Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige?"

Transkript

1 refleksion chance Interessent Prisstigninger på materialer Du er en produktionsvirksomhed hvis produkter er baseret på tre nøglematerialer. Du er blevet bekendt med, at et af dine nøglematerialer kommer til at opleve større prisstigninger i løbet af de næste 5-10 år. Dette vil føre til stigende omkostninger, hvis ikke du handler. a) Du fortsætter produktionen, som du altid har gjort og håber, at prisstigningerne rammer dine konkurrenter hårdere end de rammer dig. b) Du forsøger at mindske forbruget af dette materiale samt at optimere produktionen endnu mere. c) Du afsøger mulighederne for at substituere materialet med et andet og billigere materiale. Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige? Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Kunde Du er kunde hos den virksomhed, hvor dilemmaets beslutningstager er ansat. Du ønsker at købe grønne produkter men er naturligvis også meget optaget af pris og kvalitet. Hvordan har virksomhedens beslutning indflydelse på dine forventninger som kunde? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Diskuter en fjerde mulig reaktion som bygger på den cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden.

2

3 chance chance chance chance chance chance chance chance

4 Kan man få mere tilskud til materialesymbioser end vandsymbioser? Skal virksomheden selv betale 15%, 30% eller 40% i egenfinansiering via Tilskudsordningen for Grøn Industrisymbiose? Hvilke muligheder er der for at få et ressourcetjek? Kan man lave en industrisymbiose med en udenlandsk virksomhed i regi af den nuværende nationale indsats for Grøn Industrisymbiose? Kan man få støtte til transport via Tilskudsordning for Grøn Industrisymbiose? Kan man få støtte til projekter uden tydelig miljøgevinst gennem Tilskudsordning for Grøn Industrisymbiose? Dækker Tilskudsordningen for Grøn Industrisymbiose udgifter til egne medarbejdertimer? Hvorfor er grønne industrisymbioser vigtige for Danmark?

5

6 Hvorfor tror du virksomheder gerne vil være ansvarlige? Hvad er det typiske omdrejningspunkt/fokus for virksomheder? Hvorfor tror du, at nogle virksomheder har fokus på bæredygtighed og CSR som en integreret del af forretningen? Hvordan tror du, at virksomheder ser på deres affald? Tror du, at virksomheder generelt er opmærksomme på at andres restaffald kan være deres råvare? Tror du, at virksomheder finder, at de fondsmuligheder der findes i dag (økonomisk støtte til at udvikle ny forretningsmodel, danne symbioser, lave energibesparelser mv.) kan bidrage til at fremme arbejdet med industrisymbioser eller tilsvarende ressourceeffektive tiltag for dem? Hvordan tror du virksomheder balancerer hensynet mellem forretningen på kort og langt sigt? Hvad betyder virksomhedens alder og virksomhedens ejerskab for dette? Hvad tror du er de væsentligste parametre for succes for en virksomhed i dag og i fremtiden? Tror du, at virksomhedens daglige ledere og bestyrelsen kunne have forskelligt fokus på den måde, virksomheden skal drives på? Tror du, at virksomheden kender til regeringens ressourcestrategi og EU s ressourcefokus og forventer/frygter stramninger som følge heraf?

7

8 Hvilken betydning har de lokale forhold for en virksomhed? Er B2B virksomheden følsom over for slutkundernes meninger? Hvad tror du en virksomhed med en fornuftig økonomi prioriterer: En kortsigtet økonomisk gevinst, der på sigt påvirker bundlinjen negativt eller en kortsigtet negativ påvirkning af bundlinjen, der på lang sigt giver stor økonomisk fordel? Hvis en virksomhed øjner en væsentlig forretningsmulighed forude, men det er uden for deres kerneforretning tror du så de vil gå efter det?

9

10 Kunde Du er kunde hos den virksomhed, hvor dilemmaets beslutningstager er ansat. Du ønsker at købe grønne produkter men er naturligvis også meget optaget af pris og kvalitet. Hvordan har virksomhedens beslutning indflydelse på dine forventninger som kunde? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Brancheorganisation Du er ansat i virksomhedens brancheorganisation. Du er meget opmærksom på signalerne fra EU og den danske regering omkring øget ressourceeffektivitet. Forventningen er, at lovgivning inden for de næste 3-5 år vil stille krav a la langt højere udnyttelsesgrad af ressourcer og udvidet producentansvar. Du kan både se at det vil give udgifter og er for medlemmerne, men også, at det giver forretningsmuligheder. Du har således særegne interesser i materialer, viden om lovgivning, regler osv. Hvordan vurderer du virksomhedens beslutning set i lyset af dine forventninger til fremtiden? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Myndighed Du er ansat i en styrelse/hos ministerier eller en regulatorisk del af Europakommissionen. Du står således for nuværende lovgivning og har indflydelse på den fremtidige. Derudover har du viden om fonde og programmer mv. der søger at fremme grøn vækst. I øjeblikket er du meget optaget af hvor meget af vores samlede energibrug der faktisk går til at producere de materialer vores produkter, varer, byggerier mm består af. Hvordan vurderer du virksomhedens beslutning, set i lyset af din viden. Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Aktionærer Du har investeret penge i virksomheden for to år siden som én af fem virksomheder du har investeret i. Du har overvejelser, om at det er ved at være tid at afvikle dine interesser i og trække din gevinst ud nu eller om du skal fortsætte dit engagement i de kommende år. Hvordan har beslutningen indflydelse på dine forventninger som investor? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Ansat Du er ansat i produktionen hos den virksomhed, hvor dilemmaets beslutningstager er ansat. Du er glad for dit arbejde og håber, at du kan blive i virksomheden i mange år endnu. Du er helt klar over, at det kræver, at virksomheden vedbliver at være konkurrencedygtig også mod de konkurrenter fra udlandet I for tiden oplever, har stigende interesse i jeres markeder. Hvordan vurderer du virksomhedens beslutning som ansat? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR Samfundet Du er en engageret borger i det lokalsamfund, som virksomheden er beliggende i. Du følger med i lokalpolitik og engagerer dig i initiativer i lokalområdet. Du er glad for de lokale virksomheder og de arbejdspladser de giver. Men omvendt mener du, at der skal være ordentlige forhold på virksomhederne og du har i flere år kæmpet for at få den tunge transport væk fra bymidten og via en nybygget omfartsvej til industriområdet men endnu uden held. Hvordan har virksomhedens beslutning indflydelse på dit syn på virksomheden som borger? Du kan tildele eller fratrække penge (EUR). Særdeles positiv: 100 EUR Positiv: 50 EUR Neutral/ingen: 0 EUR Negativ: -50 EUR Særdeles negativ: -100 EUR

11

12 Prisstigninger på materialer Du er en produktionsvirksomhed hvis produkter er baseret på tre nøglematerialer. Du er blevet bekendt med, at et af dine nøglematerialer kommer til at opleve større prisstigninger i løbet af de næste 5-10 år. Dette vil føre til stigende omkostninger, hvis ikke du handler. a) Du fortsætter produktionen, som du altid har gjort og håber, at prisstigningerne rammer dine konkurrenter hårdere end de rammer dig. b) Du forsøger at mindske forbruget af dette materiale samt at optimere produktionen endnu mere. c) Du afsøger mulighederne for at substituere materialet med et andet og billigere materiale. Prissvingninger på materialer Du producerer et produkt og oplever for tiden, at et af de vigtige materialer svinger kraftigt i pris. Dette skaber usikkerhed i virksomheden, da det er svært at afkode, om der er en generel prisstigning eller om det blot er midlertidige udsving. Nok så vigtigt er det dyrt at skulle have reservekapital stående i tilfældet af, at det er dyrere næste gang der købes ind. Derudover gør det omkostningerne ustabile og besværliggør regnskabsførelsen. a) Du fortsætter som normalt og håber, at prissvingningerne ikke dækker over en generel prisstigning. b) Du afsætter ressourcer til at undersøge markedet for pågældende materiale, for at undersøge om prissvingningerne kan forudsiges. c) Du afsætter ressourcer til at finde et substitutmateriale med en mere stabil prisudvikling. Stor efterspørgsel efter genanvendte materialer Du har en mindre produktionsvirksomhed, der producerer børster og dunke af HDPE plast. I tilbyder jeres kunder hele produktsortimentet i henholdsvis genanvendt, standard og FDA-godkendt materiale. Efterspørgslen på produkter i genanvendte materialer er steget de sidste år, samtidig med at det bliver sværere og svære for indkøberne at få de genanvendte råvarer til den rigtige pris og med den rigtige specifikation. a) Lader prisen på produkter i genanvendte materialer stige og markedsfører dem så til gengæld som miljøplast. b) Sænker kravene til de tekniske egenskaber på produkterne af genbrugsplast, så det er lettere og billegere at indkøbe råvarerne. c) Ansætter en indkøber med indgående kendskab til de globale genanvendelsesmarked for plast, og med gode kontakter. Forsynings dilemmaet stort kølebehov En virksomhed i medicinalbranchen har et stort kølebehov der i øjeblikket dækkes af et ældre køleanlæg. Anlægget giver, ud over at være energikrævende og teknisk forældet, anledning til en række støjgener ved naboer da virksomheden ligger i et tætbebygget område. Kølebehovet repræsenterer altså både en høj omkostning, en begrænsning for produktionen da kapaciteten ikke kan udvides, samt et problem i forhold til overholdelse af støjkrav. Samtidig står ressourcebesparelsen (og den heraf afledte økonomiske besparelse) ikke mål med de ledelsesmæssige ressourcer der skal allokeres for at finde en bedre (in-house) løsning. Din nabovirksomhed har fortalt at sekundavand fra en nærliggende grundvandssænkning snart bliver til rådighed til nyttiggørelse. Du har ikke erfaring med fjernkøling, og symbiosesamarbejder og kan ikke gennemskue business casen og risiko ved en sådan løsning. a) Lader det eksisterende køleanlæg kører så længe det kan, udskyder investeringer og beslutningen. b) Du takker ja til et samarbejde med forsyningsselskabet, uden at have haft tid til at sætte dig ordentligt ind i risiko, og business case. c) Investerer i et nyt køleanlæg, der har højere kapacitet, og lavere energiforbrug. Accepterer at det bliver en investering med lang tilbagebetalingstid. Diskuter en fjerde mulig reaktion som bygger på den cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. Nye bortskaffelsesmuligheder? Du har en betydelig mængde organisk affald fra din kursusvirksomhed, som du betaler en traditionel affaldsindsamler for at afhente på ugentlig basis. Du har en betydelig udgift til afhentning af denne affaldsfraktion. Nu er tiderne trange og der skal spares. a) Du forsøger at minimere affaldsgenereringen i dine egne køkkener, så der ikke dannes så meget organisk affald b) Du indfører en miljøafgift som du ligger over på kunderne c) Du forsøger at genudbyde afhentningen i håb om at opnå en billigere pris Øget efterspørgsel på dine primære råvarer Du er produktionschef i en virksomhed, der producerer byggevarer ved anvendelse af naturprodukter: ler og træspåner. Leret kommer fra baghaven og er således ikke en begrænsning for dig. Men træspånerne købes udefra. Du har hørt, at prisen på træspåner kan risikere at stige som følge af større efterspørgsel på biomasse til energiformål. a) Du fortsætter som nu, da denne metode har været anvendt i virksomheden gennem de sidste 70 år. b) Du undersøger mulighederne for alternative materialer såsom styropor (en plasttype med tilknyttede emissioner) c) Du eksperimenterer med at bruge en mindre andel spåner, selvom du ved at det reducerer kvaliteten Virksomhedens omdømme påvirkes af dårlige miljørygter Du er direktør i en produktionsvirksomhed med 65 ansatte. I producerer havemøbler ud fra et koncept om nye modeller hvert år. Det har på det seneste givet en del kritik, om at I producerer produkter med for kort levetid og dermed for høj affaldsproduktion. a) Du fortsætter som nu, da det har fungeret fint de sidste mange år b) Du køber CO² kreditter og skriver, at jeres produkter er CO²-neutrale c) Du ringer til et reklamebureau du har brugt før og får råd om en imagekampagne Forsynings dilemmaet - overskudsvarme En virksomhed har gennemført alle rentable interne optimeringsmuligheder, men har stadig en mængde overskudsvarme til rådighed, der i øjeblikket giver anledning til et kølebehov, særligt i sommerhalvåret. Der er identificeret en overordnet teknisk løsning der vil kunne udnytte denne overskudsvarme til fjernvarme i det lokale fjernvarmenet. Salg af overskudsvarme er dog uden for virksomhedens kerneområde, investeringens størrelse kan være en for virksomhedens interne regler om tilbagebetalingstid og en eventuel afgift på vederlag for salg af overskudsvarme kan yderligere forringe tilbagebetalingstiden så projektet ikke kan gennemføres selvom de andre er løses a) Dropper projektet, da kravet om tilbagebetalingstid ikke er opfyldt? b) Undersøger yderligere om afgiften på salg af overskudsvarme vil gælde for din specifikke situation, og dropper projektet, hvis afgiften vil være gældende? c) Søger bestyrelsen om dispensation for at overtræde reglerne om tilbagebetalingstid, og investerer i den tekniske løsning? Diskuter en fjerde mulig reaktion som bygger på den cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden.

13

14 Interessentpåvirkning Du er en virksomhed, der genererer organisk affald og denne fraktion er din største affaldsfraktion. Affaldet står bag ved virksomheden og generer til tider naboerne pga. lugtemissioner. Affaldet afhentes af en traditionel affaldsbehandlinger (som f.eks. Marius Petersen, RGS90 eller anden) a) Undskylder overfor naboerne men foretaget intet og undgår dermed udgifter til at løse problemet? b) Du engagerer en virksomhed, som kan løse problemet med lugt evt. ved anvendelse af lugtfrie affaldsbeholdere c) Du undersøger mulighederne for en alternativ afhentning af det organiske affald Forretningsudvikling Din branche bliver påvirket af hastige forandringer i samfundet, hvilket på lidt længere sigt ser ud til at sætte jeres forretningsmodel under pres På næste bestyrelsesmøde skal I beslutte hvordan virksomhedens ressourcer skal fordeles for det næste år. Du skal beslutte i hvor høj grad du vil fokusere på driften, og i hvor høj grad du vil forretningsudvikle med henblik på at imødegå de langsigtede risici. a) Du drifter som om intet var hændt du har ikke ressourcer til at udvikle, og forretningen går jo godt nok. b) Du afsætter ressourcer til at søge ekstern finansiering til forretningsudvikling c) Du skærer din omsætning med 5% og kanaliserer den frigivne kapital og arbejdskraft over i forretningsudvikling du nedsætter en long term arbejdsgruppe, der skal sikre forretningens overlevelse i det lange løb. Global kamp om råvarerne Senariet: Du er en af de få tilbageværende tekstilvirksomheder i DK. Du producerer højkvalitets bomulds- og silke-t-shirts. Du oplever, at leveringssikkerheden fra din kinesiske leverandør af bomuld- og silketråde svinger faretruende meget. Den voksende globale middelklasses tøjforbrug, har gjort bomuld og silke til meget eftertragtede varer og du oplever, at du bliver nedprioriteret i forhold til de store globale tekstilproducenter. a) Du begynder at bygge dine sikkerhedslagre op. b) Du kalkulerer med større leveringstid af råvarerne i din produktionsplanlægning og giver derfor dine kunder en længere leveringstid c) Du tilbyder leverandøren en væsentlig højere pris for råvarerne cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. Nye løsninger Dine folk i driften, ingeniører, eller andre har fået en ny idé til, hvordan man løser et problem en ny idé til et produkt/ service/forbedring/etc. Dette ligger ikke inden for virksomhedens kernekompetence, men hvis idéen kunne realiseres vurderer I at kunne vækste 5-10%. Idéen kræver dog en hvis kapitalindsprøjtning og ressourcer (2 fuldtidsmedarbejdere i et halvt år, samt prototypeudvikling til 20 mio. kr.), så der er en vis risiko. a) Du drifter som normalt der er ikke overskud i virksomheden til at afprøve nye veje. b) Du laver en markedsundersøgelse ift. det ny produkt/ service/forbedring og laver en business case med henblik på at udvikle idéen ude i fremtiden. c) Du laver en business case på idéen og afsætter ressourcer til at søge ekstern finasiering af prototypen. d) Du laver en business case på idéen og afsætter egne midler til at udvikle idéen/prototypen. Tiltrække og fastholde de bedste medarbejdere Du er produktionschef i en virksomhed der producerer lyd-udstyr til såvel professionelle som private. I overholder gældende miljølovgivning, men ellers er miljø og samfundsansvar ikke et tema for jer, selvom du da godt har hørt referencer til undersøgelser om at flere og flere medarbejdere ønsker, at deres arbejdspladser arbejder seriøst med disse temaer. God lyd er jeres dna og det er I er kendt for. De sidst knapt to år har været gode for jer og I er i vækst. Men desværre har I oplevet problemer med at rekruttere særligt yngre talentfulde medarbejdere, hvilket er ved at blive et problem for jer. a) Du beslutter at bruge facebook mere både til at sprede historier og jobopslag det er jo her de unge er. b) Du hyrer et reklamebureau til at lave en kampagne om hvor bæredygtige I er. I sorterer trods alt både papir og pap fra og emballagen kan i princippet genbruges c) Du giver dig selv en ny titel: Produktions- og miljøchef og skriver på jeres hjemmeside, at jeres arbejde med at være ansvarlig er forankret hos produktions- og miljøchefen. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden. cirkulære tilgang og hvilke øvrige gevinster det ville kunne give virksomheden.

15

16

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor

Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Vær velforberedt, når du møder din bank eller investor Få gode råd til: - Hvordan du dokumenterer og forklarer din forretning i dag - Hvordan du dokumenterer og præsenterer dine planer for i morgen 2 Klar

Læs mere

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13

Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Kom indenfor! Årsberetning IKEA Danmark FY13 Nemmere, grønnere og mere inspirerende 3.7 % Omsætningsvækst i FY13 Mange har mistet deres job, det er blevet sværere at låne penge, bolighandlen står stille,

Læs mere

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi

Vejen til et styrket byggeri i Danmark. regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi November 2014 Vejen til et styrket byggeri i Danmark regeringens byggepolitiske strategi Vejen til et styrket byggeri i Danmark

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen

Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen Lokale virksomheders forventninger, behov og forhold med henblik på klimasamarbejde med kommunen (Afklaring af den private sektors forventninger til udvidet klimasamarbejde med lokale myndigheder) Rapport

Læs mere

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark

OVERBLIK. Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst. Analyse af børsintroduktioner i Danmark OVERBLIK Børsnoteringer Sådan skaber vi vækst Analyse af børsintroduktioner i Danmark SIDE 2 Velkommen En gylden mulighed Efter fem år med økonomisk krise har de seneste måneder langt om længe budt på

Læs mere

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark

DANMARK OG GLOBALISERINGEN. Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark DANMARK OG GLOBALISERINGEN Debatpjece om globaliseringens udfordringer for Danmark REGERINGEN JUNI 2005 INDHOLD Globalisering mulighed og risiko................................... s. 5 Hvad er globalisering?..............................................

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere

Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Værdiskabelse ved anvendelse af CSR i livsstilsbranchens design-orienterede SME ere Mogens Dilling-Hansen* Susanne Jensen** *Professor (MSO), Aarhus Universitet, Institut for Marketing og Organisation,

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED

GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED GLOBAL COMPACT SMÅ OG MELLEMSTORE VIRKSOMHEDER PÅ VEJ TIL GLOBAL ANSVARLIGHED Ti danske virksomheder fortæller om menneske rettigheder, arbejdstagerrettigheder, miljø og anti-korruption Virksomhedens fordele

Læs mere

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid

Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Version 06 Den offentlige sektor i fremtiden - tillid til tillid Sæt tillid på dagsordenen - vær med til at gøre din arbejdsplads mere tillidsfuld Indhold Indhold... 2 Du vil komme til at høre om tillid...

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche

Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Udfordringer og muligheder for den danske møbel- og interiørbranche Resumé: Dokumentet opsummerer den virkelighed, som den danske møbelbranche befinder sig i netop nu. Der peges på en række konkrete forhold

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi

Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Det Nationale Bioøkonomipanel Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse fra Det Nationale Bioøkonomipanel September 2014 Danmark som vækstcenter for en bæredygtig bioøkonomi Udtalelse

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002

Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Regeringen Maj 2002 Vækst med vilje Vækst med vilje Trykt i Danmark, maj 2002 Oplag: 4000 ISBN: Trykt udgave 87-7862-141-0 ISBN: Elektronisk udgave 87-7862-143-7 Produktion: Schultz Grafisk

Læs mere

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder

GNBO Græsrøddernes Netværk for Bæredygtig Omstilling. 100.000 jobs med bæredygtig omstilling. 100år. 100år. små enheder KRONER KRONER forskellig hastighed forskellig hastighed fælles faciliteter fælles faciliteter kollektiv transport kollektiv transport bedre kvalitet bedre kvalitet omprioritering omprioritering retfærdig

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Hvor ligger det gemte guld?

Hvor ligger det gemte guld? Hvor ligger det gemte guld? Du kan finde din virksomheds skjulte it-ressourcer med hjælp fra HP s it-eksperter [side 02] Tør du nytænke dit it-budget? [side 04] Spiller du stadig Commodore 64? [side 06]

Læs mere

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job

Sammen skaber vi værdi. Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 1 Sammen skaber vi værdi Arbejde til alle Kvalitet i velfærden Gode job 2 3 Sammen skaber vi værdi Lønmodtagerne skaber hver dag de værdier, der er afgørende for Danmarks vækst og velfærd. Og vi kan skabe

Læs mere

Det handler om velstand og velfærd //

Det handler om velstand og velfærd // Det handler om velstand og velfærd // Forord // Danmark har et produktivitetsproblem. I de senere år er produktionen pr. arbejdstime steget meget langsommere, end vi tidligere var vant til. Den er også

Læs mere

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014

Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Analyse af byggeog anlægsbranchen. Oktober 2014 Indholdsfortegnelse 5 6 12 14 19 27 28 31 33 35 37 39 40 41 42 43 Leder Bygge- og anlægsbranchen generelt Branchens vilkår Økonomi- og risikostyring i bygge-

Læs mere

Håndbog om Energirenovering af private boliger

Håndbog om Energirenovering af private boliger Håndbog om Energirenovering af private boliger Udarbejdet af Energibyen Frederikshavn Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Håndværksrådet Islands Brygge 26 2300 København S Håndbogen

Læs mere

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet

Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet Sikker ensartet og effektiv brug af medicin Sikker ensartet - regionernes medicin politik for det danske sundhedsvæsen og effektiv brug af medicin Regionernes medicinpolitik for det danske sundhedsvæsen

Læs mere

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN

TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN VEJLEDNING FRA BAR KONTOR OM TRIVSEL PÅ KONTORER TRIVSEL PÅ KONTORET FÅ INDBLIK I VIGTIGE FAKTORER FOR TRIVSLEN INDHOLD 4 FORORD 8 HVAD ER TRIVSEL OG PSYKISK ARBEJDSMILJØ? 11 HVAD KAN I HVER ISÆR BIDRAGE

Læs mere