2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard"

Transkript

1 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1

2

3 Under min uddannelse, som mediegrafiker, stødte jeg ofte på ord jeg ikke kendte. Jeg savnede et opslagsværk og bestemte mig derfor for at lave et. Resultatet blev denne bog, som jeg håber vil være en lige så stor hjælp for dig, som den er for mig. Under arbejdet har jeg modtaget gode råd og støtte fra mange sider, bl.a. Kim Seir, SDE. Skulle der være ord, mål eller andet du synes mangler i bogen hører jeg meget gerne fra dig. God fornøjelse Søren Tougaard 3

4 Geviert en grafisk ordbog 2011, Søren Tougaard 2. udgave, 1. oplag Printet 2010 i Odense SDE Grafisk Værksted Skrift: Palatino Linotype Kopiering fra denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med forfatteren, og kun inden for de rammer der er nævnt i aftalen. 4

5 Indhold Layout 7 Tegn... 7 Forarbejde... 9 Trykt materiale... 9 Rubrikker m.m Typografiske termer Skrifter Farver 16 Farvesystemer Farvepsykologi Farvestyrke Raster Farveprofil Billeder 19 Farver Typer / Størrelser Bearbejdning Format 22 Papir Monitor Papir 24 Materiale Overflade Tryk 26 Indbinding Trykningen Computer 28 Software / Programmer Hardware Enheder / punkter Tekniske betegnelser Nørdet Film 41 Film Organisationer 42 Organisationer Rettigheder 43 Rettigheder Index 47

6 6

7 Layout Tegn ASCII-tegn ! 034» 035 ` 036 $ 037 % 038 & ( 041 ) 042 * , / : 059 ; 060 < 061 = 062 > 063? 065 A 066 B 067 C 068 D 069 E 070 F 071 G 072 H 073 I 074 J 075 K 076 L 077 M 078 N 079 O 080 P 081 Q 082 R 083 S 084 T 085 U 086 V 087 W 088 X 089 Y 090 Z 091 [ 092 \ 093 ] 094 ^ 095 _ 096 ` 097 a 098 b 099 c 100 d 101 e 102 f 103 g 104 h 105 i 106 j 107 k 108 l 109 m 110 n 111 o 112 p 113 q 114 r 115 s 116 t 117 u 118 v 119 w 120 x 121 y 122 z 123 { } 126 ~ 127? ? ƒ ˆ Š Œ 141? 142 Ž 143? 144? š œ 157? 158 ž 159 Ÿ 160 á º ª 171 « ± 178 ² 179 ³ µ ¹ 186 º 187» 188 ¼ 189 ½ 190 ¾ À 193 Á 194  195 à 196 Ä 197 Å 198 Æ 199 Ç 200 È 201 É 202? 203 Ë 204 Ì 205 Í 206 Î 207 Ï 208 Ð 209 Ñ 210 Ò 211 Ó 213 Õ 214 Ö Ø 217 Ù 218 Ú 219 Û 220 Ü 221 Ý 222 Þ 223 ß 224 à 225 á 226 â 227 ã 228 ä 229 å 230 æ 231 ç 232 è 233 é 234 ê 235 ë 236 ì 237 í 238 î 239 ï 240 ð 241 ñ 242 ò 243 ó 244 ô 245 õ 246 ö ø 249 ù 250 ú 251 û 252 ü 253 ý 254 þ 255 ÿ Accent Et tegn, placeret ved nogle bogstaver, der angiver hvordan lyden skal udtales: accent grave (à), accent aigu (é) accent cirkumfleks (ê), accent trema (ä) accent cedille (ç) og accent tilde (ñ). Agitrons Bølgende linjer der er tegnet omkring et ob jekt, der angiver at det ryster. Bruges f.eks for at vise at en moter er igang, eller en tung ting lige er landet. ASCII Et tegnsæt, der indeholder de mest alminde lige tegn. De fremkommer i de fleste pro gram mer ved at holde Alt-tasten nede imens nummeret tastes. I nogle programmer skal det altid være et 3-cifret tal, mens det i andre kan være nok at skrive tallet uden det evt. foranstående 0. Citationstegn»Dansk«Dansk og Tysk Polsk «Fransk» Fransk Engelsk Dites Lige linjer tegnet på langs på noget fladt og klart, for at give emnet et reflekterende udseende, bruges f.eks. på vinduer og spejle. Emanata Linjer tegnet rundt om et hovede, hvilket an giver chok eller overraskelse EAN Stregkodesystem til mærkning af forskellige emner, ofte salgsvarer, der indeholder data som f.eks. prisangivelse, holdbarhed, information om vareren mv. Se Stregkode. Glyf En glyf er en fællesbetegnelse for en karakter, tal eller et tegn. Bruges dog oftest om de mindre brugte karakterer. INDHOLD INDEX Layout 7

8 Hites Horisontale linjer der tegnes bagud efter et emne, hvilket indikerer at emnet bevæger sig med meget stor hastighed. Det bruges også til at angive reflektioner i f.eks. ruder, spejle og andre flade emner der har genskær. Indotherm Bølgede, stigende linjer tegnet over et emne, bruges til at repræsentere damp eller varme genstande de samme linjer bruges over noget stærkt duftende (f.eks. ost). Karakter Kaldes oftest blot et tegn eller en glyf altså fællesbetegnelse for bogstav, tal eller tegn. Korrekturtegn Standardiseret sæt af symboler, der anvendes ved rettelser af tekst. Dansk Standard DS 114 (1984): Bogstav mangler: <bogstav> Forkert bogstav indsat: <bogstav> Manglende ord i sætning: <ord> Ombytning af ord eller bogstaver: <ord inden for rammerne> Ombytning af flere ord eller bogstaver: <tal angiver ordenes placering ift. hinanden> Ændring af ord: <ord> Slet ord: dl Flyt ord: (pilen angiver ny placering) Tre fejl på samme linje markeres forskelligt: <bogstav> <bogstav> <bogstav> Markering for manglende tegn: <tegn> Manglende mellemrum: Et mellemrum for meget: For stort mellemrum: Skift til ny linje: Skift ikke til ny linje: Indryk linje: Udryk linje: To linjer står for tæt på hinanden: To linjer står for langt fra hinanden: Manglende linje: <evt henvisning til linje> Forkert orddeling: (markeres i begge linjer) Sæt ord i kursiv: kursiv Sæt ord i fed: fed / halvfed Rettelsen annulleres: Kritiske klammer Kantede parenteser []. Fremkommer ved Alt Gr + 8 / 9 (Alt +8 / 9). Logotype Et ord eller nogle bogstaver der sættes sammen på en speciel måde til et logo. Lucaflect Et tegnet hvidt tandjul med spidse tænder forbundet med runde linjer, der markerer en skinnende plet på en overflade, f.eks. i et øje eller på en hjulfælg. Ornament Typografisk materiale der kan sammenstyk kes til rammer eller andre dekorative arran gementer. Er meget ofte stregtegninger af blom ster og grene. Stregkode Lodrette streger af forskellig styrke (tykkel se) ofte påtrykt emballage og tidsskrifter. Stregerne kan aflæses af en scanner. Se EAN. Vignet Lille tegning eller fritstående ornament. Ofte stiliserede plantemotiver eller geometriske 8 Layout INDHOLD INDEX

9 former. Benyttes ofte som dekoration på bogens titelblad. Kors i dødsannoncer er ofte en vignet. Forarbejde Comps / Comping Betegnelse for et billede i lav opløsning der bruges i layouts. Leveres ofte med Watermark / Vandmærke. Deadline Betegner den dato og klokkeslæt, hvor et arbejde skal være afsluttet eller afleveret. Dummy Prototype på en planlagt bog eller brochure i rigtig format, papirtype og indbinding, men uden eller med kun lidt tryk. Dummyark Et modulark der anvendes af designere for at sikre kontinuitet og konsistens i layoutarbejdet og montagen. Dummyarket angiver kolumnebredder, billedfelter, renskæringsstørrelser o.l. Korrektur Kontrol af indskrevet tekst for slåfejl, stave fejl samt kontrol af sidens layout. Se korekturtegn. Layout Hvordan siden er opbygget med billeder, tekstrubrikker m.m. Kan også være en evt. håndtegnet arbejdsskitse til senere udformning af en publikation. Mark-up Markering af satskommandoer i et manuskript. Montage Samling af f.eks. en sides forskellige tekst- og billeddele til en færdig side. Rentegning At gøre en skitse eller tegning klar til reproduktion. Rough Rough er en hurtig skitse over hvordan man har tænkt sig annoncen / visitkortet ell. lign. skal se ud. På et rough kan man ikke se hvil ken skrift man vil anvende og de enkelte elementers form, farve og styrke er endnu ikke endeligt fastlagt. Et rough er ofte tegnet med den forhåndenværende tush og kræver forklaring for udenforstående. Udkast Skitse der viser hovedtrækkene og ideen i et foreslået design. WYSIWYG What You See Is What You Get. Et udtryk for at det du ser under arbejdsprocessen, også er sådan det ser ud når du er færdig. Trykt materiale Brochure En mindre publikation med eller uden hæftede sider og uden bind. Fals Den bukkelige del af et bogbind. Furen mellem bindets faste side og ryggen. Leporello En harminikafoldet publikation trykt på et langt stykke papir. Nikkelhæftning Metode til hæftning af bl.a. brochurer, der åbnes over en saddelformet læst og forsynes med hæfteklammer i rygfalsen. Prima Den side af arket der indeholder trykarkets laveste ulige pagina (modsat sekunda). Sandwichskilt De vinkelskilte der der står på fortove og gågader med reklamer og spisesedler på. Navnet stammer fra da skiltene blev båret rundt af mennesker på ryg og mave (så de lignede en sandwich). De ses stadig, i nogle storbyer, dog ikke så ofte. Sekunda Den side af arket der indeholder trykarkets laveste lige pagina (modsat prima). Spaltebredde Standardbredder på spalter i danske aviser: 1 spalte: mm 2 spalter: mm 3 spalter: mm 4 spalter: mm 5 spalter: mm 6 spalter: mm 7 spalter: mm 8 spalter: mm Spiseseddel De plakater hvor aviserne reklamerer med deres overskifter foran deres udsalgssteder, hvor de er INDHOLD INDEX Layout 9

10 sat på sandwichskilte eller hængt på vægen. Vikkelfals Et papir foldet om det inderste blad i en fortløbende bane med 2 eller flere sider, så det danner en form for flad rulle. Rubrikker m.m. Asymmetri Grafisk opsætning der er afbalanceret på papiret uden hensyn til midteraksen. Batchombrydning Programoperationer, der får en tekst til automatisk at fordele sig fra spalte til spalte, og evt. fra side til side. Brevhoved Den øverste del af et brevpapir. Består som regel af en person eller et firmas navn, adres se, telefon- og . Består desuden også af eventuelle bomærker/logoer. Brødtekst Betegnelse for den almindelige gennemgående tekst i en tryksag. Normalt bruges skriftstørrelse 8 til 12 punkt til brødtekst. Byline Linje hvor forfatter- og fotografnavn står. Credit Reference til fotograf/designer. Exlibris Bogejermærke. En, ofte meget kunstnerisk udformet, mærkat der af bogens ejer blev indsat på omslagets inderside. Faktaboks En tekst, der står for sig selv, men indeholder oplysninger der refererer til teksten. Figursats Egentlig betegelse for opsætning og ombrydning af satslinjer så de danner en fi gur, f.eks. en vase eller et glas. I dag er det også betegnelse for at satslinjerne stopper i en vis afstand fra en given tegning eller billede. Forsats De sider forrest og bagerst i en bogblok, som er pålimet indersiderne af bogbindet og der ved holder bogen fast til bindets sider. Grundlinie Alle skriftstørrelser på en linje bliver forankret til denne linje, så de holder fod og dermed står på linje. Kaldes også basislinje. Kartouche Et typografisk ornament, der bruges til at indramme en tekst, enten som en total indramning, eller kun delvis. Kolofon En kolofon er publikationens tekniske oplysninger. Den er ofte placeret nederst i starten af bogblokken, eller på indersiden af tittelbladet. Kolofonen bør indeholde følgende oplysninger: 1. Bogens forfatter/forfattere. 2. Bogens titel med eventuel undertitel. 3. Trykkested, dvs. byen, hvor bogen er trykt. 4. Forlag hvis bogen udkommer på et forlag. 5. Trykkeår. Vær opmæksom på at det ikke nødvendigvis er det år, værket er skrevet. 6. Udgave eller oplag. Hvis en bog udkommer flere gange er det vigtigt at oplyse, hvilken udgave eller hvilket oplag det enkelte tryk tilhører. Der er tale om et nyt oplag, hvis der er ingen eller mindre rettelser som f.eks. rettelser af stavefejl. Der er tale om en ny udgave, hvis bogen er helt revideret, og der er lavet væsentlige ændringer og ajourføringer. Kolumnetitel Forfatternavn og bogens titel, bogens titel og kapiteloverskriften eller kapiteloverskrift og mellemrubrikken placeret sammen med pagina, enten i kolumnens over- eller underkant. Margen Margen er den afstand der er imellem tekst eller grafik og kanten af arket/siden. Normalt vil margen være ulige fordelt. Følgende er en af de»formler«man kan bruge når margenerne skal fastsættes ved fordelingen. Indermargen = mm (ved et A4 ark) Topmargen = 1 ½ x indermargen 10 Layout INDHOLD INDEX

11 Ydermargem = 2 x Bundmargen = 3 x indermargen indermargen Mellemrubrik Afsnitsoverskrift i brødteksten. Der er 2 forskellige grundregler der bruges ved beregning af luft omkring mellemrubrik: 2 pt. ekstra luft under. Optisk set 1/3 luft under, og 2/3 luft over. Norm Bogens titel og evt. bindnummer der placeres sammen med primasignaturen på hvert trykarks første side. Normalsiden Bogens opbygning der tager udgangspunkt i et opslag, hvor der er taget stilling til margenforholdene, kolumnens bredde og højde, brødskriftfont og skydning, mellemrubrikker m.m. Ombrydning Tekst, der oprindelig er sat i lange, ubrudte spalter, ombrydes til færdige bogsider. Typisk vil man modtage ét stort Worddokument fra forfatteren, som indeholder hele teksten til f.eks en bog. Teksten indsættes herefter i f.eks. Adobe InDesign, hvor den ombrydes så teksten flyder ud på de sider der er defineret til formålet. Omløb Fortsættelse af en artikel længere fremme i avisen/magasinet. Paginering Nummerering af sider i en tryksag. Dette foregår oftest på en masterside, og består af en bestemt kode, der genererer det rigtige sidetal på samtlige sider i en tryksag. Pasning Det forhold ved flerfarvetryk, at den ene far ve passer nøjagtigt ind til eller oven på den anden. Det modsatte af mispasning hvor man f.eks. ser en meget tynd rød streg på siden af elementer i et billede. Rubrikker Betegnelse for overskrifterne i en avis. Sidehoved Toptekst, der kan variere fra side til side og indeholder f.eks. kapitelnavn, sidetal m.m. Symmetri Grafisk arrangement der er afbalanceret på papiret under hensyntagen til papirets midterakse. Tabel En ramme som kan bruges til opstillinger og layout. Anvendes også i f.eks. tekst behandlingsprogrammer som Word og layout programmer som Adobe InDesign til opstillinger i tabelform. Kan bruges enten med eller uden synlige skillelinjer. Tekstenhed Når en tekst der er blevet ombrudt i en eller flere sammenkædede tekstbokse i f.eks. Adobe InDesign kaldes alle tekstboksene samlet for en tekstenhed. Titelblad Titelbladet er ganke simelt publikationens omslag eller»bogbind«. Tredelt liniefald Anvendes i symmetrisk typografi, hvor teksten skrives korte og lange linjer, med den vigtigste tekst som den længste linje. Trompet Tekst lige før overskriften (kaldes også for forrider). Udskydning Placering af sider på et trykark, sådan at de efter falsning vil få den rigtige rækkefølge. Typografiske termer Bryllup Når et eller flere ord, ved en fejl, er sat to gange lige efter hinanden. Bruges ikke ved dobbelttastning af enkelttegn som f.eks. mellemrum. Bukkestreg En let prægning (tiltrykning), der letter falsningen af tykkere papirkvaliteter og kartonner. Anbefales ved kvaliteter over 150g Cicero Måleenhed forkortes cic eller c. 1 c = 4,51 mm 1 c= 12 pkt. Se også under: Skriftgrader, gamle DPI / dpi Dots pr. inch = punkter pr tomme. Et mål for opløsning på tryk og print. Divider med 2,54 og man får antal linjer pr. cm. Dækfarver INDHOLD INDEX Layout 11

12 Dækkende farver bruges ved tryk på farve de papirer og kartoner. Det indeholder forholdsvis store partikler der gør dækfarver uegnede til tryk med spinkle skrifter eller mønstre. Enke Enke er betegnelsen for et ord på mindre end 6 bogstaver som eneste ord i nederste linje på en side eller en spalte. Errata Liste over trykfejl efter en bogs trykning. En sådan trykt liste kan enten lægges løst i den pågældende bog eller hæftes med ind i det nye oplag af bogen. False Det grafiske ord for at folde papir, karton og pap. Fisk Om blysats der er faldet fra hinanden, siger man at»det er gået i fisk«. Floder Sammenfald af ordmellemrum over flere lin jer, så det ser ud som om, der løber hvide»floder«gennem teksten. Format Det samme som satsformat, hvilket vil sige linjens længde. Fransk horeunge Når afsnittets første linje står sidst i en spal te eller på en side. Horeunge Når afsnittets sidste linje står alene øverst i en spalte eller på en side. Indrykning Når linjer ikke flugter med venstre margen, men er rykket til højre. Jomfru Gammelt udtryk for en fejlfri sats i første kor rekturen. Linjelængde Linjelænger bør ikke overstige 65 tegn på tryk, og 40 tegn på skærm, af hensyn til læsbarheden (Lix). Lix Læsbarhedsindeks. Karakterskala der an giver en teksts læselige sværhedsgrad. Lix er afhængig af linielængde, font, ordvalg, skydning m.m. lpc Lines per centimeter. Europæisk standard. Ganges med 2,54 for at finde lpi. lpi Lines per inch. International standard. Divideres med 2,54 for at finde lpc. Løs bagkant Betegnelse for sats hvor linjerne ikke flugter i højre side. Løs forkant Betegnelse for sats hvor linjerne ikke flugter i venstre side. Mellemslag Betegnelse for et større linjemellemrum i sat sen. Nedrykning Afstanden fra kolumnens overkant til overkanten af første brødtekstlinje ved kapitelstart i bøger. Nedrykning angives i linjer. Omslåning Når første side af et ark er trykt, vendes det fra ende til ende med samme anlægskant, hvorefter den anden side trykkes. Optagning De enkelte falsede trykark lægges sætvis i rigtig rækkefølge. Præfix Begyndelsen af et ord (ordinddeler). Punkt Betegnelse for måleenhed i det typografiske målesystem. Forkortes pkt. 1 pkt... 1/12 cicero. 1 pkt... 0,375 mm. 8 pkt... 3,0 mm. Skydning Afstanden mellem de linjer, de enkelte rasterpunkters centrum er placeret på i en changering. På denne måde opnår du et syntetisk ind tryk af en gråtoneskala, på trods af at du kun arbejder med sort i form af trykfarve oven på papirets hvide farve. Staffage Emner eller tekst, som trykkes i en farve, der afviger fra tekstens generelle farve. 12 Layout INDHOLD INDEX

13 Stregstyrke Betegnelse for stregens tykkelse, ofte brugt i fonte. Stående Mål på 4 cicero. Thumbnail Det billedformat der bruges på internettet, ofte som link, ca. 100 x 100 pix. Ofte brugt på søgemaskiner eller i browsere. Ydermargen Den margen i en publikation, fjernest fra bogens ryg. Skrifter Antikva Egyptienne Skrifttype. Hår-, grundstreger- og seriffer ( fødder ) i samme styrke. EM-space Mellemrum, i størrelse svarende til den ene side på kvadratet på skriftstørrelsen. Geviert. EN-space Typografisk størrelse. Halvgeviert ordmellemrum. Det halve af EM-space. Fed Fed skrift. Skrift skrevet med kraftige linier. Font En bestemt skrift. I modsætning til skrift er der ved font også bestemt om skrifttegnet skal skrives som regular, bold, italic eller andet. Gammel antikva Opstreg Ligatur Hårstreg Grundstreg Nedstreg Seriffer Grundstreg Skrifttype. Styrkeforskel på hår- og grundstreger. Har seriffer (»fødder«). Bold Det engelske udtryk for halvfed skrift. Condensering Smalning af bogstaver og afstanden imellem dem. Diftong To vokaler, der udtales som én stavelse som f.eks. de danske vokaler æ (a og e). Anvendes også ofte om to vokaler sat som ligatur (se dette). Display skrifter Betegnelse for skrifter og skriftgrader, der er specielt fremstillet til at bruge som over skrifter og i annoncer. Skrifttype. Styrkeforskel på hår- og grundstreger. Har seriffer (»fødder«). Skrifter der har sin oprindelse i renæssancens og barokkens historiske bogskrifter. Geviert Mål der angiver et kvadrat af en skriftgrad (skriftstørrelse). Samme som EM-space. 1 gevierts indrykning for 10 punkts skrift er lig med 10 punkt. Udtales i øvrigt gefirt. Gotisk Gammeldags krøllede skrifttyper. Grawlix Typografiske symboler stående for eder, forbandelser m.m. som vises i talebobler i stedet for faktiske dialog. Grotesk Skrifttype uden skafferinger / seriffer og uden eller med kun lille forskel mellem hår- og grund- INDHOLD INDEX Skrifter 13

14 streger. De simpleste bogstaver. Initial (1) rnamenteret begyndelsesbogstav i afsnit. O Ofte skrives det over flere linjer, enten ned i afsnittet, som her, eller op i mellemummet. Det er dog ikke altid at Initialer skrives over flere linier. Initial kommer fra latin,»initialis«, som betyder»står i begyndelsen«initial (2) Forbogstaverne af et personnavn. Initial kommer fra latin,»initialis«, som betyder»står i begyndelsen«italic Den engelske betegnelse for kursive skrifttyper. ISO Et tegnsæt, som er en udvidelse af ASCII med alle specialtegn fra de vesteuropæiske sprog, herunder også de danske æ, ø, og å. Kalligrafi Betyder egentlig skønskrift. Kalligrafiske skrifter er specialskrifter, der efterligner kunstnerisk udførte tegnede håndskrifter. Normalt kendetegnes kalligrafi ved at det er skrift skrevet med en bred pen eller pensel ført med højre hånd (den vender»forkert«hvis den skrives med venstre hånd). Kapitæler Versaler (store bogstaver), der er skrevet med samme x-højde som minuskler (små bogstaver). Kegle Betegnelse for bogstavets højde, dvs. den plads det optager i linien. Skriftens keglehøjde svarer til skriftens gradstørrelse. Knibning Formindskelse af afstanden mellem bogstav er. Modsat spatiering og spæring. Se dette. Kompres Sats uden skydning. F.eks. en 8 pt skrift med 8 pt linieafstand. Bruges ikke i brødskrift da det er meget anstrengende at læse. Ligaturer To eller flere bogstaver, der er sammentegnede som det f.eks. ses i kombinationerne fi, fl og ff. Lower Case Engelsk for minuskel. Udtrykket kommer fra da man brugte bly og havde typerne i sættekasser, hvor de store typer lå i den øver ste kasse og de små typer lå i den nederste kasse. Luft Udtryk for mellemrummet mellem bogstaver, linjer og satsgrupper, f.eks. billede og billedtekst. Majuskler Alfabetets store bogstaver. Kaldes også ver saler. Minuskler Alfabetets små bogstaver. Monospatieret skrift Skrifttypens tegn er lige brede. I modsætning til proportionalskrift. Ny typografi Typografisk retning der udsprang fra Bauhaus skrifttypen i 1920 erne, med Poul Rener og Jan Tschichold som de toneangivende. Her brød man med tidligere tiders symmetriske opsætning. OpenType Nyt fontformat der kan arbejde på både Mac og PC platforme. Baseret på Unicode stand arden og udviklet i samarbejde mellem Adobe og Microsoft. OpenType kan være baseret på TrueType eller PostScript data, men kan inde holde karakterer, specialtegn og typografiske features, imod karakterer i de tidlig ere typer. Ordinær En skrifttypes grundform. OTF OpenType font. Se dette. Pica De engelsk-talende landes cicero -mål. En Pica er ca. 7 % mindre end en cicero. Pladeserif Skrifttype med kraftige kantede seriffer. Proportionalskrift Skrifttypens tegn er forskellig i bredden. I modsætning til monospatiert skrift. Punktstørrelse Populært forklaret: Størrelsen på skriftypen. Serif Små afsluttende streger ved enden af bogstavers hovedstreg. De kaldes også fødder. 14 Skrifter INDHOLD INDEX

15 Skrift Kaldes også skrifttype. Sæt af skrifttegn af en bestemt type. Eksempelvis Frutiger, Myriad, Verdana. Skriftbredde Angivelse af skriftens bredde i forhold til højden. En skrift kan gøres elektronisk smal lere og bredere, men styrkeforholdet mellem de vandrette og lodrette streger for bliver uændret. Skriftgarniture Betegnelsen for alle skriftgrader og skriftsnit der hører til en bestemt skrift. Skriftgrad Størrelsen på skrifttyper angives i en skriftgrad. Skriftgrader, gamle Brillant Gl. udtryk for skriftgrad 3 pt. Diamant Gl. udtryk for skriftgrad 4 pt. Nonpareille Gl. udtryk for skriftgrad 6 pt. Petit Gl. udtryk for skriftgrad 8 pt. Bourgeois Gl. udtryk for skriftgrad 9 pt. Korpus Gl. udtryk for skriftgrad 10 pt. Cicero Gl. udtryk for skriftgrad 12 pt. Tertia Gl. udtryk for skriftgrad 16 pt. Tekst Gl. udtryk for skriftgrad 20 pt. Skriftkarakter Benyttes i betydningen særpræg, om en skrifttype vil passe til en given opgave. Skriftstyrke Angivelse af skriftens varianter som lys, ordinær, halvfed og fed. Skydning Afstanden mellem tekstlinjer hedder skydning, og måles i punkt. Disse er oftest 20-30% størrer end fontens pt-størrelse Skrifttypeformat Der er tre hovedgrupper af skrifttype for mat er: truetype, postscript og opentype. I opentype kan gemmes tegn mod 1200 tegn i de andre formater. Spaltemellemrum Afstanden mellem spalterne. Spatiering Ensartet forøgelse af afstanden mellem bogstaverne, hvilket har stor betydning for en teksts udseende. Gøres det ved bogstaver parvis, er der tale om spærring Spærring Enkeltvis forøgelse af afstanden mellem bogstaverne. Subscript Lille nedsænket tegn som i Woodstab TM. Suffix Slutningen af et ord (ordslutter). Superscript Lille ophævet tegn som i m 2. Tabulatorer Individuel indrykning eller opdeling af tekst på samme tekstlinje for f.eks. at opstille tekst ensartet (f.eks. tabelform). Tankestreg Læsetegn med samme længde som en halv geviert.» «. Thin-space Ordmellemrum med samme bredde som bredden af et punktum eller komma. Svarer til en fjerdedel geviert. True Type Vektorbaserede skrifttyper. Kan, i modsæt ning til bitmap baserede skrifttyper, skaleres. ttc / ttf OpenType font. Typografi Typografi betyder at sætte bogstav til bogstav, så de danner ord og linjer. Udligning Optisk regulering af bogstavafstandene i et ordbillede så det ser mere harmonisk ud og bliver lettere at læse. Majuskler skal altid udlignes, mens kapitæler spatieres. Uncial n uncial er et eller flere bogstaver, der i E størrelse løber over to eller flere tekstlinjer. Uncial har samme font som den efter følgende text, ellers er det en»initial«, se dette. Anvendes ofte i forbindelse med et nyt kapitel i en bog, eller som artikelstart i et magasin. Upper Case Engelsk for versal. Udtrykket kommer fra da man brugte bly og havde typerne i sættekasser, hvor de store typer lå i den øverste kasse og de små typer lå i den nederste kasse. INDHOLD INDEX Skrifter 15

16 Variable Ordmellemrum der ændres ved linjens jus tering. Det anvendes når linjens ordmellemrum skal justeres ud på formatet med fast for- og bagkant. Versaler Alfabetets store bogstaver (majuskler). X-højde Højden af en skrift minus op- og nedstreger. Farver Farvesystemer Additive farver Kaldes også lysfarver og består af grundfarverne rød, grøn og blå. Blandes lige dele af hvert giver det hvidt lys. Additive farver anvendes f.eks. på computerskærme og TV. Det er de farver der sendes til printeren, der derefter selv laver farverne om til substraktive farver som printeren arbejder med. Modsætningen til additive farver er de sub straktive farver. CMYK Cyan, Magenta, Yellow og Keycolor (sort) kaldes også 4-farve systemet, og er det man bruger til at trykke og printe med. Med blot fire farver kan man ramme de fleste farver i farveskalen, med undtagelse af bl.a. neon og metalfarver, der typisk kræver en femte farve (pantone-farve). Subtraktivt system der bruges i tryk og print. Kelvingrader 0 K. Enhed man bruger når man skal opdele farver i temperatur. Temperaturen, der til deles en given farve, er den temperatur et sort stykke jern skal opvarmes til for at afgive lys med denne farve. Farven går fra en gul orange til blå K... stearinlys, K...sollys ved solopgang K...almindelig glødepære K...lysstofrør (alm. kolde) K... dagslys/flash K...sommerdag overskyet K...sommerdag skygge Komplementærfarver Komplementærfarver er det samme som sekundær farverne. Komplementærfarven til en primærfarve er den sekundærfarve der er dannet ved at blande lige dele af de to andre primærfarver. Sekundærfarver der står over for primærfarverne i farvekredsen, og de har monerer altid godt med den modstående primærfarve. Pantone Farvesystem til tryk. Pantonefarver er spe cialfarver og spænder fra»almindelige«far ver, til farver der ikke kan gengives i cmyk som f.eks. neon- og metalfarver. Pantonefarver anvendes ofte til logoer og som staffagefarver, så man har en ren farve og dermed undgår at få raster i et firefarvetryk (cmyk). 16 Farver INDHOLD INDEX

17 Primærfarver Rød, gul, og blå (RGB) er grundfarverne, som ikke kan blandes af andre farver. Det er rene farver. Blandes de ligeligt indbyrdes to og to får vi sekundærfarver. (se sekundærfarver, tertiærfarver, komplimentærfarver). Ved additiv farveblanding anvendes de til skærmbaseret visning som f.eks. internet, tv og dvd. Sekundærfarver Orange (gul + rød), grøn (gul + blå) og violet (rød + blå). Sekundærfarverne er rene farver. Blandes 2 sekundærfarver sammen får man en tertiærfarve (se dette). Sepiatoning Metode til bruntoning af sort-hvide fotogra fier ved hjælp af kemisk afblegning af farv ning. Kan nemt udføres digitalt i f.eks. Adobe Photoshop. Lægges på bl.a. billeder for at få dem til at se ældre ud. Specialfarve Trykfarve der afviger fra 4-farve tryk (cmyk). Eksempelvis er en Pantonefarve en specialfarve. Se Staffage. Staffage Tegn, tekststykker, overskrifter, streger eller felter der i farve afviger fra resten. Substraktive farver Kaldes også trykfarver og består af grundfarverne cyan, magenta og gul. Blanding af lige dele giver mørk farve (sort). Substraktive farver anvendes f.eks. på computerskærme og TV. Modsætningen til additive farver er de substraktive farver. Tertiærfarver Gulbrun (orange + grøn), rødbrun (orange + violet) og gråblå (grøn + violet). Tertiærfarverne er ikke rene farver, men brudte farver, da de er en blanding af alle tre primærfarver, og skulle i teorien give sort. I praksis bliver de ikke sorte men sværtede. Farvepsykologi Røde Farver Navnet på farven kommer fra det indiske sprog sanskrit»rudia«og betyder»blod«. Dybrød betegner erotik Lyserød står for romantik Bordeaux sender signaler om intimitet. Julerød står for aktivitet og glæde. Rød iblandet gul øger opmærksomheden. Rød iblandet blå giver en en kold og provokerende farve. Rødt bruges bl.a. til skilte og signaler. Gule Farver Gul står for lys, herlighed, rigdom og pragt. Varme, gule nuancer øger optimismen og livsglæden samt styrker tankevirksomhed og aktivitet. Gul iblandet grøn er symbol på jalousi, misundelse, falskhed, og andet ondt. Det kommer fra de gamle grækere der mente, Galden havde indflydelse på menneskets opførelse, og galde er gulgrøn. Grønne Farver Navnet på farven stammer fra»at gro«. Grønt er køligt og rent, har en beroligende virkning og har været anvendt på sygehuse og i børneværelser i rigtig mange år. Gøres farven lysere, bliver den køligere og mere steril. Farven grøn står også for fred og frihed, hvilket er grunden til at den findes i mange nationers flag. Da grøn også står for meditation og ro, bliver denne farve ofte brugt til blioteker. Grøn iblandet gul bliver den venlig og nærværende. Grøn iblandet blå bliver den fjern og frisk. Blå Farver Blå regnes for at være den mest attraktive farve i farveskalaen Blåt giver tillid, tryghed og autoritet. Derfor bruges farven ofte af banker og forsikringsselskaber, i de maritime miljøer og inden for ordensmagten. Farvestyrke B&W Betegnelse for billeder og film der er fremstillet i, eller formateret til, sort/hvid.densitometer Præcisionsinstrument til måling af sværtning, farvestyrke o.l. Density Graden af farvekonsentration. Høj density giver dybde i et billede, da det»trækker«emnet nærmere beskuren. Hvidhed Papirets evne til at reflektere lys. Måles med et spektrofotometer. Jo højere værdi, des høj ere hvidhed. INDHOLD INDEX Farver 17

18 Laserende farver En farve der lader en underliggende farve, eller emnet det trykkes på, skinne igennem. Registration Sort farve lavet af alle farverne i cmyk. Registration bruges til skæremærker og andre effekter der ønskes på alle fire trykkeplader. Sensitometri Måling og bestemmelse af lysfølsomme papirer og emulsioners egenskaber. I dag hvor der bliver fotograferet digitalt og fremkalt med print, bruges der sjælendt»traditionelt«lysfølsomme film og fotopapir som før i tiden. Raster Moiré Uønsket rosetmønster af rasteret ved farveseparation. Forekommer hvis rastervinkelen ikke er korrekt når emnet trykkes. Som standard i programmerne er det smartest at have ISO coated_v2_300% da den har det største farverum. Alternativt kan Fogra 39 bruges. Color-setting Indstilling af farveprofilen bør først foregå i Adobe Photoshop og dernæst i Adobe Bridge. Adober Bridge vil sørge for at alle Adobes programmer bruger den farveprofil. Dot gain Gray: 10% Spot: 10% Fogra 27 En gammel standardfarveprofil der er fejlbehæftet, hvilket gør at den ikke bør bruges. Fogra 39 Den standardfarveprofil alle andre farveprofiler i dag (2011) udregnes efter, derfor er den trykemneuafhængig. Det gør at den normalt ikke bør bruges som farveprofil. RGB Adobe RGB er den farveprofil der har det største farverum, hvorfor den bør bruges til trykredigering. Raster For at kunne blande de 4 cmyk-farver til regnbuens farver på et papir, er man nødt til at omdanne hver farve i cmyk til en række små punkter (raster). Tegnet for raster er #. Gennemgående bruges 3-4 pixels til hvert enkelt rasterpunkt. Avistryk ppi / linjer. Offset ppi / linjer. srgb srgb er den farveprofil der normalt anbefales til web. Rasterfinhed Udtryk for rasterpunkternes størrelse. Jo større finhed des mindre punkter. Rasterpunkt Mindste grundelement i grafisk gengivelse af et billede. Farveprofil Hvis ikke der bruges et firmas profiler bør der tages stilling til nedenstående. CMYK 18 Farver INDHOLD INDEX

19 Billeder Billedstørrelser Hvor stort et givent billede skal være for at give et fornuftigt resultat, er ofte svært at gætte sig til. Svaret er ikke entydigt, men med cirka-målene i skemaet herunder kan du få en ide om hvor store billederne kan trykkes.»gammeldags«billeder fra fotohandleren er på 300 DPI. Tryk Print web Datastørrelse ca. 300 dpi ca. 200 dpi ca. 100 dpi 72 dpi 0,6-1 MB...www 2 MB...5x7 cm....8x11 cm...15x21 cm...www 10 MB...13x19 cm....19x29 cm x39 cm...54x81 cm 14 MB...15x22 cm....23x33 cm...33x44 cm...65x92 cm 28 MB...22x31 cm....33x47 cm... 44x62 cm...93x130 cm 36 MB...25x36 cm....38x54 cm....51x72 cm...106x150 cm 50 MB...30x42 cm....45x63 cm... 60x84 cm...124x174 cm 75 MB...36x51 cm....55x77 cm...73x103 cm...152x214 cm 100 MB...42x59 cm....63x89 cm...84x118 cm...176x247 cm *) Bemærk! Datastørrelsen er billedets størrelse som den fremgår i f.eks. Adobe Photoshop. Filens størrelse kan godt være mindre end dette, da f.eks. JPEG-formatet benytter sig af kompression til at gøre filstørrelsen mindre. Farver Dither Simulation af en farve i et billede der opnås ved at blande prikker af andre farver. Duotone En tofarve billedteknik hvor der fremstilles billeder ud fra et sort/hvidt billede. En farve for mørkere toner og en for de lysere toner. Sammenlagt giver det flotte resultater ofte med dyb kontrast. Eksponering Den mængde lys der får lov til at trænge ind igennem objektivet og ind på den lysfølsomme censor. Eksponeringen er en kombination af eksponeringstiden og den udefra kom mende lysstyrke. Farvekorrektion Justering af farveværdier for at opnå en kor rekt gengivelse. Bliver ofte udført i Photoshop. Newtonringe Mønstre der opstår under fotografering på grund af interferens i lysbanen ved kontakt mellem 2 linser eller mellem en konveks linse og en plan flade. Standard værdier Værdierne kan stilles i Photoshop-Curves. Højlys værdi C M Y K 5% 2% 3% 0% Mellemtoner værdi C M Y K 50% 42% 44% 0% Skygge værdi C M Y K 96% 90% 92% 0% Magenta er mest pigmentfyldt og kan give rødstik. Derfor er der sparret på den. Hudfarve værdi C: 1/3 af M og Y M: dog ens med Y Y: dog ens med M K: 0,5-2 Lidt blåstik får hvid til at se renere ud, men også koldere. En person med blåstik vil se syg ud Lidt rødstik får et billede til at se varmere ud. En person med lidt rødstik ser sundere ud. Lidt gulstik får billedet til at se nusset ud. Kan bruges til at give personer eller billeder alder. INDHOLD INDEX Billeder 19

20 Typer / Størrelser Betragtningsafstand Normal læse- og betragtningsafstand er cm. Et normalt øje opfatter maks. 200 dpi (ca. 80 punkter pr. cm), der svarer til et»gammeldags«billede fra fotohandleren. Det afhænger af opgavens størrelse og betragtnings-afstanden, hvor mange dpi man har brug for. Ved et par meters afstand behøves der ikke mere end 50 dpi. En stor vægfacade laves typisk i 15 dpi men virker skarp, fordi den bliver betragtet på afstand. Dias Diapositiv film, også kaldet lysbillede. Et positiv billede på film, sat i en lille ramme uden bagplade så dias kan gennemlyses og frem vises i stor størrelse på et lærred. Visse udbydere tilbyder enkeltbilleder på dias i størrelsen 4x5, oftest er dias dog kun i 24x36mm. Digital video Et andet udtryk for footage eller på Dansk: Filmklip. Digitalisering At omdanne et billede eller negativ til en form, der kan bearbejdes, lagres, og rekonstrueres på en computer. Digitialisering foregår ofte ved hjælp af en scanner GIF Graphics Interchange Format. Et standardformat for billedfiler, der maksimalt kan indeholde 256 forskellige farver. Gif-formatet er stadig populært, da det bruger en komprimeringsmetode, som gør filerne mindre, specielt hvis det indeholder store ensfarvede flader som f.eks. i logoer eller tekst på ensfarvet baggrund. Bør ikke anvendes på fotografiske motiver, da disse indeholder langt flere forskellige farver end 256. GIF-animation En variation af gif-formatet, der kan indeholde animationer»levende«billeder. Bruges dog kun til meget kortvarige sekvenser. Halvtoneoriginal Udtryk for et billede, f.eks. et foto, der indeholder alle toneværdier fra sort til hvid, der gengives ved hjælp af raster. High Res Billede beregnet til tryk i A4 - men et levn fra gamle dage gør desværre at enkelte ud bydere kalder deres højeste opløsning for high res - selv om det måske i virkeligheden kun ligger i A5. Specielt objekter kaldes dog stadig for high res, selvom det kun er beregnet til A5. Hologram Et todimensionalt billede, der giver en illusion af tredimensionalitet. Bruges ofte på kreditkort, identifikationskort og lign. Fremstilles ved hjælp af laser. Illuminator Ældre betegnelse for en illustrator, der håndmalede de farvelagte initialer og billeder i inkunablerne. Imagemap Bruges på internettet. Et billede, hvor for skel lige dele af billedet er links til forskellige steder. Interpolering At gøre et billede kunstigt størrer end det er. Programmet beregner farverne til de nye pixels der indsættes i billedet. JPEG / JPG Joint Photographic Experts Group. Et grafikformat der bruges på internettet og til grafisk brug i tryksager. Er særlig velegnet til fotografiske motiver. Bør ikke komprimeres alt for meget, da det går ud over kvaliteten. Bemærk at et jpg-billede, der bearbejdes i f.eks. Photoshop og gemmes ned i samme format, vil blive ringere og ringere jo flere gange det åbnes og gemmes. JPEG 2000 Videreudvikling af JPEG. Kan erstatte TIFF, JPEG, PNG og GIF. Mere effektiv komprimering end JPEG, men den er ikke blevet taget godt imod da brugerne foretrækker de filformater de kender. JScript Microsofts udgave af JavaScript. Kodak-format Et andet udtryk for Photo CD eller YCC format. Low Res Low resolution. En filstørrelse på 72 dpi der normalt er beregnet til brug på internettet og IKKE til tryk. Et billede købt til websites må ikke bruges til trykopgaver, med mindre det tydeligt 20 Billeder INDHOLD INDEX

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard

2. udgave. Geviert. en grafisk ordbog. Af Søren Tougaard 2. udgave Geviert en grafisk ordbog Af Søren Tougaard 1 Geviert en grafisk ordbog 2011, Søren Tougaard 2. udgave, 1. oplag Printet 2010 i Odense SDE Grafisk Værksted 2gaard@gmail.com Skrift: Palatino Linotype

Læs mere

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation

TYPOGRAFI. - de grafiske byggesten. Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Cz xhk ø i s TYPOGRAFI - de grafiske byggesten Den komplette samling til bedre grafisk kommunikation Copyright All Rights Reserved Cover Design: Jannie Pilemand Christensen Layout: Jannie Pilemand Christensen

Læs mere

Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde

Typografi fagudtryk. Versalier Vignet x-højde Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

Typografi og layout i Word 2010

Typografi og layout i Word 2010 Ret&Rigtigt F12 Niels Erik Wille Typografi og layout i Word 2010 Papirformat og papirets orientering (højformat / bredformat) Vælges i menuen Sidelayout: Man kan vælge Retning (højformat / bredformat)

Læs mere

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme.

Typografi fagudtryk. Fag. Korrekturtegn. Punkt (pkt) Udfaldende billede Faksimile. Udgangslinie Farvestrip. Kritisk klamme. Accent Ampersand Antikva And Asterisk Asymmetri Auto Basislinie Bindestreg Blindmateriale Blåkopi Bold Bourgeois Breddefelt Brillant Bryllup Brødtekst Brødskrift Brøktal Byline Centreret Cicero Citationstegn

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR Kære kunde Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Derfor har vi lavet denne guide, hvor vi gennemgår det du har brug for, at vide inden

Læs mere

Introduktion til billeddatabasen

Introduktion til billeddatabasen Introduktion til billeddatabasen Colourbox.dk Colourbox.dk er den billeddatabase som Odense Kommune har købt licens til. Det er vigtigt at bemærke, at der ikke er ubegrænset download af billeder. I materialet

Læs mere

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel

fontvalg Store og små bogstaver og tal fra Baron Neue Store og små bogstaver, tal og ligaturer fra Corbel typografi I kernefagligheden typografi har jeg valgt at lave et magasin. Magasinet omhandler Aarhus Festuge og indeholder artikler og billedemateriale jeg har fået fra Aarhus Festuge. Til dette har jeg

Læs mere

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk

PRINTISH VI PRINTER DIT BUDSKAB! www.printish.dk E ID GU IN T PR INDHOLD Kære kunde Programmer // 3 Dokumentopsætning // 4 Hos Printish ønsker vi, at give dig de bedste forudsætninger, for at få flotte tryksager. Skabeloner // 5 Derfor har vi lavet denne

Læs mere

Grafisk produktion & workflow

Grafisk produktion & workflow Grafisk produktion & workflow Klargøring af hardback bogomslag med guldfolie, som skal leveres til tryk. For at kunne opsætte det trykklare omslag skal man have de præcise omslagsmål fra trykkeriet. Rygtykkelsen

Læs mere

Typografi bogstavregulering

Typografi bogstavregulering Når jeg i dag betragter den typografiske kvalitet i tryksager, er det tydeligt at det ikke er alle, der beskæftiger sig med fremstilling af grafisk kommunikation, der er opmærksomme på eller har blik for,

Læs mere

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen

TYPOGRAFI & OMBRYDNING. Kenneth Friis Petersen TYPOGRAFI & OMBRYDNING Kenneth Friis Petersen Kenneth Friis Petersen - Svendeprøve 2015 UNICAL TEXT WRAP Opgavebeskrivelse Ombrydning og layout af lookbook til Nixwear, som er et nyopstartet tøj- og accessories

Læs mere

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design

Designmanual. Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design Designmanual Danmarks Naturfredningsforenings grafiske design 1 Formål Indhold Formål 3 Logoet og konsultativ tekst 4 Rubrik på forside 6 Typografi 7 Farver 8 Godkendelse og produktion 10 Formålet med

Læs mere

Photoshopkursus - Billedbehandling

Photoshopkursus - Billedbehandling Photoshopkursus - Billedbehandling Software... 2 Skrivebord... 2 Reset skrivebord... 3 Nyt billede med lag... 4 Indlæs billede... 6 Redigeringsværktøjer... 7 Billedstørrelse... 7 Beskæring... 13 Retouchering...

Læs mere

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.

Dato: Januar 2010. Billeder til web. Photoshop elements ver. 6.0. E-mail: info@cmshouse.dk. CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse. Billeder til web Dato: Januar 2010 Photoshop elements ver. 6.0 E-mail: info@cmshouse.dk CMShouse Boulevarden 17 7100 Vejle www.cmshouse.dk Materiale Generelt Materiale Dette materiale er udviklet og bliver

Læs mere

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning

Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Typografi & Ombrydning Typografi & Ombrydning OPGAVE Efter jul til ultimo januar køres en mellemdagskampagne i Hi-Fi Klubben. I den forbindelse skal der laves et indstik (mini-magasin) til de hollandske butikker, der viser gode

Læs mere

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997.

Kim Pedersen og Pernille Hansen: Design til skærmen, s. 13-14 og 34-38, Forlaget Grafisk Litteratur, 1997. Design til skærmen Af Kim Pedersen og Pernille Hansen Medieudformning Første skridt i medieudformningen er udarbejdelse af et flowchart. I modsætning til fx en trykt brochure, har brugeren i en skærmbaseret

Læs mere

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed

GRAFIK DESIGN. Udførelsen Format : 280x200 mm Beskæring : 5 mm Brødtekst : 10/12 Open Sans Mellemrubrikker : 14/16 Helvetica Condensed GRAFISK DESIGN GRAFIK DESIGN Denne opgave er ikke den originale 3 ugers skoleforløb. I dette skoleforløb, Avanceret ombrydning, skulle vi designe og ombryde sider af så mange vi kunne nå, til Skud På Stammen.

Læs mere

PDF til tryk Vejledning

PDF til tryk Vejledning PDF til tryk Vejledning 2 Generel info - der skal tages hensyn til disse regler i alle PDF er 3 Kuverter 4 Foldere (4sidet, 3 flj., 4 flj. osv.) 5 Hæfte (klammehæftet) 5 Bog/hæfte (med ryg) 5 Lakform og

Læs mere

Når du så har købt og er kommet hjem med det.

Når du så har købt og er kommet hjem med det. Evt. Før du køber Scanner eller digitale kamera skal du overveje hvad det er du skal bruge det til. Og især for scanner at vælge en så høj (dpi x dpi) opløsning som muligt. Skanner: Billedlæser. Med skanneren

Læs mere

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID

Bog INDBUNDEN. Omslag 4+0 CMYK Materien 1+1 SORT/HVID Typografi & ombrydning BOGPRODUKTIon En kvinde fra forlagets lokalområde havde i 5 år indsamlet fortællinger om livet i Nærum fra 1930 erne til 1960 erne og ville gerne udgive dem. Det blev med støtte

Læs mere

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling

Orddeling. Automatisk orddeling. Manuel orddeling. Word 2010 18 thoremil.dk. Vælg fanebladet [Sidelayout] Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Orddeling Automatisk orddeling Vælg [Orddeling] Markér Automatisk orddeling Manuel orddeling Vælg [Orddeling] Klik [Manuelt] For hvert ord, som vises, kan der gøres følgende: Accepter det foreslåede orddelingssted

Læs mere

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1

Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Vurdering af billedmanipulation Opgave 1 Beskriv de enkelte funktioner i dit tegneprogram... Er der tale om en korrektion eller en modifikation? Før vi kan begynde at kategorisere de forskellige funktioner

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER

FOLDERE POSTKORT T-SHIRT M. TRYK PLAKATER FOLDERE T-SHIRT M. TRYK ROLL-UP FLYERS PLAKATER KLISTERMÆRKER Forsendelse Vi kan sende ordre enten med Postdanmark eller med RoadRunner. ÅRHUS BEDSTE PRINT- OG KOPICENTER Roadrunner afregner vi med: 0-10 kg 150,- 10-20 kg 250,- Generelle printråd og oplysninger Vi

Læs mere

DesignPro III Side 21. Hent på nettet

DesignPro III Side 21. Hent på nettet DesignPro III Side 21 Hent på nettet På Averys hjemmeside www.avery.dk kan der findes meget godt. Bemærk at Avery Wizard og Pre-designede Templates benyttes sammen med tekstbehandlingsprogrammet Word.

Læs mere

Mulighederne er uendelige...

Mulighederne er uendelige... Mulighederne er uendelige... Indhold Flyers / Løsblade...................................... 3 Foldere / Brochurer.................................... 4 Brevpapir / Kuverter...................................

Læs mere

Bitdybde i digitale billeder

Bitdybde i digitale billeder Bits og bytes hænger uomtvisteligt sammen. Bytes bruges om den størrelse en given fil (software) kan have, mens bit er informationsdybde. Forholdet mellem dem er: bits * 8 = bytes bytes / 8 = bits Dette

Læs mere

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word

Oversigt over formateringsmærker i Microsoft Word Oversigten på de følgende sider viser størstedelen af de forskellige formateringsmærker, der kan optræde i et Microsoft Word-dokument. Formateringsmærker vises kun på skærmen de kommer ikke med i udskrift.

Læs mere

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard

Grafisk workflow. Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Grafisk workflow Dokumentation Svendeprøve Juni 2015 - Pia Søgaard Kunde: LASTAS Opgave: Magasin Programmer: Indesign, illustrator og photoshop Farverum: CMYK OPSTART Vi fik til opgave at lave et magasin

Læs mere

Publisher 2003 Indhold

Publisher 2003 Indhold Publisher 2003 Indhold Indhold...1 Introduktion...2 Skærmsiden...2 Opgaverude...3 Værktøjer...4 Overskrift...5 Billeder...5 Flytning...6 Ændring af størrelse...6 Formatere billedet...7 Indskrivning af

Læs mere

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING

FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING FRA IDE TIL FÆRDIG BOG FORFATTERVEJLEDNING Disse sider er ment som en hjælp til at overskue processen, fra du kommer med en ide til en udgivelse, til den færdige bog ligger i boghandlen. Har du en god

Læs mere

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41

1 Robbins, Jennifer N.: Learning Web Design, s. 41 I designarbejdet forbundet med at udvikle en hjemmeside, er det vigtigt at gøre sig nogle overvejelser over hvilken optimale skærmstørrelse man designer til, da dette har konsekvens for den efterfølgende

Læs mere

Appendiks til Grafisk design side 474

Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks til Grafisk design side 474 Appendiks 474/2 Der er forskel Her er forskellen»fi«og»fi«. Første er en ligatur f og i er designet som ét tegn. Det andet er blot bogstaverne f og i. Det første er

Læs mere

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse.

DESIGN MANUAL. Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. DESIGN MANUAL Designmanualen beskriver grundelementerne i Who Brands profil, og den giver eksempler og retningslinjer for deres anvendelse. Designmanualen er et værktøj til brug for dem, der i det daglige

Læs mere

grafisk // design // d k sign

grafisk // design // d k sign gr a fis grafisk e // d k sign grafisk vinbog / redegørelse / brainstorm og inspiration / farver, fonte og logo / layout / opslag / omslag HVAD? Design og opsætning af et fiktivt magasin, Plus, hvor design

Læs mere

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE.

SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. SÅDAN LAVER JEG DET FEDESTE KAMPAGNE- BILLEDE NOGENSINDE. Grafik & billedbehandling Grafik & billedbehandling Opgaven Adidas har lanceret en farveopdatering af deres støvleklassiker Copa Mundial. Støvlen,

Læs mere

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle

Typografi & Ombrydning. opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Typografi & Ombrydning opsætning af M65 folder Pole Fitness Vejle Indholdsfortegnelse Idé og skitsering....5 Værktøjer....6 Format (InDesign)....6 Typografi (InDesign)...7 Tabel (InDesign)...10 Punktopstilling

Læs mere

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1

Opsætte f.eks. en rejsebeskrivelse med tekst og billede i Draw side 1 side 1 Hvis man vil lave en opsætning af rejsebeskrivelse og billeder, kan man også gøre det i DRAW. Denne vejledning vil vise hvordan man indsætter hjælpelinjer så man laver en pæn opstilling med billede

Læs mere

Manual for Synkron hjemmesider

Manual for Synkron hjemmesider Manual for Synkron hjemmesider Denne manual tilhører: Brugernavn: (username) Adgangskode: (password) 1 Start med sitetræet: Sitetræet er centralt. Det er her, dit website er. Det er her, du bygger dine

Læs mere

Frederiksbjerg kopi- og printcenter

Frederiksbjerg kopi- og printcenter Bestilling Århus billigste kopi- og printcenter Du har mullighed for at bestille print og lignende på mail. Send det til vores mail med udførlig ordrebeskrivelse. Vi har et ekspeditionsgebyr på alle digitale

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET

GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET GUIDE 1 Blænde ISO Lukkertid Eksponeringsværdi. og lidt om, hvordan de hænger sammen GRUNDLÆGGENDE TEORI LIGE FRA HJERTET 2015 LÆRfoto.dk Indhold Indhold... 2 Indledning... 3 Blænde... 4 Blænde og dybdeskarphed...

Læs mere

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE

IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE IT HANDLEPLAN PÅ KIRKEBY SKOLE Intentionen med planen er at angive rammer for, hvad vi på Kirkeby Skole forventer eleverne skal lære om IT i deres skoleforløb på Kirkeby Skole. Som udgangspunkt skal de

Læs mere

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer

Grafisk workflow. ipaper magasinet Subwoofer Grafisk workflow ipaper magasinet Subwoofer 25 Robbert Rysholt Svendeprøve Juni 2015 Opgaven Som beskrevet under typografi og ombrydning, ville jeg lave et ipaper magasin, som skulle indeholde en blanding

Læs mere

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3

Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Af Theis Hansen og Morten Hedetoft, 1.3 Typografier: Typografier er er punkt inden for design, som omfatter skrifttyper, linjeafstand/opsætning og linjeafstand altså en hel masse inden for skrift eller

Læs mere

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer

Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Ministeriet for Børn og Undervisnings forfattervejledning til ministeriets publikationer Denne forfattervejledning er et bilag til de interne retningslinjer for udarbejdelse af publikationer Sammen med

Læs mere

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015

1. Hovedforløb. Mediegrafiker - 2015 Af Ditte Vium Overgaard Grafik og billedbehandling 1. Hovedforløb Mediegrafiker - 2015 OPGAVEBESKRIVELSE Der er til alle de fire kernefagligheder taget udgangspunkt, i mit eget lille projekt, med design

Læs mere

Lær at fritlægge billeder i Photoshop

Lær at fritlægge billeder i Photoshop Lær at fritlægge billeder i Photoshop Photoshop byder på uanede muligheder for billedmanipulation. Ved at fritlægge dele af et billede altså fjerne det, man ikke vil have med kan man bruge det fritlagte

Læs mere

Grafisk produktion Workflow

Grafisk produktion Workflow Grafisk produktion Workflow & // Grafisk Produktion & Workflow DET VALGTE PRODUKT Juelsminde Turistguide udkommer hvert år, og er et opslagsværk i magasinform til borgere i Juelsminde og omegn, ligesom

Læs mere

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1

opløsning - det om DPI, PPI og LPI » DPI - PPI - LPI? » Hvad er opløsning for noget? » Opløsning - i praksis S I D E 1 KNL DtP s ARTIKLER Opløsning - det om DPI, PPI og LPI opløsning - det om DPI, PPI og LPI I takt med at flere og flere køber digitalkameraer, og begynder at bruge computeren til at redigere deres billeder

Læs mere

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave.

Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer: Word, OpenOffice og WordPerfect. Foreløbig udgave. Niels Erik Wille Universitetslektor (emeritus), cand.mag. Kurset Ret&Rigtigt F10 Typografisk formatering i forskellige tekstbehandlingssystemer:, og Perfect. Foreløbig udgave. Kapitæler / Small caps Kapitæler

Læs mere

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008

Grafisk design. Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen. Emil, Lars og Per Grafisk design 8. december 2008 Grafisk design Emil Valentin Djernæs, Lars Rasmussen og Per Kjeld Jensen Denne rapport indeholder 2 dele: En teoretisk del og en praktisk del. I den teoretiske del vil vi gennemgå noget teori omkring grafisk

Læs mere

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen

GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen ZHHO 057117 TESTEX GRAFISK PRODUKTION OG WORKFLOW SVENDEPRØVE Dorte Damsgaard Larsen OPGAVE Emballage gøres klar til tryk. Dette Night & Day sengelinned er fremstillet af 100% bomuldssatin vævet af merceriserede,

Læs mere

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem.

Heldigvis har systemet indbygget en hjælp, som man kan benytte, hvis denne vejledning ikke berører det opståede problem. Indhold Introduktion...2 Hjælp...2 Office knappen...2 Menulinjen...3 Fast værktøjslinje Hurtig adgang...3 Menupunkter...4 Startside...4 Indsæt...5 Sidelayout...5 Referencer...6 Forsendelser...6 Gennemse...6

Læs mere

billedbehandling okogris

billedbehandling okogris grafik & Billede billedbehandling okogris motiv Gris til Mad Med Mening flyer og hjemmeside. udfordring Fritlægning af gris, så hun kan sættes naturligt ind på en ny baggrund - i dette tilfælde et skærebræt

Læs mere

Billedoptimering i indkaldelsesbreve

Billedoptimering i indkaldelsesbreve Billedoptimering i indkaldelsesbreve Af Flemming Madsen I denne vejledning vil vi vise, hvordan du som skoleadministrator optimerer billeder i rtfdokumenter og dermed kan generere breve med skolens logo

Læs mere

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside]

[Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Skriv og tryk - når du skal skrive din bog (Word 2007/2010) Forlaget Uhrskov [Dette er bogens omslag - husk at der skal beregnes rygbredde plus bagside] Man bør IKKE anvende Word til at fremstille omslag,

Læs mere

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol?

Dansk. 1. Er sproget Dansk i Open Office og er der dansk stavekontrol? NEED TO KNOW Nedenstående er et bud på nogle af de funktioner man kan have glæde af i Open Office når man skriver opgaver til skolen. - Nedenstående er alene en anvisning på nogle af de punkter der står

Læs mere

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper:

Når du har logget dig ind, ser du Randers Kommunes byvåben midt på siden. I venstre side er der en række mapper: DXP vejledning Generelt: DXP er et værktøj til at fremstille præsentationsmaterialer (foldere, brochurer, løbesedler mv.) DXP egner sig kun til mindre brochurer og lign., da den største skabelon kan rumme

Læs mere

Tegnedelen i Open- og LibreOffice

Tegnedelen i Open- og LibreOffice Tegnedelen i Open- og LibreOffice Lav en plakat med værktøjet og lær det grundlæggende Version: August 2012 Indholdsfortegnelse Hvad skal der ske?...4 Programmer og hjemmesider...4 Plakaten!...4 Indstillinger

Læs mere

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7

Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Kvikke sider om rapportskrivning: Word-7 Målet med denne vejledning er, at du ved hvordan du opstiller en rapport, og hvad den skal indeholde. Det er vigtigt, at en rapport er let læselig, overskuelig

Læs mere

Sådan printer du optimalt

Sådan printer du optimalt Sådan printer du optimalt Tips & tricks til professionel ark & rulle inkjet print Af Per Buchmann Inkjet print er enkelt, sikkert og prisattraktivt Med Canon og Epson foto inkjet printere, printer du billeder

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23

Grafik & billedbehandling. Tina Outzen Søllested 23 Grafik & billedbehandling Tina Outzen Søllested 23 Specifikation Kunde Alzheimerforeningen (fiktiv opgave) Opgave Forsidefoto til brochure Programmer Photoshop, Illustrator Farverum srgb IEC61966-2.1 Format

Læs mere

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ******

WorkFlow. Svendeprøve Emil Momsen. BeskrivelseN ****** BeskrivelseN ****** Workflow Svendeprøve Emil Momsen BeskrivelseN WorkFlow BeskrivelseN Side - 2 / 8 Arktis Brief Fra kunde Opgave / Indhold Kunden var WWF og opgaven gik ud på at få folk til at blive klar over, hvor alvorligt

Læs mere

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT

PROJEKTET LAYOUT IDEUDVIKLING - PROCESS FRA IDÉ TIL PRODUKT PROJEKTET Udarbejdelse og idéudvikling af en fiktiv grafisk identitet til Puls Fitness. I denne kernefaglighed fremhæver jeg designet til websitet samt lidt merchandise. Derudover ses et udkast til bl.a.

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE

GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE GRAFIK OG BILLEDE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE PORTFOLIO DAN KLESSEN BOOSTING BUSINESS MEDIEGRAFIKER SVENDEPRØVE 04 INDHOLDSFORTEGNELSE Dokumentation 05 Clone Tool

Læs mere

Brainstorm/mindmapping

Brainstorm/mindmapping GRAFISK DESIGN Indhold Grafisk design 3 Brainstorm/mindmapping 4 Inspiration 5 Skitser 6 Logoets udvikling 8 Skrifttyper 12 Logoets grundform 13 Farver 14 Grundvarianter 15 Sort/hvid og negativ 16 Hovedvarianter

Læs mere

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20

Grafik & Billede. Stella H. Christensen MG H3 / Svendeprøve 2013 Aarhus Tech. Side 1 af 20 Side 1 af 20 OPGAVE I forbindelse med produktionen af indstikket der sendes ud mellem jul og nytår, skal der laves en række billeder; heraf sammenkopiering og manipulering af produkter samt fritlægning

Læs mere

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign

Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Dokumentation: Workflow af Hjemmeside redesign Jeg skulle lave et redesign af BB Offsets hjemme side med max 4 undersider. Jeg har været alene om opgaven. Det eneste kundekontakt jeg har haft i forløbet

Læs mere

En bog bliver til...

En bog bliver til... En bog bliver til...»hvad er et ISBN-nummer? Hvordan afregnes royalty? Hvornår underskrives kontrakten? Hvad betyder skydning?«hver branche har sine egne arbejdsgange og fagudtryk. Denne lille folder er

Læs mere

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING

TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI- UDSTILLING TIPS OG TRICKS GODE RÅD TIL PRÆSENTATION, FOTOGRAFERING OG MINI-UDSTILLING Dette er tips og tricks til, hvordan man helt enkelt kan lave

Læs mere

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING. cover art - radio klassisk logo - actions/script

GRAFIK OG BILLEDBEHANDLING. cover art - radio klassisk logo - actions/script Cover art Opgavebeskrivelse Opgaven gik ud på at designe et pladecover til en upcoming kunstner ved navn Dr. illuiminum. Pladecoveret skal både kunne bruges digitalt og trykt på pladecovers samt LP emballage.

Læs mere

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S

Den Talende Bog. version 4.0. Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Den Talende Bog : version 4.0 Mikro Værkstedet A/S Revision 1.42, 7. maj 2007 Indholdsfortegnelse Den Talende Bog... v 1. Kom godt i gang... 1 1.1. Hjælp...

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual

GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual GRUNDLÆGGENDE LYSTEKNIK: Mikkel Stoklund Moltzen Euc-Nord Eventteknik - Visual PROGRAM: 10.00-11.30: Velkomst/præsentation. Introduktion til lampetyper, grundlæggende farvelære og præsentation af mulighederne

Læs mere

Skærmlayout på websiden

Skærmlayout på websiden Skærmlayout på websiden Af Kaj Søndergaard En bog i et flot layout er dejlig at få i hånden. Man får lyst til at bladre i bogen for at finde ud af om indholdet ser ud til at være værd at ofre tid på. Hvis

Læs mere

Billede og grafik tre eksempler

Billede og grafik tre eksempler Billede og grafik tre eksempler billedebehandling: Hvad: Redigering og optimering af to billeder. Kunde: Jeg beskæftiger mig ikke med billedebehandling til dagligt, da vi hos Rosendahls - Schultz Grafisk

Læs mere

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon

Filtyper, filformat og skabelon. Tabel. Tekstombrydning. Demo Fremstil, gem og brug en skabelon. Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Disposition for kursus i Word 2007 Filtyper, filformat og skabelon Demo Fremstil, gem og brug en skabelon Øvelser Fremstil, gem og brug en skabelon Tabel Demo Opret en tabel ud fra en tekst Øvelser Opret

Læs mere

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007

QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Download guiden og mastersiden (se nedenfor) på http://aiu.dk/grundskole/vaerktojer/publisher-guide QUICKGUIDE TIL A3-AVISFREMSTILLING I PUBLISHER 2007 Af Kasper Koed og Aslak Gottlieb Oktober, 2008 Denne

Læs mere

portfolio GRAFISK WORKFLOW

portfolio GRAFISK WORKFLOW Grafisk Workflow Opgaven Der skal laves hjemmeside til et lille privat bageri. Kunden ønsker et overskueligt site. Hjemmesiden skal kort og godt fortælle om Skejby Centrets Bageri og deres produkter og

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed

En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed En kort og sigende overskrift (Overskrift 1) Arial 16 + fed - eventuelt en uddybende undertitel (Undertitel) Arial 14, mellemrum før: 6 pkt, mellemrum efter: 3 pkt (bemærk at undertitler er venstrejusteret)

Læs mere

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step

SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step SIGIL Sådan opretter du en e- bog Step by Step Af Gitte Winter Graugaard Nov. 2013, Sigil version 0.7.2 1 Her følger en intro skridt for skridt til at oprette en e- bog i SIGIL og publicere den på SAXO

Læs mere

Design manual for Bifrost

Design manual for Bifrost Design manual for Bifrost Farver - Skalaer - Anvendelse - Web anvendelse Bomærke - Skabelse Logotype - Snit - Benyttelse Brødtekstfont - Snit - Benyttelse Region bomærke - Farver - Valg - Form Andre benyttelser

Læs mere

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster

Postervejledning. Indhold. Meningen med en poster Postervejledning Meningen med en poster En plakat, eller det der på engelsk kaldes en poster, bruges i videnskabelige kredse til at præsentere forskningsresultater. I det følgende vil der blive givet en

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Tekstbehandling med Mac... Indledning. KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages. KAPITEL TO... INDHOLDSFORTEGNELSE Tekstbehandling med Mac... Indledning KAPITEL ET... 9 Hurtigt i gang med Pages Anskaf Pages... 10 Opret eller åbn et dokument... 11 Brugerfladen i Pages... 12 Gem dokumenter... 13 Gem

Læs mere

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe

Billedbehandling. Roll-up banner til Kvickly i Ribe Billedbehandling Roll-up banner til Kvickly i Ribe Opgave i billedbehandling Jeg fik tilbuddet om at lave et Roll-up banner til Kvickly i Ribe. De har hver torsdag og fredag vinsmagning nede i butikken,

Læs mere

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at:

Logo. Logoets styrke ligger i øvrigt i, at: DFH Design Guide I denne designguide kan du finde informationer om og retningslinier for Dansk Flygtningehjælps visuelle design. Det gælder logo, fonte, farver, formater, lay-out og andre redskaber til

Læs mere

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16

Fotografering. Med digitalt kamera Lars Olesen. This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering. This version was published on 2014-07-16 Fotografering Med digitalt kamera Lars Olesen This book is for sale at http://leanpub.com/fotografering This version was published on 2014-07-16 This is your verso page blurb or copyright page blurb. It

Læs mere

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation

Grafisk Design. Dansk Center For Organdonation Grafisk Design Dansk Center For Redegørelsen Hvad går opgaven ud på? Denne opgave går ud på at få lavet et redesign af det logo, Dansk Center For fik fremstillet i 2008, af vores kommunikations afdeling.

Læs mere

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Farvetyper. Om farver. Udskrivning. Brug af farve. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister Printeren gør det muligt at kommunikere i farver. Farver tiltrækker opmærksomhed og forøger værdien af det udskrevne materiale eller de udskrevne oplysninger. r øger læsbarheden, og farveudskrifter læses

Læs mere

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe

Grafisk design. Ide. Designprocess. Målgruppe Ide Designprocess I denne opgave har jeg udviklet et website for et feriehus. Kunden ønsker et site, som både fungere privat, men også som offentlig hjemmeside. Hele site skal være på dansk, tysk og engelsk.

Læs mere

Word-5: Tabeller og hængende indrykning

Word-5: Tabeller og hængende indrykning Word-5: Tabeller og hængende indrykning Tabel-funktionen i Word laver en slags skemaer. Word er jo et amerikansk program og på deres sprog hedder skema: table. Det er nok sådan udtrykket er opstået, da

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto

Vejledning til Photofiltre nr. 108 Side 1. Lave visitkort i dankort størelse med eget foto Side 1 I denne vejledning vises hvordan man kan lave visitkort, på samme måde som der blev lavet bordkort. Vi vil her som baggrund bruge et af vores egne foto. Opsætningen foregår i LibreOffice Draw og

Læs mere

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er

Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven er 38 Grafik design Opgave beskrivelse Overordnet kommunikation Opgaven er en hjemmesiden, lavet for en kunde Ulla Afsenderen af hjemmesiden er Ulla Bersang, som er Bersang. Opgaven er en ny opsætning. Opgaven

Læs mere

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK

MARIA SKAU MADSEN SVENDEPRØVE 2015 WWW.BY-M.DK DOKUMENTATION MARIA SKAU MADSEN WWW.BY-M.DK INDHOLDSFORTEGNELSE OPGAVE BESKRIVELSE.... 5 RESEARCH.... 5 DESIGN.... 5 SPECIFIKATIONER DET TRYKTE MEDIE.... 5 NUVÆRENDE IDENTITET... 6 PRIMÆR OG SEKUNDÆR MÅLGRUPPE....................6

Læs mere

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word.

Lundtofte Skole 2007/2008 Tekstbehandling WORD. Det vigtigste. Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Tekstbehandling WORD Det vigtigste Log på computeren med din klassekode. Start tekstbehandlingsprogrammet Word. Åbn et nyt dokument. Klik Gem som og giv dit dokument et navn f.eks. Inger om Vietnam Brug

Læs mere

Y ELL O W G REN A D E

Y ELL O W G REN A D E YELLOW GRENADE OPGAVEN Nick Christiansen kontaktede mig på Facebook. Han havde set mit coverbillede, (ulven ses på modstående side) som jeg har tegnet i Illustrator. Han var helt vild med ulven, der udelukket

Læs mere