Manual abstract:... 5 Funktioner og fordele Funktioner til papirhåndtering Tolkning af indikatormønstre...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Manual abstract:... 5 Funktioner og fordele......6 Funktioner til papirhåndtering......6 Tolkning af indikatormønstre..."

Transkript

1 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd, størrelse, tilbehør osv.). Detaljeret instruktioner er i Brugerguiden. Brugsanvisning Betjeningsvejledning Brugervejledning Brugermanual Brugsvejledning

2 Manual abstract: HEWLETT-PACKARD FRASKRIVER SIG SPECIFIKT STILTIENDE ANSVAR FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Hewlett- Packard påtager sig intet ansvar for direkte, indirekte eller hændelige skader, følgeskader eller andre skader, der hævdes at være opstået i forbindelse med levering eller brug af disse oplysninger. Varemærker Microsoft og Windows er varemærker, der er registreret i USA, og som tilhører Microsoft Corporation. PostScript er et varemærke tilhørende Adobe Systems Incorporated. Hewlett-Packard Company Chinden Boulevard Boise, Idaho USA Indholdsfortegnelse 1 Grundlæggende oplysninger om finisheren Oversigt. 5 Funktioner og fordele 6 Funktioner til papirhåndtering.6 Tolkning af indikatormønstre Finisher-opgaver Oversigt Konfiguration af kontrolpanelets indstillinger Fremstilling af brochurer..13 Brug af hæfteenheden Valg af hæfteenhed...25 Isætning af hæftepatronen.. 31 Valg af udskriftsbakke Placering af udskriftsbakkerne.

3 ...33 Valg af udskriftsbakke Problemløsning Oversigt Løsning af almindeligt forekommende problemer...36 Meddelelser, der vises i kontrolpanelet Udbedring af papirstop...42 Appendiks A Specifikationer Oversigt Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer...50 Strømforbrug Strømkrav 51 Kredsløbskapacitet...51 Driftsmiljø..

4 ...52 Understøttede medietyper.. 53 Understøttede medier.54 Appendiks B Lovgivningsmæssige oplysninger Oversigt Overensstemmelseserklæring Canadiske DOC-regulativer DAWW Indholdsfortegnelse 3 Appendiks C Service og support Oversigt Garantioplysninger Stikordsregister 4 Indholdsfortegnelse DAWW 1 Grundlæggende oplysninger om finisheren Oversigt Funktioner og fordele Tolkning af indikatormønstre DAWW Oversigt 5 Funktioner og fordele HP multifunktionsfinisher er en brugervenlig enhed, der er udstyret med en række funktioner, som giver dig mulighed for at forsyne dine dokumenter med den ønskede finish. Du kan frembringe komplette dokumenter med et professionelt udseende derhjemme eller på kontoret i et enkelt trin, hvorved du sparer tid og penge, fordi du ikke behøver at sende dokumenterne ud til professionelle grafikere eller lignende. Funktioner til papirhåndtering Du kan anvende enheden til at stable, hæfte, midterhæfte og folde store mængder papir efter behov. HP multifunktionsfinisher er udstyret med følgende funktioner: Understøttelse af 50 sider pr. minut. Forskellige muligheder for placering af hæfteklammer: en eller to hæfteklammer (øverst til venstre, til stående og liggende format) to sidehæfteklammer (på mediets bageste kant) Hæftning af op til 50 ark papir i A4- og Letter-format pr. dokument. Hæftning af op til 25 ark papir i A3- og Ledger-format pr. dokument. Foldning af enkeltsider. Midterhæftning og foldning af brochurer, der består af op til 10 ark papir (40 sider). Højkapacitetsstabling af op til ark papir i A4- og Letterformat eller op til 500 ark papir i A3- og Ledger-format. Stabling af transparenter, konvolutter, etiketter samt hullet papir og enkeltark. Stabling af op til 40 brochurer, der består af op til 5 ark (20 færdige sider) papir i A3- og Ledger-format. Mulighed for at anvende forskelligt omslagskarton med en vægt på op til 199 g/m2. er i service-tilstand. forekommer fejlfunktion i enheden. Enheden er slukket. Konstant gul Slukket DAWW Tolkning af indikatormønstre 7 Bemærk! Serviceindikatorerne, der befinder sig på bagsiden af enheden, angiver specifikke fejloplysninger til brug for kundesupport og serviceteknikere. Hvis den røde serviceindikator lyser, skal du kontakte en servicetekniker. 8 1 Grundlæggende oplysninger om finisheren DAWW 2 Finisher-opgaver Oversigt Konfiguration af kontrolpanelets indstillinger Fremstilling af brochurer Brug af hæfteenheden Valg af udskriftsbakke Brug af stackeren Brug af andre funktioner i printerdriveren DAWW Oversigt 9 Konfiguration af kontrolpanelets indstillinger Enheden monteres på venstre side af HP-printeren. Du kan ændre indstillingerne for standardjobforskydning og standardhæfteenhedshandlinger via printerens kontrolpanel i menuen KONFIGURATION AF MULTIFUNKTIONSFINISHER. Bemærk! Systemadministratoren kan begrænse adgangen til jobforskydning og standardhæfteenhedshandlinger. Forskydningshandlinger Forskydningshandling: Nej Når tilstanden FORSKYDNING er deaktiveret, stakkes alle job uden separation. Når tilstanden FORSKYDNING er aktiveret, separerer enheden automatisk komplette job eller mopier (flere originale udskrifter af et enkelt job). Det enkelte job eller den enkelte mopi separeres ved særskilt indstilling af jobbene (gælder for job, der ikke hæftes). Forskydningshandling: Ja Bemærk! Forskydningsfunktionen er kun tilgængelig i stacker-bakken (bakke 1) og kun for job, der ikke hæftes. Du kan vælge den

5 tilgængelige hæfteenhedshandling via printerdriveren (du kan f.eks. vælge at anvende en eller to hæfteklammer) Finisher-opgaver DAWW Standardhæfteenhedshandlinger for bakke 1 (stacker-bakke) Ingen hæftning Hvis standardhandlingen er indstillet til INGEN HÆFTNING, hæftes jobbet ikke. Hvis standardhandlingen er indstillet til ÉN HÆFTEKLAMME, anbringes hæfteklammen i dokumentets øverste venstre hjørne. Hvis du udskriver i liggende format, justeres placeringen af hæfteklammen automatisk, så den anbringes i øverste venstre hjørne af det liggende layout.

6 Hvis standardhandlingen er indstillet til TO HÆFTEKLAMMER, anvendes der to hæfteklammer til ét job eller til mopier. Begge hæfteklammer anbringes parallelt med den kant, der er nærmest printeren (den bageste kant). Hjørnehæftning To hæfteklammer DAWW Konfiguration af kontrolpanelets indstillinger 11 Foldelinjeindstillinger for bakke 2 Bemærk! Anvend indstillingen JUSTERINGER TIL MULTIFUNK. FINISHER til at få adgang til justering af foldelinjer. FOLDELINJEJUSTERING: Vælg LTR-R & A4-R for at justere foldelinjen for ark på LTR-R & A4-R 216 x 279 mm eller 210 x 279 mm. FOLDELINJEJUSTERING: Vælg LEGAL & JISB4 for at justere foldelinjen for ark på LEGAL & JISB4 216 x 356 mm eller JIS B4-ark. FOLDELINJEJUSTERING: Vælg 11x17 & A3 for at justere foldelinjen for ark på 11x17 & A3 279 x 432 mm eller A3-ark. Juster placeringen af foldelinjen i overensstemmelse med arkstørrelsen. Det er muligt at justere indstillingen i intervaller på +/- 0,15 mm, dog maksimalt +/- 2,1 mm. Bemærk! Kontakt en servicemedarbejder, hvis foldelinjen og hæftepositionen ikke passer sammen Finisher-opgaver DAWW Fremstilling af brochurer Du kan anvende forskellige programmer, f.eks. dtp-programmer, til at fremstille en brochure. Se den brugervejledning, der følger med det pågældende program, hvis du ønsker oplysninger om fremstilling af brochurer. skal have samme størrelse som de andre ark. også følgende: Stacker-bakken kan indeholde op til stablede ark (uden hæfteklammer). Det er muligt, at enheden højst kan hæfte op til 50 sider, når der er tale om kraftigere medier. Hvis det job, der skal hæftes, kun består af et enkelt ark, eller hvis det består af mere end 50 ark, leverer enheden jobbet til bakken, men der foretages ikke hæftning. Valg af hæfteenhed Du kan normalt vælge hæfteenheden via det anvendte program eller driveren, selvom visse indstillinger muligvis kun er tilgængelige via driveren. h& HP Jet-Link-stikket. Udskriv en konfigurationsside for at se, om enheden fungerer normalt. Kontakt nærmeste autoriserede HP-serviceleverandør, hvis printeren stadig ikke genkender enheden. (Se "Service og support" på side 61.) Printeren genkender ikke enheden, eller indikatoren på enheden lyser ikke Problemløsning DAWW Almindeligt forekommende problemer med enheden Situation Jobbet blev ikke hæftet. Mulig årsag/løsning Hæfteenheden er løbet tør for hæfteklammer, og AUTOMATISK FORTSÆT er indstillet til TIL. Der er blevet sendt et enkeltsidejob til hæfteenheden, og denne type job hæftes ikke. Der er blevet anvendt et forkert papirformat eller en forkert papirtype til jobbet. Der er blevet sendt mere end 50 ark medie af 75 g/m2 til hæfteenheden, hvilket overskrider den maksimale kapacitet. Bemærk! Både transparenter, konvolutter, etiketter og enkeltark kan udskrives til stacker-bakken. Hæfteenheden kan hæfte job bestående af 2-50 ark medie af 75 g/m2. Hvis jobbet er tykkere end dette, udskrives det uden at være blevet hæftet. Stacker-bakken kan maksimalt indeholde ark, afhængigt af det anvendte papirs format og vægt. Der sidder bøjede eller brækkede hæfteklammer i hæfteenhedens hoved. Der er opstået hæfteklammestop, eller et hæfteklammestop er for nyligt blevet afhjulpet (op til to på hinanden følgende job er muligvis ikke blevet hæftet). Jobbet blev sendt til en anden bakke end stacker-bakken, fordi der er blevet anvendt et forkert papirformat eller en forkert papirtype til jobbet. Interfacekablet til hæfteenheden er muligvis defekt eller ikke tilsluttet korrekt. Jobbet blev sendt til en anden udskriftsbakke end forventet. Papiret opfylder ikke udskriftsbakkens specifikationer (se "Specifikationer" på side 47, eller gå til Kontroller, at den korrekte udskriftsbakke er valgt i printerdriveren. Se brugervejledningen til printeren, hvis du ønsker yderligere oplysninger om ændring af indstillingerne i printerdriveren. DAWW Løsning af almindeligt forekommende problemer 37 Almindeligt forekommende problemer med enheden Situation Udskriftsmediet sidder fast. Mulig årsag/løsning Sørg for, at du anvender et medie med en vægt og i et format, der understøttes af enheden (se "Understøttede medier" på side 54). Bemærk! Brug af papir, der ikke opfylder HPs specifikationer, kan resultere i problemer, der nødvendiggør reparation af enheden. En sådan reparation er ikke omfattet af Hewlett-Packards garanti- og serviceaftaler (se "Understøttede medier" på side 54). Kontroller alle kabler og stik mellem printeren og enheden. Gentagne mediestop, der opstår, når udskriftsmediet transporteres mellem printeren og enheden, kan betyde, at printeren og enheden er anbragt på et ujævnt grundlag. Anbring enheden på en plan overflade. Se enhedens installationsvejledning, hvis du ønsker oplysninger om, hvordan enheden anbringes på en plan overflade. Der forekommer generelle og gentagne problemer med hæfteklammestop. EKSTRABAKKE 02 Brochurebakken er fuld. I HÆFTEOMRÅDE AKTIVERET HÆFTER LAV BEHOLDN. Udskift hæftepatronen. at jobbet opfylder specifikationerne for hæftning. Se "Understøttede medier" på side 54. Kontroller, at jobbet opfylder specifikationerne for midterhæftning. FOR MANGE SIDER I HÆFTEJOB Jobhøjden overskrider hæfteenhedens kapacitet. Højden på det job, der skal hæftes, må ikke overstige 50 ark med en papirvægt på 75 g/m2. Sideantallet er for stort til, at der kan foretages midterhæftning. FOR MANGE SIDER TIL AT LAVE FOLDER HÆFTESTOP Der forekommer hæfteklammestop. Kontroller, om der sidder en hæfteklamme fast i hæftepatronen. Kontroller, om der sidder medie fast i printerens udskriftsområde eller i enhedens indføringsområde PAPIRSTOP I VENSTRE PAPIRBAKKE Der er opstået papirstop i foldeenheden Problemløsning DAWW Meddelelser i kontrolpanelet Meddelelse PAPIRSTOP I VENSTRE PAPIRBAKKE PAPIRSTOP I VENSTRE PAPIRBAKKE PAPIRSTOP I VENSTRE PAPIRBAKKE Beskrivelse Der er opstået papirstop i papirgangsområdet.

7 Anbefalet handling Kontroller, om der sidder medie fast i printerens udskriftsområde eller i enhedens indføringsområde. Der er opstået papirstop i foldeområdet. Kontroller, om der sidder medie fast i enhedens indføringsområde eller foldeområde. Der er opstået papirstop i brochurebakkeområdet. Kontroller, om der sidder papir fast i brochurebakkeområdet og i foldemekanismen zz FEJL Der er opstået en fejl i enheden. PÅ OUTPUTENHED Kontroller kablerne, sluk produktet, og tænd igen. Hvis der vises en fejlmeddelelse igen, skal du notere meddelelsen og kontakte en fagmand. DAWW Meddelelser, der vises i kontrolpanelet 41 Udbedring af papirstop Meddelelsen PAPIRSTOP I VENSTRE PAPIRBAKKE vises i kontrolpanelet Flyt enheden væk fra printeren. Fjern mediet fra ethvert område, som der kan opstå mediestop i. Tilslut enheden igen. Vent, til der vises en konstant grøn statusindikator. Bemærk! Når du udbedrer mediestop, skal du passe på ikke at rive mediet i stykker. Hvis blot et lille stykke papir sidder fast i enheden, kan det forårsage yderligere mediestop. Steder, hvor der kan opstå mediestop Papirgang Hæfteenhed Foldeområde Brochurebakke (bakke 2) Foldeenhed 42 3 Problemløsning DAWW 1 Sådan udbedrer du et hæfteklammestop i enheden Åbn dækslet til hæfteenheden. Træk hæfteenheden hen mod dig selv. det lille dæksel med den grønne markering op. Fjern den beskadigede hæfteklamme. Luk dækslet til hæfteenheden DAWW Udbedring af papirstop 45 2 Sådan udbedrer du et hæfteklammestop i den øverste del af hæfteenhedens hoved 1 2 Udfør trin 1 til 4 ovenfor for at udbedre et hæfteklammestop. Find den beskadigede hæfteklamme bagest i hæfteenhedens hoved, og fjern hæfteklammen. Udfør trin 10 og 11 ovenfor for at udbedre et hæfteklammestop Problemløsning DAWW A Specifikationer Oversigt Fysiske specifikationer Miljømæssige specifikationer Mediespecifikationer DAWW Oversigt 47 Fysiske specifikationer Enhedens størrelse Gør plads til enheden et sted, hvor følgende fysiske og miljømæssige krav samt printerkrav er opfyldt. Bemærk! De viste tegninger er ikke målfaste. 233 mm 310 mm 647 mm mm 904 mm 357 mm 298 mm 233 mm 310 mm 647 mm HP multifunktionsfinisher (set fra siden og ovenfra) 985 mm 35 mm 603 mm 48 A Specifikationer DAWW Placeringskrav til printeren: Et plant gulvareal Et frit område omkring printeren Et lokale med god ventilation Enheden må ikke udsættes for direkte sollys eller kemikalier, herunder ammoniakbaserede rengøringsmidler Tilstrækkelig strømforsyning (15 A, 110 V- eller 220 Vkredsløb, der er placeret i nærheden af printeren) Et stabilt miljø ingen store udsving i temperatur eller luftfugtighed Relativ luftfugtighed på 10-80% Rumtemperatur på 10 C til 32,5 C HP multifunktionsfinisher, enhedens vægt: 44,4 kg DAWW Fysiske specifikationer 49 Miljømæssige specifikationer Strømforbrug Strømforbrug (gennemsnit, i watt) Strømforbrug med typisk udskriftsenhed Produktstatus Udskrivning ( V-enheder) ( V-enheder) Standby ( V-enheder) ( V-enheder) Energispar 1 (blæser kører) ( V-enheder) ( V-enheder) Lavenergi ( V-enheder) ( V-enheder) Slukket ( V-enheder) ( V-enheder) ADFkopiering/ udskrivning ( V-enheder) ( V-enheder) watt watt watt watt 440 watt 440 watt 485 watt 485 watt 70 watt 70 watt 115 watt 115 watt 230 watt 230 watt 275 watt 275 watt 0,5 watt 1,3 watt 0,5 watt 1,3 watt watt watt watt watt 50 A Specifikationer DAWW Strømkrav Strømkrav (acceptabel netspænding) V (+/- 10%) V (+/- 10%) 220 V (+/- 10%) Hz (+/- 2 Hz) 50 Hz (+/- 2 Hz) 60 Hz (+/- 2 Hz) Kredsløbskapacitet Anbefalet kredsløbskapacitet, minimum V V 15,0 A 6,5 A DAWW Miljømæssige specifikationer 51 Driftsmiljø Driftstemperatur Luftfugtighed under drift Opbevaringstemperatur Luftfugtighed ved opbevaring Hastighed 10 C til 32,5 C Relativ luftfugtighed på 10-80% 0 C til 35 C Relativ luftfugtighed på 10-95% 50 sider pr. minut Beskyttelse af miljøet Hewlett-Packard Company bestræber sig på at levere kvalitetsprodukter på en miljømæssig ansvarlig måde. HP multifunktionsfinisheren er udviklet, så den har adskillige egenskaber, der minimerer indvirkningen på miljøet. 52 A Specifikationer DAWW Understøttede medietyper Følgende medietyper understøttes af HP multifunktionsfinisheren: almindeligt papir fortrykt papir brevpapir (undtagen brevpapir med strukturtryk og lavtemperaturblæk) transparenter hullet papir etiketter kraftigt skrivepapir genbrugspapir farvet papir karton groft papir blankt papir konvolutter enkeltark brugerdefineret papir (fem typer) DAWW Miljømæssige specifikationer 53 Understøttede medier Specifikationer for understøttede medier Bemærk! Transparenter, konvolutter, hullet papir, enkeltark og etiketter kan kun udskrives til bakke 1. ark, der kan hæftes og foldes (angivet efter medievægt) Medievægt 64 g/m2 til 80 g/m2 90 g/m2 til 105 g/m2 Letter/A4, Ledger/A3 og Legal/B4 Højst 10 ark Højst 5 ark Bemærk! Ved fremstilling af brochurer med en medievægt på 64 g/m2 til 80 g/m2, kan et omslagsark på op til 199 g/m2 kombineres med de 10 ark. Der understøttes ikke andre kombinationer. DAWW Miljømæssige specifikationer A Specifikationer DAWW B Lovgivningsmæssige oplysninger Oversigt Overensstemmelseserklæring Canadiske DOC-regulativer DAWW Oversigt 57 Overensstemmelseserklæring i henhold til ISO/IEC Guide 22 og CEN/CENELEC EN Producentens navn: Hewlett-Packard Company Producentens adresse: Montemorelos 299, Guadalajara, Jalisco, Mexico erklærer, at produktet Produktnavn: HP multifunktionsfinisher Modelnummer: Produkttilbehør: C8088A ikke tilgængeligt opfylder følgende produktspecifikationer: SIKKERHED: IEC 950:1991+A1+A2+A3+A4/EN 60950:1992+A1+A2+A3+A4+A11 IEC 825-1:1993/EN :1994 Klasse 1 (Laser/Lysdiode) UL1950, 3.

8 udgave EMC: CISPR 22:1997/EN 55022:1998 Klasse A EN 55024:1998 IEC :1998/EN :1995 IEC :1994/EN : FCC-benævnelse 47 CFR, Afsnit 15, Klasse A /ICES-003, Stykke 3 AS/NZS 3548:1992/CISPR 22:1993 Klasse A 1 Yderligere oplysninger: Det erklæres herved, at produktet overholder kravene i EMC-direktivet 89/336/EEC og i Low Voltage Directive 73/23/EEC (direktiv om lavspænding) og bærer CE-mærket i overensstemmelse hermed. 1) Produktet blev testet i en typisk konfiguration med Hewlett-Packard-pc-systemer. 2) Denne enhed overholder Afsnit 15 i FCCreglerne. Brugen er underlagt følgende to betingelser: (1) denne enhed må ikke forårsage skadelige forstyrrelser, og (2) denne enhed skal acceptere enhver modtagen forstyrrelse, herunder forstyrrelser, som kan forårsage uønsket drift. Hewlett-Packard Company Guadalajara, Jalisco, Mexico 8. maj 2001 Kontakt i Australien: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Australia Ltd., Joseph Street, Blackburn, Victoria 3130, Australien Kontakt i Europa: Det lokale Hewlett-Packard salgs- og servicekontor eller Hewlett-Packard Gmbh, Department HQ-TRE/Standards Europe, Herrenberger Straße , D Böblingen (FAX: ) Kontakt i USA: Product Regulations Manager, Hewlett-Packard Company, PO Box 15, Mail Stop 160, Boise, Idaho (Telefon: ) 58 B Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW Canadiske DOC-regulativer I overensstemmelse med de canadiske EMC Klasse A-krav. Conforme à la classe A des normes canadiennes de compatibilité électromagnétique (CEM). VCCI-erklæring (Japan) Koreansk EMI-erklæring DAWW Canadiske DOC-regulativer 59 Taiwan 60 B Lovgivningsmæssige oplysninger DAWW C Service og support Oversigt Garantioplysninger DAWW Oversigt 61 Garantioplysninger Se den opsætningsvejledning, der følger med produktet, hvis du ønsker garantioplysninger. 62 C Service og support DAWW Stikordsregister A A3-papir hæftekapacitet efter vægt 55 hæftekapacitet efter vægt, brochurer 55 A4-papir hæftekapacitet efter vægt 55 hæftekapacitet efter vægt, brochurer 55 adresseetiketter 33 brækkede hæfteklammer i hæfteenhedens hoved 37 bøjede hæfteklammer i hæfteenhedens hoved 37 C canadiske DOC-regulativer 59 D destinationer fejlfinding 37 fejlmeddelelser 39 understøttede medier 54 vælge 34 driftsmiljø 49 drivere PostScript 15 til fremstilling af brochurer 13 til udskrivning og midterhæftning af brochurer 13 til valg af hæfteenhed 25 til valg af hæftefunktioner 10 B bakker beskrivelse 33 fejlfinding 37 fejlmeddelelser 39 foldelinjeindstillinger 12 placering 33 understøttede medier 54 vælge 34 blinkende indikatorer fejlfinding 36 tolkning 7 brochurebakke beskrivelse 33 fejlfinding 37 fejlmeddelelser 39 placering 33 understøttede medier 54 vælge 33 brochurer fejlmeddelelser 40 foldelinjeindstillinger 12 fremstille 13 funktioner 6 hæftekapacitet efter medievægt 55 stabling 6 udskrive 14 understøttede medier 54 vælge udskriftsbakke 33 E elektriske specifikationer kredsløbskapacitet 51 strømkrav 51 energiforbrug 50 energimæssige specifikationer 50 Energispar-specifikationer 50 enhed ikke genkendt 36 enkeltark 33 etiketter 33 F fejlfinding almindeligt forekommende problemer 36 hæftning 37 indikatorer 7, 36 Stikordsregister 63 DAWW meddelelser i kontrolpanelet 39 stop 38 strøm 36 udskriftsbakker 37 fejlmeddelelser 39 foldning funktioner 6 indstillinger 12 fordele ved produktet 6 formatspecifikationer understøttede medier 54 forskydningstilstand begrænse adgang 10 beskrivelse 10 funktioner til papirhåndtering 6 funktioner, HP multifunktionsfinisher 6 G garanti 62 genkende enhed, printeren kan ikke 36 gentagne hæfteklammestop 38 mediestop 38 grøn indikator fejlfinding 36 tolkning 7 gul indikator fejlfinding 36 tolkning 7 hæftepatron fejlfinding 38 fejlmeddelelser 40 hæftning antal ark efter medievægt 55 begrænse adgang 10 brochurekapacitet efter medievægt 55 brochurer 13, 19 dokumenter 25 fejlfinding 37, 38 fejlmeddelelser 40 foretage 27 funktioner 6 positioner 6 standardindstillinger 11 udskriftsbakke, vælge 33 vælge funktioner via printerdriveren 10 hæftning. Se midterhæftning I ikke-genkendt enhed 36 indikatorer fejlfinding 36 tolkning 7 indikatorlys fejlfinding 36 tolkning 7 indstillingen Corner Staple (hjørnehæfter) 11 indstillingen No Staple (ingen hæftning) 11 indstillingen One Staple (én hæfteklamme) 11 indstillingen Two Staples (to hæfteklammer) 11 indstillinger fremstilling af brochurer 13 hæfteenhed 11, 25 standard 10 H hastighedsspecifikationer 6 hullet papir 33 hyppige hæfteklammestop 38 mediestop 38 hæfteenhed understøttede medier 54 vælge 25 hæfteenhedens hoved bøjede eller brækkede hæfteklammer 37 udbedre stop 46 hæfteklammer, der sidder fast Stikordsregister DAWW medier HP LaserJet Media Specification Japansk VCCI-erklæring 59 Guide 55 job hæftekapacitet efter vægt 55 forskydningstilstand 10 hæftekapacitet efter vægt, stabling med eller uden separation 10 brochurer 55 justere foldelinje 12 understøttede formater 54 midterhæftning K beskrivelse 13 karton funktioner 6 brochureomslag 13, 18 positioner 12 hæftning 25 udføre 19 understøttede formater 54 miljømæssige specifikationer 49, 50 kontrolpanel indstillinger for hæftning 26 N meddelelser, fejlfinding 39 netspændingskrav 51 standardindstillinger 10 vælge udskriftsbakke 34 konvolutter 33 O Koreansk EMI-erklæring 59 omslag til brochurer kredsløbskapacitet 51 tilføjelse 13 kundesupport udskrive 18 garanti 62 understøttede medier 13 overensstemmelseserklæring USA 58 L overheadtransparenter 33 Ledger-papir hæftekapacitet efter vægt 55 hæftekapacitet efter vægt, P brochurer 55 papir Letter-papir fejlmeddelelser 39 hæftekapacitet efter vægt 55 HP LaserJet Media Specification hæftekapacitet efter vægt, Guide 55 brochurer 55 hæftekapacitet efter vægt 55 lovgivningsmæssige oplysninger 57 hæftekapacitet efter vægt, luftfugtighedsspecifikationer 49, 52 brochurer 55 hæftning 25 stop, fejlfinding 38 M stop, udbedre 42 meddelelser, kontrolpanel 39 understøttede formater 54 medie understøttede typer 53 fejlmeddelelser 39 patron, hæfteenhed hæftning 25 fejlfinding 38 stop, fejlfinding 38 fejlmeddelelser 40 stop, udbedre 42 placering understøttede typer 53 brochure- og stacker-bakke 33 indikatorer 7 krav til placeringsstedet 49 DAWW J Stikordsregister 65 midterhæftepositioner 12 placering af hæfteklammer 11 til udskrivning 34 pladskrav 49 PostScript-drivere 15 printerdrivere PostScript 15 til fremstilling af brochurer 13 til udskrivning og midterhæftning af brochurer 13 til valg af hæfteenhed 25 til valg af hæftefunktioner 10 problemer, løse almindeligt forekommende 36 R regulativer overensstemmelseserklæring for USA 58 Reguleringserklæring (Taiwan) 60 rød serviceindikator lyser 8 S selvklæbende etiketter 33 separere job 10 service og support 61 serviceindikatorer 8 sider pr.

9 Powered by TCPDF ( minut 6 specifikationer fysiske 48 hastighed 6 medie 53 medier 54 miljømæssige 50 placering 49 specifikationer for driftsmiljø 52 specifikationer for opbevaring 52 specifikationer for relativ luftfugtighed 49, 52 specifikationer for rumtemperatur 49 spændingskrav 51 stabling brochurer 6 funktioner 6 uden separation 10 stacker-bakke beskrivelse 33 fejlfinding 37 placering 33 understøttede medier 54 vælge 33 standardindstillinger 10 statusindikatorer fejlfinding 36 tolkning 7 stop fejlfinding 38 udbedre i hæfteenhedens hoved 46 udbedre, medie 42 strøm fejlfinding 36 forbrug 50 krav 51 kredsløbskapacitet 51 strømforbrug 50 strømforbrug i standby-tilstand 50 størrelsesspecifikationer HP-multifunktionsfinisher 48 support garanti 62 T temperaturspecifikationer 49, 52 tilbehør meddelelser på kontrolpanelet 39 transparenter 33 tungt medie brochureomslag 13, 18 hæftning 25 understøttede formater 54 understøttede typer 53 tænde, fejlfinding 36 U udbedre stop hæfteenhedens hoved 46 medie 42 udskriftsbakker beskrivelse 33 fejlfinding 37 fejlmeddelelser Stikordsregister DAWW foldelinjeindstillinger 12 understøttede medier 54 vælge 34 udskriftsmedie fejlmeddelelser 39 hæftning 25 stop, fejlfinding 38 stop, udbedre 42 understøttede typer 53 udskriftsmedier HP LaserJet Media Specification Guide 55 understøttede formater 54 udskyde brochurer 13 understøttede brugerdefinerede medieformater 54 V valgmuligheder fremstilling af brochurer 13 vægt hæftekapacitet efter medie 55 vægtspecifikationer HPmultifunktionsfinisher 49 medier 54 DAWW Stikordsregister Stikordsregister DAWW.

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964

Din brugermanual HP LASERJET 9040 http://da.yourpdfguides.com/dref/903964 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP LASERJET 9040 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP LaserJet P2050 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden

Læs mere

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM1312 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

hp multifunktionsfinisher brug

hp multifunktionsfinisher brug hp multifunktionsfinisher brug Brug af nærværende elektroniske dokument indikerer, at du accepterer nedenstående ophavsret- og licensvilkår. Copyright 2003 Hewlett-Packard Company. Ophavsret og licens

Læs mere

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CM2320 MFP Series Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2008 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er,

Læs mere

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier

HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier HP Color LaserJet CP1510 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer

HP Color LaserJet CP1210 Series-printer HP Color LaserJet CP1210 Series-printer Vejledning til papir og udskriftsmedier Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse

Læs mere

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer

Color LaserJet Pro MFP M278-M281. Vejledning til tekniske specifikationer Color LaserJet Pro MFP M278-M281 Vejledning til tekniske specifikationer Copyright og licens Copyright 2017 HP Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse er, uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785

Din brugermanual KONICA MINOLTA DI1610 http://da.yourpdfguides.com/dref/589785 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i KONICA MINOLTA DI1610 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt

LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN. Kort funktionsoversigt LASERJET PROFESSIONAL M1130/M1210 MFP-SERIEN Kort funktionsoversigt Udskrivning på specialpapir, etiketter eller transparenter med Windows 1. Klik på menuen Filer i softwareprogrammet, og klik derefter

Læs mere

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570

LASERJET PRO 500 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M570 LASERJET PRO 500 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M570 Brug direkte USB-udskrivning 1. Sæt USB-flashdrevet i USB-porten på produktets forside. 2. Menuen USB-flashdrev åbner. Brug piletasterne til at rulle

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548

Din brugermanual HP PAVILION SLIMLINE S3200 http://da.yourpdfguides.com/dref/851548 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION SLIMLINE S3200 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381

Din brugermanual EPSON FX-890 http://da.yourpdfguides.com/dref/1120381 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Udskrivningsvejledning

Udskrivningsvejledning Side 1 af 19 Ilægning af papir i bakken til 250 ark eller 550 ark FORSIGTIG! RISIKO FOR SKADE: Isæt hver enkelt bakke separat for at reducere risikoen for, at udstyret bliver ustabilt. Sørg for, at alle

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir. Valg af for-hullet papir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmateriale, du bruger. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmateriale.

Læs mere

Postkasse med 8 bakker Administratorvejledning

Postkasse med 8 bakker Administratorvejledning Postkasse med 8 bakker Administratorvejledning Copyright og licens 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller oversættelse uden forudgående skriftlig tilladelse

Læs mere

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP

Din brugermanual HP CM8000 COLOR MFP Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168

Din brugermanual LEXMARK Z45 http://da.yourpdfguides.com/dref/1260168 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i LEXMARK Z45 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Onlinemanual. Start Klik på knappen "Start".

Onlinemanual. Start Klik på knappen Start. Onlinemanual Start Klik på knappen "Start". Introduktion I denne manual beskrives printerfunktionerne i de multifunktionelle digitale e-studio6-systemer. Se betjeningsmanualen til det digitale multifunktionelle

Læs mere

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491

Din brugermanual CANON LBP-810 http://da.yourpdfguides.com/dref/536491 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721

Din brugermanual HP PAVILION T200 http://da.yourpdfguides.com/dref/850721 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Valg af fortrykte formularer og brevpapir

Valg af fortrykte formularer og brevpapir Printerens og dens optioners udskriftskvalitet og indføringsstabilitet afhænger af den type og størrelse udskriftsmedie, du anvender. Dette afsnit indeholder en vejledning i valg af udskriftsmedie. Oplysninger

Læs mere

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749

Din brugermanual NOKIA SU-5 http://da.yourpdfguides.com/dref/828749 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC

Din brugermanual HP COMPAQ D220 MICROTOWER DESKTOP PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897

Din brugermanual NOKIA HS-36W http://da.yourpdfguides.com/dref/824897 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA HS-36W i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister

Papirmenu 1. Udskrivning. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. Fejlfinding. Administration. Stikordsregister 1 Brug til at definere det papir, der er lagt i hver papirskuffe og standardpapirkilden. Vælg et menupunkt for at få flere oplysninger: Konfigurer MP Papirstruktur Specialtyper Papirtype Kuvertforbedring

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A1600

Din brugermanual HP PAVILION A1600 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter

Brugsanvisning QL-700. Labelprinter Brugsanvisning Labelprinter QL-700 Sørg for at læse og forstå denne vejledning, inden du bruger maskinen. Vi anbefaler, at du gemmer denne vejledning, så du har den til fremtidig reference. www.brother.com

Læs mere

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning

Oversigtsvejledning. Printeroversigt. Oversigtsvejledning Oversigtsvejledning Printeroversigt 7 6 5 4 1 1 Udskriftsbakke til 150 ark 2 Skuffe til 250 ark (til påsætning) 3 Skuffeoption til 250 ark eller skuffeoption til 550 ark (ekstraudstyr) 4 Manuel arkføder

Læs mere

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer

Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Menuer Brug menuen Finishing til at angive, hvordan printeren skal levere udskrifter. Vælg et menupunkt for at få yderligere oplysninger: Tomme sider Udskr. fl. sider 1 Sortering Kopier Duplex Duplexindbind.

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Vejledning til udskrivning

Vejledning til udskrivning Side 1 af 10 Vejledning til udskrivning Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger papir i skufferne til 250 og 550 ark, og i den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om papirretning,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910

Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 Brugervejledning til Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 1.1. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerholder DT-910 kan du oplade telefonen trådløst. Du skal blot placere telefonen på

Læs mere

5210n / 5310n Oversigtsguide

5210n / 5310n Oversigtsguide 5210n / 5310n Oversigtsguide 1 2 3 4 FORSIGTIG! Før du opsætter og bruger din Dell-printer, skal du læse og følge sikkerhedsreglerne i brugermanualen. 5 6 7 8 1 Outputexpander 2 Betjeningspanel 3 Skuffe

Læs mere

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486

Din brugermanual HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC http://da.yourpdfguides.com/dref/865486 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP DX5150 SMALL FORM FACTOR PC i brugermanualen (information,

Læs mere

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer

HP DeskJet 720C Series Printer. Syv enkelte trin til opstilling af din printer HP DeskJet 720C Series Printer Syv enkelte trin til opstilling af din printer Tillykke med købet af HP DeskJet 720C Series printeren! Her har du indholdet af kassen. Hvis der mangler noget, bør du tage

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150

Din brugermanual HP PAVILION A6000 http://da.yourpdfguides.com/dref/853150 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A6000 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132

Din brugermanual HP PAVILION DV2820EA http://da.yourpdfguides.com/dref/4149132 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION DV2820EA i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900

Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 Brugervejledning til Nokia Wireless Charging Plate DT-900 1.0. udgave 2 Om den trådløse oplader Med Nokia Trådløs Opladerplade DT-900 kan du oplade din telefon eller en anden kompatibel enhed uden at skulle

Læs mere

Løsning af udskrivningsproblemer

Løsning af udskrivningsproblemer Kontakt serviceudbyderen, hvis den foreslåede løsning ikke løser problemet. 1 Et job er ikke udskrevet, eller der udskrives forkerte tegn. Kontroller, at der står Klar i kontrolpanelet, inden jobbet sendes

Læs mere

Ilægning i standardskuffen til 250 ark

Ilægning i standardskuffen til 250 ark Oversigtsvejledning Ilægning af papir og specialmedier Denne sektion forklarer hvorledes man ilægger skufferne til 250 og 550 ark, og den manuelle arkføder. Det indeholder også oplysninger om indstilling

Læs mere

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276

LASERJET PRO 200 COLOR MFP. Kort funktionsoversigt M276 LASERJET PRO 200 COLOR MFP Kort funktionsoversigt M276 Optimering af kopikvaliteten Følgende kopikvalitetsindstillinger er tilgængelige: Autovalg: Brug denne indstilling, når kopikvaliteten ikke er vigtig.

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC

Din brugermanual HP COMPAQ DC7100 CONVERTIBLE MINITOWER PC Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning.

Dansk. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt. Pakkens indhold. Printeropsætning/ oversigt. Brugervejledning. Lexmark Forms Printer 2400 Serien: Opsætning / Oversigt Pakkens indhold Printeropsætning/ oversigt Brugervejledning Registreringskort Dansk Netledning Farvebåndskassette 1 Printeropsætning 1 b a c 2 a

Læs mere

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509

Din brugermanual HP COLOR LASERJET 9500 http://da.yourpdfguides.com/dref/896509 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COLOR LASERJET 9500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976

Din brugermanual HP deskjet 970c http://da.yourpdfguides.com/dref/899976 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp

HP Deskjet D730 Printer. Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Windows Hjælp HP Deskjet D730 Printer Hjælp til HP Photosmart-software 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette

Læs mere

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573

Din brugermanual XEROX WORKCENTRE PRO 255 http://da.yourpdfguides.com/dref/4264573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i XEROX WORKCENTRE PRO 255 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA

Opdatering af brugermanual til instrumentet RAM195ADA Opdatering af brugermanual til instrumentet ABX Pentra 60C+, Pentra 80, Pentra XL 80, Pentra 400, ABC Vet OKI B4350 Printer Vær opmærksom på ændringerne, der er beskrevet på de følgende sider. Overstreg

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Fjern alt beskyttelsesmateriale.

Læs mere

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference

Hurtig reference. Beskrivelse af kontrolpanelet. Beskrivelse af indikatorerne på kontrolpanelet. Hurtig reference Hurtig reference Beskrivelse af kontrolpanelet Printerens kontrolpanel har to knapper og seks indikatorer. Der er både en knap og en indikator for funktionen Fortsæt. Lys angiver printerens status. Knapperne

Læs mere

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug

hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 1012 1015 series-printer brug hp LaserJet 1010 hp LaserJet 1012 hp LaserJet 1015 series-printer brugervejledning Oplysninger om copyright Copyright Hewlett-Packard Company 2003 Alle rettigheder

Læs mere

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4

Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning. Indholdsfortegnelse Før brug...2 Forholdsregler...3 Udskrivning...4 Bluetooth-enhed BU-20 Vejledning til udskrivning Indholdsfortegnelse Før brug...........................................2 Forholdsregler......................................3 Udskrivning........................................4

Læs mere

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software

HP Deskjet D1300 series. Hjælp til HP Photosmart-software HP Deskjet D1300 series Hjælp til HP Photosmart-software 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Meddelelser fra Hewlett- Packard Company Oplysningerne i dette dokument kan ændre uden varsel. Alle

Læs mere

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573

Din brugermanual HTC TOUCH DIAMOND2 http://da.yourpdfguides.com/dref/3022573 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HTC TOUCH DIAMOND2 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug.

LBP-800 Laserprinter. Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. LBP-800 Laserprinter Kom godt i gang VIGTIGT: Læs denne vejledning først, og gem den til senere brug. Copyright Copyright 1999 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes Alle oplysninger i denne vejledning

Læs mere

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning

Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Fjernbetjening (kun udvalgte modeller) Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows og Windows Vista er enten varemærker eller registrerede varemærker tilhørende Microsoft

Læs mere

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen.

Afsendelse af fax. Afsendelse af en fax. Brug af kontrolpanelet. 1 Læg originaldokumentet i den automatiske dokumentføder eller på scannerglaspladen. Oversigtsvejledning Kopiering Kopiering 1 Læg et originaldokument i den automatiske dokumentføder Bemærkninger: For at undgå et beskåret billede, skal du kontrollere, at størrelsen af originaldokumentet

Læs mere

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt

LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175. Kort funktionsoversigt LASERJET PRO 100 COLOR MFP M175 Kort funktionsoversigt Installation af HP Smart Install Produktet indeholder HP Smart Install-installationssoftware til Windows-operativsystemer. Softwaren bruger USB-kablet

Læs mere

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401

LASERJET PRO 400. Brugervejledning M401 LASERJET PRO 400 Brugervejledning M401 HP LaserJet Pro 400 M401-printerserien Brugervejledning Copyright og licens 2012 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Reproduktion, tilpasning eller

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM

Din brugermanual HP COMPAQ PRESARIO A961EM Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP COMPAQ PRESARIO A961EM i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel

Xerox WorkCentre 6655 Multifunktionel farveprinter Betjeningspanel Betjeningspanel Tilgængelige funktioner kan afhænge af printerens konfiguration. Se Betjeningsvejledning for flere oplysninger om funktioner og indstillinger. 3 4 5 Berøringsskærm Menuer 6 6 Alfanumerisk

Læs mere

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual

Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual Monteringsbeslag til harddiskdrev Instruktionsmanual CECH-ZCD1 7020229 Kompatibel hardware PlayStation 3-system (CECH-400x-serien) Forholdsregler Mhp. sikker brug af dette produkt bør du læse denne instruktionsvejledning

Læs mere

Vejledning til opsætning af hardware

Vejledning til opsætning af hardware Udpakning Fjern alt beskyttelsesmateriale. Illustrationerne i denne manual er af en lignende model. De afviger muligvis fra den egentlige model, men funktionsmåden er den samme. Tilslutning af enheden

Læs mere

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning

Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en. Brugervejledning Vægmontering af HP TouchSmart-pc'en Brugervejledning De eneste garantier for Hewlett-Packardprodukter og serviceydelser er anført i de udtrykkelige erklæringer, der følger med sådanne produkter og serviceydelser.

Læs mere

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE

FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE FACILITIES MANAGEMENT PRINTERVEJLEDNING RICOH PRINTERE MASKINE INFO. Automatisk dupleks dokumentfremføring 250 originaler. Blandet standardstørrelser. Enkelt side output Flere side output Betjeningspanel

Læs mere

hp LaserJet 1000 Brug

hp LaserJet 1000 Brug hp LaserJet 1000 Brug HP LaserJet 1000 Series Printer Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 2001 Alle rettigheder forbeholdes. Reproduktion, ændring eller oversættelse er ikke tilladt uden forudgående

Læs mere

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380

Din brugermanual HP PAVILION A500 http://da.yourpdfguides.com/dref/853380 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP PAVILION A500 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HP Fast InfraRed Receiver til HP LaserJet-printere og HP-mopiere Brugerhåndbog

HP Fast InfraRed Receiver til HP LaserJet-printere og HP-mopiere Brugerhåndbog Dansk HP Fast InfraRed Receiver til HP LaserJet-printere og HP-mopiere Brugerhåndbog HP Fast InfraRed Receiver til HP LaserJet-printere og HP-mopiere Brugerhåndbog Copyright Hewlett-Packard Company 1999

Læs mere

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse.

Ilægning af papir. Udskrivning I skuffe 1. 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. Papirhåndtering. Vedligeholdelse. I skuffe 1 1 1 Træk den bageste papirstøtte ud, indtil du hører et klik. 2 Bøj arkene frem og tilbage for at løsne dem, og luft dem. 3 Hvis du ilægger brevpapir, skal du indføre brevpapiret, så toppen

Læs mere

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning

Udgave 1.0 Februar 2013. Xerox Color J75 Press Hurtig startvejledning Udgave 1.0 Februar 2013 2012 Xerox Corporation. Alle rettigheder forbeholdt. Xerox og Xerox og figurmærket er varemærker tilhørende Xerox Corporation i USA og/eller andre lande. BR4008 Indholdsfortegnelse

Læs mere

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475

R4C443Setup Guide Rev. C. Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada N.Nomoto R.Thomson. 3/15/01 Pass 0. Dansk MSEUL0475 Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada R Dansk MSEUL0475 L Proof Sign-off: K.Gazan CRE Tsukada Kontrol af pakkens indhold papirstøtte cd-rom med printersoftwaren og referenceguide daglig brug opstilling pakke

Læs mere

X84-X85 Scan/Print/Copy

X84-X85 Scan/Print/Copy X84-X85 Scan/Print/Copy Introduktionsvejledning Juni 2002 www.lexmark.com Erklæring om overensstemmelse med FCC (Federal Communications Commission) Dette produkt overholder bestemmelserne for digitalt

Læs mere

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450

Din brugermanual HP COMPAQ EVO D500 ULTRA-SLIM DESKTOP http://da.yourpdfguides.com/dref/869450 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Identificerer områder med papirstop

Identificerer områder med papirstop Ved omhyggeligt at udvælge udskriftsmateriale og ilægge det korrekt burde du kunne undgå de fleste papirstop. (Se forslag i Tip til undgåelse af papirstop.) Følg trinene i dette afsnit, hvis der opstår

Læs mere

Vejledning til udskriftskvalitet

Vejledning til udskriftskvalitet Side 1 af 7 Vejledning til udskriftskvalitet Mange problemer med udskriftskvaliteten kan løses ved at udskifte et forbrugsstof eller vedligeholdelseselement, der snart skal udskiftes. Kontroller, om der

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK http://da.yourpdfguides.com/dref/632581 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX EFP636K/SK i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P)

Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning Powerline 200 Plus Adapter til hjemmenetværk (PL200P) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres

Læs mere

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet?

Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Indledning Hvorfor er det nødvendigt at have standarder for sidekapacitet? Sidekapaciteten angiver det anslåede antal sider, der kan udskrives med en bestemt tonerpatron. Tidligere har producenterne af

Læs mere

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG

INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG INSTALLATIONSGUIDE KOM GODT IGANG TV Formålet med denne guide Læs dette først Inden du kan anvende dine høreapparater sammen med Connectline Tv-adapter, skal adapteren først tilsluttes fjernsynet og en

Læs mere

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave

Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave Brugervejledning til trådløst bilsæt (CK-1W) 9355972 2. udgave OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer som eneansvarlige, at produktet CK-1W er i overensstemmelse med bestemmelserne

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning

HP Officejet Pro K850 Series. Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning HP Officejet Pro K850 Series Brugervejledning Oplysninger om copyright 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. 1. udgave, 5/2005 Reproduktion,

Læs mere

Modem og lokale netværk

Modem og lokale netværk Modem og lokale netværk Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres uden varsel. De eneste garantier for HP's produkter og serviceydelser

Læs mere

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning

LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN. Softwareinstallationsvejledning LASERJET ENTERPRISE M4555 MFP-SERIEN Softwareinstallationsvejledning HP LaserJet Enterprise M4555 MFPserien Softwareinstallationsvejledning Copyright og licens 2011 Copyright Hewlett-Packard Development

Læs mere

Din brugermanual SHARP AR-M205

Din brugermanual SHARP AR-M205 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SHARP AR-M205 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling.

Bekendtgørelse om version. Sikkerhedsoplysninger. Vigtige punkter og advarsler. Bekendtgørelser om elektronisk stråling. Bekendtgørelse om version Varemærker Sikkerhedsoplysninger Vigtige punkter og advarsler 1 om elektronisk stråling Energy Star Lasererklæring Bekendtgørelse om version 2 April 2001 Følgende afsnit gælder

Læs mere

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks.

Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Grundlæggende om Mac: Udskrivning i OS X Her kan du se, hvordan man tilføjer en printer, og hvordan man udskriver i OS X Mountain Lion og Mavericks. Sådan tilføjes en printer Ved de fleste USB-printere

Læs mere

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien

HP Color LaserJet Professional CP5225-printerserien Datablad HP Color LaserJet Professional CP5225-serien Få dækket alle din forretnings farveprintbehov fra postkort til dokumenter i overstørrelse med denne alsidige og billige A3 bord. Få overlegen printkvalitet

Læs mere

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne.

Kopiere ved hjælp af scannerens glasplade. 1 Placer et originaldokument med forsiden nedad på scannerens glasplade i det øverste venstre hjørne. Laser MFP Hurtig reference Kopiering Lave en hurtig kopi 3 Tryk på på printerens kontrolpanel. 4 Hvis du har anbragt dokumentet på scannerens glasplade, skal du trykke på Finish the Job (Afslut job), for

Læs mere

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086

Din brugermanual NOKIA BH-601 http://da.yourpdfguides.com/dref/824086 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i NOKIA BH-601 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K

Din brugermanual HUSQVARNA QC628K Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HUSQVARNA QC628K i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner

Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Angående advarsler ADVARSEL: En ADVARSEL angiver risiko for tingskade, legemsbeskadigelse eller død. Dell Vostro 320 Oplysningsark om opsætning og funktioner Set forfra 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1

Læs mere

Din brugermanual HP VP6100 http://da.yourpdfguides.com/dref/920707

Din brugermanual HP VP6100 http://da.yourpdfguides.com/dref/920707 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i HP VP6100 i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1

hp deskjet 948c/940c/920c series oplysninger om printeren... 1 quick-hjælp hp deskjet 948c/940c/920c series indholdsfortegnels oplysninger om printeren........................ 1 introduktion af hp deskjet-printeren........................ 2 sådan får du oplysninger...............................

Læs mere