Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og institutioner i Region Nordjylland. CPV: Frugt Karl Engros ApS Kyskvej Nørresundby Telefon:

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT OG DIGITALISERING Koncernløsning (økonomi, debitor, løn, vagtplan). Kontrakt om koncernløsning omfattende understøttelse af kommunens opgaver og processer indenfor økonomi, debitor, løn og vagtplan. Leverancen omfatter alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning af løsningen, herunder: Brugsret til løsningen. Drift og support. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen i forhold til lovgivningmæssig, faglig og teknologisk udvikling. Implementering af løsningen, herunder projektledelse, konvertering, superbrugeruddannelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af løsningen. Integration og snitflader til/fra andre systemer. Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk Uddannelse i henhold til aftalt omfang (option). En koncernløsning med understøttelse af målsætninger vedr. effektivisering, digitalisering, forenklede arbejdsgange, tværgående overblik og styring. Løsningen er en servicebureauløsning. Hovedparten af 204 afsættes til implementering. Løsningen skal sættes i drift i Aalborg Kommunes forvaltninger og institutioner, herunder selvejende institutioner pr CPV: , , , , , Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg: Massespektrometer AALBORG UNIVERSITET Indkøb af massespektrometer. Aalborg Universitet har behov for at købe et massespektrometer. Da man allerede har foretaget en lang række forsøg på tilsvarende men ældre udstyr er man af hensyn til sammenligningsmulighederne mellem forsøgene nødet til at anvende udstyr af samme fabrikat. I forbindelse med købet indledes der desuden et teknisk samarbejde med leverandøren i det det specifikke instruments unikke funktionalitet påtænkes udnyttet til at øge det forskningsmæssige udbytte af udstyret. CPV: Termo Fischer Scientific - Termo Electron A/S Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse: Fax:

4 Danmark-Aarhus: Diverse tjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET Rådgivning og støtte til elitesportsudøvere under uddannelse på AU. Særlig rådgivning og støtte til elitesportsudøvere på AU. CPV: Active Institute Dalgas Avenue Aarhus Telefon:

5 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester ALMENBO AARHUS Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. CPV: , , , , , 66540, Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang 4 Ballerup 2750 Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum Internetadresse:

6 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Platform til håndtering af digital eksamen. Platform til håndtering af digitale eksamener for AU, AAU, CBS, KU og RUC. CPV: Arcanic A/S Niels Koppels Alle 404, Lyngby

7 Danmark-Allerød: Administrative tjenester på boligområdet ALLERØD KOMMUNE Budrunde administration af ældreboliger. Se vedhæftede filer. CPV: , Boligkontoret Danmark Lundsgade København Ø Mailadresse: Telefon: Fax:

8 Danmark-Ballerup: Dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til krigsskibe.

9 Danmark-Billund: Forsikringstjenester BILLUND LUFTHAVN A/S Forsikringsaftaler udbud med forhandling i relation til forsikringer. Forikringer til Billund Lufthavn baseret på -årige forsikringsperioder med start pr CPV: Risk Point København Risk Point København Tryg Forsikring Ballerup Tryg Forsikring Ballerup Gjensidige Forsikring København First Marine København First Marine København AIG Europe Frederiksberg AIG Europe Frederiksberg Tryg Forsikring Ballerup

10 Danmark-Birkerød: Tømning af nedløbsbrønde RUDERSDAL KOMMUNE Rammeaftale om tømning af nedløbsbrønde. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om tømning af vejbrønde med med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune er ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: ISS Kloak- og Industriservice Ydunsvej Hillerød

11 Danmark-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Banedanmark -

12 Danmark-Charlottenlund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support GENTOFTE KOMMUNE Udbud af etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af Gentofte Platformen. Gentofte Platformen er en samlet it-platform for samtlige medarbejdere i kommunen. Platformen skal erstatte flere af de nuværende administrative systemer, herunder det nuværende ESDH-system og intranet. Anskaffelsen skal indfri behovet for en mere moderne og sammenhængende platform, der understøtter kommunens behov for mere effektive arbejdsprocesser med overholdelse af god forvaltningspraksis og et højt sikkerhedsniveau. Det er samtidig væsentligt, at den nye platform kommer til at hænge godt sammen med kommunens øvrige administrative produktionsredskaber, herunder Microsoft Office-pakken, Lync mv., så medarbejderne oplever et sammenhængende og velfungerende arbejdsunivers. CPV: , , , , Netcompany A/S Grønningen København K

13 Danmark-Frederiksberg: Ingeniørvirksomhed CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S CTR Rammeaftale, teknisk rådgivning vedrørende fjernvarmeprojekter. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende fjernvarmeprojekter for CTR, og omfatter ydelser indenfor projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, tilsyn og rådgivning ifm. vedligeholdelsesopgaver på fjernvarmesystemer m.m. Fagligt omfatter projekterne alle relevante fagområder i relation til fjernvarme. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, dvs. CTR kan vælge at indgå aftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. CPV: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

14 Danmark-Gentofte: Udlejning af egen fast ejendom DONG ENERGY OIL & GAS A/S Nybyggeri og lejekontrakt, Rødspættekaj, Esbjerg. Opførelse af lager- og kontorbygning for DONG Energys off-shore lokation i Esbjerg og 2-årig lejekontrakt. CPV: KPC Herning A 7400 Herning

15 Danmark-Glostrup: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af springmadrasser og polstrede møbler. Vestforbrænding udbyder håndtering af en mængde på ca tons springmadrasser og polstrede møbler pr. år. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

16 Danmark-Glostrup: Byggearbejde POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELSBOLIGFORENING PAB PAB afd. 2 Brunevang, afsnit 2. PAB afd. 2, Brunevang, afsnit 2. Renovering af 4 boligblokke, samt udvidelse af bygninger med i alt 0 nye boliger, samt opførelse af fælleshus og maskinhus. CPV: Adserballe & Knudsen A/S Ryttermarken Farum Telefon:

17 Danmark-Greve: Regnskabs- og revisionsvirksomhed GREVE KOMMUNE EU-udbud af Revision i Greve Kommune. Opgaven omfatter revision i henhold til Kommunestyrelsesloven LBK nr. 440 af vedr. lovpligtig revision og revision og påtegning af erklæringspligtige ydelser samt øvrige ydelser fx i form af rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og konsulentopgaver. Afgrænsning og opgavens omfang fremgår af kontraktbilagene. Der er info/spørgemøde om udbudsmaterialet den (3:30-5:00) på Greve Rådhus, Rådhusholmen 0, 2670 Greve,. Send besked om I deltager og hvor mange I kommer. CPV: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 Danmark-Hårlev: Indsamling af husholdningsaffald STEVNS KOMMUNE Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir i Stevns Kommune i perioden Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir fra samtlige helårsboliger og sommerhuse i Stevns Kommune. Det indsamlede affald skal køres til nærmere angivne modtageanlæg. CPV: , Renonorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Hørsholm: Programmelrelaterede tjenester HØRSHOLM KOMMUNE Vedligeholdelse af ESDH-system. Vedligeholdelse af kommunens ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup

20 Danmark-Hammel: Tunge motorkøretøjer FAVRSKOV AFFALD A/S EU-udbud af lastbil, kran og kroghejs samt hejselade til Favrskov Affald A/S. Favrskov Affald A/S () ønsker at anskaffe stk. fabriksny lastbil opbygget med fabriksny kran og kroghejs samt 2 stk. fabriksnye hejselade. Den samlede leverance skal være leveret til ordregiver senest 6 måneder efter kontraktindgåelse. Der indgås serviceaftale på lastbilen. Lastbilen skal løse flere forskellige opgaver hos ordregiver herunder: Indsamling af storskrald Indsamling af klinisk affald Indsamling af papirer fra offentlige institutioner Indsamling af batterier, kabelskrot, trykflasker ol. fra genbrugspladserne Servicere indsamlingsbeholdere ved borgerne Bringe nye affaldsbeholdere ud til borgerne Oprydning ved de små miljøbeholdere der står rundt omkring i kommunen Kranhjælp ved pumpestationer og ved kørsel med store spildevandspumper. ønsker en lastbil, der understøtter, at de fleste opgaver kan løses af kun én person. Det skal blandt andet være muligt at grabbe storskrald op i et åben hejselad med hydraulisk betjente toplåger og todelt manuel betjenbar baglåge. Lastbilen skal endvidere leveres med et lukket lad. Det samlede udbudsmateriale skal rekvireres ved henvendelse til: CPV: , , Volvo Truck Center Danmark A/S Logistikparken Brabrand Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Haslev: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 72,5 kv enleder PEX-kabel. Kontrakten omfatter komplet levering af 72,5 kv PEX-kabelsystem inklusiv alt nødvendigt tilbehør samt tilsyn og afprøvninger, der er nødvendige for installation og idriftsættelse. CPV: , nkt cables A/S Toftegårdsvej Asnæs Telefon: Fax: Internetadresse:

22 Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Entreprise Helsingørmotorvejen, Hørsholm Syd Øverødvej, støjskærme. Entreprise er en fagentreprise, som indeholder levering og montering af 3,6 km støjskærme inkl. espalier. CPV: C.G. Jensen A/S Fabriksvej Glostrup Mailadresse:

23 Danmark-Herning: Edb-kontrolsystem L90 Udskiftning af SRO-systemet på L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Udvikling og levering af SRO-system. CPV: Siemens A/S

24 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV-Gødstrup. E-DP3-E02. Pælefundering og kælder. Storentreprise. Jordarbejder, grundvandssænkning, pæleramning, kældre, dæk over kældre og terrændæk for Det nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup. Mængder oplyst i denne udbudsbekendtgørelse er vejledende, hvor endelige mængder vil fremgå af udbuds materialet. Storentreprisen vil omfatte ca m3 muldafrømning, jordarbejder svarende til håndtering af ca m3 jord, omfattende etablering af byggegruber, bassiner, midlertidige jorddepoter og tilfyldning omkring bygværker, herunder kalkstabilisering og indbygning i hævet vejanlæg og helipad samt tilbagefyldning af i alt ca m3 jord samt levering og indbygning af ca m3 stabilgrus. Udlægning af vandtæt membran i ler eller bentonit under hele byggegruben. Kloakarbejder omfattende ca lbm spilde- og regnvandsledninger inklusiv brønde, ca. 800 lbm drænledninger inklusiv brønde samt anlæggelse af -2 stk. spildevandspumpestationer og et antal dræn/kælderpumpestationer. Ramning af ca. 50 lbm 0 m spunsjernsprofiler forankret med jordankre, ramning og kapning af ca stk m lange funderingspæle, udførelse af lbm fundamentsbjælker, m2 betondæk, 000 m2 kælderydervægge i in situ beton, udførelse af ca. 000 m2 isolering af kældre og udvendige membraner samt montage af præfabrikerende betonelementer, herunder ca lbm fundamentsbjælker, ca. 550 lbm søjler og ca m2 huldækelementer. Endvidere etableres og vedligeholdes grundvandsænkning udført med ca. 400 lbm filterbrønde, ca. 200 lbm pejle-/kontrolboringer, ca. 40 stk. pumper, ca. 6 stk. lokale sugespidsanlæg samt etablering af ca. 800 lbm ledninger, 800 lbm faskiner. Okkerfjernelse med kalkdosering og ca m3 bassiner til okkerudfældning før udledning til recipient. Driftsovervågning med døgnvagt, egenkontrol og dokumentation overfor myndigheder. CPV: MJ Eriksson Edwin Rahrs Vej Brabrand Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Hillerød: Partikelacceleratorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron, Rigshospitalet. Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron. CPV: Axcon ApS Diplomvej Kgs. Lyngby Internetadresse:

26 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald Holbæk Affald -

27 Danmark-Hvidovre: Frugt, grøntsager og lignende produkter HVIDOVRE KOMMUNE Levering af frugt og grønt. Nærværende udbud omfatter køb af frugt og grønt herunder krydderurter, snitgrønt samt forarbejdede kartofler til kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kolonial samt frostvarer er ikke en del af udbuddet. CPV: , , , 03220, , , A & C Grønttorvets Catering A/S Grønttorvet Valby Internetadresse:

28 Danmark-København: Analyse af undersøgelse ARBEJDSTILSYNET Evaluering af en forstærket kontrol og dialogindsats over for bygherrer. I regeringens udspil om målretning af forebyggelsesfonden:»et godt og langt arbejdsliv«fremgår det, at medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen er udsat for langt flere arbejdsulykker og alvorlige skader end i de fleste andre brancher. Som følge af 2020-strategien skal antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede reduceres med 25 % i Et af initiativerne, der skal bidrage til den overordnede målsætning, er en handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Indsatsen løber fra 203 til 205 og indebærer bl.a. en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. Det fremgår endvidere af»et godt og langt arbejdsliv«, at handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen skal evalueres i 204. Dette udbud vedrører den del af handleplanen, der omhandler en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. En forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer indeholder 3 delelementer: dialogmøder, kontrolbesøg samt opfølgende dialogmøder. Målgruppen for dialogmøderne er flergangsbygherrer, virksomheder, som i praksis fungerer som flergangsbygherrer samt engangsbygherrer på store og langvarige projekter. Dialogmøderne fokuserer på bygherrens rolle i byggeprojekter og de metoder, som bygherren kan bruge for at forbedre arbejdsmiljøet generelt og nedbringe antallet af ulykker specifikt. På møderne deltager som regel også andre aktører, fx bygherrens rådgivere, projekterende og eventuelt entreprenører. Det overordnede formål med en evaluering af den forstærkede kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer er at belyse effekten af indsatsen i form af, om bygherren som følge af dialogmøder og den samlede indsats ) er blevet motiveret til at efterspørge sikkerhedshensyn i byggeprocessen via udbud og kontrakter med projekterende og entreprenører; 2) er blevet motiveret til at engagere sig under projekteringen og byggeprocessen for at følge op på, at sikkerhedshensyn bliver prioriteret samt 3) har foretaget ændringer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet på igangværende og nye byggeprojekter og i så fald hvilke. CPV: , Konsortium TeamArbejdslivApS-Grontmij Trekronergade Valby Telefon: Internetadresse:

29 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER -

30 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK CPV: Bygge- og anlægsarbejder. Museumstechnik Berlin Kärntener Strasse Berlin TYSKLAND

31 Danmark-København: Forsikringstjenester STATENS SERUM INSTITUT Forsikringsaftaler begrænset EU-udbud. En række forsikringsaftaler med ikrafttrædelse..204, og som løber i en 3-årig periode med en option for SSI på at forlænge aftalerne 2 gange år. CPV: Codan Forsikring Codan Forsikring Tryg Forsikring Codan Forsikring Codan Forsikring Gauda Forsikring Gouda Forsikring IF... Forsikring IF... Forsikring RiskPoint RiskPoint

32 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Rammekontrakten omfatter overordnet følgende konferencepakker: Kort tids mødepakke (fx morgenmøde eller gå-hjemmøde) Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 2-2 mødepakke uden overnatning. Der efterspørges endvidere en række tilkøbsydelser. CPV: Golf Hotel Viborg A/S Randersvej Viborg Color Hotel Skagen A/S Gl. Landevej Skagen Tribe Hotel Management Danmark A/S Rendbursgade Aalborg Dancenter A/S Kystvej Hirtshals Himmerland Golf og Spa Resort A/S Centervej, Gatten 9640 Farsø Hotel Blicher ApS Kyhnsvej Ry Munkebjerg Hotel Egebjergvej 8700 Horsens Pejsegården v/g Nygaard Nielsen Søndergade Brædstrup

33 Pindstrup Centret Johs. F. La Cours Allé 8550 Ryomgård Radisson Blu Limfjord Hotel v/richard Byrdal Ved Stranden Aalborg Rezidor Scandinavia Hotel Aarhus A/S Margrethepladsen 8000 Aarhus C Scandic Hotels A/S Hadsundvej Aalborg Ø Scandic Hotels A/S Østergade Aarhus C Scandic Hotels A/S Rytoften Århus V Aarhussalen Skt. Knuds Torv 3,. sal 8000 Aarhus C A/S Hotel Svendborg Centrumpladsen 5700 Svendborg Thaisen Hus v/peter Thaisen Kokskovvej Ringe Pindstrup Centret Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart DSB Fyrvej 5800 Nyborg Tribe Hotel Management Danmark A/S Jernbanegade Odense C Dansk Blindesamfund Søndermarksvej Fredericia 2

34 Hotel Ansgar, Slotsgården ApS Østre Stationsvej Odense C Hotel Australia ApS Dæmningen Vejle Hotel Christiansminde-HK-Kursusejd Christiansmindevej Svendborg Park Hotel, Middelfart A/S Viaduktvej Middelfart Hotel Plaza, Odense A/S Østre Stationsvej Odense C Wing Hotels ApS Nordmarksvej Billund Munkebjerg Hotel Munkebjergvej Vejle Scandic Hotels A/S Flegborg Vejle Scandic Hotels A/S Kokholm Kolding Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget Middelfart Thaisen Hus v/peter Thaisen Assensvej Ringe Trinity Hotel & Konference Center A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Munkebjerg Hotel Willy Sørensens Plads Vejle Vingsted Hotel & Konferencecenter Vingsted Skovvej Bredsten 3

35 Scandic Hotels A/S Hvidkærvej Odense SV Strange Hotel Management ApS Sørupvej Ringsted Bandholm ApS Havnegade Bandholm Bymose Hegn Fonden Bymosegårdsvej 3200 Helsinge Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem og Camping v/inge U Ernst Ishøj Strandvej Ishøj EMMAUS Fonden Højskolevej Haslev Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen Glostrup Havreholm Slot C/o Palæ Holding A/S Klosterrisvej 4, Havreholm 300 Hornbæk Hotel Vinhuset ApS Sct. Peders Kirkeplads Næstved Højstrupgård A/S Ejler Jensens vej 3000 Helsingør HK-Københavns Kursusejendom Klinten Søndervej Rødvig Kobæk Strand Konferencecenter A/S Kobækvej Skælskør Konventum LO-skolens Konferencecenter A/S Gl. Hellebækvej Helsingør Fagligt Fælles Forbund (3F) Alleen Karrebæksminde 4

36 Kysthusene Gilleleje ApS Tinkerup Strandvej 8A 3250 Gilleleje Hotel Menstrup Kro Af ApS Menstrup Bygade Næstved Nordsjællands KonferenceCenter ApS Gydevang Allerød Pharmakon A/S Milnersvej Hillerød Den selvejende institution Sankt Helene Centeret Tisvildeleje Bygmarken Tisvildeleje Fondet for Dansk Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé

37 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Actavis A/S Ørnegårdsvej Gentofte

38 Danmark-København: Laserprintere KAB S.M.B.A. Printerplatform. ønskede at indgå en aftale om levering af ny printerplatform til ordregivers administrationsbygning i København. Efter gennemførelse af behovsanalyse, blev der konstateret et anslået behov for følgendeenheder: stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. printer farve A4 (stand-alone) laser 0 stk. printer mono A4 (stand-alone) laser 2 stk. printcenter multifunktionsmaskiner produktion. Det var et generelt krav, at alle enheder skulle være af samme fabrikat og serviceret af samme organisation. I tillæg til ovenstående skal der løbende leveres et antal printere til placering på ordregivers kundersejendomskontorer. Dette antal kan dog ikke fastsættes eller garanteres på nuværende tidspunkt. Når det bliver aktuelt, vil udstyret blive købt og koordineret af ordregiver. CPV: , 30250, , , , 30200, , , , XDC Gruppen A/S Tigervej Køge

39 Danmark-København: Lovgivende myndigheders tjenester MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Miljøstyrelsens udbud af et center for hormonforstyrrende stoffer ( ). Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt for perioden om drift af et center for hormonforstyrrende stoffer, der skal fortsætte den målrettede videnopbygning til understøttelse af myndighedernes forebyggende arbejde, herunder regulering. Opgaverne omfatter løbende drift af centret, herunder videnskabelig rådgivning og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. Kontrakten dækker perioden og udføres indenfor rammerne af et fast vederlag på: DKK i DKK i DKK i DKK i 207. Aftale om udførelse af opgaven indgås i form af en flerårig kontrakt med udløb Optioner: har option på tilkøb af ekstra leverancer i form af administration og gennemførelse af yderligere projekter end de, der årligt igangsættes af centret under det faste vederlag. Optionen kan bruges til tilkøb af ekstra leverancer for op til 5 mio. DKK pr. år i gennemsnit. Sådanne ekstra leverancer kan, ligesom projekter igangsat under centrets arbejdsprogram, undersøge problemstillinger relateret til hormonforstyrrende stoffer, hvis effekter på mennesker og miljø ikke er fuldstændigt klarlagt jf. afsnittet Formål. Leverancerne kan også være videnskabelige bidrag til lovgivningsmæssige processer i EU, herunder for eksempel kriterieudvikling. har option på forlængelse af kontraktperioden med 2 gange år på uændrede betingelser. Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af det samlede udbudsmateriale, som kan findes på MIljøstyrelsens hjemmeside: CPV: Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 200 København Ø 200 København

40 Danmark-København: Motionsudstyr DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Træningsudstyr kredsløbstræning og vægttræning. Direktoratet for Kriminalforsorgen udbyder hermed rammeaftale om levering af Træningsudstyr. Kriminalforsorgen tilbyder de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion i arresthusene og fængslerne. Blandt de træningsformer der tilbydes de indsatte, er kredsløbstræning og styrketræning. Kriminalforsorgen ønsker gennem dette udbud at indgå aftaler vedrørende de indkøb af udstyr der understøtter henholdsvis kredsløbs- og styrketræning. Det er et krav, at der tilbydes det fulde sortiment på delaftalerne, herunder tilbydes service og vedligehold af udstyret i rammeaftalens løbetid, dog er enkelte styrketræningsudstyr undtaget for dette. Gældende fra ændrer Kriminalforsorgen som led i indsatsen mod misbrug af dopingmidler regelsættet for indsattes styrketræning. Reglerne bliver skærpet, hvilket formodentlig vil betyde, at nogle institutioner vil omlægge deres træningstilbud fra at være en blanding af styrke- og kredsløbstræning til kun at omfatte kredsløbstræning. Kriminalforsorgens forventning er derfor, at hovedvægten af købet på aftalen vil ligge på delaftale, mens købet på delaftale 2 forventes at være mindre suppleringskøb. Delaftale Kredsløbstræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Løbebånd (Intens brug 2 t/dag). Simpelt løbebånd (Normal brug 4 t/dag). Romaskine. Stepmaskine. Spinning-cykel. Motionscykel. Cross-trainer. Delaftale 2 Styrketræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Rygbænk. Mavebænk. Cable Cross/-Over. Rygmaskine m/vægtmagasin. Kettlebells. Håndvægte. Smith-stativ. Vægtstænger og vægtskiver. Maskine til ben-ekstension. Maskine til ben-curl. Bænkpres (flad bænk + stativ). Bænkpres (skrå bænk + stativ). CPV: , , , , , , , , , , , , , Fitness Solutions ApS Vestervang 8, Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon:

41 Fitness Engros A/S Snedkervej Tåstrup 2

42 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse MILJØSTYRELSEN Undervisningsmateriale til folkeskolen om affald. Miljøstyrelsen vil udarbejde undervisningsmateriale/kampagnemateriale til folkeskolens elever om affald, herunder sortering og genanvendelse af affald samt sammenhængen mellem forbrug og miljøbelastning fra affald, ressourceforbrug og affaldsforebyggelse. Formålet med projektet er at højne børns opmærksomhed på, at affald er en ressource, som skal udnyttes bedst muligt og at der er miljømæssige fordele ved at genanvende affald frem for at bruge jomfruelige materialer. Derudover skal projektet motivere skolebørnene til at sortere mere affald. Tilbuddet skal dække alle omkostninger til udarbejdelse af undervisningsmateriale/kampagnemateriale, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Konsortiet PlanMiljø og Vestforbrænding Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-København: Regnskabs- og revisionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af revision. Revision af boligforeningen og boligforeningens afdelinger i form af lovpligtig revision i henhold til de for almene boligorganisationer gældende regler, og som option mulighed for at tilkøbe en række ekstraydelser i form af revision af administrerede ejerforeninger m.v., påtegning af fordelingsregnskaber, revision af varme-, vand- og el-regnskaber, uanmeldte kasseeftersyn, afdelingsprotokollater, mødedeltagelse, revision af byggeregnskaber, revision af boligsociale regnskaber, samt konsulentbistand. CPV: PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Telefon: Internetadresse:

44 Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing MILJØSTYRELSEN Informationskampagner om affald rettet mod servicesektoren. Der skal gennemføres 2 informationskampagner i samarbejde med brancheforeninger som f.eks. Dansk Erhverv, Horesta mv., samt indsamlingsvirksomheder og kommuner, der skal gøre servicesektoren bevist om vigtigheden af at kildesortere og indsamle det organiske affald til materialenyttiggørelse (bioforgasning og udnyttelse af næringsstoffer på landbrugsjord) samt at kildesortere de tørre fraktioner (papir, pap, metal og plast) for at sikre og øge genanvendelse af disse. Dette vil ske i form af 2 informationskampagner, som udføres i henholdsvis 204 og Tilbuddet skal dække alle omkostninger til kampagnernes gennemførelse, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Rostra Kommunikation og Research A/S Svanemøllevej Hellerup Telefon: Internetadresse:

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE

RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE Til Rebild Kommune Administrationsbygningen i Nørager Center Natur og Miljø Dokumenttype Tilbud Dato Marts, 2015 RÅDGIVERBISTAND TIL UD- BUD AF BEHANDLING AF DAG- RENOVATION REBILD KOMMUNE RÅDGIVERBISTAND

Læs mere

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev

Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014. Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Referat Kommunalbestyrelsen tirsdag den 24. juni 2014 Kl. 18:00 i Rådssalen, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. KB - Spørgetid...1 2. KB - Godkendelse af dagsorden...3 3. KB - Orientering...4 4. ØU - Udbud

Læs mere

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme

Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Vejledning i udbud af Vedligeholdelse af kommunale ejendomme Februar 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 1 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 4 2 Vedligeholdelse

Læs mere

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor

Den almene boligsektors effektivisering. Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Den almene boligsektors effektivisering Rapport fra arbejdsgruppe om finansiering, effektiv drift og huslejefastsættelse i den almene boligsektor Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter 2014 Titel:

Læs mere

Indkøb af ERP Løsning

Indkøb af ERP Løsning Begrænset EU-UDBUD Tjenesteydelse Prækvalifikationsmateriale for Indkøb af ERP Løsning Bekendtgjort 15.6.2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Generel beskrivelse af udbuddet... 3 1.2 Ordregivers

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland

Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Virksomhedsplan 2015 Regionssekretariatet Region Midtjylland Regionssekretariatets virksomhedsplan 2015 Henvendelse om virksomhedsplanen til: Region Midtjylland Regionssekretariatet Skottenborg 26 Postbox

Læs mere

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011

Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Vejledning i udbud af Genoptræning efter sundhedslovens 140 November 2011 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 6 1.1 Formål...

Læs mere

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger

Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af energimærkninger af bygninger SPØRGSMÅL O G SV AR U D B U D AF TE K NISK RE V ISION AF E NE RGIMÆRKNINGER AF B YGNINGER 1. oktober 2013 Byggeri og energieffektivitet Spørgsmål og svar i forbindelse med udbud af teknisk revision af

Læs mere

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00

Økonomiudvalget. Referat. Dato: Tirsdag den 16. juni 2015. Mødetidspunkt: 8:00 Økonomiudvalget Referat Dato: Tirsdag den 16. juni 2015 Mødetidspunkt: 8:00 Mødelokale: 068 mødelokale på Rådhuset Vallensbæk Stationstorv 100 2665 Vallensbæk Strand Medlemmer: Afbud: Fraværende: Henrik

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S

Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S 2012 Årsrapport 2012 Højgaard Holding A/S INDHOLD Ledelsens beretning 1 Hoved og nøgletal for koncernen 2 Resumé og koncernens udvikling 12 MT Højgaard koncernen og Højgaard Industri A/S 14 Aktionærforhold

Læs mere

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT

KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT KOMMUNALREFORMEN KORT FORTALT Udgivet af: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 1. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K. Telefon: 72 26 90 00 Telefax: 72 26 90 01 E-post: im@im.dk Hjemmeside:

Læs mere

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006

Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 ÅRSRAPPORT 06 Resumé Resultat som forventet i delårsrapporten for 3. kvartal 2006 resultat før skat er et utilfredsstillende overskud på kr. 51 mio. mod kr. 125 mio. i 2005. omsætningen i 2006 er steget

Læs mere

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.)

Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01. Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Tværgående spareanbefalinger 2011-2014 T-01 Anbefalingens betegnelse: Bygningsområdet Økonomiske konsekvenser og personaleændringer 2011-2014 (2011-priser i 1.000 kr.) Forslag 2011 2012 2013 2014 Bygningsområdet

Læs mere

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.

Status for offentlig konkurrence 2014. Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst. Status for offentlig konkurrence 2014 Status for offentlig konkurrence 2014 Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby Tlf. +45 41 71 50 00 E-mail: kfst@kfst.dk Online ISBN 978-87-7029-592-5

Læs mere