Fleksibel mulighed for finansiering

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel mulighed for finansiering"

Transkript

1 PartnerReview Nr Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De fleste danskere kender begrebet flaskepant. I fremtiden vil mange også komme til at stifte bekendtskab med begrebet virksomhedspant. Det er en ordning, der trådte i kraft 1. januar, og en ordning der kan hjælpe en række virksomheder til at få sat fart på udviklingen. Det kan godt være, at selve begrebet virksomhedspant ikke klinger specielt godt i folks ører, ligesom der formentligt dukker billeder op på nethinden af en virksomhed bundet på hænder og fødder. Men sådan behøver det slet ikke at være. Faktisk kan virksomhedspant være en rigtig god hjælp for rigtig mange virksomheder, siger John Nielsen, statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Herning. Og kollega Leif Rygaard Jensen hos Partner Revision i Herning er helt på linie. Det kan sagtens være en både god og sund virksomhed, der indgår en virksomhedspantordning. Eksempelvis kan det være en virksomhed, der importerer sportstøj i Langtbortistan, hvor man typisk skal betale kontant i det øjeblik, man får varerne hjem. Mange vil kunne have et problem med at finansiere købet, og der kommer pengeinstitutterne så ind i billedet. Virksomhedspant omfatter nemlig også varelageret, og pengeinstitutterne vil som regel være villige til at finansiere købet, når de ved, at de har sikkerhed i varelageret, understreger statsautoriseret revisor, Leif Rygaard Jensen. Fordel for iværksættere De to Herning-revisorer er overbeviste om, at virksomhedspant er kommet for at blive. I forhold til det velkendte pantsætningssystem i Danmark er virksomhedspant anderledes. Uden det store papirarbejde kan man nu relativt let pantsætte hele sin virksomhed inklusiv varelageret. Og det endda uden det ret så stive begreb nøglepant, der nærmest er praktisk umuligt at gennemføre for både virksomheden og panthaveren. Virksomhedspant er et meget mere fleksibelt system, der giver en overskuelig mulighed for driftsfinansiering. Specielt anser både Leif Rygaard Jensen og John Nielsen virksomhedspant som en fordel for bl.a. iværksættere. Men også etablerede virksomheder kan få brug for ordningen. Og de to revisorer vurderer, at netop det innovative midt- og vestjyske område vil kunne bruge ordningen. Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen til at finansiere ideerne, kan virksomhedspant være den helt rigtige løsning. Bankerne bliver bedre stillet rent sikkerhedsmæssigt og er derfor mere villig til at låne penge ud, og virksomhedsejeren får mulighed for at sætte fart på den ekspansion og de ideer, der skal til. Typisk vil virksomheder i vækst, der har brug for eller ønsker yderligere vækst, være helt oplagte, lige som virksomhedspant i flere tilfælde også vil kunne gøre det muligt at hjælpe generationsskifter godt på vej, siger Leif Rygaard Jensen. Positive långivere Og John Nielsen supplerer: Der er altså ikke mange, der i dag låner penge i banken uden at skulle stille en eller anden form for sikkerhed. Långiverne vil til gengæld blive lidt venligere stemt fremover, for de får altså mulighed for at få pant i noget mere. Hvis virksomheden efterfølgende kommer i krise, er ulempen selvfølgelig, at man kan være helt låst og lever kun på bankens nåde. Banken tager det hele, og de øvrige kreditorer får ingenting. Men jeg synes, at man skal betragte ordningen med de positive øjne og understrege, at virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen, siger John Nielsen. Alt i alt kræver etablering af virksomhedspant overvejelser for alle parter. Det kræver desuden også, at der udstedes et skadesløsbrev, hvor man helt tydeligt kan gøre klart, hvilke aktiver der skal omfattes af panteretten. Og det er meget vigtigt, at virksomhedsejeren rådfører sig med f.eks. sin revisor, inden ordningen bliver underskrevet med banken. Det vil hver gang være en konkret overvejelse og afvejning, der skal til, for at vurdere om den konkrete virksomhed kan få nytte af virksomhedspant. Professionel rådgivning er altid meget vigtigt. For der er jo ingen grund til at stå tilbage til sidst kun med en pose tomme flasker, selv om der godt nok er pant til gode der. John Nielsen: - Virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen. INDHOLD Leif Rygaard Jensen: - Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen, kan virksomhedspant være en god løsning. Pil og smil Side 2 Venture Midt-Vest Side 3 Revisor gennem generationer Side 4 Revisor i farver Side 6 Navne i noter Side 7 Sammenhold, du Side 8

2 Rådgivende revisorer Pil og smil Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Oplag: eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor Det, vi revisorer og alle andre holder allermest af, er, når pilen peger i den rigtige retning. Peger den opad, får det smilet frem hos de fleste. Også hos os. Om lidt begynder det hele at blomstre udenfor, men allerede i vinterens løb har vi fået et bevis for, at de ting, vi gør, og den strategi, vi arbejder ud fra, er rigtige. En netop offentliggjort undersøgelse i Berlingske Nyhedsmagasin dokumenterer, at vi bevæger os i den helt rigtige retning. Undersøgelsen placerer Partner Revision på en flot 11. plads på Revisorernes top 20. Vi er gået et skridt frem i forhold til sidste år, hvor vi måtte nøjes med en 12. plads. Den slags tilkendegivelser er utroligt vigtige, fordi det giver mod på mere. Fremgangen og væksten er opnået, fordi vi vil det. Og fordi vi har gode medarbejdere, der evner at skabe den fornødne tillid hos kunderne. En fremgang opnås kun i tæt samarbejde med kunderne, der har forstået vigtigheden af at have gode og rådgivende revisorer som samarbejdspartnere. I det nye nummer af Partner Revisions magasin Partner Review kan du bl.a. læse om en ny og fleksibel mulighed for driftsfinansiering. Vækstvirksomheder, iværksættere og kriseramte virksomheder er naturlige brugere af det nye begreb virksomhedspant. Finansiering af generationsskifte og virksomhedsoverdragelser kan også lettes betydeligt i kraft af den nye ordning, der giver pengeinstitutterne langt større sikkerhed end tidligere. Naturligvis er det vigtigt i hvert enkelt tilfælde at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt virksomhedspant er en mulighed. Men vi forventer generelt, at ordningen vil sætte yderligere skub i ekspansionen i det midt- og vestjyske. For en lille virksomhed i Ikast er netop ekspansion et nøgleord. Med Partner Revision som mellemmand er to kreative sjæle ført sammen i virksomheden Bitlink. De har hver deres kvaliteter, og de kan nu med Partner Revisions mellemkomst blive udnyttet fuldt ud. Til glæde for en lille virksomhed med store drømme og mål. Det er en historie, der passer som fod i hose til vores selvopfattelse. Vi er andet end mennesker med kun sans for tal og regnskaber. Vi giver også gerne gode råd. Rådene er den røde tråd i historien om et revisor/kunde-forhold, der har mere end en menneskealder på bagen - men som hele tiden bliver stærkere til gavn for begge parter. I begyndelsen kom han som revisor i en beskeden vognmandsforretning. I dag er han en højt skattet ven og kollega, der byder ind med coaching af ledelsen og strategisk tænkning i en topmoderne transportvirksomhed, hvor tid er penge og lidt længere på literen kan være forskellen på succes og fiasko. En succes uden dikkedarer. Det er Kunstforeningen PR. Kunst tages seriøst i Partner Revision, hvor den er en integreret del af hverdagen. Gennem tre årtier har virksomhedens kunstforening sørget for vitaminer til øjnene. Både på kontorerne og derhjemme, hvis udlodningen ellers faldt ud til din fordel. Mød en revisor i farver. Før med et liv uden kunst. I dag omgiver den ham alle vegne. Rigtig god læselyst. 2 Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 Million-investeringer klar til Midt- og Vestjylland Private midt- og vestjyske erhvervsfolk har etableret en ny venturefond, Venture Midt/Vest. Formålet er at skabe vækst og flere arbejdspladser i området Dynamik har altid kendetegnet Midt- og Vestjylland. Et faktum som en gruppe erhvervsfolk i området nu atter beviser. Knud B. Troelsen, Kvik Køkkener A/S, Peter Stubkjær Sørensen, Bonus Energy A/S nu Siemens, Carl Aage Nielsen, MidtFactoring A/S, Peder Hornshøj, Bravo Tours A/S og John Gislesen, Gemina Termix A/S nu Danfoss, har tilsammen valgt at investere 50 mio. kr. i investeringsfonden, Venture MidtVest. Alle entreprenante erhvervsfolk, der har stor og lang erfaring i at opbygge og videreudvikle bæredygtige virksomheder. Et af hovedformålene med den nye investeringsfond er at sikre udviklingen i Midt- og Vestjylland. - Globaliseringen vil fremover stadig mindske indtjening og arbejdspladser i virksomheder baseret på håndværk og produktion - netop de kompetencer, som traditionelt har præget vores område. På den anden side skaber globaliseringen også nye muligheder. Den nye fond er etableret for at støtte folk og virksomheder, der har gode idéer og modet til at gribe mulighederne, siger Jørgen Zartow, formand for bestyrelsen bag Venture Midt/Vest. Han har blandt andre i samarbejde med et andet hurtigvoksende investeringsselskab med udspring i Midt- og Vestjylland, HIH Development A/S, samt Advokatfirmaet DAHL og Partner Revision A/S som initiativgruppen investeret tid og energi i oplægget til den nye fond. Fødekæden sikres - Den succes som HIH Development har været med til at generere, har inspireret os til på god jysk manér at etablere et helt nyt forum for vækst. HIH Development investerer i innovation og iværksætteri, og gør det rigtig godt. Men når opstartskapitalen er brugt til at udvikle den gode idé, kniber det ofte med at finde risikovillig kapital til næste fase, som HIH Development ikke har mulighed for at støtte. Så fødekæden forbliver intakt, siger Villy Fiedler, partner og statsaut. revisor, Partner Revision i Ikast. Initiativgruppen begyndte derfor allerede for to år siden at arbejde med planerne om en investeringsfond. I første omgang var Vækstfonden tænkt som en betydelig investor i den nye fond. - Den plan lykkedes ikke. En fond med offentlige midler bliver i virkeligheden også meget firkantet. Vi ønsker en dynamisk fond uden for langt fra tanke til handling, siger Villy Fiedler. Og da det forretningsmæssige oplæg til en investeringsfond allerede lå klart, arbejdede initiativgruppen videre med planerne. I stedet for offentlige midler satsede man på lokale, private investorer, så fondens ansøgere ikke nødven- digvis skal leve op til specifikke betingelser eller offentlige krav. - Venture Midt/Vest kræver blot, at idé og vision er god, realistisk og kan generere vækst og arbejdspladser. Det kan dreje sig om nye virksomheder, eksisterende virksomheder med en ny idé eller planen om et visionært generationsskifte. Ligesom HIH Development satser Venture MidtVest på vidensbaserede virksomheder, men højteknologi er ikke noget udgangskrav til ansøgningerne. Det gode købmandskab er stadig et vigtigt parameter, forklarer formand Jørgen Zartow Tilbagebetaling til egnen Det oplæg tiltalte de fem lokale erhvervsfolk. - I dag er det generelt et problem at skaffe risikovillig kapital. Traditionelle investorer er skeptiske overfor nye virksomheder, siger en af investorerne, Knud B. Troelsen, der glæder sig over, at det er lykkedes at skaffe de 50 mio. kroner. - Når puljen er så forholdsvis stor, gør det ikke så meget, at nogle af virksomhederne ikke klarer sig. Hvis blot halvdelen gør, får vi en god og sund totaløkonomi. Knud B. Troelsen har netop solgt sin egen virksomhed, Kvik Køkkener A/S, og det er ikke mindst hans succes med køkkenvirksomheden, der har givet ham lyst til at støtte fonden: - Jeg har selv haft et godt udbytte af egnen, og jeg vil gerne give noget igen. Lige som de øvrige investorer vil jeg gerne være med til at sørge for en fortsat udvikling af egnen. Kun vindere Venture Midt/Vest har afviklet stiftende generalforsamling og er i fuld gang med at ansætte en direktør. I Partner Revision glæder Villy Fiedler sig over, at fonden er blevet en realitet, og han forudser nye store muligheder. - Hele organisationen af fonden minder om en anden succesfuld investeringsfond, på egnen, Midtjysk Udviklingsselskab i daglig tale kaldet MUS. Den nye fond vil medvirke til at skabe vækst og udvikling til vores egn. Og udover vækst til området, ser erhvervsfolkene selvfølgelig også fonden som en mulighed for at tjene penge. Så alle gerne skulle vinde på etableringen, siger Villy Fiedler. Han erkender, at de 50 mio. kr. umiddelbart ikke syner af meget i forhold til store industrielle og offentlige investeringsfonde, der opererer med milliarder af kroner. - Forskellen er, at Venture MidtVest som en mindre fond opererer på helt andre niveauer. Den kommer til at fungere på ægte midt-vestjysk det vil sige, at der aldrig er langt fra tanke til handling. Udgangspunktet er, at al unødig og forsinkende bureaukrati skal undgås. Venture MidtVest satser på at generere afkast hurtigt, så den kan skubbe endnu flere initiativer i gang. Måske skabe endnu flere fonde og på den måde endnu mere udvikling og endnu flere arbejdspladser til området. Det kendetegner en succesfuld fond ikke dens økonomiske størrelse, siger Villy Fiedler. Initiativgruppen bag Venture MidtVest og de private investorer samlet. Fra venstre er det Villy Fiedler, Partner Revision, Jørgen Zartow, bestyrelsesformand Venture Midt/Vest, advokat Christian Østergaard, Dahl, Søren Dalby, direktør HIH Development og Peter Stubkjær Sørensen. Forrest fra venstre er det Peder Hornshøj, John Gislesen, Knud B. Troelsen og Carl Aage Nielsen. På billedet mangler desværre advokat Søren Thygesen, Dahl. Foto: Birgitte Rødkær 3

4 Revisor gennem generationer - Forstår du, det er jo ikke ligegyldigt om en ny bil kører tre hundrede meter mere eller mindre på en liter diesel til seks kroner literen... Han taler som en garvet vognmand med et par millioner kilometer bag rattet på Europas motorveje. Men den nystrøgne skjorte i sort og hvidt med matchende slips indikerer, at han har sin platform et helt andet sted i transportbranchen. Den 52-årige Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing er revisor for vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern, og det har han i øvrigt været så længe, at han kan huske, da den nuværende direktør Erik Jensen kom cyklende hjem fra skole og ind på gårdspladsen med strithår og korte bukser. Det var midt i halvfjerdserne, der var 13 røde lastbiler i garagen, og den årlige omsætning lå i omegnen af tre millioner kroner. - Det var helt andre tider i branchen dengang. Den daværende ejer Sven Erik Jensen rørte vel aldrig en regnemaskine men kikkede ud af vinduet og sjussede sig til hvad en opgave skulle koste. Husk på at dieselolien kostede under en krone literen. Der var mere at spille med i prisen. I dag er avancen minimal og forskellen mellem succes og fiasko i vognmandsbranchen er hårfin, konstaterer Aksel Bech mens Erik Jensen - og han er vognmanden - nikker samstemmende. J.M. Jensen har haft samme revisor siden først i tresserne. Det første regnskab i arkivet fortæller om en forretning med fire biler og en årlig omsætning på kroner. Det var i Aksel Bech kom til som nyuddannet i første halvdel af halvfjerdserne, og har altså for længst fejret sølvbryllup med klienten, der i mellemtiden er vokset til 100 lastbiler og 118 millioner kroner i årlig omsætning på koncern-basis. - Det giver jo en kontinuitet at have været med så længe. Man lærer hvordan hinanden tænker, og nogle gange kan jeg næsten bygge videre på det, Erik er begyndt at sige, lyder det fra 4

5 Direktør Erik Jensen og Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing foran vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern Facts om J.M. Jensen I/S Aksel Bech, der reelt bliver betragtet som et familiemedlem af Jensen-klanen. - Jeg oplever ikke, at vi er for lige med Aksel, og at det på den måde bliver et problem. Vi kan sagtens have en professionel distance, selv om Aksel er med til private arrangementer, siger Erik Jensen, der for eksempel havde Aksel Bech med til sin 40 års fødselsdag og indvielse af det nye transportcenter i Skjern sidste år. Ændret jobprofil Transportbranchen har ændret sig dramatisk i den menneskealder, hvor Aksel Bech har haft sin gang i den store Skjern-virksomhed. Og det samme har det arbejde, som Aksel Bech udfører. - I de første lange tider var mit primære arbejde traditionel gennemgang og kontrol af momsregnskaber og bogføringen. Det tager en dygtig bogholder sig af i dag. Så nu har jeg mere tid til at tænke strategisk og være en decideret sparrings-partner for ledelsen. Det er meget tilfredsstillende, og jeg får brugt en lang række andre kvalifikationer end førhen. Jeg ved, hvad der rører sig i branchen både herhjemme og rundt om i Europa, og det betyder, at jeg kan give kvalificeret rådgivning til de vognmænd jeg har i porteføljen ud over J.M. Jensen. Med al respekt for tavshedspligten, naturligvis, siger Aksel Bech. Erik Jensen sætter stor pris på sparringen med Aksel Bech og de gode råd fra den efterhånden rutinerede kender af vognmands-branchen. - Det går jo helt tilbage til dengang far døde. Da stillede der sig mange gravrøvere ved lågen, og da var det godt at have Aksel i baghånden. Men han er også god, når min bror John og jeg bliver lidt for tossede, ler Erik Jensen med slet skjult selvindsigt. - Ja, som når I ringer for at høre om det er tiden at skifte lastbiler på én gang. Så er det, jeg spørger, om I nu også har regnet det helt igennem, supplerer Aksel Bech. - Vi behøver ikke at pakke tingene ind i forhold til Aksel. Vi taler frit fra leveren, og det er nemt lige at vende tingene med ham og få hans holdning. Det bedste råd Kaffen er varm, snakken er god, og det er tydeligt at talmanden og vognmanden hygger sig i et samvær, der er funderet i langt mere end professionelle relationer. Men det handler i bund og grund om at tjene penge på at køre med lastbiler. Og om at spare, hvor der spares kan. - Det er svært at sige, hvad der har været mit bedste råd til virksomheden. Det var måske, da vi indhentede tilbud fra en række pengeinstitutter i forbindelse med et bankskifte i 1996, lyder det spørgende fra Aksel Bech. Erik Jensen er enig. - Det gik alt for trægt i den gamle bank. Handlede det om kroner, skulle vi mødes fem mand høj. Overordnet så de negativt på os. De fokuserede på problemer i stedet for muligheder. På Aksels foranledning smed vi regnskabet ud til fire banker og valgte så Ringkjøbing Landbobank. De har blik for potentialet. Koncernen fik en overordnet kreditramme, og har i dag et langt mere fleksibelt forhold til vores bank. Så jo, det var et godt råd, Aksel... Transportbranchen har fingeren på samfundets puls. Er der meget aktivitet på landevejene, går det som regel godt. Er der ingenting at køre med, står produktionen stille. For øjeblikket er det ikke så ringe endda at være vognmand i den store stil. - Lige nu ligger vores omsætning på indeks 110 i forhold til samme tid sidste år, og det endda selv om vi mistede en stor kunde. Men det er blevet opvejet af, at der er travlhed overalt. For eksempel i byggebranchen, hvor mange gerne vil i gang med at bygge, før de nye regulativer træder i kraft den 1. april. Generelt fornemmer vi, at der er optimisme i det midt- og vestjyske som sådan. Alle virksomheder udvider jo, konstaterer Erik Jensen. Aksel Bech er ikke i tvivl om hvad der bliver udfordringen for en virksomhed som J.M. Jensen i fremtiden. - De skal forfine hvad de i forvejen er gode til. De skal være lynhurtige til struktur-tilpasning, for det nytter ikke at have 15 biler til at stå stille. Desuden skal de skære alle risikable eksperimenter væk. Og så skal jeg huske at spørge drengene om de har regnet efter. Kunsten i at drive den her slags forretning er, at alt er kalkuleret igennem til mindste detalje. Det er præcis derfor, at Aksel Bech i sort/ hvid skjorte med matchende slips og rene revisor-negle ved, hvor langt en Scania 530 ruller på en liter diesel... Vognmandsforretningen blev grundlagt af Jens Marius Jensen i Sønnen Sven Erik Jensen blev medejer i Sven Erik Jensens sønner, Erik og John Jensen, er tredje generation og ejer i dag hver en halvpart i virksomheden. I Skjern kan man stadig høre ældre mennesker sige, at... det skal vi have Jens Marius til at køre. Siden tresserne har transportvirksomheden været i konstant vækst. 1964: Fire biler og kr. i årlig omsætning. 1970: Otte biler og 2 mio. kr. 1982: 20 biler og 10 mio. kr. 1988: 35 biler og 20 mio. 2006: 100 biler og 118 mio. kr. i årlig koncern-omsætning. J.M. Jensen I/S arbejder med transport og distribution af al slags gods fra små pakker til komplicerede glas-transporter på store blokvogne. Virksomheden er medlem af Danske Fragtmænd, der er landets største transport- og distributionssystem med 185 fragtmandsvirksomheder og 30 fragtcentraler. Virksomheden beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Nøgleord for den daglige drift er uddelegering af ansvar, selvstændig indsats og et godt arbejdsklima. Virksomheden flyttede i foråret 2005 ind i et stort nybyggeri på Transportvej 1 i Skjern, hvor der i dag er administration, fragtcentral og lagerhotel. 5

6 Revisor i farver Kunst kan godt få en fremtrædende plads i ens liv, selv om man ikke er født med terpentin-duft i næsen eller fik UG i formning. Det er Ole B. Søndergaard fra Partner Revision i Ikast et fint eksempel på. Han fik til gengæld hjælp af konen og en kunstforening. - Et interview der skal handle om Ole og kunst? Det bliver kort... Tonen er lige så rå og hjertelig, som den skal være mellem to, der kender hinanden ud og ind og samtidig deler en fælles passion. Den rå, men hjertelige, er Kis From. Hun er udøvende billedkunstner med gang i forretningen og lækkert atelier derhjemme, hvor det rustikke arbejdsbord er fyldt med alle regnbuens farver i plasticposter, så de ikke tørrer ud, pensler i alle afskygninger, og på væggene en række af de store og meget kolorerede malerier, som Kis From lige gerne sælger til private og virksomheder. Motivet er ofte to mennesker i humoristisk dialog. Og sørme om vi ikke også spotter en rød kat med ultra-korte ben. - Sådan er det med katte, konstaterer Kis From. Offeret for den kærlige mobning er Ole B. Søndergaard. Han hører også til i kunstnerens hus som mand og far til tre børn. Professionelt er han statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Ikast. Privat er én af passionerne i Ole B. Søndergaards univers kunsten. Ikke fordi han selv svinger pensler eller laver ler om til fine ting. Men fordi interessen lige så stille er kommet til ham. Og i dag er den så grundfæstet, at Ole B. Søndergaard gerne tager en tørn i bestyrelsen for virksomhedens kunstforening, Kunstforeningen PR. - Det er Kis og kunstforeningen, der har givet mig interessen. Jeg havde den ikke som yngre, men i dag kikker jeg altid på, hvad folk har hængende på væggene. Jeg er også blevet nemmere at narre med til udstillinger. Det er helt klart noget, der er kommet til. Måske hænger det sammen med alderen. Børnene er blevet større, og vi har fået mere tid til os selv, funderer den 46-årige Ole B. Søndergaard. Født og opvokset i Herning-området er han. De senere år har familie boet på landet ved Hammerum med heste og højt til loftet, men lige nu er adressen et byhus i Hernings midte med stue og atelier ud i ét. Og altså metervis af store lærreder tæt på sofagruppe og tv. Den kortbenede kat holder øje med os... Knald på væggene Først var der ingen sans for kunst. Så kom interessen for malerierne. Nu kaster Ole B. Søndergaard sågar vurderende øjne efter skulpturer og andet i dén boldgade. - Det begyndte med det traditionelle maleri, men nu er det også sjovt med skulpturer. Kunst, jeg kikker efter, behøver ikke længere at hænge på væggene, konstaterer Ole B. Søndergaard. Han er tændt og øjnene spiller, når han fortæller om sit forhold til kunsten. Men hvad er så god kunst i dine øjne, Ole B. Søndergaard? Nu tænker han sig grundigt om. - Det er jo meget individuelt, hvad man synes om. For mit vedkommende skal det være noget med farver på. Mange hjem er alt for ferske. Der skal knald på væggene, siger Ole B. Søndergaard. - Det passer ikke helt, Ole, for du er da også vildt fascineret af dem, der kan male så detaljeret, at det ligner fotografier. For eksempel Thomas Kluge. Men guldaldermalerne, dem er du ikke til. Kis From har siddet og lyttet. Nu sekunderer hun sin mand. Og Ole nikker. - Jeg tror min favorit for tiden er Leif Sylvester. Men jeg kan også godt lide Michael Kvium, selv om det han laver, kan være noget makabert, siger Ole B. Søndergaard. Apropos Leif Sylvester, så er der et strejf af hans stil i de ting, som Kis From laver, selv om humoren måske er mere fremtrædende hos Kis, hvis billeder Ole B. Søndergaard er omgivet af. - Kis spørger ikke, hvad jeg synes om det, hun laver. Men hun vil alligevel godt vide, hvad jeg mener. Måske retter hun det så lidt til... - Gør jeg det, siger Kis og ser overrasket på Ole. - Det tror jeg ikke er bevidst, lyder det med et drillesmil i maler-mundvigen. - Kis er mere vild end jeg og har langt mere temperament, så det er godt, at det er hende, der står med penslerne, slår Ole B. Søndergaard fast. Ellers var vi jo aldrig blevet nedstirret af en stærkt iøjnefaldende mis med byens korteste ben. 6

7 Kunstforeningen PR - Kunstforeningen blev stiftet den 1. oktober 1971 med stiftende generalforsamling den 9. august Det første navn var Kunstforeningen JHK. - Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt medlemmerne og at indkøbe kunstværker til udsmykning af lokalerne i Partner Revision og til senere bortlodning blandt medlemmerne. - Det er frivilligt at være med, men næsten samtlige Partner Revisions cirka 130 ansatte er medlemmer. - Den første bestyrelse bestod af Gerda Kristensen, Bendt Jørgensen og N.-C. Juhl Nielsen med Sv. Bøtker som revisor. - Foreningens første indkøb var et maleri af Knud Laursen til 500 kroner. Det første år blev der indkøbt 15 malerier til i alt 4220 kroner, hvoraf de 11 blev udloddet. - På generalforsamlingen i 1986 skulle medlemmerne finde nyt navn. Valget stod mellem Kunstforeningen PR og Guldrammen. Det første opnåede flest stemmer. - Ved 25 års jubilæet i 1997 var der købt 984 værker fordelt på 263 kunstnere til en samlet pris af kroner. - Mest benyttede kunstner i 1997 var Poul Johansen med 64 værker. Andre markante på listen var Karl Aage Riget, Peter Brandes, Per Arnoldi og Nina Kleivan. Medlemmerne i Kunstforeningen PR s bestyrelse: Ivan Udengaard, Skjern, Aksel Bech, Ringkøbing, Ole Søndergaard, Ikast, Preben Østergaard, Herning, Christian Nielsen, Silkeborg og Yvonne Jessen, Brande. Maleriet forestiller et kig ind i et åbent køleskab og kunstneren bag er C.J. Sennels. - I dag er der knyttet en kunstbørs til foreningen, så man til enhver tid kan tilmelde kunstværker, man ønsker solgt eller byttet. - På generalforsamlingen 2004/2005 blev der vedtaget en ordning, så vundet kunst kan sælges tilbage til foreningen. - Aksel Bech, Partner Revision i Ringkøbing, er nyvalgt formand for foreningens bestyrelse. - Historisk har ildsjæle som N.-C. Juhl Nielsen og Preben Østergaard spillet en stor rolle for foreningens opståen og beståen. N.-C. Juhl Nielsen som igangsætter og inspirator gennem alle foreningens 35 år, Preben Østergaard som praktikeren med styr på drift, malerier og ikke mindst udtrækningerne. Navne i noter Hos Partner Revision i Ikast har medarbejder Allan Østergaard bestået cand.merc.aud. eksamen. Den 1. december blev Anne Færk Mikkelsen udlært hos Partner Revision Silkeborg. Hos Partner Revision i Silkeborg er Birthe Schwartz blevet ansat som sekretær (vikar) pr. 1. januar Allan Østergaard, Partner Revision Ikast - nyuddannet cand.merc.aud. Den 1. april 2006 er der ansat to nye medarbejdere hos Partner Revision i Silkeborg. Det drejer sig om Lone H. Pedersen som sekretær og Michael Falker Christensen som revisor, HD. 7

8 Sammenhold, du En god idé kan godt sælges mere end én gang. Derfor er to mennesker i Ikast blevet ført sammen. Den ene er udvikleren. Den anden er sælgeren. Ideen med sammenføringen er Partner Revisions. For omkring ti år siden sendte den danske sanger Nanna en ørehænger på gaden. Sammenhold, du var titlen på Nannas sang, og selv om indholdet og budskabet nok mest handlede om kærlighed, giver titlen også god mening i erhvervslivet. I hvert fald for Jørgen Dahl Kristensen og Jan Andersen. De to har hver især været i gang på arbejdsmarkedet i adskillige år. Lidt inden for den samme branche men uden egentligt det store kendskab til hinanden. Lige indtil statsautoriseret revisor, Bjarne Ulrik Pedersen, fik en god idé. Jeg har haft Jørgen som kunde i ti år og har altid kunnet se, at han er en meget dygtig mand på sit felt. Han har i sin lille virksomhed også skabt et pænt resultat, men jeg mente, at tingene ikke blev udnyttet godt nok. Det må nemlig være muligt at sælge en rigtig god idé mere end én gang. Derfor kom jeg i tanke om Jan, som jeg ved er god til at sælge en vare. Der var ganske enkelt et potentiale for begge parter ved at samarbejde, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen, der til dagligt opholder sig hos Partner Revision i Brande. Det er lige skråt over for Fakta. Sådan lyder forklaringen til skribenten, da salgsdirektør Jan Andersen skal anvise vejen til den lille elektronikvirksomhed i Ikast. Stor erfaring Her på et kontor har Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen i det seneste års tid opholdt sig sammen efter, at Bjarne Ulrik Pedersen kom på ideen med at bringe de to sammen. Jørgen Dahl Kristensen, der er uddannet svagstrømsingeniør, har i mange år arbejdet med at udvikle systemer og komponenter til en lang række forskellige løsninger inden for styring, alarm og overvågning. Han er udvikleren, der finder stor glæde og fornøjelse ved at udvikle nye produkter. Når jeg er færdig med én udviklingsopgave, går jeg som regel videre til det næste projekt. Sådan har jeg arbejdet i de sidste 30 år, og jeg har da også fået solgt noget til kunder uden for landets grænser, bl.a. i Japan, Taiwan, USA og i det hele taget i Europa. Men jeg har måttet erkende, at hvis jeg for alvor skal blive god til at sælge mine produkter, skal jeg tilegne mig nogle flere evner. Men det kan jeg ikke få, for jeg er ikke født med et salgs-gén, fortæller Jørgen Dahl Kristensen. Det er Jan Andersen til gengæld. Efter hans indtog i Bitlink, som de to innovative midtjyder nu ejer i fællesskab, er der kommet gang i en proces, der skal kortlægge de eksisterende kunder og udvikle nye kundeområder. Jeg kender simpelt hen ikke nogen, der som Jørgen i ti år har haft en virksomhed uden stort set at have opsøgt kunder. Alligevel har Jørgen kunnet overleve, og det siger en hel masse om kvaliteten i virksomhedens produkter. Det fortæller også mig som sælger, at der er et stort potentiale for Bitlink, når Jørgen aldrig har nået eller formået at få gensolgt og udviklet de unikke produkter, han har skabt. Nu skal vi have skabt større synlighed, siger Jan Andersen, der tidligere har været direktør i en edb-virksomhed. Lille pc stort potentiale Bitlinks produkter anvendes i dag i en lang række erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i store dele af verden. Jørgen Dahl Kristensen udvikler primært individuelle løsninger og ikke standard-produkter. Det er kundens behov og ønsker, der afgør, hvad det er for et produkt, som Jørgen Dahl Kristensen i sidste ende udvikler. Bl.a. kan Bitlink udvikle systemer, der kan hjælpe landmanden til foderstyring af svinebesætningen. Systemet kan fjernstyres, og dermed kan landmanden sidde på den anden side af jordkloden og alligevel sørge for, at svinene får den rigtige mængde foder. Statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen (i midten) har bragt Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen sammen. Verdens mindste pc er kan med de forenede kvaliteter måske ende som en stor historie. Bitlink har også udviklet systemer til styring af ventilation og klimaanlæg, bl.a. er det en stor hjælp på for eksempel skolerne. Og i industrien sidder Bitlinks systemer også rundt omkring. Alt sammen er med udgangspunkt i det, som Jørgen Dahl Kristensen kalder verdens mindste pc. Den er ikke større, end at den sagtens kan ligge i en håndflade. Det er den lille sag, der meget gerne skal udvikle sig til en stor historie for den lille virksomhed i Ikast. I dag fokuseres der meget på omkostninger hos både det offentlige og det private. En manuel håndtering af en lang række opgaver er ofte forbundet med store omkostninger, hvorfor en automatiseret løsning som vores ofte med fordel kan vælges. Det er det, vi i den kommende tid skal have overbevist endnu flere om, siger Jan Andersen. Både Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen er i dag glade for, at Bjarne Ulrik Pedersen så noget, som de ikke selv så. - Vi skal som revisorer kunne se de forretningsmæssige aspekter, der giver vores kunder en god indtjening, så de bliver velhavende, siger Bjarne Ulrik Pedersen om revisorens rolle som rådgiver. Planerne, potentialet og drømmene er i hvert fald store hos den lille virksomhed i Ikast. Måske ender det med, at butikschefen i Fakta en gang skal sige, at dagligevareforretningen ligger lige skråt over for Bitlink. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Nygade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra

I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra I en alder, hvor andre begynder at tænke på pensionen, startede fransklærerinden og diplomatfruen Anne Wright sin egen butik med lækre øko-varer fra alverdens lande. 14 IVÆRKSÆTTEREN NOVEMBER 2006 Lærerindens

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år.

Et langt liv med tæpper. Tekst og fotos: JAN ANDERSEN. Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Et langt liv med tæpper Tekst og fotos: JAN ANDERSEN Tæpperne har været hans liv i mere end 60 år. Erling Wiinstedt, 94, er æresmedlem af Selskabet for Orientalsk Tæppekunst og han driver trods sine høje

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino

Alt betalt. Copyright 2005 Frank Molino Alt betalt Copyright 2005 Frank Molino 1. INT KIOSK - DAG Jørgen, en vissen mand i 40 erne, står bag disken i kiosken og holder en meget stor check. Han har vundet 22 millioner i Lotto. Kiosk-damen står

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Transskription af interview Jette

Transskription af interview Jette 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 Transskription af interview Jette I= interviewer I2= anden interviewer P= pædagog Jette I: Vi vil egentlig gerne starte

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet

Avisforside. Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Avisforside Vi har skrevet en avis om studier ved Aarhus Universitet Vi vil meget gerne høre dine umiddelbare tanker om forsiden til avisen. Hvad forventer du dig af indholdet og giver den dig lyst til

Læs mere

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden!

Kære kompagnon. Tænk det allerede er 10 år siden! Kære kompagnon Jeg kan godt sige dig, at denne tale har jeg glædet mig til i lang tid - for det er jo hele 10 år siden jeg sidst havde en festlig mulighed for at holde tale for dig - nemlig da du blev

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd.

LEADING. Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. LEADING Hvorfor skal du læse artiklen? Hvis du er klar til at blive udfordret på, hvordan du udvikler talent - så er det følgende din tid værd. HAR DU TALENT FOR AT UDVIKLE TALENT? DU SKAL SE DET, DER

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning.

Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Perspektivet i at ændre forholdene for BEBOERDEMOKRA- TIET, ved at klæde de unge på via en mentorordning. Claus-Peter Aanum. Boligforeningen Ungdomsbo i Esbjerg, den 15. marts 2012. Første gang jeg stiftede

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten

Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Kunst på Museum Ovartaci Selvportrætter Ansigter i kunsten Undervisningsmateriale 0.-4. klasse Lidt om Museum Ovartaci Museum Ovartaci er et lidt anderledes kunstmuseum, fordi kunsten her er lavet af kunstnere,

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år.

På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. På fredag den 24. februar fylder viceborgmester i Ikast-Brande kommune og tidligere borgmester i Brande kommune, Preben Christensen, 70 år. Af Villy Guldbrand Jensen Mange borgere har i tidens løb ringet

Læs mere

Sådan får du booket. flere møder!

Sådan får du booket. flere møder! Sådan får du booket flere møder! Mødebooking er en svær disciplin, som kræver øvelse at mestre. Det handler grundlæggende om at forstå menneskets psykologi og forskellige sindstilstande. Disse spiller

Læs mere

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN

ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN ET STÆRKT NETVÆRK FORENINGEN Bliv medlem af C4 det betaler sig Relationer skaber værdi og bedre bundlinje. Et medlemskab af C4 giver dig og din virksomhed adgang til at skabe nye relationer og mere forretning

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri

Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri 27. december 2011 Fire ud af ti fik hjælp og vejledning til iværksætteri Iværksætterrådgivning. Fire ud af ti erfarne iværksættere har fået råd og vejledning fra andre ved opstarten af deres virksomhed.

Læs mere

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen

Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Bilag 1 Informationsmøde med Poul Bendixen Første møde med Poul Bendixen d.16-11-09 uge 47 Kaufman ideen: Kaufmann har været i tankerne De er lidt mere lokal, men mere den frække hund! Nerve vil gerne

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY.

Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY. Virksomheds- og fordringspant september 2011 SURVEY www.fsr.dk FSR survey september 2011: Virksomheds- og fordringspant Indledning FSR Danske Revisorer har spurgt godt og vel 400 af sine medlemmer om brugen

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen

Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen Bilag 1 interview med Ole P. Nielsen AL: Det opgaven handler om er hvad man kan ligge til grund for sammenbruddet i Roskilde Bank. Sådan som jeg har det er aktieoptionsordningen fra 2002 en stor del af

Læs mere

Flot ydre og indre skønhed

Flot ydre og indre skønhed Flot ydre og indre skønhed Det første man lægger mærke til når man kører op ad alléen til Sydvestjyllands efterskole er den flotte hovedgård der lægger op til skolen. En smuk bygning med rustik murstensbelægning

Læs mere

Nyhedsbrev for juli 2009

Nyhedsbrev for juli 2009 Nyhedsbrev for juli 2009 Indhold i denne udgave En rationel verden 1 Fem erkendelser 1 Er du chef eller leder? 2 At sejle op mod vinden 2 Ildsjæle og vandbærere 3 Direktøren har fundet på noget nyt! 4

Læs mere

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed

Kapitel 6. Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed Kapitel 6 Noget om tøj, budskaber og bæredygtighed 1 5 Hvordan har du det med tøj? Voxpop Jamilla Altså, jeg bliver selvfølgelig glad, når jeg arver tøj, og når jeg får noget. Det er rigtig dejligt Og

Læs mere

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips

Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Nødhjælpsarbejdere i jakke og slips Carsten Terp Beck-Nilsson 3. november 2015 kl. 6:00 0 kommentarer Share on facebook Share on twitter Share on linkedin Share on email More Sharing Services ERHVERVSSTØTTE:

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth

Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth Bilag 3 Transskription af interview med Kenneth M: Vi skriver om børnecheckens betydning for børnefamilier, og hvordan det vil påvirke de almindelige børnefamilier, hvis man indtægtsgraduerer den her børnecheck.

Læs mere

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER

TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER TILTRÆK OG FASTHOLD DINE KUNDER Krøllede idéer Store budskaber...men ingen klar kommunikation Indsigt Instinkt Handling Simpelt koncept og stærk tiltrækning af de helt rigtige kunder VI SÆLGER ET GODT

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk Juli 2013 Første halvår af 2013 er gået. Bilsalget generelt slår alle salgsrekorder, og økonomerne spår bedre

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Fabelkunst EVA JOENSEN

Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelkunst EVA JOENSEN Fabelagtig kunst... I århundreder har mennesker fortalt hinanden fabler. Fantasier og fortællinger i ord og billeder. God kunst er fabelagtig og Fabelkunst er udtryk, der gør indtryk

Læs mere

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund

Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund Jacob Kjær en af Danmarks mest erfarne CFO er HAR ORDET Den moderne CFO er både sparringspartner og vagthund CFO en og økonomifunktionen står over for stigende krav. Nøglen til succes som CFO handler om

Læs mere

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005.

Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. Niels Due Jensen s indlæg ved stiftende generalforsamling i OPFINDERFORENINGEN. den 12. marts 2005. 1. Indledning. Det er mig en glæde at være indbudt til at sige lidt til jer opfindere og iværksættere

Læs mere

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren

Af Peter kvetny t A l e n 38 Iværksætteren t a Har du først fundet de helt rigtige medarbejdere, melder der sig et nyt spørgsmål: hvordan får du dem til at blive? Det er ikke nogen let opgave og det er dyrt, når dygtige medarbejdere forlader butikken.

Læs mere

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899

Nymark-familien. 1: Bolig på Fruergården 2: Teglværket 3: Bolig fra 1899 Nymark-familien. Stamfaderen til Nymarks-familien var Thomas Jensen, som blev født d.12.12.1844 i Testrup. Hans far var Jens Thomsen, ejede af stor gård i Testrup og Testrup Teglværk. Han var en fremskridtsmand

Læs mere

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR

NDEN PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE BOLIG PENSION 6-7 SIDE SIDE 2-3 SOLID BANK SOLIDE SVAR OM NDEN OR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 SOLIDE SVAR INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV EN SOLID

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter

Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Formandens beretning for Aulum-Haderup Erhvervsudvikling (AHE) 2014 Generalforsamling onsdag d. 9.3.2015 i Aulum Fritidscenter Året 2014 har været et år hvor vi i bestyrelsen har forsøgt - at komme videre

Læs mere

2 Den lille bog om kapitalfonde

2 Den lille bog om kapitalfonde EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 1 30/10/2013 12:49 2 Den lille bog om EVCA_LBPE_Danish CS5_FA_V3.indd 2 30/10/2013 12:49 3 Den lille bog om Virksomhedsejere findes i flere forskellige former. Nogle virksomheder

Læs mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere

- Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere - Livet er stadig for godt til at sige, at jeg ikke vil mere Michael Svendsen har besluttet sig for at sige ja til respirator. Men den dag han ikke længere kan tale eller skrive, vil han have den slukket

Læs mere

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011

PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 P PORTRÆT // LIVTAG #6 2011 6 Jeg elsker mit job. En god dag for mig, er en dag, hvor jeg er på arbejde, siger Dennis, der har ansvaret for butikkens kiosk og blandt andet også står for indkøb af varer

Læs mere

Direktørens beretning 2015

Direktørens beretning 2015 Traditionelt set, så bruges en beretning oftest til at kigge tilbage på det forgangne år, og fremhæve de resultater der er opnået, men som formanden nævnte i sin beretning, så har udviklingen af en ny

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3.

Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Uddrag af en team-coachingsession. Opgave til coachstuderende: Der er indlagt nogle refleksionsopgaver i uddraget, som I bedes tage en snak om i grupper på 3. Forhistorie. Jeg,Birgitte er tilknyttet som

Læs mere

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden.

Alle. Vores hjerter på et guldfad. Vilkårene blev for ringe. Vil du med ud at gå en tur. Vil du med ned til stranden. Alle Vores hjerter på et guldfad Vilkårene blev for ringe Vil du med ud at gå en tur Vil du med ned til stranden Vi var kun os to Vi var kun os ti tilbage Vi var kun os tre til ceremonien Vi var en familie

Læs mere

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN

DANSKE MALERMESTRE. altid på pletten! M A L E R F I R M A KUSK & SØN DANSKE MALERMESTRE S e r v i c e m i n d e t o g k va l i t e t s b e v i d s t altid på pletten! KUSK & SØN M A L E R F I R M A KUSK & SØN A K T I E S E L S K A B SKAL VI STYRKE DIN PROFIL? Alt i malerarbejde

Læs mere

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed?

Private Banking. Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Private Banking Har din formue brug for ekstra opmærksomhed? Ekstra opmærksomhed giver tryghed Private Banking er for dig, der har en formue med en kompleks sammensætning og en størrelse, der rækker et

Læs mere

Rune Elgaard Mortensen

Rune Elgaard Mortensen «Hovedløs rytter», 59x85 cm, olie og akryl på lærred 203 «Kirurgisk saks, jazzmusiker», 55x70 cm, olie og akryl på lærred 204 «Kirurgisk saks, sløret baggrund», 55x70 cm, olie på lærred 205 «Limitless

Læs mere

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi

10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi 10 enkle trin til en personlig jobsøgningsstrategi -følg guiden trin for trin og kom i mål 1. Find ud af, hvor du befinder dig At kende sit udgangspunkt er en vigtig forudsætning for at igangsætte en succesfuld

Læs mere

Denne dagbog tilhører Max

Denne dagbog tilhører Max Denne dagbog tilhører Max Den lille bog, du står med nu, tilhører en dreng. Han hedder Max og er 8 år gammel. Dagbogen handler om Max og hans familie. Max er flyttet tilbage til København med sin mor efter

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE

GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE GAME CHANGERS 2014 ANSØGNINGSGUIDE TRIN 1 ANSØGNINGEN 1.1 Venligst beskriv de sociale problemstillinger og udfordringer, der er for børn i dit samfund og som du ønsker at løse. Beskriv problemets omfang.

Læs mere

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL?

CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? CAND. MERC. AUD. HAR DU DET, DER SKAL TIL? FORSKELLEN PÅ LIV ELLER DØD FOR EN VIRKSOMHED! Hvor må det dog være kedeligt! Sidde og revidere små detaljer i virksomheders regnskaber. Forkert! En revisor kan

Læs mere

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum.

I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. TRE GODE GRUNDE I anledning af at Annes Atelier fyldte et halvt år d. 1. juni spurgte vi medlemmerne i om hjælp inde i vores forum. Vi spurgte: Vi vil gerne høre, om du herunder i tråden vil nævne de tre

Læs mere

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12

«Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 «Label» Nordania Leasing Birkerød Kongevej 25 3460 Birkerød Telefon 45 12 12 12 www.nordania.dk December 2013 Kære lastbilkunde og leasinginteresserede Året 2013 nærmer sig en afslutning. Året begyndte

Læs mere

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve

Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Kroppens begrænsninger - kunsten at flyve Afgangsprojekt - Kroppen udtrykt i kunsten Mira & Andreas Art & performance Flakkebjerg Efterskole Problemstilling og indledning Eksperimentere med at flyve. Kunsten

Læs mere

"Jeg har ikke tid." "Jeg har ikke pengene."

Jeg har ikke tid. Jeg har ikke pengene. Lad ikke indvendinger skræmme dig. Se dem som en anmodning om hjælp til at se tingene i et nyt lys og din mulighed for at bringe dem ind i dette nye lys. En formel, der passer til alle indvendinger er

Læs mere

Revision giver bonus på bundlinjen

Revision giver bonus på bundlinjen Revision giver bonus på bundlinjen Dansk Erhverv har i samarbejde med FSR danske revisorer gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt sine medlemsvirksomheder om deres syn på værdien af revision. Resultaterne

Læs mere

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER?

KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? KAN MAN TALE SIG TIL ET LIV UDEN CIGARETTER? Læs hvad andre rygestoppere fortæller om den hjælp, de fik fra STOPLINIEN. GRATIS RÅDGIVNING 80 31 31 31 t godt ummer til n røgfri remtid: 0 31 31 31 Når du

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket.

Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere. I er i dag en del af en historisk begivenhed, som vil blive husket. KLAUSUL: DET ER DET TALTE ORD, DER GÆLDER Tale til stormøde om efterløn den 2. februar 2011 i Odense Indledning Harald Børsting Hvis der sidder nogen af jer, som har haft jeres tvivl, så tvivl ikke længere.

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013

En lærerguide. 5xSOLO. 2. marts-31. marts 2013 En lærerguide 5xSOLO 2. marts-31. marts 2013 Introduktion I perioden 2. til 31. marts 2013 kan du og dine elever opleve udstillingen 5 X SOLO, der består af fem soloudstillinger med værker af fem forskellige

Læs mere

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding.

Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Velkommen Early Warning landsmøde i Kolding. Kolding, torsdag den 8. september 2016 Erhvervskundechef Mogens Andersen og Erhvervskundechef Marianne Jeppesen / Side 1 Om Vækstfonden Vækstfonden er en statslig

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011

BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 BORGMESTERENS TALE VED ÅBNINGEN AF SORØ KUNSTMUSEUM DEN 18. NOVEMBER 2011 Mine damer og herrer. I dag er en ganske særlig dag. I dag er en dag vi har ventet på længe. En dag vi har set frem til med stor

Læs mere

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært

Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005. Revisorskifte. det er ikke så svært Temahæfte 7 udgivet af Foreningen Registrerede Revisorer FRR 1. udgave 2005 Revisorskifte det er ikke så svært Indhold Nye øjne på virksomheden Nye øjne på virksomheden 3 Revisorskifte en tjekliste 4 Hvad

Læs mere

International driftsleder

International driftsleder International driftsleder med traineeforløb i Østeuropa VEJLBY LANDBRUGSSKOLE - centret for moderne landbrugsuddannelse I Slovakiet bliver ideerne til virkelighed Jonas Juhl Kristensen blev i foråret spurgt,

Læs mere

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever.

Kortlægning Zoom ind på kortet og se, hvilke virksomheder og offentlige arbejdspladser, der har ansat IGU-elever. SKÆV INTEGRATION Kortlægning: I over halvdelen af landets kommuner er der ikke én eneste IGU-elev Af Allan Christensen @journallan Research: Morten Madsen Fredag den 10. februar 2017 Del: Danmarkskortet

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard

Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard UGEBREV NR. 31 5. marts 2013 Vi giver ildsjæle en hjælpende hånd. Præsident elect Anne-Grete Lysgaard KOMMENDE MØDER: 12.03.13 Doing good in the world 3 min ved 19.03.13 Arabisk forår 3 min ved Svend Gullev

Læs mere

Tryghed i din økonomi

Tryghed i din økonomi Tryghed i din økonomi Velkommen i Sparekassen Faaborg Sparekassen Faaborg er en bank med rødderne solidt plantet i den fynske muld. Lige siden stiftelsen i 1846, hvor 24 borgere i Faaborg hver indskød,

Læs mere

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi.

Side 1. Den rige søn. historien om frans af assisi. Side 1 Den rige søn historien om frans af assisi Side 2 Personer: Frans Frans far Side 3 Den rige søn historien om frans af assisi 1 Æggene 4 2 Frans driller 6 3 Om natten 8 4 Penge 10 5 En tigger 12 6

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Thomas Ernst - Skuespiller

Thomas Ernst - Skuespiller Thomas Ernst - Skuespiller Det er tirsdag, sidst på eftermiddagen, da jeg er på vej til min aftale med den unge skuespiller Thomas Ernst. Da jeg går ned af Blågårdsgade i København, støder jeg ind i Thomas

Læs mere

Revisortrainee hos Grant Thornton

Revisortrainee hos Grant Thornton Revisortrainee hos Grant Thornton Her finder du os Stockholmsgade 45 2100 København Ø Nordstensvej 11 3400 Hillerød Telefon: 33 110 220 www.grantthornton.dk Grant Thornton er et af Danmarks ledende revisions-,

Læs mere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere

Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Når ting skal løftes, flyttes, vendes og drejes... Et sundt firma med god udvikling til glæde for kunder og medarbejdere Christian Jensen fik sin uddannelse som landbrugsmaskinmekaniker i 1993 og fik i

Læs mere

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F

Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Sophieholmen 10 2 tv 4800 Nykøbing F Skøn liebhaverlejlighed med flotteste udsigt over Guldborgsund Sag: 48500276 edc.dk EDC Michael Pedersen Kom godt videre Slotsbryggen 12-4800 Nykøbing F Tlf. 54852300-485@edc.dk

Læs mere

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling

VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling VÆR MED TIL AT TEGNE FREMTIDEN - bliv trainee hos BDO og vær en del af vores talentudvikling SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT UDVIKLE

Læs mere

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til?

Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Har du købt nok eller hvad? Det ved jeg ikke rigtig. Hvad synes du? Skal jeg købe mere? Er der nogen på øen, du ikke har købt noget til? - Ja, en.

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere