Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejseskade. KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby. (skader kan også anmeldes på www.kommuneforsikring.dk)"

Transkript

1 KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr Tlf Fax Skadeanmeldelse Rejseskade (skader kan også anmeldes på

2 Skadeanmeldelse for rejseskade Anmeldelsen sendes til: SOS-International a/s Nitivej 6 DK-2000 Frederiksberg der behandler skaden på vegne af KommuneForsikring A/S 1. Forsikringstager Vedrørende anmeldelsen: Når du udfylder anmeldelsen, beder vi dig tænke på, at dine oplysninger er det arbejdsgrundlag, vi har for at behandle skaden. Vi beder dig altid udfylde side 2. Side 3 skal udfyldes, hvis skaden drejer sig om stjålne/beskadigede ting. Ved personskade - eller andre typer af skader, skal side 4 udfyldes. For at kunne yde dig den bedste service er det vigtigt, at vi får et godt indblik i, hvilken skade du har været udsat for, og hvilket omfang skaden har. Derfor beder vi dig besvare spørgsmålene omhyggeligt og eventuelt udfylde side 5 med supplerende oplysninger, hvis du mener, der er specielle forhold, som ikke bliver belyst tydeligt nok i anmeldelsens rubrikker. Det er vigtigt, at du præciserer dine krav og vedlægger dokumentation herfor. Fællesoplysninger 2. Reference Policenr. 3. Sikrede/ Tlf.nr. skadelidte Dato Klokkeslæt (0-24) I hvilket land opstod skaden/sygdommen? / år kl. 4. Skadedato/sted Feriested/Rejsemål/Hotel 5. Oplysninger om rejsen Rejsens art Erhverv Afrejsetidspunkt Ferie og erhverv Dato / år Klokkeslæt (0-24): kl. Er sikrede/skadelidte medlem af Sygeforsikringen danmark? Hvis ja, oplys medlemsnr.: I hvilket selskab har sikrede/skadelidte tegnet indbo-forsikring? Selskabets navn: Policenr.: KommuneForsikring A/S Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring side 2

3 Anmeldelse for stjålne/beskadigede ting - og forsinket bagage 7. Vedrørende skaden Erstatningskravet vedrører: Brand Beskadigelse Forsinket bagage Tyveri, indbrud, ran eller røveri Forveksling Vedrørende andre hændelser, se side 4 8. Hvad skete der? Beskrives så udførligt som muligt 9. Politianmeldelse mm. Er skaden anmeldt til politi/luftfartsselskab eller lignende? - kvittering herfor bedes medsendt - angiv venligst årsag: 10. Ejerforhold Hvem tilhørte de skaderamte/stjålne genstande? Adresse 11. Tyveri fra hotelværelse eller bygning Var gerningsstedet aflåst? Er der synlige spor efter indbrud? Hvis ja, hvordan? Har gerningsmanden forvoldt bygningsskade? 12. Tyveri fra bil/bus/telt/ campingvogn Var køretøjet/teltet/campingvognen aflukket og låst? Blev hele køretøjet/teltet/campingvognen stjålet? Hvor var det stjålne opbevaret? Hvis i handskerum, var dette aflåst? Hvis i bagagerum, var dette aflåst? Er der synlige spor efter opbrydningen? Ved tyveri af radioudstyr og tilbehør var dette fastmonteret? Bilens registreringsnr.: Biltilbehør skal anmeldes til bilens kaskoforsikring Bilmærke/model: 13. Skadeopgørelse Genstandens art, Indkøbsår/md. Indkøbspris Pris i dag erstatningskrav/ fabrikat og model reparationsomk. 14. Underskrift Dato og underskrift den / år Sikrede/skadelidte/forsikringstagers under- Vi beder jer såvidt muligt vedlægge dokumentation for jeres krav. Ved skader sket under flytransport skal flybillet med bagagekvittering samt PIR-rapport vedlægges KommuneForsikring A/S Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring side 3

4 Anmeldelse for erstatningsrejse, ulykke, tilkaldelse mv. 15. Vedrørende skaden 16. Oplysninger ved krav som følge af sygdom/tilskadekomst (skal altid besvares) Erstatningskravet vedrører: Ulykke Tilkaldelse Forsinket fremmøde Andet Sygdom/tilskadekomst Sygeledsagelse Overfaldsdækning Hjemtransport af bil i forbindelse med sygeledsagelse Vedrørende rejsegods, se side 3 Dato og klokkeslæt for sygdommen/tilskadekomsten: Dato: / klokkeslæt (0-24) Dato og klokkeslæt for evt. hospitalsindlæggelse: Dato: / klokkeslæt (0-24) Dato og klokkeslæt for evt. lægeordineret sengeleje: Dato: / klokkeslæt (0-24) Hvis den sygdomsramte/tilskadekomne er blevet hospitalsindlagt eller skriftligt ordineret sengeleje af en læge, skal det oplyses hvor længe (lægedokumentation bedes vedlagt) Hvis den sygdomsramte/tilskadekomne er blevet hjemtransporteret i første halvdel af feriens planlagte varighed, skal dato og klokkeslæt oplyses Dato for behandling/konsultation hos læge Fra den / til den / Dato / klokkeslæt (0-24) Hjemtransport blev arrangeret af: Diagnose 17. Sikrede/skadelidte CPR-nr. Stilling Tlf.-nr Oplysninger om skaden/sygdommen Beskriv forløbet af sygdommen/tilskadekomsten/skaden nærmere: 19. Erstatningskrav Opgørelse af kravet Beløb 20. Underskrift Jeg giver hermed selskabet tilladelse til at indhente alle lægelige akter, der måtte være nødvendige til vurdering af spørgsmål i forbindelse med min tilskadekomst, og til at videresende disse til andre selskaber, der skal foretage udbetaling af erstatning i anledning af skaden. Er tilfældet anmeldt til Arbejdssakdestyrelsen eller politiet, giver jeg samtidig selskabet min tilladelse til at indhente eventuelle oplysninger hos disse. Dato og underskrift den / år Sikrede/skadelidtes underskrift Rejsebevis samt dokumentation for dine erstatningskrav i form af lægeerklæring, flybilletter, udgifter mv. skal vedlægges. KommuneForsikring A/S Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring side 4

5 Supplerende oplysninger KommuneForsikring A/S Skadeanmeldelse for ansvarsforsikring side 5