ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ElevHåndbog Bil, fly og andre transportmidler. Elevhåndbog. Bil, fly og andre transportmidler. ZBC Ringsted. august 2012 Side 1"

Transkript

1 Elevhåndbog august 2012 Side 1

2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Elevhåndbogen... 3 Skolen... 3 Undervisningen... 3 Adresser og telefonnumre... 3 Afdelingsleder... 3 Lærere... 3 Uddannelsesvejleder... 3 Elevadministration... 3 LOP (lære- og praktikplads) konsulent... 4 Undervisningsmaterialer... 4 Undervisningen... 4 Mødetider... 4 Ferie og fridage (skoledagskalender)... 4 ID- og Studiekort... 5 Sygdom og andet fravær Fritagelse for undervisning... 5 Mødepligt... 5 Evaluering og bedømmelse... 5 Eksamen og prøver... 5 Grundforløbsbevis Arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj... 6 Kontaktlærer... 6 Uddannelsesplan... 6 Godskrivning... 6 Uddannelsesbog... 6 Uddannelsesvejledning og BaseCamp Praktikplads... 7 Specialpædagogisk støtte... 7 Faciliteter m.v Kantine... 7 Fotokopiering... 8 Glemte sager... 8 Administration, skolens kontor... 8 Skolehjem... 8 Transport... 8 Bus og tog... 8 Parkering... 8 Økonomi... 8 SU, Statens Uddannelsesstøtte... 8 Befordringsgodtgørelse... 9 Forsikring... 9 Anvendelse af edb og netværk... 9 Ordensreglement Sanktioner Rygning Sikkerhedsbestemmelser Mobiltelefoni, sms Undervisningssprog Tiltale- og samtaleform Utryghed, mobning eller chikane Vold Hærværk og tyveri Bykort Lokaleoversigt Ahorn Allé august 2012 Side 2

3 Indledning Elevhåndbogen Med denne elevhåndbog ønsker vi dig velkommen på ZBC afdelingen i Ringsted, hvor vi håber du vil falde godt til og få et lærerigt og godt ophold. I elevhåndbogen får du nogle nyttige oplysninger om skolen, sådan at du hurtigt kan finde dig til rette. Vi lægger hermed op til, at vi sammen er ansvarlige for, at du får det bedste ud af din tid her på skolen. Et godt arbejdsmiljø betyder meget for os, og derfor opfordrer vi dig til at være åben og deltage aktivt i de daglige aktiviteter såvel fagligt som socialt. Skolen ZBC afdelingen i Ringsted har et udbud af grundlæggende uddannelser inden for indgangene: Produktion og udvikling/urmager, Mad til mennesker, Strøm, styring og it, samt Handelsskolens Grunduddannelse. Skolen har specialer inden for: Radio/tv, elektronik og data Urmager Radiohandler Bager og Konditor offentlig administration. Skolen har også et erhvervsgymnasium bestående af HHX/Handelsgymnasiet og HTX/Teknisk gymnasium. For BFT elever varetages skolens ledelse på ZBC i Ringsted af: Områdeleder: Ulrik Horup. Uddannelsesdirektør: : Benny Petersen. For yderligere ledelsesinformation henvises til Undervisningen Adresser og telefonnumre Undervisningen foregår på: Ahorn Alle 3-5, 4100 Ringsted Telefon: Sygemelding: Lærerværelset: Elevadministration: Uddannelsesvejleder: /Dorte Johansen direkte: Fax: Afdelingsleder Områdeleder Ulrik Horup Lærere Allan Jørgensen Nils Holm Jan Thanning Leth Susanne Stryhn-Pedersen Uddannelsesvejleder Dorte Johansen Uddannelsesvejleder træffes i lokale E.26 på forbindelsesgangen. Elevadministration Cristina Ploug august 2012 Side 3

4 LOP (lære- og praktikplads) konsulent Lotte Cecilie Munch Nielsen (fra 1. september) Undervisningsmaterialer Undervisningen er gratis, men du skal selv anskaffe: Notatpapir, skriveredskaber, USB-stick til PC, samlemappe (ringbind) og lommeregner (som Texas Instruments TI30 e. lign.). De grundlæggende lærebøger låner du i første omgang, og du kan erhverve dem, når skoleopholdet er afsluttet. Enkelte lærermidler er engangsmaterialer, og dem må du beholde. Specielle lærebøger vil blive stillet gratis til rådighed. Øvrigt udstyr og materialer stilles også gratis til rådighed, men under dit ansvar. Du hæfter for undervisningsmaterialer og udstyr, som du har fået i din varetægt, og som og ikke afleveres tilbage på skolens begæring. Produkter fremstillet i undervisningen vil du normalt kunne købe til en speciel elevpris. Undervisningen Som elev på skal du være forberedt på en undervisningsform, hvor vi forventer, at du selv ønsker at gennemføre denne uddannelse og derfor vil tage medansvar for din egen indlæring. Vi vil derfor give dig reel medindflydelse. Den består i, at du gennem dine valg af projekter og kurser er med til at tilrettelægge dit uddannelsesforløb - selvfølgelig i samarbejde med de øvrige elever og lærerne. Skal det lykkes - må du på ligeværdigt niveau med os, forholde dig til gældende love og bekendtgørelser. Ud fra disse har vi lagt rammerne for, hvordan de enkelte skoleophold kan gennemføres - men det endelige indhold fastlægges dog først ved starten af hvert skoleophold på baggrund af en kompetencevurdering og dine valg. Din uddannelse tilrettelægges i stor udstrækning ud fra dine ønsker, interesser og evner. Husk derfor, at uddannelse ikke er noget du får. Det er heller ikke noget du bliver givet. Vi forlanger, at du skal arbejde med din uddannelse. Det kan ind i mellem være hårdt arbejde! Se også under emnerne: Uddannelsesplan, uddannelsesbog, kontaktlærer og uddannelsessamtale. Mødetider Undervisningen foregår normalt mellem: Kl og mandag til fredag. Dog er der en halv undervisningsfri dag, typisk fredag eftermiddag. Med arbejdet på skolen og hjemmeopgaver skal du regne med at du gennemsnitlig skal bruge 37 timer om ugen på din uddannelse. Der er mødepligt til undervisningen på skolen! Dagen er normalt opdelt som: Klokken til der arbejdes til pause til der arbejdes til pause til der arbejdes til pause til der arbejdes Ferie og fridage (skoledagskalender) Afdelingen er lukket i sommerferien, mellem jul og nytår og i forbindelse med helligdagene i foråret. Fri- og helligdage i øvrigt, vil fremgå af afdelingens skoledagskalender. Hvis du har praktikaftale med en virksomhed, skal du være opmærksom på, at du måske skal møde på arbejde, når skolen har lukket på hverdage. Husk at spørge din arbejdsgiver. august 2012 Side 4

5 ID- og Studiekort Ved starten af alle uddannelser på fremstilles et personligt ID- og studiekort til hver elev/studerende. Kortet indeholder synligt oplysninger med elevens navn, billede og uddannelse. Kortet anvendes til dørlåse og til registrering af fremmøde. ID- og studiekortet er et bevis på at man er knyttet til og skal derfor bæres synligt når man færdes her. Personer som ikke har gyldigt ID-kort fra kan bortvises fra Uddannelsescentrets område. Sygdom og andet fravær. Bliver du forhindret i at deltage i undervisningen på grund af sygdom, uforskyldte transportproblemer o. lign. skal dette: meddeles skolen samme dag mellem kl og 9.00 på telefon (elevadministrationen). Hvis du har praktikaftale, er du også forpligtet til at meddele firmaet, at du er fraværende. Er du under 18 år, kan skolen kræve dine forældre/værges underskrift. Ved længere tids sygdom eller ved påfaldende mange sygeperioder vil skolen forlange dokumentation fra læge. NB! Det er altid en god ide at kontakte en af dine holdkammerater/din lærer, så du eventuelt selv kan arbejde med de emner du måtte gå glip af. Det er dit ansvar! Fritagelse for undervisning Har du undtagelsesvist behov for at få fri, kan du anmode din lærer om fri i op til en halv dag i følgende tilfælde: Lægebesøg, tandlægebesøg, køreprøve o. lign. Har du i helt specielle tilfælde(session, retsmøde, dødsfald/begravelse o. lign.) behov for længerevarende fritagelse, skal du kontakte områdeleder Ulrik Horup evt. via din kontaktlærer. I begge tilfælde kan skolen forlange skriftlig accept fra forældre/værge og evt. virksomhed. I alle tilfælde er det dit eget ansvar at få indhentet den forsømte undervisning. Mødepligt Der er mødepligt til undervisningen. Skulle du alligevel være fraværende uden lovlig grund, kan det få alvorlige konsekvenser for din uddannelse løn/su fratages, fornyet skoleophold, udelukkelse fra undervisningen, bortfald af uddannelsesaftale. Du vil blive mødt med - mundtlig advarsel, skriftlig advarsel og kontakt til forældre/værge(under 18 år) samt virksomhed i takt med at dit fravær øges. Har du et problem, så husk, at du altid kan kontakte skolens uddannelsesvejledere de kan måske hjælpe dig. Evaluering og bedømmelse Eksamen og prøver Der foregår en løbende evaluering/bedømmelse, således at du får løbende feedback fra læreren både i forhold til faglige og personlige kompetencer. En proces du selv vil blive draget ind i. I nogle fag skal du til slut have en standpunktskarakter, i andre fag skal du til eksamen. Hvornår du skal bedømmes på den ene eller anden måde fremgår af uddannelsens bedømmelsesplan, som du vil blive gjort bekendt med i starten af skoleforløbet. Desuden vil du få udleveret en eksamensplan og et eksamensreglement når den/de pågældende eksamener er nært forestående. Grundforløbsbevis. Når du har afsluttet Grundforløbet, modtager du et grundforløbsbevis, der dokumenterer dine gennemførte fag og dine opnåede karakterer. Grundforløbsbeviset er dit adgangstegn til et hovedforløb. Afbryder du Grundforløbet uden at have afsluttet alle fag, kan du få et brev, der dokumenterer, hvor langt du var kommet i uddannelsen. august 2012 Side 5

6 Arbejdstøj, sikkerhedsfodtøj Af hensyn til din personlige sikkerhed skal du i praktiklokaler, hvor det kræves, være iført sikkerhedsfodtøj og arbejdstøj der er i overensstemmelse med gældende sikkerhedsbestemmelser. Sikkerhedsfodtøj skal være anskaffet senest 14 dage efter undervisningens start. Kontaktlærer Når du har tilmeldt dig uddannelsen, vil skolen udpege din kontaktlærer. Kontaktlæreren har til opgave at støtte dig gennem hele skoleperioden. Sammen med kontaktlæreren skal du udarbejde en uddannelsesplan. Kontaktlæreren vil støtte dig i din planlægning, gennemførelse og vurdering af skoleopholdet. Uddannelsessamtale introduktionssamtale indslusningssamtale. I forbindelse med din start på grundforløbet, vil du blive indkaldt til en uddannelsessamtale. Uddannelsessamtalen vil gøre det lettere for dig at finde den bedste og den mest interessante måde at nå det mål, du har sat dig. Det, I finder ud af under denne samtale, vil blive skrevet i din personlige uddannelsesplan. Du og din kontaktlærer afholder opfølgende uddannelsessamtaler med henblik på at evaluere og eventuelt justere din uddannelsesplan. De opfølgende uddannelsessamtaler tager afsæt i følgende hovedpunkter: - opfølgning på dit faglige standpunkt i de forskellige fag. - evaluering af din indsats. - dialog og afklaring omkring eventuelt nye uddannelsesmål og -ønsker. - konkret planlægning og tilpasning af din uddannelsesplan herunder tilmelding i elevplan. Uddannelsesplan Uddannelsesplanen skal bruges af dig til at planlægge, sammensætte og beskrive dit uddannelsesforløb. Du skal selv være aktiv og tage ansvar for din uddannelse. Du kan bruge din uddannelsesplan som en tidsplan, så du altid kan se, hvor langt du er i dit uddannelsesforløb. Uddannelsesplanen kan løbende tilpasses dine uddannelsesmål og -ønsker. Godskrivning Hos din kontaktlærer eller hos uddannelses- og erhvervsvejlederen kan du få at vide, hvad du skal gøre for at opnå godskrivning i et fag, hvis du i forvejen har gennemført et fag på et tilsvarende eller højere niveau. Har du studentereksamen eller en anden beslægtet uddannelse skal du kontakte din uddannelsesvejleder for at høre om mulighederne for at få afkortet praktiktiden. Uddannelsesbog Skolen anvender den elektroniske uddannelsesbog der findes på sådan at du hjemmefra og på virksomheden kan følge med i din uddannelsesplan. Uddannelsesbogen vil give dig en god mulighed for at følge med i, om du når de personlige og faglige mål, du har sat dig under samtalerne med din kontaktlærer. Uddannelsesvejledning og BaseCamp. Der er flere vejledere tilknyttet. De vil alle være dig behjælpelig i vejledningsspørgsmål. Den individuelle vejledning er rettet mod dig personligt, dvs. det er dine spørgsmål og / eller eventuelle problemer, vejlederen koncentrerer sig om. Vejlederne fungerer som din advokat i forhold til skolen. Du kan trygt henvende dig til en vejleder. Vejlederen har tavshedspligt. Dvs. det, du fortæller til vejlederen, forbliver mellem jer, med mindre du selv ønsker, at vejlederen skal videregive informationer. Den personlige vejledning kan eksempelvis omfatte: - Vejledning om valg af uddannelse. - Vejledning om tilrettelæggelsen af uddannelsesforløbet med henblik på senere erhvervs- og uddannelsesmuligheder. august 2012 Side 6

7 - Yde bistand til at løse uddannelsesmæssige problemer samt personlige og sociale problemer i relation til din uddannelsessituation. - Vejledning om de økonomiske muligheder under uddannelsen, herunder muligheder for SU og støtte til befordring. - Vejledning om mulighederne for specialpædagogisk støtte. - Yde bistand ved afbrydelse af uddannelsen herunder vejlede om andre uddannelsesmuligheder. - Vejledning i forbindelse med praktikplads- og jobsøgning. Træffetid hos uddannelsesvejlederne fremgår af opslag på vejlederkontoret på gangen. Uden for dette tidsrum kan du aftale møde med en vejleder ved henvendelse til elevadministrationen. Grundforløbselever med personlige vanskeligheder kan visiteres til et tidsmæssigt fleksibelt forløb i BaseCamp på baggrund af en individuel handlingsplan. Under opholdet i BaseCamp bevarer eleven sin tilknytning til sin indgang. BaseCampen råder over vejledere og mentorer og forestår også eventuelle udslusningsaftaler med andre uddannelsessteder og praktikforløb i virksomheder. BaseCampen er baseret på sund levevis og motion som supplement til den faglige undervisning. Der er morgenmad hver dag og motion på programmet 3 gange om ugen. Eleverne modtager personlig coaching efter aftale. Praktikplads Din erhvervsuddannelse er en vekseluddannelse. Ved afslutningen af Grundforløbet skal du skifte til praktikuddannelse i en virksomhed Du skal have en uddannelsesaftale/lærekontrakt. Du skal selv finde en praktikvirksomhed og tegne en uddannelsesaftale med virksomheden. Vi, det vil sige lære- og praktikpladskonsulent, faglærer, kontaktlærer og uddannelsesvejleder er dig behjælpelig med at finde en praktikplads, men husk det er dit ansvar. er en hjemmeside oprettet af Undervisningsministeriet, hvor praktikpladssøgende elever skal lægge sit CV og søge uddannelsespladser. Får skolen henvendelser fra virksomheder der søger elever, vil det hurtigst muligt blive meddelt på de relevante hold og på afdelingens opslagstavle. Specialpædagogisk støtte Du kan få specialpædagogisk støtte til de dele af undervisningen, som du på grund af et handicap ellers ikke kan følge med i. Specialpædagogisk støtte er en integreret del af den almindelige undervisning, ikke et alternativ. Støtten kan også gives i praktiktiden (i virksomheden). Der bliver ingen påtegning om dit handicap / specialpædagogisk støtte på dine uddannelsesbeviser. Henvend dig trygt til din lærer, kontaktlærer eller uddannelsesvejleder så tidligt som muligt, gerne inden dit skoleophold starter. I forbindelse med specialpædagogisk støtte gives ofte et tilbud om hjælpemidler. Tildeles du specialpædagogiske hjælpemidler har du ansvar for og hæfter for udstyr som ikke returneres til skolen efter endt brug. Faciliteter m.v. Kantine I skolehjemmets kantine, har du mulighed for at købe varm mad, kold mad, mejeriprodukter, frugt sodavand m.v. I automatkantinen er der mulighed for at købe slik, sodavand og toast. Har du selv mad med, er du velkommen til at indtage den i skolens kantiner. Husk at rydde op, når du forlader kantinen! august 2012 Side 7

8 Fotokopiering Fotokopiering i forbindelse med undervisningen aftales med din lærer. Glemte sager Kontakt din lærer eller kontaktlærer, så vil han/hun være dig behjælpelig. Administration, skolens kontor Skolens elevadministration tager sig af fraværsregistrering, adresseændring, indkaldelse til skoleophold o. lign. I kassen på hovedadministrationen kan du i begrænset omfang hæve på dit dankort. Skolehjem er også en slags kostskole. Skolehjemmet har plads til ca. 135 elever, der efter visse regler kan få tilbud om at bo her mens de går på skolen. At bo på skolehjemmet er en god måde at flytte hjemmefra på. Man bor som hovedregel på dobbeltværelse med en holdkammerat af samme køn, og man skal selv tage vare på sin egen dagligdag, men skolehjemmet sørger for de overordnede rammer. Her serveres alle måltider, og skolehjemmet er i øvrigt bemandet døgnet rundt, dog ikke i weekenden. Skolehjemmet er endvidere rammen om en lang række aktiviteter for beboerne, f.eks. billard, bordtennis, dart, kondi-/træningsrum, m.m. Udenfor skolehjemmet er der plæner til fodbold og til at slappe af og sole sig på. I løbet af skoleåret sætter skolehjemmet sammen med eleverne en række andre aktiviteter i gang. Bor du så langt fra skolen, at din rejsetid overstiger 75 minutter hver vej, hver dag, har du mulighed for at bo og spise på skolehjemmet. Prisen er for tiden 480 kr. om ugen (prisen reguleres årligt i forbindelse med finansloven), hvis du er over 18 år eller du har en igangværende praktikaftale. Er du under 18 år og uden praktikaftale, er det som hovedregel gratis. Skolehjemmet ligger direkte i forbindelse med undervisningsafdelingerne. Adresse: Skolehjemmet, Ahorn Allé 3-5, 4100 Ringsted. Telefon Transport Bus og tog Der er gode muligheder for at komme til Ringsted med offentlige transportmidler. Når du først er kommet til stationen, kan du tage bybussen rute 401A Campus. Bussen kører 4 gange i timen og har stoppested foran skolen. Vælger du at gå til skolen tager det ca. 20 min. Parkering Overdækket cykel- og knallertparkering findes ud for skolens hovedindgang. Er du i bil, kan der parkeres ud for undervisningsafdelingerne eller skolehjemmet følg skiltningen. Du bedes benytte de afmærkede områder! Du kan risikere en P-afgift, hvis du ikke holder i afmærkede områder. Økonomi SU, Statens Uddannelsesstøtte Du kan søge SU, når du er fyldt 18 år og du vil mindst modtage grundbeløbet (skattepligtigt). Du har også mulighed for at søge SU-lån. Hvis du har en praktikaftale og får udbetalt løn, kan du ikke modtage SU. Det er dit ansvar selv at ansøge om SU på Husk at ansøge i god tid (min. en måned) inden du starter uddannelsen / fylder 18 år. Nærmere oplysninger om: beløb, forældreindkomst, sats for udeboende m.v. samt hjælp til at udfylde ansøgning får du hos uddannelsesvejlederen eller kig på august 2012 Side 8

9 Befordringsgodtgørelse Har du en igangværende praktikaftale betaler virksomheden din udgift til transport til skole/skolehjem, hvis du har en rejselængde på mere end 20 km om dagen. Der kan normalt og maksimalt godtgøres et beløb svarende til den billigste offentlige transport. Har du ingen praktikaftale, skal du ansøge befordringstilskud/hypercard via Her er angivet, hvordan du opnår støtte. Skolen er dig gerne behjælpelig med ansøgningen. Husk at søge i god tid inden skoleopholdet. Forsikring Arbejdsskadeforsikring: 1. Har du ikke uddannelsesaftale gælder følgende forhold: - I teoritimer er du ikke dækket af loven om arbejdsskadeforsikring. Her vil din egen ulykkesforsikring og ansvarsforsikring gælde. - I praktiske øvelser herunder værkstedsundervisning, edb- og fysikundervisning er du omfattet af loven om arbejdsskadeforsikring. 2. Har du uddannelsesaftale er du under skoleophold dækket af praktikstedets arbejdsskadeforsikring. Personlig ulykkesforsikring, ansvarsforsikring, tyveriforsikring anbefaler skolen, at du selv tegner. Anvendelse af edb og netværk Når du er elev på skolen, får du brugernavn og password til skolens netværk samt en konto. Adgang til EDB-udstyr fremgår af opslag ved eller i lokalerne. Behandl skolens udstyr som var det dit eget. Vis hensyn overfor andre brugere :>) Det er i alles interesse, at skolens dataudstyr fungerer. Derfor skal følgende regler overholdes: Opsætning: Afdelingens opsætning af de enkelte brugerprogrammer må på ingen måde ændres uden tilladelse. Det gælder såvel farver som standardopsætning. Med mindre det indgår i undervisningen, og på dertil udpeget udstyr/hardware. Fremmede data: Det er ikke tilladt at installere programmer på harddisken på den enkelte PC uden forudgående tilladelse. Ved regelmæssig kontrol vil filer, der ikke overholder regler udstukket af ZBC, blive slettet uden advarsel. Kopiering: Eventuel kopiering eller forsøg herpå af skolens programmer er efter loven strafbart. Udveksling af programmer mellem to studerende må ikke finde sted på skolens lokalitet eller maskiner. Spil: Maskinerne er til rådighed for seriøs brug. Afdelingen vil som hovedregel ikke tolerere anvendelse af spil med mindre spillet indgår i en undervisningssammenhæng. Login/password: Det tildelte login/password er du forpligtet til anvende med fortrolighed. Har du mistanke om, at dit password/adgangskode er kendt eller brugt af andre, skal du hurtigst muligt ændre dette i Elevplan. HUSK! Du og kun Du hæfter for de ting der foregår i dit navn! Eget arbejde: Eget arbejde gemmes på dit eget H:drev, Fronter eller på USB-stick. Du har selv ansvar for sikkerhedskopiering af dine filer. Skolen påtager sig intet ansvar for tabte filer. Udskrivning: Der må kun udskrives studierelevant materiale på skolens printere. august 2012 Side 9

10 Anvendelse af Internet: Opkoblingen til Internettet er beregnet til seriøs brug. Det betyder, at du kun må downloade materiale, som er beregnet til brug i forbindelse med dit skolearbejde (projekter, opgaver m.m.). Downloading af materiale skal overholde gældende lovgivning. Anvendelse af Skolens service er beregnet til seriøs brug, og må under ingen omstændigheder anvendes til at genere andre internetbrugere (spamming). Din postkasse kan max. rumme 5 Mb, derfor opfordres du til, at tømme regelmæssigt. Du bør læse din mail hver dag da der kan være telefonbeskeder ændringer af timer mv. Der bliver ikke taget back up/sikkerhedskopi af din . Skolen påtager sig intet ansvar for tabte filer. Log af. Når du forlader en PC skal du være logget af, eller maskinen skal slukkes. Er der fejl ved PC en meddeles det læreren, og du sætter en seddel på PC en. Virus. Virus skal tages alvorligt. Har du mistanke om en mulig virus i en PC, har du pligt til at sætte en seddel på maskinen med angivelse af virus og kontakte en lærer. Anvendelse af sociale medier: Når du kommunikerer via sociale medier i undervisningstiden er du repræsentant for ZBC. Du bør derfor ikke meddele noget til andre, du ikke ville sige til vedkommende personligt. Lad være med at kontakte en masse personer unødvendigt. Vær høflig og anvend et dannet sprog. Bliv ikke provokeret af andre. Husk, at du er ansvarlig over for f.eks. lovgivning om injurier og æreskrænkelse. Du er ikke så anonym, som du måske tror. Anvendelse af ZBC's Web-server: Har du fået tildelt plads på ZBC s Internet web-server, må pladsen udelukkende anvendes til studie- og uddannelsesrelevant materiale. Det skal bemærkes at din plads på web-serveren IKKE må anvendes til personlig vinding, distribution af programmer, udbredelse af pornografisk materiale, smædende udfald mod andre, personer såvel som grupper, samt udbredelse af racisme. Hjemmesider SKAL overholde dansk eller international lovgivning. Skolen har ret til, uden varsel, at spærre for tilgang til udbudte data. Disse regler er også gældende, hvis du logger på serveren fra en PC uden for ZBC. Anvendelse af Elevplan: Når du anvender Elevplan er du underlagt samme regler, som når du anvender ZBC s webserver. Dine meddelelser skal være seriøse og relevante for din uddannelse. Overtrædelse af reglerne: Overtrædelse af ovenstående regler kan medføre midlertidig eller permanent inddragelse af retten til at anvende ZBCs EDB-systemer. I grove tilfælde vil der kunne blive tale om bortvisning fra ZBC og/eller politianmeldelse. 30 Dage efter sidste skoleophold på ZBC slettes dine brugerdata samt postkasse, og kan IKKE genskabes. ZBC forventer, at du vil optræde som ansvarsbevidst EDB-bruger. I situationer, der ikke er dækket af ovenstående regler anbefaler vi dig at spørge, hvis du er i tvivl. Første gang login og password benyttes er samtidig din accept af ovenstående regler og betingelser. Bemærk! Al trafik på nettet registreres i log-filer på skolens server. Bemærk også, at skolen har adgang til dine data, som er lagret på netværket! Ordensreglement På ønsker vi, at alle kan trives og opleve tillid og tryghed. Trivslen skabes i det samarbejde vi har med hinanden, dvs. lærerne og eleverne imellem, samt eleverne indbyrdes. På har alle uanset køn, etnisk baggrund, seksuel orientering og kulturel baggrund samme ret til uddannelse, personlig frihed og respekt. august 2012 Side 10

11 Definitionen på et reglement er "en forskrift på opførsel". Så her kunne vi godt remse op, at du skal møde til tiden, aflevere hjemmeopgaver, ikke må spytte på gulve, vægge og lofter og meget mere. Alt sammen tager vi dog som en selvfølge, og om ikke andet vil vi nok have glemt et punkt. Vi vil derfor meget hellere pege på, at vi ønsker en skole, hvor alle ressourcer udnyttes effektivt, sådan at du kan opnå den bedste faglige og personlige udvikling. Den vigtigste regel er derfor, at både du og vi påtager os ansvaret for at skabe et godt miljø og samarbejde. Det vil sige: Vis hensyn! Sanktioner Hvis du ikke er i stand til at udvise fornødent hensyn over for andre personer, bygninger, materialer eller udstyr, når du er på kan du forvente, at en lærer eller andet personale vil bede dig om at ændre din adfærd, så den er passende. En ledende person, f.eks. uddannelsesleder eller områdeleder, kan yderligere tale dig til rette, hvis du ikke retter dig efter en sådan henstilling. Er dette uden virkning kan du bortvises i op til en uge, hvor du får tænkepause for at overveje om det er den rigtige uddannelse, du har valgt det rigtige sted. Fortsætter den uhensigtsmæssige adfærd efter en sådan tænkepause iværksættes en endelig bortvisning. Særligt grove forseelser kan medføre øjeblikkelig og endelig bortvisning. Påfører du skolen ekstraordinære omkostninger, fordi du ikke udviser en hensynsfuld adfærd i forhold til eksempelvis bygninger, inventar, udstyr og arealer, kan skolen pålægge dig at betale for udbedring af forholdene. Og så er der alligevel et par skrevne regler : Rygning Er ikke tilladt på skolens område. Det gælder overalt - ude som inde - og på hele skolens areal. Sikkerhedsbestemmelser I forbindelse med praktisk værkstedsarbejde, er der sikkerhedsbestemmelser følg dem for din egen og andres skyld. Grov eller uansvarlig tilsidesættelse af sikkerhedsbestemmelser kan medføre bortvisning. Mobiltelefoni, sms Mobiltelefoner må ikke benyttes i undervisningstiden uden særlig tilladelse. Mobiltelefon anvendes i kantine eller udendørs. Gangarealer friholdes for mobiltelefoni af hensyn til færdslen. Undervisningssprog Dialogen i undervisningen foregår på dansk medmindre andet er aftalt i undervisningen. Tiltale- og samtaleform Du tiltaler andre, som du selv ønsker at blive talt til. Det vil sige værdigt og anstændigt og uden brug af nedladende udtryk. Dette gælder både i forholdet mellem elever indbyrdes og mellem elever og ansatte. Skolen opfordrer elever der er optaget på skolen med anden etnisk baggrund end dansk til at bruge dansk som deres indbyrdes samtalesprog for at undgå utryghed og misforståelser til skade for et godt skolemiljø. - altså vis hensyn! Alkohol og andre rusmidler. Er ikke foreneligt med undervisning og arbejde! Beruselse i undervisningstiden medfører bortvisning. Besiddelse, indtagelse og handel med narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område er ikke tilladt. Forefindes narkotiske rusmidler på skolens eller skolehjemmets område vil de blive inddraget og afleveret til politiet eller destrueret. Skolen forbeholder sig ret til uanmeldt at ransage skolens og skolehjemmets områder inkl. værelser, skabe og skuffer. Ved mistanke om indtagelse af narkotiske rusmidler kan skolen forlange, at elever lader sig teste. august 2012 Side 11

12 Overtrædelse kan medføre politianmeldelse og bortvisning. Ved bortvisning afgøres varigheden i hvert enkelt tilfælde. Skolen kan forlange aftale om behandling ved tilfælde af misbrug. Skolen har underretningspligt til de sociale myndigheder for unge under 18 år. Utryghed, mobning eller chikane Hvis du i løbet af dit ophold på skolen føler dig alvorligt utryg, mobbet eller chikaneret, er det vigtigt at du meget hurtigt selv eller lader dine forældre tale med din kontaktlærer eller uddannelsesvejleder. Med disse personer kan du i fortrolighed få talt om din situation. Mobning, aggressiv, truende, chikanerende eller racistisk adfærd accepteres ikke og kan medføre bortvisning. Vold Vold over for andre elever, personale og gæster på skolens område kan på ingen måde accepteres. Forseelser medfører omgående bortvisning samt evt. politianmeldelse. Hærværk og tyveri Tyveri af effekter, der tilhører skolen, kantinen, ansatte eller øvrige, medfører bortvisning. Hærværk medfører ligeledes bortvisning. For hærværk og tyveri rettet mod skolen foretages som hovedregel politianmeldelse. I mindre grove tilfælde kan gives en advarsel. Den professionelle elev møder udhvilet og tanket op med sund morgenmad møder stabilt og præcist møder velforberedt og overholder aftaler medvirker til at skabe arbejdsro medvirker til et godt arbejdsklima - ved at lytte for at forstå - ved at respektere forskelligheder og - ved at bidrage til løsninger af evt. samarbejdsproblemer bidrager aktivt og positivt i gruppearbejder deltager aktivt med relevante spørgsmål og anvender de lærte metoder giver ikke op for faglige problemer, men prøver selv at finde løsninger, før hjælp tilkaldes. august 2012 Side 12

13 Bykort Bybus fra stationen til skolen på Ahorn Allé 4 gange i timen. Campus Ringsted 401A august 2012 Side 13

14 Lokaleoversigt Ahorn Allé august 2012 Side 14