Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1"

Transkript

1 Intro Når du bestiller en overfart eller pakkerejse med Color Line via colorline.dk, beder vi dig venligst bekræfte, at du har læst de gældende rejsebetingelser. Vi beder derfor alle vore gæster om at sætte sig ind i vores rejsebetingelser. Hvis du har spørgsmål til betingelserne, er du velkommen til at kontakte Color Lines kundeservice på telefon Nedenfor finder du links til nyttige artikler på colorline.dk, som kan hjælpe dig med køb af overfart/rejse. Nyttig links: Se aldersgrænse for børn og unge, som rejser alene Skal din hund eller kat med på ferie? Se her hvad du bør vide Definitioner Transportøren: Color Line AS Postboks 1422 Vika 0115 Oslo, Norge Agenten/undertransportøren: Color Line Danmark A/S Norgeskajen Hirtshals Herefter Color Line Passagerer: Den eller de personer, som befordres med transportørens eller undertransportørens skibe på baggrund af en transportkontrakt. Når en passager indgår en aftale med Color Line i Danmark sker dette således med agenten/under-transportøren, idet Agenten/undertransportøren dog optræder på vegne af transportøren. Aftalens parter er således passageren og Transportøren (Color Line AS). Generelle bestemmelser Disse rejsebestemmelser er gældende for bestillinger foretaget fra og med d. 1/ Er din bestilling foretaget før denne dato, kan gældende rejsebestemmelser rekvireres ved Color Lines kundecenter. Color Lines rejsebestemmelser er udarbejdet i overensstemmelse med lov nr. 39 af 24. juni 1994 om sjøfarten (den norske sølov) samt Forordning nr. 1177/2010 af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004. Afsnit om erstatningskrav ved søulykker er udarbejdet i overensstemmelse med forordning nr. 392/2009 af 23. april 2009 om transportørers erstatningsansvar under søtransport af passagerer. Afsnit om pakkerejser er udarbejdet i overensstemmelse med direktiv 90/314/EØF om pakkerejser, herunder pakkeferier og pakketure samt Lov nr. 472 af 30. juni 1993 om pakkerejser. Bestilling Generelt: Alle bekræftelser/billetter fra Color Line sendes via . Alle rejsendes fulde navn samt alder skal oplyses i bestillingsøjeblikket sammen med én adresse, telefonnummer og . Ved bestilling af bilplads opgives længde og højde på bilen inkl. eventuel tagbagage. For anhængere opgives højde og længde inkl. trækkrog. Kun biler med chauffør transporteres. Bagage må kun bestå af personlige effekter. Importbiler, toldpligtig/erhvervsgods og biler uden chauffør bestilles via Color Line Cargo. Flyttegods, udstillingsmateriale osv. sendes særskilt ved kontakt til Color Line Cargo. Pladsbestilling: Pladser skal bestilles i forvejen. Der vælges herudover mellem Economy eller Flexbetingelser: For alle ændringer, som medfører en dyrere afgang, må differencen betales af kunden. Economy: Ændringer medfører et gebyr på 25 % af den oprindelige billetpris i tillæg til differencen. Der gives ikke refusion ved ændring til billigere afgange eller ved afbestilling. Flex: Der opkræves ikke yderligere gebyrer ved ændringer af bestilling. Mulighed for refusion ved ændring eller afbestilling før afrejse. Bestillingsgebyr: Ved bestillinger, som foretages pr. telefon eller over skranke, opkræves et bestillingsgebyr for personlig betjening på kr. 125,- pr. bestilling. Foretages bestillingen på colorline.dk, opkræves bestillingsgebyr ikke. Bestillingsgebyr opkræves ikke for ferieophold (overfart + ophold med overnatning bestilt gennem Color Line). Ved refundering af billetter tilbagebetales bestillingsgebyret ikke. Betaling Bestillingen er bindende for den rejsende, når reservationen er foretaget. Herudover gælder forskellige betalingsbetingelser for Economy og Flex: Economy: Billetten betales med betalingskort/kreditkort ved bestilling. Flex: Billetten betales senest 40 dage før afrejse. Har rejsen en bookingværdi på mere end DKK 2.000, og er bestillingen foretaget mere end 50 dage før afrejse, og har billettypen flexbetingelser, eller er bestillingen en pakkerejse, medfører dette et depositum på 10 % af bookingværdien. Betaling af depositum skal ske senest 7 dage efter bestilling. Såfremt depositum ikke er betalt inden fristen, har Color Line ret til at annullere bookingen og sælge rejsen til anden side. Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 1

2 Afbestilling og ændring Afbestilling: Economy: Ingen refusion ved afbestilling. Flex: Rejsen kan afbestilles uden gebyr indtil afrejse. Ingen refusion ved afbestilling efter afrejse. For dagsture forudsætter det, at udrejsen benyttes, for at man kan anvende hjemrejsen. Afbestilling af udrejsen vil derfor samtidig medføre afbestilling af hjemrejsen. For grupper (20 personer og derover) gælder der særlige afbestillingsregler (se punkt 9). Ændring: Economy: Ændringer i navn, afgang eller dato vil blive pålagt et ændringsgebyr på 25 % af billetprisen. Ændres rejsen til en dyrere afgang eller tilføjes ekstra personer/siddepladser/køretøjer, betales differencen i tillæg til ændringsgebyret. Ved ændring til en billigere afgang refunderes prisændringen ikke. Ændres der til en billigere siddeplads, refunderes prisdifferencen ikke, dog refunderes restaurantpladser. Flex: Hvis rejsen ændres til en dyrere afgang, eller der tilføjes ekstra personer/siddepladser/ køretøjer, betales differencen af den rejsende selv. Herudover er der intet gebyr ved ændringer. Ved ændringer, der medfører en billigere pris, refunderes prisdifferencen. Afbestillingsforsikring ved sygdom: Det anbefales at tegne en frivillig afbestillingsforsikring for DKK 50,- pr. person ved bestilling af rejse. Ønsker en rejsende at tegne en afbestillingsforsikring, skal denne bestilles til alle personer på samme booking. Afbestillingsforsikringen giver ret til afbestilling af hele bookingen, hvis der mindre end 30 dage før afrejse indtræffer pludselig og alvorlig sygdom, ulykkesskader eller død hos den rejsende selv, i dennes husstand eller nærmeste familie (ægtefælle, sambo, børn, forældre, svigerforældre eller søskende), som gør det umuligt eller uforsvarligt at gennemføre rejsen. Retten til afbestilling gælder også, når ovennævnte hindring rammer en person på samme booking. I tilfælde af at den rejsende har købt et produkt, hvor prisen er baseret på, at 2 eller flere personer benytter samme kahyt (Kiel-Oslo), værelse eller lejlighed/hytte, og den rejsende ikke ønsker at annullere hele bookingen, vil afbestillingsforsikringen omfatte de tillæg, der ellers ville blive pålagt som følge af, at den rejsende ikke kan gennemføre rejsen. Arrangøren har i så fald ret til at flytte de resterende personer til en anden og mindre indkvartering af tilsvarende standard, som den oprindeligt bestilte. Den rejsende skal informere arrangøren eller dennes repræsentant om afbestillingen, snarest efter at det står den rejsende klart, at rejsen ikke kan gennemføres. Forholdet skal dokumenteres med gyldig lægeerklæring. Udgifter til lægeerklæring erstattes ikke. Den rejsende har krav på tilbagebetaling af det indbetalte beløb med fradrag for prisen på afbestillingsforsikringen. Afbestillingsforsikringen er tegnet igennem forsikringsselskabet IF. I tilfælde af afbestilling pga. akut sygdom skal henvendelse rettes til Color Line. Påbegyndt rejse refunderes ikke. Udeblivelse og ubenyttede ydelser Booking af ophold forudsætter, at udrejse benyttes. Udebliver man fra udrejsen, vil hele bestillingen blive annulleret uden mulighed for refusion. Economy: Ingen refusion ved afbestilling. Flex: Rejsen kan afbestilles uden gebyr indtil afrejse. Ingen refusion ved afbestilling efter afrejse. For dagsture forudsætter det, at udrejsen benyttes, for at man kan anvende hjemrejsen. Afbestilling af udrejsen vil derfor samtidig medføre afbestilling af hjemrejsen. For grupper (20 personer og derover) gælder der særlige afbestillingsregler (se punkt 9). Rejsende som ikke benytter sig af alle ydelser i en færdigpakket rejse, kan ikke kræve nogen tilbagebetaling for ubenyttede ydelser. Priser og billetter Prisernes gyldighed: Vore priser er dynamiske og styres af udbud og efterspørgsel. Priserne, der er oplyst i tryksager, er derfor ikke faste priser, men derimod frapriser, der er gældende for den pågældende dato, der nævnes i tryksagen. Når du søger på hjemmesiden, vil du altid få oplyst den aktuelle pris, som er gældende på det konkrete tidspunkt, og du vil straks kunne bestille til denne pris. Hvis du søger efter en pris, men venter med at bestille, skal du derfor være opmærksom på, at prisen kan have ændret sig i mellemtiden, og det vil derfor være den nye pris, som vil være gældende. Du kan altid tjekke dagspriser på colorline.dk eller ved at kontakte Color Lines kundeservice telefonisk. Når man køber en rejse med Color Line, gælder priserne i den valuta, der er gældende i det land, hvor rejsen bestilles. Billetter: Priserne gælder selve sørejsen og ved Kiel-Oslo i den bestilte kahytkategori. Måltider indgår ikke i prisen, medmindre dette er angivet særskilt. Billetter er personlige og må derfor ikke overdrages til andre. Tabte billetter refunderes ikke. Forbehold for prisændringer: Color Line forbeholder sig retten til at ændre i de priser og tider, som er opgivet i selskabets tryksager og på colorline.dk. Derudover forbeholdes retten til pristillæg i medfør af ændringer i valutakurser, brændstofpriser, skatter og afgifter. Rabat: Rejsende, som er berettiget til rabat, skal selv gøre opmærksom herpå ved bestilling af rejse. Rabatter kan ikke kræves efter rejsens påbegyndelse. Rabatter gælder kun på et begrænset udvalg af rejser. Det er ikke muligt at kombinere forskellige rabatter. Rabatter gælder ikke evt. siddepladser på SuperSpeed, kahyt tillæg (Kiel-Oslo), køretøjer eller i forbindelse med rejser med hotel/lejlighed/hytte. Praktiske bestemmelser Ombordstigning: Fremmøde på ruterne Hirtshals-Kristiansand og Hirtshals-Larvik: Alle passagerer med eller uden bil og grupper skal være klar til billetkontrol senest 60 minutter før afgang. Fremmøde på Kiel-Oslo ruten er 120 minutter før afgang. Kahytter (Kiel-Oslo) skal forlades 1-2 timer før ankomst. Information om dette bliver givet via højttalere ombord. Fremmøde på Strømstad-Sandefjord ruten er 60 minutter før afgang. Al indcheck lukker 10 minutter før afgangstid. Bagage og rejsegods: Passagerer må gratis medtage bagage på op til 50 kg, som fylder op til en halv kubikmeter, ud over bagage, der under rejsen opbevares i et eventuelt køretøj. Møbler, kasser, større kufferter m.m. betragtes som rejsegods, der er underlagt fragt ifølge tariffen. Kontakt venligst Color Line Cargo. Såfremt man er rejsende uden køretøj, er man selv ansvarlig for at få egen bagage til og fra borde. Al bagage skal medbringes ved ombordstigning, da det ikke er muligt at gå tilbage efter ombordstigning. Rejsepapirer: Alle passagerer skal være i besiddelse af gyldige rejsepapirer, der forevises på forlangende. Passagererne hæfter selv for eventuelle udgifter, hvis de nægtes indrejsetilladelse. Biler skal være forsynet med nationalitetskendetegn. Føreren bør medbringe et internationalt forsikringsbevis ( det grønne kort ) samt registreringsattest på bilen. Bilejerne anbefales at kontakte deres forsikringsselskab før afrejsen for at få de seneste forsikringsbetingelser for bilen. Husk gyldigt pas! Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 2

3 Rejseforsikring: De rejsende skal selv sørge for tilstrækkelig forsikring f.eks. syge-, ulykkes-, rejsegods- og ansvarsforsikring samt afbestillingsforsikring. Tjek evt. på Efter at EØS-aftalen er trådt i kraft, har man ved midlertidigt ophold i et EØS-land samme ret til lægebehandling som i det pågældende land. Bemærk dog, at der i nogle lande er indført brugerbetaling på visse områder. Tag kontakt med social- og sundhedsforvaltningen for at få nærmere information om dette. Undersøg endvidere hos dit eget forsikringsselskab, hvordan du er dækket m.h.t. rejse-/skirejseforsikring. Pigdæk og vinterdæk m.m.: Pigdæk og snekæder er tilladt i Norge i perioden 1. november til første søndag i den efterfølgende påske. (I Nordnorge dog fra 16. oktober til 30. april). Vinterdæk med mindst 3 mm. slidmønster er påkrævet i Norge i den periode, hvor føret gør det nødvendigt. Vær opmærksom på, at det i nogle områder af Norge ligeledes kan blive påbudt at medbringe snekæder i perioder. Pigdæk er forbudt i Tyskland. Color Line anbefaler, at gæster undersøger reglerne om brug af snekæder/pigdæk inden afrejse. Transport af levende kæledyr: Dyr transporteres på ejers ansvar. Ved transport af kæledyr i bil opkræves et beløb på DKK 45,-, og ved transport af hund i kennel opkræves et beløb på DKK 90,-. Vær opmærksom på at Norge og de fleste andre lande i Europa har særlige bestemmelser for indførsel af levende dyr. Kontakt en dyrlæge for yderligere oplysninger og ansøgningsskema. Dyrene må ikke tages med ind i fælles opholdsarealer eller kahytter (Kiel-Oslo) på Color Lines færger. Kontakt kundecentret for oplysning om regler for førerhunde. Transport af levende større dyr: Hestetransporter/lastbil med eller uden hest skal bestilles via Color Line Cargo. Personbil med hestetrailer kan bestilles via kundecenter. Husk udfærdigelse af veterinærpapirer hos toldvæsnet. Sikkerhed: Af sikkerhedsmæssige grunde kan passagerer, bagage og biler gennemsøges, før der gives tilladelse til ombordstigning. Hvis dette nægtes, kan passagererne afvises uden refundering af betalt billetpris. Hvis passageren medbringer bagage, som kan medføre fare eller ulempe for øvrige passagerer, skibet eller anden bagage skal passageren give Color Line oplysninger herom inden rejsen påbegyndes. Color Line kan nægte passagererne at medbringe bagage, som kan medføre fare eller ulempe for øvrige passagerer, skibet eller anden bagage. Det er ikke tilladt at medbringe fyrværkeri. Kontakt kundecentret for oplysning om regler ved medbringelse af medicinsk oxygen til personlig brug ved sygdom. Ansvarsregler for befordring af person og køretøjer Ombordkørsel, kørsel ombord og ilandkørsel sker i samarbejde med personalet og skal ske under særlig forsigtighed/agtpågivenhed fra førerens side. Color Line er ikke ansvarlig for skader eller tab som følge af oversete advarselsskilte, misforståede instruktioner fra personalet eller lignende. Color Line er ligeledes ikke ansvarlig for skader eller tab ved kørsel på terminalområdet, ramper og lignende, herunder som følger af vejarbejde, uoverskuelige trafikforhold, manglende afmærkninger eller instruktioner, unormal vandstand eller lignende. Derudover er skader på køretøjer, der skyldes, at disse er sænkede, ombyggede eller tungt lastede Color Line uvedkommende. Specialudrustning, herunder også rejsegods, der er anbragt udenpå eller ovenpå et køretøj, som beskadiges, mens køretøjet er i bevægelse, erstattes ikke. Color Line påtager sig endvidere ikke ansvaret for de komplikationer og udgifter, som eventuelt måtte opstå som følge af, at den rejsende møder for sent før afgang, ikke retter sig efter skibsførerens instrukser eller ikke går i land i aftalt havn, såfremt Color Line ikke kan lastes for situationen. Ansvar for bagage og køretøjer: Color Line påtager sig intet ansvar for rejsegods, herunder håndbagage eller andre effekter, samt køretøjer, som bortkommer eller beskadiges på terminalen både på stedet for ombord- og ilandkørsel. Color Line er alene forpligtet til at erstatte tab som følge af, at bagage og/eller køretøjer bortkommer eller beskadiges under transporten, såfremt dette skyldes fejl eller forsømmelse for Color Lines side. Erstatning og klage Erstatning eller prisnedslag ved mangler ved rejsen: Hvis den rejsende mener, at der foreligger en mangel, der giver ret til prisafslag eller erstatning, har den rejsende pligt til at informere arrangøren herom hurtigst muligt. Klager over mangler i forbindelse med færgeoverfart fremsendes skriftligt til senest 8 dage efter hjemkomst vedlagt bilag og dokumentation. For rejser med hotel/lejlighed/hytte gælder særlige klagebetingelser. Kompensation ved forsinkelse: Såfremt der opstår forsinkelse kan den rejsende opnå kompensation herfor i medfør af forordning nr af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004 samt sølovens kapitel 15. Yderligere information om rejsendes rettigheder findes på: Forordning nr. 1077/2013: Color Line tager ikke ansvar for de komplikationer og udgifter, som eventuelt måtte opstå, såfremt den rejsende møder for sent før afgang, ikke retter sig efter skibsførerens instrukser eller ikke går i land i aftalt havn, såfremt Color Line ikke kan lastes for situationen. Erstatning ved ulykker under søtransport: Foruden den norske Sølov samt almindelige erstatningsregler, finder Forordning (EF) nr. 392/2009 om transportørers erstatningsansvar ved ulykker under søtransport af passagerer også anvendelse ved sager om erstatning ved ulykker under søtransport. Forordningen fastsætter regler for Color Lines erstatningsansvar for så vidt angår passagerer, deres bagage og deres køretøjer samt bevægelseshjælpemidler i tilfælde af ulykker. Med ulykker menes både søulykker og andre tabsforvoldende hændelser end søulykker under transporten. Forordningen fastsætter passagerers ret til erstatning i følgende tilfælde: - Ved passagerers død eller tilskadekomst - Ved bortkomst eller beskadigelse af håndbagage - Ved bortkomst eller beskadigelse af anden bagage end håndbagage - Ved bortkomst eller beskadigelse af værdigenstande: - Bevægelseshæmmede passagerers ret til erstatning ved bortkomst eller beskadigelse af bevægelseshjælpemidler eller andre specifikke hjælpemidler - Ret til forskudsbetaling i tilfælde af en søulykke Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 3

4 Derudover indeholder forordningen regler om procedurer og frister for passagerers udøvelse af rettighederne. Nedenfor følger et link til et resume af forordningens regler, hvor du kan læse mere om passagerers rettigheder under søtransport samt et direkte link til forordning nr. 392/2009. Link til resume: Forordning 392/2009: Særligt for grupperejser: Afsnittet finder supplerende anvendelse i forhold til resten af rejsebetingelserne. Navnelister: Navneliste med navne og alder på samtlige rejsende (gælder også chauffører) skal være Color Line i hænde senest 30 dage før afrejse. Ændring af grupper Hvis et allerede bekræftet ferieophold ønskes ændret fra ét feriested til et andet, betragtes dette som en afbestilling efterfulgt af en ny bestilling og IKKE som en ændring. Hvis rejsen ændres til en dyrere afgang, eller der tilføjes ekstra personer/siddepladser/køretøjer, betales prisdifferencen. Ved ændringer, der medfører en billigere pris, refunderes følgende: Ved ændringer mere end 30 dage før check-in dato tilbagebetales den fulde prisdifference. Ved ændringer dage før check-in dato refunderes 90 % af prisdifferencen. Ved ændringer 14-6 dage før check-in dato refunderes 75 % af prisdifferencen. Ved ændringer 5-1 dage før check-in dato refunderes 50 % af prisdifferencen. Ved ændringer mindre end 24 timer før check-in dato refunderes prisdifferencen ikke. Navne på de rejsende kan gebyrfrit ændres indtil 7 dage før afrejse. Ved ændring i antallet af personer, der overskrider 30 % af gruppens totale antal, betragtes dette som en afbestilling efterfulgt af en ny bestilling. Afbestilling af hele grupper: Ved afbestilling i perioden fra bestillingen er foretaget og frem til 45 dage før afrejse, tilbagebetales rejsens fulde pris. Ved afbestilling dage før check-in dato betales et gebyr på 25 % af rejsens pris. Ved afbestilling 19-8 dage før check-in dato betales et gebyr på 50 % af rejsens pris. Ved afbestilling 7 dage til 24 timer før check-in dato betales et gebyr på 75 % af rejsens pris. Ved afbestilling mindre end 24 timer før check-in dato eller ved udeblivelse, er rejsens fulde pris tabt. Særligt om pakkerejser Følgende afsnit er udarbejdet i overensstemmelse med pakkerejseloven (lov nr. 472 af 30. juni 1993). Afsnittet finder supplerende anvendelse i forhold til resten af rejsebetingelserne. Betaling og depositum Senest 7 dage efter modtagelse af vores bekræftelse skal der indbetales et depositum. Restbeløbet skal være Color Line i hænde senest 40 dage før afrejse. For ophold på hotel eller i hytte/lejlighed udgør depositummet 10 % af rejsens pris. Praktiske bestemmelser i forbindelse med køb af pakkerejse: www-adresser: Color Line angiver www-adresser på feriesteder, destinationer etc., hvor det er muligt, men Color Line indestår ikke for korrektheden af oplysningerne på de enkelte websites, og Color Lines ferieophold sælges i henhold til beskrivelsen i Color Lines tryksager og på Vær opmærksom på, at Color Line ikke altid benytter samme bogstav/navn på de forskellige ferieboligtyper, som feriestederne benytter på deres egne websites og i deres egne tryksager. Hvordan er ferieboligerne udstyret: Ferieboligen må ikke bebos af flere personer end det antal, der er anført i beskrivelsen. Evt. ændring i antal personer efter bestilling skal meddeles Color Line. Der er dyner og puder til det antal personer, som er anført i beskrivelsen. Sengelinned, håndklæder og viskestykker skal medbringes af gæsten selv. Enkelte steder er sengelinned og håndklæder inkluderet i så fald vil dette være anført i beskrivelsen. Sengelinned kan lejes de fleste steder - se Køkkenet er udstyret med det mest almindelige køkkenudstyr, men har I udstyr, I benytter meget, f.eks. ildfaste fade, elpisker etc., så medbring det. Der er badeværelse med håndvask, toilet og douche i ferieboligerne, hvis andet ikke er beskrevet. Der er elvarme i ferieboligerne, når ikke andet fremgår. Elforbruget er inkluderet i prisen, når ikke andet er anført på colorline.dk eller i vores tryksager. Rygning: Der er indført rygeforbud i Norge, og man skal som udgangspunkt ikke forvente at kunne ryge indendørs i hytter, lejligheder eller på hoteller, caféer etc. Rengøring: Hytten/lejligheden skal afleveres i rengjort stand. Rengøring foretages af lejeren selv, medmindre slutrengøring er inkluderet i prisen. De fleste steder kan der, indtil 2 dage før afrejse, aftales slutrengøring mod betaling. Hvis der ikke er opslag i hytten, så forhør i receptionen, hvor meget der forventes, at I gør rent efter jer. De fleste steder er der rengøringsmidler til rådighed i hytten/lejligheden, men det anbefales dog, at man selv medbringer rengøringsmidler for en sikkerheds skyld. Ved utilstrækkelig rengøring kan der foretages efter-rengøring på lejers regning. Er boligen ikke rengjort ved indflytning, kontakt da straks reception/ejer. Rengør ikke selv ferieboligen før den er blevet besigtiget! Parkering bompenge: Vær opmærksom på, at der ofte skal betales for parkering ved byhoteller, og husk altid at medbringe norske småpenge til bomstationer. På de fleste bomstationer kan der dog anvendes kreditkort. Kæledyr: Det er kun tilladt at medbringe hund/kæledyr i enkelte ferieboliger. Tjek på forhånd med Color Line eller det pågældende feriested. Husk at der skal bestilles overfart til eventuelle kæledyr, og at dyret skal have de nødvendige papirer/vaccinationer. Den rejsendes ansvar: Den rejsende er ansvarlig for skader, som denne forårsager ved forsømmelse, f.eks. ved ikke at følge angivne anvisninger eller forskrifter, herunder skader på boligens inventar i lejeperioden. Den rejsende er forpligtet til at meddele og afregne eventuelle beskadigelser til ejeren eller dennes repræsentant eller i receptionen på stedet. Se beskrivelse af feriebolig/hotel, info om tjek ind/ud, etc. på colorline.dk. Reklamationer ved pakkerejser: Reklamationer over ferieboligen og dennes standard, faciliteter, rengøring m.v. skal STRAKS meddeles til feriestedets reception/repræsentant/ejer, således at man på stedet har mulighed for at afhjælpe manglen med det samme. Dette gælder også reklamationer vedrørende skicentrenes faciliteter, bakker, m.v. Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 4

5 Såfremt feriestedet/repræsentanten/ejeren tilbyder at afhjælpe en mangel inden for rimelig tid, kan den rejsende ikke gøre noget krav gældende overfor Color Line. Eventuel yderligere reklamation skal fremsendes skriftligt som brev eller til Color Line, postboks 30, 9850 Hirtshals, eller til senest 14 dage efter hjemkomst. Klagen skal være vedlagt bilag som dokumentation for eventuelle ekstraudgifter. I forbindelse med ekstern behandling af klagen, vil svar kunne forventes i løbet af 4-6 uger. Hvis feriestedet/skicentret ikke er blevet informeret om mangler eller utilfredsstillende forhold under opholdet, bortfalder grundlaget for senere reklamation. Afbestilling og ændring: Afbestillingsgebyr for ophold: - Intet gebyr ved afbestilling mere end 30 dage før check-in dato. - Ved afbestilling dage for check-in dato betales et gebyr på 50 % af rejsens pris. - Ved afbestilling 14 0 dage før check-in dato betales et gebyr på 100 % af rejsens pris. Booking af ophold forudsætter, at udrejse benyttes. Rejsende som ikke benytter sig af alle ydelser i en færdigpakket rejse, kan ikke kræve nogen tilbagebetaling for ubenyttede ydelser. Hotelophold: Der gives fuld refusion ved afbestilling/ændring indtil 24 timer før hotel check-in. Ved afbestilling/ændring mindre end 24 timer før checkin dato eller ved udeblivelse, er rejsens fulde pris tabt. Medfører en ændring en højere pris, betales prisdifferencen af den rejsende selv. Medfører ændringen en lavere pris, refunderes prisdifferencen. Priser og ansvar De anførte priser dækker kun de ydelser, der er klart specificeret i Color Lines tryksager og på co-lerline.dk. Color Line forbeholder sig ret til om nødvendigt at ændre i priser og oplæg, såfremt der sker ændringer i: - Transportomkostninger, herunder brændstof - Skatter, afgifter og gebyrer for visse tjenesteydelser, f.eks. havneafgift - Valutakurser - Prisændringer i forbindelse med overgang til nyt bookingsystem Aflysning af afgange Der henvises til punkt 10.2 i nærværende rejsebetingelser vedrørende kompensation ved forsinkelse samt forordning nr af 24. november 2010 om passagerers rettigheder ved sørejser og rejser på indre vandveje og om ændring af forordning (EF) nr. 2006/2004. Særligt om SKIGARANTIEN SKIgarantien gælder alle feriesteder. SKIgarantien træder i kraft 48 timer før gæstens afrejse fra Danmark. Gæsterne har selv pligt til at holde sig orienterede, evt. via om sneforholdene på den valgte destination. Gæsterne har ligeledes pligt til at tage kontakt til Color Line indenfor åbningstid, såfremt SKIgarantien ikke opfyldes. Hvilken periode SKIgarantien omfatter, kan variere fra destination til destination. De enkelte perioder kan findes på colorline.dk under den valgte destination. Såfremt en destinations SKIgaranti ikke kan opfyldes, vil Color Line, i det omfang det er muligt, tilbyde ophold på en anden destination. Vi kan desværre ikke garantere tilsvarende overfart/boenhed/beliggenhed i skiområdet, men vil naturligvis tilstræbe at finde et godt alternativ. Vælges en dyrere ferie, betaler gæsten differencen, ligesom Color Line naturligvis tilbagebetaler differencen, hvis der vælges et billigere ferieophold. Findes der ikke et passende alternativ, vil gæsten få det indbetalte beløb refunderet. SKIgarantien omfatter ikke ydelser bestilt/betalt af gæsten selv på destinationen, så som liftkort, skiskole, skileje, etc. - tag selv kontakt med destinationen vedrørende dette. SKIgarantien omfatter ikke: - pludseligt opståede tekniske problemer på/ved skicentret - vejrændringer på/ved skicentret, storm, isslag etc., der er opstået 48-0 timer før afrejse eller under selve opholdet. Color Line garanterer ikke for snekvalitet, pister og løjpers kvalitet/sværhedsgrad, eller længde og beliggenhed. Langrend: En række destinationer stiller SKIgaranti både for alpine nedfarter og langrendsløjper, og der gælder ens betingelser for udløsning af garantien. Vi gør opmærksom på at der, i begyndelsen og slutningen af sæsonen samt i jule- og nytårsperioden, er mulighed for, at ikke alle nedfarter og lifte er tilgængelige, og at langrendsløjpenettet kun er delvist kørt op. Se desuden de enkelte destinationers SKIgaranti. I løbet af sæsonen afholdes en række mesterskaber og træningslejre rundt om på skicentrene, som kan betyde, at skiløbet samt ski ud ski ind indskrænkes i korte perioder for skicentrets øvrige brugere. Vil du undgå disse perioder, så tjek på forhånd med skicentret. Veje og stier til/fra overnatningssteder, løjper og pister, kan være grusede, sandede eller meget glatte. Oplysninger om liftkort og skileje i Color Lines tryksager og colorline.dk er vejledende og uden ansvar for Color Line. Ønskes præcis information henvises til skicentrets hjemmeside. *Gæster på juleophold med udrejse 25/12 kan henvende sig den 23/12, da Ferierejser er lukket 24-26/12. Rundrejser: Teknisk arrangør af Color Line s rundrejser er Nordic Tours A/S. Forbehold: Color Line tager forbehold for ændringer, fejl og trykfejl i tryksager og på Alle oplysninger og beskrivelser af de enkelte produkter, herunder også destinationerne, skifakta og specialtilbud, sker efter oplysninger indhentet fra/ godkendt af de beskrevne steder og sker således efter bedste overbevisning og uden ansvar for Color Line. Ret til ruteændringer forbeholdes. Color Line har endvidere ret til at ændre bestilte pladser, ligesom Color Line forbeholder sig ret til, om nødvendigt, at annullere en sejlads mod refusion af betalt billetpris samt ret til at erstatte et hvilket som helst skib med et andet skib. Lovvalg og værneting Passagerer, rejsegods og biler transporteres i henhold til den norske sølov og Color Lines betingelser for passagerbefordring, der er bekendt ved opslag ombord og i terminalerne. For transport af last gælder rederiets konossementsvilkår, i den udstrækning konossementer er udfærdiget. Eventuelle tvister, som opstår i forbindelse med køb af Color Lines ydelser efter nærværende betingelser, skal afgøres efter dansk rets regler. Ved skade på person eller ting, gælder dog den norske sølov. Alle tvistigheder skal indbringes for Retten i Hjørring, Sct. Knuds Park 8, 9800 Hjørring, i første instans, medmindre præceptiv lovgivning tilsiger noget andet. Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 5

6 Rejsebetingelser Color Line 17. september 2013 Page 6