Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne?"

Transkript

1 Hvordan vil vi regne den ud i 90 erne? Ib Trankjær, Randers har följt diskussionen i Nämnaren om algoritmer och miniräknare. Han har sänt oss denna artikel, som också publicerats i danska Matematik 2/89. Här berättas om den danska utvecklingen och ges konkreta förslag till hur och vad man ska göra med och utan miniräknare på olika stadier. På et tidspunkt, hvor små regnemaskiner forhandles i legetøjs-butikker til under 20 kr., kan der endnu opstå hede diskussioner, om eleverne i skolen må benytte dette almindelige hjælpemiddel - specielt i de første syv skoleår. Man kan vel generelt sagt fastslå, at vi ubesværet og med stor positiv virkning for undervisningen har benyttet regnemaskinerne i klasse, siden de i 1978 blev et tilladt hjælpemiddel ved afgangsprøverne. Maskinerne har især været anvendt til at arbejde mere med problemer og tal fra virkelighedens brogede verden. Til gengæld har der stort set i de første syv skoleår været undervist, som om regnemaskinen ikke er blevet hvermandseje. Er det rimeligt? Hvad skal eleverne kunne? Ved færdighedsprøven i regning/matematik, hvor det - i hvert fald ikke hidtil - har været tilladt at benytte regnemaskine, har opgaverne typisk i de fire regningsarter ligget på dette niveau: Rigtighedsprocenten har, alt afhængig af tallene, ligget fra 90% og opad, så det er nok, hvad vi kan forvente at kunne komme op på, når vi samtidigt tænker på, at næsten alle elever deltager i disse prøver. I direktoratets Redegørelse om Folkeskolens afsluttende prøver i skriftlig regning/matematik, 1989, står der: Kravene til færdighed i talbehandling, herunder brøkregning, må ses i sammenhæng med, at lommeregneren er et almindeligt anvendt hjælpemiddel i den daglige undervisning. Nu er prøverne naturligvis ikke det eneste mål for undervisningen. På den anden side giver Redegørelsen en vejledning, som man bør have med i overvejelserne om kravene til elevernes skriftlige regnefærdigheder i de første skoleår. Åh - så forskellige! Når der i overskriften spørges, Hvordan vil vi regne..., ligger der heri en forventning om, at alle vil regne på samme måde, men hvis vi personificerer og spørger, hvordan vil Kristian, Grethe og alle de andre regne den ud, sker der et skift, og vi begynder at tænke mere nuanceret. For os som lærere bliver det nu et spørgsmål om at acceptere, at eleverne i samme klasse vil være på forskellige trin med hensyn til at løse opgaven fra eksemplet. Heri er der intet nyt. Regnemaskinens tilstedeværelse gør det imidlertid muligt for alle elever at arbejde med problemer, hvor division skal benyttes - også selv om de ikke behersker en 34

2 Algebra og regnemaskine bestemt skriftlig algoritme. Dette vil jeg betragte som den største pædagogiske gevinst ved at have regnemaskiner til rådighed i skolen. En undersøgelse (6.-7. kl.) Med dette sidste eksempel er der peget på, hvordan regnemaskinen kan være et hjælpemiddel ved arbejdet med algebraen. Da det tidigere har været omtalt hvordan regnemaskinen kan være et hjælpemiddel ved arbejdet med undersøgelser vedrørende tal og algebra (i Matematik nr 4, Specialnummer om lommeregener och i Matematik nr Regnemaskiner i undervisningen),, vil jeg i det efterfølgende primæert se på konsekvenserne for skriftlige udregninger i de første syv skoleår. Erfaringer og spørgsmål Ved at arbejde ud fra de anførte målsætninger og på de antydede måder kan der med hensyn til at lade eleverne lære den sædvanlige lange divisionsalgoritme spares megen tid ved at udskyde indførelsen af denne til 6. klasse. Men skal alle fortsat lære denne algoritme? Kan de fleste elever i virkeligheden nøjes med at lære en kort algoritme som denne: I denne undersøgelse vil det naturligvis være processen, den eventuelle aha!-oplevelse, der er det væsentligste, og regnemaskinen vil kunne været et hjælpemiddel hertil. I det hele taget er det et spørgsmål, om en for tidig indførelse af en bestemt skriftlig algoritme til de fire regningsarter tjener noget formål. Tænk f.eks. på den ændring, der sker i talforståelsen ved at ændre opstil- 35

3 ling af dette regnestykke: I første opstilling skal eleven således overveje, om 6 skal parres med 2 eller med 3. Mens man i den anden helt kan undlade denne overvejelse. Set i lyset af den lette adgang til tekniske hjælpemidler, har der i det foregående været fokuseret på, hvilken rolle indlæringen af de fire sædvanlige skriftlige algoritmer bør spille i 90 ernes udreg-ninger. Specielt er der, angående divisions-algoritmen som den sværeste, og som den der anvendes mindst i det daglige af almindelige mennesker, stillet spørgsmålstegn ved den traditionelle indlæring heraf. Hvilken indlæringsmæssig effekt har regning i de sædvanlige algoritmer haft, udover at indøve nogle ønskede færdigheder med hensyn til udregninger? Ja, tabeltræning har der i alle tilfælde været tale om. Så i den udstrækning, man forlader arbejdet med disse opgavetyper, må tabelarbejdet foregå på anden vis. I den henseende har fornyelsen af matematikundervisningen skabt et utal af nye spændende muligheder i form af spil, hvori også omtanke indgår. Rent bortset fra, at også problemløsning, hvori indgår arbejde med tal, giver taltræning - er vi egentlig bevidste nok herpå? Under alle omstændigheder fremmer arbejdet i de sædvanlige algoritmer ikke overslagsregning og hovedregning, som vil få stigende betydning. Mere vanskeligt er det nok at få klargjort, om de skriftlige algoritmer for nogle elever har den mission at fastholde/at repræsentere, f.eks. begrebet division. Hvad kan i bekræftende fald erstatte repræsentationsformen? Mere indirekte har de skriftlige udregninger haft den virkning, at de på grund af deres nyttevirkning uden for skolen, er blevet opfattet som FAGET s kerne, hvorunder alt andet var underlagt. Denne opfattelse kan man naturligvis ikke uden videre fjerne, og den bør tages alvorligt, hvis vi vil til at forlade traditionelle fremgangsmåder. Hvad vil eleverne "regne ud? Vi må formode, at vi er blevet bedre til at medinddrage eleverne i aftaler om, hvad der skal arbejdes med - og hvordan. Men er vi også parate til at lade eleverne vælge regnemetoder? - Og acceptere metoderne som ligeværdige, når vi samtidig tager hensyn til elevernes for-skellige muligheder. Hidtil har vi ofte oplevet, at eleverne har følt det som en form for snyd, når de fik lov til at benytte regnemaskinerne til udregningerne - i hvert fald i begyndelsen! Der tales meget om, at vi skal opdrage eleverne til teknologiforståelse. Det må vi naturligvis tage hensyn til ved indførelsen af regnemaskiner i undervisningen. Til belysning heraf et eksempel fra 8. klasse. Eleverne besvarede først opgaven 36

4 individuelt. Herefter formuleres holdvis svar således: Igen skulle holdene til sidst blive enige om et fælles svar. Her er to forslag: Et eksempel Som man kan se, er eleverne meget rimelige i deres krav, selv om alsidigheden naturligvis kan diskuteres. I fællesskab valgte vi derefter i klassen 12 opgaver, som vi blev enige om, var vigtige at kunne regne i hovedet. Tilsvarende blev der valgt 12 opgaver til skriftlig udregning. 37

5 Opgaverne har vi senere i 9. klasse benyttet for at se, hvordan det nu stod til med regnefærdigheden. På grundlag heraf, og ved andre lejligheder, har vi naturligvis benyttet eller direkte trænet - såvel hovedregning som skriftlige færdigheder i beskedent omfang, - men målrettet. En sådan form for benyttelse af regnemaskinen kan bidrage til at øge elevernes medansvar for undervisningen, samtidig med at de opnår en vis teknologiforståelse. I alle tilfælde kan de selv få erfaringer vedrørende konsekvenserne af en overdreven anvendelse af regnemaskinen. Herudfra må de så sammen med forældre og lærere vurdere, hvor langt de tør gå. Som et kuriosum i forbindelse med anvendelsen af regnemaskinen i undervisningen viser erfaringerne, at der på dette område ingen grund er til at frygte, at pigerne viser teknikskræk. Her på de sidste linjer vil jeg vove at opsætte en målsætning for arbejdet med algoritmerne. Målet kan være, at så at sige alle elever ved udgangen af 7. klasse kan anvende de sædvanlige additions- og subtraktionsalgoritmer og omtrent lige så sikkert en multiplikationsalgoritme, mens divisionsalgoritmen i den lange form nok for de 3/4 af eleverne kan erstattes af en hensigtsmæssig kort algoritme. Ja, sådan regner jeg med, at de vil regne den ud i 90 erne. Endelig kan diskussionen om regnemaskinens anvendelse i undervisningen være en god forøvelse til den endnu mere krævende afklaring om datamaskinernes betydning som teknisk hjælpemiddel, således som det blandt andet er beskrevet i den danske matematikforeningens rapport: Matematik og EDB 38

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne

Det vigtigste ved læring af subtraktion er, at eleverne Introduktion Subtraktion er sammen med multiplikation de to sværeste regningsarter. Begge er begrebsmæssigt sværere end addition og division og begge er beregningsmæssigt sværere end addition. Subtraktion

Læs mere

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling?

Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? Hvordan fremmer jeg mit barns sproglige udvikling? - vejledning til tosprogede forældre Indhold Side Kære forældre 2 Flersprogethed som nøgle til verden barnemad? 3 Hvordan kan vi stimulere vores barn

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003.

EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. EVALUERING AF SAMTÆNKNING MELLEM SKOLE OG FRITIDSHJEM I KØBENHAVNS KOMMUNE. Center for Institutionsforskning, Højvangseminariet februar 2003. Indledning. * SAMMENFATNING, KONKLUSIONER OG PERSPEKTIVER.

Læs mere

Elevernes stemme i inklusion

Elevernes stemme i inklusion ELEVEVALUERING JUNI 2013 Elevernes stemme i inklusion Elevevaluering projekt Alle børn har lyst til at lære Udgiver: Udarbejdet af: Grafi sk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg Center for

Læs mere

Hvorfor gør man det man gør?

Hvorfor gør man det man gør? Hvorfor gør man det man gør? Ulla Kofoed, lektor ved Professionshøjskolen UCC Inddragelse af forældrenes ressourcer - en almendidaktisk udfordring Med projektet Forældre som Ressource har vi ønsket at

Læs mere

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op?

Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Matematisk modellering: Hvor tidligt står Venus op? Kasper Bjering Søby Jensen, ph.d. studerende i matematikkens didaktik ved Roskilde Universitet I LMFK bladet 2/2012 bragtes artiklen Anvendelse og modellering

Læs mere

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik.

Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Vanskeligheder med at tilegne sig skolefaget matematik. Indledning Problemformulering Metode Hvad er faget matematik? Ifølge Fælles Mål Ifølge Björn Adler Vanskeligheder med tilegnelse af skolefaget matematik

Læs mere

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen

Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen December 2012 Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen Gør en god skole bedre et fagligt løft af folkeskolen 5 Indhold En endnu bedre

Læs mere

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror

Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din tro, min tro, og hvad vi sammen tror Kirsten Grube Center for Ungdomsstudier (CUR) November 2011 1 Hvordan gør det en forskel? Evaluering af Din Tro, min tro,

Læs mere

Har vi matematik eller hva?

Har vi matematik eller hva? Har vi matematik eller hva? Af Henning Westphael, lektor Kan matematikundervisningen også rumme elementer af medborgerskabsundervisning? Har vi matematik eller hva? Sådan spurgte en elev i forbindelse

Læs mere

Hvem får en uddannelse?

Hvem får en uddannelse? HS ANALYSE BOX 1430 3900 NUUK TLF/FAX 322285 SKYDS@GREENNET.GL Hvem får en uddannelse? - En undersøgelse af de forhold, der er bestemmende for unges påbegyndelse og gennemførelse af uddannelser Undersøgelsen

Læs mere

Niende klasse og hvad så?

Niende klasse og hvad så? Mette Pless og Noemi Katznelson Niende klasse og hvad så? - en midtvejsrapport om unges uddannelsesvalg og overgang fra grundskole til ungdomsuddannelse og arbejde Center for Ungdomsforskning 2005 Forord

Læs mere

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV

DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV DE PRØVER AT GØRE DET SÅ NORMALT SOM MULIGT ET INDBLIK I 113 ANBRAGTE BØRN OG UNGES LIV 2 FORORD 4 INDDRAGELSE, MEDBESTEMMELSE OG RETTIGHEDER 8 SAGSBEHANDLERE OG TILSYN 14 PÆDAGOGER OG INSTITUTIONER 20

Læs mere

Den Kreative Platform

Den Kreative Platform Den Kreative Platform Søren Hansen & Christian Byrge Kreativitetslaboratoriet, Aalborg Universitet 2. udgave 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse........................................................................................................................................................

Læs mere

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering?

FAQ til SO3 - DIO. Hvad kendetegner en god problemformulering? FAQ til SO3 - DIO Må skolen på vegne af en klasse eller årgang bestemme hvilke fag eleverne skal skrive i? Det er absolut ikke intentionerne i SO3, at skolen vælger fag, da det vanskeligt harmonerer med

Læs mere

Hvordan bliver man social?

Hvordan bliver man social? Af Carsten Hegnsvad seminarielærer Hvordan bliver man social? Et af de store spørgsmål, der aktuelt rejses i forskellige pædagogiske sammenhænge, er hvordan man lærer at være social. Ofte rejses spørgsmålet

Læs mere

EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN

EVALUERING AF NYE KLASSEDANNELSER I UDSKOLINGEN Til Skovgårdsskolen Skovgårdsvej 56 2920 Charlottenlund Dokumenttype Evalueringsnotat Dato juli 2012 EVALUERING AF "NYE KLASSEDANNELSER" I UDSKOLINGEN 0-1 Dato 08.06.2012 Udarbejdet af Tobias Dam Hede,

Læs mere

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved...

Tid til refleksion. - at opdage dét du tror, du ikke ved... Tid til refleksion - at opdage dét du tror, du ikke ved... Refleksion er en aktiv vedvarende og omhyggelig granskning af den eksisterende viden, og af forholdet mellem det vi tænker og det der sker i virkeligheden

Læs mere

Idékatalog. Praksisorienteret

Idékatalog. Praksisorienteret Idékatalog Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? Praksisorienteret kompetenceudvikling, hvordan? 3 Indhold Forord...5 Praksisorienteret kompetenceudvikling... 6 Systematik til praksisorienteret

Læs mere

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN

RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN Til Formandskabet for Rådet for Børns Læring Dokumenttype Rapport Dato Februar 2015 RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING SAMT LEKTIEHJÆLP OG FAGLIG FORDYBELSE I FOLKESKOLEN RAPPORT UNDERSTØTTENDE UNDERVISNING

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE

AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE AT VÆRE SIG SELV 6. - 7. KLASSE TEMAMATERIALE TIL LÆRERNE INDHOLD AT VÆRE SIG SELV. TEMAMATERIALE TIL 6.-7. KLASSE................................. 3 1. HVEM ER VI? ICEBREAKER.................................................

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

BRUG TESTRESULTATERNE

BRUG TESTRESULTATERNE BRUG TESTRESULTATERNE INSPIRATION TIL PÆDAGOGISK BRUG AF RESULTATER FRA DE NATIONALE TEST INDHOLD 3 Opfølgningen gør forskellen 4 Testens indhold 6 Hvordan kan resultaterne læses 10 Fra testresultat til

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015

3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 Mandag d. 26.1.15 i 4. modul Mandag d. 2.2.15 i 1. og 2. modul 3.g elevernes tidsplan for eksamensforløbet i AT 2015 AT emnet offentliggøres kl.13.30. Klasserne er fordelt 4 steder se fordeling i Lectio:

Læs mere

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling

Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige. - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplan for det pædagogiske arbejde med de 0-10 årige - om det betydningsfulde i børns læring og udvikling Rammeplanen er udarbejdet med udgangspunkt i Børnepolitikken og det fælles værdigrundlag for

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere