TURRAPPORTER - 021

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "WWW.KLIRER-HOLDET.NET TURRAPPORTER - 021"

Transkript

1 Vest Island 4.juli til 12.juli 2004 Af Benth Micho Møller og Inge Margrethe Verlland Indledning Inet-VERSION Rapporten her giver et kort indblik i de muligheder der er for at se fugle, dyr og blomster på en almindelige ferie i Island. Fuglelisten er udarbejdet af Benth Micho Møller, suppleret med iagttagelser fra Inge Margrethe Verland, Inger Mørup og Lilly Lyngbek m.fl. De botaniske iagttagelser er samlet og bearbejdet af Inge Margrethe Verland. Turen til Vest og Nordvest Island var en tur arrangeret af UG-Rejser, Sorø for en større gruppe af natur og kulturhistoriske deltagere. Vi var 4 personer fra Klirer.Holdet, der havde valgt at tage med på turen, for at se naturområderne samt se hvad en sådan tur kunne byde på af fugle, dyr og planter. Turen foregik med bus (40 personer inkl. Chauffør og islandsk guide. I turen var fly, al transport (herunder også sejlture), overnatning og morgen/aftensmad inkluderet i prisen. Pris kr. Der overnattedes på hotel, pensionater, sommerhuse, nedlagte kostskoler og EDDA-hotels. Vejret i perioden var ganske fint en enkelt dag med lidt stille regn og lavthængende skyer grader, de fleste dage, men længst mod nord op til 19 grader og strålende sol. Der besøgtes mange af de kendte steder så som Thingveiller, Geysir, Gullfos, men også på de store heder, mindre gletschere samt mulighed for turdeltagere at bestige toppe af gletschere på snescooter eller i bæltekøretøjer. Der var indlagt 2 længere sejlture (Bredairfjordur og Isafjordur) hvilke gav nogle fantastiske gode oplevelser med Mallemukker, Almindelige Kjover, alle alkefugle, Gråmåger, Rider og Topskarver, Også hvaler lod sig beskue (Vågehval). Selvom turen ikke var specielt arrangeret som en fugletur, var det ikke vanskeligt at opleve en meget stor del af Islands rige fugleliv. Vejsystemet i Island er under stærk udbygning overalt vejene er nu for det meste brede og vil snart være asfalteret de fleste steder. Vejene er så gode, at man faktisk kan kører hele Island rundt på 5-6 dage, men skal man se på fugle på de mange gode fuglesteder, skal man nok påregne mindst dobbelt så lang tid. Iagttagelser af fugle, dyr og planter på en ikke-fugletur arrangeret af UG-Rejser, Sorø, Observationsoversigt Rødstrubet Lom (Gavia stellata) Sås oftest enkelt eller parvis i fjordområderne og blev kun set med 2 unger ved Nipur i en mindre sø. I alt 49 iagttagelser. Set ved Skogarnes, Olafsvik, Brjánslækur, Flokalundur- Kvisvarfoss, Dynjandi-Hafseiderheide, Nipur, Isafjördur-Bolungarvik, Isafjódur-Dybafjórdur, Heydalurfjórdur, Ögur-Hestoyer (sejltur), Reykjanes og Reykjanes-Þorskamundar heide. Islom (Gavia immer) Sås mere ved fjorde og kun få i mindre søer. I alt sås 20 exemplarer. Sås ved Skogarnes, Borgafjódur, Flatey-Brjánslækur, Brjánslækur, Brjánslækur-Flokalundur, Isafjódur-Dybafjórdur, Heydalurfjórdur, Þorskamundar Heide, Þorskamundar heide- Laggur og Budardalar- Eriksstadir, 1

2 Mallemuk (Fulmarus glacialis) Set næsten overalt langs kysterne og fjordene mange små kolonierne på fjeldene ( par og andre steder med 400-til over 1500 par. I alt blev der noteret fugle, men der har sikkert været mange flere, vi ikke har noteret os. Enkelte steder sås de også inde i landet mere end km fra kysten.. Største antal sås i Isafjördur og store fuglefjelde Mallemuk (dark phase) (Fulmarus glacialis) Er givet ikke særlig almindelig. Kun 2 af de ca Mallemukker vi noterede os var mørk fase. Således Stykkishólmur-Flatey 1 og Ögur-Hestoyer (sejltur )1. Sule (Sula bassana) Da der ingen Sule-kolonier var I de områder vi besøgte, sås ingen suler på turen. Eneste iagttagelser var ved kysten uf for Keflavik, hvor 3 sås under indflyvning til lufthavnen. Skarv (Phalacrocorax carbo) Kun 63 iagttagelser. Set ved Borgafjódur (6), Stykkishólmur-Flatey-Brjánslækur (50) og Heydalurfjórdu (6) Reykjanes (1). Topskarv (Phalacrocorax aristotelis) Mere end 360 sås hovedparten i Breidafjödur (Flatey og andre småøer som er Topskarvens kerneområde i Island - her sås min Øvrige sås ved Olafsvik, Heydalurfjórdur, Edey og Reykjanes Sangsvane (Cygnus cygnus) Sås næsten overalt langs kysterne, ved søerne oftest med unger. Ca. 275 voksne fugle iagttaget. Grågås (Anser anser) Set flere steder ofte lokalt, men set helt op i områderne ved Isafjördur og Heydalurfjórdur, og ikke at forglemme i Reykjavik. I alt 1060 noteret. Pibeand (Anas penelope) Kun 6 fugle iagttaget alle 6 ved BarnafalletHvanneyriden 6/7 Knarand (Anas strepera) 2 hanner sås i Reykjavik og i hun med 4 ællinger mellem Heydalur-Reykjanes den 10/7. Krikand (Anas crecca) 1 sås ved Skalholt/Hvitå den 8/7. Gråand (Anas platyrhynchos) Sås hist og her men ikke i større antal bortset fra Reykjavik (260). I alt 380 noteret. Skeand (Anas clypeata) 1 han sås I Skogarnes den 7/7. Taffeland (Aythya ferina) 1 han iagttaget I Reykjavik den 5/7. Troldand (Aythya fuligula) 85 i Reykjavik 5/7 (heraf flere med ællinger) ellers kun ved Ögur-Hestoyer 20 alle hanner) Bjergand (Aythya marila) Kun set i Reykjavik (5 hanner o 2 hunner) 2

3 Ederfugl (Somateria mollissima) Sås overalt langs kyster og fjorde store flokke af hanner, hunner med og uden ællinger. I alt mere noteret. Strømand (Histrnicus histronicus) 1 8/7 ved Kvisvarfoss-faldet (hun), 2 ved Nipur 8/7 (hunner) og 2 Heydalurfjórdur den 10/7 (hunner) Havlit (Clangula hyemalis) 21 Iagttagelser 1 Isafjódur-Dybafjórdur 9/7 med unger, 2 10/7 Ögur-Hestoyer (sejltur)og 16 11/7 Þorskamundar Heide (søer) Sortand (Melanitta nigra) 2 hanner set ved Skogarnes den 7/7. Islandsk Hvinand (Bucephala islandica) 1 han i sommer dragt eller 2 K han sås ved Dybafjódur-Mjólfjódur 9/7 af Inger Mørup. Toppet Skallesluger (Mergus serrator) I alt 98 iagttagelser på NV-landet fra Skogarnes til Reykjanes flest ved Brjánslækur- Flokalundur (30) og Heydalur-Reykjanes (28). Stor Skallesluger (Mergus merganser) 8 iagttagelser: 3 Blaskoheide-Reyholt, 19 Brjánslækur-Flokalundur, 1 Ögur-Hestoyer (sejltur) og 1 Þorskamundar Heide. Havørn (haliaetus albicilla) 2 sås kredsende over Helgafjället af flere af de øvrige deltagere på turen. Bestanden af Havørn er stigende men hovedsageligt kun i Breidafjördur-området og enkelte andre steder i NV-landet. Det blev oplyst af guiden at der nu var ca. 45 par på Island. Dværgfalk (Falco columbarius) 1 set ved Borganes-Kallbeinstadir 7/7 og 1 Þorskamundar heide- Laggur 11/7. Jagtfalk (Falco rusticolus) 1 jagende I rasende fart ved Heydalur og elv tidligt om morgenen den 10/7 (Bent og Inger) Fjeldrype (Lagopus mutus) Set tilfældigt flyvende op når vi kørte med bussen eller var på ridetur. I alt 6 fugle- 2 Nipur,. 3 Heydalur og 1 Þorskamundar Heide Strandskade (Haematopus ostralegus) Sås hist her langs kysten syntes ikke almindelig i NV-landet, I alt 99 iagttagelser. Stor Præstekrave (Charadrius hiaticula) 34 iagttaget tilfældigt i områder langs fjorde. Hjejle (Pluvialis apricaria) Mindst 150 iagttagelser - alle I eng/græsområder væk fra stranden. Næsten alle iagttaget parvis. Sortgrå Ryle (Calidris maritima) Kun 1 iagttagelse 1 Skogarnes den 7/7 (Inge-Margrethe) 3

4 Almindelig Ryle (Calidris alpina) 93 iagttagelser langt de sleste i småflokke kun 2 steder med territorieflugt(barnafjellet og Reykjanes). Flest Nipur-Isafjördur (25) og Borganes-Reykjavik (31) Dobbeltbekkasin (Gallinago gallinago) Almindelig overalt i egnede områder også i udkanten af byer selv Reykjavik. Ca. 350 iagttagelser. Islandsk Stor Kobbersneppe (Limose l. islandica) Sås hist og her parvis og ofte med store unger. I alt 30 iagttagelser + unger. Lille Regnspove (Numenius phaeopus) Mere end 125 iagttagelser sås gerne parvis i egnede biotoper. Syntes dog at mangle længst mod nord (nord for Isafjördur-Reykjanes). Islandsk Rødben (Tringa totanus robusta) Karakter fugl mere end 400 iagttagelser fandtes også i byerne. Stenvender (Arenaria interpres) 1 set ved stranden i Nipur den 8/7. Odinshane (Phalaropus lobatus) I alt 41 iagttagelser. 7/7 11 Skogarnes, 7/7 1 Gryndafjórdur-Stykkisholmur, 8/7 9 Nipur, 9/7 2 Nipur, 10/7 1 Heydalur-Reykjanes og mindst 17 1 Reykjanes. Thorshane (Phalaropus fulicarius) 1 Skogarnes den 7/7 og I Nipur 8/7. - Almindelig Kjove (Stercorarius parasiticus) I alt 75 iagttagelser spredt jævnt fra Keykjavik til Hestey i nord. Umiddelbart var mere 75 % af fuglene mørk fase. Hættemåge (Larus ridibundus) 325 iagttaget. Flest ved Reykjavik, Sneefjellsnes og Borgafjördur. Aftog i antal i Breidafjördur og sås ikke i Isafjördur eller nord herfor. - Stormmåge (Larus canus) 8 iagttagelser. 2 Hvaneryei-Borganes, 2 Olafsvik-Gryndafjórdur. 2 Gryndafjórdur- Stykkisholmur, 1 Isafjódur-Dybafjórdur og 1 Eriksstadir-Borganes. Denne art er ikke almindelig på NV-landet. Atlantisk sildemåge (Larus fuscus intermedius) Sås jævnt på hele turen, men absolut talrigest i det sydlige område. Ca iagttagelser noteret. Sølvmåge (Larus argentatus) Bortset fra området omkring Reykjavik og Borganes (105 iagttagelser) så var Sølvmågen et sjældent syn. Således: 2 Flatey (Breidafjödur) 8/7. Gråmåge (Larus hyperboreus) Modsat Sølvmåge, så blev hyppigheden af denne art større og strørre jo længere mod nordvest vi kom. 2 sås i Mosfellsfjorden i udkanten af Reykjavik, 4 ved Borgafjódur, hvorefter antallet blev markant større. Således: Olafsvik (42), Olafsvik-Gryndafjórdur (197), Gryndafjórdur-Stykkisholmur (19), Stykkishólmur-Flatey (25), Brjánslækur (103), Brjánslækur-Flokalundur (24), Flokalundur-Kvisvarfoss (80), Dynjandi-Hafseiderheide (60), 4

5 Þingeyri-Nipur (5), Stykkisholmur by/havn (45), Nipur (18), Nipur-Isafjördur (6), Isafjördur- Bolungarvik (31), Isafjódur (6), Isafjódur-Dybafjórdur (32), Dybafjódur-Mjólfjódur (360), Heydalurfjórdur (85), Ögur-Hestoyer (sejltur) (98), Hestoyer (18), Edey 17), Heydalur- Reykjanes (84), Reykjanes (18) og Reykjanes-Þorskamundar heide (8) : I alt mindst 1350 iagttagelser. Svartbag (Larus marinus) Den første Svartbag sås ved Borgafjördur (1), 75 i Breeeidafjördur-områdetog ca. 70 i Isafjördur-området og nord herfor. I alt 150 iagttagelser. Ride (Rissa tridactyla) Hovedsagelig set omkring Olasvik (> 1500), omkring Flatey i Breidafjördur (>1000), omkring Isafjördur (800) og omkring Hestey (3000). 1 sås ved Reykjavik. Havterne (Sterna paradisaea) Findes næsten overalt langs kysterne bare der er lidt græs eller strand. Ja selv inde i de mindre byer var der ynglende Havterner.. Minimum 5500 iagttagelser noteret. Lomvie (Uria aalge) Sås første gang på sejlturen Stykkishólmur-Flatey- Brjánslækur (4-500), herefter ved Dynjandi-Hafseiderheide (300), Isafjódur-Dybafjórdur (150), Ögur-Hestoyer (sejltur) (400) og omkring Hestey (> 1000). Vi besøgte i fjelde med kolonier. Polarlomvie (Uria lomvia) Sås kun med sikkerhed ved Stykkishólmur-Flatey (1 svømmende), Dynjandi-Hafseiderheide (2 svømmende), Hestoyer (12) og Edey (2). Alk (Alca torda) 175 iagttaget med sikkerhed hovedsageligt i samme områder som Lomvie. Lomvie/Polarlomvie/Alk (Uria aalge/uria lomvia/alca torda) Mere end 1500 iagttagelser, hvor der ikke er skelnet mellem disse 3 arter. Tejst (Cepphus grylle) Hovedsagelig i Breidafjördur specielt omkring Flatey - med mere 200 iagttagelser. Ögur- Hestoyer (sejltur)ca. 150 iagttagelser, Hetoyer (25) og Edoy (20). Specielt var det Reykjanes, hvor 4 Tejste landede i det 36 grader varme udendørs swimmingpool blandt de badende en tidlig morgen (Inge Margrethe, og Inger) - - Lunde (Fratercula arctica) Sås fra Stykkisholm og I hele Breidafjördur-området, Isafjördur-området, på Ögur-Hestoyer (sejltur), Heydalur-Reykjanes) og Reykjanes-Þorskamundar heide med mere end med noget over 6000 iagttagelser. Besøgte ikke yngleområder. Alkefugl sp. (Uria/Alca/Fratercula) Specielt i Breidafjördur (>1500). Engpiber (Anthus pratensis) Ca. 140 iagttagelser også i de aller nordligste områder. Hvid Vipstjert (Motacilla alba) Hist og her 31 iagttagelser og helt mod nord på Hestey. Islandsk Gærdesmutte (Troglodytes t. islandica) Hørt syngende og set ved Keflavik, Geysir, Þingvllavatn, Heydalur + elv, Reykjanes og 5

6 Þorskamundar heide - alt 13 fugle. Stenpikker (Oenanthe oenanthe) Set ved Þingvllavatn (1), Stykkisholm (3), Flatey (1) Dynjandi (2) I og Stykkisholmur havn (3). Vindrossel (Turdus iliacus) Meget almindelig sås næsten alle vegne også i byerne. Ca. 250 iagttagelser. Ravn (Corvus corax) 47 iagttagelser ses hist og her jævnt på hele turen undtagen længst I nord. Stær (Sturnus vulgaris) Ca. 200 iagttagelser og fortrinsvis i de sydlige områder. Ingen iagttagelser nord for Nipur og Reykjanes. Gråsisken (Carduelis flammea) Ved småskove i Reykjavik (Perlen) (4), Geysir (4) og i Nipur (6). Snespurv (Plectrophenax nivalis) 2 syngende ved Skogarnes-Bodur PATTEDYR Gråsæl (Halichoerus grypus) 2-3 sås svømme og fiske ved Bolungarvik i Isafjörduren den 9/7. Spættet sæl (Phoca vitulina) Sås ved Dynjandi-Hafseiderheide (1), Heydalur-Reykjanes (9), Reykjanes (12) Reykjanes-Þorskamundar heide (17). og Grønlandssæl (Pagophilus groenlandidicus) 2 sås sammen med Spættet sæl på et skær ved Reykjanes den 10/7 sent om aftenen. De var væk næste morgen. Vågehval (Balaennoptera acutorostrata) En hun med sin unge lavede opvisning for alle deltagerne I ca. 30 minutter på Ögur-Hesteyer sejlturen den 10/7. Det var et fantastisk syn. BLOMSTER Inge Margrethe Verland Ikke fuldstændig liste men de mest sete og enkelte fåtallige forekommende planter. Græsser og de fleste star er ikke bestemt eller medtaget. Fjeld Løvefod (Alchemilla alpina) ikke ualmindelig Almindelig Løvefod (Alchemilla vulgaris) almindelig Almindelig Røn (Sorbus aucuparia) Eng-Nellikerod (Geum nivale) meget almindelig Almindelig/Knoldet Mjødurt ( Filipendula vulgaris) - almindelig Rypelyng ( Dryas octopetala) alm visse steder 6

7 Kragefod ( Potentilla palustris) - almindelig Fruebær (Rubus saxatilis) Tranebær (Oxycoccus) palustris)- almindelig Bidende Ranunkel ( Ranunculus acris) meget almindelig Eng-Kabbeleje (Calcha palustris) en del steder Bredbladet Gederams (Epilobium latifalium) enkelte steder Vandnavle sp. (Hydrocotyle vulgaris) - almindelig Bjørneklo (Heracleum sphondylium) Rejkjavik og Barganes (indført?) Kvan (Angelica archangelica) meget almindelig Sødskærm (Myrrhis odorata) meget almindelig Tue-Limurt (Silene acaulis) visse steder Strand-Limurt (Silene vulgaris maritimea) visse steder Fjeld-Tjærenellike ( Lychmis alpine) enkelte steder Pomerans-Høgeurt ( Hieracium aurantiacum) få steder, men alm. der Mælkebøtte sp. (Taraxacum sp.) ikke vildt udbredt Haremad (Lapsana communis) - almindelig Håret Høgeurt (Hieracium pilosella) meget almindelig Bitter Bakkestjerne (Erigeron acer) hist og her Gul Snerre (Galium verum) visse steder almindelig Hvid Snerre ( Galium mollugo) enkelte steder Hvid Kløver (Trifolium repens) almindelig Almindelig Røllike (Achillea millefolium) Gåseurt sp. (Anthemis sp.) Alaska Lupin (Lupinus..) indført sået ud. Fjeld-Skjaller ( Rhinontus groenlandicus) flere steder Lancetbladet Ærenpris (Veronica anagallis-aquatica) hist og her Sorttop (Bardsia alpine) kun visse steder, men alm her Bukkeblad (Menyanthes trifoliata) - flere steder Blåbær (Vaccinium myrtillus) en del steder Mosebølle (Vaccinium uliginosum) som blåbær Hede-Melbærris (Arctostaphylas uva-ursi) hist og her Revling (Empetrum nigrum) egnede steder Almindelig Stedmoderblomst (Viola tricolor) hist og her ikke hyppig Vibefedt (Pinguicula vulgaris) få steder Lancet-Vejbred (Plantago lanceolata) - almindelig Topspirende Pileurt (Polygonum viviparum) - almindelig Fersken Pileurt (Polygonum persicaria) - almindelig Fjeldsyre (Oxyria digyna) almindelig Almindelig Syre (Rumex acetosa) almindelig Poselæbe (Coelolossum viride) hist og her Grønlandsk Gøgelilje (Platanthiera hyberborea) mange steder Plettet Gøgeurt Dactylorhiza maculata) få steder, men var så almindelig/talrig Xx Stenurt (Sedum villosum) få steder Timian (Thymus serpyllum) - almindelig Engelskgræs (Armeria maritima) - almindelig Sne-Ensian (Gentiana nivalis) kun på Hesteyer Engkarse Cardamine pratensis) hist og her Fjeld-Forglemigej Myosotis decumbens) hist og her Fjeld Valmue Papaver radicatum) hist og her Islandsk Valmue (Papaver nudicaule) hist og her Skov Storkenæb (Geranium sylvaticum) - almindelig Hvid Skov Storkenæb (Geranium versicolor) kun på Hesteyer Korsarve (Crassula aquatica) hist og her Azorisk Slangetunge (Ophioglassum vulgatum) få steder Polarpil (Salix polaris) 7

8 Polarkæruld (Eriophorum.) Strandkål (Crambe maritima) Padderok sp. (Equisetum sp.) Krum Star (Carex maritima) Dværgbirk (Betula nana) Dunbirk (Betula pubescens) Birk.sp. (Betula sp.) Sitkagran (Picea sitchensis) Alm. Bjergfyr (Pinus mugo) Poppel sp. (Populus sp.) Lyng sp. (Erica sp.) Marehalm (Leymus arenarius) ) Mosser: Stor gråmos Islandsk mos (lav-art) + mange flere Vågehval nær Ögum (Bent Møller Sørensen) Samlet rapport Vest-ISLAND 2004 Turrapport nr. 044 kan bestilles på: KLIRER-HOLDET Benth Micho Møller Lille Valmosevej Herlufmagle tlf eller Pris: 50 kr ekskl..porto 8

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle.

Desuden kan Tjørnuvik og Saksun anbefales med flot natur,vandfald og fugle. Færøerne: 13-20 juli 2001 Turen til Færøerne var ikke en fugletur, men der blev alligevel tid til mange gode natur og fugleobs. Vi var en gruppe, og klassiske smukke natursteder skulle beses. Vi boede

Læs mere

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel

Færøerne 16. 25. juni 2012 DOF Travel Færøerne 16. 25. juni 2012 foto: Karen og Flemming Lang DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark Søren Sørensen 1 FORORD Med en alt for lang pause på 21 år afholdt DOF Travel endelig igen

Læs mere

IRLAND 24. 30. august 2009

IRLAND 24. 30. august 2009 IRLAND 24. 30. august 2009 Atlanterhavet i oprør. T. S. DOF-Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich og Ole Geertz-Hansen Forord Fra den 24 30/8 2009 afholdt DOF-Travel sin tredie

Læs mere

ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005

ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005 ISLAND RUNDT 5.JULI TIL 15.JULI 2005 BOTANIK ved Inge Margrethe Verland Floraliste Island 5. til 15. juli 2005 Listen er ikke komplet men indeholder langt de fleste arter og i hvert fald de mest interessante

Læs mere

Island 2015. Lørdag den 20. juni Dag 1

Island 2015. Lørdag den 20. juni Dag 1 Island 2015 Lørdag den 20. juni Dag 1 Afgang fra Holbæk med Vipperød bustrafik. --- Vi samler deltagere op ved Elverdamskroen og Trekroner station. Vi har masser af tid til indkøb af diverse stærke drikke

Læs mere

Ringmærkningens historie på Færøerne

Ringmærkningens historie på Færøerne Ringmærkningens historie på Færøerne JENS-KJELD JENSEN og BERGUR OLSEN (With a summary in English: Bird ringing in the Faeroes) Den kendte færøske ornitolog Mikkjal Dánjalsson á Ryggi foretog i 1923 de

Læs mere

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008

Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Ynglefugle på Hirsholmene i 2008 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel Juni 2009 Af Bjarke Huus Jensen 1, Jens Gregersen 2, Kjeld Tommy Pedersen 3 & Thomas Bregnballe 4 1 Skov- og Naturstyrelsen, Vendsyssel,

Læs mere

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic

16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic 16 Appendix F, Names of Animals in English, Danish and Greenlandic English and scientific name Danish name Greenlandic name Engelsk og videnskabeligt navn Dansk navn Grønlandsk navn tuluttut ilisimatuussutsik

Læs mere

Færøerne. 15. - 22. juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. Fugle - Natur med Mads Bunch

Færøerne. 15. - 22. juni. Scanbird ApS www.scanbird.com. Fugle - Natur med Mads Bunch Færøerne Fugle 15. - 22. juni Fugle - Natur med Mads Bunch Scanbird ApS www.scanbird.com Det er med stor glæde, at Scanbird i år kan tilbyde denne rejse til Færøerne med fokus på fuglene. Vi skal opholde

Læs mere

DELTAGERLISTE: Anders Nothagen, Katrineholm, Sverige. Annette Elmstrup, Nysted. Astrid Paludan, Fredericia. Bjarne Petersen, Brønshøj

DELTAGERLISTE: Anders Nothagen, Katrineholm, Sverige. Annette Elmstrup, Nysted. Astrid Paludan, Fredericia. Bjarne Petersen, Brønshøj Kalaallit Nunaat en DOF-ekskursion til Diskobugten 7. 22. juli 2000 Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling for Københavnsområdet Ekskursionsudvalget DELTAGERLISTE: Anders Nothagen, Katrineholm, Sverige

Læs mere

Bjørnesafari. Finland

Bjørnesafari. Finland Bjørnesafari til Finland Juni 2008 med Politikken Plus Indledning I perioden 13. 17. juni 2008 var jeg så heldig at få lov at lede en naturrejse til Finland for Politiken Plus, arrangementsafdeling i et

Læs mere

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af ynglende kystfugle i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg Kommune Indhold Indledning.. 2 Knudshovedhalvøen 3 Holckenhavn Nor.. 8 Holckenhavn

Læs mere

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013

Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene i Tarup/Davinde grusgrave 2013 Fuglene er optalt ved en lang række besøg igennem ynglesæsonen. Der er fokuseret på de arealer der ejes af Tarup/Davinde I/S, men der er også foretaget optællinger

Læs mere

Felttræf Bornholm Oktober 2011

Felttræf Bornholm Oktober 2011 Felttræf Bornholm Oktober 2011 Hammerodde/Sandvig, 19-10-2011 (foto: Frank Desting) Turrapport fra en tur til Bornholm fra mandag den 17/10 til torsdag den 20/10 2011 Arrangeret af: Feltud (Feltornitologisk

Læs mere

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1

Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Kjeld Hansen DET TABTE LAND sydjylland 1 Gl. Hviding Digesø ny perle i den ødelagte marsk Marsken fra Esbjerg til den dansktyske grænse er i dag afvandet og intensivt dyrket med afgrøder som raps, majs, byg og wrapgræs. Tidligere tiders vidtstrakte

Læs mere

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget

SKOTLAND. en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004. dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget SKOTLAND en DOF-ekskursion 26. juni 4. juli 2004 dansk ornitologisk forening lokalafdeling for københavnsområdet ekskursionsudvalget Indhold Indledning 2 Deltagerliste 3 Kort (turrute) 4 Kort dagbog 5-9

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Roskilde Amt af Anita Pedersen og Morten Nielsen Forside: Tilde Carlsen

Læs mere

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen

N O R G E. Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen N O R G E Rapport fra 10 rejser 1967-2009. Fugleiagttagelser af: Birthe Rasmussen & Erik Vikkelsø Rasmussen Indledning. De fleste danske ornitologer har i deres unge dage set frem til den dag, hvor de

Læs mere

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer

Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hotelejer ville tørlægge Ramten-Dystrup Søer Hedeselskabet havde udarbejdet forslaget til kunstig afvanding af Ramten og Dystrup Søer, som blev forelagt for lodsejerne på et møde i marts 1944 i Ramten.

Læs mere

Svalbard 18. - 26. juni 2015

Svalbard 18. - 26. juni 2015 Svalbard 18. - 26. juni 2015 Politiken Plus med John Frikke www.scanbird.com Kære tur-interesserede Det er med stor fornøjelse, at Politiken Plus og Scanbird kan tilbyde denne drømmerejse til isbjørnens

Læs mere

Helgoland i den Tyske Bugt

Helgoland i den Tyske Bugt Helgoland i den Tyske Bugt Tekst og fotos af Dieter Maaszen Helgoland med Lange Anne yderst mod vest Besøg øen om foråret - ved påsketiden - herefter er der frit slag for fuglefolk og fotografer og andet

Læs mere

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003.

Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. Dansk Botanisk Forenings tur til Færøerne, 17.-25. juli 2003. 1. Dag, 17/7: Alle mødte i rimelig tid fuld af forventning. Det tog dog nogen tid med indskrivningen af bagage, da transportbåndet strejkede

Læs mere

Fugle på Nyord Enge 1982-1996

Fugle på Nyord Enge 1982-1996 STORSTRØMS AMT NATUR- OG PLANKONTORET PARKVEJ 37-48 NYKØBING F. TLF. 54 84 48 Fugle på Nyord Enge 1982-1996 Storstrøms Amt - Teknik-og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ST NATUF k STORSTRØMS AMT

Læs mere

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island.

Island 2009. Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009. 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Island 2009 Danske Kulturveteraner til sagaøen ISLAND 27. juli 10. august 2009 15 oplevelsesrige dage med bus rundt i Island. Pris 16.000 kroner pr. person i dobbeltværelse. incl. halvpension, flyrejser,

Læs mere

Kære turinteresserede,

Kære turinteresserede, Kære turinteresserede, Det er med stor fornøjelse, at DOF Travel atter kan tilbyde medlemmerne en drømmerejse til isbjørnens land - Svalbard. De seneste ture, vi turledere John og Erik arrangerede i 2006,

Læs mere

Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102)

Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102) Eventyr på Færøerne og i Island, sommeren 2014 (rejse-nummer F-102) På denne tur vil du få de bedste oplevelser fra både Færøerne og Island, på én og samme tur. Så er du sulten efter store oplevelser og

Læs mere

Estland 10. - 16. april 2014

Estland 10. - 16. april 2014 Estland 10. - 16. april 2014 DOF Travel Birdlife Denmark John Speich Forord Fra torsdag den 10. til onsdag den 16. april 2014 afholdt DOF Travel sin femte stortur til Estland. Turen var atter tilrettelagt

Læs mere

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen

Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen Island i efterårsfarver - læserrejse med Ældre Sagen 5 skønne dage med Den Blå Lagune, spruttende gejsere, svulmende vandfald, hvalsafari og islandske vikinger Naturen i Island er storslået. Øen strækker

Læs mere

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013

I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 I Kajak fra Sverige til Finland via Märket og Ålandsøerne 2013 Bodil, Peter, Jørgen og Jan Märket Sidste overnatning Turku-Åbo Ryssö ön Inderskär Stora Furuholm slut Understen Märket Ängeskär r Singö start

Læs mere

BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON land 1982

BOTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESON land 1982 BTANISKE UNDERSØGELSER PA JAMESN land 1982 Rapport ved BENT FREDSKILD CHRISTIAN BAY SUNE HalT Grønlands Botaniske Undersøgelse Botanisk Museum Gothersgade 130 DK-1123 København K BTANISKE UNDERSØGELSER

Læs mere

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com

Classic. Færøerne. 25. - 30. juni. Fugle - kultur - Natur. med Søren Sørensen. Scanbird ApS www.scanbird.com Færøerne Classic 25. - 30. juni Fugle - kultur - Natur med Søren Sørensen Scanbird ApS www.scanbird.com Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde rejser til Færøerne. Denne rejser er udarbejdet

Læs mere

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm

STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm STORTRAPPETUR Berlin og Havelland 01. - 03.04 2011 René Christensen og Ole Friis Larsen Dansk Ornitologisk Forening DOF-Storstrøm Indledning. Efter flere års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret

Læs mere

Vestfjordene en særlig smuk del af Island

Vestfjordene en særlig smuk del af Island Vestfjordene en særlig smuk del af Island En grundig og attraktiv tur med mange traveture 12. juli 22. juli 2013 Rejse nr. A-9 En tur til Vestfjordene? Mange har gennem årene spurgt, om vi ikke snart igen

Læs mere

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114

GEJRFUGLEN. Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 GEJRFUGLEN Østjysk Biologisk Forening 36. ÅRGANG. NR. 1 MARTS 2000 ISSN 0900-4114 Østjysk Biologisk Forening er en forening for aktive naturinteresserede med det formål at udbrede kendskab til naturen

Læs mere

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland

Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Ølandstur 30. maj 3. juni 2012 Naturhistorisk Forening for Sydvestjylland Indledning Denne rapport er en sammenfatning af plante- og fuglelister m.m. som 12 deltagere fra Naturhistorisk Forening fra Sydvestjylland

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning.

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. 1 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i forbindelse med genopretning af vådområder nær lufthavne en teknisk anvisning. Danmarks Miljøundersøgelser, Afd. for Kystzoneøkologi. Marts 2000 Forfatter:

Læs mere

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013

TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 TURRAPPORT RÜGEN 3/10 6/10 2013 Henning Skjelborg, DOF Køge Bugt Traner i store flokke på fourageringspladserne er et fascinerende syn. Og ikke blot synet af dem, men også den kurrende lyd fra tusindvis

Læs mere

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version

DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version DOF-VESTSJÆLLANDS stortur til UNGARN 26.maj til 6.juni 1993 INET-version Af Benth Micho Møller I dagen 26.maj til 6.juni 1993 afholdt DOF-VESTSJÆLLAND en stortur til det østlige Ungarn. Der var 29 deltagere,

Læs mere

Grønlands Rødliste, 2007. David Boertmann. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. i samarbejde med

Grønlands Rødliste, 2007. David Boertmann. Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet. i samarbejde med Grønlands Rødliste, 2007 David Boertmann Danmarks Miljøundersøgelser, Aarhus Universitet i samarbejde med Pinngortitaleriffik/Grønlands Naturinstitut Direktoratet for Miljø og Natur, Grønlands Hjemmestyre

Læs mere

Reykjavik Marathon 2014

Reykjavik Marathon 2014 Reykjavik Marathon 2014 Af Henriette Lau og Lasse Andersen Den 22. august satte vi os i flyet for at rejse til Island, hvor Reykjavik marathon ventede. Løbet i Reykjavik bød både på 10km, halvmarathon,

Læs mere

Nordøst Sibirien Chukotka

Nordøst Sibirien Chukotka Nordøst Sibirien Chukotka Juni - Juli 2007 Af Eric Schaumburg, Gorm Vognsen Jensen og Jon Lehmberg Dansk Ornitologisk Forening Birdlife International Indledning Denne rapport omhandler DOF s første tur

Læs mere

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne

Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2000, med resultater fra feltstationerne Miljø- og Energiministeriet Danmarks Miljøundersøgelser Overvågning af fugle, sæler og planter 1999-2, med resultater fra feltstationerne Faglig rapport fra DMU nr. 35 Danmarks Miljøundersøgelser Miljø-

Læs mere

Fuglelokaliteterne i Århus Amt Bind 2 Udgivet af Dansk Ornitologisk Forening med støtte fra Skov- og Naturstyrelsen Fuglelokaliteterne i Århus Amt, bind 2 af Peter Lange og Morten Nielsen Forside: Tilde

Læs mere

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel

Torsdag den 9. maj Nyord, Leif Schack-Nielsen Ulfshale Nordenge Ulfshale Hede og Skov Præstekilde Hotel MØN maj 2013 1 Torsdag den 9. maj En næsten fyldt bus af forventningsfulde medlemmer og med Henrik som chauffør afgik fra Hillerød kl. 9. Tunge skyer truede med regnvejr, som blev en realitet efter kort

Læs mere

Natur/teknik som profilområde

Natur/teknik som profilområde Natur/teknik som profilområde Arnborg Skole 2011 / 2012 2 Vi har i det følgende ønsket at beskrive vore mål og ønsker med faget natur/teknik på Arnborg Skole. Initiativet er taget bl.a. på baggrund af,

Læs mere

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland

2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland 2 uger med hiking på is og kajak i Sydgrønland Indhold i Sydgrønland... 3 Turens højdepunkter:... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Narsarsuaq og byen Narsaq... 5 Dag

Læs mere

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54

Notat. 22. dec. 2010 Projekt: 40.4514.54 Notat Konsekvensvurdering af spild fra Ålborg Havn til Limfjorden i forhold til EF-Fuglebeskyttelsesområde nr. 1 og 2, Ramsarområde nr. 7 og Habitatområde nr. 14 og 15 samt Limfjordens øvrige naturområder

Læs mere

Miljøundervisning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling

Miljøundervisning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Side 1 ud af 13 Miljøundervisning og Uddannelse for Bæredygtig Udvikling Glæde og begejstring skaber motivation. Motivation er en nødvendig forudsætning for at elever får udbytte af miljøundervisningen

Læs mere

Traneturen 5. 7. april (3 dage)

Traneturen 5. 7. april (3 dage) Traneturen 5. 7. april (3 dage) Turleder: John Speich Det er med stor glæde, at Politiken Plus og Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Tranedansen ved Hornborgasjön ved Falköping, hvor op til 15.000

Læs mere

Færøerne 26/6 1/7. Fugle, Natur, Samfund og Kultur. Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne.

Færøerne 26/6 1/7. Fugle, Natur, Samfund og Kultur. Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne. Færøerne 26/6 1/7 Fugle, Natur, Samfund og Kultur Det er med stor glæde, at Scanbird igen i år kan tilbyde en tur til Færøerne. Denne tur er udarbejdet af Søren Sørensen, som har boet der og besøgt øerne

Læs mere

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage

Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage Rejse til det vilde natur i det østligste Rusland Kamchatka, Sakhalin og Kurilerne 23 dage 1 dag. Afrejse Kastrup onsdag den 8. juli kl. 0.40. Alle tider er lokale tider. Tidsforskel +9 timer. 2 dag torsdag

Læs mere

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser

Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser Danmarks Miljøundersøgelser Miljøministeriet Teknisk anvisning fra DMU nr. 23, 2006 Risiko for kollisioner mellem fly og fugle i retablerede vådområder nær flyvepladser [Tom side] Danmarks Miljøundersøgelser

Læs mere

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES

VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES VÅDOMRÅDER, FLYVEPLADSER OG RISIKO FOR BIRD STRIKES Teknisk rapport fra DCE Nationalt Center for Miljø og Energi nr. 50 2015 AU AARHUS UNIVERSITET DCE NATIONALT CENTER FOR MILJØ OG ENERGI [Tom side] VÅDOMRÅDER,

Læs mere

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift

Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Naturplanerne Hvordan vil Naturplanerne påvirke din bedrift Annette Pihl Pedersen LRØ Kort over Natura 2000 områder Forslag til Natura 2000-plan nr 56 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave 2009-2015

Læs mere

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge

Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Bilag 1: Præsentation af de måger, som du oftest vil støde på i byen. Sølvmåge Med et vingefang på næsten halvanden meter er sølvmågen en af vores største måger. Den voksne sølvmåge er nem at kende med

Læs mere

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø

Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Faglig kommentering af konsulentrapport - Anlæg af vådområde Kolind Engsø Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 16. juni 2014 Thomas Kjær Christensen Institut for Bioscience Rekvirent:

Læs mere

Fugleferie på Mallorca

Fugleferie på Mallorca Fugleferie på Mallorca 23.-30. april 2005 Deltagere: Simon Berg Pedersen, Bo Berg og Kim Berg Fotograf: Simon Berg Pedersen Indledning ved Bo Berg Da jeg har været på Mallorca på kombineret fugle-/familieferie

Læs mere

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger

Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt. Øland maj 2009. Stor Skallesluger Dagmar og Niels Erik kigger på Salep-Gøgeurt Øland maj 2009 Stor Skallesluger Indholdsfortegnelse Side Dagmar Levisen og Lene Køhlers dagbogsnotater 3-29 Torsdag den 21.05 3 Lokalitet 1 - Byrums Rauker

Læs mere

ESTLAND 14. 21. juni 2008

ESTLAND 14. 21. juni 2008 ESTLAND 14. 21. juni 2008 Hvidrygget flagspætte hun DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra lørdag den 14. til lørdag den 21. juni 2008 afholdt DOF Travel sin tredie

Læs mere

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013.

TURBESKRIVELSE. 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. TURBESKRIVELSE 6 DAGE. 5 HELE RIDEDAGE. 140 KM 15 september til 22 september 2013. Individuelle rejser til Island. Vi mødes i Akurery lufthavn søndag eftermiddag d. 15 september. Som regel passer det med

Læs mere

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007.

SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. SPANIEN FUERTEVENTURA December 2007. 17.12.2007 24.12.2007. Tekst:Stig Kjærgaard Rasmussen. Foto. Sanne Busk INDLEDNING. Nærværende rapport handler om fugleregistreringer foretaget af Sanne Busk og undertegnede

Læs mere

Finlands vildmark 5 dage 2016

Finlands vildmark 5 dage 2016 Scanbird 2016 Side 1 Finlands vildmark 5 dage 2016 Det er med stor fornøjelse, at Scanbird kan tilbyde denne spændende tur til de nordiske rovdyr. Turen går dybt ind i de finske skove tæt ved den russiske

Læs mere

Helgelandskysten sommer 2011

Helgelandskysten sommer 2011 Nr. 92 August 2011 Helgelandskysten sommer 2011 Min første tanke om en større tur i sommeren 2011 var, at det skulle være en anderledes tur, i omgivelser vi ikke havde prøvet før, og hvor tiden blev brugt

Læs mere

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001.

Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. WWW.KLIRER-HOLDET.NET TURRAPPORTER - 011 Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Netversion. Samlet rapport kan bestilles på valmose@vip.cybercity.dk for 50.00 kr Sydlige Marokko 5. til 12.april 2001. Af

Læs mere

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006

Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Strøm stæren Lokalbladet med nyt om fugle og natur - 2/2006 Dansk Ornitologisk Forening i Storstrøms Amt Udgiver Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling i Storstrøms amt ISSN 0105-5755 Tryk Grafo 2

Læs mere

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

Tyrkiet. Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010. DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Tyrkiet Bosporus/Istanbul 19. - 27. september 2010 Steppevåge Foto: Arne DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord Fra søndag den 19. - mandag den 27. september 2010 afholdt

Læs mere

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12

PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 570, DK-3900 NUUK TEL (+299) 36 12 00 / FAX (+299) 36 12 12 PINNGORTITALERIFFIK GRØNLANDS NATURINSTITUT P.O.BOX 57, DK-39 NUUK TEL (+299) 36 12 / FAX (+299) 36 12 12 Til: Departementet for Fiskeri, Fangst & Landbrug Styrelse for Fiskeri, Fangst & Landbrug Departamentet

Læs mere

Vinter på HUNDESTED HAVN

Vinter på HUNDESTED HAVN Vinter på HUNDESTED HAVN En billedkunstners dagbog Fredag d. 26. november 2010 kl. 13.25 Vinter Vinteren er kommet tidligt og uden varsel midt i november. Det er minusgrader og Hundested Havn har

Læs mere

Aktiv ferie i Island tæt på vulkanen Eyjafjallajökull

Aktiv ferie i Island tæt på vulkanen Eyjafjallajökull Team Island en del af A/S info@ Aktiv ferie i Island tæt på vulkanen Eyjafjallajökull Fly, bil og aktiviteter på 8 aktive feriedage Dato / lufthavn 8 dage / 2016 Vulkanudbrud Rejse nr. B-105 Turen er planlagt,

Læs mere

DOF - Svalbard 2002 Side 1 af 58

DOF - Svalbard 2002 Side 1 af 58 DOF - Svalbard 2002 Side 1 af 58 DOF - Svalbard 2002 Side 2 af 58 Indledning Ekskursionsudvalget under Dansk Ornitologisk Forenings Københavnsafdeling arrangerede i perioden 7. juli til 22. juli 2002 en

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005

Dansk Ornitologisk Forening Ammarnäs 2005 Dof Travel AMMARNÄS LAPLAND. Juni 2005 AMMARNÄS LAPLAND Juni 2005 En anderledes turrapport Anderledes fordi deltagerne gjorde den til det den blev Jag vill sjunga en liten sång, en liten sång som er stark. Unija unija Morten Møller Hansen &

Læs mere

AaCRM på hjul af Contador & Co.

AaCRM på hjul af Contador & Co. AaCRM på hjul af Contador & Co. Figur 1 AaCRM foran hotellet er klar til første tur Costa Blanca, Alicante og den spanske østkyst det må være grisefester, betonhoteller og badedyr! Sådan var min klare

Læs mere

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland?

Norge. Grænser Norge op til Tyskland? Svar: Nej. Ryk 4 felter frem. Ryk 2 felter tilbage. Norge. Grænser Norge op til Rusland? Hvad hedder det nordligste punkt i (og Europa)? Grænser op til Tyskland? Grænser op til Italien? Svar: Nordkap Grænser op til Finland? Grænser op til Rusland? Har en konge eller en præsident? Svar: En

Læs mere

Skal vore fulge have kråsesten? (1)

Skal vore fulge have kråsesten? (1) Skal vore fulge have kråsesten? (1) Tekst og fotos: JOHANNES ERRITZØE, Taps Kråsesten er træffende blevet kaldt for hønens tænder (Ziswiler & Farner 1972) og ikke uden grund. Men selv om kråsesten ikke

Læs mere

5 dage med vandring på is

5 dage med vandring på is 5 dage med vandring på is Indhold... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 2. Udsigt over indlandsisen... 6 Dag 3. Gletsjer-kanterne og vandring på

Læs mere

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012.

2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013. Bech, J.; Braae, L.; Christiansen, J. H. og Strange, K. E.: Årsrapport fra Rørvig Fuglestation 2012. 2012 40. årgang Udgivelsestidspunkt: April 2013 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Jørgen Bech, Lasse Braae, Jørgen Hulbæk Christiansen og Knud-Erik Strange (ansv.). Lars Andersen, Stefan Andersen, Jørgen

Læs mere

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen

Danske plantenavne. Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Danske plantenavne Ole Seberg, Signe Frederiksen og Finn N. Rasmussen Kært barn har mange navne, det gælder også mange danske planter, der ikke alene skifter videnskabelige navne, men tillige ofte udstyres

Læs mere

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich

TYRKIET 18. 26. september 2011. Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich TYRKIET 18. 26. september 2011 Krüpers spætmejse (Eigil) DOF Travel Dansk Ornitologisk Forening Birdlife Denmark John Speich Forord I perioden 18. til 26. september 2011 afholdt DOF-Travel atter stortur

Læs mere

Næste dag fortsatte vi mod nord til Fairbanks, hvorfra vi først på aftenen fløj til Barrow.

Næste dag fortsatte vi mod nord til Fairbanks, hvorfra vi først på aftenen fløj til Barrow. Alaska 2012 Alaska har jeg i mange år gerne villet besøge. I marts bestemte jeg for at tage med AviFauna (Svensk Ornitologisk Forening) på en tur over næsten fire uger med afrejse mandag den 11. juni.

Læs mere

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur

Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Mountain biking, hiking og kajak i den vilde natur Indhold i den vilde natur... 3 Turens højdepunkter... 3 Sværhedsgrad... 3 Rejsedatoer og priser... 4 Rejseplan... 5 Dag 1. Med fly til Narsarsuaq og bådtransfer

Læs mere

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram

DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram DOF Traveltur til Polen 21. til 28. maj 2016 Dagsprogram Lørdag den 21. maj Afrejse om formiddagen fra Københavns Lufthavn, Kastrup til Warszawa. I lejede minibusser kører vi de 3 timer til Biebrza sumpene

Læs mere

Område nr. 189, Ertholmene

Område nr. 189, Ertholmene Idefase vedrørende vand- og naturplaner 2007 Område nr. 189, Ertholmene (EF-fuglebeskyttelsesområde nr. 79, EF-habitatsområde nr. 210, Ramsarområde nr. 26) Den private forening Christiansøs Naturvidenskabelige

Læs mere

Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet

Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet Nordtyskland med Helgoland, storkebyen Bergenhusen, Friedrichstadt og Vadehavet Fredag den 24. maj til søndag den 26. maj 2013 Rejseledere: Søren Sørensen og John Frikke På denne tur skal vi opleve nogle

Læs mere

DOF-Travel Marokko 10-18 Marts 2012. Marokko. 10-18 Marts 2012. Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1

DOF-Travel Marokko 10-18 Marts 2012. Marokko. 10-18 Marts 2012. Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1 Marokko 10-18 Marts 2012 Mikkel Holck og Jan Hjort Christensen DOF-Travel Page 1 Forord Fra Den 10.-17. Marts 2012 afholdt DOF-Travel atter stortur til det fuglerige Marokko. I forhold til tidligere turer,

Læs mere

Mallorca, Spanien Maj 2010

Mallorca, Spanien Maj 2010 Mallorca, Spanien Maj 2010 1. - 8. maj 2010 Deltagere: Leif Frederiksen (LFR), Frank Desting (FDE). Fotograf: Frank Desting (FDE). Indledning Hermed følger en turrapport fra en fugleferie på Mallorca fra

Læs mere

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September

Sjælsro. Den 29/8-5/9 2015. Den 29. August 5. September Sjælsro på Samos Den 29/8-5/9 2015 Den 29. August 5. September Oplev 8 dage Med Sjælsro til Samos med direkte fly til det dejlige familiedrevne Anema Hotel I Karlowasi. September en den perfekte måned

Læs mere

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne.

Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Den Europæiske Landbrugsfond for Udvikling af Landdistrikterne: Danmark og Europa investerer i landdistrikterne. Denne folder indeholder fem forslag til vandreture på Venø, hvoraf den ene også kan gennemføres

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område

Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange. Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område Teknisk Notat Afværgeforanstaltning ved høfdedepot, Harboøre Tange Konsekvensvurdering i forhold til EF- fuglebeskyttelses-område nr. 39 September 2005 Endelig version Notat Miljø Industri & Marine IT

Læs mere

Islandsk ferie særligt for voksne og unge i egen jeep

Islandsk ferie særligt for voksne og unge i egen jeep Islandsk ferie særligt for voksne og unge i egen jeep 11 dages flot tur Kan arrangeres i perioden 15.6. - 19.8.2013 (for andre perioder, se venligst praktiske oplysninger) Rejse nr. B-103 Denne ferie er

Læs mere

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN

TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN TURRAPPORT COTE DONANA SPANIEN 6-14. marts 2012 Gitte og Allan Kruse, Marta Grun og Henning Skjelborg. DOF Køge. Tekst: Henning Skjelborg. Foto: Allan Kruse Cote Donâna står højt på ønskelisten hos de

Læs mere

Yoga-retreat. goa marts 2016

Yoga-retreat. goa marts 2016 Yoga-retreat goa marts 2016 Mandag d. 21/3 til onsdag d. 30/3 2016 I midten af marts 2016 og henover påsken afholder Prana Yoga Shala sin første yogaferie i smukke Goa i Indien. I ni dage står den på varme,

Læs mere

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34)

Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Færøerne 8 dage og 7 nætter 16. juni til 23. juni 2014 Arrangeret for Ældresagen, Nordfyn (rejsenummer C-34) Dag 1 / mandag den 16. juni 2014 Afgang fra Billund kl. 13.15 (mødetid 1½ time tidligere) og

Læs mere

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder

HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN DOF-FYN 14. ÅRGANG NR. 4,dec 2007 Årsrapport for 2006 Indkaldelse til generalforsamling Ture og møder HAVREVIMPEN Udgives af Dansk Ornitologisk Forenings lokalafdeling for Fyns Amt ISSN 0908-858X

Læs mere

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge...

Island 2015. Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Island 2015 Hvor på Island skal vi hen... Tidspunkt... Deltagere... Organisation af gruppen... Pas... Fly... Bagage... Highlight... Klima... Penge... Tidsforskel... Mobiltelefon... Krav til udstyr... Pris

Læs mere

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama

Skarver. Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Lars Seidelin, biolog Fjord&Bælt og Naturama Skarver Langt de fleste mennesker betragter sandsynligvis skarven som en fugl, der bør udryddes. Og da skarverne historisk set har været i konflikt med fiskerne,

Læs mere

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011

2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 2010 38. årgang Udgivelsestidspunkt: November 2011 Redaktion:! Forfattere:! Layout:! Lasse Braae (ansv.), Jørgen Bech, Jørgen Hulbæk Christiansen, Bent Borgmand Pedersen og Knud-Erik Strange. Jørgen Bech,

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009.

Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Dagbog Tanzania 2009 Middagspausen Mikumi Nationalpark den 18-sep-2009. Så sidder vi igen i Afrika og skriver dagbog, denne gang sidder vi på terrassen foran vores telt på Vuma Hill Tented Camp i Mikumi

Læs mere