Fleksibel mulighed for finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel mulighed for finansiering"

Transkript

1 PartnerReview Nr Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De fleste danskere kender begrebet flaskepant. I fremtiden vil mange også komme til at stifte bekendtskab med begrebet virksomhedspant. Det er en ordning, der trådte i kraft 1. januar, og en ordning der kan hjælpe en række virksomheder til at få sat fart på udviklingen. Det kan godt være, at selve begrebet virksomhedspant ikke klinger specielt godt i folks ører, ligesom der formentligt dukker billeder op på nethinden af en virksomhed bundet på hænder og fødder. Men sådan behøver det slet ikke at være. Faktisk kan virksomhedspant være en rigtig god hjælp for rigtig mange virksomheder, siger John Nielsen, statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Herning. Og kollega Leif Rygaard Jensen hos Partner Revision i Herning er helt på linie. Det kan sagtens være en både god og sund virksomhed, der indgår en virksomhedspantordning. Eksempelvis kan det være en virksomhed, der importerer sportstøj i Langtbortistan, hvor man typisk skal betale kontant i det øjeblik, man får varerne hjem. Mange vil kunne have et problem med at finansiere købet, og der kommer pengeinstitutterne så ind i billedet. Virksomhedspant omfatter nemlig også varelageret, og pengeinstitutterne vil som regel være villige til at finansiere købet, når de ved, at de har sikkerhed i varelageret, understreger statsautoriseret revisor, Leif Rygaard Jensen. Fordel for iværksættere De to Herning-revisorer er overbeviste om, at virksomhedspant er kommet for at blive. I forhold til det velkendte pantsætningssystem i Danmark er virksomhedspant anderledes. Uden det store papirarbejde kan man nu relativt let pantsætte hele sin virksomhed inklusiv varelageret. Og det endda uden det ret så stive begreb nøglepant, der nærmest er praktisk umuligt at gennemføre for både virksomheden og panthaveren. Virksomhedspant er et meget mere fleksibelt system, der giver en overskuelig mulighed for driftsfinansiering. Specielt anser både Leif Rygaard Jensen og John Nielsen virksomhedspant som en fordel for bl.a. iværksættere. Men også etablerede virksomheder kan få brug for ordningen. Og de to revisorer vurderer, at netop det innovative midt- og vestjyske område vil kunne bruge ordningen. Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen til at finansiere ideerne, kan virksomhedspant være den helt rigtige løsning. Bankerne bliver bedre stillet rent sikkerhedsmæssigt og er derfor mere villig til at låne penge ud, og virksomhedsejeren får mulighed for at sætte fart på den ekspansion og de ideer, der skal til. Typisk vil virksomheder i vækst, der har brug for eller ønsker yderligere vækst, være helt oplagte, lige som virksomhedspant i flere tilfælde også vil kunne gøre det muligt at hjælpe generationsskifter godt på vej, siger Leif Rygaard Jensen. Positive långivere Og John Nielsen supplerer: Der er altså ikke mange, der i dag låner penge i banken uden at skulle stille en eller anden form for sikkerhed. Långiverne vil til gengæld blive lidt venligere stemt fremover, for de får altså mulighed for at få pant i noget mere. Hvis virksomheden efterfølgende kommer i krise, er ulempen selvfølgelig, at man kan være helt låst og lever kun på bankens nåde. Banken tager det hele, og de øvrige kreditorer får ingenting. Men jeg synes, at man skal betragte ordningen med de positive øjne og understrege, at virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen, siger John Nielsen. Alt i alt kræver etablering af virksomhedspant overvejelser for alle parter. Det kræver desuden også, at der udstedes et skadesløsbrev, hvor man helt tydeligt kan gøre klart, hvilke aktiver der skal omfattes af panteretten. Og det er meget vigtigt, at virksomhedsejeren rådfører sig med f.eks. sin revisor, inden ordningen bliver underskrevet med banken. Det vil hver gang være en konkret overvejelse og afvejning, der skal til, for at vurdere om den konkrete virksomhed kan få nytte af virksomhedspant. Professionel rådgivning er altid meget vigtigt. For der er jo ingen grund til at stå tilbage til sidst kun med en pose tomme flasker, selv om der godt nok er pant til gode der. John Nielsen: - Virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen. INDHOLD Leif Rygaard Jensen: - Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen, kan virksomhedspant være en god løsning. Pil og smil Side 2 Venture Midt-Vest Side 3 Revisor gennem generationer Side 4 Revisor i farver Side 6 Navne i noter Side 7 Sammenhold, du Side 8

2 Rådgivende revisorer Pil og smil Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Oplag: eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor Det, vi revisorer og alle andre holder allermest af, er, når pilen peger i den rigtige retning. Peger den opad, får det smilet frem hos de fleste. Også hos os. Om lidt begynder det hele at blomstre udenfor, men allerede i vinterens løb har vi fået et bevis for, at de ting, vi gør, og den strategi, vi arbejder ud fra, er rigtige. En netop offentliggjort undersøgelse i Berlingske Nyhedsmagasin dokumenterer, at vi bevæger os i den helt rigtige retning. Undersøgelsen placerer Partner Revision på en flot 11. plads på Revisorernes top 20. Vi er gået et skridt frem i forhold til sidste år, hvor vi måtte nøjes med en 12. plads. Den slags tilkendegivelser er utroligt vigtige, fordi det giver mod på mere. Fremgangen og væksten er opnået, fordi vi vil det. Og fordi vi har gode medarbejdere, der evner at skabe den fornødne tillid hos kunderne. En fremgang opnås kun i tæt samarbejde med kunderne, der har forstået vigtigheden af at have gode og rådgivende revisorer som samarbejdspartnere. I det nye nummer af Partner Revisions magasin Partner Review kan du bl.a. læse om en ny og fleksibel mulighed for driftsfinansiering. Vækstvirksomheder, iværksættere og kriseramte virksomheder er naturlige brugere af det nye begreb virksomhedspant. Finansiering af generationsskifte og virksomhedsoverdragelser kan også lettes betydeligt i kraft af den nye ordning, der giver pengeinstitutterne langt større sikkerhed end tidligere. Naturligvis er det vigtigt i hvert enkelt tilfælde at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt virksomhedspant er en mulighed. Men vi forventer generelt, at ordningen vil sætte yderligere skub i ekspansionen i det midt- og vestjyske. For en lille virksomhed i Ikast er netop ekspansion et nøgleord. Med Partner Revision som mellemmand er to kreative sjæle ført sammen i virksomheden Bitlink. De har hver deres kvaliteter, og de kan nu med Partner Revisions mellemkomst blive udnyttet fuldt ud. Til glæde for en lille virksomhed med store drømme og mål. Det er en historie, der passer som fod i hose til vores selvopfattelse. Vi er andet end mennesker med kun sans for tal og regnskaber. Vi giver også gerne gode råd. Rådene er den røde tråd i historien om et revisor/kunde-forhold, der har mere end en menneskealder på bagen - men som hele tiden bliver stærkere til gavn for begge parter. I begyndelsen kom han som revisor i en beskeden vognmandsforretning. I dag er han en højt skattet ven og kollega, der byder ind med coaching af ledelsen og strategisk tænkning i en topmoderne transportvirksomhed, hvor tid er penge og lidt længere på literen kan være forskellen på succes og fiasko. En succes uden dikkedarer. Det er Kunstforeningen PR. Kunst tages seriøst i Partner Revision, hvor den er en integreret del af hverdagen. Gennem tre årtier har virksomhedens kunstforening sørget for vitaminer til øjnene. Både på kontorerne og derhjemme, hvis udlodningen ellers faldt ud til din fordel. Mød en revisor i farver. Før med et liv uden kunst. I dag omgiver den ham alle vegne. Rigtig god læselyst. 2 Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 Million-investeringer klar til Midt- og Vestjylland Private midt- og vestjyske erhvervsfolk har etableret en ny venturefond, Venture Midt/Vest. Formålet er at skabe vækst og flere arbejdspladser i området Dynamik har altid kendetegnet Midt- og Vestjylland. Et faktum som en gruppe erhvervsfolk i området nu atter beviser. Knud B. Troelsen, Kvik Køkkener A/S, Peter Stubkjær Sørensen, Bonus Energy A/S nu Siemens, Carl Aage Nielsen, MidtFactoring A/S, Peder Hornshøj, Bravo Tours A/S og John Gislesen, Gemina Termix A/S nu Danfoss, har tilsammen valgt at investere 50 mio. kr. i investeringsfonden, Venture MidtVest. Alle entreprenante erhvervsfolk, der har stor og lang erfaring i at opbygge og videreudvikle bæredygtige virksomheder. Et af hovedformålene med den nye investeringsfond er at sikre udviklingen i Midt- og Vestjylland. - Globaliseringen vil fremover stadig mindske indtjening og arbejdspladser i virksomheder baseret på håndværk og produktion - netop de kompetencer, som traditionelt har præget vores område. På den anden side skaber globaliseringen også nye muligheder. Den nye fond er etableret for at støtte folk og virksomheder, der har gode idéer og modet til at gribe mulighederne, siger Jørgen Zartow, formand for bestyrelsen bag Venture Midt/Vest. Han har blandt andre i samarbejde med et andet hurtigvoksende investeringsselskab med udspring i Midt- og Vestjylland, HIH Development A/S, samt Advokatfirmaet DAHL og Partner Revision A/S som initiativgruppen investeret tid og energi i oplægget til den nye fond. Fødekæden sikres - Den succes som HIH Development har været med til at generere, har inspireret os til på god jysk manér at etablere et helt nyt forum for vækst. HIH Development investerer i innovation og iværksætteri, og gør det rigtig godt. Men når opstartskapitalen er brugt til at udvikle den gode idé, kniber det ofte med at finde risikovillig kapital til næste fase, som HIH Development ikke har mulighed for at støtte. Så fødekæden forbliver intakt, siger Villy Fiedler, partner og statsaut. revisor, Partner Revision i Ikast. Initiativgruppen begyndte derfor allerede for to år siden at arbejde med planerne om en investeringsfond. I første omgang var Vækstfonden tænkt som en betydelig investor i den nye fond. - Den plan lykkedes ikke. En fond med offentlige midler bliver i virkeligheden også meget firkantet. Vi ønsker en dynamisk fond uden for langt fra tanke til handling, siger Villy Fiedler. Og da det forretningsmæssige oplæg til en investeringsfond allerede lå klart, arbejdede initiativgruppen videre med planerne. I stedet for offentlige midler satsede man på lokale, private investorer, så fondens ansøgere ikke nødven- digvis skal leve op til specifikke betingelser eller offentlige krav. - Venture Midt/Vest kræver blot, at idé og vision er god, realistisk og kan generere vækst og arbejdspladser. Det kan dreje sig om nye virksomheder, eksisterende virksomheder med en ny idé eller planen om et visionært generationsskifte. Ligesom HIH Development satser Venture MidtVest på vidensbaserede virksomheder, men højteknologi er ikke noget udgangskrav til ansøgningerne. Det gode købmandskab er stadig et vigtigt parameter, forklarer formand Jørgen Zartow Tilbagebetaling til egnen Det oplæg tiltalte de fem lokale erhvervsfolk. - I dag er det generelt et problem at skaffe risikovillig kapital. Traditionelle investorer er skeptiske overfor nye virksomheder, siger en af investorerne, Knud B. Troelsen, der glæder sig over, at det er lykkedes at skaffe de 50 mio. kroner. - Når puljen er så forholdsvis stor, gør det ikke så meget, at nogle af virksomhederne ikke klarer sig. Hvis blot halvdelen gør, får vi en god og sund totaløkonomi. Knud B. Troelsen har netop solgt sin egen virksomhed, Kvik Køkkener A/S, og det er ikke mindst hans succes med køkkenvirksomheden, der har givet ham lyst til at støtte fonden: - Jeg har selv haft et godt udbytte af egnen, og jeg vil gerne give noget igen. Lige som de øvrige investorer vil jeg gerne være med til at sørge for en fortsat udvikling af egnen. Kun vindere Venture Midt/Vest har afviklet stiftende generalforsamling og er i fuld gang med at ansætte en direktør. I Partner Revision glæder Villy Fiedler sig over, at fonden er blevet en realitet, og han forudser nye store muligheder. - Hele organisationen af fonden minder om en anden succesfuld investeringsfond, på egnen, Midtjysk Udviklingsselskab i daglig tale kaldet MUS. Den nye fond vil medvirke til at skabe vækst og udvikling til vores egn. Og udover vækst til området, ser erhvervsfolkene selvfølgelig også fonden som en mulighed for at tjene penge. Så alle gerne skulle vinde på etableringen, siger Villy Fiedler. Han erkender, at de 50 mio. kr. umiddelbart ikke syner af meget i forhold til store industrielle og offentlige investeringsfonde, der opererer med milliarder af kroner. - Forskellen er, at Venture MidtVest som en mindre fond opererer på helt andre niveauer. Den kommer til at fungere på ægte midt-vestjysk det vil sige, at der aldrig er langt fra tanke til handling. Udgangspunktet er, at al unødig og forsinkende bureaukrati skal undgås. Venture MidtVest satser på at generere afkast hurtigt, så den kan skubbe endnu flere initiativer i gang. Måske skabe endnu flere fonde og på den måde endnu mere udvikling og endnu flere arbejdspladser til området. Det kendetegner en succesfuld fond ikke dens økonomiske størrelse, siger Villy Fiedler. Initiativgruppen bag Venture MidtVest og de private investorer samlet. Fra venstre er det Villy Fiedler, Partner Revision, Jørgen Zartow, bestyrelsesformand Venture Midt/Vest, advokat Christian Østergaard, Dahl, Søren Dalby, direktør HIH Development og Peter Stubkjær Sørensen. Forrest fra venstre er det Peder Hornshøj, John Gislesen, Knud B. Troelsen og Carl Aage Nielsen. På billedet mangler desværre advokat Søren Thygesen, Dahl. Foto: Birgitte Rødkær 3

4 Revisor gennem generationer - Forstår du, det er jo ikke ligegyldigt om en ny bil kører tre hundrede meter mere eller mindre på en liter diesel til seks kroner literen... Han taler som en garvet vognmand med et par millioner kilometer bag rattet på Europas motorveje. Men den nystrøgne skjorte i sort og hvidt med matchende slips indikerer, at han har sin platform et helt andet sted i transportbranchen. Den 52-årige Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing er revisor for vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern, og det har han i øvrigt været så længe, at han kan huske, da den nuværende direktør Erik Jensen kom cyklende hjem fra skole og ind på gårdspladsen med strithår og korte bukser. Det var midt i halvfjerdserne, der var 13 røde lastbiler i garagen, og den årlige omsætning lå i omegnen af tre millioner kroner. - Det var helt andre tider i branchen dengang. Den daværende ejer Sven Erik Jensen rørte vel aldrig en regnemaskine men kikkede ud af vinduet og sjussede sig til hvad en opgave skulle koste. Husk på at dieselolien kostede under en krone literen. Der var mere at spille med i prisen. I dag er avancen minimal og forskellen mellem succes og fiasko i vognmandsbranchen er hårfin, konstaterer Aksel Bech mens Erik Jensen - og han er vognmanden - nikker samstemmende. J.M. Jensen har haft samme revisor siden først i tresserne. Det første regnskab i arkivet fortæller om en forretning med fire biler og en årlig omsætning på kroner. Det var i Aksel Bech kom til som nyuddannet i første halvdel af halvfjerdserne, og har altså for længst fejret sølvbryllup med klienten, der i mellemtiden er vokset til 100 lastbiler og 118 millioner kroner i årlig omsætning på koncern-basis. - Det giver jo en kontinuitet at have været med så længe. Man lærer hvordan hinanden tænker, og nogle gange kan jeg næsten bygge videre på det, Erik er begyndt at sige, lyder det fra 4

5 Direktør Erik Jensen og Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing foran vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern Facts om J.M. Jensen I/S Aksel Bech, der reelt bliver betragtet som et familiemedlem af Jensen-klanen. - Jeg oplever ikke, at vi er for lige med Aksel, og at det på den måde bliver et problem. Vi kan sagtens have en professionel distance, selv om Aksel er med til private arrangementer, siger Erik Jensen, der for eksempel havde Aksel Bech med til sin 40 års fødselsdag og indvielse af det nye transportcenter i Skjern sidste år. Ændret jobprofil Transportbranchen har ændret sig dramatisk i den menneskealder, hvor Aksel Bech har haft sin gang i den store Skjern-virksomhed. Og det samme har det arbejde, som Aksel Bech udfører. - I de første lange tider var mit primære arbejde traditionel gennemgang og kontrol af momsregnskaber og bogføringen. Det tager en dygtig bogholder sig af i dag. Så nu har jeg mere tid til at tænke strategisk og være en decideret sparrings-partner for ledelsen. Det er meget tilfredsstillende, og jeg får brugt en lang række andre kvalifikationer end førhen. Jeg ved, hvad der rører sig i branchen både herhjemme og rundt om i Europa, og det betyder, at jeg kan give kvalificeret rådgivning til de vognmænd jeg har i porteføljen ud over J.M. Jensen. Med al respekt for tavshedspligten, naturligvis, siger Aksel Bech. Erik Jensen sætter stor pris på sparringen med Aksel Bech og de gode råd fra den efterhånden rutinerede kender af vognmands-branchen. - Det går jo helt tilbage til dengang far døde. Da stillede der sig mange gravrøvere ved lågen, og da var det godt at have Aksel i baghånden. Men han er også god, når min bror John og jeg bliver lidt for tossede, ler Erik Jensen med slet skjult selvindsigt. - Ja, som når I ringer for at høre om det er tiden at skifte lastbiler på én gang. Så er det, jeg spørger, om I nu også har regnet det helt igennem, supplerer Aksel Bech. - Vi behøver ikke at pakke tingene ind i forhold til Aksel. Vi taler frit fra leveren, og det er nemt lige at vende tingene med ham og få hans holdning. Det bedste råd Kaffen er varm, snakken er god, og det er tydeligt at talmanden og vognmanden hygger sig i et samvær, der er funderet i langt mere end professionelle relationer. Men det handler i bund og grund om at tjene penge på at køre med lastbiler. Og om at spare, hvor der spares kan. - Det er svært at sige, hvad der har været mit bedste råd til virksomheden. Det var måske, da vi indhentede tilbud fra en række pengeinstitutter i forbindelse med et bankskifte i 1996, lyder det spørgende fra Aksel Bech. Erik Jensen er enig. - Det gik alt for trægt i den gamle bank. Handlede det om kroner, skulle vi mødes fem mand høj. Overordnet så de negativt på os. De fokuserede på problemer i stedet for muligheder. På Aksels foranledning smed vi regnskabet ud til fire banker og valgte så Ringkjøbing Landbobank. De har blik for potentialet. Koncernen fik en overordnet kreditramme, og har i dag et langt mere fleksibelt forhold til vores bank. Så jo, det var et godt råd, Aksel... Transportbranchen har fingeren på samfundets puls. Er der meget aktivitet på landevejene, går det som regel godt. Er der ingenting at køre med, står produktionen stille. For øjeblikket er det ikke så ringe endda at være vognmand i den store stil. - Lige nu ligger vores omsætning på indeks 110 i forhold til samme tid sidste år, og det endda selv om vi mistede en stor kunde. Men det er blevet opvejet af, at der er travlhed overalt. For eksempel i byggebranchen, hvor mange gerne vil i gang med at bygge, før de nye regulativer træder i kraft den 1. april. Generelt fornemmer vi, at der er optimisme i det midt- og vestjyske som sådan. Alle virksomheder udvider jo, konstaterer Erik Jensen. Aksel Bech er ikke i tvivl om hvad der bliver udfordringen for en virksomhed som J.M. Jensen i fremtiden. - De skal forfine hvad de i forvejen er gode til. De skal være lynhurtige til struktur-tilpasning, for det nytter ikke at have 15 biler til at stå stille. Desuden skal de skære alle risikable eksperimenter væk. Og så skal jeg huske at spørge drengene om de har regnet efter. Kunsten i at drive den her slags forretning er, at alt er kalkuleret igennem til mindste detalje. Det er præcis derfor, at Aksel Bech i sort/ hvid skjorte med matchende slips og rene revisor-negle ved, hvor langt en Scania 530 ruller på en liter diesel... Vognmandsforretningen blev grundlagt af Jens Marius Jensen i Sønnen Sven Erik Jensen blev medejer i Sven Erik Jensens sønner, Erik og John Jensen, er tredje generation og ejer i dag hver en halvpart i virksomheden. I Skjern kan man stadig høre ældre mennesker sige, at... det skal vi have Jens Marius til at køre. Siden tresserne har transportvirksomheden været i konstant vækst. 1964: Fire biler og kr. i årlig omsætning. 1970: Otte biler og 2 mio. kr. 1982: 20 biler og 10 mio. kr. 1988: 35 biler og 20 mio. 2006: 100 biler og 118 mio. kr. i årlig koncern-omsætning. J.M. Jensen I/S arbejder med transport og distribution af al slags gods fra små pakker til komplicerede glas-transporter på store blokvogne. Virksomheden er medlem af Danske Fragtmænd, der er landets største transport- og distributionssystem med 185 fragtmandsvirksomheder og 30 fragtcentraler. Virksomheden beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Nøgleord for den daglige drift er uddelegering af ansvar, selvstændig indsats og et godt arbejdsklima. Virksomheden flyttede i foråret 2005 ind i et stort nybyggeri på Transportvej 1 i Skjern, hvor der i dag er administration, fragtcentral og lagerhotel. 5

6 Revisor i farver Kunst kan godt få en fremtrædende plads i ens liv, selv om man ikke er født med terpentin-duft i næsen eller fik UG i formning. Det er Ole B. Søndergaard fra Partner Revision i Ikast et fint eksempel på. Han fik til gengæld hjælp af konen og en kunstforening. - Et interview der skal handle om Ole og kunst? Det bliver kort... Tonen er lige så rå og hjertelig, som den skal være mellem to, der kender hinanden ud og ind og samtidig deler en fælles passion. Den rå, men hjertelige, er Kis From. Hun er udøvende billedkunstner med gang i forretningen og lækkert atelier derhjemme, hvor det rustikke arbejdsbord er fyldt med alle regnbuens farver i plasticposter, så de ikke tørrer ud, pensler i alle afskygninger, og på væggene en række af de store og meget kolorerede malerier, som Kis From lige gerne sælger til private og virksomheder. Motivet er ofte to mennesker i humoristisk dialog. Og sørme om vi ikke også spotter en rød kat med ultra-korte ben. - Sådan er det med katte, konstaterer Kis From. Offeret for den kærlige mobning er Ole B. Søndergaard. Han hører også til i kunstnerens hus som mand og far til tre børn. Professionelt er han statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Ikast. Privat er én af passionerne i Ole B. Søndergaards univers kunsten. Ikke fordi han selv svinger pensler eller laver ler om til fine ting. Men fordi interessen lige så stille er kommet til ham. Og i dag er den så grundfæstet, at Ole B. Søndergaard gerne tager en tørn i bestyrelsen for virksomhedens kunstforening, Kunstforeningen PR. - Det er Kis og kunstforeningen, der har givet mig interessen. Jeg havde den ikke som yngre, men i dag kikker jeg altid på, hvad folk har hængende på væggene. Jeg er også blevet nemmere at narre med til udstillinger. Det er helt klart noget, der er kommet til. Måske hænger det sammen med alderen. Børnene er blevet større, og vi har fået mere tid til os selv, funderer den 46-årige Ole B. Søndergaard. Født og opvokset i Herning-området er han. De senere år har familie boet på landet ved Hammerum med heste og højt til loftet, men lige nu er adressen et byhus i Hernings midte med stue og atelier ud i ét. Og altså metervis af store lærreder tæt på sofagruppe og tv. Den kortbenede kat holder øje med os... Knald på væggene Først var der ingen sans for kunst. Så kom interessen for malerierne. Nu kaster Ole B. Søndergaard sågar vurderende øjne efter skulpturer og andet i dén boldgade. - Det begyndte med det traditionelle maleri, men nu er det også sjovt med skulpturer. Kunst, jeg kikker efter, behøver ikke længere at hænge på væggene, konstaterer Ole B. Søndergaard. Han er tændt og øjnene spiller, når han fortæller om sit forhold til kunsten. Men hvad er så god kunst i dine øjne, Ole B. Søndergaard? Nu tænker han sig grundigt om. - Det er jo meget individuelt, hvad man synes om. For mit vedkommende skal det være noget med farver på. Mange hjem er alt for ferske. Der skal knald på væggene, siger Ole B. Søndergaard. - Det passer ikke helt, Ole, for du er da også vildt fascineret af dem, der kan male så detaljeret, at det ligner fotografier. For eksempel Thomas Kluge. Men guldaldermalerne, dem er du ikke til. Kis From har siddet og lyttet. Nu sekunderer hun sin mand. Og Ole nikker. - Jeg tror min favorit for tiden er Leif Sylvester. Men jeg kan også godt lide Michael Kvium, selv om det han laver, kan være noget makabert, siger Ole B. Søndergaard. Apropos Leif Sylvester, så er der et strejf af hans stil i de ting, som Kis From laver, selv om humoren måske er mere fremtrædende hos Kis, hvis billeder Ole B. Søndergaard er omgivet af. - Kis spørger ikke, hvad jeg synes om det, hun laver. Men hun vil alligevel godt vide, hvad jeg mener. Måske retter hun det så lidt til... - Gør jeg det, siger Kis og ser overrasket på Ole. - Det tror jeg ikke er bevidst, lyder det med et drillesmil i maler-mundvigen. - Kis er mere vild end jeg og har langt mere temperament, så det er godt, at det er hende, der står med penslerne, slår Ole B. Søndergaard fast. Ellers var vi jo aldrig blevet nedstirret af en stærkt iøjnefaldende mis med byens korteste ben. 6

7 Kunstforeningen PR - Kunstforeningen blev stiftet den 1. oktober 1971 med stiftende generalforsamling den 9. august Det første navn var Kunstforeningen JHK. - Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt medlemmerne og at indkøbe kunstværker til udsmykning af lokalerne i Partner Revision og til senere bortlodning blandt medlemmerne. - Det er frivilligt at være med, men næsten samtlige Partner Revisions cirka 130 ansatte er medlemmer. - Den første bestyrelse bestod af Gerda Kristensen, Bendt Jørgensen og N.-C. Juhl Nielsen med Sv. Bøtker som revisor. - Foreningens første indkøb var et maleri af Knud Laursen til 500 kroner. Det første år blev der indkøbt 15 malerier til i alt 4220 kroner, hvoraf de 11 blev udloddet. - På generalforsamlingen i 1986 skulle medlemmerne finde nyt navn. Valget stod mellem Kunstforeningen PR og Guldrammen. Det første opnåede flest stemmer. - Ved 25 års jubilæet i 1997 var der købt 984 værker fordelt på 263 kunstnere til en samlet pris af kroner. - Mest benyttede kunstner i 1997 var Poul Johansen med 64 værker. Andre markante på listen var Karl Aage Riget, Peter Brandes, Per Arnoldi og Nina Kleivan. Medlemmerne i Kunstforeningen PR s bestyrelse: Ivan Udengaard, Skjern, Aksel Bech, Ringkøbing, Ole Søndergaard, Ikast, Preben Østergaard, Herning, Christian Nielsen, Silkeborg og Yvonne Jessen, Brande. Maleriet forestiller et kig ind i et åbent køleskab og kunstneren bag er C.J. Sennels. - I dag er der knyttet en kunstbørs til foreningen, så man til enhver tid kan tilmelde kunstværker, man ønsker solgt eller byttet. - På generalforsamlingen 2004/2005 blev der vedtaget en ordning, så vundet kunst kan sælges tilbage til foreningen. - Aksel Bech, Partner Revision i Ringkøbing, er nyvalgt formand for foreningens bestyrelse. - Historisk har ildsjæle som N.-C. Juhl Nielsen og Preben Østergaard spillet en stor rolle for foreningens opståen og beståen. N.-C. Juhl Nielsen som igangsætter og inspirator gennem alle foreningens 35 år, Preben Østergaard som praktikeren med styr på drift, malerier og ikke mindst udtrækningerne. Navne i noter Hos Partner Revision i Ikast har medarbejder Allan Østergaard bestået cand.merc.aud. eksamen. Den 1. december blev Anne Færk Mikkelsen udlært hos Partner Revision Silkeborg. Hos Partner Revision i Silkeborg er Birthe Schwartz blevet ansat som sekretær (vikar) pr. 1. januar Allan Østergaard, Partner Revision Ikast - nyuddannet cand.merc.aud. Den 1. april 2006 er der ansat to nye medarbejdere hos Partner Revision i Silkeborg. Det drejer sig om Lone H. Pedersen som sekretær og Michael Falker Christensen som revisor, HD. 7

8 Sammenhold, du En god idé kan godt sælges mere end én gang. Derfor er to mennesker i Ikast blevet ført sammen. Den ene er udvikleren. Den anden er sælgeren. Ideen med sammenføringen er Partner Revisions. For omkring ti år siden sendte den danske sanger Nanna en ørehænger på gaden. Sammenhold, du var titlen på Nannas sang, og selv om indholdet og budskabet nok mest handlede om kærlighed, giver titlen også god mening i erhvervslivet. I hvert fald for Jørgen Dahl Kristensen og Jan Andersen. De to har hver især været i gang på arbejdsmarkedet i adskillige år. Lidt inden for den samme branche men uden egentligt det store kendskab til hinanden. Lige indtil statsautoriseret revisor, Bjarne Ulrik Pedersen, fik en god idé. Jeg har haft Jørgen som kunde i ti år og har altid kunnet se, at han er en meget dygtig mand på sit felt. Han har i sin lille virksomhed også skabt et pænt resultat, men jeg mente, at tingene ikke blev udnyttet godt nok. Det må nemlig være muligt at sælge en rigtig god idé mere end én gang. Derfor kom jeg i tanke om Jan, som jeg ved er god til at sælge en vare. Der var ganske enkelt et potentiale for begge parter ved at samarbejde, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen, der til dagligt opholder sig hos Partner Revision i Brande. Det er lige skråt over for Fakta. Sådan lyder forklaringen til skribenten, da salgsdirektør Jan Andersen skal anvise vejen til den lille elektronikvirksomhed i Ikast. Stor erfaring Her på et kontor har Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen i det seneste års tid opholdt sig sammen efter, at Bjarne Ulrik Pedersen kom på ideen med at bringe de to sammen. Jørgen Dahl Kristensen, der er uddannet svagstrømsingeniør, har i mange år arbejdet med at udvikle systemer og komponenter til en lang række forskellige løsninger inden for styring, alarm og overvågning. Han er udvikleren, der finder stor glæde og fornøjelse ved at udvikle nye produkter. Når jeg er færdig med én udviklingsopgave, går jeg som regel videre til det næste projekt. Sådan har jeg arbejdet i de sidste 30 år, og jeg har da også fået solgt noget til kunder uden for landets grænser, bl.a. i Japan, Taiwan, USA og i det hele taget i Europa. Men jeg har måttet erkende, at hvis jeg for alvor skal blive god til at sælge mine produkter, skal jeg tilegne mig nogle flere evner. Men det kan jeg ikke få, for jeg er ikke født med et salgs-gén, fortæller Jørgen Dahl Kristensen. Det er Jan Andersen til gengæld. Efter hans indtog i Bitlink, som de to innovative midtjyder nu ejer i fællesskab, er der kommet gang i en proces, der skal kortlægge de eksisterende kunder og udvikle nye kundeområder. Jeg kender simpelt hen ikke nogen, der som Jørgen i ti år har haft en virksomhed uden stort set at have opsøgt kunder. Alligevel har Jørgen kunnet overleve, og det siger en hel masse om kvaliteten i virksomhedens produkter. Det fortæller også mig som sælger, at der er et stort potentiale for Bitlink, når Jørgen aldrig har nået eller formået at få gensolgt og udviklet de unikke produkter, han har skabt. Nu skal vi have skabt større synlighed, siger Jan Andersen, der tidligere har været direktør i en edb-virksomhed. Lille pc stort potentiale Bitlinks produkter anvendes i dag i en lang række erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i store dele af verden. Jørgen Dahl Kristensen udvikler primært individuelle løsninger og ikke standard-produkter. Det er kundens behov og ønsker, der afgør, hvad det er for et produkt, som Jørgen Dahl Kristensen i sidste ende udvikler. Bl.a. kan Bitlink udvikle systemer, der kan hjælpe landmanden til foderstyring af svinebesætningen. Systemet kan fjernstyres, og dermed kan landmanden sidde på den anden side af jordkloden og alligevel sørge for, at svinene får den rigtige mængde foder. Statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen (i midten) har bragt Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen sammen. Verdens mindste pc er kan med de forenede kvaliteter måske ende som en stor historie. Bitlink har også udviklet systemer til styring af ventilation og klimaanlæg, bl.a. er det en stor hjælp på for eksempel skolerne. Og i industrien sidder Bitlinks systemer også rundt omkring. Alt sammen er med udgangspunkt i det, som Jørgen Dahl Kristensen kalder verdens mindste pc. Den er ikke større, end at den sagtens kan ligge i en håndflade. Det er den lille sag, der meget gerne skal udvikle sig til en stor historie for den lille virksomhed i Ikast. I dag fokuseres der meget på omkostninger hos både det offentlige og det private. En manuel håndtering af en lang række opgaver er ofte forbundet med store omkostninger, hvorfor en automatiseret løsning som vores ofte med fordel kan vælges. Det er det, vi i den kommende tid skal have overbevist endnu flere om, siger Jan Andersen. Både Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen er i dag glade for, at Bjarne Ulrik Pedersen så noget, som de ikke selv så. - Vi skal som revisorer kunne se de forretningsmæssige aspekter, der giver vores kunder en god indtjening, så de bliver velhavende, siger Bjarne Ulrik Pedersen om revisorens rolle som rådgiver. Planerne, potentialet og drømmene er i hvert fald store hos den lille virksomhed i Ikast. Måske ender det med, at butikschefen i Fakta en gang skal sige, at dagligevareforretningen ligger lige skråt over for Bitlink. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Nygade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern

Partner Review 01/08. Rådgivende revisorer. John Andersen, Partner Revision Skjern Partner Review 01/08 det er hamrende vigtigt at ramme plet i første skud, når man skal fungere tæt sammen om at lede en arbejdsplads og gerne udvikle den tillige. John Andersen, Partner Revision Skjern

Læs mere

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest Partner Review 01/09 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest 08 Når revision bliver mere end tal 10 Når gråt guld glimter 12 tal-kunst Rådgivende

Læs mere

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3

Partner Review. Tæt parløb med modegazelle. 2. generationsprismodtager #6. Fra partner til pilgrim #10. Nye medspillere i Ølgod #3 Partner Review NR. 12 - NOVEMBER - Partner revision rådgivende revisorer Tæt parløb med modegazelle #8 2. generationsprismodtager #6 Fra partner til pilgrim #10 Nye medspillere i Ølgod #3 12 Nye afdelinger

Læs mere

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst

TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst TRASBO 1970 2010 En familie og virksomhed i vækst 03 14 16 19 Et moderne eventyr De første medarbejdere Sæbe i sutteflasken Opsving i en krisetid INDHOLD Side 03 Et moderne eventyr 04-05 På vej mod nye

Læs mere

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder

Foden indenfor. job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder Foden indenfor job i mindre og mellemstore virksomheder 2012 Mike Wenøe og Jacob Høedt Larsen Grafisk tilrettelæggelse, Louise Maj Hansen ISBN: 978-87-92918-00-0

Læs mere

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med

Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Nyt design - et regnskabsprogram du kan vokse med Tjek det ud i dag Vækster din virksomhed i 2014? - så skal dit regnskabsprogram kunne følge med Med e-conomic får du: Ubegrænset og gratis support når

Læs mere

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE

DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE DEN KOMPETENTE BESTYRELSE GØR EN FORSKEL I DIN VIRKSOMHED FLERE VÆKST- IVÆRKSÆTTERE FORORD Bestyrelser kan gøre en forskel Hvert år ser tusindvis af nye danske virksomheder dagens lys. Det styrker konkurrencen

Læs mere

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006

kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 kontakt Orientering om revision, regnskab, skat, moms og IT - September 2006 Af Tage Borregaard Pedersen Statsaut. revisor. Adm. direktør tbp@hlb.dk I denne udgave Fusion i København side 3 Goodwill side

Læs mere

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er

TEMA // Den gode idé. 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation. Har du en god ide? Test selv hvor god den er No 1 // Februar 2007 The Innovation & Venture Magazine TEMA // Den gode idé Hvordan opstår den, og hvordan kommer den videre? 20 ANBEFALINGER Sådan skaber du bedre rammer for innovation Har du en god ide?

Læs mere

VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG

VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG VÆKST 2014 KREATIVITET, INNOVATION OG FOKUSEREDE LØSNINGER ANNONCETILLÆG FORORD DET ER IKKE DEN STORE, SOM SPISER DEN LILLE DET ER DEN HURTIGE, SOM SPISER DEN LANGSOMME Verden er omskiftelig, og uden vækst

Læs mere

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk

Byforum en milepæl i udviklingen af Holbæk Nr. 30 - juni 2015 HR-netværk på tværs af virksomheder i Holbæk Cykelcenter vokser ud af lokaler på grund af vækst i webshoppen Uden webshoppen havde vi måske ikke været her i dag Bosætning på Orø: Interessen

Læs mere

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte

Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Let dit generationsskifte -få overblik og succes med dit generationsskifte Håndværksrådet, november 2001 Tryk: Kailow Tryk A/S Layout: Michael Nico Hansen Foto: Gees van Roeden Tekst: Anne Holm Sjøberg,

Læs mere

En stærk tro på fremtiden

En stærk tro på fremtiden Nr. 25 - marts 2014 Lokale erhvervsledere i dialog i nyt netværk Holbæk Kommune håber på et skulderklap fra erhvervslivet På jagt efter kursister Holbæk Art: Kvalitetskunst under åben himmel Wellness-hus

Læs mere

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år

forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år forskel - ide - projekt Ventilen Danmark 10 år Ambitionen om at gøre en forskel Ventilen 10 år Oktober 2009 Udgivet af: Ventilen Danmark Ny Kongensgade 9,3. 1472 København K 70 208 308 info@ventilen.dk

Læs mere

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang

ISS. Michael og Søren kom flyvende fra start som ISS ere. Rundt om. Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Rundt om ISS ISS facility services no. 1 2014 Dejligt at have noget at stå op til ISS hjælper arbejdsløse unge i gang Side 8 God mad er vejen til succes Mener ISS Catering-direktør Side 12 Michael og Søren

Læs mere

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4

Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 UDGIVES AF PENSION FOR SELVSTÆNDIGE September 2013 SELVSTÆNDIG Side 10 Sejt! Men jeg turde ikke Alpe d Huez klarede tankerne Side 4 Pensionen fik en ekstra tand Side 21 d enkelt September 2013 Side 1 Alpe

Læs mere

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011

Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Bilag 36: Interview med Humleboet den 19. maj 2011 Interviewere (I): Rosa Ryberg og Lene Andersen Deltager: Frank Gottlieb 00:00-02:43: Introduktion til os, vores studie og specialet. Frank Gottlieb: Vi

Læs mere

Iværksætterhistorier fra IDEA House

Iværksætterhistorier fra IDEA House Iværksætterhistorier fra IDEA House DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond Vi investerer i din fremtid Er IDEA House kommet for at blive? Studentervæksthuset IDEA House blev startet i februar 2006

Læs mere

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde

vækstfonden venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde vækstfonden magasin om finansiering af vækst / nr. 2 / august 2013 TEMA: skaber venture vækst? Ansøgninger om nye vækstlån for over 950 mio. kr. swipbox leverer pakker på en ny måde ISNN: 2245-3504 indhold

Læs mere

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover.

Læhegn og vindmøller. Husk på, at når forandringernes vinde blæser, så bygger nogle læhegn, mens andre bygger vindmøller. God vind fremover. Nr. 3 september 200 Gode bud på at øge salget... Et skridt tættere på udviklingspark... Et helt arbejdsliv i den samme stol... Mikkel er ekspert i at stave forkert... Læhegn og vindmøller Erhvervsklimaet

Læs mere

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange

digitalisering og it Sjælland Cartmate Urhøj smedje Vejviser Tema Trillebør med eksportpotentiale Skrev samme oplysninger 7 gange vækst nr. 5/2011 Sjælland Cartmate Trillebør med eksportpotentiale Urhøj smedje Skrev samme oplysninger 7 gange Tema digitalisering og it Interview med Anne Thomas, Innovationlab Vejviser Find dine muligheder

Læs mere

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol.

De positive vinde. HOLBÆK REGIONENS ERHVERVSRÅD Stenhusvej 7 DK-4300 Holbæk T+45 5944 4268 F+45 5944 4201 erh@reghol.dk www.reghol. Nr. 5 marts 2009 Amerikansk koncern bygger fabrik i Holbæk... Det er medarbejderne, der skaber succesen... Når direktøren får brug for sparring... Fokus på det gode liv... Netværk deler viden - og finder

Læs mere

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER

UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER KLAR TIL VÆKST SPECIALMAGASIN UDGIVET AF FSR DANSKE REVISORER ANNONCEFINANSIERET FEBRUAR 2014 Revisor i centrum Revisorerne spiller en central rolle for danske virksomheder. Magasinet Klar til Vækst giver

Læs mere

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale

ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale ÅRETS VÆKSTIVÆRKSÆTTER: Koncept med globalt potentiale 2 3 DIREKTØREN TRÆDER TILBAGE DANMARKSMESTER I OPBAKNING Efter knap 18 år som erhvervsdirektør for Erhvervsrådet Herning & Ikast-Brande har Torben

Læs mere

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche

Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens. Ihærdig, ung virksomhed mærker ikke krisen - Dansk Gasteknik har fundet sin niche 1. årgang. nr. 1. Lørdag 26. februar 2011 www.horsens-erhverv.dk ErhvervH rsens Magasinet om virksomheder, dynamik og udvikling i Horsens Northern Greens indtager Europa - I starten handlede det om mange

Læs mere

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10

I mors fodspor. Kollegaskab førte til ægteskab /12. undgår fyringer /2. indtog /10 medlemsblad for kreds vest / En finanskreds i Finansforbundet / Juni 2014 I mors fodspor Ringkjøbing Landbobank tager ni nye finanselever ind til august, og for en af dem, Julie Stie Bjerg, bliver det

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 61 / februar / 2012 IVÆRKSÆTtER SUCCES KOMMER AF GOD FORBEREDELSE VÆR ÅBEN OVER FOR KOMMUNIKATION MED ANDRE SÅDAN SMADRER DU HELT

Læs mere

Såfremt, der findes fejl i denne udgivelse, kontakt da venligst: forlag@berlingskemedia.dk

Såfremt, der findes fejl i denne udgivelse, kontakt da venligst: forlag@berlingskemedia.dk Idéer for en Tiger Copyright Signe Ferslev Pedersen Denne udgave Berlingske Media Forlag 2014 epub produktion: Berlingske Media ISBN: 978-87-997421-5-8 1. udgave Kopiering fra denne bog er ikke tilladt.

Læs mere

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE

K O MmagasinET. magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET FLEST BA ERE ER LEDERE K O MmagasinET magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 56 / juni / 2011 PÅ JOBBET HVERDAGEN ER FIN, MEN FREMTIDEN KRÆVER MERE UDVIKLING FLEST BA ERE ER LEDERE ALLE HAR FOKUS PÅ FORRETNINGSSTRATEGI

Læs mere

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4

KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 venture VÆKSTFONDENS MAGASIN / NR. 1 / JUNI 2011 KREDITKLEMME ELLER BLOT NYE TIDER? Vi har spurgt professoren, cheføkonomen fra Finansrådet og Ejerledernes direktør. Side 4 EJERSKIFTE SKABER VÆKST Læs

Læs mere