Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77"

Transkript

1 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr

2 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL...9 AKL SEB Global EME (Earnest) DKK...11 AKL SEB Global EME (Earnest) EUR...12 SEB Emerging Market FX Basket AKL...13 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div)...15 Sirius Balance...17 SK Invest Far East Equities...19 Kopenhagen Fur...21 Fælles noter Anvendt regnskabspraksis...23 Hoved- og nøgletal...25 Navn og hjemsted Investeringsforeningen Wealth Invest (Herefter kaldet Foreningen ) Bernstorffsgade København V CVR nr Reg. nr. FT Hjemstedskommune: København Bestyrelse Carsten Wiggers, formand Jens Frederik Jensen Preben Keil Morten Amtrup Forvaltningsselskab Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S (Herefter forkortet IFS SEBinvest A/S ) Bernstorffsgade København V Telefon: CVR nr Reg. nr. FT Direktion: Jens Lohfert Jørgensen, adm. direktør Niels Jørgen Larsen, direktør Depotselskab Skandinaviska Enskilda Banken, Danmark, filial af SEB AB (publ.), Sverige (Herefter forkortet SEB DK ) Bernstorffsgade København V CVR nr Revision Statsautoriseret revisor Erik Stener Jørgensen PriceWaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab Strandvejen Hellerup Beholdningslisten kan rekvireres ved henvendelse Foreningens beholdningsliste kan rekvireres ved henvendelse til Foreningen på tlf.: eller på 2 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

3 Ledelsesberetning Investeringsforeningen Wealth Invest kort fortalt Foreningen består ultimo 1. halvår 2013 af fem afdelinger samt tre andelsklasser. Andelsklasserne er fordelt ud på to afdelinger. Oversigten fremgår nedenfor: SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR SEB Emerging Market FX Basket AKL AKL SEB Emerging Market Basket (Div) Sirius Balance SK Invest Far East Equities Kopenhagen Fur Foreningen blev etableret den 7. februar 2012 og startede sine investeringer den 12. juni Foreningen ejes af medlemmerne. Foreningen ejer 0,01 pct. af aktierne i IFS SEBinvest A/S, som står for den daglige administration af Foreningens aktiviteter. Foreningen ledes af bestyrelsen samt direktionen for IFS SEBinvest A/S. Markedsforholdene 1. halvår 2013 Økonomisk og politisk baggrund Den globale økonomi har i 1. halvår 2013 udviklet sig lidt svagere, end vi havde forventet ved indgangen til året. Realvæksten i G20- landene er opgjort til 2,3 pct. på årsbasis i årets 1. kvartal, hvilket er et lille fald i forhold til væksten i 2. halvår 2012, der lå på 2,5 pct. Der er dog tegn på, at væksten i 2. kvartal blev lidt højere end i årets første kvartal. Der er forskel på den økonomiske udvikling landene imellem. I årets første halvår har de traditionelle udviklede lande som USA, Japan og Storbritannien oplevet en positiv økonomisk udvikling, der ligger over det forventede. Væksten i disse lande kan primært henføres til øget privat forbrug. Den realøkonomiske vækst i USA lå i 1. kvartal på 1,8 pct., og dette niveau forventes at have holdt også i 2. kvartal. Derimod har store emerging markets lande som Kina, Indien og Rusland vist en lidt svagere økonomisk vækst, end man forventede ved indgangen til året. De økonomiske vækstrater i emerging markets er fortsat komfortabelt højere end i de udviklede lande. Den årlige vækstrate i 1. kvartal lå i Kina således på 7,7 pct. mod 7,9 pct. i det forgående kvartal, mens væksten i Indien lå på 3,0 pct. i 1. kvartal. Den europæiske gældskrise er i 1. halvår gledet i baggrunden af de finansielle markeders agenda. Der har været problemer i Cypern og Slovenien, og kort før halvårsskiftet var der en opblussen af krisen i Portugal, da finansminister Vitor Gaspar trak sig fra den teknokratiske regering. Dette har for en periode ført til stigende renter på portugisiske statsobligationer, fordi markedet frygter, at Portugal kan blive tvunget til en egentlig gældssanering med nedskrivning af statsgælden, således som det skete i Grækenland. Men overordnet set har den europæiske centralbank haft held til at skabe ro ved på den ene side at love finansiel opbakning til de hårdest ramte sydeuropæiske lande, men under forudsætning af, at landene gennemfører omfattende økonomiske og politiske reformer. Dansk økonomi har udviklet sig svagt i årets første halvdel. De reviderede tal for realvæksten i 1. kvartal viser, at bruttonationalproduktet ikke voksede i 1. kvartal sammenholdt med 4. kvartal 2012, og var faldet med 0,7 pct. i forhold til 1. kvartal Det er primært en svag eksport til de europæiske markeder samt en afdæmpet offentlig efterspørgsel, der er årsag til den stagnerende økonomiske aktivitet i Danmark. Den sidstnævnte komponent, den offentlige efterspørgsel, forventes at få stor bevågenhed i efterårets budgetforhandlinger fra de politikere og fagøkonomer, der ønsker at øge det offentlige forbrug for at stimulere den samlede økonomiske vækst. I fraværet af store europæiske gældskriser i kvartalet har den danske krone ligget meget stabilt overfor euro en. Nationalbanken har ikke interveneret i valutamarkedet siden januar måned Valutareserven udgjorde ved halvårsskiftet DKK 490,6 mia. mod DKK 504,0 mia. ved indgangen til året. Nedgangen skyldes interventionen i valutamarkedet i januar samt løbende indfrielse af gæld optaget i udenlandsk valuta. Udviklingen på de finansielle markeder Verdens centralbanker, med den amerikanske centralbank Fed i spidsen, har siden finanskrisens start kommunikeret til de finansielle markeder, at de i en ikke endelig fastlagt tidsperiode vil være garanter for en pengepolitisk stimulus, der skal sikre markederne med rigelig likviditet og lave absolutte renter. Centralbankerne har i den grad sat handling bag via implementering af adskillige og stadig mere omfattende Quantitative Easing (QE) programmer. Et væsentligt element i lempelsen har været massive opkøb af statsog realkreditobligationer i markedet i både USA og Europa. Med det høje statsgældsniveau blandt verdens største lande har investorerne imidlertid i baghovedet, at dette selvfølgelig ikke kan pågå i det uendelige. Alligevel er tanken om og ikke mindst konsekvenserne af, at disse programmer aftrappes/neutraliseres blevet skubbet i baggrunden af investorerne. Nogen taler endda om, at de positive finansmarkeder har mistet forbindelsen til realøkonomien. En forsmag på hvad der kan vente investorerne, fik man første gang den 22. maj, hvor chefen for den amerikanske centralbank, Ben Bernanke, foran Kongressens økonomiudvalg, The Joint Economic Committee, meddelte, at såfremt de seneste tegn på fremgang i arbejdsmarkedet viste sig at være reel og holdbar, da måtte centralbanken overveje, hvornår man kunne påbegynde en nedtrapning af de massive obligationsopkøb i markedet. Bernankes udtalelser blev gentaget den 19. juni, og i begge tilfælde steg renterne efterfølgende kraftigt, ligesom prisen på risikofyldte Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

4 LEDELSESBERETNING aktiver herunder aktier blev sendt kraftigt ned. Den ændrede retorik fra Fed og Bernanke blev forsøgt opblødt fra andre Fed-officials, men udtalelserne har tvunget investorerne til at forholde sig til virkeligheden nemlig, at exit -dagen eksisterer og måske endda ligger tættere på, end mange investorer bryder sig om. Hvorfor? Ganske enkelt fordi det vil skabe stor usikkerhed på de finansielle markeder omkring, hvad der venter på den anden side af den usædvanlige og unormalt store pengetilførsel. Afkastene på hovedaktivklasserne viser, at aktier generelt har klaret sig bedre igennem halvåret end obligationer. Japanske aktier (målt på TOPIX indekset) er steget med 31,9 pct., men da den japanske yen i samme periode er svækket voldsomt mod bl.a. mod danske kroner, så er afkastet opgjort i DKK kun på 17,7 pct. Nordamerikanske aktier (udtrykt ved MSCI North America) er i halvåret steget med 13,2 pct. opgjort i DKK. Kun emerging markets aktier viser negative afkast. MSCI Emerging Markets opgjort i DKK viser et afkast på -8,3 pct. Det brede danske aktieindeks OMX Copenhagen All Share steg med 6,9 pct. På obligationsmarkederne er billedet mere broget: Der er positive afkast på amerikanske kreditobligationer (Merrill Lynch US High Yield Bonds) på 1,5 pct, mens statsobligationer fra emerging markets landene (JP Morgan EMBI Diversified) faldt med 7,8 pct. opgjort i USD. Danske statsobligationer (udtrykt ved EFFAS DKK All) gav et afkast på -3,0 pct., mens danske realkreditobligationer (Nykredit Danish Mortgage Bonds Index) gav et meget beskedent positivt afkast på 0,1 pct. Afdelingsprofil og -beretning Afdelingernes investeringsprofil og ledelsens kommentarer til andelsklassernes afkast findes under afsnittet Afdelingsregnskaber på side 9 til 21. Resultat og afkast i 1. halvår 2013 Foreningens afdelinger og andelsklasser har generelt betragtet vist negative resultater for 1. halvår Dette er dog med undtagelse af AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div), som har leveret et overskud på 1,9 mio. kr. samt et positivt afkast på 1,24 pct. Det mest negative resultat er leveret af afdeling SK Invest Far East Equities, som er kommet ud af 1. halvår 2013 med et underskud på 23 mio. kr. samt et afkast på -8,31 pct. Derudover har de to andelsklasser under SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL tillige leveret negative resultater. Andelsklassen i DKK har således haft et underskud på 20,7 mio. kr. samt et afkast på -14,12 pct., mens andelsklassen i EUR har vist et underskud på 0,9 mio. EUR og et afkast på -14,07 pct. For nærmere indblik i afdelingernes og andelsklassernes regnskaber henvises der til siderne 9 til 21. Desuden henvises der til Tabel 1 nederst på denne side for overblik over afkast for både afdelinger, andelsklasser samt deres respektive benchmark. Formueudviklingen Foreningens samlede formue er i perioden steget betragteligt, idet Foreningen har haft tilgang af fire nye afdelinger i løbet af 1. halvår Formuen er således steget med godt 918 mio. kr. fra 183 mio. kr. primo halvåret til mio. kr. ultimo halvåret. De største bidrag til formuestigningen kommer fra nettoemissioner i SK Invest Far East Equities samt SEB Global Emerging Market FX Basket AKL på hhv. 376,4 mio. kr. og 283,8 mio. kr. Derudover er der tilført 155,9 mio. kr. til formuen i Kopenhagen Fur, mens der er tilført 103,2 mio. kr. til formuen i Sirius Balance. AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK har gennem nettoemissioner påvirket formuen positivt med 25,8 mio. kr. Andelsklassens formue er dog negativt påvirket af underskuddet på 20,7 mio. kr. samt udlodning fra sidste år på 2,6 mio. kr. AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR har samlet set påvirket formuen negativt med 3,5 mio. kr., idet underskuddet på 6,7 mio. kr. har overgået nettoemissionerne på 3,2 mio. kr. Omkostningsudviklingen Foreningen har i perioden haft administrationsomkostninger for 4,5 mio. kr. Heraf er 389 t.kr. gået til IFS SEBinvest A/S. Der findes kun i begrænset omfang sammenligningstal, idet der sidste år blot var administrationsomkostninger for 4 t.kr. Baggrunden herfor var, Tabel 1 - Afkast i de enkelte andelsklasser og deres respektive benchmark siden Afdelinger AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK 1) AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR 1) Benchmark MSCI Emerging Markets Free (net div) EUR MSCI Emerging Markets Free (net div) DKK Afdelingens afkast (pct.) Benchmark afkast (pct.) H H H H ,75-14,12 0,10-7,16-8,31 1,23-11,71-14,07 0,13-7,13-8,28 1,25 AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) 2) J.P. Morgan ELMI+ -0,38 1, ,53-2,69 - Sirius Balance 3) Sammensat 4,71-1,69-5,39 1,19 - SK Invest Far East Equities 4) MSCI AC Asia Pacific ex. Japan -7,65-8, ,42-10,53 - Kopenhagen Fur 5) Sammensat 0,01-0,56-0,26-0,44-1) Afkastet for både andelsklasserne og deres respektive benchmark i første halvår 2012 er opgjort fra 12. juni ) Afkastet for både andelsklassen og dens benchmark er opgjort fra 29. januar ) Afkastet for både afdelingen og dens benchmark er opgjort fra 31. januar ) Afkastet for både afdelingen og dens benchmark er opgjort fra 16. maj ) Afkastet for både afdelingen og dens benchmark er opgjort fra 16. juni Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

5 LEDELSESBERETNING at SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL først var aktiv fra 12. juni Markedsforventninger til 2. halvår 2013 Udviklingen i de betydende økonomiske indikatorer peger fortsat i retning af øget økonomisk aktivitet i USA og Europa i de kommende kvartaler. I USA er det bolig- og arbejdsmarkedet, der viser tegn på bedring, mens det i Europa primært er industriens tillidsindikatorer fra de nordeuropæiske lande som f.eks. det tyske IFO indeks, der giver håb om tiltagende vækst i den resterende del af året. Emerging markets har ganske vist skuffet investorerne i årets første halvdel, men det ændrer ikke ved, at de strukturelle forhold som demografi og øget velstand i middelklassen taler for, at emerging markets aktiver generelt vil klare sig på niveau med eller bedre end tilsvarende aktiver fra de udviklede lande. Den amerikanske centralbankchef Ben Bernankes udtalelser om en mulig nedtrapning af quantitative easing programmerne har bragt en kommende pengepolitisk stramning i USA på dagsordenen. Vi forventer dog ikke, at der konkret sker nogen stramning før end tidligst mod slutningen af året. Og når det sker, så er det reelt et sundhedstegn for den globale økonomi. Valget til den tyske Forbundsdag den 22. september kan gå hen og blive en joker på efterårets finansmarkeder. Umiddelbart er der politisk opbakning på begge fløje i Tyskland til Euro-projektet og dermed til fortsat at støtte de svage sydeuropæiske lande. Men det kan ikke udelukkes, at et regeringsskifte til en ny socialdemokratisk regering kan skabe usikkerhed om hvor langt den menige tysker vil strække sig i forhold til at løse de øvrige europæeres økonomiske problemer. Værdiansættelse Foreningens finansielle instrumenter værdiansættes til officielt noterede børs- og valutakurser. Foreningen investerer kun i meget begrænset omfang i unoterede finansielle instrumenter og andre finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering. Priser på unoterede finansielle instrumenter eller afledte finansielle instrumenter opgøres til skønnet dagsværdi eller til beregnet dagsværdi på baggrund af underliggende noterede instrumenter. Den indre værdi af Foreningens beviser kan på den baggrund fastsættes med relativ stor nøjagtighed. I perioder, hvor omsætningen på fondsbørserne verden over er lav, og hvor mange finansielle instrumenter derfor ikke handles dagligt, kan der opstå usikkerhed ved indregning og måling af indre værdi. For sjældent handlede obligationer er det muligt løbende at beregne en kurs på baggrund af de mest handlede obligationer med samme karakteristika. Denne mulighed findes ikke for aktier, hvor kursen derfor altid opgøres som senest handlede, selv om handelsdagen ligger flere dage bagud. Som følge af de meget høje andele af likvide, noterede finansielle instrumenter i Foreningen har ingen af afdelingerne i den forgangne del af 2013 haft større problemer med fastsættelse af indre værdi, ligesom det har været muligt straks at efterkomme alle ønsker om indløsninger. Socialt ansvarlig investeringspolitik (SRI) Foreningen har siden 2012 gennem IFS SEBinvest A/S samarbejdet med SEB-koncernen med henblik på at sikre, at de virksomheder, som Foreningen investerer i, har en ansvarlig politik omkring de etiske aspekter i samfundet. Hensigten med samarbejdet er at kunne følge FN s generelle principper for ansvarlige investeringer (PRI = Principles of Responsible Investments). Foreningens bestyrelse drøfter løbende, hvorledes Foreningen kan udøve samfundsansvar med hensyn til bl.a. menneskerettigheder, sociale forhold, miljø- og klimamæssige forhold samt bekæmpelse af korruption i forbindelse med investering af Foreningens midler. Bestyrelsen har endvidere formuleret en politik på området. Foreningens bestyrelse har jf. denne politik besluttet at følge SEB mht. at indarbejde PRI i investeringsprocessen. SEB samarbejder med firmaet Ethix SRI Advisors som konsulent på området. Foreningen modtager fra SEB/Ethix lister over selskaber, som ikke opfylder de internationale konventioner for så vidt angår miljøforhold, menneskerettigheder og korruption m.v. med udgangspunkt i følgende konventioner: UN Global Compact OECD Guidelines for Multinational Entreprises Human rights conventions Environmental conventions Weapon-related conventions På baggrund af disse lister fra SEB/Ethix er det besluttet ikke at investere i en række selskaber, som producerer klyngebomber og landminer. Denne udelukkelsesliste opdateres som minimum to gange årligt og udleveres ved henvendelse til Foreningen. De øvrige selskaber, som ifølge SEB/Ethix ikke opfylder en eller flere af konventionerne ovenfor, optages på en intern observationsliste. SEB/Ethix søger dialog med nogle af disse virksomheder med henblik på at bringe de konkrete problematiske forhold til ophør. For så vidt angår investeringer i gældsinstrumenter udstedt af nationalstater eller offentlige enheder har Foreningen valgt af følge retningslinjerne fra det danske udenrigsministerium. Retningslinjerne, der bl.a. omfatter sanktioner mod investeringer, udarbejdes i samarbejde med de øvrige EU-lande. De aktuelle sanktioner kan findes på Udenrigsministeriets hjemmeside. Foreningen deltager sammen med InvesteringsForeningsRådet i udarbejdelsen af en ny vejledning om ansvarlige investeringer i statsobligationer, som Rådet for samfundsansvar ventes at udsende senere på året. Væsentlige risici og usikkerhedsfaktorer De væsentligste risici ved at investere stammer fra udviklingen på de finansielle markeder. Denne risiko benævnes markedsrisiko. De faktorer, der har betydning for markedsrisikoen, er beskrevet via de foregående afsnit om markedsforhold. Der vil normalt være en præmie i form af et højere afkast for at påtage sig markedsrisiko. Udover markedsrisiko knytter der sig andre typer af risiko til inve- Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

6 LEDELSESBERETNING stering. Det drejer sig om operationel risiko, kreditrisiko, likviditetsrisiko samt forretningsrisiko. Disse typer af risiko vurderes løbende og søges minimeret, fordi investor ikke kan opnå en præmie for at påtage sig disse typer af risici. Risikoindikator Investering på de finansielle markeder vil som udgangspunkt påføre investor en vis risiko for at tabe penge. Risikoen for tab afhænger primært af, hvilken aktivtype der investeres i. Derfor er der større risiko tilknyttet investering i nogle typer af afdelinger end til andre typer af afdelinger. For at øge muligheden for at sammenligne risiko ved investering i afdelinger fra forskellige investeringsforeninger har EU indført en fælles metode for opgørelse af risiko ved investeringer. Metoden baserer sig på udsvingene i de historiske afkast. Jo større udsving i en afdelings afkast jo større risiko er der ved at investere i afdelingen. Udsvingene i de ugentlige afkast bliver målt over en periode på fem år og er udtrykt ved nøgletallet standardafvigelse. Derefter grupperes afdelingerne på en skala fra 1 til 7 efter størrelsen af deres standardafvigelse jævnfør følgende tabel: nedbringe Foreningens omkostninger til revision. Efterfølgende begivenheder Der er efter balancedagen ikke indtruffet hændelser, som vurderes at have væsentlig indflydelse på bedømmelsen af halvårsrapporten for 1. halvår Risikoklasse Årlige afkastudsving i pct. (standardafvigelse) Lig med eller større end Mindre end 1 0,0% 0,5% 2 0,5% 2,0% 3 2,0% 5,0% 4 5,0% 10,0% 5 10,0% 15,0% 6 15,0% 25,0% 7 25,0% Risikokategori 1 udtrykker således den laveste risiko, som man f.eks. ser ved afdelinger med helt korte obligationer. Bemærk dog, at kategori 1 ikke er en risikofri investering. Afdelinger der investerer i aktier, vil normalt have en risikoindikator på 5 eller derover. Placeringen på risikoskalaen er ikke fast over tid, fordi den baserer sig på de historiske udsving i afkastet. Afdelingens placering på risikoskalen kan altså flytte sig i fremtiden. På siderne 9 til 21 er de enkelte afdelinger og andelsklassers risikoindikator angivet blandt deres stamdata under betegnelsen Central investorinformation risikoklasse. Øvrige begivenheder i 1. halvår 2013 På Foreningens generalforsamling den 10. april 2013 blev det vedtaget, at Foreningen skifter revisor, således at det fremover er PricewaterhouseCoopers Revisionspartnerselskab (PwC), der reviderer Foreningens årsregnskab. Skiftet var begrundet i et ønske om at 6 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

7 Ledelsespåtegning LEDELSESBERETNING Bestyrelsen og direktionen har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for 1. halvår 2013 for Investeringsforeningen Wealth Invest og erklærer hermed: At halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger m.v. samt bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. At halvårsregnskabet for Foreningen og afdelingerne giver et retvisende billede af afdelingernes aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. At ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i Foreningen og afdelingernes aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som Foreningen henholdsvis afdelingerne kan påvirkes af. København, den 28. august 2013 Bestyrelsen Carsten Wiggers Bestyrelsesformand Jens Frederik Jensen Bestyrelsesmedlem Preben Keil Bestyrelsesmedlem Morten Amtrup Bestyrelsesmedlem Forvalteren Investeringsforvaltningsselskabet SEBinvest A/S Jens Lohfert Jørgensen Adm. direktør Niels Jørgen Larsen Direktør Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

8 8 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

9 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Afdelingen investerer primært i aktier eller depotbeviser i selskaber, der enten er registreret i, arbejder i, eller har hovedkontor i et emerging market land. Dog kan afdelingen for op til 20 pct. af formuen investere i ikke-emerging market aktier eller depotbeviser. Afdeling SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Primær rådgiver EARNEST Partners, USA SE-nummer Skattestatus Akkumulerende Startdato 1) 12. juni ) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen opnåede i 1. halvår 2013 et resultat på teur, mens afdelingens formue ultimo 1. halvår lå på teur. DKK - andelsklassen opnåede et afkast på -14,07 pct. mod et afkast på benchmarket på -8,28 pct. Denne underperformance må siges at være klart utilfredsstilende. Resultatet blev på tkr., mens formuen er vokset fra tkr. til tkr. primært grundet nettoemission. EUR - andelsklassen opnåede et afkast på -14,12 pct. mod et benchmark afkast på -8,31 pct. Også denne underperformance må betegnes som klart utilfredsstillende. Resultatet blev på -892 teur, mens formuen er faldet fra teur til teur grundet resultatet. Der har i perioden været nettoemission på 428 teur. Det svage absolutte afkast skyldes markedets frygt for, at den økonomiske vækst i de store emerging markets lande er stagnerende. Det svage relative afkast skyldes, at porteføljen har ligget overvægtet i konjunkturfølsomme sektorer som materialer og IT. Også overvægt i lande som Kina og Brasilien, hvor aktiemarkederne har klaret sig dårligt i halvåret, har påvirket den relative performance negativt. Ved indgangen til året var forventningen, at begge afdelingens andelsklasser ville generere et afkast i niveauet 5-10 pct. for hele Denne forventning er nu ændret til et resultat på mellem -15 pct. og -5 pct. Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (EUR 1.000) Note * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger Resultat før skat Skat Halvårets nettoresultat * Perioden til SEB Global Emerging Market Eqiuties (Earnest) AKL Balance AKTIVER (EUR 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (EUR 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

10 SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) AKL Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) Børsnoterede 96,3 100,0 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 0,0 Øvrige 3,7 0,0 I alt 100,0 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på lande pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Bermuda 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 Brasilien 9,1 0,0 0,0 3,6 12,7 Cayman Islands 1,7 0,0 0,0 0,0 1,7 Frankrig 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Indonesien 1,9 0,0 0,0 0,0 1,9 Israel 2,2 0,0 0,0 0,0 2,2 Kina 23,9 0,0 0,0 0,0 23,9 Malaysia 2,6 0,0 0,0 0,0 2,6 Mexico 5,1 0,0 0,0 0,0 5,1 Sydkorea 11,4 0,0 0,0 0,0 11,4 Sydafrika 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 Taiwan 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 Thailand 2,1 0,0 0,0 0,0 2,1 Tyrkiet 3,8 0,0 0,0 0,0 3,8 USA 16,3 0,0 0,0 0,0 16,3 Øvrige 0,4 0,0 0,0 1,3 1,7 I alt, alle lande 95,1 0,0 0,0 4,9 100, Medlemmernes formue (EUR 1.000) Værdi Medlemmernes formue primo Valutakursregulering ved omregning -5 Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

11 Regnskabsnote - AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK Andelsklassen er denomineret i DKK. Andelsklasse AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) DKK Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo ,98 pct. Startdato 1) 12. juni 2012 Administrationsomkostninger 1,04 pct. Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast -14,07 pct. Skattestatus Akkumulerende Halvårets referenceindeks afkast -8,28 pct. Referenceindeks MSCI Emerging Markets Free (net div) DKK Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 7 Klassens resultatposter (DKK 1.000) Note * Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner Kursgevinster og -tab 1 4 Administrationsomkostninger Klassens nettoresultat * Perioden til AKL SEB Global Emerging Market Eq. (Earnest) DKK Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Udlodning fra sidste år vedr. cirkul. mængde Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo 1. halvår Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

12 Regnskabsnote - AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Andelsklassen er denomineret i EUR. Andelsklasse AKL SEB Global Emerging Market Equities (Earnest) EUR Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo ,00 pct. Startdato 1) 12. juni 2012 Administrationsomkostninger 1,05 pct. Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast 2) -14,07 pct. Skattestatus Akkumulerende Halvårets referenceindeks afkast 2) -8,28 pct. Referenceindeks MSCI Emerging Markets Free (net div) EUR Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 7 Klassens resultatposter (EUR 1.000) Note * Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner Administrationsomkostninger -2 0 Klassens nettoresultat * Perioden til KL SEB Global Emerging Market Eq. (Earnest) DKK Medlemmernes formue (EUR 1.000) Nominelt Værdi Medlemmernes formue primo Emissioner i året Overført fra resultatopgørelsen -892 Medlemmernes formue ultimo 1. halvår Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

13 SEB Emerging Market FX Basket AKL Afdelingen investerer i en basisportefølje bestående af danske korte obligationer og pengemarkedsinstrumenter. Afdelingen anvender endvidere afledte finansielle instrumenter med en eksponering til en kurv af emerging markets valutaer med henblik på at opnå et afkast på niveau med referenceindekset. Afdeling SEB Emerging Market FX Basket AKL Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København SE-nummer Skattestatus Akkumulerende Startdato 1) 29. januar ) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. Afdelingen har i halvåret opnået et økonomisk afkast på tkr. Formuen udgør ultimo halvåret tkr. Formuen er primært påvirket af den initiale tegning i januar og efterfølgende indløsninger i løbet af halvåret. Årets resultat har naturligvis påvirket formuen positivt. Den udloddende andelsklasse leverede et afkast på 1,24 pct. mod et afkast af benchmarket på -2,69 pct. Dette er naturligvis en tilfredsstillende performance. Afkastet er negativt påvirket af halvårets løbende svækkelse af valutaer fra emerging markets lande som følge af øget risikoaversion og dermed kapitalflow ud af disse lande. Svækkelsen af valutaerne har udhulet de valutaterminstillæg, som er den anden driver af afkastet. Endelig har afdækningen mellem USD og DKK bidraget positivt, fordi USD er styrket mod DKK i halvåret. I det kommende halvår forventer vi, at der igen kommer et kapitalflow ind i emerging markets landene, hvilket vil styrke disse landes valutaer. På baggrund af udviklingen i halvårets løb forventer vi, at afdelingens afkast vil ligge på mellem 2 pct. og 7 pct. for hele Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note 2013 * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger -803 Resultat før skat Skat 0 Halvårets nettoresultat * Perioden Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler 956 Obligationer 1, Afledte finansielle instrumenter Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Afledte finansielle instrumenter Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

14 SEB Emerging Market FX Basket AKL Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) 2013 Børsnoterede 102,1 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige -2,1 I alt 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Realkreditobligationer 70,3 0,0 0,0 0,0 70,3 Statsobligationer 29,7 0,0 0,0 0,0 29,7 I alt, alle sektorer 100,0 0,0 0,0 0,0 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Værdi Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

15 Regnskabsnote - AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) Andelsklassen er denomineret i DKK. Andelsklasse AKL SEB Emerging Market FX Basket (Div) Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 29. januar 2013 Administrationsomkostninger 0,28 pct. Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast 2) 1,24 pct. Skattestatus Akkumulerende Halvårets referenceindeks afkast 2) -2,69 pct. Referenceindeks J.P. Morgan ELMI+ Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Klassens resultatposter (DKK 1.000) Note 2013* Andel af resultat af fællesporteføljen Klassespecifikke transaktioner Administrationsomkostninger -13 Klassens nettoresultat * Perioden til AKL SEB Global Emerging Market Eq. (Earnest) DKK Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Indløsninger i året Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo 1. halvår Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

16 16 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013 [Denne side er blank]

17 Sirius Balance Afdelingen investerer globalt i aktier og obligationer og med en veldiversificeret porteføljerisiko med det formål at opnå et højt absolut afkast. Afdelingens overordnede investeringsstrategi er at sikre dette høje absolutte afkast gennem en aktiv allokering. Investeringshorisonten er lang, dvs. typisk mere end 3 år. Afdeling Sirius Balance Primær rådgiver Saxo Privatbank, Hellerup Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 31. januar 2013 Administrationsomkostninger 0,85 pct. Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets afkast 2) -1,69 pct. Skattestatus Udloddende Halvårets referenceindeks afkast 2) 1,19 pct. Referenceindeks Sammensat Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Afdelingen har siden starten den 31. januar 2013 leveret et afkast på -1,69 pct. mod et benchmarkafkast i samme periode på 1,19 pct. Denne underperformance er ikke tilfredsstillende. Resultatet har været et underskud på tkr. Siden den initiale tegning er der indløst for tkr. således at formuen ultimo halvåret udgør tkr. Afdelingen har igennem halvåret ligget svagt overvægtet i aktier i forhold til obligationer. Aktieandelen har således ligget på ca. 53 pct. mod en neutral placering i aktier på 50 pct. Andelen af aktier kan variere mellem 20 pct. og 60 pct. Vi forventer, at afdelingen vil kunne opnå et afkast på 0-5 pct. for hele Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note 2013 * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger -860 Resultat før skat Skat -109 Halvårets nettoresultat * Perioden til Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Obligationer 1, Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld 27 Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

18 Sirius Balance Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) 2013 Børsnoterede 95,0 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige 5,0 I alt 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 4,9 0,0 0,0 0,0 4,9 Cykliske forbrugsgoder 6,8 0,0 0,0 0,0 6,8 Energi 11,5 0,0 0,0 0,0 11,5 Finans 20,4 0,0 0,0 2,3 22,7 Forsyning 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Industri 10,7 0,0 0,0 2,7 13,4 Informationsteknologi 12,6 0,0 0,0 0,0 12,6 Materialer 4,7 0,0 0,0 0,0 4,7 Medicinal og sundhed 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Statsobligationer 3,5 0,0 0,0 0,0 3,5 Telekommunikation 11,9 0,0 0,0 0,0 11,9 I alt, alle sektorer 95,0 0,0 0,0 5,0 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Indløsninger i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag 205 Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

19 SK Invest Far East Equities Afdelingen investerer primært i aktier i selskaber, der enten er registreret i eller har hovedkontor i et Asia Pacific-land eller selskaber, som er noteret eller optaget til handel på et reguleret marked i et Asia Pacific-land. Afdelingens overordnede investeringsstrategi er at opnå et afkast, som overstiger afkastet på referenceindekset under hensyntagen til de udstukne risikorammer. Andelsklasse SK Invest Far East Equities Primær rådgiver Macquarie Funds Management, Hong Kong Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 16. maj 2013 Administrationsomkostninger 0,22 pct. Nominel kurs DKK 100,00 Halvårets afkast 2) -8,31 pct. Skattestatus Udloddende Halvårets referenceindeks afkast 2) -10,53 pct. Referenceindeks MSCI All Countries Asia Pacific ex. Japan Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Afdelingen har i sin korte levetid fra 16. maj 2013 leveret et afkast på -8,31 pct. hvilket er 2,22 pct.-point bedre end afkastet på benchmarket. Denne performance er tilfredsstillende. Det økonomiske resultat blev et underskud på tkr. Formuen er efter den initiale tegning kun påvirket af det negative økonomiske resultat. Formuen udgjorde ved udgangen af halvåret tkr. Porteføljen er sammensat med et bias mod højkvalitets aktier og risikoaversion. Det betyder, at porteføljen har en overvægt til sektorer som forbrug, health care og telekommunikation, mens der er undervægt i bl.a. ejendomsudviklingssektoren. Landemæssigt ligger porteføljen tæt på benchmarkets allokering, dog med en mindre undervægt i Taiwan. På baggrund af udviklingen i halvårets løb forventer vi, at afdelingens afkast vil ligge på mellem -10 pct. og 0 pct. for hele Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note 2013 * Renter og udbytter Kursgevinster og -tab Administrationsomkostninger 737 Resultat før skat Skat -58 Halvårets nettoresultat * Perioden til Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Kapitalandele 1, Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

20 SK Invest Far East Equities Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) 2013 Børsnoterede 100,0 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige 0,0 I alt 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Basis forbrugsgoder 31,6 0,0 0,0 0,0 31,6 Cykliske forbrugsgoder 3,2 0,0 0,0 0,0 3,2 Energi 5,6 0,0 0,0 0,0 5,6 Finans 9,2 0,0 0,0 0,0 9,2 Forsyning 2,5 0,0 0,0 0,0 2,5 Industri 5,0 0,0 0,0 0,0 5,0 Informationsteknologi 7,6 0,0 0,0 0,0 7,6 Materialer 2,7 0,0 0,0 0,0 2,7 Medicinal og sundhed 12,2 0,0 0,0 0,0 12,2 Telekommunikation 4,8 0,0 0,0 0,0 4,8 Øvrige 15,6 0,0 0,0 0,0 15,6 I alt, alle sektorer 100,0 0,0 0,0 0,0 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Emissionstillæg/indløsningsfradrag Overført fra resultatopgørelsen Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

21 Kopenhagen Fur Afdelingen investerer fortrinsvis i danske stats- og realkreditobligationer, herunder junior covered bonds, samt i pengemarkedsinstrumenter. Herudover investeres i begrænset omfang i globale Investment Grade-obligationer. Endelig kan afdelingen investere i virksomhedsobligationer, Emerging Market-obligationer og aktier gennem foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter. Andelsklasse Kopenhagen Fur Primær rådgiver Wealth Management - SEB DK - København Fondskode (ISIN) DK ÅOP ultimo Startdato 1) 16. juni 2013 Administrationsomkostninger 0,04 pct. Nominel kurs DKK 1.000,00 Halvårets afkast 2) -0,56 pct. Skattestatus Akkumulerende Halvårets referenceindeks afkast 2) -0,44 pct. Referenceindeks Sammensat Central investorinformation risikoklasse 1) Startdatoen er den dato, afdelingen har påbegyndt investeringerne. Dette er ikke samme dato som stiftelsesdatoen. 2) Halvårets afkast dækker perioden fra til Afdelingens resultat udgør et underskud på 839 tkr. svarende til et afkast på -0,56 pct. Formuen udgjorde efter den intiale tegning tkr. Afdelingen har kun været aktiv i 14 dage i halvåret, så det giver ingen mening at kommentere afkastet nærmere. Porteføljen er efter den indledende periode placeret forsigtigt med 82 pct. af formuen i obligationer og kontanter, mens 18 pct. ligger i aktier og lignende instrumenter. Vi forventer, at afdelingens afkast vil ligge på mellem 0 pct. og 4 pct. for hele Resultatopgørelse Resultatopgørelse for 1. halvår (DKK 1.000) Note 2013 * Renter og udbytter 64 Kursgevinster og -tab -840 Administrationsomkostninger -63 Resultat før skat -839 Skat 0 Halvårets nettoresultat -839 * Perioden til Kopenhagen Fur Balance AKTIVER (DKK 1.000) Note Likvide midler Obligationer 1, Kapitalandele 1, Afledte finansielle instrumenter 6 Andre aktiver Aktiver i alt PASSIVER (DKK 1.000) Note Medlemmernes formue Anden gæld Passiver i alt Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

22 Kopenhagen Fur Noter 1 Finansielle instrumenter (pct.) 2013 Børsnoterede 94,2 Noteret på et andet reguleret marked 0,0 Nyemitterede finansielle instrumenter, der planlægges noteret på et reguleret marked 0,0 Øvrige 5,8 I alt 100,0 2 Finansielle instrumenters Noteret på Nyemitfordeling på sektorer pr. andet regule- terede fin- 30. juni 2013 (pct.) Børsnoterede ret marked instrumenter Øvrige I alt Investeringsforeninger 13,1 0,0 0,0 5,8 18,9 Realkreditobligationer 62,5 0,0 0,0 0,0 62,5 Statsobligationer 18,6 0,0 0,0 0,0 18,6 I alt, alle sektorer 94,2 0,0 0,0 5,8 100, Medlemmernes formue (DKK 1.000) Nominelt Værdi Emissioner i året Overført fra resultatopgørelsen -839 Medlemmernes formue ultimo Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

23 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

24 Fælles noter Anvendt regnskabspraksis Halvårsrapporten er udarbejdet efter de regler, der gælder ifølge lov om investeringsforeninger m.v. samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. (regnskabsbekendtgørelsen). Resultatopgørelsen I resultatopgørelsen indregnes alle indtægter i takt med, at de indtjenes, og alle omkostninger i takt med, at de afholdes. Alle værdireguleringer, afskrivninger, nedskrivninger og tilbageførsler af beløb, der tidligere har været indregnet i resultatopgørelsen, indregnes i resultatopgørelsen. Omregning af fremmed valuta Transaktioner i fremmed valuta omregnes til funktionel valuta efter transaktionsdagens GMT valutakurser. Renter Renteindtægter består af indtjente renter af obligationer, indestående i depotbank m.v. Kursgevinster og -tab I resultatopgørelsen medtages såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og kurstab på valutakonti og finansielle instrumenter. De realiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem salgs- og kursværdien primo eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. De urealiserede kursreguleringer opgøres som forskellen mellem kursværdien ultimo året og kursværdien primo året eller anskaffelsesværdien, såfremt det er anskaffet i regnskabsåret. Handelsomkostninger Handelsomkostninger opgøres som de samlede omkostninger til kurtage, afvikling m.v. ved handel med finansielle instrumenter. Administrationsomkostninger Administrationsomkostninger for Foreningen, der ikke umiddelbart kan henføres til den enkelte afdeling, er fordelt mellem afdelingerne i forhold til de enkelte afdelingers formue, men vægtet således, at der tages hensyn til både deres investerings- og administrationsmæssige ressourceforbrug. Balancen Balancen består af indregnede aktiver, indregnede forpligtelser, herunder hensatte forpligtelser, og medlemmernes formue, der udgør forskellen mellem disse aktiver og andre forpligtelser. Ved passiver forstås summen af medlemmernes formue og andre indregnede forpligtelser. Et aktiv indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilflyde afdelingen, og aktivets værdi kan måles pålideligt. En forpligtelse indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå afdelingen, og forpligtelsens værdi kan måles pålideligt. Ved indregning og måling af aktiver og forpligtelser tages der hensyn til oplysninger, der fremkommer efter balancedagen, men inden regnskabet udarbejdes, hvis og kun hvis oplysningerne bekræfter eller afkræfter forhold, som er opstået senest på balancedagen. Likvide midler Indestående i fremmed valuta optages til GMT valutakurser pr. balancedagen. Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter Finansielle instrumenter og afledte finansielle instrumenter, der er genstand for kursnotering, måles til noterede børskurser og GMT valutakurser. Dagsværdien af investeringsforeningsandele, der handles på regulerede markeder, og hvis offentliggjorte kurs må antages ikke at afspejle andelenes dagsværdi på grund af manglende eller utilstrækkelig handel i tiden op til balancedagen, måles til seneste tilgængelige regnskabsmæssige indre værdi. Unoterede finansielle instrumenter måles efter en værdiansættelsesteknik, der har til formål at fastlægge den transaktionspris, som ville fremkomme i en handel på målingstidspunktet mellem uafhængige parter. Kapitalandele i IFS SEBinvest A/S måles efter den indre værdi. Afledte finansielle instrumenter, der ikke er genstand for offentlig kursnotering, ansættes til en beregnet handelsværdi på baggrund af de underliggende instrumenters officielt noterede kurser/handelsværdier. Afledte finansielle instrumenter opgøres som bruttopositioner. Det betyder, at afledte finansielle instrumenter vil fremgå af såvel aktiv- som passivsiden. Ved køb eller salg af finansielle instrumenter indgår henholdsvis udgår disse af beholdningen på handelstidspunktet. Andre aktiver Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved salg af finansielle instrumenter samt emissioner, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Anden gæld Mellemværende vedrørende handelsafvikling består af værdien ved køb af finansielle instrumenter samt indløsninger, som er foretaget før balancedagen, og hvor afregning foretages efter balancedagen. Afdelingen med andelsklasser Afdelingen er opdelt i andelsklasser med forskellige valutaer. Afdelingen består af en fællesportefølje, hvor der foretages fælles investering for andelsklasserne i værdipapirer. I fællesporteføljen afholdes fællesomkostninger forbundet med administration o. lign. Hertil kommer andelsklassernes klassespecifikke transaktioner for valutaafdækning, bankkonti samt omkostninger. 24 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport 2013

25 FÆLLES NOTER Der udarbejdes et samlet regnskab for andelsklasserne, samt noter til de enkelte andelsklasser i den respektive andelsklasses valuta. Nøgletallene for afkast, indre værdi, omkostninger og cirkulerende kapital ultimo halvåret, beregnes for de enkelte andelsklasser. Ved omregning mellem andelsklassernes funktionelle valuta til præsentationsvalutaen opstår en valutaforskel, som indregnes i fællesporteføljens formue. Nøgletal I denne halvårsrapport indgår følgende nøgletal: Halvårets nettoresultat Medlemmernes formue Indre værdi pr. andel Halvårets afkast i procent Administrationsomkostninger Cirkulerende kapital/andele Derudover indgår følgende nøgletal: Standardafvigelse Sharpe ratio Standardafvigelse Standardafvigelsen er et mål for de historiske udsving i afkastene. Jo højere tallet er, jo større udsving i afkastene fra periode til periode. Ifølge Finanstilsynets definition skal standardafvigelsen opgøres som afvigelsen på merafkastet. Dette nøgletal benævnes ofte tracking error. Standardafvigelsen opgøres over 60 måneder. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 60 måneder, opgøres standardafvigelsen siden afdelingens opstart. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 36 måneder, opgøres ingen standardafvigelse. Sharpe Ratio Sharpe ratio er et matematisk udtryk for afkastet af en investering i forhold til risikoen. Sharpe ratio beregnes som det historiske afkast minus den risikofrie rente divideret med standardafvigelsen. Jo højere tallet er, jo bedre har investeringen været i forhold til risikoen. Sharpe ratio opgøres over 60 måneder. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 60 måneder, opgøres Sharpe ratio siden afdelingens oprettelse. For afdelinger, der har eksisteret kortere end 36 måneder, opgøres ingen Sharpe ratio. Standardafvigelse og Sharpe ratio opgøres tillige for afdelingernes respektive benchmark. Nøgletallene er opgjort i overensstemmelse med Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. og er beregnet således: Indre værdi pr. andel Medlemmernes formue*) Cirkulerende andele ultimo halvåret *) Medlemmernes formue er opgjort inklusive afsat udlodning for regnskabsåret. Udlodning pr. andel Udlodning til medlemmer/cirkulerende andele ultimo året. Afkast i procent: ( Indre værdi ultimo halvåret + geninvesteret udlodning -1 x 100 Indre værdi primo året ) Omkostningsprocent: ( Administrationsomkostninger Medlemmernes gennemsnitlige formue opgjort som et simpelt gennemsnit af formuens værdi ved udgangen af hver måned i regnskabsåret ) x 100 Investeringsforeningen Wealth Invest - Halvårsrapport

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr.

ALTERNATIV INVEST. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer. CVR nr. Halvårsrapport, 30. juni 2007 Investeringsforeningen Alternativ Invest Afdeling Globale Garanti Investeringer CVR nr. 29 93 81 64 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og

Læs mere

BI Bull20. Halvårsrapport 2007

BI Bull20. Halvårsrapport 2007 BI Bull20 07 Halvårsrapport 2007 Ledelsesberetning Investeringsprofil Hedgeforeningen BI Bull foretager gearede investeringer i andre af BankInvests afdelinger og foreninger. En del af markedsrisikoen

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Afdelingsregnskaber OMNI Renteafkast...9 OMNI

Læs mere

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2012. Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger......................................2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr.

Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling. CVR nr. Afviklingsregnskab for perioden 1. januar 2015-23. marts 2015 Investeringsforeningen UCAP Invest under afvikling CVR nr.: 34 05 30 22 CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Afdelingsregnskaber European

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr. 30 80 75 45 Halvårsrapport, 30. juni 2010 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskabspraksis 5 Hoved- og nøgletal 5 Resultatopgørelse

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Sparinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Sparinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007

Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest. Halvårsrapport 2007 Investeringsinstitutforeningen Fionia Invest Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011

Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 Specialforeningen BL&S Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Danske... Aktier 9 Globale... Aktier 11

Læs mere

Specialforeningen TRP Invest

Specialforeningen TRP Invest Specialforeningen TRP Invest alvårsrapport 2012 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 alvårsregnskab... 9... Global igh Yield

Læs mere

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Mermaid Nordic. Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport, 30. juni 2009 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Foreningsoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Regnskabspraksis 4 Hoved- og nøgletal 4 Resultatopgørelse og balance 5 Noter

Læs mere

Specialforeningen TRP-Invest

Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest Halvårsrapport 2011 CVR nr. 26 08 65 31 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Global... High Yield Bonds 8 Anvendt...

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Korte Obligationer Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Hedgeforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2013 Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

Kapitalforeningen BLS Invest

Kapitalforeningen BLS Invest Kapitalforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2016 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...5 Halvårsregnskaber...7 Globale Aktier KL...7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin

Halvårsrapport 1. halvår 2011. Investeringsforeningen Investin Halvårsrapport 2011 Investeringsforeningen Investin Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Amber... Nordic Alpha 9 Amber... Energy Alpha 11 Amber...

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen Mermaid Nordic. CVR nr Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen Mermaid Nordic CVR nr. 30 80 75 45 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 4

Læs mere

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016

Investeringsforeningen StockRate Invest. Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen StockRate Invest Halvårsrapport 2016 Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP

Halvårsrapport 1. halvår 2012. Hedgeforeningen HP Halvårsrapport 1. halvår 2012 Hedgeforeningen HP ndholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskab... 10... Danske Obligationer 10... Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr

Halvårsrapport 1. halvår Specialforeningen Dexia Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Specialforeningen Dexia Invest CVR nr. 21 27 61 89 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsespåtegning...3 Ledelsesberetning...4 Halvårsregnskaber...8 Korte Obligationer...8

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning............................. 4 Afdelingsregnskaber

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3. Foreningsforhold... 4. Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning for 1. halvår 2008... 3 Foreningsforhold... 4 Henton Invest, Afdeling Aktier 0-100... 6 Henton Invest, Afdeling Bond Fund... 8 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010

Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar juni 2010 Afdeling 1 - Verden (under afvikling) Afviklingsregnskab - Perioden 1. januar - 29. juni 2010 CVR nr. 24 25 63 40, Afd. SE nr. 21 56 24 40 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse.........................

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77 Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45

ÅRSRAPPORT 2007. Hedgeforeningen Mermaid Nordic CVR NR. 30 80 75 45 ÅRSRAPPORT 2007 CVR NR. 30 80 75 45 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse............................2 Foreningsoplysninger...........................3 Væsentlige aftaler.............................3

Læs mere

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger

Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Badstuestræde 20 1209 København K Telefon: 38 14 66 00 Hjemmeside: www.lsmi.dk E-mail: lsmi@invest-administration.dk

Læs mere

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest

Halvårsregnskab Værdipapirfonden Lokalinvest Halvårsregnskab 2017 Værdipapirfonden Lokalinvest Indholdsfortegnelse 3 Selskabsoplysninger 4 Ledelsens beretning for 1. halvår 2017 4 Resume 1. halvår 4 Ledelsens beretning 4 Udviklingen i Værdipapirfonden

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...................................... 2 Ledelsesberetning.........................................

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest. CVR nr. 31 16 85 97 Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen MS Invest CVR nr. 31 16 85 97 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...6 Regnskab Resultatopgørelse...7

Læs mere

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012

Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 Specialforeningen BLS Invest Halvårsrapport 2012 CVR nr. 31 06 17 17 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Ledelsesberetning... 4 Halvårsregnskaber... 11... Danske Aktier

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest

Halvårsrapport Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Halvårsrapport 20 Kapitalforeningen Lån & Spar MixInvest Indhold Foreningsoplysninger.... 3 Resultat og formue.... 4 Anvendt regnskabspraksis... 4 Påtegninger... 5 Ledelsespåtegning... 5 Halvårsregnskab:

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT

HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT HALVÅRSRAPPORT 2016 INVESTERINGSFORENINGEN CARNEGIE WEALTH MANAGEMENT 1 Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2016 INDHOLD FORENINGSOPLYSNINGER 3 Resultat og formue 4 Regnskabspraksis

Læs mere

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2014. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2014 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................6

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST

INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST Afdeling Otium+ under afvikling Afviklingsregnskab 3. november 2010 INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K TELEFON 3396 1000 FAX

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Institutionel. CVR nr. 32 14 85 49 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Institutionel CVR nr. 32 14 85 49 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2008 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 3 Anvendt regnskabspraksis... 5 Resultatopgørelse... 6 Balance... 6 Hoved- og nøgletal... 6 2 Investeringsforeningen

Læs mere

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag

Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr. 34 48 13 77. Uddrag Halvårsrapport 2015 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...8 Afdelingsregnskaber SEB Global

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79

Halvårsrapport 2013. Investeringsforeningen SEBinvest. CVR nr. 21 00 49 79 Halvårsrapport 2013 Investeringsforeningen SEBinvest CVR nr. 21 00 49 79 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger.... 2 Ledelsesberetning.... 3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2012 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................................. 2 Ledelsesberetning................................................

Læs mere

Nordic Theresa Partner ApS

Nordic Theresa Partner ApS Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling (dirigent) CVR-nr. 35 03 84 26 rt Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Beretning 2 Påtegninger Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr. 33 05 91 83 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco

Halvårsrapport CVR.-Nr: Dynamisk Aktivaallokering. Investeringsforeningen Finansco 2016 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Finansco CVR.-Nr: 34208379 Dynamisk Aktivaallokering Investeringsforeningen Finansco INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I

Læs mere

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Halvårsrapport 2017 Foreningsoplysninger Forening Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Badstuestræde 20, 1209 København K Telefon: 38 14 66

Læs mere

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013

Markedskommentar. Pulje Nyt - 2. kvartal 2013 Markedskommentar Temaer på de finansielle markeder i 2. kvartal BØH sagde Ben Bernanke, og så var den fest forbi. 2. kvartal 2013 startede ellers lige så optimistisk som 1. kvartal og i øvrigt en fortsættelse

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2015

Halvårsrapport 1. halvår 2015 Halvårsrapport 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Selskabet Access Small Cap c/o Skandinaviska Enskilda Banken Filial af Skandinaviska Enskilda Banken A/S (publ) Bernstorffsgade 50 1577 København V Telefon

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016

C. Nielsen Holding ApS Ravnsøvej Risskov. CVR-nr: ÅRSRAPPORT 1. januar december 2016 Ravnsøvej 52 8240 Risskov CVR-nr: 29 31 50 00 ÅRSRAPPORT 1. januar - 31. december 2016 (11. regnskabsår) Godkendt på selskabets generalforsamling, den 15. februar 2017 Dirigent, Claus Loldrup Nielsen INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Investeringsforeningen Wealth Invest CVR nr. 34 48 13 77 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16

OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN 7, 3. TV., 1263 KØBENHAVN K 2015/16 Tlf.: 39 15 52 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab koebenhavn@bdo.dk Havneholmen 29 www.bdo.dk DK-1561 København V CVR-nr. 20 22 26 7020222670 OLE LUND-THOMSEN, EJENDOMSADMINISTRATION APS ESPLANADEN

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr

Halvårsrapport Kapitalforeningen SEB Kontoførende. CVR nr Halvårsrapport 2016 Kapitalforeningen SEB Kontoførende CVR nr. 33 05 91 83 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr

DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr DBI Invest Kina Investor ApS CVR-nr. 32 78 01 48 Årsrapport 1. oktober 2013-30. september 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015. Thomas

Læs mere

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016

Clavis Fond I A/S. Bøgstedvej Vallensbæk Strand. Årsrapport 2. november december 2016 Clavis Fond I A/S Bøgstedvej 12 2665 Vallensbæk Strand Årsrapport 2. november 2015-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/05/2017 Lars Henneberg

Læs mere

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding

Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding Nordic Power Trading Fund A/S Kolding Åpark 2, 3., 6000 Kolding CVR-nr. 36 53 94 96 Årsrapport 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. marts 2016. Kim

Læs mere

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf

C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, Frederiksberg - Tlf C/o Invest Administration A/S - Falkoner Allé 53, 3. - 2000 Frederiksberg - Tlf. 38 14 66 00 - www.hentoninvest.dk - mail@hentoninvest.dk Rådgiver: Alm. Brand Henton - Papirfabrikken 34-8600 Silkeborg

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister

Indholdsfortegnelse. Foreningsoplysninger Ledelsespåtegning uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning. Beholdningslister Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger... 2 Ledelsespåtegning... 3 Den... uafhængige revisors påtegning 4 Ledelsesberetning... 5 Væsentlige... aftaler med samarbejdspartnere 11 Anvendt... regnskabspraksis

Læs mere

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den

Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr Årsrapport 2013/14. Dirigent. Godkendt på selskabets generalforsamling, den Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Øjefryd Kunst & Kommunikation ApS CVR-nr.

Læs mere

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013

Murerfirmaet Jens M S.M.B.A. Årsrapport for 2013 c/o Peter Esbensen, A.F. Beyers Vej 20 C 2720 Vanløse CVR-nr. 34617066 Årsrapport for 2013 2. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. maj 2014

Læs mere

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015

Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Meddelelse nr. 08/2015 c/o SmallCap Danmark A/S København, d. 30. april 2015 Meddelelse nr. 08/2015: Delårsrapport 1. januar 31. marts 2015 Bestyrelsen for Strategic Investments A/S har på et møde d.d.

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S

Halvårsrapport ATP Alternative Investments K/S Halvårsrapport 2015 ATP Alternative Investments K/S Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Ledelsens beretning 3 Ledelsespåtegning 4 Resultatopgørelse 1. januar 30. juni 2015 5 Balance pr. 30. juni

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning......................................7

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest. CVR nr. 24 20 41 54 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen KAB / Lejerbo Invest CVR nr. 24 20 41 54 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr

Investeringsforeningen Alternativ Invest. CVR nr Investeringsforeningen Alternativ Invest CVR nr. 29 93 81 64 Halvårsrapport 2011 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger............................... 2 Ledelsesberetning.................................

Læs mere

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007

Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier. Halvårsrapport 2007 Investeringsforeningen Fionia Invest Aktier Halvårsrapport 2007 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning - generel................................ 3 Anvendt regnskabspraksis..................................

Læs mere

K/S Enghave Brygge CVR-nr

K/S Enghave Brygge CVR-nr CVR-nr. 33 88 46 64 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 31.05.13 Klaus Landstrøm Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport

Kapitalforeningen. Nykredit Invest. Halvårsrapport Kapitalforeningen Nykredit Invest Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 26 35 16 50 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9

Foreningsoplysninger...2. Ledelsesberetning...3. Balance Mellem Akk...7. Balance Lang Akk...8. Anvendt regnskabspraksis...9 Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Balance Mellem Akk....7 Balance Lang Akk...8 Anvendt regnskabspraksis...9 Nærværende halvårsrapport 2007 for Specialforeningen Nykredit

Læs mere

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest. CVR nr Halvårsrapport 2017 Kapitalforeningen Wealth Invest CVR nr. 35 48 30 55 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning............................. 5 Afdelingsregnskaber

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr

Hovedstadens VVS og Kloak A/S CVR-nr CVR-nr. 13 62 85 48 Årsrapport for 2012 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. 11.06.13 Torben Ljungberg Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens

GK AGIO ApS. Årsrapport for CVR-nr Stensballe Strandvej Horsens GK AGIO ApS Stensballe Strandvej 195 8700 Horsens CVR-nr. 26 73 91 95 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 15/03 2016 Gert Kristiansen Dirigent

Læs mere

Årsrapport for regnskabsår

Årsrapport for regnskabsår Årsrapport for 2012 4. regnskabsår Nifo ApS Annasvej 6, th. 2900 Hellerup CVR-nr. 32094775 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31. maj 2013. Det er blevet

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr:

Halvårsrapport Investeringsforeningen Strategi Invest. CVR.-nr: Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Strategi Invest CVR.-nr: 33764650 INDHOLDSFORTEGNELSE FORENINGSOPLYSNINGER 2 DE FINANSIELLE MARKEDER I 1. HALVÅR 2016 3 RESULTAT OG FORMUE 3 REGNSKABSPRAKSIS

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 05/03/2013 Knud Pontoppidan Dirigent Side 2 af 14

Læs mere

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK

Halvårsrapport Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest Afdeling KK 2 Halvårsrapport 2016 Investeringsforeningen Profil Invest CVR-nr. 21859206 Parallelvej 17 2800 Kgs. Lyngby Direktion Danske Invest

Læs mere

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg

Årsrapport Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, Esbjerg Årsrapport 2012 PHINI Invest ApS Mådevej 15 6700 Esbjerg CVR nr. 32833543 Indsender: Revision Vestkysten statsautoriseret revisionsanpartsselskab Skolegade 85, 2. 6700 Esbjerg Fremlagt og godkendt på den

Læs mere

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012

Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 Brio Baby Denmark A/S Årsrapport for 2012 CVR-nr. 16 22 73 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/5 2013 Lennart Svedman Dirigent Indholdsfortegnelse Side

Læs mere

Årsrapport for 2015/16

Årsrapport for 2015/16 H. og S. Iversen Holding ApS Strandvejen 17, 7800 Skive Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/7-30/6) CVR-nr. 19 74 89 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger

Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Markedsudviklingen i 2005 for investeringsforeninger, specialforeninger og fåmandsforeninger Konklusioner Foreningernes samlede formue er vokset med 206 mia. kr. i 2005, og udgjorde ved udgangen af året

Læs mere

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr

Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr Investeringsforvaltningsselskabet Invest Administration A/S CVR-nr. 34 92 70 14 Halvårsrapport 2016 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger... 1 Ledelsesberetning... 2 Ledelsespåtegning... 3 Hoved-

Læs mere

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr

Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest. CVR nr Halvårsrapport 2014 Investeringsforeningen UCAP Invest CVR nr. 34 05 30 22 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...................................

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014

side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 side 1 Markedsforventninger 2014 - præsentation på Investeringsforeningen PFA Invest generalforsamling 22. april 2014 PFA KAPITALFORVALTNING - INVESTERINGSSTRATEGI Henrik Henriksen, Chef for Investeringsstrategi

Læs mere

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70

Halvårsrapport 2015. Kapitalforeningen SEBinvest II. CVR nr. 28 67 45 70 Halvårsrapport 2015 Kapitalforeningen SEBinvest II CVR nr. 28 67 45 70 Indhold Foreningsoplysninger Foreningsoplysninger... 2 Ledelsesberetning... 3 Ledelsespåtegning.........................................

Læs mere

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015

Aage og Johanne Louis- Hansen ApS. Årsrapport for 2015 Aage og Johanne Louis- Hansen ApS GL. Strandvej 22A, 2990 Nivå Årsrapport for 2015 (regnskabsår 17/4-30/9) CVR-nr. 36 71 78 82 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012.

LJ DUBAI INVEST APS. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 31. maj 2012. Tlf: 96 34 73 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab aalborg@bdo.dk Sofiendalsvej 11, Box 7030 www.bdo.dk DK-9200 Aalborg SV CVR-nr. 20 22 26 7020222670 LJ DUBAI INVEST APS ÅRSRAPPORT Årsrapport

Læs mere