OLICOM A/S

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "OLICOM A/S -----------------------"

Transkript

1 OLICOM A/S Nybrovej 110, DK-2800 Kgs. Lyngby CVR-nr ÅRSRAPPORT FOR regnskabsår

2 side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Selskabsoplysninger... 2 Koncernstruktur... 3 Hovedtal/Nøgletal... 4 Bestyrelsens beretning Bestyrelse og direktion... 9 Regnskabsberetning Olicom koncernen Ledelsens regnskabspåtegning Revisionspåtegning Anvendt regnskabspraksis Koncernresultatopgørelse Koncernbalance Pengestrømsopgørelse for koncernen Noter til koncernen Moderselskabets resultatopgørelse Moderselskabets balance Noter til moderselskabet

3 side 2 SELSKABSOPLYSNINGER Navn, adresse og stiftelsesdato Olicom A/S Nybrovej 110 DK-2800 Kgs. Lyngby Telefon: Telefax: Olicom A/S blev stiftet den 12. december Hjemsted Olicom A/S hjemsted er Lyngby-Taarbæk kommune. Registrering Olicom A/S er registreret i Erhvervs- og Selskabsstyrelsen under CVR-nr Regnskabsår Olicom A/S regnskabsår er kalenderåret. Aktionærer i henhold til Aktieselskabsloven 28a The Lake Fund, Heemmstede, Holland. Revisorer Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Tagensvej 86 DK-2200 København N KPMG Borups Allé 177 Postboks 250 DK-2000 Frederiksberg Bankforbindelser Nordea Bank Danmark A/S Niels Hemmingsens Gade 24 DK-1001 København K

4 side 3 KONCERNSTRUKTUR Olicom koncernen er struktureret juridisk som skitseret nedenfor. Olicom A/S Olicom Trading A/S 100% Olicom Ventures A/S 100% Olicom UK Limited 100% Olicom, Inc. 100% Olicom Enterprise Products (UK) Ltd. 100% CrossComm Europe B.V. 100% Olicom GmbH 100% Olicom Japan K.K. 100% Olicom Austria Networking GmbH 100% Samtlige koncernens udenlandske tilknyttede selskaber med undtagelse af Olicom, Inc. er under afvikling med henblik på likvidation. Olicom Trading A/S og Olicom Ventures A/S påtænkes fusioneret med Olicom A/S med virkning fra 1. januar 2002.

5 side 4 HOVEDTAL / NØGLETAL Selskabets aktivitetsgrundlag blev ændret væsentligt i Sammenligningstallene for kan ikke tilrettes således, at de bliver retvisende for den nuværende virksomhed, hvorfor de er udeladt. Hovedtal (t.kr.): RESULTATOPGØRELSE Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Resultat af primær drift Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter Kursgevinster og tab, netto Øvrige finansielle poster m.v Resultat før skat Skat af årets resultat 0 0 Resultat af ikke-fortsættende aktiviteter Årets resultat BALANCE Driftskapital Samlede aktiver Egenkapital ultimo NØGLETAL Indre værdi pr. aktie, ultimo (kr.) 13,90 13,10 Egenkapitalforrentning (%) 39,2-5,2 Resultat pr. aktie (kr.) 4,54-0,60 Vægtet gennemsnitlig udestående aktier Antal medarbejdere ultimo Nøgletal er beregnet i henhold til Den Danske Finansanalytikerforenings Anbefalinger og Nøgletal 1997 på grundlag af koncernens regnskabspraksis.

6 side 5 BESTYRELSENS BERETNING Olicom A/S i 2001 I sidste halvår af 1999 frasolgte Olicom sine daværende hovedaktiviteter i tre transaktioner med henholdsvis Madge, Intel og Motorola. Den 15. maj 2000 offentliggjorde bestyrelsen en ny strategi for Selskabet. Olicom vil herefter forestå eller deltage i udviklingen af nye produkter og tjenester baseret på nyskabende teknologier. Investeringsmuligheder søges identificeret både gennem Selskabets egen research og gennem samarbejde med nystartede virksomheder, som tilbydes seed og venture finansiering samt adgang til Selskabets etablerede forretningsnetværk og infrastruktur. Ud over noteringen på Københavns Fondsbørs handles Olicom aktien nu i USA i det elektroniske handelssystem NASD OTC Bulletin Board. I overensstemmelse med den nye strategi foretog Selskabet i investeringer, mens der i 2001 blev foretaget yderligere 6 investeringer. Investering i porteføljevirksomheder Ved udgangen af 2001 bestod Selskabets portefølje af 10 virksomheder. Sifira A/S Ved udgangen af 2001 havde Olicom investeret 11,8 millioner kr. i Sifira A/S og havde en ejerandel på 50%. I løbet af året har Sifira færdigudviklet en række såkaldte Unified Messaging produkter, som udbydes til telefonselskaber. Der er foreløbigt indgået kontrakt med to selskaber. Selskabet har 17 medarbejdere. Vizion Factory e-learning A/S Olicom investerede i ,0 millioner kr. i Vizion Factory e-learning A/S og har en ejerandel på 4,8%. Vizion Factory e-learning producerer kundespecifikke e-learning programmer og udbyder tillige visse standardundervisningsprogrammer vedrørende PC programmel. Selskabet oplevede en skuffende salgsudvikling i første halvdel af 2001, men har i andet halvår haft en mere positiv udvikling især inden for kundespecifikke løsninger til større virksomheder og organisationer. Selskabet har 26 medarbejdere. Transynergy A/S I samarbejde med Vizion Factory e-learning A/S har Olicom oprettet selskabet Transynergy A/S (tidligere Vizion Factory m-devices A/S). Olicoms investering i Transynergy udgør 5,2 millioner kr., og ejerandelen er 50%. Transynergy udvikler en software platform primært til brug for Business-to- Employee løsninger på håndholdte computere. Målgruppen for det endelige produkt er eksempelvis virksomheder, der har behov for at stille komplekse data som reparationsmanualer og lignende til rådighed for omrejsende medarbejdere. Selskabet har 14 medarbejdere. GoPinocchio ApS Olicom har investeret 3,6 millioner kr. i GoPinocchio ApS og ejer derved 28,2% af selskabet. GoPinocchio er et systemintegrationsfirma inden for mobile løsninger. GoPinocchio specialiserer sig i at levere mobile løsninger til optimering af virksomheders servicedel over for kunder og medarbejdere. I tillæg til konsulentydelser har GoPinocchio et antal produkter rettet mod udvalgte industrier i det internationale marked for mobile løsninger. Selskabet har 13 medarbejdere.

7 side 6 Interactive Television Entertainment ApS Olicom har investeret 10 millioner kr. i Interactive Television Entertainment ApS ( ITE ) og ejer 50% af selskabet. ITE er især kendt for Hugo figuren, som i dag findes på mere end 30 markeder, hvor ITE s interaktive TV koncept understøtter salget af spil til PC, Sony Playstation, Nintendo Gameboy, Set Top Boxes baseret på Open TV standarden og internetportaler. ITE er et af meget få firmaer i Skandinavien, som har den kompetence og teknologi, der skal til for at konvertere det samme spil mellem forskellige platforme, og ITE forventes at kunne udnytte denne fordel gennem samarbejde med spilproducenter, som i dag er bundet til en enkelt teknologi. Selskabet har 60 ansatte. Hymite ApS Olicoms investering i Hymite ApS udgør 9,0 millioner kr., og ejerandelen er 16,9%. Hymite udvikler teknologi til automatiseret fremstilling af optiske moduler samt produkter til indkapsling af sådanne moduler til brug inden for det optiske telekommunikationsmarked. Hymites koncept for multifunktionelle optiske moduler vil betyde en kraftig omkostningsreduktion i forhold til eksisterende teknologier, hvor komponenter samles enkeltvis. Hymite har indgivet flere patentansøgninger på basis af teknologien. Selskabet har 19 ansatte. LH Comlog A/S Olicom har investeret 6,3 millioner kr. i LH Comlog A/S og ejer 14,5% af selskabet. Comlog er en mobil data-teknologivirksomhed, som udvikler og markedsfører flådestyringssystemer for vognparker. Comlog har udviklet en række mobile dataterminaler baseret på GSM mobil data-teknologi og GPS det satellitbaserede globale positioneringssystem. GSM teknologien gør, at terminalerne kan sende og modtage data i det meste af verden, og GPS systemet sætter terminalerne i stand til at bestemme deres egen geografiske position med få meters nøjagtighed. Selskabet har 23 ansatte. Scalado AB Olicom har investeret 6,4 millioner kr. i det svenske selskab Scalado AB mod en ejerandel på 22,2%. Scalado, der er beliggende i Lund, Sverige, har udviklet og anmeldt patent på en løsning til at præsentere og overføre digital billed-information uafhængigt af kommunikationsteknologi. Scalados Image Zoom software minimerer datamængden, der sendes fra en web server, når en besøgende ser på et billede og giver herudover muligheder for unikke zoom funktioner. Minimeringen af båndbredde vil gavne både præsentation af billeder på Internettet og inden for det nye marked for mobil datakommunikation. Selskabet har 16 ansatte. Mobite A/S Olicoms investering i Mobite A/S er 8,2 millioner kr., og ejerandelen udgør 17,2%. Mobites enterprise software platform, TIMEngine, er en kapacitets- og ressourcestyringsløsning rettet mod større virksomheder inden for serviceindustrien. Løsningen gør det muligt for virksomhederne at optimere udnyttelsen af serviceressourcer samt at begrænse udgifterne til drift af servicefaciliteter. TIMEngine er udviklet i samarbejde med Mobites amerikanske partner Xtime Inc., som har en væsentlig ejerandel i Mobite. Mobite er eneleverandør i Europa af TIMEngine. Selskabet har 17 ansatte.

8 side 7 Decuma AB Olicom har investeret 5,0 millioner kr. i det svenske selskab Decuma AB mod en ejerandel på 8,5%. Decuma, der er beliggende i Lund, Sverige, udvikler og forhandler software til håndskriftsgenkendelse på håndholdte enheder som mobiltelefoner, PDAer, PC Tablets og digitale penne. Decumas første kunder er den japanske PDA producent Casio og den svenske producent af digitale penne Anoto. Decumas patenterede geometrisk invariant teknologi (GIT) giver mange fordele sammenlignet med traditionelle metoder for håndskriftsgenkendelse bl.a. en mere nøjagtig genkendelse af skrifttegn samt af buet, skrå og rystet skrift. Selskabet har 23 ansatte. Danacell A/S Ved årets slutning indgik Olicom aftale om investering i Danacell A/S. Investeringen er gennemført primo Danacell har udviklet og patenteret en ny type polymermembraner til anvendelse i genopladelige litium polymer og litium ion batterier. Fordelene ved membranet forventes at blive en væsentligt forøget energitæthed samt en væsentligt forhøjet maksimalstrøm. Danacells plan for den nærmeste fremtid er at færdiggøre udviklingen af litium polymerteknologien og derefter sælge licenser til batteriproducenter. Det forventes, at de underliggende principper i Danacells patenterede polymerteknologi også kan bruges til at udvikle polymer, der forøger effektiviteten i brændstofceller. Juize A/S Olicoms første porteføljevirksomhed Juize A/S blev i juli 2001 solgt til det engelske børsnoterede selskab RTS NetWorks PLC ( RTSe ). Salgsvederlaget bestod af aktier i RTSe, og som en del af aftalen tegnede Olicom endvidere nye aktier i RTSe for GBP RTSe har efterfølgende haft betydelige problemer, hvorfor det af forsigtighedshensyn er valgt at nedskrive hele Olicoms beholdning af aktier i RTSe til en værdi af nul kr. Frasolgte og ophørte aktiviteter Olicom har i året løbende opfyldt de forpligtelser, der påhviler Selskabet i henhold til de i 1999 indgåede overdragelsesaftaler samt øvrige aftaler vedrørende de hidtidige aktiviteter. Afviklingsaktiviteterne er generelt blevet gennemført med et lavere omkostningsforbrug end forventet ved aflæggelsen af regnskabet for 2000, hvorfor hensatte beløb i et vist omfang har kunnet tilbageføres. Der udestår stadig enkelte afviklingsaktiviteter. Disse vedrører primært afvikling af udenlandske tilknyttede selskaber og lejemål, opfyldelse af produktgarantier samt uafklarede personalesager. Selskabet har foretaget hensættelser til dækning af de hermed forventede omkostninger. Olicoms ophørte produktion af netværksudstyr foregik hos kontraktproducenter i Thailand, hvorfra produkterne importeredes til Danmark. I forbindelse med denne import har Olicom afregnet told i overensstemmelse med den tarifering, som toldmyndighederne foreskrev. Ved EU domstolen blev der i 2001 afsagt kendelse om anvendelse af en anden og lavere toldtarif end anvendt af Olicom i årene På den baggrund har Olicom rejst krav om tilbagebetaling af for meget erlagt told. På grundlag af toldmyndighedernes tilkendegivelser over for Selskabet er der i regnskabet for 2001 indtægtsført et beløb på 29 millioner kr., som repræsenterer den forventede tilbagebetaling med tillæg af rente frem til årets udgang. Af dette beløb blev 7,8 millioner kr. modtaget ultimo Ultimo 2001 modtog Olicom endvidere 3 millioner kr. vedrørende tilbagebetaling af kantinemoms.

9 side 8 Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Udviklingen i 2002 Der er ikke siden regnskabsårets afslutning indtrådt nye forhold af væsentlig betydning. Forventninger til 2002 Med en portefølje på nu 11 virksomheder forventer Olicom, at indsatsen fremover primært vil være koncentreret om den fortsatte udvikling af porteføljevirksomhederne, hvorfor antallet af nye investeringer i 2002 forventes at blive mindre end i Olicom forventer således, at Selskabet i 2002 vil foretage investering i 2-4 nye porteføljevirksomheder. Disse investeringer samt opfølgningsinvesteringer i de eksisterende porteføljevirksomheder forventes samlet at blive i niveauet 75 millioner kr. Olicoms eksisterende porteføljevirksomheder er overvejende i en etableringsfase og forventes under ét at udvise et negativt driftsresultat i Det er dog Selskabets vurdering, at 2-3 porteføljevirksomheder kan blive modne til frasalg sidst på året. Af forsigtighedshensyn er eventuelle gevinster ved frasalg imidlertid ikke indregnet i resultatforventningen for Under de forudsætninger forventer Selskabet, at det regnskabsmæssige resultat for året 2002 vil være negativt i størrelsesordenen 60 millioner kr., som primært vil hidhøre fra Olicoms andel af porteføljevirksomhedernes driftsresultat samt goodwill-afskrivning. Udbytte Det foreslås, at der ikke bliver udbetalt udbytte for 2001.

10 side 9 BESTYRELSE OG DIREKTION Bestyrelse: Lars Eskesen, formand Medlem af bestyrelsen for Dansk Erhvervsinvestering A/S, Uniinvest Management A/S, Symbion Capital I A/S og Sreg.com A/S. Ralf Egede Andersen, næstformand Formand for bestyrelsen for PCB Systems A/S, SYNTAX A/S og Advoforum A/S. Medlem af bestyrelsen for Tpack A/S. Kriss Damon Monica Graham Eric Korre Horten, advokat Formand for bestyrelsen for PLH arkitekter as og Wapmore A/S samt medlem af bestyrelsen for Candor Kemiske A/S, Ejendomsselskabet grundstenen, IOB Holdings A/S, Murermester Bjarne Dam A/S, Leonhard Research A/S, Neohorm A/S og Vesta af 1/ A/S. Boje Rinhart Formand for bestyrelsen i Interactive Television Entertainment ApS samt medlem af bestyrelsen for Sifira A/S, Transynergy A/S, Vizion Factory e-learning A/S, Comlog A/S og Scalado AB. Direktion: Boje Rinhart, adm. direktør

11 side 10 REGNSKABSBERETNING OLICOM KONCERNEN Regnskabspraksis m.v. Regnskabet er aflagt efter samme regnskabspraksis, som anvendtes for regnskabet for Resultat For 2001 blev Olicoms nettoresultat et underskud på 10,4 millioner kr. Resultatet eksklusive resultat vedrørende porteføljevirksomhederne blev et overskud på 32,7 millioner kr. mod den tidligere udmeldte forventning om et underskud på ca. 5 millioner kr. Den positive afvigelse skyldes især indtægtsførsel af 29 millioner kr. vedrørende den tidligere omtalte toldsag, hvoraf Olicom ultimo 2001 allerede har modtaget 7,8 millioner kr. Resultat vedrørende Selskabets porteføljevirksomheder, der omfatter Olicoms andel af driftsresultat, goodwill-afskrivning samt nedskrivninger, blev et underskud på 43 millioner kr. Resultat af primær drift Resultatet af Selskabets primære drift var negativt med 60 millioner kr. Heraf udgjorde resultatet fra porteføljevirksomheder minus 43 millioner kr., der omfatter Selskabets andel af porteføljevirksomhedernes driftstab, goodwill-afskrivninger samt værdinedskrivninger. Selskabets administrationsomkostninger udgjorde 17 millioner kr. Nettofinans og skat Finansielle poster. De finansielle poster udviser en nettoindtægt på 7 millioner kr. i 2001 mod en nettoindtægt på 26 millioner kr. i Koncernen havde i 2001 en nettofinansieringsindtægt på 7 millioner kr. mod 6 millioner kr. året før. Koncernen havde i 2001 en nettogevinst på 0,1 millioner kr. på valutaterminsforretninger og kursregulering af monetære aktiver i US dollars. Skat. På grund af tidligere års underskud udløser årets resultat ikke skat. Pengestrømme Koncernens beholdning af likvider udgjorde 170 millioner kr. ved udgangen af Selskabets likviditet fra driftsaktiviteter, inklusive ikke-fortsættende aktiviteter, udgjorde et likviditetsforbrug på 19 millioner kr. De samlede investeringer i porteføljevirksomheder udgjorde 64 millioner kr. Selskabet anvendte i ,7 millioner kr. på køb af egne aktier.

12 side 11 Egenkapital Koncernens egenkapital var ved udgangen af millioner kr. svarende til 84% af den samlede balancesum på 271 millioner kr. Ultimo 2000 var koncernens egenkapital 242 millioner kr. Likvider Ultimo 2001 udgjorde de likvide beholdninger 170 millioner kr. svarende til 62% af de samlede aktiver. Resultatfordeling 1000 kr. Årets resultat Til disposition som bestyrelsen foreslår fordelt således: Overført til næste år

13 side 12 LEDELSENS REGNSKABSPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og vedtaget årsrapporten for 2001 for Olicom A/S omfattende koncern- og årsregnskabet samt årsberetningen. Koncern- og årsregnskabet samt årsberetning er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabsloven, danske regnskabsvejledninger samt de krav, Københavns Fondsbørs stiller til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at koncern- og årsregnskabet giver et retvisende billede. Koncern- og årsregnskabet med tilhørende forslag til underskuddets anvendelse indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Direktionen: Boje Rinhart adm. direktør Kgs. Lyngby, den 6. februar 2002 Bestyrelsen: Lars Eskesen Ralf Egede Andersen Kriss Damon Formand Næstformand Monica Graham Eric Korre Horten Boje Rinhart Godkendt på generalforsamlingen, den 21. marts 2002 Dirigent

14 side 13 REVISIONSPÅTEGNING Vi har revideret det af ledelsen aflagte koncernregnskab og årsregnskab for 2001 for Olicom A/S. Den udførte revision Vi har i overensstemmelse med almindeligt anerkendte danske revisionsprincipper tilrettelagt og udført revisionen med henblik på at opnå en begrundet overbevisning om, at regnskaberne er uden væsentlige fejl eller mangler. Under revisionen har vi ud fra en vurdering af væsentlighed og risiko efterprøvet grundlaget og dokumentationen for de i regnskaberne anførte beløb og øvrige oplysninger. Vi har herunder taget stilling til den af ledelsen valgte regnskabspraksis og de udøvede regnskabsmæssige skøn samt vurderet, om regnskabernes informationer som helhed er fyldestgørende. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at koncernregnskabet og årsregnskabet er aflagt i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen, og at regnskaberne giver et retvisende billede af koncernens og moderselskabets aktiver og passiver, økonomiske stilling samt resultat. København, den 6. februar 2002 Ernst & Young Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Peter Hertz Søren Strøm Sven Carlsen Søren P. Krejler statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor statsaut. revisor

15 side 14 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Generelt Koncernregnskabet og årsregnskabet for Olicom-koncernen for 2001 er udarbejdet i henhold til årsregnskabsloven, de danske regnskabsvejledninger og de af Københavns Fondsbørs fastlagte krav for børsnoterede selskaber. Selskabet har som omtalt i ledelsens beretning i regnskabsåret 2000 påbegyndt en helt ændret forretningsstrategi. Selskabet anvender fuldfordeling af selskabsskatter. For år 2000 er sammenligningstallene for så vidt angår Kapitalandele i tilknyttede virksomheder og gæld til tilknyttede virksomheder tilrettet i overensstemmelse hermed. Fremmed valuta Gæld og tilgodehavender i fremmed valuta er omregnet til danske kroner efter de officielle kurser på balancedagen. Transaktioner i fremmed valuta omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Realiserede og urealiserede kursgevinster og tab medtages i resultatopgørelsen under finansielle indtægter og udgifter. Valutakursregulering af udenlandske tilknyttede virksomheders egenkapital ved årets begyndelse samt valutakursregulering af resultatopgørelsen fra transaktionsdagens kurs til ultimokurs foretages over egenkapitalen. Valutaterminsforretninger Moderselskabet har indgået valutaterminsforretninger for at kurssikre monetære aktiver i US dollar. Der er foretaget kursreguleringer vedrørende sådanne valutaterminsforretninger. Konsolideringsprincipper Koncernregnskabet udarbejdes på grundlag af regnskaberne for Olicom A/S og de enkelte tilknyttede virksomheder ved sammenlægning af regnskabsposter af ensartet indhold. De regnskaber, der anvendes til brug for konsolideringen, udarbejdes i overensstemmelse med koncernens regnskabspraksis. Udenlandske tilknyttede virksomheders resultatopgørelser omregnes til danske kroner efter transaktionsdagens kurs. Balancer omregnes efter ultimokurser. Ved konsolideringen foretages eliminering af interne indtægter og udgifter, interne mellemværender samt fortjenester og tab ved dispositioner mellem de konsoliderede virksomheder. Moderselskabets og tilknyttede virksomheders kapitalandele i tilknyttede virksomheder udlignes med den forholdsmæssige andel af tilknyttede virksomhedernes regnskabsmæssige indre værdi på anskaffelsestidspunktet (past equity-metoden). Ved opgørelse af koncernresultat og koncernegenkapital opføres minoritetsinteressernes andel af tilknyttede virksomheders resultat og egenkapital særskilt. Ved erhvervelse af tilknyttede virksomheder opgøres andelen af den erhvervede virksomheds indre værdi efter koncernens regnskabspraksis. Afviger anskaffelsesprisen fra den indre værdi, fordeles forskelsbeløbet så vidt muligt på de aktiver og gældsposter eller hensættelser, der har en højere eller lavere værdi. Herudover hensættes til udgifter, det på erhvervelsestidspunktet er besluttet at afholde

16 side 15 som følge af købet. Resterende positive forskelsbeløb aktiveres og afskrives, mens negative forskelsbeløb henlægges til en særskilt post under egenkapitalen. Nyerhvervede eller nystiftede tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet fra anskaffelsestidspunktet. Solgte tilknyttede virksomheder medtages i koncernregnskabet indtil afhændelsestidspunktet. RESULTATOPGØRELSE Resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder Resultat før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder indeholder de forholdsmæssige andele af resultaterne før skat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder efter regulering af intern avance og fradrag af afskrivninger på koncerngoodwill. Den forholdsmæssige andel af skat af årets resultat i tilknyttede virksomheder/porteføljevirksomheder medtages i posten skat af årets resultat. Indkomst ved salg af aktiviteter Indkomst fremkommet ved frasalg af Selskabets aktiviteter er medtaget som en indtægt reduceret med medgåede udgifter relateret til de enkelte transaktioner. Skatter Skat af årets resultat omfatter såvel beregnet skat af årets skattepligtige indkomst som beregnet udskudt skat af alle forskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige værdier (gældsmetoden). Moderselskabet er sambeskattet med de danske helejede tilknyttede virksomheder. Skatteudgifterne fordeles på de sambeskattede danske virksomheder i forhold til disses skattepligtige indkomst. BALANCE Materielle og immaterielle anlægsaktiver/afskrivninger Anlægsaktiver værdiansættes til anskaffelsespris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Afskrivninger foretages lineært baseret på aktivernes forventede driftsøkonomiske levetid. Driftsmateriel m.v. afskrives over den forventede driftsøkonomiske levetid. Indretning af lejede lokaler afskrives over lejeperioden, hvis denne er kortere end den forventede driftsøkonomiske levetid. Aktiver med en anskaffelses-/kostpris under kr. pr. enhed udgiftsføres i anskaffelsesåret. Forskelsbeløb (koncerngoodwill) mellem indre værdi og anskaffelsessummen for aktier i tilknyttede virksomheder og porteføljevirksomheder afskrives over den forventede økonomiske levetid, der er anslået til 3 år.

17 side 16 Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder værdiansættes efter den indre værdis metode (equitymetoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradrag af urealiseret koncernintern fortjeneste og afskrivninger på koncerngoodwill. Tilknyttede virksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede virksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode, i det omfang den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Kapitalandele i porteføljevirksomheder Kapitalandele i porteføljevirksomheder, hvor der er en ikke ubetydelig ejerinteresse, værdiansættes efter den indre værdis metode (equity-metoden) til den forholdsmæssigt ejede andel af virksomhedernes egenkapital med tillæg af koncerngoodwill og med fradag af afskrivninger på koncerngoodwill. Porteføljevirksomheder med negativ regnskabsmæssig indre værdi måles til nul kr., og et eventuelt tilgodehavende hos disse virksomheder nedskrives med moderselskabets andel af den negative indre værdi, i det omfang det vurderes uerholdigt. Såfremt den regnskabsmæssige negative indre værdi overstiger tilgodehavendet, indregnes det resterende beløb under hensatte forpligtelser i det omfang, modervirksomheden har en retlig eller faktisk forpligtelse til at dække virksomhedens underbalance. Nettoopskrivning af kapitalandele i porteføljevirksomheder overføres under egenkapitalen til reserve for nettopskrivning efter den indre værdis metode i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Tilgodehavender Tilgodehavender værdiansættes på grundlag af en individuel vurdering af de enkelte fordringer. Likvide beholdninger Likvide beholdninger omfatter kontante beholdninger og bankindeståender, der er opsigelige inden for 3 måneder. Udskudt skat Den udskudte skat er beregnet med den forventede effektive skatteprocent i Et eventuelt udskudt skatteaktiv aktiveres, såfremt det forventes at kunne realiseres inden for de nærmeste år. Egne aktier Beholdning af egne aktier optages uden værdi i balancen. Nedskrivning foretages direkte over egenkapitalen.

18 side 17 Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser koncernens pengestrømme for året samt koncernens likvider ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktiviteter præsenteres indirekte og opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter, ændring i driftskapitalen, betalte finansielle og ekstraordinære poster samt betalte selskabsskatter. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af anlægsaktiver samt værdipapirer henført til investeringsaktivitet. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger til og fra aktionærer, køb og salg af egne aktier samt optagelse af og afdrag på gæld. Likvider omfatter likvide beholdninger og realisable værdipapirer med ubetydelig risiko for værdiændringer.

19 side 18 K O N C E R N E N RESULTATOPGØRELSE 1. januar december Note 1000 kr kr. Resultat af porteføljevirksomheder Administrationsomkostninger Driftsomkostninger i alt RESULTAT AF PRIMÆR DRIFT Andre driftsindtægter Andre driftsudgifter RESULTAT FØR RENTER Finansieringsindtægter Finansieringsudgift m.v Kursgevinster og -tab, netto RESULTAT FØR SKAT Skat af årets resultat RESULTAT AF FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat før skat af ikke-fortsættende aktiviteter... 2, Skat af resultat af ikke-fortsættende aktiviteter RESULTAT AF IKKE-FORTSÆTTENDE AKTIVITETER ÅRETS RESULTAT

20 side 19 K O N C E R N E N BALANCE pr. 31. december Note 1000 kr kr. AKTIVER Indretning af lejede lokaler IMMATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Andre anlæg, driftsmateriel og inventar MATERIELLE ANLÆGSAKTIVER Kapitalandele i porteføljevirksomheder FINANSIELLE ANLÆGSAKTIVER ANLÆGSAKTIVER Langfristede tilgodehavender LANGFRISTEDE TILGODEHAVENDER Tilgodehavende hos porteføljevirksomheder Debitorer Andre tilgodehavender Tilgodehavende skat Deposita og forudbetalte omkostninger Tilgodehavende ved. toldsag TILGODEHAVENDER LIKVIDE BEHOLDNINGER OMSÆTNINGSAKTIVER AKTIVER I ALT

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000

REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 REGNSKABSMEDDELELSE FOR 2000 København 28. februar 2001 Olicom A/S, hvis aktier er noteret på Københavns Fondsbørs og NASD's OTC Bulletin Board (OLCMF) i USA, offentliggør i dag regnskabsmeddelelse for

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Blokwise Holding ApS

Blokwise Holding ApS Blokwise Holding ApS CVR-nr. 34 80 18 43 Årsrapport for 2013/14 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 25. oktober 2014 Som dirigent:... Rasmus Tolstrup Blok Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03

Aalborg Trading ApS Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Vester Hedensvej 31, 9362 Gandrup CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for regnskabsåret 01.09.14-31.08.15 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 20.01.16 Thomas Olesen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S

GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S GREEN SQUARE COPENHAGEN A/S Strandlodsvej 11 2300 København S Årsrapport 1. juli 2015-30. juni 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 02/11/2016 Lisbeth

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014

AXIII MPH Invest ApS. Årsrapport for 2014 Sankt Annæ Plads 10 1250 København K CVR-nr. 28857314 Årsrapport for 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 8. juni 2015 Jesper Frydensberg Rasmussen Dirigent

Læs mere

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr

EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr EJ ADVOKATANPARTSSELSKAB CVR-nr. 33 86 35 94 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28. maj 2014. Elisabet Jensen Dirigent

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Wegeberg Holding ApS CVR-nr

Wegeberg Holding ApS CVR-nr Wegeberg Holding ApS CVR-nr. 26 42 37 75 Årsrapport 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Mark Lyngaa Wegeberg Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review)

Wavehouse CPH ApS. Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) Fruebjergvej 3 2100 København Ø CVR-nr. 35654984 Årsrapport for 2014 (Opstillet uden revision eller review) 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

Ryby Elinstallation ApS

Ryby Elinstallation ApS Ryby Elinstallation ApS Damgårdsvej 55 2990 Nivå CVR-nr. 11 75 25 35 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 / 4-2015 Dirigent Bjarne Dueholm

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

LMC Holding, Aabenraa ApS

LMC Holding, Aabenraa ApS LMC Holding, Aabenraa ApS CVR-nr. 31 07 62 77 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 27. maj 2015 Som dirigent:... Lars Martens Clausen Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning

Læs mere

TJH Holding Aalborg ApS

TJH Holding Aalborg ApS TJH Holding Aalborg ApS CVR-nr. 28 50 01 06 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. maj Thomas J. Havemann dirigent 20 15 Indhold Ledelsespåtegning 1 Den uafhængige

Læs mere

Flexi Holding af 2007 ApS

Flexi Holding af 2007 ApS Flexi Holding af 2007 ApS Hjejlevej 10, 7480 Vildbjerg CVR-nr. 31 25 76 97 Årsrapport for 2012/13 6. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

A/S Hjalmar Wennerth

A/S Hjalmar Wennerth A/S Hjalmar Wennerth Transformervej 10 2860 Søborg CVR-nr. 70 86 81 13 Årsrapport for 2015 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11. april 2016 Dennis Wager Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Tom Sørensen Holding, Herning ApS

Tom Sørensen Holding, Herning ApS Tom Sørensen Holding, Herning ApS Bjalderbækvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 29 39 41 13 Årsrapport for 2012 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 19. april 2013 Som dirigent:... Tom Borreskov

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003

Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C. Dansk Skaksalg ApS. Årsrapport 2003 Audit Kontoradresse Bruuns Galleri Århus Postadresse Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 86 76 46 01 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider Indhold Påtegninger

Læs mere

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS

Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Haslev-Hansen VVS & Kloak ApS Håbets Allé 18 2700 Brønshøj CVR-nr.: 73 29 25 14 Årsrapport for året 2011/2012 (28. regnskabsår) 1 Årsrapport Indholdsfortegnelse: Selskabsoplysninger 2 Ledelsespåtegning

Læs mere

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr

Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr Anders Ladegaard, Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab CVR-nr. 20 74 30 85 Årsrapport 1. oktober 2012-30. september 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind

LIND HAMBURG APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 29. april Henrik Østenkjær Lind Tlf: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LIND HAMBURG APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2011 Årsrapporten er

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr

ÅRSRAPPORT Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv Vanløse. CVR nr Registrerede revisorer Poul Johansson Søren Holt-Nielsen ÅRSRAPPORT 2014 Michael Gadegaard Holding ApS Nedertoften 37, 3. tv. 2720 Vanløse CVR nr. 28513542 Indsender: Revisionskontoret i Faxe Granvej 2

Læs mere

Aalborg Trading ApS CVR-nr

Aalborg Trading ApS CVR-nr CVR-nr. 32 08 17 03 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 29.11.13 Thomas Olesen Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715

Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø. Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012. CVR-nr. 77847715 Heino Cykler ApS Østerbrogade 158 2100 København Ø Årsrapport 1. juli 2011 til 30. juni 2012 CVR-nr. 77847715 Godkendt på selskabets generalforsamling, den 28 /11 2012 Bent Støttrup Dirigent TimeVision

Læs mere

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter

Indholdsfortegnelse Ledelsespåtegning...3 Virksomhedsoplysninger...4 Anvendt regnskabspraksis...5 Resultatopgørelse...7 Balance...8 Noter Forhåbningsholms Allé 2, st. 1904 Frederiksberg C CVR nr. 32082823 Årsrapport for 2015 7. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. april 2016 Ying

Læs mere

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015

HOLDINGSELSKABET AF 29/ APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000 AARHUS C 1. JULI DECEMBER 2015 Tlf.: 89 30 78 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aarhus@bdo.dk Kystvejen 29 www.bdo.dk DK-8000 Aarhus C CVR-nr. 20 22 26 7020222670 HOLDINGSELSKABET AF 29/6 2013 APS KYSTVEJEN 57, 3., 8000

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13

MHA Invest Kolding A/S. Slagelsevej 23, 6000 Kolding. Årsrapport for 2012/13 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 75 52 29 12 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 MHA Invest Kolding A/S Slagelsevej 23, 6000 Kolding Årsrapport for 2012/13 CVR-nr. 25 01 40 14 Årsrapporten

Læs mere

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS

KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks Århus C. Dansk Skaksalg ApS KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Bruun's Galleri Værkmestergade 25 Postboks 330 8100 Århus C Telefon 86 76 46 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Årsrapporten indeholder 13 sider

Læs mere

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr

Klestrup III ApS. Årsrapport for Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev. CVR-nr Klestrup III ApS Herlev Ringvej 2C, 2730 Herlev CVR-nr. 25 72 51 23 Årsrapport for 2014 Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 24. marts 2015 Som dirigent:... Randi Bach Poulsen Indholdsfortegnelse

Læs mere

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15

Midget Marketing ApS. Årsrapport for 2014/15 c/o 4audit DK ApS Søndergade 44,4 8000 Århus C CVR-nr. 13120803 Årsrapport for 2014/15 25. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 17. december 2015

Læs mere

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4.

CVR-nr Arkitekt-C ApS. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Indholdsfortegnelse SIDE Selskabsoplysninger 3. Ledelsespåtegning 4. Den uafhængige revisors påtegning på årsregnskabet 5. Selskabets hovedaktivitet 6. Årsregnskab Anvendt regnskabspraksis 7. Resultatopgørelse

Læs mere

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012

Psykiater Anne Lise Jensen ApS. Årsrapport for 2012 Kærlodden 37 2760 Måløv CVR-nr. 31767237 Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21. maj 2013 Anne Lise Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår

Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår Årsrapport for 2014/15 7. regnskabsår 2M STÅLDESIGN ApS Elbækvej 29 9440 Aabybro CVR-nr. 31756170 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26. oktober 2015. Dirigent:

Læs mere

Circle Rentals ApS CVR-nr

Circle Rentals ApS CVR-nr Circle Rentals ApS CVR-nr. 33 78 07 02 Årsrapport 1. juli 2011-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2013. Søren Tonnesen Dirigent

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS

BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS BYGGEFIRMAET PER SIMONI HOLDING ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/02/2015 Per Simoni Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 M. Sørensen Holding ApS Dyrehavevej 24 2930 Klampenborg CVR nr. 28866992 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår)

BYGGETEAM APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) BYGGETEAM APS CVR-NR 32 87 96 91 ÅRSRAPPORT FOR 2014 (5. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 13 / 4 2015. Ejvind Langkilde Dirigent 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015

A&C Holding, Billund ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099165 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015

ICOMON ApS. Hobrovej Aalborg SV. Årsrapport 1. januar december 2015 ICOMON ApS Hobrovej 372 9200 Aalborg SV Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2016 Bjarne Bilenberg Dirigent

Læs mere

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS

Dorte og Kent Thomsen Holding ApS Ladegårdsvej 4, 7100 Vejle (CVR-nr. 29940231) Årsrapport for 2014 (8. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19. maj 2015 Dorte Bode Thomsen Dirigent

Læs mere

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr

Burholt. Burholt Revision Gasværksvej Sæby Tel CVR nr Burholt. Burholt Revision Gasværksvej 3 9300 Sæby Tel. 98 46 49 88 CVR nr. 20833696 ejvind@ejvindburholt.dk Hr. & Fru B. Hjørring ApS Søndergade 1 9900 Frederikshavn Årsrapport 2015 CVR-nr. 35139524 Årsrapporten

Læs mere

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr

Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr Ludvig Christensen Holding ApS CVR-nr. 31 75 45 77 Årsrapport 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 16. april 2015. Ludvig Dalsgaard Christensen dirigent

Læs mere

FS Holding Kolding ApS

FS Holding Kolding ApS FS Holding Kolding ApS Søgade 12, 6000 Kolding Årsrapport for 2015 CVR-nr. 35 38 01 91 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/4 2016 Michael Skovgaard Dirigent

Læs mere

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014

Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 Strube VVS A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 04 94 58 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25/2 2015 Jesper Strube Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

MJ HOLDING THYBORØN ApS

MJ HOLDING THYBORØN ApS MJ HOLDING THYBORØN ApS Årsrapport 1. juli 2013-30. juni 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 11/12/2014 Jørgen Riise Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016

CPD INVEST ApS. Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup. Årsrapport 1. januar december 2016 CPD INVEST ApS Jomsborgvej 21, 3 th 2900 Hellerup Årsrapport 1. januar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/06/2017 Christen Peder

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15

P.W. Hansen, VVS- Smede- og Maskinværksted Korsør ApS. Årsrapport for 2014/15 Korsør ApS Algade 12 4220 Korsør CVR-nr. 61113711 Årsrapport for 2014/15 34. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30-11-2015 Sten Stjerne Hansen

Læs mere

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen

Vestre Havnepromenade 1A Postboks Aalborg. TJH Holding Aalborg ApS. Årsrapport Til Erhvervsstyrelsen KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Vestre Havnepromenade 1A Postboks 710 9100 Aalborg Telefon 73 23 30 00 Telefax 72 29 30 30 www.kpmg.dk Til Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014

JJ BYG VVS CONSULT ApS. Årsrapport for 2014 JJ BYG VVS CONSULT ApS c/o Ole Engelsen Søndermarken 27 3060 Espergærde CVR-nr. 32068375 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013

BELT ApS CVR-nr Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Gøteborgvej 18 Postboks 7012 9200 Aalborg SV Telefon 98 79 60 00 Telefax 98 79 60 01 www.deloitte.dk BELT ApS CVR-nr. 30357892 Årsrapport

Læs mere

Speciallæge Aarslev Holding ApS

Speciallæge Aarslev Holding ApS Speciallæge Aarslev Holding ApS Børglumvej 68, 7400 Herning CVR-nr. 34 90 19 96 Årsrapport for 2012 1. regnskabsår Opstillet uden revision eller review Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt

Læs mere

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE Tlf.: 76 35 56 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab kolding@bdo.dk Birkemose Allé 39 www.bdo.dk DK-6000 Kolding CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LEGARTH HOLDING A/S, BÆKKE VORBASSEVEJ 12, 6622 BÆKKE

Læs mere

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012

Carsten Stamp Lambæk Holding ApS. Årsrapport for 2012 Carsten Stamp Lambæk Holding ApS Edith Rodes Vej 14, 7430 Ikast CVR-nr. 26 90 60 91 Årsrapport for 2012 10. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

TC HUS HOLDING ApS. Årsrapport 1. juli juni Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den TC HUS HOLDING ApS Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/10/2013 Anne Marie Ottesen Dirigent Side 2 af 12 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg

ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg ABL Biotec A/S Gemmavej 5, 8270 Højbjerg CVR-nr. 50 81 10 18 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. marts 2016. Asger Bach-Larsen Dirigent

Læs mere

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

MA ROMA INVEST ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den MA ROMA INVEST ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 09/06/2015 Gursel Celep Dirigent Side 2 af 11 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014

Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 Danfoss Universe A/S Årsrapport for 2014 CVR-nr. 26 06 19 38 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18/5 2015 Anders Stahlschmidt Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

PACTA SUNT SERVANDA ApS

PACTA SUNT SERVANDA ApS Halsskovgade 4 3 305 2100 København Ø CVR-nr. 31170672 Årsrapport for 2016 9. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23. maj 2017 Christian Petri

Læs mere

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014

Hulgaard ApS. Birkemose Allé 41, 6000 Kolding. Årsrapport for. 1. januar december 2014 Jupitervej 4 DK-6000 Kolding Tlf. 76 30 18 00 Fax 76 11 44 01 www.martinsen.dk CVR-nr. 32 28 52 01 Hulgaard ApS Birkemose Allé 41, 6000 Kolding Årsrapport for 1. januar - 31. december 2014 CVR-nr. 31 18

Læs mere

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015

LC Capital Management ApS. Årsrapport for 2015 Kikhanebakken 50 2840 Holte CVR-nr. 35241841 Årsrapport for 2015 3. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14-06-2016 Lars Christensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER

AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER AKTIV REVISION REGISTREREDE REVISORER STL Holding ApS Holmevej 6 7361 Ejstrupholm CVR-nr. 27594255 Årsrapport for 2013 10. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Pædagogisk Vikarbureau ApS

Pædagogisk Vikarbureau ApS Rovsinggade 88 2 2200 København N CVR-nr. 10 09 13 57 Årsrapport for 2015 (13. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. februar 2016 Rasmus Thornval

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere