylde nedenstående skema. Skemaet giver et landsdækkende overblik over hvor og hvordan virksomheder

Læs mere

DANSK ARKITEKTURHISTORIE

DANSK ARKITEKTURHISTORIE STUDIER I DANSK ARKITEKTURHISTORIE 9. februar - 30. april, 2015 Opgavens formål er at uddybe den enkeltes viden om dansk arkitekturhistorie. Den studerende forventes herigennem, at kunne placere en vilkårligt

Læs mere

Rangliste 25 m Standardpistol

Rangliste 25 m Standardpistol Rangliste 25 m Standardpistol Dame Pia Villemoes Søværnets IF, København 55 530 2 Dorte Thorsen IF Flyvestation Karup 543 3 Sarah P. Madsen Lunde Skytteforening 59 Herre René Vogn Hesselager Forenede Sportsklubber

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists

Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Signerede plader og etiketter og fotos Signed records and labels and photos Danish artists Jazz pianist, komponist, kapelmester og cand. jur. Børge Roger Henrichsen (Født 4. juli 1915, Frederiksberg død

Læs mere

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08

Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 Deltagerliste Udskrevet: 09/06/08 27350 - Temadag om asbest 3. juni 2008, 9:00-16:00 i Konf - Taastrup Underviser: Jørn Bødker Nr Navn Firma 1 Martin Alm Eibye & Holmsgaard Irlandsvej 5 2300 København

Læs mere

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35

resultater2007.xls 19-12-201317:27:35 Grunddata Starttidspunkt gruppe 1 14:00 Starttidspunkt gruppe 2 14:00 Starttidspunkt gruppe 3 14:00 Starttidspunkt gruppe 4 14:00 Starttidspunkt gruppe 5 14:00 Starttidspunkt gruppe 6 14:00 Starttidspunkt

Læs mere

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3

Ark1. * Død 5/12 1924; H. Stjernqvist indtræder. **Repræsentativ formand: Adolph Jensen (7/11 1933-31/7 1936) Side 3 Dansk Statistisk Forenings bestyrelse gennem årene General- Formand Kasserer Sekretær Bestyrelsesmedlem BestyrelsesmedlemBestyrelsesmedlem Revisor Suppleant 1 Revisor Suppeant 2Suppl 3 forsamling 23/11

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014

RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 16-03-2014 14:43:29 - DDS SP v.3.14.2.3 RESULTATLISTE Holstebro stævne 2014 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 98883 Lars Andersen 03-010 Videbæk Skytteforening 200/09 199/09 399/18 2 108893 Mads Christensen

Læs mere

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014

RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 RESULTATLISTE Vejle stævne 15m 2014 DDS SP v.3.14.4.1 Gevær, 15m. - Mesterskab BK1 1 101491 Gustav Røjkjær 10-006 Klejs-Juelsminde Skytteforening 200/11 200/14 400/25 2 20564 Silas Højfeldt Kildehøj 10-456

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere