E2013 OG F2014 OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "E2013 OG F2014 OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD"

Transkript

1 DET FRIE FORSKNINGSRÅD OPSLAG E2013 OG F2014 DFF Kultur og Kommunikation DFF Natur og Univers DFF Samfund og Erhverv DFF Sundhed og Sygdom DFF Teknologi og Produktion

2 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 4 Læsevejledning Væsentlige ændringer i E2013-F Om Det Frie Forskningsråd Grænseflader mellem de faglige råd Tilgængelighed af forskningsdata og publikationer Informationsmøder 7 2. HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL? DFF-Individuelt postdocstipendium DFF-MOBILEX mobilitetsstipendier Sapere Aude: DFF-Forskertalent Sapere Aude: DFF-Forskningsleder Sapere Aude: DFF-Topforsker DFF-Forskningsprojekt DFF-Forskningsprojekt DFF-Forskningsprojekt Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) FKK-Forskernetværk FKK-Videnskabelige konferencer FKK-Tidsskrifter FSE-Forskningsophold i udlandet FSS-Delestillinger FSS-Skolarstipendier HVORNÅR OG HVORDAN SØGER MAN? Ansøgningsfrister Krav for, at din ansøgning bliver realitetsbehandlet Generelle krav til din ansøgning 36 Curriculum Vitae CV 37 Publikationsliste Hvordan søger du flere virkemidler i samme råd? Hvordan søger du flere faglige råd i Det Frie Forskningsråd? HVEM KAN SØGE STØTTE? Ansøgers kvalifikationer Særlige forhold for private virksomheder HVORDAN BEHANDLES OG VURDERES ANSØGNINGEN? Det Frie Forskningsråds behandlingsprocedurer 41 Hvornår og hvordan får du besked om rådets afgørelse? 41 Behandling af tværrådslige ansøgninger: Matrixudvalget 41 Ekstern bedømmelse i Det Frie Forskningsråd 42 Retningslinjer ved brug af eksterne bedømmere Rådets vurdering og vurderingskriterier DET FRIE FORSKNINGSRÅDS ADRESSE OG SEKRETARIAT Adresse og kontaktoplysninger Support til e-ansøgningssystemet 45 BILAG A: BETINGELSER OG VILKÅR 46 2

3 BILAG B: VEJLEDNING TIL BRUG AF E-ANSØGNING 48 BILAG C: HVORDAN LAVER JEG ET BUDGET? 51 C.1 Udfyldelse af budgetoplysninger i ansøgningsblanketten 51 C.2 Udarbejdelse af budget 51 C.3 Medfinansiering og støtte fra anden side 52 C.4 Hvad kan du søge om støtte til? 53 VIP-løn 53 TAP-løn 54 Apparatur (indkøb eller opbygning) 54 Driftsudgifter 54 C.4.1 Særlige budgetkrav for DFF-Individuelt postdocstipendium ved udenlandsk forskningsinstitution med Styrelsen for Forskning og Innovation som administrator 55 C.5 Overhead/administrationsbidrag 56 C.6 Budgetunderskrifter 57 3

4 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD Med dette opslag indkalder Det Frie Forskningsråd (DFF) ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter med begyndelse i Opslaget gælder for ansøgninger indsendt til Hovedansøgningsfristen efterår 2013 (E2013) og Forårsfristen 2014 (F2014) samt ansøgninger med løbende ansøgningsfrist og eventuelle hasteansøgninger i perioden 1. november 2013 til 31. oktober Med forbehold for, at der bliver afsat tilstrækkeligt med midler på finansloven for 2014 til DFF, udbyder rådet de virkemidler, der er nævnt i kapitel 2. Der findes en engelsk oversættelse af opslaget. I tilfælde af uoverensstemmelser mellem de to udgaver, er det den danske udgave, der er gyldig. Læsevejledning Du kan i dette opslag læse om, hvilke ansøgningsmuligheder der er for dig som ansøger, og hvilke krav der stilles til dig og til din ansøgning. Opslaget er langt, men du behøver ikke nødvendigvis læse samtlige sider. Hvis du fx vil søge om et DFF-MOBILEX mobilitetsstipendium, skal du som minimum læse: Spørgsmål Hvordan opretter jeg mig som bruger, og hvordan bruger jeg e- ansøgningssystemet? Virkemiddelspecifikt Generel vejledning Bilag B Hvordan kan jeg få hjælp i forhold til spørgsmål om min ansøgning? 6.1 og 6.2 Hvilket fagligt råd kan/skal jeg søge? 1.2, 2 (evt. 3.5 og 5.1) Hvor finder jeg oplysninger om ansøgningsfrister? Opfylder mit projekt formålet? 2.2 Krav til ansøger opfyldt? 2.2 Hvilken varighed kan mit projekt have? 2.2 Hvilket sprog skal jeg skrive min ansøgning på? 2.2 Hvilke krav er der til projektbeskrivelsen? Hvad kan jeg søge om støtte til, og hvilke krav er der til mit budget? 2.2 Bilag C Hvilke bilag skal jeg vedlægge, og hvad er kravene til dem? og Bilag C Hvor finder jeg DFF s vurderingskriterier? 5.2 Hvor finder jeg DFF s behandlingsprocedurer? og 5.1 Hvornår får jeg besked om rådets afgørelse? 2 og Væsentlige ændringer i E2013-F2014 DFF har ét telefonnummer, hvor alle spørgsmål vedrørende ansøgninger kan rettes til. Du kan kontakte DFF s sekretariat på telefon eller Styrelsen for Forskning og Innovation planlægger at indføre en ny web-baseret selvbetjeningsløsning vedrørende ansøgninger til DFF, hvorefter al kommunikation vil foregå på en bestemt platform i løbet af I den forbindelse vil du eventuelt modtage bedømmelser og skulle aflevere partshøringssvar via den kommende platform, ligesom du kan forvente at modtage besked om afgørelsen af din ansøgning via denne platform. I forhold til Efterårsfristen 2013 vil ansøgere, der har indsendt ansøgninger forud for denne frist, efterfølgende få tilsendt nærmere information om ændringerne. I forhold til Forårsfristen 2014 vil DFF i givet fald annoncere en ny ansøgningsvejledning på fivu.dk/dff-midler 4

5 Det Frie Forskningsråd lægger afgørende vægt på, at forskningsfaglig kvalitet bliver sikret i de projekter, som rådet støtter. Rådet ser det som sin hovedopgave at understøtte vækstlaget og den fortsatte udvikling inden for den frie, forskerinitierede forskning. Derfor opfordrer rådet til, at projektansøgninger så vidt muligt demonstrerer en tilgang til videnskabelig praksis, som kan skabe grobund for faglig mangfoldighed og lige muligheder for mandlige og kvindelige forskere. Ved ansøgning om støtte til forskergrupper eller lignende samarbejdsprojekter skal ansøger redegøre for sine overvejelser om forskergruppens eller samarbejdets kønssammensætning. Det er et krav, at redegørelsen foreligger, men selve kønssammensætningen indgår ikke i vurderingen af ansøgningen. Kravet om en redegørelse er indført for at sikre ansøgers fokus på at bidrage til lige muligheder for mænd og kvinder inden for forskningen. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket faktisk antal afholdte orlovsmåneder gange 2 (mod 1,5 i det forrige opslag). Husk at angive orlovsperioden med angivelse af præcise datoer for start- og sluttidspunkt. Du skal ikke længere angive forslag til eksterne bedømmere til din ansøgning (se bilag B). 1.2 Om Det Frie Forskningsråd DFF støtter forskning baseret på forskernes egne initiativer inden for og på tværs af alle videnskabelige hovedområder. DFF består af en bestyrelse og fem faglige forskningsråd: Det Frie Forskningsråd Kultur og Kommunikation (FKK) kan støtte forskere, der arbejder videnskabeligt inden for fagområderne kunsthistorie, arkitektur- og designforskning, medievidenskab, filmvidenskab, musikvidenskab, humanistisk IKT, litteraturvidenskab, teatervidenskab, filologi, sprogvidenskab, kommunikationsforskning, antropologi, etnologi, arkæologi, historie, filosofi, idé- og videnskabshistorie, teologi, religionsvidenskab, pædagogik, psykologi samt andre tilgrænsende humanistiske forskningsområder, eksempelvis biblioteksforskning, museologi og humanistiske aspekter af henholdsvis sportsvidenskab, folkesundhedsvidenskab, byplanlægning og fysisk planlægning. Det Frie Forskningsråd Natur og Univers (FNU) kan støtte forskere, der arbejder med grundvidenskabelige spørgsmål inden for naturvidenskab, datalogi og matematik med et erkendelsesmæssigt, men ikke nødvendigvis anvendelsesmæssigt, sigte. Det Frie Forskningsråd Samfund og Erhverv (FSE) kan støtte forskere, der arbejder inden for det samfundsvidenskabelige område. FSE dækker følgende hoveddiscipliner: økonomi, sociologi, politologi og retsvidenskab og de samfundsvidenskabelige aspekter af en række tværgående temaer (fx kommunikationsforskning, udviklingsforskning, kønsforskning og kulturgeografi). Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom (FSS) kan støtte forskere, der arbejder med alle aspekter af grundvidenskabelig, translationel, klinisk og samfundsmedicinsk forskning i relation til menneskers sundhed og sygdom. Det Frie Forskningsråd Teknologi og Produktion (FTP) kan støtte forskere, der udfører grundlagsskabende forskning inden for teknologi og produktion, som er: a) motiveret af en konkret problemstilling eller et klart anvendelsesmæssigt perspektiv og b) rettet mod løsningen af denne problemstilling, udvikling af nye teknologier og nye produktionssystemer eller mod nye måder at dække samfundets behov på. Ren erkendelsesforskning uden et anvendelsesmæssigt sigte og udviklingsaktiviteter støttes ikke. 1.3 Grænseflader mellem de faglige råd Det er DFF s bestyrelse, der fastlægger den faglige afgrænsning mellem de fem faglige råd. Afgrænsninger er beskrevet i skemaet herunder. Der vil naturligt være ansøgere og projekter, der kan gå på tværs af de beskrevne grænser. I afsnit 3.5 kan du læse, hvordan du søger flere faglige råd, mens du i afsnit 5.1 kan læse, hvordan tværrådslige ansøgninger behandles. 5

6 FNU FSE FSS FTP FKK FNU FSE FSS I afgrænsningen mellem FKK og FNU er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører menneskers kulturskabende og kulturformidlende egenskaber og aktiviteter (fx didaktik, idræt og arkæologi), behandles i FKK, mens projekter, hvor der overvejende er tale om erkendelsesskabende naturvidenskabelige aktiviteter, behandles i FNU. I afgrænsningen mellem FKK og FSE er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører relationer mellem menneskelig adfærd og institutioner (grupper, virksomheder, organisationer og samfund), behandles i FSE, mens projekter, der i overvejende grad vedrører kulturanalytiske og historiske aspekter eller inddrager særlige sproglige og andre kommunikative forudsætninger, behandles i FKK. I afgrænsningen mellem FNU og FSE er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører menneskelig adfærd, organisatoriske forhold eller ledelsesmæssige processer, behandles i FSE, mens projekter, der i overvejende grad vedrører naturvidenskabelige aktiviteter, behandles i FNU. I afgrænsningen mellem FKK og FSS er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører psykologi, behandles i FKK, mens projekter, der i overvejende grad vedrører psykiatri, behandles i FSS. Der er et vist overlap mellem disse discipliner, og som hovedregel kan man sige, at ansøgninger rettet mod FSS normalt har et biologisk indhold. Fx vil medicinhistorie typisk høre hjemme i FKK, men hvis projektet har et biologisk indhold, vil det i visse tilfælde kunne høre hjemme i FSS. Humanistiske aspekter af sundhedsvidenskab vil være forankret i FKK. Som udgangspunkt er det ikke tilstrækkeligt, at projektets genstandsfelt er medicin projektets metodologi skal ligeledes stamme fra den medicinske videnskab for at høre under FSS. I afgrænsningen mellem FNU og FSS er det afgørende princip, at forskningsaktiviteter med et overvejende grundvidenskabeligt, erkendelsesmæssigt sigte behandles i FNU. Hvis projektets primære sigte er medicinsk, vil ansøgningen blive behandlet i FSS. Både FSS og FNU dækker områder som molekylær biologi, biokemi og genetik. I afgrænsningen mellem FSE og FSS er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører relationen mellem menneskelig adfærd og institutioner (grupper, virksomheder, organisationer og samfund), og hvis biologisk/medicinske indhold er begrænset, behandles i FSE, mens projekter, der i overvejende grad er medicinske, behandles i FSS. I afgrænsningen mellem FKK og FTP er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører menneskers kulturskabende og kulturformidlende egenskaber og aktiviteter, i udgangspunktet ligger i FKK. Det gælder eksempelvis medieforskning, designforskning og lingvistik. Projekter, der i overvejende grad vedrører et teknisk forskningselement, vil som udgangspunkt blive behandlet i FTP. I afgrænsningen mellem FNU og FTP er det afgørende princip, at projekter med et overvejende erkendelsesskabende perspektiv, hvor det klare anvendelsesmæssige perspektiv ikke nødvendigvis findes på forhånd, behandles i FNU. Grundlagsskabende forskning, der i overvejende grad er motiveret af løsningen af en konkret udviklings- og anvendelsesmæssig problemstilling, behandles af FTP. I afgrænsningen mellem FSE og FTP er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad vedrører menneskelig adfærd, institutioner (grupper, virksomheder, organisationer og samfund), organisatoriske forhold eller ledelsesmæssige processer, behandles i FSE, mens projekter, hvor forskningselementet i overvejende grad vedrører tekniske/logistiske løsninger, behandles i FTP. Ved afgrænsningen mellem FSS og FTP er det afgørende princip, at projekter, der i overvejende grad har et humanbiologisk sigte og forudsætter brug af lægefaglige kompetencer og metoder, behandles i FSS. Projekter, der i overvejende grad forudsætter brug af bredere teknologisk orienterede kompetencer, fx til udvikling og etablering af dyremodeller, medicotekniske produkter eller medicin, behandles i FTP 6

7 1.4 Tilgængelighed af forskningsdata og publikationer Dansk Data Arkiv Hvis dit projekt omfatter indsamling/køb af kvantitative eller kvalitative data inden for forskningsområderne samfundsvidenskab, sundhedsvidenskab og historie, skal du i tilfælde af bevilling aflevere det indsamlede materiale i dokumenteret stand til Dansk Data Arkiv. Arkivet indhenter, bevarer og gør forskningsdata tilgængelige for andre brugere. Du kan læse mere på arkivets hjemmeside: Open Access til forskningspublikationer I juni 2012 vedtog Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden og Rådet for Teknologi og Innovation deres fælles Open Access-politik. Med denne politik ønsker forskningsråd og fonde at udbrede Open Access som standard i videnskabelig publicering. Målet er, at alle videnskabelige artikler, som er kvalitetssikrede i peer review og optaget i et videnskabeligt tidsskrift, skal kunne læses og distribueres uden finansielle, tekniske eller juridiske restriktioner. Af politikken følger, at publicerede videnskabelige artikler, som er resultatet af hel eller delvis finansiering af forskningsråd og fonde, skal gøres frit tilgængelige for alle via Open Access, hvis tidsskriftet tillader det. Bevillingshaveren pålægges hvis tidsskriftet tillader det at parallelpublicere en digital version af den endelige, peer reviewede videnskabelige artikel, der er antaget af et videnskabeligt tidsskrift. Artiklen, der er et resultat af hel eller delvis finansiering fra forskningsråd og fonde, skal parallelpubliceres i et institutionelt eller emnespecifikt repositorium, dvs. et digitalt arkiv. Du kan læse nærmere om Open Access på fivu.dk/openscience. 1.5 Informationsmøder DFF s sekretariat afholder informationsmøder om de administrative procedurer og processer i forbindelse med opslaget for E2013 og F2014. Alle interesserede er velkomne til møderne, som bliver afholdt i september 2013 efter følgende plan: Københavns Universitet, mandag den 2. september 2013 kl Sted: Bygning 15, 3. sal, lokale 01, Center for Sundhed og Samfund, Øster Farimagsgade 5, 1353 København K Aarhus Universitet, tirsdag den 3. september 2013 kl Sted: Preben Hornungstuen, Fredrik Nielsens Vej 2-4, 8000 Aarhus C Aalborg Universitet, tirsdag den 3. september 2013 kl Sted: Auditoriet, NOVI, Niels Jernes Vej 10, 9220 Aalborg Ø Københavns Universitet, onsdag den 4. september 2013 kl Sted: Festauditoriet, SCIENCE, Bülowsvej 17, 1870 Frederiksberg C Danmarks Tekniske Universitet, torsdag den 5. september 2013 kl Sted: Mødelokale 1, bygning 101, Anker Engelundsvej 1, 2800 Kgs. Lyngby Syddansk Universitet, torsdag den 5. september 2013 kl Sted: Auditorium U55, Campusvej 55, 5230 Odense M Du kan finde flere oplysninger om informationsmøderne under Arrangementer på fivu.dk/dff. Nogle af de faglige råd afholder desuden særskilte informationsmøder. Disse annonceres ligeledes under Arrangementer på fivu.dk/dff. 7

8 2. HVAD KAN DU SØGE STØTTE TIL? Det Frie Forskningsråd (DFF) støtter konkrete og tidsbegrænsede forskningsaktiviteter og giver derfor ikke støtte til permanente aktiviteter. DFF ønsker at styrke og videreudvikle internationaliseringen af dansk forskning og ser derfor gerne, at ansøgninger til rådet omfatter internationale aktiviteter. Målet er, at de bedste forskere og forskergrupper får mulighed for at koordinere og udvikle deres forskningssamarbejde på tværs af landegrænser, og at talentfulde forskere får mulighed for at tilbringe en periode af deres forskerkarriere i udlandet. Aspekter af internationalisering kan derfor indgå i ansøgninger til alle DFF s virkemidler. DFF finder det vigtigt at styrke den samfundsmæssige effekt af forskningen ved at sikre uhindret og omkostningsfri digital adgang for alle til de nyeste forskningsresultater i videnskabelige artikler. Derfor har Det Frie Forskningsråd, Danmarks Grundforskningsfond, Det Strategiske Forskningsråd, Højteknologifonden samt Rådet for Teknologi og Innovation vedtaget Open Access-politik for offentlige forskningsråd og fonde af 21. juni 2012, som stiller krav om parallelpublicering af publicerede videnskabelige artikler, der er fremkommet ved hel eller delvis finansiering fra disse råd/fonde. For yderligere information herom se fivu.dk/openscience Rådet ønsker også at understøtte en balanceret udvikling af ledelsesressourcer hos begge køn ved danske forskningsinstitutioner og ser gerne, at dette hensyn indgår i ansøgninger til DFF. DFF s virkemidler E2013 og F2014 På de to næste sider finder du en oversigt over, hvilke virkemidler der udbydes til Hovedansøgningsfristen efteråret 2013 (E2013) og Forårsfristen 2014 (F2014); af hvilke faglige råd og med hvilke frister. Du skal være opmærksom på, at der kan være mindre forskelle i de krav, som rådene stiller i forhold til de udbudte virkemidler. Det gælder dog ikke Sapere Aude-programmet og virkemidlerne DFF - MOBILEX mobilitetsstipendier og Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.), der er helt ens på tværs af alle faglige råd. Læs derfor beskrivelsen af hvert virkemiddel meget omhyggeligt, inden du udarbejder og indsender din ansøgning. Starttidspunkt for bevilling DFF giver ikke støtte med tilbagevirkende kraft. Du kan derfor ikke søge om støtte til aktiviteter, der allerede har fundet sted på det tidspunkt, hvor rådet træffer afgørelse. Alle bevillinger gives tidligst med virkning fra den dato, uddelingsmødet afholdes, eller på et senere tidspunkt fastsat af rådet. Der gælder dog andre frister for projektstart for tidsskriftsbevillinger fra FKK, se afsnit 2.12, og for bevillinger for forskningsophold i udlandet fra FSE, se afsnit

9 Virkemiddel Beløbsramme Udbydende råd og ansøgningsfrist DFF-Individuelt postdocstipendium Ingen øvre beløbsgrænse FKK: 1. november 2013 og 5. maj 2014 DFF-MOBILEX mobilitetsstipendier Op til kr. inkl. overhead FNU: 28. oktober 2013 og 30. april 2014 FSE: 29. oktober 2013 og 1. maj 2014 FSS: 7. november 2013 og 9. maj 2014 FTP: 4. november 2013 og 7. maj 2014 FKK: 5. maj 2014 FNU: 30. april 2014 Behandlingstidspunkt (måned og år) februar 2014 og september 2014 september eller oktober 2014 FSE: 1. maj 2014 FSS: 9. maj 2014 FTP: 7. maj 2014 Sapere Aude: DFF-Forskertalent Sapere Aude: DFF-Forskningsleder Op til kr. inkl. overhead Op til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag Ingen, rådene indstiller blandt bevilgede DFF-Individuelle postdocstipendier FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 FNU: 28. oktober 2013 FSE: 29. oktober 2013 ultimo 2014 maj 2014 FSS: 7. november 2013 FTP: 4. november 2013 Sapere Aude: DFF-Topforsker Op til kr. ekskl. overhead / administrationsbidrag FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 FNU: 28. oktober 2013 FSE: 29. oktober 2013 maj 2014 FSS: 7. november 2013 FTP: 4. november 2013 DFF-Forskningsprojekt 1 Op til kr. ekskl. ekskl. OH/administrationsbidrag FNU: 28. oktober 2013 FSE: 29. oktober 2013 juni 2014 FSS: 7. november 2013 FTP: 4. november 2013 DFF-Forskningsprojekt til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 FNU: 28. oktober 2013 FSE: 29. oktober 2013 juni 2014 FSS: 7. november 2013 FTP: 4. november 2013 DFF-Forskningsprojekt til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag FSE: 29. oktober 2013 FTP: 4. november 2013 juni

10 Virkemiddel Beløbsramme Udbydende råd og ansøgningsfrist Forskeruddannelse uden for universiteterne (ph.d.) FKK-Forskernetværk FKK-Videnskabelige konferencer Behandlingstidspunkt (måned og år) Ingen øvre beløbsgrænse FKK: 5. maj 2014 kl. 22:00 september 2014 Op til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag Op til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag FNU: 30. april 2014 FSE: 1. maj 2014 FSS: 9. maj 2014 FTP: 7. maj 2014 FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 maj 2014 FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 maj 2014 FKK-Tidsskrifter Se afsnit 2.12 FKK: 1. november 2013 kl. 22:00 maj 2014 FSE-Forskningsophold i udlandet Se afsnit 2.13 FSE: 29. oktober 2013 maj 2014 FSS-Delestillinger FSS-Skolarstipendier Ingen beløbsgrænse, men se afsnit til kr. ekskl. OH/administrationsbidrag FSS: 7. november 2013 april 2014 FSS: 7. november 2013 og 9. maj 2014 januar 2014 og juni DFF-Individuelt postdocstipendium Ansøgningsfrister: FKK FNU FSE FSS FTP 1.november oktober oktober november november maj april maj maj maj 2014 Formål Et DFF-Individuelt postdocstipendium sigter mod at udvikle og fastholde forskerkompetence hos forskere i begyndelsen af deres forskerkarriere. Hensigten er, at stipendiaten gennem projektet konsoliderer sin selvstændige, faglige profil og videreudvikler sit eget faglige netværk. DFF lægger vægt på, at et DFF-Individuelt postdocstipendium i størst mulig grad fremmer mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer, og hvor det er relevant mellem forskningsmiljøer og erhvervslivet. Stipendierne bliver givet til forskere, der selvstændigt skal gennemføre et konkret forskningsprojekt ved en forskningsinstitution i udlandet eller Danmark. DFF forventer, at postdocs, der søger fra udlandet om støtte til at gennemføre et forskningsprojekt i Danmark, tilføjer væsentlig ny ekspertise til det danske værtsmiljø. Rådsspecifikke forhold FNU har mobilitet mellem Danmark og udlandet i hele stipendieperioden som et afgørende kriterium for tildeling af et DFF-Individuelt postdocstipendium. FSS lægger vægt på mobilitet, sådan at ph.d. og postdoc ikke udføres på det samme sted. Om ansøger Forskere, der har erhvervet ph.d.-graden eller har kvalifikationer, som kan sidestilles med ph.d.- graden (fx positiv adjunktbedømmelse), kan søge om et DFF-Individuelt postdocstipendium. 10

11 DFF lægger vægt på, at ansøger er i begyndelsen af sin forskningskarriere. Rådet stiller derfor følgende krav til ansøgers ph.d.-alder ved ansøgningsfristens udløb: Ansøgt råd FKK, FSE og FSS FNU og FTP Krav til ph.d.-alder Ansøgers ph.d.-alder forventes normalt at være højst 4 år Ansøgers ph.d.-alder må ikke overstige 4 år I begge tilfælde vil der blive taget hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv. Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige, faglige forhold som fx kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-ancienniteten blive fratrukket faktisk antal afholdte orlovsmåneder gange 2. Barselsorlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i ansøgers CV. Det er stipendiaten selv, der indsender ansøgningen. DFF forventer, at du selvstændigt skal lede og gennemføre projektet, og at du selv har formuleret projektbeskrivelsen. Der kan derfor kun i yderst begrænset omfang gives støtte til andre forskere under virkemidlet. Hvis du i ansøgningsskemaets sektion 10 søger støtte til andre VIP-deltagere end dig selv, skal du i din projektbeskrivelse gøre rede for, hvordan de indgår i dit projekt og hvorfor deres deltagelse er nødvendig. Du kan som ph.d.-studerende søge, hvis du vedlægger en erklæring fra vejleder om forventet aflevering inden for 6 måneder efter ansøgningsfristen. Hvis du modtager bevilling, bortfalder den, hvis tidspunktet for aflevering af afhandlingen ikke overholdes. Du kan begynde dit projekt, når du har en positiv ph.d.-bedømmelse. Men vær opmærksom på, at dit ph.d.-bevis skal være modtaget i Styrelsen for Forskning og Innovation, inden den første udbetaling af en bevilling vil ske. Bliver dit ph.d.-bevis forsinket, skal din institution derfor være indforstået med at lægge ud for dig. Rådsspecifikke forhold FKK støtter kun undtagelsesvis ansøgere, der endnu ikke har opnået en ph.d.-grad. Hvis du endnu ikke har opnået en ph.d.-grad, skal du vedlægge et kort resumé af ph.d.-afhandlingen på 1-2 sider. Hvis du har opnået ph.d.-graden, men ikke modtager en ph.d.-bedømmelse (typisk ved udenlandske ph.d.-grader) skal du vedlægge et kort resumé af ph.d.-afhandlingen på 1-2 sider. Om ansøgningen Du kan søge om et DFF-Individuelt postdocstipendium for op til 2 år, dog kan du med særlig faglig begrundelse ansøge om op til 3 år. Det Frie Forskningsråd Sundhed og Sygdom og Det Frie Forskningsråd Teknologi og Produktion er positive over for projekter med en varighed på 3 år. Sammenlagt kan der maksimalt bevilges 3 års DFF-Individuelt postdocstipendium til samme person. Af hensyn til eventuel ekstern vurdering skal projektbeskrivelse, CV og publikationsliste skrives på engelsk. Du kan ansøge om DFF-Individuelt postdocstipendium med en af følgende former for tilknytning til forskningsinstitutioner og projektadministration: Tilknytning af projektet til en dansk forskningsinstitution Tilknytning af projektet til en udenlandsk forskningsinstitution, men med en dansk forskningsinstitution som administrator Tilknytning af projektet til en udenlandsk forskningsinstitution, hvor Styrelsen for Forskning og Innovation bistår med administration af forhold vedrørende fast månedlig 11

12 udbetaling til personlig indkomst, ferie, sygdom etc. Stipendiaten administrerer selv alle øvrige driftsopgaver. Hvis du ansøger om et DFF-Individuelt postdocstipendium med henblik på at blive tilknyttet en udenlandsk forskningsinstitution i hele projektperioden med administrativ bistand fra Styrelsen for Forskning og Innovation, skal du være opmærksom påfølgende: Der er tale om en bevilling og ikke et ansættelsesforhold. Ved beregning af størrelsen på den faste månedlige udbetaling til personlig indkomst anvendes de principper, der bruges ved beregning efter AC-overenskomsten, men bevillingshaver vil ikke være omfattet af denne eller anden overenskomst. Der knytter sig særlige budgetkrav til ansøgningen, se afsnittet om budget nedenfor og bilag C, særligt afsnit C.4.1. Projektbeskrivelse Din projektbeskrivelse må højst være på 5 A4-sider ekskl. referencer, og du skal udarbejde beskrivelsen efter vejledningen i afsnit 3.3. Projektets videnskabelige nyhedsværdi i forhold til dit ph.d.-projekt skal fremgå af projektbeskrivelsen. Det skal også fremgå, hvordan projektet bidrager til din yderligere kompetenceudvikling. Projektbeskrivelsen skal desuden indeholde en beskrivelse af det videnskabelige miljø, hvor projektet skal udføres, herunder en redegørelse for, hvorfor miljøet egner sig til de ansøgte aktiviteter. Budget Kravene til dit budget og hvad du kan søge støtte til, ses i bilag C. Der kan søges midler til egen personlig indkomst, apparatur, driftsudgifter og i begrænset omfang øvrig VIP- og TAP-løn, se afsnit C.4. Du kan dog ikke søge TAP-løn hos FNU og FSS, da disse råd forventer, at du selv løfter de relevante opgaver i forbindelse med projektet. Et DFF-Individuelt postdocstipendium, som skal administreres af en dansk forskningsinstitution, skal søges med det relevante overhead, se afsnit C.5. Et DFF-Individuelt postdocstipendium, som skal finde sted på en forskningsinstitution i udlandet og have administrativ bistand fra Styrelsen for Forskning og Innovation, skal søges uden overhead. Du er som ansøger i dette tilfælde selv ansvarlig for at tegne relevante forsikringer for både bevillingshaver og udstyr (fx rejse- og sygeforsikring, arbejdsskadeforsikring, forsikring af eventuelt udstyr til brug for forskningen, eventuelle sociale sikringsordninger i det givne land, mv.). Du har endvidere selv ansvaret for at udarbejde en aftale med den udenlandske institution om udførelsen af forskningen, eventuelle spørgsmål om ophavsrettigheder og det apparatur, der bliver brugt eller anskaffet i forbindelse med bevillingen. Ansøgningen skal i begge tilfælde indeholde en detaljeret beskrivelse af driftsudgifter, hvoraf de forventede faktiske udgifter fremgår, se bilag C og afsnit C.4 og C.4.1. Ansøgningsblanket og bilag Din ansøgning om et DFF-Individuelt postdocstipendium skal indsendes via e-ansøgningssystemet på fivu.dk/e-ansoegning og vedhæftes følgende bilag i PDF-format i den viste rækkefølge: Projektbeskrivelse (se afsnit 3.3) + referencer/litteraturliste CV og publikationsliste (se afsnit 3.3) Bemærk at din ph.d.-alder skal angives med præcis dato for ph.d.-gradens opnåelse Hvis relevant; CV og publikationslister for andre fagligt centrale deltagere (se afsnit 3.3) Budget udarbejdet i rådets obligatoriske budgetskabelon (se bilag C) Dokumentation for indkøb af apparatur over kr. ekskl. overhead, gerne et tilbud Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen DFF budgetunderskrifter (se bilag C og Skemaer under fivu.dk/dff-midler) 12

13 Hvis projektet foregår i udlandet, skal du vedlægge en erklæring fra værtsinstitutionen om, at projektet kan gennemføres det pågældende sted inklusive en kort omtale af indholdet af samarbejdet og de vigtigste aktiviteter Hvis ansøger skønner det relevant for projektet, og hvis projektet omfatter samarbejde med udenlandske partnere eller med virksomheder eller andre aftagere af resultaterne, kan der vedlægges samarbejdserklæring fra disse (max én side fra hver). Rådsspecifikke forhold Hvis du ansøger FKK, er fristen for indsendelse af ph.d.-bedømmelser senest 30 dage efter FKK s ansøgningsfrist. Hvis du endnu ikke har modtaget en ph.d.-bedømmelse eller ikke modtager en sådan, skal du vedlægge et kort resumé af ph.d.-afhandlingen på højst 2 sider. Hvis du ansøger FNU, kan du vedlægge anbefalinger. Anbefalinger, der ønskes inddraget i FNU s behandling, skal sendes senest 14 dage efter FNU s ansøgningsfrist til: Bilag, der ikke er nævnt i listen ovenfor, bliver ikke inddraget i behandlingen, og der modtages ikke supplerende bilag efter ansøgningsfristen, herfra dog undtaget ph.d.-beviser og -bedømmelser, som ansøger modtager efter ansøgningsfristen. Behandlingsprocedure Behandlingen af din ansøgning fremgår af kapitel DFF-MOBILEX mobilitetsstipendier Ansøgningsfrister: FKK FNU FSE FSS FTP 5. maj april maj maj maj 2014 Formål For at skabe flere karriereveje i dansk forskning og øge mobiliteten i danske forskningsmiljøer yder DFF i samarbejde med EU-særprogrammet COFUND støtte til mobilitetsstipendier med henblik på, at forskere, der er i begyndelsen af deres forskerkarriere, kan gennemføre forskningsprojekter på baggrund af egne faglige interesser ved forskningsinstitutioner i henholdsvis udlandet og Danmark. Et DFF-MOBILEX mobilitetsstipendium bevilges for en periode på 24 måneder inden for en økonomisk ramme på DKK/ca , inklusive overhead til værtsinstitutionen. I 2014 vil der være op til 26 stipendier til uddeling. Om ansøger Ansøger skal ved ansøgningsfristens udløb have erhvervet ph.d.-graden eller have opnået lignende kvalifikationer gennem minimum 4 års forskererfaring. Eftersom ansøger forventes at være i begyndelsen af sin forskerkarriere, vil hidtidige forskningsresultater blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt. For at komme i betragtning til et mobilitetsstipendium må ansøger ikke have opholdt sig i (være ansat eller have studeret) det land, hvor projektet skal udføres, i mere end i alt 12 måneder inden for de seneste 3 år op til ansøgningsfristen. DFF-MOBILEX mobilitetsstipendier skal fremme og styrke både dansk og europæisk forskning i bred forstand. DFF stiller derfor ikke krav til ansøgeres statsborgerskab. Om ansøgningen Ansøgningen skal udformes med udgangspunkt i, at ansøger skal være tilknyttet et dansk universitet, der fungerer som ansættelsessted ved en eventuel bevilling. Der er mulighed for følgende kombinationer: 13

14 1. En forsker med ansættelse ved en dansk forskningsinstitution kan søge om støtte til et projekt ved en forskningsinstitution uden for Danmark. Ved bevilling kan ansøger udstationeres efter bestemmelserne i Cirkulære om Tjenesterejseaftalen 2. En forsker med ansættelse ved en forskningsinstitution uden for Danmark kan søge om støtte til et projekt ved en dansk forskningsinstitution. Ved bevilling ansættes forskeren ved den danske institution og indgår aftale om orlov eller lignende aftale med den udenlandske institution. Forskeren kan ikke søge om dækning af frikøb fra arbejdsopgaver ved den udenlandske institution 3. En forsker uden fast ansættelse kan søge om støtte til et projekt ved en forskningsinstitution uden for Danmark og ansættes ved en dansk forskningsinstitution i tilfælde af bevilling 4. En forsker uden fast ansættelse kan søge om støtte til et projekt ved en dansk forskningsinstitution og ansættes ved denne i tilfælde af bevilling. Under dette opslag skal et DFF-MOBILEX mobilitetsstipendium ansøges med projektstart den 1. januar Af hensyn til ekstern bedømmelse af ansøgningen skal følgende bilag skrives på engelsk: projektbeskrivelse, CV og publikationsliste. Projektbeskrivelse Din projektbeskrivelse må højst være på 7 A4-sider ekskl. referencer. Projektbeskrivelsen skal være udarbejdet i overensstemmelse med vejledningen i afsnit 3.3. Budget Et DFF-MOBILEX mobilitetsstipendium kan dække følgende udgifter til projektet: Lønudgifter til ansøger Driftsudgifter, herunder transport- og opholdsudgifter samt eventuelt apparatur Overhead til ansættelsesinstitutionen Der kan ikke søges støtte til overhead til udenlandske institutioner under dette virkemiddel. Eventuelle udgifter til bench fees og lignende administrative udgifter ved gennemførelse af projekter ved udenlandske institutioner kan søges som driftsudgifter. Øvrige krav til dit budget og information om, hvad du kan søge støtte til, ses i bilag C. Ansøgningsblanket og bilag Ansøgning om DFF-MOBILEX mobilitetsstipendium skal indsendes via e-ansøgningssystemet på fivu.dk/e-ansoegning og vedhæftes følgende bilag i PDF-format i denne rækkefølge: Projektbeskrivelse (se afsnit 3.3) + referencer/litteraturliste CV og publikationsliste (se afsnit 3.3). CV skal dokumentere, at ansøger ikke har opholdt sig i det land, hvor projektet skal udføres, i mere end i alt 12 måneder inden for de seneste 3 år op til ansøgningsfristen Bevis for ph.d.-grad eller dokumentation for lignende kvalifikationer Budget udarbejdet i rådets obligatoriske budgetskabelon (se bilag C) Dokumentation for indkøb af apparatur over kr. ekskl. overhead, gerne et tilbud Ansættelsesinstitutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen DFFbudgetunderskrifter (se bilag C og Skemaer under fivu.dk/dff-midler) En erklæring fra værtsinstitutionen i det land, hvor projektet skal udføres, om, at projektet kan gennemføres det pågældende sted inklusive en kort omtale af indholdet af samarbejdet og de vigtigste aktiviteter under opholdet Hvis ansøger skønner det relevant for projektet, og hvis projektet omfatter samarbejde med udenlandske partnere eller med virksomheder eller andre aftagere af resultaterne, kan der vedlægges samarbejdserklæring fra disse (max én side fra hver). 14

15 Rådsspecifikke forhold Hvis du ansøger FNU, kan du vedlægge anbefalinger. Anbefalinger, der ønskes inddraget i FNU s behandling, skal sendes senest 14 dage efter FNU s ansøgningsfrist til: Supplerende bilag, der ikke er nævnt i listen ovenfor, bliver ikke inddraget i behandlingen. Behandlingsprocedure Ansøgningen vil blive endeligt afgjort i det relevante faglige råd i september Et DFF- MOBILEX mobilitetsstipendium bevilget i 2014 skal påbegyndes den 1. januar Det Frie Forskningsråds forskerkarriereprogram Sapere Aude For at sætte fokus på forskeruddannelse og internationalisering har DFF iværksat forskerkarriereprogrammet Sapere Aude ( Vov at vide ). Formålet er at udvikle de dygtigste forskertalenters evner og kompetencer, nationalt og internationalt. Programmet henvender sig både til danske og udenlandske forskere. Læs mere om Sapere Aude på fivu.dk/sapereaude. Sapere Aude: DFF- Forskertalent Sapere Aude: DFF- Forskningsleder Sapere Aude: DFF- Topforsker Forventet antal bevillinger 2014 Op til 40 Op til 20 Op til 7 Bliver du tildelt en Sapere Aude-bevilling, har du en ekstra forpligtelse til at formidle dit projekt. 2.3 Sapere Aude: DFF-Forskertalent For at komme i betragtning til Sapere Aude: DFF-Forskertalent skal du have søgt og fået tildelt et DFF-Individuelt postdocstipendium, som beskrevet i afsnit 2.1. På baggrund af denne ansøgning kan det relevante faglige råd vælge at indstille din ansøgning til konkurrencen om Sapere Aude: DFF-Forskertalent, som består af en supplerende bevilling på op til kr. inkl. overhead. Formål Sapere Aude: DFF-Forskertalent er et udvidet DFF-Individuelt postdocstipendium, som giver mulighed for at realisere ekstra ambitiøse forskningsmål. Formålet er at skabe de bedste rammer for at deltage i den internationale elite. Modtagere af DFF-Forskertalent bevillinger får således mulighed for at udvikle og styrke deres faglige kompetencer. Et centralt mål er at fremme mobiliteten internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og herigennem styrke netværk og karriere. Det kan fx være gennem forskningsophold i udlandet (som en kortere forlængelse af det støttede DFF-Individuelt postdocstipendium), afholdelse af eller deltagelse i internationale konferencer, invitation af udenlandske gæsteforskere o.lign. Sapere Aude: DFF-Forskertalent styrker desuden muligheden for, at de dygtigste forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution. Om ansøger Sapere Aude: DFF-Forskertalentbevillinger bliver tildelt de mest talentfulde forskere blandt de kandidater, der har fået tildelt et DFF-Individuelt postdocstipendium. Om ansøgningen Hvis rådet indstiller dig til konkurrencen om Sapere Aude: DFF-Forskertalent, vil du i anden halvdel af 2014 med en kort frist blive bedt om at indsende en kortfattet ansøgning. Ansøgningen kan skrives på engelsk eller dansk. Ansøgningsblanket og bilag Hvis du bliver bedt om at indsende en ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskertalent, skal den indsendes via e-ansøgningssystemet fivu.dk/e-ansoegning, hvor du vælger DFF- Individuelt 15

16 postdocstipendium som virkemiddel. Du skal vedhæfte følgende bilag i PDF-format til din ansøgning i den viste rækkefølge: Kortfattet supplerende projektbeskrivelse på højst 1 A4-side (med figurer, tabeller m.m.) ekskl. referencer/litteraturliste Opdateret publikationsliste, der tager højde for perioden fra indsendelsen af din ansøgning om et DFF-Individuelt postdocstipendium til ansøgningen om Sapere Aude: DFF-Forskertalent Hvis den udvidede del af projektet foregår helt eller delvist ved en udenlandsk institution, skal der vedlægges a) et tilsagn om værtskab fra den udenlandske institution i form af et støttebrev fra den faglige vært, der beskriver det videnskabelige miljø, hvor projektet skal udføres samt b) den faglige værts CV Budget udarbejdet i rådets obligatoriske budgetskabelon (se bilag C) Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen DFF-budgetunderskrifter (se bilag C og Skemaer under fivu.dk/dff-midler). Hvis projektet skal være tilknyttet en udenlandsk forskningsinstitution med administrativ bistand fra Styrelsen for Forskning og Innovation, skal kun du som ansøger underskrive skabelonen DFF budgetunderskrifter. Behandlingsprocedure Først træffer det relevante faglige råd afgørelse om din ansøgning om et DFF-Individuelt postdocstipendium. Hvis du modtager bevilling, vil det relevante faglige råd vurdere, om din ansøgning skal indgå i konkurrencen om Sapere Aude: DFF-Forskertalent sammen med ansøgninger fra DFF s øvrige faglige råd. 2.4 Sapere Aude: DFF-Forskningsleder Ansøgningsfrister: FKK FNU FSE FSS FTP 1. november oktober oktober november november 2013 Formål Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sigter mod at give excellente, yngre forskere, dvs. forskere, der har præsteret forskning i toppen inden for deres felt, mulighed for at udvikle og styrke deres forskningsidéer. Virkemidlet sigter desuden mod at fremme mobilitet internationalt og nationalt mellem forskningsmiljøer og at styrke netværk og karriere. Målgruppen er de dygtigste forskere, som får mulighed for at samle en kreds af forskere og/eller forskerstuderende for at gennemføre et forskningsprojekt på højt internationalt niveau. Sapere Aude: DFF-Forskningsleder styrker desuden muligheden for, at excellente yngre forskere efter udlandsophold kan vende tilbage til en dansk forskningsinstitution. Om ansøger Sapere Aude: DFF-Forskningsleder henvender sig til meget talentfulde yngre forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 8 år har opnået ph.d.-graden eller har opnået kvalifikationer, der kan sidestilles med den (fx positiv adjunktbedømmelse), og som har demonstreret evne til original forskning på højt internationalt niveau. Det er datoen, der af ph.d.- beviset fremgår som dato for erhvervelse af ph.d.-graden, der bliver anvendt, eller hvis denne ikke fremgår, datoen for diplomets udstedelse. Der vil blive taget hensyn til eventuelle orlovsperioder såsom barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-alderen blive forlænget med antal faktisk afholdte orlovsmåneder gange 2. Barselsorlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i ansøgers CV. Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige, faglige forhold som fx kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset. 16

17 DFF forventer, at et Sapere Aude: DFF-Forskningsleder-forløb ruster bevillingshaver til at søge et ERC Starting Grant/Consolidator Grant/Advanced Grant eller tilsvarende internationale programmer. Om ansøgningen Du kan søge bevilling som Sapere Aude: DFF-Forskningsleder af op til 4 års varighed med et maksimalt beløb på kr. ekskl. overhead. Der lægges stor vægt på, at du som ansøger planlægger at deltage i internationale forskningsaktiviteter, hvor det er relevant. Skriv selv, hvilke internationale aktiviteter der kan komme på tale. Det kan fx være forskningsophold i udlandet, samarbejde med udenlandske forskergrupper, afholdelse af eller deltagelse i internationale konferencer, invitation af udenlandske gæsteforskere mv. Af hensyn til ekstern vurdering skal projektbeskrivelse, CV og publikationsliste skrives på engelsk. Du kan søge om støtte til ph.d.- og postdocstipendier, når disse er velintegrerede og udfylder en tydelig funktion i forskningsprojektet. Når du søger om støtte til ph.d.-stipendier, skal forholdet mellem seniorforskerens/seniorforskernes og stipendiatens/stipendiaternes indsats i projektet være tilstrækkeligt balanceret, så alle opførte deltagere har en konkret rolle i projektarbejdet. Du skal redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces, hvis du i ansøgningen søger om støtte til unavngivne postdocs. Bevilling til ph.d.-uddannelse gives under forudsætning af, at den påtænkte kandidat indskrives ved en ph.d.-skole. Projektbeskrivelse Din projektbeskrivelse må højst være på 10 A4-sider ekskl. referencer, og du skal udarbejde beskrivelsen efter vejledningen i afsnit 3.3. Budget Kravene til dit budget, og hvad du kan søge støtte til, ses i bilag C. Ansøgningsblanket og bilag Din ansøgning til Sapere Aude: DFF-Forskningsleder skal indsendes via e-ansøgningssystemet på fivu.dk/e-ansoegning og vedhæftes følgende bilag i PDF-format i denne rækkefølge: Projektbeskrivelse (se afsnit 3.3) + referencer/litteraturliste CV og publikationslister for ansøger og øvrige VIP-deltagere, der søges løn til (se afsnit 3.3). Bemærk, at ansøgers ph.d.-alder skal angives med præcis dato for ph.d.-gradens opnåelse Hvis relevant; CV og publikationslister for andre fagligt centrale deltagere (se afsnit 3.3) Ved ph.d.-stipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende bilag vedlægges: karakterudskrift/eksamensbevis, cv og eventuelt publikationsliste Ved postdocstipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende bilag vedlægges: CV, publikationsliste, ph.d.-bevis og ph.d.-bedømmelse. Eller sekundært dokumentation for: a) afhandling er antaget til forsvar, b) positiv adjunktbedømmelse, c) kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau er opnået på anden måde eller d) erklæring fra vejleder om forventet aflevering (ph.d.-studerende) Budget udarbejdet i rådets obligatoriske budgetskabelon (se bilag C) Dokumentation for indkøb af apparatur over kr. ekskl. overhead, gerne et tilbud Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen DFF budgetunderskrifter (se bilag C og Skemaer under fivu.dk/dff-midler) Udfyldt bilag other project activity (se Skemaer under fivu.dk/dff-midler) Hvis aktiviteterne foregår helt eller delvist ved en udenlandsk institution, skal der indsendes en skriftlig accept fra institutionen af, at projektet kan gennemføres det pågældende sted Hvis ansøger skønner det relevant for projektet, og hvis projektet omfatter samarbejde med udenlandske partnere eller med virksomheder eller andre aftagere af resultaterne, kan der vedlægges samarbejdserklæring fra disse (max én side fra hver). 17

18 Rådsspecifikke forhold Hvis du ansøger FKK om støtte til postdocstipendier til navngivne personer, som endnu ikke har modtaget en ph.d.-bedømmelse eller ikke modtager en sådan, skal der vedlægges et resumé af afhandlingen på højst 2 sider. Supplerende bilag, der ikke er nævnt i listen ovenfor, bliver ikke inddraget i behandlingen. Behandlingsprocedure Behandlingen af ansøgninger om Sapere Aude: DFF-Forskningsleder sker i 3 trin: 1. Kort efter ansøgningsfristen behandler de faglige råd alle indkomne ansøgninger for at vælge, hvilke ansøgninger der skal gå videre til anden del af behandlingen med ekstern bedømmelse. Behandlingen sker i forhold til kriterierne nævnt i afsnit 5.2. Går din ansøgning ikke videre fra første del af behandlingen, vil du snarest muligt efter rådets behandling (se afsnit 5.1) modtage et afslag. 2. I anden del af behandlingen indhenter rådet ekstern bedømmelse af hver tilbageværende ansøgning. Derefter bedømmer de faglige råd ansøgningerne med inddragelse af eksterne bedømmelser og eventuelle partshøringssvar. De bedste ansøgninger bliver indstillet til videre behandling i et tværrådsligt udvalg. Du kan læse mere om praksis for eksterne bedømmelser i afsnit Sidste del af behandlingen foregår i et tværrådsligt udvalg med to repræsentanter fra hvert af de fem faglige forskningsråd. Som en del af behandlingen i udvalget bliver ansøgeren inviteret til interview i uge 19, Et projekt, der bevilges, vil tidligst have starttidspunkt den 1. juli Sapere Aude: DFF-Topforsker Ansøgningsfrister: FKK FNU FSE FSS FTP 1. november oktober oktober november november 2013 Formål Sapere Aude: DFF-Topforsker er rettet mod forskere, der typisk er nået til professorniveau og har ambitiøse mål, der kræver en periode med fordybelse i forskningen. Virkemidlet giver mulighed for at forfølge nytænkende og ambitiøse mål ved at udføre og lede et forskningsprojekt over en periode på op til 5 år. Om ansøger Sapere Aude: DFF-Topforsker henvender sig til excellente forskere, der på tidspunktet for udløbet af ansøgningsfristen inden for de seneste 20 år har opnået ph.d.-graden eller har opnået tilsvarende kvalifikationer, og som typisk er på professorniveau. Det er datoen, der af ph.d.-beviset fremgår som dato for erhvervelse af ph.d.-graden, der bliver anvendt, eller hvis denne ikke fremgår, datoen for diplomets udstedelse. Der bliver taget hensyn til eventuelle orlovsperioder som barsels-, forældre-, syge- eller plejeorlov, militærtjeneste, humanitært hjælpearbejde mv. I forbindelse med barselsorlov efter erhvervelse af ph.d.-graden vil ph.d.-alderen blive forlænget med antal faktisk afholdte orlovsmåneder gange 2. Barselsorlovsperioden, med angivelse af præcise datoer, skal oplyses i ansøgers CV. Derudover kan der blive taget hensyn til helt særlige, faglige forhold som fx kliniske ophold eller lignende, der er en nødvendig del af et karriereforløb, og hvor tiden til forskning har været meget begrænset. Der er krav om international forskningsaktivitet og miljøskift, hvor det er relevant inden for det enkelte forskningsmiljø. Ansøgere skal have udvist en selvstændig forskningsaktivitet i international særklasse dokumenteret ved en overbevisende publikationsliste og 18

19 forskerlederkvalifikationer. Virkemidlet er rettet mod topforskere, der har vist evne til original forskning og vejledning af yngre forskere. DFF forventer, at forskere mod slutningen af eller efter et DFF-Topforsker-forløb søger et ERC Advanced Grant eller et tilsvarende internationalt program. Om ansøgningen Du kan søge bevilling som Sapere Aude: DFF-Topforsker af op til 5 års varighed med et maksimalt beløb på kr. ekskl. overhead. Der bliver lagt stor vægt på, at du beskriver, hvilke internationale forskningsaktiviteter projektet indeholder. Af hensyn til ekstern vurdering skal projektbeskrivelse, CV og publikationsliste skrives på engelsk. Du kan søge om støtte til ph.d.- og postdocstipendier, når disse er velintegrerede og udfylder en tydelig funktion i forskningsprojektet. Bevilling til ph.d.-uddannelse gives under forudsætning af, at den påtænkte kandidat indskrives ved en ph.d.-skole. Du skal redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces, hvis du i ansøgningen søger om støtte til unavngivne postdocs. Projektbeskrivelse Projektbeskrivelsen må højst være på 10 A4-sider ekskl. referencer (med figurer, tabeller m.m.). Du skal udarbejde beskrivelsen efter vejledningen i afsnit 3.3. Budget Kravene til dit budget, og hvad du kan søge støtte til, ses i bilag C. Ansøgningsblanket og bilag Din ansøgning til Sapere Aude: DFF-Topforsker skal indsendes via e-ansøgningssystemet på fivu.dk/e-ansoegning og vedhæftes følgende bilag i PDF-format i denne rækkefølge: Projektbeskrivelse (se afsnit 3.3) + referencer/litteraturliste CV og publikationslister for ansøger og øvrige VIP-deltagere, der søges løn til (se afsnit 3.3). Bemærk, at ansøgers ph.d.-alder skal angives med præcis dato for ph.d.-gradens opnåelse Hvis relevant; CV og publikationslister for andre fagligt centrale deltagere (se afsnit 3.3) Ved ph.d.-stipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende bilag vedlægges: karakterudskrift/eksamensbevis, cv og eventuelt publikationsliste Ved postdocstipendier, der ønskes besat af navngivne personer, skal følgende bilag vedlægges: CV, publikationsliste, ph.d.-bevis og ph.d.-bedømmelse. Eller sekundært dokumentation for: a) afhandling er antaget til forsvar, b) positiv adjunktbedømmelse, c) kvalifikationer svarende til ph.d.-niveau er opnået på anden måde eller d) erklæring fra vejleder om forventet aflevering (ph.d.-studerende) Budget udarbejdet i rådets obligatoriske budgetskabelon (se bilag C) Dokumentation for indkøb af apparatur over kr. ekskl. overhead, gerne et tilbud Institutionens bekræftelse af budget og værtskab på skabelonen DFF budgetunderskrifter (se bilag C og Skemaer under fivu.dk/dff-midler) Udfyldt bilag other project activity (se Skemaer under fivu.dk/dff-midler) Hvis aktiviteterne foregår helt eller delvist ved en udenlandsk institution, skal der indsendes en skriftlig accept fra institutionen af, at projektet kan gennemføres det pågældende sted Hvis ansøger skønner det relevant for projektet, og hvis projektet omfatter samarbejde med udenlandske partnere eller med virksomheder eller andre aftagere af resultaterne, kan der vedlægges samarbejdserklæring fra disse (max én side fra hver). Rådsspecifikke forhold Hvis du ansøger FKK om støtte til postdocstipendier til navngivne personer, som endnu ikke har modtaget en ph.d.-bedømmelse eller ikke modtager en sådan, skal der vedlægges et resumé af afhandlingen på højst 2 sider. 19

20 Supplerende bilag, der ikke er nævnt i listen ovenfor, bliver ikke inddraget i behandlingen. Behandlingsprocedure Behandlingen af ansøgninger om Sapere Aude: DFF-Topforsker sker i to trin: 1. Kort efter ansøgningsfristen indhenter rådet ekstern bedømmelse til hver ansøgning. Derefter bedømmer de faglige råd ansøgningerne med inddragelse af indhentede eksterne bedømmelser og eventuelle partshøringssvar for at indstille udvalgte ansøgningerne til endelig behandling i et tværrådsligt udvalg. Du kan læse mere om praksis for eksterne bedømmelser i afsnit Den endelige behandling foregår i et udvalg med to repræsentanter fra alle de faglige forskningsråd. Som en del af behandlingen i udvalget bliver ansøgeren inviteret til interview i uge 19, Et projekt, der bevilges, vil tidligst have starttidspunkt den 1. juli DFF-Forskningsprojekt 1 Ansøgningsfrister: FKK FNU FSE FSS FTP Udbydes ikke 28. oktober oktober november november 2013 Formål For at fremme kvaliteten af dansk forskning yder DFF støtte til forskningsprojekter inden for en økonomisk ramme på op til kr. ekskl. overhead. Et DFF-Forskningsprojekt 1 er kendetegnet ved en klar og afgrænset problemformulering, hvor forskningsaktiviteterne forventes at være af høj international kvalitet. Om ansøger Ansøger skal have gennemført et postdoc- eller adjunktforløb (eller tilsvarende) eller for læger tilsvarende postgraduat forskningsforløb. Ansøgerens hidtidige resultater vil blive vurderet i relation til vedkommendes karriereforløb (se afsnit 3.3) og i relation til de videnskabelige udfordringer i det ansøgte projekt. Hvis ansøger ikke har formel vejledningskompetence og søger støtte til forskeruddannelse, skal der redegøres for, hvordan vejledningen kan gennemføres, og hvordan den faglige tilknytning til projektet bliver sikret. Om ansøgningen Rådet giver bevillinger til DFF-Forskningsprojekt 1 på maksimalt 3 års varighed med et budget på op til kr. ekskl. overhead. Af hensyn til eventuel ekstern vurdering skal projektbeskrivelse, CV og publikationsliste skrives på engelsk. Rådsspecifikke forhold Hvis du søger FSE om et DFF-Forskningsprojekt 1, hvori der indgår støtte til specifikke ph.d.- og postdocprojekter, ønskes der så vidt muligt oplyst navn på de påtænkte stipendiater. Bevilling til ph.d.-uddannelse gives under forudsætning af, at den påtænkte kandidat indskrives ved en ph.d.-skole. Du skal kort redegøre for den påtænkte rekrutteringsproces ved unavngivne postdocs. Projektbeskrivelse Din projektbeskrivelse må højst være på 7 A4-sider ekskl. referencer, og du skal udarbejde beskrivelsen efter vejledningen i afsnit

E2013 OG F2014 +YDUN OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD

E2013 OG F2014 +YDUN OPSLAG DET FRIE FORSKNINGSRÅD DET FRIE FORSKNINGSRÅD OPSLAG E2013 OG F2014 +YDUN DFF Natur og Univers DFF Samfund og Erhverv DFF Kultur og Kommunikation DFF Teknologi og Produktion DFF Sundhed og Sygdom INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET

Læs mere

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter.

Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Mulighed for postdocstipendier i forskellige programmer og sammenhænge f.eks. integreret i større forskningsprojekter. Individuelle postdocstipendier fra Det Frie Forskningsråd De individuelle postdocstipendier

Læs mere

1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3

1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 OPSLAG E2016 OG F2017 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 Informationsmøder 3 Læsevejledning 3 1.1 Indholdsmæssige ændringer i E2016-F2017 3 1.2 Om Det Frie Forskningsråd 4 1.3 Grænseflader

Læs mere

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9

2. HVORDAN SKAL OPSLAGET LÆSES? 6. 3. HVEM KAN SØGE STØTTE? 8 3.1 Ansøgers kvalifikationer 8 3.2 Særlige forhold for private virksomheder 9 INDHOLD 1. ANSØGNINGER TIL DET FRIE FORSKNINGSRÅD 3 1.1 Væsentlige ændringer i 2011-2012 4 1.2 Ansøgningsfrister 5 1.3 Starttidspunkt for bevilling 5 1.4 Internationalisering 5 2. HVORDAN SKAL OPSLAGET

Læs mere

Det Frie Forskningsråds opslag 2010

Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Hovedansøgningsfrist 1. marts 2010 Det Frie Forskningsråds opslag 2010 Forårsopslaget gælder for perioden 1. januar 2010 til 30. juni 2010 Udgivet af Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- stipendier og 1 postdoc-stipendie med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Vurderingskriterier...

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2015 På Finansloven for 2015 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2016. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017

Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 Ansøgningsvejledning til ph.d.-opslag 2017 På Finansloven for 2017 er der afsat midler til et antal 3-årige ph.d.-stipendier med start 1. januar 2018. Stipendierne opslås inden for uddannelsesforskning

Læs mere

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen

Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Opslag af 4 grønlandsrelaterede PhD-stipendier og 1 Post.doc med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Ansøgningsfrist Ansøgninger Formål og prioriterede områder Vurderingskriterier

Læs mere

Når forundring skaber forandring

Når forundring skaber forandring Uddannelses- og Forskningsudvalget 213-14 FIV Alm.del Bilag 221 Offentligt Når forundring skaber forandring PROFILBROCHURE 1 Det Frie Forskningsråds struktur Det Frie Forskningsråd har siden 24 fungeret

Læs mere

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011

Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Tildelte Ph.d.-grader samt afbrudte Ph.d.-uddannelser, 2011 Alle ph.d.-studerende, der ophører med ph.d.-uddannelsen ved den pågældende institutionen 2011 indberettes til Danmarks Statistik. Afbrydes uddannelsen

Læs mere

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015

Ansøgningsfristen er mandag den 20. april 2015 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Marts 2015 Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2015 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte

Læs mere

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier

Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier Opslag af 3 grønlandsrelaterede ph.d.- eller postdoc-stipendier med vejledning og specifikation af krav til ansøgningen Indhold Stipendierne... 2 Formål og prioriterede områder... 2 Ansøgningsfrist...

Læs mere

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd

Ph.d.-stipendier uden for universiteterne. Det Frie Forskningsråd Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd 1 Ph.d.-stipendier uden for universiteterne Det Frie Forskningsråd Det Frie Forskningsråd (DFF) indkalder ansøgninger om støtte til ph.d.-stipendier

Læs mere

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg

Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Budgetvejledning for ansøgere til Kulturministeriets Forskningsudvalg Generelt om tilskud og budget Der kan søges tilskud til at dække de udgifter, som direkte kan henføres til det søgte projekt, og som

Læs mere

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning)

Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) 14. juni 2011 Opslag 2011, efterår Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) j.nr. 2011-EP2 1. Erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning) Højteknologifonden opslår anden runde af erhvervspostdoc 2011 (pilot-ordning),

Læs mere

Har i forsknings ideen?

Har i forsknings ideen? Det strategiske forskningsråd Har i forsknings ideen? Det Strategiske Forskningsråd investerer over 1 milliard kr. i forskning i 2010 Bioressourcer, fødevarer og andre biologiske produkter EU netværksmidler

Læs mere

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013

Bilag 2.2. Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 Bilag 2.2 Oversigt over bevillinger til Det Naturvidenskabelige Fakultet fra FNU, FSS og FTP Ansøgningsfrister i 2013 2-9-2015 0 Indholdsfortegnelse Samlede bevillinger uddelt fra FNU, FTP og FSS i 2013...

Læs mere

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken?

3. Ph.d.-ordning. 4. Ph.d.-aftaler. 5. Institutionsskift. Ordinært 3-årigt forløb. 4+4 ordningen. 3+5 forsøgsordning. Anden ordning. hvilken? Påbegyndte ph.d.-uddannelser, året 2011 Alle nyindskrivninger af ph.d.-studerende, 2011, indberettes til Danmarks Statistik. Dette gælder også studerende, der starter ph.d.-uddannelsen inden kandidatuddannelsen

Læs mere

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY

TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY TENURE TRACK SCIENCE & TECHNOLOGY Tenure Track ST 2 SCIENCE AND TECHNOLOGY TENURE TRACK Science and Technology Tenure Track ved Aarhus Universitet er et attraktivt karrieretilbud til lovende forskere fra

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2016 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015

VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 VELUX FONDENs humanvidenskabelige satsning Invitation til interessetilkendegivelser vedr. kernegruppeprojekter 2015 Som led i sit almennyttige virke besluttede VELUX FONDEN i 2007 at forøge støttemidlerne

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017

Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 Opslag Region Syddanmarks ph.d.-pulje 2017 22. oktober 2016. Ansøgningsfrister: 1. runde: 15. marts 2017 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 15. januar 2017. 2. runde: 14. september 2017 kl. 24. Ansøgninger

Læs mere

Tal om forskning og innovation 2015 Pengestrømme i Danmarks forsknings- og innovationssystem. Analyse og Evaluering 1/2016

Tal om forskning og innovation 2015 Pengestrømme i Danmarks forsknings- og innovationssystem. Analyse og Evaluering 1/2016 Tal om forskning og innovation 215 Pengestrømme i Danmarks forsknings- og innovationssystem Analyse og Evaluering 1/216 Udgivet af Styrelsen for Forskning og Innovation Bredgade 4 126 København K Telefon:

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Januar 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016.

Der er 4,8 mio. kr. i 2. opslag 2016. Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2016 2. opslag - til støtte af tværgående sundhedsforskning Ansøgningsfrist: 1. december 2016 kl. 24. Ansøgninger kan indsendes fra 1. november 2016. Ansøgning

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 5. august 2014 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2014 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje 6. marts 2014 Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92 33 70 Fax : 33 91 33 88 E-mail : kum@kum.dk Web : www.kum.dk Hermed indkaldes ansøgninger

Læs mere

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges:

Ansøgningsskema. Ansøger: Øvrige medlemmer af den forskergruppe på hvis vegne der søges: Ansøgningsskema Ny Kongensgade 20 1557 København V Telefon 33 69 11 00 E-mail: vos@vos.dk Ansøgningen inkl. dette skema og bilag i alt max. 10 sider sendes som pdf-fil til el@vos.dk senest fredag den 13.

Læs mere

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på:

Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: Opslag Region Syddanmarks Forskningspulje 2015. Ansøgningsfrist: 15. april kl. 24 Ansøgning sker på: http://www.rsyd.dk/wm334219 Formål Region Syddanmarks forskningspulje skal medvirke til etablering af

Læs mere

Bilag om det forskningsfinansierende system 1

Bilag om det forskningsfinansierende system 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI BILAG 3 SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 30. november 2005 Bilag om det forskningsfinansierende

Læs mere

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009

Finansministeriet. Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor. Genopslag 2009 Finansministeriet Strategisk forskning inden for fremtidens lederskab i den offentlige sektor Genopslag 2009 Ansøgningsfrist: Tirsdag den 8. december 2009 Finansministeriet Indhold 1. Introduktion 3 Temaer,

Læs mere

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning

Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Forsknings og innovationsstyrelsen Eliteforskning Karakteristik EliteForsk er igangsat i 2006 af videnskabsministeren som en ramme for tiltag, der har til formål at finde, styrke og pleje nogle af landets

Læs mere

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016:

Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Opslagsprocedure for uddeling af Dansk Dermatologisk Selskabs midler for 1 million kr. i 2016: Dette dokument beskriver opslags- og behandlingsproceduren for ansøgninger til uddeling af 1 Mio. kr. af Dansk

Læs mere

Nyindskrevne ph.d.-studerende

Nyindskrevne ph.d.-studerende Nyindskrevne ph.d.-studerende Universiteterne indberetter alle nyindskrevne ph.d.-studerende til Danmarks Statistik. For at frembringe alle data, som indgår i indberetningen, beder universiteterne i en

Læs mere

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd

Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Senest opdateret: Maj 2015 Ansøgningsbetingelser Generelle retningslinjer for ansøgning om støtte fra Gigtforeningens forskningsråd Nedenfor gennemgås retningslinjerne for ansøgninger om forskningsstøtte

Læs mere

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende.

I centret indgår 3 eller flere professorer/kliniske professorer, et antal lektorer med forskningsopgaver, postdocs og ph.d.-studerende. 25-03-2014 Indkaldelse af interessetilkendegivelser. Pulje til støtte af centre for klinisk excellence i Region Syddanmark 2014. Ansøgningsfrist 3. juni. 2014 kl. 8.00. Ansøgningsskema findes på : http://www.regionsyddanmark.dk/

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen Medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstillinger i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7

1. Indkaldelse af ansøgninger 4. 2. Hvordan skal opslaget læses? 6. 3. Hvem kan søge støtte? 7 Indhold > > 1. Indkaldelse af ansøgninger 4 2. Hvordan skal opslaget læses? 6 3. Hvem kan søge støtte? 7 4. Hvad kan der søges støtte til? 8 4.1 FKK-centre 9 4.2 Forskningsprojekter 11 4.2.1 Kollektive

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, trainee-stipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme

Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme 5. april 2006 J.nr. O-2006-2 Indkaldelse af interessetilkendegivelser til Højteknologifonden vedrørende Højteknologiske platforme Højteknologifonden støtter strategiske satsninger inden for forskning og

Læs mere

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret.

Ophold ved en udenlandsk institution kan indgå som en del af forskningsåret. Forskningsåret Medicinstuderende og tandlægestuderende ved Health på Aarhus Universitet kan søge om indskrivning på forskningsåret, et 1-årig prægraduat forløb i sundhedsvidenskabelig forskning, der afsluttes

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen og ph.d.-graden Bek. nr 114 af 08/03/2002 (Gældende). I medfør af 2, stk. 1, og 11, stk. 2, i lov om universiteter m.fl. (universitetsloven), jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen)

Bekendtgørelse om ph.d.-uddannelsen ved universiteterne og visse kunstneriske uddannelsesinstitutioner (ph.d.-bekendtgørelsen) BEK nr 1039 af 27/08/2013 (Gældende) Udskriftsdato: 10. oktober 2016 Ministerium: Uddannelses- og Forskningsministeriet Journalnummer: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater

Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Notat Interne retningslinjer vedr. udenlandske stipendiater Aarhus Universitets retningslinjer vedr. tildeling af opholdsstipendier, traineestipendier mv. skal sikre en afgrænsning i forhold til ansættelser

Læs mere

Almindelige bestemmelser

Almindelige bestemmelser Kræftens Bekæmpelses Videnskabelige Udvalg (KBVU) Vejledning til ansøgning om støtte til egen rejse under 1 måneds varighed Marts 2015 Bevillingssektionen Strandboulevarden 49 2100 København Ø Telefon

Læs mere

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd

Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Forsknings og Innovationsstyrelsen Det Strategiske Forskningsråd Beskrivelse af tilskudsordning (forskning) Det Strategiske Forskningsråd Karakteristika I 2010 er der i alt afsat ca. 1 mia.kr. til strategisk

Læs mere

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur

Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur 1 Hjerteforeningens nye bevillingsstruktur Soetkin Versteyhe, Forskningskonsulent https://hjerteforeningen.dk/forskning/soeg-stoette-til/ https://www.boernehjertefonden.dk/sygdomsinformation/forskning/ansogning-om-forskningsstotte

Læs mere

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet

Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Ph.d.-skolen ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet Vejledning i forbindelse med bedømmelse og forsvar af ph.d.-afhandling ved ph.d.-skolen, Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Syddansk Universitet Vejledningen

Læs mere

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK)

Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) Retningslinjer for finansiel støtte fra Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) 1 - Formål Nordisk Samarbejdsråd for Kriminologi (NSfK) kan yde finansiel støtte til forskningsprojekter, arbejdsgruppemøder,

Læs mere

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017.

Ansøgningsfristen til uddeling er den 1. september Der er 3,5 mio. kr. i puljen i 2017. Opslag og vejledning Region Sjællands og Region Syddanmarks forskningspulje til støtte af fælles tværgående forskningsprojekter og forskerstillinger, der omhandler forskning vedr. de specialiserede funktioner.

Læs mere

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik

Tabelsamling. Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik Grønlandsrelateret forskning og udvikling Forskningsstatistik 2003-04 Tabelsamling Udgivet af: Dansk Center for Forskningsanalyse Aarhus Universitet Finlandsgade 4 8200 Århus N Tlf.: 8942 2394 Fax: 8942

Læs mere

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond

Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje. under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Vejledning ved ansøgning til Den ordinære Pulje under Region Sjællands Sundhedsvidenskabelige Forskningsfond Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder

Læs mere

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU.

Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. Rekruttering af vækstlag; Forskertalentudvikling ved HEALTH, AU. 1 HVAD DÆKKER DET OVER? Et fælles politik papir Holdningsbearbejdende Medinddrages i vores daglige aktiviteter Inspiration til specifikke

Læs mere

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning

Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Udvalget for Videnskab og Teknologi (2. samling) UVT alm. del - Bilag 166 Offentligt Notat Det Frie Forskningsråds indspil 2008 til kommende finanslove: Sikring af grundlaget for dansk forskning Formål

Læs mere

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008

Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Akademikernes Centralorganisation Sekretariatet Den 11. maj 2006 Forslag til fordeling af forskningsmidler 2007-2008 Regeringens globaliseringsstrategi rummer en række nye initiativer på forskningsområdet

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i i Arbejdsmedicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

LUDVIG & SARA ELSASS FOND

LUDVIG & SARA ELSASS FOND SKEMA 3 Sundhedsvidenskabelige forskningsprojekter LUDVIG & SARA ELSASS FOND LEGATANSØGNING ADMINISTRATION: Elsass Fonden Holmegårdsvej 28, DK-2920 Charlottenlund Tlf.: 39 90 95 65. Ansøgers CPR-nr./ SE-nr.

Læs mere

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017

Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Ansøgere til Kulturministeriets Forskningspulje Hermed indkaldes ansøgninger til Kulturministeriets Forskningsudvalg 2017 Kulturministeriets Forskningsudvalg indkalder ansøgninger om støtte til forskningsaktiviteter.

Læs mere

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet

Vedtægter. for forskerskolen. Danish Cardiovascular Research Academy. (DaCRA) ved. Københavns Universitet. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Vedtægter for forskerskolen Danish Cardiovascular Research Academy (DaCRA) ved Københavns Universitet Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Med deltagelse af De Sundhedsvidenskabelige Fakulteter ved Aarhus

Læs mere

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for.

Vejledning til ansøgning i Videncenter for. Velfærdsledelse. 1. Titel. 2. Ansøgt beløb. 3. Hovedansøger 17/03/11. Videncenter for. Vejledning til ansøgning i Videncenter for Velfærdsledelse Dette er en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet. For yderligere information henvises til www.velfaerdsledelse.dk. Mulige ansøgere opfordres

Læs mere

Pixibog for ph.d. studerende

Pixibog for ph.d. studerende Pixibog for ph.d. studerende Indhold Introduktion Om ph.d. uddannelsen Ph.d. skoler/ vejledning på universiteterne Ph.d. opstart Lovgivning Ansættelse Løn Ferieregler Barselsregler Referencehåndteringsprogrammer

Læs mere

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden

Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Generelle vilkår for forskningsbevilling fra Hørslev-Fonden Disse generelle vilkår for forskningsbevilling (herefter "generelle bevillingsvilkår") er gældende for Hørslev-Fondens tildeling af bevillinger

Læs mere

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter.

Stipendier efterår Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet Stipendier efterår 2009 Et antal stillinger som lønnet ph.d.-stipendiat er ledige til besættelse pr. 1. januar 2010 eller snarest herefter. Nedenfor er nævnt de typer

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Adgang til det elektroniske ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D.

PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. PH.D. EN KARRIEREVEJ FOR SYGEPLEJERSKER? BENTE APPEL ESBENSEN FORSKNINGSLEDER OG LEKTOR, SYGEPLEJERSKE, CAND. CUR., PH.D. 1 AGENDA Ph.d. uddannelsen hvad er en ph.d.? hvordan får man tildelt en ph.d. grad?

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om:

Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Aftale mellem regeringen, Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre om: Fordeling af globaliseringsreserven til forskning og udvikling 2011-2012 28. oktober 2010 Aftale om fordeling

Læs mere

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter

Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Vejledning i forbindelse med forskningsprojekter Dette notat er et forsøg på at lave en (stikordsagtig) vejledning i forbindelse med ansøgninger om forskningsprojekter. Tanken er at vejledningen skal dække

Læs mere

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin

Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin Vejledning om ansøgning til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Almen medicin I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til introduktionsstilling i speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet

Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet D E T H U M A N I S T I S K E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Retningslinjer for bedømmelser af ph.d.-afhandlinger ved Det Humanistiske Fakultet 1. Bedømmelsesudvalgets sammensætning

Læs mere

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning

Ansøgning om et Oticonstipendium. Telefonnr.: Beskrivelse af specialeprojektet vedlægges som bilag. B. Nuværende studieretning SYDDANSK UNIVERSITET Det Naturvidenskabelige Fakultet Sidst. redigeret 07.10.08 lpo Ansøgning om et Oticonstipendium Navn: Adresse: Cpr.nr.: Telefonnr.: E-mail: Specialeprojektets titel: Beskrivelse af

Læs mere

Opslag om forskningsprojekter:

Opslag om forskningsprojekter: Forsvarsakademiets Bedømmelsesudvalg Opslag 2015 Opslag om forskningsprojekter: Cybersikkerhed og IKT-infrastruktur, som understøtter samfundsvigtige funktioner Ansøgningsfrist: Mandag den 02.03.2015 kl.16.00

Læs mere

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl

Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl Copenhagen Health Science Partners: Etablering af Clinical Academic Groups (CAG) Ansøgningsfrist den 1. marts 2017 kl. 12.00. Copenhagen Health Science Partners (CHSP) er etableret som en ny fælles organisation

Læs mere

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET

K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T ET D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T REG L E R V E D R Ø R E N D E F O R S K N I N G S - B E V I L L I N G E R O G D E L E S T I L

Læs mere

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access

Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis D. 01.07.2010. Høring over Open Access Forsknings- og Innovationsstyrelsen Bredgade 40 1260 København K Att.: Grete M. Kladakis J.NR.: 2009-1-0280 Ref.: mv D. 01.07.2010 Høring over Open Access Professionshøjskolernes Rektorkollegium University

Læs mere

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP

Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Beskrivelse af DTU s stillings- og karrierestruktur for VIP Personalestyrelsens stillingsstruktur og stillingsstruktur - DTU Diplom giver en udførlig beskrivelse af de enkelte stillinger, inklusive stillingsindhold

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2018, 1. runde Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilke forsøgsprojekter kan få tilskud?...

Læs mere

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje

Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Ansøgningsskema til Regionernes Medicinpulje Baggrund Danske Regioners bestyrelse har etableret en uafhængig forskningspulje på medicinområdet. Puljens størrelse er 22 mio. kr. i 2015 og ansøgningsfristen

Læs mere

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark

Model for postdoc ansættelser i Psykiatrien i Region Syddanmark Område: Administrationen Afdeling: Planlægning Journal nr.: Dato: 20.februar 2015 Udarbejdet af: Anja Reilev/ Claus Færch E-mail: Anja.Reilev@rsyd.dk/ Claus.Faerch@rsyd.dk Model for postdoc ansættelser

Læs mere

Protokollat om ph.d.-stipendiater

Protokollat om ph.d.-stipendiater Bilag 5 Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette bilag indeholder: I. Protokollat om ph.d.-stipendiater Dette protokollat omfatter ph.d.-studerende med kandidatgrad, som i forbindelse med indskrivning ved

Læs mere

Kommunepuljen i Circularity City (CC)

Kommunepuljen i Circularity City (CC) Ansøgningsvejledning Kommunepuljen Circularity City Kommunepuljen i Circularity City (CC) Kommunepuljen er en pulje i projektet Circularity City, der gør det muligt for kommuner at ansøge om penge til

Læs mere

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l.

Det forventes at den samlede ansøgning indeholder følgende dokumentation: Opdateret curriculum vitae Kopi af eksamensbevis e.l. Krav til dokumentation ved ansøgning til stillinger på Copenhagen Business School (CBS) Indholdsfortegnelse Indledning... 1 Særligt for TAP (teknisk administrativt personale) stillinger... 1 Ansøgning...

Læs mere

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår

Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Turismeudviklingspuljen (TUP) Rammebetingelser og vilkår Hvordan du søger midler? Den følgende beskrivelse har til formål at forklare lidt om Turismeudviklingspuljen, hvem der kan søge, og hvordan søgningen

Læs mere

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016.

BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION. Revideret maj 2016. BESTEMMELSE FOR FAK FORSKNINGSPUBLIKATION Revideret maj 2016. Ref.: a. FAKPUB DE.990-1 Forsvarsakademiets forskningsstrategi b. Vejledning vedrørende FAK eksterne digitale magasin, bilag 2 til FAKDIR 340-1

Læs mere

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013

Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 Finansiering fra SDC sekretariatet 2013 SDC-sekretariatet kompenserer de danske universiteter for udsendelse af fastansat videnskabeligt personale (VIP) samt ph.d.-studerende ansat ved danske universiteter

Læs mere

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi

Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi Vejledning om ansøgning til hoveduddannelsesforløb i speciallægeuddannelsen i Plastikkirurgi I denne vejledning uddybes og præciseres ansøgningen til hoveduddannelsesforløb speciallægeuddannelsen i Videreuddannelsesregion

Læs mere

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen

Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem. Folkeskoledonationen Vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem Folkeskoledonationen 2017 Det følgende er en vejledning til A.P. Møller Fondens ansøgningssystem for Folkeskoledonationen. Fonden opslår specifikke ansøgningskriterier

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FOR FORÅRET 2016 Til alle interesserede, Professionshøjskolerne

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING

PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING PRÆKVALIFICERINGSFORLØB FOR LÆRINGSLØFT 2020 KONSORTIETS PH.D. ANSØGNINGER TIL RÅDET FOR UDDANNELSESFORSKNING FORELØBIG BESKRIVELSE AF ANSØGNINGSFORLØBET FREM MOD ANSØGNINGSFRISTEN PRIMO JUNI 2017 Til

Læs mere

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse

Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse Kontrakt for samarbejde om forskningsprojekt og PhD-uddannelse mellem Institut for Psykologi, Københavns Universitet og Døgnkontakten for Børn og unge, Socialforvaltningen, Københavns Kommune og Projektkontoret,

Læs mere

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet

Open access. Open Access på Aarhus Universitet. Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet Open access Gør dine publikationer mere synlige og tilgængelige på nettet 2 (OA) spiller en vigtig rolle, hvis du ønsker at gøre dine videnskabelige publikationer mere synlige og tilgængelige online handler

Læs mere

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020

Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Visioner og strategier for forskning i klinisk sygepleje i Hjertecentret mod 2020 Hjertecentrets forskningsstrategi for klinisk sygepleje har til formål at understøtte realiseringen af regionens og Rigshospitalets

Læs mere

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem

Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Vejledning til Region Sjællands elektroniske ansøgningssystem Elektronisk ansøgningsskema Du skal benytte fondens elektroniske ansøgningsskema, som du finder via linket https://x.regionsjaelland.dk/sites/afp.

Læs mere

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12.

Skema 2, der beskriver og begrunder kommunens ønske om at deltage i projektet må højst fylde 8 sider med punkt 12. N O T A T Vejledning til ansøgningsskema om projektstøtte til satspuljen Styrket indsats i svangreomsorgen for udsatte gravide Hvilke oplysninger skal ansøgningen indeholde? Ansøgningsskema (skema 1),

Læs mere

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis

Vejledning om udfyldelse af ansøgningsskema om støtte fra Fonden for Faglig Udvikling af Speciallægepraksis FONDEN FOR FAGLIG UDVIKLING AF SPECIALLÆGE- PRAKSIS c/o Regionernes Lønnings- og Takstnævn Dampfærgevej 22, Postboks 2593, 2100 København Ø Telefon 35 29 81 00, Telefax 35 29 83 21 Vejledning om udfyldelse

Læs mere

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014

Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Politik for anvendelse af dansk og engelsk som arbejdssprog ved Syddansk Universitet Januar 2014 Syddansk Universitet er et internationalt orienteret universitet, som ønsker at tiltrække og fastholde såvel

Læs mere

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte

Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Vejledning til ansøgning om forskningsstøtte Visioner Scleroseforeningens Forskningsudvalgs fordeling af midler muliggør opbygning, udvikling og opretholdelse af forskningsmiljøer og sklerosebehandling

Læs mere

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed.

Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i. i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og -tvvirksomhed. Radio- og tv-nævnet Efteråret 2015 rtv@kulturstyrelsen.dk Ansøgningsvejledning til støtte til uddannelsesaktiviteter i forbindelse med ikkekommerciel lokalradio- og tvvirksomhed (uddannelsespuljen) Baggrund

Læs mere