Referat af afdelingsmødet i afd September 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af afdelingsmødet i afd. 73 17. September 2014"

Transkript

1 Fremmødt: 42 husstande, 47 personer. Sted: Aulaen på Virup Skolen Referat af afdelingsmødet i afd September Valg af dirigent og referent Søren Høgsberg fra hovedbestyrelsen er valgt som dirigent. Kasper Tangsig fra afdelingsbestyrelsen er valgt som referent. Søren orienterer om, at indkaldelsen er sket rettidigt og gennemgik dagsorden. 2. Godkendelse af forretningsorden for afdelingsmødet Forretningsordenen er enstemmigt godkendt. 3. Formandens beretning Kenneth, som er formand for afdelingsbestyrelsen orienterede om det forgangne år i afdelingen. Herunder er nogle af hovedpunkterne fra beretningen opridset. Tak til Ea, som har været med i bestyrelsen, men som har valgt at træde ud af bestyrelsen. Velkommen til blok B, som ikke var med på det sidste afdelingsmøde. Legeplads: Der har været sælgere ude fra 9 forskellige firmaer. Nu er vi nede på 4 tilbud, vi arbejder videre med. Legepladsen er på dagsorden senere på mødet. Hegnssyn: Træerne ud mod marken. Så vidt vi ved, er det vedtaget, men vi mangler stadig at få bekræftet at aftalen er indgået. Arrangementer: Gode arrangementer og god opbakning. Vi har fået en god vinduespudserordning. Beretningen er enstemmigt vedtaget. 4. Godkendelse af budget 2015 Budgettet fortæller, at der ikke sker noget i forhold til huslejen. Der er en vedligeholdelsesplan, som siger, om man skal optage nye lån, eller om der er penge til det vedligehold, der skal udføres. Derudover er der en henlæggelseskonto, som handler om, hvor mange penge, der lægges til side.

2 De grønne konti har vi fuldstændig råderet over. Vi kan beslutte, hvorvidt vi vil have en ejendomsfunktionær eller ej, og om vi selv vil rydde sne eller ej. Vi har ikke noget afsluttet regnskab for 2013, da vi er en nybygget afdeling, så derfor har vi kørt på byggeregnskab indtil For 2014 kommer der et regulært regnskab, som bliver fremlagt på næste ordinære afdelingsmøde. Der er nogle ændringer i forhold til budgettet for Husk at kigge på tal og ikke kun på procenter. Den gule blok kan påvirkes via adfærd. El, varme osv. De røde har vi ingen indflydelse på. Det er poster som skatter, lån, administrationsbidrag mv. Der justeres på nogle konti for at undgå små huslejeændringer. Huslejen dækker alle udgifterne. Der er en renteindtægt på i 2015, fordi vi lægger penge til side. Det er budgettet i rå tal. Man kan se en detaljeret udgave på boligkontorets hjemmeside à beboer à Regnskab og budgetter. Der kan man se det udfoldede budget og det udfoldede regnskab for vores afdeling. Der er afsat til et skur i 2015 i vedligeholdelsesplanen. Ingen ved, hvad det er for et skur. Der er også afsat til en plæneklipper. Grundejerforeningen skal muligvis betale boligforeningen for at græsset bliver slået. Solcellerne, der er afsat penge til i vedligeholdelsesplanen, producerer ikke strøm til de huse, de står på, men derimod fælles forbrug af strøm. Der blev spurgt ind til, at der er afsat i almindeligt vedligehold, mens der forbruges på vedligeholdelsesplanen. Vedligeholdelseskontoen bruger af pengene fra henlæggelse til planlagt vedligehold hvor der i 2015 hensættes kr. Der spørges ind til Tonis opgaver. Toni har opgaver i forhold til indflyttersyn og fraflyttersyn. Derudover er der nogle opgaver i forhold til fælles drift. I andre afdelinger, hvor ejendomsfunktionæren ikke er tilknyttet, skal inspektøren udføre opgaverne i forbindelse med fraflytning, og det er ofte dyrere end at have en ejendomsfunktionær til arbejdet. Der var to stemmer imod budgettet og vedligeholdelsesplanen. Tre undlader at stemme. Resten stemte for. Budgettet og vedligeholdelsesplanen er vedtaget. 5. Vedtagelse af fremtidsstrategi Strategien for fremtidssikring skal sikre, at der er nok penge fremadrettet til at vedligeholde bygningerne. Der var spørgsmål til, om man ikke burde vedtage strategien, før man vedtager budgettet, hvor planen indgår. Der bliv ligeledes stillet spørgsmål til, om stigningen af henlæggelser vil øge huslejen. Det vil den ikke. Afdelingsmødet pålægger bestyrelsen at sørge for, at der ikke kommer forslag, som indvirker på budgettet efter at budgettet er vedtaget ved fremtidige afdelingsmøder. Fremtidsstrategien var ikke enstemmigt vedtaget.

3 6. Indkomne forslag a. Maling af vægflader Jonas, som bor i nummer 117 forklarede forslaget. Der er meget genskin fra væggen. Det er et problem på flere flader end ved nummer 117. Alle de forskudte huse ud mod marken har problemet. Der er også vægflader mod øst, hvor det ikke generer. Forslaget blev enstemmigt vedtaget. b. Havereglementer Kasper forklarede om det nye havereglement, at det er lavet på baggrund af, at man hellere vil have tillid til at haverne kan blive flotte, hvis de ikke skal overholde en lang række paragraffer. Derfor har arbejdsgruppen lavet et nyt reglement, som skal erstatte det gamle. Der blev stillet spørgsmål til, om man har ret til hæk og det har man stadig ifølge det nye reglement. Havereglementet blev enstemmigt vedtaget. c. Finansieret råderet Inger, som har stillet forslaget, forklarer at råderetten er der i forvejen men finansieret råderet er, at boligforeningen låner penge ud til råderetten. Man laver en opstilling på, hvad man gerne vil ændre. Man kan mindst låne kroner. Boligkontoret går ind for det, da det kan være med til at forskønne de boliger, man bor i. Tanken i Ingers tilfælde er at bruge pengene til at få flere skabe op. Men der er mange andre ting, man kan bruge penge på. Der er dog et loft på, hvor meget huslejen må stige på grund af råderet. Der er også et loft for, hvor meget afdelingen kan udlåne. Lejemålet afholder alle udgifter inklusiv renter. Pengene lånes af afdelingen og ikke boligkontoret. Udgiften vil følge lejemålet. 35 stemmer for forslaget. 32 stemmer imod forslaget. 16 undlader at stemme. Forslaget er vedtaget. d. Husnumre Heidi har foreslået at husnumrene kommer på ydersiderne af skuret fra bolig nummer 163 til 179. På de nye ejerboliger er der et sort nummer på skuret. Forslaget er vedtaget. Fire undlod at stemme. e. Forslaget vedrørende skilte fra Erna Det blev på sidste ordinære afdelingsmøde vedtaget, at der skulle sættes skilte op ved p- pladserne ud for blok b. Kenneth har snakket med Finn om det, og p- pladserne er tinglyst til blok b, så vi må gerne sætte dem op. Afdelingsbestyrelsen har modtaget et tilbud på skilte, som var meget dyrt, og derfor har afdelingsbestyrelsen bedt boligkontoret om at finde et bedre tilbud. Forslaget skal ikke til afstemning, da det er vedtaget på sidste møde. Afdelingsmødet pålægger bestyrelsen at fremskynde processen, så skiltene kommer op hurtigst muligt.

4 f. Forslag: Ændring af prioritet vedr. Legeplads Erna ønsker at de , som er afsat til legeplads i byggeprojektet, ikke bliver brugt på legeplads men på de mangler, som ikke er udbedret. Kenneth oplyser at de ifølge Finn er øremærket til legeplads. Forslaget skal ikke til afstemning. g. Forslag: Legeplads skal ikke placeres ved varmemesterens hus Erna ønsker ikke at legepladsen skal lægges der, hvor afdelingsbestyrelsen har projekteret den. Kenneth oplyser, at bestyrelsen har debatteret problematikken en del gange, og oprindeligt var planen at den skulle ligge ved Blok F, men bestyrelsen ønsker en legeplads i forbindelse med et fællesområde, derfor er placeringen planlagt ved varmemesterens hus. Der blev stemt om, at legepladsen ikke må placeres ved varmemesterens hus. 11 stemmer for forslaget en stor gruppe stemte imod. Forslaget er nedstemt, og legepladsen kan fortsat placeres på denne plads, hvis det godkendes i grundejerforeningen. h. Husdyrhold Alle forslag blev lagt sammen. Hvis man har anskaffet sig et husdyr i en periode, hvor det er vedtaget, at man må have husdyr, så skal man ikke skille sig af med disse husdyr, hvis der på et senere afdelingsmøde vedtages, at der ikke må holdes husdyr. Der var en debat om husdyr, som endte ud med en afstemning om forslagene i følgende rækkefølge. Første afstemning: Man må holde husdyr i afdelingen. 35 stemmer nej. 42 har stemt ja. Det er tilladt at holde husdyr i afdeling 73. Afdeling 15 har et reglement for husdyrhold, som det vil være relevant at se på. Der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal lave et reglement. Alle er velkomne til at deltage. Reglementet skal være færdigt senest 1. december. Forslag: Hvor mange husdyr må man holde pr. lejemål. 55 stemte for ét husdyr pr. lejemål. Forslag: Må man holde friløbende kat. Man må ikke holde friløbende kat. Stort flertal imod. i. Forslag til beplantning. Forslaget tog stilling til, at man ville arbejde videre med den flotte plan, som blev fremlagt på mødet. Etape 1 sættes i gang, og vi stoler på, at vi kan hjælpe hinanden med at holde arealerne. Forslaget er vedtaget.

5 7. Valg a. Valg af bestyrelsesmedlemmer: Alle fire nuværende bestyrelsesmedlemmer genopstiller. De fire medlemmer er valgt. Der mangler et bestyrelsesmedlem til den plads, som Erna har overtaget fra Ea. Christian Sørensen, som bor i nummer 145, blev valgt til denne plads. b. Valg af suppleanter Der blev valgt to suppleanter. Første suppleant: Karsten Jensen 101 Anden suppleant: Rikke Pedersen 155 Den nye bestyrelses medlemmer: Kenneth Jegstrup Jensen, Heidi Erler, Pernille Benkjer, Preben Sahl, Jan Torsten Frederiksen, Kasper Tangsig, Christian Sørensen, Kristian Nors Skov, Jonas Westh Sloth, Rikke Pedersen (suppleant) og Karsten Jensen (suppleant). 8. Eventuelt Varmeanlæg Der skal kigges på varmeanlægget, da afkøling skal stå på et minimumgennemsnit på 30 grader. Chris har sagt til en beboer, at han vil rundsende mail, når vi igen skal begynde med at have varme på. I den mail skal der være en manual. Susanne i nr. 179 har selv lavet en manual, som hun vil give til bestyrelsen. Asfaltkant Der bliver spurgt om der bliver lavet en kant, da det stadig er for høj en kantsten til biler. Det skulle efter sigende være den højde som der er tilladt. Vand igennem loftet I flere boliger er der eller har været problemer med vand der drypper igennem loftet. Hvem skal betale for ødelagte møbler, gulve, lofter m.m. Har boligforeningen en forsikring til det? Kan ikke være rigtigt at vi selv skal betale, og det kan heller ikke være rigtigt, at vi skal betale fuld husleje, for noget der ikke er i orden. Søren Høgsberg (vores dirigent til mødet) vil tage det med i/til byggesagen/teknikkerne. Han foreslår derudover også, at man skriver overordnede/generelle ting ned og sender det til afdelingsbestyrelsen, som så kan give det videre til ham, så vil han tage sig af det. Afdelingsbestyrelsen takker for et godt og konstruktivt men langt møde.

6

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012

REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 Dagsorden: REFERAT AF ORDINÆRT AFDELINGSMØDE I PAB AFD. 14 TORSDAG DEN 27. SEPTEMBER 2012 1. Velkomst 2. Valg af ordstyrer 3. Valg af referent og stemmetællere 4. Godkendelse af endelig dagsorden 5. Bestyrelsens

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27.5.2014

Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Referat af generalforsamling den 27.5.2014 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg og referent 3. Aflæggelse af bestyrelsens beretning for perioden 1. maj 2013 til 30. april 2014. 4. Endelig

Læs mere

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010

Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Referat af afdelingsmøde den 9. september 2010 Dagsorden: 1. Velkomst og valg af dirigent. 2. Valg af stemmeudvalg og referent. 3. Afdelingsbestyrelsen årsberetning. 4. Godkendelse af afdelingens driftsbudget

Læs mere

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00

Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række. Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Ordinært beboermøde i VA afd. 4 Række Onsdag d. 19. marts kl. 19.00 Referat Der er repræsenteret 29 hustande på beboermødet. 58 stemmer i alt udleveret. Astrid Hansen bød velkommen til beboermødet 1. Valg

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 19 Skødstrup onsdag, den 11. september 2013 Tilstede: 20 husstande Afdelingsbestyrelsen: Thomas Bruun Hansen (TH) Simon Dagø (SD) Klaus Langberg (KL) Bo Danielsen (BD)

Læs mere

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013

Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Referat af afdelingsmøde i Nordhavnsgården den 19. september 2013 Fremmødte beboere: 30 1. Valg af dirigent Anita Heisterberg blev valgt som dirigent og konstaterede, at mødet var lovligt indvarslet. 2.

Læs mere

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013

Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Referat af afdelingsmøde Afdeling 2 Præstehaven tirsdag, den 10. september 2013 Tilstede: 26 husstande Afdelingsbestyrelsen: Else Christensen Flemming Hansen Lene Hansen Lars Christensen Jytte Secher Anders

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum CARLSHØJ Afdeling D Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 5. september 2013 kl. 18.30 på Fuglsanggårdsskolen, lok. 23+24, Askevænget 10, Virum Til stede var beboere fra 19 lejemål.yderligere 5

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012

Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 side nr. 3 Referat af repræsentantskabsmøde 21. juni 2012 Mødet blev afholdt i boligorganisationens mødelokale, Frydenlunds Allé 8, 8210 Aarhus V. Indkaldelse af 22. maj 2012 samt revideret dagsorden af

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00.

Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Referat af regnskabsmøde På AKB Stjernen vedr. regnskab 2011 Tirsdag d. 8 maj 2012 kl. 19.00. Dagsorden for mødet: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af dagsorden. 3. Valg af referent. 4. Valg af stemmeudvalg.

Læs mere

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230.

Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Andelsboligforeningen Hørsholm Kokkedal Afdeling 9 Hørsholm Kokkedal Referat af ordinært afdelingsmøde torsdag den 16. september 2010 kl. 19.00 afholdt i Selskabslokalet, Byengen 230. Til stede: 27 husstande

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8

Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Postfunktionærernes Andels-Boligforening afd. 8 Afdelingsbestyrelsen Tranumparken 22-2660 Brøndby Strand Brøndby Strand, den 30. september 2013 Referat af afdelingsmøde i PAB afd. 8 den 16. september 2013

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget

DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Kære afdelingsbestyrelse DUAB-retningslinie nr. 10 til afdelingsbestyrelserne: Afdelingens budget Hellerup 20.05.2008 DUAB s organisationsbestyrelse har besluttet disse retningslinier, som har betydning

Læs mere

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3

Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Carlshøj Afdeling A1-A2-A3 Referat af ekstraordinært afdelingsmøde torsdag den 31. maj 2012 kl. 19.00 på Lyngby Stadion, Lundtoftevej 53, restauranten 1) Velkomst Afdelingens fungerende formand Lone Sode-Olsen

Læs mere

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015

Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Aalborg Sejlklub ordinær generalforsamling 12. marts 2015 Dagsorden ifølge vedtægterne 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab for

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING torsdag den 2. april 2009 KL. 19.00 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg

Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg Illustrationer: Claes Movinnvi Referent: Elizabeth Hjortborg 1 Til medlemmerne. Der indkaldes hermed til Studiebyens ordinære generalforsamling: Tirsdag den 20. marts 2013, kl. 19.30 i Helleruplund Kirkes

Læs mere

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens

Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens 16-67 Generalforsamling, onsdag den 6. maj 2015, kl. 18.00 på Hotel Vojens Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Aflæggelse af bestyrelsens årsberetning 3. Endelig godkendelse af årsregnskab samt forelæggelse

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S

A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S A/B Egilshus Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 10. april 2013, kl. 18:30 Kulturhuset, Islands Brygge 18, 2300 København S På generalforsamlingen var repræsenteret i alt 94 stemmeberettiget

Læs mere

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2

1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 1-1015 Egeløvparken Ordinært regnskabsmøde i Egeløvparken Mandag den 27. maj 2013 kl. 19:00 Beboerlokalet under hjælpemiddelcentralen 2 Velkommen til ordinært smøde Afdelingsmødet er afdelingens øverste

Læs mere

Referat Afdelingsmøde afdeling 7

Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Referat Afdelingsmøde afdeling 7 Vedrørende: Afdelingsmøde i afdeling 7 Sted: Mødelokale 2, Treschowsgade 2 Dato: Den 23. januar 2014, kl. 19.00 Deltagere: Dagsorden: Referent: 15 beboere samt bestyrelsen

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A A V{)Ki\TFfR A T REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I A/B NJAL L/SAGA A År 2013, mandag den 21. oktober, kl. 19:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Islands Brygges Kulturhus, Havnefronten, Islands

Læs mere