Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012"

Transkript

1 Halvårsrapport 2011/12 Meddelelse nr. 157/2012 (1. juli 31. december 2011) 29. februar 2012 CVR-nr.: Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2011/12 et resultat før skat på DKK mio. Omsætningen udgjorde DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT): DKK mio. 31. de- Bestyrelsen for FCM Holding A/S har i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli cember Halvårsrapporten rummer følgende hovedpunkter: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. i forhold til 1. halvår 2010/11. Stigningen kan henføres til stigning i TV-indtægter, stadionindtægter, Dempo SC og andre aktiviteter, mens der har været tilbagegang på salg af sponsorater. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK +1,9 mio. til DKK mio., mens resultat før skat faldt fra DKK +1.3 mio. til DKK mio. Forringelsen af resultatet i forhold til sidste år på DKK 15.0 mio. skyldes: o primært at transferresultatet (salg minus afskrivninger på transferrettigheder) er faldet DKK 20.1 mio. fra DKK mio. til DKK -0.3 mio. Faldet var forventet, da klubben bevidst har undladt at sælge spillere, men takket være investorer har kunnet fastholde truppen og skabe kontinuitet omkring Superligaholdet. o Sekundært et fald i sponsorindtægter, stigning i sponsoromkostninger og hensætning til dækning af direktionsgage. Nedjustering i forhold til budgettet Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Yderligere oplysninger: Økonomidirektør Søren Søe Plougsgaard, telefon Sportsdirektør Jens Ørgaard Pedersen, telefon sssseerSSportsS

2 INDHOLD Hoved- og nøgletal for koncernen 3 Udviklingen i 1. halvår 2011/12 4 Regnskabsmæssige resultater for 1. halvår 2011/12 5 Udvikling i koncernens segmenter 6 Forventninger til regnskabsåret 2011/12 8 Finanskalender 8 Ledelsespåtegning 9 Resultatopgørelse for koncernen 10 Balance aktiver og passiver for koncernen 11 Egenkapitaludvikling for koncernen 12 Pengestrømsopgørelse for koncernen 12 Noter 13 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 2 af 13

3 HOVED- OG NØGLETAL FOR KONCERNEN DKK halvår. 2011/12 1. halvår 2010/11 Resultatopgørelse Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Resultat af finansielle poster Resultat før skat Balance Balancesum Investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapital Pengestrømsopgørelse Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende investeringer Pengestrøm vedrørende finansiering Periodens nettopengestrøm Nøgletal Overskudsgrad (driftsresultat i % af nettoomsætningen) -28,4% 5,4% Afkastningsgrad* (driftsresultat i % af gns. Balancesum) -26,1% 1,8% Likviditetsgrad (kortfristede aktiver ifht. Kortfristede forpligtelser) 138,1% 67,6% Soliditetsgrad (egenkapitalen i % af balancesum) 55,7% 41,0% Egenkapitalforrentning* (resultat efter skat i % af gns. Egenkapital) -68,6% 2,8% Aktierelaterede nøgletal Antal aktier á DKK 25, ultimo Resultat pr. aktie* (EPS), DKK (periodens resultat ifht. gns. antal aktier) -5,7 0,7 Cash Flow per Share* (CFPS) DKK (pengestrøm fra driftsaktivitet pr.aktie) -10,3-0,2 Indre værdi pr. aktie, DKK (egenkapital i forhold til antal aktier) 10,4 12,7 Børskurs ultimo, DKK 16,0 10,5 Price Earnings-kvote (PE) (børskurs i forhold til EPS) -2,8 15,0 Price Cash Flow (PCF) (børskurs i forhold til CFPS) -1,5-52,5 Kurs/indre værdi (KI) (børskurs i forhold til indre værdi) 1,5 0,8 Andre oplysninger Gennemsnitligt antal ansatte * Nøgletallene er beregnet på baggrund af resultat x 2, idet perioden udgør 6 måneder. Alle nøgletal er beregnet på baggrund af periodedata og er ikke annualiserede. De anvendte nøgletalsdefinitioner er i overensstemmelse med Den Danske 10. Delårstal er ikke revideret. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 3 af 13

4 UDVIKLINGEN I 1. HALVÅR 2011/12 Væsentlige begivenheder i perioden FCM f- ten af fodboldforretningen FC Midtjylland og FCM Håndbold. Væsentligste begivenheder i første halvår var ny samarbejdspartner og investor i FCM Holding A/S, nemlig indiske Dempo. På en ekstraordinær generalforsamling den 15. september fik bestyrelsen enstemmigt mandat til at gennemføre en rettet emission, hvor aktiekapitalen udvides med 34%. Dempos investering på EUR 12 mio. udløser en ejerandel på 34 %, hvilket igen udløser indisk repræsentation i FCM Holdings bestyrelse på 2 personer, således bliver Mr.Dempo næstformand. Emissionsomkostninger til bl.a. advokater og revisorer skal fratrækkes. Der fratrækkes ligeledes honorar til konsulentvirksomheden NWC for researchen i hele Europa før udvælgelsen af FC Midtjylland og for konsulentbistand de næste to år med henblik på at optimere aftalen for begge parter - såvel sportsligt som kommercielt. FC Midtjylland styrkes således efter afholdelse af nævnte omkostninger med EUR 9.4 mio. euro (ca DKK 70 mio.). FCM ledelsen udtrykker glæde over samarbejdet. Det er en historisk dag for FC Midtjylland og forhåbentlig indledningen på en ny æra. Aftalen gør FC Midtjylland i stand til at styrke kontinuiteten på holdet, fordi klubben kan fastholde egne talenter længere. Talentudviklingen kan intensiveres og akademiet kan internationaliseres. Blandt forpligtelserne overfor Dempo er, at FCM skal udvikle den indiske topklub Dempo Sports Club. Udviklingen af spillet i Indien skal blandt andet ske gennem FC Midtjyllands fodbold know-how. FC Midtjylland er stolte over at kunne kapitalisere på Klubbens fodboldfaglighed. Klubben skal blandt andet hjælpe inderne med teknisk support af ungdomsog seniorspillere, udvekslingsprogrammer for trænere og spillere samt sparring og udvikling omkring sportsmanagement. I første omgang handler de nye dansk-indiske relationer om fodbold. Men parterne er enige om, at samarbejdet på sigt bør anvendes som platform for skabelsen af nye forretningsmuligheder mellem det midtjyske og Goa-regionen og mellem Danmark og Indien. Der åbnes således for helt nye perspektiver. Dempos investering vil medføre en betydelig styrkelse af FCM Holdings kapitalgrundlag. r- ket ved oprettelse af SlyZunna Invest ApS. En spillerinvestorgruppe bestående af seks investorer og FC Midtjylland har tilført FC Midtjylland syv millioner kroner. Det samme beløb har gruppen ret til ved fremtidige transfer- og nettolejeindtægter fra de afrikanske superligaspillere Rilwan Hassan, Izunna Uzochukwu og Sylvester Igboun. Investorgruppen modtager en årlig forrentning på 10% og ved indtægter over kr. 15 mio. er investorerne sikret en bonus, der ved et samlet salg på 25. mio. maksimalt kan andrage 1 mio., der fordeles med en syvendedel til hver. Investorgruppen risikerer, at spillerne ikke generer transferindtægter i kontraktperioden. Den likvide styrkelse af FC Midtjylland har bl.a. betydet, at klubben har kunnet undgå at sælge nogen af de tre spillere i det netop lukkede transfervindue og på den måde styrke holdets kontinuitet Den 21. december 2011 meddelte selskabet: Efter gensidig aftale fratræder Søren Bach sin stilling som administrerende direktør i FCM Holding A/S, FCM Håndbold A/S og FC Midtjylland A/S. Søren Bach ophører med at fungere som direktør med virkning pr. 21. december 2011, men vil i en periode fortsat være tilknyttet selskaberne, bl.a. for at sikre overlevering af knowhow. Den fremtidige direktion i FCM Holding A/S og FC Midtjylland A/S vil bestå af Jens Ørgaard, Claus Steinlein og Søren Søe Plougsgaard(Nuværende økonomichef), mens direktionen i FCM Håndbold A/S vil bestå af Søren Søe Plougsgaard. EFTER PERIODENS SLUTNING Den 12. januar meddelte FCM, at klubben som den første i Danmark havde FC Midtjylland indgået en samarbejdsaftale med en bettingpartner. Valget er faldet på Unibet og aftalen styrker klubbens græsrødder - det unikke net af 150 samarbejdsklubber FC Midtjylland er stærkt funderet i sin region og har gennem flere år udviklet danske fodboldtalenter på sit eget akademi. Ambitionsniveauet stemmer godt overens med de tanker, vi har om vores egen position på det danske spillemarked. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 4 af 13

5 Ligeledes i tråd med klubbens DNA som nytænkende og værdiskabende for samarbejdspartnere lanceres to nyheder i foråret. Til den første hjemmekamp præsenteres Europas første MEGA-Led bander, der byder partnere på unikke muligheder i 130 cm højde mod før 95 cm. At FCM kan være de første i Europa med de nye mega LEDbander skyldes, at udbyderen ønskede MCH Arena som showroom, hvor de kan vise nyheden til de mange interesserede klubber fra hele Europa. Og i 2012 lanceres ligeledes det nye FCM Connect. FCM Connect er en videreudvikling af det, der i mange år har foregået på det uformelle plan i klubbens sponsorlounge. Det er en systematisering af det netværksarbejde, der er en væsentlig aktivitet for samarbejdspartnerne. FCM Connect samler en række udvalgte leverandører indenfor forskellige brancher. De får eksklusiv status i forhold til at lave forretning med andre samarbejdspartnere. Salgsafdelingen i FC Midtjylland binder Connect-partnerne sammen med interesserede virksomheder i klubbens øvrige netværk, og på den måde øger FCM Connect den enkelte samarbejdspartners forretningsmuligheder. Et krav for at være FCM Connect-partner er at man er med i klubbens kreds af samarbejdspartnere. FCM modtager desuden en procentdel af det salg, der skabes gennem forbindelsen i FCM Connect. Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. koncernens REGNSKABSMÆSSIGE RESULTAT 1. halvår 2011/12 Resumé: Omsætningen før transfer steg i 1. halvår 2011/12 fra DKK 35.4 mio. til DKK 43.2 mio. Resultat af primær drift (EBIT) faldt fra DKK + 1,9 mio. til DKK -12,3 mio., mens resultat før skat faldt fra DKK + 1,3 mio. til DKK - 13,7 mio. Resultatnedgangen på DKK 15,0 mio. skyldes primært transferresultatet og nedgang i sponsorindtægter. Indtægter Der har, i forhold til sidste år, været en mindre stigning i turneringsindtægter som følge af deltagelse i kvalifikationsrunde til Europa League og stigning som følge af Dempo SC og andre aktiviteter.. Der har været et fald i sponsorindtægter. Omkostninger følger forventningerne Der har været en stigning på 6% på driftsomkostninger. Primær grund til stigning er deltagelse i europæisk fodbold, stigning i sponsorudgifter og hensat løn til afgåede medarbejdere. Transferresultatet Transfersalg afskrivninger på transferrettigheder er faldet fra DKK +20,1 mio. til DKK -0,3. Afskrivningerne har således været højere end transfersalget i 1. halvår 2011/12. Utilfredsstillende resultat FCM Holdings resultat af primær drift i 1. halvår 2011/12 blev DKK mio. mod DKK + 1,9 mio. i samme periode året før. Periodens resultat før skat blev DKK mio. mod DKK +1,3 mio. året før. Resultatet er utilfredsstillende. Balancen Egenkapitalen var ved udgangen af perioden DKK 60.1 mio. mod DKK 48,4 mio. pr. 31. december Der blev i efteråret 2011 gennemført en aktieemission. Fratrukket omkostninger til aktieemissionen medførte dette en udvidelse af egenkapitalen på DKK 54 mio. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 5 af 13

6 Værdien af transferrettigheder er opført til DKK 33.0 mio., hvilket selskabet anser for at være langt under markedsværdien. Koncernens lang- og kortfristede gæld er faldet fra DKK 69,7 mio. til DKK 47,8 mio. primo året. UDvikling i koncernens segmenter Udviklingen i FCM Fodbold 1. juli 31. december 2011 FC Midtjylland har et erklæret mål om hvert år at spille med i en europæisk turnering. Klubben er i gang med en proces, der handler om at udvikle et nyt fælles spilkoncept for alle FCM-hold. Kun gennem målrettet og grundigt arbejde og gennem klarhed i vores måde at spille fodbold på, vil klubben på den lange bane opnå vedvarende topresultater. Truppen tog i juli 2012 for første gang hul på en ny sæson med Glen Riddersholm som cheftræner fra start. Ambitionen for FCM i sæsonen 2011/2012 er kvalifikation til europæisk fodbold. Truppens udgangspunkt er fortsat, at det er dygtige unge spillere, som skal være rygraden i truppen. Det er fortsat FCMs filosofi at udvikle spillere til førsteholdet og på længere sigt til at blive profiler, som kan sælges videre. Kernen af unge spillere udvikler sig i samspil med holdets rutinerede spillere. Efterårssæsonen 2011 har levet op til klubbens målsætninger. Efter 18 kampe er halvdelen af kampene vundet, og holdet ligger før forårssæsonen på en tredjeplads, som vil give adgang til Europa League, hvis placeringen fastholdes. FCM er fortsat et rigtig stærkt hjemmehold, i øjeblikket ligaens tredjestærkeste. Derudover er holdet også blevet bedre på udebane, hvis man sammenligner med de seneste to sæsoner. Blandt sejrene på udebane er de to over sølvvinderne fra OB bemærkelsesværdige. Først vandt FCM 4-1 i Odense i september, og i november var sejrscifrene 3-2. FCMs målmand Jonas Lössl har efter en periode på bænken genvundet pladsen som førstekeeper, og de stabile præstationer medførte også, at Jonas Lössl i november blev udtaget til ligalandsholdet. Andenkeeper Kasper Jensen valgte at søge nye muligheder for spilletid. Forhandlinger i december faldt på plads, og 1. januar skiftede Kasper Jensen til svenske Djurgården. I stedet hentede FCM i december den talentfulde, unge målmand Jakob Haugaard i AB. Glen Riddersholm og resten af trænerteamet har formået at skabe stabilitet omkring truppen. En stabilitet som er vigtig for resultaterne. Transfermæssigt er det lykkedes FCM at holde på de profiler, som skal hjælpe klubben med at fastholde den nuværende placering. FCM glæder sig over, at truppen fortsat er intakt bl.a. takket være investorselskabet SlyZunnaInvest. Begivenheder efter 31. december 2011: Jonas Lössl, Jesper Juelsgaard, Mads Albæk og Jakob Poulsen deltog alle i ligalandsholdets turnering i Thailand i januar Ved denne turnering fik Jakob Poulsen fuld spilletid. Jonas Lössl holdt målet rent mod Sydkorea, og både Jesper Juelsgård og Mads Albæk fik også en kamp i startopstillingen. Akademispilleren Lasse Vigen er solgt til den engelske Premier League klub Fulham ligesom klubben har taget afsked med Christian Sivebæk, Niklas Søgaard og Morten Nielsen. FCM forbereder sig på forårssæsonen, som begynder 4. marts med hjemmekamp mod Lyngby. Holdet deltog bl.a. i træningsturneringen Atlantic Cup i Portugal i januar og februar med stor succes for, hvor klubben vandt sit første trofæ. FCM-kampene i Atlantic Cup endte med 2-1 over Rapid Wien, 3-2 over Wisla Krakow og altså 1-1 mod Zagreb i de to holds første møde. I finalen var modstanderen igen Dinamo Zagreb og her vandt ulvene 1-0. Tilgang i perioden 1.juli 31. december Jakob Haugaard fra AB Marc Møller, Lyngby BK Kolja Afriyie, Energie Cottbus Afgang: Kasper Jensen til Djurgården ved periodens udgang Udlejet Ken Fagerberg Viborg til kontraktudløb 31/ Mads Hvilsom Viborg til 31/ Baba Collins til FC Ordabasy til 31/ FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 6 af 13

7 FCM Fodbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Bruttotab/-fortjeneste Resultat af transferaktivitet Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Fodboldforretningens omsætning ekskl. transfer er i første halvår steget fra DKK 30.0 mio. til DKK 38.5 mio.. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til et underskud på DKK -9.6 mio. fra et overskud på DKK 5.1 mio. Underskuddet og resultatforringelsen skyldes primært et forringet transfer-resultat fra DKK 19.9 mio. til DKK 0.3 mio. Det forringede transferresultat var budgetteret. Der har i 1. halvår været et skuffende resultat af salg af sponsorater. De offensive forventninger er slået fejl, og der er en tilbagegang på -5,0 mio. kr. i forhold til det budgetterede.. Udviklingen i FCM Håndbold Sportsligt tilbageblik 1. juli 31. december: Den nye sportslige ledelse tiltrådte umiddelbart efter regnskabsårets start. Hans Peter Riis, som siden 2004 har været salgschef i klubben, er ny sportschef, imens Ryan Zinglersen blev cheftræner. Helle Thomsen fortsætter som assistenttræner og bliver samtidig talentchef. Ydermere tilknyttes Bent Nyegaard som sportslig rådgiver Som forsvarende dansk mester og med adskillelige landsholdsprofiler er målet mindst en finaleplads om DMguldet og at spille med blandt de sidste otte i Champions League. De nykårede danske mestre og EHF Cup-vindere meldte sig for alvor meldt ind i kampen om at være med i den absolutte top af international håndbold, da holdet og trænerteamet anført af den nye cheftræner Ryan Zinglersen og spillertruppen tog fat på sæsonen 2011/2012. I sommerpausen sagde klubben farvel til de norske profiler Isabel Blanco, Tonje Nøstvold og Alette Stang. Malene Dalgaard meddelte at hun var gravid, og som erstatning blev fløjspilleren Maibritt Kviesgaard hentet i SK Aarhus, hvor også Gitte Brøgger Led kom fra. Louise Svalastog Spellerberg kom fra KIF Vejen. Alle danske profiler i overensstemmelse med klubbens nye strategi. Fra Team Tvis-Holstebro kom Nycke Groot og i vinterpausen Debbie Bont som erstatning for langtidsskadede Maibrit Kviesgaard. FCM Håndbold er i gang med en sæson, hvor alle modstandere vil gøre alt for at slå mestrene. Modstanderne har derfor været ekstra opsatte, når de mødte FCM. Holdet kunne gå på juleferie med en placering som nummer 5. Det er vigtigt for klubben at slutte i top 6, som giver adgang til slutspillet. I Champions League lagde FCM ud med to sejre, men kom så under pres, særligt efter et hjemmebanenederlag mod norske Byåsen. Men trænerteamet og spillerne stod for presset, da det blev til en sejr hjemme over Budocnost. Dermed var avancement til Champions Leagues andet gruppespil sikret som eneste danske hold blandt de otte bedste hold i verden. FCM er et hold, som ønsker at udvikle og råde over de allerbedste danske håndboldspillere. Og at FCM er storleverandør til landsholdet fik man bevis for, da det danske kvindelandshold rejste til VM i Brasilien med hele fem FCM-spillere: Trine Troelsen, Louise Svalastog Spellerberg, Line Jørgensen, Maibritt Kviesgaard og Susan Thorsgaard. Lærke Møller var udtaget som sjette FCM-spiller, men hun måtte melde afbud på grund af en skade. Sabine Englert deltog for Tyskland og Linnea Torstenson for Sverige. Med hensyn til skader, så har FCMs profiler erfaret, at risikoen for skader er en uundgåelig konsekvens af de mange kampe i ligaen, pokalturneringen, Champions League og med landsholdet. Dermed måtte FCM med stor ærgrelse konstatere, at en af holdets profiler blev skadet under VM. Majbritt Kviesgaard fik revet sit korsbånd over, og der venter hende nu en lang pause. Nøjagtig samme skade fik U19-spilleren Anne Mette Pedersen i august, da hun ligeledes i en landskamp fik revet korsbåndet over. De ærgerlige skader til trods er FCM stolt hver gang, at en spiller udtages til landsholdet. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 7 af 13

8 Begivenheder efter 31. december: FCM Håndbold er startet 2012 med 7 sejre og 2 nederlag. Blandt sejrene var en over guldaspiranterne fra Viborg. FCM møder de regerende CL-mestre Larvik fra Norge, sidste års finalister Itxako fra Spanien, og forhåndsfavoritterne Györi fra Ungarn i Champions Leagues andet gruppespil. Vore internationale modstandere kan ikke komme på et højere niveau, og vore unge spillere høster erfaringer i hver eneste kamp, hvilket styrker os på den lange bane. I den 3. kamp i gruppen mod Itxako kom første sejr efter en forrygende indsats af holdet i Ikast-Brande Arena mod sidste års CLfinalister. Tilgang: Gitte Brøgger Led fra SK Aarhus Nycke Groot fra Team Tvis Holstebro Louise Svalastog Spellerberg fra KIF Vejen Maibritt Kviesgaard fra SK Aarhus Debbie Bont fra VOC Amsterdam (skiftet i vinterpausen 2011 pga. Kviesgaards skade) FC Midtjylland Håndbold DKK H 2011/12 1H. 2010/11 Nettoomsætning Resultat af primær drift (EBIT) Periodens resultat før skat Økonomisk tilbageblik Håndboldforretningens omsætning er i første halvår faldet fra DKK 5.4 mio. til DKK 4.8 mio. Selskabets resultat før skat er i samme periode ændret til DKK fra DKK Omsætningsnedgangen og den forringede resultat kan relateres til den forringede TV-aftale, som er markant dårligere end den forrige aftale. Derudover har salg af sponsorater været skuffende og er DKK 1.0 mio. efter budgettet. FCM Holding: Økonomiske forventninger 2011/12 Den ved årsskiftet udnævnte ledelse har ved gennemgang af virksomheden konstateret, at indtægtsbudgettet ikke var blevet realiseret i første halvår. Da det er ledelsens vurdering, at budgettet heller ikke kan realiseres for andet halvår, nedjusteres resultatet. Den samlede budgetafvigelse på sponsorindtægter for regnskabsåret forventes at blive DKK 12 mio., hvilket er den primære grund til nedjusteringen fra et resultat på mellem 0 og minus kr. 15 mio. til et resultat på mellem minus 19 til minus 29 mio. Spændet på DKK 10 mio. skyldes primært usikkerhed omkring transfer-indtægter i andet halvår. Forventninger til Fremadrettet skal der sikres en drift i balance. For at opnå dette vil der ske markante besparelser i både fodbold- og håndboldforretningen. Det er primært på løn og afskrivninger besparelserne vil finde sted. Klubben vil styrke sin position som regionens hold og førende talentudvikler, og vil fortsat arbejde langsigtet med strategien om at bygge fodbold- og håndboldholdet op, omkring egne talenter kombineret med få profiler af høj klasse. En kombination af økonomisk stram styring og en forsigtig positiv udvikling i nettoomsætning takket være bl.a. de nye tiltag med Mega LED-bander og FCM Connect skal skabe de rette forudsætninger for at skabe en forretning i økonomisk balance. FINANSKALENDER 29. februar 2012 Halvårsregnskab inkl. insideres beholdning af aktier 11. maj 2012 Kvartalsmeddelelse 3. kvartal inkl. insideres beholdning af aktier Årsregnskabsmeddelelse og indkaldelse til ordinær generalforsamling 4. oktober /12 Begivenheder efter periodens afslutning FCM Håndbold har efter periodens slutning forlænget hovedsponsoraftalen med ALPI og eksterne investorer har sikret at der kunne forlænges med en af verdens bedste målvogtere Sabine Inglert. FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 8 af 13

9 LEDELSESPÅTEGNING Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. juli 2011 for FCM Holding A/S. 31. december Delårsrapporten, der ikke er revideret eller reviewet af selskabets revisor, aflægges i overensstemmelse med IAS 34 for børsnoterede selskaber. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at delårsrapporten giver et retvisende billede af koncernens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2011 samt af resultatet af koncernens aktiviteter og pengestrømme for perioden 1. juli 31. december Delårsrapporten er ikke revideret. Herning, den 29. februar 2012 Direktion Jens Ørgaard Pedersen Claus Steinlein Søren Plougsgaard Sportsdirektør Akademidirektør Økonomidirektør Bestyrelse Bo Olesen Shrinivas Dempo Carsten Christensen Formand Næstformand Carsten Christiansen Orla Dahl Jepsen Rene Juul Jørgensen Ganapathy Balasubramanian FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 9 af 13

10 RESULTATOPGØRELSE FOR KONCERNEN DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Entre- og turneringsindtægter Sponsor- og reklameindtægter Andre indtægter Nettoomsætning Andre eksterne omkostninger Personaleomkostninger Af og nedskrivninger Bruttotab/-Fortjeneste Resultat af tranferaktivitet Resultat af primær drift Finansielle poster, netto Ordinært resultat før skat Resultat pr. aktie Resultat pr. aktie (EPS) a 25 kr. Resultat pr. aktie udvandet (EPS-D) a 25 kr. -5,7-5,7 0,7 0,7 FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 10 af 13

11 BALANCE AKTIVER OG PASSIVER FOR KONCERNEN DKK / / /6-10 Aktiver Langfristede aktiver: Immaterielle aktiver Materielle aktiver Finansielle aktiver Langfristede aktiver i alt Kortfristede aktiver: Varebeholdninger Tilgodehavender Likvide beholdninger Ophørte aktiviteter Kortfristede aktiver i alt Aktiver i alt Passiver Egenkapital: Langfristede gældsforpligtelser Kortfristede gældsforpligtelser Forpligtelser i alt Passiver i alt FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 11 af 13

12 EGENKAPITALUDVIKLING FOR KONCERNEN DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Aktieemission Periodens resultat 1. juli december Egenkapital pr. 31. december DKK Aktiekapital Overført resultat I alt Egenkapital pr. 1. juli Reserve for opskrivning Periodens resultat 1. juli december Totalindkomst i alt Egenkapital pr. 31. december PENGESTRØMSOPGØRELSE for koncernen DKK halvår 2011/12 1. halvår 2010/11 Pengestrømme fra driftsaktivitet Pengestrømme fra investeringsaktivitet Pengestrømme fra finansieringsaktivitet Ændring i likvider Likvider (inkl. Kassekredit) 1. juli Likvider (inkl. Kassekredit) 31. december FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 12 af 13

13 NOTER Anvendt regnskabspraksis og yderligere danske oplysningskrav til delårsrapporter for børsnoterede selskaber. Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til årsrapporten 2010/11. Årsrapporten for 2010/11 indeholder den fulde beskrivelse af anvendt regnskabspraksis. Skøn og estimater Udarbejdelse af delårsrapporter kræver, at ledelsen foretager regnskabsmæssige skøn og estimater, som påvirker anvendelsen af regnskabspraksis og indregnede aktiver, forpligtigelser, indtægter og omkostninger. Faktiske resultater kan afvige fra disse skøn. De væsentligste skøn, som ledelsen foretager ved anvendelsen af koncernens regnskabspraksis, og den væsentlige skønsmæssige usikkerhed forbundet hermed, er de samme ved udarbejdelsen af den sammendragne halvårsrapport som ved udarbejdelsen af årsrapporten pr. 30. juni Udtalelser om fremtidige forhold Ovenstående udsagn om fremtidige forhold, herunder især fremtidig omsætning og driftsresultat, er usikre og forbundet med risici. Mange faktorer vil være uden for FCM Holdings kontrol og kan medføre, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra de forventninger, som indeholdes i rapporten. Sådanne faktorer omfatter blandt andet væsentlige ændringer i markedsforholdene, produktporteføljen, kundeporteføljen, valutakurserne eller virksomhedskøb eller -frasalg Segmentoplysninger DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2011/12 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat DKK Fodbold Håndbold Holding Koncern i alt 2010/11 1. halvår Nettoomsætning Resultat af primær drift Resultat før skat FCM Holding A/S I Kaj Zartows Vej 5 I 7400 Herning I Tel: I Side 13 af 13

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Halvårsrapport 2014/15 Meddelelse nr. 265/2015 (1. juli 31. december 2014) 24. februar 2015

Halvårsrapport 2014/15 Meddelelse nr. 265/2015 (1. juli 31. december 2014) 24. februar 2015 Halvårsrapport 2014/15 Meddelelse nr. 265/2015 (1. juli 31. december 2014) 24. februar 2015 CVR-nr.: 83 56 74 14 Resumé: FCM Holding A/S realiserede 1. halvår 2014/15 et resultat før skat på DKK -29,3

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 23. maj 2017 SELSKABSMEDDELELSE NR. 11/2017 Delårsrapport 1. kvartal 2017 for perioden 1. januar - 31. marts 2017 Resumé Brøndby

Læs mere

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016

Resumé. BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 24. maj 2016 SELSKABSMEDDELELSE NR. 15/2016 Delårsrapport 1. kvartal 2016 for perioden 1. januar - 31. marts 2016 Resumé Brøndby IF s nettoomsætning

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002

FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Københavns Fondsbørs Nicolaj Plads 6 1067 København K Brøndby 8. august 2002 FONDSBØRSMEDELELSE NR. 17/2002 Halvårsrapport 2002 Hovedkonklusionerne for første halvår af 2002: Økonomi: Sportsligt: - Indtægterne

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 29. maj 2012 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7-2012 Tivoli, den 29. maj 2012 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 05.2006 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde onsdag, den 30. august 2006 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2005 30.06.2006.

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1

mio. kr. 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12. RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95, ,1 HOVED- & NØGLETAL 2017 2016 2016 1. kvt. 1. kvt. 1/1-31/12 (3 mdr.) (3 mdr.) (12 mdr.) RESULTATOPGØRELSE Omsætning inkl. forpagtere og lejere 95,1 95,5 1.288,1 Nettoomsætning 75,5 76,5 945,2 Samlede indtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse.

Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Fondsbørsmeddelelse 04.2007 Viborg Håndbold Klub A/S årsregnskabsmeddelelse. Bestyrelsen for selskabet har på møde tirsdag, den 21. august 2007 godkendt selskabets årsrapport for perioden 01.07.2006 30.06.2007.

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2016 Selskabsmeddelelse nr. 15/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for perioden 1. - 3. kvartal 2016 Vi fastholder forventningerne til

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/9 Aalborg den 26. maj 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2003: - Indtægter udgør kr. 13,3 mio. mod kr. 9,7 mio. i 2002

Læs mere

Dansk Industri Invest AS

Dansk Industri Invest AS Delårsrapport for 1. halvår 2016 Frasalg af HVAC- og Telecom EMEA-aktiviteterne. Som oplyst i selskabsmeddelelse nr. 3 fra 24. marts 2014 indgik Dansk Industri Invest A/S (tidligere Dantherm A/S) aftale

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2016 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2016 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. maj 2013 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2013. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2013 Tivoli, den 27. maj 2013 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar marts 2010

Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar marts 2010 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 21. maj 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 8/2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 for perioden 1. januar - 31. marts 2010

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S

Delårsrapport for 1. januar 30. juni 2016 for FirstFarms A/S Selskabsmeddelelse nr. 10/ 30. august Delårsrapport for 1. januar 30. juni for Resumé Bestyrelsen og direktionen i har d.d. behandlet og godkendt det ureviderede delårsregnskab for perioden 1. januar -

Læs mere

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008

Expedit a/s. CVR-nr Expedit a/s - Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 Expedit a/s CVR-nr. 37 75 25 17 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. september 2008 For yderligere oplysninger kan administrerende direktør Uffe Færch kontaktes på telefon 87 61 22 00. Side 1 af

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. halvår 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2003/18 Aalborg den 21. august 2003 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2003: - Indtægter udgør kr. 29,8 mio. mod kr. 26,4 mio. i

Læs mere

Solar A/S Q Kvartalsinformation

Solar A/S Q Kvartalsinformation Solar Kvartalsinformation Q4 2014 1 Solar A/S Q4 2014 Kvartalsinformation Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR nr. 15908416 1 Solar Kvartalsinformation Q4 2014 2 Kvartalstal

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 25. maj 2010 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 31. marts 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 5-2010 Tivoli, den 25. maj 2010 Delårsrapport for perioden

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2009

Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

FCM Holding A/S Generalforsamling 25.10.2011

FCM Holding A/S Generalforsamling 25.10.2011 FCM Holding A/S Generalforsamling 25.10.2011 Bestyrelsens beretning v/formand Bo Olesen Indledning: Der er tale om en særlig beretning i dag Jeg skal ganske vist præsentere et utilfredsstillende økonomisk

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 13 Side 2 af 13 Side 3 af 13 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 29.246 33.594 51.309 68.952 129.885 Afskrivninger

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2012

Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Delårsrapport for 1. kvartal 2012 Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Indholdsfortegnelse Selskabsmeddelelse nr. 9/2012, resumé... side 3

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten.

- AaB og Peter Rudbæk har pr. 23. maj 2002 stoppet samarbejdet. Poul Erik Andreasen overtager indtil videre cheftrænerposten. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2002/4 Aalborg den 28. maj 2002 Delårsrapport 2002 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2002: - Indtægter udgør kr. 9,7 mio. mod

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli september 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 25. oktober 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

(1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728

(1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728 Delårsrapport 2013 (1. januar 30. juni 2013) CVR-nr. 89943728 Bestyrelsen for Fodboldalliancen AC Horsens A/S har godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2013. Resume: Omsætningen faldt

Læs mere

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014

Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Meddelelse nr. 19/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 4. august 2014 Meddelelse nr. 19/2014: Delårsrapport 1. januar 30. juni 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14

Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Nasdaq OMX Copenhagen A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2011 Hellerup, 23. august 2011 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011. Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding as har i

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370

Totalindkomst -141.136-10.161-37.249. Resultat efter finansielle poster, men før transfer -118.299-10.401-35.370 Side 1 af 15 Side 2 af 15 Side 3 af 15 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2014 2013 2013 Hovedtal Nettoomsætning i alt 27.747 22.063 115.643 Af- og nedskrivninger 104.631 2.019 8.150 Øvrige

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 7 1. kvartal 2016 Tivoli, den 18. april 2016 Delårsrapport

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2013 2012 2013 2012 2012 Hovedtal Nettoomsætning i alt 33.014 35.146 84.324 104.098 129.885 Afskrivninger 1.980

Læs mere

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13.

Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod et overskud på 10,9 mio.kr. i 2012/13. Fondsbørsmeddelelse nr. 8 30. september 2014 Årsresultat for 2013/14 i KIF Håndbold Elite A/S Udvikling i aktiviteter og økonomiske forhold Årets resultat før skat udgør et underskud på -6.1mio.kr. mod

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr halvår 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10 1. halvår 2016 Tivoli, den 15. august 2016 Delårsrapport

Læs mere

Den sportslige målsætning i sæsonen 2012/13 blev til fulde opfyldt med en 4. plads.

Den sportslige målsætning i sæsonen 2012/13 blev til fulde opfyldt med en 4. plads. (1. januar - 30. juni 2013) Bestyrelsen for Esbjerg forenede Boldklubber Elitefodbold A/S har i dag godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar - 30. juni 2013. Resumé Som anført i årsrapporten for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 27. april 2015 behandlet og godkendt delårsrapport for perioden 1. januar 31. marts 2015. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2015 Tivoli, den 27. april 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 3. kvartal 3. kvartal 1/1-30/9 1/1-30/9 tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 42.830 38.504 104.697 95.247 125.740 Af- og nedskrivninger 1.583-2.688 4.815 102.920

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 3. kvartal 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs, Børsmeddelelse nr. 2005/13 Aalborg den 22. november 2005 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for 3. kvartal 2005: - Resultatet før skat (EBT) for 3. kvartal 2005 blev

Læs mere

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Side 1 af 12 Side 2 af 12 Side 3 af 12 Hoved- og nøgletal 1. kvartal 1. kvartal tkr. 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 24.198 27.747 125.699 Af- og nedskrivninger 1.548 104.631 104.146 Øvrige

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2013

Delårsrapport for 1. kvartal 2013 København, den 23. april 2013 Meddelelse nr. 8/2013 Delårsrapport for 1. kvartal 2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail:

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2012 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. maj 2012 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar marts 2011 Side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 18. maj 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 for perioden 1. januar - 31. marts 2011 Resumé Koncernresultat

Læs mere

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005.

Bestyrelsen for Århus Elite A/S, har på et bestyrelsesmøde behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. juli - 31. december 2005. Stadion Allé 70 8000 Århus C Tlf. nr. 89386000 Fax nr. 8733 1019 Københavns Fondsbørs Århus, den 28. februar 2006 Meddelelse nr. 02/2006 Århus Elite A/S, halvårsrapport 2005/06 Bestyrelsen for Århus Elite

Læs mere

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007.

Periodens resultat før transfers og finansielle poster udgør 4,3 mio. kr. i 1. kvartal 2008 mod 3,1 mio. kr. i 1. kvartal 2007. Delårsrapport side 1 af 10 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S CVRNR 83 93 34 10 Brøndby, den 9. maj 2008 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2008 Delårsrapport 1. kvartal 2008 for perioden 1. januar 2008 31. marts 2008

Læs mere

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal

Kvartalsrapport. 1. kvartal KVARTALSRAPPORT 1K Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal Kvartalsrapport Tilfredsstillende resultat på niveau med 1. kvartal 2014 1. kvartal - 2015 17. april 2015 Hoved- og nøgletal TELE Greenland Koncernen, finansielle hoved- og nøgletal 1K 2015 1K 2014 Ændring

Læs mere

Vækst i første kvartal 2011

Vækst i første kvartal 2011 Dantherm A/S Marienlystvej 65 DK-7800 Skive www.dantherm.dk Skive, 10. maj 2011 Vækst i første kvartal 2011 Dantherm har i første kvartal 2011 opnået en vækst i omsætningen på 22% i forhold til første

Læs mere

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014

Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Delårsrapport for 1.-3. kvartal 2014 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 * www.ao.dk CVR-nr.: 58 21 06 17 Selskabsmeddelelse nr. 11/2014 1/15 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016

Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr kvartal 2016 Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 12 3. kvartal 2016 Tivoli, den 27. oktober 2016 Delårsrapport

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2014 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 6/2014 Fjerritslev, 20. august 2014 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2014. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2010. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 6-2010 Tivoli, den 15. august 2010 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2012 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 10/2012 Fjerritslev, 23. august 2012 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2012. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmøde den 15. august 2008 behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. april 30. juni 2008. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 10-2008/09 Tivoli, den 15. august 2008 Delårsrapport

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret) 28.08.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2013 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 30. juni 2013 (urevideret)

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 6/2008 Hellerup, 25. november 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 30. september 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme

Læs mere

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012.

Bestyrelsen for Tivoli A/S har på bestyrelsesmødet behandlet og godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. september 2012. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 13-2012 Tivoli, den 26. november 2012 Delårsrapport

Læs mere

Copenhagen Network A/S Cvr.nr

Copenhagen Network A/S Cvr.nr DELÅRSRAPPORT 2016 1. januar 2016 30. juni 2016 Copenhagen Network A/S Cvr.nr. 26 68 56 21 (Tidligere Comendo A/S) Tingskiftevej 5 DK-2900 Hellerup COPENHAGEN NETWORK A/S - Delårsrapport 1. januar 30.

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Selskabsmeddelelse nr København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016 Selskabsmeddelelse nr. 6 2016 NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Tel: +45 70 25 10 56 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk København, den 21. november 2016 DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL 2016

Læs mere

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT

SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT SILKEBORG IF INVEST A/S DELÅRSRAPPORT 01.01.2010 30.06.2010 CVR-NR. 70 85 49 10 Delårsrapport 1. januar 2010 30. juni 2010 Side 1 af 13 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014

Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Meddelelse nr. 25/2014 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 7. november 2014 Meddelelse nr. 25/2014: Delårsrapport 1. januar 30. september 2014 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde

Læs mere

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret) 31.08.11 HM/gdh Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Halvårsrapport pr. 30. juni 2011 Halvårsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2011 til 30. juni 2011 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S.

Delårsrapport 1. kvartal 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2006/9 Aalborg den 28. april 2006 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første kvartal 2006: - Resultatet før skat (EBT) for Aalborg Boldspilklub

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr

Tivoli, den 31. oktober Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2014 Tivoli, den 31. oktober 2014 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar juni 2010

Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar juni 2010 Delårsrapport - side 1 af 11 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 31. august 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 12/2010 Delårsrapport 1. halvår 2010 for perioden 1. januar 2010-30. juni

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 7/2011 Fjerritslev, 25. august 2011 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2011. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret) 21.05.13 aen/mhj Erhvervsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V Kvartalsrapport pr. 31. marts 2013 Kvartalsrapport for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2013 til 31. marts 2013 (urevideret)

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2005

Delårsrapport for 1. halvår 2005 Delårsrapport for 1. halvår 2005 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/5 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) 2. kvartal

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar september 2010

Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar september 2010 Delårsrapport - side 1 af 12 BRØNDBYERNES IF FODBOLD A/S Cvr.nr. 83 93 34 10 Brøndby, den 19. november 2010 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 18/2010 Delårsrapport 3. kvartal 2010 for perioden 1. januar 2010-30.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere