GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GENERELLE BETINGELSER FOR CARLSON WAGONLIT TRAVEL"

Transkript

1 Carlson Wagonlit Travel (herefter benævnt CWT) er et erhvervsrejsebureau, som servicerer virksomheder i forbindelse med erhvervsrejser. Ethvert køb hos CWT sker på de efterfølgende generelle betingelser, som du som kunde (herefter benævnt "Kunden") anses for at have nøje gennemlæst og accepteret. CWTs rolle og ansvar CWT tilbyder Kunden mulighed for at foretage reservation via eget online booking system eller ved personlig service, herunder telefonisk eller via . Typisk vil der være tale om en kombination af begge muligheder. De simple A-B rejser kan med fordel bestilles online, hvorimod de mere komplicerede rejser i højere grad kræver personlig rådgivning. CWT samarbejder både med traditionelle luftfartsselskaber, diverse lavprisselskaber, hoteller og biludlejningsselskaber verden over. CWT er endvidere leveringsdygtig i tog- og færgebilletter, dog primært inden for Europa. Ansvarsfraskrivelse CWT optræder alene som agent for de i reservationen involverede selskaber. CWT garanterer og sikrer ikke, at disse leverandører leverer de aftalte serviceydelser. CWT vil ikke kunne holdes ansvarlig for handlinger uden for CWTs kontrol i forbindelse med services eller for eventuelle skader, tab, forsinkelser, manglende levering, uregelmæssigheder eller konsekvenser heraf, som måtte være forårsaget af forsømmelse, misligholdelse eller andre handlinger eller manglende handlinger fra en leverandørs eller en underleverandørs side, herunder leverandøren af online booking systemer. I særdeleshed garanterer eller sikrer CWT ikke, at den bestilte rejseservice reelt vil blive leveret af leverandøren. Hvis en leverandør misligholder sine forpligtelser forud for levering af en betalt rejseydelse, vil Kundens eneste mulighed for refusion være at henvende sig til den misligholdende leverandør, sit eget forsikringsselskab eller kreditkortudstederen. CWT vil ikke kunne holdes ansvarlig for udsving i priser, ændringer i tidsplaner eller serviceydelser, der leveres af en leverandør, og som opstår efter disse serviceydelser er bekræftet og betalt. CWT fraskriver sig ethvert ansvar for fejl eller mangler i reservationer, billetpriser eller andre informationer, der er leveret automatisk af et luftfartsselskab eller andre reservationssystemer, og for datasikkerheden, mens data sendes via internettet. Vi gør opmærksom på, at undladelse af at afgive eller afgivelse af ukorrekte oplysninger til CWT kan få store konsekvenser for den rejsende og i værste fald medføre forbud mod indrejse til den ønskede destination forhold som CWT som udgangspunkt ikke kan holdes ansvarlig for. Prisoplysninger og rejseforslag Ved prisoplysninger og rejseforslag, mundtlige såvel som skriftlige, foretager vi ikke en reservation. Priser og pladser er vejledende og kan derfor først bekræftes, når vi har foretaget reservationen og afsendt en bekræftelse.

2 Reservation af rejser På Kundens forespørgsel enten pr. telefon eller via en formular reserverer CWT forretningsrejser med fly, tog, bil og foretager hotelreservationer på basis af følgende: Reservation af fly og tog: CWTs rejsekonsulenter booker flyrejser via et reservationssystem eller via CWTs egne eller tredjemands værktøjer til søgning på luftfartselskabernes hjemmesider, herunder lavprisselskaber. Reservation af hotel og bil: CWTs rejsekonsulenter reserverer hotel- og billeje via reservationssystemet eller uden for reservationssystemet (fx pr. telefon/fax). CWT foretager reservationen, Kunden modtager en bekræftelse, og betaling af hotel og billeje foretages af Kunden selv direkte hos hotellet eller biludlejningsselskabet. Produkter Fly Ved bestilling af en flybillet er det vigtigt at være opmærksom på billettens gældende regler, da størstedelen af solgte billetter i dag bl.a. har restriktioner i forbindelse med ændring og annullering. Det er ligeledes vigtigt at sikre, at den rejsendes navn i billetten stemmer overens med navnet i det gyldige pas. Billetudstedelse Reservationer foretaget via personlig service Det vil fremgå af den tilsendte bekræftelse hvornår billetten vil blive udstedt. Kunden kan dog vælge at få billetten udstedt på bestillingstidspunktet. Reservationer foretaget via CWTs online booking system Billetterne udstedes på bestillingstidspunktet. Hotel CWT samarbejder med hoteller og hotelkæder verden over. Reservationer foretages igennem CWT og garanteres typisk med Kundens eget kreditkort. Det er Kundens ansvar at sørge for betaling direkte på hotellet samtidig med evt. ekstra tilkøbte ydelser, medmindre andet er aftalt. Bil CWT samarbejder med de største internationale biludlejningsselskaber. Reservationer foretages gennem CWT og garanteres typisk med Kundens eget kreditkort. Selve betalingen foretages direkte til udlejningsselskabet ved aflevering af bilen eller efterfølgende ved biludlejningsselskabets automatiske træk på det oplyste kreditkort. Bekræftelse CWT fremsender i forbindelse med alle reservationer (fly, bil og hotel) en bekræftelse, der beskriver de enkelte elementer, som indgår i reservationen. Denne benyttes som bevis for gyldig reservation. Det er Kundens eget ansvar straks at reagere, såfremt bekræftelsens indhold ikke er i overensstemmelse med det bestilte/aftalte, således at fejlen/manglen kan rettes. Kontroller derfor altid bekræftelsen ved modtagelsen. Forsikring Sygdoms- og afbestillingsforsikring

3 Kunden kan ved køb af dyrere restriktive billetter med fordel tegne en sygdoms- og afbestillingsforsikring. Derved vil der være mulighed for at opnå fuld refundering i tilfælde af akut opstået og lægedokumenteret sygdom inden afrejsen. Rejseforsikring Forretningsrejser er ikke omfattet af Den Offentlige Sygesikring. CWT anbefaler, at Kunden tegner en rejseforsikring til dækning af omkostningerne i forbindelse med sygdom og evt. hjemtransport. CWT er uden ansvar for de følger og omkostninger en manglende tegning af rejseforsikring måtte medføre. Produktansvar Formålet med at CWT opkræver et fee på 21,- kr. for produktansvar er, at dække den rejsende og dennes virksomhed ved et evt. erstatningskrav, der kan gøres gældende mod CWT for skader, forvoldt som følge af mangler ved produkter, der er formidlet som en del af CWT s samlede tjenesteydelser. Produktansvaret knyttes til samtlige produkter og serviceydelser på udenlandske rejser. Ændring/annullering Ændring eller annullering af en reservation er altid underlagt de gældende regler for reservationen. I det omfang, det er muligt, og hvis Kunden anmoder om det, vil CWT annullere flybilletter og togbilletter samt reservationer af hotel eller billeje, med forbehold for overholdelse af den pågældende rejseleverandørs betingelser. CWT vil behandle alle tilbagebetalinger af refunderbare billetter med fradrag af eventuelle administrationsgebyrer fra luftfartsselskabets side, mod et særskilt servicehonorar. CWT fremsender altid en opdateret bekræftelsesmail i forbindelse med ændring eller annullering. Servicehonorar CWT opkræver servicehonorarer i henhold til de af Kunden bestilte serviceydelser. Reservationer foretaget via CWTs online booking system: Ønskes der personlig rådgivning i forbindelse med en online booking (eksisterende eller fremtidig) opkræves der et servicehonorar for dette. Det kan fx være rådgivning om: Visum Online check-in Bagageregler Billetpris- og regler Ændring, som ikke kræver en ny billetudstedelse Ekstra services såsom ekstra bagage Vi opkræver ikke et servicehonorar, når det drejer sig om: Systemnedbrud CWT fejl eller mangler i opsætningen af online booking systemet Betaling Hos CWT sker betalingen med Kundens eget kreditkort eller Kundens Rejsekonto. CWT samarbejder med følgende kreditkortselskaber: Diners, MasterCard, Eurocard, Globecard, American Express og Firstcard

4 CWT samarbejder med følgende Rejsekonto udbydere: AirPlus, Diners, Firstcard, Mastercard og American Express Moms Alle serviceydelser/servicehonorarer (dog med undtagelse af rejser uden for EU) vil blive pålagt moms efter de til enhver tid gældende regler (pt. 25 %). Merchant fee Ved betaling med kreditkort eller Rejsekonto opkræves et merchant fee på mellem 0,70 % - 3,75 %, afhængigt af det valgte kreditkortselskab. Merchant fee et opkræves kun på servicehonorarer og enkelte non air ydelser, som fx togbilletter. Profil information Hos CWT har Kunden en registreret virksomhedsprofil, indeholdende alle relevante data så som virksomhedens navn, adresse, telefonnummer, kontaktperson, firmaaftale og overordnede rejsepolitik. Det er Kundens eget ansvar at sikre, at CWT til enhver tid har de korrekte oplysninger. I tilknytning til virksomhedsprofilen er det påkrævet at alle rejsende i virksomheden har en personlig profil. Det er virksomhedens ansvar at sikre at CWT har alle relevante og korrekte oplysninger for Kundens rejsende. Minimum information for oprettelse af en personlig profil er følgende: Fulde navn (i henhold til gyldigt pas) adresse Fødselsdato Derudover anbefaler CWT, at profilerne indeholder oplysninger om mobilnummer, bonuskort og pasnummer. Det er desuden Kundens ansvar selv at vedligeholde og opdatere profilerne samt slette profiler, hvis en medarbejder ikke længere er ansat. I tilfælde af misbrug af profiler hæfter kunden selv for evt. udstedte billetter. CWT behandler alle informationer med fuld fortrolighed. Data Protection: Reklamationer Eventuelle reklamationer skal fremsættes overfor flyselskabet, hotellet, biludlejningsselskabet mv. eller overfor CWT i Danmark, som altid vil tilbyde bedst mulig assistance for hurtigst muligt at finde en årsag/løsning. Enhver reklamation skal fremsættes inden for rimelig tid. I modsat fald taber Kunden retten til at påberåbe sig manglen. Bistand i forbindelse med en mangel, for hvilket CWT optræder som agent, indebærer ikke, at CWT herved har anerkendt et ansvar for den opståede mangel ved ydelsen, og fritager ikke Kunden for betaling af mulige meromkostninger, der er opstået ved den af CWT ydede bistand til den rejsende, medmindre manglen skyldes en fejl fra CWTs side og derfor kan kræves afhjulpet omkostningsfrit. Flypassagerers rettigheder:

5 CWT 24-timers-service CWT tilbyder Kunden mulighed for assistance i forbindelse med rejserelaterede hastesager, såsom ændringer, annulleringer og bestillinger uden for den almindelige åbningstid. CWT opkræver et servicehonorar pr. henvendelse. Strejker og uregelmæssigheder I tilfælde af strejke vil CWT yde bistand i forbindelse med ændring af reservationen. Dette kan dog først lade sig gøre i det øjeblik, en strejke er en realitet og udelukkende ifølge de i reservationen involverede selskabers anvisninger. CWT påtager sig intet ansvar for følgerne af eventuelle strejker, herunder hvis det ikke er muligt at få reservationen ændret hos det involverede selskab. Er en strejke varslet men endnu ikke trådt i kraft, er det Kundens ansvar og omkostning, såfremt Kunden alligevel ønsker at ændre eller annullere en reservation. Bestemmelser mv. for IATA-billetter: 2A5D516A2E20/0/CONDITIONSOFCONTRACTANDOTHERIMPORTANTNOTICESNEW Lovvalg og værneting: Enhver tvist vedrørende betingelsernes fortolkning, og ethvert krav mod CWT skal afgøres efter dansk ret og med de danske domstole som værneting. Kundens ansvar/gyldig rejsehjemmel, pas, visum og vaccinationer: Kunden er ansvarlig for at de rejsende medbringer gyldigt pas (minimum 6 måneders gyldighed fra afrejsedagen anbefales) og evt. visum, og at de samtidig har sørget for de nødvendige og påkrævede vaccinationer for den aktuelle rejse. Informationer vedrørende krav til pas og visum til rejsen findes på CWTs hjemmeside. CWT kan, via tredjepart, hjælpe Kunden med at indhente de nødvendige viseringer og/eller anden dokumentation til udenrigsrejser mod et servicehonorar. Det påhviler Kunden ved modtagelse af bekræftelsesmailen fra CWT at kontrollere, at navn i billetten stemmer overens med det i passet, og at øvrige rejsedokumenter er korrekte. Såfremt der er uoverensstemmelse mellem rejsedokumentet og den rejsendes navn i passet, kan det føre til afvisning ved check-in. CWT påtager sig intet ansvar såfremt Kunden opgiver ukorrekte eller mangelfulde oplysninger.