DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 6. Generalforsamling 9. Fotokonkurrence 34"

Transkript

1 NR ÅRGANG MARTS 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 6 Generalforsamling 9 Fotokonkurrence 34 Ny RADS behandlingsvejledning for RA 36 Reumatologi i Norden 37 D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

2 DANSK REUMATOLOGI Formandsberetning Medlemsblad udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Hjemmeside: selskab.dk ISSN: Oplag: 400. Redaktør Karen Lisbeth Faarvang (ansvarshavende) Lyngby Hovedgade 57C 2800 Lyngby Tlf: Sekretær Vibeke Lind Sekretariat: Linda Edslev, Kristianiagade København Ø Tlf fax Design og grafisk produktion: Datagraf Communications Annoncer: Lægeforeningen, Ugeskrift for Læger Kristianiagade København Ø Telefon direkte Tryk: Scanprint a/s, Viby J. Næste nummer udkommer ca. 14. juli Deadline for indlæg til nummer 3, 2014 er den 12. juni Bestyrelsen har i det forløbne år bestået af Lars Juul (formand) Ulrich Fredberg (næstformand) Stine Amris (faglig sekretær) Anne Voss (kasserer) Mette Holland-Fischer (formand for udvalget for speciallægeuddannelsen, USU) Mette Yde (formand for mødeudvalget, MEFU) Inge Juul-Sørensen (formand for forskningsudvalget, FU) Karen Lisbeth Faarvang (redaktør af Dansk Reumatologi) René Østgaard (associeret som repræsentant for Yngre Reumatologer, YR og webmaster). Linda Ædelsten Edslev er forsat vores blækspruttemedarbejder i Lægeforeningens sekretariat, der med sit engagement og store erfaring gør et uvurderligt arbejde. Lis Smedegaard Andersen trådte i det forløbne år ud af bestyrelsen og takkes for sit store arbejde, især i Udvalget for Kliniske Retningslinjer, UK. Med hensyn til hvad der er sket i de forskellige faste udvalg i bestyrelsen, henvises til beretninger herfra. Medlemmer og stillinger Der er i øjeblikket 407 medlemmer af DRS og 147 medlemmer af DRFO. YR har haft en flot medlemstilgang til nu, 211 medlemmer mod 130 for fem år siden. Uddannelseskapaciteten er nyligt blevet øget med to ekstra hoveduddannelsesstillinger i Region Syd og en i Region Nord. Møder DRS bestyrelse har i de sidste år brugt mange kræfter på at styrke vores to årlige møder: forårsmødet og highlights og arbejdet har båret frugt med over 100 deltagere D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

3 Pkt. 3 Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S til møderne. Det har været en udskrivning for foreningen, men bestyrelsens holdning er at det er alle pengene værd. Hjemmesiden DRS hjemmeside er central i foreningens kommunikation med medlemmerne, og det er derfor glædeligt, at hjemmesiden bliver bedre og bedre. Et nyt tiltag er, at fagets professorer en gang om måneden har et indlæg det være sig en anbefaling af en artikel eller en kommentar fra forskningens forfront. Endvidere vil de enkelte afdelinger efterhånden præsentere deres forsknings aktiviteter på hjemmesiden. Kliniske retningslinjer Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for arbejdet med kliniske retningslinjer og UK skal i det nye år se på, om det er muligt at få etableret en fast form for de kliniske retningslinjer, og hvor hyppigt de skal revideres. DanBio DanBio er en central del af dansk reumatologisk forskning og det er vigtigt, at der i reumatologien er bred opbakning om og forståelse for DanBio. DRS udpeger en del af medlemmerne af DanBios styregruppe og bestyrelsen havde i 2013 møde med DanBios ledelse med henblik på at optimere samarbejdet. Der er ved at blive udarbejdet et kommisorium for de af DRS udpegede medlemmer af styregruppen. Berit Schiøttz-Christensen træder ud af styregruppen og takkes for sin store indsats her. I stedet for Berit indtræder Mette Yde i styregruppen. På denne måde skabes en ønsket direkte forbindelse mellem styregruppen og DRS bestyrelse. I de kommende år forventes en betydelig stigning i registreringen i DanBio, idet alle patienter med RA og SpA tænkes at skulle registreres. Dette vil involvere speciallægepraksis i endnu højere grad end nu og DRS bestyrelse har derfor fundet det rigtigt, at der i DanBios styregruppe altid er en praktiserende speciallæge. DRS bestyrelse arbejder i øjeblikket på et kommisorium for De DRS-udpegede medlemmer af DanBios styregruppe. Planer om at etablere en database med biologisk materiale fra reumatologiske patienter er stadig undervejs. Gigtforeningen har bevilget 3,5 millioner kroner til projektet, men der afventes fortsat tilbagemelding fra Danske Regioner. Priser Efter forslag fra Bent Deleuran indstiftede DRS i 2013»Karen Lisbeth Faarvangs uddannelses- og undervisningspris«, som Karen Lisbeth Faarvang selv blev den første modtager af. Prisen uddeles når værdig modtager haves og således ikke med fast interval. DRS har indstillet Merete Hetland til Codanprisen 2015 og Michael Kjær til Hagedornprisen Revision af Specialeplanen 2014 Anettte Schlemmer (Ålborg, regionsfunktion), Anne Voss (Odense, højt specialiseret funktion) og Inger Marie Hansen Jensen (hovedfunktion) deltager i dette arbejde, hvor det første møde er i slutningen af januar.

4 Pkt. 3 Politik Det vakte bred bekymring, da ankestyrelsen vedtog, at det skulle være muligt ikke at forlænge en social ydelse med den begrundelse, at patienten ikke ville lade sig operere for dårlig ryg. Bekymringen var, at man på den måde de facto ville tvinge patienter til en behandling som de ikke var interesserede i, altså i praksis en art tvangsbehandling. En række foreninger bl.a. Gigtforeningen, Dansk Rygkirurgisk Selskab og DRS sendte indsigelser til arbejdsministeren og afgørelsen er siden gjort om. Indføring af udredningsgaranti, dvs. garanteret udredning af hospitalspatienter indenfor bestemte tidsrammer er blevet indført og den endelige virkning heraf er næppe endnu synlig. DRS har været kritisk overfor behandlingsgarantien, fordi den erstatter lægefagligt skøn og prioritering med faste regler for opfyldelse af en bureaukratisk fastsat norm (se leder i DR nr 4, 2013) Omvendt har Gigtforeningen været postitiv over for garantien som de ser som en bedring af patienters rettigheder. RADS (rådet for anvendelse af dyr sygehusmedicin) Fagudvalget under RADS udfører løbende et stort rådgivende arbejde til RADS, så der er det bedst mulige faglige grundlag for RADS anbefalinger af valg af biologisk medicin. Der er klart indtrykket, at der er respekt for udvalgets arbejde og at retningslinjerne anvendes som tiltænkt rundt om landet. Ulrik Tarp er fortsat formand for udvalget. Internationalt Efter en meget vellykket skandinavisk reumatologisk kongres i København i 2012, er det næste gang i Stockholm i Kongressen finder sted hvert andet år og går på skift, så de enkelte lande har den hvert tiende år. Kongressen i 2012 gav et betydeligt overskud til DRS og det er DRS holdning at overskuddet skal tilfalde den reumatologiske organisation, der arrangerer kongressen (dette er i modsætning til EULAR-kongresserne, hvor hele overskuddet går til EULAR centralt). Centralt i det skandinaviske samarbejde står Scandinavian Journal of Rheumatology og penge fra bladet bruges til uddeling af det årlige legat til unge lovende danske reumatologiske forskere. Tak Endelig vil bestyrelsen takke de mange som ikke er nævnt i årsberetningerne her, men som i andre sammenhænge har arbejdet til gavn for reumatologien. Lars Juul Formand Formandsberetningen D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

5 Årsmøde Fredag den 4. og lørdag den 5. april 2014 Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Fredag den 4. april Registrering og kaffe Velkommen Sidste nyt fra forskningsfronten. Små og store nyheder inden for reumatologisk forskning seneste år. Udvalgt og kommenteret af overlæge Ellen M. Hauge og overlæge Lars Juul Pause & Postersession YR s foredragspræsentation 5 videnskabelige foredrag Frokost Yngre Reumatologers generalforsamling afholdes under frokosten i separat lokale Sådan arbejder Gigtforeningen med at påvirke den politiske dagsorden. Ved Chefkonsulent Lise Lind og Pressechef Birgitte Vinding, Gigtforeningen. Parallel session med YR GF Autoantistoffer. Den gode lab undersøgelse, cut of level m.m. Hvad er almindelig sund skepsis? Ved Overlæge Søren Lillevang Pause Dimensionering i det danske sundhedsvæsen. Overordnet og med reumatologiske briller. Vagn Nielsen, Sundhedsstyrelsen Generalforsamling Middag med mere: Uddeling af legater til vinderne af YR foredragspræsentation og poster session (Dansk Reumatologisk Selskabs High Light Pris). Uddeling af Scandinavian Journal of Rheumatology legat, Den gyldne Pelotte og legater til EULAR Online Course (Roche) Efterfølgende dans og musik (Finansieret af deltagernes egenbetaling) 6

6 Lørdag den 5. april Morgenmad i restauranten for de overnattende Clemmesen forelæsning Ved Professor Kristian Steengaard-Pedersen Pause og seneste mulighed for at tjekke ud for de overnattende Arthritis urica. Nyheder, nyt DANBIO modul og praktisk håndtering i klinikken. Ved overlæge Jens Skøt og Jacob Kaae Astrup Sådan forbedres DANBIO registrering af DMARD behandlede patienter-erfaringer fra Kong Chr X s Gigthospital Ved Professor Kim Hørslev- Petersen De nye DANBIO indikatorer for RA. Ved Professor Kim Hørslev-Petersen De nye Dan-Bio indikatorer for SpA. Ved Professor Berit Schiøttz-Christensen Frokost og Farvel D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

7 Indholdsfortegnelse til generalforsamlingen Dagsorden 10 Formandsberetning (pkt. 3) 3 Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede (pkt. 4) 10 Møde- og efteruddannelse (MEFU) 11 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) 12 Forskningsudvalget (FU) 13 Kliniske retningslinjer (KL) 14 Inspektorbesøg 15 DANBIO-database 18 Lærebogsudvalget 20 DSIM 20 DRG-udvalget 21 Hjemmesiden 22 Scandinavian Society for Rheumatology 23 EULAR Standing Committee on Education & Training 24 EULAR Standing Committee on Epidemiology and Health Services Research 25 UEMS Physical and Rehabilitation Medicne (PRM) 26 Scandinavian Journal of Rheumatology 27 Udvalg og tillidsposter (pkt. 10) 29 Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

8 Generalforsamling 2014 Dansk Reumatologisk Selskab D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Generalforsamlingen afholdes fredag den 4. april 2014 i forbindelse med årsmødet. Årsmødet i Dansk Reumatologisk Selskab, afholdes fredag d. 4. og lørdag d. 5. april 2014, på Hotel Svendborg, Centrumpladsen 1, 5700 Svendborg Dagsorden 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af nye medlemmer. 3. Formandens beretning. 4. Beretning fra udvalg, nævn og tilforordnede. 5. Forelæggelse af revideret regnskab. 6. Valg af bestyrelse. 7. Valg af suppleanter. 8. Godkendelse af udvalg. 9. Godkendelse af udpegede til udvalg. 10. Valg af tilforordnede, medlemmer af nævn og tillidsposter. 11. Valg af revisor/revisorsuppleant. 12. Valg af redaktør af fagblad og redaktør af hjemmeside. 13. Fastsættelse af kontingent. 15. Eventuelt. 10

9 Møde- og efteruddannelsesudvalget (MEFU) MEFU har i år bestået af: Helle Laustrup, Karen Lisbeth Faarvang, Dorte Vendelboe Jensen, Etienne Qvistgaard og Mette Yde Dam (formand). På et planlægningsmøde 28. august besluttede vi at holde vanligt aktivitetsniveau men at holde et af de fire dags/eftermiddagsmøder i Århus. MEFU-årets første møde blev afholdt i Århus 15. november kl 16-18, hvor ACfuldmægtig Karen Norberg fra Videreuddannelsesregion Nord holdt et indlæg, om hvordan vi håndterer det uhensigtsmæssige uddannelsesforløb godt for alle parter. Derefter fremlagde Mette Holland-Fischer og Hans Christian Horn den nye målbeskrivelse for H-forløbet på vegne af USU. 29. november på Frederiksberg Hospital afholdt vi et velbesøgt møde, hvor en oplagt Monica Østensen talte om medicinske behandling af reumatologiske lidelser hos begge køn før, under og efter graviditet. Derudover har vi planlagt: 28. februar Fredriksberg et møde om emnerne: Biologisk behandling og udvikling af neurologiske sygdomme hvad ved man? (Henning Locht, overlæge, Dr.med., Frederiksberg Hospital) og Biologisk behandling og udvikling af cancer hvad ved man? (Lene Drejer, overlæge, Ph.D, Gentofte Hospital) april Årsmødet i Svendborg 8. maj Rigshospitalet Kursusdag arrangeret i fællesskab med Dansk Selskab for Neurofysiologi Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke for den store velvilje, vi møder, når vi beder nogen stille op og dele af deres viden. Mette Yde Dam MEFU-formand Highlight mødet 2014 ny dato! Bemærk, at Highlight mødet 2014 har fået ny dato. Det finder sted den september 2014 på Svendborg Hotel. Se mere i næste nummer. Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

10 Udvalg for speciallægeuddannelsen (USU) D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. Der har været afholdt tre USU-møder. Derudover har medlemmer fra USU deltaget i TTT. USU har i 2013 bestået af: Mette Holland-Fischer (Formand) Birgitte Hansen Lene Dreyer Birte Juul Hans Christian Horn Mogens Pfeiffer Jensen Tommy Øhlenschlæger Philip Bennett (YR) denne post er senere på året overtaget af Niels Lomborg Birgitte Hansen har nu siddet i USU i seks år og stopper efter næste generalforsamling. Vi takker Birgitte for hendes store indsats. Det har været en fornøjelse at have hende med i udvalget. I 2013 blev arbejdet med den nye målbeskrivelse for fælles intern medicinske hoveduddannelse færdiggjort, og USU reviderede herefter den specialespecifikke målbeskrivelse. Begge målbeskrivelser er lavet i Sundhedsstyrelsens nye skabelon. De nye målbeskrivelser blev præsenteret ved et medlemsmøde 8. november i Aarhus samt ved årets TTT. USU har desuden udarbejdet en ny portefølje, hvor alle uddannelsesdokumenter der hører til hoveduddannelsen er samlet. Den faglige profil er også blevet revideret og er sendt til godkendelse i Danske Regioner. I foråret 2014 er der planlagt temadag for alle delkursuslederne samt USU her vil de specialespecifikke kurser blive gennemgået og pensum for de enkelte kurser blive diskuteret. På vegne af USU Mette Holland-Fischer 12

11 Forskningsudvalget (FU) Som tidligere år forestår medlemmerne af FU vurdering af indkomne ansøgninger fra yngre forskere til legatet fra Scandinavian Journal of Rheumatology. De indkomne ansøgninger vurderes, og uddelingen sker på DRS forårsmøde. Medlemmerne af FU deltager også i udvælgelsen af indkomne abstracts til YRs foredragskonkurrence ved DRS årsmøde ligesom FU også stiller med tre dommere, når abstractene bliver fremlagt til årsmødet. FU har dette år taget initiativ til»månedens indlæg«, som kan findes på selskabets hjemmeside. Formålet er, at fagets professorer på skift på selskabets hjemmeside har mulighed for at præsentere et emne, som de finder er vigtigt og gerne vil dele med selskabets medlemmer. Her vil der således være mulighed for, at den enkelte professor kan fortælle om vigtige forskningsresultater, kommentere en artikel eller skrive et indlæg mhp. at skabe debat og diskussion blandt selskabets medlemmer. Ordet er helt frit. De fleste professorer har meldt tilbage, at de meget gerne vil deltage, og vi glæder os derfor til at vise, hvor mange emner og interesseområder der er inden for reumatologien til inspiration i hverdagen for os alle. Idet selskabets hjemmeside nu fungerer godt, har FU også startet processen med at få de enkelte reumatologiske afdelinger til at melde deres forskningsaktiviteter ind. Brevene til de enkelte afdelinger er ved at blive skrevet og sendt, og herefter vil FU vente spændt på at se, hvad der bliver meldt ind. Planen er, at man fremover på hjemmesiden skal kunne få et overblik over, hvilken forskning og hvilke ph.d -studier der er på de enkelte reumatologiske afdelinger. Nogle afdelinger vil allerede have disse svar på deres egen hjemmeside, mens det for andre forhåbentlig vil være en kærkommen lejlighed til at få det nedfældet. Inge Juul Sørensen Formand Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

12 Kliniske Retningslinjer (UK) Beretninger fra udvalg, nævn mv. Formanden for udvalget Lis Smedegaard trak sig fra udvalget i Stor tak til Lis for hendes arbejdsindsats. Under Udvalget for Kliniske Retningslinjer foregår følgende arbejder aktuelt: Retningslinje vedr. Psoriasisartrit Karsten Asmussen og Hans Christian Horn Retningslinje vedr. Vaskulitis John Bonde Knudsen, Mikkel Faurschou, Ib Tønder Hansen og Mette Yde Dam Retningslinje vedr. Artrose Lis Smedegaard Retningslinje vedr. SLE Bent Deleuran, Søren Jacobsen og Anne Voss Retningslinje vedr. screening for kardiovaskulær risiko blandt patienter med inflammatoriske ledlidelser Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Retningslinjerne forventes færdige i løbet af Anne Voss Mette Holland-Fischer 14

13 Inspektorbesøg Der har været tre inspektorbesøg i 2013, hvor vi har deltaget. To af dem på reumatologiske afdelinger. Juniorinspektorer deltog i to af besøgene. Tove Lorenzen og Barbara Unger har været på besøg i Gråsten d John Bonde Knudsen, Gina Kollerup og juniorinspektor Anne Friisgaard Christensen har været på reumatologisk afdeling i Århus d Barbara Unger var i akutafdelingen i Kolding sammen med en gynækolog og en juniorinspektor fra kardiologien. Inspektorer Region Nord Annette Schlemmer, overlæge Reumatologisk Afdeling, Ålborg Sygehus Barbara Unger, overlæge medicinsk afdeling Regionshospitalet Horsens Tove Lorenzen, overlæge Medicinsk afdeling, Silkeborg Sygehus stopper efter besøg på reuma afd. OUH i maj 14. Tove Har været inspektor i 12 år. Region Syd John Bonde Knudsen, overlæge Reumatologisk afdeling, Odense Universitetshospital Tine Lottenburger er ny inspektor Region Øst Gina Kollerup, overlæge Reumatologisk afdeling, Frederiksberg Hospital der i 2013 har haft 10 års jubilæum som inspektor. Inge Juul Sørensen, overlæge Reumatologisk afdeling, Glostrup Hospital er stoppet som inspektor og Dorte Vendelboe Jensen overlæge, Gentofte Hospital er udpeget som ny inspektor. Som det fremgår af ovenstående, vil der fremover fortsat være to inspektorer fra hver uddannelsesregion. Juniorinspektorer Mette B Axelsen fra Region Øst Anne Friisgaard Christensen fra Region Syd Anne Troldborg fra Region Nord Inspektorerne Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

14 DANBIO databasen D A N B I O REGIS T RERI NG AF BEH ANDLI NG MED BIOL OGI SKE LÆG EMI DLER I R EUM A T O L O G I Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S I løbet af 2013 er antallet af patienter registreret i databasen yderligere steget og er nu på ca I alt har diagnosen RA, har psoriasisartrit, Mb. Bechterew og har andre diagnoser. Godt af patienterne har modtaget biologisk behandling i kortere eller længere tid, hvorimod ca aldrig har modtaget biologisk behandling. Som de foregående år kan opgørelsen over DANBIO-registreringerne på afdelingsniveau studeres nærmere i Årsrapporten, der kan findes på Årsrapporten for 2013 udkommer 2. juni og kan findes på hjemmesiden. Ifølge de Nationale Kliniske Retningslinier for behandling af RA skal alle nydebuterede RA-patienter indberettes i DANBIO. Det gælder selvfølgelig også patienter, der diagnosticeres og behandles i speciallægepraksis. Kvalitetssikringsprogrammet i speciallægepraksis omfatter generiske og specialespecifikke mål for aktiviteter i speciallægepraksis og behandlingen af RA er valgt som et af de specialespecifikke mål for behandling. I det seneste år er der udviklet og implementeret et program, der på baggrund af diagnosekodning i praksisjournalen via Sentinel fanger blodprøvesvar på den enkelte patient og derfra åbner den relevante patientjournal i DANBIO. Herfra kan indskrives dagens visit, og det kendte journalnotat kan tilbageføres til journalen. Her mangler den sidste finesse, hvor vi ønsker en patientsikret tilbageføring af data vi håber, der viser sig en god teknisk løsning i 2014, så datasikkerheden følges helt til dørs. Udviklingen af denne funktion har vist, at vi på tværs af speciallægepraksis (ekvis), DANBIO og DAK-E kan etablere nye og effektive løsninger. I fremtiden arbejdes der på redskaber til benchmarking. DAK-E har redskaber der hurtigt kan identificere, hvilke patienter der mangler eksempelvis CRP inden for en given tid, og det er en mulighed at se den enkeltes risikoprofil for comorbiditet, hvor data fra både egen læge og speciallæge inddrages. I efteråret er der udviklet et nyt modul til brug for patienter med artritis urica. Flex-søgningen, som muliggør søgning på egne patientdata, er ligeledes blevet optimeret. DANBIO har afholdt tre kurser samt et møde, hvor Årsrapporten blev diskuteret. Kurser og årsrapportmødet har været velbesøgte med i alt 182 deltagere. DANBIO er en national klinisk kvalitetsdatabase og fik i 2013 økonomisk støtte fra Danske Regioner på i alt kr Derudover har AbbVie, Bristol- Myers Squibb, GlaxoSmithKline Pharma, Merck Sharp og Dohme Corp., Pfizer, Roche og UCB Nordic sponsoreret databasen. De får fire årlige rapporter med aggregerede data for markedsandele (antal patienter) og forløbsdata (sygdomsaktivitet ved start og opfølgning) samt bivirkninger. Firmaerne har ingen indflydelse på DANBIOs aktiviteter, og kontrakterne er godkendt i regionerne. Der har været afholdt fire styregruppemøder i løbet af året og styregruppen be-

15 står af: Merete Hetland (formand), Annette Schlemmer (Region Nord), Berit Schiøttz-Christensen (Region Midt), Hanne Lindegaard (Region Syd), Randi Pelck (Region Sjælland), Lene Dreyer (Region Hovedstaden), René Østgard (Yngre Reumatologer), praktiserende læge Janne Unkerskov (Institut for Rationel Farmakoterapi) og chefkonsulent Lasse Nørgaard (Enhed for Klinisk Kvalitet/Kompetencecenter Øst). Den daglige bemanding af DANBIOs sekretariat består uændret af daglig leder, overlæge Dorte Vendelbo Jensen (1 dag om ugen) samt administrativ medarbejder Sandra Zbinden Pedersen (30 timer om ugen). Antallet af igangværende forskningsprojekter knyttet til DANBIO er i fortsat stigning og udgør aktuelt > 30. I årenes løb er der publiceret omkring 26 videnskabelige publikationer med tilknytning til DANBIO, heraf 4 i år Dorte Vendelbo Jensen Daglig leder af DANBIO Annette Schlemmer Repræsentant for Region Nord Berit Schiøttz-Christensen Repræsentant for Region Midtjylland Hanne Merete Lindegaard Repræsentant for Region Syd Janne Unkerskov Repræsentant for IRF Lene Dreyer Repræsentant for Region Hovedstaden Randi Pelck Repræsentant for Region Sjælland René Østgård Repræsentant for Yngre Reumatologer Merete Lund Hetland Formand for DANBIOs styregruppe Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

16 Lærebogsudvalget DSIM Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Den danske lærebog Reumatologi udkom i en revideret 3. udgave i 2012 fra FADL s Forlag. Bogen har i 2013 haft et salg på 310 eksemplarer. På lager i forlaget er 741 eksemplarer. Ellers intet nyt at berette. Jan Pødenphant Formand for lærebogsudvalget Der har været afholdt i alt fire bestyrelsesmøder. Da DSIM er en paraplyorganisation med repræsentanter fra alle de intern mediciske selskaber, er fokus på emner, vi er fælles om. Indenfor det sidste år har den fælles intern medicinske uddannelse fyldt meget. Der er udarbejdet nye målbeskrivelser for den fælles medicinske hoveduddannelse samt for introduktions uddannelsen. Kursusrækken i hoveduddannelsen er blevet revideret, og der arbejdes nu på højtryk med at få implementeret de nye kurser. I den forbindelse er der nedsat et helt nyt uddannelsesudvalg under DSIM, hvor Mette Yde Dam og Mette Holland- Fischer er de reumatologiske repræsentanter. Ved DSIMs årsmøde i 2013 var alle specialeselskaberne inviteret til at holde oplæg omkring»akutte tilstande«. Professor Bent Deleuran holdt et inspirerende og underholdende oplæg om akutte tilstande i reumatologien. Hagedorn-prisen blev uddelt i forbindelse med årsmødet og gik til Professor Lars Køber. Årsmødet i 2014 løber af stablen 21/3 2014, og på programmet er blandt andet oplæg fra specialselskaberne under fællesemnet»screening«. Professor Merete Hetland vil stå for oplægget fra Dansk Reumatologisk Selskab. Mette Holland-Fischer Ulrich Fredberg 20

17 DRG-udvalget Også 2013 har været et år uden mange henvendelser til DRG-udvalget. Arbejdsgangen for ændringsforslag er stadig lang. Forslagene skal være Sundhedsdokumentation, der nu sidder på SSI, i hænde halvanden år før en eventuel ikrafttræden. Det kan virke tungt, men vi kan få indflydelse på, hvordan vores arbejde afspejles i DRG. Vi vil derfor igen opfordre alle til at komme med input til emner der bør tages op med Sundhedsdokumentation. Barbara Unger Lene Marie Isaksen Jesper Nørregaard DRG-udvalg Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

18 Hjemmesiden D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv var året, hvor vi fik en ny hjemmeside. På trods af Bo Ejbjergs store arbejde lykkedes det aldrig at få den gamle side op at køre. Med de tidligere erfaringer in mente valgte vi en løsning fra firmaet Sundvision A/S, som er drevet og ejet af læge Torben Uhrenholdt. Vi valgte en modulbaseret løsning, hvor vi kunne starte ud med kerneydelserne dernæst udvide efterhånden som et behov viser sig. Derudover besluttede vi, at kodesproget skulle være TYPO3. Herved ville det være relativt nemt at opdatere og vedligeholde siden uden professionel hjælp. Efter et større forarbejde gik den nye hjemmeside online 18. april Baseret på de nuværende erfaringer og samtaler med medlemmerne, kan vi konkludere, at hjemmesiden virker! Kerneydelser som nyheder, kommende aktiviteter, kliniske retningslinjer og links omkring uddannelse har ligget på siden fra starten. De bliver opdateret, efterhånden som de bliver ændret. Fremadrettet prioriteres kerneydelserne fortsat højt. Dog er nye tiltag på vej. Månedens artikel er allerede i gang. Det er et indlæg fra specialets professorer, som skal facilitere vidensdeling af, hvad der foregår af forskning nationalt. Herudover barsler vi med videoklip af ledundersøgelse og injektionsteknik, som kan bruges i undervisningsøjemed. Afslutningsvis skal der lyde en opfordring til at bruge siden og komme med konstruktive tilbagemeldinger. Jeg vil gerne takke Linda Edslev for hendes store hjælp med design og vedligeholdelse af siden. René Østgård Webmaster 22

19 Scandinavian Society for Rheumatology Rheumatology Research Foundation har afholdt møde i forbindelse EULAR kongressen i Madrid d. 13. juni Med baggrund i ændrede beskatningsregler for fonde i Norge, hvor Scandinavian Research Foundation er placeret, er reglerne for samarbejdet mellem Scandinavian Society for Rheumatology og Scandinavian Research Foundation ændret i overensstemmelse hermed samt ledelsen af Scandinavian Journal Rheumatology. Med de anførte ændringer, der er detaljeret beskrevet for bestyrelsen i referat, vil reglerne for Scandinavian Society for Rheumatology ligne tilsvarende regler for EULAR. Vedrørende Scandinavian Journal Rheumatology stopper den nuværende editor-in-chief Kristian Stengaard-Pedersen 31. december Som ny editorin-chief er udnævnt professor Søren Jacobsen, Rigshospitalet. Den kommende skandinaviske kongres vil blive afholdt i Stokholm. Der er sendt indbydelser ud til selskabets medlemmer. Kongressen vil fokusere på forskellige aspekter med både forskningsog klinisk perspektiv. Scandinavian Journal of Rheumatology har igen i år bevilget hvert af de nordiske selskaber et legatbeløb på N.kr. Beløbet vil blive uddelt efter ansøgning til Årsmødet. Det næste møde i Scandinavian Society for Rheumatology bliver afholdt i Paris Ulrik Tarp Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

20 EULAR Standing Committee Education and Training D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S Beretninger fra udvalg, nævn mv. E&T har holdt et møde EULAR 2013 i Madrid. Der arbejdes med at udvide området»internet/online«uddannelse. Der findes nu adskillige online-kurser for tilmelding til disse, se På EULARs hjemmeside findes nu flere DVD, man kan downloade, blandt andet Principles of the Musculoskeletal History and Examination DVD. EULAR Postgraduate Course bliver afholdt hvert år er endnu ikke annonceret. Husk at man kan søge legater til EULAR kurserne, se på EULAR s hjemmeside. Der kan søges om legater til EULAR kongressen og rejselegater samme sted. Karen Lisbeth Faarvang Mette Holland-Fischer 24

21 EULAR Standing Committee Epidemiology and Health Services Research Der har været afholdt et møde I forbindelse med EULAR I Madrid. Der foregår mange aktiviteter, og her skal blot nævnes nogle af dem flere detaljer kan ses på EULARs hjemmeside: Samarbejde med European Musculoskeletal Conditions Surveillance and Information Network (eumusc.net) Task Force on requirements for observational treatment registers EULAR perspectives in patient-reported outcomes EULAR task force on»long-term extension studies«i november 2013 afholdt man i Prag»First EULAR Registers and Observational Drug Studies meeting (RODS)«. Mødet var særdeles velbesøgt og programmet pakket med spændende indlæg fra blandt andre Merete Hetland, som talte om Effectiveness studies. Mette Holland-Fischer Beretninger fra udvalg, nævn mv. D A N S K R E U M A T O L O G I M A R T S

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Highlights 2015 i Svendborg 7. Årsmøde og generalforsamling 10 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Highlights 2015 i Svendborg 7 Årsmøde og generalforsamling 10 Spørgeskemaundersøgelse fra Yngre Reumatologer

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 7. Generalforsamling 9. DANBIO 15 års jubilæumsseminar

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 7. Generalforsamling 9. DANBIO 15 års jubilæumsseminar NR 2 16. ÅRGANG MARTS 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 7 Generalforsamling 9 DANBIO 15 års jubilæumsseminar 33 DANSK REUMATOLOGI 2 2016 Formandsberetning

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Årsmøde DRS 4. Dagsorden Generalforsamling 2016 6. Tilmelding til årsmødet 7 NR 1 16. ÅRGANG FEBRUAR 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Årsmøde DRS 4 Dagsorden Generalforsamling 2016 6 Tilmelding til årsmødet 7 Posterkonkurrence for H-læger 8

Læs mere

NR ÅRGANG MARTS 2015 DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 7. Generalforsamling 9

NR ÅRGANG MARTS 2015 DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Formandsberetning 3. Årsmøde 7. Generalforsamling 9 NR 2 15. ÅRGANG MARTS 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Formandsberetning 3 Årsmøde 7 Generalforsamling 9 DANSK REUMATOLOGI 2 2015 Formandsberetning 2014-15 Medlemsblad udgivet

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi

Uddannelsesprogram for. Speciallægeuddannelsen i. Intern medicin: reumatologi Uddannelsesprogram for Speciallægeuddannelsen i Intern medicin: reumatologi Kong Chr. X s gigthospital, Gråsten /Medicinsk afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Reumatologisk afdeling OUH i Odense

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi

VIDEREUDDANNELSE VIDEREU. Referat af møde i Uddannelsesudvalget for Intern medicin Reumatologi DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREU IDEREUDDANNELSESREGION DDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKRE DEREUDDANNELSESSEKRETARIATET Uddannelsesudvalget for intern medicin reumatologi

Læs mere

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI

INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI INDKALDELSE TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I DANSK SELSKAB FOR OTOLARYNGOLOGI, HOVED OG HALSKIRURGI DER AFHOLDES ORDINÆR GENERALFORSAMLING TORSDAG DEN 21. MAJ 2015 KL. 17.00 PÅ HOTEL NYBORG STRAND, ØSTERØVEJ

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 20. april 2017 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Lene Witte 6 EULAR 7. Temadag fra USU 8 COPECARE 10. Møder 14 NR 4 15. ÅRGANG SEPTEMBER 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Lene Witte 6 EULAR 7 Temadag fra USU 8 COPECARE 10 Møder 14 DANSK REUMATOLOGI 4 2015 Vi har en reumatologisk

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Geriatri Dato Torsdag den 23. oktober 2014 Tid kl. 17.30 efter efterårsmødet Sted Odense Universitetshospital, Kirkesalen Dagsorden 1.

Læs mere

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder.

Andreas Balslev-Clausen. 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. Referat af møde i UDDU 1/5 1.0 Formalia Dagsorden kunne godkendes uden yderligere kommentarer. NWP blev valgt som mødeleder. 2.0 Godkendelse af referat. Referatet godkendes uden yderligere kommentarer.

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Referat fra generalforsamlingen 6. Highlights 12. YR foredragskonkurrence 14

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Referat fra generalforsamlingen 6. Highlights 12. YR foredragskonkurrence 14 NR 3 15. ÅRGANG JULI 2015 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Referat fra generalforsamlingen 6 Highlights 12 YR foredragskonkurrence 14 Møder 15 Den gyldne pelotte 17 Rapport

Læs mere

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis

Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Sammenligningsgrundlag for biologisk behandling af Reumatoid Artritis Målgruppe Udarbejdet af Godkendt af RADS Reumatologiske afdelinger Lægemiddelkomitéer Sygehusapoteker Fagudvalg for biologisk behandling

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Helsingør Hospital Reumatologisk

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af Reumatoid Artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Referat fra FS 27 general forsamling

Referat fra FS 27 general forsamling Referat fra FS 27 general forsamling Fagligt Selskab for Infektionsmedicinske Sygeplejersker Afholder generalforsamling 6. november 2014 klokken 16.00-16.45 Dansk Sygepleje Råd, Sankt Annæ Plads 30, 1250

Læs mere

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013

Love. LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI. Stiftet 13. maj Revideret generalforsamling Forslag til ny revision april 2013 Love LOVE for DANSK SELSKAB FOR KLINISK ONKOLOGI Stiftet 13. maj-2004 Revideret generalforsamling 2007. Forslag til ny revision april 2013 1 GAMLE LOVE 1 NYE LOVE 1.1 Selskabets navn er Dansk Selskab for

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange.

Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi. Har begrænset værdi for uddannelsessøgende. læger. Ikke alle har personlige. gange. Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Odense Universitets Hospital Neurologisk

Læs mere

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET

VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI ETARIATET DET REGIONALE RÅD FOR LÆGERS VIDEREUDDANNELSE VIDEREUDDANNELSESREGI IDEREUDDANNELSESREGION NORD VIDEREUDDANNELSESSEKR IDEREUDDANNELSESSEKRETARIATET ETARIATET Det specialespecifikke uddannelsesudvalg for

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Dansk Selskab for Otorhinolaryngologi, Hoved og Halskirurgi Dagsorden Der afholdes ordinær generalforsamling Torsdag den 12. maj 2015 kl. 17.00 på Hotel Nyborg

Læs mere

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery

Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Dansk Laryngologisk Selskabs Årsmøde 2009 State of the Art in Phonosurgery Mødet afholdes på Vejle Sygehus i lokalet På Bjerget, Kabbeltoft 25, 7100 Vejle. fredag den 16. Januar 2009. Programmet opdateres

Læs mere

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse

Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse REFERAT FU 08/10 Emne Møde i Forretningsudvalget under Det Nationale Råd for Lægers Videreuddannelse Mødedato Onsdag den 10. november kl. 13.30-16.00 Sted Deltagere Ikke til stede, lokale B Cheflæge, dr.med.

Læs mere

Dansk Neurokirurgisk Selskab

Dansk Neurokirurgisk Selskab Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2016 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 11. marts 2016 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af referatet

Læs mere

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro.

Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dansk Neurokirur Dansk Neurokirurgisk Selskab Marts 2015 Referat af DNKS generalforsamling afholdt den 6. marts 2015 i Charlottehaven på Østerbro. Dagsordenen: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen

Referat af bestyrelsesmøde. Tirsdag den 2. december 2008 kl i Lægeforeningen Godkendt 11. marts 2009 J.nr. 2007-14719/212292 Referat af bestyrelsesmøde Tirsdag den 2. december 2008 kl. 16.00 i Lægeforeningen Tilstede: Thomas Gjørup (TG), Hanne Jørsboe (HJ), Jørn Starklint (JS),

Læs mere

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal.

Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Elektronisk kvalitetsredskab, forskningsdatabase og patientjournal. Udfordringer og muligheder. Erfaringer fra DANBIO Dansk Reumatologisk Database Merete Lund Hetland, MD, PHD, DMSc, ass. professor The

Læs mere

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015

Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Statutter for DCCGs onkologi-arbejdsgruppe Godkendt ved generalforsamling 20. maj 2015 Definition Onkologi-arbejdsgruppen er en lægefaglig, videnskabeligt understøttende arbejdsgruppe med reference til

Læs mere

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen.

Annette Hansen Andreas Højring Birgitte Hansen Bjørn Christau Eva Westphal Hanne Slott Jensen Henrik Røgind Inge Sørensen. Møde i: SFR Reumatologi Dato: 6. februar 2013 Kl.: 8.00-10.00 Sted: Gentofte Hospital, Administrationsbygningen, 1. sal, Mødelokale 4 Deltagere: Lars Juhl Petersen Jesper Nørregaard Annette Hansen Andreas

Læs mere

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl

Palle Holck November Tirsdag den 22. september 2009 kl Holck November 2009 DAGSORDEN: Tilstede:,, André, Allan og Niels. Afbud: Mikkel og Lars. Tirsdag den 22. september 2009 kl. 17.00 Hilton Copenhagen Airport hotel Ellehammersvej 20, 2770 Kastrup Tlf. 32

Læs mere

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk

Bestyrelse: Formand: Jesper Hjortdal Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Bestyrelse: Formand: Aarhus Universitetshospital jesper.hjortdal@dadlnet.dk Næstformand: Ditte Erngaard Næstved Sygehus der@regionsjaelland.dk Videnskabelig Sekretær: Anders Kruse Aalborg Universitetshospital

Læs mere

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00.

FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. FSD generalforsamling 2011. FSD s 62. ordinære generalforsamling, afholdt på Hotel Pejsegården i Brædstrup, onsdag den 5. oktober 2011, kl.16.00. Der var mødt 42 personer op til generalforsamlingen heraf

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10.

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Møder 4. Indkaldelse til årsmøde 2015 6. Fotokonkurrence 10. NR 5 14. ÅRGANG DECEMBER 2014 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Møder 4 Indkaldelse til årsmøde 2015 6 Fotokonkurrence 10 Stafetten 13 DANSK REUMATOLOGI 5 2014 Certificering

Læs mere

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15

Referat. Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 Referat Generalforsamling i DNRS i Odense onsdag den 29 marts 2017 kl 15 1. Pernille Skejø blev valgt som dirigent. Generalforsamlingen konstateredes rettidigt indkaldt. 2. Formandens beretning se bilag.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016.

Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. Referat fra generalforsamlingen d. 11. marts 2016. DAGSORDEN Louise, Jens og Sven har meldt afbud og Niels kan først komme kl. 12.30. Tom Petersen deltager som gæst. Christian deltager som gæst. 1. Valg

Læs mere

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar

Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5. Tid Punkt Emne Ansvar Bestyrelsesmøde februar 2012 07-11-2011 1/5 17:00 17:15 1.0 Formalia Dirigent: Kristoffer Barfod Referent: Thomas Jensen 17:15 18:45 2.0 Gennemgang af handlingsplan for ansvarområderne 2.1 Handlingsplan

Læs mere

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015

Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Referat DSIM bestyrelsesmøde 17. juni 2015 Til stede: Britt Falskov, Pia Nimann Kannegaard, Susanne Bro, Ingrid Titlestad, Anders Rinnov, Rikke Krogh-Madsen 1) Konstituering af bestyrelsen: Pia Nimann

Læs mere

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014

3. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning, herunder om forretningsførelsen for året 2014 Roskilde, den 19. maj 2015 ORDINÆRT REPRÆSENTANTSKABSMØDE I henhold til selskabets vedtægter 7, stk. 1, og 8, stk. 1, og under henvisning til indkaldelse af 28. april 2015 fremsendes hermed endelig dagsorden

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin - Vedtægter 1. Navn og formål Selskabets navn er Dansk Selskab for Anæstesiologi og Intensiv Medicin. Navnet forkortes DASAIM og vil herefter i vedtægterne

Læs mere

Screening for hjerte-kar-sygdomme

Screening for hjerte-kar-sygdomme Screening for hjerte-kar-sygdomme Praktisk anvendelse af Danbio CVR visit på Gigthospitalet i Gråsten Sygeplejerske Joan Clausen Amb./Dagenhed 31. august 2012 Disposition Indledning formål Opstart på screeningerne

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet

DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006. Torsdag den 23. november 2006. Syddansk Universitet DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK UDDANNELSE ÅRSMØDE 2006 Syddansk Universitet Lægeuddannelsens egnede, måske egnede og uegnede Hvordan identificeres de? Udvælgelse, godkendelse og frasortering er temaet for

Læs mere

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009

2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 2. Møde i Råd for Center for Kliniske Retningslinier 25. februar 2009 Tilstede: Vibeke Krøll, formand, Inge Madsen, Judith Mølgaard, Inge Hynkemejer, Hans

Læs mere

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe.

Da disse to grupper af patienter ikke umiddelbart kan sammenlignes, har vi valgt at præsentere indikatormålingeme separat for hver gruppe. Sundhedsudvalget 2010-11 SUU alm. del Bilag 374 Offentligt C ' -C t D A N B I O ^i DANSK REUMATOLOGISK DATABASE Juli 2010 Til alle med interesse for behandling af patienter med kronisk leddegigt. Hermed

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine).

Love og vedtægter. Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Love og vedtægter for Dansk Selskab for Intensiv Terapi 1. Navn Selskabets navn er Dansk Selskab for Intensiv Terapi (The Danish Society of Intensive Care Medicine). Stk. 2. Sekretariatets adresse angiver

Læs mere

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle

Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling. lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dansk Neurologisk Selskabs generalforsamling lørdag den 2. april 2016 på Hotel Munkebjerg i Vejle Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretninger fra udvalg og delegerede 4. Aflæggelse

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica

Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Dato: 30. januar 2009 J.nr. 2007-12842/115764 Referat fra bestyrelsesmøde torsdag den 22. januar 2009 i Domus Medica Tilstede: Afbud: J. Michael Hasenkam, Hans Kirkegaard, Ulla Breth Knudsen, Niels Qvist,

Læs mere

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus

Generalforsamling. 13. november 2013. Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Generalforsamling 13. november 2013 Radisson BLU Scandinavia Hotel Aarhus Den 25. generalforsamling Bestyrelsen Lise Westerlin, Afdelingssygeplejerske, Karkirurgisk Ambulatorium, Rigshospitalet Anita Tracey,

Læs mere

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring...

Indhold... 2 GCP-enhedens mission GCP-enhedens vision Organisation... 4 Aktiviteter... 5 Intern Kvalitetssikring... Årsrapport 2015 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi

Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Vedtægter for Dansk Selskab for Skulder og Albuekirurgi Danish Society for Shoulder and Elbow Surgery 1 NAVN Selskabets navn er: Dansk Selskab for Skulder- og Albuekirurgi (DSSAK). Selskabet er medlem

Læs mere

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed

Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed Vedtægter for Dansk Selskab for Patientsikkerhed 1 - Navn og hjemsted Selskabets navn er: Dansk Selskab for Patientsikkerhed. Over for udlandet er selskabets navn: Danish Society for Patient Safety. Selskabets

Læs mere

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter.

Ved årsmødet, var emnet angst ved Karin Dyhr, gode ideer til at behandle patienter med omsorgssvigtede patienter. Referat Generalforsamling i DSO lørdag d. 8. oktober 2016 Dagsorden: 1. Dirigent Rikka Poulsen. Referent Dorte Kocemba. 2. Formandsberetning oktober 2016 ved Tom Lykke Gregersen. Ved årsmødet, var emnet

Læs mere

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København

Bestyrelsesmøde i FSK Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. februar 2014 kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København Mandag den 24. februar kl. 10.00 til tirsdag 25. kl. 14.30 Sted: Kvæsthuset, Sankt Annæ Plads, København DAGSORDEN: 1. Ordstyrer: Birgit Referent: Mette Deltagere: Hanne N, Hanne M, Bitten, Marianne, Marlene,

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, -

Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail, - DANSK SELSKAB FOR MEDICINSK MAGNETISK RESONANS Nyhedsbrev Dato: August 2007 Vedr.: 1. Referat af generalforsamlingen, den 28.marts 2007. 2. Fremtidig kommunikation til Selskabets medlemmer via e-mail,

Læs mere

Academy for sygeplejersker

Academy for sygeplejersker Academy for sygeplejersker 5.-6. september 2013 Trinity Hotel & Konference Center Middelfart/Fredericia TEMA Co-morbiditet, behandlingssvigt/-risici og fremtidig patientmonitorering Invitation Det er os

Læs mere

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin.

anæstesi intensiv medicin smertediagnostik og smertebehandling akutbehandling, traumebehandling og præhospitalbehandling samt katastrofemedicin. DAGSORDEN DASAIMs ordinære generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Beretning fra udvalg og arbejdsgrupper 4. Beretning og regnskab fra DASAIMs Fond 5. Indkomne forslag 6. Regnskab

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde. Onsdag den 2. december 2009 kl. 16.00 Domus Medica

Referat af bestyrelsesmøde. Onsdag den 2. december 2009 kl. 16.00 Domus Medica Godkendt 20. januar 2010 Referat af bestyrelsesmøde Onsdag den 2. december 2009 kl. 16.00 Domus Medica Til stede: Thomas Gjørup (TG), Carsten Thordal (CT), Torben Østergård (TØ), Hanne Jørsboe (HJ) (mødte

Læs mere

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab

Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab Referat fra bestyrelsesmøde i Dansk Nefrologisk Selskab 5. marts 2009 Århus Universitetshospital, Skejby Deltagere Anne-Lise Kamper; Thomas Elung-Jensen (sekretær), Per Ivarsen, Claus Bistrup, Lena Helbo

Læs mere

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING

SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING 1 SPECIALLÆGEUDDANNELSEN I DIAGNOSTISK RADIOLOGI STATUS OG PERSPEKTIVERING En spørgeskemaundersøgelse blandt hoveduddannelsessøgende vedrørende opnåede kompetencer og uddannelsesmiljø 2 Forfattere og publikation

Læs mere

Referat generalforsamling 20. april 2017

Referat generalforsamling 20. april 2017 Referat generalforsamling 20. april 2017 1. Valg af dirigent Kim Werther. 2. Beretning fra formanden. Se beretning andetsteds. Søren Jelstrup og Lars Peter Schousboe foreslår at specialeplansrådet udvides

Læs mere

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud.

Referent: Udfærdiget dato : Mødested. Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. Referat bestyrelsesmøde i UDDU 06.05.2011 1/6 1.0 Godkendelse af dagsorden Dagsorden kunne godkendes med to yderligere emner. TL og PKW havde meldt afbud. 2.0 Godkendelse af referat fra mødet d. 25.03.2011

Læs mere

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love

Dansk Selskab for Klinisk Fysiologi og Nuklearmedicin - Love Vedtaget på den stiftende generalforsamling den 4. november 1982 med senere ændringer vedtaget ved de skriftlige og mundtlige urafstemninger d. 20. april 1989, d. 21. juni 1993, d. 27. oktober 2000, d.

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008

Holstebro 24/3 2009. Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Holstebro 24/3 2009 Karriereplanlægning Turnuslæger, Holstebro 23/9 2008 Karrierevejledning 4 i bekendtgørelse nr. 1248 af 24. oktober 2007 om speciallæger Regionerne i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning

Læs mere

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl

DANSK SELSKAB FOR PATOLOGISK ANATOMI OG CYTOLOGI. Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl Generalforsamling i DSPAC d. 23. marts 2007 kl. 16.00 for medlemmer af Dansk Selskab for Patologisk Anatomi og Cytologi. Sted: Ingeniørforeningens Mødecenter A/S (IDA) Kalvebod Brygge 31-33, København

Læs mere

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Referat fra generalforsamlingen 6. Highlights i reumatologien

DANSK REUMATOLOGI. Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab. Leder 3. Referat fra generalforsamlingen 6. Highlights i reumatologien NR 3 16. ÅRGANG JULI 2016 DANSK REUMATOLOGI Udgivet af Dansk Reumatologisk Selskab Leder 3 Referat fra generalforsamlingen 6 Highlights i reumatologien 2016 13 Reumatologiske navne 16 Posterkonkurrence

Læs mere

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED

PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Academy for sygeplejersker Onsdag den 17. og torsdag den 18. juni 2015 PATIENTINDDRAGELSE PATIENTOPLEVELSER OG PATIENTSIKKERHED Invitation Det er os en glæde at invitere til Pfizer Academy 2015 for dermatologiske

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord

Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord Bilag 4.2 Lægefaglig indstilling for introduktions- og hoveduddannelsesforløb i Neurologi i Videreuddannelsesregion Nord 1. Indledning Indstillingen er udfærdiget af Postgraduat klinisk lektor Michael

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag

Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Referat fra generalforsamlingen den 30.april 2011-6½ års jubilæum i dag Ad a Dirigent: Palle Referent: Dorthe Stemmeudvalgspersoner: senere, hvis behov Ad b Formandens beretning: godkendt (bilag 1) Ad

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014

Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Referat bestyrelsesmøde i DURS 11. sep. 2014 Mødested: Århus Universitetshospital Skejby Dato: 11. september Mødetid: 09.00-14.30 Tilstede: Professor Henrik S. Thomsen (HST), Overlæge Karin Kastberg Petersen

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for.

Inspektorrapport. Temaer. Kong Christian X s Gigthospital, Gråsten Besøgsdato Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00000329 Afdelingsnavn Reumatologisk Afdeling Hospitalsnavn Kong Christian s Gigthospital, Gråsten

Læs mere

DSG Dansk Selskab for Geriatri

DSG Dansk Selskab for Geriatri Referat af bestyrelsesmøde DSG d. 9. december 2010 Roskilde Hospital, Køgevej 9-13, opgang 27, stuen. Tilstede: Afbud: Søren Jakobsen, Lillian Mørch Jørgensen, Hanne Pedersen, Anne Birgitte Langsted, Pedersen,

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE

VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE VELKOMMEN TIL MEDICINSK UDDANNELSESKONFERENCE 7.-9. MAJ 2017 HOTEL OPUS I HORSENS VELKOMMEN TIL MUK 2017 PLENUM OPLÆGSHOLDERE FORELØBIGT PROGRAM FØLG MED I VORES KONFERENCE APP TILMELDING FORELØBIGT PROGRAM

Læs mere

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER

De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER De specialespecifikke kurser i Neurokirurgi VELKOMMEN VI HAR GLÆDET OS TIL AT SE JER 24. september 2012 SUS møde København Mødet er venligst sponsoreret af Neurokirurgisk Afd. på RH "Specialespecifikke

Læs mere

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv.

Vision: at påvirke den sygeplejefaglige udvikling med udgangspunkt i patientens perspektiv. Referat fra Generalforsamling Fagligt Selskab for udviklingssygeplejersker og kliniske oversygeplejersker Den 29. september 2009 på Helnan Marselis Hotel, Århus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA)

Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Behandlingsvejledning for biologisk behandling af reumatoid artritis (RA) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er et rådgivende udvalg, som udarbejder udkast til behandlingsvejledning

Læs mere

Foreningen KLIMASKÆRM

Foreningen KLIMASKÆRM Foreningen KLIMASKÆRM Dr. Neergaards Vej 15, 2970 Hørsholm Tlf. +45 4566 2922 Emne: Generalforsamling 2008 Dato: Fredag den 25. april 2008 Sted: Fjeldsted Skov Kro, Store Landevej 92, 5592 Ejby, Fyn Deltagere:

Læs mere

Referat 25. August Velkomst og godkendelse af referat samt dagsorden for General Forsamling.

Referat 25. August Velkomst og godkendelse af referat samt dagsorden for General Forsamling. Til stede: Inge Nordgaard-Lassen (IN) Ole Hamberg (OH) Birgit Lassen (BL) Per Ejstrud (PE) Torben Nathan (TN) Erika Bélard (EB) Niels Kristian Muff Aagaard (NK) Referat 25. August 2016 1. Velkomst og godkendelse

Læs mere

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi

Sygehus Sønderjylland Arbejds- og Miljømedicinsk Klinik 28.08.2008. Behov for forbedringer. Introduktionen har begrænset værdi Inspektorrapport Inspektorernes vurdering af temaer Den skematiske rapport skal uddybes under konklusionen. Afkryds et felt i hver række Sygehus Afdeling Dato for besøg Sygehus Sønderjylland Arbejds- og

Læs mere

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent.

Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014. Punkt Emne. 1 Valg af dirigent. Ordinært repræsentantskabsmøde i Danskflugtskydnings Forbund Sted: Hotel Scandic Odense Dato: 22 marts 2014 Punkt Emne 1 Valg af dirigent 2 Valg af stemmetællere 3 Optælling af tilmeldte foreninger/ delegerede

Læs mere

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa)

Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Behandlingsvejledning for biologiske og syntetiske targeterede lægemidler til behandling af aksiale spondylartropatier (aspa) Fagudvalg under Rådet for Anvendelse af Dyr Sygehusmedicin, RADS, er interne,

Læs mere

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde.

Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Dansk Selskab for Hofte- og Knæalloplastik Kirurgi. Referat fra 35. bestyrelsesmøde. Afholdt den 1. september kl. 10.00 13.00 I IDA Mødecenter, København. Deltagere: Søren Solgaard, Jens Retpen, Henrik

Læs mere

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X

Inspektorrapport. Temaer. Besøgsdato 03-02-2015. Særdeles god. Utilstrækkelig Behov for. Tilstrækkelig. forbedringer. Score X X X Score Utilstrækkelig Behov for forbedringer Tilstrækkelig Særdeles god Inspektorrapport SST-id INSPBES-00002178 Afdelingsnavn Reumatologisk afdeling Hospitalsnavn Aalborg Universitetshospital Besøgsdato

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.

Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg. Distriktet 4, årsmøde onsdag d. 24. april 2015 1 af 6 Gert Skouman Beretning om distriktets virksomhed i 2014. Dagsordenes pkt. 3(Formandens indlæg.) Ud over hvad koordinatorerne lige har berettet, vil

Læs mere

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi

Referat. af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi Referat af møde afholdt den 6. september 2010 i Det Regionale Uddannelsesudvalg for specialet Urologi I mødet deltog: Poul Christian Frimodt-Møller (formand) Steen Walter Stefan Tiessen Jesper Merrild

Læs mere

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden

Danske Fysioterapeuter Region Hovedstaden Referat: Regionsbestyrelsesmøde d. 9/12-08 kl. 9:30 16:45 Sted: Danske Fysioterapeuter, Nørre Voldgade 90, 1358 Kbh. K mødelokale A19 referent: tha@fysio.dk 1. Indledning og godkendelse af dagsorden Der

Læs mere

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest

Referat. Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Hospitalsenheden Vest Administrationen HR Til Videreuddannelsesrådets medlemmer I Hospitalsenheden Vest Lægårdvej 12 DK-7500 Holstebro Tel. +45 9912 5000 Fax. +45 9912 5090 post@vest.rm.dk www.vest.rm.dk

Læs mere

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus

Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Forskningstræning i den psykiatriske speciallægeuddannelse Specialespecifikt teoretisk 3-dages kursus Kursusudbyder: Dansk Psykiatrisk Selskabs Videreuddannelsesudvalg i samarbejde med kursusledelsen bestående

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014

Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 Referat fra Generalforsamling i Foreningsbutikken torsdag den 27 marts 2014 1. Valg af dirigent og referent 2. Fremlæggelse af medlemsopgørelse og registrering af fremmødte medlemmer 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere