Undervisningsbeskrivelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undervisningsbeskrivelse"

Transkript

1 Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt Grøn HH3C fhh13c312 Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Beskrivelse Titel 1 Det virksomhedsøkonomiske område: Præsentation af og opstart af en virksomhed Titel 2 Titel 3 Titel 4 Titel 5 Titel 6 Titel 7 Titel 8 Titel 9 Titel 10 Titel 11 Titel 12 Titel 13 Titel 14 Titel 15 Titel 16 Virksomhedstyper, Markeder og Markedsføringsbegreber Virksomhedens interne forhold og fremtidig strategi Virksomhedens omverden Konsumentmarkedet Producentmarkedet Segmentering, målgruppevalg og positionering Nationalt Konkurrenceforhold Virksomhedens Produkt og serviceprodukt Virksomhedens distribution Nationalt Virksomhedens promotion - Nationalt Virksomhedens pris - Nationalt Virksomhedens metode Informationssøgning Virksomhedens internationalisering og globalisering Virksomheden Internationalt Virksomhedens marketingmix internationalt Side 1 af 17

2 Titel 1 Det virksomhedsøkonomiske område: Præsentation af og opstart af en virksomhed HH1C 1011 AA Andreas Kildevæld (AJ) : Det virksomhedsøkonomiske område - en temabog til grundforløbet. Niels Laasholdt, Marianne Poulsen, Steen Sloth, Gitte Størup. Forlaget systime 2005 s , 46-54,55-69,70-76, Analysere strategisk planlægning De 4 P'er Markedsanalyse Vurdere konkurrencesituation : Interview mellem elever om fritidsarbejde og butikker i nærområdet. Case med Opstart af virksomhed Cykelimportfirma Omfang 25 timer Uge Problembehandlingskompetence Ræsonnementskompetence Opnå kendskab til hvilke interne og eksterne forhold der er vig tige for en virksomhed at have kendskab til i forbindelse med opstart af en virksomhed. Kende til og kunne anvende enkelte metoder indenfor informa tionsindsamling, herunder brug af diverse eksterne data. På baggrund af en mindre analyse af interne og eksterne for hold, skal eleverne være i stánd til at give forslag til sammensæt ning af parametermiks samt i mindre grad kunne vurdere brugen af den enkelte parameter. (Aflevere gruppebesvarelse),, Individuelt arbejde,, Pararbejde Side 2 af 17

3 Titel 2 Virksomhedstyper, Markeder og Markedsføringsbegreber HH1C 1011 AA AJ. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap1+2 Virksomhedstyper, Markedsopdelinger, Markedsføringsbegreber, Virksomhedskoncepter, Handlingsparametre, Virksomhedens interessegrupper Notat om markedsopdelinger Omfang 4 timer Uge Kendskab til virksomhedstyper Kendskab til markedsforhold Kendskab til markedsføringsbegreber Eleverne skal have kendskab til de forskellige markedsføringsbegreber, med særlig vægt på markedsføringskonceptet. Gennem opgaver skal eleverne have en viden om producent- og handelsmærkernes indflydelse på virksomhedens strategi og parameteranvendelse. Endvidere skal eleverne introduceres i begreberne de 4 P er i forbindelse mad målgruppen. Væsentligste arbejdsformer Side 3 af 17

4 Titel 3 Virksomhedens interne forhold og fremtidig strategi HH1C 1011 AA AJ Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap 4+13 Delemner- Idé, værdikæde, PLC, Porteføljeanalyse, SWOT, Muligheds- og trusselsmatrix, TOWS, Væksrstrategier, konkurrencestrategier, Blue Ocean Projekt om idegenerering Company Programme 10 timer Omfang 16 Uge Kendskab til virksomhedens værdikæde Analyse af virksomhedens strategiske planlægning og fremtidig strategi Side 4 af 17

5 Titel 4 Virksomhedens omverden HH1C 1011 AA AJ. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap. 5 Afhængig og uafhængig omverden, PEST modellen. Aldersfordeling Danmarks Statistik 10 års oversigt 2009 Materiale om microbryggerier Omfang 8 timer Uge Analyse og vurdere hvilke muligheder og trusler omverdensforhold har for virksomhedens markedsføring på kort og lang sigt. Arbejdsformer Individuelt arbejde Side 5 af 17

6 Titel 5 Konsumentmarkedet HH1C 1011 AA AJ. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap. 6 SOR model, Købsadfærdsanalyse. Materiale om microbryggerier CSR Eksempler på virksomheders markedsføring Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på konsumentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Omfang 8 timer Uge Databehandlingskompetence. Perspektivere købsadfærd / strategi Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på konsumentmarkedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring Mundtlig fremlæggelse, pararbejde Individuelt arbejde Side 6 af 17

7 Titel 6 Producentmarkedet HH1C 1011 AA AJ. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap. 7+8 B2B markedet, Købsadfærd B2B markedet, Købsadfærdsanalyse Relationsmarkedsføring Opgave om Keybounder Oversigt over forskelle mellem producent- og konsumentmarkedet- Notat KG Omfang 4 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal vurdere og perspektivere købsadfærden på produ cent markedet, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Relationsmarkedsføring og netværk De 4 P'er Markedsvalg og Målgruppevalg Perspektivere købsadfærd / strategi Vurdere konkurrencesituation Fremførelse IT-støttet fremlæggelse Mundtlig fremlæggelse Individuelt arbejde Side 7 af 17

8 Titel 7 Segmentering, målgruppevalg og positionering Nationalt HH1C 1011 AA AJ. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap Segmenteringsprocessen, Målgruppevalg, Målgruppestrategi, Differentiering, Positionering, USP Notat om Mini Risk Livsstilsanalyse AC Nielsen Minerva Gallup.dk Livsstilsanalyse Kompas test dig selv Gallup kompas CD Mosaic Livsstilsanalyse fra Geomatic -Øvelser med forskellige produkter. Notat om tweens Opgave Projekt om segmentering- Marabou Polka Omfang 10 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal kunne gennemføre markedsvalg og segmentering, samt vurdere virksomhedens valg af målgruppe. Fremførelse Mundtlig fremlæggelse Projektarbejde Side 8 af 17

9 Titel 8 Konkurrenceforhold HH2C 1112 AA KG. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap.11 og 12. Analyse af konkurrenceforhold, Branche- og konkurrentanalyse, Konkurrencemæssig position Markedsandele Notat KG Brancheanalyse Microbryggerier Trojka Konkurrentanalyse B&O og Sony KG Notat Omfang 16 Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal kunne inddrage teorier og modeller til vurdering af konkurrencesituationen på et givet marked. Markedsvalg og Målgruppevalg Vurdere konkurrencesituation Mundtlig fremlæggelse Individuelt arbejde Side 9 af 17

10 Titel 9 Virksomhedens Produkt og serviceprodukt HH2C 1112 AA KG. Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap.14 Produktbegreb, Emballage, Sortiment, Branding, Serviceprodukter. Sammenhæng mellem de 4 P er Profilvarer fra Føtex Private labels andel 2012 Dansk Handelsblad Handelsmærker. Opgave 1.1 Trojka 1996, Mejeriet Fjordblink Vejledende løsning Kurt Grøn Punk Royal DVD om branding. Omfang 12 timer Uge Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens produktparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Desuden analyseres serviceprodukter. Væsentligste arbejdsformer Side 10 af 17

11 Titel 10 Virksomhedens distribution Nationalt HH2C 1112 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap. 16 Mellemhandlere, Grossister, Detailhandel, Kæder, Mærkevarer, Private labels E-Handel Franchising KG Notat Egne butikker artikel om B&O Berlingske Tidende Artikler om E-Handel. Undersøgelse af virksomheders hjemmesider Kædernes mærker vokser Jyllands-Posten Omfang 10 timer Uge Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens distributionsparameter med vægt på national distribution, set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring.. Væsentligste arbejdsformer Side 11 af 17

12 Titel 11 Virksomhedens promotion - Nationalt HH2C 1112 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap. 17 Kommunikationsplanlægning, Promotionformer, Promotionstrategi Reklamer, ja tak Pengemagasinet DR Opgaveeksempel med parametre og PLC-kurve Notat fra Kurt Grøn Markedskort Notat fra KG. Diverse annoncer fra ungdomsblade Check og Chili. TOMS medieplan, Karen Volfs medieplan Cult artikel JP Promotionopgave 10 timer Omfang 16 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal have kendskab til forskellige former for promotion. Desuden skal eleverne kunne analysere virksomhedens parametermix set i forhold til virksomhedens strategi, konkurrenceforhold, målgruppe og PLC forløb. Væsentligste arbejdsformer Fremlæggelse i grupper Side 12 af 17

13 Titel 12 Virksomhedens pris - Nationalt HH3C 1213 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap. 15 Prisfastsættelsesmetoder, Prisstrategier nye og eksisterende produkter, Prisændringer Oversigt over priselasticiteter Notat fra Kurt Grøn Opgaver Priselasicitet KG notat Priser Coca Cola fordelt på lande Artikel Jyllands-Posten Omfang 6 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal kunne analysere og vurdere virksomhedens prisparameter set i sammenhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Tal - Metode Side 13 af 17

14 Titel 13 Virksomhedens metode Informationssøgning HH3C 1213 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 1, Lene Jenrich m.fl., Kap. 3 Datakilder, Dataindsamlingsmetoder, Kildekritik, Markedsanalyseprocessen, Markedsanalysetyper. Gallup Omnibus KG notat. Forskellige eksempler på spørgeskemaer. KG Materiale Forskellige eksempler på markedsundersøgelser. KG Materiale Mindre markedsanalyse Omfang 6 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal have kendskab til hvorledes informationsindsamling kan anvendes til at forbedre virksomhedens samlede markedsføring. Side 14 af 17

15 Titel 14 Virksomhedens internationalisering og globalisering HH3C 1213 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap. 18 Eksportmotiver, Internationaliseringsprocessen, Globalisering værdikæde DVD- Bliv global eller forsvind Pengemagasinet Omfang 4 timer Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal kunne analysere hvilke forhold der gør sig gældende i forbindelse med virksomhedens internationalisering og globalisering Mundtlig fremlæggelse Side 15 af 17

16 Titel 15 Virksomheden Internationalt HH3C 1213 AA KG Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap Markedsudvælgelse, Analyse af markedsforhold, Kulturelle forhold, Regioner af eksportmæssig interesse Fra Bjerringbro til Bangkok DVD Pengemagasinet Carlberg tækkes russerne Jyllands-Posten Dansk Suchisucces satser på Tyskland Børsen Sproget er en barriere Børsen Dansk Vareeksport, danmarks statistik Landefakta Forskelle i dansk og tysk forretningskultur internt notat Nu går Jysk efter luksusdyrene i Kina Børsen Omfang 20 timer Uge Uge Databehandlingskompetencer Eleverne skal have kendskab til de forskellige metoder virksomhe den kan anvende i forbindelse med markedsudvælgelse, set i sam menhæng med virksomhedens samlede markedsføring. Eleverne skal kunne analysere virksomhedens markedsforhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhe dens markedsføring Eleverne skal kunne analysere og vurdere hvilke regioner der har be tydning for virksomhedens markedsføring Eleverne skal kunne analysere de kulturelle forhold på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring Fremførelse Mundtlig fremlæggelse Side 16 af 17

17 Titel 16 Virksomhedens marketingmix internationalt HH3C 1213 AA KG : Afsætning A, Trojka, 2010 bind 2, Lene Jenrich m.fl., Kap. 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 Segmentering og målgruppevalg internationalt, Produkt- og serviceprodukt internationalt, Pris internationalt, Indtrængningsstrategi og distributon internationalt, Promotion internationalt, Samlede marketingmix internationalt, Standardisering og differentiering af marketingmixet, Marketingplan internationalt. Carlsberg går all in i Thailand Jyllands-Posten Pandora har gyldne dage i Afrika Jyllands-Posten Incoterms Notat KG Eksportagent giver hånd med i Spanien Berlingske Tidende Omfang 30 timer Uge Eleverne skal kunne analysere forhold omkring segmentering og målgruppevalg på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Eleverne skal kunne analysere forhold omkring parameteranvendelsen på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Desuden eleverne skal kunne analysere forhold omkring standardisering og differentiering af parameteranvendelsen. Eleverne skal kunne analysere forhold omkring marketinplanen på eksportmarkederne, og vurdere betydningen heraf for virksomhedens markedsføring. Væsentligste arbejdsformer. Mundtlig fremlæggelse Side 17 af 17

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Kurt

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Søren

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 13 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/Juni 09/10 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin maj-juni 2015, undervisning 1-4. semester forår 2015 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Niels

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2011 Frederikshavn

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2014 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning, niveau A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 13/14 Institution IBC Fredericia Middelfart Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Lars Skyum HH15innd14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2013: Institution Varde Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2016 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Lars Skyum HH16innb15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2013 Institution Frederikshavn Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Afsætning, A k0 8 h h x b 3

Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Afsætning, A k0 8 h h x b 3 Termin 09 10 11 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Hold Beskrivelse Tradium Mariager Fjord HHX Afsætning, A Preben Schønning Madsen Afsætning Undervisningen har været

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Aug 2011/maj 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2011 Institution Zealand Business College (ZBC) Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016.

Side 1 af 7. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer E-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2015 Institution Videndjurs - Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning A Per Tornby HH16INNOD15

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Videndjurs VID Gymnasier Handelsgymnasium Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2012 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj - Juni 2016 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2014 Institution Handelsgymnasiet Silkeborg Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb.

Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: maj-juni 2012 ZBC

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011-Juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni 2013/14 Institution Vejen Handelsskole & Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2016 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Campus Vejle HHX Afsætning B Per Tornby HH17Bus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2010 juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2014-juni 2015 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau HHX Afsætning niv. A Lærer(e) Joan Kaltoft

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser

Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Maj 2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse

Læs mere

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a

Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Studieområde -Erhvervscase - fhh14a212 HH2a Termin Maj/juni 2013 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærere Frederikshavn Handelsskole HHX Studieområde -Erhvervscase Sascha Christensen og Birthe Bang

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2013 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver

Klasseundervisning Skriftlige øvelsesopgaver Parvise opgaver Termin August 2013 til juni 2016 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold HHX Afsætning Niveau A Anders Smedegaard Jensen aj@handelsgymnasietribe.dk Hh3b Beskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2011 Institution Vejle Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Mona Rask

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

/Undervisningsbeskrivelse

/Undervisningsbeskrivelse /Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold maj-juni, skoleår 09/10 Holstebro Handelsgymnasium Hhx

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2014 Nr. 1 5 August 2014 Juni 2015 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Roskilde Handelsskole HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 9 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2014 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3B10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Jan Sørensen H3B Undervisningsbeskrivelse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 11/12 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2011 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Helle

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Jacob Lund HH16busa14

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold 1. år Silkeborg Handelsskole HHX Afsætning B Karen Mette

Læs mere

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine

Virksomhedens strategiske planlægning. Virksomhedens internationalisering. Sammenhængende forløb om virksomheden Helawine Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Januar 2013 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold CampusVejle HHX Afsætning A Mona Rask Langerhuus

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2011 Institution ZBC Næstved Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning A Helle Back Kruse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Rønde Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2015 december 2015 Institution Svendborg Erhvervsskole Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin maj-juni skoleåret 2012-2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017.

1 af 12. Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2017. Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2017 Institution Handelsgymnasiet Ribe Uddannelse HHX Fag og niveau Afsætning A Lærer E-mailadresse

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Januar-2009-juni 2009 Institution Silkeborg Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2009 maj 2010 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

Oversigt over gennemførte undervisningsforløb Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013 Juni 2015 Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer e-mailadresse Hold Handelsgymnasiet Ribe

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 2013/14 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj 2011 Institution Tradium Mariager Fjord Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Preben

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2011-2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2013-juni 2014 Institution Vejen Business College Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2013 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010

AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 AØA HHX 3A10 Samlet undervisningsbeskrivelse August 2007-maj 2010 Termin Aug.07-maj10 Institution Uddannelse Grenaa Handelsskole HHX Fag og niveau Afsætningsøkonomi A Lærer(e) Hold Martin Ernst Skibby

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj /juni 2013 Institution ZBC Zealand Business College, Handelsgymnasiet Vordingborg Uddannelse Fag og niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning B

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse 1. år

Undervisningsbeskrivelse 1. år Undervisningsbeskrivelse 1. år Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Juni 2015 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning B Michael

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2012 juni 2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau A Henrik

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2017 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A Charlotte

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 3hhd 01.08.2011-30.05.2014 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012-Juni 2015 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning niv. A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2011/juni 2012 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2015 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August - juli 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning A Anita

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted

Undervisningsbeskrivelse. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj-juni 2016 Institution Erhvervsgymnasiet Grindsted Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hhx Afsætning B Julie

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 2012 Juni 2013 Nr. 1 5 August 2013 Juni 2014 Nr. 6-8 Institution Vejen Handelsskole og Handelsgymnasium

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August 12 - Juni 14 Institution International Business College, Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 2012-2013 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold hhx Afsætning A Henrik

Læs mere

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb

UndervisningsPLAN. Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser. Oversigt over gennemførte undervisningsforløb UndervisningsPLAN Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August december 2008, 1. semester af 1. Institution CEU Uddannelsescenter Herning Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Maj/juni 2014 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætning, niveau

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1 år - august 2011 juni 2012 Institution Handelsskolen Silkeborg Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommer 2014 Institution Vid Gymnasier/HHX Grenaa Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold HHX Afsætningsøkonomi

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin August juni 10/11 Institution Roskilde Handelsskole Uddannelse Fag og niveau Lærer(e) Hold Hhx Afsætning A

Læs mere

Virksomhedens internationalisering

Virksomhedens internationalisering Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Institution Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold Termin hvori undervisningen afsluttes: Juni 2014 International

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin 1hhd 01.08.2013-30.06.2015 Institution International Business College Kolding Uddannelse Fag og niveau Lærer(e)

Læs mere

Undervisningsbeskrivelse

Undervisningsbeskrivelse Undervisningsbeskrivelse Stamoplysninger til brug ved prøver til gymnasiale uddannelser Termin Sommereksamen 2012 Institution Campus Vejle Uddannelse Fag og niveau Lærer Hold HHX Afsætning, niveau B Jette

Læs mere