Mastercam Øvelsesvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Mastercam Øvelsesvejledning"

Transkript

1 Mastercam Øvelsesvejledning Fræsning og Design version 9 MASTERCAM V9 ØVELSER 1

2 2 MASTERCAM V9 ØVELSER

3 Indhold: 1. Indledning Konfiguration Brugerfladen Menuerne Analyser Geometri Fil Modificer Transform Slet Skærm Værktøjsbaner NC menu Indstilling af Kplan og Gview D konstruktion Eksempel nr Eksempel nr Eksempel nr Eksempel nr Øvelser D konstruktion Eksempel nr Eksempel nr Konturfræsning Eksempel nr Eksempel nr Boring Eksempel nr Lommefræsning Eksempel nr Eksempel nr Andre typer lommefræsning Overflader og overfladefræsning Swept overflade Coons overflade Swept D swept værktøjsbane Ekstra øvelser med vejledning Hårtørrer Trådmodel Overflademodel Vifte Trådmodel Overflademodel Ekstra øvelser uden vejledning Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt 7- Lygte Projekt Projekt Projekt 10 - Juvel Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Projekt Ekstra øvelser 2d tegning 179 MASTERCAM V9 ØVELSER 3

4 4 MASTERCAM V9 ØVELSER

5 1. Indledning 1.1. Konfiguration Hvis du fra hovedmenuen vælger Skærm Konfigurér får du følgende dialog frem: Du kan så klikke på de enkelte faneblade, for at ændre på indstillingerne. De enkelte faneblade indeholder: Knapper/Taster NC Indstillinger CAD Indstillinger Start/Exit Skærm Tildelinger Tolerancer Hvilke funktioner, der er tildelt hvilke knapper i værktøjsbjælken og hvilke tastekombinationer og funktionstaster (så som Alt-F4, som lukker Mastercam denne funktion kan ikke ændres, da det er en Windows standard). Forkellige indstillinger vedrørende værktøjsbaner, bl.a. hvilke default indstillinger der skal være for de forskellige typer værktøjsbaner, og hvad default værdierne af de brugerdefinerede variable skal være. Indstillinger for tegning og målsætning af tegninger. Ting som sker ved start eller afslutning af Mastercam. Det er også her du stiller AutoGem funktionen og vælger, hvilken teksteditor du vil bruge. Forskellige indstillinger af brugerfladen, så som hvilken font der skal brugers i menuerne, og hvilke farver der skal anvendes til hvad. Her stiller du, hvor meget af computerens hukommelse, der skal bruges til hvilke ting. Bl.a. hvor mange elementer du kan gå baglæns og fortryde sletningen af. Indstillinger for, hvor præcist geometrien skal tegnes. MASTERCAM V9 ØVELSER 5

6 Kommunikation Filer Plotter Opsætning Kommunikation med en maskine gennem computerens serielle port. Disse indstillinger kan også være konfigureret i postprocessoren. Hvilke filer der bruges til hvad (bl.a. menuer og dialoger), samt hvor filerne ligger på harddisken. Her er indstillingerne for din plotter. Hvis du markerer feltet Brug Windows driver kan du bruge en printer som plotter, og det bliver meget lettere at sætte indstillingerne (da der er meget færre af dem). Hvis du har tænkt dig at eksperimentere med flere forskellige konfigurationer, er det en god ide at gemme de rettede konfigurationer under et andet navn. Dette gøres nederst i konfigurationsdialogen Brugerfladen Værktøjsbjælke Menufelt Sekundærmenu Tegneområde Prompt område Værktøjsbjælke: Her er der ikoner for forskellige funktioner. Det har samme effekt at klikke på en ikon, som at vælge funktionen i hoved- eller sekundærmenuen, men er ofte hurtigere, da funktioen kan ligge i en undermenu eller kræve et videre valg (som f.eks. de forskellige ikoner for Gview og Kplan). Sideskift-knapperne og bruges til at komme til de andre knapper i værktøjsbjælken. Menufelt: Her ses menuerne i Mastercam. Man kan åbne et menupunkt ved at klikke på det med musen, eller ved at trykke på den tast på tastaturet, som er understreget i menuen. Over menufeltet er der en linie, som enten indeholder titlen på den menu man er i, eller en prompt om, hvad man skal gøre (så som at vælge et punkt). Se også 1.3. Menuerne, side 7. Sekundærmenu: Her er forskellige hyppigt brugte funktioner, og statusvisning for disse. Prompt område: Her indtastes svarene på forskellige spørgsmål, så som koordinaterne til et punkt; Mastercam viser også ofte informationer her, så som hvad man er ved at lave. 6 MASTERCAM V9 ØVELSER

7 Tegningsområde: Her ses den tegning, du er ved at lave. BEMÆRK: Tegningsområdet er vist hvidt overalt i denne øvelsesvejledning, men er normalt sort. Dette er af hensyn til læsbarheden af øvelsesvejledningen Menuerne De forskellige menuer i hovedmenuen og en kort beskrivelse af deres indhold er: Find oplysninger om position, type osv. af et eller flere elementer. Tegn et eller andet. Gem, hent, konverter, udskriv osv. Små ændringer, normalt kun af få elementer. Store ændringer, kan være af grupper af mange elementer. Slet et eller andet eller fortryd at du slettede noget. Hvordan tingene ser ud. Indeholder også Konfigurér. Hvis der skal arbejdes med solids. Dette modul er et udvidelses modul. Lav værktøjsbaner på emnet.* Simulering, editering og postprocessering af værktøjsbaner.* *) Ikke tilgængelige i Design versionen af Mastercam. Når et punkt skal udvælges (f.eks. et endepunkt for en linie du vil tegne), kommer punkt menuen frem ved at klikke Hovedmenu Analyser Punkt: Det felt, der er markeret med hvidt, er den aktive udvælgelsesmetode. Hvis Autocursor funktionen er slået til, vil den skift mellem metoderne, når man flytter cursoren hen over et punkt, der svarer til en metode dette er praktisk, da man ofte skal tegne geometrien, så linier og buer er forbundet med hinanden. Hvis du klikker på en af metoderne i punkt menuen, vil kun punkter der passer til den beskrivelse kunne vælge Autocursor funktionen er midlertidig slået fra. Skitser metoden vælger cursorens position, uden hensyntagen til eksisterende geometri. Ved forskellige funktioner kan der komme andre typer udvælgelsesmenuer frem. En af dem er: Kun menuen (Hovedmenu Analyser Kun). Når et eller flere elementer skal vælges, har man ofte den mulighed, at vælge menupunktet Kun. Man kan så definere, at kun en bestemt type af elementer skal kunne udvælges, eller at kun elementer med en bestemt farve eller på et bestemt lag skal kunne udvælges. Dette bruges oftest ved komplicerede tegninger, hvor der kan være flere forskellige elementer i den samme position på skærmen, f.eks. kan man være interesseret i at udvælge de konturer, som er brugt til at lave nogle overflader, men ikke selve overfladerne. Da overfladens kant og konturen er sammenfaldende (medmindre overfladen er blevet trimmet), kan man så vælge den elementtype, som konturerne har. Der er også nogle tilfælde, hvor en tilsvarende Alle menu kommer frem. Den bruges til at vælge alle elementer af en bestemt type; f.eks. alle overflader, hvis man skal lave en værktøjsbane til at fremstille et emne, som er tegnet som overflader. I det følgende er de enkelte menuer vist, med de vigtigste undermenuer. MASTERCAM V9 ØVELSER 7

8 Analyser Geometri 8 MASTERCAM V9 ØVELSER

9 Fil Modificer Transform MASTERCAM V9 ØVELSER 9

10 Slet Skærm Værktøjsbaner 10 MASTERCAM V9 ØVELSER

11 NC menu 1.4. Indstilling af Kplan og Gview Når en ny tegning skal tegnes, bruges følgende fremgangsmåde: 1. Vælg Hovedmenu Fil Ny, og svar Ja til at initialisere Mastercam. 2. Kontroller, at Kplan og Gview er sat til Top (markeret med et T ud for Kplan og Gview i sekundærmenuen). Hvis ikke, så sæt Gview til Top (enten ved at vælge Gview fra sekundærmenuen, og så Top, eller ved at klikke på i værktøjsbjælken. Dette vil ofte også skifte Kplan til top hvis Kplan stadig ikke står til top, så ændres det også (enten via sekundærmenuen Kplan Top eller ). 3. Til sidst sættes konstruktionsdybden: Vælg Z: fra sekundærmenuen, og indtast værdien (den vil være opgivet ved hver øvelse). Hvis Kplan og Gview ikke sættes til top automatisk, er det en god ide at ændre konfigurationen, så de bliver sat automatisk. Vælg Hovedmenu Skærm Konfigurér, og klik på Start/Exit fanebladet. Der skal så sættes Default konstruktionsplan til Top og Opdater Kplan og Vplan når der skiftes Gview skal være aktiv se nedenfor. Klik på denne trekant for at vælge Default konstruktionsplan fra listen, hvis nødvendigt Klik her for at aktivere opdatering, hvis nødvendigt (opdatering er aktiv, hvis der er et flueben som vist her). Når der er indstillet som ovenfor, klikkes på OK, og svares Ja til at gemme ændringerne i konfigurationsfilen. MASTERCAM V9 ØVELSER 11

12 12 MASTERCAM V9 ØVELSER

13 2. 2D konstruktion 2.1. Eksempel nr. 1 2D konstruktion med spejling. Dette eksempel demonsterer, hvordan det viste 2-dimensionelle emne laves. Da emnet er symmetrisk omkring Y-aksen, optegnes kun halvdelen. Den anden halvdel spejles. Der er mange måder at lave dette emne på dette er kun en af mange. Inden du starter Det første der skal gøres, når et nyt emne skal tegnes, er at sætte parametrene i den sekundære menu (arbejdsdybde, konstruktionsplan, grafisk view, osv.). Initialiser Mastercam og sæt Kplan og Gview, som beskrevet i indledningen (kapitel 1.4., side 11). Sekundærmenuen skulle nu gerne se således ud: MASTERCAM V9 ØVELSER 13

14 Tegning af geometrien Tegn en cirkel med radius 20 defineret ved dens centrum og polære vinkler. Vælg Geometri fra hovedmenuen. Vælg Cirkel fra geometri menuen. Vælg Polær fra bue menuen. Vælg Center pkt fra polær menuen. Indtast 0,40 som cirklens centrum (det er ikke nødvendigt at vælge Indtast). Indtast 20 som radius, 180 som startvinkel og 270 som slutvinkel. (Tryk Alt-F1, dernæst F2 for at tilpasse cirklen til skærmen og zoome ud alternativt kan knapperne og i værktøjsbjælken bruges). Tegn en linie defineret ved dens endepunkter. Vælg TILBAGE indtil du når geometri menuen. Vælg Linie fra geometri menuen. Vælg Endepunkter fra linie menuen. Indtast 15,0 som det første endepunkt (det er ikke nødvendigt at vælge Indtast). Indtast 0,0 som det andet endepunkt, eller vælg nulpunkt (Tilpas geometrien: Alt-F1 F2 eller knapperne og ). Tegn en linie defieret ved ét endepunkt og polære koordinater. Vælg TILBAGE indtil du når linie menuen. Vælg Polær fra linie menuen. Vælg endepunktet af den vandrette linie som vist nedenfor til venstre (når du placerer cursoren nær endepunktet vil Endepunkt i punkt menuen blive highlighted, og cursoren bliver til en firkant hvis autocursor funktionen ikke er slået til i konfigurationen, er det nødvendigt at vælge Endepunkt i punkt menuen for at ramme endepunktet). Indtast 120 for liniens vinkel og 30 for liniens længde. 14 MASTERCAM V9 ØVELSER

15 Tilpas geometrien til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Tast F2 (zoom ud) for at få plads til at arbejde - eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Tegn en lodret linie til venstre for cirklen. Vælg TILBAGE indtil du når linie menuen. Vælg Lodret fra linie menuen. Vælg de to endepunkter som vist på siden før (til højre) pas på, at cursoren bliver ved med at være et kryds, og Skitser det highlightede valg i punktmenuen. Indtast 42.5 som liniens X-koordinat. Den lodrette linie vil hoppe fra dens tegnede position til Tegn to vandrette linier (som forrige trin). Vælg TILBAGE indtil du når linie menuen. Vælg Vandret fra linie menuen. Vælg de to endepunkter (1 og 2) som vist nedenfor (til venstre) pas på, at cursoren bliver ved med at være et kryds, og Skitser det highlightede valg i punktmenuen. Indtast 40 som liniens Y-koordinat. Tegn endnu en vandret linie ved at udpege nye punkter. Brug punkterne 3 og 4 og en Y-koordinat på 25. Tegn en linie på en cirkel ved en bestemt vinkel. Vælg TILBAGE indtil du når linie menuen. Vælg Tangent fra linie menuen. Vælg Vinkel fra linie, tangent menuen. Vælg cirkel som vist ovenfor (til højre). Indtast 135 (90+45) som liniens vinkel og 25 som liniens længde. Udpeg den linie, der skal beholdes (den stiplede linie som vist til højre). Trim tre elementer ved deres skæringspunkter. Vælg HOVEDMENU Modificer. Vælg Trim fra modificer menuen. Vælg 3 elementer fra trim menuen. Udpeg elementerne som vist på næste side (til venstre). Rækkefølgen i valg af elementer og punktet der udvælges er meget vigtig i alle trimmefunktioner. MASTERCAM V9 ØVELSER 15

16 Lav en afrunding med en radius på 2.5 mellem to linier. Vælg TILBAGE indtil du når til modificer menuen. Vælg Afrunding fra modificer menuen. Vælg Radius fra afrunding menuen. Indtast 2.5 som afrundingens radius. Vælg elementerne som vist ovenfor (til højre: 1-2 og derefter 3-4). Vælg hver linie på et sted der skal gemmes og ikke trimmes væk. Lav tre afrundiger med radius hhv. 5 og 7.5 mellem to linier. Vælg Radius fra afrunding menuen. Indtast 5 som afrundingens radius. Vælg elementerne som vist nedenfor (1-4). Vælg hver linie på et sted der skal gemmes og ikke trimmes væk. Lav en afrunding med en radius på 7.5 ved at gentage trinene ovenfor og udpege 5-6. Spejl den færdige halvdel omkring Y-aksen. Vælg HOVEDMENU. Vælg Transform fra hovedmenuen. Vælg Spejl fra transform menuen. Vælg Alle Elementer Færdig fra spejl menuen. Vælg Y-akse fra spejl omkring menuen. Vælg Kopier fra spejl dialogen og klik på OK. 16 MASTERCAM V9 ØVELSER

17 Tilpas tegningen til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Fjern markeringsfarverne (markering af original og resultat af transformation). Vælg HOVEDMENU Skærm Fjern mark.f. eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Gem den færdige konstruktion på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast filnavnet 2DEX1 og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive den eksisterende fil. Denne geometriøvelse vil senere blive brugt under afsnittet Konturfræsning. MASTERCAM V9 ØVELSER 17

18 18 MASTERCAM V9 ØVELSER

19 2.2. Eksempel nr. 2 2D konstruktion med rotation. Dette eksempel demonsterer, hvordan det viste 2-dimensionelle emne laves. Da emnet har centrum i X0Y0 laves kun en del, resten vil derefter blive konstrueret v.h.a. rotation. Inden du starter Det første der skal gøres, når et nyt emne skal tegnes, er at sætte parametrene i den sekundære menu (arbejdsdybde, konstruktionsplan, grafisk view, osv.). Initialiser Mastercam og sæt Kplan og Gview, som beskrevet i indledningen (kapitel 1.4., side 11). Sekundærmenuen skulle nu gerne se således ud: MASTERCAM V9 ØVELSER 19

20 Tegning af geometrien Tegn to linier defineret ved et endepunkt og polære koordinater. Vælg Geometri fra hovedmenuen. Vælg Linie fra geometri menuen. Vælg Polær fra linie menuen. Indtast 0,0 som liniens første endepunkt. Indtast ( ) som liniens vinkel. Indtast 30 som liniens længde. Tegn endnu en linie med følgende parametre: Endepunkt: -19.8,0 Vinkel: Linielængde: 50 Tilpas geometrien: Alt-F1 F2 eller knapperne og. Tegn en cirkelbue defineret ved dens centrum, radius og polære vinkler. Vælg TILBAGE indtil du når geometri menuen. Vælg Cirkel fra geometri menuen. Vælg Polær fra bue menuen. Vælg Center pkt fra polær menuen. Vælg centrum som vist nedenfor (ved brug af autocursor funktionen skal cursoren placeres nær endepunktet; derved vil Endepunkt i punkt menuen blive highlighted, og cursoren bliver til en firkant hvis autocursor funktionen ikke er slået til i konfigurationen, er det nødvendigt at vælge Endepunkt i punkt menuen for at ramme endepunktet). Indtast 2.5 som buens radius. Indtast 0 som startvinkel og 180 som slutvinkel. Tilpas geometrien til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Tast F2 (zoom ud) for at få plads til at arbejde - eller klik på knappen i værktøjsbjælken. 20 MASTERCAM V9 ØVELSER

21 Lav en afrunding mellem en cirkelbue og en linie. Vælg Modificer fra hovedmenuen. Vælg Afrunding fra modificer menuen. Vælg Radius fra afrunding menuen. Indtast 10 som den nye afrundingsradius. Vælg som vist nedenfor (til venstre). Systemet vil vise alle mulige afrundinger. Vælg den passende afrunding (som vist nedenfor til højre). Flyt cirkelbuen med rotation omkring emnets nulpunkt. Vælg Transform fra hovedmenuen. Vælg Roter fra transform menuen. Vælg cirkelbue som vist til højre. Vælg Færdig for at fuldføre udvælgelsen. Vælg Nulpunkt fra roter omkring menuen. Indtast 360/7 som Rotationsvinkel. Vælg Flyt, sæt Antal trin = 1 (pos. mod uret, neg. med uret). Klik på OK. Trim den roterede cirkelbue. Vælg Modificer fra hovedmenuen. Vælg Trim fra modificer menuen. Vælg 2 elementer fra trim menuen. Vælg de to elementer som vist. MASTERCAM V9 ØVELSER 21

22 Roter den færdige geometri omkring emnets nulpunkt. Vælg Transform fra hovedmenuen. Vælg Roter fra transform menuen. Vælg Vindue, udpeg vindue som vist. Vælg Færdig for at fuldføre udvælgelsen. Vælg Nulpunkt fra roter omkring menuen. Indtast 360/7 som Rotationsvinkel. Vælg Kopier, sæt Antal trin til 6. Klik på OK. Skift til et nyt lag. Vælg Lag fra sekundærmenuen. Indtast 2. Klik på OK. De inderste 5 huller bliver tegnet i lag 2. Tegn en cirkel, tangent til 3 elementer. Vælg Geometri fra hovedmenuen. Vælg Cirkel fra geometri menuen. Vælg Tangent fra bue menuen. Vælg 3 elem/pktr fra tangent menuen. Vælg de tre elementer som vist nedenfor (til venstre). Tegn en cirkel defineret ved dens centrum og radius. Vælg TILBAGE indtil du når cirkel menuen. Vælg Cir pkt+rad fra cirkel menuen. Vælg centrum for den nye cirkel som vist ovenfor (til højre) hold øje med, at der er en firkan i centrum af cirklen, og at Centrum er higlighted i punkt menuen når du klikker med musen. Hvis autocursor funktionen ikke er aktiv, er det nødvendigt at vælge Centrum i punkt menuen før cirklen udvælges. Indtast 2 som cirklens radius 22 MASTERCAM V9 ØVELSER

23 Roter den nye cirkel omkring emnets nulpunkt. Vælg Transform fra hovedmenuen. Vælg Roter fra transform menuen. Vælg cirklen som vist. Vælg Færdig for at afslutte udvælgelsen. Vælg Nulpunkt fra roter omkring menuen. Vælg Kopier, sæt Antal trin til 4. Indtast 360/5 som Rotationsvinkel. Klik på OK. Tilpas tegningen til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Fjern markeringsfarverne (markering af original og resultat af transformation). Vælg HOVEDMENU Skærm Fjern mark.f. eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Slet overflødig geometri. Vælg Slet fra hovedmenuen eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Vælg som vist. Gem den færdige konstruktion på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast filnavnet 2DEX2 og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive den eksisterende fil. Denne geometri er brugt senere i afsnittet Lommefræsning. MASTERCAM V9 ØVELSER 23

24 24 MASTERCAM V9 ØVELSER

25 2.3. Eksempel nr. 3 2D konstruktion med cirkeltangent. Inden du starter Initialiser Mastercam og sæt Kplan og Gview, som beskrevet i indledningen (kapitel 1.4., side 11). Sekundærmenuen skulle nu gerne se således ud: Tegning af geometrien Tegn et rektangel, der er defineret ved ét punkt. Vælg Geometri i hovedmenuen. Vælg Rektangel i geometri menuen. Vælg 1 punkt i rektangel menuen. Indtast 12.5 som bredde og 18 som højde. I Punkt placer vælges øverste venstre hjørne. Vælg OK. Vælg Nulpunkt. Vælg F9. MASTERCAM V9 ØVELSER 25

26 Tilpas geometrien til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Tast F2 (zoom ud) for at få plads til at arbejde - eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Skitser en vandret linie. Vælg TILBAGE indtil du når geometri menuen. Vælg Linie i geometri menuen. Vælg Vandret i linie menuen. Vælg punkter som vist ovenfor til højre hvis autocursor funktionen ikke er aktiveret er det nødvendigt at vælge Skitser fra punktmenuen først. Indtast som Y-koordinat. Skitser en lodret linie (med samme metode som før). Vælg TILBAGE. Vælg Lodret i linie menuen. Vælg punkter som vist nedenfor til venstre Hvis autocursor funktionen ikke er aktiveret er det nødvendigt at vælge Skitser fra punktmenuen først. Indtast 2.5 som X-koordinat. 26 MASTERCAM V9 ØVELSER

27 Tegn en linie defineret ved dens endepunkter. Vælg TILBAGE. Vælg Endepunkter i linie menuen. Udpeg det første endepunkt som vist ovenfor til højre Placer cursoren nær endepunktet af linien, så der kommer en firkant frem, og Endepunkt i punkt menuen bliver highlighted. Hvis autocursor funktionen ikke er aktiveret er det nødvendigt at vælge Endepunkt fra punktmenuen først. Indtast 3.2,-16.2 som det andet endepunkt. Tegn en cirkelbue tangent gennem et punkt. Vælg HOVEDMENU Geometri. Vælg Cirkel Tangent i geometri menuen. Vælg Punkt i tangent menuen. Udpeg som vist nedenfor til venstre dernæst til højre. Indtast 6.25 som radius. Udpeg en passende cirkelbue, som vist nederst på siden. MASTERCAM V9 ØVELSER 27

28 Afrund to hjørner med radius 0.6. Vælg HOVEDMENU Modificer Afrunding. Vælg Radius, indtast 0.6. Udpeg 1-2, 3-4, som vist nedenfor til venstre. Zoomet billede Afrund to hjørner med radius 5. Vælg Radius, indtast 5. Udpeg 1-2, 3-4 som vist ovenfor til højre. Afrund ét hjørne med radius Vælg Radius, indtast Udpeg 1-2 som vist til højre. Slet fire konstruktionslinier. Tryk F5 (slet element) eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Slet som vist til højre. Tryk på Esc (to gange). 28 MASTERCAM V9 ØVELSER

29 Tegn en tangent til en cirkelbue (på en vinkel). Vælg HOVEDMENU Geometri Linie Tangent Vinkel. Vælg cirkelbuen som vist nedenfor. Indtast som vinkel for linien. Indtast 20 som liniens længde, og udpeg liniestykket som skal beholdes, dvs. klik på linien. Skitser en lodret linie. Vælg TILBAGE til linie menuen. Vælg Lodret i linie menuen. Skitser linien som vist nedenfor til venstre. Indtast som X-koordinat. Skitser en vandret linie. Vælg TILBAGE. Vælg Vandret i linie menuen. Skitser en linie som vist ovenfor til højre Indtast 24.8 som Y-koordinat. MASTERCAM V9 ØVELSER 29

30 Tilpas tegningen til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Tegn en cirkelbue, tangent til tre elementer. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Tangent 3 elem/pkter Udpeg de tre elementer som vist nedenfor til venstre. Tegn en cirkelbue, tangent til et element, gennem et punkt. Vælg TILBAGE Punkt. Vælg element som vist ovenfor til højre. Indtast , som skæringspunkt (X7.46 Y-13.32). Indtast 10 som radius. Vælg den passende cirkelbue (her til højre ). 30 MASTERCAM V9 ØVELSER

31 Trim 3 elementer. Vælg HOVEDMENU Modificer Trim 3 elementer. Vælg tre elementer som vist (til venstre). Trim 2 elementer. Vælg TILBAGE 2 elementer. Vælg elementerne som vist ovenfor til højre (vælg 1-2, derefter 3-4). Slet konstruktionslinie. Vælg HOVEDMENU Slet eller tryk F5, eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Vælg som vist til højre. MASTERCAM V9 ØVELSER 31

32 Brug af Offset funktionen til den indre geometri. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Offset fra transform menuen. Indtast 2.5 som Offset afstand. Vælg Kopier i offset dialogen. Sæt Antal trin til 1. Klik på OK. Vælg elementer som vist. Vælg linie eller cirkelbue, som skal offsettes, med ulige nummer. Vælg offset retning med lige nummer. Afrund tre cirkelbuer med radius 0.6. Vælg HOVEDMENU Modificer Afrunding. Vælg Radius, indtast 0.6 som afrundingsradius. Vælg som vist til højre. 32 MASTERCAM V9 ØVELSER

33 Tilpas tegningen til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Gem den færdige geometri på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast filnavnet 2DEX3 og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive den eksisterende fil. MASTERCAM V9 ØVELSER 33

34 34 MASTERCAM V9 ØVELSER

35 2.4. Eksempel nr. 4 2D konstruktion med cirkeltangent. Hovedmenu Analyser Geometri Fil Modificer Transform Slet Skærm Værktøjsbanr NC menu Exit TILBAGE HOVEDMENU - PM - Z: Farve: 10 Lag: 1 Type/Bredde Mask: FRA Vplan: FRA Kplan: T Gview: T Inden du starter Initialiser Mastercam og sæt Kplan og Gview, som beskrevet i indledningen (kapitel 1.4., side 11). Sekundærmenuen skulle nu gerne se således ud: Tegning af geometrien Tegn en cirkel defineret ved dens centrum og radius. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Cir pkt+rad. Indtast 15 som cirklens radius. Indtast 0,0 som cirklens centrum. Vælg Esc Tilpas geometrien: Alt-F1 F2 eller knapperne og. MASTERCAM V9 ØVELSER 35

36 Tegn en linie der er defineret ved ét endepunkt og dens polære koordinater. Vælg HOVEDMENU Geometri Linie Polær. Vælg centrum af cirklen som vist til højre Husk autocursor funktionen. Indtast 45 som liniens vinkel. Indtast 30 som liniens længde. Roter den nye linie 90 grader. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Roter i transform menuen. Vælg linie som vist nedenfor til venstre. Vælg Færdig for at afslutte udvælgelsen. Vælg Skæring i punkt menuen autocursor funktionen kan ikke bruges her, så det er nødvendigt at tvinge valget her. Vælg elementer som vist nedenfor til højre. Indtast 90 som Rotationsvinkel. Vælg Kopier fra roter dialogen Sæt Antal trin til 1 og klik på OK. Tegn tand ved hjælp af offset. Vælg TILBAGE Offset. Indstil offset afstand til 5 og klik på OK. Vælg som vist nedenfor til venstre. 36 MASTERCAM V9 ØVELSER

37 Afrund de fire hjørner med en radius på 2.5. Vælg HOVEDMENU Modificer Afrunding Radius. Sæt afrundingsradius til 2.5 Vælg linier som vist ovenfor til højre. Roter alle elementer indenfor et vindue. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Roter i transform menuen. Vælg Vindue i roter menuen. Kontroller, at der er + ved Indenfor i vindue menuen ellers skal der vælges Indenfor. Vælg vindue som vist til højre. Vælg Færdig for at afslutte udvælgelsen. Vælg Nulpunkt i roter omkring menuen. Indtast 120 som rotationsvinkel. Vælg Kopier. Sæt Antal trin til 2. Klik på OK. Trim cirkelbuen (radius 15) med afrundingen (radius 2.5). Vælg HOVEDMENU Modificer Trim 1 element. Vælg buer som vist nedenfor til venstre. Roter den trimmede bue om tegningens nulpunkt. Vælg HOVEDMENU Transform Roter. Vælg cirkelbuen som vist ovenfor til højre. Vælg Færdig for at afslutte udvælgelsen. Vælg Nulpunkt i roter omkring menuen. Klik på OK for accept af de angivne indstillinger (Kopier, Antal trin 2, Rotationsvinkel 120). MASTERCAM V9 ØVELSER 37

38 Slet konstruktionslinierne. Vælg HOVEDMENU Slet eller tryk F5, eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Vælg som vist til højre. Tilpas tegningen til skærmen. Hold Alt nede og tast F1 eller klik på knappen i værktøjsbjælken. Gem den færdige geometri på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast filnavnet 2DEX4 og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive den eksisterende fil. Denne geometri benyttes senere under afsnittet Konturfræsning. 38 MASTERCAM V9 ØVELSER

39 2.5. Øvelser Prøv selv at tegne disse tegninger: MASTERCAM V9 ØVELSER 39

40 40 MASTERCAM V9 ØVELSER

41 3. 3D konstruktion 3.1. Eksempel nr. 1 3D konstruktion med standard konstruktionsplaner. Inden du starter Initialiser Mastercam og sæt arbejdsdybde, Kplan og Gview som følger: Tegning af geometrien Tegn to cirkelbuer defineret ved deres centrum og polære vinkler. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Polær. Vælg Center pkt i polær menuen. Indtast 15,0 som den første bues centrum. Indtast 5 som radius, 0 som startvinkel og 180 som slutvinkel. Indtast 15,0 som den anden bues centrum. Tryk på <Enter> tre gange for samme radius, startvinkel og slutvinkel. Tilpas tegningen til skærmen. Tryk Alt-F1, dernæst F2 (eller klik på og ) Tryk F9 for at få akser vist. MASTERCAM V9 ØVELSER 41

42 Lav to cirkelbuer vha. offset. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Offset i transform menuen. Sæt Offset afstand til 10. Vælg Kopier. Sæt Antal trin til 1. Klik på OK. Vælg 1-2 og 3-4 som vist til højre. Tilpas tegningen til skærmen. Tryk Alt-F1, dernæst F2 (eller klik på og ) Tryk F9 for at få akser vist. Lav en tangent til de nye cirkelbuer. Vælg HOVEDMENU Geometri Linie. Vælg Tangent 2 cirkler. Vælg buerne som vist til højre. Trim de to cirkelbuer med den nye linie. Vælg HOVEDMENU Modificer. Vælg Trim 2 elementer. Udpeg som vist til højre. Sæt konstruktionsplanet til Front. Vælg Kplan i sekundærmenuen, dernæst Front eller klik på i værktøjsbjælken. Arbejdsdybden bør allerede være sat til 0 (Z: ). Tegn to cirkelbuer defineret ved deres startpunkt og polære vinkler. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Polær. Vælg Start pkt. Udpeg startpunktet for den første cirkelbue som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Tryk på <Enter> tre gange for at acceptere værdierne for radius, startvinkel og slutvinkel. Udpeg startpunktet for den anden cirkelbue som vist nedenfor til højre Autocursor til Endepunkt. Tryk på <Enter> tre gange for at acceptere værdierne for radius, startvinkel og slutvinkel. 42 MASTERCAM V9 ØVELSER

43 Tegn en cirkelbue defineret ved dens startpunkt og polære vinkler. Udpeg startpunktet for cirkelbuen som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Tryk <Enter> for at acceptere værdien for radius. Indtast 0 som startvinkel og 90 som slutvinkel Tegn en cirkelbue defineret ved dens slutpunkt og polære vinkler. Vælg TILBAGE Slut pkt. Udpeg slutpunktet for cirkelbuen som vist ovenfor til højre Autocursor til Endepunkt. Tryk <Enter> for at acceptere værdien for radius. Indtast 90 som startvinkel og 180 som slutvinkel Tegn en linie mellem de to nye cirkelbuer. Vælg TILBAGE til du når geometri menuen. Vælg Linie Endepunkter. Udpeg som vist til højre Autocursor til Endepunkt. Opdel de to cirkelbuer ved deres midtpunkt. Vælg HOVEDMENU Modificer Opdel 2 stykker. Udvælg den første cirkelbue (1) som vist nedenfor. Udpeg den første cirkelbues delepunkt (1) Autocursor til Midtpunkt. Udvælg den anden cirkelbue (2) som vist nedenfor. Udpeg den anden cirkelbues delepunkt (2) Autocursor til Midtpunkt. Gem konstruktionen på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast 3DEX1 som filnavn og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive en eksisterende fil af samme navn. Denne konstruktion genbruges i afsnittet Swept. MASTERCAM V9 ØVELSER 43

44 44 MASTERCAM V9 ØVELSER

45 3.2. Eksempel nr. 2 3D konstruktion. Inden du starter Initialiser Mastercam og sæt arbejdsdybde, Kplan og Gview som følger: Tegning af geometrien Tegn et rektangel defineret ved et punkt. Vælg HOVEDMENU Geometri Rektangel 1 punkt. Indtast 50 for bredden og 50 for højden. Indtast 0,0 som rektanglets nederste venstre hjørne. Tilpas tegningen til skærmen. Tryk Alt-F1 (eller klik på ) Tryk F9 for at få akser vist. Lav rektanglet om til en kasse. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Flyt/Kopier fra transform menuen. Vælg Alle Elementer Færdig Rektangel. Indtast Z-25 som vektor. Vælg Forbind, sæt antal trin til 1 og klik på OK. MASTERCAM V9 ØVELSER 45

46 Skift konstruktionsplan vha. element metoden. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Element fra konstruktionsplan menuen. Vælg de to linier som vist (X-aksen, derefter Y-aksen). Vælg Gem. Tegn en ny parallel linie vha. offset. Vælg HOVEDMENU Transform Offset. Indtast 5 som offset afstanden. Vælg Kopier og sæt Antal trin til 1. Klik på OK. Vælg element og offsetretning som vist nedenfor til højre. Tegn en cirkelbue defineret ved dens startpunkt og polære vinkler. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Polær. Vælg Start pkt fra polær menuen. Udpeg cirkelbuens startpunkt som vist ovenfor til højre Autocursor til Endepunkt. Indtast 12.5 som radius, 180 som startvinkel og 0 som slutvinkel. 46 MASTERCAM V9 ØVELSER

47 Skift konstruktionsplan vha. element metoden. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Element fra konstruktionsplan menuen. Vælg de to linier som vist (X-aksen, derefter Y-aksen). Vælg Gem. Denne metode ændrer konstruktionsplan og arbejdsdybde på samme tid. Tegn en anden parallel linie vha. offset. Vælg HOVEDMENU Transform Offset. Indtast 5 som offset afstanden. Klik på OK. Vælg element og offsetretning som vist. Tegn en cirkelbue defineret ved dens startpunkt og polære vinkler. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Polær Start pkt. Vælg cirkelbuens startpunkt som vist nedenfor Autocursor til Endepunkt. Indtast 5 son radius. Tryk <Enter> tre gange for at acceptere værdierne for vinkler (start = 180, slut = 0). MASTERCAM V9 ØVELSER 47

48 Slet de to konstruktionslinier. Vælg HOVEDMENU Slet eller klik på. Vælg linier som vist nedenfor. Skift konstruktionsplan vha. element metoden. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Element fra konstruktionsplan menuen. Vælg de to linier som vist (X-aksen, derefter Y-aksen). Vælg Gem. Denne metode ændrer konstruktionsplan og arbejdsdybde på samme tid. Tegn en cirkelbue defineret ved dens endepunkter og radius. Vælg HOVEDMENU Geometri Cirkel Endepunkter. Udpeg de to endepunkter som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Indtast 45 som radius. Vælg den passende cirkelbue som vist nedenfor til højre. 48 MASTERCAM V9 ØVELSER

49 Tegn en lodret linie ud fra et punkt. Vælg HOVEDMENU Geometri Linie Lodret. Vælg endepunktet af cirkelbuen som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Vælg et punkt som vist nedenfor til højre Autocursor til Skitser. Tast <Enter> for at acceptere værdien for X (15.000) Tegn en vandret linie (dette trin er det samme som foregående). Vælg TILBAGE Vandret. Vælg endepunktet af cirkelbuen som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Vælg et punkt som vist nedenfor til højre Autocursor til Skitser. Tast <Enter> for at acceptere værdien for Y (30.000) MASTERCAM V9 ØVELSER 49

50 Afrund de to nye linier med radius 15. Vælg HOVEDMENU Modificer Afrunding. Vælg Radius og sæt afrundingsradius til 15. Vælg linier som vist nedenfor til venstre. Opdel to linier, så de er klar til trimning. Vælg TILBAGE Opdel 2 stykker. Vælg første linie som vist ovenfor til højre (1). Vælg delepunkt i position 1 som vist ovenfor til højre Autocursor til Skitser. Vælg anden linie som vist ovenfor til højre (2). Vælg delepunkt i position 2 som vist ovenfor til højre Autocursor til Skitser. Skift konstruktionsplan til 3D. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter 3d eller klik på. Trim de to linier til cirkelbuerne (to gange). Vælg HOVEDMENU Modificer Trim 3 elementer. Vælg som vist (1, 2, 3 og derefter 4, 5, 6). Skift konstruktionsplan til Top. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Top eller klik på. 50 MASTERCAM V9 ØVELSER

51 Kopier en cirkelbue. Vælg HOVEDMENU Transform. Vælg Flyt/Kopier. Vælg cirkelbue som vist til højre. Vælg Færdig Rektangel. Indtast 5,0 som vektor. Vælg Kopier og sær Antal trin til 1. Vælg OK for at udføre funktionen. Kopier den anden cirkelbue. Vælg cirkelbue som vist til højre. Vælg Færdig Rektangel. Indtast 0,5 som vektor. Vælg Kopier og sær Antal trin til 1. Vælg OK for at udføre funktionen Tegn fem linier defineret ved deres endepunkter. Vælg HOVEDMENU Geometri Linie Endepunkter. Vælg som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Trim den diagonale linie til to elementer. Vælg HOVEDMENU Modificer Trim 1 element. Vælg som vist ovenfor til højre (1, 2 og derefter 3, 4). Skift konstruktionsplan til Side. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Side eller klik på. Skift arbejdsdybden til den trimmede linies endepunkt. Vælg Z fra sekundærmenuen. Vælg som vist til højre Autocursor til Endepunkt. MASTERCAM V9 ØVELSER 51

52 Tegn en lodret linie ud fra et punkt. Vælg HOVEDMENU Geometri Linie Lodret. Vælg endepunkt som vist nedenfor til venstre Autocursor til Endepunkt. Vælg endepunkt som vist nedenfor til højre Autocursor til Skitser. Tast <Enter> for at acceptere værdien for X (18.180). Skift konstruktionsplan vha. element metoden. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Element fra konstruktionsplan menuen. Vælg de to linier som vist (X-aksen, derefter Y-aksen). Vælg Gem. 52 MASTERCAM V9 ØVELSER

53 Tegn en ellipse i det nye konstruktionsplan. Vælg HOVEDMENU Geometri Næste menu Ellipse. Vælg X Akse radius, indtast Vælg Y Akse radius, indtast 10 Vælg Startvinkel, indtast 180. Vælg Slutvinkel, indtast 0 (eller 360). Vælg Rotation, indtast 0 Vælg Center pkt. Vælg punkt som vist nedenfor til venstre (midtpunkt på stiplede linie) Autocursor til Midtpunkt. Tast Esc for at afslutte ellipsefunktionen. Slet de to konstruktionslinier. Vælg HOVEDMENU Slet eller klik på. Vælg linier som vist ovenfor til højre. Skift konstruktionsplan til Top. Vælg Kplan fra sekundærmenuen, derefter Top eller klik på. Tilpas tegningen til skærmen. Tryk Alt-F1 (eller klik på ) Opdel en cirkelbue for at lave delepunkt til overfladekædning. Vælg HOVEDMENU Modificer Opdel 2 stykker. Vælg cirkelbue der skal opdeles som vist nedenfor til venstre. Vælg delepunkt som vist nedenfor til højre Autocursor til Endepunkt. MASTERCAM V9 ØVELSER 53

54 Gem geometrien på harddisken. Vælg HOVEDMENU Fil Gem. Indtast filnavnet 3DEX2 og klik på Gem. Hvis nødvendigt, vælg Ja for at overskrive en eksisterende fil af samme navn. Denne konstruktion genbruges i afsnittet Overflader og overfladefræsning. 54 MASTERCAM V9 ØVELSER

55 4. Konturfræsning 4.1. Eksempel nr. 1 2D kontur TRIN 1. Konstruer ovenstående tegning eller hent 2DEX4 fra harddisken. Denne fil blev gemt i kapitel 2.4 (2D konstruktion, eksempel nr. 4). TRIN 2. Indstil konstruktionsplan og grafisk view. Vælg Kplan i sekundærmenuen, dernæst Top eller klik på. Vælg Gview i sekundærmenuen, dernæst Top eller klik på. Det er vigtigt atkonstruktionsplanet er indstillet korrekt, før der programmeres nogen værktøjsbaneoperationer. Blandt andet giver de to konstruktionsplaner Top og 3d forskellige programmer i konturfræsning. MASTERCAM V9 ØVELSER 55

56 Indstil job setup. Vælg HOVEDMENU Værktøjsbaner Job setup. Dobbeltklik i Y feltet ved råemneklodsen (ikke under Nulpunkt). Indtast 50 og tast <Tab> (når <Tab> bruges i stedet for <Enter>, springes der automatisk til det næste felt, så det ikke er nødvendigt at dobbeltklikke i det). Indtast 50 for X længde og tast <Tab>. Indtast 10 for Z højde. Råemne nulpunkt er center af klodsen, på den øvre overflade. Det skal være X0, Y0 og Z0, så det er det ikke nødvendigt at ændre på. Værktøjsbane konfiguration, Værktøjs offset registre og Tilspændingsberegning fungere fint til simulering med de indstillinger der er vist nedenfor Hvis værktøjsbanerne også skal fremstilles på en fræser, kan det være de skal stå anderledes, men det er afhængigt af maskinen. Der kan vælges matriale materiale i et af de nederste felter. I dette eksempel vil vi ikke bruge automatisk beregning af omdrejninger og tilspændinger. (Hvis man vil bruge automatisk omdrejning og tilspændings beregning.så skal rå matrialet vælges her) Klik på OK. TRIN 3. Initialisér værktøjsbanen. Vælg Kontur. 56 MASTERCAM V9 ØVELSER

57 TRIN 4. Definer konturen. Kontroller, at der nederst på skærmen står Kædningsmetode: Full. Hvis der står noget andet, så vælg Full under indstillinger. Vælg første element i konturen som vist nedenfor. Kontroller, at pilen vender den rigtige vej (mod venstre). Ellers vælges Vend. Kontroller, at pilen står det rigtige sted (ved krydset nedenfor). Ellers vælges Flyt frem eller Flyt tilbage til den gør det. Vælg Færdig. MASTERCAM V9 ØVELSER 57

58 TRIN 5. Indstil værktøjsparametrene. Vælg værktøj ved at højreklikke i værktøjsliste-feltet (se nedenfor), og vælg Hent værktøj fra bibliotek. Vælg et værktøj med betegnelsen ENDEFR1 FLAD og værktøjsdiameter mm. Klik på OK. Indstil tilspændinger og omdrejninger som vist i vinduet herunder. Højreklik i den tomme del for at vælge værktøj fra bibliotek højreklik på et værktøj for at rette i det eller beregne spindelhastighed og tilspænding. 58 MASTERCAM V9 ØVELSER

59 TRIN 6. Indstil de brugerdefinerede variable. Klik på Brugerdef. var. (Der skal være flueben i den lille kasse til venstre for feltet) Indstil de brugerdefinerede variable som vist nedenfor. Dette vindue vil variere afhængig af hvilken postprocessor der er valgt Klik på OK i dette vindue. MASTERCAM V9 ØVELSER 59

60 TRIN 7. Indstil konturparametre. Klik på fanebladet Konturparametre. Indstil konturparametrene som vist nedenfor. Klik på Ind/udløb. Indstil indløbet med de nedenfor viste værdier. Klik på den lille pil (mellem de to områder) for at kopiere værdierne til udløbet. Klik OK først i indløbsvinduet og så i konturparameterne. 60 MASTERCAM V9 ØVELSER

61 TRIN 8. Generer NCI filen og postprocesser programmet. Vælg Operationer. Klik på Vælg alle. Klik på Postprocesser. Vælg Gem NC fil. Sørg for der er flueben i feltet Editere. Klik OK Klik på Gem for at acceptere navnet på NC filen. Bemærk: CNC-programmets udseende afhænger af den kørte postprocessor. % O0000 N100 G21 N102 G0 G40 G49 G80 G90 N104 T1 M6 N106 G0 G90 G54 X Y S9549 M3 N108 G43 H1 Z2. M8 N110 Z.5 N112 G1 Z-5. F3820. N114 G3 X8.109 Y I J-.647 N116 G1 X3.279 Y N118 G2 X Y I J4.347 N120 G1 X Y N122 G3 X Y I-.483 J-.129 N124 G2 X Y I3.062 J N126 G3 X Y I-.492 J-.09 N128 G1 X Y N130 G2 X Y3.279 I1.165 J4.347 N132 G1 X Y8.109 N134 G2 X Y I4.347 J N136 G1 X Y N138 G3 X Y I.129 J.483 N140 G2 X5.709 Y I J N142 G3 X6.231 Y16.13 I.168 J.471 N144 G1 X7.425 Y N146 G2 X I3.182 J N148 G1 X Y N150 G2 Y7.425 I J N152 G1 X16.13 Y6.231 N154 G3 X Y5.709 I.354 J-.354 N156 G2 X Y I J N158 G3 X Y I.324 J-.381 N160 G1 X Y N162 G2 X8.109 Y I J N164 G3 X6.341 Y I.647 J N166 G0 Z2. N168 M5 N170 G91 G28 Z0. M9 N172 M30 % MASTERCAM V9 ØVELSER 61

62 62 MASTERCAM V9 ØVELSER

63 4.2. Eksempel nr. 2 2D konturfræsning med flere værktøjspassager. TRIN 1. Konstruer ovenstående tegning eller hent 2DEX1 fra harddisken. Denne fil blev gemt i kapitel 2.1 (2D konstruktion, eksempel nr. 1). TRIN 2. Indstil konstruktionsplan og grafisk view. Vælg Kplan i sekundærmenuen, dernæst Top eller klik på. Vælg Gview i sekundærmenuen, dernæst Top eller klik på. Det er vigtigt atkonstruktionsplanet er indstillet korrekt, før der programmeres nogen værktøjsbaneoperationer. Blandt andet giver de to konstruktionsplaner Top og 3d forskellige programmer i konturfræsning. MASTERCAM V9 ØVELSER 63

64 Indstil job setup. Vælg HOVEDMENU Værktøjsbaner Job setup. Klik på Vælg hjørner. Indtast 45,-2.5,0 som det første hjørne. Indtast 45,42.5,-10 som det andet hjørne. Værktøjsbane konfiguration, Værktøjs offset registre og Tilspændingsberegning fungere fint til simulering med de indstillinger der er vist nedenfor Hvis værktøjsbanerne også skal fremstilles på en fræser, kan det være de skal stå anderledes, men det er afhængigt af maskinen. Der kan vælges matriale materiale i et af de nederste felter. I dette eksempel vil vi ikke bruge automatisk beregning af omdrejninger og tilspændinger. Klik på OK. TRIN 3. Initialisér værktøjsbanen. Vælg Kontur. 64 MASTERCAM V9 ØVELSER

65 TRIN 4. Definer konturen. Kontroller, at der nederst på skærmen står Kædningsmetode: Full. Hvis der står noget andet, så vælg Full. Vælg første element i konturen som vist nedenfor. Kontroller, at pilen vender den rigtige vej (lodret opad). Ellers vælges Vend. Kontroller, at pilen står det rigtige sted (ved pilen nedenfor). Ellers vælges Flyt frem eller Flyt tilbage til den gør det. Vælg Færdig. TRIN 5. Indstil værktøjsparametrene. Vælg værktøj ved at højreklikke i værktøjsliste-feltet (se nedenfor), og vælg Hent værktøj fra bibliotek. Vælg et værktøj med betegnelsen ENDEFR1 FLAD og værktøjsdiameter mm. Klik på OK. Indstil Omdrejninger og tilspændinger sim vist herunder. Højreklik i den tomme del for at vælge værktøj fra bibliotek højreklik på et værktøj for at rette i det eller beregne spindelhastighed og tilspænding. MASTERCAM V9 ØVELSER 65

66 TRIN 6. Indstil de brugerdefinerede variable. Klik på Brugerdef. var. Indstil de brugerdefinerede variable som vist nedenfor. Klik på OK. 66 MASTERCAM V9 ØVELSER

67 TRIN 7. Indstil konturparametre. Klik på fanebladet Konturparametre. Indstil konturparametrene som vist nedenfor. Klik på Flere overløb. Indstil parametrene som vist nedenfor. Klik på OK. MASTERCAM V9 ØVELSER 67

68 Klik på Ind/udløb. Indstil indløbet som vist herunder. Klik på den lille pil (mellem de to områder) for at kopiere værdierne til udløbet. Klik OK to gange. 68 MASTERCAM V9 ØVELSER

69 TRIN 8. Generer NCI filen og postprocesser programmet. Vælg Operationer. Klik på Vælg alle. Klik på Postprocessor. Vælg Gem NC fil. Sørg for der er flueben i feltet Editere. Klik OK. Klik på Gem for at acceptere navnet på NC filen. Bemærk: CNC-programmets udseende afhænger af den kørte postprocessor. % O0000 N100 G21 N102 G0 G40 G49 G80 G90 N104 T1 M6 N106 G0 G90 G54 X Y22.5 S4774 M3 N108 G43 H1 Z2. M8 N110 Z.5 N112 G1 Z-5. F1910. N114 X N116 G3 X Y27.5 J5. N118 G1 Y37.5 N120 G2 X-40. Y45.25 I7.75 N122 G1 X N124 G2 X Y J N126 G1 X Y29.57 N128 G3 X0. Y25.25 I10.43 J10.43 N130 X10.43 Y29.57 J14.75 N132 G1 X Y N134 G2 X Y45.25 I7.248 J N136 G1 X40. N138 G2 X47.75 Y37.5 J-7.75 N140 G1 Y27.5 N142 G2 X40. Y19.75 I-7.75 N144 G1 X N146 X Y1.125 N148 G2 X10.67 Y-5.25 I J6.375 N150 G1 X0. MASTERCAM V9 ØVELSER 69

70 N152 X N154 G2 X Y1.125 J12.75 N156 G1 X Y19.75 N158 X-40. N160 G2 X Y27.5 J7.75 N162 G3 X Y32.5 I-5. N164 G1 X N166 X Y22.5 N168 X N170 G3 X Y27.5 J5. N172 G1 Y37.5 N174 G2 X-40. Y44.25 I6.75 N176 G1 X N178 G2 X Y J-9.25 N180 G1 X Y N182 G3 X0. Y24.25 I J N184 X Y J15.75 N186 G1 X Y N188 G2 X Y44.25 I6.541 J N190 G1 X40. N192 G2 X46.75 Y37.5 J-6.75 N194 G1 Y27.5 N196 G2 X40. Y20.75 I-6.75 N198 G1 X N200 G3 X Y J-.75 N202 G1 X Y1.625 N204 G2 X10.67 Y-4.25 I J5.875 N206 G1 X0. N208 X N210 G2 X Y1.625 J11.75 N212 G1 X Y N214 G3 X Y20.75 I-.65 J-.375 N216 G1 X-40. N218 G2 X Y27.5 J6.75 N220 G3 X Y32.5 I-5. N222 G1 X N224 X-54. Y22.5 N226 X-51.5 N228 G3 X-46.5 Y27.5 J5. N230 G1 Y37.5 N232 G2 X-40. Y44. I6.5 N234 G1 X N236 G2 X Y J-9. N238 G1 X Y N240 G3 X0. Y24. I J N242 X Y J16. N244 G1 X Y N246 G2 X Y44. I6.364 J N248 G1 X40. N250 G2 X46.5 Y37.5 J-6.5 N252 G1 Y27.5 N254 G2 X40. Y21. I-6.5 N256 G1 X N258 G3 X Y20.5 J-1. N260 G1 X Y1.75 N262 G2 X10.67 Y-4. I J5.75 N264 G1 X0. N266 X N268 G2 X Y1.75 J11.5 N270 G1 X Y20.5 N272 G3 X Y21. I-.866 J-.5 N274 G1 X-40. N276 G2 X-46.5 Y27.5 J6.5 N278 G3 X-51.5 Y32.5 I-5. N280 G1 X-54. N282 G0 Z2. N284 M5 N286 G91 G28 Z0. M9 N288 M30 % 70 MASTERCAM V9 ØVELSER

71 5. Boring 5.1. Eksempel nr. 1 Boring med flere operationer (kun med nogle maskin typer). TRIN 1. Konstruer ovenstående geometri (kun set fra top) TRIN 2. Indstil job setup. Vælg HOVEDMENU Værktøjsbaner Job setup. Klik på Vælg hjørner. Indtast 0,0,-25 som det første hjørne. Indtast 100,-60,0 som det andet hjørne. Værktøjsbane konfiguration, Værktøjs offset registre og Tilspændingsberegning fungere fint til simulering med de indstillinger der er vist nedenfor Hvis værktøjsbanerne også skal fremstilles på en fræser, kan det være de skal stå anderledes, men det er afhængigt af maskinen. Klik på OK. MASTERCAM V9 ØVELSER 71

72 TRIN 3. Initialisér værktøjsbanen. Vælg Boring. 72 MASTERCAM V9 ØVELSER

73 TRIN 4. Vælg borepunkter. Vælg elementer Vælg vindue Vælg vindue som vist nedenfor. Vælg Færdig. (2gange) MASTERCAM V9 ØVELSER 73

74 TRIN 5. Indstil værktøjsparametrene. Vælg værktøj ved at højreklikke i værktøjsliste-feltet (se nedenfor), og vælg Hent værktøj fra bibliotek. Vælg et værktøj med betegnelsen SPOT DRILL og værktøjsdiameter 10 mm. Klik på OK. Højreklik på værktøjet, for at rette i det. Klik på OK. Højreklik i den tomme del for at vælge værktøj fra bibliotek højreklik på et værktøj for at rette i det eller beregne spindelhastighed og tilspænding. 74 MASTERCAM V9 ØVELSER

75 TRIN 6. Indstil de brugerdefinerede variable. Klik på Brugerdef. var. Indstil de brugerdefinerede variable som vist nedenfor (for at ændre en værdi markeres linien i vinduet, og der rettes så i det lille felt under vinduet). Klik på OK. MASTERCAM V9 ØVELSER 75

76 TRIN 7. Indstil boreparametre. Klik på fanebladet Boring / Forsænkning (der kan stå noget andet, hvis den sidst brugte borecyklus var en anden end boring/forænkning). Indstil parametrene som vist nedenfor. Klik på OK. 76 MASTERCAM V9 ØVELSER

77 TRIN 8. Lav boring af huller med diameter 6mm. Vælg Boring Mask på cir. Udpeg nu 1 af de 4 huller som har diametren 6 mm Kviter for tollerancen for matcherende cirkler på Vælg vindue. Udpeg med et vindue der dækker området hvor hullerne er. Vælg Færdig 2 gange.. MASTERCAM V9 ØVELSER 77

78 Højreklik i det hvide felt. Vælg værktøj fra bibliotek Vælg et 6 mm bor Indstil boreparameter som vist herunder (teksten kan variere fra den her viste, da den er afhængig af postprocessoren) 78 MASTERCAM V9 ØVELSER

79 klik på knappen spidskompensering og indstil parameterne som vist herunder. klik ok i spidskompenseringen og derefter i boreparameterne. TRIN 10. Lav undersænkning. Vælg Boring. Vælg punkterne på samme måde som du valgte de 6 mm huller. Indstil værktøjsparametre og boreparametre som vist (denne gang vælges der et værktøj med betegnelsen BOR og værktøjsdiameteren ). Ret spids vinklen til 180 grader (højreklik på værktøjet, klik i feltet Spids vinkel og indtast 180). Indstil parametrene for spidskompensering som vist. Klik OK. MASTERCAM V9 ØVELSER 79

80 80 MASTERCAM V9 ØVELSER

81 TRIN 11. Bor nu de 9 mm huller og Undersænk med 13 mm efter samme opskrift. TRIN 12. Generer NCI filen og postprocesser programmet. Vælg Operationer. Klik på Vælg alle. Klik på Postprocesser. Vælg Gem NC fil. Klik OK. Klik på Gem for at acceptere navnet på NC filen. Bemærk: CNC-programmets udseende afhænger af den kørte postprocessor. MASTERCAM V9 ØVELSER 81

82 % O1223 (PROGRAM NAME - BORING ) (DATE=DD-MM-YY TIME=HH:MM - 10:41 ) N100 G21 N102 G0 G17 G40 G49 G80 G90 ( 10. SPOT DRILL TOOL - 1 DIA. OFF LEN. - 1 DIA ) N110 T1 M6 N112 G0 G90 X15. Y45. S1222 M3 N114 G43 H1 Z10. N116 G99 G81 Z-2. R10. F222. N118 X85. N120 Y15. N122 X15. N124 X50. N126 Y45. N128 G80 N130 M5 N132 G49 Z10. N134 G91 G28 Z0. N136 G28 X0. Y0. A0. N138 M01 ( 6. DRILL TOOL - 2 DIA. OFF LEN. - 2 DIA ) N140 T2 M6 N142 G0 G90 X15. Y45. S1555 M3 N144 G43 H2 Z10. N146 G99 G83 Z R10. Q2. F222. N148 X85. N150 Y15. N152 X15. N154 G80 N156 M5 N158 G49 Z10. N160 G91 G28 Z0. N162 G28 X0. Y0. A0. N164 M01 ( 10. DRILL TOOL - 3 DIA. OFF LEN. - 3 DIA ) N166 T3 M6 N168 G0 G90 X15. Y45. S1000 M3 N170 G43 H3 Z10. N172 G99 G81 Z-11. R10. F122. N174 X85. N176 Y15. N178 X15. N180 G80 N182 M5 N184 G49 Z10. N186 G91 G28 Z0. N188 G28 X0. Y0. A0. N190 M30 82 MASTERCAM V9 ØVELSER

Athena DIMENSION Tværsnit 2

Athena DIMENSION Tværsnit 2 Athena DIMENSION Tværsnit 2 Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Programmets opbygning........................... 2 2.1 Menuer og værktøjslinier............................

Læs mere

Design og Fræsning Øvelser

Design og Fræsning Øvelser Design og Fræsning Øvelser Mastercam X F1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 Mastercam Grundkursus 1 2 CIMCO INTEGRATION Indholdsfortegnelse Tegn emner i 2D... 5 Øvelse 1 Tegn

Læs mere

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler.

Fræsning. Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. 1. Case: Fræsning Omhandlende: Opsætning af system, tegning af emne, definere kontur- og lommebearbejdning, redigere og anvende macro, gemme NC- og tegningsfiler. NB! Denne øvelse er tænkt som en case,

Læs mere

CNC-Calc v7 Brugervejledning

CNC-Calc v7 Brugervejledning CNC-Calc v7 Brugervejledning 1 CNC-Calc v7 Brugervejledning Maj 2014 Copyright 1991-2014 CIMCO A/S www.cimco.com E-mail: info@cimco.com Indholdsfortegnelse 2 Indholdsfortegnelse CNC-Calc v7 Brugervejledning...

Læs mere

Design og Fræsning Øvelser

Design og Fræsning Øvelser Design og Fræsning Øvelser Mastercam X F1-7.1 Udgave. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 Mastercam Grundkursus 1 2 CIMCO INTEGRATION Indholdsfortegnelse Tegn emner i 2D... 5 Øvelse 1

Læs mere

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram

Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Kom-i-gang vejledning opmålingsprogram Billedprislisten Udarbejdet af EG Byg & Installation den 12. marts 2010 Opdateret den 18. februar 2011 Indholdsfortegnelse 1 Gulve... 3 1.1 Opmåling af gulvflade...

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Lundtoftegårdsvej 97 2800 Kgs. Lyngby Tlf.: +45 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering...5 Indledning....5 Opsætning af system...5 Valg af maskintype...6 Tilpas konfigurationsfilen...6

Læs mere

Dreje/Fræse-værktøjsbane

Dreje/Fræse-værktøjsbane Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane C-akse og roterende værktøj Drejning 1 2 Drejning Øvelse Mastercam X Dreje-Fræse-Værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane I denne øvelse

Læs mere

Begyndermanual og introduktion til

Begyndermanual og introduktion til Begyndermanual og introduktion til Design 3D parametrisk CAD www.nettocad.dk mail@a-engineering.dk Tlf. 61337807 1 Part Workspace Zoom værktøjer De gule ikoner viser dine konstruktioner fra forskellige

Læs mere

Solid Edge 2D Drafting

Solid Edge 2D Drafting Solid Edge 2D version 106 - tutorial: Solid edge 2d er et gratis tegneprogram, der er genialt til Teknologi. Det kan bruges til at tegne maskintegninger med mål, til at tegne skitser til fysik-afleveringer,

Læs mere

Drejning Øvelsesvejledning

Drejning Øvelsesvejledning Drejning Øvelsesvejledning Mastercam X L1-6. udg. Vermundsgade 38 2100 København Tlf.: (+45) 4585 6050 2 Indhold: Drejeprogrammering... 5 Indledning.... 5 Opsætning af system... 5 Valg af maskintype...

Læs mere

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr

Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Opgavesæt til CAD/CAM 3D fræsning Nr. 44845 Kursus indhold: : Fremstille enkle 3D nc-programmer ved hjælp af et cad/cam-system. Handle sikkerheds- og miljømæssigt

Læs mere

Dreje/Fræse-værktøjsbane

Dreje/Fræse-værktøjsbane Dreje/Fræse-værktøjsbane Dreje/Fræse 1 2 Dreje/Fræse Dreje/Fræse-værktøjsbane I denne øvelse vises, hvordan man med følgende funktioner frembringer en drejefræse værktøjsbane: NC-Prog, Operationen Værktøjsbaner,

Læs mere

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen

Introduktion til Banedesign / Visio. af Preben Nielsen Introduktion til Banedesign / Visio af Preben Nielsen Formål med introduktionen: At give nye brugere en grundlæggende indlærring i brugen af Banedesign og Visio 2013 Meget kort fortalt om Visio og Banedesign:

Læs mere

3D Cad Pladekonstruktion.

3D Cad Pladekonstruktion. -1-3D Cad Pladekonstruktion. Dette materiale er udarbejdet til at gennemgå løsningen af de 3D pladekonstruktioner der er valgt at konstruere på AMU målet 45100. Manuel og 3D Cad baseret pladeudfoldning.

Læs mere

Introduktion til GeoGebra

Introduktion til GeoGebra Introduktion til GeoGebra Om navne Ib Michelsen Herover ses GeoGebra's brugerflade. 1 I øverste linje finder du navnet GeoGebra og ikoner til at minimere vinduet, ændre til fuldskærm og lukke I næste linje

Læs mere

Gratisprogrammet 27. september 2011

Gratisprogrammet 27. september 2011 Gratisprogrammet 27. september 2011 1 Brugerfladen: Små indledende øvelser: OBS: Hvis et eller andet ikke fungerer, som du forventer, skal du nok vælge en anden tilstand. Dette ses til højre for ikonerne

Læs mere

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates

Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates For at få SketchUp til at virke skal programmet først sættes op Start SketchUp vælg File Open og åben filen Milimeters.skp under Templates Herefter vælges Window -> Entity Info Kontroller at units er i

Læs mere

Guide til Condes. Indhold:

Guide til Condes. Indhold: Guide til Condes Udarbejdet af Kim Højmark i 2008 Revideret december 2012 / Nicolaj Nielsen Denne vejledning guider dig igennem de mest basale elementer af Condes, så du bliver i stand til at anvende Condes

Læs mere

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende

GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart. det grundlæggende GeoGebra 3.0.0.0 Quickstart det grundlæggende Grete Ridder Ebbesen frit efter GeoGebra Quickstart af Markus Hohenwarter Virum, 28. februar 2009 Introduktion GeoGebra er et gratis og meget brugervenligt

Læs mere

Frit efter Henning P, Ishøj

Frit efter Henning P, Ishøj Frit efter Henning P, Ishøj INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 Start af Inventor.... 3 Opsætning:... 4 Oprette en tegning i Inventor:... 5 Gemme funktionen... 9 Åbne og starte på samme tegning:...

Læs mere

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE.

DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. Geogebra. DENNE LILLE MANUAL TIL GEOGEBRA DÆKKER NOGENLUNDE DE EMNER, DER VEDRØRER FOLKESKOLEN TIL OG MED 10. KLASSE. (dvs. det er ikke alle emner i SYMBOLLINIEN, der beskrives). Navnet GEOGEBRA er en

Læs mere

Quick guide til Condes 8.

Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8. Quick guide til Condes 8.... 1 Starte Condes:... 2 Opret poster.... 6 Opdatere post detaljer:... 7 Finjustere postcirklen.... 8 Flytte postnummer... 9 Sætte poster sammen til

Læs mere

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0

Viditronic NDVR Quick Guide. Ver. 2.0 Viditronic NDVR Quick Guide Ver. 2.0 1 Indholdsfortegnelse 1. HOVEDMENU 3 1.1 START 5 1.2 AKTIVITETSINDIKATOR: 7 1.3 INFORMATIONS VINDUE: 7 1.4 PTZ KAMERA KONTROL: 7 1.5 SKÆRMMENU 8 1.5.1 AKTIVER BEVÆGELSE:

Læs mere

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold

En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold 1 En lille vejledning i at bruge Paint Win 98 og Win XP Indhold Indhold...2 1. Åbn Paint...3 2. Vælg en baggrundsfarve og en forgrundsfarve...3 3. Tegn et billede...4 4. Ny, fortryd og gentag...4 5. Andre

Læs mere

AgroSoft A/S AgroSync

AgroSoft A/S AgroSync AgroSoft A/S AgroSync AgroSync er et AgroSoft A/S værktøj, der bliver brugt til filudveksling imellem WinSvin og PocketPigs. Fordele ved at bruge AgroSync: Brugeren bestemmer overførsels tidspunktet for

Læs mere

Arbejde med 3D track motion

Arbejde med 3D track motion Arbejde med 3D track motion Gary Rebholz I sidste måneds Tech Tip artikel gennemgik jeg det grundlæggende i track motion. Selv om vi ikke gennemgår alle værktøjer i Track Motion dialog box vil du alligevel

Læs mere

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov

AutoCAD 2012. 2D øvelser til bygningstegning. Frede Uhrskov AutoCAD 2012 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr. 122 Side 1 Side 1 Denne opgave/vejledning skal komme til at se sådan ud. Baggrundsbilledet skal være i en størrelse der er 658 x 271 pixel. Bladet er et foto for sig som skal maskes af og baggrunden gøres gennemsigtig.

Læs mere

Projekt 1.3 Brydningsloven

Projekt 1.3 Brydningsloven Projekt 1.3 Brydningsloven Når en bølge, fx en lysbølge, rammer en grænseflade mellem to stoffer, vil bølgen normalt blive spaltet i to: Noget af bølgen kastes tilbage (spejling), hvor udfaldsvinklen u

Læs mere

Easy Guide i GallupPC

Easy Guide i GallupPC Easy Guide i GallupPC Version. 6.00.00 Gallup A/S Masnedøgade 22-26 DK 2100 København Ø Telefon 39 27 27 27 Fax 39 27 50 80 Indhold SÅDAN KOMMER DU I GANG MED AT ANVENDE GALLUPPC... 2 TILFØJELSE AF UNDERSØGELSER

Læs mere

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot?

5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab Introduktion til kanalen HTML-grab kanalside Hvad er et spot? 5.0 Velkommen til manualen for kanalen HTML-grab 1 5.1 Introduktion til kanalen 1 5.2 HTML-grab kanalside 1 5.2.1 Hvad er et spot? 2 5.2.2 Opret et nyt spot 2 5.2.3 Aktivt og inaktivt spot 3 5.2.4 Rediger

Læs mere

Vejledning KPK Online Prøverum

Vejledning KPK Online Prøverum Vejledning KPK Online Prøverum INDHOLD Introduktion side 2 Funktionsliste side 2 Få adgang til systemet side 3 Opload dine billeder side 4 Sådan bruges systemet side 5 Gem dine eksempler side 7 Side 1/7

Læs mere

Kom i gang med Course Tool 1.2

Kom i gang med Course Tool 1.2 Kom i gang med Course Tool 1.2 Indhold Indledning...2 Pris beregning...2 Anvendelse...2 Open Source...2 Anbefalinger...2 Installation...3 USB-Pen...3 Download Libre Office (Draw)...3 Indstil makrosikkerhed...4

Læs mere

DesignPro II Side 11. Grupper

DesignPro II Side 11. Grupper DesignPro II Side 11 Grupper Hvis man arbejde helt fra grunden, er det ofte en fordel at kunne samle tekst, billeder og baggrund til en fast gruppe, som så kan flyttes rundt, og ændres i størrelsen. I

Læs mere

Graph brugermanual til matematik C

Graph brugermanual til matematik C Graph brugermanual til matematik C Forord Efterfølgende er en guide til programmet GRAPH. Programmet kan downloades gratis fra nettet og gemmes på computeren/et usb-stik. Det betyder, det også kan anvendes

Læs mere

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks

Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Sådan kommer du i gang med GeomeTricks Ved hjælp af programmet GeomeTricks kan du tegne figurer i geometri. Når du tegner en figur, så skal du opbygge din figur ved hjælp af geometriske objekter. Geometriske

Læs mere

Edb-tekstbehandling, præsentation mm

Edb-tekstbehandling, præsentation mm Edb-tekstbehandling, præsentation mm I denne lektion skal du: - hente kopier et skærmbillede og sætte det ind i et dokument - beskære billedet, så det passer til dit dokument Der findes specielle programmer

Læs mere

Vejledning Bilindretning

Vejledning Bilindretning http://vanconfig.raaco.com Klik for at acceptere installation af TurnTool værktøj. Start med at lave en ny konfiguration ved at klikke på Start indretning. Du har mulighed for at vælge disse sprog og valuta

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner..

Indholdsfortegnelse. Indholdsfortegnelse.. side 2. Adgang til webgraf 3. Opslag adresse... 4. Styring af layout.. 5. Zoom funktioner.. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Zoom funktioner.. 6 Panorere på skærmen. 7 Information om grafikken.... 8-10 Print et udsnit.....

Læs mere

Velkommen til IT for let øvede

Velkommen til IT for let øvede Velkommen til IT for let øvede at dias ligger på hjemmesiden, så I kan se dem igen hjemme. Peter har ordet Blev vi færdige med vinduerne?? Øvelse tastatur og mus vi ikke kunne sidste gang får I som hjemmeopgave

Læs mere

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1

Installer DesignPro. DesignPro I Side 1 DesignPro I Side 1 Installer DesignPro DesignPro 5 DesignPro fra Avery, er fint layoutprogram, der har nogle store fordele frem for Publisher og Draw. Det er på Dansk, og så er det gratis. Programmet er

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING

DIVISIONSMATCHBEREGNING DIVISIONSMATCHBEREGNING ANDERS KLINTING FIR HILLERØD ORIENTERING JANUAR 2013 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Løbsdata fra OE2003... 3 Klasser... 3 Klubber... 5 Resultater... 7 Brug af programmet...

Læs mere

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4

I. SMART Board. I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2. IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 I. SMART Board I. SMART Board... 1 II. Forord... 2 III. Smartboard værktøjskasse... 2 A. Tastatur... 3 B. Optager... 3 C. Kontrolpanel... 3 IV. Turorials... 3 V. SMART Notebook... 4 A. En Notebookside

Læs mere

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1

Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 Workshop G3 MicroStation V8 XM edtion nye værktøjer 1 FØR I BEGYNDER......1 ELEMENT SELECTION...2 TEGNEVÆRKTØJER...4 ARRAY / ALONG ELEMENT...4 STRETCH...6 MOVE TO CONTACT...7 BREAK ELEMENT...8 COPY FENCE

Læs mere

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien)

Klik på menupunktet Format og herunder Units (eller skriv units på kommandolinien) Kogebog til opsætning af standardtegning i AutoCAD RTS/HED side 1 Formål med standardtegning Når man åbner en ny tom tegning i AutoCAD, er den allerede fyldt med informationer om lag, målsætningsstandarder

Læs mere

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1

Vejledning til Photofiltre nr.128 Side 1 Side 1 Denne vejledning er blot et lille eksempel på hvordan man også kan bruge Photofiltre 7 som en slags grafikprogram. Det er med udgangspunkt i f.eks. min hjemmeside hvor vi vil bruge den blå farve

Læs mere

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning

AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning AutoCAD 2013 2D øvelser til bygningstegning Frede Uhrskov Forord Øvelserne er opbygget som detaljerede indtastningsøvelser, og som indlæring kan de ikke stå alene, men da det også er vigtigt at få succes

Læs mere

Vejledning til Photo Story 3

Vejledning til Photo Story 3 Vejledning til Photo Story 3 Start på billedfortælling Når du har startet programmet, får du dette vindue. Du får 3 valg: 1. Opret en ny fortælling. 2. Redigere et projekt 3. Afspille en fortælling. Den

Læs mere

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen.

Ved brug af computer handler det derfor mest om, hvordan man får teksten til at stå på papiret og på skærmen. Side 1 af 21 I dette materiale skal du prøve at arbejde med tekster og billeder. Tekster er bogstaver, der er sammensat til ord. Ord er igen sat sammen, så de danner sætninger. Sætninger kan udtrykke en

Læs mere

Kom godt igang med OpenMeetings

Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Kom godt igang med OpenMeetings Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Log på / Registrer dig... 3 1.1 Find Forsvarets Elektroniske Skole på internettet... 3 1.2 Login skærmen...

Læs mere

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk

Adgang til WebGraf. 1. Start Microsoft Internet Explorer. 2. Skriv: http://kort.ge.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.. side 2 Adgang til webgraf 3 Opslag adresse... 4 Styring af layout.. 5 Opslag af område via oversigtskort... 6 Zoom funktioner.. 7 Panorere på skærmen. 8 Information

Læs mere

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk

Billedbehandling Pixlr.com Side 1. Opgaver. Annemette Søgaard Hansen/www.dinwebvejleder.dk Billedbehandling Pixlr.com Side 1 Opgaver Billedbehandling Pixlr.com Side 2 Indholdsfortegnelse Opgave 1... Åbne/Gemme/Størrelse... Side 3 Opgave 2... Autoniveauer... Side 4 Opgave 3... Manuelle justeringger...

Læs mere

Vejledning til brug af KortVordingborg

Vejledning til brug af KortVordingborg Vejledning til brug af KortVordingborg På Vordingborg Kommunes interaktive kort har du mulighed for at se en række af de oplysninger kommunen registrerer på kort. Denne vejledning giver en kort introduktion

Læs mere

Opsætning af enkle bordkort Side 1

Opsætning af enkle bordkort Side 1 Side 1 Til disse bordkort bruges LibreOffice Draw til opsætning, og PhotoFiltre til at udfylde selve bordkortet. Med disse 2 programmer kan man lave nogle flotte bordkort. Start med at åbne den tomme side

Læs mere

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen.

At indsætte ord og billeder og brug af hjælpefunktionen. Udarbejdelse af kommunikationsbøger Noter og øvelser i forbindelse med at udarbejde kommunikationsbøger vha. programmet Phraseit (Genlyd). Følgende øvelser og instruktion er baseret på at Phrase-it 2.1

Læs mere

Microsoft Word 2007. thoremil.dk

Microsoft Word 2007. thoremil.dk Microsoft Word 2007 Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12 Punktopstilling...

Læs mere

Fagudtryk. Murerviden.dk - René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1

Fagudtryk. Murerviden.dk - René Eriksen. Fri brug af materialet. Materialet må ikke videresælges. Side 1 Fagudtryk Side 1 Find segmentbuens radius i tabelen: R R R R R Stikhøjde(b) 108 168 228 288 348 Åbningsmål(a) Skifter ned(c) mm mm mm mm mm 612 1 931,81 1034,37 1133,69 1230,41 1324,99 2 591,99 683,79

Læs mere

Kom godt i gang med Dyreregistrering

Kom godt i gang med Dyreregistrering Kom godt i gang med Dyreregistrering Denne vejledning er tænkt som en hjælp til, at landmandsbrugere hurtigt kan komme i gang med Dyreregistrering. Derfor er kun de mest nødvendige funktioner beskrevet.

Læs mere

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster...

Åben Power Point... Side 2. Ny præsentation... Side 2. Dias layout... Side 2. Temaer... Side 3. Gem dit eget tema... Side 3. Diasmaster... Præsentationsprogram Microsoft Power Point Side Opgaver Indholdsfortegnelse Åben Power Point... Side Ny præsentation... Side Dias layout... Side Temaer... Side Gem dit eget tema... Side Diasmaster... Side

Læs mere

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3

Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Indhold Indledning... 2 A3 plakat fra tom side... 3 Tekst...4 Tabel...5 WordArt...5 Streger og pile...6 Autofigurer...6 Designobjekter...6 Billeder...7 Flytte objekter...7 Rotere objekter...7 Placering

Læs mere

Vejledning til Din natur

Vejledning til Din natur Vejledning til Din natur Indhold DIN NATUR ER FOR LANDMÆND OG LODSEJERE 3 SÅDAN VIRKER DIN NATUR 3 ADGANG OG LOG IND 4 NemID 4 Accept af vilkår 4 OVERSIGTSKORT 5 Find adresse 5 DE FIRE KORT I DIN NATUR

Læs mere

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét).

Udskriv kort. Før udskrivning af et kort kan du eventuelt vælge at indtegne et/flere udskriftsområder. (I PLUS versionen kun ét). . Generelt Ved udskrivning af kort kan du vælge at udskrive det der er vist på skærmen. Du kan også vælge at udskrive et eller flere kortudsnit. Før du udskriver, vil programmet altid åbne en dialog, som

Læs mere

Opgaver om koordinater

Opgaver om koordinater Opgaver om koordinater Formålet med disse opgaver er dels at træne noget matematik, dels at give oplysninger om og træning i brug af Mathcad: Matematik: Øge grundlæggende indsigt vedrørende koordinater

Læs mere

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov

Autodesk Inventor 10. Ståleje. Frede Uhrskov Autodesk Inventor 10 Ståleje Frede Uhrskov Forord Dette hæfte er en opdatering og omskrivning af samme hæfte til Release 5, 5.3, 6, 8 og 9. Da der er tale om en lang række ændringer i opbygningen af emnet,

Læs mere

Microsoft Word 2010 Huskesedler

Microsoft Word 2010 Huskesedler Microsoft Word 2010 Huskesedler Indskrivning... 3 Gem og udskriv... 4 Åbn og Luk... 5 Tastatur... 6 Mus... 9 Indsæt specielle tegn og symboler... 10 Formatering af tegn... 11 Formatering af afsnit... 12

Læs mere

Geogebra Begynder Ku rsus

Geogebra Begynder Ku rsus Navn: Klasse: Matematik Opgave Kompendium Geogebra Begynder Ku rsus Kompendiet indeholder: Mål side længder Mål areal Mål vinkler Vinkelhalveringslinje Indskrevne cirkel Midt normal Omskrevne cirkel Trekant

Læs mere

CAD-tegninger som grundlag for geometri

CAD-tegninger som grundlag for geometri CAD-tegninger som grundlag for geometri SimDXF er et simpelt værktøj til import af cad tegninger i DXF-format som grundlag for opbygning af den geometriske beskrivelse af bygningsmodeller i BSim2000. Der

Læs mere

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008

Bevægelses analyse med SkillSpector. Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Bevægelses analyse med SkillSpector Version 1.0 Sidste opdatering: 14/05-2008 Hvad er SkillSpector SkillSpector er software program til video baseret bevægelses analyse. Der er følgende muligheder med

Læs mere

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes

Image Converter. Betjeningsvejledning. Indholdsfortegnelse: Version: 1.1.0.0. Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Image Converter Betjeningsvejledning Version: 1.1.0.0 Sørg for at læse følgende, før Image Converteren anvendes Indholdsfortegnelse: Overblik over Image Converter P2 Image Converteringsproces P3 Importér

Læs mere

Beskæring (2) Picasa 3.1.9.

Beskæring (2) Picasa 3.1.9. (2) Marts 2015 JC - Data Indhold Åben programmet, Skrivebordsfladen... 2 Kopier - Indsæt billeder, Valgmuligheder... 3... 4 Zoom, Diasshow, Søg, Roter... 5 2 Google Picasa, er den enkleste måde at organisere

Læs mere

Tegne, redigerings- og slettefunktioner.

Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Tegne, redigerings- og slettefunktioner. Generelt Dette afsnit gennemgår systematisk alle programmets funktioner til at tegne, redigere og slette objekter. Afsnittet tager ikke udgangspunkt i nogen bestemt

Læs mere

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System

ViKoSys. Virksomheds Kontakt System ViKoSys Virksomheds Kontakt System 1 Hvad er det? Virksomheds Kontakt System er udviklet som et hjælpeværkstøj til iværksættere og andre virksomheder som gerne vil have et værktøj hvor de kan finde og

Læs mere

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse

idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse idata Side 1/6 Indholdsfortegnelse Brugerflade side 2 Indlæsning af tappekort side 2 Transaktioner side 3 Udtræk side 4 Kortspærring side 5 Setup side 6 Hassellunden 4A, 2765 Smørum 44 91 34 51 44 91 34

Læs mere

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på

Brug af Discoverer. 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på Oprette projektark med simpel tabel Brug af Discoverer 1. Start Discoverer ved at klikke på knappen Discoverer på www.kirkeportal.dk 2. Angiv kontonummer, brugernavn og password. Det er det samme som anvendes

Læs mere

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale

SMARTBOARD. Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale SMARTBOARD Hvordan fungerer det? Et kursusmateriale Materialet må ikke kopieres eller på anden måde videredistribueres Opgave 1 Det grundlæggende a) Skriv med håndskrift på tavlen følgende brug pen eller

Læs mere

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen.

Styresystemet er den del af softwaren, der sammenkæder hardware og brugerprogrammer, således at de kan arbejde sammen. Hvad sker der, når der tændes for PC en? Når computeren tændes, kontrolleres en række funktioner, bl.a. ram, harddisk, mus, tastatur, diskettedrev og lignende, før det rigtige Windows- billede vises på

Læs mere

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation

Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Vejledning til online-redigering i Danmarks Arealinformation Redigeringsfunktioner i Danmarks Arealinformation Med denne vejledning vil Danmarks Miljøportal give en kort introduktion til de mest brugte

Læs mere

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt

geometri trin 2 brikkerne til regning & matematik preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri trin 2 preben bernitt brikkerne til regning & matematik geometri, trin 2 ISBN: 978-87-92488-16-9 1. Udgave som E-bog 2003 by bernitt-matematik.dk Kopiering er

Læs mere

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion.

Nero Cover designer. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. Nero Cover designer. Brug af Nero til at lave labler-indlægmm. til CD/DVD skiver af egenproduktion. 1. Opstart og justering af Printer første gang! Start Nero og vælg i sidepanelet til venstre(åbnes ved

Læs mere

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1

Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Installationsvejledning Alphacam 2017 R1 Indholds Fortegnelse Indledning - Generelt...3 Windows skal være 64 bit...3 Installation, HUSK at stille brugerrettigheder på din Computer...3 Installation, Skærmkort

Læs mere

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel

Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Athena DIMENSION Tværsnit 2, Eksempel Januar 2002 Indhold 1 Introduktion.................................. 2 2 Tegneflade................................... 2 3 Navngivning af sag..............................

Læs mere

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning

Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning Rationel VinduesDesigner TM Brugervejledning indhold: introduktion Side 2 Funktionsliste Side 3 Få adgang til systemet Side 4 opload dine billeder Side 5 Sådan bruges systemet Side 6 Gem dine eksempler

Læs mere

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM

Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Vejledning i download af programmet IHS Insight TM Dobbeltklik på linket i mailen. Vælg det ønskede sprog på drop-down menuen og tryk OK. Vælg Næste for at starte installationen af programmet IHS Insight

Læs mere

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk

Kom godt i gang. Værktøjspaletten. Pensler. 4 www.mikrov.dk Forord Fresko er et spændende, nyskabende program til faget Billedkunst men med de mange maleteknikker og effekter er det en kreativ udfordring for alle med lyst til at male. Du kan male akvarel, male

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter...

Indholdsfortegnelse. 1. Installation af LØN... 1. 2. Introduktion til LØN... 2. 3. Indtastning af lønseddel... 7. 4. Udskrifter... Løn til Windows Indholdsfortegnelse 1. Installation af LØN... 1 2. Introduktion til LØN... 2 2.1. Første start af LØN...2 2.1.1. Ét eller flere distrikter...2 2.1.2. Lønperioder...3 2.1.3. Kartoteker...4

Læs mere

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016.

Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Inventor 2016 Koblingsled Frede Uhrskov Forord Denne øvelsesrække bringer brugeren igennem en lang række forskellige elementer i Inventor 2016. Øvelserne kræver ikke forudgående kendskab til Inventor,

Læs mere

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html

The GIMP. The GIMP til windows kan hentes fra siden: http://gimp win.sourceforge.net/stable.html The GIMP The GIMP er et gratis grafikprogram som kan hentes på nettet. Alle nye opdateringer af programmet bliver lagt på nettet, så snart de er færdige. Tilbehør (bl.a. særlige funktioner) kan også hentes

Læs mere

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen

Sådan starter du PowerPoint vha. Start-knappen Bliv en haj til IT i hverdagen 4.3 PowerPoint Microsoft PowerPoint er et præsentationsprogram, som kan bruges til at oprette flotte præsentationer, der enten kan udskrives eller afspilles på en computer.

Læs mere

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger.

ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. ninasoft Micro Temp. Vandtæt miniature temperatur datalogger. Betjeningsvejledning Micro Temp. Datalogger. Side 1. Micro Temp. er en 1 kanals temperatur datalogger, der leveres i et vandtæt rustfrit kabinet,

Læs mere

13/02/2008. Vejledning RoofCon Viewer

13/02/2008. Vejledning RoofCon Viewer Vejledning RoofCon Viewer Indhold Vejledning RoofCon Viewer... 1 Indhold... 2 Installation... 3 Marker objekt... 3 Zoom... 3 Mål afstand... 3 Værktøjsfelt og Tegningsalternativ... 4 Lag... 5 3D... 6 Forhåndsvisning...

Læs mere

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host

Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host Betjeningsvejledning til Håndterminal og AnyQuest Host INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Indledning... 2 2 Generelt for Håndterminalen... 3 2.1 Justering af Dato og Tid.... 3 3 Aflæsning... 6 3.1 Opstart... 6 3.1.1

Læs mere

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup

Rybners Teknisk Skole. Tømrer afdeling. Frank Kleemann Aarestrup Rybners Teknisk Skole Tømrer afdeling Frank Kleemann Aarestrup Opstart Start programmet og vælg Template måleenhed Millimeters Start Sketchup Velkommen til Sketchup brugerflade! Sketchup Opstart 2 Introduktion

Læs mere

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11

Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Microsoft Word 2003 - fremgangsmåde til Blomsterhuset Side 1 af 11 Åbn Word 2003 Skriv: Blomsterhuset A/S - tryk enter en gang Skriv: Blomster for alle - tryk enter 5 gange Skriv: I anledning af at - tryk

Læs mere

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S

elib Aleph, ver.18 Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S Introduktion til GUI FUJITSU SERVICES A/S, 2008 Indholdsfortegnelse 1. Skrivebordet... 3 2. Flytte rundt m.m.... 4 3. Log ind... 6 4. Valg af database... 7 5. Rudernes størrelse... 8 6. Kolonner... 9 7.

Læs mere

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER

MANUAL TIL. OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER MANUAL TIL OptitecRS CIPHERLAB 8000 - SCANNER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMLING OG TILKOBLING AF SCANNER... 1 1.1 STRØM TIL SCANNER... 2 1.2 TILKOBLING TIL COMPUTER... 2 1.2.1 Tilkobling med Seriel Stik...

Læs mere

Computerundervisning

Computerundervisning Frederiksberg Seminarium Computerundervisning Koordinatsystemer og Funktioner Lærervejledning 12-02-2009 Udarbejdet af: Pernille Suhr Poulsen Christina Klitlyng Julie Nielsen Indhold Introduktion... 3

Læs mere

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07

DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 DIVISIONSMATCHBEREGNING VERSION 1.07 ANDERS KLINTING FIF HILLERØD ORIENTERING 2. MAJ 2013 1 INDHOLD Divisionsmatchberegning... 3 Historik... 3 Løbsdata... 3 løbsdata fra OE2003... 3 Løbsdata andre programmer...

Læs mere

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc

Formler og diagrammer i OpenOffice Calc Formler i Calc Regneudtryk Sådan skal det skrives i Excel Facit 34 23 =34*23 782 47 23 =47/23 2,043478261 27³ =27^3 19683 456 =KVROD(456) 21,3541565 7 145558 =145558^(1/7) 5,464829073 2 3 =2*PI()*3 18,84955592

Læs mere

Introduktion til Rhinoceros 3d

Introduktion til Rhinoceros 3d Introduktion til Rhinoceros 3d September 2012, ruben.borup@aarch.dk, Arkitektskolen Aarhus Interfacets opbygning B A C D F E G H I a) Den øverst menu (alle kommandoer, kategoriseret browse) b) Kommandoprompt

Læs mere