Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca."

Transkript

1 Torvegade Esbjerg Dato 19. august 2014 Sagsbehandler René Larsen Telefon direkte Notat Spørgsmål/svar individuel kørsel Spørgsmål 1 Deludbud 1 genoptræning. Er der muligt af få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode: A. Antal samlede kilometer? B. Antal personer der er blevet transporteret? C. Antal kørsler/ture? D. Hvor langt hver enkelt person er transporteret i gennemsnit? Svar A. Antal samlede kilometer? Februar: Esbjerg ca. 806 km Ribe ca. 427 km Bramming ca. 204 km Ældrecentre ca. 426 km SVS ca. 380 km Marts: Esbjerg ca. 905 km Ribe ca. 565 km Bramming ca. 86 km Ældrecentre ca. 415 km SVS ca. 392 km B. Antal personer der er blevet transporteret? Februar: Esbjerg ca. 78 pers Ribe ca. 24 pers Bramming ca. 7 pers Ældrecentre ca. 80 pers SVS ca. 33 pers Marts: Esbjerg ca. 94 pers Ribe ca. 34 pers Bramming ca. 6 pers Ældrecentre ca. 94 pers SVS ca 28 pers Telefon Telefax

2 C. Antal kørsler/ture? Vides ikke D. Hvor langt hver enkelt person er transporteret i gennemsnit? Februar: Esbjerg ca. 10 km Ribe ca. 17,8 km Bramming ca. 29 km Ældrecentre ca. 5,3 km SVS ca. 11,5 km Marts: Esbjerg ca. 9,6 km Ribe ca 16,6 km Bramming ca. 14,3 km Ældrecentre ca 4,4 SVS 14 km 2 Deludbud 1 - genoptræning. Der er angivet henholdsvis og 500 kørsler pr. år. Det er antallet af personer, som er transporteret. Er det antal koordinerede ture, eller er det antallet af personer der er transporteret til/fra genoptræning? 3 Deludbud 2 - Visiteret kørsel til og fra læge/speciallæge. Er der muligt, at få oplyst følgende for 2013, eller en anden længere periode: A. Antal samlede kilometer? B. Antal personer der er blevet transporteret? C. Antal kørsler/ture? D. Hvor langt hver enkelt person er transporteret i gennemsnit? 4 Under transportbetingelser er der angivet at tilmelding skal ske fra kontaktpersonen via dagen før inden kl. 12:30. Under bestilling er der angivet, at der bestilles dagen før kl. 13:00. Er der her ikke tale om samme handling, og i givet fald bør tidspunkterne ikke være ens, eller der sker præcisering af, 12:30 A: km. B: personer C:? D: 5,3 km

3 hvad der menes? 5 Afsnittet bestilling. Her er angivet Ved akut behov for lægehjælp kan dette afviges Hvem eller hvordan afgøres det, om der er tale om akut behov? 6 Borgeren kan rettidigt og uden omkostning aflyse 2 timer før planlagt afhentningstidspunkt. Betyder den formulering, at byder kan forvente en økonomisk kompensation fra borgeren eller Esbjerg Kommune, hvis kørslen aflyses under 2 timer før afhentningstidspunkt, og i givet fald hvor meget er den økonomiske kompensation, og hvor kan byder angive det i tilbuddet? 7 Kopi af tilbudsgivers autorisation for at udøve erhvervet Hvilke tilladelsestyper til erhvervsmæssig personbefordring vurderer Esbjerg Kommune kan benyttes i forbindelse med nærværende udbud Individuel kørsel? 8 Kopi af police på tilbudsgivers lovpligtige ansvarsforsikring skal vedlægges Er der her tale om, at det er for hver enkelt bil, der skal vedlægges en kopi af den lovpligtige ansvarsforsikring? 9 10 Fakturering. Fakturaen skal indeholde oplysninger om de enkelte kørsler, navn, km., beløb og adresser m.v. Akut kørsel er kun i de to listede tilfælde: Akutkørsel er til vagtlæge uden for lægernes normale åbningstid. Akutkørsel er til egen læge ved pludselig opstået sygdom. Esbjerg Kommune betaler kørslen, hvis der er senere aflysninger. Leverandøren skal, på tidspunktet for kontraktstart, som minimum have en af følgende tilladelser: Sygetransporttilladelse i henhold til taxilovgivningen Tilbudsgiver skal vedlægge fornøden dokumentation for at en af ovennævnte tilladelser foreligger eller kan opnås (forhåndstilsagn) til tidspunktet for kontraktstart. Se svaret på spørgsmål 12. Esbjerg Kommune ønsker ikke at se de lovpligtige forsikringer. Tilbudsgiverne skal stå inde for, at de har forsikringerne og fremvise dem, hvis Esbjerg Kommune efterspørger dem. De turspecifikke oplysninger kan fremsendes separat til Esbjerg Kommune. Som minimum månedligt. Kan disse turspecifikke oplysninger fremsendes separat til Esbjerg Kommune i elektronisk form? 10 Bilag Tilbudsliste. Byder er i tvivl om, hvorledes en konkret tur skal afregnes, når der skal angi

4 ves en kilometertakst for hver enkelt postnummer i Esbjerg Kommune. Byder forudser det kan blive uoverskueligt, at få lavet en afregning, når en borger kører fra egen bopæl i et postnummer til behandling i et andet postnummer, og der samtidigt skal ske en koordinering. Hvis alle borgere kun kører internt indenfor eget postnummer, er der ingen problemer med afregningen, men der er ikke vores erfaring det er tilfældet. Det rejser følgende spørgsmål: A. Hvis en borger køres fra egen adresse i postnummer 6705 til behandling i postnummer 6700, er det så borgerens postnummer eller det behandlingsstedet postnummer der er afgørende for hvilket kilometersats byder får betaling for? Det er borgerens postnummer, som er afgørende for kilometersatsen. B. En konkret kørsel kunne se således ud: Afhentning borger 1 Engvej 6731 Tjæreborg Afhentning borger 2 Stengårdsvej 6705 Esbjerg Afhentning borger 3 Ewaldsalle 6700 Esbjerg Afsætning borger 2 Lægerne Østergade Esbjerg Afsætning borger 1 Lægerne Havnegade Esbjerg Afsætning borger 3 Lægerne Fyrvej 6710 Esbjerg V. Hvorledes forestiller Esbjerg kommune sig ovenstående konkrete kørsel skal afregnes, hvis byder eksempelvis angiver følgende kilometerpriser i tilbuddet for delaftale 2?: 6700 kr. 35,- pr. km

5 6705 kr. 31,- pr. km kr. 28,- pr. km kr. 32,- pr, km kr. 24,- pr. km kr. 29,- pr. km kr. 33,- pr. km. Byder forudser som nævnt, at det vil blive uoverskuelig at lave en afregning som ønsket af Esbjerg Kommune i udbudsmaterialet. Byder vil derfor foreslå Esbjerg Kommune, at der i begge delaftaler kun kan bydes ind med en kilometer pris for alle postnumre i Esbjerg Kommune. Kan udbyder acceptere dette forslag? 11 Må borgerne i nærværende ud Individuel kørsel samkørsel med andre personer fra andre aftaler byder har? 12 Er Esbjerg Kommune enig i, at taxitilladelser udstedt i henhold til taxiloven, kan benyttes i nærværende udbud Individuel kørsel? 13 Pkt.2.16 Udvælgelseskriterier side 11. Følgende tekst: Kopi af police på tilbudsgivers lovpligtige ansvarsforsikring skal vedlægges tilbuddet. Har tilbudsgiver ikke en generel ansvarsforsikring, der dækker hele virksomheden, skal der medsendes forsikringspolicer for hver enkelt bil, der benyttes til aftalen. Esbjerg Kommune foreslår tilbudsgiverne, at tilbyde samme pris i alle postnumre, hvis faktureringen kan skabe udfordringer for tilbudsgiverne. Esbjerg Kommune har ændret holdning til denne, se svar 15. Det må tilbudsgiver gerne. Ja Punktet ændres til: Esbjerg Kommune ønsker ikke de lovpligtige forsikringer vedlagt. Tilbudsgiverne skal stå inde for, at de har forsikringerne og fremvise dem, hvis Esbjerg Kommune efterspørger dem. I Esbjerg Kommunes svar d. 11. august 2014 er følgende: Esbjerg Kommune ønsker ikke at se de lovpligtige forsikringer. Tilbudsgiverne skal stå inde for, at de har forsikringerne og fremvise dem, hvis Esbjerg Kommune efterspørger dem. Betyder svaret, at hele afsnittet: Kopi af police på tilbudsgivers lovpligtige ansvarsforsikring skal vedlægges tilbuddet. Har tilbudsgiver ikke en generel ansvarsforsikring, - 5 -

6 der dækker hele virksomheden, skal der medsendes forsikringspolicer for hver enkelt bil, der benyttes til aftalen. Bortfalder og ændres til: Esbjerg Kommune ønsker ikke de lovpligtige forsikringer vedlagt. Tilbudsgiverne skal stå inde for, at de har forsikringerne og fremvise dem, hvis Esbjerg Kommune efterspørger dem. 14 Skal der vedlægges en erhvervsog ansvarsforsikring? 15 I tidligere spørgsmål 10, synes vi ikke at have fået svar på følgende spørgsmål: Hvorledes forestiller Esbjerg kommune sig, ovennævnte konkrete kørsel skal afregnes, hvis byder eksempelvis angiver følgende kilometerpriser i tilbuddet for delaftale 2? 16 Hvor mange kørsler er der i deludbud 1 og deludbud 2 med borgere der sidder permanent i kørestol, og derfor har behov for en liftvogn? 17 Er der mulighed for, at Esbjerg Kommune lægger alle bilag ud på hjemmesiden i Word eller Exel filer? Esbjerg Kommune forventer, at tilbudsgiverne har en erhvervs- og ansvarsforsikring på min kr. Tilbudsgiverne skal stå inde for, at de har forsikringerne og fremvise dem, hvis Esbjerg Kommune efterspørger dem. Esbjerg Kommune indrømmer, at det er uigennemskueligt, at skulle udregne en pris på ruten. Derfor ændres det til, at der skal gives en pris for alle distrikter. Esbjerg har ikke en opgørelse over antallet af kørestolsbrugere, men der vil i nogle tilfælde være behov for en liftvogn. Ja de uploades den 19. august 18 Fastholdes tilbudsfristen? Da fristen på 6 dage for svar på spørgsmål er overskredet så udsættes tilbudsfristen til onsdag den 27. august 2014 kl