KOLDINGFISKERENISKEREN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOLDINGFISKERENISKEREN"

Transkript

1 KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Tilmeld medlemsbladet eller læs den på hjemmesiden Ref. Fra Generalforsamlingen Formandens beretning 2009 Beretning fra ture til: Æbelø Barsø Lystfiskeriets Dag KM i havfiskeri Gedde premiere Junior fisketure Indsendte fangster

2 Kolding Fiskeren Nr årgang 17 Udgivelse 1. juni 2010 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september 1. december Deadline Artikler, foto, annoncer, m.m., skal indsendes til redaktøren 3 uger før udgivelsesdatoen. Næste deadline er den 7. aug Gratis Medlemmer kan gratis annoncerer i medlemsbladet for køb/salg/bytte af fiskegrej. Fernet Branca prisen Redaktionen trækker lod blandt indsendte indlæg, en god opskrift, et flot billede af en fisk, en god ide eller et godt initiativ. Hvis en junior vinder, vil der i stedet udleveres et gavekort på kr. 150,- til én af byens grejforretninger. Hjemmeside Kolding Sportsfiskerforenings hjemmeside: Hjemmesiden opdateres jævnligt med nyheder, artikler, arrangementer, efterlysninger m.m. Har du nyheder til hjemmesiden, bedes du sende nyheden til redaktøren. Redaktør / Webmaster Mogens Laursen Langagervej 46 Mobil: Tryk From Grafisk Fabriksvej 7-9, Tlf KS KONTINGENT 2010 Senior kr. 1000,- Junior kr. 410,- Pensionister kr. 660,- Familie kr ½ pris for øvrige Indmeldelsesgebyr Kr. 100,- for senior og familiekontingent. Kr. 50,- for junior og pensionister. Døgnkort Kolding Å kr. 100,- (1. april okt.) Begrænset fiskeret Døgnkort søerne (1. maj dec.) Ugekort søerne (1. maj dec.) Dagkort kan købes her: Steens Jagt og Fiskeri Kolding Jagt & Fiskeri Kolding Turistbureau Dagkort.dk Danmarks Sportsfiskerforbund (Som medlem af DSF opnås 33 % rabat) KS Fiskevand: Kolding Å Strækninger af V. Nebel Å Strækning af Åkær Å Strækning af Sneum Å Gels Å (Gels Å Sammenslutningen) Harte Donssøerne: (Nørresø, Søndersø, Søndermose, Stallerup sø, Påby sø, Ferup søerne samt mellemliggende kanaler). De bynære søer: (Marielundssøerne, Svanesøen, Parksøen, Rønningsmose). Foreningen er medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Side 1 Side 2 Side 3 Side 5 INDHOLD Havørreder fra april tur til den svenske kyst. Kolding Fiskeren Info Kontingent/Fiskevand Indholdsfortegnelse Referat fra Genneralforsamlingen 2010 Formandens beretning for 2009 Side 6 Junior ture 2009 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 13 Laksekvote Gelså Fiskedød observeret i De bynære søer. Geddepremiere Fangster Kredsmesterskab i Havfiskeri 2010 Lystfiskeriets Dag ved Skibelund Side 14 Juniorture forår 2010 Side 16 Side 17 Side 18 Side 20 Side 23 Side 24 Kysttur til Æbelø Tilmeld medlemsbladet via postkort Barsøturen i tekst og Billeder. Senior arrangementer Junior arrangementer Adresseliste Fernet-Branca prisen går denne gang til: Kok og fotograf på bl.a. på Barsø turen: Eigil Amlund 2

3 Af Anders Pørksen Generalforsamlingen kunne i år trække et pænt antal fremmødte på Munkesdam Gymnasium. Jørgen Lund blev valgt som dirigent og kunne konstatere, at generalforsamlingen var lovlig indkaldt. Herefter havde formand Verner W. Hansen ordet. Formandens beretning for 2009 var som altid velformuleret og fyldestgørende. Foreningen har desværre oplevet en tilbagegang af medlemmer i 2009 særlig blandt juniorer og familiemedlemskaber. Juniorarbejdet vil derfor være en stor udfordring i fremtiden. Bestanden af havørred i Kolding Å er god til trods for et dårligere fangstår. Med omlægningen af Vester Nebel Å er der ingen tvivl om at bestanden af havørreder i åen vil vokse. Derimod må det konstateres, at søfiskeriet har været ramt af en større afmatning efter karpedøden i Fiskeri efter gedder, aborre og sandart må dog forventes at vil blive bedre efter biomanipulationen i Der ligger et stort arbejde for Søudvalget i foreningen med at forbedre adgangsforhold og skabe bedre fiskepladser i den kommende tid. Foreningens tiltag mod de mange ulovlige garn i fjorden og ved åudløbet har været positivt og piraterne kan også de næste mange år forvente kamp til stregen. Alle foreningens tiltag løses naturligvis i kraft af frivillige. Næsten alle udvalg mangler hjælp og særlig garnvogterne har stadig brug for flere hænder og øjne. Formandens beretning kan læses her på hjemmesiden. Efter formandens beretning blev foreningens regnskab for 2009 fremlagt og godkendt af generalforsamlingen. Foreningens egenkapital pr er på ,- kr. Til trods for gode regnskaber de sidste par år viste foreningens regnskab for 2009 et underskud på ,- kr., mod et overskud på ,- kr. i Underskuddet kan blandt andet tilskrives større udgifter på Storhytten - herunder udgifter til større vedligeholdelsesarbejder - alle udgifter som skulle fremskrives og afholdes i Antallet af medlemmer i foreningen pr. 31/ er 633 seniorer, 22 juniorer og 36 familiemedlemskaber. Behandlingen af indkomne forslag blev herefter taget op til afstemning. Forslag nr. 1 om opkøb af nedlagte Pælebro Dambrug blev fremlagt for generalforsamlingen efter en god og saglig redegørelse fra formanden og en repræsentant fra Kolding Kommune. Bestyrelsens forslag om opkøb af Pælebro Dambrug medførte en langvarig og højtrystende debat fra de fremmødte. Af de 73 stemmeberettigede 3 stemte 48 nej, 19 ja og 8 stemte blankt. Bestyrelsens forslag blev derfor ikke vedtaget. Forslag nr. 2 om fastsættelse af et maksimumsmål på gedder i Harte Dons søerne blev ikke behandlet men udskudt til næste års generalforsamling. Alle bestyrelsesmedlemmer på nær kasserer Henrik Pold modtog genvalg. Jakob Vistensen blev valgt som ny kasserer. Siddende suppleant til bestyrelsen Carsten Carstensen modtog genvalg. Under eventuelt blev det indskærpet, at opsyn ved åen bør være bedre - herunder at folk bør indsamle efterladt affald, som desværre synes at have tendens til at ophobe sig. Der blev endvidere forespurgt om foreningens muligheder for tildeling af en kommende laksekvote i Sneum Å sammen med Sydvestjysk Sportsfiskeforening. Bestyrelsen er allerede opmærksom på en kommende laksekvote i Sneum Å og indslaget blev taget til efterretning. Tidligere næstformand Preben Kaas blev valgt som æresmedlem af foreningen for mange års god tjeneste. Valget medførte stort bifald og mange klapsalver under stående ovationer fra generalforsamlingen.

4 KOLDING JAGT & FISKERI Kolding Storcenter, Orange Gade, Tlf

5 Medlemsudviklingen: Medlemsmæssigt har vi i Kolding Sportsfiskerforening i det forløbne år haft en mindre medlemstilbagegang. Ved udgangen af 2009 var det samlede medlemstal således på 691 medlemmer fordelt på 651 seniorer og 40 juniorer. Det er 69 færre medlemmer end medlemstallet ved udgangen af Medlemstilbagegangen skal ses i forhold til nogle år med et meget højt medlemstal, så der er såmænd ikke tale om nogen alarmerende udvikling. Det må betragtes som et af de mindre udsving, der altid vil forekomme. Det mest bekymrende i den sammenhæng er, at juniorerne og familiemedlemmerne tegner sig for en væsentlig del af tilbagegangen. Antallet af juniormedlemmer har således gennem flere år været støt faldende, så vi nu er nede på 40 juniormedlemmer. Det er en udvikling, som alle foreninger kæmper med, og som vi desværre heller ikke har været i stand til at vende på trods af, at vores juniorudvalg lægger rigtig mange kræfter i, at skabe en aktiv juniorafdeling. Men uanset hvor svært det kan være, så vil juniorarbejdet fortsat være en af foreningens helt store udfordringer. Det er jo juniorerne, der skal sikre foreningens fremtid. Fiskeriet: Medlemsudviklingen hænger givetvis til en vis grad sammen med udviklingen i fiskeriet, - herunder først og fremmest fiskeriet i Kolding Å. En tør sommer medførte, at fiskeriet i Kolding Å i 2009 ikke helt nåede op på rekordniveauet fra 2007 eller niveauet for Træerne vokser ikke ind i himlen, og der vil altid være nogle naturlige udsving i fangsterne, så det er der ikke noget overraskende i. Men med 788 indrapporterede havørreder er der stadigvæk tale om, at havørredfangsterne er op til tre gange større, end de var i 90 erne. Havørredfiskeriet i Kolding Å har således nået et imponerende niveau. Og med alle de initiativer, der fortsat er i gang for at forbedre naturforholdene i hele Kolding Å- systemet, tegner der sig i de kommende år en fantastisk positiv udvikling for havørredbestanden og dermed fiskeriet i Kolding Å. Kolding å-systemet er på mange måder et helt unikt eksempel på, at det virkelig er muligt at genskabe en bæredygtig og selvreproducerende ørredbestand, der nærmer sig en oprindelig naturtilstand. Til gengæld må vi desværre konstatere, at søfiskeriet fortsat har været inde i en afmatning efter at det tidligere fantastiske karpefiskeri i søerne sluttede brat med karpedøden i Tålmodige og ihærdige ildsjæle kan fortsat fange rigtig store karper i søerne, men der er langt 5 imellem dem, og det tidligere unikke karpefiskeri i Harte-Donssøerne kommer ikke tilbage. Derimod er der i takt med at vandet i søerne nu bliver mere klart skabt optimale betingelser for geddernes vækst. Bestanden af aborrer må også forventes at vokse både i størrelse og antal. Og undersøgelser har desuden vist, at Stallerup sø huser en stor bestand af sandarter med fisk op til 8-9 kg. Dertil kommer at de tilbageblevne karper og brasen vil vokse sig rekordstore. Der er således fortsat masser af muligheder for et spændende fiskeri i Harte-Donssøerne, - herunder ikke mindst et stort uudnyttet potentiale for et spændende natfiskeri efter sandart. Det handler blot om, at få flere til at gribe mulighederne. I den forbindelse er der nok ingen tvivl om, at dårlige adgangforhold i sig selv er en begrænsende faktor. Det er en problemstilling, jeg vil vende tilbage til. I forhold til karpefiskeriet har bestyrelsen i øvrigt løbende været på udkig et nyt fiskevand. Søer med

6 masser af store karper findes desværre ikke omkring Kolding. Selvom en egnet sø kan findes, vil der gå rigtigt mange år før en udsætning af karper har skabt grundlag for storfangster. For Harte- Donssøerne gik der således næsten 10 år. Derimod vil det nok være mere realistisk at forstille sig en mindre sø med god bestand af mindre karper til glæde for vores juniorer og medlemmernes børn og familier. Konkurrencer og aktiviteter: Men Kolding Sportsfiskerforening er ikke kun åfiskeri og søfiskeri. Det er bl.a. også havfiskeri. Ved regionsmesterskabet i havfiskeri i maj stillede KS med 2 hold, der begge kvalificerede sig til DM, der i september blev afviklet på Lillebælt. Her havde KS jo et DM fra året før, der skulle forsvares. Det lykkes desværre ikke. På trods af en ihærdig indsats blev det bedste KS-hold placeret midt i feltet med en 14. plads blandt de 31 deltagende hold. Til gengæld slog KS s medefiskere for alvor til ved DM i medfiskeri, der blev afviklet ved Nyborg Voldgrav i august. Her blev det ene KS hold danske mestre i en tæt konkurrence med 13 andre hold. Individuelt blev Peter Braasch fra KS dansk mester, mens Jesper Larsen fra KS blev nummer 2. Virkelig godt gået. afmatning i søfiskeriet herunder først og fremmest karpefiskeriet. Men der er sikkert også andre forhold, der gør sig gældende. Det giver naturligvis anledning til fortsatte overvejelser om, hvordan vi kan forny hele arrangementet, der jo er en af foreningens stolte traditioner. I forhold til de øvrige medlemsaktiviteter har tilslutningen til aktivitetsudvalgets omfattende aktivitetsprogram også i 2009 været noget svingende. Der været en rigtig god tilslutning til vinteraktiviteterne i Storhytten, mens tilslutningen til nogle af de andre aktiviteter har været mere begrænset. Den årlige geddedyst med vores tyske venskabsklub blev i september 2009 afviklet på hjemmebane ved Harte-Donssøerne. Med 10 deltagere fra hver forening, var der lagt op til en lige kamp. Men det endte alligevel med, at vores tyske venner kunne tage pokalen med hjem. Alle havde dog under alle omstændigheder en rigtig hyggelig weekend, hvor geddedysten fortsatte omkring grillen med mange beretninger om alle de kæmpegedder, næsten alle havde mistet. Deltagelsen ved vores internationale fiskekonkur rence var til gengæld også i 2009 noget lavere end tidligere med ca. 130 deltagere. Det faldende deltagerantal er desværre en udviklingstendens, som har gjort sig gældende i de seneste år. Samtidig må vi konstatere, at der er betydeligt færre end tidligere, der besøger Storhytten i løbet af konkurrencen. En af årsagerne til den faldende tilslutning er givetvis en betydelig 6 I forhold til junioraktiviteterne er det fortsat en stor udfordring at få tilslutning til aktiviteterne på trods af, at juniorudvalget lægger et stort engagement i juniorarbejdet. En styrkelse af aktivitetsniveauet blandt foreningens juniorer vil derfor fortsat være én af foreningens store udfordringer. Måske kan vi i den sammenhæng også her hente inspiration og hjælp fra vores mange aktive veteraner. De viser i alt fald vejen med hensyn til stor tilslutning klubaktiviteter. Her i løbet af vinteren har veteranernes klubmøder en flot tilslutning med mere end 30 deltagere. Det er simpelthen imponerende. Veteranerne er samtidig i mange sammenhænge en rigtig stor ressource for foreningen. Vandpleje - natur og miljø: På vandplejeområdet har der i lighed med de tidligere år været gang i rigtig mange initiativer, - både i

7 forhold til vandløbene og i forhold til søerne. Jeg vil i den forbindelse henvise til beretningerne fra de to vandplejeudvalg og vil her blot trække nogle enkelte forhold frem. Efter genetableringen af Vester Nebel Å s frie løb i 2008, nåede vi i 2009 en ny milepæl med etableringen af et nyt omløbsstryg ved Dalby Mølle i Dalby Mølleå. Det er et projekt vi har kæmpet for i lige så mange år, som vi har kæmpet for genetableringen af Vester Nebel Å. Det var derfor en stor tilfredsstillelse, at vi i foråret 2009 også kunne slippe Dalby Mølleå fri. Naturen og havørredbestanden har straks kvitteret for deres frie adgang til nye gydeområder. Før stryget ved Dalby Mølle blev etableret, blev der i efteråret 2008 elfisket 100 havørreder nedenfor møllen. I 2009 ved samme tid stod der 7. Elfiskeri ovenfor stryget har endvidere vist, at fiskene passerer fint igennem stryget. I efteråret 2008 gennemgik foreningens mangeårige og meget naturengagerede medlem, Kurt Storgaard, hele vandløbssystemet i Vester Nebel Å ovenfor Ferup sø og registrerede ikke mindre end 386 gydegravninger. Det var den første imponerende indikation på effekten af det nye omløb ved Ferup Sø. Efterfølgende har DTU Aqua samt Kolding og Vejle kommuner ved elfiskeri konstateret, at den gennemsnitlige tæthed af ørredyngel pr.100 m2 i Vester Nebel Å- systemet ovenfor Ferup Sø fra 2008 til 2009 steget fra 18 til 94. Det er en effekt af genetableringen af Vester Nebel Å, der virkelig batter noget. I forhold til fiskeriet vil effekten først slå igennem i forhold til havørredopgangen i 2012, så der er virkelig noget at se frem til. Dertil kommer de positive effekter af de mange naturgenopretningsinitiativer, der er i gang som led i Kolding kommunes store ådalsprojekt. Biolog Hans-Martin Olsen fra Kolding kommunes afdeling for Natur og Vand vil senere på generalforsamlingen orientere om ådalsprojektet, så det vil jeg ikke komme yderligere ind på her. I forhold til Harte-Donssøerne blev biomanipulationen afsluttet i november Der er opfisket op mod tons skaller og brasen, hvilket biologerne betegner som yderst tilfredsstillende. Allerede nu kan virkningen ses i form af øget sigtbarhed - og desværre for nogen også en kraftig vækst af vandplanter - især i Søndersø. Mængden af vandplanter vil dog med tiden finde et naturligt leje, og en del af vandplanterne vil derfor med tiden forsvinde. Som tidligere nævnt er adgangsforholdene til Harte-Donssøerne efterhånden en begrænsende faktor i forhold til fiskeriet i søerne. Vi er derfor nu i dialog med kommunen om, hvordan adgangsforholdene kan forbedres, - herunder hvordan der kan etableres nogle nye og bedre fiskepladser i Søndermose, Søndersø og Stallerup Sø. Kommunen er meget positivt indstillet, så vi forventer, der i år kan laves en plan for forbedring af forholdene i samarbejde med kommunen. Efterfølgende får søudvalget behov for frivillig arbejdskraft fra foreningens medlemmer til at realisere planen. 7 En anden problemstilling i den forbindelse er husejere ved søerne, der forsøger at forhindre adgang ved at inddrage kommunens arealer langs søerne. Vi har gennem de senere år mange gange anmodet Kolding kommune om at gribe ind for at få sat en stopper for disse sørøverier, men desværre uden den store effekt. Efter at ejeren af den nye hacienda ved Søndermose så for et par år siden vandaliserede hele naturområdet omkring ejendommen i strid med både naturbeskyttelsesloven og ejerforholdene, har kommunen langt om længe bl.a. sat en landinspektør i gang med at fastsætte skellene i området. Det har imidlertid resulteret i, at flere af sørøverne påberåber sig, at de har vundet hævd på arealerne ud mod Søndermose. Det har vi naturligvis gjort indsigelse imod og på det kraftigste opfordret kommunen til at bringe sagerne for retten, såfremt landinspektøren afsiger kendelser om hævd. Piratfiskeriet: Overordnet set er der trods alt rigtig mange positive forhold, vi som lystfiskere kan glæde os over med hensyn til de fantastiske udfoldelsesmuligheder, vi står med her i Koldingområdet. Men der er også giftige slanger i paradis. I takt med den positive udvikling i vores ørredbestande, hærges de danske kyster og fjorde i stigende grad af et omfattende piratfiskeri. Det gælder desværre også Kolding Fjord, hvor der fortsat florerer et alt for omfattende piratfiskeri. Danmarks Sportsfiskerforbund har siden 2004 kæmpet en sej kamp for at få stoppet det ødelæggende piratfiskeri ved øget kontrol og skærpe-

8 de sanktioner. Det lykkedes faktisk i 2007 at få skærpet sanktionerne, og de efterfølgende domstolsafgørelser tyder heldigvis på, at de også bliver udmøntet i praksis. Men skærpede sanktioner har ikke den store effekt, hvis kontrollen er utilstrækkelig. Og her må vi desværre konstatere, at Fiskerikontrollen fortsat har for få ressourcer til kontrollen med det rekreative fiskeri. Vi kan og vil imidlertid ikke leve med, at vores frivillige vandplejearbejde og samfundets milliardinvesteringer i naturgenopretning bliver ødelagt af nogle skruppelløse piratfiskere. Vi har ganske vist ikke selv nogen beføjelser til at føre direkte kontrol med fiskeriet i saltvand, og det skal vi heller ikke påtage os. Men vi kan overvåge, hvad der foregår af lyssky aktiviteter i fjorden og i fredningszonerne og så i øvrigt fortsat have et tæt og godt samarbejde med Fiskerikontrollen. Det har vi også gjort tidligere, men som bebudet på generalforsamlingen sidste år blev overvågningen i 2009 kraftigt intensiveret. På et velbesøgt møde i foråret 2009 blev der etableret et arbejdshold, som fik navnet Garnvogterne, og som har haft 41 frivilligere deltagere Med Benny Wind som ihærdig tovholder har Garnvogterne gennem hele højsæsonen overvåget fjorden i natte- og morgentimerne i holdskifte med 2 personer ad gangen. Udgangspunktet var, at overvågningen skulle foregå fra land med natkikkerter, men det viste sig hurtigt, at det var for vanskeligt at overskue aktiviteterne i området på den måde. Bestyrelsen besluttede derfor at investere kr. i køb af en båd med påhængsmotor, så overvågningen også kunne ske på vandet. Desværre måtte vi efterfølgende konstaterer, at det ikke kun er fisk, der fjernes ulovligt fra inderfjorden, men også både med motor. Båden blev efter kun 14 dage stjålet fra en plads ved Rebæk og blev senere fundet af politiet ved Løverodde uden motor. Nu er tyveri af bådmotorer faktisk et udbredt fænomen. Men det påfaldende ved dette tyveri var, at tyvene havde forsøgt at sænke selve båden, - dels ved at fjerne bundproppen, dels ved forsøg på at slå hul i skroget. Det virker ærlig talt ikke ret logisk, at tyve bruger tid på den slags, hvis de alene er interesserede i at stjæle en bådmotor. Det kan man jo så tænke sit om! Foreningen lånte efterfølgende båd, som blev flittigt brugt til kontrol i åudmundingen, indtil grundlaget for køb af en ny båd var afklaret med forsikringen. De mange timers overvågning har stillet store krav til Garnvogterne, der har lagt et stort engagement i arbejdet. Samtidig har overvågningen i hele forløbet været tilrettelagt i et meget tæt og godt samarbejde med Fiskerikontrollen. Selvom Fiskerikontrollen som sagt ikke har tilstrækkelige ressourcer til kontrollen med piratfiskeriet, så har Fiskerikontrollen i løbet af 2009 været på rigtig mange kontrolture i Koldingområdet. Og der har også været gevinst. Fiskerikontrollen har i løbet af året fjernet ca. 25 garn og ruser i inderfjorden og omkring havnen, hvor 2 x 5 garn var sat i fredningsbæltet. Endvidere blev der i oktober fundet 5 ulovlige dobbeltruser i inderhavnen. Og så lykkedes det heldigvis også Fiskerikontrollen i september at snuppe en piratfisker på fersk gerning lige udenfor fredningsbæltet, hvor han havde sat 5 ulovlige garn. Derudover havde han ulovligt garn i båden, så han står nu til en ganske klækkelig bøde. Foreningens garnvogterkampagne har fået en meget fin medieomtale, og der er ingen tvivl om, at kampagnen i sig selv har haft en forebyggende effekt. Der er afholdt evalueringsmøde med Garnvogterne i november, hvor det blev besluttet at overvågningen fortsætter med fuld styrke i I den sammenhæng vil vi gerne opfordre alle der lyst og energi til at være en del af 8 foreningens fiskeriopsyn ved fjorden til at kontakte Benny Wind. Afslutning: Som afslutning på min beretning vil jeg gerne benytte lejligheden til at sige tak til de mange myndigheder og organisationer, som vi har samarbejdet med i det forløbne år. Tak for et godt samarbejde til Kolding kommune, Skov- & Naturstyrelsen, DTU i Silkeborg, Fiskerikontrollen og Danmarks Sportsfi skerforbund. Der skal også lyde en meget stor tak til vores lodsejere for et rigtig godt samarbejde og for den meget positive indstilling, vi møder, - ikke mindst i forbindelse med vores arbejde med naturgenopretningsprojekter. Jeg vil også gerne takke den øvrige bestyrelse for en stor og engageret indsats og for et rigtigt godt samarbejde. En særlig tak til vores veteraner, der yder en uvurderlig indsats ved Storhytten og ved vores arrangementer. Og sidst men ikke mindst en stor, stor tak til de mange medlemmer, der har ydet en ihærdig arbejdsindsats for foreningen i mange forskellige sammenhænge som udvalgsmedlemmer, fiskeriopsynsmænd, garnvogtere eller ved en lang række andre opgaver. Det er i høj grad jeres fortjeneste, at Kolding Sportsfiskerforening fortsat er en utrolig aktiv og dynamisk forening. Verner W. Hansen Formand

9 Ribe Å Systemet ansøger i 2010 om at få tildelt en laksekvote. Det betyder, at foreningsmedlemmer må fiske laks fra 1. april Kvoten gælder for hele perioden 1. april til 31. oktober. Bekendtgørelsen træder i kraft den 29. marts 2010 i henhold. 4 om fredning af laks i ovennævnte vandløb træder dog først i kraft den 1. maj Det er således ikke forbudt at fange laks i april måned 2010, men laks, der eventuelt fanges i det pågældende vandløbssystem inden 1. maj 2010, fragår den mængde, der i alt må fiskes i vandløbssystemet inden for den tilladte kvote. Det fremgår af 5, stk.1 i bekendtgørelsen. Ligesom i de øvrige vandløb, hvor der er kvoter på laks, gælder det, at hver person kun må hjemtage en (1) laks. Følgende skal derfor overholdes af foreningsmedlemmer og dagkortkøbere. 1. KUN 1 laks pr. person i Fangstrapporten skal indsendes straks - senest 4. dag efter fangsten. 3. Husk mindstemål for laks er 60cm. 4. Alle fiskere er forpligtiget til at foretage indberetning til Fiskeridirektoratet. Ved overtrædelse af de gældende bestemmelser er Sønderjysk Sportsfiskerforening indberette vedkommende. Medlemmer og dagkortkøbere er, forud for udøvelse af fiskeri, forpligtet til at orientere sig om et evt. laksestop, hvilket bekendtgøres pr. brev, på hjemmesiden og via dagspressen m.m. Spørgsmål ring til Preben Nielsen Tlf Fangstrapport /Blanket findes på / Das formular finden Sie am / Please find the form at. se under fangstrapporter. Grundet den langvarige vinter er der desværre observeret omfattende fiskedød i de bynære søer. Der er observeret fiskedød i Rønningemose og Svanesøen. I Rønningemose formodes bestanden af karper, suder og gedder at være omkommet. Derimod er det usikkert, hvorvidt hele bestanden af større fisk i Svanesøen er omkommet. I Parksøen er der ingen beretninger om døde fisk men også her må der forventes at være fiskedød i den mindre sø. I Donssøerne er der ikke observeret døde fisk. Medlemmerne er naturligvis velkommen til at indberette observationer om døde fisk og gerne antal af større fisk som f.eks. gedder og karper. Henvendelse kan ske til Anders Pørksen på I Marielundssøen er der ingen beretninger om døde fisk. Med gennemstrømning af vand i Marielundssøen er der gode chancer for at mange fisk har overlevet den lange vinter. 9

10 Af Henning Jørgensen Geddepremieren er den ældste tradition som Kolding Sportsfiskerforening fastholder, trods faldende interesse for geddefiskeriet. Harte Donssøerne har ellers gennem tiderne, været vidne til mange store geddefangster - de størst fangede gedder var enorme, langt over 15 kg - men desværre er billeddokumentationen mangelfuld. I dag er vandkvaliteten i søerne tip-top og gedderne trives som aldrig før. Det betyder at vi i fremtiden igen kan forvente fangster af kæmpe gedder som i gamle dage. Simon med premierens to største gedder. Så kom dagen endelig hvor der igen kunne fiskes efter gedder, sammen med og mod vores venner fra Fredericia. Det blev en meget regnfuld geddepremiere denne lørdag 1. maj, men deltagerne gik bare til den hele dagen. Der blev ringet og sendt sms, om der var fanget noget i løbet af dagen, så deltagerne gik virkelig op i denne geddepremiere, det er bare rigtig fedt at arrangere noget som har sådan en opbakning og gejst til at fiske. Der blev fanget rigtig mange gedder, mistet ligeså mange, men der blev også indvejet 6 gedder. Glæden denne dag blev jo ikke 10 mindre af at det var en junior fra K.S. det løb med vandrepokalen. Simon Jørgensen viste de gamle garvede geddefiskere hvordan det skulle gøres. Simon Jørgensen 1. pladsen med en gedde på 3,51 kg og 77 cm + en gedde på 3,39 og 77 cm. Erik Hansen på 2. pladsen en gedde på 3,09 kg og 75 cm, og såmænd Simons far på 3. pladsen en gedde på 2,84 kg og 72 cm så kan han lære det den gamle. Fantastisk flot at de 3 største blev fanget af vores medlemmer, så vi kunne velfortjent nyde pølser med brød som afslutning på denne succesrige geddepremiere 2010, og forhåbentlig med endnu flere deltagere næste år.

11 Carsten Carstensen med havørred på 5,4 kg og 75 cm, fanget først i maj i Kolding Å på spinner. Dennis Birnbaum har sendt et par billeder først i marts måned og skriver: Så er der endelig kommer lidt fri vand i kanalerne. En kammerat og jeg var ude og prøve om der var lidt held i gedderne og det blev da til en på ca. 75 og en noget mindre mistet. Jerk bait er nu sjove at fiske med. 11

12 Af Mogens Laursen Den 8. maj blev der afholdt Kredsmesterskab i havfiskeri på Lillebælt med Bramming Lystfiskerforening som arrangør. KS var repræsenteret med 2 hold. Hold 1, Uffe Smedegaard, Jacob Jensen, Joakim Raarup og Mogens Laursen. Hold 2, Bent Jensen, Thorbjørn Johansson, Jacob Friche og Kurt Pedersen. Efter nogle sæsoner med dårlig fiskeri på Lillebælt var forventningerne ikke store. Men man kan jo blive overrasket og det blev vi. Lige fra start var der gang i bidelysten og mange fisk kunne i år holde mindstemålet. Bedste hold blev Bramming hold 2 med 568 point. Sølvet gik til Aabenraa Sportsfiskerforening med 457 point. Bronze til Bramming hold 1 med 446 point. Jacob Friche og Thorbjørn Johansson på vej til indvejning. Individuel vinder blev Lars Therkildsen, formand for Bramming Lystfiskerforening men også medlem af KS. Lars (Lasse) fik 189 point for fangst af 7 arter og 4,9 kg renset fisk. Én af de 7 arter var en pighvarre som er en sjælden fangst i Lillebælt på stang og line. De 2 hold fra KS fik en delt 6 plads ud af 20 hold med hver 431 point. Individuelle placeringer i præmierækken, Uffe Smedegaard en 10 plads, Mogens Laursen nr. 12, Kurt Pedersen nr. 17. De 2 hold fra KS skal nu deltage ved DM i havfiskeri som afvikles på Øresund den 15. august. Lasse med 7 arter, bl.a. en pighvar, og det rakte til en individuel første plads. Vinderholdet fra Bramming Lystfiskerforening. 12

13 Af Mogens Laursen Lystfiskeriets dag - et landsdækkende arrangement under Danmarks Sportsfiskerforbund, DSF, blev igen i år for KS vedkommende, afholdt ved Naturskolen Skibelund. På trods af det dårlige vejr om formiddagen, var arrangementet godt besøgt af såvel medlemmer som ikke medlemmer. Der var rig mulighed for at blive informeret om foreningens virke og få nogle gode tips til den kommende sommer-havørredfiskeri i Kolding Å. Hans Jørgen, billede øverst, fik i løbet af dagen kreeret mange flotte fluer som med stor sandsynlighed vil kunne give fisk, hvis de blev serveret flot og lækkert, på det rette sted og på det rette tidspunkt. Hele dagen blev der vist film fra elfiskeri ved Kolding Å. Det er utrolig at se den mængde af fisk i å-systemet når kalenderen viser november. Der stod en havørred for hver 5 meter i Vester Nebel Å, havørreder som havde overlevet perioden som æg, yngel, smolt, opvækst i fjorden, skarven, garn, lystfisker - ja det er utroligt. En lystfisker kan også blive sulten. Derfor serverede KS, direkte fra grill, de fineste pølser og dertil kunne der købes sodavand eller en øl. Der var også mulighed for at låne et par waders, stang og blink - og flere benyttede sig af dette tilbud - men desværre kom der ingen fisk på land. Alt i alt en hyggelig dag at se tilbage på - og måske er flere af de besøgende blevet inspireret til et lystfiskerliv eller et medlemskab af foreningen - man har jo lov at håbe. 13

14 Søndag den 28/03 kl kørte vi på juniortur til Avnøvig. Vejret var ikke som ønsket, men vore juniorer var som altid friske når de skal på fisketur. De unge drenge havde store forventninger til turen, da de på ture de foregående år havde held med fiskeriet. Da vi gamle var ved at rigge grejet til, var de unge allerede gået mod vandet. Simon var som den første som fik fisk, men desværre var den under gældende mindstemål. Der var godt gang i havørrederne, så da fiskedagen var omme havde vi landet 21 ørreder i alt. Oliver fik sin første havørred - en fin en af slagsten - et stort tillykke til ham. Naverstræde 1 / Borch s Gård, Tlf

15 Den 14. april var KS-juniorerne på P&T tur til Hvilested lystfiskersø. Vejret var fint med sol og let vind. Fiskeriet startede godt, Mads fik fisk i første kast. Og der blev fanget fisk under hele turen. Vi fiskede til kl og alle syntes at de havde haft en god aften ved fiskesøen. Den. 5. maj, var vi igen på tur. Denne gang ved Kolding Fjord. Fiskeriet startede på nord siden af fjorden. Mens vi var ved at rigge til, mistede Claus en fisk. Der blev fanget flere fisk, som dog blev genudsat. Kun Michael fangede en fisk over målet, denne kom med hjem til mors pande. Igen havde vi en god aften, med fiskestangen og godt kammeratskab. K&B Tommy, Claus,Carsten og Kaare. Vandet var dog fyldt med grøde. Så vi kørte over på syd siden, til Agtrup vig. Dette var en god beslutning. 15

16 Af Torben Lindholst Lørdag d. 10. april gik turen til Æbelø som ligger på toppen af Fyn. Vi var 7 mand der mødes kl ved Lindø for derfra at gå de 1,2 km. gennem vand til Æbelø Holm. Herfra var der over land godt 4 km. til vor Lejrplads hvor vi ankom ca. kl Her har de, der har åndbare vaders, god grund til at glæder sig over det. Efter en kaffepause fiskes der på den østvendte side af kyste da en god nordenvind holder fluefiskerne borte fra nord og vestkysten. Først på eftermiddagen mødes vi igen ved Lejrpladsen for at finde ud af at fiskeriet ikke har givet noget udbytte. Normalt er starten af april ideelt for fiskeri på Æbelø; men det kolde vand i år på ca. 4,5 grader, har ikke befordret fiskeriet. Så efter en flot dag med masser af sol og vind, vader vi de godt 5 km tilbage til parkeringspladsen. Niels Hougaard er født på sin faders gård, som ligger tæt på parkeringspladsen og kender Æbelø og det nærliggende område, som sin bukselomme, og har ikke i sinde af pakke sammen. Så han vader de ca. 400 meter mod VSV til en dyb rende. Vi andre køre mod Kolding. På vejen til Kolding får vi et par SMSér fra Niels, så vi kan følge med i fangsterne af 3 havørreder på mellem cm. 16

17 Fra bestyrelsen til foreningens medlemmer HUSK AT LÆSE HUSK AT LÆSE En af vore opgaver i bestyrelsen er, at sikre at vor forening fortsat har en sund økonomi. Således at vi er parat til at tage de udfordringer, som måtte komme. Et af de steder hvor vi har en stor årlig udgift er til udsendelse af bladet med post. Derfor vil vi i fremtiden i størst mulig omfang gøre brug af andre muligheder til at få bladet ud. De medlemmer der har adgang til internettet kan umiddelbart læse bladet op Til medlemmer der ikke har internet, vil vi tilbyde at de kan hente bladet ved vore lokale grejforhandlere i midtbyen og i storcenteret. Til medlemmer der bor udenbys eller af anden årsag ikke har mulighed for selv at hente bladet og ikke har adgang til internettet, vil vi fortsat kunne sende bladet pr post. Vi bør sammen kunne spare ca ,- kr. om året på denne måde. Samtidig vil vi se på indtægt siden ved at få bladet ud og ligge i forskellige venteværelser det kan være ved frisører, tandlæger, læger hvor vi der stadig har lidt hår og en enkelt tand at pleje kommer jævnligt. Formålet er dobbelt dels vil flere koldingensere blive opmærksom på vor eksistens, så vi herved kan tiltrække juniorer og en enkelt senior, dels for at annoncører kan se at bladet er et fornuftigt sted at annoncerer. Til de medlemmer vi har med en adresse vil vi gerne kunne yde den omkostningsfri service at kunne informerer om kommende aktiviteter kort tid op til aktiviteten afholdes. Som en aktiv forening har vi løbende over året småjobs, som vi gerne vil have at de giver en hånd med. Ved at have mail adresse kan vi af denne vej hurtigt og billigt nå ud til størsteparten af vore medlemmer. Alene det at få dette medlems kartotek op at stå vil kræve et par flittige hænder. Med venlig hilsen Torben Lindholst HUSK AT LÆSE Medlems nr. Navn Adresse Postnr./By Mobil Tlf. Jeg har adgang til hvor foreningsbladet kan læses; men jeg vil også gerne modtage foreningsbladet Kolding Fiskeren Sæt kryds Jeg har IKKE adgang til internettet og kan IKKE hente foreningsbladet ved den lokale grejforhandler og ønsker at modtage foreningsbladet med post Sæt kryds Jeg ønsker at modtage informationer fra foreningen om kommende aktiviteter og småjobs mv. pr. mail. Min mail adresse er 17

18 Af Torben Lindholst Vi er godt 20 mand og en junior som har valgt at tage på en rigtig forkælelses tur til Barsø. Kort tid efter vi er stævnet ud fra Barsø Landing får vi vor hytte i sigte og kan glæde os over at flaget er hejst og står udstrakt af en frisk vestenvind mod en klar blå himmel. På Barsø modtages vi af vor kok som er rejst lidt i forvejen for at dække op med lune frikadeller og hjemmelavet kartoffelsalat. Så vi er klar til aftenens fiskeri. Jeg har min favoritplads i tankerne med nogen bekymring, fordi den vender, så jeg får vinden ind på højre side og det er ikke optimalt til en højrehåndet fluefisker. Men pladsen skal prøves. På vej til pladsen langs kysten, får jeg øje på 3 fremmede fiskere som er på vej over markerne, og med deres retning kunne jeg få et problem. Så de åndbare vaders får hvad de kan trække og bringer mig frem i tide. Vinden står lige ind på højre side, bunden er fuld af glatte runde sten og bølgerne sikre at der ikke er et øje tørt. Den aften får jeg lært at kaste med stangen i en vinkel på 45 grader ind over hovedet så fluelinen er på min venstre side. Det giver flere lineknuder en normalt; men pynten bliver fisket af. Omkring kl giver det først en 55 cm fisk som har hugget et par gange, tredje gang tage flu- Til porto Kolding Sportsfiskerforening Torben Lindholst Brennerpasset 38A 18

19 en ultra langsomt ind og fluen er slugt, fisken bløder fra gællerne og den gokkes. 20 minutter senere lige efter at fluen er landet og bliver tage hurtigt ind kommer der en lille torpedo susende ud af vandet efter fluen. I næste kast tages fluen langsomt ind og en lille buttet skønhed på 42cm har snuppet pattegrisen. Ved rensningen viste det sig at den havde haft 3 stk. tobisen og lidt rejer på menuen. Yderligere en times fiskeri og turen går til hytten hvor vi sidder i gården og grille Slagter Lampes de bedste pølser. Lørdag morgen står valget mellem at få varme rundstykker er at komme ud til pladsen. Sultne ulve jager bedst så det er bare med at komme ud på pladsen. Vinden er mindst lige så strid som aftenen før så kurset med at fiske over skulderen fortsætter og der er ingen fare for at brænde varm i de skummende bølger. Så der fiskes ivrigt og kl er der igen bud efter pattegrisen af en ½ meters Twiggy style havørred. Så den slap for at blive klappet. TWIGGY TWIGGY Hjemme igen i hytten til frokost havde Egil igen tryllet her kunne vi have fodret Twiggy op til en kondifaktor 1,6 Senere om lørdagen fandt jeg ud af hvorfor at jeg kunne have min lille pynt for mig selv. Jacob var ved at fortælle om sine oplevelser som også var præget af den meget friske vind, og har fortæller lystigt om at han har set en idiot stå på et umuligt sted, fuldstændig pakket ind i tøj og skumsprøjt og piske rundt med en fluestang. Fint tænkte jeg, så er pladsen sikkert også fri søndag formiddag. Det var den; med uden fisk. Carsten havde valgt sig en lækyst med en mega sten hvorfra der kunne fiskes hele vejen rundt, så han kom søndag formiddag hjem med vinderfisken. Lørdag havde Carsten også et par ½ meters fisk til vurdering og de en chance mere. Lørdag aften fandt vi ud af hvor uretfærdig verden kan være. Den eneste grund til at prisen for verdens bedste restaurant i år er gået til NOMA og ikke til Barsø Huset med chef kok Egil, er at der ikke var plads på Barsøfærgen til dommerne,fordi færgen var booket op af lystfiskere fra Kolding Sportsfiskerforening. 19

20 Kursus i kunsten i at lægge en flue ud med en fluestang på vandet på en præsentabel måde for fisken. Vi vil have 2 dygtige fluefiskere som instruktører og vil kunne være 12 kursister. Kurset afholdes ved Skibelund Naturskole ved Lillebælt i området nord for gården ved lejrpladsen. Der er her ideelle muligheder for at træne på græs og i vandet. Vi starter kl og slutter kl , med en pause kl , hvor der kan købes grill pølser, vand og øl. Prisen er 50,- pr. mand til dækning af instruktøromkostninger. Tilmelding til Torben Lindholst , senest lørdag d. 29 maj. Vi vil denne aften bl.a. teste de tørfluer som vi i løbet af vinteren har lavet med Niels Verner Petersen. Fluerne er tiltænkt de fede sommer havørreder, som der er at finde her. De der ikke har deltaget i vinterens fluebinding er naturligvis også meget velkomne. Vi mødes på parkeringspladsen ved krydset mellem motorvejen og Tankedalsvej kl , og kører til parkeringspladsen lige nord for Gels Å på Stensbækvej, Endrupskov. Her informerer Niels Verner om fiskeriet og vi mødes igen kl til en grill pølse. Herefter kan man så vælge at fiske videre eller køre hjem. Så er vi igen klar til at dyste om Vandrepokalen hos vore tyske venner i Beren Bostel. Gå ikke glip ad denne hyggelige fiskeweekend med godt samvær. Vi kører i private biler fredag 24. sept. kl , og forventer at være fremme i Hannover kl Pokaldysten foregår lørdag, hvorefter vi samles for at se, om pokalen skal med til Kolding, herefter er der spisning og hyggeligt samvær. Søndag vil vi vende næsen hjemad omkring kl. 14 og forventer at være i Kolding kl Prisen for turen vil blive 600,- inkl. transport, overnatning og fortæring. Tilmelding senest 11. sept. til Henning Jørgensen

21 International Fiskekonkurrence - weekend 1-3 okt. Læs mere i næste blad Storhytten er hver tirsdag fra kl rammen og vinterens aktiviteter. Panelet af instruktører indeholder nogen af Danmarks absolut bedste fluebindere og fluefiskere, så ud over at vi har nogle hyggelige aftener, så er der top professionel undervisning. Den endelige plan med instruktører, samt hvilke fluer der bindes på de enkelte aftener udleveres d. 2. november. Er der medlemmer, som tænker på at begynde med fluebinding er der al mulig grund til at møde op. Vi laver et specielt opstartforløb den 2. november, der sikre at I kan benytte de normale bindeteknikker, så I er klar den 9. november, når det går løs. Vi har både materialer, værktøjer og hjælpeinstruktører til nybegynderne i hytten, så det er smart at vente med at investere i værktøj til efter de første par aftener. Fluebinde aftenerne er lavet sådan, at man kan deltage i de aftener, som passer ind i ens planlægning, og der betales 10,- pr bunden flue. Til nye medlemmer er der her en mulighed for at få lidt tips om vinterens fiskeri ved kysten fra de, der er født med waders på. Der er altid flere gode tips og historier at hente. Der er mulighed for at købe kaffe og kage midt på aftenen. Vi starter klubaftenerne 2. november og mødes frem til 7. december, så der er plads til julebanko d. 14. december. Efter jul mødes vi d. 4. januar og fortsætter frem til d. 29. marts Julebanko den 14. dec. 2010, kl i Storhytten. Sammen med Bramminge Lystfiskerforening tager KS på nytårstur fra Middelfart Havn. Der sejles med bådene M/S Aventura og M/S Mira III. 21 Fiskeri fra kl Der er gratis Gl. Dansk og rundstykker til maven samt børsteorm til krogen, husk selv kaffe. Fremmøde på parkeringspladsen på Middelfart Havn kl , hvor der betales for turen og udleveres bådpladser (1 5 personer sammen) Når vi er i havn igen, kan der indvejes fisk for præmiering. Torsk skal være mindst 40 cm, hvilling og fladfisk 28 cm. Desuden har Bramminge Lystfiskerforening medbragt amerikansk lotteri, hvor der kan vindes fine præmier. Prisen for turen er for KS medlemmer kr. 150,- Bindende tilmelding senest den 13. december til Mogens Laursen, tlf

22 22

23 Junior program 2010 Klubaftner Naturskolen Onsdag d. 27. oktober Mødetidspunkt Onsdag d. 24. november Kl kl Onsdag d. 10. november Onsdag d. 24. november Onsdag d. 8. december Onsdag d. 22. december Onsdag d. 5. januar ( år 2011) BEMÆRK: Husk til alle tur at medbringe: Gummistøvler, regntøj, madpakke og fiskegrej For at koordinere kørsel skal du tilmelde dig til turene hos Tommy, mobil eller Kaare, mobil Tilmelding senest 4 dage før de enkelte ture. Ved alle ture mødes vi på parkeringspladsen ved Marielundsøen. Skulle du have lyst til at deltage i seniorernes fisketure, må i gerne det, ifølge med en voksen. Knæk & Bræk Tommy, Kaare, Carsten og Claus Fisketure Kysttur til Fyns Hoved efter Hornfisk Søndag d. 6. juni kl til Pris. 50. kr Kysttur til Koldingfjord Onsdag d. 4. august kl til Tur til Guden Å Weekend d august Fredag kl til søndag kl Pris. 100.kr Medetur til en hemmelig sø Onsdag d. 8. september kl til Fiske weekend Weekend d sep. Storhytten, søfiskeri og åfiskeri Pris. 100.kr Båd tur på Lillebælt Søndag d. 31. oktober kl til Pris. 50. kr. Stallerup sø efter Sandart Fredag d. 12. november kl til Søtur efter Jule Gedden Lørdag d. 18. december kl til Hjælp os med at gøre bladet endnu bedre Send billede af din fangst Skriv om en fed oplevelse ved vandet Fortæl om din bedste fiskerejse 23

24 Afsender: Kolding Sportsfiskerforening Bladansvarlig: Mogens Laursen Langagervej 46 KS s bestyrelse Junior ledelse Vandplejeudvalg vandløb Formand: Verner W. Hansen Oktobervænget 21 tlf Næstformand: Torben Lindholst Brennerpasset 38 a tlf / Kasserer: Jacob Vistesen Skovløkkevej 14 st. tlf (efter 17.30) Sekretær: Anders Pørksen Seest Bakke tlf / Best. medl.: Benny Wind Harevænget 90 tlf / Best. medl.: Thomas Maigaard Bavnehøj 9 Vester Nebel 6040 Egtved tlf Best. medl.: Tommy K. Jensen Vesterlykke Bjert tlf / Suppleant: Carsten Carstensen Lerbjergvej 23 tlf Suppleant: Kim Koed Kristensen Jernbanegade Vamdrup tlf Formand: Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Å-fiskeri Carsten Carstensen Lerbjergvej 23 tlf Sø-fiskeri Claus Jepsen Stiggaardsvej 5, 1.tv. tlf Kyst-fiskeri Kaare H. Andersen Fuglebakken 8 tlf Vandplejeudvalg søer Formand: Anders Pørksen Adr.: se bestyrelsen Dennis Jürgensen tlf Konkurrenceudvalg Formand: Kim Koed Adr.: se bestyrelsen Tim Larsen Fejøvænget 16 tlf Erling Maigaard Flauenfeldvej Lunderskov tlf / Ib Noes Ejstrup Vang 19, Ejstrup tlf / Formand: Thomas Maigaard Bavnehøj 9 Vester Nebel 6040 Egtved tlf Preben Kaas tlf / Erling Maigaard tlf / Jørn Benborg tlf Tonny Asmussen tlf Aktivitetsudvalg Formand: Torben Lindholst Adr.: se bestyrelsen Hans Jørgen Eriksen Brennerpasset 26 tlf Henning Jørgensen Hans Becks Vej 9 Tlf Veteranerne Formand: Egon Fisker tlf / Kasserer: Martin Duus Tlf Kolding Fiskeren s Redaktion og Info-udvalg Redaktør / Webmaster: Mogens Laursen Langagervej 46 Tlf Tommy K. Jensen Adr.: se bestyrelsen Fiskeriopsynsmænd Formand: Benny Wind tlf mobil Finn Andersen tlf Jørn Benborg tlf Jens J. Jensen tlf Ole Nielsen tlf Uffe Smedegaard tlf Mogens Laursen tlf Jack Thielsen tlf Kaare H. Andersen tlf Kenneth Langelykke tlf Anders Pørksen tlf Mikkel Bruus tlf Kim Koed Christensen tlf René Staal Andersen tlf Adresse: Koldingvej 101 Vester Nebel 6040 Egtved Klubhus Visevært og udlejning af hytten: Poul Erik Ladekarl Sparkærvej 22, Vester Nebel 6040 Egtved tlf / Fiskerikontrollen Afdelingen i Fredericia Nørrebrogade Fredericia Telefon: Telefon- og åbningstid: Alle hverdage:

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Foto fra årets El-fiskeri Beren-Bostel fik pokalen Garnvogter ved Fjorden Resultater fra International Stor effekt af stryget

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2010 - årgang 17 Udgivelse 1. dec. 2010 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: Vi budgetterede med 500 medlemmer i 2014, og vi var 493,og det er mindre end i de foregående år. I 2013 var der 527og i 2012 var der 593. Vi kan så glæde os over at medlemsnedgangen ikke

Læs mere

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning

Formandens beretning 2013. KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning KS Generalforsamling 2013 Formandens beretning Medlemsudvikling: Vi må konstatere at vi i 2012 har haft en mindre medlemstilslutning end i de foregående år og at vi med udgangen af 2012 var 593 medlemmer

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 1-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. marts 2011 Oplag 600 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening

FISKEREN. Kolding COWI. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 13 DEC. 2006 COWI Projektet med tilbageføring af Vester Nebel Å, er nu så langt fremme, at første spadestik kan tages her til

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING GOD JUL Kolding Fiskeren Nr. 4-2014 - årgang 21 Udgivelse 1. dec. 2014 Oplag 300 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2015 ÅRGANG 22 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling Torsdag den 26. marts Kl. 19.00 i Storhytten Nye aktiviteter for Junior Senior Veteraner Kolding Fiskeren

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2014. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 7/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 4/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012

Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Aktivitetskalender Maj 2011- April 2012 Søndag d. 01 maj NM`2011 kamp 1 kystfiskeri Bouet Fredag den 13 til søndag den 15 maj 2011 Weekendtur til Mariager fjord og Navnsø. Et par dage med hyggeligt samvær

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DECEMBER 2011 ÅRGANG 18 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Kolding Fiskeren Nr. 4-2011 - årgang 18 Udgivelse 1. dec. 2011 Oplag 400 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni 1. september

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden for kun kr. 125,- Deltagerprisen er den samme for medlemmer som øvrige deltagere.

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2014 ÅRGANG 21 KOLDING SPORTSFISKERFORENING NU MEDLEMSKONTINGENT FOR SØFISKERE GENERALFORSAMLING 27. MARTS FANGSTRAPPORT FOR 2013 FORÅRS PROGRAM Kolding Fiskeren Nr.

Læs mere

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid:

Arrangementer Havørred-premiere ved Karup Å Tid: Sted: Lær dit fiskevand at kende Råsted Lilleå Tid: Sted: Klassiske laksefluer Tid: Der vil være fremvisning af old timer fluebindingsfilm, PowerPoint-show med fluebindingsmaterialer fra eksotiske fugle, klassikske fiskebøger og materialer, samt almindelig whisky-hygge. Deltagergebyret,

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 1 MARTS 2010 ÅRGANG 17 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Generalforsamling 2010 Fangststatistik for 2009 Beretning 2009 for vandløb & søer Gedde på 110 cm fra kanalerne Foredrag

Læs mere

Fangster af laks 2010-2015

Fangster af laks 2010-2015 GENERALFORSAMLING FOR 2015 Den 23. februar 2016 kl.19:00 på Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55. Ca. 90 medlemmer fremmødt. Dagsorden: 1 Valg af dirigent. (Erik Nielsen) 2 Formandens beretning. (Tommy Lykke

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Medlemsudvikling: I 2015, og vi var 511 medlemmer, og det er en lille fremgang i forhold til 2014, hvor vi var 493. Af de 511 medlemmer var der 53 juniorer mod 43 året før, 24 ungdom mod 14 året før, 12

Læs mere

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF

Oktober 2013. Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF FTK Oktober 2013 N y h e d s b r e v n r. 3 Foredrag m. Kaare Manniche Ebert, biolog DSF Sådan narrer du havørrederne!!! Hør om ørredernes biologi den 12. november - og bliv en bedre lystfisker De fleste

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING JUNIOR-WEEKEND GEDDEPOKAL TIL KS VÆRKSTED INDVIET LAKS PÅ 1. METER OG 9,7 KG TIL MICHAEL LOHMANN JEPPESEN Se side 10 REFERAT

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk.

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 27815538 eller begosiiger@os.dk. Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev

Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev G Gjern Fiskeriforenings Nyhedsbrev Nummer 19. Januar 2015. 2015 bliver et helt specielt år for Gjern Fiskeriforening. Foreningen bliver 50 år, og det bliver fejret med en jubilæums konkurrence den 26.

Læs mere

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på

Alle andre spørgsmål vedr. turprogrammet kan rettes til Peter på eller Brian på Program 2017. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 3/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 7/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 4 ÅRGANG 14 DEC. 2007 DER ER ALDRIG FØR SET SÅ MANGE HAVØRREDER I KOLDING Å VED ELFISKERI Kolding Fiskeren Nr. 4-2007 - årgang 14 Udgivelse

Læs mere

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2011 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i Nakskov Sportsfiskerforening ønsker hermed alle et rigtigt GODT NYTÅR. Vi vil starter med at gøre opmærksom på at vores tur priser er reguleret

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 4 DEC. 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING FANGSTRAPPORT INDLAGT I BLADET SØGES: GAMMELT GREJ TIL OPHÆNG I STORHYTTEN TORSKETUR PÅ LILLEBÆLT SØNDAG 28. DEC. FLUEBINDING

Læs mere

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010

HOSTRUP SØ. Fiskekonkurrence i SPORTSFISKERFORENINGEN AABENRAA MEDLEMSBLAD NR. 2-2010. Lørdag den 5. juni 2010 Fiskekonkurrence i HOSTRUP SØ Lørdag den 5. juni 2010 Traditionen tro afholder vi den årlige fiskekonkurrence i Hostrup Sø på Grundlovsdag. Sidste år blev der sat en pokal på højkant for den største Gedde.

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk

Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Tur program 2012 www.nsf-nakskov.dk Lederen Bestyrelsen i N.S.F. ønsker hermed alle et rigtigt Godt Nytår Vi havde i det forgangene år den store fornøjelse at kunne fejre Nakskov Torskefestivals 60 års

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2012 ÅRGANG 19 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2013 og fisk gratis resten af sæsonen 2012 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Mörrum 29/5-1/6 2014

Mörrum 29/5-1/6 2014 Mörrum 29/5-1/6 2014 Endelig kom turen til Mörrum. Vi var 5 seniorer og 2 juniorer tilmeldt. Vi kørte fra Hørsholm torsdag morgen kl. 04.00. Kenneth ville køre senere. Forventningerne til at fange den

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING

KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 2 JUNI 2008 ÅRGANG 15 KOLDING SPORTSFISKERFORENING Verner Andersen har sendt følgende beretning: Efter en meget sløj forårssæson ser det endelig ud til at der allerede her

Læs mere

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben.

Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Håndbolddommerklubben Vest Generalforsamling i klubben. Onsdag d. 20. Maj 2015, i Højmark hallen kl. 18.00. Kl. 18.00 Velkomst og spisning Kl. 19.00 Generalforsamling. 1. Valg af dirigent og stemmetællere.

Læs mere

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017.

Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Arts Fiskeri udvalget ønsker alle velkommen til Klubmesterskabet i Arts Fiskeri 2017. Dette nye tiltag er for at kommet til, i stedet for det almindelige trolling fiskeri. Arts Fiskeri giver mulighed for

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015

Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Hejnsvig Jagtforening 2014/2015 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 6/12 2014 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller

Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf eller Program 2016. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-20.30 i klubhuset. Fra 4/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 1/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Mörrum september 2014

Mörrum september 2014 Endelig kom turen til Mörrum. 4 mand var tilmeldt. Kylling (Jesper), Jesper, Gustav og undertegnede. Som altid kørte vi fra Hørsholm kl. 04.00. Forventningerne til turen var høje. Der blev fanget fisk

Læs mere

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014

Lystfiskerforeningen Waders GENERALFORSAMLING 2014 GENERALFORSAMLING 2014 Fredag den 31 januar 2014 Ovenpå biblioteket i Byrådssalen Hobrovej 90 Støvring Formanden bød velkommen Referent: Trine Thomsen Valg af dirigent: Jesper Mølholt Generalforsamling

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden

Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Opslagstavlen, se flere detaljer på hjemmesiden Kluba'en 5 marts kl 19.00 Generalforsamling 5 feb kl 19.00 Husk Almelding Havfiskeri Nyborg 1 feb Se kalender TilmeldingVHF Kursus Ekstra Ledige pladser

Læs mere

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG

NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG NR. 197 NOVEMBER 2014 37. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: Søren Rath, Fluebæksvej 96, 4100 Ringsted Tlf. 57 67 59 39 / E-mail: b.s.rath@privat.dk Henrik Behrendorff,

Læs mere

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben

Update. Årets lystfisker 2009-2010. Hvem fører i konkurrencerne: Indhold. [3. Sæson, update nr. 1] October 2009 Bornholmerklubben October 29 Bornholmerklubben [3. Sæson, update nr. 1] Update Årets lystfisker 29-21 Der er nu ca. 5 måneder tilbage af konkurrencen. Nogen har været meget ihærdige, mens andre skal til at spænde hjelmen

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015

Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Nyhedsbrev til lodsejere og medlemmer November 2015 Vinderne af gule-ærter konkurrence 2015: Erik Søndergaard (laks 3.65kg), Poul Verner (Laks 4,3kg), Jonas Suk Nielsen (laks 3,72kg), Arne Clausen (laks

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPTEMBER 2013 ÅRGANG 20 KOLDING SPORTSFISKERFORENING TILBUD til nye medlemmer af KS Køb et årskort for 2014 og fisk gratis resten af sæsonen 2013 + Gratis deltagerkort

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006

Kolding FISKEREN. Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening. NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 1 ÅRGANG 13 Marts 2006 Kolding Fiskeren Nr. 1-2006 - årgang 13 Udgivelse 1. marts 2006 Oplag 900 stk. Udgivelsesdatoer 1. marts 1. juni

Læs mere

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG

NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG FORSIDE NR. 180 NOVEMBER 2010 33. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster.

45. årgang - nr.3 Oktober 2015. Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 45. årgang - nr.3 Oktober 2015 Der er blevet taget flotte fisk i åen dette år. Kig forbi hjemmesiden og se et flot udvalg af fangster. 12 Formand: Thomas Dalgaard Skudshalevej 35 Højtoften 10, 9230 Svenstrup

Læs mere

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1

Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset. Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding. 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 Auk$ons a*en kl 19.00 7 Jan I klubhuset Generalforsamling 4 Feb Husk $lmelding Havfiskeri 4.Afd Nyborg d 3/1 5.Afd Vindeby d 31/1 VHF Kursus Tilmelding Vi gør det igen er igang Fyns Trolling klub ALolder

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 86 34 59

Læs mere

KOLDINGFISKERENISKEREN

KOLDINGFISKERENISKEREN KOLDINGFISKERENISKEREN NUMMER 3 SEPT. 2009 ÅRGANG 16 KOLDING SPORTSFISKERFORENING International Fiskekonkurrence 2009 fredag den 2. okt. - søndag den 4. okt. Deltag i konkurrencen og fisk hele weekenden

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning:

Program for 2015. www.tirstrupjagtforening.dk. Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Efter generalforsamlingen 2014 har bestyrelsen fået følgende sammensætning: Titel: Navn: Tlf. / Mobilnummer: Formand Søren Larsen 86 33 60 63 Kasserer Anders V. Hansen Ikke medlem af bestyrelse 40 44 17

Læs mere

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011

KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 KFUM-Spejderne i Kølstrup Q1 2011 7. Feb Bæver: Troen på? Ulve: Fuldmånemøde 14. Feb Bålhygge 21. Feb Spejderfri 28. Feb Bæver: Kims Ulve: Kort og godt 28. Feb Ordinært gruppemøde Junior/Trop hjælper med

Læs mere

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige

KS KONTINGENT 2007. Senior kr. 875,- Junior kr. 360,- Pensionister kr. 575,- Familie kr. 875 + ½ pris for øvrige Kolding FISKEREN Medlemsblad for Kolding Sportsfiskerforening NUMMER 3 ÅRGANG 14 SEPT. 2007 International Fiskekonkurrence 2007 Fredag den 5. okt. - søndag den 7. okt. Weekendens program Fredag kl. 18.00

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010

Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Referat fra repræsentantskabsmøde i Næstved Idræts Union mandag den 22 marts 2010 Mødet blev afholdt kl. 19.00 i Samlingssalen, H. C. Andersens vej 24, Næstved. Formand Jesper Poulsen bød velkommen til

Læs mere

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden.

1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 1. Keld Højsgaard blev valgt, og kan godkende at generalforsamlingen er lovlig indvarslet, og giver dermed ordet til formanden. 2. Formandsberetning i Raackmanns Sportsfiskeforening 2014 Indledning : Vil

Læs mere

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening

Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Bjerringbro og omegns Sportsfiskerforening Referat fra generalforsamling 4. december 2014 49 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Generalforsamlingen startede med at mindes Orla Jørgensen der døde i

Læs mere

Referat fra klubmesterskabet 2014.

Referat fra klubmesterskabet 2014. Følgende referat er skrevet af Ole Bjørn Andersen Referat fra klubmesterskabet 2014. Mandag den 8. september 2014 havde 29 forventningsfulde lystfiskere fra Viktor sat hinanden stævne i Helsingør efter

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen.

Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold. d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Danish Spring Cup 2016 for 2 mandshold d. 16 17 April 2016 i Gudenåen ved Stevnstrup og Vasen. Gudenåen v/stevnstrup Indledning: Det er nu 7 år i træk, at der arrangeres Danish Spring Cup i Gudenåen. I

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg.

Trolling Master Bornholm. Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. 7 Nyhedsbrev juni 2013 Trolling Master Bornholm Richard Nielsen fra Sverige med sin vinderlaks på 19,280 kg. På andenpladsen kom Johnny Gram fra SSK med 18,890 kg. På tredjepladsen kom Brian Milkowski

Læs mere

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk

Fiskeoplevelser. Året rundt i Vestjylland. Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk Fiskeoplevelser Året rundt i Vestjylland Struer Kystfisker Forening - www.skf1990.dk SILD Sildefiskeriet starter i fjordmundingerne ca. midt i april og holder på til ca. midt i maj-juni hvor hornfiskene

Læs mere

Program for første halvår 2017.

Program for første halvår 2017. Opdateret den 24-1-2017 Program for første halvår 2017. Bemærk. Vær opmærksom på de skiftende start tidspunkter. Alle tilmeldinger kan foregå på mail eller telefon til turlederen eller Else Gissel på Tlf.

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017

Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Hejnsvig Jagtforening 2016/2017 Aktivitets program for Hejnsvig Jagtforening Foreningens årlige fællesjagt. Lørdag d. 3/12 2016 har vi vores årlige fællesjagt. Vi starter med morgenkaffe i det gamle klubhus

Læs mere

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer.

Bestyrelsen. - Regnskab - Budget - Medlemsliste - Udsender giro kort. - Referat fra møder - Kontakt med webmaster (CIF.dk) - Møde ordstyrer. Bestyrelsen Navn Formand Bjarne Andersen Tromsøgade 8 8200 Århus N Tlf: 86165889 trom8@webspeed.dk Kasser Peter Iversen Laurvigsgade 16 8200 Århus N Tlf: 86101046 PeterIversen@Get2net.dk Sekretær Poul

Læs mere

Gamborg Sogns Jagtforening. Program

Gamborg Sogns Jagtforening. Program Gamborg Sogns Jagtforening Program 2012-2013 Generalforsamling onsdag d. 2. maj 2012 Der blev afholdt generalforsamling den 2/5 i spejderhytten i Gamborg, med deltagelse af 11 medlemmer. Bjarne Larsen

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009

Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Generalforsamling i Langå Sportsfiskerforening 5. februar 2009 Referat: Formanden indledte generalforsamlingen med at byde velkommen til de fremmødte. 1 Valg af dirigent Carlo Iversen blev valgt til dirigent.

Læs mere

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010

Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Foreningsblad for Silkeborg Fiskeriforening - # 2-2010 Indholdsfortegnelse Nyt fra formanden...side 3 Din forening har brug for dig...side 4 Fiskevand...side 5 Salg af klubemblemer...side 5 En bøn fra

Læs mere

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING

MAJ 2011 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING SFO ST O R A G ER G A A R D MAJ 2011 ST U E 2 28786021 ST U E 31 28786023 ST U E 4 28786024 PIGERNE VANDT GULD I IN ST IT IO N ER N ES HOCKEYTURNERING Hjemmeside: www.storagergaard.albertslund.dk Email:

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -33. årg. 2012 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013

Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Klubtur til Lyø den 8 12. maj 2013 Torsdag morgen ved halv 10 tiden mødtes Søren C., Richard, Knudsen og jeg ved færgen i Fåborg. Foran os lå 3 potentielt gode fiskedage på Lyø. Optimismen var i top, selvom

Læs mere

Månedsmagasinet Cross Court

Månedsmagasinet Cross Court Månedsmagasinet Cross Court SIDSTE NYT Hygge på lørdag Årgang 3 Udgave 12 1.holdet debuterer i 1.division... Motionist camp søndag 10.00-13.00 1.holdet debuterer lørdag den 28.oktober kl. 10.00 hjemme...

Læs mere

KFK Generalforsamling 2014. Referat

KFK Generalforsamling 2014. Referat 1 KFK Generalforsamling 2014. Referat Tilstede fra bestyrelsen: Henry Pedersen Torben Lund Jensen Per Knudsen Dan Saugstrup Ole Bruun Thomas Stark Afbud fra bestyrelsen: Jens Behrens Antal stemmeberettigede:

Læs mere