Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og institutioner i Region Nordjylland. CPV: Frugt Karl Engros ApS Kyskvej Nørresundby Telefon:

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT OG DIGITALISERING Koncernløsning (økonomi, debitor, løn, vagtplan). Kontrakt om koncernløsning omfattende understøttelse af kommunens opgaver og processer indenfor økonomi, debitor, løn og vagtplan. Leverancen omfatter alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning af løsningen, herunder: Brugsret til løsningen. Drift og support. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen i forhold til lovgivningmæssig, faglig og teknologisk udvikling. Implementering af løsningen, herunder projektledelse, konvertering, superbrugeruddannelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af løsningen. Integration og snitflader til/fra andre systemer. Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk Uddannelse i henhold til aftalt omfang (option). En koncernløsning med understøttelse af målsætninger vedr. effektivisering, digitalisering, forenklede arbejdsgange, tværgående overblik og styring. Løsningen er en servicebureauløsning. Hovedparten af 204 afsættes til implementering. Løsningen skal sættes i drift i Aalborg Kommunes forvaltninger og institutioner, herunder selvejende institutioner pr CPV: , , , , , Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg: Massespektrometer AALBORG UNIVERSITET Indkøb af massespektrometer. Aalborg Universitet har behov for at købe et massespektrometer. Da man allerede har foretaget en lang række forsøg på tilsvarende men ældre udstyr er man af hensyn til sammenligningsmulighederne mellem forsøgene nødet til at anvende udstyr af samme fabrikat. I forbindelse med købet indledes der desuden et teknisk samarbejde med leverandøren i det det specifikke instruments unikke funktionalitet påtænkes udnyttet til at øge det forskningsmæssige udbytte af udstyret. CPV: Termo Fischer Scientific - Termo Electron A/S Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse: Fax:

4 Danmark-Aarhus: Diverse tjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET Rådgivning og støtte til elitesportsudøvere under uddannelse på AU. Særlig rådgivning og støtte til elitesportsudøvere på AU. CPV: Active Institute Dalgas Avenue Aarhus Telefon:

5 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester ALMENBO AARHUS Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. CPV: , , , , , 66540, Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang 4 Ballerup 2750 Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum Internetadresse:

6 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Platform til håndtering af digital eksamen. Platform til håndtering af digitale eksamener for AU, AAU, CBS, KU og RUC. CPV: Arcanic A/S Niels Koppels Alle 404, Lyngby

7 Danmark-Allerød: Administrative tjenester på boligområdet ALLERØD KOMMUNE Budrunde administration af ældreboliger. Se vedhæftede filer. CPV: , Boligkontoret Danmark Lundsgade København Ø Mailadresse: Telefon: Fax:

8 Danmark-Ballerup: Dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til krigsskibe.

9 Danmark-Billund: Forsikringstjenester BILLUND LUFTHAVN A/S Forsikringsaftaler udbud med forhandling i relation til forsikringer. Forikringer til Billund Lufthavn baseret på -årige forsikringsperioder med start pr CPV: Risk Point København Risk Point København Tryg Forsikring Ballerup Tryg Forsikring Ballerup Gjensidige Forsikring København First Marine København First Marine København AIG Europe Frederiksberg AIG Europe Frederiksberg Tryg Forsikring Ballerup

10 Danmark-Birkerød: Tømning af nedløbsbrønde RUDERSDAL KOMMUNE Rammeaftale om tømning af nedløbsbrønde. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om tømning af vejbrønde med med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune er ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: ISS Kloak- og Industriservice Ydunsvej Hillerød

11 Danmark-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Banedanmark -

12 Danmark-Charlottenlund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support GENTOFTE KOMMUNE Udbud af etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af Gentofte Platformen. Gentofte Platformen er en samlet it-platform for samtlige medarbejdere i kommunen. Platformen skal erstatte flere af de nuværende administrative systemer, herunder det nuværende ESDH-system og intranet. Anskaffelsen skal indfri behovet for en mere moderne og sammenhængende platform, der understøtter kommunens behov for mere effektive arbejdsprocesser med overholdelse af god forvaltningspraksis og et højt sikkerhedsniveau. Det er samtidig væsentligt, at den nye platform kommer til at hænge godt sammen med kommunens øvrige administrative produktionsredskaber, herunder Microsoft Office-pakken, Lync mv., så medarbejderne oplever et sammenhængende og velfungerende arbejdsunivers. CPV: , , , , Netcompany A/S Grønningen København K

13 Danmark-Frederiksberg: Ingeniørvirksomhed CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S CTR Rammeaftale, teknisk rådgivning vedrørende fjernvarmeprojekter. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende fjernvarmeprojekter for CTR, og omfatter ydelser indenfor projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, tilsyn og rådgivning ifm. vedligeholdelsesopgaver på fjernvarmesystemer m.m. Fagligt omfatter projekterne alle relevante fagområder i relation til fjernvarme. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, dvs. CTR kan vælge at indgå aftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. CPV: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

14 Danmark-Gentofte: Udlejning af egen fast ejendom DONG ENERGY OIL & GAS A/S Nybyggeri og lejekontrakt, Rødspættekaj, Esbjerg. Opførelse af lager- og kontorbygning for DONG Energys off-shore lokation i Esbjerg og 2-årig lejekontrakt. CPV: KPC Herning A 7400 Herning

15 Danmark-Glostrup: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af springmadrasser og polstrede møbler. Vestforbrænding udbyder håndtering af en mængde på ca tons springmadrasser og polstrede møbler pr. år. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

16 Danmark-Glostrup: Byggearbejde POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELSBOLIGFORENING PAB PAB afd. 2 Brunevang, afsnit 2. PAB afd. 2, Brunevang, afsnit 2. Renovering af 4 boligblokke, samt udvidelse af bygninger med i alt 0 nye boliger, samt opførelse af fælleshus og maskinhus. CPV: Adserballe & Knudsen A/S Ryttermarken Farum Telefon:

17 Danmark-Greve: Regnskabs- og revisionsvirksomhed GREVE KOMMUNE EU-udbud af Revision i Greve Kommune. Opgaven omfatter revision i henhold til Kommunestyrelsesloven LBK nr. 440 af vedr. lovpligtig revision og revision og påtegning af erklæringspligtige ydelser samt øvrige ydelser fx i form af rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og konsulentopgaver. Afgrænsning og opgavens omfang fremgår af kontraktbilagene. Der er info/spørgemøde om udbudsmaterialet den (3:30-5:00) på Greve Rådhus, Rådhusholmen 0, 2670 Greve,. Send besked om I deltager og hvor mange I kommer. CPV: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 Danmark-Hårlev: Indsamling af husholdningsaffald STEVNS KOMMUNE Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir i Stevns Kommune i perioden Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir fra samtlige helårsboliger og sommerhuse i Stevns Kommune. Det indsamlede affald skal køres til nærmere angivne modtageanlæg. CPV: , Renonorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Hørsholm: Programmelrelaterede tjenester HØRSHOLM KOMMUNE Vedligeholdelse af ESDH-system. Vedligeholdelse af kommunens ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup

20 Danmark-Hammel: Tunge motorkøretøjer FAVRSKOV AFFALD A/S EU-udbud af lastbil, kran og kroghejs samt hejselade til Favrskov Affald A/S. Favrskov Affald A/S () ønsker at anskaffe stk. fabriksny lastbil opbygget med fabriksny kran og kroghejs samt 2 stk. fabriksnye hejselade. Den samlede leverance skal være leveret til ordregiver senest 6 måneder efter kontraktindgåelse. Der indgås serviceaftale på lastbilen. Lastbilen skal løse flere forskellige opgaver hos ordregiver herunder: Indsamling af storskrald Indsamling af klinisk affald Indsamling af papirer fra offentlige institutioner Indsamling af batterier, kabelskrot, trykflasker ol. fra genbrugspladserne Servicere indsamlingsbeholdere ved borgerne Bringe nye affaldsbeholdere ud til borgerne Oprydning ved de små miljøbeholdere der står rundt omkring i kommunen Kranhjælp ved pumpestationer og ved kørsel med store spildevandspumper. ønsker en lastbil, der understøtter, at de fleste opgaver kan løses af kun én person. Det skal blandt andet være muligt at grabbe storskrald op i et åben hejselad med hydraulisk betjente toplåger og todelt manuel betjenbar baglåge. Lastbilen skal endvidere leveres med et lukket lad. Det samlede udbudsmateriale skal rekvireres ved henvendelse til: CPV: , , Volvo Truck Center Danmark A/S Logistikparken Brabrand Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Haslev: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 72,5 kv enleder PEX-kabel. Kontrakten omfatter komplet levering af 72,5 kv PEX-kabelsystem inklusiv alt nødvendigt tilbehør samt tilsyn og afprøvninger, der er nødvendige for installation og idriftsættelse. CPV: , nkt cables A/S Toftegårdsvej Asnæs Telefon: Fax: Internetadresse:

22 Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Entreprise Helsingørmotorvejen, Hørsholm Syd Øverødvej, støjskærme. Entreprise er en fagentreprise, som indeholder levering og montering af 3,6 km støjskærme inkl. espalier. CPV: C.G. Jensen A/S Fabriksvej Glostrup Mailadresse:

23 Danmark-Herning: Edb-kontrolsystem L90 Udskiftning af SRO-systemet på L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Udvikling og levering af SRO-system. CPV: Siemens A/S

24 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV-Gødstrup. E-DP3-E02. Pælefundering og kælder. Storentreprise. Jordarbejder, grundvandssænkning, pæleramning, kældre, dæk over kældre og terrændæk for Det nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup. Mængder oplyst i denne udbudsbekendtgørelse er vejledende, hvor endelige mængder vil fremgå af udbuds materialet. Storentreprisen vil omfatte ca m3 muldafrømning, jordarbejder svarende til håndtering af ca m3 jord, omfattende etablering af byggegruber, bassiner, midlertidige jorddepoter og tilfyldning omkring bygværker, herunder kalkstabilisering og indbygning i hævet vejanlæg og helipad samt tilbagefyldning af i alt ca m3 jord samt levering og indbygning af ca m3 stabilgrus. Udlægning af vandtæt membran i ler eller bentonit under hele byggegruben. Kloakarbejder omfattende ca lbm spilde- og regnvandsledninger inklusiv brønde, ca. 800 lbm drænledninger inklusiv brønde samt anlæggelse af -2 stk. spildevandspumpestationer og et antal dræn/kælderpumpestationer. Ramning af ca. 50 lbm 0 m spunsjernsprofiler forankret med jordankre, ramning og kapning af ca stk m lange funderingspæle, udførelse af lbm fundamentsbjælker, m2 betondæk, 000 m2 kælderydervægge i in situ beton, udførelse af ca. 000 m2 isolering af kældre og udvendige membraner samt montage af præfabrikerende betonelementer, herunder ca lbm fundamentsbjælker, ca. 550 lbm søjler og ca m2 huldækelementer. Endvidere etableres og vedligeholdes grundvandsænkning udført med ca. 400 lbm filterbrønde, ca. 200 lbm pejle-/kontrolboringer, ca. 40 stk. pumper, ca. 6 stk. lokale sugespidsanlæg samt etablering af ca. 800 lbm ledninger, 800 lbm faskiner. Okkerfjernelse med kalkdosering og ca m3 bassiner til okkerudfældning før udledning til recipient. Driftsovervågning med døgnvagt, egenkontrol og dokumentation overfor myndigheder. CPV: MJ Eriksson Edwin Rahrs Vej Brabrand Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Hillerød: Partikelacceleratorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron, Rigshospitalet. Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron. CPV: Axcon ApS Diplomvej Kgs. Lyngby Internetadresse:

26 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald Holbæk Affald -

27 Danmark-Hvidovre: Frugt, grøntsager og lignende produkter HVIDOVRE KOMMUNE Levering af frugt og grønt. Nærværende udbud omfatter køb af frugt og grønt herunder krydderurter, snitgrønt samt forarbejdede kartofler til kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kolonial samt frostvarer er ikke en del af udbuddet. CPV: , , , 03220, , , A & C Grønttorvets Catering A/S Grønttorvet Valby Internetadresse:

28 Danmark-København: Analyse af undersøgelse ARBEJDSTILSYNET Evaluering af en forstærket kontrol og dialogindsats over for bygherrer. I regeringens udspil om målretning af forebyggelsesfonden:»et godt og langt arbejdsliv«fremgår det, at medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen er udsat for langt flere arbejdsulykker og alvorlige skader end i de fleste andre brancher. Som følge af 2020-strategien skal antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede reduceres med 25 % i Et af initiativerne, der skal bidrage til den overordnede målsætning, er en handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Indsatsen løber fra 203 til 205 og indebærer bl.a. en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. Det fremgår endvidere af»et godt og langt arbejdsliv«, at handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen skal evalueres i 204. Dette udbud vedrører den del af handleplanen, der omhandler en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. En forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer indeholder 3 delelementer: dialogmøder, kontrolbesøg samt opfølgende dialogmøder. Målgruppen for dialogmøderne er flergangsbygherrer, virksomheder, som i praksis fungerer som flergangsbygherrer samt engangsbygherrer på store og langvarige projekter. Dialogmøderne fokuserer på bygherrens rolle i byggeprojekter og de metoder, som bygherren kan bruge for at forbedre arbejdsmiljøet generelt og nedbringe antallet af ulykker specifikt. På møderne deltager som regel også andre aktører, fx bygherrens rådgivere, projekterende og eventuelt entreprenører. Det overordnede formål med en evaluering af den forstærkede kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer er at belyse effekten af indsatsen i form af, om bygherren som følge af dialogmøder og den samlede indsats ) er blevet motiveret til at efterspørge sikkerhedshensyn i byggeprocessen via udbud og kontrakter med projekterende og entreprenører; 2) er blevet motiveret til at engagere sig under projekteringen og byggeprocessen for at følge op på, at sikkerhedshensyn bliver prioriteret samt 3) har foretaget ændringer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet på igangværende og nye byggeprojekter og i så fald hvilke. CPV: , Konsortium TeamArbejdslivApS-Grontmij Trekronergade Valby Telefon: Internetadresse:

29 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER -

30 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK CPV: Bygge- og anlægsarbejder. Museumstechnik Berlin Kärntener Strasse Berlin TYSKLAND

31 Danmark-København: Forsikringstjenester STATENS SERUM INSTITUT Forsikringsaftaler begrænset EU-udbud. En række forsikringsaftaler med ikrafttrædelse..204, og som løber i en 3-årig periode med en option for SSI på at forlænge aftalerne 2 gange år. CPV: Codan Forsikring Codan Forsikring Tryg Forsikring Codan Forsikring Codan Forsikring Gauda Forsikring Gouda Forsikring IF... Forsikring IF... Forsikring RiskPoint RiskPoint

32 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Rammekontrakten omfatter overordnet følgende konferencepakker: Kort tids mødepakke (fx morgenmøde eller gå-hjemmøde) Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 2-2 mødepakke uden overnatning. Der efterspørges endvidere en række tilkøbsydelser. CPV: Golf Hotel Viborg A/S Randersvej Viborg Color Hotel Skagen A/S Gl. Landevej Skagen Tribe Hotel Management Danmark A/S Rendbursgade Aalborg Dancenter A/S Kystvej Hirtshals Himmerland Golf og Spa Resort A/S Centervej, Gatten 9640 Farsø Hotel Blicher ApS Kyhnsvej Ry Munkebjerg Hotel Egebjergvej 8700 Horsens Pejsegården v/g Nygaard Nielsen Søndergade Brædstrup

33 Pindstrup Centret Johs. F. La Cours Allé 8550 Ryomgård Radisson Blu Limfjord Hotel v/richard Byrdal Ved Stranden Aalborg Rezidor Scandinavia Hotel Aarhus A/S Margrethepladsen 8000 Aarhus C Scandic Hotels A/S Hadsundvej Aalborg Ø Scandic Hotels A/S Østergade Aarhus C Scandic Hotels A/S Rytoften Århus V Aarhussalen Skt. Knuds Torv 3,. sal 8000 Aarhus C A/S Hotel Svendborg Centrumpladsen 5700 Svendborg Thaisen Hus v/peter Thaisen Kokskovvej Ringe Pindstrup Centret Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart DSB Fyrvej 5800 Nyborg Tribe Hotel Management Danmark A/S Jernbanegade Odense C Dansk Blindesamfund Søndermarksvej Fredericia 2

34 Hotel Ansgar, Slotsgården ApS Østre Stationsvej Odense C Hotel Australia ApS Dæmningen Vejle Hotel Christiansminde-HK-Kursusejd Christiansmindevej Svendborg Park Hotel, Middelfart A/S Viaduktvej Middelfart Hotel Plaza, Odense A/S Østre Stationsvej Odense C Wing Hotels ApS Nordmarksvej Billund Munkebjerg Hotel Munkebjergvej Vejle Scandic Hotels A/S Flegborg Vejle Scandic Hotels A/S Kokholm Kolding Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget Middelfart Thaisen Hus v/peter Thaisen Assensvej Ringe Trinity Hotel & Konference Center A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Munkebjerg Hotel Willy Sørensens Plads Vejle Vingsted Hotel & Konferencecenter Vingsted Skovvej Bredsten 3

35 Scandic Hotels A/S Hvidkærvej Odense SV Strange Hotel Management ApS Sørupvej Ringsted Bandholm ApS Havnegade Bandholm Bymose Hegn Fonden Bymosegårdsvej 3200 Helsinge Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem og Camping v/inge U Ernst Ishøj Strandvej Ishøj EMMAUS Fonden Højskolevej Haslev Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen Glostrup Havreholm Slot C/o Palæ Holding A/S Klosterrisvej 4, Havreholm 300 Hornbæk Hotel Vinhuset ApS Sct. Peders Kirkeplads Næstved Højstrupgård A/S Ejler Jensens vej 3000 Helsingør HK-Københavns Kursusejendom Klinten Søndervej Rødvig Kobæk Strand Konferencecenter A/S Kobækvej Skælskør Konventum LO-skolens Konferencecenter A/S Gl. Hellebækvej Helsingør Fagligt Fælles Forbund (3F) Alleen Karrebæksminde 4

36 Kysthusene Gilleleje ApS Tinkerup Strandvej 8A 3250 Gilleleje Hotel Menstrup Kro Af ApS Menstrup Bygade Næstved Nordsjællands KonferenceCenter ApS Gydevang Allerød Pharmakon A/S Milnersvej Hillerød Den selvejende institution Sankt Helene Centeret Tisvildeleje Bygmarken Tisvildeleje Fondet for Dansk Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé

37 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Actavis A/S Ørnegårdsvej Gentofte

38 Danmark-København: Laserprintere KAB S.M.B.A. Printerplatform. ønskede at indgå en aftale om levering af ny printerplatform til ordregivers administrationsbygning i København. Efter gennemførelse af behovsanalyse, blev der konstateret et anslået behov for følgendeenheder: stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. printer farve A4 (stand-alone) laser 0 stk. printer mono A4 (stand-alone) laser 2 stk. printcenter multifunktionsmaskiner produktion. Det var et generelt krav, at alle enheder skulle være af samme fabrikat og serviceret af samme organisation. I tillæg til ovenstående skal der løbende leveres et antal printere til placering på ordregivers kundersejendomskontorer. Dette antal kan dog ikke fastsættes eller garanteres på nuværende tidspunkt. Når det bliver aktuelt, vil udstyret blive købt og koordineret af ordregiver. CPV: , 30250, , , , 30200, , , , XDC Gruppen A/S Tigervej Køge

39 Danmark-København: Lovgivende myndigheders tjenester MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Miljøstyrelsens udbud af et center for hormonforstyrrende stoffer ( ). Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt for perioden om drift af et center for hormonforstyrrende stoffer, der skal fortsætte den målrettede videnopbygning til understøttelse af myndighedernes forebyggende arbejde, herunder regulering. Opgaverne omfatter løbende drift af centret, herunder videnskabelig rådgivning og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. Kontrakten dækker perioden og udføres indenfor rammerne af et fast vederlag på: DKK i DKK i DKK i DKK i 207. Aftale om udførelse af opgaven indgås i form af en flerårig kontrakt med udløb Optioner: har option på tilkøb af ekstra leverancer i form af administration og gennemførelse af yderligere projekter end de, der årligt igangsættes af centret under det faste vederlag. Optionen kan bruges til tilkøb af ekstra leverancer for op til 5 mio. DKK pr. år i gennemsnit. Sådanne ekstra leverancer kan, ligesom projekter igangsat under centrets arbejdsprogram, undersøge problemstillinger relateret til hormonforstyrrende stoffer, hvis effekter på mennesker og miljø ikke er fuldstændigt klarlagt jf. afsnittet Formål. Leverancerne kan også være videnskabelige bidrag til lovgivningsmæssige processer i EU, herunder for eksempel kriterieudvikling. har option på forlængelse af kontraktperioden med 2 gange år på uændrede betingelser. Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af det samlede udbudsmateriale, som kan findes på MIljøstyrelsens hjemmeside: CPV: Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 200 København Ø 200 København

40 Danmark-København: Motionsudstyr DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Træningsudstyr kredsløbstræning og vægttræning. Direktoratet for Kriminalforsorgen udbyder hermed rammeaftale om levering af Træningsudstyr. Kriminalforsorgen tilbyder de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion i arresthusene og fængslerne. Blandt de træningsformer der tilbydes de indsatte, er kredsløbstræning og styrketræning. Kriminalforsorgen ønsker gennem dette udbud at indgå aftaler vedrørende de indkøb af udstyr der understøtter henholdsvis kredsløbs- og styrketræning. Det er et krav, at der tilbydes det fulde sortiment på delaftalerne, herunder tilbydes service og vedligehold af udstyret i rammeaftalens løbetid, dog er enkelte styrketræningsudstyr undtaget for dette. Gældende fra ændrer Kriminalforsorgen som led i indsatsen mod misbrug af dopingmidler regelsættet for indsattes styrketræning. Reglerne bliver skærpet, hvilket formodentlig vil betyde, at nogle institutioner vil omlægge deres træningstilbud fra at være en blanding af styrke- og kredsløbstræning til kun at omfatte kredsløbstræning. Kriminalforsorgens forventning er derfor, at hovedvægten af købet på aftalen vil ligge på delaftale, mens købet på delaftale 2 forventes at være mindre suppleringskøb. Delaftale Kredsløbstræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Løbebånd (Intens brug 2 t/dag). Simpelt løbebånd (Normal brug 4 t/dag). Romaskine. Stepmaskine. Spinning-cykel. Motionscykel. Cross-trainer. Delaftale 2 Styrketræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Rygbænk. Mavebænk. Cable Cross/-Over. Rygmaskine m/vægtmagasin. Kettlebells. Håndvægte. Smith-stativ. Vægtstænger og vægtskiver. Maskine til ben-ekstension. Maskine til ben-curl. Bænkpres (flad bænk + stativ). Bænkpres (skrå bænk + stativ). CPV: , , , , , , , , , , , , , Fitness Solutions ApS Vestervang 8, Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon:

41 Fitness Engros A/S Snedkervej Tåstrup 2

42 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse MILJØSTYRELSEN Undervisningsmateriale til folkeskolen om affald. Miljøstyrelsen vil udarbejde undervisningsmateriale/kampagnemateriale til folkeskolens elever om affald, herunder sortering og genanvendelse af affald samt sammenhængen mellem forbrug og miljøbelastning fra affald, ressourceforbrug og affaldsforebyggelse. Formålet med projektet er at højne børns opmærksomhed på, at affald er en ressource, som skal udnyttes bedst muligt og at der er miljømæssige fordele ved at genanvende affald frem for at bruge jomfruelige materialer. Derudover skal projektet motivere skolebørnene til at sortere mere affald. Tilbuddet skal dække alle omkostninger til udarbejdelse af undervisningsmateriale/kampagnemateriale, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Konsortiet PlanMiljø og Vestforbrænding Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-København: Regnskabs- og revisionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af revision. Revision af boligforeningen og boligforeningens afdelinger i form af lovpligtig revision i henhold til de for almene boligorganisationer gældende regler, og som option mulighed for at tilkøbe en række ekstraydelser i form af revision af administrerede ejerforeninger m.v., påtegning af fordelingsregnskaber, revision af varme-, vand- og el-regnskaber, uanmeldte kasseeftersyn, afdelingsprotokollater, mødedeltagelse, revision af byggeregnskaber, revision af boligsociale regnskaber, samt konsulentbistand. CPV: PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Telefon: Internetadresse:

44 Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing MILJØSTYRELSEN Informationskampagner om affald rettet mod servicesektoren. Der skal gennemføres 2 informationskampagner i samarbejde med brancheforeninger som f.eks. Dansk Erhverv, Horesta mv., samt indsamlingsvirksomheder og kommuner, der skal gøre servicesektoren bevist om vigtigheden af at kildesortere og indsamle det organiske affald til materialenyttiggørelse (bioforgasning og udnyttelse af næringsstoffer på landbrugsjord) samt at kildesortere de tørre fraktioner (papir, pap, metal og plast) for at sikre og øge genanvendelse af disse. Dette vil ske i form af 2 informationskampagner, som udføres i henholdsvis 204 og Tilbuddet skal dække alle omkostninger til kampagnernes gennemførelse, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Rostra Kommunikation og Research A/S Svanemøllevej Hellerup Telefon: Internetadresse:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR

HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM ÅR Transportudvalget 2011-12 L 78 Bilag 5 Offentligt Bevarlandtaxaernes landsdækkende undersøgelse af land- og bytaxier i Danmark NY UNDERSØGELSE OM UDKANTSDANMARK: HVER TREDJE TAXI PÅ LANDET LUKKET PÅ FEM

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt

Matas-butik Adresse Postnr. By Dato Tidspunkt Matas Trianglen Østerbrogade 72 2100 København Ø 10.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 142 2100 København Ø 18.08 12.00-16.00 Matas Østerbrogade 104 2100 København Ø 25.08 12.00-16.00 Matas Østerbro Centret

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn

Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland. Delaftale 2 - Sydlig del af Jylland og Fyn Delaftale 1 - Nordlig del af Jylland Pindstrup Centret Aalborg Airport A/S BEST WESTERN Scheelsminde Center.dk Frederikshavn Sømandshjem & Montra Hanstholm Fonden Aalborg Sømandshjem L&Bbredvig aps Skanderborg

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009

Notat. Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen. Januar 2009 Notat Januar 2009 Kontaktinformation på leverandører på hotelaftalen Delaftale 1: København Centrum Ascot Hotel Studiestræde 61 1554 København V Telefon: 33 12 60 00 Email: hotel@ascot-hotel.dk Best Western

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Stadig flere elever går på privatskole

Stadig flere elever går på privatskole Procent Stadig flere elever går på privatskole Et ud af seks børn eller 16,5 pct., der netop har startet det nye skoleår, går på privatskole. Det er en stigning på 36,4 pct. siden 2. Tendensen er landsdækkende.

Læs mere

Folkeskolelærernes undervisningstid

Folkeskolelærernes undervisningstid Folkeskolelærernes undervisningstid, 2013/14 - Folkelærernes gennemsnitlige undervisningsandel er i skoleåret 2013/14 36,2 procent (brutto) og 41,9 procent netto for kommuner på 2005-arbejdstidsaftalen.

Læs mere

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448)

DAMUSA Sammenfatningsrapport 1. Vælg en af nedenstående muligheder: Jeg er... Svarprocent: 100% (N=1448) 1. Vælg en af nedenstående muligheder: "Jeg er..." Svarprocent: 100% (N=1448) Spørgsmålstype: Vælg en Nuværende elev 244 17% Tidligere elev 69 5% Kommende elev (står på venteliste) 43 3% Underviser 67

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29

Q1 Dit barns alder. Besvaret: 216 Sprunget over: 0 0% 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 Q1 Dit barns alder Besvaret: 216 Sprunget over: 0 10 8 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 1,39% 3 2,31% 5 5,09% 11 12,96% 28 11,11% 24 13,43% 29 11,11% 24 12,04%

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt

Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danskernes formuer udvikler sig utroligt skævt Danmarks Statistik har offentliggjort en ny opgørelse af formuerne blandt danske familier. Det er første gang, at Danmarks Statistik offentliggør formuestatistik,

Læs mere

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen

Notat. Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Notat Behov for oprydning i affaldsgebyr-junglen Virksomheder skal betale et affaldsgebyr til dækning af de kommunale administrative udgifter i forbindelse med håndtering af erhvervsaffald. De beløb, virksomheder

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder

Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder Har du en gravhøj i baghaven? Kulturarvsstyrelsen har overtaget tilsynet med de danske fortidsminder.

Læs mere

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner

Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Stor forskel på jobmulighederne i landets kommuner Situationen på det danske arbejdsmarked er generelt begyndt at lysne. Der er dog stor forskel på, hvor godt det går i de enkelte kommuner. Bedst går det

Læs mere

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:277124-2013:text:da:html Danmark-Sorø: Nedrivningsarbejde 2013/S 159-277124 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift

Notat. Muligheder og konsekvenser ved ændring af skat, grundskyld og dækningsafgift Notat Center for Økonomi og Ejendomme Økonomi og Planlægning Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. 49282318 Mob. 25312318 tlj11@helsingor.dk Dato 11.08.2015 Sagsbeh. Thomas Ljungberg Jørgensen Muligheder og

Læs mere

Stor variation i de kommunale affaldsordninger

Stor variation i de kommunale affaldsordninger En ny organisering af affaldssektoren betyder, at der etableres en tilmeldeordning i kommunerne, hvor virksomhederne kan tilmelde sig, hvis de ønsker at bruge den kommunale genbrugsplads. Selvom kommunerne

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling.

Taleundervisning/-behandling. Albertslund Kommune. Allerød Kommune. Asssens Kommune. Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Taleundervisning/-behandling Alle har ret til gratis stammeundervisning/-behandling. Alle kommuner har endnu ikke svaret på henvendelse fra foreningen, så siden vil løbende blive opdateret, som svarene

Læs mere

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006

Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Hovedbestyrelsens forslag til strukturændringer til behandling på landsforeningens generalforsamling 4. november 2006 Denne side indeholder koncentrater af de forslagstekster, der jf. vedtægterne skal

Læs mere

Kommunen er medejer af

Kommunen er medejer af Kommune Albertslund Kommune Allerød Kommune Assens Kommune Ballerup Kommune Billund Kommune Bornholm Regionskommune Brøndby Kommune Brønderslev Kommune Kommunen er medejer af Albertslund Varmeforsyning

Læs mere

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner.

Der er for PensionDanmarks medlemmer som for befolkningen i øvrigt store forskelle mellem kommunerne i antallet af tilkendte førtidspensioner. Nr. 4 / Februar 2012 Der er væsentlige forskelle på kommunernes rammebetingelser og befolkningssammensætning. Men ingen af disse faktorer kan forklare de store kommunale forskelle i antallet af førtidspensioner.

Læs mere

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger

Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger Data og kommentarer vedrørende kvantitativ beskrivelse af pædagogers ansættelse i deltids- eller heltidsstillinger I forbindelse med fase 1 i projektet Deltidsstillinger til fuldtidsstillinger for pædagoger

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre

AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre AMU-udbydere og VUC ere fordelt på dækningsområder for de nye VEU-centre Regioner Geografiske dækningsområder for VEU-centre Kommuner AMU-udbydere fra januar 2010 og VUC ere Region Nordjylland Dækningsområde

Læs mere

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER

PRISLISTE ONLINE PRODUKTER LISTE ONLINE PRODUKTER ONLINE start ONLINE basis ONLINE PROFIL 1 ONLINE PROFIL 2 ONLINE PROFIL 3 ONLINE PROFIL 5 Kort tekst på resultatside (uden billede, tekst og link) (uden billede, tekst og link) 2

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S

Dines Jørgensen & Co. A/S. DJ Miljø & Geoteknik P/S Dines Jørgensen & Co. A/S Hillerød og Sorø 54 ansatte DJ Miljø & Geoteknik P/S Hillerød og Sorø 24 ansatte Dines Jørgensen & Co. A/S er et ingeniørfirma med rådgivning indenfor Anlæg og Byggeri. Firmaet

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige?

Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Efterløn Hvem går på efterløn som 60 eller 61-årige? Analysen viser, at det især er blandt ufaglærte og kvinder at en stor andel går på efterløn som 60 eller 61-årig. Derudover viser analysen, at der er

Læs mere

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014

Faktaark. Hotelaftalen. December 2014 Faktaark December 2014 aftalen Fordele ved hotelaftalen Moderniseringsstyrelsen har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af hotelophold i Danmark (hotelaftalen). Den nye rammekontrakt, som træder

Læs mere

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning.

Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen om trafikbestilling 2016 til efterretning. Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 25. juni 2015 Torsten Rasmussen 15 Orientering om trafikbestilling 2016 Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orienteringen

Læs mere

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER

Beretning TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Beretning om TILSKUD TIL RETSHJÆLPSINSTITUTIONER Afgivet af Civilstyrelsen i april - 1 - Reglerne Som led i implementeringen af reformen vedrørende blandt andet fri proces og retshjælp, der er vedtaget

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER ISHØJ 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 26 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Ulige levevilkår i de danske kommuner

Ulige levevilkår i de danske kommuner Ulige levevilkår i de danske kommuner Sammenvejer man en bred vifte af indikatorer for, hvor det er bedst at bo i Danmark, ligger Allerød kommune som den kommune, der samlet set er mest attraktiv at bo

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014

Udbudsannonce Prækvalifikation. Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen. Marts 2014 Udbudsannonce Prækvalifikation Annoncering af konsulentbistand til udarbejdelse af evaluering af frikommuneordningen Marts 2014 Baggrund og formål KL udbyder i samarbejde med Økonomi- og Indenrigsministeriet

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER HØRSHOLM 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 12 pct. uden for arbejdsmarkedet BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver

Ny kredsstruktur. Arbejdsopgaver - dele - hjælp - møder - medlemshvervning - arrangere - deltage - oprette F JAfd. J.nr. KOP til Aarhus den 23. september 2013 Forslag til Repræsentantskabsmødet &-9. november 2013 Fremsat af Hovedbestyrelsen

Læs mere

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever.

Der er derfor behov for viden på nogle centrale områder om, hvordan status er i kommunerne, hvad I har fokus på, og hvilke udfordringer I oplever. Side 1 af 13 U11R-KN3M-LFVK U11R-KN3M-LFVK Kære Kommune Der er fortsat stor interesse om folkeskolereformens implementering. I KL er vi meget optagede af at følge reformimplementeringen, og ikke mindst

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014

LØNTABEL Gældende fra 1. august 2013 til 31. marts 2014 opdateret d. 9. august 0 LØNTABEL Gældende fra. august 0 til. marts 04 Denne løntabel indeholder alene de overenskomstbestemte løndele samt pension. Lokalt aftalte løndele aftales på den enkelte skole

Læs mere

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31

Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 Ressourceforbruget på 19 udgiftsområder 1.31 FaaborgMidtfyn Kommune Smnl. gruppen Region Syddanmark Hele landet Regnskab 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig 60.272 63.748 64.407 69.833 Folkeskolen, kr.

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland

Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehus byggeprojekter i Region Sjælland Sygehusplan 2010-2020 Hovedsygehus i Køge Akutsygehuse i Holbæk, Slagelse og Nykøbing Falster. Specialsygehuse i Roskilde og Næstved Sygehusplan 2010 Sygehusbyggeri

Læs mere

Ledelse og medarbejdere

Ledelse og medarbejdere Seneste opdatering 26. 21. september februar 2013 2014 Seneste opdatering 26. september 2014 Ledelse og medarbejdere Hovedkontor Slotsmarken 11 2970 Hørsholm Tlf.: 7024 2900 E-mail: info@d-i.dk Navn Titel

Læs mere

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER

PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Bilag 3 KL Side 1 Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte PROTOKOLLAT OM UDMØNTNING AF TREPARTSMIDLERNE TIL SENIORPOLITISKE INITIATIVER Parterne er enige om, at med protokollatet styrkes de kommunale

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

ophold i Danmark Statens Indkøb http://www.statensindkob.dk/statens-indkobs-aftaler/statens-indkobs-aftaler/fm-ophold-i-danmark Side 1 af 6 ophold i Danmark Moderniseringsstyrelsen har gennemført et genudbud

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Region Nordjylland 5 forløb

Region Nordjylland 5 forløb Region Nordjylland 5 forløb Forløb 1 Yderligere 01-12-2015 30-11-2016 Aalborg Universitetshospital, psykiatrien 1. halvår i Psykosesøjle, 2. halvår i Akutsøjle 01-12-2016 30-11-2017 Aalborg Universitetshospital,

Læs mere

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014

ESCO energirenoveringer med garanti. Havnekonference 2014 ESCO energirenoveringer med garanti Havnekonference 2014 Answers for infrastructure and cities. Agenda Siemens Building Technologies Energirenovering Case fra Guldborgsund Kommune Brugeradfærd Spørgsmål??

Læs mere

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011

Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Kommunale investeringer i Dansk Turisme 2011 Formålet med dette katalog er at samle de offentlige investeringer i turismen og dermed skabe en oversigt over, hvad der investeres i turismen fra offentlig

Læs mere

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller,

Politisk dokument uden resume. 17 Status for udbud. Indstilling: Administrationen indstiller, Politisk dokument uden resume Sagsnummer Bestyrelsen 30. april 2015 Hans Henrik Christiansen 17 Status for udbud Indstilling: Administrationen indstiller, at bestyrelsen tager orientering om status for

Læs mere

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014

Bygningsstyrelsen. Planlægning af byggeri i en politisk kontekst. Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 Bygningsstyrelsen Planlægning af byggeri i en politisk kontekst Kontorchef Anniken Kirsebom 23. september 2014 25-09-2014 1 Indhold Hvem er Bygningsstyrelsen? Fokusområder Planlægning af byggeri i en politisk

Læs mere

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite

BibZoom.dk. Support Supporthenvendelser Supporthenvendelser, emne Facebook-fans Sidevisninger på supportwebsite BibZoom.dk BIBZOOM.DK MÅNEDSSTATISTIK TIL BIBLIOTEKER - AUGUST 211 BIBZOOM.DK STATSBIBLIOTEKET VICTOR ALBECKS VEJ 1 8 AARHUS C Brug af websitet BibZoom.dk Besøg på BibZoom.dk Brugere Tidsforbrug pr. besøg

Læs mere

Patienters oplevelser på landets sygehuse

Patienters oplevelser på landets sygehuse Den Landsdækkende Undersøgelse af Patientoplevelser Patienters oplevelser på landets sygehuse Spørgeskemaundersøgelse blandt 26.045 indlagte patienter 2006 tabelsamling Enheden for Brugerundersøgelser

Læs mere

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel

Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Ulighedens Danmarkskort 2013 Store variationer i danske børns trivsel Børn, der lever med store sociale og økonomiske udfordringer i deres tidlige år, oplever ofte, at problemerne følger dem ind i ungdoms-

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS

BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER RANDERS 26 pct. uden for arbejdsmarkedet 7 spørgsmål og svar til kommunalvalg 2013 BESKÆFTIGELSESPOLITISKE RESULTATER Dansk Arbejdsgiverforening 2013 Layout: DA Forlag

Læs mere