HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HR-målingen 2. runde. Forsvarskommandoen. Rapport November 2013"

Transkript

1 HR-målingen 2. runde Forsvarskommandoen Rapport November 2013

2 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 HR-forhold Side 27 Metode Side 29 2

3 Sammenfatning: Medarbejdertilfredshed, motivation og fastholdelse Denne rapport præsenterer resultaterne af 2. runde af HR-målingen om medarbejdertilfredsheden, motivationen og fastholdelsen blandt Forsvarets medarbejdere. De vigtigste resultater fra undersøgelsen er: 3 ud af 4 medarbejdere i Forsvaret (74%) er alt i alt tilfredse med deres job i Forsvaret. Dette er lavere end i 1. runde, hvor 81% af medarbejderne var tilfredse. 3 ud af 5 medarbejdere i Forsvaret (58%) føler sig motiverede i deres arbejde. Her er der ligeledes sket et fald i forhold til 1. runde, hvor 62% følte sig motiverede. 2 ud af 3 af Forsvarets medarbejdere (69%) ønsker at blive i Forsvaret de næste to år, mens hver sjette medarbejder (17%) aktuelt søger andre jobs. Også her er resultaterne dårligere end i 1. runde, hvor 74% ønskede at blive i Forsvaret og 14% aktuelt søgte job udenfor Forsvaret. Den samlede score for den sociale kapital blandt Forsvarets ansatte er steget fra 10,1 i 1. runde til 10,2 i 2. runde. Stigningen er dog så lille, at den er indenfor den statistiske usikkerhed, hvorfor man i statistisk henseende ikke kan tale om en stigning. Niveauet for den sociale kapital blandt medarbejderne i Forsvaret er det samme som gennemsnittet for Danmark. Vi har lavet en række statistiske analyser der viser, hvad der påvirker tilfredsheden, motivationen og fastholdelsen og dermed, om tilfredsheden med indsatsområderne svarer til, hvor vigtigt det enkelte emne er for Forsvarets medarbejdere (prioriteringskort). Disse analyser viser blandt andet: Når man sammenholder tilfredshed og betydning ligger en række områder i feltet tilstrækkelig i prioriteringskortet, både når det gælder tilfredshed, motivation og fastholdelse. Her er tilfredsheden mindst på højde med det, betydningen tilsiger, og kunne være lavere uden alvorlige konsekvenser. Tilfredsheden med lønnen er generelt lav. Lønnen har dog kun lav betydning for såvel tilfredshed som fastholdelse (og ingen påvirkning af motivationen). Derfor er lønnen placeret i feltet monitorer, hvor der på trods af den lave tilfredshed ikke er brug for handling, selv om udviklingen bør følges. Tilfredsheden med arbejdsopgaverne er afgørende for den samlede arbejdstilfredshed, motivationen og fastholdelsen. Det er derfor positivt, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er tilsvarende høj, og arbejdsopgaverne placeres derfor i feltet bevar i prioriteringskortet. Forsvarets omdømme placerer sig som den eneste faktor i feltet Prioriter i forbindelse med fastholdelse. Det er samme placering som i 1. runde. Oplevelsen af Forsvarets omdømme er dog blevet bedre siden 1. runde, men faktoren placerer sig stadig i feltet Prioriter og det er derfor fortsat vigtigt at ændre på oplevelsen af Forsvarets omdømme. I rapporten kommenteres der kun på forskelle, der er statistisk sikre. Hvis der er sket en ændring fra 1. til 2. runde, og denne ikke er statistisk sikker, anvendes udtrykket at den er indenfor den statistiske usikkerhed. 3

4 OVERORDNEDE RESULTATER Dette kapitel indeholder resultater fra undersøgelsens overordnede spørgsmål, herunder de samlede resultater for tilfredshed, motivation og fastholdelse. 4

5 Overordnede resultater Tilfredshed, motivation og fastholdelse Tilfredshed: Tre fjerdedele (74%) af Forsvarets medarbejdere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job som helhed. Lidt over hver tiende (11%) er utilfredse eller meget utilfredse. Det er et fald i Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? 74% 81% tilfredsheden fra 1. til 2. runde. Motivation: 3 ud af 5 (58%) føler sig i høj grad eller i meget høj grad motiverede i deres arbejde mens 13% i ringe grad eller i meget ringe grad føler sig motiverede. De resterende 29% svarer, at de i nogen grad føler sig motiverede. Andelen der i høj eller meget høj grad er motiverede i deres arbejde er faldet fra 1. til 2. runde. I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret de næste to år? 58% 62% 69% 74% Fastholdelse: Figuren viser, at to tredjedele (69%) af Forsvarets medarbejdere i høj eller meget høj grad ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Hver sjette (17%) af medarbejderne søger aktuelt andre jobs udenfor Forsvaret. Begge disse resultater viser en lavere fastholdelsesgrad end i 1. runde. Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? 17% 14% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. runde 1. runde Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 5

6 Emnespecifikke resultater Disse er jobindhold, faglig udvikling, løn, kollegiale forhold, information, omdømme, arbejdsmængde, konflikter, internationale operationer, nærmeste leder, myndighedernes overordnede ledelse. I undersøgelsen er der spurgt ind til en række forskellige emner. I figuren til højre ses svarene på de overordnede spørgsmål under hvert emne. Figuren viser, at tilfredsheden med kolleger er højest (89%) efterfulgt af tilfredsheden med arbejdsopgaver (77%), internationale operationer (68%), arbejdsmængden (64%) og nærmeste leder (64%) Lavest er tilfredsheden med lønnen (14%), oplevelsen af Forsvarets omdømme (34%) og tilfredsheden med konflikthåndtering (38%). Tilfredsheden med de internationale operationer, faglig udvikling, information og løn er faldet siden 1. runde. Tilfredsheden med nærmeste leder og Forsvarets omdømme er steget siden 1. runde. Senere i rapporten vises de specifikke resultater under hvert emne. Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med internationale operationer Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med løn 14% 20% 38% 36% 34% 31% 50% 50% 46% 51% 64% 66% 64% 57% 68% 75% 61% 66% 77% 79% 89% 89% 0% 20% 40% 60% 80% 100% 2. runde 1. runde Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet om internationale operationer er der (modsat i 1. runde) kun medtaget svar fra personer, som mener at det har været relevant at besvare spørgsmålet. Senere i rapporten sammenlignes resultaterne for Forsvaret med resultater for offentligt ansatte generelt. 6

7 Social kapital Består af spørgsmål om arbejdsopgaver, konflikthåndtering, udmeldinger og tillid fra myndighedernes overordnede ledelse. Skalaen for landsgennemsnittet er: 0-8 point: Meget lav social kapital 8,1-10,1 point: Lidt under gennemsnittet for Danmark 10,2 point: Gennemsnittet for Danmark 10,3-12,3 point: Lidt over gennemsnittet for Danmark 12,4-16 point: Meget høj social kapital Kilde: Arbejdsmiljørådet 2005 I figuren til højre ses de spørgsmål i undersøgelsen, der omhandler social kapital. Der er en fremgang siden 1. runde på spørgsmålet om, hvorvidt konflikter bliver løst retfærdigt. Ændringerne i resultaterne for de resterende spørgsmål er indenfor den statistiske usikkerhed. Når der arbejdes med social kapital via disse fire spørgsmål kan der udregnes en score mellem 0 og 16 point. Scoren viser, ved en sammenligning med landsgennemsnittet, om der er høj eller lav social kapital på arbejdspladsen. Forsvarets score er 10,2 hvilket er på niveau med gennemsnittet for Danmark. Scoren i 1. runde var 10,1. Forskellen mellem 1. og 2. runde er dog indenfor den statistiske usikkerhed. Undersøgelse der blev gennemført blandt offentligt ansatte samtidig med 1. runde viste, at den sociale kapital blandt offentligt ansatte er 10,4. Hvor ofte bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? I hvor høj grad synes du konflikter bliver løst på en retfærdig måde på din arbejdsplads? Hvor ofte kan man stole på de udmeldinger, der kommer fra den overordnede ledelse i din myndighed? I hvor høj grad føler du, at den overordnede ledelse i din myndighed stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 28% 35% 57% 0% 20% 40% 60% 2. runde 1. runde 59% 61% 59% 69% 68% Note: Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmål angående hyppighed afrapporteres andelen, som svarer ofte eller altid. 7

8 PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE Dette kapitel indeholder resultater fra en række statistiske analyser. Der er gennemført statistiske analyser af, hvad der har betydning for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Derudover er der gennemført handlingsanvisende analyser af, hvad der har betydning for hvert af emnerne i undersøgelsen. 8

9 Lille betydning Forklaring af prioritetskortet Hvilke faktorer er kritiske for tilfredshed, motivation og fastholdelse? Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed: Høj Betydning: Lille Tilfredshed: Høj Betydning: Stor Bevar Prioritetskortet organiserer resultaterne af medarbejderundersøgelsen i fire bokse efter hvor tilfredse medarbejderne er med de enkelte parametre, og efter deres betydning for de overordnede mål. Tilfredsheden med elementer i dette felt er tilstrækkelig høj. Derfor vil et fald være uden betydning for det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Lille Elementer i dette felt kan med fordel monitoreres og opprioriteres, hvis deres betydning stiger. Monitorer Tilfredsheden med elementer i dette felt bør bevares, da et fald i tilfredsheden vil medføre et fald i det samlede resultat. Tilfredshed: Lav Betydning: Stor En stigning i tilfredsheden med elementer i dette felt forventes at medvirke til en forbedring i det samlede resultat, hvorfor de bør prioriteres. Prioriter Stor betydning Her er tilfredshed defineret som andelen der svarer positivt i forhold til tilfredshed med de enkelte parametre, mens betydningen er bestemt på baggrund af resultaterne fra regressionsanalyserne. Elementer i boksene til venstre har lille betydning for det overordnede mål, mens elementer i boksene til højre har en større indflydelse herpå. Den forventede effekt af en stigning eller et fald for de enkelte bokse er beskrevet til venstre. Prioritetskortene vises for tilfredshed, motivation og fastholdelse. Lav tilfredshed

10 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Figuren til højre viser resultatet af en regressionsanalyse. I analysen er alle de specifikke faktorer analyseret i forhold til den overordnede tilfredshed. Analysen viser, at arbejdsopgaverne har størst betydning for medarbejdernes tilfredshed med deres job: Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere tilfreds er man generelt med sit job. Næststørst betydning har arbejdsmængden, myndighedens overordnede ledelse og Forsvarets omdømme. Mindre betydning har tilfredsheden med den nærmeste leder, forholdet til kolleger og løn. En række faktorer viser sig dog ingen betydning at have for tilfredsheden. Det drejer sig om: Tilfredshed med konflikthåndtering Tilfredshed med internationale operationer Det ses, at resultatet i 2. runde er forskelligt fra 1. runde, hvor tilfredshed med kolleger og faglig udvikling havde meget større betydning. Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med information Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med forhold til kolleger Resultat i 1. runde: 1. Tilfredshed med arbejdsopgaver 2. Tilfredshed med forhold til kolleger 3. Tilfredshed med faglig udvikling 4. Tilfredshed med arbejdsmængde 5. Tilfredshed med løn 6. Tilfredshed med internationale operationer 7. Tilfredshed med den overordnede ledelse i myndigheden (Forklaringskraft (R 2 ): 36,4%) Tilfredshed med løn,02,05,04,11,11,10,15,17,26,00,05,10,15,20,25,30 Forklaringskraft (R 2 ): 48,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. 10

11 Hvad påvirker medarbejdernes tilfredshed? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med nærmeste leder Monitorer Tilfredshed med information Tilfredshed med løn Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Oplevelse af Forsvarets omdømme Lille betydning for samlet tilfredshed Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med arbejdsmængden Bevar Prioriter Stor betydning for samlet tilfredshed Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om tilfredshed i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Figuren viser, som figuren på forrige slide, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne har klart størst betydning for tilfredsheden. Men figuren viser også, at tilfredsheden med arbejdsopgaverne er relativt høj. Forsvaret bør derfor bevare den høje tilfredshed med arbejdsopgaverne. Ligeledes har tilfredsheden med arbejdsmængden stor betydning, og også her er tilfredsheden relativt høj. Tilstrækkelig: På fire faktorer er tilfredsheden relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for tilfredsheden. Her står tilfredsheden mål med betydningen og der er derfor ikke behov for en indsats. Monitorer: Selvom tilfredsheden med information, oplevelsen af Forsvarets omdømme samt tilfredshed med løn er relativt lav, har disse ikke særlig stor betydning for den overordnede tilfredshed. For disse faktorer er der ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. 11

12 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? I regressionsanalysen der er afrapporteret i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes motivation. Det ses, at arbejdsopgaverne har størst betydning for motivationen. Jo mere tilfreds man er med sine arbejdsopgaver, jo mere motiveret er man. Den faglige udvikling og den overordnede ledelse i myndigheden har næststørst og tredjestørst betydning. Både arbejdsopgaver og den overordnede ledelse i myndigheden har altså både stor betydning for tilfredshed og motivation. Mindre betydning for motivationen har oplevelsen af Forsvarets omdømme samt tilfredsheden med information. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for motivationen. Det drejer sig om: Tilfredshed med lønnen (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfredshed med forholdet til kolleger (som har betydning for tilfredsheden, men ikke motivationen). Tilfreds med konflikthåndtering (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Tilfredshed med internationale operationer (som heller ikke har betydning for tilfredsheden). Også her ses det, at betydningen af forholdet til kolleger har ændret sig fra 1. runde. I 1. runde havde det næststørst betydning, mens det ingen betydning har i 2. runde. Resultat i 1. runde: 1. Tilfredshed med arbejdsopgaver 2. Tilfredshed med forhold til kolleger 3. Tilfredshed med faglig udvikling 4. Tilfredshed med information 5. Tilfredshed med internationale opgaver 6. Oplevelse af Forsvarets omdømme 7. Tilfredshed med nærmeste leder (Forklaringskraft (R 2 ): 44,2%) Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med information,05,10,10,09,13,15 Forklaringskraft (R 2) : 48,6%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,32,00,05,10,15,20,25,30,35 12

13 Hvad påvirker medarbejdernes motivation? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med information Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med arbejdsopgaver Bevar Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om motivation i forhold til, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Ligesom i analysen af tilfredshed viser denne analyse, at Forsvaret bør bevare tilfredsheden med arbejdsopgaverne, fordi de har stor betydning for medarbejdernes motivation. Tilstrækkelig: Ligesom i analysen af tilfredshed ses det, at tilfredsheden på tre faktorer er relativt høj, men disse faktorer har kun moderat betydning for motivationen. Der er derfor ikke behov for en indsats for disse faktorer. Monitorer: Selvom oplevelsen af Forsvarets omdømme er relativt dårlig, viser figuren at den har meget lille betydning for motivationen. Det samme ses for tilfredsheden med myndighedens overordnede ledelse samt for tilfredshed med information, hvor tilfredsheden dog er lidt højere. Her er der derfor ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Ingen faktorer placerer sig i denne kategori. Monitorer Lille betydning for motivation Prioriter Stor betydning for motivation 13

14 Hvad påvirker fastholdelsen? I regressionsanalysen der er afrapporteret i figuren til højre, er de specifikke faktorer i undersøgelsen analyseret i forhold til medarbejdernes fastholdelse, dvs. om medarbejderne ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. På længere sigt kan der gennemføres analyser på den reelle afgang, hvilket forventes at give et endnu bedre billede af, hvad der påvirker fastholdelsen. Figuren viser, at tilfredsheden med den faglige udvikling har størst betydning for fastholdelsen. Dvs. at jo mere tilfreds man er med sin faglige udvikling, jo mere ønsker man at blive i Forsvaret de næste to år. Derefter kommer tilfredshed med arbejdsopgaverne. Tredjestørst betydning har det, at man oplever, at Forsvaret har et godt omdømme. Mindst betydning har tilfredshed med konflikthåndtering og arbejdsmængde. Arbejdsmængde havde stor betydning for tilfredshed og moderat betydning for motivation, men altså relativt lille betydning for fastholdelse. En række faktorer viser sig ingen betydning at have for fastholdelsen. Det drejer sig om: Tilfredshed med forholdet til kolleger. Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med internationale operationer. Her er der ikke sket voldsomme ændringer siden 1. runde, idet arbejdsopgaver, omdømme og faglig udvikling stadig er de tre faktorer, der har størst betydning. Resultat i 1. runde: 1. Tilfredshed med arbejdsopgaver 2. Oplevelse af Forsvarets omdømme 3. Tilfredshed med faglig udvikling 4. Tilfredshed med løn 5. Tilfredshed med internationale operationer 6. Tilfredshed med forhold til kolleger (Forklaringskraft (R 2 ): 23,4%) Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med arbejdsopgaver Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med information Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Tilfredshed med løn Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med konflikthåndtering,05,05,08,07,10,11,15,17,00,05,10,15,20 Forklaringskraft (R 2) : 27,5%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. 14

15 Hvad påvirker fastholdelsen? Lav tilfredshed Høj tilfredshed Tilstrækkelig Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med konflikthåndtering Monitorer Tilfredshed med løn Tilfredshed med myndighedens overordnede ledelse Lille betydning for motivation Tilfredshed med information Oplevelse af Forsvarets omdømme Tilfredshed med arbejdsopgaver Bevar Tilfredshed med faglige udvikling Prioriter Stor betydning for motivation Figuren til venstre viser resultatet af regressionsanalysen om fastholdelse i sammenhæng med, hvordan Forsvarets medarbejdere svarer på de enkelte spørgsmål. Bevar: Som i analyserne af tilfredshed og motivation ses det også her, at Forsvaret bør bevare medarbejdernes tilfredshed med arbejdsopgaverne for at fastholde dem. Derudover bør tilfredsheden med den faglige udvikling bevares. Tilstrækkelig: Tilfredsheden med arbejdsmængde, den overordnede ledelse i myndigheden samt information er høj men har kun lille betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke behov for en indsats her. Monitorer: Tilfredsheden med lønnen og konflikthåndtering er relativt lav, men den har ikke så stor betydning for fastholdelsen. Der er derfor ikke brug for en større indsats, men det er vigtigt at følge udviklingen. Prioriter: Oplevelsen af Forsvarets omdømme placerer sig i feltet Prioriter. Oplevelsen af Forsvarets omdømme har relativt stor betydning for fastholdelsen, men medarbejderne oplever ikke, at Forsvaret har et godt omdømme. Det er vigtigt at prioritere at ændre på denne opfattelse, fordi det har negativ betydning for fastholdelsen. 15

16 Handlingsanvisende analyser: Arbejdsopgaver og faglig udvikling De handlingsanvisende analyser viser, hvad der har betydning for hver af de 11 overordnede temaer i undersøgelsen. I figurerne til højre ses hvad der har betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaver og tilfredsheden med den faglige udvikling. ARBEJDSOPGAVERNE Mulighederne for at udnytte sine evner i praksis har klart størst betydning for tilfredsheden med arbejdsopgaverne. Langt mindre betydning har det, at arbejdsopgaverne fordeles retfærdigt og at arbejdsopgavernes formål og definition er klare. Tilfredsheden er lavest med netop mulighederne for at udnytte evnerne i praksis, hvorfor Forsvaret bør have fokus på dette. Andelen der svarer positivt på, at de forstår formålet med deres arbejdsopgaver, er faldet siden 1. runde. Ændringerne i de resterende andele af positive svar er indenfor den statistiske usikkerhed. FAGLIG UDVIKLING Det har størst betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling, at medarbejderne har mulighed for at lære nyt gennem deres arbejde, men kun 48% af medarbejderne svarer, at de i høj eller meget høj grad har mulighed for dette. Også uddannelse i forhold til at løse nuværende opgaver, nærmeste leders engagement i faglig udvikling, at have gode fremtidsmuligheder samt uddannelse ift. videre karriere har betydning for tilfredsheden med den faglige udvikling. Lavest er andelen af positive svar ifm. nærmeste leders engagement i den faglige udvikling (32%), hvorfor dette bør have fokus. Andelen af positive svar mht. om man har gode fremtidsmuligheder, er faldet siden 1. runde. Nærmeste leders engagement i faglig udvikling er steget siden 1. runde. Ændringerne i de resterende andele af positive svar er indenfor den statistiske usikkerhed. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsopgaver? Muligheder for at udnytte evner i praksis Klar definition af arbejdsopgaver Retfærdig fordeling af arbejdsopgaver Forståelse af formålet med arbejdsopgaver,12,11,15,49,00,10,20,30,40,50,60 Forklaringskraft (R 2) : 47,2%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredsheden med den faglig udvikling? Mulighed for at lære nyt gennem arbejde Uddannelse ift. at løse nuværende opgaver Nærmeste leders engagement i faglig udvikling Gode fremtidsmuligheder Uddannelse ift. videre karriere,14,13,16,21,26,00,05,10,15,20,25,30 Forklaringskraft (R 2) : 43,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 61% (62%) 84% (84%) 69% (68%) 85% (88%) Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 48% (51%) 64 % (62%) 32% (27%) 43% (51%) 40% (42%) 16

17 Handlingsanvisende analyser: Ledelse NÆRMESTE LEDER Det har størst betydning for tilfredsheden med den nærmeste leder, at medarbejderne får den nødvendige støtte. Det mener 55% af medarbejderne, at de altid eller ofte gør. Det har ligeledes betydning, at den nærmeste leder har gode faglige kompetencer i forhold til opgaveløsningen og at få ris og ros fra den nærmeste leder. På disse parametre er andelen af positive svar henholdsvis 58% og 43%. Både andelen af positive svar om nærmeste leders faglige kompetencer samt ris og ros er steget siden 1. runde. Ændringen i andelen af positive svar på, om man får nødvendig støtte fra sin leder, er indenfor den statistiske usikkerhed. MYNDIGHEDERNES OVERORDNEDE LEDELSE Det har størst betydning for tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse, at man kan stole på de udmeldinger der kommer derfra. Det mener 57% af medarbejderne, at man altid eller ofte kan. Samspillet mellem nærmeste leder og myndighedernes øverste ledelse har ligeledes betydning, men kun 40% af medarbejderne synes at dette samspil i meget høj eller høj grad er til stede. Det har ligeledes betydning, at myndighedernes overordnede ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde. 61% af medarbejderne føler i meget høj eller høj grad, at det er tilfældet. Hvad påvirker tilfredsheden med den nærmeste leder? Nødvendig støtte fra leder Nærmeste leders faglige kompetencer Ris og ros for arbejde Forklaringskraft (R 2) : 56,5%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Forklaringskraft (R 2) : 55,7%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 55% (53%) 58% (53%) 43% (38%) Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 57% (59%) 40% (40%) 61% (59%) Alle ændringerne i andelene af positive svar er indenfor den statistiske usikkerhed. 17,25,23,38,00,10,20,30,40 Hvad påvirker tilfredsheden med myndighedernes overordnede ledelse? Man kan stole på udmeldinger fra myndigheds øverste ledelse Der er samspil mellem nærmeste leder og myndigheds øverste ledelse Myndigheds øverste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde,24,24,40,00,10,20,30,40,50

18 Handlingsanvisende analyser: Information og omdømme INFORMATION OMDØMME Det har størst betydning for tilfredsheden med den information der er til rådighed, at de interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for. 25% af medarbejderne svarer, at de interne kommunikationskanaler i høj eller meget høj grad giver dem den viden, de har brug for. Det har ligeledes betydning at have information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid, men kun 18% af medarbejderne svarer, at dette er tilfældet. Siden 1. runde er der sket en stigning i andelen af medarbejderne der mener, at de får information om vigtige beslutninger og fremtidsplaner i god tid. Ændringen i andelen af positive svar om interne kommunikationskanaler er indenfor den statistiske usikkerhed. Medarbejderne er desuden spurgt, fra hvilke interne kanaler de får deres information. Det har her været muligt at sætte mere end ét kryds. Flest medarbejdere får information fra følgende kilder: Deres leder (77%), Mails (72%), Uformel snak med kolleger (68%), Intranet (65%), Forsvarsavisen (65%), Nyhedsbreve (47%), forsvaret.dk (46%). Der er sammenhæng mellem oplevelsen af Forsvarets omdømme og hvorvidt medarbejderne synes, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme. Jo mere medarbejderne mener, at Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme, jo bedre oplever de at Forsvarets omdømme er. Derudover har det betydning at det der bliver fortalt om Forsvaret i samfundet stemmer overens med det billede de som medarbejdere har af Forsvaret. Kun 13% af medarbejderne mener dog, at det er tilfældet. Derudover har det betydning at Forsvaret kommunikerer så det er til at forstå og kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden. Relativt få medarbejdere (13-28%) er dog enige i de fire udsagn om omdømme. Hvad påvirker tilfredshed med information? Interne kommunikationskanaler giver den viden, der er brug for Information om vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner gives i god tid,30 Forklaringskraft (R 2) : 45,8%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Forklaringskraft (R 2) : 25,6%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,43,00,10,20,30,40,50 Hvad påvirker oplevelsen af Forsvarets omdømme? Forsvaret gør nok for at sikre et godt omdømme Overensstemmelse mellem mediedækning og eget billede af Forsvaret Forsvaret kommunikerer, så det er til at forstå Forsvaret kommunikerer så åbent som muligt til offentligheden,09,09,15,31,00,05,10,15,20,25,30,35 Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 25% (27%) 18% (13%) Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 23% (-) 13% (13%) 28% (-) 24% (-) 18

19 Handlingsanvisende analyser: Løn, arbejdsmængde og internationale operationer LØN Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med lønnen og hvorvidt medarbejderne mener, at lønnen er tilfredsstillende ift. hvor man kunne og gerne ville arbejde. Det mener kun 14%, at den er. Derudover har det betydning at processen for lønforhandling er retfærdig på arbejdspladsen. Det mener kun 9%, at den er. Hvad påvirker tilfredshed med løn? Tilfredsstillende løn ift. hvor man kunne og ville arbejde Retfærdig lønforhandling,17,67 Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 14% (-) 9% (9%) ARBEJDSMÆNGDE Analysen om arbejdsmængde viser, at det har betydning for tilfredsheden med arbejdsmængden i jobbet, om medarbejderne har været stressede de sidste 2 uger. 20% svarer at de altid eller ofte i løbet af de seneste 2 uger har været stressede. Denne ændring er indenfor den statistiske usikkerhed. Modsat i 1. runde har det ikke betydning, om arbejdet går ud over privatlivet. INTERNATIONALE OPERATIONER* Der er sammenhæng mellem tilfredsheden med de internationale operationer som en del af arbejdet i Forsvaret og hvorvidt man havde en opfattelse af, at ens enhed var i stand til at løse sine opgaver under udsendelsen. 44% af medarbejderne mener, at det er tilfældet. Det har også betydning, om man synes det er muligt at få tilgodeset sine ønsker til udsendelsen og at Forsvaret gør nok for at forbedre forhold der ikke fungerer. Kun hhv. 17% og 22% af medarbejderne svarer dog, at det i høj eller meget høj grad er tilfældet. Det har ikke betydning om man mener, enheden gjorde en forskel under udsendelsen. Der er færre end i 1. runde, der mener at deres ønsker tilgodeses. Ændringen i spørgsmålet om enheden kunne løse opgaver, er indenfor den statistiske usikkerhed. *Spørgsmålene om internationale operationer er kun besvaret af de medarbejdere, der finder det relevant for dem at besvare spørgsmålene. Forklaringskraft (R 2) : 58,6%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Hvad påvirker tilfredshed med arbejdsmængde? Hvor ofte har du følt dig stresset i de sidste 2 uger? : Enhed kunne løse opgaver Ønsker tilgodeses Forsvaret gør nok for at forbedre forhold der ikke fungerer,00,10,20,30,40,50,60,70,80 Forklaringskraft (R 2) : 8,8%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Forklaringskraft (R 2) : 15,3%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren.,27,00,05,10,15,20,25,30 Hvad påvirker tilfredshed med internationale operationer?,11,17,25,00,05,10,15,20,25,30 Andel altid/ofte (Parentes: 1. runde) 20% (19%) Andel positive svar (Parentes: 1. runde) 44% (42%) 17% (20%) 22% (-) 19

20 Handlingsanvisende analyser: Kolleger og konflikter KOLLEGER Det har størst betydning for tilfredsheden med kollegerne, at man hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat. Det mener 91% er tilfældet, hvilket er en stigning siden 1. runde. Det har ligeledes betydning, at omgangstonen er god. Det svarer 87%, at den er. Hvad påvirker tilfredshed med kolleger? Hjælpes om at opnå det bedst mulige resultat Omgangstonen i enheden,34,33 Andel altid/ofte (Parentes: 1. runde) 91% (83%) 87% (-),00,05,10,15,20,25,30,35,40 KONFLIKTER Forklaringskraft (R 2) : 33,1%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. Det har meget stor betydning for tilfredsheden med, hvordan arbejdspladsen håndterer konflikter, at konflikterne løses retfærdigt. Men kun en tredjedel (34%) af medarbejderne mener at det er tilfældet. Dette er dog en stigning siden 1. runde. Hvad påvirker tilfredshed med konflikthåndtering? Andel positive svar (Parentes: 1. runde) Det har til gengæld relativt lille betydning, hvor ofte der forekommer skænderier, konflikter eller mobning på arbejdspladsen. 8% af medarbejderne oplever at det forekommer ofte eller altid. Det er færre end i 1. runde. Konflikter løses retfærdigt Hyppighed af skænderier, konflikter eller mobning,07,72 34% (28%) 8% (10%),00,10,20,30,40,50,60,70,80 Forklaringskraft (R 2) : 58,0%. Kun statistisk signifikante resultater er vist i figuren. 20

21 INTERNT BENCHMARK Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne for forskellige medarbejdergrupper i Forsvaret. Der er sammenlignet for køn, alder, funktionsniveau og NIVII. 21

22 Funktionsniveau Alder Forskelle blandt medarbejdergrupper Køn, alder, funktionsniveau og NIVII Det er undersøgt, om der er forskelle på resultaterne, der omhandler tilfredshed, motivation og fastholdelse. Resultaterne for hver medarbejdergruppe (fx kvinder) er sammenlignet med det samlede resultat for alle medarbejdere. TILFREDSHED Det ses i den øverste figur til højre, at kvinder er 6 procentpoint mere tilfredse med deres job alt i alt, end mænd er. Og medarbejdere på 51 år og derover er 4 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. Disse resultater svarer til 1. runde af HR-målingen. Her viste årige og M3XX er sig dog at være mindre tilfredse end andre. Dette resultat ses altså ikke her i 2. runde. MOTIVATION Der viser sig ingen forskelle i resultaterne på tværs af medarbejdergrupper på spørgsmålet om motivation. I 1. runde var årige 7 procentpoint mindre tilfredse end gennemsnittet, mens medarbejdere på 51 år og derover var 6 procentpoint mere tilfredse end gennemsnittet. Og M3XX erne var 12 procentpoint mindre motiverede end gennemsnittet. Men der er som nævnt ingen forskelle i 2. runde. FASTHOLDELSE 4% færre årige ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. Til gengæld ønsker 7% flere på 51 år og derover at blive i Forsvaret de næste to år. I forhold til funktionsniveau ses det, at 6% færre C400-C300 er og 14% færre M4XX-M3XX er ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. 4% flre M1XX er og 8% flere M2XX er ønsker at blive i Forsvaret de næste to år. I 1. runde var der forskelle på Niveau 2-myndighederne, men det ses ikke her i 2. runde. Tilfredshed Kvinde 6% 51 år og derover 4% -10% -5% 0% 5% 10% Fastholdelse år -4% 51 år og derover 7% C % M1XX M2XX 4% 8% M4XX-M3XX -14% -20% -10% 0% 10% 20% Kun statistisk signifikante forskelle er vist i figurerne. 22

23 EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE Dette kapitel indeholder sammenligner af resultaterne af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere med en tilsvarende undersøgelse blandt offentligt ansatte i Danmark. 23

24 Sammenligning af overordnede resultater Samtidig med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere er der gennemført en undersøgelse blandt 2000 offentligt ansatte. De offentligt ansatte er stillet præcis de samme spørgsmål som Forsvarets medarbejdere i 1. runde, dog med små justeringer ift. Forsvars-specifikke spørgsmål. I figuren til højre ses resultaterne for Forsvaret i 1. og 2. runde sammenlignet med resultaterne for offentligt ansatte på de fire overordnede spørgsmål. Det ses, at Forsvarets medarbejdere i 1. runde havde samme overordnede tilfredshed med deres arbejde som offentligt ansatte. Men i 2. runde er tilfredsheden faldet blandt Forsvarets medarbejdere. Forsvarets medarbejdere er således mindre tilfredse end offentligt ansatte. Forsvarets medarbejdere føler sig ligeledes mindre motiverede i deres arbejde end offentligt ansatte. Til gengæld ønsker flere af Forsvarets medarbejdere (69%) end af offentligt ansatte (64%) at blive på deres nuværende arbejdsplads de næste to år. 17% af Forsvarets medarbejdere og 17% af de offentligt ansatte generelt søger aktuelt andre jobs. Hvor tilfreds er du med dit job som helhed - alt taget i betragtning? I hvor høj grad føler du dig motiveret i dit arbejde? Ønsker du at blive i Forsvaret/på din nuværende arbejdsplads de næste to år? Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret/din nuværende arbejdsplads? 17% 14% 17% 74% 81% 82% 58% 62% 68% 69% 74% 64% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forsvaret 2. runde Forsvaret 1. runde Offentligt ansatte Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. For spørgsmålet Søger du aktuelt andre jobs uden for Forsvaret? afrapporteres andelen, som ikke søger arbejde uden for Forsvaret. 24

25 Sammenligning af emnespecifikke resultater Ses der på de emnespecifikke resultater viser der sig yderligere forskelle mellem Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. Forsvarets medarbejdere er mere tilfredse end offentligt ansatte generelt, når det kommer til: Tilfredshed med kolleger Tilfredshed med arbejdsmængden Mens Forsvarets medarbejdere er mindre tilfredse end offentligt ansatte med hensyn til: Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med faglig udvikling Tilfredshed med information Oplevelse af omdømme Tilfredshed med løn De mest markante forskelle ses på løn, information og omdømme hvor forskellene er henholdsvis 19, 18 og 16 procentpoint. Information har moderat betydning for tilfredshed og fastholdelse og lille betydning for motivation, så det er problematisk, at tilfredsheden her er lavere end blandt offentligt ansatte. Løn viste sig ikke at have betydning for motivation og kun relativt lille betydning for tilfredshed og fastholdelse for Forsvarets medarbejdere, så det er ikke så kritisk, at tilfredsheden med lønnen er lavere end blandt offentligt ansatte. Omdømmet havde relativt stor betydning for både tilfredshed og fastholdelse og lav betydning for motivation, hvorfor det er vigtigt at have fokus herpå. Tilfredshed med forhold til kolleger Tilfredshed med arbejdsopgaver Tilfredshed med arbejdsmængden Tilfredshed med nærmeste leder Tilfredshed med faglige udvikling Tilfredshed med myndighedens/din arbejdsplads' overordnede ledelse Tilfredshed med information Tilfredshed med konflikthåndtering Oplevelse af Forsvarets/din arbejdsplads' omdømme Tilfredshed med løn 64% 66% 61% 64% 57% 63% 50% 50% 52% 61% 66% 70% 46% 51% 64% 38% 36% 39% 34% 31% 50% 14% 20% 33% 89% 89% 86% 77% 79% 83% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Forsvaret 2. runde Forsvaret 1. runde Offentligt ansatte Note: For tilfredshedsspørgsmål afrapporteres andelen tilfredse eller meget tilfredse. Ved gradsspørgsmål afrapporteres andelen, som svarer i høj grad eller i meget høj grad. 25

26 Hvad påvirker tilfredshed? Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Sammenligning af statistiske analyser Ligesom i undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere er der for offentligt ansatte gennemført statistiske analyser af, hvad der påvirker tilfredshed, motivation og fastholdelse. I tabellerne til højre ses sammenligninger af analyserne af tilfredshed, motivation og fastholdelse for både Forsvarets medarbejdere og offentligt ansatte generelt. Tallene viser, hvilken placering faktoren har. Et 1-tal betyder således, at en faktor har størst påvirkning, et 2-tal at faktoren har næststørst betydning osv. Analysen af hvad der påvirker tilfredshed viser, at der er relativt stor forskel på, hvad der har størst og mindst betydning for Forsvarets medarbejdere henholdsvis for offentligt ansatte. Det ses, at tilfredshed med arbejdsopgaver har størst betydning for begge grupper, men derudover er der stor forskel på betydningen af faktorerne. Analysen af hvad der påvirker motivation viser, at de tre faktorer, der har størst betydning blandt Forsvarets medarbejdere og blandt offentligt ansatte er de samme, nemlig arbejdsopgaver, faglig udvikling og den overordnede ledelse. Betydningen af de resterende faktorer er dog forskellig i de to grupper. Analysen af hvad der påvirker fastholdelse viser, at der også her er stor forskel. Både blandt offentligt ansatte og blandt Forsvarets medarbejdere ses det, at faglig udvikling og arbejdsopgaver har størst og næststørst betydning. Herefter er der dog meget stor forskel både på rækkefølgen af faktorerne og på, hvilke faktorer der har betydning. Det ses, at flere faktorer ikke har betydning for Forsvarets medarbejdere, men har relativt stor betydning for offentligt ansatte og omvendt. Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med arbejdsmængden 2 5 Tilfredshed med overordnet ledelse 3 2 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 4 7 Tilfredshed med information 5 8 Tilfredshed med faglige udvikling 6 4 Tilfredshed med nærmeste leder 7 6 Tilfredshed med forhold til kolleger 8 3 Tilfredshed med løn 9 - Hvad påvirker motivation? Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med arbejdsopgaver 1 1 Tilfredshed med faglige udvikling 2 2 Tilfredshed med overordnet ledelse 3 3 Tilfredshed med arbejdsmængden 4 - Tilfredshed med nærmeste leder 5 6 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 6 5 Tilfredshed med information 7 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 4 Hvad påvirker fastholdelse? Forsvarets medarbejdere Offentligt ansatte Tilfredshed med faglige udvikling 1 2 Tilfredshed med arbejdsopgaver 2 1 Oplevelse af arbejdspladsens omdømme 3 5 Tilfredshed med information 4 - Tilfredshed med overordnet ledelse 5 7 Tilfredshed med løn 6 - Tilfredshed med arbejdsmængden 7 6 Tilfredshed med konflikthåndtering 8 - Tilfredshed med forhold til kolleger - 3 Tilfredshed med nærmeste leder

27 HR-FORHOLD Dette kapitel indeholder resultater for undersøgelsens tre spørgsmål om kendskab til HR-forhold. 27

28 Kendskab til HR-forhold Hvor enig eller uenig er du i følgende udsagn? Jeg ved, hvor jeg kan finde information om HR-forhold 47% 59% I denne 2. runde af HR-målingen er der stillet tre spørgsmål om HR. Halvdelen (51%) af medarbejderne i Forsvaret er enige i eller meget enige i, at de ved, hvor de kan finde information om HRforhold. Fordelt på om medarbejderne har ledelsesansvar eller ej er fordelingerne 47% for medarbejdere uden ledelsesansvar og 59% for personer med ledelsesansvar. Hver fjerde (25%) er uenig eller meget uenig. Ligeledes er halvdelen (49%) enige eller meget enige i, at de ved, hvor de kan henvende sig for at få rådgivning om HR. Også her er der forskel på medarbejdere med ledelsesansvar (58%) og uden ledelsesansvar (45%). Her er hver fjerde (24%) uenig eller meget uenig. Medarbejderne er ligeledes spurgt, fra hvilke kanaler de har fået information om Forsvarets nye HR-model. Det har været muligt at sætte flere kryds. Her svarer lidt under halvdelen, at de har fået information fra deres nærmeste leder. 39% har fået information fra Forsvarsavisen og yderligere 39% har fået information via mail. Jeg ved, hvor jeg kan henvende mig for at få rådgivning om HR Nærmeste leder/chef Forsvarsavisen Orientering på mail HR-portalen Roadshow / orienteringsmøde Nyheder på forsvarets intranet Fagorganisationsblad Forsvaret.dk Facebook Vægavis Andre steder, notér: Ved ikke/ønsker ikke at svare Ikke ledelsesansvar 2% 1% Figuren viser andelene, som har svaret, at de enten er enige eller meget enige i spørgsmålet Fra hvilke kanaler har du fået information om Forsvarets nye HR-model, f.eks. ophør af udstikkerordningen? 7% 12% 11% 19% 26% 30% 30% 39% 39% 45% 48% 58% 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% Ledelsesansvar 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 28

29 METODE Dette kapitel indeholder en beskrivelse af undersøgelsens metode. 29

30 Metode UNDERSØGELSE BLANDT FORSVARETS MEDARBEJDERE Denne rapportering er udarbejdet på baggrund af i alt 2872 gennemførte interview med medarbejdere i Forsvaret. Undersøgelsen er gennemført som en webbaseret undersøgelse, der er udsendt til medarbejderne via mail. Interviewene er gennemført i perioden 23. august til 23. oktober. Datamaterialet er vejet på Niveau II-myndighed, alder og funktionsniveau så det er repræsentativt for alle medarbejdere i Forsvaret. Svarprocenten i undersøgelsen er 33%. UNDERSØGELSE BLANDT OFFENTLIGT ANSATTE Sideløbende med 1. runde af undersøgelsen blandt Forsvarets medarbejdere blev der gennemført en undersøgelse blandt 2003 offentligt ansatte. Undersøgelsen blev gennemført som en webbaseret undersøgelse i Epinions Danmarkspanel. Interviewene blev gennemført i perioden 8. marts til 17. april Datamaterialet er vejet på køn, alder, region og sektor så det er repræsentativt for alle offentligt ansatte i Danmark. FORKLARING AF BEGEREBER At nogle faktorer i de statistiske analyser ikke har signifikant betydning betyder ikke nødvendigvis, at de ingen betydning har. Det betyder blot, at betydningen ligger indenfor den statistiske usikkerhed og at det dermed ikke kan udelukkes, at de er udtryk for en tilfældighed. Forklaringskraft (R 2 ): Forklaringskraften af en model fortæller, hvor stor en del af variationen i den overordnede variabel (fx tilfredshed med jobbet som helhed) de underordnede variable (fx tilfredshed med arbejdsopgaver, tilfredshed med kolleger mv.) kan forklare. En lav forklaringskraft fortæller dermed, at der er andre end de medtagne faktorer, der har betydning. Når R 2 er over 30%, anses modellen for at have en stærk forklaringskraft. 30

31 Svarprocenter Niveau II Funktionsniveau Udsendelsesgrundlag Svar Svarprocent FBE % FMT % FPT % Udsendelsesgrundlag Svar Svarprocent C % C % FTK % C % HJV % HOK % SOK % Øvrige myndigheder % M1XX % M2XX % M4XX-M3XX % Hovedtotal % Hovedtotal % 31

32 EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION OSLO NORDHAVNSGADE 1-3 DK AARHUS C T: E: W: RYESGADE 3F DK COPENHAGEN N T: E: W: ADELGATAN MALMÖ SWEDEN T: E: W: TOLLBUGATA OSLO - NORWAY T: E: W: EPINION SAIGON EPINION STAVANGER EPINION WIEN 11TH FL, DINH LE BUILDING, 1 DINH LE, DIST. 4, HCMC VIETNAM T: E: W: HOSPITALSGATA STAVANGER - NORWAY T: E: W: OFFICE PARK 3, TOP WIEN FLUGHAFEN AUSTRIA T: E: W:

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3

Indholdsfortegnelse. Overordnede resultater Side 4. Metode Side 29. Sammenfatning Side 3 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt benchmark: Offentligt ansatte Side 23 Metode Side 29 2

Læs mere

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014

HR-målingen 3. runde. Forsvarskommandoen. Rapport Marts 2014 HR-målingen 3. runde Forsvarskommandoen Rapport Marts 2014 Indholdsfortegnelse Sammenfatning Side 3 Overordnede resultater Side 4 Prioritering af indsatsområderne Side 8 Internt benchmark Side 21 Eksternt

Læs mere

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015

HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 HR-MÅLINGEN 4. RUNDE FORSVARSMINISTERIET RAPPORT AUGUST 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE SAMMENFATNING OVERORDNEDE RESULTATER PRIORITERING AF INDSATSOMRÅDERNE INTERNT BENCHMARK EKSTERNT BENCHMARK: OFFENTLIGT ANSATTE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016

Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 Ref. KAB/- Faktaark om jobtilfredshed, stress og psykisk arbejdsmiljø 2016 27.01.2017 Indhold Baggrund...1 Hovedresultater...2 Motivation og jobtilfredshed...3 Stressniveau på arbejdspladsen...5 Individuelt

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 141 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 75% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN

Årsrapport for 2014. Videncenter for Arbejdsmiljø. 3. marts 2015 EPINION SAIGON EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN Årsrapport for 2014 Videncenter for Arbejdsmiljø 3. marts 2015 EPINION COPENHAGEN RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 70 23 14 23 E: INFO@EPINION.DK W: WWW.EPINION.DK EPINION AARHUS SØNDERGADE 1A

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September

KUNDECENTER 2012. Midttrafik. Kundetilfredshed September KUNDECENTER 2012 Midttrafik Kundetilfredshed September Baggrund og anbefalinger Kundernes køn og alder Henvendelser ved personligt fremmøde Henvendelser per telefon Slippery slope og tilfredshed Historik

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 56 Inviterede 67 Svarprocent 84% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 342 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 74% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for Haderslev Kommune fremgår

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE

OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE OMDØMMEMÅLING AF FORSVARSMINISTERIETS OMRÅDE KØBENHAVN Forsvarsministeriet Rapport, september 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN DENMARK T: +45 87 30 95 00

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2015

Trivselsundersøgelse 2015 Trivselsundersøgelse 2015 Rapportspecifikationer Gennemførte 94 Inviterede 102 Svarprocent 92% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 7 Omdømme Arbejdsopgaver

Læs mere

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG

AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2012 AARHUS KOMMUNE, SUNDHED OG OMSORG SAMLET KONKLUSION RESUME: SAMLET KONKLUSION 3518 svar giver en svarprocent på 75% - dog forskel på tværs af

Læs mere

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø...

Selvstændiges arbejdsmiljø De selvstændige i undersøgelsen Jobtilfredshed og stress Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 1 Indhold Selvstændiges arbejdsmiljø... 3 De selvstændige i undersøgelsen... 3 Jobtilfredshed og stress... 5 Selvstændige ledere og arbejdsmiljø... 9 Selvstændige lederes fokus på arbejdsmiljø... 9 De

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

LEGOLAND Billund Resort. August 2015

LEGOLAND Billund Resort. August 2015 LEGOLAND Billund Resort August 2015 INDHOLD BAGGRUD OG FORMÅL KONKLUSIONER PROFIL PÅ RESPONDENTERNE LLBR KAMPAGNE LLBR ANBEFALING OG TILFREDSHED BOOKING OG BESLUTNINGSFLOW BE HAPPY PASS APPENDIKS SIDE

Læs mere

8: Social kapital. Februar 2014

8: Social kapital. Februar 2014 8: Social kapital Februar 2014 Djøfs undersøgelse af psykisk arbejdsmiljø, stress og balance 2012 Faktaark nr. 8: Social kapital Dette faktaark omhandler djøfernes vurdering af den sociale kapital på deres

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet

Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet ARBEJDSMILJØSEKTIONEN, AARHUS UNIVERSITET Psykisk Arbejdsplads Vurdering for Ph.d.-studerende på Aarhus Universitet Analyse af AU, hovedområder og køn December 2009 2 Indholdsfortegnelse Svarprocenter...3

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s Indhold Side Om denne

Læs mere

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7)

Morsø Kommune - Trivselsmåling. Steffen Krøyer. Maj 2009. Svarprocent: 100% (7/7) - Trivselsmåling Steffen Krøyer Svarprocent: % (7/7) Maj 9 Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring Arbejdsglæde og Loyalitet er, loyalitetssegmentering, intern sammenligning,

Læs mere

Faktaark om social kapital 2014

Faktaark om social kapital 2014 Ref. KAB/- Faktaark om social kapital 2014 12.06.2015 Indhold Baggrund: Hvad er social kapital?...2 Social kapital opdelt efter sektor...4 Social kapital opdelt efter køn...5 Sammenhæng mellem social kapital,

Læs mere

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE

BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE BRUGERTILFREDSHEDSUNDERSØGELSE I HJEMMEPLEJEN OG PÅ PLEJECENTRE NORDDJURS KOMMUNE 5. marts 2014 INDHOLD 1. Om rapporten 2. Tilfredsheden med hjemmeplejen i Norddjurs Kommune 3. Leverandører af hjemmepleje

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 DKBS Trivselsundersøgelse 2012 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 59 Inviterede 74 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Rapport - Trivselsundersøgelsen - Rådhuset, Job og Arbejdsmarked Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80

Region Syddanmark Antal besvarelser: MTU Psykiatrien i Region Syddanmark Total Svarprocent: 80 Region Syddanmark Antal besvarelser: 1.885 MTU 2013 Svarprocent: 80 RESUMÉ Svarprocenten er 80 (76 i 2012). Svarprocent er dermed med på niveau med den samlede svarprocent for Region Syddanmark (ligeledes

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51/56) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51/56) Skolerapport Model ENNOVA ENGAGEMENT MODEL Drivkræfter Engagement Overordnet ledelse Nærmeste leder Samarbejde Tilfredshed

Læs mere

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137)

Tilfredshed 2010/11. Sygehusapoteket. Januar Fortroligt. Region Nordjylland. Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Tilfredshed 21/11 Region Nordjylland Januar 211 Gitte Søndergaard Nielsen Svarprocent: 94% (129/137) Fortroligt Indhold Indhold Introduktion Information om undersøgelsen og resultatforklaring 3 Strategi

Læs mere

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland

Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Tekniske Skoler Østjylland Side [0] Medarbejdertilfredshed 2003 Tekniske Skoler Østjylland Intern Benchmarkingrapport Rapporten er baseret 1.389 medarbejdere, hvilket giver en svarprocent på 67%. Tekniske

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2017

Trivselsundersøgelse 2017 Trivselsundersøgelse 2017 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 64 Inviterede 78 Svarprocent 82% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2016

Trivselsundersøgelse 2016 Trivselsundersøgelse 2016 Resultater for: Rapportspecifikationer Gennemførte 57 Inviterede 71 Svarprocent 80% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-3 6 Din arbejdsplads'

Læs mere

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter

Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T Til medlemmer af HSU SAGSNOTAT 11. MARTS 2009 Vedr.: Sagsbehandler: Karen Boesen Status for APV for trivslen/det psykiske arbejdsmiljø på fire fakulteter 1. Baggrund

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse Erhvervsskoler samlet. ESB Benchmarking rapport. Svarprocent: 88% (3560 besvarelser ud af 4058 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 Svarprocent: 88% (35 besvarelser ud af 4058 mulige) ESB Benchmarking rapport Indhold Indholdsfortegnelse Introduktion 3 Information om undersøgelsen og resultatforklaring

Læs mere

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr

Sagsnr Trivselsundersøgelsens resultater i SUF. Dokumentnr Krav i arbejdet Læring og udvikling Job & organisering Samarbejde Ledelsen Nærmeste leder Indflydelse Sundheds- og Omsorgsforvaltningen NOTAT 09-04-2013 Trivselsundersøgelsens resultater i SUF Resultaterne

Læs mere

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING

SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING SLUTEVALUERING AF VIRKSOMHEDER I TEKNOLOGISK UDVIKLING VÆKSTHUS NORDJYLLAND NOVEMBER 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Baggrund og formål Datagrundlag og metode Virksomhedernes tilfredshed Ansøgningsprocessen Resultater

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014

Faktaark om psykisk arbejdsmiljø og jobtilfredshed 2014 Faktaark om psykisk og jobtilfredshed 2014 Ref. KAB/- 12.06.2015 Indhold Hovedresultater... 2 Jobtilfredshed... 3 Trivsel... 5 Psykisk... 5 Tale åbnet om psykisk... 7 Forbedring af det psykiske... 8 Dette

Læs mere

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Trivselsstyrelsen. Måling Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Trivselsstyrelsen Måling 21 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE PÅ SKOLERNE BØRN OG UNGE 2014 FORORD Baggrunden for undersøgelsen: Ifølge arbejdsmiljølovgivningen skal APV en på en arbejdsplads opdateres, når der sker store forandringer, som påvirker

Læs mere

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige)

Medarbejdertrivselsundersøgelse SOSU Nykøbing F. Skolerapport. Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Medarbejdertrivselsundersøgelse 2017 SOSU Nykøbing F Svarprocent: 91% (51 besvarelser ud af 56 mulige) Skolerapport GUIDE TIL FORTOLKNING OG ARBEJDET MED RESULTATERNE Indhold 01 ENGAGEMENT 02 SAMMENLIGNING

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Forhold til ledelsen. 20. november 2017

Forhold til ledelsen. 20. november 2017 20. november 2017 Forhold til ledelsen 2 ud af 3 FOA-medlemmer mener, at deres nærmeste leder er god til at lede sine medarbejdere, men kun lidt under halvdelen af medlemmerne oplever, at de får støtte

Læs mere

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse)

Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Resultater fra Arbejdsliv 2016 (Tema: Ledelse) Undersøgelsen er foretaget som en spørgeskemaundersøgelse sendt ud til et tilfældigt udtræk af Djøfs erhvervsaktive medlemmer i maj/juni måned 2016. Der er

Læs mere

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11

Mobning blandt psykologer... 3. Hvem er bag mobning... 8. Mobning og sygefravær... 9. Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 1 Indhold Mobning blandt psykologer... 3 Hvem er bag mobning... 8 Mobning og sygefravær... 9 Mobning og det psykiske arbejdsmiljø... 11 Konflikter blandt psykologer... 11 Konflikter fordelt på køn og alder...

Læs mere

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008

Brøndby Kommune. Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Brøndby Kommune Medarbejdertrivselsundersøgelse 2008 Høj tilfredshed og stor fastholdelsesgrad drevet af glæde ved de nærmeste forhold ved arbejdet 1.950 medarbejdere deltog fin svarprocent på 75 totalt,

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø

Psykisk arbejdsmiljø Kære deltager Dette spørgeskema handler om psykisk arbejdsmiljø og trivsel på arbejdspladsen. Spørgeskemaet berører en lang række forskellige temaer, som fx samarbejde, ledelse, arbejdets organisering

Læs mere

APV 2011 Arbejdspladsvurdering

APV 2011 Arbejdspladsvurdering APV 211 Arbejdspladsvurdering (Tillæg til rapporten for MTU 211) Svarprocent: 72% (52 besvarelser ud af 72 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion til arbejdspladsvurdering

Læs mere

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT

SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT SYDDJURS KOMMUNE LEDELSESEVALUERING OG TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 KOMMENTERET HOVEDRAPPORT INDHOLDSFORTEGNELSE 5 Hovedresultater 7 Resumé 9 Centrale indikatorer på en række centrale indikatorer. Udvalgte

Læs mere

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer

Arbejdstid blandt FOAs medlemmer 8. december 2015 Arbejdstid blandt FOAs medlemmer Hvert fjerde medlem af FOA ønsker en anden arbejdstid end de har i dag. Det viser en undersøgelse om arbejdstid, som FOA har foretaget blandt sine medlemmer.

Læs mere

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010

MTU 2010 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 2010 MTU 1 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse April 1 Svarprocent: 64% (7/11) Enhedsrapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer

Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 11. januar 2016 Arbejdsmiljø blandt FOAs privatansatte medlemmer 68 procent af FOAs privatansatte medlemmer er helt eller delvist enige i, at arbejdsmiljøet generelt er godt på deres arbejdsplads. Det

Læs mere

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune

Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Forslag til Virksomhedsskema for Aarhus Kommune Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) har udviklet et nyt spørgeskema om psykisk arbejdsmiljø Dansk Psykosocialt Spørgeskema. I den forbindelse

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Skole og Kultur. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Skole og Kultur Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152)

Tilfredshed Sygehusapoteket. Region Nordjylland. Svarprocent: 97% (147/152) Tilfredshed 213 Svarprocent: 97% (147/152) Strategi og Ledelse 1 [] 7 68 65 74 72 [] [-6] 71 74 4 2 Tilknytning Omdømme Overordnet ledelse Samarbejde & Videndeling Nytænkning & Udvikling Tillid Retfærdighed

Læs mere

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB

GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB GRIBSKOV KOMMUNE FORÆLDRETILFREDSHEDSUNDERSØGELSE 2017 DAGTILBUD, SKOLE, FO OG KLUB 1 INDHOLD Afsnit 01 Introduktion Side 03 Afsnit 02 Sammenfatning Side 05 Afsnit 03 Dagtilbud Side 09 Afsnit 04 Skole

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 96% (66 besvarelser ud af mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Arbejdspladstyverier. Rapport

Arbejdspladstyverier. Rapport Arbejdspladstyverier Rapport Disposition 1. Om undersøgelsen 2. Resultater 3. Bivariate sammenhænge 4. De underliggende holdningsdimensioner 5. Multivariate analyser 2 Arbejdspladstyverier Om undersøgelsen

Læs mere

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området

Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Undersøgelse blandt brugere af rejsekort I HT området Rejsekort 28. maj 2013 I de følgende spørgsmål bedes du vurdere en række forhold vedr. kollektiv trafik. Du bedes svare på en skala fra 1-5, hvor 1

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (222 besvarelser ud af 256 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92%

3-I-1 MÅLING Nordfyns Kommune total Nordfyns Kommune Trivsel. Antal besvarelser: Svarprocent: 92% total beelser: 1.67 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 9 3-i-1 Måling 217 RESULTATER PÅ TEMAER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens temaer. Hvert af temaerne er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Årsager til jobskifte

Årsager til jobskifte 9. maj 2017 Årsager til jobskifte Mere end hvert tredje medlem overvejer at søge væk fra deres nuværende arbejdsplads. Det er derfor blevet undersøgt, hvilke faktorer i arbejdsmiljøet, der har størst indflydelse

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning blandt læger Mobning køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning blandt læger... 3 Mobning køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning oplevet af ledere

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 94% (11 besvarelser ud af 117 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 213 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 78% (273 besvarelser ud af 35 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Odense Søndersø Svarprocent: % (237 besvarelser ud af 296 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til

Læs mere

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON

Sundhedsstyrelsen: Én af os. December 2012 KØBENHAVN EPINION OSLO EPINION AARHUS EPINION COPENHAGEN EPINION MALMÖ EPINION SAIGON Sundhedsstyrelsen: Én af os 14568 December 2012 KØBENHAVN Primetime 13. dec 2012 EPINION COPENHAGEN EPINION AARHUS EPINION OSLO EPINION MALMÖ EPINION SAIGON RYESGADE 3F 2200 COPENHAGEN N DENMARK T: +45

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

29 September Rapport med overblik. Navn på enheden (typisk afdelingen)

29 September Rapport med overblik. Navn på enheden (typisk afdelingen) 29 September 2016 Rapport med overblik Navn på enheden (typisk afdelingen) Overblik over medarbejdersvar i TULE Denne rapport viser jeres enheds resultater af TULE, samt resultater for jeres underenheder.

Læs mere

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5

Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen Mobning fordelt på køn Mobning aldersfordelt... 5 1 Indhold Mobning, konflikter og skænderier på arbejdspladsen... 3 Mobning fordelt på køn... 4 Mobning aldersfordelt... 5 Mobning i det offentlige og private... 5 Mobning blandt ledere og medarbejdere...

Læs mere

BRUGERUNDERSØGELSE 2015

BRUGERUNDERSØGELSE 2015 BRUGERUNDERSØGELSE 2015 Rapport Digital Post 17. april 2015 INDHOLD Hovedresultater Metode Brugerne af Digital Post Brug af Digital Post Opfattelse af Digital Post Forbedringsmuligheder 3 4 5 8 17 24 Hovedresultater

Læs mere

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering

Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering 30-09-2011 Trivselsundersøgelse og ledelsesevaluering Hospitalsledelsen www.regionmidtjylland.dk TULE Denne rapport indeholder medarbejdernes svar på trivselsundersøgelsen og ledelsesevalueringen. Man

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012

EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 EFFEKTMÅLING AF SPEJDERNES LEJR 2012 RAPPORT AUGUST 2012 INDHOLD 1 2 3 4 5 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 ØKONOMISKE EFFEKTER PÅ KORT SIGT Side 10 GÆSTERNES VURDERING AF HOLSTEBROEGNEN Side 18 BORGERNES

Læs mere

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2015 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 15 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 95% ( besvarelser ud af 63 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2013 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 13 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 87% (145 besvarelser ud af 1 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse

MTU 2011 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse MTU 211 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse APV - Arbejdspladsvurdering (Tillæg til MTU rapporten) Svarprocent: 89% ( besvarelser ud af 81 mulige) APV Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Introduktion

Læs mere