Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og institutioner i Region Nordjylland. CPV: Frugt Karl Engros ApS Kyskvej Nørresundby Telefon:

2 Danmark-Aalborg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AALBORG KOMMUNE, BORGMESTERENS FORVALTNING, IT OG DIGITALISERING Koncernløsning (økonomi, debitor, løn, vagtplan). Kontrakt om koncernløsning omfattende understøttelse af kommunens opgaver og processer indenfor økonomi, debitor, løn og vagtplan. Leverancen omfatter alle ydelser, der er nødvendige for ibrugtagning af løsningen, herunder: Brugsret til løsningen. Drift og support. Vedligeholdelse og videreudvikling af løsningen i forhold til lovgivningmæssig, faglig og teknologisk udvikling. Implementering af løsningen, herunder projektledelse, konvertering, superbrugeruddannelse, afprøvning, dokumentation og kvalitetssikring i forbindelse med ibrugtagning af løsningen. Integration og snitflader til/fra andre systemer. Levering og vedligeholdelse af dokumentation på dansk Uddannelse i henhold til aftalt omfang (option). En koncernløsning med understøttelse af målsætninger vedr. effektivisering, digitalisering, forenklede arbejdsgange, tværgående overblik og styring. Løsningen er en servicebureauløsning. Hovedparten af 204 afsættes til implementering. Løsningen skal sættes i drift i Aalborg Kommunes forvaltninger og institutioner, herunder selvejende institutioner pr CPV: , , , , , Fujitsu A/S Lautrupbjerg Ballerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

3 Danmark-Aalborg: Massespektrometer AALBORG UNIVERSITET Indkøb af massespektrometer. Aalborg Universitet har behov for at købe et massespektrometer. Da man allerede har foretaget en lang række forsøg på tilsvarende men ældre udstyr er man af hensyn til sammenligningsmulighederne mellem forsøgene nødet til at anvende udstyr af samme fabrikat. I forbindelse med købet indledes der desuden et teknisk samarbejde med leverandøren i det det specifikke instruments unikke funktionalitet påtænkes udnyttet til at øge det forskningsmæssige udbytte af udstyret. CPV: Termo Fischer Scientific - Termo Electron A/S Stamholmen Hvidovre Telefon: Internetadresse: Fax:

4 Danmark-Aarhus: Diverse tjenesteydelser AARHUS UNIVERSITET Rådgivning og støtte til elitesportsudøvere under uddannelse på AU. Særlig rådgivning og støtte til elitesportsudøvere på AU. CPV: Active Institute Dalgas Avenue Aarhus Telefon:

5 Danmark-Aarhus: Forsikringstjenester ALMENBO AARHUS Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Almenbo Aarhus. CPV: , , , , , 66540, Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang 4 Ballerup 2750 Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Topdanmark Borupvang Ballerup Internetadresse: Gjensidige A.C. Meyers Vænge København SV Internetadresse: Dansk Glasforsikring Gammel Kaplevej Virum Internetadresse:

6 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS UNIVERSITET Platform til håndtering af digital eksamen. Platform til håndtering af digitale eksamener for AU, AAU, CBS, KU og RUC. CPV: Arcanic A/S Niels Koppels Alle 404, Lyngby

7 Danmark-Allerød: Administrative tjenester på boligområdet ALLERØD KOMMUNE Budrunde administration af ældreboliger. Se vedhæftede filer. CPV: , Boligkontoret Danmark Lundsgade København Ø Mailadresse: Telefon: Fax:

8 Danmark-Ballerup: Dele til krigsskibe DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Dele til krigsskibe.

9 Danmark-Billund: Forsikringstjenester BILLUND LUFTHAVN A/S Forsikringsaftaler udbud med forhandling i relation til forsikringer. Forikringer til Billund Lufthavn baseret på -årige forsikringsperioder med start pr CPV: Risk Point København Risk Point København Tryg Forsikring Ballerup Tryg Forsikring Ballerup Gjensidige Forsikring København First Marine København First Marine København AIG Europe Frederiksberg AIG Europe Frederiksberg Tryg Forsikring Ballerup

10 Danmark-Birkerød: Tømning af nedløbsbrønde RUDERSDAL KOMMUNE Rammeaftale om tømning af nedløbsbrønde. Udbuddet omfatter indgåelse af rammeaftaler om tømning af vejbrønde med med hver af de deltagende kommuner, således at hver kommune er ordregiver efter udbuddet. Rudersdal Kommune er ansvarlig for gennemførelsen af udbuddet. Der afgives et samlet tilbud til de deltagende kommuner. CPV: ISS Kloak- og Industriservice Ydunsvej Hillerød

11 Danmark-Brøndby: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Banedanmark -

12 Danmark-Charlottenlund: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support GENTOFTE KOMMUNE Udbud af etablering, vedligeholdelse og videreudvikling af Gentofte Platformen. Gentofte Platformen er en samlet it-platform for samtlige medarbejdere i kommunen. Platformen skal erstatte flere af de nuværende administrative systemer, herunder det nuværende ESDH-system og intranet. Anskaffelsen skal indfri behovet for en mere moderne og sammenhængende platform, der understøtter kommunens behov for mere effektive arbejdsprocesser med overholdelse af god forvaltningspraksis og et højt sikkerhedsniveau. Det er samtidig væsentligt, at den nye platform kommer til at hænge godt sammen med kommunens øvrige administrative produktionsredskaber, herunder Microsoft Office-pakken, Lync mv., så medarbejderne oplever et sammenhængende og velfungerende arbejdsunivers. CPV: , , , , Netcompany A/S Grønningen København K

13 Danmark-Frederiksberg: Ingeniørvirksomhed CENTRALKOMMUNERNES TRANSMISSIONSSELSKAB I/S CTR Rammeaftale, teknisk rådgivning vedrørende fjernvarmeprojekter. Kontrakten omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende fjernvarmeprojekter for CTR, og omfatter ydelser indenfor projektering, projekteringsledelse, byggeledelse, tilsyn og rådgivning ifm. vedligeholdelsesopgaver på fjernvarmesystemer m.m. Fagligt omfatter projekterne alle relevante fagområder i relation til fjernvarme. Rammeaftalerne er ikke eksklusive, dvs. CTR kan vælge at indgå aftale med rådgivere, der ikke har en rammeaftale. CPV: Rambøll Danmark A/S Hannemanns Allé København Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: COWI A/S Parallelvej Kongens Lyngby Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse: Grontmij A/S Granskoven Glostrup Telefon: Mailadresse: Fax: Internetadresse:

14 Danmark-Gentofte: Udlejning af egen fast ejendom DONG ENERGY OIL & GAS A/S Nybyggeri og lejekontrakt, Rødspættekaj, Esbjerg. Opførelse af lager- og kontorbygning for DONG Energys off-shore lokation i Esbjerg og 2-årig lejekontrakt. CPV: KPC Herning A 7400 Herning

15 Danmark-Glostrup: Affaldsbehandling og bortskaffelse af ufarligt affald I/S VESTFORBRÆNDING Behandling af springmadrasser og polstrede møbler. Vestforbrænding udbyder håndtering af en mængde på ca tons springmadrasser og polstrede møbler pr. år. CPV: HCS Hvissingevej Glostrup Internetadresse:

16 Danmark-Glostrup: Byggearbejde POSTFUNKTIONÆRERNES ANDELSBOLIGFORENING PAB PAB afd. 2 Brunevang, afsnit 2. PAB afd. 2, Brunevang, afsnit 2. Renovering af 4 boligblokke, samt udvidelse af bygninger med i alt 0 nye boliger, samt opførelse af fælleshus og maskinhus. CPV: Adserballe & Knudsen A/S Ryttermarken Farum Telefon:

17 Danmark-Greve: Regnskabs- og revisionsvirksomhed GREVE KOMMUNE EU-udbud af Revision i Greve Kommune. Opgaven omfatter revision i henhold til Kommunestyrelsesloven LBK nr. 440 af vedr. lovpligtig revision og revision og påtegning af erklæringspligtige ydelser samt øvrige ydelser fx i form af rådgivning, udredningsopgaver, opfølgning og konsulentopgaver. Afgrænsning og opgavens omfang fremgår af kontraktbilagene. Der er info/spørgemøde om udbudsmaterialet den (3:30-5:00) på Greve Rådhus, Rådhusholmen 0, 2670 Greve,. Send besked om I deltager og hvor mange I kommer. CPV: PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Mailadresse: Telefon: Internetadresse: Fax:

18 Danmark-Hårlev: Indsamling af husholdningsaffald STEVNS KOMMUNE Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir i Stevns Kommune i perioden Indsamling af dagrenovation, batterier/småt elektronik og papir fra samtlige helårsboliger og sommerhuse i Stevns Kommune. Det indsamlede affald skal køres til nærmere angivne modtageanlæg. CPV: , Renonorden A/S Islandsvej Herfølge Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

19 Danmark-Hørsholm: Programmelrelaterede tjenester HØRSHOLM KOMMUNE Vedligeholdelse af ESDH-system. Vedligeholdelse af kommunens ESDH-system. CPV: Formpipe Software A/S Borupvang 5D 2750 Ballerup

20 Danmark-Hammel: Tunge motorkøretøjer FAVRSKOV AFFALD A/S EU-udbud af lastbil, kran og kroghejs samt hejselade til Favrskov Affald A/S. Favrskov Affald A/S () ønsker at anskaffe stk. fabriksny lastbil opbygget med fabriksny kran og kroghejs samt 2 stk. fabriksnye hejselade. Den samlede leverance skal være leveret til ordregiver senest 6 måneder efter kontraktindgåelse. Der indgås serviceaftale på lastbilen. Lastbilen skal løse flere forskellige opgaver hos ordregiver herunder: Indsamling af storskrald Indsamling af klinisk affald Indsamling af papirer fra offentlige institutioner Indsamling af batterier, kabelskrot, trykflasker ol. fra genbrugspladserne Servicere indsamlingsbeholdere ved borgerne Bringe nye affaldsbeholdere ud til borgerne Oprydning ved de små miljøbeholdere der står rundt omkring i kommunen Kranhjælp ved pumpestationer og ved kørsel med store spildevandspumper. ønsker en lastbil, der understøtter, at de fleste opgaver kan løses af kun én person. Det skal blandt andet være muligt at grabbe storskrald op i et åben hejselad med hydraulisk betjente toplåger og todelt manuel betjenbar baglåge. Lastbilen skal endvidere leveres med et lukket lad. Det samlede udbudsmateriale skal rekvireres ved henvendelse til: CPV: , , Volvo Truck Center Danmark A/S Logistikparken Brabrand Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

21 Danmark-Haslev: Elektriske motorer, generatorer og transformatorer SEAS-NVE HOLDING A/S 72,5 kv enleder PEX-kabel. Kontrakten omfatter komplet levering af 72,5 kv PEX-kabelsystem inklusiv alt nødvendigt tilbehør samt tilsyn og afprøvninger, der er nødvendige for installation og idriftsættelse. CPV: , nkt cables A/S Toftegårdsvej Asnæs Telefon: Fax: Internetadresse:

22 Danmark-Hedehusene: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder VEJDIREKTORATET Entreprise Helsingørmotorvejen, Hørsholm Syd Øverødvej, støjskærme. Entreprise er en fagentreprise, som indeholder levering og montering af 3,6 km støjskærme inkl. espalier. CPV: C.G. Jensen A/S Fabriksvej Glostrup Mailadresse:

23 Danmark-Herning: Edb-kontrolsystem L90 Udskiftning af SRO-systemet på L90 Affaldsforbrænding i Esbjerg. Udvikling og levering af SRO-system. CPV: Siemens A/S

24 Danmark-Herning: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, HOSPITALSENHEDEN VEST, DNV-GØDSTRUP DNV-Gødstrup. E-DP3-E02. Pælefundering og kælder. Storentreprise. Jordarbejder, grundvandssænkning, pæleramning, kældre, dæk over kældre og terrændæk for Det nye Hospital i Vest DNV-Gødstrup. Mængder oplyst i denne udbudsbekendtgørelse er vejledende, hvor endelige mængder vil fremgå af udbuds materialet. Storentreprisen vil omfatte ca m3 muldafrømning, jordarbejder svarende til håndtering af ca m3 jord, omfattende etablering af byggegruber, bassiner, midlertidige jorddepoter og tilfyldning omkring bygværker, herunder kalkstabilisering og indbygning i hævet vejanlæg og helipad samt tilbagefyldning af i alt ca m3 jord samt levering og indbygning af ca m3 stabilgrus. Udlægning af vandtæt membran i ler eller bentonit under hele byggegruben. Kloakarbejder omfattende ca lbm spilde- og regnvandsledninger inklusiv brønde, ca. 800 lbm drænledninger inklusiv brønde samt anlæggelse af -2 stk. spildevandspumpestationer og et antal dræn/kælderpumpestationer. Ramning af ca. 50 lbm 0 m spunsjernsprofiler forankret med jordankre, ramning og kapning af ca stk m lange funderingspæle, udførelse af lbm fundamentsbjælker, m2 betondæk, 000 m2 kælderydervægge i in situ beton, udførelse af ca. 000 m2 isolering af kældre og udvendige membraner samt montage af præfabrikerende betonelementer, herunder ca lbm fundamentsbjælker, ca. 550 lbm søjler og ca m2 huldækelementer. Endvidere etableres og vedligeholdes grundvandsænkning udført med ca. 400 lbm filterbrønde, ca. 200 lbm pejle-/kontrolboringer, ca. 40 stk. pumper, ca. 6 stk. lokale sugespidsanlæg samt etablering af ca. 800 lbm ledninger, 800 lbm faskiner. Okkerfjernelse med kalkdosering og ca m3 bassiner til okkerudfældning før udledning til recipient. Driftsovervågning med døgnvagt, egenkontrol og dokumentation overfor myndigheder. CPV: MJ Eriksson Edwin Rahrs Vej Brabrand Telefon: Internetadresse:

25 Danmark-Hillerød: Partikelacceleratorer REGION HOVEDSTADEN, KONCERN INDKØB Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron, Rigshospitalet. Hovedreparation og opgradering af eksisterende cyklotron. CPV: Axcon ApS Diplomvej Kgs. Lyngby Internetadresse:

26 Danmark-Holbæk: Indsamling af affald Holbæk Affald -

27 Danmark-Hvidovre: Frugt, grøntsager og lignende produkter HVIDOVRE KOMMUNE Levering af frugt og grønt. Nærværende udbud omfatter køb af frugt og grønt herunder krydderurter, snitgrønt samt forarbejdede kartofler til kommunale institutioner i Hvidovre Kommune. Kolonial samt frostvarer er ikke en del af udbuddet. CPV: , , , 03220, , , A & C Grønttorvets Catering A/S Grønttorvet Valby Internetadresse:

28 Danmark-København: Analyse af undersøgelse ARBEJDSTILSYNET Evaluering af en forstærket kontrol og dialogindsats over for bygherrer. I regeringens udspil om målretning af forebyggelsesfonden:»et godt og langt arbejdsliv«fremgår det, at medarbejdere i bygge- og anlægsbranchen er udsat for langt flere arbejdsulykker og alvorlige skader end i de fleste andre brancher. Som følge af 2020-strategien skal antallet af alvorlige arbejdsulykker set i forhold til antallet af beskæftigede reduceres med 25 % i Et af initiativerne, der skal bidrage til den overordnede målsætning, er en handleplan mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen. Indsatsen løber fra 203 til 205 og indebærer bl.a. en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. Det fremgår endvidere af»et godt og langt arbejdsliv«, at handleplanen mod arbejdsulykker i bygge- og anlægsbranchen skal evalueres i 204. Dette udbud vedrører den del af handleplanen, der omhandler en forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer. En forstærket kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer indeholder 3 delelementer: dialogmøder, kontrolbesøg samt opfølgende dialogmøder. Målgruppen for dialogmøderne er flergangsbygherrer, virksomheder, som i praksis fungerer som flergangsbygherrer samt engangsbygherrer på store og langvarige projekter. Dialogmøderne fokuserer på bygherrens rolle i byggeprojekter og de metoder, som bygherren kan bruge for at forbedre arbejdsmiljøet generelt og nedbringe antallet af ulykker specifikt. På møderne deltager som regel også andre aktører, fx bygherrens rådgivere, projekterende og eventuelt entreprenører. Det overordnede formål med en evaluering af den forstærkede kontrol- og dialogindsats overfor bl.a. bygherrer er at belyse effekten af indsatsen i form af, om bygherren som følge af dialogmøder og den samlede indsats ) er blevet motiveret til at efterspørge sikkerhedshensyn i byggeprocessen via udbud og kontrakter med projekterende og entreprenører; 2) er blevet motiveret til at engagere sig under projekteringen og byggeprocessen for at følge op på, at sikkerhedshensyn bliver prioriteret samt 3) har foretaget ændringer i forhold til at forbedre arbejdsmiljøet på igangværende og nye byggeprojekter og i så fald hvilke. CPV: , Konsortium TeamArbejdslivApS-Grontmij Trekronergade Valby Telefon: Internetadresse:

29 Danmark-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTER -

30 Danmark-København: Bygge- og anlægsarbejder THE NATIONAL MUSEUM OF DENMARK CPV: Bygge- og anlægsarbejder. Museumstechnik Berlin Kärntener Strasse Berlin TYSKLAND

31 Danmark-København: Forsikringstjenester STATENS SERUM INSTITUT Forsikringsaftaler begrænset EU-udbud. En række forsikringsaftaler med ikrafttrædelse..204, og som løber i en 3-årig periode med en option for SSI på at forlænge aftalerne 2 gange år. CPV: Codan Forsikring Codan Forsikring Tryg Forsikring Codan Forsikring Codan Forsikring Gauda Forsikring Gouda Forsikring IF... Forsikring IF... Forsikring RiskPoint RiskPoint

32 Danmark-København: Hotel møde- og konferencetjenester DEN DANSKE STAT V/MODERNISERINGSSTYRELSEN Rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Rammekontrakten omfatter overordnet følgende konferencepakker: Kort tids mødepakke (fx morgenmøde eller gå-hjemmøde) Halvdagspakke Heldagspakke Kl. 2-2 mødepakke uden overnatning. Der efterspørges endvidere en række tilkøbsydelser. CPV: Golf Hotel Viborg A/S Randersvej Viborg Color Hotel Skagen A/S Gl. Landevej Skagen Tribe Hotel Management Danmark A/S Rendbursgade Aalborg Dancenter A/S Kystvej Hirtshals Himmerland Golf og Spa Resort A/S Centervej, Gatten 9640 Farsø Hotel Blicher ApS Kyhnsvej Ry Munkebjerg Hotel Egebjergvej 8700 Horsens Pejsegården v/g Nygaard Nielsen Søndergade Brædstrup

33 Pindstrup Centret Johs. F. La Cours Allé 8550 Ryomgård Radisson Blu Limfjord Hotel v/richard Byrdal Ved Stranden Aalborg Rezidor Scandinavia Hotel Aarhus A/S Margrethepladsen 8000 Aarhus C Scandic Hotels A/S Hadsundvej Aalborg Ø Scandic Hotels A/S Østergade Aarhus C Scandic Hotels A/S Rytoften Århus V Aarhussalen Skt. Knuds Torv 3,. sal 8000 Aarhus C A/S Hotel Svendborg Centrumpladsen 5700 Svendborg Thaisen Hus v/peter Thaisen Kokskovvej Ringe Pindstrup Centret Abelonelundvej 40, Strib 5500 Middelfart Byggecentrum Hindsgavl Allé Middelfart DSB Fyrvej 5800 Nyborg Tribe Hotel Management Danmark A/S Jernbanegade Odense C Dansk Blindesamfund Søndermarksvej Fredericia 2

34 Hotel Ansgar, Slotsgården ApS Østre Stationsvej Odense C Hotel Australia ApS Dæmningen Vejle Hotel Christiansminde-HK-Kursusejd Christiansmindevej Svendborg Park Hotel, Middelfart A/S Viaduktvej Middelfart Hotel Plaza, Odense A/S Østre Stationsvej Odense C Wing Hotels ApS Nordmarksvej Billund Munkebjerg Hotel Munkebjergvej Vejle Scandic Hotels A/S Flegborg Vejle Scandic Hotels A/S Kokholm Kolding Severin Kursuscenter A/S Skovsvinget Middelfart Thaisen Hus v/peter Thaisen Assensvej Ringe Trinity Hotel & Konference Center A/S Gl. Færgevej 30, Snoghøj 7000 Fredericia Munkebjerg Hotel Willy Sørensens Plads Vejle Vingsted Hotel & Konferencecenter Vingsted Skovvej Bredsten 3

35 Scandic Hotels A/S Hvidkærvej Odense SV Strange Hotel Management ApS Sørupvej Ringsted Bandholm ApS Havnegade Bandholm Bymose Hegn Fonden Bymosegårdsvej 3200 Helsinge Danhostel Ishøj Strand Vandrerhjem og Camping v/inge U Ernst Ishøj Strandvej Ishøj EMMAUS Fonden Højskolevej Haslev Glostrup Park Hotel A/S Hovedvejen Glostrup Havreholm Slot C/o Palæ Holding A/S Klosterrisvej 4, Havreholm 300 Hornbæk Hotel Vinhuset ApS Sct. Peders Kirkeplads Næstved Højstrupgård A/S Ejler Jensens vej 3000 Helsingør HK-Københavns Kursusejendom Klinten Søndervej Rødvig Kobæk Strand Konferencecenter A/S Kobækvej Skælskør Konventum LO-skolens Konferencecenter A/S Gl. Hellebækvej Helsingør Fagligt Fælles Forbund (3F) Alleen Karrebæksminde 4

36 Kysthusene Gilleleje ApS Tinkerup Strandvej 8A 3250 Gilleleje Hotel Menstrup Kro Af ApS Menstrup Bygade Næstved Nordsjællands KonferenceCenter ApS Gydevang Allerød Pharmakon A/S Milnersvej Hillerød Den selvejende institution Sankt Helene Centeret Tisvildeleje Bygmarken Tisvildeleje Fondet for Dansk Norsk Samarbejde Schæffergården Jægersborg Allé

37 Danmark-København: Lægemidler AMGROS I/S Amgros a. Sygehuspotekerne i de enkelte regioner kan foretage indkøb i henhold til de rammekontrakter, der indgås vedrørende de lægemidler (udbudsnumre), som er udbudt med henblik på at forsyne den pågældende region. Rammekontrakter indgås uden købepligt, og sygehusapotekerne i regionerne er ikke forpligtet til at anvende Amgros' rammekontrakter. Med henblik på at forsyne regionerne har Amgros ved den i pkt. IV.3.2) nævnte udbudsbekendtgørelse udbudt rammekontrakter vedrørende indkøb af lægemidler. Lægemidlerne er udbudt under en række udbudsnumre, der anses for selvstændige delaftaler. CPV: Actavis A/S Ørnegårdsvej Gentofte

38 Danmark-København: Laserprintere KAB S.M.B.A. Printerplatform. ønskede at indgå en aftale om levering af ny printerplatform til ordregivers administrationsbygning i København. Efter gennemførelse af behovsanalyse, blev der konstateret et anslået behov for følgendeenheder: stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. multifunktionsmaskiner (laser) stk. printer farve A4 (stand-alone) laser 0 stk. printer mono A4 (stand-alone) laser 2 stk. printcenter multifunktionsmaskiner produktion. Det var et generelt krav, at alle enheder skulle være af samme fabrikat og serviceret af samme organisation. I tillæg til ovenstående skal der løbende leveres et antal printere til placering på ordregivers kundersejendomskontorer. Dette antal kan dog ikke fastsættes eller garanteres på nuværende tidspunkt. Når det bliver aktuelt, vil udstyret blive købt og koordineret af ordregiver. CPV: , 30250, , , , 30200, , , , XDC Gruppen A/S Tigervej Køge

39 Danmark-København: Lovgivende myndigheders tjenester MILJØMINISTERIET, MILJØSTYRELSEN Miljøstyrelsens udbud af et center for hormonforstyrrende stoffer ( ). Formålet med udbuddet er at indgå en kontrakt for perioden om drift af et center for hormonforstyrrende stoffer, der skal fortsætte den målrettede videnopbygning til understøttelse af myndighedernes forebyggende arbejde, herunder regulering. Opgaverne omfatter løbende drift af centret, herunder videnskabelig rådgivning og videndeling samt igangsættelse og styring af projekter. Kontrakten dækker perioden og udføres indenfor rammerne af et fast vederlag på: DKK i DKK i DKK i DKK i 207. Aftale om udførelse af opgaven indgås i form af en flerårig kontrakt med udløb Optioner: har option på tilkøb af ekstra leverancer i form af administration og gennemførelse af yderligere projekter end de, der årligt igangsættes af centret under det faste vederlag. Optionen kan bruges til tilkøb af ekstra leverancer for op til 5 mio. DKK pr. år i gennemsnit. Sådanne ekstra leverancer kan, ligesom projekter igangsat under centrets arbejdsprogram, undersøge problemstillinger relateret til hormonforstyrrende stoffer, hvis effekter på mennesker og miljø ikke er fuldstændigt klarlagt jf. afsnittet Formål. Leverancerne kan også være videnskabelige bidrag til lovgivningsmæssige processer i EU, herunder for eksempel kriterieudvikling. har option på forlængelse af kontraktperioden med 2 gange år på uændrede betingelser. Selve beskrivelsen og kravene til den udbudte opgave fremgår af det samlede udbudsmateriale, som kan findes på MIljøstyrelsens hjemmeside: CPV: Rigshospitalet Blegdamsvej 9, 200 København Ø 200 København

40 Danmark-København: Motionsudstyr DIREKTORATET FOR KRIMINALFORSORGEN Træningsudstyr kredsløbstræning og vægttræning. Direktoratet for Kriminalforsorgen udbyder hermed rammeaftale om levering af Træningsudstyr. Kriminalforsorgen tilbyder de indsatte muligheden for, at dyrke forskellige former for motion i arresthusene og fængslerne. Blandt de træningsformer der tilbydes de indsatte, er kredsløbstræning og styrketræning. Kriminalforsorgen ønsker gennem dette udbud at indgå aftaler vedrørende de indkøb af udstyr der understøtter henholdsvis kredsløbs- og styrketræning. Det er et krav, at der tilbydes det fulde sortiment på delaftalerne, herunder tilbydes service og vedligehold af udstyret i rammeaftalens løbetid, dog er enkelte styrketræningsudstyr undtaget for dette. Gældende fra ændrer Kriminalforsorgen som led i indsatsen mod misbrug af dopingmidler regelsættet for indsattes styrketræning. Reglerne bliver skærpet, hvilket formodentlig vil betyde, at nogle institutioner vil omlægge deres træningstilbud fra at være en blanding af styrke- og kredsløbstræning til kun at omfatte kredsløbstræning. Kriminalforsorgens forventning er derfor, at hovedvægten af købet på aftalen vil ligge på delaftale, mens købet på delaftale 2 forventes at være mindre suppleringskøb. Delaftale Kredsløbstræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Løbebånd (Intens brug 2 t/dag). Simpelt løbebånd (Normal brug 4 t/dag). Romaskine. Stepmaskine. Spinning-cykel. Motionscykel. Cross-trainer. Delaftale 2 Styrketræningsudstyr omfatter følgende sortiment: Rygbænk. Mavebænk. Cable Cross/-Over. Rygmaskine m/vægtmagasin. Kettlebells. Håndvægte. Smith-stativ. Vægtstænger og vægtskiver. Maskine til ben-ekstension. Maskine til ben-curl. Bænkpres (flad bænk + stativ). Bænkpres (skrå bænk + stativ). CPV: , , , , , , , , , , , , , Fitness Solutions ApS Vestervang 8, Bramdrupdam 6000 Kolding Telefon:

41 Fitness Engros A/S Snedkervej Tåstrup 2

42 Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med vandforsyning og affaldsbekæmpelse MILJØSTYRELSEN Undervisningsmateriale til folkeskolen om affald. Miljøstyrelsen vil udarbejde undervisningsmateriale/kampagnemateriale til folkeskolens elever om affald, herunder sortering og genanvendelse af affald samt sammenhængen mellem forbrug og miljøbelastning fra affald, ressourceforbrug og affaldsforebyggelse. Formålet med projektet er at højne børns opmærksomhed på, at affald er en ressource, som skal udnyttes bedst muligt og at der er miljømæssige fordele ved at genanvende affald frem for at bruge jomfruelige materialer. Derudover skal projektet motivere skolebørnene til at sortere mere affald. Tilbuddet skal dække alle omkostninger til udarbejdelse af undervisningsmateriale/kampagnemateriale, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Konsortiet PlanMiljø og Vestforbrænding Ellevej 5, Østrup 3670 Veksø Telefon: Internetadresse:

43 Danmark-København: Regnskabs- og revisionsvirksomhed BOLIGFORENINGEN AAB Udbud af revision. Revision af boligforeningen og boligforeningens afdelinger i form af lovpligtig revision i henhold til de for almene boligorganisationer gældende regler, og som option mulighed for at tilkøbe en række ekstraydelser i form af revision af administrerede ejerforeninger m.v., påtegning af fordelingsregnskaber, revision af varme-, vand- og el-regnskaber, uanmeldte kasseeftersyn, afdelingsprotokollater, mødedeltagelse, revision af byggeregnskaber, revision af boligsociale regnskaber, samt konsulentbistand. CPV: PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Telefon: Internetadresse:

44 Danmark-København: Servicevirksomhed i forbindelse med reklame og marketing MILJØSTYRELSEN Informationskampagner om affald rettet mod servicesektoren. Der skal gennemføres 2 informationskampagner i samarbejde med brancheforeninger som f.eks. Dansk Erhverv, Horesta mv., samt indsamlingsvirksomheder og kommuner, der skal gøre servicesektoren bevist om vigtigheden af at kildesortere og indsamle det organiske affald til materialenyttiggørelse (bioforgasning og udnyttelse af næringsstoffer på landbrugsjord) samt at kildesortere de tørre fraktioner (papir, pap, metal og plast) for at sikre og øge genanvendelse af disse. Dette vil ske i form af 2 informationskampagner, som udføres i henholdsvis 204 og Tilbuddet skal dække alle omkostninger til kampagnernes gennemførelse, herunder også evt. trykning, IT-opsætning, brugerundersøgelser, evalueringer mv. CPV: , , , , Rostra Kommunikation og Research A/S Svanemøllevej Hellerup Telefon: Internetadresse:

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013

Faktaark. Konferenceaftalen. December 2013 Faktaark December 2013 Konferenceaftalen Fordele ved konferenceaftalen Statens Indkøb har genudbudt rammekontrakt vedrørende indkøb af konferencefaciliteter i Danmark (konferenceaftalen). Den nye rammekontrakt,

Læs mere

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner

Oversigt over 3 natur i de nye kommuner Oversigt over 3 natur i de nye kommuner På baggrund af data fra Miljøportalens Arealinformation præsenteres her en oversigt over fordelingen af 3 beskyttede naturtyper i de nye kommuner og regioner. De

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre

Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet jord til Miljøstyrelsen og Miljøministeriets miljøcentre Miljø- og Planlægningsudvalget, Miljø- og Planlægningsudvalget (2. L 118 - Bilag 13,L 119 - Bilag 13 Offentligt UDKAST til Bekendtgørelse om delegation af miljøministerens beføjelser i lov om forurenet

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage. Åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2008 101 København 243,6 2,5 241,1 251 9,9 147 Frederiksberg 248,0 0,0 248,0 251 3,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 251-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 251-155 Dragør 244,0 0,5 243,5

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet

Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet 1 - Borgmesterbrev om nyeste nøgletal på skoleområdet. Hører til journalnummer: 17.01.00-A00-31-16 Til borgmesteren Tal for din folkeskole - her præsenteres nyeste nøgletal på skoleområdet KL s bestyrelse

Læs mere

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A.

I bilag B nedenfor er tallene, der ligger til grund for figuren i bilag A, vist. Bilag B viser således de samme antal og andele som bilag A. N O T A T 25. april 2017 Undtagelser fra 225-timersreglen januar 2017 J.nr 17/04682 I bilag A nedenfor er vist foreløbige kommunefordelte antal og andele i forhold til undtagne borgere i forbindelse med

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst)

Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Tabel 1: Administrative medarbejdere pr. 1.000 indbyggere (mindst til størst) Nr. Kommune Nr. Kommune Nr. Kommune 1 155 Dragør 12,3 1 155 Dragør 11,2 1 155 Dragør 10,8 2 480 Nordfyns 12,9 2 727 Odder 12,4

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Tema 1: Status for inklusion

Tema 1: Status for inklusion Segregeringsgrad Tema 1: Status for inklusion Udvikling i segregeringsgrad januar 2015 - Andelen af segregerede elever i specialklasse på almenskole Pct. Pct. -point Pct. Pct. -point Hele landet 4,7% Hele

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner. Erhvervs- og vækstpolitisk analyse Skatteudvalget 2016-17 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 102 Offentligt Virksomhedernes besparelse ved afskaffelse af PSO-afgiften fordelt på kommuner og regioner Erhvervs- og vækstpolitisk analyse

Læs mere

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige

Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Høringsliste Anvendelse af åbne standarder for software i det offentlige Adobe Albertslund Kommune Allerød Kommune Ankestyrelsen Arbejdsdirektoratet Arbejdsmarkedsstyrelsen Arbejdsskadestyrelsen Arbejdstilsynet

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre

Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Bilag 2: Klyngeinddeling jobcentre Tabel B1 Alle ydelsesgrupper Klynge I mere end 20 pct. over median Obs antal Præd antal Rang 360 Lolland 104,2 93,5 1 482 Langeland 92,4 89,3 2 400 Bornholm 82,6 83,7

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014

Indbetaling til Fonden til fremme af fysioterapeutisk forskning, kvalitetsudvikling, uddannelse, information m.v. for 2014 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-nyt november 2014 OK-Nyt Praksis nr. 024-14 14-11-2014 Sag.nr. - 12/2084

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE NOTAT 18. juni 2007 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE TIL ALLE Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget passiv offentlig forsørgelse i lang tid, ind

Læs mere

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014

De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 De fire indikatorer i samtlige kommuner Prisudvikling 2004-14 Omsætning som andel af antal ejendomme, 2014 Salgstider, 2014 Tvangsauktioner, 2014 dage Antal Andel af alle Frederiksberg 78% Hvidovre 4,6%

Læs mere

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: /

Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: / Notat 10. juli 2017 DPN/MSB / J-nr.: 211808 / 2409759 Store ændringer i liggetiderne på boligmarkedet I store dele af landet var liggetiderne lavere i de første seks måneder af 2017 i forhold til sidste

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN c/o Danske Regioner Dampfærgevej 22, Postbox 2593, 2100 København Ø Tlf. 35 29 81 00 RLTN OK-Nyt Praksis nr. 023-13 (fejlagtigt udsendt som 015-13 i en mail til regionerne)

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2015-16 L 113 endeligt svar på spørgsmål 38 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg udvalg@ft.dk Finn Sørensen (EL) Finn.S@ft.dk Beskæftigelsesministeriet Ved Stranden 8 1061

Læs mere

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt

Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Boligudvalget BOU alm. del - Svar på Spørgsmål 136 Offentligt Folketingets Boligudvalg Departementet Holmens Kanal 22 1060 København K Dato: 15. juni 2009 Tlf. 3392 9300 Fax. 3393 2518 E-mail vfm@vfm.dk

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21

Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation Silkeborg Kommune 26,02 I idrift Randers Kommune 21 Kø # Registreret d. Cvr Navn Effect (KW)Installation 1 31-03-2014 29189641 Silkeborg Kommune 26,02 I idrift 2 2014-03-31 29189668 Randers Kommune 21 Ikke idriftsat 3 2014-03-31 29189900 Vejle Kommune 6

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2016-17 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 62 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017.

Retningslinjer for naturrådene fastættes i bekendtgørelse og vejledning om etablering af lokale naturråd, som forventes udstedt primo august 2017. Dato 28. juni 2017 Side 1 af 5 Til Foreningsformænd og -sekretærer Nedsættelse af naturråd frist 1. september Med revisionen af planloven, der blev vedtaget den 1. juni 2017, er det slået fast, at der

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Til Folketinget - Skatteudvalget

Til Folketinget - Skatteudvalget Skatteudvalget 2009-10 L 221 Svar på Spørgsmål 25 Offentligt J.nr. 2010-311-0047 Dato: 9. juni 2010 Til Folketinget - Skatteudvalget L 221 - Forslag til Lov om ændring af personskatteloven, ligningsloven

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt

Børne- og Undervisningsudvalget BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget 2015-16 BUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 82 Offentligt Børne- og Undervisningsudvalget Christiansborg Økonomi- og Koncernafdelingen Frederiksholms Kanal 25 1220 København

Læs mere

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud

Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2013 Kvalitetssikringsrapport Kvalitetssikring af produktionsnummer og antal tilbud November 2011 februar 2012 INDHOLD Indhold... 2 1. Indledning... 3 2. Metode og målgruppe til kvalitetssikringen...

Læs mere

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune

Tabel 20 - Beskæftigelse 1 Beskæftigelse efter branche og arbejdsstedskommune Tabel 20 - Beskæftigelse 1 03.11.00 Havfiskeri 101 København 13 12 9 12 10 9 9 147 Frederiksberg. 1... 1 1 155 Dragør 7 7 7 6 5 4 4 159 Gladsaxe 1...... 161 Glostrup. 1 1.... 163 Herlev 1...... 167 Hvidovre

Læs mere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere

16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere 16.1: Har virksomheden samarbejdet med et jobcenter inden for det seneste år i forbindelse med...? - Behov for hjælp til rekruttering af medarbejdere Ja Nej alle n København 8 92 100 1,350 Frederiksberg

Læs mere

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt

Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt 08-0584 - BORA - 09.03.2009 Kontakt: Bodil Rasmussen - bora@ftf.dk - Tlf: 3336 8869 Puljen til Fleksibel master i offentlig ledelse er udmeldt Puljen for 2009 til finansiering af fleksibel master i offentlig

Læs mere

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat.

Resultaterne er opdelt i ni landsdele. En liste over hvilke kommuner, der indgår i de respektive landsdele, kan findes bagerst i dette notat. AN AL YS E N O T AT 26. november 2012 Geografiske forskelle i resultater fra undersøgelsen af de vedtagne budgetter for 2013 på skoleområdet Danmarks Lærerforening har gennem foreningens lokale lærerkredse

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2013 på kommuneniveau Dette bilag indeholder to tabeller. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2013, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en, en videregående og en lang videregående

Læs mere

Iværksætternes folkeskole

Iværksætternes folkeskole Iværksætternes folkeskole Metode og afgrænsning Populationen af iværksætterne fra Danmarks Statistiks Iværksætterdatabase matches med personer i det såkaldte Elevregister. Hermed fås oplysningen om, hvilken

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL

KOMMUNENAVN UDDANNELSE ANTAL Kompetencefondsansøgninger for de enkelte kommuner på HK Kommunals område Godkendte ansøgninger pr. kommune. Fra 1.10.13 til 1.12.15 Alle arbejdsområder samlet "Ikke registreret" og "anden udannelse" er

Læs mere

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Køge: Parykker 2015/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/7 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182021-2015:text:da:html Danmark-Køge: Parykker 2015/S 100-182021 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del I:

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner

Tal for klamydiatilfælde. på kommuner Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2015 2016 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2015 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Tema 1: Resultater, side 1

Tema 1: Resultater, side 1 Tema 1: Resultater, side 1 Gennemsnitlige afgangskarakterer Udvikling i gennemsnitlige afgangskarakterer 2013/2014 - Andel med karakteren 2 eller derover i dansk og matematik Udvikling i andel med karakteren

Læs mere

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse

Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Faktaark 4. oktober 2016 Virkninger af regeringens boligudspil: Typeeksempler énfamilieshuse Regeringens boligudspil vil påvirke boligejernes tebetaling på følgende vis: Automatisk tilbagebetaling af for

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Klamydiaopgørelse for 2012

Klamydiaopgørelse for 2012 Klamydiaopgørelse for 2012 Opgørelserne over hvor mange klamydiatilfælde, der er fundet i hver kommune skal tolkes med forsigtighed og kan ikke sammenlignes fra kommune til kommune. Der kan nemlig være

Læs mere

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016

LO's jobcenterindikatorer 2. kvartal 2016 Dokumentet indeholder to sider for hvert jobcenter - indikatorværdier og antal forløb bag beregningen af indikatorværdier. Du kan nemt springe frem til den ønskede side ved at skrive sidetallet i feltet

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt

Skatteudvalget L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt Skatteudvalget 2016-17 L 102 endeligt svar på spørgsmål 3 Offentligt 16. januar 2017 J.nr. 16-1389754 Til Folketinget Skatteudvalget Vedrørende L 102 - Forslag til Lov om ændring af lov om inddrivelse

Læs mere

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse

LO s jobcenterindikatorer 1. Indholdsfortegnelse Jobcenter København... 2 Jobcenter Frederiksberg... 3 Jobcenter Ballerup... 4 Jobcenter Brøndby... 5 Jobcenter Gentofte... 6 Jobcenter Gladsaxe... 7 Jobcenter Glostrup... 8 Jobcenter Herlev... 9 Jobcenter

Læs mere

Tal for klamydiatilfælde

Tal for klamydiatilfælde Tal for klamydiatilfælde fordelt på kommuner OPGØRELSE OVER KLAMYDIATILFÆLDE BLANDT 15- TIL 29-ÅRIGE I PERIODEN 2012 2016 2017 Opgørelse over registrerede klamydiatilfælde i 2012-2016 Følgende tal er opgørelser

Læs mere

Experian RKI analyse 1. halvår 2013

Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Experian RKI analyse 1. halvår 2013 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej

droppe byggesagsgebyret Nej Nej Ja Ved ikke Nej Nej Nej Nej Kolonne1 Kolonne2 Kolonne3 Kolonne4 Kolonne5 Nedenstående oversigt viser resultatet af en forespørgsel i de kommunale byggesagsafdelinger, hvor der er spurgt ind til kommunernes overvejelser og forventninger

Læs mere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere

Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Til Kommunaldirektøren Opfølgning på beskæftigelsesreformen - kontaktforløb for a-dagpengemodtagere Som en del af beskæftigelsesreformen blev det vedtaget, at forsikrede ledige fra 1. juli 2015 skal tilbydes

Læs mere

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal

Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Indenrigs- og Sundhedsministeriets Kommunale Nøgletal Vandafledningsafgift pr. m3 336 Stevns Kommune 24,68 59,88 563 Fanø Kommune 42,5 58,75 492 Ærø Kommune 33,23 57,5 260 Halsnæs Kommune 22,68 53,75 766

Læs mere

Andel af personer registreret med sager i RKI register

Andel af personer registreret med sager i RKI register 8,00% Andel af personer registreret med sager i RKI register Juli 2010 4,62% 6,48% 6,92% 6,71% 7,08% 6,90% 7,43% 7,19% 7,50% 7,49% 7,00% 6,00% Januar 2011 4,72% 4,80% 5,00% i RKI registret 0,47% 0,49%

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde.

Der kan frit citeres fra rapporten med angivelse af kilde. Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Skibhusvej 52B, 3. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk www.servicestyrelsen.dk Der kan frit citeres fra rapporten med

Læs mere

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger

Undersøgelse om lokale lønforhandlinger Undersøgelse om lokale lønforhandlinger - blandt lokale repræsentanter i Forhandlingskartellet - rundspørge foretaget i perioden 12. september 2012 26. september 2012. Spørgsmål 0.I Hvilken organisation

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation August 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) august 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere

Experians RKI-analyse. Januar 2015

Experians RKI-analyse. Januar 2015 Experians RKI-analyse Januar 2015 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem

Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Frustrerede kommuner mister millioner på nyt refusionssystem Foreløbigt beregnede er en på beskæftigelsesområdet. Se konsekvenserne alle landets regioner og kommuner 2016 og 2017. ANALYSE-BUREAU I ØKONOMI

Læs mere

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016

Experians RKI-analyse. 1. halvår 2016 Experians RKI-analyse 1. halvår 2016 Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Andel Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst registreret person

Læs mere

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012

Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejerskernes sygefravær i 2011 og 2012 Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) opgør årligt sygefraværet i kommunerne og regionerne. Dette notat omhandler udviklingen

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau

Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Bilag til Profilmodel 2011 på kommuneniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Dette bilag indeholder én tabel. Tabel 1 viser andelen af ungdomsårgang 2011, der forventes at opnå en ungdoms, mindst en ungdoms

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 552 Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg lov@ft.dk Lennart Damsbo-Andersen Lennart.Damsbo-Andersen@ft.dk Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022

Kun de 9 pct. rigeste betaler topskat i 2022 Kun de 9 rigeste betaler topskat i 2022 Nye tal fra Skatteministeriet viser, at der i 2022 skønnes at være ca. 437.000 topskattebetalere. Det er mere end en halvering siden 2008, hvor godt 1 million danskere

Læs mere

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000.

Den 30. marts 2013 meddelte Udlændingestyrelsen, at landstallet for 2014, var 3000. 2. Asylkontor db UDLÆNDINGESTYRELSEN Kommunernes Landsforening Kommune Kontaktrådene Dato: 12. december 2013 Sagsnummer: 13/013100 Sagsbehandler: pep Forhøjelse af landstallet for 2014 Det følger af Integrationslovens

Læs mere

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016

MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 MedComs statistik over kommunal GOP kommunikation December 2016 Albertslund Kommune (Region Hovedstaden) december 2016 Genoptræningscenteret i Albertslund (5790001387389 // CSC Sundhed) Meddelelse Hospitalsafd.

Læs mere