Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse."

Transkript

1 Dreng og pige, hvad vil det sige? -undervisning om kroppens udvikling, målrettet børn i 2 3 klasse. Manual udarbejdet i 2010 af Hanne Ryberg og Hanne Andreassen Sundhedsplejersker i Randers Kommune Folder/plakat Dreng og pige, ti 1

2 Manualen er tænkt som inspiration for alle, der ønsker at bruge vores undervisningsmodel Metoden er læring gennem leg, og dialog i et sprog, som er tilpasset børnenes niveau. To sundhedsplejersker samarbejder om undervisningen, og det tilstræbes at klasselæreren er til stede i alle lektioner Undervisningen er sammensat af 5 øvelser, hvor børnene arbejder med: 1. Identitetsbevidsthed og positivt samspil med andre 2. Erkendelse af forskellighed 3. Kendskab til kroppens funktion 4. Den kønsbestemte udvikling og forskelle på piger og drenge 5 Evnen til at mærke sine følelser, anerkende og respektere dem Tidsforbrug 4 undervisningslektioner i forlængelse af hinanden 1.lektion: 10 min. - Præsentation og introduktion til dagens forløb 35 min. 1 øvelse, Glad for sig selv og hinanden Pause 5 min. 2.lektion: 20 min. - 2 øvelse, Hvordan kender vi forskel på hinanden - udenpå? 20 min. - 3 øvelse, Hvordan ser vi ud indeni det der er ens for alle Pause 20 min. 3 lektion: 45 min. - 4øvelse, Forskellen på drenge og piger udenpå og indeni 4 lektion: 30 min. 5øvelse, Hvordan oplever jeg en følelse? Min følelse er altid rigtig 15 min. afslutning og evaluering med eleverne Et par uger efter undervisningen arrangeres åbent hus for børn og forældre Undervisningen tilrettelægges og planlægges i samarbejde med klasselærer og pædagoger. Forældrene får et brev med orientering om vores undervisning, vores ønske om samarbejdet med dem, og invitation til åbent hus. Undervisningsmodellen er i sin helhed beskrevet i kapitel 7 i bogen I hjertet af skolesundhedsplejen - et sundhedspædagogisk udviklingsprojekt i Randers Kommune. Udgivet af Aarhus Universitetsforlag Redigeret af Helle Merete Nordentoft og Karen Wistoft, som begge har bidraget til bogen. 2

3 Forberedelser inden undervisningen Kontakt til klasselærer, - sammen vurdere elevernes udviklingstrin -aftale en dag hvor undervisning kan foregå i 4 fortløbende lektioner, helst hvor klasselærer kan deltage i hele forløbet - drøfte undervisningens indhold, og hvordan den kan indgå i den øvrige undervisning -aftale rollefordeling - udnytte lærerens særlige kendskab til eleverne. Fordel at læreren er opmærksom på elevernes reaktioner, tage hånd om elever med særlige behov, hjælpe med fornuftig gruppeinddeling, være medspiller ved at støtte eleverne i dialogen og stille afklarende spørgsmål, give tilbagemelding til os, hvis der er noget specielt, som vi skal være opmærksomme på. Kontakt til pædagoger - drøfte undervisningens indhold, og pædagogernes mulighed for at følge op på undervisningen. -aftale tidspunkt og evt. lån af lokale til åbent hus Kontakt til forældre - downloade forældrebrev,(se side 4) og ret dato, tid, sted, navn og tlf.nr. - kopieres, og sendes med eleverne hjem, 1-2 uger før undervisningen Kontakt til kollega find en kollega, der vil være med i undervisningen - gennemgå undervisning sammen, og aftal arbejdsfordeling Øvrige opgaver - Labels udfyldes med elevernes navne - Find materiale/rekvisitter til undervisningen, og se vejledning til hver enkelt øvelse: -1. øvelse, der bruges ingen materiale/rekvisitter -2. øvelse, ca. 30 forskellige laminerede billeder af drenge/piger, mænd/kvinder. -3. øvelse (tavle og farvekridt i klassen) -4. øvelse, det antal drengefoldere/pigefoldere der passer til klassen 2 pigeplakater, 2 drengeplakater Foldere og plakater kan efter aftale bestilles hos: BUCHS AS tlf øvelse, seks små historier(se side 12,13,14) 3

4 Kære forældre til elever i (2-3). klasse Tirsdag d xx maj 09 kommer jeg og min kollega XX i klassen for at undervise jeres børn. Emnet er: Dreng og pige hvad vil det sige? Vi vil gerne give børnene en viden om kroppen og hvordan den fungerer. Undervisningen handler om de forskellige organer, hvor de ligger og hvad de bruges til. Desuden fortæller vi om forskellen på drenge og piger og lidt om hvad der kommer til at ske når man bliver større. Derudover vil vi gerne at børnene oplever, at det er godt at være den, de nu er. Vi leger en mimeleg hvor børnene øves i at tænke positivt om hinanden.børnene ser udklip fra reklameblade og vi taler om, hvad der er karakteristisk for kønnene. Ud fra små historier, snakker vi om, hvordan vi reagerer og at vores følelser altid er rigtige. På den måde ønsker vi at styrke børnenes selvaccept og kønsidentitet. Til undervisningen udleverer vi en lille klap-ud tegning af henholdsvis pige og dreng, som vi gennemgår. Det vil være fint, hvis I også snakker om den derhjemme og tager den med når vi holder: Åbent hus mandag d xx. maj 09 kl i SFOèn på skolen, som vi hermed inviterer jer til. XX og jeg vil være til rådighed for jeres spørgsmål om børns generelle udvikling og følelser nu og senere. Vi vil også gerne have en tilbagemelding om børnenes og jeres oplevelser med undervisningen. Ring gerne til os Telefon 123 Venlig hilsen XX og YY Sundhedsplejersker 4

5 Første øvelse, Glad for sig selv og hinanden Tid: 35 min., ingen materiale/rekvisitter Formålet er at styrke børns identitet HVEM ER JEG? Vi vil gerne have at hver enkelt elev får følelsen: Jeg er glad for at være mig, jeg er værdifuld, og mine kammerater er ligeså værdifulde, på deres egen måde. Altså en god selvaccept. Denne øvelse giver en god følelse for alle og derfor en god stemning i klassen. Eleverne introduceres fælles : Vi skal lege en leg, hvor vi skal mime/vise (ingen ord) noget godt om hinanden. Altså kun noget godt! Demonstreres af sundhedsplejerske. Viser/mimer noget positivt om en af de tilstedeværende. Vælg gerne noget nemt f.eks smukke øjne, flot hår. Fortæl, at eleverne kender hinanden godt, og derfor ved, hvilke positive ting, de tænker om hinanden At vise/mime noget positivt kan både være om et pænt udseende, en egenskab (fx god kammerat, hjælpsom etc.) eller være god til noget (fx fodbold, holde orden etc.) Klassen deles i 2 hold, blandet køn. (få evt. en lærer til at hjælpe) holdene sætter sig i 2 rundkredse, i hver sin ende af klassen. En shpl til hver gruppe. Eleverne skal efter tur vise/mime noget godt om en anden elev,( ikke tale). Alle de andre skal gætte sig frem til, hvad der tænkes på. Den elev, der har været fokus på, fortsætter nu med at finde på noget godt om sin sidemand. Således fortsættes hele raden rundt Resten af tiden, fortsætter de positive tilkendegivelser på kryds og tværs i rundkredsen. Når en elev har svært ved at finde på noget, kan man få hjælp af en anden, som må hviske et forslag, og evt. også give en ide til, hvordan det kan vises. Hvis der kommer en negativ omtale af en elev, må den afvises eller fortolkes til noget positivt. 5

6 Anden øvelse: Hvordan kender vi forskel på hinanden uden på? Tid: 20 min. Materiale/rekvisitter: laminerede billeder, som er klippet ud af reklameblade. Disse billeder er enten hankøn eller hunkøn. Der er nemme billeder, hvor det er tydeligt, hvilket køn det er, og der er svære billeder, hvor man skal tænke lidt mere over, hvilket køn det er. Formålet er, at børnene får tid til at fordybe sig i, at der er to køn, samt at den enkelte bliver bevidst om sit eget køn. Hvad er mine særlige kendetegn? - styrke oplevelsen jeg er mig Det er vigtigt, at de bliver opmærksomme på de ting, der er karakteristiske for de to køn, og hvad det er, vi ser på, når vi bestemmer kønnet? (Når vi ikke umiddelbart kan bestemme kønnet, gør det os usikre. Dette gælder både børn og voksne) Vi arbejder i de samme grupper som i første øvelse. Hvert barn får på skift et billede og fortæller de andre om billedet, Hvilket køn er det, - og hvilke kendetegn bestemmer kønnet? Giv god tid til fordybelse og begrundelse Den, der beskriver billedet, skal anerkendes for sin vurdering, også selv om andre har en anden mening. Billederne lægges i 3 bunker med hankøn, hunkøn eller begge dele Når øvelsen afsluttes, sætter børnene sig på deres pladser, og skal gøre sig klar til at lytte og være aktive i dialog i tredje øvelse. 6

7 Tredje øvelse: Hvordan ser vi ud indeni? - Det der er ens for alle Tid: 20 min. Materiale/rekvisitter: (tavle farvekridt i klassen) Formålet er at give en konkret viden om de forskellige organer, hvor de er placeret, og hvad deres funktion er. Vi vil også vise, at selv om vi er forskellige, så er der flere områder, der er ens for drenge og piger, mænd og kvinder. Vigtigt er det især, at bevidstgøre børnene om, hvilke områder, som vi taler frit om, og hvilke områder der er mere tabubelagte (private) Øvelsen foregår i samtale med børnene, hvad ved de selv, og hvad kan vi fortælle mere Den ene sundhedsplejerske fortæller, den anden tegner samtidig krop og organer, på tavlen Det er en relativ kortfattet samtale om. fx hjerne, hjerte, lunger, kredsløbet, spiserør, mavesæk lever, nyrer Brug mere tid i snak om tarmsystemets og blærens funktion, som er forbundet med mere blufærdighed. Disse områder er vores private områder, - det vi har for os selv. Vi har mange forskellige ord, der bruges, når vi omtaler afføring og det at gå på toilettet. Hvad kalder man det hjemme hos barnet? Hvilke ord bruges om afføring, og hvordan siger man, at man går på toilettet? Lad børnene få tid til at tænke Denne øvelse er også en forberedelse til den næste øvelse, idet vi beskæftiger os med overgangen til de tabubelagte områder. Hvad deler jeg med andre? Hvad har jeg for mig selv? Netop denne skelnen, er det vigtigt at lade børnene fornemme.. 8

8 Fjerde øvelse: Forskellen på drenge og piger, udenpå og indeni Tid:45 min. Materiale: 2 drengeplakater, 2 pigeplakater, Antal drengefoldere og pigefoldere svarende til antal af elever. Folderne udleveres efter øvelsen Formålet er at børnene får viden om den kønsspecifikke anatomi hos henholdsvis drenge og piger, og hvilke naturlige forandringer, der sker med krop og følelser, når man bliver større. Vi indleder ca.5min, sammen med hele klassen, at undre os over spørgsmålene: Gad vide, hvorfor der egentlig er to køn, hankøn hunkøn, drenge piger? Hvad nu, hvis der kun var piger? Eller kun drenge? Hvordan forandrer man sig når man bliver større? Hvad er forskellen på en pige/kvinde, dreng/mand Herefter dannes 2 grupper, piger sammen, drenge sammen og en sundhedsplejerske i hver gruppe Det giver børnene mulighed for at opleve fællesskabet med sit eget køn, og samtidig en forståelse af, at man trods alt er forskellig. Den mindre gruppe, giver også os mere nærhed i undervisningen. Vi bruger dreng og pigeplakaterne, mens vi fortæller om drenges og pigers særlige kendetegn, og begge grupper lærer om begge køn.(folderen udleveres først efter øvelsen) Igen lader vi børnene fortælle, hvad de selv ved, og vi supplerer med ny viden I denne del af øvelsen snakker vi også om de følelsesmæssige forandringer, der sker i forbindelse med kønsudviklingen, og hvad det kan betyde i samspillet med kammerater og forældre. Derved bliver det en overgang til 5. øvelse 9

9 Folder/plakat Dreng og pige, til fjerde øvelse 10

10 Femte øvelse: Hvordan oplever jeg en følelse? Min følelse er altid rigtig. Tid: 30 min. Materiale/rekvisitter: Ark med seks små historier og bagsiden af folderen. Formålet med øvelsen er, at få børnene til at anerkende og respektere oplevelsen af en følelse, og blive bevidst om, hvilken reaktion en følelse kan udløse. Jo bedre barnet kender sine følelser og reaktioner, jo bedre, vil barnet kunne sætte grænser for sig selv. Hvad vil jeg være med til?, Hvad vil jeg ikke være med til.? Man kan ikke selv bestemme, hvad man føler, og følelsen er altid rigtig. Måske kan man ønske sig, at ens reaktion på en følelse skulle være anderledes. Børnene introduceres til øvelsen: De skal lytte opmærksomt til historien, der bliver læst op, tænke sig godt om, hvilken følelse de mærker og hvilken reaktion, de tror passer bedst på dem. Derefter sættes kryds i et af de farvede felter på bagsiden af folderen, når de har hørt de forskellige svarmuligheder. Der er intet svar, der er mere rigtigt end et andet, og man skal ikke kigge efter, hvad andre gør. En sundhedsplejerske læser en af historierne for børnene. Derefter svarmulighederne, og giver tid til, at de kan sætte kryds. Måske skal både historie og svarmulighed læses to gange. Efter oplæsning af alle seks historier og de mulige svar, oplæses de anerkendende beskrivelser. Efter afslutning af femte øvelse, evalueres dagen med børnene. Har de lært noget nyt? Hvad var godt og skidt, har de forslag til ændringer? Til slut bliver de bedt om hjemme, at vise folderen til forældrene, og fortælle, hvad vi har snakket om. Der inviteres til Åbent hus et par uger efter, hvor de sammen med forældrene, kan se på de materialer, vi har brugt, og snakke med os. Vi opfordrer børnene til at tage deres egen folder med til mødet. 11

11 Seks små historier til femte øvelse I er en flok der sjipper. Det er sjovt og I lærer mange nye måder at hoppe på. Pludselig siger den ene, der svinger sjippetovet at hun ikke gider mere og smider sjippetovet og går sin vej. Alle er ærgerlige, også dig selv. En af de andre siger til dig, at du skal tage tovet og svinge videre. Det gør du så. Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Er vred og smider tovet igen. Gul: Tænker ØV, men gør det alligevel. Blå: Tænker, det kan jeg da godt. Du skal have spidset en blyant og I har en god blyantspidser oppe foran i klassen. Lige når klokken har ringet ind, går du derop. Samtidig går en anden fra klassen hen til blyantspidseren. Han skubber dig væk og siger: Jeg kom først. Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Du bliver vred og skubber tilbage. Gul: Du ærgrer dig, men finder dig i det. Blå: Tænker, lad da bare ham komme først. I sidder i et frikvarter og snakker. I næste time skal I have gymnastik. En af de andre er meget dygtig til gymnastik. Vedkommende begynder at sige noget om en anden, der er syg i dag: Godt at xx ikke er med i dag, for han er da bare for dårlig til gymnastik og så er det ikke ligeså sjovt for os andre. Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Du bliver vred og siger at man ikke skal sige noget grimt om en anden. Gul: Du bliver ked af det, men siger ikke noget. Blå: Tænker, ja han kan da mene som han vil. 12

12 Det er dit faste arbejde at tømme opvasker derhjemme. En dag har du en kammerat med hjem fra skole. Din mor kommer hjem fra arbejde og er lidt træt. Hun ser at opvaskeren skal tømmes og går ind på dit værelse og siger: Du ved godt, at det er dit arbejde at tømme opvasker, så det skal du altså gøre nu! Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Du bliver vred og siger at det skal du nok gøre når du har tid. Gul: Du bliver flov og skynder dig at gøre det. Blå: Kan godt se at mor er træt og får det overstået i en fart. Du kommer hjem fra fritter og glæder dig til at spille dit nye playstation-spil i fred og ro. Din far kommer hjem samtidig og fortæller at hele familien straks skal på besøg hos en af hans tanter, som du ikke kender, for at overraske på hendes fødselsdag. Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Du gider ikke og siger du ikke vil med. Gul: Du har ikke lyst, men tager alligevel med. Blå: Tænker: Det kan også være godt nok. I er en flok gode venner i skolegården, der er i gang med en leg I selv har opfundet: I tager huerne af hinanden, kaster dem rundt, trækker dem ned over øjnene på hinanden, siger bøh griner og pjatter og er lidt vilde og larmende. Det er rigtig sjovt. En lærer kommer hen og siger skrapt: Hør her, sådan må I altså ikke lege! En pige bliver forskrækket og siger bange: Undskyld! Så griner læreren og siger: Nej, det var bare for sjov! Hvordan tror du, du har det indeni? Grøn: Bliver vred og siger noget til læreren. Gul: Bliver usikker og kan ikke sige noget. Blå: Tænker: Nåh men lad os så lege videre. 13

13 Anerkendelse på grøn, (Hvis du har sat nogle krydser i grøn) Du er rigtig god til at passe på dig selv og kæmpe for det, du synes er vigtigt. Du er rigtig god til at mærke efter hvordan du har det og til at være ærlig overfor dig selv og andre. Anerkendelse på gul, (Hvis du har sat nogle krydser i gul): Du er rigtig god til at tænke på at alle skal have det godt og det hele skal fungere og du er god til at sætte dig selv lidt til side og give plads til andre. Anerkendelse på blå, (Hvis du har sat nogle krydser i blå): Du er rigtig god til at finde ud af, hvad du vil være med i eller ej. Du er god til at forstå at mennesker er forskellige og klarer dig fint med alle. Slutbemærkninger: Vi er alle så forskellige og føler noget forskelligt i løbet af dagen.. Men uanset hvad vi føler, og hvordan vi reagerer, så er det vigtigt for os selv. Det er godt hvis vi kan snakke med hinanden om hvordan vi føler og hvordan vi har det. Det vigtigste er: At vi er gode mod os selv og de andre. Bagsiden af folderen 14

Min Guide til Trisomi X

Min Guide til Trisomi X Min Guide til Trisomi X En Guide for Triple-X piger og deres forældre Skrevet af Kathleen Erskine Kathleen.e.erskine@gmail.com Kathleen Erskine var, da hun skrev hæftet, kandidatstuderende på Joan H. Marks

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Evaluering af SSP dagen elev 1

Evaluering af SSP dagen elev 1 Evaluering af SSP dagen elev 1 1. Hvorfor hedder SSP dagen Det er sejt at sige nej Det gør det fordi at det er godt at sige nej til noget dumt fx: at ryge, at stjæle og andre dumme ting. 2. Hvad lærte

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 4. Emne: Superhelte og prinsesser HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser Kursusmappe Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 4 Emne: Superhelte og prinsesser side 1 HIPPY HippHopp Uge4_Superhelte og prinsesser.indd 1 06/07/10 11.22 Uge

Læs mere

Når mor eller far har en rygmarvsskade

Når mor eller far har en rygmarvsskade Når mor eller far har en rygmarvsskade 2 når mor eller far har en rygmarvsskade Til mor og far Denne brochure er til børn mellem 6 og 10 år, som har en forælder med en rygmarvsskade. Kan dit barn læse,

Læs mere

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede):

Kommunikation for Livet. Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler. Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til Fredskultur 3 eksempler Her gives nogle eksempler på anvendelse af IVK i praksis (alle navne er ændrede): Uddannelse til fredskultur Første eksempel Anna på 5 år kommer stormende ind til

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Indskoling' 2009 2 klasse, 3 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 12 Er du glad for at gå i skole? 24 / 82.76% 5 / 17.24%,

Læs mere

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole

Orientering om STILLE PIGER. Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Orientering om STILLE PIGER Et projekt i Middelfart Ungdomsskole Til den unge: Stille Piger er for dig, hvis du kan genkende noget af dette fra dig selv: Du er den stille pige i klassen, som ikke tør sige

Læs mere

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort

Job. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag. Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job. Arbejde med Jobkort Indskoling Job Job Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Job på skolen Job på skolen Andre job Andre job 1. modul Forberedelse af emnearbejdet Tur på skolen I praktik hos en medarbejder på skolen

Læs mere

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv.

En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der handler om at vokse op og være tro mod sig selv. 1 At være sig selv Materielle Tid Alder A8 45 min 10-12 Nøgleord: Ligebehandling, LGBT, normer, skolemiljø Indhold En refleksionsøvelse om identitet og normer bl.a. med diskussion af en tegnefilm, der

Læs mere

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk

Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Faglige målsætning: Der henvises til undervisningsministeriets faglige mål for arbejdet i 0 klasse. Læs dette: www.uvm.dk Vi har lavet en mere detaljeret undervisningsplan / målsætning for, hvad vi gerne

Læs mere

Emotionel modtagelighedsanalyse

Emotionel modtagelighedsanalyse Emotionel modtagelighedsanalyse Denne analyse skal hjælpe dig til en erkendelse af din følelsesmæssige modtagelighed. Igennem dine egne svar, får du en indsigt i din modtagelighed for følelser - der er

Læs mere

Resultater i antal og procent

Resultater i antal og procent Undersøgelse: Hold: Køn: Undervisningsmiljø for 'Øvrige klassetrin' 2009 5 klasse, 6 klasse M, K Resultater i antal og procent Generel tilfredshed Side 1 af 25 Er du glad for din skole? Ja, altid Ja, for

Læs mere

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...?

Sct. Knuds Skole. Fredag den 10.10.08. Er kondi en sodavand...? Sct. Knuds Skole Fredag den 10.10.08 Er kondi en sodavand...? KONDITION STYRKE SMIDIGHED Program for Skolernes Motionsdag Program: 08.15 09.30 Lektioner jf. skema 09.30 09.45 Morgensang/Andagt v/ Thomas

Læs mere

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1

Ugeskema. 7 Det er lidt svært 1 Man må gå ud og sjippe Man må selv om hvornår man vil lave 1 Nogen gange er der for mange opgaver 1 Spørgeskema elever i. klasse Eleverne blev bedt om at skrive tre fordele og tre ulemper om hvert punkt. Det gik nemt med fordele, men en del elever havde svært ved at finde ulemper. Hvis eleverne ikke

Læs mere

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel.

- målet er: at lære deltagerne at kunne være på i en ukendt og evt. pressset situation med kort varsel. Intro forløb forløbet er lavet til at kunne afvikles over 2 lektioner. 1 Lektion: Gennemgang af konceptet. Jeg snakker ud fra mine egne erfaringer og oplevelser med filosofien. I slutningen af timen får

Læs mere

Stil ind på et foto af en afdød

Stil ind på et foto af en afdød Kapitel Stil ind på et foto af en afdød Du er på besøg hjemme hos en af dine venner, og går forbi et billede, der hænger i entréen. På billedet ses en nydelig dame og lige da du passerer billedet, tænker

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt.

LÆRERVEJLEDNING. Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. LÆRERVEJLEDNING Undervisningsmaterialet er udviklet af Kaospiloterne Mads D. Kristiansen og Kasper Zederkof i samarbejde med DR og Dansk Skoleidræt. 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Brev til klasselæreren Illustration

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE

GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2. Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE GRUNDLÆGGENDE LEDERUDDANNELSE UNG 2 Foto: Christian Nesgaard KURSUSMATERIALE INDLEDNING Ung 2 er en opfølgende samtale på Ung 1 og henvender sig til samme målgruppe henholdsvis seniorvæbnere eller seniorer

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen.

Til underviseren. I slutningen af hver skrivelse er der plads til, at du selv kan udfylde med konkrete eksempler fra undervisningen. Til underviseren Her er nogle små skrivelser med information til forældrene om Perspekt. Du kan bruge dem til løbende at lægge på Forældreintra eller lignende efterhånden som undervisningen skrider frem.

Læs mere

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN

MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN MANUSKRIPT TIL PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN PROFIL 1 FAHILLA ANDERSEN KVINDE 26 ÅR KONVERTERET TIL ISLAM BÆRER TØRKLÆDE NYUDDANNET JURIST ANSÆTTELSESSAMTALEN (Scene 1) Introduktion til scenen: Fahilla har

Læs mere

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder

Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Læringshjul til forældre - børn på 9-14 måneder Dato 2010-11-1 1/11 Introduktion Børn i dagpleje og vuggestue I inviteres til en samtale om jeres barns læring og udvikling. Samtalen er frivillig og varer

Læs mere

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre.

Nedenfor kan du læse en samlet beskrivelse af de forskellige øvelser og lege, som er blevet tilrettet, så de er nemme at gennemføre. Sej, Sund & Synlig Du kan selv lave din egen Sej, Sund & Synlig -event på din skole, i din idrætsforening eller derhjemme til børnefødselsdagen. Målgruppen er primært yngre børn i folkeskolealderen. Nedenfor

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.som.er.på.vej.til.eller.som.er.begyndt.i.dagpleje.eller.vuggestue Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 9 14 måneder

Læs mere

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital

AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom. Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital AT VÆRE PÅRØRENDE - Lær at leve med kronisk sygdom Hysse B. Forchhammer Glostrup Hospital Gennem de seneste årtier er: opfattelser af kronisk sygdom forandret vores forventninger til behandling og til

Læs mere

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning

Lektiebogen. Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Lektiebogen Samtaler med børn og voksne om lektielæsning Forord Herværende pjece er produceret med støtte fra Undervisningsministeriets tips- og lottomidler. Pjecen er blevet til via samtaler med børn,

Læs mere

Rapportering (undersøgelsens resultater)

Rapportering (undersøgelsens resultater) Det frie Gymnasium 2014/15 Bruger: CM Forside Hovedmenu Tidsregistrering Stamdata Log ud Kontakt Hjælp Søg Rapportering (undersøgelsens resultater) Tilbage Vis spørgeskema Rediger spørgeskema Spørgeskemaoplysninger

Læs mere

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem

ADHD. øvelser. Viden om. Gennem ADHD Viden om øvelser Gennem &Leg Forord Med dette hæfte ønsker ADHD-foreningen at sætte fokus på ADHD på en ny og positiv måde. Vi ønsker, at eleverne i fællesskab prøver de udfordringer, som ADHD giver,

Læs mere

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1

om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 om at have en mor med en psykisk sygdom Socialt Udviklingscenter SUS1 KARL OG EMMAS MOR ER BLEVET RUNDTOSSET Forfatter: Susanna Gerstorff Thidemann ISBN: 87-89814-89-6 Tekstbearbejdning og layout: Qivi

Læs mere

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer

Kom godt i gang med arbejdsglæden. 2 timer Kom godt i gang med arbejdsglæden 2 timer Det skal vi tale om i dag Vi skal tale om, hvordan vi styrker arbejdsglæden hos os. Undervejs kommer der eksempler, øvelser og værktøjer til inspiration. Tre punkter

Læs mere

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU

SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU GODT FORÆLDRESAMARBEJDE SOCIAL TRIVSEL I KLASSEN = GOD SKOLE MED HØJ FAGLIGT NIVEAU Hvorfor er et godt forældresamarbejde i skolen vigtigt? Al forskning viser, at godt socialt sammenhold og høj faglighed

Læs mere

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE

Handleplan. i forbindelse med SKILSMISSE Handleplan i forbindelse med SKILSMISSE Udarbejdet i januar 2011 1. Primærpersonen tager kontakt til forældrene i institutionen og stiller afklarende spørgsmål (se bilag 1) 2. Hvis/når skilsmissen er en

Læs mere

Træneren som kommunikator og konfliktløser

Træneren som kommunikator og konfliktløser Træneren som kommunikator og konfliktløser En praktisk håndbog til dig, der fungerer som leder og rollemodel i Silkeborg IF. Udarbejdet af Eddie Kragelund Børnekonsulent Silkeborg IF Med det formål, at

Læs mere

Raketten - indskoling på Vestre Skole

Raketten - indskoling på Vestre Skole Børne- og Undervisningsudvalget 2012-13 BUU Alm.del Bilag 210 Offentligt Sådan hjælper du dit barn på vej I faget matematik Hjælp barnet til at blive opmærksom på alle de tal, der er omkring det i hverdagen

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole.

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Grejs Friskole. Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Assertiv kommunikation hos os

Assertiv kommunikation hos os Assertiv kommunikation hos os Formål: Varighed: Deltagere: Formålet med øvelsen er at introducere en virksom tilgang til kommunikation, der kan styrke den enkeltes evne til og mod på at udtrykke følelser,

Læs mere

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik!

Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Så er vi endelig klar med evalueringen af vores sundhedspolitik! Vi har arbejdet med følgende fire grupper: 1. Elev (18 besvarelser) 2. Elev/forældre (12 besvarelser) 3. Forældre (2 besvarelser) 4. Medarbejdere

Læs mere

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog

Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Dyret i dig - Menneskers og dyrs kropssprog Lærerark - baggrundsviden Hvad bruger mennesker kropssprog til? Vores kropssprog siger noget om vores indre stemning. Trækker man f.eks. vejret hurtigt, er man

Læs mere

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse

Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Bevægelse og motion inspirationsøvelser til Læring i bevægelse Tidsgruppe 0 10 minutter: Eleverne går tur i ring i modsat retning Eleverne får udleveret spørgsmålskort Når de mødes skal de svare på den

Læs mere

Forumspil om konflikter O M

Forumspil om konflikter O M Forumspil om konflikter T D A O M K E R I Indhold En øvelse, hvor eleverne via forumspil skal bearbejde forskellige konflikter. Forumspil er en velegnet metode til at lære i fællesskab. Som optakt til

Læs mere

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015

Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far. PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Omsorg for børn og unge, der har en hjerneskadet mor eller far PowerPoint målrettet fagprofessionelle Udgivet af Hjernesagen i 2015 Jeg prøver at trække mig lidt tilbage for at passe på mig selv, men det

Læs mere

Hvordan høre Gud tale?

Hvordan høre Gud tale? Hvordan høre Gud tale? Forord til læreren For flere år siden sad jeg sammen med en gruppe børn i 10-11 års alderen. Vi havde lige hørt en bibeltime, der handlede om at have et personligt forhold til Jesus.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til forældre med børn på vej mod børnehave Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling Status- og udviklingssamtale. Barnet på 2 3 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens.

SORG - HANDLEPLAN. Det er ikke muligt eller ønskeligt at opliste alle de forskellige situationer, der kan opstå, for to tilfælde er ikke ens. SORG - HANDLEPLAN Forord: En omsorgsplan er et praktisk værktøj, man kan gribe til, i tilfælde af alvorlige ulykker og dødsfald blandt børn, forældre og ansatte. Hensigten er at hjælpe den eller de ansatte

Læs mere

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning

Kasse Brand (arbejdstitel) Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010. 9. Gennemskrivning Kasse Brand (arbejdstitel) Af Amalie M. Skovengaard & Julie Mørch Honoré D. 14/04/2010 9. Gennemskrivning 1 EXT. HAVEN/HULLET. DAG 1 August 8 år står nede i et dybt hul og graver. Han gider tydeligvis

Læs mere

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog

Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Klubben s Ungdoms- og Kærestehåndbog Ungdom: Når du starter i Klubben Holme Søndergård (Klubben), er du på vej til at blive ung. At være ung betyder at: - Du ikke er barn længere, og at du er på vej til

Læs mere

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015

Eva Krarup Steensens tale til studenterne ved translokationen 27.juni 2015 Kære studenter For godt en måneds tid siden holdt vi jeres sidste skoledag. I holdt middag for jeres lærere med taler, quiz og billeder fra jeres tre år på GG. Jeg var rundt i alle klasser og det var skønt

Læs mere

Langt borte fra 1.-4. klasse

Langt borte fra 1.-4. klasse 1.-4. klasse Land Canada, 2003 Sprog Dansk tale Censur Ej fastsat af Medierådet Original titel From far Away Instruktion Shira Avni og Serene El-Haj Daoud Varighed 7 min. Niveau 1. - 4. kl. Fag Billedkunst,

Læs mere

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1

Kursusmappe. HippHopp. Uge 12. Emne: Her bor jeg HIPPY. Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 Kursusmappe Uge 12 Emne: Her bor jeg Baseret på førskoleprogrammet HippHopp Uge 12 Emne: Her bor jeg side 1 HIPPY HippHopp Uge12_herborjeg.indd 1 06/07/10 12.03 Uge 12 l Her bor jeg Hopp er på vej hen

Læs mere

Ny skolegård efter påskeferien.

Ny skolegård efter påskeferien. FORDYBELSESUGE PÅ HELLIG KORS SKOLE 29. MATS 2. APRIL 2004 Ny skolegård efter påskeferien. Vi var ned i skolegården og der fortalte håndværkerne os at de bliver færdige om ti dage. De laver den nye skolegård

Læs mere

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling

Sæson 2014 / 2015. Ubberud. Gymnastik afdeling Sæson 2014 / 2015 Ubberud Gymnastik afdeling BØRNE - UNGDOM HOLD Piger spring/rytme 0 2 klasse Onsdag kl. 15.30 16.30 i Ubberud hallen fra 03-09-14 (NB: Tidspunktet rettet!) Hej Piger Starter vi en ny

Læs mere

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen

Netværksmødet. Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010. Århus Kommune Socialcenter Centrum Socialforvaltningen Netværksmødet Områdesamarbejdet Alice Stensbo 2010 Betingelser for at forandring lykkedes Forstyrrelse Forstyrrelsen skal være tilpas Tid til eftertanke Anerkendelse / værdsættelse Problem- og Mangeltænkning

Læs mere

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole

Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Spørgeskema vedr. undervisningsmiljøet på Sydthy Friskole Tag dig tid til at læse spørgsmål og svarmuligheder godt igennem. Du kan kun sætte 1 kryds ud for hvert spørgsmål, hvis ikke der står noget andet.

Læs mere

Mellemtrin. Verdens bedste skole

Mellemtrin. Verdens bedste skole Verdens bedste skole Verdens bedste skole Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Dagens tema Hvad er en opfindelse/ innovation? Verdens bedste skole - idéfasen Verdens bedste skole - udvikling Verdens bedste

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 3/2 2012 Så kom vinteren Så kom vinteren... med sne og leg udenfor på kælkebåkken Og hygge og læsning inden døre. 1 Et termometer bruger man da til feber? Tirsdag nåede næsten alle elever i Blå gennem computerrummet, hvor de hver

Læs mere

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling.

PÆDAGOGISKE LÆREPLANER. 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. PÆDAGOGISKE LÆREPLANER 1. TEMA: Barnets alsidige personlige udvikling. Bandholm Børnehus 2011 Barnets alsidige personlige udvikling forudsætter en lydhør og medlevende omverden, som på én gang vil barnet

Læs mere

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat)

Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) København den 2.4.2014. Jo mere læreren varierer undervisningen jo mere lærer jeg ( elevcitat) Af lektor Albert Astrup Christensen På Handelsskolen Learnmark i Horsens lykkedes det ikke altid at skabe

Læs mere

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller

Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Jeppe Vig Find TV-vært og skuespiller Kendt fra bl.a. Lille Nørd og andre tv-programmer til børn og unge. Jeg træffer Jeppe på mobilen tirsdag aften, efter jeg er hjemvendt fra et andet vellykket interview

Læs mere

Du er klog som en bog, Sofie!

Du er klog som en bog, Sofie! Du er klog som en bog, Sofie! Denne bog handler om, hvordan det er at have problemer med opmærksomhed og med at koncentrere sig. Man kan godt have problemer med begge dele, men på forskellig måde. Bogen

Læs mere

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig.

Lonnie, der fik diagnosen kronisk brystkræft som 36-årig. Forleden hørte jeg en kvinde sige, at det føltes helt forfærdeligt at fylde 50 år. Jeg kunne slet ikke forstå, at hun havde det sådan. Hun er da heldig, at hun er blevet 50. Lonnie, der fik diagnosen kronisk

Læs mere

Ugebrev 12 Indskolingen 2015

Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Ugebrev 12 Indskolingen 2015 Fælles info: Kære indskolings forældre. Det mærkes tydeligt, at foråret endnu engang er vendt tilbage og det virker faktisk lige nu temmelig stabilt. Det er så skønt og alle

Læs mere

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas

Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Så er jeg alligevel en klog dreng! siger Lucas Nu er mor sur igen. Hun er næsten altid vred på mig. I går var hun sur, og hun bliver sikkert sur igen i morgen. Det er ikke særlig sjovt. I dag er ikke nogen

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen

Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Trivselspolitik på Kragsbjergskolen Kragsbjergskolen, efteråret 2010 At vi trives er vigtigt. Både for eleverne og for skolens personale. Trivsel skaber gode resultater og er afgørende for, at man lærer

Læs mere

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:...

Spørgeskema. I første del vil vi gerne bede dig om, at svare på nogle spørgsmål vedrørende dig selv og din sproglige baggrund. 1. Din alder:... Som led i vores undersøgelse af diverse engelske dialekter vil vi gerne bede om din hjælp ved at du udfylder følgende spørgeskema. Du må svare på både engelsk og dansk. I første del vil vi gerne bede dig

Læs mere

TIL GENNEMSYN. Indhold

TIL GENNEMSYN. Indhold Denne side må ikke kopieres Glæde & Børn v/louise Tidmand Side 3 Indhold Velkommen til Min Styrkebog... s. 4 Øvelse 1: De 24 styrker... s. 5 Øvelse 2: Styrkespillet... s. 9 Øvelse 3: Find styrker i personerne

Læs mere

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk

Min Historie. Denne bog tilhører. Ungdommens Uddannelsesvejledning Rådhusstrædet 6 7430 Ikast tlf.: 9960 4200 www.uuib.dk Min Historie Denne bog tilhører Hvem er jeg? Din identitet har at gøre med den måde, du opfatter dig selv på hvem du selv synes, du er. Den er de kendetegn, der afgrænser netop dig fra alle andre. Du kan

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning

IdÉer til sundheds- og seksualundervisning IdÉer til sundheds- og seksualundervisning Du kan både som ny og erfaren underviser få viden og inspiration i denne idébank. Du kan frit benytte og kopiere idéerne. Har du selv gode erfaringer eller idéer,

Læs mere

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen

Bevægelse og læring kroppen i undervisningen Bevægelse og læring kroppen i undervisningen - Nedenstående øvelser har den fordel, at de kan anvendes på alle alderstrin og alle fag. - Øvelserne er udformet, så de kan indgå i den daglige undervisning

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål

3.2 Jesus-planen. Check-in. Introduktion til denne lovsangsaften. Formålet med aftenen. 10 minutter. Materialer. Aktivitet. Formål 32 JESUS-PLANEN - LOVSANGSAFTEN / TEEN EQUIP / SIDE 1 AF 6 32 Jesus-planen Introduktion til denne lovsangsaften I aften handler om, at hver enkelt teenager opdager eller erfarer Jesusplanens betydning

Læs mere

Facilitering af deltagerinvolverende

Facilitering af deltagerinvolverende Facilitering af deltagerinvolverende undervisning National konference om undervisningspædagogik Det Faglige Fællesudvalg for Ledelse Akademiuddannelserne i Ledelse og HR Tirsdag d. 18. august 2015, kl.

Læs mere

Dit barns trivsel, læring og udvikling

Dit barns trivsel, læring og udvikling Til.forældre.med.børn.på.vej.mod.skole. Århus Kommune Børn og Unge Dit barns trivsel, læring og udvikling 6Status- og udviklingssamtale. Barnet på 5 6 år Indhold Indhold Introduktion...4 De 6 læreplanstemaer...5

Læs mere

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole.

Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Resultat af spørgeskemaundersøgelse om undervisningsmiljøet på Kongensgaard Efterskole. Gennemført i uge 35 af 2011 som var den 4. uge af skoleåret 2011/2012. Eleverne har svaret med et kryds til hvert

Læs mere

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt.

GPS 27-31. Sådan kan det bruges. I hjemmet I klubben I kirken På ferien. Evangelisk Børnemission. Af Maj Højgaard m. fl. www.opdagnyt. GPS 27-31 Sådan kan det bruges Af Maj Højgaard m. fl. Evangelisk Børnemission I hjemmet I klubben I kirken På ferien www.opdagnyt.dk GPS 27: Moses og Josva Nøglesætning: Gud har en plan for dit liv Bibelvers

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER

UNDERVISNINGSMATERIALE MED ØVELSER MOBBET.DK Mobbet.dk har til formål at tilbyde en række værktøjer til modvirning af mobning i alle dens afskygninger. Projektet er støttet af Ministeriet for Børn og Undervisning. UNDERVISNINGSMATERIALE

Læs mere

De tre domæner på Skovgården

De tre domæner på Skovgården De tre domæner på Skovgården Udarbejdet af pædagogisk leder Hanne Dalsgaard, Skole- og behandlingshjemmet Skovgården. Februar 2010. Som vi ser det, er domænerne et rigtigt anvendeligt redskab, som på mange

Læs mere

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen

Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Krise- og sorgplan for Korskildeskolen Mistet: Sidder og kigger ud i den mørke nat, kigger op mod stjernerne. Tænker om du måske er deroppe et sted, måske kan du se mig? Tænker på dig hver dag, sorgen

Læs mere

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget

TAL MED EN VOKSEN. hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget TAL MED EN VOKSEN hvis din mor eller far tit kommer til at drikke for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op

Læs mere

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD

Svarfordelingsrapport: UMV - 2015 - FULD Rapporten er lavet d.02-03-205 Svarfordelingsrapport: UMV - 205 - FULD 02 Afgrænsninger Skabelon: Svarfordelingsrapport Områder: APV Trivsel Kortlægning: UMV - Elever - 205 Denne rapport: Elever Periode

Læs mere

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge.

LEKTIE. Jesu helbredelses fest. Parat til at undervise. Vi tjener Gud, når vi hjælper dem, der er syge. LEKTIE År B 2. kvartal Lektie 2 Jesu helbredelses fest Ugens tekst og referencer: Luk 4,38-44. Den store Mester, kap. 27. Huskevers: Jeg var syg, og I tog jer af mig. (Matt 25,36) Hovedformålet er, at

Læs mere

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste.

Fars hjælper. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Vi tjener Gud når vi gør vores bedste. LEKTIE År B 1. kvartal Lektie 9 Fars hjælper Ugens tekst og referencer: Matt 13,55. Mark 6,3. Den Store Mester, kap. 7. Huskevers: Også en dreng kendes på sine gerninger. (Ordsp 20,11) Hovedformålet er,

Læs mere

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014

Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 Vi glæder os til at give jeres børn en god og tryg skolestart i førskole-gruppen samt skabe et godt og positivt forældresamarbejde med jer. Velkommen til Førskole-gruppen Marts 2014 På Særslev-Hårslev

Læs mere

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers

ENERGI TIL LÆRING. - energizers & icebreakers ENERGI TIL LÆRING - energizers & icebreakers Trinity rum til mennesker i bevægelse På Trinity finder I et varieret udbud af møderum og gruppelokaler, som opfylder alle krav til, at moderne møder bevæger

Læs mere

Pædagogiske principper SFO

Pædagogiske principper SFO Pædagogiske principper SFO Spørgsmål mellem barn og pædagog: Lærer man noget i SFO?... Lang pause:. Hele tiden, men man opdager det ikke. Den frie leg I Nordbyskolens SFO skal barnet gennem den "frie leg"først

Læs mere

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville

På sporet af ordet. -fang tyven. Ina von Barm og Alice Darville På sporet af ordet -fang tyven På sporet af ordet Det er et sørgeligt syn, der møder bibliotekaren. Der har været tyve på spil. De har stjålet de 120 hyppigste ord i bøgerne, og der er nu længere hoved

Læs mere

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE

SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Undersøgelse af elevers brugerhed med skolerne i kommunen Sept. 2013 SPØRGESKEMA TIL ELEVER I 6.-9. KLASSE Det er valgfrit for kommunen, om de spørgsmål, der står med fed skrift, medtages i undersøgelsen.

Læs mere

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus

Jeg vil se Jesus -2. Natanael ser Jesus Jeg vil se Jesus -2 Natanael ser Jesus Mål: Skab forventning til Jesus i børnene. Gennem undervisningen vil vi se på, hvordan Natanael møder Jesus, og hvad det gør i ham, og vi vil se på, hvordan vi kan

Læs mere

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost

10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost 10 tegn på at dit selvværd trænger til et boost # 1: Hvis andre giver dig kritik, bliver du virkelig ked af det, og tænker at du ikke kan finde ud af noget som helst! # 2: Hvis du er i et parforhold, er

Læs mere

en historie om børns forventninger til skolen

en historie om børns forventninger til skolen Jytte Sidelmann en historie om børns forventninger til skolen Udgivet af Danmarks Lærerforening i samarbejde med Gyldendal Kære Forældre Nu nærmer skolestarten sig for jeres barn, og forventningerne er

Læs mere

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE?

DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? DIALOG # 2 ELEVERNE HØRER IKKE EFTER HVAD SKAL LÆREREN GØRE? OM TRIVSEL PÅ SPIL EN GOD DIALOG De følgende sider er et redskab til at få talt om, hvordan I i fællesskab vil forholde jer til en potentielt

Læs mere

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten

Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Kanondag på Skovvangskolen - Patienten Indledning I forbindelse med vores arbejde med skønlitteratur på seminariet, har vi fået muligheden for at overtage tre 7. Klasser til en hel dag med kanontekster.

Læs mere

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen.

Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. Her er samlet alle de indsendte vers fra skoleelever i hele landet. - udvalgte vers blev sunget i Aktionsugen. I landet skinner solen, og himlen den er blå. Der drømmer børn om skolen, der ønsker de at

Læs mere

Sundhed og seksualitet:

Sundhed og seksualitet: Sundhed og seksualitet: Kompetencemål efter 9. klasse: Undervisningen giver eleven mulighed for at kunne vurdere normer og rettigheder for krop, køn og seksualitet i et samfundsmæssigt perspektiv have

Læs mere

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget

tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget tal med en voksen hvis du synes, at din mor eller far drikker for meget Historien om en helt Sanne er 14 år. Hun må klare mange ting selv. Hun må ofte selv stå op om morgenen og få sine søskende op og

Læs mere