Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse WIXXL 146"

Transkript

1 Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk WIXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, Udpakning, 74 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 74 Planstilling, 74 Tilslutning til vandhane, 74 Tømning og elektriske tilslutninger, 75 Tekniske specifikationer, 75 Beskrivelse af vaskemaskinen, Betjeningspanel, 76 Kontrollamper, 77 Start og programmer, 78 Lynvejledning: start af et program, 78 Programoversigt, 78 Personlige indstillinger, 79 Indstilling af temperatur, 79 Indstilling af centrifugeringshastighed, 79 Tilvalgsfunktioner, 79 Vaskemiddel og vasketøj, 80 Skuffe til vaskemiddel, 80 Max påfyldning af vasketøj, 80 Forholdsregler og advarsler, 81 Generelle sikkerhedsregler, 81 Bortskaffelse, 81 Energibesparelse og miljøvenlighed, 81 Rengøring og vedligeholdelse, 82 Lukning for vand og afbrydelse af strømforsyning, 82 Rengøring, 82 Rengøring af maskinens luge og tromle, 82 Kontrol af slangen til vandudledning, 82 Fejlfinding, 83 Servicetjeneste, 84 Inden der ringes til servicetjenesten, 84 73

2 Installation Opbevar brugervejledningen på et sikkert sted til senere opslag. I forbindelse med salg eller flytning af maskinen skal man kontrollere, at brugervejledningen altid følger med vaskemaskinen, så den nye ejer har mulighed for at læse om maskinens drift og egenskaber.! Læs venligst vejledningen omhyggeligt, idet den indeholder vigtige angivelser om maskinens installation, brug og sikkerhed. Udpakning 1. Pak vaskemaskinen ud. 2. Kontrollér, at vaskemaskinen ikke er blevet beskadiget under transporten. Hvis den er beskadiget, må den ikke installeres, og man skal rette henvendelse til forhandleren. Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport VIGTIGT: Følg vejledningen for at fjerne de 2 fastgørelsesanordninger, som blev anvendt til transporten. BEGGE transportbolte, som er anbragt på hver sin side af bagpanelet, SKAL fjernes før brug.!i modsat fald kan maskinen blive alvorligt beskadiget. Det er vigtigt, at både bolt og afstandsstykke, som er anvendt til transporten, er fuldstændigt intakte ved fjernelsen heraf (se figuren). 1. Brug en stjerneskruetrækker til at fjerne den gule plastikprop. 2. Skru bolten af ved hjælp af en 13 mm nøgle. Luk hullerne efter de to bolte med plastpropper af hensyn til sikkerheden.! Emballage skal opbevares utilgængeligt for børn. Planstilling 1. Installér vaskemaskinen på en plan og modstandsdygtig overflade, og undgå at stille den op mod vægge, møbler osv. 2. Kompensér for eventuelle uregelmæssigheder på støttefladen ved at stramme eller løsne de forreste justeringsben. Hældningsvinklen, målt på grundlag af arbejdsplanen, må ikke overstige 2. En korrekt planstilling giver maskinen stabilitet og forhindrer vibrationer, støj, og at maskinen flytter sig under brug. Hvis maskinen anbringes oven på et tæppe, skal benene justeres på en sådan måde, at der under vaskemaskinen efterlades et rum, der er tilstrækkeligt stort til at sikre ventilation. Tilslutning til vandhane Tilslutning af slangen til vandudledning Husk, at denne maskine skal fyldes med koldt vand.! Kontrollér, at proppen indeholder en pakning i den frie ende af slangen. Inden tilslutning til vand med det gevindskårede mundstykke på ¾ gas skal vandet løbe frit fra forsyningshanen, indtil det er helt rent. Skru enden af forsyningsslangen med den blå prop på koldtvandshanen. 3. STOP med at skrue, når de 3 gevind er synlige. 4. Tag fat i bolten, glid den udad, og træk den derefter helt ud for at fjerne anordningen. Åbn hanen og kontrollér, at der ikke er utætheder, og stram evt. til.! Kontrollér, at slangen ikke er bøjet eller sammentrykket.! Vandtrykket fra hanen skal være indeholdt i de værdier, der er angivet i tabellen med tekniske specifikationer (se næste side).! Hvis slangen til vandudledning ikke er lang nok, skal en kvalificeret tekniker eller vvs-butik kontaktes.! Brug altid nye rør og slanger.! Kontrollér vandslangen mindst en gang om året, og udskift den, hvis det udviser revner eller sprækker, da slidte slanger kan sprænge under vandtrykket. 74

3 Tilslutning af udløbsslange A B A. Tilslut udløbsslangen uden at vride den til en udledningsslange eller udløb, som er monteret på væggen i en højde fra gulvet på mellem 65 og 100 cm. B. Alternativt kan udløbsslangen lægges langs kanten af en vask, vaskekumme eller et badekar, idet slangen fastgøres til vandhanen. Den frie ende af slangen må aldrig nedsænkes i vand.! Det frarådes at benytte forlængerstykker. Såfremt dette ikke kan undgås, skal forlængerstykket have samme diameter som den originale slange. Forlængerstykket må ikke være længere end 150 cm. Første vaskecyklus Når maskinen er installeret, og inden den tages i brug første gang, skal der igangsættes en vaskecyklus uden vaskemiddel eller vasketøj, idet der indstilles på programmet 90 C uden forvask. TEKNISKE SPECIFIKATIONER Model WIXXL 146 Mål Kapacitet Elektriske tilslutninger bredde 59,5 cm højde 85 cm dybde 52,5 cm fra 1 til 7 kg spænding ved 220/230 Volt 50 Hz max effektforbrug W Tilslutning af strøm Inden der sluttes strøm til vaskemaskinen, skal følgende kontrolleres: at stikkontakten er udstyret med jordforbindelse og opfylder lovgivningens krav, at stikkontakten tåler vaskemaskinens maksimale effekt, som fremgår af tabellen med tekniske specifikationer (se modstående side), at forsyningsspændingen er inden for de værdier, der fremgår af tabellen med tekniske specifikationer (se modstående side), at stikkontakten passer til vaskemaskinens stik. I modsat fald skal stikkontakt eller stik udskiftes.! Vaskemaskinen må ikke installeres udendørs. Dette gælder også, selv om stedet er overdækket, da det er meget farligt at udsætte vaskemaskinen for regn, tordenvejr osv.! Når maskinen er installeret, skal det være let at få adgang til stikkontakten, og maskinen skal tilsluttes et egnet strømforsyningsnet.! Brug ikke forlængerledninger eller stikdåser med flere udtag.! Dette gælder specielt, hvis vaskemaskinen installeres i fugtige omgivelser.! Forsyningsledningen må kun udskiftes af en kvalificeret tekniker.! Fabrikanten kan ikke gøres ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af disse regler. Tilslutning til vandhane Centrifugerings hastighed Kontrolprogram mer iflg. direktiv IEC456 max tryk 1 MPa (10 bar); min. tryk 0,05 MPa (0,5 bar) tromlens kapacitet 53 liter Maks omdr./min programma 2 con temperatura impostato di 60 C e un carico di 7 kg. Apparatet opfylder kravene i følgende EU-direktiver: -73/23/EØF af (Lavspænding) og efterfølgende ændringer samt -89/336/EØF af 03/05/89 (Elektromagnetisk kompatibilitet) og senere ændringer. 75

4 Beskrivelse af vaskemaskinen Betjeningspanel Kontrollamper Knapper til TILVALGSFUNKTIONER Kontrollampe ON-OFF/DØR SPÆRRET Knappen ON/OFF Skuffe til vaskemiddel Vælgerknap til PROGRAMMER Knappen START/ RESET Knappen CENTRIFUGERINGSHASTIGHED Knappen TEMPERATURVALG Skuffe til vaskemiddel: til påfyldning af vaskemiddel og skyllemiddel (læs side 80). Kontrollamper: giver mulighed for at se, på hvilket niveau vaskecyklussen befinder sig. Hvis der er indstillet til forsinket start, viser displayet den resterende tid til igangsættelse (læs side 77). Knappen CENTRIFUGERINGSHASTIGHED: til indstilling af centrifugeringshastigheden eller til fravalg af centrifugering (læs side 79). Tasten TEMPERATUR: til valg af funktionerne til rådighed. Knappen for den valgte tilvalgsfunktion forbliver tændt. Knappen TEMPERATURVALG: regulerer temperaturen ved vask i koldt vand (læs side 79). Knappen START/RESET: starter programmet eller annullerer eventuelle forkerte indstillinger. Kontrollampe ON-OFF/DØR SPÆRRET: angiver omgående, om vaskemaskinen er tændt eller slukket, og om det er muligt at åbne lågen (læs side 77). Tasten ON/OFF anvendes til tænding og slukning af vaskemaskinen. Vælgerknap til PROGRAMMER: til valg af vaskeprogrammer. Knappen bevæger sig ikke under hele vaskecyklussen. 76

5 Kontrollamper Kontrollamperne giver vigtige oplysninger. Oplysninger om: Indstilling af forsinket start (Delay): Hvis der er indstillet til forsinket start (læs side 79), blinker kontrollampen for den valgte forsinkede start, når programmet starter. Fase under udførelse: Under vaskecyklussen tændes kontrollamperne i trin for at vise det aktuelle vaskeniveau. Forvask Vask Skylning Centrifugering I takt med at tiden går vises den resterende tid for forsinket start på displayet, og den tilsvarende kontrollampe blinker. Bemærk: i udtømningsfasen tænder kontrollampen for centrifugering. Knapperne til tilvalgsfunktioner: Knapperne for TILVALGSFUNKTIONER virker også som kontrollamper. Når der vælges en funktion, lyser den relevante lampe. Hvis den valgte funktion ikke kan anvendes til det indstillede program, blinker tasten, og funktionen vil ikke blive aktiveret. Hvis man vælger en funktion, som ikke kan anvendes sammen med en anden forvalgt funktion, aktiveres kun den sidst valgte funktion. Når tiden er gået, stopper kontrollampen med at blinke, og det valgte program starter. KONTROLLAMPE ON-OFF/DØR SPÆRRET: Aktivering af denne kontrollampe angiver, at lågen er spærret for at forhindre utilsigtet åbning og for at undgå skader.! Hvis kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET blinker hurtigt, samtidig med at mindst en anden kontrollampe lyser, angiver dette en fejl. I så fald kontaktes servicecentret. 77

6 Start og programmer Lynvejledning: Start af et program 1. Tryk på knappen for at tænde for vaskemaskinen. Alle kontrollamper tænder i nogle sekunder og kontrollampen ON-OFF / DØR SPÆRRET begynder at blinke. 2. Læg vasketøjet i vaskemaskinen og luk lågen. 3. Sæt vælgerknappen PROGRAMMER på det ønskede program. 4. Indstil vasketemperaturen (læs side 79). Programoversigt 5. Indstil centrifugeringshastigheden (læs side 79). 6. Fyld vaskemiddel og evt. skyllemiddel i vaskemaskinen (læs side 80). 7. Start programmet ved at trykke på knappen START/ RESET i mindst 2 sekunder. 8. Når programmet er afsluttet, begynder kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET at blinke for at angive, at lågen kan åbnes. Tag vasketøjet ud, og lad lågen stå halvt åbent, således at tromlen kan tørre. Sluk vaskemaskinen ved at trykke på knappen. Type tekstil og snavs Programmer Temperatur Vaskemiddel Forvask Vask Skyllemiddel Cyklusvarighed (m inutter) Beskrivelse af vaskecyklus Standard Ekstremt snavsede hvide tekstiler (lagner, duge osv.) Ekstremt snavsede hvide tekstiler (lagner, duge osv.) Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler Meget snavsede hvide og sarte kulørte tekstiler Let snavsede hvide tekstiler og sarte kulørte tekstiler (skjorter, trøjer osv.) Meget snavsede kulørte tekstiler med resistente farver (spædbørnsundertøj osv.) Meget snavsede kulørte tekstiler med resistente farver (spædbørnsundertøj osv.) Kulørte tekstiler med sarte farver (alle form er for let snavset tøj) * * Uld Meget sarte tekstiler (gardiner, silke, viskose etc.) Forvask, vask, skylninger, centrifugering undervejs og slutcentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl og skånecentrifugering Vask, skylninger, antikrøl eller tømning Time for You Meget snavsede hvide og resistente kulørte tekstiler Let snavsede hvide tekstiler og sarte kulørte tekstiler (skjorter, trøjer osv.) Kulørte tekstiler med sarte farver (alle form er for let snavset tøj) Kulørte tekstiler med sarte farver (alle form er for let snavset tøj) Sport Vask, skylninger og skånecentrifugering Vask, skylninger og skånecentrifugering Tennissko (max 2 par) Sportstøj (Træningsdragt, bukser osv.) Kold vask (uden vaskemiddel), vask, skylninger og skånecentrifugering DELPROGRAMMER Skylning Skylninger og centrifugering Centrifugering Tømning og centrifugering Tømning Tømning Bemærk - Ved brug af programmerne 8 og 10 anbefales en mængde på mindre end 3,5 kg. - Ved brug af programmerne 13 og 9 anbefales en mængde på mindre end 2 kg. - For tilvalgsfunktionen antikrøl: se Strygelet (på næste side). Oplysningerne i tabellen er vejledende. Specialprogrammer Vaskeprogrammet Daglig vask (program 11 til syntetiske tekstiler) er et specielt udviklet program til hurtig vask af let snavset tøj. Programmet varer kun 30 minutter og sparer således både tid og energi. Ved at indstille dette program (11 på 30 C) er det muligt at vaske forskellige slags tekstiler (med undtagelse af uld og silke) med en samlet vægt på max 3 kg samtidigt. Det anbefales at bruge flydende vaskemiddel. * For at vælge en lavere temperatur (60 eller 40 ), skal man indstille på knappen til temperaturvalg. 78

7 Personlige indstillinger Indstilling af temperatur Drej knappen til valg af TEMPERATUR for at indstille vasketemperaturen (se Programoversigten på side 78). Temperaturen kan sænkes eller indstilles til vask i koldt vand ( ). Indstilling af centrifugeringshastighed Drej knappen CENTRIFUGERINGSHASTIGHED for at indstille centrifugeringshastigheden for det valgte program. Der tages højde for følgende maksimale centrifugeringshastigheder for hvert program: Programmer Bomuld Syntetiske tekstiler Uld Silke Max tilladt centrifugeringshastighed 1400 omdr./min. 800 omdr./min. 600 omdr./min. ingen Centrifugeringshastigheden kan sænkes, eller centrifugering kan helt fravælges ved at trykke på symbolet. Vaskemaskinen forhindrer automatisk, at man kan vælge en centrifugeringshastighed, der er højere end den max tilladte centrifugeringshastighed for hvert program. Tilvalgsfunktioner For at aktivere en funktion, skal man gøre følgende: 1. Tryk på knappen for den ønskede tilvalgsfunktion, idet der henvises til følgende tabel. 2. Tilvalgsfunktionen aktiveres, når den relevante kontrollampe lyser. Bemærk: Hvis knappen blinker hurtigt, betyder det, at den tilsvarende tilvalgsfunktion ikke kan vælges til det indstillede program. Tilvalgsfunktion Effekt Kommentarer Delay Timer (Forsinket start) Forsinket start af vaskecyklus i op til 9 timer. Tryk flere gange på knappen, indtil den tilsvarende kontrollampe tænder. Femte gang der trykkes på knappen, deaktiveres tilvalgsfunktionen. N.B.: Efter at have trykket på knappen Start/Reset, kan man kun gøre forsinkelsen kortere. Aktiv på programmern e Alle Min Til vask af små mængder vasketøj Ud over at forkorte den effektive vasketid, reducerer denne valgmulighed vand- og energiforbruget med op til 50%. Bemærk: Desuden er det muligt at reducerer mængden af vaskemiddel. 1, 2, 3, 4, 5 Skylning Strygelet Reducerer krøller på tekstilerne, og gør strygningen lettere. Når denne tilvalgsfunktion vælges, afbrydes vaskecyklussen på programmerne 4, 5, 6 og 7 med tøjet i blød (Antikrøl) og kontrollampen for fasen Skylning blinker. - Tryk på tasten START/RESET for at fuldføre cyklussen. - For kun at tømme vandet ud skal knappen stilles på det tilhørende symbol, hvorefter man skal trykke på knappen START/RESET. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Skylning Øger skylleeffektiviteten. Anbefalet tilvalgsfunktion, hvis maskinen er fyldt helt op eller når der anvendes en stor mængde vaskemiddel. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13 Skylning Ekstra skylning 79

8 Vaskemiddel og vasketøj Skuffe til vaskemiddel! Fyld kun anerkendte vaskemidler i skuffen. Andre produkter kan beskadige eller blokere maskinen Rum til vaskemiddel til forvask. Max 200 ml vaskemiddel i pulverform eller 100 ml flydende vaskemiddel 2. Rum til vaskemiddel til hovedvask. Max 400 ml vaskemiddel i pulverform eller 200 ml flydende vaskemiddel. 3. Rum til skyllemiddel. Max 120 ml Dosering af vaskemiddel i pulverform For at opnå de bedste vaskeresultater skal de nøjagtige mængder vaskemiddel, som angivet af producenten, afmåles. Vaskemidlet fyldes i rummet til hovedvask. Dosering af flydende vaskemiddel Det anbefales at bruge en doseringskugle til vaskemiddel, som leveres af vaskemidlets producent. Påfyldning af skyllemiddel Hæld den nøjagtige mængde skyllemiddel i det pågældende rum. Stregen for max påfyldning må ikke overstiges. Forvask (Program 1) Når man vælger program 1, skal vaskemiddel fyldes i rummet for forvask og i rummet for hovedvask.! Hvis man vælger program 1 til forvask, må man ikke lægge en doseringskugle i tromlen. Max påfyldning af vasketøj 2 Sorter vasketøjet på grundlag af følgende kriterier: - Tekstiltype/symbol på etiket. - Farver: vask kulørte tekstiler adskilt fra hvide tekstiler. Tøm lommerne, og se efter, at der ikke er løse knapper på tøjet. De max tilladte vægte, som henviser til vasketøjet i tør tilstand, må ikke overstiges: Robuste tekstiler : Max. 7kg Syntetiske tekstiler : Max. 3kg Sarte tekstiler : Max. 2kg Uld : Max. 1 kg! Maskinen må IKKE overbelastes for at undgå en forringelse af maskinydelsen. Men hvor meget vejer mit vasketøj? 1 lagen g 1 betræk g 1 dug g 1 badekåbe g 1 håndklæde g 80

9 Forholdsregler og advarsler! Denne vaskemaskine er udviklet og fremstillet i henhold til gældende international lovgivning inden for sikkerhed. Følgende oplysninger vedrører brugerens sikkerhed og skal derfor læses nøje. Generelle sikkerhedsregler Dette apparat er udviklet til ikke-professionel brug i almindelige hjem, og funktionen må ikke ændres. Vaskemaskinen må kun benyttes af voksne i henhold til instruktionerne i denne manual. Rør ikke vaskemaskinen, hvis du er barfodet eller har våde hænder eller fødder. Træk ikke i ledningen for at trække den ud af stikkontakten. Træk stikket ud i stedet. Træk aldrig skuffen til vaskemiddel ud, mens vaskemaskinen er i funktion. Rør aldrig afløbsvandet, fordi vandet kan nå meget høje temperaturer. Træk aldrig kraftigt i lugen, fordi sikkerhedsmekanismen, som har til formål at beskytte mod utilsigtet åbning, herved vil kunne blive beskadiget. Hvis maskinen ikke fungerer optimalt, må man aldrig røre ved de interne mekanismer og selv forsøge at reparere maskinen. Hold børn på afstand af maskinen, mens den er i brug. Under vask kan lågen blive meget varm. Hvis vaskemaskinen skal flyttes, skal flytningen udføres af 2-3 personer, og der skal udvises stor forsigtighed. Forsøg aldrig at flytte vaskemaskinen alene - den er meget tung. Kontrollér at tromlen er tom, inden der lægges tøj i vaskemaskinen. Energibesparelse og miljøvenlighed Teknologi med lavt energiforbrug Læg mærke til vandniveauet i lågen. Det lave vandniveau skyldes den innovative teknologi fra Indesit, hvor vaskemaskinen kræver meget mindre end halvdelen i forhold til traditionelle metoder for at opnå de samme resultater: Et mål er nået med hensyn til miljøvenligheden. Spar på vaskemiddel, vand, elektricitet og tid Vaskemaskinen bør altid være fuld for at undgå ressourcespild. En fyldt maskine i stedet for to halvt fyldte maskiner gør det muligt at opnå en energibesparelse på op til 50 %. Forvask er kun nødvendigt til meget beskidte beklædningsgenstande. Undgå en unødvendig forvask. Man sparer vaskemiddel, tid, vand og mellem 5 % og 15 % energi. Behandling af pletter med pletfjerningsmiddel eller iblødsætning af indtørrede pletter inden vask reducerer behovet for indstilling af en vask med varmt vand. Et program på 60 C i stedet for 90 C eller et program på 40 C i stede for 60 C, giver en energibesparelse på op til 50 %. For at undgå spild og beskytte miljøet skal man bruge den korrekte mængde vaskemiddel i henhold til vandets hårdhed, hvor beskidt tøjet er, og hvor meget tøj der er i maskinen: Selv om vaskemidlerne er biologisk nedbrydelige, indeholder de alligevel stoffer, der kan ændre naturens balance. Desuden bør man så vidt muligt undgå brug af skyllemiddel. Hvis man bruger vaskemaskinen sent om eftermiddagen eller tidligt om morgenen, er man med til at reducere strømforsyningsnettets spidsbelastningstidspunkter. Tilvalgsfunktionen forsinket start (læs side 79) gør det muligt at planlægge rationelt. Hvis man vil tørretumble vasketøjet, skal man vælge en høj centrifugeringshastighed. Man sparer både tid og penge i tørringsprocessen, når man har så lidt vand som muligt i vaskemaskinen. Bortskaffelse Bortskaffelse af emballage: Overhold lovgivning, således at emballagen kan genbruges. Bortskaffelse af den gamle vaskemaskine: Klip forsyningsledninger over og fjern lågen, inden husholdningsapparatet skrottes. 81

10 Rengøring og vedligeholdelse Afbrydelse af strømforsyning Luk vandhanen efter hver vask. Denne forholdsregel gør, at maskinens vandanlæg ikke slides op, og utætheder undgås. Træk stikket ud af maskinen under al rengøring og vedligeholdelse. Rengøring Rengøring af udvendige dele Brug en fugtig klud eller silikonemasse til rengøring af maskinens udvendige flader. Rensning af glaslåge Rengør den indvendige flade af glaslågen med en fugtig klud regelmæssigt. Akkumulering af sæbepulver eller kalkrester fra vandet kan forårsage utætheder fra lågen. Rengøring af sæbeskuffen og dens rum Det anbefales at vaske doseringsskuffen af regelmæssigt.! Undgå at rengøre dele af sæbeskuffen, mens maskinen er i drift. 1. Træk skuffen ud, efter at vaskecyklussen er afsluttet. 2. Tryk på knappen til frigivelse af sæbeskuffen for at fjerne den (se figur). Rengøring af maskinens luge og tromle Lad altid lågen stå halvt åbent for at undgå ubehagelige lugte. Kontrol af slangen til vandudledning Kontrollér forsyningsslangen mindst én gang om året. Udskift slangen straks, hvis der er tegn på sprækker eller revner, da slangen belastes i forbindelse med vask, hvilket vil kunne resultere i pludselige brud på slangen.! Udskift aldrig med brugte slanger. 3. Rengør sæbeskuffe, dyser, gitter og udløbskanal til skyllemiddel, og tør dem af (A). Husk også at rengøre afløbsslangen regelmæssigt (B). A B 4. Sæt sæbeskuffen i igen, og skub den helt på plads.! Brug ikke slibemidler, affedtningsmidler, syrer, blegemidler eller pletfjernere til metal til rengøring af maskinens komponenter, da de kan beskadige dem. 82

11 Fejlfinding Det kan hænde, at vaskemaskinen ikke fungerer. Inden der ringes til servicetjenesten (læs side 84), bør man kontrollere om man selv kan udbedre fejlen ved hjælp af følgende fejlfindingsoversigt: Problem: Vaskemaskinen starter ikke. Vaskeprogrammet starter ikke. Vaskemaskinen tager ikke vand ind. Vaskemaskinen tager vand ind og tømmer vand ud samtidigt. Mulige årsager/løsning: Stikket sidder ikke rigtigt i stikkontakten. Der har været strømafbrydelse. Lågen lukker ikke rigtigt. Der er ikke blevet trykket på knappen. Der er ikke blevet trykket på knappen START/RESET. Vandhanen er ikke åben. Forsinket start er valgt ved hjælp af funktionen Delay Timer (læs side 79). Slangen til vandafløb er ikke tilsluttet vandhanen. Slangen er bøjet. Vandhanen er ikke åben. Der mangler vand Vandtrykket er ikke stort nok. Der er ikke blevet trykket på knappen START/RESET. Afløbsslangen er ikke anbragt mellem 65 og 100 cm fra gulvet (læs side 75). Slangens frie ende er nedsunket i vand (læs side 75). Afløbet i muren er ikke forsynet med udluftningshul. Hvis problemet ikke er blevet løst efter denne kontrol, skal vandhanen lukkes og vaskemaskinen slukkes. Ring til servicecenteret. Hvis boligen ligger på en høj etage, er der risiko for, at der opstår hævert-forstyrrelser, således at vaskemaskinen tager vand ind og leder vand bort samtidigt. Denne form for forstyrrelse afhjælpes ved montering af specielle anti-hævertventiler, der kan købes i almindelig handel. Vaskemaskinen tømmer ikke vandet ud og centrifugerer ikke. Programmet medfører ikke udtømning af vandet. I nogle programmer skal udtømning af vandet aktiveres manuelt (læs side 78). Tilvalgsfunktionen Strygelet er aktiveret: tryk på tasten START/RESET for at fuldføre programmet (læs side 79). Afløbsslangen er bøjet (læs side 75). Kloakken i afløbssystemet er tilstoppet. Vaskemaskinen vibrerer kraftigt i forbindelse med centrifugering. Tromlen er ikke blevet frigjort korrekt i installationsfasen (læs side 74). Vaskemaskinen står ikke plant (læs side 74). Vaskemaskinen står for tæt op ad møbler og muren (læs side 74). Der kommer vand ud fra vaskemaskinen. Kontrollampen ON-OFF/DØR SPÆRRET blinker hurtigt samtidigt med mindst én anden kontrollampe. Afløbsslangen er ikke skruet på korrekt (læs side 74). Sæbeskuffen er tilstoppet. Rens den (læs side 82). Afløbsslangen er ikke fastgjort korrekt (læs side 75). Ring til servicetjenesten, da maskinen er defekt. Vaskemaskinen producerer for meget skum. Vaskemidlet er ikke egnet til vask i vaskemaskine (skal indeholde angivelsen til vaskemaskiner eller til håndvask og til vaskemaskine osv.). Der er anvendt for meget vaskemiddel. 83

12 Servicetjeneste / SIMLEX. Four Ashes, Wolverhampton Inden der ringes til servicetjenesten: Kontrollér om du selv kan udbedre fejlen (læs side 83). Start programmet igen for at undersøge om fejlen er blevet udbedret. Hvis fejlen ikke kan udbedres, skal du ringe til den autoriserede tekniske servicetjeneste, der står angivet på garantibeviset.! Tilkald aldrig uautoriserede teknikere. Ved henvendelse bedes man oplyse: fejlens art maskinmodellen (Mod.) serienummer (S/N) Disse oplysninger fremgår af skiltet, som er monteret bag på vaskemaskinen. 84

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146

Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER. Indholdsfortegnelse WIDXXL 146 Brugervejledning VASKEMASKINE/TØRRETUMBLER Dansk WIDXXL 146 Indholdsfortegnelse Installation, 50-51 Udpakning, 50 Fjernelse af fastgørelsesanordningerne til transport, 50 Planstilling, 50 Tilslutning til

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse SIXL 125 S Brugervejledning VASKEMASKINE Dansk,1 SIXL 125 S Indholdsfortegnelse Installation, 2-3 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Tekniske oplysninger Beskrivelse af vaskemaskine, 4-5

Læs mere

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus

Brugervejledninger IWB 6143 VASKEMASKINE. Indhold. Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Brugervejledninger VASKEMASKINE Dansk IWB 6143 Indhold Installation, 2-3 Udpakning og nivellering Tilslutte el- og vandforsyninger Første vaskecyklus Tekniske data Beskrivelse af vaskemaskinen og starte

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766

Din brugermanual SAMSUNG P1253 http://da.yourpdfguides.com/dref/785766 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i SAMSUNG P1253 i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963

Brugervejledning VASKEMASKINE. Indholdsfortegnelse FMD 963 Brugervejledning VASKEMASKINE Indholdsfortegnelse Dansk Installation, 26-27 Udpakning og planstilling Tilslutning af vand og elektricitet Første vaskecyklus Tekniske oplysninger Vedligeholdelse, 28 Afbrydelse

Læs mere

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 93 T. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 93 T Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at opnå

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

W 125 TX. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug W 125 TX Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

Indhold. Referencekort. Brugervejledning

Indhold. Referencekort. Brugervejledning Indhold Referencekort Programoversigt orberedelse af vasketøjet Valg af program og indstillinger Start og afslutning af et program Skift af program Afbrydelse af et program Daglig rengøring og vedligeholdelse

Læs mere

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på "Off" ("0").

KØRE ET PROGRAM. Læg vasketøjet løst i tromlen, så det bliver tørret ensartet helt igennem. Luk lugen. Stil programvælgeren på Off (0). KØRE ET PROGRAM Find mere information i den separate brugervejledning. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring i tørretumbler ved lav temperatur Egnet til tørring

Læs mere

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug

WD 125 T. Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug WD 125 T Vaske/tørremaskinen Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 12 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder

Læs mere

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W

Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W Olieradiator Model Nr.: 1487 230V~50Hz, 2000W - 1 - ADVARSEL: LÆS DENNE BRUGSVEJLEDNING GRUNDIGT FØR BRUG Ved brug af elektriske apparater er det vigtigt at overholde de grundlæggende sikkerhedsforanstaltninger.

Læs mere

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST.

Model ZB06-25A LÆS BRUGERVEJLEDNINGEN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. Model ZB06-25A V I G T I G E S I K K E R H E D S I N F O R M A T I O N E R LÆS EN GRUNDIGT IGENNEM, FØR STØVSUGEREN TAGES I BRUG. MÅ KUN ANVENDES SOM ANVIST. INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIGE SIKKERHEDSREGLER...

Læs mere

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING

STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING STØVSUGER Model Nr.: 1738 BRUGSANVISNING - 1 - VIGTIGE SIKKERHEDSFORSKRIFTER Ved brug af et elektrisk apparat skal grundlæggende sikkerhedsforskrifter altid følges, herunder følgende: LÆS ALLE INSTRUKTIONER

Læs mere

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE

BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE BETJENINGSVEJLEDNING FOR PERCOSTAR KAFFEMASKINE Dette apparat er i overensstemmelse med følgende direktiver: Fabrikanten forbeholder sig ret til ændring af maskinen eller indholdet af manualen, uden forudgående

Læs mere

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug

Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug Affugter Instruktionsbog WASCO 2000 Læs og opbevar disse instruktioner til senere brug INDHOLDSFORTEGNELSE Tag dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den til senere brug. Modelnummer

Læs mere

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug.

Brugsanvisning. Mælkeskummer DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. Brugsanvisning Mælkeskummer 423008 DA Brugsanvisning og sikkerhedsbestemmelser. Læs denne vejledning omhyggeligt. Kun til husholdningsbrug. g DANSK DANSK g SIKKERHEDSFORSKRIFTER Læs denne vejledning, da

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Elkedel Brugsanvisning

Elkedel Brugsanvisning Tillykke med købet af denne elkedel! Læs venligst brugsanvisningen omhyggeligt, inden elkedelen tages i brug, og gem brugsanvisningen til fremtidig brug. Elkedel Brugsanvisning Model: MK-17S17C Sikkerhedsforanstaltninger

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752

Din brugermanual SAMSUNG B1445 http://da.yourpdfguides.com/dref/785752 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed

Mælkeskummer. Model Nr: 2137. Generel vejledning om pleje og sikkerhed Mælkeskummer Model Nr: 2137 Generel vejledning om pleje og sikkerhed Tak, fordi du har valgt en elektrisk mælkeskummer. Apparatet er designet og fremstillet efter høje standarder, og ved korrekt brug og

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE

BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE VIGTIG information 2 Advarsler 2 Sikkerhedsforanstaltninger 3 Produktoversigt 4 Opsætning 4 Rørføringsforslag 5 Brug 6 Elektrisk diagram 6 Specifikationer 7 WEEE info. 7 1 VIGTIG information

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK

HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK HAIR DRYER IONIC HD 6080 DANSK A B C D E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig apparatet i bad,

Læs mere

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug

Wasco affugter WASCO 10. Instruktionsbog. Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Wasco affugter Instruktionsbog WASCO 10 Læs og gem disse instruktioner for fremtidig brug Indholdsfortegnelse Vær venlig at give dig tid til at læse denne manual omhyggeligt før brug og gem den for fremtidig

Læs mere

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S

H. JESSEN JÜRGENSEN A/S H. JESSEN JÜRGENSEN A/S - alt til klima- og køleanlæg Model FCTB Gulv-/ væg- og loftmodel - indedel (kun køling) BETJENINGSVEJLEDNING Læs denne vejledning grundigt igennem og opbevar den til senere brug.

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING

KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING KØLESKAB WASCO K85A BRUGSANVISNING Generel beskrivelse af køleskabet 1. Topplade 2. Termostat 3. Låg til grønsagsskuffe 4. Justerbar fod 5. Indsats til æg 6. Dørhylde 7. Flaskeholder 8. Flaskehylde Transport

Læs mere

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt

foretages af autoriseret installatør. Er der en stophane eller balofix samt stikkontakt Installationsvejledning VAQ Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker en består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er sluttet til koldvandsledningen.

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG.

OPBEVAR OMHYGGELIGT DISSE ANVISNINGER TIL SENERE BRUG. LÆS DENNE BRUGERVEJLEDNING OMHYGGELIGT IGENNEM, INDEN APPARATET TAGES I BRUG. MED KENDSKAB TIL APPARATET OPNÅR MAN DE BEDSTE RESULTATER OG STØRST MULIG SIKKERHED. SIKKERHEDSANVISNINGER - Når De har pakket

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

DL-45/50/55/60/80 A/B

DL-45/50/55/60/80 A/B CpLy ApS www.cply.dk Brugermanual DL-45/50/55/60/80 A/B Opdateret Vinter 2015 Kære kunde Tak fordi du har valgt at handle hos CpLy ApS. Venligst læs og forstå brugervejledningen før brug, hvis der er noget

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

DK Brugsanvisning TIMER

DK Brugsanvisning TIMER DK Brugsanvisning TIMER 1 2 ON/OFF 3 CALC 6 4 TIMER 5 7 2 Læs sikkerheds- og brugsanvisningen omhyggeligt igennem før brug Sikkerhedsanvisninger: Sørg for, at strømforsyningen i din husstand svarer til

Læs mere

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas.

2008/2. Clean Mate 365. DK Betjeningsvejledning. Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - www.texas.dk - post@texas. 2008/2 DK Betjeningsvejledning Clean Mate 365 Texas A/S - Knullen 2 - DK-5260 Odense S - Denmark Tel. +45 6395 5555 - - post@texas.dk 1. Indholdsfortegnelse 2. Sikkerhedsforskrifter... 3 3. Identifikation...

Læs mere

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45

Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 Tårnventilator med FND-display MODELNR.: LF-45R 45 1 SIKKERHEDSBEMÆRKNINGER Tillykke med købet af denne ventilator. Produktet har gennemgået omfattende kvalitetssikring, og der er sørget for, at du modtager

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

Vedligeholdelse og rengøring

Vedligeholdelse og rengøring Miljømæssig korrekt bortskaffelse Vedligeholdelse og rengøring Vedligeholdelse og rengøring Kundeservice Bortskaf emballagen miljømæssigt korrekt. Dette apparat er klassificeret iht. det europæiske direktiv

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«

CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS« CRYSTAL HAIR STYLER»STRAIGHT & CURLS«HS 5732 DANSK B C D A E F 3 SIKKERHED Bemærk venligst følgende retningslinjer, når du tager apparatet i brug: 7 Apparatet er kun beregnet til hjemmebrug. 7 Brug aldrig

Læs mere

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01

HVA/HVM BRUGERVEJLEDNING UM_DA. Part No.: _01 BRUGERVEJLEDNING UM_DA Part No.: 1764190_01 INDHOLD INDHOLD... 2 GENERELT... 3 Introduktion...3 Advarsler...3 Forholdsregler...3 Tilsigtet brug...3 Fakta og vægt...4 OVERSIGT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLATION

Læs mere

Ekstra programpakker:

Ekstra programpakker: Ekstra programpakker: Allergi Plus & Kids Baby Home XL Medic Øko da-dk M.-Nr. 09 579 540 Indholdsfortegnelse Programmer vælges...3 Programpakker....4 Centrifugering...5 Programoversigt...6 Programforløb...10

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND BRUGERVEJLEDNING DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG FØRSTE VASK ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR BØRNESIKRING VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER TØMNING AF RESTERENDE VAND

Læs mere

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K

MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 C M Y CM MY CY CMY K MD41289_LadyShaverDK.FH10 Thu Mar 25 16:54:43 2004 Seite 2 Indholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...2 Oversigt...6 Betjeningselementer...7 Ibrugtagning...8 Genopladning...8 Barbering...10 Tørbarbering...10

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

TERRASSEVARMER 600 W

TERRASSEVARMER 600 W TERRASSEVARMER 600 W ART NR 350145 EAN NR 5709133350451 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG ADVARSLER Terrassevarmeren kan blive varm ved brug. Rør ikke gitteret og hold børn og husdyr på sikker afstand. Denne terrassevarmer

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KDIX Monteringsvejledning

KDIX Monteringsvejledning KDIX 8810 Monteringsvejledning Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine 4 Krav vedrørende installation 5 Anvisninger vedrørende installation 7 Sikkerhed vedrørende opvaskemaskine Din egen og andres sikkerhed

Læs mere

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10

Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 Brugsanvisning Automatisk vaskemiddeldoseringsenhed AWD 10 da-dk Læs venligst brugsanvisningen inden opstilling, installation og ibrugtagning for at undgå skader på personer og produkt. M.-Nr. 07 969 050

Læs mere

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN

ASKESUGER 22L M 4 HN4542 HN M ASKESUGER 22L 4 HN4542 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER OG ADVARSLER VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER Læs og forstå alle instruktionerne i denne vejledning før brug af askesugeren Læs og forstå denne manual og

Læs mere

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p

VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A. G B2 C2 p VASKEMASKINE HFT 6012 D H V B1 C1 A G B2 C2 p A B1 B2 C1 C2 G H V p PROGRAM- OG TEMPERATURVÆLGER Med denne tast kan De vælge det vaskeprogram, De måtte have brug for. De skal blot dreje på tasten, (hvilket

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX 1261TURBO http://da.yourpdfguides.com/dref/618880 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i AEG-ELECTROLUX 1261TURBO i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30120035DK.fm Page 1 Monday, November 19, 2007 4:43 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD OPSTILLING VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE

Læs mere

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere!

Vask med display. Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! Vask med display Vejledning kodeudlæsning Læs hele vejledningen før der gøres yderligere! EWM21XX Panel eksempler EWM25XX EWM35XX Hurtigudlæsning af koder Hurtigudlæsning af koder kan bruges til at hjælpe

Læs mere

Brugsanvisning. Føntørrer

Brugsanvisning. Føntørrer Brugsanvisning Føntørrer DK 8 1 7 6 2 3 4 5 2 DK Føntørrer El-tilslutning Apparatet bør kun tilsluttes et stik, der er beskyttet mod jordfejl og installeret i overensstemmelse med el-regulativet. Vær opmærksom

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500

Din brugermanual ZANUSSI FLS1024C http://da.yourpdfguides.com/dref/661500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W

KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W KERAMISK VARMEBLÆSER 1500 W ART NR 330347 EAN NR 5709133330415 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. Opbevares

Læs mere

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning

L 60460 FL L 60660 FL. DA Brugsanvisning L 60460 FL L 60660 FL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

Programmér problemerne væk.

Programmér problemerne væk. Programmér problemerne væk. Tysk ingeniørkunst løser vaskebehovet. Bosch Hvidevarer Telegrafvej 4 2750 Ballerup Telefon: 44 89 85 25 E-mail: bosch.hvidevarer@bshg.com www.bosch-home.dk 2011 Bosch Hvidevarer,

Læs mere

MINI SANDBLÆSER 4100-405

MINI SANDBLÆSER 4100-405 MINI SANDBLÆSER 4100-405 BRUGERMANUAL Beskrivelse 4100-450 Mini-blæsekabinet er designet til at rense, polere og overfladebehandle mindre dele, KUN ved brug af tørt blæsemiddel. Teknisk data: Kapacitet,

Læs mere

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556

Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 Tun nr. 5173528 ART nr. 60.556 DK Brugsanvisning Slagboremaskine 710W 1. Sikkerhedsanvisninger Vi takker for Deres tillid til valget af denne maskine. For at opnå et tilfredsstillende resultat, bør denne

Læs mere

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr

VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr VARMEBLÆSER 230V~ 50Hz 1500W MANUAL HN nr. 12651 SIKKERHEDSFORANSTALTNINGER 1. Læs brugsanvisningen grundigt igennem inden brug. 2. Varmeblæseren må kun tilsluttes 230V. 3. Opbevares utilgængeligt for

Læs mere

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG

FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASK FORBEREDELSE AF VASK VASKE- OG TILSÆTNINGSMIDLER

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU KØBTE ET WHIRLPOOL-PRODUKT. For at modtage en mere komplet assistance, bedes du registrere dit apparat på www.whirlpool.eu/register Gennemlæs Sundhed og Sikkerhed

Læs mere

Brugsvejledning. Spa

Brugsvejledning. Spa Brugsvejledning til Spa 1. Elektriske parameter 2 2. Elektrisk installation. 2 3. Vand Tilslutning... 2 4. Installations Instruktioner... 2-3 5. Instruktioner... 3 6. Hygiejne ved brug af spabad 4 7. Vedligehold

Læs mere

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem

Brugervejledning. AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem Brugervejledning AirQlean High et loftsmonteret luftfiltreringssystem . Copyright 2014 QleanAir Scandinavia 2 KAPITEL 1 Sikkerhedsoplysninger 1.1. Indledning Dette kapitel indeholder oplysninger om sikkerhed.

Læs mere

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD

Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD DA Brugsanvisning Vaske-tørremaskine L77685WD 2 www.aeg.com INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OM SIKKERHED... 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER... 5 3. PRODUKTBESKRIVELSE AF APPARATET... 7 4. BETJENINGSPANEL... 8 5. PROGRAMMER...

Læs mere

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W

ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ELEKTRISK RADIATOR 1000 W ART NR 330315 EAN NR 5709133330255 LÆS BRUGERMANUAL FØR BRUG. SIKKERHEDSANVISNINGER Læs brugermanualen grundigt igennem før brug. Radiatoren er ikke beregnet til brug udendørs.

Læs mere

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning PRO3-VAQ B. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning PRO3-VAQ B Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker systemet består af en vacuumisoleret vandbeholder og en Nordic hane til kogende vand eller

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

> Stor maskine i lille indpakning

> Stor maskine i lille indpakning > E Sidros Stor maskine i lille indpakning > Stor maskine i lille indpakning Med E Sidros får du en vaskemaskine der har stor kapacitet men stadig ikke fylder mere end en husholdningsmaskine. Fra ende

Læs mere

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning

L 87484 EFL. DA Brugsanvisning L 87484 EFL DA Brugsanvisning 2 www.aeg.com INDHOLD 1. OM SIKKERHED............................................................. 3 2. SIKKERHEDSANVISNINGER...................................................

Læs mere

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR

CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR Vejl. pris kr. 4.185,- inkl. moms. CLARO HÅNDVASK INKLUSIV GROHE EURODISC ARMATUR til kombination med, med eller uden tørrefunktion, efter eget valg, Maskine maks. 470 mm. dyb. Vvs nr. 80 2100.100 CLARO

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105970DK.fm Page 1 Monday, September 11, 2006 4:19 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING INDEN FØRSTE VASKECYKLUS

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700

HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 HAIR DRYER CERAMIC HD 3700 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU F E G D B C A 3 DANSK 05-07 SUOMI 08-10 NORSK 11-13 SVENSKA 14-16 ITALIANO 17-19 PORTUGUÊS 20-22 NEDERLANDS 23-25 MAGYAR 26-28 ČESKY

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME 32714-60 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler

Læs mere

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning VAQ E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker Quooker-systemet består af en lille vandbeholder under køkkenvasken, som er tilsluttet til hanen til

Læs mere

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service

8) Installationsvejledning Forberedelse af installation. 9) Råd om fejlfinding. Oplysninger om sikkerhed. 9 10 11 11 Skader på glas og andet service ADPF 1100 Oplysninger om sikkerhed 2 3 3 3 4 4 5 5 6 6 6 7 7 7 8 8 8 9 9 9 Indstilling 9 10 11 11 Skader på glas og andet service 11 (which is a sub-heading) 11 8) Installationsvejledning Forberedelse

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey

04/2014. Mod: MICRON-48/G. Production code: UPD80 Grey 04/2014 Mod: MICRON-48/G Production code: UPD80 Grey Model: UPD60-UPD80 Brugsvejledning DK 280-120424 1 DK Vigtige informationer 1. For at få det fulde udbytte af skabet, bør De læse hele denne brugsvejledning

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk

TEFAL. Supergliss/Prima. Strygejern. Brugervejledning dansk TEFAL Supergliss/Prima Strygejern Brugervejledning dansk 1 1. Apparatoversigt 1. Spraydyse 2. Vandpåfyldnings-studs anvend udelukkende vand fra hanen. 3. Ekstra-dampstøds-tast 4. Sprøjte-tast fugtning

Læs mere

Information om forstøverapparat til behandling af KOL

Information om forstøverapparat til behandling af KOL Gentofte Hospital Medicinsk afdeling C Niels Andersens Vej 65 2900 Hellerup Patientinformation Information om forstøverapparat til behandling af KOL (Kronisk obstruktiv lungelidelse) Du har modtaget et

Læs mere

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK

CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK CITRUS JUICER CJ 7280 DANSK DA H A G B F E C D 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger for at undgå skader som følge

Læs mere

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING

LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING LAGUNA MONTERINGS VEJLEDNING Kære kunde, Tak fordi De købte et Bath Deluxe LAGUNA boblebadekar. Af sikkerhedsmæssige årsager beder vi Dem venligst læse denne installations- og brugsvejledning grundigt

Læs mere