Vejledning vedrørende trådløse indstillinger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning vedrørende trådløse indstillinger"

Transkript

1 Vejledning vedrørende trådløse indstillinger [kamera computer] (Til Mac OS X v10.4-brugere) VIGTIGT! Du skal installere softwaren, før du slutter kameraet til computeren. Installer først softwaren. Software, der følger med kameraet ImageBrowser Wireless Updater Overfør Kameraets firmware Overfør Registrer målenheden sammen med kameraet. Tilslut trådløst. CDP-DA CANON INC.

2 2 Indhold Indhold Trådløse netværksindstillinger for computer og kamera 3 Procedurer...3 Klargøring Før du tager den trådløse forbindelse i brug...4 Registrering af målenheden ved hjælp af kameraet...9 Tilslutning...17 Afbrydelse af forbindelse...19 Sletning af en målenhed...20 Brug af den trådløse netværksfunktion 21 Funktioner, der kan udføres, når kameraet er sluttet til en computer. 21 Fejlfinding af trådløs forbindelse 22 Inden du kontakter Canon...22 Firewalls...23 Ansvarsfraskrivelse Selvom der gøres alt for at sikre, at oplysningerne i denne vejledning er korrekte og fyldestgørende, påtager vi os intet ansvar for fejl eller udeladelser. Canon forbeholder sig retten til når som helst uden forudgående varsel at ændre specifikationer for hardware og software, der er nævnt i denne vejledning. Ingen del af denne vejledning må gengives, transmitteres, afskrives, lagres i arkiveringssystemer eller oversættes til andre sprog i nogen form eller på nogen måde uden forudgående skriftlig tilladelse fra Canon. Canon udsteder ingen garantier for skader i forbindelse med datafejl eller -tab som følge af ukorrekt betjening af kameraet, softwaren, SD-hukommelseskort (SD-kort), computere, eksternt udstyr eller brug af SD-kort fra andre producenter end Canon. Varemærker Macintosh og Mac OS er varemærker tilhørende Apple Computer Inc. i USA og andre lande. Wi-Fi er et registreret varemærke tilhørende Wi-Fi Alliance, og Wi-Fi CERTIFIED, WPA og Wi-Fi CERTIFIED-logoet er varemærker tilhørende Wi-Fi Alliance. Copyright 2006 Canon Inc. Alle rettigheder forbeholdes.

3 3 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet I dette kapitel beskrives, hvordan den trådløse netværkskonfiguration konfigureres, så kameraet kan tilsluttes computeren via en trådløs forbindelse. Procedurer Følg nedenstående procedurer for at konfigurere de trådløse indstillinger. Klargøring Kontroller computerens operativsystem Kontroller, at computerens operativsystem er Mac OS X v10.4 eller nyere. Kontroller konfigurationen af den trådløse forbindelse For at sikre, at registreringsprocedurerne for forbindelsen forløber uden problemer, skal du kontrollere computerens netværkskonfiguration og foretage eventuel nødvendig klargøring. Kontroller, om den nødvendige software er installeret Kontroller, at den software, der kræves for at oprette en trådløs forbindelse, er installeret. Software leveret med kameraet Overført ImageBrowser Wireless Updater Overført kamerafirmware Registrering af målenheden Registrer målenheden sammen med kameraet Tilslut kameraet til computeren med interfacekablet, og registrer målenheden (computeren) sammen med kameraet.

4 4 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet Brug af den trådløse netværksfunktion Brug af den trådløse netværksfunktion Forbind kameraet og computeren via den trådløse forbindelse, og overfør billeder fra kameraet til computeren, eller udskriv dem. Se Funktioner, der kan udføres, når kameraet er sluttet til en computer (s. 21) for at se, hvilke funktioner der kan bruges via en trådløs forbindelse. Procedurerne i afsnittene "Klargøring" og "Registrering af målenheden ved hjælp af kameraet" udføres, første gang den trådløse forbindelse etableres. Derefter skal du kun benytte de fremgangsmåder, der er beskrevet under "Brug af den trådløse netværksfunktion". Klargøring Før du tager den trådløse forbindelse i brug Dette afsnit indeholder oplysninger om de forberedelser, du skal foretage, før du tager den trådløse forbindelse i brug. Start med at kontrollere computerens operativsystem. Kontroller computerens operativsystem Operativsystem Den trådløse funktion kan kun benyttes med Macintosh-computere, der har forudinstalleret Mac OS X v10.4 eller nyere. Bemærk, at den ikke kan anvendes med Macintosh-computere, der er udstyret med Intel-processorer. Miljø, der kræves for at bruge den trådløse netværksfunktion En af følgende to konfigurationer kræves for at bruge den trådløse funktion. Computeren har indbygget trådløst netværk, f.eks. indbygget AirPort-netværk, indbygget trådløst LAN-kort, f.eks. et AirPort-kort En trådløs LAN-router, f.eks. en AirPort Base Station, er sluttet til computeren Firewall-indstillingerne i sikkerhedssoftwaren kan forhindre, at kameraet og computeren forbindes. Se Firewalls (s. 23).

5 5 Kontroller konfigurationen af den trådløse forbindelse Måden, du slutter kameraet til computeren, kan variere, alt efter hvordan computerens trådløse forbindelse er konfigureret. Se følgende diagram, og bekræft, at din konfiguration benytter tilslutningsmetode A eller B. A Trådløst netværk er allerede i brug Tilføj kameraet til det trådløse netværk, der er i brug. B 1:1 Direkte forbindelse mellem kamera og computer Opret et nyt netværk for kameraet og computeren. Eksisterende netværk Trådløs LAN-router Kontroller indstillingerne for dit trådløse netværk, og noter dem på tjeklisten (s. 6). Tilslutning af et kamera og en computer via et adgangspunkt, f.eks. en trådløs LAN-router, kaldes for en "infrastrukturforbindelse". Tilslutning af et kamera og en computer direkte i en 1:1-forbindelse kaldes en "ad hoc-forbindelse". En router er en enhed til tilslutning af flere computere eller andet udstyr i et netværk (LAN). En router med indbygget trådløst netværk kaldes en trådløs LAN-router. Find oplysninger i brugervejledningen til din computer, hvis du har spørgsmål vedr. computerens operativsystem.

6 6 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet Kontroller din trådløse netværkskonfiguration (kun konfiguration A ) Hvis du allerede benytter et trådløst netværk, skal du kontrollere følgende indstillinger og notere dem på tjeklisten. Hvis du bruger et AirPort-netværk, kan du kontrollere indstillingerne i programmet AirPort Admin Utility. Hvis du er ved at konfigurere et netværk, der administreres af en systemadministrator, skal du sørge for at få oplysninger om netværksindstillingerne af systemadministratoren. Det er vigtigt at have en krypteringsnøgle. Håndter den på en sikker måde, så ingen andre kommer til at kende nøglen. Du finder oplysninger om kontrol af indstillingerne i brugervejledningen til din trådløse LAN-router. [Network Name/Netværksnavn] (SSID, ESSID) Tjekliste Indtast det navn, der er knyttet til det trådløse netværk, du benytter. [Network Authorization/Data Encryption/Netværksgodkendelse/ Datakryptering] (krypteringsmetode, krypteringstilstand) [Invalid/Ugyldig] [WEP (Open)/WEP (Åben)] [WEP (Shared Key)/WEP (Delt nøgle)] [WPA-PSK-TKIP] [WPA-PSK-AES] [Encryption Key (Network Key)/ Krypteringsnøgle (Netværksnøgle)] "Network Authorization/Data Encryption / Netværksgodkendelse/Datakryptering" er krypterings-metoden for data under en trådløs transmission. Sæt et hak ved siden af den metode, der benyttes af dit trådløse netværk. Hvis du bruger et AirPort-netværk, skal du kontrollere de trådløse program-indstillinger og vælge følgende. [None/Ingen] eller [Do not use/anvend ikke] [Disabled/Deaktiveret] [128 Bit WEP/128 bit WEP] [WEP (Open)/ WEP (Åben)] [40 Bit WEP/128 bit WEP] [WEP (Open)/ WEP (Åben)] [WPA Personal/WPA personlig] [WPA- PSK-TKIP] Hvis der vælges en anden indstilling end den ovennævnte, kan kameraet ikke tilsluttes det trådløse netværk. Nulstil den med en af ovennævnte indstillinger. Krypteringsnøglen er den nøgle, der bruges til at kryptere data under en trådløs transmission. Bekræft den nøgle, der bruges i dit trådløse netværk. (Du skal være yderst forsigtig under håndteringen, da disse oplysninger er af vital betydning). Hvis du bruger et AirPort-netværk, skal du indtaste den adgangskode, du har indstillet for netværket som krypteringsnøgle.

7 7 [Key Index (Transmit Key)/Nøgleindeks (Transmissionsnøgle)] Nøgleindekset er en nøgle, der indstilles, når indstillingen for [Network Authorization/Data Encryption / Netværksgodkendelse/ Datakryptering] er [WEP]. Der kan være indstillet op til fire nøgler for ét adgangspunkt. Sæt et hak ved siden af det nøgleindeks, der benyttes af dit trådløse netværk. Hvis du bruger et AirPort-netværk, skal du vælge [1]. Hvis du bruger et AirPort-netværk: Du kan kontrollere adgangskoden ved at vælge din basisstation i programmet AirPort Admin Utility og klikke på nøgleikonet i vinduet. Kontroller, om den nødvendige software er installeret Inden du konfigurerer de trådløse indstillinger, skal du kontrollere, at følgende software er installeret. Kontroller, om den software, der blev leveret med kameraet, er installeret Kontroller, om den software, der blev leveret med kameraet, er installeret. Hvis den ikke er installeret, skal du bruge Cd-rom'en Canon Digital Camera Solution Disk og installere den i overensstemmelse med vejledningen i Brug af softwaren på Macintosh-platformen Forberedelse (s. 47) i Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software. Installation af ImageBrowser Wireless Updater Overfør ImageBrowser Wireless Updater fra det websted, hvor du hentede denne vejledning. Overfør 1 Kontroller, at ImageBrowser er installeret på computeren. ImageBrowser er normalt installeret, hvis du har installeret den software, der blev leveret sammen med kameraet. Hvis den ikke er installeret, skal du installere den i overensstemmelse med fremgangsmåderne i Brug af softwaren på Macintoshplatformen Forberedelse (s. 47) i Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software.

8 8 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet 2 Dobbeltklik på den overførte fil. Filen pakkes ud, og ikonet ( ) [IB56wOSX] vises i Finder. 3 Dobbeltklik på ikonet [IB56wOSX] og derefter på ikonet ( ) [Update Installer/ Installation af opdatering]. 4 Følg vejledningen på skærmen for at installere softwaren. Derved opdateres ImageBrowser, og softwaren til oprettelse af forbindelse via trådløse netværk installeres. Opdatering af kameraets firmware Opdater kameraets firmware (software i kameraet), så det understøtter trådløse netværk med Mac OS X v10.4. Overfør firmwareopgraderingen fra det samme websted, som du overførte denne vejledning fra. På webstedet finder du også en vejledning i opdatering af kameraets firmware. Overfør Afinstallation af software Hvis du ikke længere har brug for softwaren til trådløse netværk, kan du afinstallere den ved at åbne mappen [Applications/Programmer], efterfulgt af mappen [Canon Utilities], mappen [CameraWindow] og mappen [Wireless/Trådløs] og dobbeltklikke på mappen [UnInstall/Afinstaller] heri. Hvis du vil afinstallere den software, der blev leveret sammen med kameraet, skal du trække og slippe mappen for hvert program i papirkurven og tømme papirkurven.

9 Registrering af målenheden ved hjælp af kameraet Slut kameraet til computeren med interfacekablet, og registrer målenheden (den computer, der skal forbindes trådløst) ved hjælp af kameraet. Register målenheden ved hjælp af programmet Camera Wireless Setup (et program til trådløs konfiguration). Dette trin skal kun udføres, første gang du registrerer en målenhed. 9 Inden du registrerer målenheden, skal du opdatere kameraets firmware (software inde i kameraet) til den nyeste version. Overfør firmwareopgraderingen fra det samme websted, som du overførte denne vejledning fra. På webstedet finder du også en vejledning i opdatering af kameraets firmware. Kameraet kan ikke oprette trådløs forbindelse til computere, der ikke er registreret som målenheder. Kameraet kan registrere op til 7 enheder. A B Trådløst netværk er allerede i brug Direkte 1:1-forbindelse mellem kamera og computer For trin 9 og frem skal du gå til A Trådløst netværk er allerede i brug (s. 12) eller B Direkte 1:1-forbindelse mellem kamera og computer (s. 14). 1 A Hvis det trådløse netværk allerede er i brug, skal du kontrollere, at computeren og routeren er korrekt forbundet, og at routerens trådløse indstillinger er konfigureret rigtigt. B Hvis der er en direkte 1:1-forbindelse mellem kameraet og computeren, skal du bekræfte, at computerens trådløse netværksfunktion fungerer. 2 Slut det medfølgende interfacekabel til computerens USB-port og kameraets DIGITAL-stik. 3 Tænd kameraet, og indstil det til afspilningstilstand. Knappen (Udskriv/overfør) på kameraet lyser blåt. Det lyser ikke, hvis hukommelseskortet i kameraet ikke indeholder billeder. ON/OFF-knap Afspilningstilstand

10 10 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet Kamerastyringsvinduet vises på computerens skærm. Lad vinduet stå uændret uden at lukke det. 4 Tryk på knappen MENU på kameraet. Knappen MENU 5 Vælg menuen [Trådløs] på kameraets LCD-skærm, og vælg [Reg. mål enhed]. 6 Tryk på knappen FUNC./SET. Knappen FUNC./SET "Tilføj data til PC" vises på kameraets LCD-skærm.

11 [Camera Wireless Setup utility], der vises til højre, startes. De trådløse indstillinger skal angives i dette vindue Klik på [Next/Næste]. 8 Vælg [Simple Mode/Basistilstand], og klik på [Next/Næste]. Det anbefales at bruge basistilstand til de fleste formål. Det anbefales at bruge [Advanced Mode/Avanceret tilstand], hvis følgende gælder for computerens trådløse konfiguration. Du konfigurerer et ad hoc-netværk. Du foretager indstillingerne i et netværk, der har en systemadministrator. Computeren og den trådløse LAN-router er forbundet med et kabel. Der er tildelt en fast IP-adresse. (IP-adresse: Et nummer, der tildeles en computer eller en anden enhed og identificerer den i et netværk) Den trådløse LAN-router er ikke udstyret med en DHCP-serverfunktion. (DHCP-serverfunktion: Tildeler dynamiske IP-adresser til enheder i et netværk (DHCP - Dynamic Host Configuration Protocol)) Du kan ændre de registrerede oplysninger i kameraet, hvis du sætter et hak ud for [Change registered information in camera/ret registrerede oplysninger i kameraet] og klikker på [Next/Næste]. Hvis du allerede benytter et trådløst netværk, skal du fortsætte med trin 9 i afsnit A Trådløst netværk er allerede i brug (s. 12). Hvis du benytter en direkte 1:1-forbindelse mellem kameraet og computeren, skal du fortsætte med trin 9 i afsnit B Direkte 1:1-forbindelse mellem kamera og computer (s. 14).

12 12 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet A Trådløst netværk er allerede i brug Udfør trin 1-8 (s. 9-11), inden du fortsætter nedenfor. 9 Vælg [I am using an access point/jeg bruger et adgangspunkt], og klik på [Next/Næste]. Vinduet vises ikke, hvis oplysningerne om den trådløse konfiguration automatisk er registreret. Fortsæt til næste trin. Du kan få oplysninger om et begreb i vinduet ved at placere musens markør på det. Der vises en kort forklaring nederst i vinduet. 10 Indtast indstillingsværdierne fra tjeklisten (s. 6), og klik på [Next/Næste]. Nogle af de trådløse konfigurationsværdier er måske allerede indtastet, hvis de er automatisk registreret. Kontroller, at værdierne er identiske med værdierne på tjeklisten, og indtast værdierne til de øvrige indstillingskategorier. 11 Kontroller de viste oplysninger, og klik på [Next/Næste]. Det registreringsnavn, du indtaster her, vil blive vist i kategorien [Mål enhed] for kameraet. Hvis meddelelsen "Insufficient space in camera/ikke mere plads i kamera" vises, skal du slette nogle målenheder, der ikke er brug for, og fortsætte med næste trin.

13 12 Klik på [Print/Udskriv] for at udskrive konfigurationen, når du har kontrolleret de viste indstillinger. Du kan få brug for oplysningerne, hvis du ikke kan oprette forbindelse eller senere vil ændre indstillingerne. Opbevar oplysningerne et sikkert sted. Det er vigtige oplysninger om computeren Klik på [Next/Næste], når udskriften er færdig. 14 Klik på [Finish/Udfør]. 15 Tryk på knappen FUNC./SET, når [Registrering fuldendt] vises på LCD-skærmen. Derved registreres netværkskonfigurationen i kameraet. 16 Tryk på knappen MENU på kameraet. Kameraet vender tilbage til afspilningstilstand. 17 Sluk kameraet. Kamerastyringsvinduet på computerens skærm lukkes. 18 Tag interfacekablet ud, og opret en trådløs forbindelse. Brug fremgangsmåderne i Tilslutning til at kontrollere, at den trådløse forbindelse fungerer rigtigt (s. 17).

14 14 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet B Direkte 1:1-forbindelse mellem kamera og computer Udfør trin 1-8 (s. 9-11), inden du fortsætter nedenfor. 9 Vælg [I do not have an access point, but my computer is compatible with wireless networks/jeg bruger ikke et adgangspunkt, men min computer er kompatibel med trådløse netværk], og klik på [Next/Næste]. Vinduet vises ikke, hvis oplysningerne om den trådløse konfiguration automatisk er registreret. Fortsæt til næste trin. Du kan få oplysninger om et begreb i vinduet ved at placere musens markør på det. Der vises en kort forklaring nederst i vinduet. 10 Kontroller konfigurationsindstillingerne, og klik på [Next/Næste]. Konfigurationsindstillingerne træder automatisk i kraft og vises i vinduet. Normalt er det ikke nødvendigt at justere indstillingerne. 11 Kontroller de viste oplysninger, og klik på [Next/Næste]. Det registreringsnavn, du har indtastet her, vil blive vist i kategorien [Mål enhed] for kameraet. Hvis meddelelsen "Insufficient space in camera/ikke mere plads i kamera" vises, skal du slette nogle målenheder, der ikke er brug for, og fortsætte med næste trin.

15 15 12 Klik på [Print/Udskriv] for at udskrive konfigurationen, når du har kontrolleret de viste indstillinger. Du kan få brug for oplysningerne, hvis du ikke kan oprette forbindelse eller senere vil ændre indstillingerne. Opbevar oplysningerne et sikkert sted. Det er vigtige oplysninger om computeren. 13 Klik på [Next/Næste], når udskriften er færdig. 14 Rediger computerens indstillinger, så de svarer til indholdet af de viste indstillinger. Læs brugervejledningen til computeren for at få oplysninger om, hvordan du ændrer indstillingerne. På tjeklisten (s. 6) finder du oplysninger om indstillingerne. Skærmen vises ikke, hvis oplysningerne om de trådløse indstillinger automatisk er registreret. Fortsæt til trin Klik på [OK]. 16 Klik på [Finish/Udfør].

16 16 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet 17 Tryk på knappen FUNC./SET, når [Registrering fuldendt] vises på LCD-skærmen. Derved registreres netværkskonfigurationen i kameraet. 18 Tryk på knappen MENU på kameraet. Kameraet vender tilbage til afspilningstilstand. 19 Sluk kameraet. Kamerastyringsvinduet på computerens skærm lukkes. 20 Tag interfacekablet ud, og opret en trådløs forbindelse. Brug fremgangsmåderne i Tilslutning til at kontrollere, at den trådløse forbindelse fungerer rigtigt (s. 17).

17 Tilslutning Opret forbindelse til computeren ved hjælp af knapperne på kameraet. Da du opretter en trådløs forbindelse, skal du ikke bruge et interfacekabel. Opret forbindelse, når du har registreret målenheden (computeren) i henhold til fremgangsmåderne i Registrering af målenheden ved hjælp af kameraet (s. 9). 17 Den trådløse netværksfunktion fungerer i op til ca. 30 meters afstand, hvis der ikke er nogen forhindringer mellem enhederne. Afstanden afhænger imidlertid af omgivelserne. Kun ét kamera kan være tilsluttet ad gangen. Der kan ikke oprettes forbindelse til flere målenheder på samme tid. Hvis du opretter forbindelse, mens der allerede er forbindelse til en enhed, lukkes den eksisterende forbindelse, og kameraet begynder at oprette forbindelse til den nye målenhed. Brug altid kameraet til at afbryde en trådløs forbindelse (s. 19). 1 Tænd kameraet, og indstil det til afspilningstilstand eller optagelsestilstand. Afspilningstilstand Når der er oprettet forbindelse, kan du overføre billeder fra kameraet til computeren og udskrive dem på en printer. Optagelsestilstand Når du har oprettet forbindelse, kan du med det samme overføre et optaget billede til computeren. ON/OFF-knap Afspilningseller optagelsestilstand Du finder yderligere oplysninger i Funktioner, der kan udføres, når kameraet er sluttet til en computer (s. 21). Filmtilstand kan ikke benyttes over en trådløs forbindelse. Du kan skifte mellem afspilningstilstand og optagelsestilstand, mens den trådløse forbindelse er etableret. 2 Tryk på knappen. På LCD-skærmen vises en menu, hvor du kan vælge målenheden. Knappen lyser blåt. Knappen Knappen FUNC./SET Knappen MENU Du kan også få vist menuen til valg af målenhed ved at trykke på knappen MENU, vælge menuen [Trådløs] efterfulgt af punktet [Tilslut/Afbryd] og trykke på knappen FUNC./SET.

18 18 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet 3 Vælg [Tilslut], når du har valgt en målenhed. Det navn, der blev registreret for målenheden i trin 11 (s. 12, 14) i Registrering af målenheden ved hjælp af kameraet, vises i kategorien [Mål enhed]. 4 Tryk på knappen (eller knappen FUNC./SET). Indikatoren for trådløs forbindelse og knappen blinker, mens der oprettes forbindelse mellem de to enheder. Knappen Knappen FUNC./SET På LCD-skærmen vises et symbol, der angiver status for forbindelsen. Vent, indtil indikatoren for trådløs forbindelse holder op med at blinke og lyser konstant, og der vises en antenne, der angiver signalstyrken (0-3 bar) vises på LCD-skærmen. I afspilningstilstand Det kan tage nogen tid at etablere forbindelsen, hvis der er mange billeder i kameraet. Udfør ikke følgende procedurer på computeren, mens der er etableret en trådløs forbindelse. * Lukke ned, logge ud eller genstarte computeren * Luk kamerastyringsvinduet Inden du forsøger at udføre ovenstående procedurer, skal du først bruge kameraet til at afbryde den trådløse forbindelse (s. 19). Medmindre du skifter målenhed, kan du senere oprette forbindelse ved blot at trykke på knappen i trin 2 i ét sekund. Se Tilslutningsproblemer i Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software (s. 100), hvis der vises en fejlmeddelelse i kameraets LCD-display.

19 19 Afbrydelse af forbindelse Du afbryder forbindelsen mellem kameraet og computeren ved hjælp af kamerakommandoer. 1 Indstil kameraet til afspilningstilstand eller optagelsestilstand. 2 Tryk på knappen MENU. 3 Vælg [Tilslut/Afbryd] i menuen [Trådløs], og klik på knappen FUNC./SET. 4 Vælg [Afbryd], når du har valgt målenheden. 5 Tryk på knappen FUNC./SET. Forbindelsen mellem kameraet og computeren afbrydes. Indikatoren for trådløs forbindelse slukkes, når forbindelsen mellem kameraet og computeren er afbrudt.

20 20 Trådløse netværksindstillinger for computeren og kameraet Sletning af en målenhed Du kan slette en målenhed, hvis du ikke længere har brug for den, eller hvis du vil registrere en ny enhed, og det højeste antal registreringer allerede er nået. 1 Indstil kameraet til afspilningstilstand eller optagelsestilstand. 2 Tryk på knappen MENU. 3 Vælg [Slet registrering] i menuen [Trådløs], og klik på knappen FUNC./SET. 4 Marker den målenhed, du vil slette. 5 Vælg [Slet], og tryk på knappen FUNC./SET. Den valgte enhed slettes, og navnet på den næste enhed vises. 6 Tryk på knappen MENU.

21 Brug af den trådløse netværksfunktion 21 Dette afsnit indeholder oplysninger om, hvordan du bruger den trådløse netværksfunktion til at overføre billeder fra kameraet til en computer og udskriver dem. Kontroller, at du allerede har konfigureret de indstillinger, der er beskrevet i Trådløse netværksindstillinger for computer og kamera. Funktioner, der kan udføres, når kameraet er sluttet til en computer Herunder beskrives, hvilke funktioner der kan udføres, når kameraet er sluttet til computeren via et trådløst netværk, og når det er tilsluttet via et interfacekabel (kabelforbindelse). Se Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software for at få yderligere detaljer. Skærmens indhold og procedurer kan afvige herfra, afhængigt af hvilket systemmiljø du bruger. Kameratilstand Afspilningstilstand Optagelsestilstand Funktion *For Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software Trådløs Forbindelse Forbindelse via kabel Henvisning Side* Overfør billeder fra kameraet til computeren vha. computerkommandoer. s. 49 Overfør billeder fra kameraet til computeren vha. kamerakommandoer s. 90 (direkte overførsel). Send billeder til computeren, og udskriv dem på en tilsluttet printer vha. kamerakommandoer (udskrivning via en s. 92 computer). Optag fra computeren (fjernoptagelse). s. 95 Sende billeder fra computeren til kameraet. s. 63 Føj filer til [My Camera/Dette kamera] i kameraet. s. 69 Gem automatisk billeder på computeren, mens du optager dem (Auto overfør). s. 98 Forsøg ikke at foretage andre handlinger i kamerastyringsvinduet på computeren, mens der overføres billeder mellem kameraet og computeren via det trådløse netværk. Udskriftsindstillinger for udskrivning fra kameraet via en computer kan kun angives, mens der er etableret en trådløs forbindelse. Der kan ikke angives indstillinger, hvis forbindelsen er etableret via interfacekablet (kabelforbindelse).

22 22 Fejlfinding af trådløs forbindelse Inden du kontakter Canon Læs først Fejlfinding af trådløs forbindelse i Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software (s. 100). Se Firewalls (næste side) for at få oplysninger om indstillinger for firewall. Følg løsningsforslagene herunder, hvis der opstår et problem. Kontakt Canon, hvis det ikke løser problemet. Kontroller computeren/den trådløse LAN-router Hvis computeren og den trådløse LANrouter ikke kommunikerer korrekt, kan der ikke oprettes forbindelse mellem kameraet og computeren. Kontroller din firewall Nogle firewall-indstillinger kan forhindre oprettelse af en forbindelse mellem kameraet og en computer. Kontroller softwaren Medmindre følgende software er korrekt installeret, kan der muligvis ikke oprettes forbindelse mellem kameraet og computeren. Programmer, der følger med kameraet ImageBrowser Wireless Updater Opgradering af kameraets firmware Kontroller, at computeren og den trådløse LAN-router fungerer korrekt, og at computerens trådløse netværksfunktion er aktiveret. Du finder en vejledning i kontrol af indstillingerne i brugervejledningen til computeren eller den trådløse LAN-router. Kontroller indstillingerne i din firewall. Se Firewalls (s. 23). Kontroller, om den krævede software er korrekt installeret. Se Kontroller, om den nødvendige software er installeret (s. 7). Hvis ovenstående ikke løser problemet: Ved andre problemer end trådløse netværksproblemer Se Fejlfinding (s. 114) i Vejledning vedrørende trådløs forbindelse og medfølgende software. Kundesupportcenter Se bag i Hæftet European Warranty System (EWS), som fulgte med kameraet.

23 Firewalls Firewalls beskytter computere mod sikkerhedstrusler, f.eks. computervirus og uautoriseret adgang. Nogle firewall-indstillinger kan imidlertid påvirke forbindelsen mellem kameraet og computeren. Hvis du ikke kan etablere en trådløs forbindelse mellem kameraet og computeren, skal du kontrollere om følgende indstillinger er blevet ændret. 23 Log på computeren som administrator, og konfigurer derefter firewallindstillingerne. Stealth (Hemmelig) tilstand deaktiveret Hvis du aktiverer hemmelig tilstand, kan computeren ikke reagere på kameraet, og kameraet kan ikke registrere målcomputeren. Bonjour aktiveret Bonjour anvendes, når det trådløse forbindelsesprogram registrerer kameraet. Hvis du bruger en firewall fra et sikkerhedsprogram, skal du læse brugervejledningen til programmet og kontrollere ovenstående indstillinger.

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band

Brugervejledning AE6000. Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band Brugervejledning AE6000 Trådløs Mini USB-adapter AC580 Dual-Band a Indhold Produktoversigt Funktioner 1 Installation Installation 2 Konfiguration af trådløst netværk Wi-Fi Protected Setup 3 Trådløst hjælpeprogram

Læs mere

Grundlæggende trådløst netværk

Grundlæggende trådløst netværk Grundlæggende trådløst netværk Dette hæfte er en hjælp til opsætningen af en trådløs forbindelse mellem din printer og computere. Se "Netværksvejledning" i den online Brugervejledning, hvis du har brug

Læs mere

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera

Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Canon digitalkamera Brugervejledning til dataoverførsel fra kamera til kamera Indholdsfortegnelse Indledning...................................... 1 Overførsel af billeder via en trådløs forbindelse........

Læs mere

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller:

Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A DAN Definitioner af bemærkninger

Læs mere

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP

7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP 7. Indstilling af den trådløse forbindelse i Windows XP Gør klar til indstilling Når du skal i gang med at konfigurere den computer, der skal væres trådløs, er det en god idé at bevare kabelforbindelsen

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning Laserprinterserier Windows Vista / 7 Installationsvejledning Inden printeren tages i brug, skal hardwaret opsættes og driveren installeres. Læs venligst Hurtig installationsvejledning og denne Windows

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne dokumentation gælder for inkjet-modeller. Version 0 DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. MFC-J450DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner for bemærkninger Vi anvender bemærkninger på følgende måde gennem hele denne brugsanvisning: Bemærkninger fortæller dig, hvordan du bør reagere

Læs mere

RJ Gå til indeks. Gå til indeks

RJ Gå til indeks. Gå til indeks Indeks Hvis du vil gemme denne PDF fil, skal du vælge "Gem" i menuen "Fil". Ordenen på FAQ'er (Ofte stillede spørgsmål) i indekset, er ikke identisk med rækkefølgen i hovedteksten. Kom godt i gang Installer

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version B DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Bemærk venligst! Udsæt ikke Sweex Wireless 300N Adapter USB for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN AirPrint vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Wi-Fi Directvejledning

Wi-Fi Directvejledning Wi-Fi Directvejledning Enkel opsætning med Wi-Fi Direct Problemløsning Tillæg Indholdsfortegnelse Sådan læses vejledningerne... 2 Anvendte symboler... 2 Ansvarsfraskrivelse... 2 1. Enkel opsætning med

Læs mere

Wi-Fi-indstillingsguiden

Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-indstillingsguiden Wi-Fi-forbindelser med printeren Forbindelse med en computer via en Wi-Firouter Direkte forbindelse til en computer Forbindelse med en smartenhed via en Wi-Firouter Forbind direkte

Læs mere

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning

Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Boot Camp Installerings- og indstillingsvejledning Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows 4 Trin 3: Installer

Læs mere

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde:

Før du starter installationen, skal du først kontrollere, at alle de nødvendige dele er der. Æsken skal indeholde: B R U G E R H Å N D B O G N I - 7 0 7 5 0 2 1 P A K K E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E S O M R Å D E 4 I N S TA L L AT I O N A F H A R D W A R E

Læs mere

AirPrint vejledning. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Version 0 DAN irprint vejledning Version 0 DN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon i hele brugsanvisningen: Bemærk! Bemærkninger fortæller dig, hvordan du skal reagere i en given situation, eller giver

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Relevante modeller Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: HL-3140CW/3150CDW/3170CDW/3180CDW DCP-9015CDW/900CDW MFC-9130CW/9330CDW/9340CDW Definition af

Læs mere

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X v10.5 Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Hvis Mac OS X v10.3 eller en nyere version allerede er installeret på computeren: Alt, du behøver at gøre, er at opdatere til Leopard. Se

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller.

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller. DCP-J3W/J5W/J7W/J55DW/J75DW, MFC-J85DW/ J450DW/J470DW/J475DW/J650DW/J870DW/J875DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA

Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Vejledning til opsætning af trådløst netværk NPD4759-00 DA Kontrol af dit netværk Bekræft din computers netværk og vælg så, hvad du vil gøre som det næste. Følg instruktionerne for det miljø som dine netværksenheder,

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet

Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra GE Fibernet Fiberbredbånd TV Telefoni www.gefibernet.dk Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk 7 Opkobling

Læs mere

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion

EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion EOS 70D (W) Grundlæggende vejledning til Wi-Fi-funktion I denne brochure forklares de grundlæggende procedurer for de brugervenlige funktioner "Overførsel af billeder mellem kameraer" og "Tilslutning til

Læs mere

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual

Map Utility Ver. 1.4 Instruktionsmanual DANSK Map Utility Ver..4 Instruktionsmanual Indhold i denne instruktionsmanual I denne manual er de vinduer, der anvendes i eksemplerne, fra Windows 7. GPS-modtager eller kamera vises som et ikon. Eksempel:GPS-modtager

Læs mere

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET

IT OG TELEFONI TIL ERHVERVSLIVET Forberedelse af Mobile WiFi:... 3 Fejlfinding... 5 Mere information om dit 4G-modem... 6 Specifikationer... 7 1. Indsæt dit SIM-kort. Kontrollér, at du indsætter SIM-kortet i den rigtige retning. Se illustrationen.

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugermanual. AirPrint

Brugermanual. AirPrint Brugermanual AirPrint INDLEDNING Der er gjort alt, hvad der er muligt for at sikre, at oplysningerne i dette dokument er komplette, nøjagtige og up-to-date. Producenten påtager sig ikke ansvaret for følgerne

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt

Brugervejledning. Linksys PLWK400. Powerline trådløst AV-extendersæt Brugervejledning Linksys PLWK400 Powerline trådløst AV-extendersæt Indhold Indhold Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 PLE400 3 PLW400 4 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................5

Læs mere

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Installering. NETGEAR 802.11ac trådløst access point WAC120. Pakkens indhold. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Varemærker NETGEAR samt NETGEAR-logoet og Connect with Innovation er varemærker og/eller registrerede varemærker tilhørende NETGEAR, Inc. og/eller dets datterselskaber i USA og/ eller andre lande. Informationen

Læs mere

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276

QUICK MANUAL - HUAWEI E3276 Indhold Forberedelse af mobile WiFi... 3 Fejlfinding... 5 Hvis installationen mislykkes... 5 Hvis du ikke kan oprette forbindelse til internettet via dit modem... 5 Hvis det tager lang tid, før modemmet

Læs mere

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6" (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen)

Brugere af USB-kabel: Forbind ikke USB-kablet før trin A2. 4 x 6 (10 x 15 cm) fotopapir. Klistermærke til kontrolpanelet (kan være påsat i forvejen) Start her 1 Vigtige oplysninger om opsætning Brugere af trådløst eller kablet netværk: du skal følge instruktionerne i denne vejledning til opsætning for at tilføje HP All-in-One til dit netværk. Brugere

Læs mere

N300 WiFi-router (N300R)

N300 WiFi-router (N300R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N300 WiFi-router (N300R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

Vejledning til firmwareopdatering

Vejledning til firmwareopdatering Modelnummer Vejledning til firmwareopdatering Denne manual forklarer, hvordan man opdaterer maskinens controller-firmware og PDL-firmware. Du kan downloade disse opdateringer fra vores hjemmeside. Om firmware-pakken

Læs mere

Sådan får du e-bøger på læseren

Sådan får du e-bøger på læseren Sådan får du e-bøger på læseren 2010 Sony Corporation 4-259-024-11(1) Få e-bøger Få e-bøger e-boghandel Reader Library-software Læser Med Sony Reader Library-softwaren (Reader Library) kan du indkøbe og

Læs mere

Softwareinstallationsguide

Softwareinstallationsguide Softwareinstallationsguide Denne vejledning forklarer, hvordan du installerer software via USB eller en netværksforbindelse. Tilslutning via netværk er ikke tilgængeligt for modellerne SP 200/200S/203S/203SF/204SF.

Læs mere

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning

Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning Nokia C110/C111 Kort til trådløst LAN Installationsvejledning OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd, erklærer som eneansvarlige, at produkterne DTN-10 og DTN-11 er i overensstemmelse med

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version A DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW/J695DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele

Læs mere

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning

Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Mac OS X 10.6 Snow Leopard Installerings- og indstillingsvejledning Læs dette dokument, før du installerer Mac OS X. Det indeholder vigtige oplysninger om installering af Mac OS X. Systemkrav Når du skal

Læs mere

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M

Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Installationsvejledning til N150 trådløs mikro-usb-adapter WNA1000M Denne vejledning forklarer, hvordan Expressinstallation foretages med NETGEAR Smart Wizard og separat Windows-driverinstallation. Bemærk:

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk Modelnr. SP 212/SP 213 Serien Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte

Læs mere

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation)

Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Opgradere fra Windows Vista til Windows 7 (brugerdefineret installation) Hvis du ikke kan opgradere computeren, som kører Windows Vista, til Windows 7, så skal du foretage en brugerdefineret installation.

Læs mere

Softwareopdateringer Brugervejledning

Softwareopdateringer Brugervejledning Softwareopdateringer Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver

DI-824VUP+ Før du går i gang. 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver. DI-824VUP+ 2.4GHz Wireless VPN Router og printerserver Dette produkt kan installeres med brug af en hvilken som helst aktuel webbrowser, dvs. Internet Explorer 6 eller Netscape Navigator 6.2.3. Før du går i gang DI-824VUP+ 1. Tak fordi du har købt denne router,

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende stil til bemærkninger gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router i fiberboksen fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det

Læs mere

Fejlfinding. Brugervejledning

Fejlfinding. Brugervejledning Fejlfinding Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS

KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS KORT VEJLEDNING TIL NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes 9356502 Issue 1 Indhold 1. INTRODUKTION...1 2. INSTALLATION AF NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. TILSLUTNING AF NOKIA

Læs mere

Google Cloud Print vejledning

Google Cloud Print vejledning Google Cloud Print vejledning Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende ikon gennem hele brugsanvisningen: Bemærkninger fortæller, hvordan du skal reagere i en given situation, eller

Læs mere

Wi-Fi Direct vejledning

Wi-Fi Direct vejledning Wi-Fi Direct vejledning Version B DAN Omfattede modeller Denne brugsanvisning gælder for følgende modeller: DCP-J4110DW, MFC-J4310DW/J4410DW/J4510DW/J4610DW/J4710DW Definitioner af bemærkninger Vi bruger

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J6520DW/J6720DW/J6920DW. Version 0 DAN AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: MFC-J650DW/J670DW/J690DW Version 0 DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende bemærkningsstil i hele brugsanvisningen: Bemærkninger

Læs mere

Indstilling af trådløst netværk

Indstilling af trådløst netværk Indstilling af trådløst netværk uu Introduktion Der er to tilstande for trådløst LAN: infrastrukturtilstand til forbindelse gennem et adgangspunkt og ad hoc-tilstand til direkte forbindelse med en enhed,

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater

Brugermanual. Wolfgang Wi-Fi Repeater Brugermanual Wolfgang Wi-Fi Repeater Tak fordi du har valgt at købe en Wolfgang Wi-Fi Repeater. Vi opfordrer dig til at læse denne manual igennem inden produktet tages I brug. Information I denne brugervejledning

Læs mere

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router

Brugervejledning. Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Brugervejledning Mobilt Bredbånd ZTE MF60 Mini router Indholdsfortegnelse Velkommen... 3 Gør dig fortrolig med din router... 4 Klargøring af routeren... 6 Tilkobling til internettet... 7 Sådan får du adgang

Læs mere

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER

OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER OPSÆTNING AF TRÅDLØS ROUTER Opsætning af router Opkopling af computer til trådløst netværk Waoo leveres af dit lokale energiselskab 1 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI ENIIG 2017 2 INDHOLD Opsætning af trådløs

Læs mere

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh

GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh GTX-4 TEKSTILPRINTER Betjeningsvejledning til Macintosh Sørg for at læse denne vejledning, inden produktet benyttes. Opbevar denne vejledning på et sikkert sted til fremtidig brug. Indholdsfortegnelse

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80)

Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Forbindelsesvejledning (for KeyMission 80) Indholdsfortegnelse Installation af appen SnapBridge...2 Forbindelse af kameraet og en smartenhed... 3 Billedoverførsel og fjernstyret fotografering... 7 Fejlfinding...

Læs mere

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1.

Billion. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3. Revision 1.0DK. Dato: 22 maj, 2008. Side 1 af 1. Revision: V1. Hotfix for BIPAC 5200G Serien & Windows XP Service Pack 3 Revision 1.0DK Dato: 22 maj, 2008 Side 1 af 1 Fejlbeskrivelse Billion Visse brugere med Windows XP og en BIPAC 5200G Router kan miste forbindelsen

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et amerikansk-registreret varemærke tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri kan ændres

Læs mere

Sikkerhed. Brugervejledning

Sikkerhed. Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Boot Camp Installerings- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 3 Introduktion 3 Hvad du har brug for 4 Oversigt over installering 4 Trin 1: Søg efter opdateringer 4 Trin 2: Klargør Mac til Windows

Læs mere

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet.

2 Læg cd'en i cd-rom-drevet. Produktoplysninger A: Indikator for strøm/forbindelse (Forbindelse: LED tændt/blinker) B: USB.0-stik C: Beskyttelseshætte Installation Tænd Start pc'en. I denne vejledning beskrives installationen på Windows

Læs mere

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA

Netværksvejledning NPD 5286-00 DA NPD 5286-00 DA Copyright Copyright Ingen del af dette dokument må gengives, gemmes i et lagringssystem eller overføres på nogen måde eller med nogle midler, elektronisk, mekanisk, fotokopiering, optagelse

Læs mere

Digitalkamera Softwarevejledning

Digitalkamera Softwarevejledning EPSON Digitalkamera / Digitalkamera Softwarevejledning Dansk Alle rettigheder forbeholdt. Uden forudgående skriftlig tilladelse fra SEIKO EPSON CORPORATION må ingen del af denne publikation reproduceres,

Læs mere

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning)

Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station. (installations vejledning) Kom godt igang med DS-101g+ Disk Station (installations vejledning) Bemærk Venligst se Chapter 2 Get to Know the Hardware i den engelske User s Guide for detaljeret beskrivelse af knapperne samt LEDs funktioner.

Læs mere

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW

AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW AirPrint vejledning DCP-J562DW DCP-J785DW MFC-J480DW MFC-J680DW MFC-J880DW MFC-J985DW Inden du tager din Brother-maskine i brug Definitioner af bemærkninger Varemærker Vigtig oplysning Definitioner af

Læs mere

Sådan bruges P-touch Transfer Manager

Sådan bruges P-touch Transfer Manager Sådan bruges P-touch Transfer Manager Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWN5001 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet

Læs mere

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers

KORT VEJLEDNING TIL. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers KORT VEJLEDNING TIL Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers Indholdsfortegnelse 1. Indledning...1 2. Nødvendige elementer...1 3. Installation af Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Inden

Læs mere

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller:

AirPrint vejledning. Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: AirPrint vejledning Denne brugsanvisning gælder til følgende modeller: DCP-J40DW/MFC-J440DW/J460DW/ J465DW/J530DW/J560DW/J565DW/J570DW/J590DW Version A DAN Definitioner af bemærkninger Vi bruger følgende

Læs mere

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps

Dansk version. Introduktion. Windows Vista og XP-installation. LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps LW056V2 Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps Introduktion Udsæt ikke Sweex Wireless LAN Cardbus Adapter 54 Mbps for ekstreme temperaturer. Anbring ikke enheden i direkte sollys eller tæt ved varmekilder.

Læs mere

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning

Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Powerline 500 WiFi Access Point XWNB5201 Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har valgt et NETGEAR produkt. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på

Læs mere

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL

DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Introduktionsvejledning og startvejledning til software findes i denne manual DANSK INSTRUKTIONS- MANUAL Inklimeter Inklimeter er en station, som kontinuerligt måler og analyserer et i lokalet. Inklimeteret

Læs mere

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer)

Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) SB7J01(1E)/ 6MB4121E-01 Forbindelsesvejledning (for digitale spejlreflekskameraer) Dk Indholdsfortegnelse Indledning...2 Grænsefladen...2 Problemer med tilslutningen?...2 Mere om SnapBridge...2 Dette skal

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Tilslutningsvejledning

Tilslutningsvejledning Side 1 af 5 Tilslutningsvejledning Understøttede operativsystemer Ved hjælp af cd'en Software og dokumentation kan du installere printersoftwaren på følgende operativsystemer: Windows 8 Windows 7 SP1 Windows

Læs mere

N150 WiFi-router (N150R)

N150 WiFi-router (N150R) Easy, Reliable & Secure Installationsvejledning N150 WiFi-router (N150R) Varemærker Produktmærker og produktnavne er varemærker eller registrerede varemærker tilhørende deres respektive ejere. Oplysningerne

Læs mere

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation

LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation LÆS DETTE FØRST WorkCentre 7300 Series Fiery-installation Dette dokument beskriver, hvordan du installerer og konfigurerer Fiery Network Controller for WorkCentre 7300 Series. Udfør de trin, der vedrører

Læs mere

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse.

et netværk, så du kan dele filer og inter netforbindelse. M A N U A L N I - 7 0 7 5 1 3 1 P A K N I N G E N S I N D H O L D 4 T E K N I S K E S P E C I F I K AT I O N E R 4 A N V E N D E L S E 4 H A R D W A R E I N S TA L L AT I O N 5 K O N F I G U R AT I O N

Læs mere

Brugervejledning til trådløs router

Brugervejledning til trådløs router Brugervejledning til trådløs router Sådan opsætter du din trådløse router fra EnergiMidt Fiberbredbånd TV Telefoni www.energimidt.dk Fiberbredbånd TV Telefoni 2 Indhold 4 Aktivering af det trådløse netværk

Læs mere

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning

Teknisk support. Pakkens indhold. Installationsvejledning til N300 Trådløs ADSL2+ modemrouter N300RM. On Networks. Installationsvejledning Teknisk support Tak, fordi du har købt et produkt fra On Networks. Når du har installeret enheden, skal du finde serienummeret på etiketten på produktet og bruge det til at registrere dit produkt på www.on-networks.com/register.

Læs mere

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkens indhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Bemærk venligst! Udsæt ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Placér ikke adapteren i direkte sollys eller i nærheden af radiatorer eller andre varmekilder. Brug ikke Powerline

Læs mere

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista.

Printer Driver. Installationsvejledning. I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. 3-876-169-11 (1) Printer Driver Installationsvejledning I denne vejledning beskrives, hvordan du installerer printerdriveren til Windows Vista. Før softwaren tages i brug Læs "ReadMe"-filen, før du tager

Læs mere

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA)

N300 Wi-Fi mikro-usb-adapter (N300MA) Easy, Reliable & Secure 2012 On Networks All rights reserved. 240-10825-02 Instructions: If the CD does not start automatically, browse to the CD drive and double-click on autorun.exe. For Mac OS, double-click

Læs mere

Sikkerhed Brugervejledning

Sikkerhed Brugervejledning Sikkerhed Brugervejledning Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er amerikanskregistrerede varemærker tilhørende Microsoft Corporation. Oplysningerne indeholdt heri

Læs mere

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter

Brugervejledning. Linksys PLEK500. Powerline-netværksadapter Brugervejledning Linksys PLEK500 Powerline-netværksadapter Indholdsfortegnelse Oversigt............... 3 Funktioner.................... 3 Hvordan Powerline-netværk fungerer............................4

Læs mere

Uni-Login Skift adgangskode

Uni-Login Skift adgangskode Windows 8 Uni-Login Skift adgangskode Obligatorisk ved nyetablerede SkoleIT Cloud-netværk. Ikke nødvendigt ved etablerede netværk. Inden du kan bruge dit Uni-login til at logge på skolens IT-løsning, kan

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab

INSTALLATIONS GUIDE. Air 4920 Trådløst access point. Waoo leveres af dit lokale energiselskab INSTALLATIONS GUIDE Air 4920 Trådløst access point Waoo leveres af dit lokale energiselskab KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal

Læs mere

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning

Windows Vista /Windows 7 Installationsvejledning MFC-8220 Windows Vista / 7 Installationsvejledning Før du kan bruge maskinen, skal du sætte hardwaren op og installere driveren. Læs Hurtiginstallationsvejledningen og denne Windows Vista / 7 Installationsvejledning

Læs mere

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI

INSTALLATIONS GUIDE. Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI INSTALLATIONS GUIDE Waoo Smart WiFi Air 4920 FIBERBREDBÅND TV TELEFONI KÆRE KUNDE Med dette sæt trådløse access points får du et af markedets bedste produkter til at sikre optimal WiFi-dækning i dit hjem.

Læs mere

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP

Installering. N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Installering N300 WiFi Range-udvider Model WN3100RP Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog

Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Boot Camp Installations- & indstillingshåndbog Indholdsfortegnelse 4 Introduktion 5 Hvad du har brug for 6 Oversigt over installation 6 Trin 1: Søg efter opdateringer. 6 Trin 2: Åbn Boot Camp-assistent.

Læs mere

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL

EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL EOS 6D (WG) Vejledning til Wi-Fi-funktion DANSK INSTRUKTIONSMANUAL Muligheder ved brug af de trådløse LAN-funktioner Dette kameras trådløse LAN-funktioner giver dig mulighed for at udføre en række opgaver

Læs mere

Advarsel inden installation

Advarsel inden installation Dansk Advarsel inden installation Slå strømmen fra kameraet så snart der kan lugtes røg eller usædvanlige lugte. Placer ikke Netværkskameraet i nærheden af varmekilder, så som fjernsyn og ovne. Hold netværkskameraet

Læs mere

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system

Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Bruger Manual PC Valtronics IP Kamera - Windows system Brugervejledning til PC (windows) 1. Installation af kamera Vejledningen er almen for alle Valtronics kameraer, og derfor kan billederne af de forskellige

Læs mere

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601

INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY. Code: 577601 INSTALLATIONS- OG REFERENCEVEJLEDNING ECR8200SPROGRAMMING UTILITY DK Code: 577601 PUBLIKATION, DER UDGIVES AF: Olivetti S.p.A. www.olivetti.com Copyright 2012, Olivetti Alle rettigheder forbeholdes Vi

Læs mere

Sådan startes P-touch Editor

Sådan startes P-touch Editor Sådan startes P-touch Editor Version 0 DAN Introduktion Vigtig meddelelse Dette dokuments indhold og dette produkts specifikationer kan ændres uden varsel. Brother forbeholder sig retten til uden varsel

Læs mere

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider

Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Installationsvejledning til EX6100 WiFi Range-udvider Sådan kommer du i gang Netgear WiFi Range-udvideren øger WiFi-netværkets rækkevidde ved at forstærke det eksisterende WiFi-signal og forbedre den generelle

Læs mere

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende

Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Trådløst netværk med private enheder for ansatte og studerende Ansatte og studerende med koder til UCL kan registrere private enheder som f.eks. PC, tablet og mobiltelefon én gang for alle. Herefter logges

Læs mere