Udbud på ældreområdet i Gribskov

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udbud på ældreområdet i Gribskov"

Transkript

1 Udbud på ældreområdet i Gribskov Erfaringer med konkurrenceudsættelse v. Steen Houmark Tidl. Sundhedschef i Gribskov nu ekstern konsulent Oktober/2012 Mobil mail.

2 Relateret baggrunds info. 4 år i den private sektor Partner i rådgivningsvirksomheden De4Vinde ApS år som chef i den offentlige sektor Udbud/frit valg af hjemmeplejedel Frederiksberg 1997 Frit Valgs ordning/standardisering Greve kommune Generationsudbud Græsted-Gilleleje 2006 Sundhedschef i Gribskov år i civilsamfundssektoren Bestyrelsesformand Foreningen SBBU Bestyrelsesmedlem/medstifter FOPS 2009 Bestyrelsesmedlem Bispebjerg Kulturcenter 2011 Bestyrelsesmedlem/medstifter NMD Nepali-Med Denmark 2012 Uddannelser Sygeplejerske Børn- og handicapspecialist (ved sundhedsplejen) Merkonom i personale administration Diplom i ledelse MBA i Teknologi, Marked og Organisation Certificeret bestyrelsesformand Mobil mail.

3 Elementer i mit oplæg 1. En personlig iagttagelse 2. Betydningen af netværk v. udbud 3. Fakta om Gribskov 4. Historik på udbud i Gribskov 5. Grundlag og fokus for udbuddet i Gribskov 6. Faste og variable ydelser i udbuddet 7. Omfang og opgaver i udbuddet 8. Status og fordeling mellem leverandørtyper 9. Opgaver der hænger sammen i drift og i udvikling 10. Økonomiske gevinster 11. Perspektiver for dig der vil udbud Mobil mail.

4 Hvad har de to til fælles? Mobil mail.

5 Sillicon Valley Danmark Innovations vugge Statslig investering i militær teknologiske udviklings-projekter i mere end 50 år HP Appel Google Stealth You Tube Innovationsvugge Offentlig investering i velfærdsmodel kan blive en driver for en ny eksport industri (Systemeksport) Baseret innovation og udvikling gennem årtier: Fra asyl til daginstitutioner Fra alderdomshjem til plejecentre Fra husmoderafløser til hjemmepleje Fra vågekone til sygeplejerske Fra sygeplejerske til cand cure Fra barneplejerske til pædagog Fra pædagog til cand pæd For at vi kan søsætte velfærds Danmarks svar på Appel og Ipad kræves der en øget samdrift/udbud af velfærdsydelser ift. den privat- og civilsamfundssektoren Mobil mail.

6 Betydningen af netværk ved udbud I perioden skaber 4 kommuner netværk De arbejder alle med udbud og inspirere hinanden De fire kommuner er Græsted-Gilleleje, Frederiksberg, Greve og Farum 1996 Græsted-Gilleleje udbyder hjemmehjælpen og skabe frit valg mellem flere private leverandører og en kommunal 1997 Frederiksberg giver via udbud flere private leverandører adgang til at lever hjemmehjælp efter en frit valgs model (m egen betaling) 1997 Greve udbyder så en privat leverandør adgang til at levere hjemmehjælp i konkurrence med den kommunale 1998 Farum udbyder et plejehjem Mobil mail.

7 Fakta om Gribskov Gribskov Kommune har ca indbyggere, som bebor et areal på ha. Budgettet til social- og sundhedsområdet udgør: 482 mill. kr Ældreområdet er organiseret i en myndighedsafdeling Servicering af og reference til Social og Sundhedsudvalget Myndighedsfunktion ældre/sundhedsområdet, handicap og udsatte/misbrug Strategisk udvikling, Økonomistyring, kvalitetsudvikling Kontraktholder og Samarbejde med kommunal og private udfører (50% kommunal 50% privat i fht: hjemmepleje, plejecentre og hjemmesygepleje) samt botilbud Sundhedsaftaler, Forebyggelse, Frivilligt socialt arbejde

8 Historik på udbud i Gribskov Ældre & sundhedsområdet 1. generation Kommunal og privat drift 2. generation Privat drift 3. generation Genudbud Privat drift Kommunesammenlægning - Kommunal og privat drift Nyere opgaver Kommunal og privat drift Genoptrænings center Udvikling i partnerskab Udvikling i partnerskab Udvikling i partnerskab Centerdrift Centerdrift Centerdrift Centerdrift Hj.sygepleje Hj.sygepleje Hj.sygepleje Hj.sygepleje Hjemmeplejen Hjemmeplejen Hjemmeplejen Godkendelsesmodel Hjemmeplejen Godkendelsesmodel Hjemmeplejen Godkendelsesmodel (Madservice) Madservice Madservice Madservice Madservice

9 Grundlag og Fokus Grundlag (rammer) Fokus Den lokalpolitiske beslutning om at udbyde De centrale lovgivningsmæssige rammer for udbud Et principnotat En kvalitetshåndbog m bl.a. kvalitetsstandarder Et udbudsmateriale m. bl.a. kontrakter Historisk har hvert udbud haft sit eget fokus politisk og administrativt I 1996 var det borgerens frie valg I 2000 var det kvalitet og økonomi I 2006 var det partnerskab og udvikling af det offentlige og private samarbejde Det betyder at det nuværende udbud af ældre- og socialområdet har et stort fokus på det offentlige og private samarbejde

10 2 centrale elementer i udbuddet De faste ydelser De variable ydelser De faste ydelser er ydelser som leverandøren forventes at levere 24/7 365 dage om året. Der er ikke tale om individuel visitering Ydelserne skal så at sige bare være tilstede/håndteres. Princippet er, at leverandøren skal have et beredskab af personale og funktioner klar, til at modsvare borgerbehovene ift. en række faste ydelser, hvad enten der er 1 eller 30 borgere. 1. De variable ydelser er individuelt visiterede ydelser, som er tildelt borgeren på basis af en individuel og konkret vurdering op mod den politisk besluttede kvalitetsstandard i medfør af lov om social service. 2. De visiterede ydelser pakkes i såkaldte pakker som leverandøren har givet pris på ved sit tilbud i forbindelse med udbuddet i 2006

11 Omfang & Opgaver Omfang Opgaver Faste ydelser Variable ydelser Drift af 3 plejecentre i alt 148 boliger Drift af genoptræningscenter 33 pladser (kom til 2009) På center Uden for center Fuldkost Aktivitet Cafedrift Centerrengøring Kald Rengøring i bolig praktisk hjælp Pleje Kompleks pleje Demensstimulering Træning Nødkald Kompleks pleje Aktivitet Træning Tilberedning og Udbringning af mad Nyere opgaver (kommet til i udbudsperioden) Hverdagsrehabilitering (træning i hjemmet), Selvtræning på alle plejecentre, opfølgende besøg efter udskrivelse Indsats for borgere med kronisk sygdom Kol og diabetes forløb

12 Status Samspil og fordeling mellem privat og kommunal Kommunal plejecenterdrift: 2 plejecentre: 142 plejeboliger 24 Genoptræningspladser Privat plejecenterdrift 3 plejecentre: 148 plejeboliger 33 genoptræningspladser Fritvalgsområdet Hjemmeboende borgere Fritvalgsområdet * Omsætning (mio. kr.) PlejeGribskov Kommunal drift Attendo/Aleris Privat drift Øvrig Frit valg Privat I alt Omsætning i % 33,8% 45,6% 20,6% 100 % Antal borgere * 2011 regnskabstal

13 Fordeling af opgaver mellem leverandører Pleje Gribskov Aleris Attendo Øvrige Plejecenterdrift Genoptræningscenter Cafedrift Demensstimulering Mad (inde) Mad (ude) Nødkald Hjemmesygepleje Pleje (Hjemmehjælp) Praktisk hjælp (Hjemmehjælp) Hverdagsrehabilitering (træning 86)

14 Udviklingspartnerskab Fokus og formål Fælles udvikling til gavn for borgere og medarbejdere på ældre og sundhedsområdet i Gribskov Kommune på tværs af privat/kommunal tankesæt Økonomisk forpligtelse Leverandør og myndighed samfinansierer politisk ønske om projekter Resultater Fælles kompetenceudvikling og projekter på tværs: Omsorgsprojektet hvad er omsorg? Aktivtet og samarbejde med frivillige på plejecentre (mande klub, vild med dans, OL) Ud i det blå - Udflugter og delebusser Velfærdsteknologi - afprøve i forskellige setups (robotstøvsugere, WII i træning, Skærm-træning og pleje, Fælles strategi for velfærdsteknologi Demensprojekt kompetenceudvikling Sundhedsnetværket - fagligt udviklingsfora

15 Økonomiske gevinster Græsted-Gilleleje Kommune har tidligere gennemført udbud, hvor frit valgs området indgik helt eller delvist.: 1. Første Generationsudbud (1996) omfattede borgere i eget hjem. Volumen på 25 mill. kr. Økonomisk effekt: 18% / ca. 4,5 mill. kr./år ( i alt.18 mill.) 2. Andre Generationsudbud (2000) omfattede eget hjem + centerdrift. Volumen på 89. mill. kr. Økonomisk effekt: 15% / ca. 12,3 mill. kr./år. (i alt.73 mill.) 3. Godkendelsesordningen blev indført i 2003/2004. og fastholdt priserne på frit valg fra Tredje Generations udbuddet (2006) omfattede centerdrift og relaterede opgaver. Volumen var på ca. 60 mill. Økonomiske effekt: knapt 10% /ca på 5 mill. kr./år (Fald i volumen, da en stor del at hjemmeplejen for borgere i eget hjem kom ind under godkendelsesordningen i 2003/2004) (I alt 40 mill) 5. Frit valgs området indgik indirekte i 3. generations udbuddet, idet centerleverandørerne var forpligtet til at lade sig godkende som leverandør på frit valgs området for borgere i eget hjem. Der er, som det fremgår af ovenstående, opnået markante økonomiske effekter ved konkurrenceudsættelsen.

16 Perspektiver Udbud anledningen til en nødvendig strategiproces Politisk ejerskab er et must udarbejd et principnotat der forpligter Få styr på dit maskinhus Det er væsentligt at du er forberedt organisatorisk og styringsmæssigt Tænk på tværs Det er nødvendigt at tænke på tværs af opgavefelter (ude/inde) for tilstrækkelige kompetencemiljøer og metodeudvikling Træk på kompetencer og viden, der tilgår kommunen så den sættes i spil Motiver topledelserne hos leverandørerne for at indgå i strategiske udviklingsforløb med konkurrenter (eks. udviklings Partnerskab) Lav udviklingsprojekter i samarbejde farven på kitlen betyder mindre når vi mødes om faglig udvikling eks Hverdagsrehabilitering, forebyggelse af indlæggelser ved hjælp af kommunal triage Kultur og roller skal ændres ved adskillelse af myndighed og leverandørfunktion kræver løbende ledelsesmæssigt fokus TAK FOR OPMÆRKSOMHEDEN -

17 Konkrete eksempler på opgaveløsninger der hænger sammen.. Hverdagsrehabilitering - træning i hjemmet dvs. aktiverende frem for kompenserende hjælp Kompleks pleje og opfølgende besøg efter indlæggelse - Hjemmesygepleje og pleje i hjemmet Forudsætter brug af tværfaglige kompetencer og volumen på tværs af center og hjemmepleje

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det

Rapport. Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det Rapport Private leverandører i integrerede løsninger pa ældre- og sundhedsomra det 2015 e leverandører i integrerede løsninger pa Private leverandører i integrerede løsninger på ældre- og sundhedsområdet

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til Kommunaløkonomisk Forum 2013. 2 Reglerne for frit valg og udbud på ældreområdet er ved at blive ændret. Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu?

Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet hvad nu? Pjece udarbejdet til informationsmøder om de nye regler for frit valg og udbud på ældreområdet den 23. okt. 2012 i København og den 25. oktober

Læs mere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere

Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere Vejledning i udbud af Personlig pleje og praktisk hjælp til hjemmeboende borgere 2012 Udbudsportalen.dk Weidekampsgade 10 2300 København 1 S Post@udbudsportalen.dk Indholdsfortegnelse 1 Introduktion...

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde om drift af plejecentre Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat samarbejde

Læs mere

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen

NYT PARADIGME. - Aktivitet/træning i hverdagen NYT PARADIGME - Aktivitet/træning i hverdagen 1. Historik Lyngby-Taarbæk Kommune har siden 2009 gennemført 2 projekter på ældreområdet med det formål at undersøge effekten af en målrettet træningsindsats

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om social service

Forslag. Lov om ændring af lov om social service Lovforslag nr. L 25 Folketinget 2014-15 Fremsat den 8. oktober 2014 af ministeren for børn, ligestilling, integration og sociale forhold (Manu Sareen) Forslag til Lov om ændring af lov om social service

Læs mere

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder

KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL s ældrepolitiske udspil 2010 Nye ældre, nye muligheder KL 1. udgave, 1. oplag 2010 Pjecen er udarbejdet af KL Forlagsredaktion: Lone Kjær Knudsen

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget (side 116-161) Jf. vedtægten for styrelsen af de kommunale anliggender i Nordfyns Kommune varetager udvalget den umiddelbare forvaltning af kommunens sociale (for personer fra 18 år) og sundhedsmæssige

Læs mere

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a

Personlig og praktisk hjælp. Kvalitetsstandard. Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a Personlig og praktisk hjælp Kvalitetsstandard Efter Serviceloven: Personlig og praktisk hjælp 83 Rehabiliteringsforløb 83 a 1 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 3 Del 1 - Generel information

Læs mere

Analyse af offentlig-privat samarbejde

Analyse af offentlig-privat samarbejde Analyse af offentlig-privat samarbejde RAPPORT December 2014 www.quartzco.com COPENHAGEN STOCKHOLM OSLO Ryesgade 3A Birger Jarlsgatan 7 Wergelandsveien 21 2200 Copenhagen N 111 45 Stockholm 0167 Oslo Denmark

Læs mere

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016.

Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Regeringen vil forbedre ældreplejen yderligere og prioritere ældre med særlige behov. Nye tiltag fra 2016. Større indsats mod demens Flere faste læger på plejehjem og bosteder Styrket indsats mod ensomhed

Læs mere

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø

Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014. Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Referat Udvalget for Social, Sundhed & Ældre mandag den 5. maj 2014 Kl. 19:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. SSÆ - Godkendelse af dagsorden...1 2. SSÆ - Orienteringssager - maj...2 3. SSÆ

Læs mere

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE

VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE fremtiden starter her... VISION ANBEFALINGER EN INTERNATIONAL STYRKEPOSITION SKABT GENNEM OFFENTLIG-PRIVAT SAMARBEJDE FORORD Vi har som samfund muligheden for at skabe en ny dansk styrkeposition. Alliancer

Læs mere

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del

Høringsudkast 2014 - Sundhedsaftale Administrative del Indholdsfortegnelse Kapitel 1: Organisering, implementering og opfølgning... 5 1.1 Den politiske og administrative organisering af samarbejdet om sundhedsaftalen... 5 1.2 Implementeringsplan og opfølgning

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne

Marts 2007. Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Marts 2007 Nytænkning og konkurrence En innovativ offentlig sektor, der giver mere kvalitet til borgerne og bedre arbejdspladser for medarbejderne Regeringens debatoplæg til møde om kvalitetsreformen 22.

Læs mere

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp

Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp Gladsaxe Kommune Social- og Sundhedsforvaltningen Trænings- og Plejeafdelingen Kvalitetsstandarder 2014 Rehabilitering, træning, personlig pleje og praktisk hjælp December 2013 J. nr. 00.01.00A26 1 Indhold

Læs mere

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025

NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDSTEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 NYE VEJE TIL SUNDHED OG OMSORG FIRE VELFÆRDS- TEKNOLOGISKE SPOR PÅ VEJ MOD 2025 3 05 07 11 19 27 33 43 53 KØBENHAVN GEARER

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det specialiserede socialområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde

Inspirationsoplæg. Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Inspirationsoplæg Offentlig-privat samarbejde på det kommunale sundhedsområde Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox Offentlig-privat

Læs mere

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar

hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar hfkdjshjhkjhkjfhkjdshhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhf jdhfkjhkdjsfhkhdskjhhknckdjnckjdncjkndsn Børn & unge med særlige behov - et kommunalpolitisk ansvar fjkdsgfjkhgdsjhfgsjhkfgkdsgfkj gfdjhssgfjhdsgjhfgdsjhfgjhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh

Læs mere

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG

DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG FÆLLESOFFENTLIG STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD 2013-2020 DIGITAL VELFÆRD EN LETTERE HVERDAG REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER SEPTEMBER 2013 INDHOLD FORORD 3 NÅR VELFÆRDEN BLIVER DIGITAL 4 INITIATIVER I

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Ny administrativ organisation i Social Omsorg

Ny administrativ organisation i Social Omsorg Oplæg til: Ny administrativ organisation i Social Omsorg Udarbejdet af en arbejdsgruppe af ledere fra Senior Service, Voksen- handicap og Sundhedsfremme. Hedensted Kommune, den 29. oktober 2014 Løsningvej

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd

Værd at vide om. Gribskov Ældreråd Værd at vide om Gribskov Ældreråd 2 Indholdsfortegnelse Gribskov Ældreråd Om Gribskov Ældreråd Kontakt til Gribskov Ældreråd Forventninger og visioner Hospitalsområdet Den aktiverende indsats Den forebyggende

Læs mere

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006.

Struer Kommune. Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Struer Kommune Godkendt af Byrådet i Struer Kommune den 21. februar 2006. Indholdsfortegnelse Hvad er Kvalitetsstandarder på Ældreområdet?... 3 Lov om social service... 4 Struer Kommunes grundholdning

Læs mere

Behandling af alkohol- og stofmisbrug

Behandling af alkohol- og stofmisbrug Konkurrenceudsættelse af Behandling af alkohol- og stofmisbrug Potentialeafklaring - Tårnby Kommune Weidekampsgade 10 2300 København S Tlf. 3370 3370 www.kl.dk Layout og tryk: KL s trykkeri Foto: Colourbox

Læs mere

Kend din kommune Assens

Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens Kend din kommune Assens I forbindelse med fagudvalgenes evaluering af budgetprocessen i 2014 blev der fremsat ønske om, at have en mere politisk rettet drøftelse af budgettet i

Læs mere