Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktivitetsområde for hele familien. Fællesareal ved Kildeholm IV. 1. november 2008 Page 1 of 32"

Transkript

1 Aktivitetsområde for hele familien på Fællesareal ved Kildeholm IV 1. november 2008 Page 1 of 32

2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning Overordnede formål og placering Udstyr og leverandør Plantegning Fordele for beboerne Budget og finansiering Beslutningsprocedure Myndigheder og tilladelser Tidsplan Etablering Løbende administration og vedligehold Konklusion Kontakter Produktark fra Lars Laj november 2008 Page 2 of 32

3 1. Indledning Kildeholm IV grundejerforening har nogle store grønne områder, som giver mulighed for mange spændende aktiviteter. Ved at etablere et egentligt aktivitetsområde med legeplads og opholdsområde er det bestyrelsens håb, at beboerne i området kan få endnu mere glæde af de grønne områder. Dette dokument beskriver hvorledes et aktivitetsområde kan etableres og vedligeholdes. 1. november 2008 Page 3 of 32

4 2. Overordnede formål og placering Det overordnede formål er at modernisere de legepladser og opholdsområder, der er i forbindelse med de ca m 2 grønne områder, med følgende mål: Legeborgen for enden af Miklagårdsvej og Østerbygdvej nedlægges (er udført). Volden omkring legeborgen bliver flyttet og bygget op til en kælke- og legebakke i samme område. Der etableres en stor moderne legeplads med legeborg og gyngestativ på stedet, hvor den gamle legeborg ligger i dag. Målgruppen er børn fra 3 år og opefter, men med nogle kombinerede voksen-barn aktiviteter for de mindste. Der opsættes borde og bænke i forbindelse med legepladsen. Der plantes træer i forbindelse med opholdsområdet, så det med tiden kan få et parklignende præg. Legepladsen på det grønne område imellem Jomsborgvej og Garbogårds Alle nedlægges (er udført), men træerne i en ring bliver stående. Området er vist nedenfor, med markering af ændringer. Figure 1. Området med markering af ændringer 1. november 2008 Page 4 of 32

5 3. Udstyr og leverandør For at legepladsen er sikker for børnene, er det nødvendigt at bruge en leverandør, som har erfaring og ekspertise. Der er flere mulige leverandører af legeplads- og parkudstyr. Efter en tilbudsrunde er Lars Laj valgt som den foretrukne af tre forespurgte leverandører Leverandør - Lars Laj Firmaet Lars Laj i Greve, er valgt som leverandør. De har et bredt program af legeplads- og parkudstyr og kan stå for montering og godkendelse af legepladsen. Lars Laj har 8 fuldtidsmedarbejdere plus løst tilknyttede montører. De har eksisteret siden 1970 og leverer legepladser i hele Danmark. Årligt leverer og monterer de større og mindre legepladser til både private og offentlige institutioner. Produktionen foregår både i Danmark og i Polen, og alle produkter gennemgår kvalitetskontrol i Danmark. Priserne er rimelige set i forhold til andre mulige leverandører, og de giver ca. 15 % rabat på listepriserne ved køb af samlede løsninger. De forskellige elementer i løsningen er vist nedenfor, og detaljer kan ses i de separate produktark bagest i dokumentet Legeborg Kæmpen er valgt som den centrale legeborg på legepladsen og ses nedenfor. Figure 2. Kæmpen fra Lars Laj Kæmpen har mange forskellige aktiviteter for børn fra 3 år og opefter. Den kræver et areal på 11,5 x 10,5 m, hvilket der er plads til på det planlagte område. Legeborgen kræver faldunderlag, og der benyttes faldsand. Den er robust konstrueret og kan holde til, at unge og voksne færdes på den. 1. november 2008 Page 5 of 32

6 3.3. Gyngestativ Et gyngestativ med to dækgynger og en gyngerede er valgt og ses nedenfor. Figure 3. Gyngestativ med to dækgynger og gyngerede Gyngerne kan benyttes af børn fra 3 år og opefter. Den kræver et areal på 5,7 x 7,5 m. Gyngerne kræver faldunderlag, og der benyttes faldsand Vippe En vippe med to sæder i hver ende, så mindre og større børn kan gynge sammen, ses nedenfor. Figure 4. Vippe med to sæder i hver ende Vippen kan benyttes af børn fra 3 år og opefter. Vippen kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m. 1. november 2008 Page 6 of 32

7 3.5. Bil vippedyr - for små børn Et vippedyr til små børn er valgt, og ses nedenfor. Figure 5. Bil vippedyr til små børn Vippedyret kan benyttes af børn fra 2 til 4 år. Vippedyret kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m Hane vippedyr - for mindre børn Et vippedyr til mindre børn er valgt og ses nedenfor. Figure 6. Hane vippedyr til små børn Vippedyret kan benyttes af børn fra 3 til 6 år. Vippedyret kræver kun græs som faldunderlag, da faldhøjden er under 1 m. 1. november 2008 Page 7 of 32

8 3.7. Faldunderlag Der etableres DS/EN-1177 certificeret faldsand i en tykkelse på 30 cm omkring legeborgen og gyngen, og muligvis også andre af legeredskaberne. Faldsandet er vasket for at undgå snavs. Der etableres afgrænsningskant i jordhøjde omkring området med faldsand for at skabe en skarp grænse imellem græsplænen og området med faldunderlag. Dette vil lette græsslåning omkring området Kælke- og legebakke I forbindelse med etableringen af den eksisterende fold omkring legeborgen er der desværre blevet brugt byggematerialer som fyld. For at undgå at skulle bortkøre dette materiale, bliver det brugt som fyld i den nye kælke- og legebakke. Der lægges et rimeligt lag af jord oven på således, at den nye vold fremstår med en pæn græsplæne. Jorden kan komme fra udgravning til faldunderlag af området ved legeredskaberne, samt ved evt. tilkørsel af materiale. 1. november 2008 Page 8 of 32

9 3.9. Bænke ved legeplads I forbindelse med legeudstyret opsættes to bænke af typen, der ses nedenfor. Figure 7. Bænk Bænken har en længde på 180 cm, så der kan sidde op til 3 voksne samtidig. Bænkene bliver fastmonteret i jorden Bænke og borde ved spiseområde I aktivitetsområdet opsættes tre bænke- og bordsæt af typen, som ses nedenfor. Figure 8. Bænk- og bordsæt Bænkene har en længde på 180 cm, så der kan sidde op til 3 voksne samtidig. Sættene bliver ikke fastmonteret i jorden, så de kan flyttes, hvis det er hensigtsmæssigt i forbindelse med et arrangement. Hvert sæt vejer dog kg og er derfor vanskeligt at fjerne fra området Skraldespande Der opsættes skraldespande i forbindelse med borde og bænke. Der benyttes samme type skraldespande som de hundespande, der allerede er opsat flere steder. Skraldespandene bliver fastmonteret, så de ikke kan flyttes eller stjæles Beplantning Der plantes nogle træer i forbindelse med aktivitetsområdet således, at området med tiden kan få et parklignende præg. 1. november 2008 Page 9 of 32

10 3.13. Skiltning Der er ikke krav om særlig skiltning ved legepladsen, da alle legepladser, som opstilles i offentligt rum, skal overholde DS/EN-1176 og DS/EN-1177 sikkerhedskrav. Der opsættes skilt om, at legepladsen ikke må bruges af bør og unge over 14 år Godkendelse og certificering Lars Laj leverer, monterer og certificerer udstyret jf. DS/EN Der benyttes DS/EN-1177 certificeret faldunderlag, hvilket er faldunderlag svarende til maksimal kritisk faldhøjde Garanti og levetid Lars Laj giver 10 års garanti på stålartikler og træ, og 5 års garanti på metaloverflader og øvrige materialer og komponenter. Den forventede levetid af legepladsen og bænkene er 20 år. Fornuftig brug og løbende vedligehold vil forlænge denne levetid Eksempler på monteringer Lars Laj har leveret og opstillet legeudstyr, som svarer til Sørøverbyen på Kokkedalen 6, 3540 Lynge. Denne legeplads ligger på offentligt område. 1. november 2008 Page 10 of 32

11 4. Plantegning Opstilling af legeborg, gynge, andet udstyr samt borde og bænke skal beskrives på en plantegning efter samme principper som vist nedenfor. Figure 9. Eksempel på plantegning af opstilling Det er vigtigt, at der er plads til udvidelse senere, evt. med mere udstyr. Ønsker og krav til placering af udstyr: Placering, så der er sol på området; træer ved Stråmoseparken må ikke skygge Vær opmærksom på, at sikkerhedsareal for gynger ikke ligger, så børn skal løbe igennem det for at komme hen til andet legeudstyr Etablér forskellige miljøer, som passer til de forskellige aldersgrupper. Miljøer for de mindre, hvor der er stilleleg, og for de større, hvor legen er mere heftig. Områder for stille leg bør placeres, hvor der er læ og gerne sol. Vær opmærksom på løvfald i faldsandet. Tænk på, at der bør være bænke og måske borde til de voksne, specielt ved områder for de mindre børn. 1. november 2008 Page 11 of 32

12 5. Fordele for beboerne Beboerne i området vil have følgende fordele af etableringen: Stor legeplads til børnene, hvor de har mulighed for at mødes og lege med andre børn Forældre og bedsteforældre kan slappe af på bænke og græsplænen Mulighed for mere kontakt mellem områdets beboere Højere pris ved evt. salg af boligen, da aktivitetsområdet er et aktiv for købere med børn 1. november 2008 Page 12 of 32

13 6. Budget og finansiering 6.1. Budget Etableringsomkostninger for aktivitetsområdet og oprydning af de eksisterende legepladser er vist nedenfor. Alle priser er inklusiv moms og efter standard rabat på 15 % fra Lars Laj. Lars Laj tilbud på legeplads, borde/bænke, inkl. montering kr Flytning af volde ca. kr Diverse og beplantning ca. kr Total ca. kr Ovenstående priser er baseret på tilbud fra Lars Laj og entreprenør Finansiering Aktivitetsområdet bliver placeret, så beboere tæt på har mulighed for at benytte anlægget. Nærliggende grundejerforeninger opfordres derfor til at bidrage til etablering. Grundejerforeningen Kildeholm IV finansierer dog størstedelen af etableringen, da det kommer til at ligge på vores område. Et forslag til samlet finansiering er vist nedenfor. Kildeholm IV grundejerforening kr Garbogård grundejerforening, 25% af legeplads kr Hvis gen.fors. godkender Kildeholm III grundejerforening kr Hvis gen.fors. godkender Total kr Garbogård og Kildeholm III skal have godkendt et bidrag på en ekstraordinær generalforsamling. Den konkrete udformning af projektet er afhængig af disse godkendelser Betydning for grundejerforeningens økonomi Udgiften for Kildeholm IV betales af egenkapitalen, som for er ca. kr , efter modregning af sæsonens løbende udgifter. Der er således ca. kr tilbage i egenkapital efter etablering af et aktivitetsområde og en legeplads. Det er vurderingen at dette er tilstrækkeligt til at klare evt. uforudsete udgifter. 1. november 2008 Page 13 of 32

14 7. Beslutningsprocedure Udgiften til etablering udgør en væsentlig del af grundejerforeningens opsparede egenkapital. Dele af den opsparede egenkapital er også opkrævet som medlemskontingent med den forudsætning, at beløbet skulle bruges til vedligehold af stierne. Egenkapitalen er dog ikke bundet til noget specifikt formål. På denne baggrund anses det for mest rimeligt, hvis alle beboerne i grundejerforeningen bliver spurgt i forbindelse med beslutning af aktivitetsområdet. Der indkaldes derfor til en ekstraordinær generalforsamling, således at beboerne har mulighed for at komme med forslag og tilbagemeldinger samt vedtage, om projektet skal gennemføres. 8. Myndigheder og tilladelser Der skal søges byggetilladelse til legepladsen, og denne kan tage op til 22 uger at få igennem kommunen. Dog er forhåbningen, at det tager kortere tid, da en legeplads ikke kræver de samme undersøgelser. 9. Tidsplan Aktivitetsområdet kan efter planen etableres i april, maj eller juni Etablering I forbindelse med etablering er der mulighed for direkte tilkørsel til fællesområdet for enden af Miklagårdsvej. Græsset skal beskyttes ved arbejde med tunge maskiner, da der generelt er fugtigt i området, så græsset let tager skade. Beskyttelsen kan evt. ske ved brug af plader el.lign. 1. november 2008 Page 14 of 32

15 11. Løbende administration og vedligehold Renhold af området Skraldespande på området tømmes i forbindelse med tømning af andre skraldespande på grundejerforeningens område. I denne forbindelse bliver området også rengjort for affald, som er landet uden for skraldespandene, og hvis der er affald eller genstande i faldunderlaget ved legeborgen Udbedring af skader og hærværk Der må forventes, at der fra tid til anden opstår skader på udstyret som følge af almindelig brug og slidtage. Der må desværre også forventes et vist omfang af hærværk og skader som følge af unges brug og misbrug af legepladsen og bænke, men omfanget af hærværk er ifølge Lars Laj begrænset. Alle skader skal repareres hurtigt, således at legepladsen og bænkene er pæne og indbydende. En hurtig udbedring af skader sender også et signal om, at ejerne i området er ansvarlige og passer på områdets udstyr, og en hurtig udbedring forventes også at mindske yderligere hærværk. Lars Laj har 10 års suppleringsgaranti for legeplads- og parkudstyr. Det er forhåbningen, at grundejerforeningen i Garbogård, og muligvis også grundejerforeningen i Kildeholm III, vil bidrage til den årlige drift og vedligehold. Det er dog ikke en forudsætning Årligt vedligehold og eftersyn Der er ikke noget lovkrav til periodisk eftersyn af legepladser ud over, at de løbende skal holdes i forsvarlig stand. Lars Laj kan tilbyde årligt vedligehold med imprægnering af træ og vil i denne forbindelse også udføre eftersyn på legepladsen. Omkostningen for dette er ca. kr ,- inkl. moms årligt plus ekstra faldsand, når dette er nødvendigt Faldunderlag Der er ingen lovkrav til udskiftning af det grus eller perlesten, som benyttes til faldunderlag, men et skøn er, at det skal udskiftes hver 5 år. En årsag til, at det kan bruges så længe er, at katte ikke kan lide at bruge det, da det ikke har samme konsistens som almindeligt sand Ansvar og forsikring Grundejerforeningen har allerede tegnet en generel ansvarsforsikring, som dækker person- og tingskade relateret til grundejerforeningens områder og ansvar. Denne forsikring dækker også skader, som er opstået på legepladsen. Der skal således ikke tegnes yderligere forsikring. 1. november 2008 Page 15 of 32

16 12. Konklusion Det er bestyrelsen håb og forventning, at et aktivitetsområde som det, der er beskrevet her, kan bidrage til hyggeligt samvær blandt beboerne i området mange år fremover. 1. november 2008 Page 16 of 32

17 13. Kontakter Lars Laj Lars Laj ApS Kildebrøndevej Greve Tlf.: Fax: november 2008 Page 17 of 32

18 14. Produktark fra Lars Laj På de efterfølgende sider er vist produktark fra Lars Laj. 1. november 2008 Page 18 of 32

19 ars Laj Legepladser - produkt: Kæmpen, nr.: All rights reserved! of :56 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Kæmpen Dimensioner - 767x693 cm Sikkerhedsareal x1051 cm Beregnet aldergruppe - 3+ år Forventet installationstid - Samlet 48 arbejdstimer Fri faldhøjde cm Platformshøjde - 90, 120, 180 cm Højde cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning Front plan Produkt fotos Top plan Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format

20 Lars Laj Legepladser - produkt: Kæmpen, nr.: All rights reserved! 2 of :56 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

21 Lars Laj Legepladser - produkt: Triple Gynge, nr.: All rights re of :02 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Triple Gynge Dimensioner - 636x186 cm Sikkerhedsareal - 569x750 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde cm Højde cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning Front plan Top plan

22 Lars Laj Legepladser - produkt: Triple Gynge, nr.: All rights re of :02 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

23

24 ars Laj Legepladser - produkt: Bil, nr.: All rights reserved! of :13 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Bil Dimensioner - 58x75 cm Sikkerhedsareal - 358x375 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde - 50 cm Højde - 83 cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning

25 Lars Laj Legepladser - produkt: Bil, nr.: All rights reserved! 2 of :13 Front plan Top plan Produkt fotos Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

26 ars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! of :14 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Hane Dimensioner - 28x81 cm Sikkerhedsareal - 328x381 cm Beregnet aldergruppe år Fri faldhøjde - 50 cm Højde - 91 cm Løsdele og reservedele - Kan leveres Pris ,- kr. ex. moms* Norms - Certyficates: DIN EN TÜV. Produkt billede 3D tegning

27 ars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! of :14 Front plan Top plan Produkt fotos Bemærk - Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering

28 Lars Laj Legepladser - produkt: Hane, nr.: All rights reserved! 3 of :14 Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

29 Lars Laj Legepladser - produkt: Lærketræsbænk m. galv. Stålstel, nr.: of :17 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Lærketræsbænk m. galv. Stålstel Længde x 51 cm Ryg højde - 75 cm Sæde højde mm Sæde bredde mm Pris ,- kr. ex. moms * Produkt billede 3D tegning Front plan Top plan Produkt fotos

30 Lars Laj Legepladser - produkt: Lærketræsbænk m. galv. Stålstel, nr.: of :17 Klik for at få et stort billede i udskrift klart format (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!

31 Lars Laj Legepladser - produkt: Picnic bænkebord, nr.: All rights of :11 Lars Laj Legepladser Kildebrøndevej Greve, DENMARK Produkt Specifikationer Katalog nr Produkt navn - Picnic bænkebord Længde x 189 cm Ryg højde - 75 cm Sæde højde mm Sæde bredde mm Pris ,- kr. ex. moms * Produkt billede 3D tegning Front plan Produkt fotos Klik for at få et stort billede i udskrift klart format Top plan

32 Lars Laj Legepladser - produkt: Picnic bænkebord, nr.: All rights of :11 (*) - Priserne er ekskl. levering og montering Copyrights Lars Laj Playgrounds - All rights reserved!