Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32"

Transkript

1 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnede formål og placering Udstyr og leverandør Plantegning Fordele for beboerne Budget og finansiering Beslutningsprocedure Myndigheder og tilladelser Tidsplan Etablering Løbende administration og vedligehold Konklusion Kontakter Produktark fra Lars Laj november 2008 Page 2 of 32

3 1. Indledning Kildeholm IV grundejerforening har nogle store grønne områder, som giver mulighed for mange spændende aktiviteter. Ved at etablere et egentligt aktivitetsområde med legeplads og opholdsområde er det bestyrelsens håb, at beboerne i området kan få endnu mere glæde af de grønne områder. Dette dokument beskriver hvorledes et aktivitetsområde kan etableres og vedligeholdes. 1. november 2008 Page 3 of 32

4 2. Overordnede formål og placering Det overordnede formål er at modernisere de legepladser og opholdsområder, der er i forbindelse med de ca m 2 grønne områder, med følgende mål: Legeborgen for enden af Miklagårdsvej og Østerbygdvej nedlægges (er udført). Volden omkring legeborgen bliver flyttet og bygget op til en kælke- og legebakke i samme område. Der etableres en stor moderne legeplads med legeborg og gyngestativ på stedet, hvor den gamle legeborg ligger i dag. Målgruppen er børn fra 3 år og opefter, men med nogle kombinerede voksen-barn aktiviteter for de mindste. Der opsættes borde og bænke i forbindelse med legepladsen. Der plantes træer i forbindelse med opholdsområdet, så det med tiden kan få et parklignende præg. Legepladsen på det grønne område imellem Jomsborgvej og Garbogårds Alle nedlægges (er udført), men træerne i en ring bliver stående. Området er vist nedenfor, med markering af ændringer. Figure 1. Området med markering af ændringer 1. november 2008 Page 4 of 32

5 3. Udstyr og leverandør For at legepladsen er sikker for børnene, er det nødvendigt at bruge en leverandør, som har erfaring og ekspertise. Der er flere mulige leverandører af legeplads- og parkudstyr. Efter en tilbudsrunde er Lars Laj valgt som den foretrukne af tre forespurgte leverandører Leverandør - Lars Laj Firmaet Lars Laj i Greve, er valgt som leverandør. De har et bredt program af legeplads- og parkudstyr og kan stå for montering og godkendelse af legepladsen. Lars Laj har 8 fuldtidsmedarbejdere plus løst tilknyttede montører. De har eksisteret siden 1970 og leverer legepladser i hele Danmark. Årligt leverer og monterer de større og mindre legepladser til både private og offentlige institutioner. Produktionen foregår både i Danmark og i Polen, og alle produkter gennemgår kvalitetskontrol i Danmark. Priserne er rimelige set i forhold til andre mulige leverandører, og de giver ca. 15 % rabat på listepriserne ved køb af samlede løsninger. De forskellige elementer i løsningen er vist nedenfor, og detaljer kan ses i de separate produktark bagest i dokumentet Legeborg Kæmpen er valgt som den centrale legeborg på legepladsen og ses nedenfor. Figure 2. Kæmpen fra Lars Laj Kæmpen har mange forskellige aktiviteter for børn fra 3 år og opefter. Den kræver et areal på 11,5 x 10,5 m, hvilket der er plads til på det planlagte område. Legeborgen kræver faldunderlag, og der benyttes faldsand. Den er robust konstrueret og kan holde til, at unge og voksne færdes på den. 1. november 2008 Page 5 of 32

6 3.3. Gyngestativ Et gyngestativ med to dækgynger og en gyngerede er valgt og ses nedenfor. Figure 3. Gyngestativ med to dækgynger og gyngerede Gyngerne kan benyttes af børn fra 3 år og opefter. Den kræver et areal på 5,7 x 7,5 m. Gyngerne kræver faldunderlag, og der benyttes faldsand Vippe En vippe med to sæder i hver ende, så mindre og større børn kan gynge sammen, ses nedenfor. Figure 4. Vippe med to sæder i hver ende Vippen kan benyttes af børn fra 3 år og opefter. Vippen kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m. 1. november 2008 Page 6 of 32

7 3.5. Bil vippedyr - for små børn Et vippedyr til små børn er valgt, og ses nedenfor. Figure 5. Bil vippedyr til små børn Vippedyret kan benyttes af børn fra 2 til 4 år. Vippedyret kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m Hane vippedyr - for mindre børn Et vippedyr til mindre børn er valgt og ses nedenfor. Figure 6. Hane vippedyr til små børn Vippedyret kan benyttes af børn fra 3 til 6 år. Vippedyret kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m. 1. november 2008 Page 7 of 32

8 3.7. Faldunderlag Der etableres DS/EN-1177 certificeret faldsand i en tykkelse på 30 cm omkring legeborgen og gyngen, og muligvis også andre af legeredskaberne. Faldsandet er vasket for at undgå snavs. Der etableres afgrænsningskant i jordhøjde omkring området med faldsand for at skabe en skarp grænse imellem græsplænen og området med faldunderlag. Dette vil lette græsslåning omkring området Kælke- og legebakke I forbindelse med etableringen af den eksisterende fold omkring legeborgen er der desværre blevet brugt byggematerialer som fyld. For at undgå at skulle bortkøre dette materiale, bliver det brugt som fyld i den nye kælke- og legebakke. Der lægges et rimeligt lag af jord oven på således, at den nye vold fremstår med en pæn græsplæne. Jorden kan komme fra udgravning til faldunderlag af området ved legeredskaberne, samt ved evt. tilkørsel af materiale. 1. november 2008 Page 8 of 32

9 3.9. Bænke ved legeplads I forbindelse med legeudstyret opsættes to bænke af typen, der ses nedenfor. Figure 7. Bænk Bænken har en længde på 180 cm, så der kan sidde op til 3 voksne samtidig. Bænkene bliver fastmonteret i jorden Bænke og borde ved spiseområde I aktivitetsområdet opsættes tre bænke- og bordsæt af typen, som ses nedenfor. Figure 8. Bænk- og bordsæt Bænkene har en længde på 180 cm, så der kan sidde op til 3 voksne samtidig. Sættene bliver ikke fastmonteret i jorden, så de kan flyttes, hvis det er hensigtsmæssigt i forbindelse med et arrangement. Hvert sæt vejer dog kg og er derfor vanskeligt at fjerne fra området Skraldespande Der opsættes skraldespande i forbindelse med borde og bænke. Der benyttes samme type skraldespande som de hundespande, der allerede er opsat flere steder. Skraldespandene bliver fastmonteret, så de ikke kan flyttes eller stjæles Beplantning Der plantes nogle træer i forbindelse med aktivitetsområdet således, at området med tiden kan få et parklignende præg. 1. november 2008 Page 9 of 32

10 3.13. Skiltning Der er ikke krav om særlig skiltning ved legepladsen, da alle legepladser, som opstilles i offentligt rum, skal overholde DS/EN-1176 og DS/EN-1177 sikkerhedskrav. Der opsættes skilt om, at legepladsen ikke må bruges af bør og unge over 14 år Godkendelse og certificering Lars Laj leverer, monterer og certificerer udstyret jf. DS/EN Der benyttes DS/EN-1177 certificeret faldunderlag, hvilket er faldunderlag svarende til maksimal kritisk faldhøjde Garanti og levetid Lars Laj giver 10 års garanti på stålartikler og træ, og 5 års garanti på metaloverflader og øvrige materialer og komponenter. Den forventede levetid af legepladsen og bænkene er 20 år. Fornuftig brug og løbende vedligehold vil forlænge denne levetid Eksempler på monteringer Lars Laj har leveret og opstillet legeudstyr, som svarer til Sørøverbyen på Kokkedalen 6, 3540 Lynge. Denne legeplads ligger på offentligt område. 1. november 2008 Page 10 of 32

11 4. Plantegning Opstilling af legeborg, gynge, andet udstyr samt borde og bænke skal beskrives på en plantegning efter samme principper som vist nedenfor. Figure 9. Eksempel på plantegning af opstilling Det er vigtigt, at der er plads til udvidelse senere, evt. med mere udstyr. Ønsker og krav til placering af udstyr: Placering, så der er sol på området; træer ved Stråmoseparken må ikke skygge Vær opmærksom på, at sikkerhedsareal for gynger ikke ligger, så børn skal løbe igennem det for at komme hen til andet legeudstyr Etablér forskellige miljøer, som passer til de forskellige aldersgrupper. Miljøer for de mindre, hvor der er stilleleg, og for de større, hvor legen er mere heftig. Områder for stille leg bør placeres, hvor der er læ og gerne sol. Vær opmærksom på løvfald i faldsandet. Tænk på, at der bør være bænke og måske borde til de voksne, specielt ved områder for de mindre børn. 1. november 2008 Page 11 of 32

12 5. Fordele for beboerne Beboerne i området vil have følgende fordele af etableringen: Stor legeplads til børnene, hvor de har mulighed for at mødes og lege med andre børn Forældre og bedsteforældre kan slappe af på bænke og græsplænen Mulighed for mere kontakt mellem områdets beboere Højere pris ved evt. salg af boligen, da aktivitetsområdet er et aktiv for købere med børn 1. november 2008 Page 12 of 32

13 6. Budget og finansiering 6.1. Budget Etableringsomkostninger for aktivitetsområdet og oprydning af de eksisterende legepladser er vist nedenfor. Alle priser er inklusiv moms og efter standard rabat på 15 % fra Lars Laj. Lars Laj tilbud på legeplads, borde/bænke, inkl. montering kr Flytning af volde ca. kr Diverse og beplantning ca. kr Total ca. kr Ovenstående priser er baseret på tilbud fra Lars Laj og entreprenør Finansiering Aktivitetsområdet bliver placeret, så beboere tæt på har mulighed for at benytte anlægget. Nærliggende grundejerforeninger opfordres derfor til at bidrage til etablering. Grundejerforeningen Kildeholm IV finansierer dog størstedelen af etableringen, da det kommer til at ligge på vores område. Et forslag til samlet finansiering er vist nedenfor. Kildeholm IV grundejerforening kr Garbogård grundejerforening, 25% af legeplads kr Hvis gen.fors. godkender Kildeholm III grundejerforening kr Hvis gen.fors. godkender Total kr Garbogård og Kildeholm III skal have godkendt et bidrag på en ekstraordinær generalforsamling. Den konkrete udformning af projektet er afhængig af disse godkendelser Betydning for grundejerforeningens økonomi Udgiften for Kildeholm IV betales af egenkapitalen, som for er ca. kr , efter modregning af sæsonens løbende udgifter. Der er således ca. kr tilbage i egenkapital efter etablering af et aktivitetsområde og en legeplads. Det er vurderingen at dette er tilstrækkeligt til at klare evt. uforudsete udgifter. 1. november 2008 Page 13 of 32

14 7. Beslutningsprocedure Udgiften til etablering udgør en væsentlig del af grundejerforeningens opsparede egenkapital. Dele af den opsparede egenkapital er også opkrævet som medlemskontingent med den forudsætning, at beløbet skulle bruges til vedligehold af stierne. Egenkapitalen er dog ikke bundet til noget specifikt formål. På denne baggrund anses det for mest rimeligt, hvis alle beboerne i grundejerforeningen bliver spurgt i forbindelse med beslutning af aktivitetsområdet. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, således at beboerne har mulighed for at komme med forslag og tilbagemeldinger samt vedtage, om projektet skal gennemføres. 8. Myndigheder og tilladelser Der skal søges byggetilladelse til legepladsen, og denne kan tage op til 22 uger at få igennem kommunen. Dog er forhåbningen, at det tager kortere tid, da en legeplads ikke kræver de samme undersøgelser. 9. Tidsplan Aktivitetsområdet kan efter planen etableres i april, maj eller juni Etablering I forbindelse med etablering er der mulighed for direkte tilkørsel til fællesområdet for enden af Miklagårdsvej. Græsset skal beskyttes ved arbejde med tunge maskiner, da der generelt er fugtigt i området, så græsset let tager skade. Beskyttelsen kan evt. ske ved brug af plader el.lign. 1. november 2008 Page 14 of 32

15 11. Løbende administration og vedligehold Renhold af området Skraldespande på området tømmes i forbindelse med tømning af andre skraldespande på grundejerforeningens område. I denne forbindelse bliver området også rengjort for affald, som er landet uden for skraldespandene, og hvis der er affald eller genstande i faldunderlaget ved legeborgen Udbedring af skader og hærværk Der må forventes, at der fra tid til anden opstår skader på udstyret som følge af almindelig brug og slidtage. Der må desværre også forventes et vist omfang af hærværk og skader som følge af unges brug og misbrug af legepladsen og bænke, men omfanget af hærværk er ifølge Lars Laj begrænset. Alle skader skal repareres hurtigt, således at legepladsen og bænkene er pæne og indbydende. En hurtig udbedring af skader sender også et signal om, at ejerne i området er ansvarlige og passer på områdets udstyr, og en hurtig udbedring forventes også at mindske yderligere hærværk. Lars Laj har 10 års suppleringsgaranti for legeplads- og parkudstyr. Det er forhåbningen, at grundejerforeningen i Garbogård, og muligvis også grundejerforeningen i Kildeholm III, vil bidrage til den årlige drift og vedligehold. Det er dog ikke en forudsætning Årligt vedligehold og eftersyn Der er ikke noget lovkrav til periodisk eftersyn af legepladser ud over, at de løbende skal holdes i forsvarlig stand. Lars Laj kan tilbyde årligt vedligehold med imprægnering af træ og vil i denne forbindelse også udføre eftersyn på legepladsen. Omkostningen for dette er ca. kr ,- inkl. moms årligt plus ekstra faldsand, når dette er nødvendigt Faldunderlag Der er ingen lovkrav til udskiftning af det grus eller perlesten, som benyttes til faldunderlag, men et skøn er, at det skal udskiftes hver 5 år. En årsag til, at det kan bruges så længe er, at katte ikke kan lide at bruge det, da det ikke har samme konsistens som almindeligt sand Ansvar og forsikring Grundejerforeningen har allerede tegnet en generel ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskade relateret til grundejerforeningens områder og ansvar. Denne forsikring dækker også skader, som er opstået på legepladsen. Der skal således ikke tegnes yderligere forsikring. 1. november 2008 Page 15 of 32

16 12. Konklusion Det er bestyrelsen håb og forventning, at et aktivitetsområde som det, der er beskrevet her, kan bidrage til hyggeligt samvær blandt beboerne i området mange år fremover. 1. november 2008 Page 16 of 32

17 13. Kontakter Lars Laj Lars Laj ApS Kildebrøndevej Greve Tlf.: Fax: november 2008 Page 17 of 32

18 14. Produktark fra Lars Laj På de efterfølgende sider er vist produktark fra Lars Laj. 1. november 2008 Page 18 of 32

19 ars Laj Legepladser - produkt: Kæmpen, nr.: All rights reserved! of :56 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Kæmpen Dimensioner - 767x693 cm Sikkerhedsareal x1051 cm Beregnet aldergruppe - 3+ år Forventet installationstid - Samlet 48 arbejdstimer Fri faldhøjde cm Platformshøjde - 90, 120, 180 cm Højde cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning Front plan Produkt fotos Top plan Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format

20 Lars Laj Legepladser - produkt: Kæmpen, nr.: All rights reserved! 2 of :56 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

21 Lars Laj Legepladser - produkt: Triple Gynge, nr.: All rights re of :02 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Triple Gynge Dimensioner - 636x186 cm Sikkerhedsareal - 569x750 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde cm Højde cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning Front plan Top plan

22 Lars Laj Legepladser - produkt: Triple Gynge, nr.: All rights re of :02 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

23

24 ars Laj Legepladser - produkt: Bil, nr.: All rights reserved! of :13 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Bil Dimensioner - 58x75 cm Sikkerhedsareal - 358x375 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde - 50 cm Højde - 83 cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning

25 Lars Laj Legepladser - produkt: Bil, nr.: All rights reserved! 2 of :13 Front plan Top plan Produkt fotos Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

26 ars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! of :14 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Hane Dimensioner - 28x81 cm Sikkerhedsareal - 328x381 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde - 50 cm Højde - 91 cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning

27 ars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! of :14 Front plan Top plan Produkt fotos Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering

28 Lars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! 3 of :14 Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

29 Lars Laj Legepladser - produkt: Lærketræsbænk m. galv. Stålstel, nr.: of :17 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Lærketræsbænk m. galv. Stålstel Længde x 51 cm Ryg højde - 75 cm Sæde højde mm Sæde bredde mm Pris ,- kr. ex. moms * Produkt billede 3D tegning Front plan Top plan Produkt fotos

30 Lars Laj Legepladser - produkt: Lærketræsbænk m. galv. Stålstel, nr.: of :17 Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

31 Lars Laj Legepladser - produkt: Picnic bænkebord, nr.: All rights of :11 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Picnic bænkebord Længde x 189 cm Ryg højde - 75 cm Sæde højde mm Sæde bredde mm Pris ,- kr. ex. moms * Produkt billede 3D tegning Front plan Produkt fotos Klik for at få et stort billede i udskrift klart format Top plan

32 Lars Laj Legepladser - produkt: Picnic bænkebord, nr.: All rights of :11 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

Legepladser I Hasselhegnet

Legepladser I Hasselhegnet Legepladser I Hasselhegnet Legepladsudvalg - beskrivelse Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Indledning...3 Forord...3 Arealet...3 Tilskud...3 Leverandørerne...4 Natur/Traditionel...5 Fællesarbejde...5 De

Læs mere

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010

Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Tilbud på nye legeredskaber til GF Nordvangsparken 2010 Hvem er Uno Koncept A/S? Enestående sortiment Enestående rådgivning Enestående kvalitet Enestående service Uno håndplukker det bedste inden for gade-

Læs mere

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub

Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21. i Ejby fodboldklub Generalforsamling d. 9/12 kl. 19-21 i Ejby fodboldklub Dagsorden: Vedtægtsændringer (se nedenfor). Afstemning vedr. Fællesareal (se bilag) Evt. Der vil være gløgg og æbleskiver til mødet NBNBNB: Denne

Læs mere

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET

BETALT LEGEPLADSEN ER 100% REKLAMEFINANSIERET LEGEPLADSEN ER BETALT 100% REKLAMEFINANSIERET Indu HAR skaffet sponsorerne, som betaler den nye legeplads! FANTASTISK MODTAGELSE OVER HELE DANMARK Indu a/s Ravmarken 30 9970 Strandby Tlf. 9848 2310 www.indu.dk

Læs mere

Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II. Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold.

Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II. Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold. Hvem er CADO A/S? Juni 2014 Version II Tilbud på Legeplads i Ramsøbakken med Faldunderlag, installation, drift og vedligehold. Ramsøbakken, Gadstrup Tak for at vi må komme med vores forslag til ny legeplads.

Læs mere

En legeplads for livet

En legeplads for livet Eventyr Leg Orehøjvej 9 a, Gl. Lejre, 4320 Lejre Tlf. 2227 9820 eventyrleg@eventyrleg.dk En legeplads for livet www.eventyrleg.dk Designlinje Info Eventyret starter her! Eventyr Leg designer naturlegepladser

Læs mere

Formandens beretning for året 2014

Formandens beretning for året 2014 Formandens beretning for året 2014 Velkommen. Så gik der endnu et år. Og dette har budt på nye udfordringer. Selvfølgelig har de sidste detaljer vedr. overtagelsen fyldt meget, da den er en vigtig del

Læs mere

Legepladsen i Solbyen

Legepladsen i Solbyen Legepladsen i Solbyen opstod i sin tid på de sidste ubebyggede grunde. Legepladsen har været truet flere gange af byggeplaner men er ved fælles indsats fra beboerne i Solbyen blevet reddet. Legepladsen

Læs mere

Generalforsamling 2015 Brødeskovparken

Generalforsamling 2015 Brødeskovparken Generalforsamling 2015 Brødeskovparken 18. marts 2015 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af bestyrelsens årsberetning for 2014 3. Fremlæggelse af det regnskab med status til godkendelse 4. Fremlæggelse

Læs mere

Gennemgang af RVP legepladser

Gennemgang af RVP legepladser Gennemgang af RVP legepladser Gennemgangen blev foretaget d. 30. oktober 2006 med Henka som konsulent. Generelt set er alle gynger ikke i overensstemmelse med tidens krav. De er tillige så dyre at få totalrenoveret

Læs mere

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk

GRÅSTEN SKOLE. Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18.juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS GRÅSTEN SKOLE Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Johnny Andersen, tlf 28 18 37 38 mail: johnny@nikostine.dk 18. juni 2015 NIKOSTINE LEGEPLADS Gråsten Skole Degnevænget

Læs mere

EGEN PRODUKTION I DANMARK

EGEN PRODUKTION I DANMARK LEGEPLADS Indhold Legeværdi, sikkerhed, fleksibilitet, udfordring, livsglæde og fantasi - Nøgleord i fokus hos Indu. Grønne områder og legepladser er vores hjemmebane med børn i centrum for optimale løsninger.

Læs mere

Forslag til legeplads

Forslag til legeplads Forslag til legeplads Efter, at vi på afdelingsmødet den 23. september 2013, vedtog at vi skal have en legeplads i afdeling 21, har vi arbejdet på at indhente tilbud på dette. I dette tilfælde er 'vi'

Læs mere

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag

Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup. Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup Tilbud & Indretningsforslag Grundejerforeningen Højager V / Lars Christensen Højager 108 8382 Hinnerup 8. juni 2007 KMC Løsningsforslag

Læs mere

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk

www.cado.dk Telefon 70 22 26 28 E-mail mail@cado.dk Tilbud til Rødvig Havn på maritim legeplads CADO Ideologi og mål: CADO arbejder for løsninger, der stimulerer børn og unges udvikling. CADO har et klart mål vi vil gennem unikke produkter og uderumsdesign

Læs mere

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd

Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Tilbud på legeplads til Hadsund Syd Efter et behageligt møde med Julie Øland, d. 5. Februar på Fjordbakken, er jeg kommet frem til nedenstående tilbud. Skitse af området. Jeg har valgt at placere legepladsen

Læs mere

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2012. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2012 Grundejerforeningen Svenstruphøj Hvad sker der af byudvikling i Svenstrup de næste 5 til 10 år? Velkommen til Karl Erik Hansen fra Grøn Gruppe under Svenstrup Samråd 2 Generalforsamlingen

Læs mere

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011

Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget. Rapport 2011 Gartnerparkens grundejerforening Legepladsudvalget Rapport 2011 Gartnerparken, 29. oktober 2011 Udvalgets etablering På den ordinære generalforsamling 16. november 2010 blev der nedsat et legepladsudvalg

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd

Den sikre legeplads. Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Den sikre legeplads Retningslinier for sikkerhed, - og gode råd Indholdsfortegnelse Regler og love 4 Standard for naturlegeplads 5 Bygningsreglement 5 Ansvar 5 Tilsyn med legepladser 5 Brug af trykimprægneret

Læs mere

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk

Charlottegården. MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077. post@monstrum.dk www.monstrum.dk Charlottegården MONSTRUM Nordholmen 14 DK - 2650 Hvidovre +45 33221077 post@monstrum.dk www.monstrum.dk Den flyvende Hollænder (legeplads vest) Den flyvende Hollænder eller dødssejleren er et spøgelsesskib,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011

GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 GRUNDEJERFORENINGEN VESSØVEJ - GENERALFORSAMLING 2011 Torsdag den 31. marts 2011, i fælleslokalerne på Skæphøj. Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne

Læs mere

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling

Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Legepladspuljen 2015 - anbefaling til fordeling Institution Område Emne Niveau Beskrivelse Anbefalet Peter Aage Gården Dagtilbud Sandkassen Vedligehold/ udskftning Optagning og bortskaffelse af tømmer

Læs mere

ekstraordinær generalforsamling afstemning

ekstraordinær generalforsamling afstemning Grundejerforeningen Ølstykke september 2013 Kildeholm IV www.kildeholm.dk Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling med afstemning om istandsættelse af stier i grundejerforeningen Dagsorden er vedhæftet

Læs mere

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget

LEGEPLADS PROJEKTET. Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget LEGEPLADS PROJEKTET Orientering om planer om legeplads ved rensningsanlægget Status på projektet Projektet jk startet op i Bylaugets navn. Projektgruppen startet op i august 2009. Grunden undersøgt i Region

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Esbønderup børnehus 2014 Certifikat nr. 2017 Certificeret Legepladsinspektør Mikael Peter Bach Christensen Gribskov kommune Center for ejendomsservice Rådhusvej 3 3200 Helsinge Telefon: 7249 6934 Mpbch@gribskov.dk Inspektion af

Læs mere

Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder

Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Referat af bestyrelsesmøde Deltagere: Dion Brun, Kim Reenberg, Kim Sommer, Georg Rønsch, Linda Kampmann & Lisbeth Garder Afbud: Dato: 29. november 2011 kl. 19.30 på Skibelund Krat Dagsorden 1.1. Vej &

Læs mere

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld

ORDINÆR GENERALFORSAMLING. afholdes. onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00. i Præstevængets mødelokaler. Sæterdalsgade 11 kld ORDINÆR GENERALFORSAMLING afholdes onsdag den 28 oktober 2009 kl. 20:00 i Præstevængets mødelokaler Sæterdalsgade 11 kld DAGSORDEN 1: Valg af dirigent 2: Aflæggelse og godkendelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionssted: Børnehaven Børnevej 1 1000 Børneby Inspektionsdato: XX Inspektionsnr.: KMC 200X-XX Konsulent: Kim Munk Christensen

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter

Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter Tirsdag den 14. maj 2013 blev der afholdt generalforsamling i Grundejerforeningen Jomfruens og Vægtens Kvarter kl. 19.00 i Sognehuset, Sønderris med følgende

Læs mere

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.)

Ansøgning. Støttepulje til initiativer i landsbyer og lokalområder i 2012. Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Ansøger: (Fulde navn, adresse og tlf.nr.) Lars Christian Stubbe Solgaard Græse Bygade 17 3600 Frederikssund Som fmd. For Græse Landsby grundejerforening Ansøgningen bakkes op af: (F.eks. Bylaug, idrætsforening,

Læs mere

Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009.

Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009. Samlet materiale for Generalforsamlingen 2009 Dette dokument indeholder materiale til punkter, der behandles ved Generalforsamlingen 2009. Regnskabet forefindes særskilt. Indhold Samlet materiale for Generalforsamlingen

Læs mere

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage.

pr. maj. De fra bestyrelsen der har tid og lyst, kan deltage. Grundejerforeningen Ovesdal Bestyrelsesmøde d. 27. marts (hos Mads) Til stede: Mads, Preben, Niels, Keld og Hans Chr. (Ref). 1. Konstituering Formand: Preben Sørensen Næstformand: Mads Reffstrup Pedersen

Læs mere

Tilbud på legeplads til Flintebakken

Tilbud på legeplads til Flintebakken Tilbud på legeplads til Flintebakken Hvem er UNO Et enestående sortiment fra de bedste producenter. En enestående rådgivning for dig og vores øvrige kunder. En enestående kvalitet i materialer og færdige

Læs mere

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø

Vejledning om byggesager. Legepladser BORNHOLMS. Teknik & Miljø Vejledning om byggesager Legepladser BORNHOLMS R E G I O N S K O M M U N E Teknik & Miljø Forord Denne vejledning er lavet for at hjælpe dig til at komme godt igennem ansøgningsprocessen og omhandler alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård.

Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Referat fra Generalforsamling i GRUNDEJERFORENINGEN DAMGÅRDENS JORDER, mandag den 7. marts 2005 i Fårup-Sabro Sognegård. Verny Thomsen bød velkommen og takkede for det store fremmøde. Dagsorden jf. vedtægternes

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Fasangården V / Steen Kledal Fasanvænget 276 2980 Kokkedal Inspektionssted: Legepladserne i Gård 11-15 Fasanvænget 2980 Kokkedal Inspektionsdato: 18. april 2011

Læs mere

Bjergmarken 4300 Holbæk att.: Francisco Ortega. Tilbud på samlings-scene _rev1 d. 20. marts 2014. Trine Lund Msc. Arkitektur & Design 60 40 70 57

Bjergmarken 4300 Holbæk att.: Francisco Ortega. Tilbud på samlings-scene _rev1 d. 20. marts 2014. Trine Lund Msc. Arkitektur & Design 60 40 70 57 Bjergmarken 4300 Holbæk att.: Francisco Ortega Tilbud på samlings-scene _rev1 d. 20. marts 2014 Trine Lund Msc. Arkitektur & Design 60 40 70 57 Elverdal A/S Risbyvej 24, D DK-2765 Smørum Tel +45 60 40

Læs mere

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer

2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer 2008 Aftalehåndbog vedrørende Hyrdeengens fællesarealer Indhold G1 - Græsarealer... 4 G2 - Regnvandsbrønde... 5 G3 Træer... 6 G4 - Buskads... 7 G5 Hække... 8 G6 Snerydning... 9 G7 Oprydning... 10 G8 Ukrudtsbekæmpelse...

Læs mere

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang

Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Legepladsinspektør: Jørgen Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Product Service Certifikat nr. 713004710 Udløber: Juni 2016 LEGEPLADSINSPEKTION UDARBEJDET FOR: GF Skovvang Inspektionstype: Hovedinspektion Inspektionen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen

GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen NIKOSTINE LEGEPLADS 20. januar 2015 GRUNDEJERFORENINGEN HRMG Att: Legepladsudvalget v/ Ann Zahle Andersen Jeres/din kontaktperson hos Nikostine er: Peter Jakobsen +45 2711 9720 peterj@nikostine.dk Tilbuddet

Læs mere

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013

Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Maj 2013 Referat af generalforsamling i Grundejerforeningen Hamlen Onsdag d. 17. april 2013 Referat: 32 stemmeberettigede (dvs. beboere fra 32 husstande) var fremmødt. 1. Valg af dirigent Christian Møller

Læs mere

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00

Grundejerforeningen Hvedevænget. Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Grundejerforeningen Hvedevænget Referat af ekstraordinær generalforsamling mandag 22. juni 2009 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Orientering om vedligeholdelse af sydlig parkeringsplads 3. Bestyrelsens

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADS Rekvirent: Xxx Xxx Xxx Inspektionssted: Xxx Inspektionsdato: xx. xxx 2009 Inspektionsnr.: KMC 2009-xxx Projektnr.: Xxxx Konsulent: Kim Munk Christensen Certificeret Legepladsinspektør

Læs mere

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015.

Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. Referat fra generalforsamling i grundejerforeningen Skovgårdsparken, Slots Bjergby d. 14. april 2015. 1. Valg af dirigent. Lars Bryde Frederiksvej 3 foreslås og vedtages. Lars fastslår, at indkaldelsen

Læs mere

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO

Ansøgning til. Legepladspuljen. for Åby Skole og SFO Ansøgning til Legepladspuljen for Åby Skole og SFO Begrundelse for ansøgningen Åby Skole er en skole i tre spor med 700 elever. Børnene kommer primært fra den del af Åbyhøj, der ligger syd for Silkeborg

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 13. september 2012 Side 1 af 19 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Produkt Service Certifikat nr. 713001037 Gyldig til 28/2 2014 Telefon: Mobil: 20 11 65 61 Kontor:

Læs mere

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup

Inspektion af legepladsredskaber. udarbejdet for. Vej- og Parkafdelingen i Høje-taastrup Kommune Lervangen 35 D Taastrup Legepladsinspektør Boye Jakobsen Certifikat nr. 134 fra Teknologisk Institut Gældende for DS/EN 1176:1998 serien, DS/EN 1177:1997 og DS/EN 1176:2008 serien. Rapport nr. HTK-BJ-53-2014 Legepladsinspektør

Læs mere

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup

Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Generalforsamlingen 7-6-2010 Grundejerforeningen matrikel nr. 1 D.O. Baastrup Grundejerforeningen Matrikel. Nr. 1.D.O Baastrup Referat fra ordinær generalforsamling. Ekstraordinær generalforsamling afholdt

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00

Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Referat fra Generalforsamling i Paaruphave Grundejerforening d.13/4 kl.20.00 Ca. 55 grundejere inkl. bestyrelsen var fremmødt Velkomst v. formanden og præsentation af bestyrelsen v. de enkelte medlemmer

Læs mere

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER

INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER INSPEKTIONSRAPPORT LEGEPLADSER Inspektionssted: Fussingø Naturbørnehave Vasevej 3A Fussingø 8900 Randers Foretaget for: Purhus Kommune Børn og Unge Bakkevænget 16 8990 Fårup Inspektionsdato: 26. september

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Side 1 af 25 Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Ejerforeningen Terrasserne, Roskilde Medlem af brancheforeningen for legepladsinspektører. Af Knud Birkedal Nielsen Cert. Legepladsinspektør

Læs mere

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00

EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015. Torsdag den 19. marts 2015 kl. 19.00 EJERFORENINGEN SUNDBY OVERDREV Fælleddiget 21-95 2300 København S. Den 3. marts 2015 Generalforsamling Ejerforeningen Matr. nr. 39 af Sundby Overdrev indkalder hermed til ordinær generalforsamling Torsdag

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 25.03.2015 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012

Grankoglen, Rødding. Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Grankoglen, Rødding Tilbud på motorikbane og klatretårn REVIDERET juli 2012 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Grankoglen i dag s. 4-5 Skitse område s. 6 Projekt forslag s. 7-21 Økonomisk overblik s. 22 Værd

Læs mere

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr.

Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. Legeplads 1. Mellem nr. Taastrup 14/8 2009 Gennemgang af legepladser mm. i Hallandsparken. Af legepladsudvalget som blev nedsat på generalforsamlingen. I forbindelse med bestyrelsens fremlæggelse af legepladsrapport, og bestyrelsens

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 14 Legepladsinspektør: Arvid Holm Madsen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikats nr 713039246 Gyldig til 14-03-2016 Entrepenøren Vibevej 8 6705 Esbjerg Ø Tlf. Mob. 27242304 e-mail: armad@esbjergkommune.dk

Læs mere

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger.

Retablering af berørte arealer, med græssåning samt retablering af evt. flisebelægninger. 03. Fagbeskrivelser Byggeprojekt: Etablering af dræn på græsplæne, flisebelægninger, faldsand på legepladser ved Tønder Grundskole Brolægger entreprisen: Arbejder: 1. Dræn ved ny tilbygning i græs plæne

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj

Generalforsamlingen 2010. Grundejerforeningen Svenstruphøj Generalforsamlingen 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning om det forløbne år samt godkendelse heraf 3. Forelæggelse af revideret regnskab for 2009

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 12 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#311219550 Gyldig til 07-04-2016 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år.

Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Formandens beretning Grundejerforeningen Skovgårdsparken Jeg vil gerne fortælle lidt om bestyrelsens gøren og laden i det forgangne år. Sidste år havde vi generalforsamling den 20. april, hvor Christian

Læs mere

Tisvildelund den 15. januar 2009

Tisvildelund den 15. januar 2009 Tisvildelund den 15. januar 2009 Medlemsinformation januar 2009 I tiden siden generalforsamlingen 2008 har bestyrelsen været samlet fire gange. Derudover har vi haft kontakt til og en række møder med både

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver

Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver REFERAT Emne: Referat fra Generalforsamling i Grundejerforeningen D4 Haver Mødedato Mødested/lokale Mødetidspunkt kl. Sluttidspunkt kl. Onsdag den 14 Maj 2014 Rorberthus, mødelokal 1 19:00 20:15 Deltager:

Læs mere

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176

Årlig inspektion af legepladsredskaber iht. DS/EN 1176 Inspektionsdato: 2 november 2011 Side 1 af 26 Legepladsinspektør: Henrik Carlson Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0966#310995767 Gyldig til 28/2 2012 Henrik Carlson ApS Ternevej 14 7430

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 8 Legepladsinspektør: Heron Kristiansen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr1035#713039243 Gyldig til 24-02-2017 Entrepenøren Materielgården 6740 Bramming Tlf. 76169243 Mob. 27741365

Læs mere

Grundejerforeningen Lundegårdsparken

Grundejerforeningen Lundegårdsparken Hermed fremsendes som aftalt materiale vedrørende licitation for vedligeholdelse af foreningens grønne områder m.v. Materialet indeholder: 1. Beskrivelse 2. Tilbudsblanket 1,2 og 3 3. Almindelige betingelser

Læs mere

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015

Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro. Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 Grundejerforeningen Vistoftgårdens Jorder 8471 Sabro Velkommen til Foreningens årlige Generalforsamling 29. April 2015 1 Generalforsamlingen den 29. april Dagsorden Pkt. 1 Valg af dirigent 2 Dagsorden

Læs mere

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille.

Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Generalforsamling Tunehaverne 2 24. februar 2009. Tune skole. Bestyrelsens beretning: Nye grundejere: Vi byder velkommen til Torben & Sandie, som er flyttet ind i Nr. 94, og tillykke med den lille. Reparation

Læs mere

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde

Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Referat af ekstraordinært afdelingsmøde Tirsdag den 8. April 2014 kl. 19.30 Kristian Nors Skov byder velkommen på vegne af bestyrelsen og fortæller, at det ekstraordinære afdelingsmøde er varslet korrekt.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Boligorganisationen Tårnbyhuse

Boligorganisationen Tårnbyhuse Boligorganisationen Tårnbyhuse Nyt køkken Boligorganisationen har det seneste år arbejdet på at få udarbejdet et udbud vedrørende køkkener til gavn for alle afdelinger, både dem som ønsker at udskifte

Læs mere

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris:

Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: Dagsordenen for den ordinære generalforsamling den 14. maj 2014 i Sognehuset, Sønderris: 1) Valg af dirigent. Ad 1. Bestyrelsesmedlem Claus Madsen blev valgt 2) Valg af referent Ad 2. Bestyrelsesmedlem

Læs mere

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159.

Fremmødte: Nr. 12, 15, 19, 24, 30, 40, 58, 82, 84, 98, 104, 130, 131, 139, 147, 159. Referat af ordinær generalforsamling og efterfølgende ekstraordinær generalforsamling torsdag 3. april 2014 kl. 19.00 Uddannelsescentret Gribskov, Fællesrum, Skolegade 43. (tæt ved kulturhusets sale).

Læs mere

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken.

Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Hovedinspektion af legepladsredskaber gennemført hos: Kildegårdsparken. Af Kenneth Lohmann Cert. Legepladsinspektør Legepladseftersynet Poppelvej 21 4700 Næstved Danmark Tlf: 70 70 78 17 Mail: post@legepladseftersynet.dk

Læs mere

Legepladser i Sønderborg kommune

Legepladser i Sønderborg kommune Legepladser i Sønderborg kommune Del 1 Veje og Trafik 2009 (revideret 2013) Indledning Sønderborg kommune administrerer i dag 24 legepladser. Lokaliteterne er dog meget ujævnt fordelt ud over kommunen

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011.

Referat af generalforsamlingen i Grf. Tingparken, tirsdag den 16. august 2011. Formand: Martin Larsen, Frodesvej 51. Kasserer: Mogens E. Knudsen Frodesvej 39. Tlf. 41 91 83 93. Tlf. 21 44 93 10 Bestyrelsesmedlemmer: Alma Jensen nr. 1. Liselotte Knudsen nr. 39. Aksel Mikkelsen nr.

Læs mere

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003

GF Søndervang Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Skriftlig beretning 2003 Generalforsamling 20. november 2003 Der har i det forløbne år været en del for bestyrelsen at se til. Udover de planlagte bestyrelsesmøder har det også været nødvendigt at holde

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen

Skole- og dagtilbudsafdelingen. Tilsyn med legepladser i dagplejehjem. Norddjurs Kommune. Skole- og dagtilbudsafdelingen 1 Tilsyn med legepladser i dagplejehjem 2 Forord Alle børn skal kunne lege trygt på legepladserne i s dagpleje. Legepladserne skal derfor indrettes således, at der er mindst mulig risiko for, at børnene

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00. Lokale G4 på Kingoskolen 20. august 2008 Beboerforeningen Mølledammen område VII, Mølledammen 1-113 og Møllevangen 2 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Tirsdag den 9. september 2008 kl. 20.00 Lokale G4 på Kingoskolen

Læs mere

Inspektion af legeplads og -redskaber

Inspektion af legeplads og -redskaber Side 1 af 10 Legepladsinspektør: Niels Peter Jensen Certifikat fra: TÜV SÜD Akademie Certifikat nr. 0935#311341278 Gyldig til 07.2014 Niels Peter Jensen Godthåbsvej 44b 4300 Holbæk 59442910 72365192 npj@holb.dk

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 015 - Sprogøvej Godkendt på afdelingsmødet den 09.08.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej

Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Gældende fra 01 12 2012 Ordensregler for Grundejerforeningen Over Holluf Toften/Over Holluf vej Foruden efterfølgende regler gældende

Læs mere

3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2

3. Godkendelse af foreningens regnskab. Regnskabet blev fremlagt af kasserer Jørgen Ifversen. Regnskabet blev godkendt. Se bilag 2 Referat af generalforsamling Grundejerforeningen Svenstibakkevej Lørdag den 25. oktober 2014 kl. 11.00 Hawboernes Hus Harebakkevej, Lild Strand Dagsorden i følge vedtægterne 1. Valg af dirigent. Jørn Frank

Læs mere

Varde kommune. Tilbud på Legeredskaber Marts 2013

Varde kommune. Tilbud på Legeredskaber Marts 2013 Varde kommune Tilbud på Legeredskaber Marts 2013 Indhold Løsningen Om UNIQA s. 3 Området i dag s. 4 Projekt forslag s. 5-19 Økonomisk overblik s. 20 Sikkerhed s. 21 Miljø s. 22 Værd at vide s. 23 Forbehold

Læs mere

Grundejerforeningen Øresund Strandpark

Grundejerforeningen Øresund Strandpark Grundejerforeningen Øresund Strandpark Referat af Bestyrelsesmøde Mødetid: 14. juli 2008 kl. 19.00 Mødested: Tony Bak, Sundby Parkvej 2, 2.tv. Deltagere: Formand Truelsen, etape 1 Bestyrelsesmedlem Torben

Læs mere

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING

INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Grundejerforeningen Kildeholm 1 INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING Tidspunkt: 25. marts 2009 kl. 19:00 Mødested: Stengårdsskolen, alm lok 46 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskabsaflæggelse

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Grundejerforeningen Saloparken af 1998

Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Grundejerforeningen Saloparken af 1998 Årsberetning for året 2003 I 2003 har bestyrelsens arbejde især koncentreret sig om 2 mærkesager. Vi har afholdt 4 ordinære møder og et ekstraordinært det vender

Læs mere

Referat af beboermøde 4. februar 2013

Referat af beboermøde 4. februar 2013 Referat af beboermøde 4. februar 2013 Tilstede: Jens Svane, Johan Glintborg, Margit og Eva (fra Udlejningen), Mie Ladefoged (organisationsbestyrelsen), 47 beboere (42 lejemål). 1) Dirigent: Mie Ladefoged

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET

GRUNDEJERFORENINGEN VINGETOFTEN LEGEPLADSUDVALGET Legepladsudvalget er valgt på sidste års generelforsamling. Repræsentanter i udvalget: Helle Ann Dorthe Mette Kim Per Vingetoften nr. 178 Vingetoften nr. 176. Vingetoften nr. 108 Vingetoften nr. 104 Vingetoften

Læs mere

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen

Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen VELKOMMEN TIL 3. GÅRDGRUPPEMØDE 31. Marts 2011 Fælles gårdanlæg i Kertemindegade-karreen Dagsorden Faskiner og skraldesug status på tilbagemeldinger Oplæg omkring materialer v/ Lone og Rikke Spørgsmål

Læs mere

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole

Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Skårup 18,marts-2014 Referat af Generalforsamling d. 18.marts-2014 på Skårup skole Repræsenteret på generalforsamling husnumre (antal personer i parentes): Agerskiftet nr. 1(2)-3(1)-4(1)-6(1)-8(2)-10(1)-11(2)-14(1)

Læs mere