Bent Grindsted. Til journalisering. Hej Bodil.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bent Grindsted. Til journalisering. Hej Bodil."

Transkript

1 Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 11. april :40 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Visualiseringer - tre vindmølleområder Vedhæftede filer: image001.png; Tilbud_Lejre Kommune.pdf; Kontrakt doc; CV Benedicte Voltelen august 2012.pdf; CV Susan Jessien feb 2011.pdf; Police TopDanmark 2012.pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til journalisering Fra: Anders Lou Bendtsen Sendt: 19. marts :15 Til: Bodil Nissen Emne: Visualiseringer - tre vindmølleområder Hej Bodil. Her har du: Tilbud, kontrakt, CVér samt rådgiverforskikring. CVérne er for Susan og Benedicte, da det bliver dem der udfører opgaven, da jeg har en anden deadline i denne uge. Der skal indføres jeres EAN nummer i kontrakten, derfor vedhæfter jeg den i word udgave, så I kan indføje det. Med Venlig Hilsen Anders Lou Bendtsen Arkitekt MAA PlanEnergi Sjælland Forskerparken CAT Universitestsparken Roskilde Direkte Mobil

2

3

4

5 Aftale om rådgivning 1. Parterne 18. marts 2013 Susan Jessien Midtjylland Tel Mobil Undertegnede Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø Kontaktperson: Planlægger Bodil Nissen 1.2 og medundertegnede, PlanEnergi, Vestergade 48 H, 2.sal DK 8000 Aarhus C Kontaktperson: Susan Jessien i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået følgende aftale. 2. Opgaven 2.1 Aftalen omfatter teknisk rådgivning og bistand vedrørende: Afgrænsning af tre vindmølleområder. Visualisering af de tre vindmølleområders visuelle påvirkning af landskabet. 2.2 Som projektleder hos Lejre Kommune fungerer: Planlægger Bodil Nissen Som projektleder hos rådgiveren fungerer: 3. Aftalegrundlag Planlægger Susan Jessien 3.1 Nærværende aftale og dennes bilag samt eventuelle tillægsaftaler. 3.2 Almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand, ABR 89, med de tilføjelser og ændringer, som fremgår af nærværende aftale samt tillægsaftaler. 3.3 Følgende dokumenter er gældende for opgaven: Z:\1_DOKUMENTER\2013\16\vindmøller\Rådgiverne\m1\Kontrakt doc MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Forskerparken CAT Universitetsparken 7 DK 4000 Roskilde Tel: NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax CVR: Side 1 af 5

6 Rådgivers tilbud af 18. marts 4. Rådgiverens ydelser 4.1 Rådgiveren bemander opgaven med det for opgavens optimale løsning nødvendige og tilstrækkeligt kvalificerede personale. 5. Lejre Kommunes ydelser 5.1 Lejre Kommune stiller sit foreliggende materiale af betydning for opgavens løsning til rådighed for rådgiveren. Såfremt Lejre Kommune ønsker, at rådgiveren skal basere sine ydelser på metoder, dokumenter, Edb programmer eller lignende udviklet hos andre konsulenter, fremskaffer Lejre Kommune de nødvendige rettigheder, kopier af materialer mv. 6. Tidsfrister 6.1 Opgaven forventes afsluttet d. 22. marts Såfremt rådgiveren ikke kan overholde en aftalt tidsplan, skal rådgiveren straks give Lejre Kommune skriftlig meddelelse herom. 6.3 Såfremt rådgiveren tilsidesætter aftalte tidsfrister uden påberåbelse af tidsfristforlængelse, jf. ABR 89, afsnit 5, betragtes det som misligholdelse, jf. ABR 89, afsnit Budget 7.1 Økonomisk ramme (honorar og udlæg) for løsning af opgaven: Honorar PlanEnergi: Max. kr ,00 excl. moms. Udlæg og transport: Max. kr ,00 excl. moms. Priserne må ikke overskrides uden at dette forud er aftalt skriftligt med Lejre Kommune. Rådgiveren skal, så snart nye forhold, som kan medføre ændring i den aftalte økonomiske ramme, foreligger, oplyse Lejre Kommune om disse, samt de forventede ændringer af den økonomiske ramme. 8. Honorar 8.1 Rådgiverens honorar beregnes efter bogført udgift med følgende timerate: Kr./time: 770,00. Side 2 af 5

7 9. Udlæg 9.1 Udlæg afregnes som anført i ABR 89, pkt Udgifter til rejser, kørsel, ophold, fremmed assistance, beskrivelser, tegninger og lignende betales efter de direkte konterede udgifter uden tillæg. 9.2 Rejser og befordring inkl. kørsel i egen bil godtgøres efter statens regler. 10. Udbetaling af honorar og udlæg 10.1 Udbetaling af honorar og udlæg sker månedsvis bagud på grundlag af bogført timeforbrug pr. medarbejder samt udlæg. Fakturaer skal fremsendes elektronisk, EAN nr. x Med hver faktura skal følge en oversigt med følgende poster specificeret for alle aftalte delaktiviteter: Forbrug på denne faktura I alt faktureret til dato % forbrug af budget til dato Hvis der undervejs aftales ekstra ydelser skal hver af disse fremgå særskilt Betalingsbetingelser er 30 dage efter modtagelsen. 11. Ansvar for fejl og forsømmelser 11.1 Rådgiveren har ansvar i henhold til ABR 89, pkt. 6. Rådgiverens ansvar ved fejl og forsømmelser er begrænset til 5 gange honorarets størrelse for den pågældende opgave Det forhold, at Lejre Kommune i samarbejdet med rådgiveren repræsenteres af medarbejdere med ekspertise inden for de aktuelle fagområder, fritager på intet punkt rådgiveren for rådgiveransvaret. 12. Forsikring 12.1 Rådgiveren er dækket af en professionel ansvarsforsikring gennem Topdanmark police nr. E Rådgiverens ansvar er pr. skadestilfælde maksimalt kr ,00 ekskl. moms for personskade, og kr ,00 ekskl. moms for tingskade. Kopi af forsikringspolice er vedlagt i bilag. Rådgiveren forpligter sig til, at forsikringen til enhver tid har en skadesdækning på det for det pågældende år gældende beløb. Side 3 af 5

8 13. Tvister 13.1 Eventuelle tvister afgøres ved Byggeriets Voldgiftsret, med mindre anden fremgangsmåde aftales. 14. Ophavsret 14.1 Alt materiale udarbejdet specifikt for Lejre Kommune er dennes ejendom, og Lejre Kommune kan uden vederlag frit anvende materialet Resultater må ikke offentliggøres helt eller delvis uden Lejre Kommunes skriftlige accept. I offentliggørelsen skal der henvises til Lejre Kommune med mindre andet aftales Alt materiale i forbindelse med opgaven skal være til rådighed for Lejre Kommune på en sådan måde, at Lejre Kommune er i stand til at anvende dette eller lade arbejdet videreføre helt eller delvis af tredjepart. Lejre Kommune har såvel under som efter opgavens løsning ret til at få udleveret kopi af alt relevant materiale, som rådgiveren har udarbejdet for opgavens løsning, eller som er modtaget uden forbehold af rådgiveren fra tredjepart. Materialet udleveres på digital form og med formater efter Lejre Kommunes ønske Rådgiveren er forpligtiget til at opbevare alt skriftligt materiale vedrørende opgaven i en periode mindst svarende til ansvarets løbetid, jf. punkt Rådgiveren har intet ansvar for Lejre Kommunes eller tredjeparts anvendelse af overladt materiale. 15. Særlige bestemmelser 15.1 Lejre Kommunes revisor er til enhver tid berettiget til, på rådgiverens adresse, at få forelagt det nødvendige materiale til brug for gennemgang af fakturaer for de dele af arbejdet, hvor der afregnes som regningsarbejde Rådgiveren må ikke pådrage Lejre Kommune nogen form for forpligtigelse over for tredjepart, som ikke på forhånd er godkendt af Lejre Kommune. Dato: Dato: Lejre Kommune PlanEnergi Bilag: Kopi af rådgiverens forsikringspolice og rådgivers tilbud af 18. marts Side 4 af 5

9 Side 5 af 5

10 CURRICULUM VITAE Navn Susan Jessien Fødselsdato Nationalitet Dansk Profession Landskabsarkitekt, planlægger Uddannelse Faglige foreninger Erhvervserfaring: Sep Arkitekt juni 1980 fra Arkitektskolen i Århus, Afdelingen for Fysisk og Økonomisk Planlægning. Medlem af foreningen af Danske Landskabsarkitekter Ansat i PlanEnergi Midtjylland som afdelingsleder for Midtjylland og faggruppeleder for vindenergi efter fusionering med SJ-Consult. Opgaver afsluttede: VVM for vindmøller ved Tornbygård på Bornholm, ved Åsted og ved Lindum i Skive Kommune, ved Quistrup i Struer Kommune, ved Vassingerød i Allerød Kommune, sydvest for Bækmarksbro i Lemvig Kommune, ved Hvide Sande i Ringkøbing-Skjern Kommune, Vejsnæs på Ærø og ved Sigersted Huse i Ringsted Kommune. Visualisering af vindmølleområder i Københavns, Vejle og Fåborg kommuner. Vurdering af temaplaner og områder for vindmøller i Herning, Vejle, Frederikshavn, Fåborg og Holstebro Kommuner. Bistand ved erstatningsordning med orienteringsmateriale og fremlæggelse på borgermøde for projekter i bl.a. Åsted, Sigersted Huse, Ærø, Bækmarksbro og Hvide Sande. Opgaver under udarbejdelse: VVM-redegørelser for vindmøller ved Binderup og Trikelshøj i Randers Kommune, ved Tim, Videbæk Mose og Nørhede i i Ringkøbing-Skjern Kommune, ved Abildå, Krusbjerg, Pårup og Vildbjerg i Herning Kommune, ved fire områder i Billund Kommune, ved Store Løgtvedgård i Kalundborg Kommune, ved Sandager i Assens Kommune, Højstrup i Frederikshavn Kommune, to områder i Ikast- Brande Kommune, samt ved Thyborøn Sydhavn. Okt sep 2009 Konsulent og indehaver af SJ-Consult med speciale i større anlægs indflydelse på landskabet, vurdering af miljøkonsekvenser og specielt æstetisk og visuel betydning. SJ-Consult har primært arbejdet med VVM-redegørelser, kommunale temaplaner og visualisering og landskabelig vurdering af vindmøller på havet og på land. Udvalgte opgaver: Udarbejdelse af VVM for vindmøller ved Lem Kær, Vognkær, Tim, Hemmet og Lyngsmose i Ringkøbing-Skjern Kommune, Fåre, Nees og Ramme i Lemvig kommune, Lyngdrup i Aalborg Kommune, Brorstrup i

11 Rebild Kommune, Kallerup og Gettrup i Thisted Kommune, Ulfborg i Holstebro Kommune, Quistrup i Struer Kommune, på Ærø og ved Geddal i Vinderup Kommune. Visualisering og landskabelig vurdering af vindmøller ved Kappel i Vestlolland Kommune, på Masnedø, ved Kyndby, på havet ved Frederikshavn og ved Stigsnæs i Skælskør Kommune. Udarbejdelse af temaplan for vindmøller for Ringkøbing-Skjern Kommune, Lemvig Kommune og Struer Kommune. Ad hoc rådgivning ved temaplanlægning for vindmøller i Herning og Holstebro kommuner. Nov okt.2002 Ansat hos Århus Amt, Danmarks Vindmølleforening, Nellemann og Møller & Grønborg AS som planlægger/arkitekt og i alle åren arbejdet med planlægning for vindmøller i amter, kommuner og enkeltprojekter. Udarbejdet temaplaner, regionale planer og VVM-redegørelser med visualiseringer alt sammen for vindmøller. Udarbejdet EU-projekt for vindmøller i harmoni med landskabet og sammen med Carl Bro udarbejdet drejebog for vindmøller på land.

12 CURRICULUM VITAE Navn Fødselsdato Benedicte Julie Voltelen Nationalitet Profession Dansk Landskabsarkitekt, planlægger Uddannelse Landskabsarkitekt, Cand. Hort. Arch. juni 2007 fra Københavns Universitet, Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer tidligere Den Kongelige Veterinær- og landbohøjskole, KVL. Medlem af JA, foreningen af Jordbrugsakademikere Erhvervserfaring Juni Ansat i PlanEnergi Midtjylland som landskabsarkitekt til udarbejdelse af VVM-redegørelser og øvrigt planarbejde for vindmøller. Arbejdet omfatter blandt andet projektledelse, kortudarbejdelse, landskabsfotografering, visualisering, landskabsbeskrivelser og analyser samt vurdering af vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet. Desuden samarbejde med sagsbehandlere i kommunerne. VVM for vindmøller Landskabelige analyser, vurderinger og visualisering af projekter. Bistand ved erstatningsordning med orienteringsmateriale og fremlæggelse på borgermøde for alle afsluttede projekter. Skive Kommune: Vindmøller ved Lindum og Åsted Bornholms Regionskommune: Vindmøller ved Tornbygård Lolland Kommune: Vindmøller ved Tjørneby Kalundborg Kommune: Vindmøller ved St. Løgtvedgård Visualiseringer Billund Kommune: Vindmøller ved Nollund Kirkevej og Kolstrupvej Københavns Kommune: Vindmøller ved Nordhavn og Lynetten Syddjurs Kommune: Djursland Biogas Solrød Kommune: Solrød Biogas Opgaver under udarbejdelse VVM for vindmøller Frederikshavn Kommune: Kolding Kommune: Gribskov Kommune Næstved Kommune Lolland Kommune Vindmøller ved Højstrup Vindmøller ved Horskær, Trædeskov Bøge og Højsmose Vindmøller ved Pårup Vindmøller ved St. Røttinge Vindmøller ved Rødby Fjord Temaplanlægning Temaplanlægning for Bornholms Regionskommune. Udarbejdelse af debatfolder og vurderingsgrundlag for udpegning af nye vindmølleområder på Bornholm. Landskabelig analyse og vurdering. Juni 2007-marts 2010 Ansat som landskabsarkitekt i Nature Consult, til planlægning og rådgivning om placering af større tekniske anlæg i det åbne land. Landskabelige analyser, visualiseringer og vurderinger som del af VVM-redegørelser for husdyrbrug over hele Danmark. PR, koncept- og produktudvikling.

13 Lejre Kommune Att. Planlægger Bodil Nissen Møllebjergvej Hvalsø Anders Lou Bendtsen Sjælland Mobil marts 2013 Tilbud: Afgrænsning af tre vindmølleområder samt visualisering af den visuelle påvirkning af landskabet Ydelsesbeskrivelse Tre potentielle vindmølleområder i Lejre Kommune afgrænses. Der udarbejdes i alt 6 visualiseringer af vindmøllernes visuelle påvirkning af landskabet. Visualiseringerne udarbejdes på baggrund af de fra Lejre Kommune modtagne opstillingskoordinater fra de af Lejre Kommune angivne fotopunkter. Timeforbrug NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel Fax Fotooptagelser Visualiseringer i WindPRO Afgrænsning af tre vindmølleområder Total Honorarsatser PlanEnergi Total Timesats PlanEnergi, alle medarbejdere Honorar PlanEnergi Kørsel afregnes med 3,82 DKK pr. km 6 timer 14 timer 10 timer 30 timer 30 timer 770 kr kr MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel Fax SJÆLLAND Forskerparken CAT Universitetsparken Roskilde Tel: Håber at ovenstående er tilfredsstillende og ser frem til et positivt samarbejde. Med venlig hilsen for PlanEnergi, Sjælland Anders Lou Bendtsen Side 1 af 1

14 Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 11. april :52 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m til tip Vedhæftede filer: image001.jpg; B-DNV pdf; Brochure - NWB v.002.pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til journalisering Jeg kan ikke se, at den pågældende virksomhed har fået sit certifikat fornyet, som de skriver. Fra: Lene Jensen Sendt: 21. juni :48 Til: Niels Rolf Jacobsen; Bodil Nissen Cc: Peter Østerbye; Tina Unger Emne: VS: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m til tip info Lene Jensen Direktør Lejre Kommune Tlf Fra: Finn Alsgren Sendt: 18. juni :41 Til: Martin Stokholm (KB-medlem - A) Cc: Lene Jensen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m til tip Til Teknik og Miljøudvalget i Lejre Kommune Kære udvalg og udvalgsformand, I forbindelse med en lang række møder rundt omkring i landet blandt andet arrangeret af Dansk Vindmølleforening har vi oplevet, at det er ukendt for de allerfleste, at der faktisk findes møller i mellemstørrelsen, som har de nødvendige godkendelser og som kan leveres som nye. Norwin er et dansk firma, der bl.a. kan levere nye 750 kw møller med B godkendelse. Møllerne kan f.eks. også holde en tiphøjde under 80m uden problemer. Vedhæftet er en kopi af det p.t. gældende certifikat, som årligt fornys, samt kopi af en brochure med møllens tekniske data. Debatten i Danmark er fokuseret omkring store møller i MW klassen og der opleves, i visse områder, en stor modstand fra lokale beboere mod disse store konstruktioners indvirkning på naturen og udsigten samt støjen fra møllerne. Man kan diskutere for og imod men det har ofte virket som om, at manglen på en mølle i mellemklassestørrelsen har gjort at kommunerne har været nødsaget til at beslutte sig for at planlægge udelukkende med store møller og at det har været den eneste vej til at opnå effektivitet i energiproduktionen. Der er mange spørgsmål, som dukker op i debatten rundt omkring. 1

15

16

17

18 MID-SIZED WIND TURBINES 54-ASR-750 kw

19 TECHNICAL DATA NORWIN 54 ASR 750 kw POWER CURVE AND ENERGY PRODUCTION NORWIN 54 ASR 750 kw Nominal electric power: Power regulation: IEC wind class: 200/750 kw Active Stall Regulation (ASR) IIB and IIIA Rotor diameter: 54 m Rotor speed: 25.2 rpm at full load Rotor: Three blades placed upwind of tower Swept area: 2290 m² Tilt angle: 4 Coning angle: Forward blade pre bending Blades make: Tip speed: Pitch angle: Pitch bearings: GD26ASR 71 m/s at full load ASR control Slew rings (4 point ball bearing) Air brake, normal: Blade pitch to 20 Air brake, emergency: Blade pitch to 85 fail safe position Nominal pitch speed: 7.5 /second Mechanical brake: Brake torque: RPM max. value: Fail safe type disk brake 1.8 times of nominal torque 1600 (50 Hz) or 1920 (60 Hz), observed on the high speed shaft Generator: Closed, asynchronous, 6/4 pole, induction, IP54 Generator speed: 1000/1500 (50 Hz) or 1200/1800 (60 Hz) rpm at sync. speed Loss in generator: 3% at nominal power Generator cut in: Thyristor controlled gradual cutin Grid connection: 50 Hz 690 V or 60 Hz 690 V The power curve is for our 750 kw turbine, with a rotor diameter of 54 m, two stage generator and featuring Active Stall Regulation. A system that among others compensate for the natural variations of the stall level due to variations in air density and pollution of the blades. The power curve is valid for: kg/m3 air density, clean blades, undisturbed horizontal inflow and 10% average turbulence. Yaw motors: Yaw brakes: Yaw bearing: Tower type: Controller: Cut in wind speed: Cut out wind speed: Mass of blade: Mass of hub: Mass of nacelle: Mass tota, excl. tower: Reference noise level: 4 pcs. with electrical brakes built in 4 pcs. hydraulic brakes of disk brake type Slew ring (4 point ball bearing) Conical steel tower (40 65m hub height) PLC or microprocessor based 3 4 m/s 20 m/s, based on 5 min. average App kg (total 3 pieces) App kg App kg App kg 104 dba The annual energy production is calculated for different annual mean wind speed in hub height. A Rayleigh wind speed distribution and 100 % availability is assumed: Rights to changes are reserved

20 Norwin 54 ASR 750 kw This ASR regulated wind turbine is designed for high performance energy production on sites with lower wind speeds and has a proven reliability from operation during many years in Denmark. With the IEC Class IIB and IIIA compliance, and certificate from DNV the turbines fulfill requirements for installation almost anywhere. ASR Active Stall Regulation The ASR system means that the blades are turned to obtain optimal operational conditions both at low speed and at high speed. The system combines the advantages of pitching at lower wind speeds while utilizing the stall properties at high loads. This means that power fluctuations, which are common for normal pitch regulation, are avoided. Nacelle and Cooling The glass fiber nacelle provides standing height for service. Noise reduction ventilating ducts are integrated. Cooling and ventilation are controlled for nacelle, gearbox, and generator. Rotor In a project between General Dynamics and Norwin, the 54m rotor has been specially optimized for this Norwin wind turbine and is mounted directly on the hub. All blades act simultaneously when pitching. The hub is mounted to the forged flange of the main shaft with bolts. Braking System The mechanical safety brake is mounted on the highspeed shaft of the gearbox. A fail safe spring type disk brake is activated instantly in case of emergency. Heavy loads on the gearbox during braking are avoided by using the pitch system for aerodynamic braking. Yaw System The yaw system is a combination of a yaw brake and active yaw drives. The connection between the nacelle and the tower is through a four point ball bearing. The yaw drives are electrical driven standard units consisting of an electrical motor with brake included, a helical and a planetary gear. Apart from the brakes in the yaw drives, a hydraulic actuated disk brake system is installed. The yaw drives are actuated through soft starters, to equalize the torque between the motors, and to prevent a high peak torque in the starting situation. Main Frame The main frame is a relatively flat low weight welded design, providing direct access from the tower. Shaft, Bearing and Gearbox The rotor, shaft and gearbox arrangement is designed to be highly flexible for movements in the yaw and tilt directions. The main shaft is connected to the main frame at the front with a roller bearing and a bearing truss. The main bearing absorbs the axial loads of the rotor. The rear bearing is integrated in the Winergy gearbox, which on both sides is connected to the main frame with a support including a rubber element. This way the system is supported in three places, making the forces run smoothly from the rotor and into the tower. A large cooler with external fan cools the gear oil and the oil is, in parallel, passing through an off line filter to secure clean oil. Generator The generator is mounted on the main frame behind the gear opposite the main shaft and connected to the gear via a flexible coupling. The standard generator is a closed asynchronous double wound, induction generator. Blade Turning System The blade turning mechanism is placed inside the hub. The actuator is a hydraulic cylinder that, during normal operation, is supplied by a hydraulic power package through a proportional valve, placed in the nacelle. In emergency situations an accumulator system placed in the hub will make the supply. Controller The main control panel is placed partly at the bottom of the tower partly in the nacelle. With the possibility of adjusting selected parameters, authorized personnel can change operational limits of the turbine directly on the front panel or by remote surveillance.

21 NORWIN A/S Kildeager 7 DK-4621 Gadstrup, Denmark Tel.: Fax:

22 Men hvorfor ikke udnytte mulighederne for at kunne opstille store møller i områder, hvor der ikke er protester og så holde sig til mellemstørrelserne, i de områder hvor der er protester fra de lokale beboere mod de store møller? Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.: Energien i vinden er den samme uanset størrelsen af møllen. Det er størrelsen af rotoren på møllen, der definerer hvor meget vind, der kan omdannes til elektricitet. Afstanden mellem store møller skal være tilsvarende større end afstanden mellem mindre møller således kan der være færre større møller end mindre møller. Moderne og optimerede mindre møller producerer lige så meget energi pr. installeret MW som store møller. Det ser ud til, at debatten i Danmark er meget baseret på, at nogle få producenter udelukkende koncentrerer sig om udvikling af store møller og derfor glemmes det, at der faktisk også sker en tilsvarende udvikling på mindre møller, således at de teknologisk også følger med de store møller og udnytter ny viden på lige fod med de store møller. Hvis I er interesseret i at Norwin præsenterer nogle basale fakta for jeres kommunes politikere, så står vi selvfølgelig til rådighed. Jeg håber, at vi kan bidrage til, at I som politikere vil kunne træffe de rigtige beslutninger på et nuanceret grundlag. Vi mener faktisk, at det er muligt at udbygge den landbaserede vindkraft uden at skulle støde på for meget modstand i befolkningen ved at bruge optimerede vindmøller i mellemstørrelsen. Til orientering har vi også en 225 kw mølle, som f.eks. kunne opstilles på sites, hvor ældre, mindre møller overvejes at blive sløjfet helt. Hvorfor ikke udnytte sites, som allerede er accepterede i lokalbefolkningen? Nye 225 kw møller vil ikke ændre væsentligt i lokale beboeres nærmiljø, når de opstilles som erstatning for gamle udslidte møller, men vil blot bidrage til kommunernes målsætninger om vedvarende energiproduktion. I mange tilfælde vil de gamle mølletårne endda kunne bruges igen. Vi ser frem til at høre jeres kommentarer til ovenstående. Med venlig hilsen Finn Alsgren Business Development Manager NORWIN A/S Kildeager 7 DK 4621 Gadstrup Phone Mobile Internet 2

23 Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 11. april :04 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Seacon profil Vedhæftede filer: image001.png; Profil Seacon jan 2013.pdf; VVM miljøkonsekvensvurdering pdf; GIS pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til journalisering Fra: Martin Kielland Sendt: 21. januar :18 Til: Bodil Nissen Emne: Seacon profil Hej Bodil Tak for en hyggelig samtale tidligere på dagen. Som sagt assisterer vi gerne med vindmølleprojekter og hvis I har andre anlægsprojekter, der kræver rådgivning på miljø området. Jeg har tilladt mig at vedhæfte nogle ark, der kort beskriver os og de ydelser vi tilbyder, der kunne være relevante for jer. Du er altid velkommen til at ringe, hvis I er interesseret at høre mere. Bedste hilsner/ Best regards MARTIN KIELLAND Env. Advisor M VESTERBROGADE COPENHAGEN V DENMARK T

24 Seacon Vores arbejde bygger på viden, erfaring og hensyn til mennesker og natur. Kerneydelser: Bygherrerådgivning Miljøkonsekvensvurdering Miljø- og myndighedskoordinering GIS-analyser Miljøledelse QHSE og CSR Seacon er et rådgivningsfirma, grundlagt i 2001, der tilbyder professionel miljørådgivning i forbindelse med anlæg og drift af infrastrukturprojekter, vedvarende energi og traditionel produktionsvirksomhed. Vi tilbyder også rådgivning i eksternt miljø, arbejdsmiljø og sikkerhed. Vi ud arbejder miljøstrategier, -planer og -programmer, forberedelse af udbudsmateriale på miljøprojekter, kvalitetssikring af miljørapporter og miljøvurderinger, samt VVM-redegørelser. Vi tilbyder en bred viden og ekspertise indenfor miljø- og myndighedsområdet, baseret på mere end 25 års erfaring med nationale og grænseoverskridende projekter. Vi har en indgående viden om natur og potentielle virkninger på miljøet, overblik over miljølovgivning og administration, samt forståelse for indpasning af miljøhensyn i det moderne samfund med fokus på mulighederne for at afbøde uønskede påvirkninger. Seacon Vesterbrogade København V Danmark Telefon:

25 GIS Geografisk Informations System GIS er mere end blot et analyse og visualiseringsredskab i miljøsammenhænge, det kan også tjene til at bedre kommunikationen i deres virksomhed Seacon Vesterbrogade København V Danmark Telefon: Seacon har erfaring og ekspertise indenfor arbejdet med geografiske informationssystemer og geodatabaser, herunder håndtering af store datamængder, kvalitetssikring af data og processer samt analyser og kortlægning i GIS. Som in-house konsulenter for Femern A/S i forbindelse med den planlagte faste forbindelse over Femern Bælt yder Seacon assistance og teknisk bistand. Seacon bistår bl.a. ved informations og datahåndtering af geografiske miljødata samt vedligeholder og administrerer GISdatabasesystemer. Ved spørgsmål om lagring, tilpasning og visualisering af geografiske miljødata fungerer Seacon som sparringspartner, udarbejder procedurer og strukturerer de arbejdsgange, der skal sikre høj kvalitet af data og konsistens af de geografiske informationer. Seacon har blandt andet assisteret SEAS-NVE, Energistyrelsen, Energinet.dk i projekter, hvor en geografisk områdeanalyse har været nødvendig. Hos Seacon anses GIS for mere end blot et analyse og visualiseringsredskab i miljøsammenhænge og i vores hænder bliver dine geografiske data koblet til kort, som sikrer afdækning af ukendte mønstre og fremmer kommunikationen til værdi for hele organisationen. Hvis din virksomhed er interesseret i at høre mere om, hvad Seacon kan tilbyde indenfor GIS, geodata og databasehåndtering eller blot vil vide mere om Seacon, tager vi gerne ud til et uforpligtende møde og giver forslag til hvorledes, vi kan assistere.

26 VVM Miljøkonsekvensvurdering Seacon tilbyder uvildig ekspertassistance indenfor en lang række fagspecifikke områder i forbindelse med udarbejdelsen af en VVMredegørelse Som virksomhed har Seacon flere års erfaring og ekspertise med vurdering af større og mindre anlægs virkninger på miljøet. Seacon yder i forbindelse med VVM/miljøkonsekvensvurderinger rådgivning indenfor fagspecifikke områder som eksempelvis fugle, fisk og fiskeri, bundflora og -fauna, marine pattedyr og ferskvandsbiologi. Vi har ligeledes ekspertise indenfor projektledelse, koordinering, kvalitetssikring og sammenskrivning af større redegørelser. Yderligere yder Seacon uvildig assistance og koordinering i forbindelse med planlægning af f.eks. havbundsundersøgelser og undersøgelser på landområder. Seacon Vesterbrogade København V Danmark Seacon rådgiver yderligere om overholdelse af miljø - og naturlovgivning samt koordinerer bredt med relevante myndigheder og interessenter såsom kommuner, Naturstyrelsen, Fredningsnævnet, Kulturarvsstyrelsen, museer, Fiskeridirektoratet og Danmarks Fiskeriforening. Seacon har blandt andet ydet rådgivning i forbindelse med vindmølleprojekter, kabelforbindelser samt bro - og tunnelprojekter. Telefon: Seacon har i den forbindelse stor international erfaring med regler og retningslinjer, hovedsageligt i Tyskland og Sverige. Bestil et uvildigt møde og Seacon vil vise hvad vi kan gøre for din virksomhed.

27 Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 11. april :08 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Notat om områdeafgrænsning og visualisering af 3 vindmølleområder Vedhæftede filer: image002.png; image003.gif; 8143_Afgrænsning af vindmølleområder_lejre Kommune_ pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til journalisering Fra: Mette Tranholm Frøst Sendt: 26. marts :12 Til: Bodil Nissen Emne: SV: Notat om områdeafgrænsning og visualisering af 3 vindmølleområder Hej Bodil Jeg har rettet det det tog kun 5 min. Med Venlig Hilsen Mette Tranholm Frøst Landskabsarkitekt MDL Planenergi Midtjylland Vestergade 48 H, 2. tv 8000 Aarhus C Mobil: Fax: Fra: Bodil Nissen Sendt: 23. marts :24 Til: Mette Tranholm Frøst Emne: SV: Notat om områdeafgrænsning og visualisering af 3 vindmølleområder Hej Mette Tak skal du have. En kollega har gjort mig opmærksom på at Torkilstrup staves uden d og at der burde stå evt. nyt boligområde frem for evt. nye boligområde i Afsnit 9 Kirke Såby Torkilstrup (side 11?) Men jeg forstår fint, hvis pengene er brugt og jeg kan sagtens leve med notatet som det er :0) Bedste hilsner Bodil 1

28 Afgrænsning af vindmølleområder MARTS 2013 Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

29 formål, baggrund og metode Formål Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende er der udvalgt tre vindmølleområder som vil indgå i den kommende kommuneplanrevision. Formålet med dette notat er at vurdere de tre vindmølleområders egnethed til udnyttelse af vindkraft. planprocessen Vindmølleplanlægningen er en del af en længerevarende proces, som involverer borgerne i Lejre Kommune og relevante myndigheder. metode Områderne er fastlagt på basis af By- og Landskabsstyrelsens vindmølleafstandskort, Danmarks Miljøportal og Lejre Kommunes kortmateriale under hensyntagen til gældende arealrestriktioner. Nærværende arbejdsnotat redegør for og vurderer tre potentielle områder for nye vindmøller i kommunen. De potentielle vindmølleområder er vurderet ud fra følgende kriterier: Områdets kapacitet for vindmøller med totalhøjde meter. Mølletyper Der er i dette notat ikke arbejdet med opstilling af husstandsmøller og møller med totalhøjde under 100 m. Der er undersøgt muligheder for opstilling af flere typer møller med totalhøjde 100 til 130 meter. Hidtil har den mindste mølle på markedet, når man ser bort fra husstandsmøller, været af typen V52. Denne mølle har en totalhøjde på meter. Produktionen af denne mølle er imidlertid indstillet på grund af manglende efterspørgsel. Den mindste godkendte mølle på det danske marked er idag af typen V80, som fås i flere højder, hvoraf den mindste har en totalhøjde på 100 m. Der er således ikke undersøgt muligheder for opstilling af møller mindre end 100 m. Mølletyper med totalhøjde 100 til 130 meter V80, 2,0 MW, rotor 80 m, nav (60)65-78 m, totalhøjde m. V90, 1,8/3,0 MW, rotor 90 m, nav 80 m, totalhøjde 125 m. SWT-101, 3,0 MW, rotor 101 m, nav 79,5 m, totalhøjde 130 m. SWT-93, 2,3 MW, rotor 93 m, nav 80 m, totalhøjde 126,5 m. V100, 2,0 MW, rotor 100 m, nav 80 m, totalhøjde 130 m. vurdering af vindkraftpotentiale i det enkelte område En af forudsætningerne for udpegningen af vindmølleområder er afstanden til beboelse. Der skal som minimum være fire gange møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. Nedlæggelse af fritliggende boliger i det åbne land vil muligvis kunne give mulighed for at udvide nogle af områderne. Nedlæggelse af boliger sker på frivillig basis efter aftaler mellem projektudvikler og ejendommens ejer. Afstandskravet bortfalder for boliger, som ejes af en andelshaver med betydende ejerandel i projektet. Boligen må ikke lejes ud eller sælges videre som beboelse, hvis støj og afstandsregler ikke er overholdt. Det er kommunen der afgør, om man vil tillade, at vindmøllerne opføres mindre end 4 gange totalhøjden fra andelshaveres boliger eller med større støjbidrag, end loven foreskriver. Dette forhold vil muligvis kunne give anledning til, at der i fremtiden fremkommer nye vindmølleområder. Produktionsvurderinger Der er foretaget en skønsmæssig vurdering i de enkelte områder af, hvor mange vindmøller der kan placeres, når alle love og regler skal overholdes. Det vil sige, at der skal være mindst fire gange totalhøjden til nærmeste boliger og støjbekendtgørelsen for vindmøller skal være overholdt. Hvor der foreligger konkrete ansøgninger med beregninger af mulighederne, er disse ansøgninger anvendt i bedømmelsen. Vurderingen giver et bud på, hvor stor kapacitet, det er muligt at placere i et givent vindmølleområde. Principtegning af vindmølle NOTAT UDARBEJDET AF PLANENERGI Områdeafgrænsning: Susan Jessien Foto: Anders Lou Bendtsen Visualisering og Layout: Benedicte Julie Voltelen Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

30 Visualiseringer Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende forhold, som er optaget fra flere forskellige fotopunkter. Metode for visualisering De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Fotografierne er taget i marts Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.8, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Mange af visualiseringerne er panoramaer sammenstykket af flere fotos. Denne metode er valgt for at kunne vise alle vindmøllerne indenfor et enkelt område eller for at vise samspillet mellem vindmøllerne i de tre områder. Vindmøllerne vil ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor der er usædvanligt god sigtbarhed. 1 2 Visualiseringspunkt Møllerækker 5 Områdenr. Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

31 område 5: Lyndby 5 Lyndby Samspil tekniske anlæg / øvrige vindmøller Hensyn til naturgasledning og 400 kw planlægningstrace, som begge passerer området, skal afklares i planprocessen. Kapacitet: Kapacitet uden at nedlægge boliger: cirka 10 MW Nedlægges boliger kan der øges med minimum 4 MW 5 x 2,0 MW, totalhøjde 107 m. retningslinjer for nye vindmøller De fem eksisterende vindmøller forudsættes nedtaget ved realisering af et nyt vindmølleprojekt ved Lyndby Der kan opstilles op til fem ens vindmøller i området. Mulighederne kan øges ved at nedlægge boliger specielt mod vest Minimum totalhøjde 100 meter Maksimal totalhøjde 115 meter Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje eller en blød bue signaturer Grænse for vindmølleområdet Hovedretning vindmøllerække Fotopunkt og -retning visualisering Vindmøllerne kan ses på visualiseringerne fra Lyndby, Kirke Hyllinge og Ledreborg Allé POS 2. Der er visualiseret 5 vindmøller med totalhøjde 107 meter og rotordiameter 80 meter. Mulig placering af 4-5 vindmøller af typen V80, 2,0 MW med navhøjde 67 m og totalhøjde 107 m. Koordinater for afgrænsningen af vindmølleområdet Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

32 område 5: Lyndby Visualisering af de fem 107 m høje vindmøller, set fra Lejregårdsvej ved Lyndby mod vest. Visualisering af de fem 107 m høje vindmøller, set fra nyligt udstykket parcelhuskvarter i det sydlige Kirke Hyllinge. I baggrunden ses nye vindmøller ved Kirke Såby og Trudsholm. 4 møller ved Kirke Såby 3 møller ved Trudsholm Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

33 9 Kirke Såby - Torkilstrup område 9: Kirke Såby - Torkilstrup afgrænsning af området Området er afgrænset, så det er udenfor det udlagte kulturmiljø, men stadig med et hjørne indenfor det større område med kulturhistoriske værdier. Afgrænsningen er sket for at kunne placere op til 4 møller i en række, da der ellers kun kan være 3 vindmøller. Brobjerggård har samme ejer som Eghøjgård, og boligen er allerede eller kan nedlægges på Brobjerggård, hvilket giver mulighed for at forlænge området mod syd. Afgrænsning går lige vest for eksisterende vindmøller for at give god afstand til Kirke Såby og evt. nyt boligområde. I stedet for en lige linje, kan der eventuelt stå 2 par i den nordlige del. Der kan arbejdes videre med dette i en konkret planfase. Afgrænsning mod syd til Brobjergvej, så der bliver en vingelængde til vejen, der er en mindre lokalvej. Afgrænsning mod nord, så tilkørselsvej ligger indenfor området. signaturer Grænse for vindmølleområdet Hovedretning vindmøllerække Ansøgning Forslag om to alternative opstillinger: Tre stk. 2,3 MW rotor 92,6 nav 80 m. Fire stk. 3,0 MW rotor 90 nav 80 m. Kapacitet: Det er muligt at nedlægge boligen på Brobjerggård Kapacitet: 9-12 MW 3-4 vindmøller på meter totalhøjde. Retningslinjer for nye vindmøller Der kan opstilles 3-4 ens vindmøller i området Minimum totalhøjde 100 meter Maksimal totalhøjde 130 meter Vindmøllerne skal opstilles på en eller to parallelle rette linjer Mulig placering af 3-4 vindmøller med totalhøjde m. visualisering Vindmøllerne kan ses på visualiseringerne fra Kirke Såby, Kirke Sonnerup, Kirke Hyllinge og samtlige positioner på Ledreborg Allé. Der er visualiseret 4 vindmøller med totalhøjde 125 meter og rotordiameter 90 meter. Koordinater for afgrænsningen af vindmølleområdet Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

34 område 9: Kirke Såby - Torkilstrup Visualisering af de fire 125 m høje vindmøller, set fra Fyrrevænget i Kirke Såby mod øst. Visualisering af de fire 125 m høje vindmøller, set fra Ledreborg Allé position 1 over Gl. Lejre mod nordvest. 4 møller ved Kirke Såby Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

35 område 23: Trudsholm 23 Trudsholm Afgrænsning af området Området er afgrænset mod motorvejen af 1 gange faldhøjden på 125 meter. Og afgrænset mod Kirke Sonnerup, så der er god afstand til boligområderne nord for motorvejen. Ansøgning Der foreligger en konkret ansøgning om opstilling af 3 stk 125 meter høje vindmøller. Vindmøllerne kan opstilles med den viste hovedretning som i ansøgning i den østlige del af området. Den opstilling er formentlig den mest hesigtsmæssige, da en vestlige kan give problemer i forhold til indsigt til Kirke Sonnerup Kirke. signaturer Grænse for vindmølleområdet Hovedretning vindmøllerække Kapacitet Kapacitet: 6-9 MW 3 x 2,0-3,0 MW / rotordiameter m. Retningslinjer for nye vindmøller Der kan opstilles 3 ens vindmøller i området Maksimal totalhøjde 130 meter Minimum totalhøjde 100 meter Vindmøllerne skal opstilles på en ret linje visualisering Vindmøllerne kan ses på visualiseringerne fra Nørre Hvalsø, Kirke Hyllinge og Ledreborg Allé POS 2. Der er visualiseret 3 vindmøller med totalhøjde 125 meter og rotordiameter 90 meter. Mulig placering af 3 vindmøller med totalhøjde m. Koordinater for afgrænsningen af vindmølleområdet Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

36 område 23: Trudsholm Visualisering af de tre 125 m høje vindmøller, set fra Nørre Hvalsø over Smedebakken mod nord. Visualisering af de tre 125 m høje vindmøller, set fra det østligste Kirke Sonnerup mod øst. I baggrunden ses fire nye vindmøller ved Kirke Såby. Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

37 Supplerende visualiseringer 3 møller ved Trudsholm 4 møller ved Kirke Såby 5 møller ved Lyndby Visualisering fra Ledreborg Allé, position 2 Vurdering af vindmølleområder i lejre Kommune

38 Fra: Mette Tranholm Frøst Sendt: 22. marts :18 Til: Bodil Nissen Cc: Susan Jessien Emne: Notat om områdeafgrænsning og visualisering af 3 vindmølleområder Hej Bodil På vegne af Susan Jessien fremsender jeg hermed ny pdf med dine rettelser. Afstanden mellem møllerne er cirka 3 x rotordiameter i område 9 og 23 og 4 5 x rotordiameter i område 5. Med venlig hilsen Mette Tranholm Frøst Landskabsarkitekt MDL PlanEnergi Midtjylland Vestergade 48 h, 2tv Århus C. Tel. (+45) Mobil (+45)

39 Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 11. april :10 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: SV: SV: Et enkelt spørgsmål Vedhæftede filer: image002.jpg; image003.jpg; 8143_Afgrænsning af vindmølleområder_lejre Kommune_ pdf Opfølgningsflag: Flagstatus: Opfølgning Afmærket Til journalisering Fra: Susan Jessien Sendt: 26. marts :58 Til: Bodil Nissen Emne: SV: SV: SV: Et enkelt spørgsmål Hej Bodil Det kan jeg først gøre i næste uge. Men jeg kan godt gøre det mandag formiddag, hvis det er tids nok. Jeg sender en ny udgave af notatet, så det nok er lidt mere klart i område 9. Venlig hilsen Susan Jessien PlanEnergi Midtjylland Vestergade 48 H, 2.tv Århus C Tlf Mobil Fax ( Fra: Bodil Nissen Sendt: 26. marts :55 Til: Susan Jessien Emne: SV: SV: SV: Et enkelt spørgsmål Ok det gør vi så. Hvis du har ferie vil jeg ikke forstyrre dig yderligere jeg ville ellers have spurgt, om du var interesseret i at bruge to fakturerbare timer til at læse og telefonisk kommentere mit udkast til retningslinjer, redegørelse og miljøvurdering af vindmølleområderne. Jeg regner nemlig med at få et udkast klar i dag. 1

40 Fra: Susan Jessien Sendt: 25. marts :33 Til: Bodil Nissen Emne: Re: SV: SV: Et enkelt spørgsmål Jeg holder ferie lige nu men kommer nok forbi kontoret i morgen. Såvel jeg se på det. Men det er nok klogest helt at lade være med at omtale andet end den lige række. Også på grund af nærhed og samspil med de to andre områder. Venlig hilsen Susan Jessien PlanEnergi Vestergade 48h 2.tv Århus C Den 25/03/2013 kl skrev "Bodil Nissen" Ok så kan de jo være jeg får brug for din assistance igen jeg skal bare sære sikker på at vi ikke spænder ben for os selv med de retningslinjer mv. vi skriver i kommuneplanen. Kh Bodil Fra: Susan Jessien Sendt: 25. marts :27 Til: Bodil Nissen Emne: Re: SV: Et enkelt spørgsmål I stedet for 3 4 Møller i en lige linje kan der eventuelt stå 3 4 i en trekant eller firkant. I en konkret planlægning kan man undersøge dette. I en konkret planlægning skal der bruges mange timer på optimering. Venlig hilsen Susan Jessien PlanEnergi Vestergade 48h 2.tv Århus C Den 25/03/2013 kl skrev "Bodil Nissen" Skal det så forstås sådan: 2

41 I stedet for 3-4 møller på en lige linje, kan der muligvis stå 2 par i den nordlige del. Der kan arbejdes videre med dette i en konkret planfase. For jeg tænker, at beboerne i landsbyen syd for vil foretrække den nordligste placering Kh Bodil Fra: Susan Jessien Sendt: 25. marts :37 Til: Bodil Nissen Emne: Re: Et enkelt spørgsmål Hej Bodil Jeg er meget usikker på om der kan stå fire i en firkant uden at nedlægge yderligere boliger. Så måske skal den bemærkning tages ud. Den er ikke undersøgt ordentligt. Venlig hilsen Susan Jessien PlanEnergi Vestergade 48h 2.tv Århus C Den 25/03/2013 kl skrev "Bodil Nissen" Hej Susan Jeg har et enkelt spørgsmål til forståelsen af område 9: AFGRÆNSNING AF OMRÅDET Området er afgrænset, så det er udenfor det udlagte kulturmiljø, men stadig med et hjørne indenfor det større område med kulturhistoriske værdier. Afgrænsningen er sket for at kunne placere op til 4 møller i en række, da der ellers kun kan være 3 vindmøller. Brobjerggård har samme ejer som Eghøjgård, og boligen er allerede eller kan nedlægges på Brobjerggård, hvilket giver mulighed for at forlænge området mod syd. Afgrænsning går lige vest for eksisterende vindmøller for at give god afstand til Kirke Såby og evt. nye boligområde. I stedet for en lige linje, kan der eventuelt stå 2 par i den nordlige del. Der kan arbejdes videre med dette i en konkret planfase. Når du skriver, at der ellers kun kan være tre møller, er det så tre møller på række? For det ladet jo til, at der godt kan være fire møller i det nordlige område, forudsat de står som to par? Det opfattes måske bare ikke som et let opfatteligt mønster eller hur? <image001.jpg> 3

42 AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 VURDERING AF VINDMØLLEOMRÅDER I LEJRE KOMMUNE

43 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende er der udvalgt tre vindmølleområder som vil indgå i den kommende kommuneplanrevision. Formålet med dette notat er at vurdere de tre vindmølleområders egnethed til udnyttelse af vindkraft. PLANPROCESSEN Vindmølleplanlægningen er en del af en længerevarende proces, som involverer borgerne i Lejre Kommune og relevante myndigheder. METODE Områderne er fastlagt på basis af By- og Landskabsstyrelsens vindmølleafstandskort, Danmarks Miljøportal og Lejre Kommunes kortmateriale under hensyntagen til gældende arealrestriktioner. Nærværende arbejdsnotat redegør for og vurderer tre potentielle områder for nye vindmøller i kommunen. De potentielle vindmølleområder er vurderet ud fra følgende kriterier: Områdets kapacitet for vindmøller med totalhøjde meter. MØLLETYPER Der er i dette notat ikke arbejdet med opstilling af husstandsmøller og møller med totalhøjde under 100 m. Der er undersøgt muligheder for opstilling af flere typer møller med totalhøjde 100 til 130 meter. Hidtil har den mindste mølle på markedet, når man ser bort fra husstandsmøller, været af typen V52. Denne mølle har en totalhøjde på meter. Produktionen af denne mølle er imidlertid indstillet på grund af manglende efterspørgsel. Den mindste godkendte mølle på det danske marked er idag af typen V80, som fås i flere højder, hvoraf den mindste har en totalhøjde på 100 m. Der er således ikke undersøgt muligheder for opstilling af møller mindre end 100 m. MØLLETYPER MED TOTALHØJDE 100 TIL 130 METER V80, 2,0 MW, rotor 80 m, nav (60)65-78 m, totalhøjde m. V90, 1,8/3,0 MW, rotor 90 m, nav 80 m, totalhøjde 125 m. SWT-101, 3,0 MW, rotor 101 m, nav 79,5 m, totalhøjde 130 m. SWT-93, 2,3 MW, rotor 93 m, nav 80 m, totalhøjde 126,5 m. V100, 2,0 MW, rotor 100 m, nav 80 m, totalhøjde 130 m. VURDERING AF VINDKRAFTPOTENTIALE I DET ENKELTE OMRÅDE En af forudsætningerne for udpegningen af vindmølleområder er afstanden til beboelse. Der skal som minimum være fire gange møllens totalhøjde til nærmeste beboelse. Nedlæggelse af fritliggende boliger i det åbne land vil muligvis kunne give mulighed for at udvide nogle af områderne. Nedlæggelse af boliger sker på frivillig basis efter aftaler mellem projektudvikler og ejendommens ejer. Afstandskravet bortfalder for boliger, som ejes af en andelshaver med betydende ejerandel i projektet. Boligen må ikke lejes ud eller sælges videre som beboelse, hvis støj og afstandsregler ikke er overholdt. Det er kommunen der afgør, om man vil tillade, at vindmøllerne opføres mindre end 4 gange totalhøjden fra andelshaveres boliger eller med større støjbidrag, end loven foreskriver. Dette forhold vil muligvis kunne give anledning til, at der i fremtiden fremkommer nye vindmølleområder. PRODUKTIONSVURDERINGER Der er foretaget en skønsmæssig vurdering i de enkelte områder af, hvor mange vindmøller der kan placeres, når alle love og regler skal overholdes. Det vil sige, at der skal være mindst fire gange totalhøjden til nærmeste boliger og støjbekendtgørelsen for vindmøller skal være overholdt. Hvor der foreligger konkrete ansøgninger med beregninger af mulighederne, er disse ansøgninger anvendt i bedømmelsen. Vurderingen giver et bud på, hvor stor kapacitet, det er muligt at placere i et givent vindmølleområde. Principtegning af vindmølle NOTAT UDARBEJDET AF PLANENERGI Områdeafgrænsning: Susan Jessien Foto: Anders Lou Bendtsen Visualisering og Layout: Benedicte Julie Voltelen VURDERING AF VINDMØLLEOMRÅDER I LEJRE KOMMUNE

44 VISUALISERINGER Visualiseringerne er udarbejdet på fotos af de eksisterende forhold, som er optaget fra flere forskellige fotopunkter. METODE FOR VISUALISERING De anvendte fotografier til visualiseringerne er optaget med digitalt 24 x 36 mm kamera med normaloptik på 50 mm brændvidde. Fotopunkterne er fastlagt ved måling af GPS-koordinater. Fotografierne er taget i marts Alle visualiseringer er udført i programmet WindPro 2.8, hvor hver enkelt visualisering er kontrolleret ud fra kendte elementer i landskabet. Det drejer sig især om vindmøller, bygninger og højspændingsmaster. Mange af visualiseringerne er panoramaer sammenstykket af flere fotos. Denne metode er valgt for at kunne vise alle vindmøllerne indenfor et enkelt område eller for at vise samspillet mellem vindmøllerne i de tre områder. Vindmøllerne vil ofte være gengivet overdrevent tydelige på visualiseringerne sammenlignet med et normalt foto. Det er gjort for bedre at kunne vurdere møllernes indvirkning på landskabet i de situationer, hvor der er usædvanligt god sigtbarhed. 1 2 Visualiseringspunkt Møllerækker 5 Områdenr. VURDERING AF VINDMØLLEOMRÅDER I LEJRE KOMMUNE

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER

AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER AFGRÆNSNING AF VINDMØLLEOMRÅDER MARTS 2013 FORMÅL, BAGGRUND OG METODE FORMÅL Lejre kommune har i et debatoplæg udpeget 24 potentielle vindmølleområder som har været sendt i offentlighed. Efterfølgende

Læs mere

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks.

Umiddelbart er der ingen tekniske argumenter for at placere store møller på land frem for mindre møller. Dette skyldes flere faktorer, f.eks. Fra: Finn Alsgren [mailto:finn.alsgren@norwin.dk] Sendt: 18. juni 2012 13:23 Til: Arne Graae Jensen Cc: Bruno Andersen Emne: FW: Godkendt dansk 750 kw mølle - Kan leveres som ny - Kan holdes under 80m

Læs mere

Bent Grindsted Fra: Bodil Nissen Sendt: 30. april 2013 14:25 Til: Dorthe Bach Egemose Agger Emne: VS: Testmøller er sat op i Lejre område 13, Gearkasse larmer lidt - og vi er nok over de tilladte ca 45-50

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted

Debatoplæg Vindmøller ved Donsted DEBATOPLÆG 6. februar 2013 til den 6. marts 2013 Visualisering af 4 nye vindmøller på 130 meter, set fra Hyttenvej Skagen Frederikshavn Sæby Debatoplæg Vindmøller ved Donsted rojekt: Baggrund Frederikshavn

Læs mere

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby

Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby Aftale om rådgivning til udarbejdelse af helhedsplan for Vinge, samt masterplan for Vinge midtby 15/12/2011

Læs mere

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive.

Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010. Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6. www.skive. FO FO R RS SL LA AG G Vindmøller ved Åsted DECEMBER 2010 Kommuneplantillæg nr. 12 til Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune vindmølleområde 4.V6 www.skive.dk/vindenergi INDLEDNING OG BAGGRUND Skive Kommune

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport

Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport Bilag 2 Visualiseringer naboer Miljøvurdering indeholdende VVM-redegørelse og miljørapport For testvindmølle ved Husumvej, Drantum, Ikast-Brande Kommune Februar 2016 Kolofon Bilag til Miljøvurdering indeholdende

Læs mere

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer

Beskrivelse af vindmølleprojektet Kommuneplantillæg med planmæssige ændringer #BREVFLET# Aalborg Kommune, Plan og Udvikling Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby 14. november 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Øster Hassing Kær Aalborg Kommune har modtaget en ansøgning om

Læs mere

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller

Vindmøller ved Marsvinslund. Oplæg til debat. Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller Vindmøller ved Marsvinslund Oplæg til debat Planlægning af 3 nye 130 m høje vindmøller September 2014 Oplæg til debat om vindmøller ved Marsvinslund SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune om at

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT

OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT OPDATERET ANMELDELSE AF TESTMØLLEPROJEKT Dato: Oprindelig 07.08.2013, opdateret 17. februar 2014 Projekt: 4 prototypemøller og en målemast i Velling Mærsk i Ringkøbing-Skjern Kommune Projektopstiller:

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle

Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Debatoplæg Vindmøller ved Skodsebølle Marts 2016 Vindmøller ved Skodsebølle Lolland Kommune er et af de steder i verden, hvor der produceres mest vedvarende energi pr. indbygger, og kommunen vil fortsætte

Læs mere

Vindmøller ved Stokhøjvej

Vindmøller ved Stokhøjvej til miljørapport for Vindmøller ved Stokhøjvej Visualiseringer af projektets landskabelige påvirkninger VVM-redegørelse og miljøvurdering November 2016 VVM-redegørelse og miljøvurdering af Vindmølleprojekt

Læs mere

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup

Deltag i debatten om nye vindmøller vest for Thorup Til borgere, interesseorganisationer og andre med interesse i det udlagte vindmølleområde Dato: 27. oktober 2014 Kultur, Plan og Fritid Torvegade 15 9670 Løgstør Sagsnr.: 820-2014-26025 Dokumentnr.: 820-2014-218744

Læs mere

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem

RÅDGIVNINGSAFTALE. 1. Opgaven DELAFTALE XX. mellem RÅDGIVNINGSAFTALE DELAFTALE XX mellem Sønderborg Kommune Bygninger & Energi Rådhustorvet 10 6400 Sønderborg Kontaktperson: Torben Andreas Thygesen og medundertegnede Dato 13-05-2014 xxx Tlf. E-mail: CVR-nr.

Læs mere

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet

8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 8. Fornyet behandling af ansøgning om opstilling af 5 ekstra vindmøller ved Holmen ved Hemmet 15-023871 Sagsfremstilling Baggrund

Læs mere

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III

Debatoplæg. 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Debatoplæg 8 vindmøller ved Rødby Fjord III September 2016 DEBATOPLÆG TIL 8 vindmøller ved Rødby Fjord III Vindmøller ved Rødby Fjord III Lolland vil være et moderne bæredygtigt samfund og et internationalt

Læs mere

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby

DEBATOPLÆG. Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby DEBATOPLÆG Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby November 2010 Nyt vindmølleområde ved Bursø nord for Holeby I planstrategien for Lolland Kommune fremhæves, at Lolland er det sted i verden, hvor

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig 30. april 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Lemvig Kommune indsendt af gårdejer Troels Ruby, Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig På lokaliteten Stamphøjvej 36a, 7620 Lemvig Indsendt til: Lemvig

Læs mere

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune.

19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. Program 19:00 Velkomst og indledende oplæg v. ordstyrer borgmester Egon Fræhr, Vejen Kommune. 19:05 Vindmølleplanlægning i Vejen Kommune v. fagkoordinator Thomas Boldsen, Vejen kommune. 19:25 Indlæg omkring

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby

Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby Oplæg til debat om vindmøller syd for Låsby SPF WIND Denmark ApS har søgt Silkeborg Kommune og Skanderborg Kommune om, at opføre tre vindmøller syd for Låsby.

Læs mere

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter

Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter Aftale om totalrådgivning vedr. Vordingborg Kommune - Nyt fælles kommunalt administrationscenter 1 Parterne 1.1 Undertegnede Vordingborg Kommune Postboks 200 Valdemarsgade 443 4760 Vordingborg repræsenteret

Læs mere

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune

Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Velkommen til borgermøde om Vindmøller langs den Midtjyske Motorvej Kommuneplantillæg og forslag til fælles lokalplan nr. 1223 for Vejle Kommune og nr. 331 for Ikast-Brande Kommune Hotel Dalgas, Brande

Læs mere

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.

DEBATOPLÆG. Vindmøller ved Ålsrode. Norddjurs Kommune april 2015. Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs. DEBATOPLÆG Vindmøller ved Ålsrode Norddjurs Kommune april 2015 UDVIKL INGSFOR V A L T NINGE N Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa Tlf: 89 59 10 00 www.norddjurs.dk Visualisering af 150 meter høje vindmøller,

Læs mere

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015

Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737995#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 Indholdsfortegnelse Id Dokumentnavn Sagsnummer Hændelse 3737999#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind mølle område 2 Haved 01.02.20-P16-1-15 09-10-2015 3738000#0 VS Høringssvar til Ide høring for Vind

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX

Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Forslag til Kommuneplantillæg nr. XX Kommuneplanramme 6.T.0X Februar 2015 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk Forslag til Kommuneplantillæg

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede

Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om vindmøller ved Lønborg Hede Debatoplæg om udvidelse af vindmølleparken Lønborg Hede (Lønborg Hede II) Tillæg nr. 59 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund

Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om vindmøller ved Knaplund Debatoplæg om Lokalplan nr. 358 og Tillæg nr. 73 til Kommuneplan 2013-2025 for Debatperiode: fra den 16. september til den 14. oktober 2016 Herning Kommune Billund

Læs mere

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014

Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark. November 2014 Visualisering af seks nye vindmøller ved Gedmose Møllepark November 2014 Visualisering og visuel vurdering Dette hæfte indeholder seks visualiseringer til vurdering af de visuelle konsekvenser der er ved

Læs mere

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk

November 2014. Vindmøller nord for Krejbjerg. sammenfattende redegørelse. www.skive.dk Vindmøller nord for Krejbjerg November 2014 sammenfattende redegørelse Indhold Indledning og baggrund 3 Planvedtagelse 4 Integrering af miljøhensyn i planerne 4 Miljørapportens betydning og udtalelser

Læs mere

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7

ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD. 7 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowidk ENGPARKEN - SUNDBY- HVORUP BOLIGSELSKAB, AFD 7 TOTALRÅDGIVERAFTALE PROJEKTNR A061791 DOKUMENTNR 00 VERSION 01 UDGIVELSESDATO

Læs mere

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021

Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 for Lemvig Kommune EKSISTERENDE VINDMØLLEOMRÅDE 8 IFØLGE KOMMUNEPLAN 2009 2021 FORSLAG Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 10 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleområde 8 kommuneplanområde

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk

13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk Ringkøbing-Skjern Kommune Økonomi- og Erhvervsudvalget 29. september 2015 13. Ansøgning om opstilling af vindmøller ved Sandbæk 15-022379 Sagsfremstilling Ringkøbing-Skjern Kommune har i 2013 modtaget

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2

VVM-anmeldelse for vindmøller vest for Stadil Ringkjøbing-Skjern Kommune - Side 2 23. januar 2013 Anmodning om igangsættelse af VVM-behandling for et nyt vindmølleområde i Ringkjøbing-Skjern Kommune indsendt af lodsejer Jørgen Thesbjerg Halkærvej 1, 6980 Tim VVM-anmeldelse for vindmøller

Læs mere

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro

Vindmøller sydvest for Bækmarksbro Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 Tillæg nr. 2 til Kommuneplan 2009-2021 er udarbejdet med henblik på: - at ændre retningslinjerne for afgrænsningen af og antallet af samt højden på vindmøller i det

Læs mere

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde

vindmøller, øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Invitation til borgermøde 1 MØLLE SKJULT AF BEPLANTNING Vindmøller øst for Rendbæk Indkaldelse af ideer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller øst for Rendbæk. Det nye vindmølleområde forventes

Læs mere

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg.

Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle i Ulfborg. Rentemestervej 8, 2400 København NV Tlf.: 7254 1000 Fax: 7254 1001 E-mail: nkn@nkn.dk Web: www.nkn.dk CVR: 18210932 11. november 2009 J.nr. NKN-31-01632 marma Afgørelse i sagen om opstilling af husstandsvindmølle

Læs mere

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn

Velkommen. Borgermøde om. vindmøller på Hirtshals havn Velkommen Borgermøde om vindmøller på Hirtshals havn Aftenens program 19:00 Velkomst og præsentation, tekniskdirektør Andreas Duus, Hjørring Kommune 19:05 Oplæg om Hirtshals Havns ansøgning ved formand

Læs mere

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx)

Der henvises til bilag 3 Kunstprojekt, Det Nye Universitetshospital kunstnernavn 2013, (skitseprojekt v. kunstnernavn xxxxxxxx) Projektafdelingen Det Nye Universitetshospital Hedeager 3 UDKAST RÅDGIVNINGSKONTRAKT MED BILLEDKUNSTNER DK-8200 Aahus N Tel. +45 78469888 projektafdeling@@dnu.dk www.dnu.rm.dk Kunstopgave til Det Nye Universitetshospital

Læs mere

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemivg Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 9 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde

Læs mere

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen!

2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting. Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! 2-delt borgermøde: Forslag om vindmøller ved Øster Børsting Tirsdag den 21. august 2012 kl.19 Velkommen! Program Første del (fælles) Kl. 19.00 Kl. 19.10 Kl. 19.20 Kl. 19.45 Kl. 20.15 Velkommen v/ Jens

Læs mere

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende

Projektbeskrivelse. Vindmøller vest for Birkende Projektbeskrivelse Vindmøller vest for Birkende Februar 2014 1 Projektansøger: Wind1 A/S Jesper Houe Projektleder Holgersgade 1 7900 Nykøbing Mors Mobil: 22 52 30 11 E-mail: jh@wind1.dk På vegne af lodsejeren

Læs mere

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21.

Aftalen træder i kraft ved underskrift, og er gældende indtil 1. november 2012, eller til den opsiges skriftligt af en af parterne, jf. punkt 1.21. 1 Kontrakt vedrørende rådgivning og bistand til forarbejdet til etablering af campus i Næstved 1.1 Parterne Følgende kontrakt er indgået mellem Næstved Kommune Teatergade 8 4700 Næstved CVR. 2918 9625

Læs mere

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune

Vindmølleplanlægning. Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed Morsø Kommune Vindmølleplanlægning Borgermøde om vindmølleplanlægning foroffentlighed - 20.06.2016 Program 19.00 Velkomst - Hans Ejner Bertelsen 19.15 Proces og mål for planlægningen - Arne Kirk 19.30 Planlægning for

Læs mere

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo

Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Anmeldelse af Vindmøller på Odense havneterminal ved Munkebo Eksempel på visualisering af projektet set fra sydsydvest (EMD) Projektansøger Energi Fyn Holding A/S Att: Jette I. Kjær Sanderumvej 16 5250

Læs mere

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY

Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT. Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi PROJEKT Morsø kommune 27. marts 2017 ALTERNATHY The best windressource The most biomass 3/20 . www.energinet.dk/ Power right now Wind power share 119%

Læs mere

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1.

Godkendelse af kommuneplantillæg og Lokalplan (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. Punkt 2. Godkendelse af kommuneplantillæg 10.014 og Lokalplan 10-7-103 (med Miljørapport), Vindmøller, Nørrekær Enge II, Landområde Nibe (1. forelæggelse) 2014-2818 By- og Landskabsforvaltningen indstiller,

Læs mere

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2

Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Debatoplæg om vindmøller ved Holmen 2 Udvidelse af vindmøllepark ved Holmen Debatoplæg om Lokalplan nr. 400 og Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025 for Ringkøbing-Skjern Kommune Debatperiode: fra den

Læs mere

Vindmøller Grønkærvej

Vindmøller Grønkærvej Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2013 for Lemvig Tillæg nr. 17 til plan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner

Læs mere

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående:

Vejdirektoratet har modtaget spørgsmål til udbudsmaterialet for ovennævnte udbud. Spørgsmål og tilhørende svar fremgår af nedenstående: DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 20. juli 2012 12/05799-2 Anne Mette Sommer ANSO@vd.dk +45 7244 2239 Til samtlige modtagere af udbudsmateriale vedrørende udbud ANL-UDB.R002 Rammeaftale om rådgivning

Læs mere

Vindmøller ved Hallendrup

Vindmøller ved Hallendrup Debatopl æg Vindmøller ved Hallendrup Indkaldelse af ideer og forslag Vindmølle Område for vindmøller fra 50-80 meter i total højde Område for Vindmøller fra 100 meter i total højde Voldum Vissing erg

Læs mere

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område.

Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Kære alle Hermed et lille nyhedsbrev, som denne gang omhandler mulige havvindmøller i vores område. Jeg vil anbefale Jer alle at deltage i det offentlige høringsmøde d. 20 maj på Lemvig Gymnasium fra 19.00

Læs mere

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede

NOTAT. Vindmøller nord for stilleområde ved Randbøl Hede NOTAT Projekt Vindmøller på Flyveplads Vandel Kunde Telos Energy ApS Notat nr. 1 Dato 18-04-2012 Til Vejle Kommune, Marianne Bjerre Fra Albert Ernest Coutant og Allan Jensen Kopi til Anders Dolmer Vindmøller

Læs mere

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose

Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose Forslag til Tillæg nr. 7A Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing-Skjern Kommune Ringkøbing-Skjern Kommune 15. marts 2011

Læs mere

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune

Tillæg nr. 7B. Til Ringkøbing-Skjern Kommuneplan Område til vindmøller ved Videbæk Mose. Ringkøbing-Skjern Kommune Tillæg nr. 7B Til Ringkøbing-plan 2009-2021 Område til vindmøller ved Videbæk Mose Kort- & Matrikelstyrelsen og Ringkøbing- Ringkøbing- 16. august 2011 1 FORORD TIL KOMMUNEPLANTILLÆGGET Kommuneplantillægget

Læs mere

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby

Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby Debatoplæg om Vindmøller ved Lavensby - Indkaldelse af forslag og idéer Debatperiode 6. februar til 6. marts 2013 Februar 2013 Vindmøller ved Lavensby Visualiseringen på forsiden viser 5 stk. vindmøller

Læs mere

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tilæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemivg Kommune. Tillæg nr. 9 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2013 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 9 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: - At ændre afgrænsningen af det fremtidige rammeområde vindmølleormåde

Læs mere

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER:

PROJEKTFORSLAG. PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: 00.00.00-P19-537-11 (2011080304A) PROJEKTFORSLAG PROJEKT Stakroge ANSØGNING OM TILLADELSE TIL ETABLERING AF VINDMØLLER PROJEKTUDVIKLER: Mobil: +45 2688 0027 E-mail: te@esmannenergy.dk Herning Kommune Att.

Læs mere

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015.

Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt Skovengen i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. Vindmøllepark Skovengen Der afholdes fordebat om vindmølleprojekt "Skovengen" i perioden fra den 7. august 2015 til den 4. september 2015. I fordebatperioden har du mulighed for indsende synspunkter og

Læs mere

Vindmølle Projekt. Barløse Mark

Vindmølle Projekt. Barløse Mark Vindmølle Projekt Barløse Mark 1 Assens Kommune Plan og Byg Willemoesgade 15 5610 Assens Att.: Ann-Mett Rønsholt Dato: 22.03.2010 Ansøgning om opsætning af vindmøller på Barløse Mark Vedlagt følger ansøgning

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune

Forslag til tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune. Tillæg nr. 17 til Kommuneplan for Lemvig Kommune Forslag UDKAST Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2013 for Tillæg nr. 17 til Kommuneplan 2013-2025 er udarbejdet med henblik på: At tilpasse afgrænsningen af de tre vindmøllezoner i Kommuneplan 2013-25

Læs mere

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S

Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Rammeaftale om teknisk rådgivning og bistand for Forsyning Helsingør Varme A/S Juni 2016 Sagsnr. Dok.nr. Side 1 af 9 Parterne Mellem Forsyning Helsingør Varme A/S Haderslevvej 25 3000 Helsingør Repræsenteret

Læs mere

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale:

CVR nr. xxxxx. I det følgende kaldet rådgiveren har indgået nedenstående aftale: Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk AFTALE om teknisk rådgivning og bistand iht. ABR 89 Dato: 22. april 2013 J.nr.: 1 Parterne Undertegnede Lejre Kommune Lejrevej

Læs mere

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital.

Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. Sag: Virksomhedens navn: Opgavens navn: Aftale om finansiel og processuel bestillerrådgivning til Glostrup Hospital. 1. Parterne: I det følgende kaldet Klienten og medundertegnede: I det følgende kaldet

Læs mere

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg

Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg Viborg Kommune Teknik & Miljø Planlægger Rasmus Trangbæk Kjærsgaard Prinsens Allé 5 8800 Viborg 20. marts 2015 Sagsnr.: 2015030021 Tlf. direkte: 62259570 energiplaner@naturgas.dk HMN Naturgas I/S' høringssvar

Læs mere

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase

Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner. Oplæg fra borgermøde I idefase Borgermøde den 6. oktober 2015 Vindmøller langs den Midtjyske motorvej Ikast Brande og Vejle kommuner Borgermøde den 6. oktober 2015 Kl. 19.00-19.10 Velkomst v/ borgmester Carsten Kissmeyer, Ikast-Brande

Læs mere

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup

Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Tillæg nr 27 - Vindmøller syd for Gjurup Forslag Dato for offentliggørelse af forslag 10. april 2013 Høringen starter 10. april 2013 Høringen slutter 5. juni 2013 Redegørelse Med dette kommuneplantillæg

Læs mere

Anmeldelse af vindmøller

Anmeldelse af vindmøller Anmeldelse af vindmøller Vindmølleområde T18 ved Fonvad i Herning Kommune Visualisering af 4 nye møller ved Fonvad set fra Odinsvej 21. oktober 2013 Ansøger og baggrund Erik Fiedler Jensen, Helstrupvej

Læs mere

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2)

VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) 06-06-2016 Ringkøbing-Skjern Kommune Land, By og Kultur VVM-anmeldelse for udvidelse af mølleområde Holmen (Holmen 2) Hermed fremsendes VVM-anmeldelse med henblik på igangsætning af mølleplanlægningen

Læs mere

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af

Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af Bemærkninger til tidslinje i indsigelse af 10.09.2014 03.09.2010 Ingen bemærkninger 19.01.2012 Forslag 3c placerer ingen mølle på areal tilhørende Grønhedevej 10 04.12.2012 Plan- og Miljøudvalget beslutter

Læs mere

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt

A. EJERSEN. Udkast til Rådgivningskontrakt A. EJERSEN Udkast til Rådgivningskontrakt Indholdsfortegnelse 1. Parterne 1 2. Opgaven 1 3. Aftalegrundlag 2 4. B. RÅDGIVERSENS ydelser 2 5. A. EJERSENS ydelser 2 6. Tidsfrister 3 7. Økonomisk grundlag

Læs mere

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33

KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 KOMMUNEPLAN 2004-2016 Gl. Varde Kommune Tillæg 33 Varde Kommune September 2007 Tillæg nr. 33 til Kommuneplan 2004-2016, Gl. Varde Kommune Baggrund Baggrunden for kommuneplantillægget er et ønske om at

Læs mere

Omstilling til vedvarende energi kom til dialogmøde

Omstilling til vedvarende energi kom til dialogmøde På ve energ j til vedvar e i På ve energ j til vedvar e i nde - med bioga sanlæ g - med vindm øller nde Omstilling til vedvarende energi kom til dialogmøde I Lejre Kommune vil vi omlægge mindst 30 % af

Læs mere

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune

Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune 27. november 2013 Anmodning om udpegning af nyt vindmølleområde i Struer Kommune Indsendt af gårdejer Hans Michaelsen, Kalkværksvej 7, 7790 Thyholm Tage Kristensen, Havrelandsvej 9, 7790 Thyholm På lokaliteten

Læs mere

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling

Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt Nye mulige fremtidige vindmølleområder i Salling VIBORG AMT - Miljø og Teknik J.nr. 8-52-6-2-4-05 Tillæg nr. 6 til Regionplan 2005 for Viborg Amt er udarbejdet

Læs mere

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1

Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Ansøgning vedr. vindmølleområde 1 Sagsnummer: Lokalitet: Ansøger: Konsulent: 01.02.20-G01-7-12 sydvest for Sæsing eksisterende vindmølleområde med 6 stk. 660 kw 4 eksisterende mølleejere bl.a. Niels Jørgen

Læs mere

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård

Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Vurdering af z-koordinatens betydning for beregnet støj og skyggekast samt linje gennem navhøjderved vindmølleprojekt ved Tornbygård Beregning, støj og skyggekast I forbindelse med udarbejdelsen af VVM

Læs mere

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til

Idéoplæg. Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller ved Overgaard Dalbyover. fra til Idéoplæg Indkaldelse af idéer og forslag Havndal vedr. nye vindmøller Dalbyover geodatastyrelsen, Miljøministeriet Udbyhøj Råby Gjerlev Gassum Øster Tørslev fra 16.11.2016 Asferg Spentrup Fårup Mellerup

Læs mere

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan

Tillæg 33. Silkeborg Kommuneplan Tillæg 33 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Vedtaget af Silkeborg Byråd den 21. december 2015 Silkeborg Kommune offentliggør hermed Tillæg 33 til Kommuneplan 2013-2025. Silkeborg Byråd har 21. december 2015

Læs mere

VIBORG STIFTSØVRIGHED

VIBORG STIFTSØVRIGHED Viborg, den 9/12 2013 Løbenr. 130191/13 AKG VIBORG STIFTSØVRIGHED Lemvig Kommune Teknik og Miljø Rådhusgade 2 7620 Lemvig Indsigelse mod opsætning af husstandsmølle på ejendommen Lemvigvej 16, 7620 Lemvig.

Læs mere

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk

Velkommen til borgermøde 2. juni 2015. Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad. www.ikast-brande.dk Velkommen til borgermøde 2. juni 2015 Planlægning for vindmøller på Københavnerhede ved Isenvad www.ikast-brande.dk Program for borgermødet 16.00 16.05 16.50 16.55 17.20 Velkomst - Carsten Kissmeyer, borgmester

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon.

Afgørelsen er truffet af formand Anita Rønne og ejendomsmægler Flemming F. Bentzon. Taksationsmyndighedens afgørelse om værditab vedrørende ejendommen Muldbjergvej 4, 4733 Tappernøje, som følge af opstilling af vindmøller ved St. Røttinge i henhold til lokalplan nr. 049 for Næstved Kommune

Læs mere

Udskiftningsordningen blev der ryddet op?

Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Udskiftningsordningen blev der ryddet op? Landskabelig analyse Udarbejdelse af VVM Visualisering Design af vindmølleparker Planlægning SJ-Consult Landskabsarkitekt Susan Jessien Vestergade 48 H 8000 Århus

Læs mere

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune

VINDMØLLER I VARDE KOMMUNE V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune I V/ Ivar Sande, Plan og Byggechef, Varde Kommune Varde Kommune sigter mod en CO2 neutral energiproduktion Vision Varde Byråd ønsker at medvirke til, at de nationale mål for udnyttelse af alternative energikilder

Læs mere

Vindmøller ved Stakroge

Vindmøller ved Stakroge Vindmøller ved Stakroge Debatoplæg Debatperiode: 8/10 2015-5/11 2015 Tillæg nr. 28 til Kommuneplan 2013-2024 Vindmøller ved Stakroge Med dette debatoplæg indledes planlægningen for et konkret vindmølleprojekt

Læs mere

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse)

Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) Punkt 7. Vindmølleområde ved Lyngdrup. Kommuneplantillæg 5.016, Lokalplan 5-9-106 og Miljørapport (MV og VVM) (2. forelæggelse) 2014-2822 By- og Landskabsudvalget indstiller, at byrådet godkender ovennævnte

Læs mere

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND

AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 of 6 AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND I forbindelse med almindelige bestemmelser for teknisk rådgivning og bistand (iht. ABR 89). 1. Parterne 1.1 Undertegnede Syddjurs Kommune Plan og Udvikling

Læs mere

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING

VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING VINDPARK ØSTER BØRSTING INFORMATIONSMØDE OM VÆRDITABSORDNINGEN I VINDPARK ØSTER BØRSTING Politisk behandling af vindmølleprojektet Vindpark Øster Børsting Viborg Kommune har den 5. juli 2012 offentliggjort

Læs mere

Vindmøller på Avedøre Holme

Vindmøller på Avedøre Holme Indkaldelse af ideer og synspunkter Hvidovre Kommune planlægger nu for opstilling af tre nye vindmøller på Avedøre Holme. Det nye vindmølleområde forventes at bestå af tre vindmøller, som opstilles langs

Læs mere

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf

Placering og støjberegning af V39 vest for Bale.pdf Rikke Bøgeskov Hyttel Fra: Rikke Bøgeskov Hyttel Sendt: 19. oktober 2012 14:24 Til: Rikke Bøgeskov Hyttel Emne: VS: Anmeldelse af vindmølleprojekt ved Bale Vedhæftede filer: Placering og støjberegning

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet

Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget Teknik- & Miljøsekretariatet Åben dagsorden Teknik- og Miljøudvalget 2014-2017 Teknik- & Miljøsekretariatet Hjørring Kommune 7. oktober 2015 Side 1. Mødedato: 7. oktober 2015 Mødet påbegyndt: kl. 08:30 Mødet afsluttet: kl. Mødested:

Læs mere

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE

KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE KOMMUNERNES VINDMØLLEPLANLÆGNING OG STØJDEBATTEN HENRIK HØEGH MILJØORDFØRER (V) FORMAND FOR KLIMA- MILJØ- OG TEKNIKUDVALGET, LOLLAND KOMMUNE VINDMØLLEBEKYMRINGEN Naboer er bekymrede for deres livskvalitet.

Læs mere

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning.

NORDDJURS KOMMUNE AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND. har indgået nedenstående aftale om totalrådgivning. AFTALE OM TEKNISK RÅDGIVNING OG BISTAND 1 Parterne 1.1 Undertegnede Norddjurs Kommune Torvet 3 8500 Grenaa i det følgende kaldet klienten, 1.2 og medundertegnede i det følgende kaldet rådgiveren, har indgået

Læs mere

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE

ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE VÆRDITABSORDNING ORIENTERINGSMATERIALE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD I BORNHOLMS REGIONSKOMMUNE INFORMATIONSMØDE OM VINDMØLLER VED TORNBYGÅRD Bornholms Regionskommune har den. marts 0 offentliggjort forslag

Læs mere