nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "nr. 46 Bestyrelsen: Bladredaktionsgruppe: Stof til næste nummer Deadline: Klubblad for Traction Avant Danmark"

Transkript

1 Atlroction l72

2 nr. 46 Klubblad for Traction Avant Danmark Bestyrelsen: Formand: Kim Bo Clasen, Stengårds Alle 11 8, 2800 Lyngby. Tlf: Kasserer, medlems- og vognregister: J ens E. Sanning, Hårbyvej 3, Hårby, 8660 Skanderborg. Tlf: Sekretær, klubbutik: Benny A. Jensen, Hækmosen 28C, 2730 Herlev. Tlf: Reservedele: Jørgen Kjær, Gl. Sellingvej 20, 8370 Hadsten. Tlf: Bestyrelsesmedlem: Kerstin Heerulf, Atlasvej 3, 8270 HØjbjerg. Tlf: Bladredaktionsgruppe: Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16, 2B, 1309 KØbenhavn K. Tlf: Jens MØller Nicolaisen, Ravnsborggade 5A, 4.th., 2200 København N. Tlf : Stof til næste nummer sendes til Peter Juel J eppesen. Deadline: L december med morgenposten. Næste nwllller udkommer omkring l. januar. 18

3 Nyt fra ind- og udland Årstiden er nu kommet, hvor det er tid til vores lokalmøder. Det første er aller ede afholdt, nemlig i Helsingør, hvor BjØrn Megensen slog porten op til værkstedet lørdag d. 15/ 9. Det var et meget fint arrangement, hvor de fremnødte kunne f å checket deres egne biler eller måske også lære noget af Bjørns kunnen, så de selv kan l ave service næste gang. Men hvorfor kom der ikke flere de rop? var de r for langt? Nå, vi var 6, de r fik en meget hyggelig dag med to "nye " køretøj er, nemlig Jens MØller Nicolaisens meget smukke DS21 og Steens lastbil (U23 ' eren), som fik alle til at tabe underkæben. Hvor e r den dog charmerende. Jeg kan godt forstå, at han har kørt de 1800 km til Frankrig efter den - og som den mand kan fortælle, når han ber etter om turen. Nå, men I kunne j o selv være kommet og oplevet det. Som sagt på generalforsamlingen er vi (TAD) blevet medlem af Amicale Citroen. Deres (vores) formål er ikke at e rstatte os snå Citroen-klubbe r, men at samle alle så vi står stærkere overfor Societe Automobiles Citroen samt at virke som informationsformidler blandt Citroen-klubber ne, at koordine re veteranbil-arrangementer både nationalt (Frankrig) og inte rnationalt og at promover e holdningen til bevarel se af veteranbiler af mærket. runical e Citroen har sæde i Paris, så medl emsskabet kræver, at vi nogle gange må tage til Paris t il møder. Men Amicale Citroen er noget som vi har brug for og det gælder om at præge tingene, så vi får noget ud af vores medlemsskab - ikke mindst i de kommende år, hvor vi står som arrangør af ICCCR i 92. Det er da rart, at vi bliver r egnet med og bliver taget med på råd, og det er selv om, at vi er en af de mindste klubber i Europa. Det er også rart, at når vi har lavet et stort arbejde, at vi bliver rost for vores arbejde; det kan vi godt være stolte af. De to arrangører af Sommertræffet i Ålborg kan også være stolte af deres vellykkede træf, hvor alting klappede. Det var en fornøjelse at deltage i dette træf. Derfor skal der lyde en stor tak herfra. Næste år er det Christian Martensen og Lennarts tur til at lave Sommertræf, der skal foregå ved Holbæk. Held med det - vi hører jo nok nærmere. Af andre ting kan det nævnes, at der er Leksaksnarknad i Folkets Hus i GOteborg d. 7/ 10 for dem, der e r til sådan noget! Ligel edes i Sverige er der d. 3-4 november Classic Car Show i MalmO. Her til lands er tiden kommet til Stumpemarked i Herning den 10. november. Det var det hele for denne gang. KBC. Aktivitetskalenderen November: LØrd. 3/ 11: LØrd. 3/ 11: Fred. 30/ 11: Dynamo/ starter-dag 2. Sted: CVK./Automobilhysterisk Krisecente r på Christianshavn. Tilmelding NU til Ki m på elle r J ens på eller OBS! BEMÆRK AT DATOEN ER ÆNDRET! LokalmØde hos Pøl seole/ Ole Meldgård i Ikast, efter stumpernarkedet i Herni ng - ca. kl Besked til Ole - gerne snart - på LokalmØde med film fra det 8. ICCCR i Flevohof, Holland - og måske andre gode Citroenfilm. Sted: Hos Steen J ensen i Hi lle rød, tlf: i god tid. 19

4 Fra bestyrelsen Referat fra bestyrelsesmøde 29/ Dagsorden: l) Ansvarsposter fordeles jvnf. vedtægterne. Deltagelse af bestyrelsessuppleant i bestyrelsesmøderne fremover. 2) Ref. fra Motorhistorisk Samråd. 3) ICCCR. 4) Økonomi i resten af året og i ) Sorrønertræf i Ålborg Sonnnertræf i ) PR-arbejde. 7) IndkØbstur til Holl and i oktober efter reservedele. 8) Fremlæggelse af regnskab fra a) klubbutikken og b) r eservedelsformidlingen. 9) Næste møde. 10) Eventuelt. Ad l. Vi forbliver uændret i sammensætningen. Suppleanten må meget gerne deltage i bestyrelsesmøderne og supplerer sekretæren. Butikke rne forbliver uændret. Ad 2. Der har kun været et møde i vedtægtsudvalget. Der bliver stiftende generalforamljng i Ebeltoft d. 3/ Forslag til vedtægter for Motorhistorisk Samråd uddeles. Ad 3. KUn refererede om status. Referater og løbende information vil løbende bli ve bragt i bladet. Ad 4. Økonomien er anstrengt p.g.a. de udlæg som er gjort i forbindel se med ICCCR, (ca ,- kr), men kan løbe rundt ifølge kassereren. Ad 5. Regnskab f r emlægges og udviser et mindre overskud. Dette må komne medlemmerne tilgode! Næst e års Sonunertræf : info andetsteds. Ad 6. KUn har udsendt et meget fint materiale om de konunende aktiviteter (ICCCR og Amsterdam/ Moskva) til div. aviser, TV og Nordisk Film. Det ser ud til at give feedback. Jørgen vil starte et udkl ipsarkiv - så send hvad I ser i dagb lade mv. til Jørgen. Kim tager til møde i Amical e i oktober. Ad 7. Er sat i skema. Der e r komnet en hel del henvendelser. Ad 8. Klubbutikkens regnskab fremlægges. Vi har en del "død" kapital liggende i form af nøgleringe, som vi vil forsøge at få afsat til anden side. I løbet af det kommende år overføres , - fra klubbutikken til klubbens hovedkasse. Butikken har der ved en arbe j dskapital på ca , -, som ikke fremover vil f r emstå som gæld til hovedkassen. Reservedelsformidlingens regnskab godkendt på sommertræffet. Der er lidt t i l nyindkøb. Ad 9. Næste bestyr elsesmøde d. 12/ Ad 10. Medlemslisten revideres pr. 15 november Ref.: Benny Jensen. Fra registret VELKOMMEN TIL FØLGENDE NYE MEDLEMMER: Ejnar Hol st Harel øsevej Hillerød. Tlf: Johnny Hansen Ladagervej 5, St. Ladager 4623 Li. Skensved. Tlf: Ole Borum Færgemandsvej 20, 6960 Hvide Sande. Tlf: Stig Larsen N. 11'. Larsenvej 6, 3080 Tikøb. Tlf: Lars Steenberg Nikol ai sen Vestergade 39, 8000 Århus C. Tlf: Marianne Vagn La r sen Poppel vej 14, 4700 Næstved. Tlf: Ka r l Halbe Vædder ens Kvarte r 128, Esbjerg Vest. Tlf: lls lls llfam lln

5 Sommertræf 1990 i Aalborg Som det vist er gået op for de fleste, blev årets Sommertræf afviklet i det nordjyske, idet Jørgen Broen og Hans-Henrik SØrensen allerede sidste sonmer (uden selv nogensinde at have deltaget i et sommertræf) til bød at stå for arrangementet i Aalborg Det er et kæmpe-arbejde at stå for træffet, men alt klappede perfekt og her følger - især for de som ikke kunne være med - en beretning fra de to herlige dage med gamle Citroener. Vejrguderne var os ikke helt venligt stemt - i hvert fald ved arrangementets start - men trods megen blæst og regn rettede vejret sig ind i løbet af weekenden, og vi sluttede med fint solskin søndag eftermiddag. Omkring 45 ekvipager var tilmeldt og omkring 110 mennesker satte hinanden stævne på det nye vandrerhjem ude vest for byen denne fredag aften den 17. august. Stedet er ideelt til formålet n~d fjord og Inasser af åben himmel omkring en lille kunstigt frembragt Ø, med små hyggelige 5-mandshytter. Bilerne køres over broen Besøget ved en af verdens største vindmølleparker med 78 møller igang på samme tid var en særlig landskabelig oplevelse. og parkeres lige udenfor døren. Den forudgående planlægning fra JØrgen og Hans Henrik og deres medhjælpende familier var forbilledlig og kabalen med placering af de mange mennesker gik smukt op allerede fredag aften. Som sædvanlig var de r deltagere fra både Sverige og Holland, hvilket altid er meget glædeligt og giver netop vore Sommertræf en særlig atmosfære. Selv Sjællænderne var godt repræsenteret, hvilket ellers ikke var forudsigeligt, da tilmeldingsfristen udløb i juni. Takket være en smidig eftertilmelding lykkedes det at få plads til alle. Mange af træffets biler er efterhånden kendt af de fleste. I år var det glædeligt at se flere nyrestaurerede eksemplarer, som f. eks. JØrgen Broens 11 Sport 1952 i flot sort lakering, Lars Christiansens Normale og, hvis vi ikke husker helt galt, Rene Taulovs 11S39 med gule Pilotehjul. Efter indkvartering og bespis ning ved "plein-air-tag-selv-bord" blev der snakket og kigget på biler indtil mørket og også nok kulden gjorde det formålstjenligt at trække indendøre. Vandrerhjemmets 21

6 kantine og sidenhen opholdsstuen tjente som hyggeligt mødested for del tagerne. Sent på natten var der stadig lys i mange af hytterne, hvor der blev tid til en kop kaffe og en Øl (eller to). LØrdag formiddag var afsat til stumpemarked og generalforsamling. Både klubbens reservedelslager og den svenske klubs lager var på pletten - foruden Hermann Lelivelt fra Holland, Per Bødker fra Roskilde og Thomas Jensen fra Nysted. General forsamlingen forløb, som det kan ses andetsteds i bladet, helt tilfredsstillende. Her skal blot fremhæves vos f ormand Kim Clasen, som blev genval gt med applaus efter ber etningen om de mange aktiviteter i året der gik. Omkring middagstid kørtes i srunlet kortege til den stedlige Citroenforhandler, som i dagens anledning holdt åbent hus. Den store plads foran udstilli ngslokaler ne var holdt fri for nye biler, for at kunne modtage de ca. SO gamle Citroen' er. Værkstedet var omdannet til en kæmpenøssig spiserestaurant, hvor frokosten blev indtaget. Beværtningen, som bestod af en overdådig buffet, med vin, Øl og vand efter eget Øns ke, var til mindst S kokkehuer. Efter frokost blev deltage rne med få minutters mellemrum sendt ud på en t ur i det nordjys ke landskab. Først gennem Aalborg over broen til NØrresundby og de refter ud vestpå til den lille havn ved GjØl, hvor der blev budt på en kop kaffe på kroen. Byen stod på den anden ende i forvejen på grund af havnefest, og t r ængsl en blev i hvert fald ikke rnindre, da de mange garnle vogne rykkede ind på ar eal erne. Men sjovt var det. Sene r e gik det videre mod vest langs Limfjorden ad de små veje og på toppen af diger til f ors kellige "kontrolposter", hvorunder f. eks. forskellige gevind skull e passes i tilsvarende huller eller hvor de r skulle "gribes" negerboller efter egen afskydning. Ude ved Aggersund, ca. 40 km fra Aalborg, krydsede vi igen LDnfjorden og blev l edt mod øst gennem den fantastiske vindmøllepark ved NØrrekær (verdens største møllepark uden for Californien, USA), hvor ikke mindre end 78 møller leverer strøm til de nordjyske forbrugere. He r blev indtaget en l et forfriskning og afviklet endnu en prøve (det er faktisk svært hælde nøjagtig l liter vand op f r a en s pand med 10 liter). Sol en brød rigtig igennem her sidst på lørdagen og tilbage mod Aalborg gik det herefter for flere i susende fart og med "taget" nede, forbi Sebbersund og Nibe. 22 På de to øverste billeder ses vores værtsfolk i Aalborg nemlig Jørgen Broen med frue og Hans Henrik Sørensen ved roret på den store vejtromle i Als. Nederst ses i forklædning (Ci troen regnslag og dito kasket) Finn Lyster der tog præmien som mest uheldige deltager idet forruden på Y 323 gik sig en tur.

7 En lille billedmosaik fra motormuseet. Motormanden Laurits (var det ikke sådan han hed) ses omgivet af interesserede tractionister. Under ses et glimt fra "pigekammeret" i Carl Ågårds bil og det store billede viser Philip Nørgårds Normale 54 og Herman (fra Holland) 's store B 15 familiale som på billedet slet ikke ser ud som en familiale pga. en halvt åben bagdør. 23

8 Festmiddagen og præmieoverrækkelse med mange fine og opfindsomme gaver var henlagt til den nærliggende Aalborg Væddeløbsbane. Mange vil huske maden og måske især det flotte arrangement med den illuminerede isdessert. Senere blev der spillet op til dans til klokken Ol, hvorefter festlighederne, som aftenen før, blev henlagt til flere af de små hytter. Uden at fornærme nogen kan man vist godt sige at der var temmelig meget trafik med glas og flasker rundt på "Øen" til langt ud på de s må timer. SØndag morgen nåede langt de fleste at indtage det solide morgenmåltid på vandrerhjemmet, inden afgangen klokken 10 mod Himmerland - nærmere betegnet Rebild Bakker, hvor formiddagskaffen blev indtaget. Bakkerne viste sig denne sensommerdag fra sin allersmukkeste side, med den mørklilla lyng og det olivengrønne enebærkrat på baggrund af den mørke silhuet fra Rold Skov. Efter kaffen fortsatte langt de fleste mod sydøst over SkØrping, Terndrup og Hadsund til et meget interessant sted ved Als Hede, nord for Mariager Fjord: Als Motormuseum. Museets grundlægger og ankermand (var det Laurids han hed?) viste rundt blandt de mest forunderlige motorer og maskiner, som illustrerer alle sider af landbrugets mekanisering. Grundstammen i samlingen er de store, tunge og kraftige stationære diesel- og gasmotorer, som brugtes til at trække forskellige maskiner og til el -fremstilling, til langt op i 1950'erne og som fandtes i utallige varianter fra mange motorfabrikker i Danmark. Epoken er også præget af de store vejtromler, stenknusere, gravkøer, tipvognstog og andre fantastiske men nu hedengangne maskiner, som på museet kan beses i fuldt vigør. Adskillige af deltagerne fik prøvet at køre vejtromle med den svimlende hastighed af 2 km/ t og jeg tror at mange midaldrende fik genoplevet nogle glimt fra barndommen ved denne lejlighed. Mens vi beså motormandens samling var der mulighed for indtagelse af en lille lun frokostanretning, som JØrgen og Hans-Henrik (eller var det deres "fru'er") havde fremtryllet ude på parkeringspladsen. Det var svært at løsrive sig denne søndag eftermiddag, hvor solen efterhånden insisterede på at skinne varmt. Men omkring klokken 3 brød de fleste op og drog mod færgerne til Sjælland eller mod Sydjylland og Fyn. - Et meget fint og rart træf var desværre forbi. Tak til arrangørerne og tak for hyggel igt samvær til alle Øvrige deltagere! -pjj. limousine sport trængsel. Her ses i forgrunden Jørgen KJærs Christensens sport 39 og Gunnar Christiansens

9 Klubbutikken TAD-klubbutikken tilbyder: Sæt bestående af: REPARATIONSHÅNDBOG (to bind) til 4-cyl. modeller samt TEKNISKE DATA OG SPECIFIKATIONER over person-, vare- og lastvogne samt RESERVEDELSKATA LOG årgang (på dansk) ELLER årgang (på fransk). Samlet pris kun 250,- kr. Reservedelskatalog for lastvogn T23R, 50,- kr. Catalogue des pieces detachees mod 1934 a 1949 (karrosseridele spec. modelle r samt lastvogne). Pris 75,- kr. Tekniske data og specifikationer. Enkeltpris: 50,- kr. Rep. håndbog (2 bind) enkeltpris: 150, ReservedelskataLog, dansk 75,- kr. Reservdelskatalog, fransk 100, - kr. l:løgerne er fremstillet på farvet papir og er ikke indbundet. Plakat (tegnet, 4 farver) fra udstillings lokale, med bl. a. 22-modellen: 98,- kr. Klubmærke til placering på forrudens inderside : 10,- kr. Tidligere numre af ATTRACTION (ikke alle haves): 10, - kr. stk. Kalender fra den hollandske klub 1989, med 25 dejlige gamle postkortbilleder (samt enkelte eks. af kalenderen fra 88 ) 40,- kr. stk. Bøger: Toute l'histoire Citroen (EPA), 45,- kr. Le grand livre de la Traction Avant, af Olivier de Serres, 450,- kr. Les Camions Citroen, af Fabien Sabates og \llouter Jansen, 280,- kr. Stofn~rke med klubbens logo til påsyning, 8 cm i diameter. Pris pr. stk. 25,- kr., 3 stk. 65,- kr. Noglering i sort læder med emaljeemblem, (blå/ gvld): l stk. 45,- kr., 3 stk. 100, kr. Siden træffet i august har Carl Ågård i Fåborg kunnet udskifte prøveskiltene med rigtige nummerplader, da toldvæsenet har annerkendt bilen som ægte "dansk". Det manglede nu også bare når man ved hvilket stort arbejde Carl har lagt i vognen. Underst ses to karakteristiske hækpartier - en smalmås og en bredmås tilhørende hhv. Orla Christensens Sport 35 og Benny Sørensens Limousine 39. Generalforsamlingen Generalforsamlin~en blev, som traditionen forskriver afholdt på det årlige sommertræf. I år i Ålborg. Formanden Kim Clasen startede med at byde velkommen til de fremmødte og Peter Grønborg foreslås og vælges til dirigent. Denne konstaterer at general forsamlingen er i henhold til klubbens love og giver straks ordet til formanden for ber etningen. Kim omtaler det forgangne års arrangementer heriblandt sommertræf, Bli Rendez Vous i Vipperød, ICCCR i Holland samt de uundværlige lokalmøder. I alt har der været 10 lokalmøder, og i alt 16 arrangementer i vor klub. 25

10 Kommende års arrangementer i udlandet gennemgås, især 9 ICCCR som jo skal være i Danmark. Hvor langt er vi nået? Vi er jo blevet opfordret af en lang række udenlandske klubber til at afholde træffet, og er blevet lovet økonomisk hjælp fra bl. a. den svenske Bll-klub og 8 ICCCR. Man har set på flere mulige steder i landet,og Billund findes yderst velegnet til arrangementet. Der er blevet skabt et formidabelt samarbejde mellem de fire danske Citroenklubber om tilrettelæggelsen af dette store træf. Der afholdes jævnlige møder i arrangementsgruppen. Fra vores klub deltager nu Kim Clasen, Jens Sanning, og Jørgen Kjær. Mange flere af klubbens medlemmer har tilbudt deres hjælp og Kim lover at der nok skal blive så rigelig brug for alles indsats. Kim fortæller videre at han har deltaget i et møde i Paris, samt at vi er kommet med i en international/europæisk Citroensammenslutning, Amicales Citroen, som søger at samle trådene omkring vore Citroenrelationer. 9 ICCCR arrangementet er blevet præsenteret på Retromobile, en stor udstilling i Paris, og i 1992 bliver der en stor stand om arrangementet. Det oplyses at 9 ICCCR er tænkt som en art selvstændig klub, så vor klub ikke bliver økonomisk ansvarlig. Af andre aktiviteter omtales turen fra Amsterdam til Moskva i biler er til meldt fra Danmark,heraf 8 fra vor klub. Der er i alt tilmeldt 135 køretøjer til turen. Det oplyses at der den efterfølgende weekend holdes et orienteringsmøde om tur~ ren hos undertegnede, der ogs står for kontakten til arrangørerne. Kim fortæller endvidere at der arbejdes på at arrangere en tur til Citreens samlefabrikker sammen med de a ndre Citroenklubber. Dette vil blive annonceret i klubbladet. Reservedelsformidlinge i klubben omtales. Der er planer om en indkøbstur til Holland. Bestilling kan foretages ved Kim Ciasen eller Jørgen Kjær. Det oplyses at vi jo er med i Motorhistorisk samråd. Her holdes der en stiftende generalforsamling i november. På næste bestyrelsesmøde skal der tages stilling til de foreslåede vedtægter. Kim fortæller at han har arbejdet noget på at synliggøre klubben så vi kan komme i kontakt med Bll-ejere, og de med os. Han fortæller at i klublister i blade og andre steder vil vi også stå med navnet: Dansk Citroen Berline Klub, som vore ved~ tægter jo giver mulighed for. 26 Et par situationer fra generalforsamlingen på Vandrehjemmet i Aalborg. Det øverste billede viser den sidende og den genvalgte bestyrelse - dog uden Benny A. Jensen _ som desværre ikke kunne deltage. Redaktionen forventer at kunne bringe et par. bedre billeder i næste blad. Den udsendte hvide mappe omtales og Semco og Vipperød Christian takkes meget for støtten til mappen. Vort klubblad omtal es og medlemmerne opfordres som sædvanligt til at være lidt mere aktive med at sende stof til bladet. Vejledning af nye medlemmer omtales og medlemmerne opfordres til at være hjælpsomme overfor disse. Fremtiden: Her står mange ting jo i 9CCCRs navn, men vore egne lokalmøder skal jo ikke glemmes og der efterlyses nye init iativer. Der arbejdes endvidere med en bedre koordinering af de forskellige klubbers arrangementer. Der kan envidere tilbydes rabatordninger i forskellige firmaer gennem vor klub; og der arbejdes på flere muligheder. Til slut fortælles at klubben har fået mulighed for at låne ting fra Citroen i Københavns bibliotek og arkiv. Dette kan kun gøres gennem Jørgen Kjær.

11 Her afsluttes formandens beretning og dirigenten spørger om der er spørgsmål. Det er der ikke og beretningen vedtages med applaus. Næste punkt er klubbens regnskab ved kassereren Jens Sanning: Det udleverede regnskab gennemgåes, dette balancerer og klubbens revisor har godkendt klubbens hovedregnskab. Regnskabet for klubbens afdelinger: Reservedelsformidlingen og klubbutikken er ikke gennemgået af revisoren. Jørgen Kjær gennemgår det udleverede r egnskab for reservedelsformidlingen. Klubbutikkens bestyrer ~ Benny er ikke tilstede og det aftales at der kommer et regnskab fra klubbutikken i næste klubblad. Det spørges fra forsamlingen om overskuddet fra fra reservedelsformidlingen ligger som kontanter eller som reservedele. Jørgen Kjær oplyser at det ligger som reservedele. Kontingentet foreslåes uændret. Dette vedtages og endvidere skal der fremover gå 25 kr af kontingentet pr. medlem til udvidelse af reservedelsformidlingens aktiviteter. Der spørges end videre om et eventuelt overskud fra 9 ICCCR vil tilflyde blandt andet vor klub. Kim fortæller at det er planlagt at det eventuelle overskud skal indgå i en planlagt ICCCR fond. Kontingentet bliver så uændret 250 pr år. Regnskabet vedtages med endnu en applaus. Valg til bestyrelsen : Kim Clasen genvælges som formand med stort bifald. Kerstin Herulff og Jørgen Kjær genvælges ligeledes til bestyrelsen. John Reele vælges som bestyrelsessuppleant. Til revisor genvælges Christian Friis og Jens Møller Nicolaisen vælges til revisorsuppleant. Indkomne forslag: Kim Clasen fremsætter forslag om et indmeldelsesgebyr på 50 kr. Dette begrundes i store omkostninger ved nyindmeldelser, blandt andet porto, blade samt udsendelse af håndbogen/den hvide mappe. Gebyret skal også gælde ved genindmeldelser. Forslaget vedtages uden kommentarer. Eventuelt: Her spørges om medlemslisten er på EDB og om det er muligt at lege lidt med oplysningerne. F.eks. biler i stelnummerrækkefølge og lignende. Det spørges endvidere om planerne om ny medlemsliste. Det oplyses at der er en ny planlagt til omkring nytår,og der gøres samtidig opmærksom på at medlemmer der har ændringer til den gamle straks bør indsende disse til Kerstin. Der spørges om hvordan klubmøder/arrangementer organiseres. Kim svarer at han søger at koordinere disse, men meget gerne på medlemmernes eget initiativ. Et medlem efterlyser en præsentation af bestyrelsesmedlemmerne i bladet. Dette tages til efterretning af bladgruppen. Da der nu ikke er flere spørgsmål eller kommentarer fra de tilstedeværende afslutter dirigenten generalforsamlingen med et tak for god ro og orden. referat ved Jørgen Kjær 27

12 Fra det gamle fotoalbum En limousine eller familiale af let ubestemmelig årgang. Karrosseriet tyder på en model efter Fælge,forskærme og bags~ærme er fra 1937 eller før, hvorimod motorhjælmen må være fra Kølergitteret efter krigen. Navkapsler passende til de senere pilotefælge. Altså en i mange detaljer ret så _uoriginal vogn, men ingen vil vist benægte at det er et yderst interessant og spændende køretøj, og som sådan fortjener den fulde opmærksomhed. Det har jo nok også været typisk for den tids køretøjer at man ved eventuelle reparationer har måttet klare sig med hvad der var tilgængeligt. Trods Ribenummerpladerne har vognen på fotograferingstidspunktet tilhørt en ingeniør Erik Nørgård-Petersen bosat Hollænderdybet 16 København S. Skulle nogen kende bilen eller manden kunne det jo være interessant at høre lidt mere om bilens skæbne og baggrunden for de forskellige dele bilen er sammensat af. Og den nøjagtige å r gang. Jørgen Kjær Brev fra Sverige -efter et vellykket sorrrnertræf Steffanstorp, September -90. Tack for ett trevligt och valordnat sommannote i Ålborg. Det ar alltid lika trevligt att komma till Er i Danmark. Vi k.3nner oss n.3stan som 11 hemma 11 fjordparken med sina små stugor och vandrarhero var ett bra stalle for Bll:a folk. Med Limfjorden utanfor blev det inte s mnre. Det ar bara vadret som vi inte kan bestillnma over. Men solen lyste igenom molnen vid ett flertal tillfallen andå. Vi glammer aldrig den fina lunch som Citroenforsaljaren hade dukat upp, roda dukar och vinelaskar på borden. Rallyvagen runt Limfjorden var också mycket fint upplagd. Det galler både tavlingen, kaffpaus som forfriskningar. Vi fick under dagen också mojlighet att prova en annan cabriolet, nwnligen Peter Juels normal. Det hade passat oss battre i storlek. festmåltiden, samvaron och prisutdelningen på kvallen ute på travbanan var lika trevlig som allt det andra. Vi riktar ett stort TACK til! Jergen och Hans-Henrik med familjer, for en fin sommartraff! Bll:a halsningar Maritha och Bengt-Ove Roswall. 28

13 Qn irnp::>rt af biler SpØrgsmål et om import af 11' ere bliver stillet fra tid til anden. Jeg vil der for prøve at gennemgå hvordan - og hvad det koster. Det før ste s pør gsmål de r melder sig er, hvordan finder man en bil og hvad må den koste? Hvis vi taler om franske biler, kan de findes i diverse bilblade samt forhandlere rundt i landet, som sæl ger gamle vogne (se liste l ). Hvis det derimod gælder vogne fra lande som Holland og Sverige, ha r klubben (under tegnede) de sidste nye blade fra vores søsterklubber, hvor den s l ags kan læses - så bare ring og s pør g. Når n~n så har f undet en bil eller f l e re, som l yder til at være noget n~n kan bruge, 'kontakter man ejeren. Her skal man have følgende oplyst: pris, stand (se liste 2) og om vognen selv kan køre til Danmark. Samtidig er det en god ide at få tilsendt nogl e fotos af bilen. Hvis man vil købe bil i Frankrig, er der en del af os, som støde r ind i de første probl emer her, nemlig s proget. Du må i så fald alliere dig med en kyndig udi det franske s prog (her kan andre klubmedlemmer hjælpe dig og ringe ell er skrive et brev ell e r to). nvis du der~t~ ri væl ger at handle i Holland er det noget l ettere, da de fleste taler engelsk. Afstanden er også meget kortere, og priserne er tit ikke væsentligt høj ere end i Frankrig. Vi er nu kommet til at du skal ned og se "dyret". He r e r også en række ting, som skal checkes (se liste 2). Men hvordan kommer du så derned? Det klogeste e r at køre afsted i en anden vogn, hvor der er plads til forskellige hjælpemidle r (se liste 3), og som er i stand til at trække en traction hjem, hvis nu noget skulle gå galt. Altså, man tager mindst to afsted og følges hjem. Vi forestiller os nu, at du f inder et stykke automobil, som du må have n~ d hjem og du er også overbevist om at den kan klare strabadserne på den lange tur hjem. Men f Ør du afleverer alle dine surt opsparede penge, er det klogt at have veks l et penge enten i form af rejsechecks (husk at banke rne også holder lukket i \veekenden i udlandet) elle r i form af kontanter. SpØrg i banken, da de r er nogl e regler for, hvor mange penge der må udføres af landet. Du kan hjemmefra leje et sæt prøvenummerplader; dette kræve r dog at man har et 29

14 stelnummer. Man kan også leje dem ved grænseovergangen, vel at mærke hvis der er nogen "hjerrrne" - ellers stopper turen her. Reglerne er, a hvis vognen er forsikret kan man køre på f.eks. de franske numme~plader hele vejen hjem men når Danmark nås skal der altså prø~eplader på. Med i lejen er der også en ansvarsforsikring, der dækker under kørslen fra grænsen og eksempelvis til hjemmet. Men jeg kan ikke understrege nok, at du SKAL forsikre vognen. Dette er som regel heller ikke noget problem. Prisen for en forsikring er ca. 600,- kr og gælder i dage, således altså vejen hjem til Danmark. Det næste som skal huskes, er at få den originale registreringsattest med, og et salgsdokument, hvor der står at du er den nye ejer af vognen. Her skal tillige stå vognens stelnummer. Hvis du kan få sælgeren til at få lavet et såkaldt T2 tolddokument, kan det lette meget, bådet ved grænsen og hvis du selv skal på det lokale toldkammer for at lave et T2. Ellers kan det laves ved den dans ke grænse. Vi går nu ud fra, at turen er gået godt og du ankommer til Danmark, måske søndag nat. Nu gælder det om at du holder hovedet koldt, fordi du nu skal bearbejde de danske væsener. Først skal du snakke med en speditør, eventuelt have lavet et T2 der skal betales moms af det beløb du h~r givet for bilen (22%), der skal laves importpapirer og der skal danske prøveplader på. Når du så er vel hjemme og vognen er blevet repareret lidt her og der, skal du den tunge vej til posthuset og betale told (se oversigten). Dette foregår ved, at du kontakter dit lokale toldkammer. Her vil de fortælle dig, hvad du skal betale, efter de oplysninger som du giver dem. Det er et foreløbigt beløb, der betal es. Det bliver reguleret efter at bilen har været til vurdering, men som regel får du en lille pose penge tilbage. Herefter skal bilen til en autoriseret vejer. Her får du en vejeseddel, som skal medbringes når du skal til syn. Vi håber at dette også går godt. Så skulle der kun være tilbage at købe et sæt nummerplader - og så er det bare ud og køre vejene tynde med din nye erhvervelse! KBC. PS! Hvis du vil have en snak med nogen som har prøvet at importere en bil, kan du ringe til Steen Jensen, Hillerød eller JØrgen Kjær, Hadsten. Disse har sammen med toldvæsenet hjulpet med fakta til denne artikel. :..-r, --- ~-.,... - _, ~ < - ' ~ ~/1 -- -'-J _; -~ ~> fj Ci~n 811 Sport 1954 (se bild)k= Ska~ks neyalb es mot "Padda". Bra bru ss '. ~~et diverse delar medfiiljer. P ns ~T'action + Traction BL, 1953 en that d'.s! 1955 å~ 'estauret" n,. ~ (~j i voir "7ldeuj ral 000 F + T - 954, bai M- ~- Desbonttar"'"""" 11 BL ~ Qt!o& e"'"liiale Jeooo.ooo F~'r,'9SO, malle. 9, 17 ' F + J. l B Pec";..,., 6sOo~tF. M. Beawr 41 ID 19 ~ - Te/. 7a.:.t ~'l!'!.f!es.,,_ -d~actionl~ oew. -~~. ~."6sboottar offre. ~c tovtes dts1ances ~- Pt!inture sans ~ V asser. g 2 ~øeot. faite IH.B.) OU 2D-49.7~s.J lli. 20~- ~M~ ~ -' 1 ---~-~ ~~~~ -~~~ s~~g_sf6 ~'r -~t 1euros~ ~ -- (Mosi!lfe) ture:-;;;; T~action 1~ ioJ revoir, 65.~} bene~ - ~~ Cltroen 811 (se b'ld. dast ca 100-mil se~a~ 'r mycket lint skick. Enår sedan. Elegant inreddeno~enn9 16r el! antal met (~15) (se bild) Sår 1 parlg~a Iransk sam In provningsrått 16;be~J,f IIII hogstbjudande Nevy Clark. lovhagens Geås. Tel hamra. rd, Sten- 30

15 Liste l: Liste 3: LA VIE DE L'AUTO RETROVISEUR SOUVENIRS Liste 2: Motor Gearkasse KObling Drivaksler Årgang Model (Sport, Normale, Coupe osv. ) HVordan er "stuen"? Er dækkene OK? Hvordan bremser den? Er der slup i fortøjet/ styretøjet? Alle disse ting er afgørende for, om den er i stand til at tilbagelægge de mange kilometer hjem. Om vognen er rusten e r selvføl gelig også vigtigt, men hvis du skal købe en Traction i Frankrig er en af fordelene jo, at bilerne i det sydlige ikke er så rustne som her til lands. Med nundre der er tale om en meget sjælden type, som er umulig at købe herhjemme, så kan der jo godt accepteres noget rust. ØKONOMISK OVERSIGT: VærktØj til at klare de mest forekommende reparationer. God stabil donkraft. Reservehjul. Stor dunk vand. Olle til motor og gearkasse. 6 volt batteri. Gode startkabler ( 16 nrn kvadrat). Benzindunk (med benzin i! ). Lidt ekstra ledning og pærer. En rulle ståltråd. Et godt, langt trækketov. 10 F/65 FB/2.="="======='"="'-'3_1_-_...:':_"'...:'"...:'...:"...:"::.": ---, LA VIE DE L'AUTO LVAhebdtc LE M o"nde DE L"AUTOMOBI L E ANCIE N NE KØb af FØR-krigsbil: (indkøbspris Ff) KØb af EFTER-krigsbil: (IndkØbspris Ff) IndkØbspris (Dkr) ca ,- ca ,- Moms ca ,- ca ,- Told* 3.000,- ll.ooo, - T2 tolddokument 600, - 600,- Forsikring (turen hjem) 600,- 600,- SpeditØr 400,- 400,- Prøveplader (10 dage a 15,-) 150,- 150, - Telefon, porto m.m. 100, - 100, - Vejeseddel 150,- 150,- Synsgebyr 350, - 350,- Danske nummerplader 800,- 800,- Evt. færge 900, - 900, - Be_n_z_i_n_u_dgi~ -f_t_er_~_-_ 2_....:9_2::.5~,-- 2_.:_ 9_2:_5,~---- Ialt: , ,- < ~ ~or at få biler så billigt i told skal du have en erklæring fra en veteranklub (f.eks. Dansk Veteranbil Klub), hvor det kan godtgøres at det er en førkrigs- ** Til Frankrig f. eks km x 3 = 4500 km, literpris kr. 6,50, 10 km/ 1. l l ~ i l i l! i!! Hertil skal du lægge lidt til fortæring og overnatning under turen derned, plus reparationsomkostninger til bilen, før den kan synes (krom, et par nye dæk, bremser osv.). Disse ting løber meget hurtigt op på små ,- kr, som skal lægges til, dvs. at prisen er ko11111et op på henholdsvis ca , - og ,- kr. 31 l

16 Hvad er original t? I sidste nummer af bladet kommer vor for Inand Kim med en lille opfordring til lidt disput om hvad de r er originalt eller ikke. Først: Jeg har ikke svaret og skal ikke gøre mig kloge re end andre, kun fremfør e mine ideer og holdninger. Og der er helle r ikke ør etæver til ham. En ting man tit hører, er at den bil er finp-re end den og mere spændende end den og den. Hvorfor skal man altid sammenligne? Enhver af vore bile r bør da vurderes hve r for dig! For os alle sammen er vor egen bil da den mest originale. Men hvad er da originalt? SelvfØlgelig er det muligt at opregne hvad der var l e veret fra fabrikken, og det er jo også tit det der bliver referencen. Men hvorfor skal for eksempel farven på starteren være afgørende for om en bil e r original? Nå, der kan vist ikke være den store tvivl, det må være det de r blev leveret fra fabrikken, suppleret med de ændringer og ekstraudstyr forhandleren ell e r samtiden forsynede bilen med! Det bliver straks sværere når man begynder at kigge på det udstyr nutiden er l everingsdygtig i! Er silentblokke i trianglerne originalt? Er de nye kardaner f r a England orignale? Er de nye udvekslinger i gearkasserne originale? Nej vel? Men må da køre Traction på både godt og ondt! Men ingen kunne da tænke sig at køre ret meget rundt på gamle og stive diagonaldæk. Om nogle år kan ingen ve l tænke sig at kør e rundt med de gamle umulige og slaskede drivaks l er. Eller hvad? Vi skal jo ikke følge i hælene på Citroen's udviklingsafdeling. Så kommer vi jo nok til kort og kunne jo lige så godt købe en D-model. Her har j eg min helt klare holdning, men et par ka rdaner med livsvarig garanti kunne jo nok f riste alligevel. Når man så kommer til restaureringen af bilen bliver det hel e jo noget sværere. Hvor meget skal der være t ilbage af den oprindelige bil f or at den er original? Skal der bare vær e stelpladen med stålsømmene, for at det kan accepteres? Helt klart NEJ! Men hvad så? Her må det blive den enkeltes vurdering, der bliver afgørende. Hvor meget vil man selv skifte ud? Dog må man jo nok gøre sig klart, at der i en handelssituation kan blive lagt vægt på mange forskellige ting. 32 Nogen vil jo nok bryste sig af, at så og så meget er nyt, og så og så mange dele er skiftet ud. Modsat antikviteter, hvor det er et aktiv, at så meget af det gamle er bevaret. Her mener jeg også at det må være en fornem opgave at bevare så meget som muligt af det gamle på en bil. Hvorfor skifte hel e bunden ud, hvis det kan klares med et par små lapper. Øretæver? OK, dem tager jeg så. Hvorfor skifte kofangere og meget andet ud, hvis de gamle kan forkromes om. Kvaliteten. Ja, men der er også firmaer der laver kvalitetsarbejde idag. Det gamle materiale må dog stadig være det mest originale. Nå vi kommer til hel nyfremstilling af bi l er, som på virksomheden i England, må jeg springe fra. Med al r espekt for det håndværksmæssige, mener j eg at det er helt uacceptabel t at kalde disse vogne originale, endsige fremstille dem. Heller ikke selv om de indeholder en n~ sse gamle dele. De ha r overhovedet intet med veteranbile r at gøre, er efter min mening kun køremaskiner med et nostalgisk udseende. J eg synes det vil være sørgeligt, hvis sådanne køretøjer skulle vinde indpas i vore r ækker. For mig er det også historien bag en bil der tæller. Tænk bare på Y323 - den er jo betydelig mere spændende end en lakbombe. Det er et køretøj der efter min mening oser af historie, som ethvert veterankøretøj bør gøre. En nyf r emstillet bil i gammel forklædning kan aldrig blive spændende for mig. Men hvor er da grænsen? Det må hver enkelt selvfølgelig afgøre. Men der kan jo komme en dag, hvor klubben som myndighe d kommer til at tage stilling til spør gsmål et, for eksempel i forsikringssager, og så må vi jo prøve at have en holdning. Skal en nyfremstillet cabriolet have samme prisvurdering som en original? Så er vi der igen! Men mon ikke vi allesammen har et elle r andet inde i os, der helt klart siger hvad der e r originalt og ikke e r det? Skal og vil vi accepteres blandt andre veteranbiler og med de fordele det kan medføre, er det nok nødvendigt at vi har en rimelig selvjustits. Hvad årgang skal for eksempel en nyfremstillet cabriolet være? Det kommer jo nok an på, at holde bile rne kørende så tro mod det oprindelige koncept som muligt. Lad så gå med lidt hjælp he r og de r, vi kan dog ikke få den originale luft i hjulene. J ør gen Kjær.

17 K øb& salg, bytte, kontakt- TRACTION - ANNONCER sendes eller indtelefoneres til: Peter Juel Jeppesen, Rosengade 16 2b, 1309 København K, Sælges: Reservedele til 7 og 11: Meget stort udvalg i gode brugte originale reservedele. Også hele komponenter, ex. motorer, gearkasser m.m. Ligeledes stort udvalg i forog bagdøre. Nye reservedele til 11 Sport og Normale : Ventiler, indsugning og udstødning. Tilbydes i begrænset omfang: Renovering af motorer, gearkasser og andre mekaniske delkomponenter. Per Bødker, Sælges: TIIBIT: koblingstrykplade i ombytning nye koblingsnav pakningssæt til Sol ex 32PBIC 2 nye Pirelli 165x400 pr. stk. 500,- 400,- 125,- 500,- toppakning til 7A/ B/ C Hjulcylindre, hovedcylindre, bremseslanger, stempler og foringer kan fremskaffes til dagspris. KØlere renoveres. Endvidere sælges ca. 2 tons nye reservedele til europæiske biler fra ca th KØbes: Til Y323 (årgang 1936) købes hus med justerepind til elektrisk Jaeger ur samt to fælge. Søges: Tilbud på at færdigrenovere min Bll Normale Finn Lyster, Smedebakken 26, 8653 Them. Tlf: Sælges: 2 stk. forreste hjulbremsecylindre, nye. stk. kølerdæksel i bakelit med kæde. l stk. sort 6V batteri, passer til Sport. 3 stk. Michelin 165x400, nye. Div. forlygtepærer, gule og hvide. SØges: Svungne kofange re for Normale, som model for nyeremstilling i rustfrit stål, evt. til låns eller skrot! Hans-Henrik, tlf: Købes: KØlergitter til Sport/ 7C fra Kendes fra efterkrigs-ditto ved en lille ekstra kant rundt om starthullet. Jens M. Nicolaisen, tlf dag: , aften: ell KLUBBENS RESERVEDELSLAGER KAN TILBYDE : Toppakning 11CV og 7A/ 7B/ 7C Udstødningspakning, 2 stk. Tændrør, pr.stk. Topdækselpakning Kilerem 3-hulspakning, udstødning Stor vandpumpepakning Lille do. Kølerslange Øvre/ nedre Forhjulsleje 19 nrn ydre StrØmfordelerdæksel Gul forlygtepære Rep.sæt benzinpumpe SEV/ Guiot Laderelæ Kardankryds v. gearkasse Fiberpakning under karburator Platiner, flere typer Viskerblade, sæt m. 2 stk. Blinkrelæ, 6V 3x lsw Nøgleringe, 3 stk. HP-nvendelse JØrgen Kjær, ,- 50,- 10, - 30,- 75,- 21,- 33,- 15,- 78, - 140,- 105, - 45,- 75,- 315,- 210,- 20,- 65,- 50,- 40,- 100,- Til klubbens bibliotek søges: Specielt r eservedelskatalog og reparationshåndbog, saml al anden relevant litteratur. For gode s ager betal es prisen, men gaver e r jo altid yderst velkomne. Henvendelse JØrgen Kjær,

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012

Ford V8 Nyt. Nr. 23 september 2012 Kære Medlemmer i Dansk Ford V8 Klub. Som de fleste af jer sikkert har erfaret, så er klubbladet udeblevet. Dette skyldes at vores formand og redaktør, Hans Pedersen har valgt at trække sig helt ud af klubben

Læs mere

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole

Referat af generalforsamling kl på Blære Skole Referat af generalforsamling 20-01-2016 kl. 19.00 på Blære Skole 1. Valg af dirigent: Børge Degn bliver valgt, og konstaterer at generalforsamlingen er lovligt indkaldt. Formandens beretning 2015 Velkommen

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016.

Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Modelsejlklubben Notat fra generalforsamlingen d. 27 februar 2016. Klubbens årlige generalforsamling blev i år afholdt i Herslev Strand Sejlklub`s klubhus lørdag 27 jan. kl. 11.00. Der var mødt 9 deltagere

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i

Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Velkommen til generalforsamlingen 2011 i Dagsordenen kort 1. Valg af dirigent (Henrik Thostrup foreslået af bestyrelsen) 2. Valg af stemmetællere (forslag: de to revisorer Hans H. Jensen og Ingvar Pommer)

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER

TELE Veteran. Veteranklubben i Tele-post Greenland. Referat af. Generalforsamlingen d. 1. september 2012 KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER TELE Veteran Veteranklubben i Tele-post Greenland Referat af Generalforsamlingen d. 1. september 2012 på KOBÆK STRAND KONFERENCECENTER Generalforsamlingen blev påbegyndt lidt over 1500 efter indtagelse

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet:

BØLGEBRYDEREN. 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016. Læs inde i bladet: BØLGEBRYDEREN 27. årgang Medlemsblad for Sørup Havns Bådelav 1/2016 Læs inde i bladet: INVITATION TIL GENERALFORSAMLING SØREDNING I SVERIGE OG DANMARK ÅRETS ARRANGEMENTER 1 SØRUP HAVNS BÅDELAV Lindevej

Læs mere

Sind Oplevelser i fællesskab med andre

Sind Oplevelser i fællesskab med andre Ny adresse Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97223064 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt! Penge refunderes ikke! Åbent: Torsdag 18.45-22.00

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Referat fra den ordinære Generalforsamling

Referat fra den ordinære Generalforsamling Referat fra den ordinære Generalforsamling SAS Fotoklub DANMARK Torsdag den 10 Februar 2011. kl: 1900 Dagsorden. iht. vedtægterne 1. Valg af dirigent 2. Formanden aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger

Læs mere

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening

Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Referat af ordinær genralforsamling i Yderholm Antenneforening Torsdag d. 14. marts 2013 kl. 19.30 Forsamlingshuset Frem, Ringstedvej 546, Bjæverskov Til generalforsamlingen forelå følgende dagsorden ifølge

Læs mere

Team Rødovre Cykelklub

Team Rødovre Cykelklub Team Rødovre Cykelklub REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING 30 MARTS 2011 Onsdag den 30. marts 2011 kl. 19.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Team Rødovre Cykelklub i klublokalet Milestedet Nørrekær

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013

Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Referat fra ordinær generalforsamling den 3/2-2013 Den ordinære generalforsamling 2013 for Dansk Accent Klub blev afholdt søndag den 3. februar kl. 11.00 i Roskilde Sejlklubs klubhus i Roskilde havn. 1.

Læs mere

Kunstforeningen Fjordkunst.dk

Kunstforeningen Fjordkunst.dk Kunstforeningen Fjordkunst.dk Generalforsamling Rejsestalden Jægerspris d. 14. marts 2010. kl. 10.00 12.00 Formand Helle Borg byder velkommen. Helle fortælle, at der efter generalforsamlingen, vil være

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland.

Foreningen af mejeriledere og funktionærer Sydjylland. MØDEREFERAT Mødedato og tid 28. August 2013 Sted Rødekro-kro Mødedeltagere Fra Emne Ole O. Madsen Generalforsamling i Sydjysk Mejeristforening (FMF), landsdelskreds nr. 4 Bestyrelsen afholdte et lille

Læs mere

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet.

Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Dette skulle have været et vinterbillede, altså træet skulle have været dækket med sne. Da sneen er udeblevet, blev billedet uden sne på træet. Side 1 af 6 FORMANDENS INDLÆG Nu når vi alle er kommet godt

Læs mere

Næstved Skytteforening

Næstved Skytteforening Referat af General forsamling. Torsdag D. 19.03.15 side 1 af 5. 1. Valg af dirigent. Finn Ritz blev valg og overtog ordet 1a Valg af 2 stemmetællere. Lone Meulengracht & Kazimier Mechula 2. Formandens

Læs mere

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen

Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Lokalt nyt fra Roskildeafdelingen, redigeret af: John Ø. Jensen Læs i dette lokalnyt bl.a. om: Cykelture 2013, 2. halvår Cykeltursberetninger Landsmøde i Roskilde Generalforsamlingen 2013, formandsberetning

Læs mere

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde

Vise-Vers-Nyt. Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Medl.nr. IDNr / Par Nr «Navn» «Kontat» «Gade og nr#» «Postnr#» «BY» Afs.: VV-Roskilde, Stenlandsvej 16, 4000 Roskilde Til kalenderen: 07.02.16 kl. 14-16:30 Besøg af Visens Venner i Køge i bibliotekssalen

Læs mere

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub

Bestyrelsesmøde i Dansk Bürstnerklub Lørdag, den 20. november 2010 Side 1 Mødested/tid: Fraværende: Møde via mail Ingen 1. Referat fra sidste møde. Er udsendt til bestyrelsen og gjort tilgængeligt på hjemmesiden. 2. Orientering ved formanden

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Efterårsudsendelse 2015

Efterårsudsendelse 2015 Efterårsudsendelse 2015 Indhold 1. Indkaldelse til generalforsamling Generalforsamlingen afholdes lørdag d. 30. januar 2016 i Den Grimme Ælling, Hans Jensens Stræde 1, Odense BEMÆRK at mødet er i januar

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør.

Lørdag d. 24 januar 2004. På skonnerten HÅBET i Helsingør. INVITATION Kære sejler Vi vil gerne gentage succesen fra sidste år og invitere dig og din familie til det 2 Lotus møde, i rækken af de årlige møder der gerne skulle blive en hyggelig og udbytterig tradition

Læs mere

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang

Nyhedsbrev december 2012 Nr årgang Nyhedsbrev december 2012 Nr. 47 5. årgang foto: Erik Frikke Juletoget er på vej. Nyhedsbrevet Dette nummer af nyhedsbrevet er det sidste i det herrens år 2012. Jeg vil benytte lejligheden til at sige tak

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 36. Årgang 2014 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang

November. Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang November Nr. 5 Sjællands Motor Veteraner 35. Årgang 2013 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Traction Avant Danmark klubbibliotek

Traction Avant Danmark klubbibliotek Traction Avant Danmark klubbibliotek Udgave 15.11. 2012 Klubben råder over et velassorteret bibliotek, som omfatter de fleste vigtige bøger om Tractionens historie og dens teknik. Biblioteket bliver udvidet

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010

Generalforsamling. Grundejerforeningen Stangkjær. 25. marts 2010 Generalforsamling Grundejerforeningen Stangkjær 25. marts 2010 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse 4. Forslag fra medlemmer og bestyrelse

Læs mere

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5.

1. Valg af dirigent, forslag? 2. Bestyrelsens beretning årets gang- foreningens udvalg 3. Behandling af indkomne forslag, modtages senest d.12.5. Søndag den: 26.05.2013 kl.10: Referat fra ordinær generalforsamling i Sønderballe Ejerlavs Beboerforening sted: Lejrskolen Sønderballe Gåsevig der serveres morgenbrød! Dagsorden: 1. Valg af dirigent, forslag?

Læs mere

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015

Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Referat af generalforsamlingen, torsdag den 29. oktober, 2015 Vi var ialt 21 deltagere. Dagsorden: 1. Valg af dirigent: Hanne Olsen blev valgt som dirigent og hun bekræftede, at generalforsamlingen var

Læs mere

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014

Referat for generalforsamlingen den 12. marts 2014 Anledning Generalforsamlingen 12-03-2014 Klokken 19.00 Sted Klubbens klublokale. Kristensen Mail psk@live.dk Helmer Hansen Mail shelmerh@gmail.com Eg sen Mail peder@egpedersen.dk Erling Møller sen Mail

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 16. marts 2013, på Holbæk Vandrehjem 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at Generalforsamlingen

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl

MOLLERUP SENIORKLUB. Referat fra ordinær generalforsamling. tirsdag den 20. oktober 2009 kl MOLLERUP SENIORKLUB Referat fra ordinær generalforsamling tirsdag den 20. oktober 2009 kl. 14.15 Formanden Niels Eilif Hansen bød velkommen til den ordinære generalforsamling i Mollerup Seniorklub. Tilstede

Læs mere

Medlemsblad nr. 2-2012

Medlemsblad nr. 2-2012 Medlemsblad nr. 2-2012 Indhold i dette blad Generalforsamlingen 2012 Afriggerstævne Indlæg af Anette Stenberg Generalforsamlingen 2012 Generalforsamlingen startede med en kort præsentation af alle fremmødte.

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat fra DS generalforsamling

Referat fra DS generalforsamling Referat fra DS generalforsamling 07.10. 2015 1. Valg af dirigent: Else Toft blev valgt. 2. Formandens beretning: Sæsonen 2015 er ved at være slut, og der er tradition for at gøre lidt status. Vi havde

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg:

Bestyrelse: Kontaktpersoner i klubbens udvalg: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære Dykkere... 2 Generalforsamling 2013 Horsens Dykkerklub... 2 Nytårskur (Seniorer)... 3 Intern flaskeeftersyn år 2013... 3 Trykprøvning af flasker...

Læs mere

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

OZ6HR nyt, Januar 2016. Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling OZ6HR nyt, Januar 2016 1 Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling 2 OZ6HR nyt, Januar 2016 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2016 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Parallelvej 6A

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Jule frokost bag tremmer????

Jule frokost bag tremmer???? FTK nyhedsbrev Februar 2014 ********************************************** Har klubben afholdt den årlige dyst for medlemmerne. Denne gang i en stemning af ølbar. Der var diverse konkurrence måder, så

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

Nyhedsbrev januar 2012

Nyhedsbrev januar 2012 Nyhedsbrev januar 2012 Hej alle gode MJ ere! Først og fremmest et rigtigt Godt Nytår til alle! Fremmøde Vi har ikke holdt nogen juleferie i klubben, og fremmødet i klubben har både op til jul og efter

Læs mere

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole

Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Generalforsamling 12. april 2015 kl. 11.00 Skolestuen, Græse Gl. Skole Tilstede: Niels Sander Jeanette Johnsen Thøger Kristoffersen Ulla Kristoffersen Daniel Kristoffersen Gitte Flindt Gert Flindt Jan

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia.

Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. dan sl< t æk l< e m an ds I auq M Generalforsamling i Dansk Tækkemandslaug Tid: Den 17. marts 2007, kl. 14.00 Sted: Kryb-i-ly Kro, Fredericia. Mødedeltagere: Fra sekretariatet: 22 virksomheder Michael

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000

Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Nyhedsbrev d. 28. marts 2000 Sommerklargøring af MC Bestyrelsen har måtte indkalde til nyt møde, da vi fandt ud af at vor generalforsamling og MCTC s generalforsamling var blevet fastsat til samme weekend.

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010

Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Formandens beretning på generalforsamlingen den 23. februar 2010 Velkomst: Velkommen til generalforsamling her i HGC- Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 10. ordinære generalforsamling. Indledning:

Læs mere

Marts 2016-38. årgang

Marts 2016-38. årgang Marts 2016-38. årgang Bestyrelse og redaktion Formand: Jørgen Prip Byagervej 97 8330 Beder Tlf.: 42 13 46 07 Næstformand: Jørn Rasmussen Rådhusgade 82 8300 Odder Tlf.: 40 47 76 47 Mail: jsra82@gmail.dk

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING Dato : 18. Marts 2009. Sted : Kulturhuset Elværket, Frederikssund Referent: Bo Bertramsen Dagsordenen var følgende: 1 Valg af dirigent. 2 Valg af stemmetællere. 3 Formandens

Læs mere

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14.

Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. Bramming ModelBaneKlub Dagsorden til Generalforsamling den 25/02-14. 1. Valg af 2 stemmetællere, dirigent og referent. 2. Formandens beretning. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Forelæggelse

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen i Lodshaven

Grundejerforeningen i Lodshaven Dato 21. marts Side 1 af 7 Referat fra generalforsamling 18. marts 2010 Mødested Fælleshuset Referent: Per Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning 4. Forelæggelse

Læs mere

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk

Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Grundejerforeningen Phønix www.gf-phoenix.dk Hvidovre, den 11. maj 2012 Til medlemmerne af Grundejerforeningen Phønix LOKALPLAN Generalforsamlingen vedtog sidste år at indgå i en dialog med kommunen omkring

Læs mere

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30

Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg. LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Referat fra generalforsamling i HI Motion Skanderborg LØRDAG den 15. november 2009 kl. 10.30 Dagsorden. 1. Valg af dirigent Kim Rusholdt fastslog at generalforsamlingen var beslutningsdygtig, da der var

Læs mere

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016

Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Referat fra Aalborg Tegnsprogsforenings Generalforsamling 19. marts 2016 Punkt 1: Valg af a) Dirigent b) Referent c) Bisidder d) 2 stemmetællere Inger Christensen, formand for Aalborg Tegnsprogsforening

Læs mere

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj

Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj Referat fra Generalforsamling 15. april 2010 Grundejerforeningen Svenstruphøj 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslår Gorm Riksted fra nr. 42. Gorm vælges uden modkandidater. Gustav nr. 23 vælges til

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 1. 2011 (1. januar - 30. april) KOMMENDE ARRANGEMENTER FASTELAVNSFEST TØSEFEST GENERALFORSAMLING VIRKSOMHEDSBESØG VANDHULSDAG SANKT HANS LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Vi har taget hul

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 10. marts 2011. Generalforsamlingen blev åbnet at formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET

MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET MEDLEMSBLADET Rigtig godt nytår til alle vore medlemmer. Vi bliver stadig flere. Vi har nu registreret 989 medlemmer, og bestyrelsen håber, at vi når 1000 inden generalforsamlingen onsdag den 21. marts 2012 (se nærmere

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser

Oveni og desværre, så tror jeg ikke krisen ligefrem har nogen udvidende effekt på forsikringsfolkets skostørrelser Dækker din Veteran-forsikring, skulle uheldet være ude?? Min gjorde ikke, i stedet blev den opsagt!!! En fortælling, blandet med synspunkter o.a., om en forsikrings-erklæret bastard-bil At ens bil, af

Læs mere

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015

Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Vandreforeningen Strejferne GENERALFORSAMLING 2015 Mandag den 18 januar 2016 Dagsorden 1. Valg af Dirigent 2. Bestyrelsesberetning 3. Kasserens beretning 4. Indkommende forslag 5. Fastsættelse af kontingent

Læs mere

sæsonstart mandag d. 23 august.

sæsonstart mandag d. 23 august. Igen i år flot vejr til at spille skak på torvet i sæsonstart mandag d. 23 august. Nr. 1 Møn Skakklub Sponsor 23 august 2010 På den anden side... Formand, PR, Klubblad: Lars B. Jensen, Ulvshalevej 51,

Læs mere