Fleksibel mulighed for finansiering

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Fleksibel mulighed for finansiering"

Transkript

1 PartnerReview Nr Fleksibel mulighed for finansiering Virksomhedspant er et nyt begreb og åbner flere døre for virksomheder, der har brug for at få finansieret nye tiltag. Rådgivende revisorer De fleste danskere kender begrebet flaskepant. I fremtiden vil mange også komme til at stifte bekendtskab med begrebet virksomhedspant. Det er en ordning, der trådte i kraft 1. januar, og en ordning der kan hjælpe en række virksomheder til at få sat fart på udviklingen. Det kan godt være, at selve begrebet virksomhedspant ikke klinger specielt godt i folks ører, ligesom der formentligt dukker billeder op på nethinden af en virksomhed bundet på hænder og fødder. Men sådan behøver det slet ikke at være. Faktisk kan virksomhedspant være en rigtig god hjælp for rigtig mange virksomheder, siger John Nielsen, statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Herning. Og kollega Leif Rygaard Jensen hos Partner Revision i Herning er helt på linie. Det kan sagtens være en både god og sund virksomhed, der indgår en virksomhedspantordning. Eksempelvis kan det være en virksomhed, der importerer sportstøj i Langtbortistan, hvor man typisk skal betale kontant i det øjeblik, man får varerne hjem. Mange vil kunne have et problem med at finansiere købet, og der kommer pengeinstitutterne så ind i billedet. Virksomhedspant omfatter nemlig også varelageret, og pengeinstitutterne vil som regel være villige til at finansiere købet, når de ved, at de har sikkerhed i varelageret, understreger statsautoriseret revisor, Leif Rygaard Jensen. Fordel for iværksættere De to Herning-revisorer er overbeviste om, at virksomhedspant er kommet for at blive. I forhold til det velkendte pantsætningssystem i Danmark er virksomhedspant anderledes. Uden det store papirarbejde kan man nu relativt let pantsætte hele sin virksomhed inklusiv varelageret. Og det endda uden det ret så stive begreb nøglepant, der nærmest er praktisk umuligt at gennemføre for både virksomheden og panthaveren. Virksomhedspant er et meget mere fleksibelt system, der giver en overskuelig mulighed for driftsfinansiering. Specielt anser både Leif Rygaard Jensen og John Nielsen virksomhedspant som en fordel for bl.a. iværksættere. Men også etablerede virksomheder kan få brug for ordningen. Og de to revisorer vurderer, at netop det innovative midt- og vestjyske område vil kunne bruge ordningen. Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen til at finansiere ideerne, kan virksomhedspant være den helt rigtige løsning. Bankerne bliver bedre stillet rent sikkerhedsmæssigt og er derfor mere villig til at låne penge ud, og virksomhedsejeren får mulighed for at sætte fart på den ekspansion og de ideer, der skal til. Typisk vil virksomheder i vækst, der har brug for eller ønsker yderligere vækst, være helt oplagte, lige som virksomhedspant i flere tilfælde også vil kunne gøre det muligt at hjælpe generationsskifter godt på vej, siger Leif Rygaard Jensen. Positive långivere Og John Nielsen supplerer: Der er altså ikke mange, der i dag låner penge i banken uden at skulle stille en eller anden form for sikkerhed. Långiverne vil til gengæld blive lidt venligere stemt fremover, for de får altså mulighed for at få pant i noget mere. Hvis virksomheden efterfølgende kommer i krise, er ulempen selvfølgelig, at man kan være helt låst og lever kun på bankens nåde. Banken tager det hele, og de øvrige kreditorer får ingenting. Men jeg synes, at man skal betragte ordningen med de positive øjne og understrege, at virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen, siger John Nielsen. Alt i alt kræver etablering af virksomhedspant overvejelser for alle parter. Det kræver desuden også, at der udstedes et skadesløsbrev, hvor man helt tydeligt kan gøre klart, hvilke aktiver der skal omfattes af panteretten. Og det er meget vigtigt, at virksomhedsejeren rådfører sig med f.eks. sin revisor, inden ordningen bliver underskrevet med banken. Det vil hver gang være en konkret overvejelse og afvejning, der skal til, for at vurdere om den konkrete virksomhed kan få nytte af virksomhedspant. Professionel rådgivning er altid meget vigtigt. For der er jo ingen grund til at stå tilbage til sidst kun med en pose tomme flasker, selv om der godt nok er pant til gode der. John Nielsen: - Virksomhedspant kan være med til at sætte skub i ekspansionen. INDHOLD Leif Rygaard Jensen: - Hvis man har ideerne, men mangler kapitalen, kan virksomhedspant være en god løsning. Pil og smil Side 2 Venture Midt-Vest Side 3 Revisor gennem generationer Side 4 Revisor i farver Side 6 Navne i noter Side 7 Sammenhold, du Side 8

2 Rådgivende revisorer Pil og smil Udgives af Partner Revision Redaktion: Bjarne U. Pedersen, Partner Revision Lone W. Larsen, Partner Revision Jette Aaes, Newsroom Oplag: eksmpl. Koncept: Kommunikationsbureauet IB&Co Foto: Gunnar Merrild Fotografi Tryk: Ikast Bogtrykkeri A/S Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor Det, vi revisorer og alle andre holder allermest af, er, når pilen peger i den rigtige retning. Peger den opad, får det smilet frem hos de fleste. Også hos os. Om lidt begynder det hele at blomstre udenfor, men allerede i vinterens løb har vi fået et bevis for, at de ting, vi gør, og den strategi, vi arbejder ud fra, er rigtige. En netop offentliggjort undersøgelse i Berlingske Nyhedsmagasin dokumenterer, at vi bevæger os i den helt rigtige retning. Undersøgelsen placerer Partner Revision på en flot 11. plads på Revisorernes top 20. Vi er gået et skridt frem i forhold til sidste år, hvor vi måtte nøjes med en 12. plads. Den slags tilkendegivelser er utroligt vigtige, fordi det giver mod på mere. Fremgangen og væksten er opnået, fordi vi vil det. Og fordi vi har gode medarbejdere, der evner at skabe den fornødne tillid hos kunderne. En fremgang opnås kun i tæt samarbejde med kunderne, der har forstået vigtigheden af at have gode og rådgivende revisorer som samarbejdspartnere. I det nye nummer af Partner Revisions magasin Partner Review kan du bl.a. læse om en ny og fleksibel mulighed for driftsfinansiering. Vækstvirksomheder, iværksættere og kriseramte virksomheder er naturlige brugere af det nye begreb virksomhedspant. Finansiering af generationsskifte og virksomhedsoverdragelser kan også lettes betydeligt i kraft af den nye ordning, der giver pengeinstitutterne langt større sikkerhed end tidligere. Naturligvis er det vigtigt i hvert enkelt tilfælde at foretage en konkret vurdering af, hvorvidt virksomhedspant er en mulighed. Men vi forventer generelt, at ordningen vil sætte yderligere skub i ekspansionen i det midt- og vestjyske. For en lille virksomhed i Ikast er netop ekspansion et nøgleord. Med Partner Revision som mellemmand er to kreative sjæle ført sammen i virksomheden Bitlink. De har hver deres kvaliteter, og de kan nu med Partner Revisions mellemkomst blive udnyttet fuldt ud. Til glæde for en lille virksomhed med store drømme og mål. Det er en historie, der passer som fod i hose til vores selvopfattelse. Vi er andet end mennesker med kun sans for tal og regnskaber. Vi giver også gerne gode råd. Rådene er den røde tråd i historien om et revisor/kunde-forhold, der har mere end en menneskealder på bagen - men som hele tiden bliver stærkere til gavn for begge parter. I begyndelsen kom han som revisor i en beskeden vognmandsforretning. I dag er han en højt skattet ven og kollega, der byder ind med coaching af ledelsen og strategisk tænkning i en topmoderne transportvirksomhed, hvor tid er penge og lidt længere på literen kan være forskellen på succes og fiasko. En succes uden dikkedarer. Det er Kunstforeningen PR. Kunst tages seriøst i Partner Revision, hvor den er en integreret del af hverdagen. Gennem tre årtier har virksomhedens kunstforening sørget for vitaminer til øjnene. Både på kontorerne og derhjemme, hvis udlodningen ellers faldt ud til din fordel. Mød en revisor i farver. Før med et liv uden kunst. I dag omgiver den ham alle vegne. Rigtig god læselyst. 2 Villy B. Fiedler statsautoriseret revisor direktør, Partner Revision Svend Erik Møller Nielsen statsautoriseret revisor bestyrelsesformand, Partner Revision

3 Million-investeringer klar til Midt- og Vestjylland Private midt- og vestjyske erhvervsfolk har etableret en ny venturefond, Venture Midt/Vest. Formålet er at skabe vækst og flere arbejdspladser i området Dynamik har altid kendetegnet Midt- og Vestjylland. Et faktum som en gruppe erhvervsfolk i området nu atter beviser. Knud B. Troelsen, Kvik Køkkener A/S, Peter Stubkjær Sørensen, Bonus Energy A/S nu Siemens, Carl Aage Nielsen, MidtFactoring A/S, Peder Hornshøj, Bravo Tours A/S og John Gislesen, Gemina Termix A/S nu Danfoss, har tilsammen valgt at investere 50 mio. kr. i investeringsfonden, Venture MidtVest. Alle entreprenante erhvervsfolk, der har stor og lang erfaring i at opbygge og videreudvikle bæredygtige virksomheder. Et af hovedformålene med den nye investeringsfond er at sikre udviklingen i Midt- og Vestjylland. - Globaliseringen vil fremover stadig mindske indtjening og arbejdspladser i virksomheder baseret på håndværk og produktion - netop de kompetencer, som traditionelt har præget vores område. På den anden side skaber globaliseringen også nye muligheder. Den nye fond er etableret for at støtte folk og virksomheder, der har gode idéer og modet til at gribe mulighederne, siger Jørgen Zartow, formand for bestyrelsen bag Venture Midt/Vest. Han har blandt andre i samarbejde med et andet hurtigvoksende investeringsselskab med udspring i Midt- og Vestjylland, HIH Development A/S, samt Advokatfirmaet DAHL og Partner Revision A/S som initiativgruppen investeret tid og energi i oplægget til den nye fond. Fødekæden sikres - Den succes som HIH Development har været med til at generere, har inspireret os til på god jysk manér at etablere et helt nyt forum for vækst. HIH Development investerer i innovation og iværksætteri, og gør det rigtig godt. Men når opstartskapitalen er brugt til at udvikle den gode idé, kniber det ofte med at finde risikovillig kapital til næste fase, som HIH Development ikke har mulighed for at støtte. Så fødekæden forbliver intakt, siger Villy Fiedler, partner og statsaut. revisor, Partner Revision i Ikast. Initiativgruppen begyndte derfor allerede for to år siden at arbejde med planerne om en investeringsfond. I første omgang var Vækstfonden tænkt som en betydelig investor i den nye fond. - Den plan lykkedes ikke. En fond med offentlige midler bliver i virkeligheden også meget firkantet. Vi ønsker en dynamisk fond uden for langt fra tanke til handling, siger Villy Fiedler. Og da det forretningsmæssige oplæg til en investeringsfond allerede lå klart, arbejdede initiativgruppen videre med planerne. I stedet for offentlige midler satsede man på lokale, private investorer, så fondens ansøgere ikke nødven- digvis skal leve op til specifikke betingelser eller offentlige krav. - Venture Midt/Vest kræver blot, at idé og vision er god, realistisk og kan generere vækst og arbejdspladser. Det kan dreje sig om nye virksomheder, eksisterende virksomheder med en ny idé eller planen om et visionært generationsskifte. Ligesom HIH Development satser Venture MidtVest på vidensbaserede virksomheder, men højteknologi er ikke noget udgangskrav til ansøgningerne. Det gode købmandskab er stadig et vigtigt parameter, forklarer formand Jørgen Zartow Tilbagebetaling til egnen Det oplæg tiltalte de fem lokale erhvervsfolk. - I dag er det generelt et problem at skaffe risikovillig kapital. Traditionelle investorer er skeptiske overfor nye virksomheder, siger en af investorerne, Knud B. Troelsen, der glæder sig over, at det er lykkedes at skaffe de 50 mio. kroner. - Når puljen er så forholdsvis stor, gør det ikke så meget, at nogle af virksomhederne ikke klarer sig. Hvis blot halvdelen gør, får vi en god og sund totaløkonomi. Knud B. Troelsen har netop solgt sin egen virksomhed, Kvik Køkkener A/S, og det er ikke mindst hans succes med køkkenvirksomheden, der har givet ham lyst til at støtte fonden: - Jeg har selv haft et godt udbytte af egnen, og jeg vil gerne give noget igen. Lige som de øvrige investorer vil jeg gerne være med til at sørge for en fortsat udvikling af egnen. Kun vindere Venture Midt/Vest har afviklet stiftende generalforsamling og er i fuld gang med at ansætte en direktør. I Partner Revision glæder Villy Fiedler sig over, at fonden er blevet en realitet, og han forudser nye store muligheder. - Hele organisationen af fonden minder om en anden succesfuld investeringsfond, på egnen, Midtjysk Udviklingsselskab i daglig tale kaldet MUS. Den nye fond vil medvirke til at skabe vækst og udvikling til vores egn. Og udover vækst til området, ser erhvervsfolkene selvfølgelig også fonden som en mulighed for at tjene penge. Så alle gerne skulle vinde på etableringen, siger Villy Fiedler. Han erkender, at de 50 mio. kr. umiddelbart ikke syner af meget i forhold til store industrielle og offentlige investeringsfonde, der opererer med milliarder af kroner. - Forskellen er, at Venture MidtVest som en mindre fond opererer på helt andre niveauer. Den kommer til at fungere på ægte midt-vestjysk det vil sige, at der aldrig er langt fra tanke til handling. Udgangspunktet er, at al unødig og forsinkende bureaukrati skal undgås. Venture MidtVest satser på at generere afkast hurtigt, så den kan skubbe endnu flere initiativer i gang. Måske skabe endnu flere fonde og på den måde endnu mere udvikling og endnu flere arbejdspladser til området. Det kendetegner en succesfuld fond ikke dens økonomiske størrelse, siger Villy Fiedler. Initiativgruppen bag Venture MidtVest og de private investorer samlet. Fra venstre er det Villy Fiedler, Partner Revision, Jørgen Zartow, bestyrelsesformand Venture Midt/Vest, advokat Christian Østergaard, Dahl, Søren Dalby, direktør HIH Development og Peter Stubkjær Sørensen. Forrest fra venstre er det Peder Hornshøj, John Gislesen, Knud B. Troelsen og Carl Aage Nielsen. På billedet mangler desværre advokat Søren Thygesen, Dahl. Foto: Birgitte Rødkær 3

4 Revisor gennem generationer - Forstår du, det er jo ikke ligegyldigt om en ny bil kører tre hundrede meter mere eller mindre på en liter diesel til seks kroner literen... Han taler som en garvet vognmand med et par millioner kilometer bag rattet på Europas motorveje. Men den nystrøgne skjorte i sort og hvidt med matchende slips indikerer, at han har sin platform et helt andet sted i transportbranchen. Den 52-årige Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing er revisor for vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern, og det har han i øvrigt været så længe, at han kan huske, da den nuværende direktør Erik Jensen kom cyklende hjem fra skole og ind på gårdspladsen med strithår og korte bukser. Det var midt i halvfjerdserne, der var 13 røde lastbiler i garagen, og den årlige omsætning lå i omegnen af tre millioner kroner. - Det var helt andre tider i branchen dengang. Den daværende ejer Sven Erik Jensen rørte vel aldrig en regnemaskine men kikkede ud af vinduet og sjussede sig til hvad en opgave skulle koste. Husk på at dieselolien kostede under en krone literen. Der var mere at spille med i prisen. I dag er avancen minimal og forskellen mellem succes og fiasko i vognmandsbranchen er hårfin, konstaterer Aksel Bech mens Erik Jensen - og han er vognmanden - nikker samstemmende. J.M. Jensen har haft samme revisor siden først i tresserne. Det første regnskab i arkivet fortæller om en forretning med fire biler og en årlig omsætning på kroner. Det var i Aksel Bech kom til som nyuddannet i første halvdel af halvfjerdserne, og har altså for længst fejret sølvbryllup med klienten, der i mellemtiden er vokset til 100 lastbiler og 118 millioner kroner i årlig omsætning på koncern-basis. - Det giver jo en kontinuitet at have været med så længe. Man lærer hvordan hinanden tænker, og nogle gange kan jeg næsten bygge videre på det, Erik er begyndt at sige, lyder det fra 4

5 Direktør Erik Jensen og Aksel Bech fra Partner Revisions afdeling i Ringkøbing foran vognmandsforretningen J.M. Jensen i Skjern Facts om J.M. Jensen I/S Aksel Bech, der reelt bliver betragtet som et familiemedlem af Jensen-klanen. - Jeg oplever ikke, at vi er for lige med Aksel, og at det på den måde bliver et problem. Vi kan sagtens have en professionel distance, selv om Aksel er med til private arrangementer, siger Erik Jensen, der for eksempel havde Aksel Bech med til sin 40 års fødselsdag og indvielse af det nye transportcenter i Skjern sidste år. Ændret jobprofil Transportbranchen har ændret sig dramatisk i den menneskealder, hvor Aksel Bech har haft sin gang i den store Skjern-virksomhed. Og det samme har det arbejde, som Aksel Bech udfører. - I de første lange tider var mit primære arbejde traditionel gennemgang og kontrol af momsregnskaber og bogføringen. Det tager en dygtig bogholder sig af i dag. Så nu har jeg mere tid til at tænke strategisk og være en decideret sparrings-partner for ledelsen. Det er meget tilfredsstillende, og jeg får brugt en lang række andre kvalifikationer end førhen. Jeg ved, hvad der rører sig i branchen både herhjemme og rundt om i Europa, og det betyder, at jeg kan give kvalificeret rådgivning til de vognmænd jeg har i porteføljen ud over J.M. Jensen. Med al respekt for tavshedspligten, naturligvis, siger Aksel Bech. Erik Jensen sætter stor pris på sparringen med Aksel Bech og de gode råd fra den efterhånden rutinerede kender af vognmands-branchen. - Det går jo helt tilbage til dengang far døde. Da stillede der sig mange gravrøvere ved lågen, og da var det godt at have Aksel i baghånden. Men han er også god, når min bror John og jeg bliver lidt for tossede, ler Erik Jensen med slet skjult selvindsigt. - Ja, som når I ringer for at høre om det er tiden at skifte lastbiler på én gang. Så er det, jeg spørger, om I nu også har regnet det helt igennem, supplerer Aksel Bech. - Vi behøver ikke at pakke tingene ind i forhold til Aksel. Vi taler frit fra leveren, og det er nemt lige at vende tingene med ham og få hans holdning. Det bedste råd Kaffen er varm, snakken er god, og det er tydeligt at talmanden og vognmanden hygger sig i et samvær, der er funderet i langt mere end professionelle relationer. Men det handler i bund og grund om at tjene penge på at køre med lastbiler. Og om at spare, hvor der spares kan. - Det er svært at sige, hvad der har været mit bedste råd til virksomheden. Det var måske, da vi indhentede tilbud fra en række pengeinstitutter i forbindelse med et bankskifte i 1996, lyder det spørgende fra Aksel Bech. Erik Jensen er enig. - Det gik alt for trægt i den gamle bank. Handlede det om kroner, skulle vi mødes fem mand høj. Overordnet så de negativt på os. De fokuserede på problemer i stedet for muligheder. På Aksels foranledning smed vi regnskabet ud til fire banker og valgte så Ringkjøbing Landbobank. De har blik for potentialet. Koncernen fik en overordnet kreditramme, og har i dag et langt mere fleksibelt forhold til vores bank. Så jo, det var et godt råd, Aksel... Transportbranchen har fingeren på samfundets puls. Er der meget aktivitet på landevejene, går det som regel godt. Er der ingenting at køre med, står produktionen stille. For øjeblikket er det ikke så ringe endda at være vognmand i den store stil. - Lige nu ligger vores omsætning på indeks 110 i forhold til samme tid sidste år, og det endda selv om vi mistede en stor kunde. Men det er blevet opvejet af, at der er travlhed overalt. For eksempel i byggebranchen, hvor mange gerne vil i gang med at bygge, før de nye regulativer træder i kraft den 1. april. Generelt fornemmer vi, at der er optimisme i det midt- og vestjyske som sådan. Alle virksomheder udvider jo, konstaterer Erik Jensen. Aksel Bech er ikke i tvivl om hvad der bliver udfordringen for en virksomhed som J.M. Jensen i fremtiden. - De skal forfine hvad de i forvejen er gode til. De skal være lynhurtige til struktur-tilpasning, for det nytter ikke at have 15 biler til at stå stille. Desuden skal de skære alle risikable eksperimenter væk. Og så skal jeg huske at spørge drengene om de har regnet efter. Kunsten i at drive den her slags forretning er, at alt er kalkuleret igennem til mindste detalje. Det er præcis derfor, at Aksel Bech i sort/ hvid skjorte med matchende slips og rene revisor-negle ved, hvor langt en Scania 530 ruller på en liter diesel... Vognmandsforretningen blev grundlagt af Jens Marius Jensen i Sønnen Sven Erik Jensen blev medejer i Sven Erik Jensens sønner, Erik og John Jensen, er tredje generation og ejer i dag hver en halvpart i virksomheden. I Skjern kan man stadig høre ældre mennesker sige, at... det skal vi have Jens Marius til at køre. Siden tresserne har transportvirksomheden været i konstant vækst. 1964: Fire biler og kr. i årlig omsætning. 1970: Otte biler og 2 mio. kr. 1982: 20 biler og 10 mio. kr. 1988: 35 biler og 20 mio. 2006: 100 biler og 118 mio. kr. i årlig koncern-omsætning. J.M. Jensen I/S arbejder med transport og distribution af al slags gods fra små pakker til komplicerede glas-transporter på store blokvogne. Virksomheden er medlem af Danske Fragtmænd, der er landets største transport- og distributionssystem med 185 fragtmandsvirksomheder og 30 fragtcentraler. Virksomheden beskæftiger omkring 100 medarbejdere. Nøgleord for den daglige drift er uddelegering af ansvar, selvstændig indsats og et godt arbejdsklima. Virksomheden flyttede i foråret 2005 ind i et stort nybyggeri på Transportvej 1 i Skjern, hvor der i dag er administration, fragtcentral og lagerhotel. 5

6 Revisor i farver Kunst kan godt få en fremtrædende plads i ens liv, selv om man ikke er født med terpentin-duft i næsen eller fik UG i formning. Det er Ole B. Søndergaard fra Partner Revision i Ikast et fint eksempel på. Han fik til gengæld hjælp af konen og en kunstforening. - Et interview der skal handle om Ole og kunst? Det bliver kort... Tonen er lige så rå og hjertelig, som den skal være mellem to, der kender hinanden ud og ind og samtidig deler en fælles passion. Den rå, men hjertelige, er Kis From. Hun er udøvende billedkunstner med gang i forretningen og lækkert atelier derhjemme, hvor det rustikke arbejdsbord er fyldt med alle regnbuens farver i plasticposter, så de ikke tørrer ud, pensler i alle afskygninger, og på væggene en række af de store og meget kolorerede malerier, som Kis From lige gerne sælger til private og virksomheder. Motivet er ofte to mennesker i humoristisk dialog. Og sørme om vi ikke også spotter en rød kat med ultra-korte ben. - Sådan er det med katte, konstaterer Kis From. Offeret for den kærlige mobning er Ole B. Søndergaard. Han hører også til i kunstnerens hus som mand og far til tre børn. Professionelt er han statsautoriseret revisor hos Partner Revision i Ikast. Privat er én af passionerne i Ole B. Søndergaards univers kunsten. Ikke fordi han selv svinger pensler eller laver ler om til fine ting. Men fordi interessen lige så stille er kommet til ham. Og i dag er den så grundfæstet, at Ole B. Søndergaard gerne tager en tørn i bestyrelsen for virksomhedens kunstforening, Kunstforeningen PR. - Det er Kis og kunstforeningen, der har givet mig interessen. Jeg havde den ikke som yngre, men i dag kikker jeg altid på, hvad folk har hængende på væggene. Jeg er også blevet nemmere at narre med til udstillinger. Det er helt klart noget, der er kommet til. Måske hænger det sammen med alderen. Børnene er blevet større, og vi har fået mere tid til os selv, funderer den 46-årige Ole B. Søndergaard. Født og opvokset i Herning-området er han. De senere år har familie boet på landet ved Hammerum med heste og højt til loftet, men lige nu er adressen et byhus i Hernings midte med stue og atelier ud i ét. Og altså metervis af store lærreder tæt på sofagruppe og tv. Den kortbenede kat holder øje med os... Knald på væggene Først var der ingen sans for kunst. Så kom interessen for malerierne. Nu kaster Ole B. Søndergaard sågar vurderende øjne efter skulpturer og andet i dén boldgade. - Det begyndte med det traditionelle maleri, men nu er det også sjovt med skulpturer. Kunst, jeg kikker efter, behøver ikke længere at hænge på væggene, konstaterer Ole B. Søndergaard. Han er tændt og øjnene spiller, når han fortæller om sit forhold til kunsten. Men hvad er så god kunst i dine øjne, Ole B. Søndergaard? Nu tænker han sig grundigt om. - Det er jo meget individuelt, hvad man synes om. For mit vedkommende skal det være noget med farver på. Mange hjem er alt for ferske. Der skal knald på væggene, siger Ole B. Søndergaard. - Det passer ikke helt, Ole, for du er da også vildt fascineret af dem, der kan male så detaljeret, at det ligner fotografier. For eksempel Thomas Kluge. Men guldaldermalerne, dem er du ikke til. Kis From har siddet og lyttet. Nu sekunderer hun sin mand. Og Ole nikker. - Jeg tror min favorit for tiden er Leif Sylvester. Men jeg kan også godt lide Michael Kvium, selv om det han laver, kan være noget makabert, siger Ole B. Søndergaard. Apropos Leif Sylvester, så er der et strejf af hans stil i de ting, som Kis From laver, selv om humoren måske er mere fremtrædende hos Kis, hvis billeder Ole B. Søndergaard er omgivet af. - Kis spørger ikke, hvad jeg synes om det, hun laver. Men hun vil alligevel godt vide, hvad jeg mener. Måske retter hun det så lidt til... - Gør jeg det, siger Kis og ser overrasket på Ole. - Det tror jeg ikke er bevidst, lyder det med et drillesmil i maler-mundvigen. - Kis er mere vild end jeg og har langt mere temperament, så det er godt, at det er hende, der står med penslerne, slår Ole B. Søndergaard fast. Ellers var vi jo aldrig blevet nedstirret af en stærkt iøjnefaldende mis med byens korteste ben. 6

7 Kunstforeningen PR - Kunstforeningen blev stiftet den 1. oktober 1971 med stiftende generalforsamling den 9. august Det første navn var Kunstforeningen JHK. - Foreningens formål er at fremme interessen for kunst blandt medlemmerne og at indkøbe kunstværker til udsmykning af lokalerne i Partner Revision og til senere bortlodning blandt medlemmerne. - Det er frivilligt at være med, men næsten samtlige Partner Revisions cirka 130 ansatte er medlemmer. - Den første bestyrelse bestod af Gerda Kristensen, Bendt Jørgensen og N.-C. Juhl Nielsen med Sv. Bøtker som revisor. - Foreningens første indkøb var et maleri af Knud Laursen til 500 kroner. Det første år blev der indkøbt 15 malerier til i alt 4220 kroner, hvoraf de 11 blev udloddet. - På generalforsamlingen i 1986 skulle medlemmerne finde nyt navn. Valget stod mellem Kunstforeningen PR og Guldrammen. Det første opnåede flest stemmer. - Ved 25 års jubilæet i 1997 var der købt 984 værker fordelt på 263 kunstnere til en samlet pris af kroner. - Mest benyttede kunstner i 1997 var Poul Johansen med 64 værker. Andre markante på listen var Karl Aage Riget, Peter Brandes, Per Arnoldi og Nina Kleivan. Medlemmerne i Kunstforeningen PR s bestyrelse: Ivan Udengaard, Skjern, Aksel Bech, Ringkøbing, Ole Søndergaard, Ikast, Preben Østergaard, Herning, Christian Nielsen, Silkeborg og Yvonne Jessen, Brande. Maleriet forestiller et kig ind i et åbent køleskab og kunstneren bag er C.J. Sennels. - I dag er der knyttet en kunstbørs til foreningen, så man til enhver tid kan tilmelde kunstværker, man ønsker solgt eller byttet. - På generalforsamlingen 2004/2005 blev der vedtaget en ordning, så vundet kunst kan sælges tilbage til foreningen. - Aksel Bech, Partner Revision i Ringkøbing, er nyvalgt formand for foreningens bestyrelse. - Historisk har ildsjæle som N.-C. Juhl Nielsen og Preben Østergaard spillet en stor rolle for foreningens opståen og beståen. N.-C. Juhl Nielsen som igangsætter og inspirator gennem alle foreningens 35 år, Preben Østergaard som praktikeren med styr på drift, malerier og ikke mindst udtrækningerne. Navne i noter Hos Partner Revision i Ikast har medarbejder Allan Østergaard bestået cand.merc.aud. eksamen. Den 1. december blev Anne Færk Mikkelsen udlært hos Partner Revision Silkeborg. Hos Partner Revision i Silkeborg er Birthe Schwartz blevet ansat som sekretær (vikar) pr. 1. januar Allan Østergaard, Partner Revision Ikast - nyuddannet cand.merc.aud. Den 1. april 2006 er der ansat to nye medarbejdere hos Partner Revision i Silkeborg. Det drejer sig om Lone H. Pedersen som sekretær og Michael Falker Christensen som revisor, HD. 7

8 Sammenhold, du En god idé kan godt sælges mere end én gang. Derfor er to mennesker i Ikast blevet ført sammen. Den ene er udvikleren. Den anden er sælgeren. Ideen med sammenføringen er Partner Revisions. For omkring ti år siden sendte den danske sanger Nanna en ørehænger på gaden. Sammenhold, du var titlen på Nannas sang, og selv om indholdet og budskabet nok mest handlede om kærlighed, giver titlen også god mening i erhvervslivet. I hvert fald for Jørgen Dahl Kristensen og Jan Andersen. De to har hver især været i gang på arbejdsmarkedet i adskillige år. Lidt inden for den samme branche men uden egentligt det store kendskab til hinanden. Lige indtil statsautoriseret revisor, Bjarne Ulrik Pedersen, fik en god idé. Jeg har haft Jørgen som kunde i ti år og har altid kunnet se, at han er en meget dygtig mand på sit felt. Han har i sin lille virksomhed også skabt et pænt resultat, men jeg mente, at tingene ikke blev udnyttet godt nok. Det må nemlig være muligt at sælge en rigtig god idé mere end én gang. Derfor kom jeg i tanke om Jan, som jeg ved er god til at sælge en vare. Der var ganske enkelt et potentiale for begge parter ved at samarbejde, fortæller Bjarne Ulrik Pedersen, der til dagligt opholder sig hos Partner Revision i Brande. Det er lige skråt over for Fakta. Sådan lyder forklaringen til skribenten, da salgsdirektør Jan Andersen skal anvise vejen til den lille elektronikvirksomhed i Ikast. Stor erfaring Her på et kontor har Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen i det seneste års tid opholdt sig sammen efter, at Bjarne Ulrik Pedersen kom på ideen med at bringe de to sammen. Jørgen Dahl Kristensen, der er uddannet svagstrømsingeniør, har i mange år arbejdet med at udvikle systemer og komponenter til en lang række forskellige løsninger inden for styring, alarm og overvågning. Han er udvikleren, der finder stor glæde og fornøjelse ved at udvikle nye produkter. Når jeg er færdig med én udviklingsopgave, går jeg som regel videre til det næste projekt. Sådan har jeg arbejdet i de sidste 30 år, og jeg har da også fået solgt noget til kunder uden for landets grænser, bl.a. i Japan, Taiwan, USA og i det hele taget i Europa. Men jeg har måttet erkende, at hvis jeg for alvor skal blive god til at sælge mine produkter, skal jeg tilegne mig nogle flere evner. Men det kan jeg ikke få, for jeg er ikke født med et salgs-gén, fortæller Jørgen Dahl Kristensen. Det er Jan Andersen til gengæld. Efter hans indtog i Bitlink, som de to innovative midtjyder nu ejer i fællesskab, er der kommet gang i en proces, der skal kortlægge de eksisterende kunder og udvikle nye kundeområder. Jeg kender simpelt hen ikke nogen, der som Jørgen i ti år har haft en virksomhed uden stort set at have opsøgt kunder. Alligevel har Jørgen kunnet overleve, og det siger en hel masse om kvaliteten i virksomhedens produkter. Det fortæller også mig som sælger, at der er et stort potentiale for Bitlink, når Jørgen aldrig har nået eller formået at få gensolgt og udviklet de unikke produkter, han har skabt. Nu skal vi have skabt større synlighed, siger Jan Andersen, der tidligere har været direktør i en edb-virksomhed. Lille pc stort potentiale Bitlinks produkter anvendes i dag i en lang række erhvervsvirksomheder og offentlige institutioner i store dele af verden. Jørgen Dahl Kristensen udvikler primært individuelle løsninger og ikke standard-produkter. Det er kundens behov og ønsker, der afgør, hvad det er for et produkt, som Jørgen Dahl Kristensen i sidste ende udvikler. Bl.a. kan Bitlink udvikle systemer, der kan hjælpe landmanden til foderstyring af svinebesætningen. Systemet kan fjernstyres, og dermed kan landmanden sidde på den anden side af jordkloden og alligevel sørge for, at svinene får den rigtige mængde foder. Statsautoriseret revisor Bjarne Ulrik Pedersen (i midten) har bragt Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen sammen. Verdens mindste pc er kan med de forenede kvaliteter måske ende som en stor historie. Bitlink har også udviklet systemer til styring af ventilation og klimaanlæg, bl.a. er det en stor hjælp på for eksempel skolerne. Og i industrien sidder Bitlinks systemer også rundt omkring. Alt sammen er med udgangspunkt i det, som Jørgen Dahl Kristensen kalder verdens mindste pc. Den er ikke større, end at den sagtens kan ligge i en håndflade. Det er den lille sag, der meget gerne skal udvikle sig til en stor historie for den lille virksomhed i Ikast. I dag fokuseres der meget på omkostninger hos både det offentlige og det private. En manuel håndtering af en lang række opgaver er ofte forbundet med store omkostninger, hvorfor en automatiseret løsning som vores ofte med fordel kan vælges. Det er det, vi i den kommende tid skal have overbevist endnu flere om, siger Jan Andersen. Både Jan Andersen og Jørgen Dahl Kristensen er i dag glade for, at Bjarne Ulrik Pedersen så noget, som de ikke selv så. - Vi skal som revisorer kunne se de forretningsmæssige aspekter, der giver vores kunder en god indtjening, så de bliver velhavende, siger Bjarne Ulrik Pedersen om revisorens rolle som rådgiver. Planerne, potentialet og drømmene er i hvert fald store hos den lille virksomhed i Ikast. Måske ender det med, at butikschefen i Fakta en gang skal sige, at dagligevareforretningen ligger lige skråt over for Bitlink. Herning Industrivej Nord 15. Birk Herning. Tlf Ikast Thrigesvej Ikast. Tlf Brande Torvegade Brande. Tlf Silkeborg Ballevej 2B Silkeborg. Tlf Ringkøbing Hugborgvej Ringkøbing. Tlf Skjern Bredgade Skjern. Tlf Tarm Nygade Tarm. Tlf Tilknyttet RevisorGruppen Danmark

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling

Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling Velkommen til Erhvervsrådets generalforsamling 2014 Dagsorden for generalforsamling 1. Valg af dirigent 2. Fremlæggelse af beretning for det forløbne år til godkendelse 3. Forelæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk

Bjerggade 4K, 6200 Aabenraa Tlf. 7362 2020, www.ehaa.dk Udviklingspark Aabenraa. Her kan du som iværksætter få sparring, inspiration, gode råd og vejledning eller leje kontorer og danne netværk med husets mange andre nystartede virksomheder indenfor mange forskellige

Læs mere

Den Nye Generation Ejerledere

Den Nye Generation Ejerledere Dato 28.03.2014 og 07.04.2014 kl. 08:30 til 11:00 og 11.04.2014 kl. 08:30 til 13:00 Sted Forskerparken 10, 5230 Odense M Pris Kr. 1.650,00 inkl. moms Baggrund og formål Fra det fynske erhvervsliv er der

Læs mere

PRIVATE BANKING HOLTE

PRIVATE BANKING HOLTE PRIVATE BANKING HOLTE Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus Bankdrift handler i bund og grund om tillid. Det er den altafgørende faktor for langt de fleste bankkunder, når de vælger bank. I

Læs mere

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011

Innovationsmiljø & Spinoff. Oktober 2011 Innovationsmiljø & Spinoff Oktober 2011 Præsentation af Innovation MidtVest A/S (IMV) 2 Innovationsmiljøordningen ordningen Formål at skabe og udvikle flere videnstunge iværksættervirksomheder med unikke

Læs mere

Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!"

Veje til vækst Tag dit pæne tøj på! Veje til vækst "Tag dit pæne tøj på!" 21. november 2013 Per Tønsberg Frandsen Lidt om mig 1 Tag dit pæne tøj på 2 Tag dit pæne tøj på 3 Agenda Finansieringskilder Finansieringen Den rette finansiering

Læs mere

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe!

Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Følg de 5 nemme tips, og bliv glad for kunsten på dine vægge længe! Her får du opskriften på, hvad du skal gøre for at købe det maleri, der er det helt rigtige for lige præcis dig. Rigtig god fornøjelse!

Læs mere

PRIVATE BANKING AARHUS

PRIVATE BANKING AARHUS PRIVATE BANKING AARHUS Private Banking i Ringkjøbing Landbobank, Aarhus I Ringkjøbing Landbobank tilbyder vi et godt og afprøvet setup til erhvervs- og privatkunder, holdingselskaber, fonde og foreninger

Læs mere

Fokus på din forretning

Fokus på din forretning Fokus på din forretning 1.000 mindre virksomheders syn på udfordringer og muligheder i hverdagen og fremtiden Maj 2014 Mindre virksomheder i Danmark vejrer morgenluft Mindre virksomheder er vigtige for

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

PartnerReview Det positive signal

PartnerReview Det positive signal PartnerReview Nr.1.05 Rådgivende revisorer Det positive signal En revideret årsrapport er ofte et nødvendigt kvalitetsstempel i forhold til kunder og andre erhvervsmæssige samarbejdspartnere En revideret

Læs mere

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009

Finansiering af opstartsvirksomheder. Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Finansiering af opstartsvirksomheder Bjarne Henning Jensen, Vækstfonden 19. august 2009 Overblik Vækstfonden skaber flere nye vækstvirksomheder i Danmark. Vi opsøger og investerer i perspektivrige virksomheder,

Læs mere

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden

Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007. Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Finansiering af egen virksomhed Microsoft Partnermøde, maj 2007 Søren Steen Rasmussen Vækstfonden Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden medfinansierer små og mellemstore virksomheder Vækstfonden fokuserer

Læs mere

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER

Springbræt til vækst. Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark PLATINSPONSORER GULDSPONSORER PLATINSPONSORER Springbræt til vækst GULDSPONSORER Fem fortællinger om virksomheder, der har fået hjælp til vækst af CONNECT Denmark CONNECT Denmark er en landsdækkende nonprofit-organisation, som samler

Læs mere

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013

Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 Mini-guide: Sådan skal du investere i 2013 På den lange bane kan det give et større afkast at sætte opsparingen i aktier end at lade den stå uberørt i banken. Vi giver dig her en hjælpende hånd til, hvordan

Læs mere

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer:

SPRINGBOARD. D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged. Platinsponsorer: SPRINGBOARD D. 23. FEBRUAR 2010 v/ Jens Christian Foged Platinsponsorer: CONNECT Denmarks netværk består i dag af 800 personer i 320 virksomheder 7 pitch/15 feedback ALCORLAB DNA Building Blocks for Life

Læs mere

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst

Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst Beliggenhed, beliggenhed, beliggenhed -der skal mere til at skabe vækst SDU i Kolding har fokus på entreprenørskab, ledelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder og vi er klar til at samarbejde

Læs mere

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S

Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Kort præsentation af Icebreak Invest A/S Visionen Hovedparten af et isbjerg er som bekendt skjult under vand sådan er det ofte også med værdier i virksomheden hovedparten af værdierne er skjulte og ikke

Læs mere

VORES NET ER KOMPLET!

VORES NET ER KOMPLET! D A N M A R K VORES NET ER KOMPLET! Med 18 veluddannede service- og salgspartnere i Danmark, er PALFINGER tæt på kunderne i hele landet. PALFINGER tilbyder således den bedste service, kvalitet og teknologi

Læs mere

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015

Danmarks Jægerforbund Resultat hold 31-05-2015 Placering Nr Navn Foreningsnr Foreningsby Skydning Junior Hold Træf Skud Træf Skud 1 23 Vamdrup Junior 87 128 94 Kasper Hjorth 4308 Vamdrup og Omegns Jagtforening 35 42 100 Mikkel Dall 4308 28 43 96 Frederik

Læs mere

Baggrundsinformation og vejledning

Baggrundsinformation og vejledning Baggrundsinformation og vejledning KOM STÆRKT FRA START Kompetencer og startkapital til sociale iværksættere FÅ HJÆLP TIL BEDRE RESULTATER Forretningsudvikling for socialøkonomiske virksomheder Ansøgningsprocessen

Læs mere

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360

360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 360º TALENTUDVIKLING MOD, VILJESTYRKE OG AMBITIONER. BLIV TRAINEE I BDO OG FÅ UDVIKLET DIT TALENT 360 SOM TRAINEE HOS BDO BLIVER DU EN DEL AF ET STÆRKT NETVÆRK - LOKALT OG INTERNATIONALT. DU VIL KONSTANT

Læs mere

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer

Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole. Velkommen til alle jer Generalforsamling i Skelund Landsbyforening 20 marts 2014 i Den Bette Skole Velkommen til alle jer Skelund Landsbyforening vil gerne byde alle nye borgere velkommen til Skelund og omegn Skelund er en aktiv

Læs mere

Det vil glæde mig...

Det vil glæde mig... s Det vil glæde mig... Kære leder Det vil være en glæde for mig sammen med Dig - at designe en unik workshop tilpasset din virksomhed og jeres udfordringer Lad Dig inspirere af workshops, som andre allerede

Læs mere

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde

Missionen er lykkedes når du leder din virksomhed med vision, kvalitet og viljen til at vinde business AHead Consulting & Concept Development www.b-ahead.dk Kontaktperson: Henning Jørgensen E-mail: mail@b-ahead.dk Tlf.: +45 40 54 84 80 Velkommen hos business AHead Missionen er lykkedes når du leder

Læs mere

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug?

Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Skal pensionskasserne redde og eje dansk landbrug? Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Dansk Farm Management A/S Mail: toa@agrofond.dk Tel: +45 4010 7877 Mail: hcj@agrofond.dk Tel: +45 2165 0022 1 Danske

Læs mere

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk

KLOKKEBJERGS TLF. NR. 9735 1688 www.klokkebjerg. E.mail: Info@klokkebjerg.dk ÅRG. 29 INFORMATION Klokkebjergs bestyrelse er: Henning Hansen, Esbjerg (formand) Svend Engrob, Tarm (næstformand) Birgit Storbjerg, Ølgod Frida Skade, Skjern Torben Hvergel, Ringkøbing Bestyrelsen for

Læs mere

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest

Partner Review 01/09. 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest Partner Review 01/09 03 Fuld fokus på din skat 04 succes med infomøder om skattereform 06 Fandenivoldsk langt mod vest 08 Når revision bliver mere end tal 10 Når gråt guld glimter 12 tal-kunst Rådgivende

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter.

Resultatkontrakt. Vedrørende. Midtjysk Iværksætterfond. 1. januar 2012-31. december 2014. Journalnummer: 1-33-70-7-12. Kontraktens parter. Resultatkontrakt Vedrørende Midtjysk Iværksætterfond 1. januar 201231. december 2014 Journalnummer: 13370712 Kontraktens parter Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Eannr: 5

Læs mere

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K

Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K Produktivitetskommissionen Att: Formand Peter Birch Sørensen Bredgade 38, 1 DK 1260 København K København, fredag den 8. marts 2013 Kære Peter Birch Sørensen. Tak for din henvendelse af 11. februar 2013,

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Skriv ansøgningen ANSØGNING

Skriv ansøgningen ANSØGNING ANSØGNING Skriv ansøgningen Du har ikke 15-minutes-of-fame, men 15-seconds-of-attention, når din ansøgning læses af den rekrutteringsansvarlige! Derfor handler det om at bruge disse værdifulde sekunder

Læs mere

Venturefinansierede virksomheder i Danmark

Venturefinansierede virksomheder i Danmark APRIL 2014 Venturefinansierede virksomheder i Danmark Hvem er de? Og hvem er personerne bag? Hvad investerer danske VC ere i? Denne analyse giver et indblik i, hvordan ventureinvestorernes præferencer

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Skjern Bank - Carsten Jensen Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive Ørskov Gruppen A/S Bord 1 Eksklusive ABC

Læs mere

Vækst og Forretningsudvikling

Vækst og Forretningsudvikling Vækst og Forretningsudvikling Uddrag af artikel trykt i Vækst og Forretningsudvikling. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger

Læs mere

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling

Step by Step - en faseopdelt tilgang til forretningsudvikling EPI-center Danmark er et dynamisk og udviklende branchekontorfællesskab for iværksætter- og mikrovirksomheder, der arbejder inden for online salg og markedsføring. Vores kontorfællesskab strækker sig over

Læs mere

Skjern Håndbold Navn Bord nr.

Skjern Håndbold Navn Bord nr. Skjern Håndbold Navn Bord nr. Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Linie Kemi A/S Bord 2 Exclusive Nykredit A/S-Kirsten Ostersen Bord 2 Exclusive Esben Lunde Larsen Bord 3 Exclusive Skjern Håndbold - Poul Frandsen

Læs mere

Månedens. Galleri Lars Falk

Månedens. Galleri Lars Falk Tekst: Erik S. Christensen, Layout: Poul Erik Dybdal Pedersen Galleri Lars Falk Lars Falks galleri hører til en af byens nye gamle butikker. Konceptet bygger dog på det fællestræk hos os mennesker, at

Læs mere

Nyhedsbrev for maj 2010

Nyhedsbrev for maj 2010 Nyhedsbrev for maj 2010 Indhold i denne udgave Hvad er meningen med din virksomhed 1 Innovation er kreativitet der lykkes 2 Den hovedløse leder 2 Coaching eller mentoring 3 Når vi arbejder med forandring

Læs mere

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06

PartnerReview. Nyt stærkt hold i Herning. Rådgivende revisorer. Nr. 2.06 PartnerReview Nr. 2.06 Nyt stærkt hold i Herning Statsautoriseret revisor Allan Bjørn og partner Thorkild Lundsgaard, statsautoriseret revisor, er nye navne til en ny, stærk holdopstilling hos Partner

Læs mere

innovationsfonden.dk

innovationsfonden.dk VÆR NYSGERRIG innovationsfonden.dk DANMARKS UDFORDRINGER Innovationsfonden investerer i iværksættere, forskere og virksomheder, der har viden og idéer til at løse samfundsudfordringer og skabe vækst og

Læs mere

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet

Landsdækkende. Skarp uden at være firkantet 1 Landsdækkende Skarp uden at være firkantet Albert Pedersen stiftede i 1962 AP Statsautoriserede Revisorer. Med årene har opgaverne udviklet og ændret sig, så AP i dag er et af landets førende revisions-

Læs mere

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014

Få succes med dit ejerskifte. Ejerskifteanalyse 2014 Få succes med dit ejerskifte Ejerskifteanalyse 2014 1 Forside: Virksomheden Jydsk Planteservice, der har fået Vækstlån til et ejerskifte. Læs mere på vf.dk Vækstfonden Juli 2014 Tryk: Kailow Oplag: 4.000

Læs mere

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger

I 1999, da Per Kirkebys tilbygning til Vesthimmerlands Museum blev indviet, blev Kirkeby samtidig udnævnt til æresborger Aars er billedkunstneren Per Kirkebys sted. Allerede ved rundkørslerne på vej ind til den lille himmerlandske by bliver besøgende hilst velkommen af hans høje røde teglstenstårne. På Kimbrertorvet midt

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008

af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Partnerkapital finansiering af din vækstvirksomhed Finansieringsdag 08 Penge til vækst 3. oktober 2008 Om Vækstfonden Vækstfonden har et kapitalgrundlag på over 2 mia. kroner og er et af de største ventureselskaber

Læs mere

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931

Nygade Nygade 3 3ft 1975. 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 Nygade Nygade 3 3ft 1975 1981 Monti Birkelund udstykket fra 3a Sejergård (Ejler Nielsen) Thomas Juhl Wentzelsen (2009) Nygade 5 3fs 1931 1931 S. Theisen, tømrermester 1958 Peter Knudsen, fhv. husmand Johanne

Læs mere

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren

en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren en bedre dialog med iværksætteren Guide til bankrådgiveren 1 Kolofon Guide til bankrådgiveren, 2. udgave, juni 2014 ISBN 978-87-91887-60-4 Ophavsret: Finansrådet Publikationen kan hentes på Finansrådets

Læs mere

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder

Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Fra studerende til iværksætter Barrierer og muligheder Indledning ASE har spurgt knap 2600 universitetsstuderende om forskellige aspekter vedrørende start af egen virksomhed. Herunder hvor mange, der viser

Læs mere

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot.

2-6 SPILLERE. FORMÅL MED SPILLET At blive sidste spiller tilbage, efter at alle andre er gået bankerot. Hvis du kender Monopoly og vil spille lidt hurtigere: 1. Start med, at bankøren blander ejendomskortene og giver to til hver spiller. Spillerne betaler med det samme prisen for grundene, de modtager, til

Læs mere

Derfor skal du investere

Derfor skal du investere Derfor skal du investere Investering er ofte lig med store kursudsving og mange bekymringer. Er det ikke bedre blot at spare op og undgå risiko? Nej, for hvis du ikke investerer, mister du penge hver dag,

Læs mere

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen

Udfordringen med at fastholde branchens unge. Til kamp for bedre retshjælp. Advokater viser vejen til vækst. Skud fra Borgen # 2 Maj 2013 MAGASIN FOR ADVOKATVIRKSOMHEDER Til kamp for bedre retshjælp Advokater viser vejen til vækst Skud fra Borgen MF Ole Birk Olesen: Når det koster at vinde Outsourcing af juristarbejde påvirker

Læs mere

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre

Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt. Æ Kassehus Glyngøre Udvalget for Landdistrikter og Øer 2012-13 ULØ Alm.del Bilag 149 Offentligt Æ Kassehus Glyngøre Projekt beskrivelse Projekt titel: Projekt deltagere: Æ Kassehus Glyngøre Borger & Erhvervs forening Projekt

Læs mere

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri

Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Afsluttende rapport vedrørende projekt Nutidens og fremtidens energirigtige byggeri Projektets målsætning Målet med projektet har været at udvikle og etablere en udstilling af mindst 15 virksomheder i

Læs mere

Ideerne bag projektet

Ideerne bag projektet Projektledere: Sanne Brønserud Larsen, Konsulent, KL Søren Teglskov, Konsulent, Skolelederforeningen Konsulenter: Andreas Rønne Nielsen, Partner, Wanscher & Nielsen Tore Wanscher, Partner, Wanscher og

Læs mere

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank

Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank NASDAQ Copenhagen London Stock Exchange Øvrige interessenter 25. februar 2015 Meddelelse om afholdt ordinær generalforsamling den 25. februar 2015 og om bestyrelsen i Ringkjøbing Landbobank Afholdt ordinær

Læs mere

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53

Forord...1. 4. Konkurrencegenet vågner... 29. 5. Iværksætteri er også et fag...41. 6. Forretningen eksploderer...53 Bog 1 af 3 Forfattere : Casper Blom og journalist Carsten Lorenzen Udgiver, salg og distribution: Casperblom.dk Forlag: Video2web.dk Korrekturlæsning: Maria Jensen Sat med The Serif 10/14 pt Trykt hos:

Læs mere

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation

25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation 25-års jubilarer i københavn - 2013 Af: Arne Iversen, StilladsInformation Torsdag den 14. november var der inviteret til jubilæumsreception i 1920-klubben. Tre af klubbens mere end 600 medlemmer har i

Læs mere

Strategidag 08 Bestyrelser

Strategidag 08 Bestyrelser Strategidag 08 Bestyrelser Fredag den 25. april 2008 Bente Zinck b.zinck@terranavtica.com www.terranavtica.com Tel: +45 30 13 51 00 Bestyrelse i Terra Navtica A/S Program: Kort præsentation af Terra Navtica

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Stafet For Livet samler først og fremmest penge ind via holdene. Holdene kan samle penge ved diverse aktiviteter for ud for stafetterne og ved at lave aktiviteter på

Læs mere

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf

Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Jeg er iværksætter til jeg falder om - Et interview med Peer Kølendorf Interviewet har formet sig som en dialog mellem Peer Kølendorf og Susanne Teglkamp både over mail og ved et møde. Vi vil gerne have

Læs mere

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden

Uddelingspolitik Spar Nord Fonden Uddelingspolitik Spar Nord Fonden December 2014 1 Spar Nord Fondens historie: Spar Nord Fonden oprindelig Nordjyllandsfonden er oprettet i 1990. Tilbage i 1980 erne var der et udbredt ønske fra mange sparekasser

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

DI præsentation 04.05.2010

DI præsentation 04.05.2010 DI præsentation 04.05.2010 Præsentation af Universal Robots Vækst hvilken slags vækst ønsker vi Generelle forhold SWOT Konklusion Idégrundlag Idegrundlaget er at udvikle robotter der er: Fleksible Lette

Læs mere

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv

Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv www.pwc.dk Kultur og adfærd Skab tillid til virksomhedens største aktiv Medarbejderne er virksomhedens største aktiv og udgør samtidig dens største, potentielle risiko. En virksomheds kultur er defineret

Læs mere

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net

Præsentation. www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Præsentation Niels Jørgen Sørensen www.firmaovertagelse.socialfonden.net www.detail-innovation.socialfonden.net Program for 13. februar 2007 i Bodø Projekt FIRMAOVERTAGELSE 1. Baggrund 2. Projektplan 3.

Læs mere

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING.

TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. 3 TRIN TIL ØGET OMSÆTNING. Tlf. 70 268 264 info@relationwise.dk København - London - Stockholm Introduktion Loyalitets-guruen Frederick Reichheld beskriver, at loyale kunder er en fantastisk profit-generator,

Læs mere

Hvad er meningen med din virksomhed?

Hvad er meningen med din virksomhed? Hvad er meningen med din virksomhed? De lærlinge, vi får nu om dage, er totalt umulige Anonym elinstallatør i Holstebro, marts 2006 Virksomheder skal have en mening! Det var det grundlæggende tema på en

Læs mere

Nyhedsbrev for december 2007

Nyhedsbrev for december 2007 Nyhedsbrev for december 2007 Indhold i denne udgave Nu er Christian Poulsen med igen. 1 Nyhed: Situationsbestemt ledelse. 1 Tillidsskabende ledelse. 2 Vi lærer det, mens vi gør det. 2 Nordelektro Strategiplakat.

Læs mere

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret)

Atter tydelig fremgang i antallet af jobannoncer Pr. måned % å/å Årsvækst i antallet af jobannoncer >> << Antallet af jobannoncer (sæsonkorrigeret) Dansk Jobindex Rekordhøjt antal nye jobannoncer København den 2.2.27 For yderligere information: Steen Bocian, Danske Bank 33 44 21 53, stbo@danskebank.dk Kaare Danielsen, Jobindex 38 32 33 6 kaare@jobindex.dk

Læs mere

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014

FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Side 1 af 5 FORMANDSBERETNING Ekstraordinær generalforsamling i Auriga Industries A/S den 7. oktober 2014 Slide 1 - Forside Kære aktionærer, medarbejdere og gæster: hjertelig velkommen til denne ekstraordinære

Læs mere

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011

Opdateret startliste for Kreds-/By-stævne 30. januar 2011 01 09:30 BANE HOLD KREDS 1 ISG 1 Jan T. Bertelsen HC 33 Ole Guldager Jensen HC 42 Henriette Mortensen DC 84 Peter Bæk HE 111 2 3 N Lakering A/S 1 Jimmy Lykke HE 96 Jens K. Poulsen HE 90 3 BE INSTALLATION

Læs mere

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse

Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Opdateret venteliste Seniorklubben pr. 15.05.14 NB! Giv venligst besked til Seniorklubben såfremt der sker ændring af telefonnummer og emailadresse Nr. i rækkenmedl.nr. Navn Tlf. Mobiltlf. E-mail Føds.dato

Læs mere

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk

Generalforsamling Sønder Felding Brugsforening 2013 http://www.sdrfelding-brugsforening.dk BERETNING 2013 Indledning Så blev det igen tid for en årsberetning fra bestyrelsen. I beretningen beskriver vi, hvordan det er gået vores forening og forretning i året 2013. Beretningen tager meget naturligt

Læs mere

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3

IKOM IINDEN IFOR PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SIDE 4-5 SIDE 6-7 SIDE 11 SIDE SOLID BANK SOLIDE SVAR 2-3 IKOM IINDEN IFOR BOLIG SIDE 4-5 SIDE 6-7 PRØV OS AF BOOK ET MØDE FÅ ET SOLIDT SVAR PENSION KOM INDEN FOR I EN SOLID BANK SOLID BANK SIDE 2-3 SIDE 11 INVESTERING SIDE 8-9 SIDE 10 ERHVERV SOLIDE SVAR EN

Læs mere

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner

Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner Muligheder og kriterier for Business Angels- og Venture finansiering Vækstfonden, Søren Steen Rasmussen, Partner November, 2010 10. november 2010 / side 1 Oversigt over Vækstfonden Vækstfonden er etableret

Læs mere

Det handler om ildsjæle

Det handler om ildsjæle Det handler om ildsjæle Talentudvikling, Holdsport & Erhvervsnetværk Et sponsorat skal være et dynamisk samarbejde til glæde og gavn for begge parter derfor er vores sponsorer ikke bare sponsorer men samarbejdspartnere

Læs mere

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT)

Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) 1 Det er os, der har fingrene i dejen - om medarbejderdreven innovation i team (MIT) Medarbejdere og ledere i Borgerservice i Silkeborg, Marianne Kristiansen og Jørgen Bloch-Poulsen 22.10.09 HK Kommunalbladet

Læs mere

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI

SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI SPONSORMATERIALE 2015 KARTING TEAM RACING WITH FERRARI FORMULA RACING RACING with FERRARI FORMULA RACING er et professionelt dansk racerteam stiftet og 100 % ejet af den danske importør af Ferrari og Maserati,

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA

INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST - Invester sammen med PFA STYRK DIN OPSPARING MED INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST PFA har stiftet Investeringsforeningen PFA Invest, som privatpersoner har mulighed

Læs mere

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak

Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Guide: Undgå at miste penge på bankkrak Spar Lolland var en af de sidste. Bølgen af bankkrak og fusioner er slut, spår fremtidsforsker. Men skulle heldet være ude, så får du her en guide til, hvordan du

Læs mere

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt.

Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Case Nikosax Danske Nikosax hjælper europæiske vognmænd med at få millioner af momskroner refunderet. Illumi har leveret den IT-platform, der gør det muligt. Illumis IT-platform henter pengene hjem Når

Læs mere

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne

Mobil e-handel. Af Jakob Schultz. Virksomhederne Af Jakob Schultz [ jakob.schultz@altomnet.dk ] Mobil e-handel Virksomhederne Motorola, AirClic, Symbol Technologies og Connect Thing har lagt 500 millioner dollar i et nyt m-commerce projekt. Projektet

Læs mere

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre

Uddrag fra Peters dagbog. Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre. Morfars forældre, dine oldeforældre Uddrag fra Peters dagbog Morfars farmor og farfar, dine tipoldeforældre Morfars forældre, dine oldeforældre Morfars oldeforældre, dine tip,tipoldeforældre Christian Worm og Maren Thinggaard Morfars mormor

Læs mere

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk

Fremtidens kapitalbehov. Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Fremtidens kapitalbehov Peter Kjeldbjerg Nupark Innovation A/S Nupark 51 pk@nupark.dk www.nupark.dk Finanskrisen har ændret mulighederne for finansiering Spillet har ændret sig Rekordlavt antal venture

Læs mere

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10

IVÆRKSÆTTERE. Heldigvis ved man ikke hvad man går ind til 04. 5 hurtige om iværksætteri 08. Det skal banken bruge når du starter virksomhed 10 M E R K U R A N D E L S K A S S E T I D S S K R I F T F O R N Y B A N K K U L T U R N R. 2 2 0 1 5 PENSIONSMEDLEMMER FRAVÆLGER FOSSIL ENERGI 14 SÆT OPSPARINGEN I FREMTIDENS BÆREDYGTIGE TEKNOLOGI 18 TEMA:

Læs mere

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret.

Projektledelse. Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Projektledelse Uddrag af artikel trykt i Projektledelse. Gengivelse af denne artikel eller dele heraf er ikke tilladt ifølge dansk lov om ophavsret. Børsen Ledelseshåndbøger er Danmarks største og stærkeste

Læs mere

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER

ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER ERHVERVSMENTORER SKABER RESULTATER - SÅ BRUG DEM! Trin-for-trin guide til brugen af frivillige erhvervsmentorer i beskæftigelsesindsatsen I denne guide kan du læse om, hvordan man gennemfører et erhvervsmentorforløb

Læs mere

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com

Præsentationsteknik. for dem som søger kapital. www.connectdenmark.com Præsentationsteknik for dem som søger kapital www.connectdenmark.com Søger man kapital må man være i stand til at præsentere sin idé for alle! I den periode hvor virksomheden søger kapital, vil det være

Læs mere

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning

Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015. v/jesper Busk, Formand DI Service. Indledning Side 1 af 14 Formandens beretning til generalforsamlingen for DI Service den 8. maj 2015 v/jesper Busk, Formand DI Service Indledning Velkommen til generalforsamling i DI Service. Jeg har glædet mig til

Læs mere

Spar tusindvis af kroner på banklånet

Spar tusindvis af kroner på banklånet Spar tusindvis af kroner på banklånet ankerne har meldt ud, at de ikke behandler alle kunder ens. ankkunderne opfordres derfor til at se sig godt for, hvis de ikke vil betale for meget for deres lån. Der

Læs mere

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug

Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Fondsfinansiering i Dansk Landbrug Henrik Mordhorst Dansk Farm Management A/S hos: Økonomidag den 4. marts 2014 1 Dansk Farmland K/S Navn: Dansk Farmland K/S Stiftet: Juli 2013. Eneinvestor: AP Pension

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Truck of the year 2008.

Truck of the year 2008. Den nye TGS. Truck of the year 2008. www.man.dk S for Sejrherre af Truck of the Year 2008 Ingen anden lastbilproducent har vundet prisen Truck of the Year 7 gange og det overrasker ikke. MAN har med den

Læs mere

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors

PROSPEKT. TradingAGROA/S. Investering i afgrødefutures. AgroConsultors PROSPEKT TradingAGROA/S Investering i afgrødefutures AgroConsultors TradingAGRO A/S HVORFOR? Peter Arendt og Anders Dahl har i en årrække investeret i afgrødefutures. I de seneste år har de genereret et

Læs mere

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten!

Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum. Brug billedkunsten! Kunsten ind i byggeriet og ud i det offentlige rum Brug billedkunsten! Foto: Anne Styrbech. På Syddansk Universitet finder man moderne dansk billedkunst overalt - både inde og ude. Denne fire meter høje

Læs mere

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private

Styrk din opsparing. - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing - PFA tilbyder nu investeringsforening til private Styrk din opsparing med PFA har stiftet, som privatpersoner har mulighed for at investere i. Bestyrelsen i består af direktør og tidligere

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand

Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Bogen om nøgletal Bogen om nøgletal af Jesper Laugesen og Anette Sand Regnskabsskolen A/S 2013 Udgivet af Regnskabsskolen A/S Wesselsgade 2 2200 København N Tlf. 3333 0161 www.regnskabsskolen.dk Redaktion:

Læs mere

Inspiration til fundraising for hold

Inspiration til fundraising for hold Inspiration til fundraising for hold Et af formålene med Stafet For Livet er at indsamle midler til bekæmpelse af kræft her spiller I som hold en vigtig rolle. En meget stor del af indtægterne til Stafet

Læs mere