TURRAPPORTER - 021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.KLIRER-HOLDET.NET TURRAPPORTER - 021"

Transkript

1 Vest Island 4.juli til 12.juli 2004 Af Benth Micho Møller og Inge Margrethe Verlland Indledning Inet-VERSION Rapporten her giver et kort indblik i de muligheder der er for at se fugle, dyr og blomster på en almindelige ferie i Island. Fuglelisten er udarbejdet af Benth Micho Møller, suppleret med iagttagelser fra Inge Margrethe Verland, Inger Mørup og Lilly Lyngbek m.fl. De botaniske iagttagelser er samlet og bearbejdet af Inge Margrethe Verland. Turen til Vest og Nordvest Island var en tur arrangeret af UG-Rejser, Sorø for en større gruppe af natur og kulturhistoriske deltagere. Vi var 4 personer fra Klirer.Holdet, der havde valgt at tage med på turen, for at se naturområderne samt se hvad en sådan tur kunne byde på af fugle, dyr og planter. Turen foregik med bus (40 personer inkl. Chauffør og islandsk guide. I turen var fly, al transport (herunder også sejlture), overnatning og morgen/aftensmad inkluderet i prisen. Pris kr. Der overnattedes på hotel, pensionater, sommerhuse, nedlagte kostskoler og EDDA-hotels. Vejret i perioden var ganske fint en enkelt dag med lidt stille regn og lavthængende skyer grader, de fleste dage, men længst mod nord op til 19 grader og strålende sol. Der besøgtes mange af de kendte steder så som Thingveiller, Geysir, Gullfos, men også på de store heder, mindre gletschere samt mulighed for turdeltagere at bestige toppe af gletschere på snescooter eller i bæltekøretøjer. Der var indlagt 2 længere sejlture (Bredairfjordur og Isafjordur) hvilke gav nogle fantastiske gode oplevelser med Mallemukker, Almindelige Kjover, alle alkefugle, Gråmåger, Rider og Topskarver, Også hvaler lod sig beskue (Vågehval). Selvom turen ikke var specielt arrangeret som en fugletur, var det ikke vanskeligt at opleve en meget stor del af Islands rige fugleliv. Vejsystemet i Island er under stærk udbygning overalt vejene er nu for det meste brede og vil snart være asfalteret de fleste steder. Vejene er så gode, at man faktisk kan kører hele Island rundt på 5-6 dage, men skal man se på fugle på de mange gode fuglesteder, skal man nok påregne mindst dobbelt så lang tid. Iagttagelser af fugle, dyr og planter på en ikke-fugletur arrangeret af UG-Rejser, Sorø, Observationsoversigt Rødstrubet Lom (Gavia stellata) Sås oftest enkelt eller parvis i fjordområderne og blev kun set med 2 unger ved Nipur i en mindre sø. I alt 49 iagttagelser. Set ved Skogarnes, Olafsvik, Brjánslækur, Flokalundur- Kvisvarfoss, Dynjandi-Hafseiderheide, Nipur, Isafjördur-Bolungarvik, Isafjódur-Dybafjórdur, Heydalurfjórdur, Ögur-Hestoyer (sejltur), Reykjanes og Reykjanes-Þorskamundar heide. Islom (Gavia immer) Sås mere ved fjorde og kun få i mindre søer. I alt sås 20 exemplarer. Sås ved Skogarnes, Borgafjódur, Flatey-Brjánslækur, Brjánslækur, Brjánslækur-Flokalundur, Isafjódur-Dybafjórdur, Heydalurfjórdur, Þorskamundar Heide, Þorskamundar heide- Laggur og Budardalar- Eriksstadir, 1

2 Mallemuk (Fulmarus glacialis) Set næsten overalt langs kysterne og fjordene mange små kolonierne på fjeldene ( par og andre steder med 400-til over 1500 par. I alt blev der noteret fugle, men der har sikkert været mange flere, vi ikke har noteret os. Enkelte steder sås de også inde i landet mere end km fra kysten.. Største antal sås i Isafjördur og store fuglefjelde Mallemuk (dark phase) (Fulmarus glacialis) Er givet ikke særlig almindelig. Kun 2 af de ca Mallemukker vi noterede os var mørk fase. Således Stykkishólmur-Flatey 1 og Ögur-Hestoyer (sejltur )1. Sule (Sula bassana) Da der ingen Sule-kolonier var I de områder vi besøgte, sås ingen suler på turen. Eneste iagttagelser var ved kysten uf for Keflavik, hvor 3 sås under indflyvning til lufthavnen. Skarv (Phalacrocorax carbo) Kun 63 iagttagelser. Set ved Borgafjódur (6), Stykkishólmur-Flatey-Brjánslækur (50) og Heydalurfjórdu (6) Reykjanes (1). Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) Mere end 360 sås hovedparten i Breidafjödur (Flatey og andre småøer som er Topskarvens kerneområde i Island - her sås min Øvrige sås ved Olafsvik, Heydalurfjórdur, Edey og Reykjanes Sangsvane (Cygnus cygnus) Sås næsten overalt langs kysterne, ved søerne oftest med unger. Ca. 275 voksne fugle iagttaget. Grågås (Anser anser) Set flere steder ofte lokalt, men set helt op i områderne ved Isafjördur og Heydalurfjórdur, og ikke at forglemme i Reykjavik. I alt 1060 noteret. Pibeand (Anas penelope) Kun 6 fugle iagttaget alle 6 ved BarnafalletHvanneyriden 6/7 Knarand (Anas strepera) 2 hanner sås i Reykjavik og i hun med 4 ællinger mellem Heydalur-Reykjanes den 10/7. Krikand (Anas crecca) 1 sås ved Skalholt/Hvitå den 8/7. Gråand (Anas platyrhynchos) Sås hist og her men ikke i større antal bortset fra Reykjavik (260). I alt 380 noteret. Skeand (Anas clypeata) 1 han sås I Skogarnes den 7/7. Taffeland (Aythya ferina) 1 han iagttaget I Reykjavik den 5/7. Troldand (Aythya fuligula) 85 i Reykjavik 5/7 (heraf flere med ællinger) ellers kun ved Ögur-Hestoyer 20 alle hanner) Bjergand (Aythya marila) Kun set i Reykjavik (5 hanner o 2 hunner) 2

3 Ederfugl (Somateria mollissima) Sås overalt langs kyster og fjorde store flokke af hanner, hunner med og uden ællinger. I alt mere noteret. Strømand (Histrnicus histronicus) 1 8/7 ved Kvisvarfoss-faldet (hun), 2 ved Nipur 8/7 (hunner) og 2 Heydalurfjórdur den 10/7 (hunner) Havlit (Clangula hyemalis) 21 Iagttagelser 1 Isafjódur-Dybafjórdur 9/7 med unger, 2 10/7 Ögur-Hestoyer (sejltur)og 16 11/7 Þorskamundar Heide (søer) Sortand (Melanitta nigra) 2 hanner set ved Skogarnes den 7/7. Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) 1 han i sommer dragt eller 2 K han sås ved Dybafjódur-Mjólfjódur 9/7 af Inger Mørup. Toppet Skallesluger (Mergus serrator) I alt 98 iagttagelser på NV-landet fra Skogarnes til Reykjanes flest ved Brjánslækur- Flokalundur (30) og Heydalur-Reykjanes (28). Stor Skallesluger (Mergus merganser) 8 iagttagelser: 3 Blaskoheide-Reyholt, 19 Brjánslækur-Flokalundur, 1 Ögur-Hestoyer (sejltur) og 1 Þorskamundar Heide. Havørn (haliaetus albicilla) 2 sås kredsende over Helgafjället af flere af de øvrige deltagere på turen. Bestanden af Havørn er stigende men hovedsageligt kun i Breidafjördur-området og enkelte andre steder i NV-landet. Det blev oplyst af guiden at der nu var ca. 45 par på Island. Dværgfalk (Falco columbarius) 1 set ved Borganes-Kallbeinstadir 7/7 og 1 Þorskamundar heide- Laggur 11/7. Jagtfalk (Falco rusticolus) 1 jagende I rasende fart ved Heydalur og elv tidligt om morgenen den 10/7 (Bent og Inger) Fjeldrype (Lagopus mutus) Set tilfældigt flyvende op når vi kørte med bussen eller var på ridetur. I alt 6 fugle- 2 Nipur,. 3 Heydalur og 1 Þorskamundar Heide Strandskade (Haematopus ostralegus) Sås hist her langs kysten syntes ikke almindelig i NV-landet, I alt 99 iagttagelser. Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) 34 iagttaget tilfældigt i områder langs fjorde. Hjejle (Pluvialis apricaria) Mindst 150 iagttagelser - alle I eng/græsområder væk fra stranden. Næsten alle iagttaget parvis. Sortgrå Ryle (Calidris maritima) Kun 1 iagttagelse 1 Skogarnes den 7/7 (Inge-Margrethe) 3

4 Almindelig Ryle (Calidris alpina) 93 iagttagelser langt de sleste i småflokke kun 2 steder med territorieflugt(barnafjellet og Reykjanes). Flest Nipur-Isafjördur (25) og Borganes-Reykjavik (31) Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Almindelig overalt i egnede områder også i udkanten af byer selv Reykjavik. Ca. 350 iagttagelser. Islandsk Stor Kobbersneppe (Limose l. islandica) Sås hist og her parvis og ofte med store unger. I alt 30 iagttagelser + unger. Lille Regnspove (Numenius phaeopus) Mere end 125 iagttagelser sås gerne parvis i egnede biotoper. Syntes dog at mangle længst mod nord (nord for Isafjördur-Reykjanes). Islandsk Rødben (Tringa totanus robusta) Karakter fugl mere end 400 iagttagelser fandtes også i byerne. Stenvender (Arenaria interpres) 1 set ved stranden i Nipur den 8/7. Odinshane (Phalaropus lobatus) I alt 41 iagttagelser. 7/7 11 Skogarnes, 7/7 1 Gryndafjórdur-Stykkisholmur, 8/7 9 Nipur, 9/7 2 Nipur, 10/7 1 Heydalur-Reykjanes og mindst 17 1 Reykjanes. Thorshane (Phalaropus fulicarius) 1 Skogarnes den 7/7 og I Nipur 8/7. - Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) I alt 75 iagttagelser spredt jævnt fra Keykjavik til Hestey i nord. Umiddelbart var mere 75 % af fuglene mørk fase. Hættemåge (Larus ridibundus) 325 iagttaget. Flest ved Reykjavik, Sneefjellsnes og Borgafjördur. Aftog i antal i Breidafjördur og sås ikke i Isafjördur eller nord herfor. - Stormmåge (Larus canus) 8 iagttagelser. 2 Hvaneryei-Borganes, 2 Olafsvik-Gryndafjórdur. 2 Gryndafjórdur- Stykkisholmur, 1 Isafjódur-Dybafjórdur og 1 Eriksstadir-Borganes. Denne art er ikke almindelig på NV-landet. Atlantisk sildemåge (Larus fuscus intermedius) Sås jævnt på hele turen, men absolut talrigest i det sydlige område. Ca iagttagelser noteret. Sølvmåge (Larus argentatus) Bortset fra området omkring Reykjavik og Borganes (105 iagttagelser) så var Sølvmågen et sjældent syn. Således: 2 Flatey (Breidafjödur) 8/7. Gråmåge (Larus hyperboreus) Modsat Sølvmåge, så blev hyppigheden af denne art større og strørre jo længere mod nordvest vi kom. 2 sås i Mosfellsfjorden i udkanten af Reykjavik, 4 ved Borgafjódur, hvorefter antallet blev markant større. Således: Olafsvik (42), Olafsvik-Gryndafjórdur (197), Gryndafjórdur-Stykkisholmur (19), Stykkishólmur-Flatey (25), Brjánslækur (103), Brjánslækur-Flokalundur (24), Flokalundur-Kvisvarfoss (80), Dynjandi-Hafseiderheide (60), 4

5 Þingeyri-Nipur (5), Stykkisholmur by/havn (45), Nipur (18), Nipur-Isafjördur (6), Isafjördur- Bolungarvik (31), Isafjódur (6), Isafjódur-Dybafjórdur (32), Dybafjódur-Mjólfjódur (360), Heydalurfjórdur (85), Ögur-Hestoyer (sejltur) (98), Hestoyer (18), Edey 17), Heydalur- Reykjanes (84), Reykjanes (18) og Reykjanes-Þorskamundar heide (8) : I alt mindst 1350 iagttagelser. Svartbag (Larus marinus) Den første Svartbag sås ved Borgafjördur (1), 75 i Breeeidafjördur-områdetog ca. 70 i Isafjördur-området og nord herfor. I alt 150 iagttagelser. Ride (Rissa tridactyla) Hovedsagelig set omkring Olasvik (> 1500), omkring Flatey i Breidafjördur (>1000), omkring Isafjördur (800) og omkring Hestey (3000). 1 sås ved Reykjavik. Havterne (Sterna paradisaea) Findes næsten overalt langs kysterne bare der er lidt græs eller strand. Ja selv inde i de mindre byer var der ynglende Havterner.. Minimum 5500 iagttagelser noteret. Lomvie (Uria aalge) Sås første gang på sejlturen Stykkishólmur-Flatey- Brjánslækur (4-500), herefter ved Dynjandi-Hafseiderheide (300), Isafjódur-Dybafjórdur (150), Ögur-Hestoyer (sejltur) (400) og omkring Hestey (> 1000). Vi besøgte i fjelde med kolonier. Polarlomvie (Uria lomvia) Sås kun med sikkerhed ved Stykkishólmur-Flatey (1 svømmende), Dynjandi-Hafseiderheide (2 svømmende), Hestoyer (12) og Edey (2). Alk (Alca torda) 175 iagttaget med sikkerhed hovedsageligt i samme områder som Lomvie. Lomvie/Polarlomvie/Alk (Uria aalge/uria lomvia/alca torda) Mere end 1500 iagttagelser, hvor der ikke er skelnet mellem disse 3 arter. Tejst (Cepphus grylle) Hovedsagelig i Breidafjördur specielt omkring Flatey - med mere 200 iagttagelser. Ögur- Hestoyer (sejltur)ca. 150 iagttagelser, Hetoyer (25) og Edoy (20). Specielt var det Reykjanes, hvor 4 Tejste landede i det 36 grader varme udendørs swimmingpool blandt de badende en tidlig morgen (Inge Margrethe, og Inger) - - Lunde (Fratercula arctica) Sås fra Stykkisholm og I hele Breidafjördur-området, Isafjördur-området, på Ögur-Hestoyer (sejltur), Heydalur-Reykjanes) og Reykjanes-Þorskamundar heide med mere end med noget over 6000 iagttagelser. Besøgte ikke yngleområder. Alkefugl sp. (Uria/Alca/Fratercula) Specielt i Breidafjördur (>1500). Engpiber (Anthus pratensis) Ca. 140 iagttagelser også i de aller nordligste områder. Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Hist og her 31 iagttagelser og helt mod nord på Hestey. Islandsk Gærdesmutte (Troglodytes t. islandica) Hørt syngende og set ved Keflavik, Geysir, Þingvllavatn, Heydalur + elv, Reykjanes og 5

6 Þorskamundar heide - alt 13 fugle. Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Set ved Þingvllavatn (1), Stykkisholm (3), Flatey (1) Dynjandi (2) I og Stykkisholmur havn (3). Vindrossel (Turdus iliacus) Meget almindelig sås næsten alle vegne også i byerne. Ca. 250 iagttagelser. Ravn (Corvus corax) 47 iagttagelser ses hist og her jævnt på hele turen undtagen længst I nord. Stær (Sturnus vulgaris) Ca. 200 iagttagelser og fortrinsvis i de sydlige områder. Ingen iagttagelser nord for Nipur og Reykjanes. Gråsisken (Carduelis flammea) Ved småskove i Reykjavik (Perlen) (4), Geysir (4) og i Nipur (6). Snespurv (Plectrophenax nivalis) 2 syngende ved Skogarnes-Bodur PATTEDYR Gråsæl (Halichoerus grypus) 2-3 sås svømme og fiske ved Bolungarvik i Isafjörduren den 9/7. Spættet sæl (Phoca vitulina) Sås ved Dynjandi-Hafseiderheide (1), Heydalur-Reykjanes (9), Reykjanes (12) Reykjanes-Þorskamundar heide (17). og Grønlandssæl (Pagophilus groenlandidicus) 2 sås sammen med Spættet sæl på et skær ved Reykjanes den 10/7 sent om aftenen. De var væk næste morgen. Vågehval (Balaennoptera acutorostrata) En hun med sin unge lavede opvisning for alle deltagerne I ca. 30 minutter på Ögur-Hesteyer sejlturen den 10/7. Det var et fantastisk syn. BLOMSTER Inge Margrethe Verland Ikke fuldstændig liste men de mest sete og enkelte fåtallige forekommende planter. Græsser og de fleste star er ikke bestemt eller medtaget. Fjeld Løvefod (Alchemilla alpina) ikke ualmindelig Almindelig Løvefod (Alchemilla vulgaris) almindelig Almindelig Røn (Sorbus aucuparia) Eng-Nellikerod (Geum nivale) meget almindelig Almindelig/Knoldet Mjødurt ( Filipendula vulgaris) - almindelig Rypelyng ( Dryas octopetala) alm visse steder 6

7 Kragefod ( Potentilla palustris) - almindelig Fruebær (Rubus saxatilis) Tranebær (Oxycoccus) palustris)- almindelig Bidende Ranunkel ( Ranunculus acris) meget almindelig Eng-Kabbeleje (Calcha palustris) en del steder Bredbladet Gederams (Epilobium latifalium) enkelte steder Vandnavle sp. (Hydrocotyle vulgaris) - almindelig Bjørneklo (Heracleum sphondylium) Rejkjavik og Barganes (indført?) Kvan (Angelica archangelica) meget almindelig Sødskærm (Myrrhis odorata) meget almindelig Tue-Limurt (Silene acaulis) visse steder Strand-Limurt (Silene vulgaris maritimea) visse steder Fjeld-Tjærenellike ( Lychmis alpine) enkelte steder Pomerans-Høgeurt ( Hieracium aurantiacum) få steder, men alm. der Mælkebøtte sp. (Taraxacum sp.) ikke vildt udbredt Haremad (Lapsana communis) - almindelig Håret Høgeurt (Hieracium pilosella) meget almindelig Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer) hist og her Gul Snerre (Galium verum) visse steder almindelig Hvid Snerre ( Galium mollugo) enkelte steder Hvid Kløver (Trifolium repens) almindelig Almindelig Røllike (Achillea millefolium) Gåseurt sp. (Anthemis sp.) Alaska Lupin (Lupinus..) indført sået ud. Fjeld-Skjaller ( Rhinontus groenlandicus) flere steder Lancetbladet Ærenpris (Veronica anagallis-aquatica) hist og her Sorttop (Bardsia alpine) kun visse steder, men alm her Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) - flere steder Blåbær (Vaccinium myrtillus) en del steder Mosebølle (Vaccinium uliginosum) som blåbær Hede-Melbærris (Arctostaphylas uva-ursi) hist og her Revling (Empetrum nigrum) egnede steder Almindelig Stedmoderblomst (Viola tricolor) hist og her ikke hyppig Vibefedt (Pinguicula vulgaris) få steder Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata) - almindelig Topspirende Pileurt (Polygonum viviparum) - almindelig Fersken Pileurt (Polygonum persicaria) - almindelig Fjeldsyre (Oxyria digyna) almindelig Almindelig Syre (Rumex acetosa) almindelig Poselæbe (Coelolossum viride) hist og her Grønlandsk Gøgelilje (Platanthiera hyberborea) mange steder Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata) få steder, men var så almindelig/talrig Xx Stenurt (Sedum villosum) få steder Timian (Thymus serpyllum) - almindelig Engelskgræs (Armeria maritima) - almindelig Sne-Ensian (Gentiana nivalis) kun på Hesteyer Engkarse Cardamine pratensis) hist og her Fjeld-Forglemigej Myosotis decumbens) hist og her Fjeld Valmue Papaver radicatum) hist og her Islandsk Valmue (Papaver nudicaule) hist og her Skov Storkenæb (Geranium sylvaticum) - almindelig Hvid Skov Storkenæb (Geranium versicolor) kun på Hesteyer Korsarve (Crassula aquatica) hist og her Azorisk Slangetunge (Ophioglassum vulgatum) få steder Polarpil (Salix polaris) 7

8 Polarkæruld (Eriophorum.) Strandkål (Crambe maritima) Padderok sp. (Equisetum sp.) Krum Star (Carex maritima) Dværgbirk (Betula nana) Dunbirk (Betula pubescens) Birk.sp. (Betula sp.) Sitkagran (Picea sitchensis) Alm. Bjergfyr (Pinus mugo) Poppel sp. (Populus sp.) Lyng sp. (Erica sp.) Marehalm (Leymus arenarius) ) Mosser: Stor gråmos Islandsk mos (lav-art) + mange flere Vågehval nær Ögum (Bent Møller Sørensen) Samlet rapport Vest-ISLAND 2004 Turrapport nr. 044 kan bestilles på: KLIRER-HOLDET Benth Micho Møller Lille Valmosevej Herlufmagle tlf eller Pris: 50 kr ekskl..porto 8

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt ISSN 0908-858X

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

FUGLENE I VORUP ENGE

FUGLENE I VORUP ENGE FUGLENE I VORUP ENGE Før og efter naturgenopretningen Titel: Fuglene i Vorup Enge før og efter naturgenopretningen Forfattere: Lars Maagaard, Lars Tom-Petersen, Benny Kristensen, Birger Rasmussen og Thorkil

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

Fuglene i Svanninge Bjerge

Fuglene i Svanninge Bjerge Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fuglene i Svanninge Bjerge 2014 Fra publikationen Ornitologisk Artsdiversitet i Svanninge Bjerge Udarbejdet for Bikubenfonden af Jan Drachmann Feltarbejde: Jacob Sterup

Læs mere

Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102)

Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102) Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102) På denne tur vil du få de bedste oplevelser fra både Færøerne og Island, på én og samme tur. Så er du sulten efter store oplevelser og

Læs mere

GUIDE TIL DE VIGTISTE FUGLELOKALITETER I CAPE MAY OG OMEGN. OKTOBER 2006.

GUIDE TIL DE VIGTISTE FUGLELOKALITETER I CAPE MAY OG OMEGN. OKTOBER 2006. GUIDE TIL DE VIGTISTE FUGLELOKALITETER I CAPE MAY OG OMEGN. OKTOBER 2006. CAPE MAY er først og fremmest en efterårslokalitet. Man kan sammenligne Cape May med falsterbo-halvøen. Man starter dagen med at

Læs mere

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj

Turrapport. Lesbos. Stortur i dagene 9. maj 16. maj Turrapport Lesbos Stortur i dagene 9. maj 16. maj 2010 Forsidefoto: Balkan Skakbrætsommerfugl, Melanargia larissa, af Ole Andersen Deltagere: Kære deltager på turen til Lesbos Lesbos er en græsk ø, der

Læs mere

Årgang 31 Nr. 3. December 2013

Årgang 31 Nr. 3. December 2013 Årgang 31 Nr. 3 December 2013 Dansk Ornitologisk Forening Nordvestjylland HJEJLEN Hjejlen årgang 31 nr.3 december 2013 MEDLEMSBLAD FOR DANSK ORNITOLOGISK FORENING, NORDVESTJYLLAND Ansvarshavende redaktør:

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic 16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic English and scientific name Danish name Greenlandic name Engelsk og videnskabeligt navn Dansk navn Grønlandsk navn tuluttut ilisimatuussutsik

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø!

Tredje gang så tager vi dig, Slivsø! Allerede inden Hedeselskabet havde kørt gravemaskinerne i stilling ved Slivsø syd for Haderslev, blev det nødvendigt at forhøje statens støttebevilling. Lige fra starten i 1954 var økonomien i udtørringsprojektet

Læs mere

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning

Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Vest Stadil Fjord før og efter vandstandshævning Faglig rapport fra DMU, nr. 355 [Tom side] Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord

Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor måtte vige i kampen mod hav og fjord Sandholm Nor, Noret med Halling Sø, Bruns Nor Vidtstrakt vådområde mellem Harboøre Tange i nord og det høje morænelandskab fra Bovbjerg til Hygum i sydøst.

Læs mere

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup

Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Portugal med Motocadia Tekst og foto: Gunnar Skrydstrup Der er langt ned til Europas sydvestlige hjørne, men med fly kombineret med en organiseret tur eller leje-mc fra firmaet Motocadia kan det på en

Læs mere

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år!

Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT. Ørne DOF 100 år! Nr. 2 juni 2006 34. årg. Søravnen DANSK ORNITOLOGISK FORENING LOKALAFDELINGEN I ÅRHUS AMT Ørne DOF 100 år! 1 Dansk Ornitologisk Forening Fuglenes Hus Vesterbrogade 138-140 1620 København V Tlf.: 33 31

Læs mere

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne

Hej alle sammen. Her tager søløverne lige en slapper på klipperne Hej alle sammen Min rejsekammerat og jeg ankom til Perus hovedstad, Lima, den 18. oktober klokken meget sent om aftenen. Planen var, at vi bare skulle have vires bagage, finde vores taxachauffør og så

Læs mere

Velkommen til Helgenæs

Velkommen til Helgenæs Velkommen til Helgenæs Halvøen Helgenæs ligger lige syd for det store fredede område Mols Bjerge. l det smukke, småbakkede landskab på Helgenæs findes både spændende naturområder og kulturhistoriske minder.

Læs mere

Gyldensteens Inddæmmede Strand

Gyldensteens Inddæmmede Strand Med en helt usædvanlig åbenhjertighed beskrev Carl-Johan Bernstorff i 1958, hvilken skuffelse Gyldensteens store inddæmning fra 1871 havde været op gennem tiden. I tidsskriftet»dansk Hjemstavn«gav han

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening

HAVREVIMPEN DOF. FYN. Ornitologisk. Dansk. Forening j tssn 0908-858X Postbesørget blad LIE 1 ti5 rifil-- IIIELS Bol'lHoLT =o9 -lel.trret-l Liil.lGEl'lHRI(E'..l f, LILET:lLLE 5162 I.IESTER SKERl..l I 576e Ll e."le I HAVREVIMPEN DOF. FYN Dansk Ornitologisk

Læs mere

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1

Onsdag viste sig også at være meget blæsende, men denne gang var vinden lige på banen, så ikke de store problemer. Side 1 Mandag som var første dag, var meget blæsende med over 40 50 kt i 1.500 m, så dagen flyvninger blev aflyst. I stedet for at flyve fik vi noget teori omkring bølgeflyvning. Dette var helt relevant, da der

Læs mere

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove

Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove Rapport om overvågning af fugle i Lille Vildmose, Tofte og Høstemark skove 2011 Flemming Ahlmann Hans Christophersen Anton Thøger Larsen Claus Rømer Thorkild Lund Tscherning Clausen Forord Denne overvågningsrapport

Læs mere

Titter solen også frem i Nordgrønland...?

Titter solen også frem i Nordgrønland...? Titter solen også frem i Nordgrønland...? Historie Velkommen til Nordgrønland Det varme lys fra midnatssolen giver naturen et nærmest drømmeagtigt skær. For de eventyrlystne er Nordgrønland et stort paradis.

Læs mere

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus

Qivi. Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Qivi Nyhedsbrev fra Det Grønlandske Hus i Aarhus Nr. 2, marts 2011 13. årgang Det Grønlandske Hus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C 86 11 02 88 www.groenlandskehus.dk aarhus@glhus.dk Udstillinger og arrangementer

Læs mere

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu.

Ynglefugle på Randbøl Hede. - før og nu. Ynglefugle på Randbøl Hede - før og nu. af Hans Jørgen Degn Tommy Kaae Ronni Røjgaard Udarbejdet i 2007 i samarbejde mellem Dansk Ornitologisk Forening og Skov- og Naturstyrelsen, Randbøl Statsskovdistrikt.

Læs mere

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G

los... JAGT& JÆGERE Jagtkonsortium Så går det Andejagt Det gode D A N S K L A N D - S T R A N D J A G T O G D A N S K L A N D - 1991 O G S T R A N D J A G T JAGT& JÆGERE Januar / Februar 2015 www.dls-jagt.dk 24. årgang los... Så går det Andejagt Det gode Jagtkonsortium LEDER Betaling for at benytte naturen Af

Læs mere

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008

Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Australien Rundt 11. september 27. november 2008 Australien kalder Skrevet : 22. september 2008 Hanne og Heinz Rettig drog midt i september til Australien. Foran venter tre måneder med først bilferie,

Læs mere

En historie vi alle kan lære af.

En historie vi alle kan lære af. En historie vi alle kan lære af. En personlig beretning af Leif Thygesen. Foto Leif Thygesen. Tåge en skræmmende historie http://www.roinfo.dk/1/post/2014/04/tge-en-skrmmende-historie.html#.uz0x6vl_snh

Læs mere